LEGBORDSTELLINGSYSTEMEN R 3000 EN R Standaard en individuele oplossingen voor stellingsystemen met één of meerdere verdiepingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEGBORDSTELLINGSYSTEMEN R 3000 EN R 4000. Standaard en individuele oplossingen voor stellingsystemen met één of meerdere verdiepingen"

Transcriptie

1 LEGBORDSTELLINGSYSTEMEN R 3000 EN R 4000 Standaard en ndvduele oplossngen voor stellngsystemen met één of meerdere verdepngen

2 Oplossngen voor vandaag, vse voor morgen Wj zjn er voor u Wereldwjd aanwezg Veelomvattende ervarng n de branche Logstek totaalconcept Adves en servce worden bj ons met hoofdletters geschreven, wereldwjd! In meer dan 50 landen staan vakkundge medewerkers u met raad en daad terzjde. Onze geschoolde, vakkundge advseurs houden rekenng met uw ndvduele esen en ontwkkelen een optmale totaaloplossng. Omvangrjke kenns over bedrjfsprocessen van dverse branches s voor de ontwkkelng van succesvolle logsteke concepten onontbeerljk. Prof teer van onze jarenlange ervarng met klanten van markt ledende ondernemngen bnnen alle branches en bedrjfstakken. Wj spreken de taal van onze klanten! De wens voor een beschkbaarhed van producten en densten van bjna 100% stelt hoge esen aan magazjn en logstek. Daarvoor dent de juste stratege met de meeste eff cënte systemen gerealseerd te worden. Het veelomvattende denstenspectrum van SSI SCHÄFER maakt een systeemovertreffende totale realsate van uw logsteke projecten mogeljk Professoneel projectmanagement Het nakomen van afspraken, rendement en budgetten s een garante voor uw nvesterng. Daarvoor stellen wj gedetalleerde plannen op waarbj onze projectmanager de garante s voor het realseren daarvan. SSI SCHÄFER: Topbegeledng van uw plannen tot de nbedrjfname! Indvduele plannngsservce Ter vsualsate van uw nrchtngsplannen gebruken wj moderne technologeën. Vanzelfsprekend worden uw specf eke esen reeds vanaf het prlle begn n het concept opgenomen. Op deze wjze kunt u er zeker van zjn dat het concept een optmale oplossng voor uw esen bevat. Toekomstzeker d.m.v. naleverngsgarante Producten de u vandaag n onze catalog aantreft, kunnen jaren later ook nog worden aangeschaft. Daarmee wordt uw hudge nvesterng schaalbaar en toekomstzeker! 7. Koop of Lease? www. ss-schaefer.de Koop of Lease voor alle toepassngen maken wj altjd het juste aanbod. Noem ons uw ndvduele wensen.

3 Legbordstellngsystemen Legbordstellngen R 3000 Pagna 6 Legbordstellngen R 4000 Pagna 24 Accessores voor legbordstellngen Pagna 34 Open magazjn- en stellngbakken Pagna 52 Alles over SSI SCHÄFER Pagna 62 3

4 Legbordstellngsystemen Legbordstellngsystemen voor alle stuates Rumte- en tjdwnst behoren tot de belangrjkste crtera bnnen de magazjn- en opslagbranche. Of het nu voor een systeem bestaande ut een enkele verdepng of meerdere verdepngen s, SSI SCHÄFER bedt utgebalanceerde, varabele en flexbele legbordstellngsystemen voor veelzjdge toepassngsmogeljkheden van de hoogste kwaltet. Gemakkeljke en snelle montage, utgebred adves en dudeljke projecttekenngen, zjn de bass voor een nteressante prjs-/prestate-verhoudng. Het bewjs: duzenden magazjnen, wereldwjd. De fl exbele legbordstellngsystemen R 1000, R 3000, R 4000, R 7000 en FR 0 zjn een snelle en economsche oplossng voor de dverse magazjnveresten. De stellngen zjn op elk moment, ook achteraf, ut te breden met één of meerdere verdepngen. 4

