LEGBORDSTELLINGSYSTEMEN R 3000 EN R Standaard en individuele oplossingen voor stellingsystemen met één of meerdere verdiepingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEGBORDSTELLINGSYSTEMEN R 3000 EN R 4000. Standaard en individuele oplossingen voor stellingsystemen met één of meerdere verdiepingen"

Transcriptie

1 LEGBORDSTELLINGSYSTEMEN R 3000 EN R 4000 Standaard en ndvduele oplossngen voor stellngsystemen met één of meerdere verdepngen

2 Oplossngen voor vandaag, vse voor morgen Wj zjn er voor u Wereldwjd aanwezg Veelomvattende ervarng n de branche Logstek totaalconcept Adves en servce worden bj ons met hoofdletters geschreven, wereldwjd! In meer dan 50 landen staan vakkundge medewerkers u met raad en daad terzjde. Onze geschoolde, vakkundge advseurs houden rekenng met uw ndvduele esen en ontwkkelen een optmale totaaloplossng. Omvangrjke kenns over bedrjfsprocessen van dverse branches s voor de ontwkkelng van succesvolle logsteke concepten onontbeerljk. Prof teer van onze jarenlange ervarng met klanten van markt ledende ondernemngen bnnen alle branches en bedrjfstakken. Wj spreken de taal van onze klanten! De wens voor een beschkbaarhed van producten en densten van bjna 100% stelt hoge esen aan magazjn en logstek. Daarvoor dent de juste stratege met de meeste eff cënte systemen gerealseerd te worden. Het veelomvattende denstenspectrum van SSI SCHÄFER maakt een systeemovertreffende totale realsate van uw logsteke projecten mogeljk Professoneel projectmanagement Het nakomen van afspraken, rendement en budgetten s een garante voor uw nvesterng. Daarvoor stellen wj gedetalleerde plannen op waarbj onze projectmanager de garante s voor het realseren daarvan. SSI SCHÄFER: Topbegeledng van uw plannen tot de nbedrjfname! Indvduele plannngsservce Ter vsualsate van uw nrchtngsplannen gebruken wj moderne technologeën. Vanzelfsprekend worden uw specf eke esen reeds vanaf het prlle begn n het concept opgenomen. Op deze wjze kunt u er zeker van zjn dat het concept een optmale oplossng voor uw esen bevat. Toekomstzeker d.m.v. naleverngsgarante Producten de u vandaag n onze catalog aantreft, kunnen jaren later ook nog worden aangeschaft. Daarmee wordt uw hudge nvesterng schaalbaar en toekomstzeker! 7. Koop of Lease? www. ss-schaefer.de Koop of Lease voor alle toepassngen maken wj altjd het juste aanbod. Noem ons uw ndvduele wensen.

3 Legbordstellngsystemen Legbordstellngen R 3000 Pagna 6 Legbordstellngen R 4000 Pagna 24 Accessores voor legbordstellngen Pagna 34 Open magazjn- en stellngbakken Pagna 52 Alles over SSI SCHÄFER Pagna 62 3

4 Legbordstellngsystemen Legbordstellngsystemen voor alle stuates Rumte- en tjdwnst behoren tot de belangrjkste crtera bnnen de magazjn- en opslagbranche. Of het nu voor een systeem bestaande ut een enkele verdepng of meerdere verdepngen s, SSI SCHÄFER bedt utgebalanceerde, varabele en flexbele legbordstellngsystemen voor veelzjdge toepassngsmogeljkheden van de hoogste kwaltet. Gemakkeljke en snelle montage, utgebred adves en dudeljke projecttekenngen, zjn de bass voor een nteressante prjs-/prestate-verhoudng. Het bewjs: duzenden magazjnen, wereldwjd. De fl exbele legbordstellngsystemen R 1000, R 3000, R 4000, R 7000 en FR 0 zjn een snelle en economsche oplossng voor de dverse magazjnveresten. De stellngen zjn op elk moment, ook achteraf, ut te breden met één of meerdere verdepngen. 4

5 Legbordstellngen Systeemonafhankeljke legbordstellngen Toepassngsgebeden Legbordstellngen R 3000 Lchte tot zware, klene en gemddeld volumneuze goederen, etagevloerconstructes Legbordstellngen R 4000 Lchte tot mddelzware, klene en gemddeld volumneuze goederen, etagevloerconstructes Voordelen Volledg te organseren met een utgebred accessorepakket Euro-maat modulartet Constructe met meerdere verdepngen, ook achteraf mogeljk Varabel qua utrustng met een omvangrjk aantal accessores Euro-maat modulartet Constructe met meerdere etagevloerconstructes mogeljk GS-testmerkteken GS-testmerkteken Systeem Constructe Framesysteem als nsteekcon structe voor snelle montage Framesysteem zonder top- of bodemlegbord, 2 sectelengtes, 5 stellngdeptes, verschllende bouwhoogtes, frameprofelen Insteeksysteem voor snelle montage Begn- en aanbouwsysteem met vaste top- en bodemlegborden, verbonden met staanderprof elen, 2 sectelengtes, 6 stellngdeptes, verschllende bouwhoogtes Belastbaarhed Systeemraster Staanders Legborden Tot max kg per stellngsecte Nokkenraster op een afstand van 53 mm Verznkt Verznkt / zlvergrjs Tot max kg per stellngsecte Nokkenraster op een afstand van 53 mm Zlvergrjs Verznkt / zlvergrjs Meer nformate vanaf Pagna 6 vanaf Pagna 24 5

6 Legbordstellngsystemen 6

7 Legbordstellngen R 3000 R 3000 het multfunctonele stellngsysteem R 3000 het multfunctonele stellng-systeem voor alle magazjntoepassngen. De framesysteembouwwjze en het varabele nsteeksysteem zonder vaste bodem-, afdek- en tussenlegborden of lengteverbndngen maken een volledge vrje nvullng mogeljk van stellngsectes n het verstelraster van 53 mm. R 3000 rekent af met de klasseke schedng van legbordstellngen, grootvakstellngen en draagarmstellngen. Dat wl zeggen: één systeem voor alles. Mogeljkhed om achteraf ut te breden, volledge verplaatsbaarhed. Nog fl exbeler kan een magazjn voor steeds veranderende toepassngen net zjn. Het gesloten specale prof el van de stellngstaanders maakt d.m.v. consche gleuven op de bede fronten het spelngsvrje nhangen van ladngdragers en krusschoren mogeljk. Nokutsparngen aan de brede kanten maakt het nhangen van de legborden mogeljk. Vrje perforates aan de kopse- en lengtekant zjn bestemd voor het probleemloos en eenvoudg aanbouwen van etage-draagelementen. Varabele vakgroottes kunnen met vrj te plaatsen legborden of lengteverbndngen worden gerealseerd en zjn leverbaar n de vaklengtes 994 mm en 1282 mm. Gestandaardseerde bouwelementen maken stellngsystemen met meerdere etages mogeljk, de de rumte tot onder het dak benutten. Door de belastbaarhed van de stellngen tot 5000 kg, zjn legbordstellngen R 3000 met name geschkt voor de bouw van etagevloerconstructes met begaanbare stellngvloeren. 7