5 Legbordstellngen Systeemonafhankeljke legbordstellngen Toepassngsgebeden Legbordstellngen R 3000 Lchte tot zware, klene en gemddeld volumneuze goederen, etagevloerconstructes Legbordstellngen R 4000 Lchte tot mddelzware, klene en gemddeld volumneuze goederen, etagevloerconstructes Voordelen Volledg te organseren met een utgebred accessorepakket Euro-maat modulartet Constructe met meerdere verdepngen, ook achteraf mogeljk Varabel qua utrustng met een omvangrjk aantal accessores Euro-maat modulartet Constructe met meerdere etagevloerconstructes mogeljk GS-testmerkteken GS-testmerkteken Systeem Constructe Framesysteem als nsteekcon structe voor snelle montage Framesysteem zonder top- of bodemlegbord, 2 sectelengtes, 5 stellngdeptes, verschllende bouwhoogtes, frameprofelen Insteeksysteem voor snelle montage Begn- en aanbouwsysteem met vaste top- en bodemlegborden, verbonden met staanderprof elen, 2 sectelengtes, 6 stellngdeptes, verschllende bouwhoogtes Belastbaarhed Systeemraster Staanders Legborden Tot max kg per stellngsecte Nokkenraster op een afstand van 53 mm Verznkt Verznkt / zlvergrjs Tot max kg per stellngsecte Nokkenraster op een afstand van 53 mm Zlvergrjs Verznkt / zlvergrjs Meer nformate vanaf Pagna 6 vanaf Pagna 24 5

6 Legbordstellngsystemen 6

7 Legbordstellngen R 3000 R 3000 het multfunctonele stellngsysteem R 3000 het multfunctonele stellng-systeem voor alle magazjntoepassngen. De framesysteembouwwjze en het varabele nsteeksysteem zonder vaste bodem-, afdek- en tussenlegborden of lengteverbndngen maken een volledge vrje nvullng mogeljk van stellngsectes n het verstelraster van 53 mm. R 3000 rekent af met de klasseke schedng van legbordstellngen, grootvakstellngen en draagarmstellngen. Dat wl zeggen: één systeem voor alles. Mogeljkhed om achteraf ut te breden, volledge verplaatsbaarhed. Nog fl exbeler kan een magazjn voor steeds veranderende toepassngen net zjn. Het gesloten specale prof el van de stellngstaanders maakt d.m.v. consche gleuven op de bede fronten het spelngsvrje nhangen van ladngdragers en krusschoren mogeljk. Nokutsparngen aan de brede kanten maakt het nhangen van de legborden mogeljk. Vrje perforates aan de kopse- en lengtekant zjn bestemd voor het probleemloos en eenvoudg aanbouwen van etage-draagelementen. Varabele vakgroottes kunnen met vrj te plaatsen legborden of lengteverbndngen worden gerealseerd en zjn leverbaar n de vaklengtes 994 mm en 1282 mm. Gestandaardseerde bouwelementen maken stellngsystemen met meerdere etages mogeljk, de de rumte tot onder het dak benutten. Door de belastbaarhed van de stellngen tot 5000 kg, zjn legbordstellngen R 3000 met name geschkt voor de bouw van etagevloerconstructes met begaanbare stellngvloeren. 7

8 Legbordstellngsystemen Stellngsystemen met meerdere etages De voorgemonteerde staanderframes worden n verschllende hoogtes geleverd voor constructes met enkele en met meerdere etages. De stellngen worden ter plaatse opgebouwd en met verstelbare legborden of lengteverbndngen en va krusschoren gestablseerd. Standaard s een etagehoogte van 2318 mm met een draagvlakdkte van 38 mm voorzen, omdat daarmee voldoende hoofdrumte overbljft, ook nadat bjv. sprnklersystemen, verlchtngarmaturen, enz. zjn geïnstalleerd. De etagehoogte kan n een raster van 53 mm naar egen keuze worden ngevuld. Bandenstellngen Volumneuze goederen Verrjdbare stellngen Legbordstellngen, vaststaand Velgenstellngen Legbordstellngen Legbordstellngen met doorlopende stellngstaanders Legbordstellngen met voorzetljsten Trap Kantelhekken 8