8 Legbordstellngsystemen Stellngsystemen met meerdere etages De voorgemonteerde staanderframes worden n verschllende hoogtes geleverd voor constructes met enkele en met meerdere etages. De stellngen worden ter plaatse opgebouwd en met verstelbare legborden of lengteverbndngen en va krusschoren gestablseerd. Standaard s een etagehoogte van 2318 mm met een draagvlakdkte van 38 mm voorzen, omdat daarmee voldoende hoofdrumte overbljft, ook nadat bjv. sprnklersystemen, verlchtngarmaturen, enz. zjn geïnstalleerd. De etagehoogte kan n een raster van 53 mm naar egen keuze worden ngevuld. Bandenstellngen Volumneuze goederen Verrjdbare stellngen Legbordstellngen, vaststaand Velgenstellngen Legbordstellngen Legbordstellngen met doorlopende stellngstaanders Legbordstellngen met voorzetljsten Trap Kantelhekken 8

9 Insteekconstructe bj snelle montage sectelengtes 994 en 1282 mm, stellngdeptes 300, 400, 500, 600 en 800 mm, verschllende hoogtes voor constructes met enkele of meerdere etages Frameprofelen met nokkenraster, op een afstand van 53 mm Volledg organseerbaar met een utgebred assortment accessores, zoals bjv. legborden, lengteverbndngen, houten legborden, wanden, lades en deuren Groot draagvermogen, tot 5000 kg per secte Contructes met enkele of 5 t meerdere etages ook achteraf realseerbaar Legbordstellngen R 3000 De utvoerngsmogeljkheden Bj de legborden van SSI SCHÄFER overlapt de omzettng aan de kopse kant de aan de lengtekant. Op deze wjze wordt n combnate met extra aangebrachte laspunten, het legbord bjzonder bugstjf en draagkrachtg en zorgt daardoor voor extra stabltet. Achterwanden Pagna 12 Afslutkappen Pagna 11 Doorlopende tussenschotten Pagna Legborden Pagna Etkethouder met etket Pagna 36 Stellngbakken vanaf Pagna 58 Staanderframes Pagna 10 Zjwanden Pagna Voorzetljsten Pagna 12 Legbordbakken Pagna 42 Vrjstaande tussenschotten Pagna Frameverbndng (geen afb.) Pagna 10 Lades Pagna 40 Open magazjnbakken vanaf Pagna 54 Vleugeldeuren Pagna 41 9

10 Legbordstellngsystemen VERZINKT Staanderframesysteem Staanderframes voor een constructe zonder etagevloer, verznkt t Stellngdepte Sectebelastng max. (kg) Utvoerng Bouwhoogte 2278 mm RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt Sectelast 3000 kg t Bouwhoogte 2490 mm RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt t Bouwhoogte 2967 mm RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt Staanderframes voor een etagevloerconstructe, verznkt Stellngdepte Sectebelastng max. (kg) Utvoerng Sectelast 5000 kg t Bouwhoogte 4557 mm RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt Bouwhoogtes 6836 en 9115 mm op aanvraag Frameverbndngen Staalplaat, verznkt. Voor het verbnden van 2 achter elkaar geplaatste stellngsectes. Aanwjzng: Voor het nbouwen van systeemnrchtngen bjv. krusschoren, achterwanden, enz. s een frame-afstand van 6 mm verest. Incl. bevestgngsmateraal. Frame-afstand RV RV RV RV RV

11 5 t Afmetngen n mm Legbordstellngen R Nokkenraster Het nokkenraster van het staanderprof el maakt een fl exbele nrchtng van de R 3000 met het utgebrede assortment van accessores mogeljk. De legborden kunnen t.a.v. de vakhoogte n het herhaald terugkerende raster van 53 mm naar keuze worden geplaatst en kunnen eenvoudg n de nokken van de staanders worden ngehangen. 53 Stellngelementen en accessores Krusschoren Ter stablsate van de stellngen moet n de eerste en elke volgende derde stellngsecte aan de achterzjde een krusschoor worden aangebracht. Aanwjzng: In de drecte nabjhed van de locate waar de krusschoren zjn geplaatst moeten legborden worden geplaatst Sectelengte KV KV Opvulplaten Staalplaat, verznkt. Voor de hoogtecompensate van gernge bodemoneffenheden. Dkte UP UP UP , 2 of 3 mm Bodembevestgng Ter bevestgng van stellngstaanders met de bodem. Bestaande ut schroeven, pluggen, opvulplaten. BF Lengteverbndngen Staalplaat, zlvergrjs gelakt. Voor de lengteverstevgng als alternatef voor de krusschoren, wanneer bj dubbele stellngen de krusschoren voor het drect achter elkaar opslaan een hnderns aanwezg s of als bj enkele stellngen het n- en utladen aan bede kanten dent plaats te vnden. Om te garanderen dat de hoogte achteraf kan worden versteld, moet de frame-afstand bj dubbelzjdge stellngen mn. 30 mm bedragen. In elke stellngsecte van een stellngrj denen steeds een onderste en bovenste legbord van 2 lengteverbndngen voorzen te worden (voor stellnghoogtes tot 2967 mm). De vormvaste verbndng met de staander garandeert een hoge stjfhed. Draagvermogen per vak op aanvraag! Sectelengte Legbordhoogte LV LV LV LV Legbordhoogte 30 mm Legbordhoogte 40 mm Afslutkap Hoogwaardge kunststof, zwart. Wordt als afslutng op de stellngstaanders ngestoken. Afmetngen n mm AK

12 Legbordstellngsystemen Stellngelementen en accessores Butenste achterwanden Staalplaat, verznkt. De 3-delge achterwanden worden tegen de legborden gemonteerd. De houderljsten worden over de achterwanddelen geschoven en n de nokken van de stellngstaanders ngeklkt. Bnnenste achterwanden Staalplaat, verznkt. Voor toepassng tussen twee stellngen. Worden als panelen n elkaar geschoven en tussen de legborden geplaatst. Zjwanden Staalplaat, verznkt. De zjwand wordt tussen de stellngstaanders tegen de stjlverbnders geplaatst en tussen stjlverbnder en legbord ngeklemd. Voor sectelengte 994 mm, 3-delg Bouwhoogte Voor sectelengte 994 mm, 3-delg Bouwhoogte Voor bouwhoogte 2278 mm Stellngdepte RWA RWA RWA Voor sectelengte 1282 mm, 3-delg RWA RWA RWA Voorkant Doorschufbevelgngen Staalplaat, verznkt. Voorkomen het doorschuven van bjv. bakken, ncl. 3 beugels. Sectelengte DSL DSL RWI RWI RWI Voor sectelengte 1282 mm, 3-delg RWI RWI RWI Voorzetljsten Staalplaat, verznkt, voor de opslag van klene materalen. Zeer geschkt n combnate met tussenschotten, mdden-, achter- en zjwanden. Sectelengte Ljsten-H VL VL VL VL SWI SWI SWI SWI SWI Voor bouwhoogte 2490 mm SWI SWI SWI SWI SWI Voor bouwhoogte 2967 mm SWI SWI SWI SWI SWI U-profelljsten Wj advseren om bj stellngsystemen met meerdere verdepngen waar dchte metalen mdden- en achterwanden (type RWI/RWA) worden toegepast, U-profelljsten te gebruken. U-profelljst, enkel als nbouwondersteunng onder of bjv. als afslutrand boven. 12