9 Insteekconstructe bj snelle montage sectelengtes 994 en 1282 mm, stellngdeptes 300, 400, 500, 600 en 800 mm, verschllende hoogtes voor constructes met enkele of meerdere etages Frameprofelen met nokkenraster, op een afstand van 53 mm Volledg organseerbaar met een utgebred assortment accessores, zoals bjv. legborden, lengteverbndngen, houten legborden, wanden, lades en deuren Groot draagvermogen, tot 5000 kg per secte Contructes met enkele of 5 t meerdere etages ook achteraf realseerbaar Legbordstellngen R 3000 De utvoerngsmogeljkheden Bj de legborden van SSI SCHÄFER overlapt de omzettng aan de kopse kant de aan de lengtekant. Op deze wjze wordt n combnate met extra aangebrachte laspunten, het legbord bjzonder bugstjf en draagkrachtg en zorgt daardoor voor extra stabltet. Achterwanden Pagna 12 Afslutkappen Pagna 11 Doorlopende tussenschotten Pagna Legborden Pagna Etkethouder met etket Pagna 36 Stellngbakken vanaf Pagna 58 Staanderframes Pagna 10 Zjwanden Pagna Voorzetljsten Pagna 12 Legbordbakken Pagna 42 Vrjstaande tussenschotten Pagna Frameverbndng (geen afb.) Pagna 10 Lades Pagna 40 Open magazjnbakken vanaf Pagna 54 Vleugeldeuren Pagna 41 9

10 Legbordstellngsystemen VERZINKT Staanderframesysteem Staanderframes voor een constructe zonder etagevloer, verznkt t Stellngdepte Sectebelastng max. (kg) Utvoerng Bouwhoogte 2278 mm RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt Sectelast 3000 kg t Bouwhoogte 2490 mm RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt t Bouwhoogte 2967 mm RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt Staanderframes voor een etagevloerconstructe, verznkt Stellngdepte Sectebelastng max. (kg) Utvoerng Sectelast 5000 kg t Bouwhoogte 4557 mm RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt RR V verznkt Bouwhoogtes 6836 en 9115 mm op aanvraag Frameverbndngen Staalplaat, verznkt. Voor het verbnden van 2 achter elkaar geplaatste stellngsectes. Aanwjzng: Voor het nbouwen van systeemnrchtngen bjv. krusschoren, achterwanden, enz. s een frame-afstand van 6 mm verest. Incl. bevestgngsmateraal. Frame-afstand RV RV RV RV RV

11 5 t Afmetngen n mm Legbordstellngen R Nokkenraster Het nokkenraster van het staanderprof el maakt een fl exbele nrchtng van de R 3000 met het utgebrede assortment van accessores mogeljk. De legborden kunnen t.a.v. de vakhoogte n het herhaald terugkerende raster van 53 mm naar keuze worden geplaatst en kunnen eenvoudg n de nokken van de staanders worden ngehangen. 53 Stellngelementen en accessores Krusschoren Ter stablsate van de stellngen moet n de eerste en elke volgende derde stellngsecte aan de achterzjde een krusschoor worden aangebracht. Aanwjzng: In de drecte nabjhed van de locate waar de krusschoren zjn geplaatst moeten legborden worden geplaatst Sectelengte KV KV Opvulplaten Staalplaat, verznkt. Voor de hoogtecompensate van gernge bodemoneffenheden. Dkte UP UP UP , 2 of 3 mm Bodembevestgng Ter bevestgng van stellngstaanders met de bodem. Bestaande ut schroeven, pluggen, opvulplaten. BF Lengteverbndngen Staalplaat, zlvergrjs gelakt. Voor de lengteverstevgng als alternatef voor de krusschoren, wanneer bj dubbele stellngen de krusschoren voor het drect achter elkaar opslaan een hnderns aanwezg s of als bj enkele stellngen het n- en utladen aan bede kanten dent plaats te vnden. Om te garanderen dat de hoogte achteraf kan worden versteld, moet de frame-afstand bj dubbelzjdge stellngen mn. 30 mm bedragen. In elke stellngsecte van een stellngrj denen steeds een onderste en bovenste legbord van 2 lengteverbndngen voorzen te worden (voor stellnghoogtes tot 2967 mm). De vormvaste verbndng met de staander garandeert een hoge stjfhed. Draagvermogen per vak op aanvraag! Sectelengte Legbordhoogte LV LV LV LV Legbordhoogte 30 mm Legbordhoogte 40 mm Afslutkap Hoogwaardge kunststof, zwart. Wordt als afslutng op de stellngstaanders ngestoken. Afmetngen n mm AK