13 VERZINKT ZILVERGRIJS Legbordstellngen R 3000 Bevestgng van de gaaszjwand Bevestgng van de gaasachterwand Accessores Bevestgng met schroeven op de staanders 12, Euro-perforate, afmetngen n mm Perfo-plaathaken Gaaszjwanden Staaldraad, zlvergrjs gelakt. De bevestgng wordt m.b.v. klemmen aan de stellngstaanders gerealseerd. Incl. bevestgngsmateraal. Gaasachterwanden Staaldraad, zlvergrjs gelakt. De bevestgng wordt m.b.v. klemmen aan de stellngstaanders gerealseerd. Incl. bevestgngsmateraal. Kopse zjwanden, geperforeerd Staalplaat, verznkt. Voor bouwhoogte 2278 mm Stellngdepte Voor sectelengte 994 mm Bouwhoogte Hoogte 2000 mm Stellngdepte SWG SWG SWG SWG SWG Voor bouwhoogte 2490 mm SWG SWG SWG SWG SWG Voor bouwhoogte 2967 mm, 2-delg SWG SWG SWG SWG SWG U-profelljst, dubbel als verbndngselement voor boven elkaar gepostoneerde wandelementen. RWG RWG RWG / paar Voor sectelengte 1282 mm RWG RWG RWG / paar Sokkelplnten Staalplaat, verznkt. Verbergt de rumte tussen de op het eerste raster ngehangen legbord en de vloer. Sectelengte SO SO SWA SWA SWA Perfo-plaathaken LPH Lengtegangcoderng Gangpadcoderngen Dwarsgangcoderng Voor lengtegang- en dwarsgangcoderngen, met transparant fole en utneembare etketten. 1 VE = 10 stuks. Utvoerng GBQ Element - dwars GBL Element - lengte

14 Legbordstellngsystemen Accessores voor opslag van volumneuze goederen VERZINKT Lengteverbndngen Insteekbus Insteekhouder Kledngstangset Aanlegljst Lengteverbndngsbrug Lengteverbndngen Deze denen als alternatef voor krusschoren t.b.v. lengteverstevgng. Per stellngsecte denen mn. 2 paar lengteverbndngen geplaatst te worden, te borgen door bjgeleverde schroeven om utheffen te voorkomen. Beugels Beugelbekledng Lengteverbndng max. 300 kg Lengteverbndngen Staalplaat, verznkt. De lengteverbndngen zjn n rasters van 53 mm n hoogte verstelbaar. Lengteverbndng max. Belastng/ paar (kg) KTRZ KTRZ KTRZ Beugels De beugels KTB zjn bestemd voor de lengteverdelng van 800 mm depe stellngvakken. Hoogte 330 mm. Framedepte KTB KTB S Beugelbekledng Insteekbuzen Staalplaat, verznkt. De buzen worden door de perforates van de lengteverbndngen gestok en en vergrendelen automatsch. Terodaem-beschermlaag (geen afb.) Zelfklevend, 932 mm lang, 2 mm dk. Lengte nsteekbus Nuttge hoogte KRA KRA KRA 4950 Verdeelpen KRA 4105 Verdeelpen KRT 3102 Terodaem-beschermlaag, geperforeerd max. 50 kg Vakverdelers Kledngstangsets Insteekbaar n de perforates van de lengteverbndngen. Staalplaat, verznkt. Voor het ophangen van hoezen, matten, kledng, enz. Nuttge lengte voor stellngdepte Lengte x Depte APH APH KST x KST x Aanlegljst Lengteverbndngsbrug Staalplaat, verznkt. Voor de vakafgrenzng n staanderframes. voor stellngdepte Verznkt, voor toepassng bj stellngframes en brugsectes als opslagmogeljkhed van onderlng verschllende vormen. voor stellngdepte AL TRB

15 Legbordstellngen R 3000 Accessores voor opslag van volumneuze goederen Spaanplaat legborden, hoogte-geljk Voor stellngen met enkele en dubbele plaatsen van 20 mm spaanplaat. Deze worden op de un-dragers tussen de lengteverbndngen gelegd en vormen herdoor een eenhed met eenzelfde hoogte. Tegeljkertjd wordt de 20 mm hoge voorkant van de spaanplaat legborden beschermd. max. 200 kg De lengteverbndngen zjn net n de leverng opgenomen, deze separaat bestellen (pagna 14). Afmetngen van het spaanplaat voor sectelengte 994 mm: B 985 x D 717 x H 20 mm voor sectelengte 1282 mm: B 1273 x D 717 x H 20 mm voor sectelengte KRHH , ncl. 2 un-dragers KRHH , ncl. 3 un-dragers Spaanplaat legborden, verzonken 20 mm dk. Wordt ter begrenzng verzonken n de lengteverbndng geplaatst. max. 200 kg De lengteverbndngen zjn net n de leverng opgenomen, deze separaat bestellen (pagna 14). Afmetngen van het spaanplaat voor sectelengte 994 mm: B 985 x D 755 x H 20 mm voor sectelengte 1282 mm: B 1273 x D 755 x H 20 mm voor sectelengte KRAB KRAB Staalplaat panelen Verznkt, kunnen enkel of meervoudg als gesloten afdekkng bnnen de stellng worden toegepast. max. 300 kg De lengteverbndngen zjn net n de leverng opgenomen, deze separaat bestellen (pagna 14). B 328 x D 800 mm voor sectelengte PA (3 x voor secte 994 mm)

16 Legbordstellngsystemen ZILVERGRIJS VERZINKT Rutenstellngen en langmateraalopslag Stellngstaanders Lengteverbndngen Consoles Verbndngsstukken Insteekbuzen / / / / 1280 Stellngstaander, enkelzjdg Staal, zlvergrjs gelakt. Met poot en hoogtestelschroef. Systeemperforate 50 : 50 mm. Voor een begnsecte zjn 2 stellngstaanders en 2 verbndngsstukken CVI 10 nodg. Bj toepassng van 800 mm depe panoramaruten-lengteverbndngen s een stellngdepte van 715 mm dwngend verest. Per stellngstaander s 1 pootverlengng voor het aanpassen van de staanderdepte van 515 mm naar 715 mm nodg. Staanderhoogte Totale depte Lengteverbndng lengte Belastng (kg) CI E CI E CI E CI E CIFV 80 Pootverleng Stellngstaander, dubbelzjdg Staal, zlvergrjs gelakt. Met poot en 2 hoogtestelschroeven. Systeemperforate 50 : 50 mm. Voor een begnsecte zjn 2 stellngstaanders en 2 verbndngsstukken CVI 10 nodg. Bj toepassng van 800 mm depe panoramaruten-lengteverbndngen s een stellngdepte van 715 mm dwngend verest. Per stellngstaander zjn 2 pootverlengngen voor het aanpassen van de staanderdepte van 515 mm naar 715 mm nodg. Staanderhoogte Totale depte Lengteverbndng lengte Belastng (kg) CI D CI D CI D CI D CIFV 80 Pootverleng Panoramaruten-lengteverbndng CPI 6050 E Console CAI 2550 Console CAI Panoramaruten-lengteverbndng Panoramaruten-lengteverbndng CPI 6050 D Staal, zlvergrjs gelakt. Lengteverbndngen met 1 of 2 met kunststof ommantelde stangen. Met gelaste nhanghaken. Verstelbaarhed 50 : 50 mm. Oversteek Aantal stangen Belastng (kg) Consoles Staal, zlvergrjs gelakt. Met gelaste nhanghaken. Verstelbaarhed 50 : 50 mm. Per opslagnveau zjn 2 consoles nodg. Oversteek Belastng (kg) CPI 6050 E CPI 6050 D CPI 8050 E CPI 8050 D CAI CAI

17 Legbordstellngen R 3000 Rutenstellngen en langmateraalopslag Verbndngsstukken Staal, zlvergrjs gelakt. Voor een begnsecte zjn 2 verbndngsstukken verest. Lengte CVI Legbordbakken Staal, zlvergrjs gelakt. Voor de opslag van langmateraal. Worden op de consoles CAI 2550 / gelegd. L x D x H CWI x 250 x CWI x 400 x CWI x 400 x Insteekbuzen Staalplaat, verznkt. De buzen worden door de perforates van de lengteverbndngen gestoken en vergrendelen automatsch. Terodaem-beschermlaag (geen afb.) Zelfklevend, 932 mm lang, 2 mm dk. Nuttge hoogte KRA 4950 Verdeelpen KRA 4105 Verdeelpen KRT 3102 Terodaem-beschermlaag, geperforeerd

18 Legbordstellngsystemen ZILVERGRIJS VERZINKT Rooster voor serstrppen Haken voor lange materalen Rutenstellngen en langmateraalopslag Rooster voor serstrppen Van bouwstaal-draadgaas, maaswjdte 50 x 50 x 4 mm, zlvergrjs gelakt. Incl. bevestgngsbeugels. Haken voor lange onderdelen Staaldraad, verznkt. Haken voor de opslag van lange delen en serdelen, n de gaasroosters n te hangen. B x H Depte Hoogte Utvoerng ZR 210/W 1055 x ZH enkel geled ZH mddendelen ZH mddendelen Meer nformate over opslag van ruten en langmateraal op aanvraag Etkethouder, etketten en afdekfole Utvoerng L x B VE ZE 82 Kunststof-etkethouders 85 x ZEE Nottekaarten voor ZE ZEF Afdekfole

19 VERZINKT Legbordstellngen R 3000 Stellngen voor opslag van gevaarljke stoffen Opslagsysteem voor gevaarljke stoffen Stellng met opvangbak en gaasroosterlegborden voor de opslag van gevaarljke vloebare stoffen volgens WHG, brandbare stoffen conform Bedr.Vel.Verord. (bedrjfsvelghedverordenng) en stoffen voorkomend op de posteve-vloestoffenljst volgens DIN Opvangbakken Opvangbakken n het onderste opslaggedeelte, net verplaatsbaar, geproduceerd n overeenstemmng met de volgende testprncpes: Bauregallste A, Tel 1, lfd. Nr Ausgabe 2002/2 van het Dutse Insttuut voor Bouwtechnek Verordenng over systemen en de omgang met vloestofgevaarljke stoffen en aandrjvngsystemen (VawS) WHG 19h n combnate met VawS Rchtljn m.b.t. de veresten aan opvangbakken van staal (StawaR) DIN 6600, DIN 6601, DIN 6625 Bovengrondse opvangbakken van staalplaat S 350 GD, vloestofdcht gelast, geschkt voor stoffen met een dchthed van max kg/m 3. Een overeenkomstg testcertf caat van de RWTÜV s aanwezg. De op te volgen rchtljnen worden d.m.v. het typeplaatje op de opvangbak gedocumenteerd. Stellngdepte L x D x H Opvang vol. (lter) OAW /970 x 390 x 120/ OAW /970 x 490 x 120/ OAW /970 x 590 x 120/ OAW /970 x 790 x 120/ Gaasroosterlegborden Vloestofdoorlaatbare legborden op aanvraag Gaasroosterlegborden, belastbaarhed 200 kg, met ca. 60 mm n de rchtng van de stellngdepte vermnderde opnamevlakken, met het doel om optmaal de omlaag stromende gevaarljke stoffen op te vangen, 30 mm hoog met rondom een 10 mm hoge aanslagkant. Stellngdepte L x D x H Belastng (kg) G x 345 x G x 445 x G x 545 x G x 745 x

20 Legbordstellngsystemen VERZINKT 3 t max.300 kg Bandenopslag statonar Staandersleuven De staandersleuven maken het mogeljk om de band- en velgenlggers zonder schroeven, n het raster van 53 mm, te verplaatsen. Zo kunnen de opslagvakken op de betreffende afmetngen van de banden en velgen exact op maat worden ngesteld. 31 Afmetngen n mm 60 Noot eerder was bandenen velgenopslag zo eenvoudg en praktsch. De specaal gevormde bandenen velgenlggers worden eenvoudg zonder schroeven n de reeds voorgemonteerde stellngframes ngehangen en verstevgen de stellng d.m.v. de specale vormgevng. De nveaus kunnen te allen tjde n het raster van 53 : 53 mm worden aangepast. Nokkenraster Tegeljkertjd bestaat de mogeljkhed om n de nok van de staander (raster 53 mm) legborden n te hangen en herdoor de functemogeljkheden van de stellng volledg te gebruken. Velgenstellng 400 mm 300 mm 400 mm Bandenstellng 53 Dre sectebreedtes, dre stellnghoogtes en de mogeljkhed om op elk gewenst moment van enkele stellngen, dubbele stellngen te maken en vce versa, zjn mogeljkheden de de geïntegreerde fl exbltet tot utdrukkng brengen mm Aanbouwsecte 994 oder 1282 mm Frameverbndng 30 mm Basssecte 994 oder 1282 mm 20

21 Legbordstellngen R 3000 Banden- en velgenlggers Een goed beschermde opslag van banden en velgen wordt door het specale lggergprof el van SSI SCHÄFER gegarandeerd. Bandenopslag statonar Complete banden- en velgenstellng Voor ca. 15 of 18 mddelgrote banden, per secte. Bjzonder stabel en fl exbel nsteeksysteem. Staalplaat, verznkt. Complete eenheden, bestaande ut: Basssecte: 2 frames en 6 lggers (geljk aan 3 opslagnveaus), 2 frameverbndngen Aanbouwsecte: 1 frame en 6 lggers (geljk aan 3 opslagnveaus), 1 frameverbndng Netto sectebreedte: 994/1282 x H 2278 x D 400 mm Verstelraster: 53:53 mm Type Sectelengte RFR 2210 G Basssecte RFR 2210 A Aanbouwsecte RFR 2213 G Basssecte RFR 2213 A Aanbouwsecte Staanderframes, verznkt Stellnghoogte Stellngdepte Max. sectebelastng (kg) RR V RR V RR V Banden- en velgenlggers Netto sectebreedte Max. belastng paar (kg) RTR RTR RTR Frameverbndngen Staalplaat, verznkt. Voor het verbnden van 2 achter elkaar geplaatste stellngsectes. Incl. bevestgngsmateraal. voor frame-afstand RV