12 Legbordstellngsystemen Stellngelementen en accessores Butenste achterwanden Staalplaat, verznkt. De 3-delge achterwanden worden tegen de legborden gemonteerd. De houderljsten worden over de achterwanddelen geschoven en n de nokken van de stellngstaanders ngeklkt. Bnnenste achterwanden Staalplaat, verznkt. Voor toepassng tussen twee stellngen. Worden als panelen n elkaar geschoven en tussen de legborden geplaatst. Zjwanden Staalplaat, verznkt. De zjwand wordt tussen de stellngstaanders tegen de stjlverbnders geplaatst en tussen stjlverbnder en legbord ngeklemd. Voor sectelengte 994 mm, 3-delg Bouwhoogte Voor sectelengte 994 mm, 3-delg Bouwhoogte Voor bouwhoogte 2278 mm Stellngdepte RWA RWA RWA Voor sectelengte 1282 mm, 3-delg RWA RWA RWA Voorkant Doorschufbevelgngen Staalplaat, verznkt. Voorkomen het doorschuven van bjv. bakken, ncl. 3 beugels. Sectelengte DSL DSL RWI RWI RWI Voor sectelengte 1282 mm, 3-delg RWI RWI RWI Voorzetljsten Staalplaat, verznkt, voor de opslag van klene materalen. Zeer geschkt n combnate met tussenschotten, mdden-, achter- en zjwanden. Sectelengte Ljsten-H VL VL VL VL SWI SWI SWI SWI SWI Voor bouwhoogte 2490 mm SWI SWI SWI SWI SWI Voor bouwhoogte 2967 mm SWI SWI SWI SWI SWI U-profelljsten Wj advseren om bj stellngsystemen met meerdere verdepngen waar dchte metalen mdden- en achterwanden (type RWI/RWA) worden toegepast, U-profelljsten te gebruken. U-profelljst, enkel als nbouwondersteunng onder of bjv. als afslutrand boven. 12

13 VERZINKT ZILVERGRIJS Legbordstellngen R 3000 Bevestgng van de gaaszjwand Bevestgng van de gaasachterwand Accessores Bevestgng met schroeven op de staanders 12, Euro-perforate, afmetngen n mm Perfo-plaathaken Gaaszjwanden Staaldraad, zlvergrjs gelakt. De bevestgng wordt m.b.v. klemmen aan de stellngstaanders gerealseerd. Incl. bevestgngsmateraal. Gaasachterwanden Staaldraad, zlvergrjs gelakt. De bevestgng wordt m.b.v. klemmen aan de stellngstaanders gerealseerd. Incl. bevestgngsmateraal. Kopse zjwanden, geperforeerd Staalplaat, verznkt. Voor bouwhoogte 2278 mm Stellngdepte Voor sectelengte 994 mm Bouwhoogte Hoogte 2000 mm Stellngdepte SWG SWG SWG SWG SWG Voor bouwhoogte 2490 mm SWG SWG SWG SWG SWG Voor bouwhoogte 2967 mm, 2-delg SWG SWG SWG SWG SWG U-profelljst, dubbel als verbndngselement voor boven elkaar gepostoneerde wandelementen. RWG RWG RWG / paar Voor sectelengte 1282 mm RWG RWG RWG / paar Sokkelplnten Staalplaat, verznkt. Verbergt de rumte tussen de op het eerste raster ngehangen legbord en de vloer. Sectelengte SO SO SWA SWA SWA Perfo-plaathaken LPH Lengtegangcoderng Gangpadcoderngen Dwarsgangcoderng Voor lengtegang- en dwarsgangcoderngen, met transparant fole en utneembare etketten. 1 VE = 10 stuks. Utvoerng GBQ Element - dwars GBL Element - lengte