22 Legbordstellngsystemen Verrjdbare bandenopslag Compacte opslag eff cënt gebruk van rumte Optmale loopegenschappen ook op krtsche ondergrond Uw voordeel: geen strukelranden door het gebruk van een specaal frame, drect op de aanwezge vloer geplaatst Bj de tradtonele opslag met vaste stellngen s tussen elke stellng een bedenngsgangpad voorzen. Dat gaat ten koste van waardevolle opslagrumte. Op de lange termjn zjn verrjdbare stellngen rendabeler. Bj de verrjdbare stellngtechnek s slechts een enkel bedenngsgangpad nodg, omdat de stellngeenheden op een verrjdbare wagen worden geplaatst en het gangpad naar behoefte d.m.v. het verrjden kan worden ngesteld. De extra rumtewnst van waardevolle opslagrumte kan oplopen tot 85 % bj een constructe met één etage of tot meer dan 100 % bj een constructe met meerdere etages. Statonar Verrjdbare technek Gelederals Rumte-depte Hoofdgangpad Vaste sokkel met enkele stellngen Bedenngspad Vaste sokkel met dubbele stellngdelen Bedenngspad Vaste sokkel met dubbele stellngdelen Hoofdgangpad Bedenngspad Rumte-depte Sokkel- of wagenlengte Hoofdgangpad 140 mn. 140 max. 180 Vaste sokkel met enkele stellngen Verrjdbare wagen met dubbele stellngdelen 540 Spoorafstand Spoorafstand 540 Bedenngspad Verrjdbare wagen met dubbele stellngdelen Hoofdgangpad Verrjdbare wagen met dubbele stellngdelen Stopper Sokkelbreedte Stellngbreedte mn. 750 mm mn mm Stellngbreedte mn. 750 mm mn mm Rumtebreedte Stellngbreedte mn. 750 mm mn mm Wagenbreedte mn. 750 mm mn mm Rumtebreedte Wagenbreedte Wagenbreedte Systeem zonder rals Bj dt systeem lopen de verrjdbare wagens d.m.v. het toepassen van specale rollentechnek drect op de aanwezge vloer. Zj worden aan de achterkant d.m.v. een eenvoudg prof el geled. Dt bespaart tjd bj de realsate en s uterst voordelg en s met name nteressant m.b.t. een wjzgng (verplaatsng, utbredng). Alle duurzaam gelegde vloeroppervlakken zjn geschkt voor het gebruk van de systemen zonder rals van SSI SCHÄFER. Utvoerng zonder rals Handwel Handwelkasten Gaaszjwand Verrjdbare wagen Utlaathouder Achterste geledeprof el 22

23 Legbordstellngen R 3000 Bandenopslag met verrjdbare technek Dubbele rj (verplaatsbaar) Enkele rj (vaststaand) Bandenstellng R 3000 met verrjdbare wagen of vaste sokkel Met 3 opslagnveaus voor banden. Totale hoogte (Verrjdbare wagen + stellng) = 2428 mm. Compleet utgevoerd met handwel, gelederals en afgedekt met spaanplaat. Controleer a.u.b. of de ondergrond of vloerconstructe voor de belastng geschkt s. Lengte Aantal sectes Max. draag- Aantal Set banden Bandengewcht Egen gewcht Totaal gewcht Wellasten bj vermogen sporen (1 set per secte (bj 20 kg/st.) ca. (kg) bandenopslag bandenopslag (kg) (kg) + opslagnveau) buten mddel Verrjdbare wagen met dubbele stellngen VRL-OR , VRL-OR , VRL-OR ,9 331, VRL-OR ,1 443, VRL-OR ,0 456, VRL-OR ,2 480, VRL-OR ,0 608, Vaste sokkel met enkele stellngen VRL-FR VRL-FR VRL-FR VRL-FR VRL-FR VRL-FR VRL-FR Vaste sokkel met dubbele stellngen VRL-FR VRL-FR VRL-FR VRL-FR VRL-FR VRL-FR VRL-FR Overge lengtes, utvoerngen en combnatemogeljkheden op aanvraag 23

24 Legbordstellngsystemen 24

25 Legbordstellngen R 4000 R 4000 het multfunctonele stellngsysteem De legbordstellngen van het R systeem zjn door hun veelzjdge moge ljkheden met name geschkt voor ndvduele magazjnnrchtngen, omdat ze door hun wjze van aan- en opbouwen een optmaal gebruk van de rumte garanderen. De constructe heeft een groot draagvermogen en bestaat ut hoogwaardge staalplaat met vaste bodem- en toplegborden alsmede doorlopende stellngstaanders, wat een eenvoudge montage en gebruk mogeljk maakt. Door de n hoogte verstelbare legborden n een raster van 53 mm s het systeem met name geschkt voor klene en mddelgrote magazjnvoorraad. Talrjke en eenvoudg te veranderen ndelngen zjn bj het stellng systeem R 4000 even vanzelfsprekend als de toepassng van het systeem voor een etagebouw met meerdere verdepngen. Voor de stellngsystemen nclusef de vloerconstructes, werd het testcertfcaat dat bj het GS-teken hoort toegekend, n overeenstemmng met de rchtljnen voor magazjnnrchtngen en -toestellen BGR 234 (voorheen ZH 1/428). 25

26 Legbordstellngsystemen Het nsteekprncpe Het R 4000-stellngsysteem s een nsteekconstructe bestaande ut begnen aanbouwsectes met sectelengten van 995 en 1283 mm. De stellngsectes bestaan ut bodemlegborden, toplegborden en doorlopende staanders. Alle componenten worden onderlng verbonden door ze n elkaar te steken. Het nsteeksysteem R 4000 bestaat ut weng componenten, de eenvoudg en snel kunnen worden gemonteerd. Het utgebrede assortment met accessores kan n de begn- en aanbouwsectes worden gebrukt. Dankzj de staalconstructe met het grote draagvermogen, de talrjke en eenvoudg te veranderen ndelngen en de eenvoudge montage voldoet het stellngsysteem R 4000 aan hoge esen. De R 4000-stellngrj wordt vanaf de begnsecte opgebouwd. In elke stellngrj moet een begnsecte staan. De aanbouwsectes kunnen zowel lnks als rechts worden aangebouwd. Alle andere aanbouwsectes worden dan volgens hetzelfde prncpe aan de voorafgaande stellngsectes aangebouwd. Alle bodem- en toplegborden worden met klemmen vastgezet. Voor een betere stabltet van langere stellngrjen moet bj de eerste en bj edere derde secte een krusschoor worden toegepast. Insteekconstructe Snelle montage Staanderprofelen met nokkenraster n een afstand van 53 mm Aanbouwsysteem sectelengtes 995 en 1283 mm, stellngdepten 300, 400, 500, 600, 800 en 1000 mm Varabele utvoerngsmogeljkheden dankzj een omvangrjk assortment accessores, zoals bjv. legborden, zj- en achterwanden, laden en deuren Euro-maat modulartet Constructe met een groot draagvermogen Stellngsystemen met meerdere verdepngen s realseerbaar Met het R 4000-systeem kunnen moete loos stellngsystemen met meerdere verdepngen worden gerealseerd. De magazjnplannng kan op verzoek door een van onze vakkundge advseurs worden utgevoerd. max. 2,5 t max. 3,5 t Aanbouwsecte van een enkelzjdge stellng Begnsecte van een enkelzjdge stellng: Aanbouwsecte van een enkelzjdge stellng: Aanbouwsecte van een enkelzjdge stellng een bodemlegbord, ver bassstaanders en een toplegbord. een aanbouwbodem - l egbord, twee bassstaanders en een aanbouw-toplegbord. Begnsecte van een enkelzjdge stellng Systemen met meerdere verdepngen op aanvraag 26

27 Legbordstellngen R 4000 Veelzjdge utrustngsmogeljkheden Toplegborden Vrjstaande tussenschotten Pagna Doorlopende tussenschotten Pagna Stellngstaanders met nokken Etkethouder met etket Pagna 32 Stellngbakken met etket vanaf Pagna 58 Legborden Pagna Legbordbakken Pagna 42 Gaaszjwanden Pagna 31 Mddenstaanders bj dubbelzjdge stellngen Lades Pagna 40 Dchte metalen zjwanden Pagna 30 Bodemlegborden Vleugeldeuren Pagna 41 max. 3,5 t max. 5 t Begnsecte van een dubbelzjdge stellng: een bodemlegbord, ver bassstaanders, twee mddenstaanders en een toplegbord. Aanbouwsecte van een dubbelzjdge stellng: een aanbouw-bodemlegbord, twee bassstaanders, een mddenstaander en een aanbouw-toplegbord. Begnsecte van een dubbelzjdge stellng Aanbouwsecte van een dubbelzjdge stellng Aanbouwsecte van een dubbelzjdge stellng 27

28 Legbordstellngsystemen ZILVERGRIJS Enkelzjdge stellngen met sectelengten 995 en 1283 mm Nokkenraster Het nokkenraster van het staanderprof el maakt een fl exbele nrchtng van de R 4000 met het utgebrede assortment van accessores mogeljk. De legborden kunnen t.a.v. de vakhoogte n het herhaald terugkerende raster van 53 mm naar keuze worden geplaatst en kunnen eenvoudg n de nokken van de staanders worden ngehangen. 60 mm 30 mm 53 mm Aanbouwsecte van een enkelzjdge stellng Aanbouwsecte van een enkelzjdge stellng Bj de legborden van SSI SCHÄFER overlapt de omzettng aan de kopse kant de aan de lengtekant. Op deze wjze wordt n combnate met extra aangebrachte laspunten, het legbord bjzonder bugstjf en draagkrachtg en zorgt daardoor voor extra stabltet. Begnsecte van een enkelzjdge stellng Begnsecte Stellnglengte 1055 mm, Sectelengte 995 mm. Begnsecte Bouwhoogte Bouwhoogte Stellngdepte Stellnglengte 1343 mm, Sectelengte 1283 mm. Stellngdepte Bodembelastng max. (kg) Bodembelastng max. (kg) GR 4302 G GR 4402 G GR 4502 G GR 4504 G GR 4602 G GR 4804 G GR 4322 G GR 4422 G GR 4522 G GR 4524 G GR 4622 G GR 4824 G GR 9401 G GR 9501 G GR 9502 G GR 9601 G GR 9602 G GR 9421 G GR 9521 G GR 9522 G GR 9621 G GR 9622 G Aanbouwsecte Stellnglengte 1025 mm, Sectelengte 995 mm. Aanbouwsecte Stellnglengte 1313 mm, Sectelengte 1283 mm. Bouwhoogte Bouwhoogte Stellngdepte Stellngdepte Bodembelastng max. (kg) Bodembelastng max. (kg) GR 4302 A GR 4402 A GR 4502 A GR 4504 A GR 4602 A GR 4804 A GR 4322 A GR 4422 A GR 4522 A GR 4524 A GR 4622 A GR 4824 A GR 9401 A GR 9501 A GR 9502 A GR 9601 A GR 9602 A GR 9421 A GR 9521 A GR 9522 A GR 9621 A GR 9622 A

29 Legbordstellngen R 4000 Dubbelzjdge stellngen met sectelengten 995 en 1283 mm 2091 / / aanbouwsectes voor dubbelzjdge stellngen Begnsecte Aanbouwsecte Andere bouwhoogtes voor R 4000-legbordstellngen op aanvraag Begnsecte van een dubbelzjdge stellng Begnsecte Stellnglengte 1055 mm, Sectelengte 995 mm. Bouwhoogte Stellngdepte Bodembelastng max. (kg) GR 4604 GD GR 4804 GD GR 4104 GD GR 4624 GD GR 4824 GD GR 4124 GD Begnsecte Stellnglengte 1343 mm, Sectelengte 1283 mm. Bouwhoogte Stellngdepte Bodembelastng max. (kg) GR 9803 GD GR 9823 GD Aanbouwsecte Stellnglengte 1025 mm, Sectelengte 995 mm. Bouwhoogte Stellngdepte Bodembelastng max. (kg) GR 4604 AD GR 4804 AD GR 4104 AD GR 4624 AD GR 4824 AD GR 4124 AD Aanbouwsecte Stellnglengte 1313 mm, Sectelengte 1283 mm. Bouwhoogte Stellngdepte Bodembelastng max. (kg) GR 9803 AD GR 9823 AD Krusschoren Ter stablsate van de stellngen moet n de eerste en elke volgende derde stellngsecte aan de achterzjde een krusschoor worden aangebracht. Bj dubbelzjdge stellngen worden de krusschoren n het mdden gemonteerd. Bouwhoogte Sectelengte KVG KVG KVG KVG Krusschoren achterzjde 29

30 Legbordstellngsystemen VERZINKT ZILVERGRIJS Stellngelementen en accessores Dchte metalen zjwanden Staalplaat, verznkt. Voor begn- en endsectes ook gelakt verkrjgbaar. Zjwanden worden tussen de hoekstaanders bj dubbelzjdge stellngen tussen mdden- en hoekstaander - geklemd en op de plaats n de hervoor aan elke kant aangebrachte 4 utsparngen vastgezet. In elke dubbelzjdge stellng met een depte van 600 of 800 resp mm moeten 2 paar passende wanden aan elke kant worden aangebracht. Dchte metalen achterwanden Staalplaat, zlvergrjs gelakt. 2 achterwandhelften met een verschllende hoogte worden met borgveren n de nokken van de staanders bevestgd. De afgekante, n het mdden samenkomende randen worden samengeschroefd. Meerdelge paneel-mddenwanden Staalplaat, verznkt. Om n het mdden van dubbelzjdge stellngen aan te brengen. Montage tussen de mddenstaanders. Het s net mogeljk deze aan te brengen zonder ondersteunende legborden te gebruken. Voor bouwhoogte 2171 mm Stellngdepte Utvoerng Voor sectelengte 995 mm Bouwhoogte Utvoerng Voor sectelengte 995 mm, 3-delg Bouwhoogte SW 4310 V 300 verznkt SW 4310 L 300 gelakt SW 4410 V 400 verznkt SW 4410 L 400 gelakt SW 4510 V 500 verznkt SW 4510 L 500 gelakt SW 4610 V 600 verznkt SW 4610 L 600 gelakt SW 4810 V 800 verznkt SW 4810 L 800 gelakt Voor bouwhoogte 2500 mm SW 4312 V 300 verznkt SW 4312 L 300 gelakt SW 4412 V 400 verznkt SW 4412 L 400 gelakt SW 4512 V 500 verznkt SW 4512 L 500 gelakt SW 4612 V 600 verznkt SW 4612 L 600 gelakt SW 4812 V 800 verznkt SW 4812 L 800 gelakt RWE Eerste hoogte RWZ 4000 Tweede hoogte RWE Eerste hoogte RWZ 4025 Tweede hoogte Voor sectelengte 1283 mm RWE Eerste hoogte RWZ 9001 Tweede hoogte RWE Eerste hoogte RWZ 9025 Tweede hoogte MW MW Voor sectelengte 1283 mm, 4-delg MW MW