14 Legbordstellngsystemen Accessores voor opslag van volumneuze goederen VERZINKT Lengteverbndngen Insteekbus Insteekhouder Kledngstangset Aanlegljst Lengteverbndngsbrug Lengteverbndngen Deze denen als alternatef voor krusschoren t.b.v. lengteverstevgng. Per stellngsecte denen mn. 2 paar lengteverbndngen geplaatst te worden, te borgen door bjgeleverde schroeven om utheffen te voorkomen. Beugels Beugelbekledng Lengteverbndng max. 300 kg Lengteverbndngen Staalplaat, verznkt. De lengteverbndngen zjn n rasters van 53 mm n hoogte verstelbaar. Lengteverbndng max. Belastng/ paar (kg) KTRZ KTRZ KTRZ Beugels De beugels KTB zjn bestemd voor de lengteverdelng van 800 mm depe stellngvakken. Hoogte 330 mm. Framedepte KTB KTB S Beugelbekledng Insteekbuzen Staalplaat, verznkt. De buzen worden door de perforates van de lengteverbndngen gestok en en vergrendelen automatsch. Terodaem-beschermlaag (geen afb.) Zelfklevend, 932 mm lang, 2 mm dk. Lengte nsteekbus Nuttge hoogte KRA KRA KRA 4950 Verdeelpen KRA 4105 Verdeelpen KRT 3102 Terodaem-beschermlaag, geperforeerd max. 50 kg Vakverdelers Kledngstangsets Insteekbaar n de perforates van de lengteverbndngen. Staalplaat, verznkt. Voor het ophangen van hoezen, matten, kledng, enz. Nuttge lengte voor stellngdepte Lengte x Depte APH APH KST x KST x Aanlegljst Lengteverbndngsbrug Staalplaat, verznkt. Voor de vakafgrenzng n staanderframes. voor stellngdepte Verznkt, voor toepassng bj stellngframes en brugsectes als opslagmogeljkhed van onderlng verschllende vormen. voor stellngdepte AL TRB

15 Legbordstellngen R 3000 Accessores voor opslag van volumneuze goederen Spaanplaat legborden, hoogte-geljk Voor stellngen met enkele en dubbele plaatsen van 20 mm spaanplaat. Deze worden op de un-dragers tussen de lengteverbndngen gelegd en vormen herdoor een eenhed met eenzelfde hoogte. Tegeljkertjd wordt de 20 mm hoge voorkant van de spaanplaat legborden beschermd. max. 200 kg De lengteverbndngen zjn net n de leverng opgenomen, deze separaat bestellen (pagna 14). Afmetngen van het spaanplaat voor sectelengte 994 mm: B 985 x D 717 x H 20 mm voor sectelengte 1282 mm: B 1273 x D 717 x H 20 mm voor sectelengte KRHH , ncl. 2 un-dragers KRHH , ncl. 3 un-dragers Spaanplaat legborden, verzonken 20 mm dk. Wordt ter begrenzng verzonken n de lengteverbndng geplaatst. max. 200 kg De lengteverbndngen zjn net n de leverng opgenomen, deze separaat bestellen (pagna 14). Afmetngen van het spaanplaat voor sectelengte 994 mm: B 985 x D 755 x H 20 mm voor sectelengte 1282 mm: B 1273 x D 755 x H 20 mm voor sectelengte KRAB KRAB Staalplaat panelen Verznkt, kunnen enkel of meervoudg als gesloten afdekkng bnnen de stellng worden toegepast. max. 300 kg De lengteverbndngen zjn net n de leverng opgenomen, deze separaat bestellen (pagna 14). B 328 x D 800 mm voor sectelengte PA (3 x voor secte 994 mm)