31 Legbordstellngen R 4000 Stellngelementen en accessores Gaaszjwanden Staaldraad, zlvergrjs gelakt (maaswjdte 50 x 50 mm). Worden n utsparngen van de bodem- en toplegborden gestoken en met klemmen bevestgd. Bj de 600 mm depe dubbelzjdge stellngen zjn er twee stuks met een depte van 300 mm nodg, bj de 800 mm depe dubbelzjdge stellngen twee stuks met een depte van 400 mm en bj de 1000 mm depe dubbelzjdge stellngen twee stuks met een depte van 500 mm. Klemmen worden meegeleverd. Voor bouwhoogte 2171 mm Stellngdepte SWG SWG SWG SWG SWG Gaasachterwanden Staaldraad, zlvergrjs gelakt (maaswjdte 50 x 50 mm). Worden boven n de toplegborden gestoken, onder n een U-ral geplaatst en aan weerszjden met klemmen bevestgd. Klemmen en U-ral worden meegeleverd. Voor sectelengte 995 mm Bouwhoogte RWG RWG Gaasmddenwanden Staaldraad, zlvergrjs gelakt, voor montage n dubbelzjdge stellngen. Gaasmddenwanden worden boven n het mdden van de toplegborden gestoken. Bevestgng op het bodemlegbord met ver kunststofclps en zjdelngs op de mddenstaanders met klemmen. Clps en klemmen worden meegeleverd. Voor sectelengte 995 mm Bouwhoogte MWG MWG Voor bouwhoogte 2500 mm SWG SWG SWG SWG SWG Voor sectelengte 1283 mm RWG RWG Voor sectelengte 1283 mm MWG MWG

32 Legbordstellngsystemen VERZINKT Voorzetljsten Opvulstrps Doorschufbevelgngen Accessores Voorzetljsten Staalplaat, verznkt, voor de opslag van klene materalen. Zeer geschkt n combnate met tussenschotten, mdden-, achter- en zjwanden. Sectelengte Ljsten-Hoogte VL VL VL VL Opvulstrps Staalplaat, verznkt. Dekken de openng tussen de stellngstaanders af. Stellngdepte BL BL BL BL BL Doorschufbevelgngen Staalplaat, verznkt. Voorkomen het doorschuven van bjv. bakken, ncl. 3 beugels. Voorkant Sectelengte DSL DSL Etkethouder Zelfklevend, voor het markeren van opslagplaatsen. Lengte VE EH EH EH EH EH Etketten Lengte VE EHE EHE EHE

33 Legbordstellngen R 4000 Accessores en vloestofopvangsystemen Opslagsysteem voor gevaarljke stoffen Stellng met opvangbak en gaasroosterlegborden voor de opslag van gevaarljke vloebare stoffen volgens WHG, brandbare stoffen conform Bedr.Vel.Verord. (bedrjfsvelghedverordenng) en stoffen voorkomend op de posteve-vloestoffenljst volgens DIN Opvangbakken n het onderste opslaggedeelte, net verplaatsbaar, geproduceerd n overeenstemmng met de volgende testprncpes: Bauregallste A, Tel 1, lfd. Nr Ausgabe 2002/2 van het Dutse Insttuut voor Bouwtechnek Verordenng over systemen en de omgang met vloestofgevaarljke stoffen en aandrjvngsystemen (VawS) WHG 19h n combnate met VawS Rchtljn m.b.t. de veresten aan opvangbakken van staal (StawaR) DIN 6600, DIN 6601, DIN 6625 Bovengrondse opvangbakken van staalplaat S 350 GD, vloestofdcht gelast, geschkt voor stoffen met een dchthed van max kg/m 3. Een overeenkomstg testcertfcaat van de RWTÜV s aanwezg. De op te volgen rchtljnen worden d.m.v. het typeplaatje op de opvangbak gedocumenteerd. Opvangbakken Stellngdepte L x D x H Opvang vol. (lter) OAW /970 x 390 x 120/ OAW /970 x 490 x 120/ OAW /970 x 590 x 120/ OAW /970 x 790 x 120/ Gaasroosterlegborden Stellngdepte L x D x H Vloestofdoorlaatbare legborden op aanvraag Belastng (kg) G x 345 x G x 445 x G x 545 x G x 745 x Rasternokken-afdekstrps Ut kunststof. De afdekstrps worden aan de kopse kanten op de nokken van de stellngstaanders bevestgd door mddel van metalen klemmen. RA Gangpadcoderngen Gangpadcoderngen n de lengte- en dwarsrchtng. Zelfklevende doorzchtge fole met utwsselbare etketten. VE GB Bodembevestgng Voor de stablserng van enkelzjdge stellngen. Hoek, plug S 6, schroef 4,5 x 40 mm. BBF

34 Legbordstellngsystemen Accessores voor legbordstellngsystemen Perfecte ordenng dankzj talrjke conf gurate mogeljkheden: de legbordstellngsystemen kunnen optmaal worden georganseerd met een utgebred assortment accessores de op de legbordstellngen afgestemd zjn. De legborden van SSI SCHÄFER zjn geschkt voor verschllende belastngen en zjn n verschllende breedten, depten en hoogten verkrjgbaar. Met behulp van etketten kunnen de opslaglocates afzonderljk worden gemarkeerd en door tussenschotten te gebruken kunnen deze nog verder worden onderverdeeld. De laden en lade-ndelngen, deuren, legbordbakken, stellngladders, transport wagens en velghedshekwerk systemen completeren het programma met accessores. 34

35 Accessores voor legbordstellngen alles wat goederenopslag eenvoudger maakt Trappen, balustrade en verlchtngssystemen op aanvraag 35

36 Legbordstellngsystemen VERZINKT ZILVERGRIJS 5 t tot 400 kg Legborden voor R 3000 en R 4000 Legborden Ut staalplaat, zlvergrjs gelakt of verznkt, 30 of 40 mm hoog. Voor de onderverdelng van de stellngsectes n wllekeurge vakhoogtes. Voor en achter met sleuven voor het plaatsen van tussenschotten, sleufafstand 41 mm. Bj dubbele stellngen zjn ndvduele vakhoogtes mogeljk. Legborden voor sectelengte 994/995 mm, hoogte 30 mm Staalplaat, zlvergrjs gelakt of verznkt. Stellngdepte Bodembelastng max. (kg) Randutvoerng Oppervlak 994/ /995 max. 200 kg max. 400 kg max. 300 kg max. 400 kg ZB 4313 V N verznkt ZB 4313 L N gelakt ZB 4413 V N verznkt ZB 4413 L N gelakt ZB 4423 V V verznkt ZB 4423 L V gelakt ZB 4513 V N verznkt ZB 4513 L N gelakt ZB 4523 V V verznkt ZB 4523 L V gelakt ZB 4533 V V verznkt ZB 4533 L V gelakt ZB 4543 V V verznkt ZB 4543 L V gelakt ZB 4613 V N verznkt ZB 4613 L N gelakt ZB 4623 V V verznkt ZB 4623 L V gelakt ZB 4633 V V verznkt ZB 4633 L V gelakt ZB 4643 V V verznkt ZB 4643 L V gelakt ZB 4823 V V verznkt ZB 4823 L V gelakt ZB 4843 V V verznkt ZB 4843 L V gelakt /1283 max. 150 kg max. 250 kg 30 Legborden voor sectelengte 1282/1283 mm, hoogte 30 mm Afmetngen n mm Legborden voor 1282/1283 mm x 300 mm, belastng max. 80 kg op aanvraag Staalplaat, zlvergrjs gelakt of verznkt. ZB 9415 V V verznkt ZB 9415 L V gelakt ZB 9515 V V verznkt ZB 9515 L V gelakt ZB 9525 V V verznkt ZB 9525 L V gelakt ZB 9615 V V verznkt ZB 9615 L V gelakt ZB 9625 V V verznkt ZB 9625 L V gelakt ZB 9825 V V verznkt ZB 9825 L V gelakt Etkethouder Zelfklevend, voor het markeren van opslagplaatsen. Lengte VE EH EH EH EH EH Etketten Lengte VE EHE EHE EHE

37 Accessores voor legbordstellngen Onderkantlegborden V-utvoerng Legborden voor R 3000 Onderkantlegborden N-utvoerng Legborden voor sectelengte 994 mm, hoogte 40 mm Staalplaat, zlvergrjs gelakt of verznkt. Stellngdepte Bodembelastng max. (kg) Randutvoerng Oppervlak ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V V verznkt ZB L V gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V V verznkt ZB L V gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V V verznkt ZB L V gelakt max. 100 kg max. 200 kg max. 300 kg max. 400 kg max. 150 kg Legborden voor sectelengte 1282 mm, hoogte 40 mm Staalplaat, zlvergrjs gelakt of verznkt. ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V V verznkt ZB L V gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V V verznkt ZB L V gelakt ZB V V verznkt ZB L V gelakt 1282 max. 250 kg Afmetngen n mm Stellngbakken voor legbordstellngen vanaf Pagna 58 Enkelrandlegbord met 6-voudge omzettng aan de lengtekant = N-utvoerng Dubbelrandlegbord met 10-voudge omzettng aan de lengtekant = V-utvoerng 37

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen

WTCB. Inhoud. Een uitgave van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. www.wtcb.be. Duurzaam bouwen WTCB contact Een utgave van het Wetenschappeljk en Technsch Centrum voor het Bouwbedrjf Dremaandeljkse publcate Nr. 13 4 e jaargang 1 e trmester 2007 Inhoud Afgfte : Brussel X Erkennngsnr. : P 401011 Publcate

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR

Installatie- en onderhoudshandleiding. Voor de installateur. Installatie- en onderhoudshandleiding. ecotec plus VHR Installate- en onderhoudshandledng Voor de nstallateur Installate- en onderhoudshandledng ecotec plus VHR NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwjzngen bj de documentate...4. Bewaren van de documenten...4.

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning

Aanvraag Mijnbouwmileuvergunning Ulù--j Aanvraag Mjnbouwmleuvergunnng Mjnbouwwet art. 40 ld 2 juncto Mjnbouwregelng 1.2 en 1.4 Gaswnnngsplatform F3-FA Venture Producton Nederland B.V. Formuler Mjnbouwmleuvergunnng (Mjnbouwwet art. 40

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart

Mobiliteitsmanagement staat weer volop op de kaart Tr a v e r s e Nummer 20, me 2008 Mobltetsmanagement staat weer volop op de kaart ODYSA n Amsterdam operatoneel Informatef voetgangerslcht n de gemeente Tlburg Het Kndkwadrant ledt tot velge schoolomgevngen

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

The new Art of Smart. Loewe Art.

The new Art of Smart. Loewe Art. The new Art of Smart. Loewe Art. Puur. Compleet. My Perfect Entertanment. De neuwe Loewe Art levert met overtugng de beste technek n een slank ontwerp: Heldere ljnen, twee elementen van hoogwaardge chroom,

Nadere informatie

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story.

Goedkoper dan u dacht. De vele kleuren van Colora. E-commerce, hoe begin ik eraan? Dossier betaalterminals. Amazing story. Informate en deeën voor Atos Worldlne partners FEBRUARI 2009 5 Dosser betaaltermnals Goedkoper dan u dacht Amazng story De vele kleuren van Colora Tps & Trcks E-commerce, hoe begn k eraan? EDITO Voor het

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52

Voorschriften voor MARS Documentversie 2.52 Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Montorng and regstraton system 5 maart 2014 Voorschrften voor MARS 2.52 1 (Montorng and regstraton system Voorschrften voor MARS Documentverse 2.52 Rjkswaterstaat

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur?

Hoe toekomstvast is de gemeentelijke midofficearchitectuur? archtectuur Het mdoffce concept van GEMMA Hoe toekomstvast s de gemeenteljke mdoffcearchtectuur? Bj het realseren van de elektronsche overhed spelen de gemeenten een voorhoederol. Rchtnggevend daarbj s

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Bij de zaak. Vrouwen in zaken

Bij de zaak. Vrouwen in zaken Bj de zaak Neuwsbref enkel voor ondernemers maart 2013 Internatonaal betalngsverkeer In een klen land als Belgë drjven ondernemers snel handel buten onze grenzen, zowel bnnen Europa, als daarbuten, bjvoorbeeld

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling

Privaat-gestuurde Gebiedsontwikkeling Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland Dr. r. E.W.T.M. Heurkens Prvaat-gestuurde Gebedsontwkkelng Sturng, Samenwerkng & Effecten n Nederland en Engeland

Nadere informatie

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse

Websiteoptimalisatie aan de hand van online zoek en klikgedrag analyse Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Martjn Moest Websteoptmalsate aan de hand van onlne zoek en klkgedrag analyse BWI Werkstuk Auteur: Martjn Moest Begeleder:

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Kortrijk wordt bakermat voor kunststofopleidingen

Kortrijk wordt bakermat voor kunststofopleidingen Op zoek naar nog meer jobs n West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze advseurs lusteren graag naar uw verhaal voor het gepaste adves Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmeda.be

Nadere informatie

De enterprisearchitect als coach

De enterprisearchitect als coach archtectuur De enterprsearchtect als coach Naar een vloeende samenwerkng tussen enterprseen projectarchtecten Grotere organsates kennen vaak een (te strkte) schedng tussen enterprse- en projectarchtecten.

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring Facultet Wetenschappen Departement Computerwetenschappen Vrtual LSD, een mmerseve audovsuele ervarng door Robby WAUTERS Promotor : Prof. dr. r. E. DUVAL Proefschrft ngedend tot het behalen van de graad

Nadere informatie