16 Legbordstellngsystemen ZILVERGRIJS VERZINKT Rutenstellngen en langmateraalopslag Stellngstaanders Lengteverbndngen Consoles Verbndngsstukken Insteekbuzen / / / / 1280 Stellngstaander, enkelzjdg Staal, zlvergrjs gelakt. Met poot en hoogtestelschroef. Systeemperforate 50 : 50 mm. Voor een begnsecte zjn 2 stellngstaanders en 2 verbndngsstukken CVI 10 nodg. Bj toepassng van 800 mm depe panoramaruten-lengteverbndngen s een stellngdepte van 715 mm dwngend verest. Per stellngstaander s 1 pootverlengng voor het aanpassen van de staanderdepte van 515 mm naar 715 mm nodg. Staanderhoogte Totale depte Lengteverbndng lengte Belastng (kg) CI E CI E CI E CI E CIFV 80 Pootverleng Stellngstaander, dubbelzjdg Staal, zlvergrjs gelakt. Met poot en 2 hoogtestelschroeven. Systeemperforate 50 : 50 mm. Voor een begnsecte zjn 2 stellngstaanders en 2 verbndngsstukken CVI 10 nodg. Bj toepassng van 800 mm depe panoramaruten-lengteverbndngen s een stellngdepte van 715 mm dwngend verest. Per stellngstaander zjn 2 pootverlengngen voor het aanpassen van de staanderdepte van 515 mm naar 715 mm nodg. Staanderhoogte Totale depte Lengteverbndng lengte Belastng (kg) CI D CI D CI D CI D CIFV 80 Pootverleng Panoramaruten-lengteverbndng CPI 6050 E Console CAI 2550 Console CAI Panoramaruten-lengteverbndng Panoramaruten-lengteverbndng CPI 6050 D Staal, zlvergrjs gelakt. Lengteverbndngen met 1 of 2 met kunststof ommantelde stangen. Met gelaste nhanghaken. Verstelbaarhed 50 : 50 mm. Oversteek Aantal stangen Belastng (kg) Consoles Staal, zlvergrjs gelakt. Met gelaste nhanghaken. Verstelbaarhed 50 : 50 mm. Per opslagnveau zjn 2 consoles nodg. Oversteek Belastng (kg) CPI 6050 E CPI 6050 D CPI 8050 E CPI 8050 D CAI CAI

17 Legbordstellngen R 3000 Rutenstellngen en langmateraalopslag Verbndngsstukken Staal, zlvergrjs gelakt. Voor een begnsecte zjn 2 verbndngsstukken verest. Lengte CVI Legbordbakken Staal, zlvergrjs gelakt. Voor de opslag van langmateraal. Worden op de consoles CAI 2550 / gelegd. L x D x H CWI x 250 x CWI x 400 x CWI x 400 x Insteekbuzen Staalplaat, verznkt. De buzen worden door de perforates van de lengteverbndngen gestoken en vergrendelen automatsch. Terodaem-beschermlaag (geen afb.) Zelfklevend, 932 mm lang, 2 mm dk. Nuttge hoogte KRA 4950 Verdeelpen KRA 4105 Verdeelpen KRT 3102 Terodaem-beschermlaag, geperforeerd

18 Legbordstellngsystemen ZILVERGRIJS VERZINKT Rooster voor serstrppen Haken voor lange materalen Rutenstellngen en langmateraalopslag Rooster voor serstrppen Van bouwstaal-draadgaas, maaswjdte 50 x 50 x 4 mm, zlvergrjs gelakt. Incl. bevestgngsbeugels. Haken voor lange onderdelen Staaldraad, verznkt. Haken voor de opslag van lange delen en serdelen, n de gaasroosters n te hangen. B x H Depte Hoogte Utvoerng ZR 210/W 1055 x ZH enkel geled ZH mddendelen ZH mddendelen Meer nformate over opslag van ruten en langmateraal op aanvraag Etkethouder, etketten en afdekfole Utvoerng L x B VE ZE 82 Kunststof-etkethouders 85 x ZEE Nottekaarten voor ZE ZEF Afdekfole

19 VERZINKT Legbordstellngen R 3000 Stellngen voor opslag van gevaarljke stoffen Opslagsysteem voor gevaarljke stoffen Stellng met opvangbak en gaasroosterlegborden voor de opslag van gevaarljke vloebare stoffen volgens WHG, brandbare stoffen conform Bedr.Vel.Verord. (bedrjfsvelghedverordenng) en stoffen voorkomend op de posteve-vloestoffenljst volgens DIN Opvangbakken Opvangbakken n het onderste opslaggedeelte, net verplaatsbaar, geproduceerd n overeenstemmng met de volgende testprncpes: Bauregallste A, Tel 1, lfd. Nr Ausgabe 2002/2 van het Dutse Insttuut voor Bouwtechnek Verordenng over systemen en de omgang met vloestofgevaarljke stoffen en aandrjvngsystemen (VawS) WHG 19h n combnate met VawS Rchtljn m.b.t. de veresten aan opvangbakken van staal (StawaR) DIN 6600, DIN 6601, DIN 6625 Bovengrondse opvangbakken van staalplaat S 350 GD, vloestofdcht gelast, geschkt voor stoffen met een dchthed van max kg/m 3. Een overeenkomstg testcertf caat van de RWTÜV s aanwezg. De op te volgen rchtljnen worden d.m.v. het typeplaatje op de opvangbak gedocumenteerd. Stellngdepte L x D x H Opvang vol. (lter) OAW /970 x 390 x 120/ OAW /970 x 490 x 120/ OAW /970 x 590 x 120/ OAW /970 x 790 x 120/ Gaasroosterlegborden Vloestofdoorlaatbare legborden op aanvraag Gaasroosterlegborden, belastbaarhed 200 kg, met ca. 60 mm n de rchtng van de stellngdepte vermnderde opnamevlakken, met het doel om optmaal de omlaag stromende gevaarljke stoffen op te vangen, 30 mm hoog met rondom een 10 mm hoge aanslagkant. Stellngdepte L x D x H Belastng (kg) G x 345 x G x 445 x G x 545 x G x 745 x

20 Legbordstellngsystemen VERZINKT 3 t max.300 kg Bandenopslag statonar Staandersleuven De staandersleuven maken het mogeljk om de band- en velgenlggers zonder schroeven, n het raster van 53 mm, te verplaatsen. Zo kunnen de opslagvakken op de betreffende afmetngen van de banden en velgen exact op maat worden ngesteld. 31 Afmetngen n mm 60 Noot eerder was bandenen velgenopslag zo eenvoudg en praktsch. De specaal gevormde bandenen velgenlggers worden eenvoudg zonder schroeven n de reeds voorgemonteerde stellngframes ngehangen en verstevgen de stellng d.m.v. de specale vormgevng. De nveaus kunnen te allen tjde n het raster van 53 : 53 mm worden aangepast. Nokkenraster Tegeljkertjd bestaat de mogeljkhed om n de nok van de staander (raster 53 mm) legborden n te hangen en herdoor de functemogeljkheden van de stellng volledg te gebruken. Velgenstellng 400 mm 300 mm 400 mm Bandenstellng 53 Dre sectebreedtes, dre stellnghoogtes en de mogeljkhed om op elk gewenst moment van enkele stellngen, dubbele stellngen te maken en vce versa, zjn mogeljkheden de de geïntegreerde fl exbltet tot utdrukkng brengen mm Aanbouwsecte 994 oder 1282 mm Frameverbndng 30 mm Basssecte 994 oder 1282 mm 20

21 Legbordstellngen R 3000 Banden- en velgenlggers Een goed beschermde opslag van banden en velgen wordt door het specale lggergprof el van SSI SCHÄFER gegarandeerd. Bandenopslag statonar Complete banden- en velgenstellng Voor ca. 15 of 18 mddelgrote banden, per secte. Bjzonder stabel en fl exbel nsteeksysteem. Staalplaat, verznkt. Complete eenheden, bestaande ut: Basssecte: 2 frames en 6 lggers (geljk aan 3 opslagnveaus), 2 frameverbndngen Aanbouwsecte: 1 frame en 6 lggers (geljk aan 3 opslagnveaus), 1 frameverbndng Netto sectebreedte: 994/1282 x H 2278 x D 400 mm Verstelraster: 53:53 mm Type Sectelengte RFR 2210 G Basssecte RFR 2210 A Aanbouwsecte RFR 2213 G Basssecte RFR 2213 A Aanbouwsecte Staanderframes, verznkt Stellnghoogte Stellngdepte Max. sectebelastng (kg) RR V RR V RR V Banden- en velgenlggers Netto sectebreedte Max. belastng paar (kg) RTR RTR RTR Frameverbndngen Staalplaat, verznkt. Voor het verbnden van 2 achter elkaar geplaatste stellngsectes. Incl. bevestgngsmateraal. voor frame-afstand RV

22 Legbordstellngsystemen Verrjdbare bandenopslag Compacte opslag eff cënt gebruk van rumte Optmale loopegenschappen ook op krtsche ondergrond Uw voordeel: geen strukelranden door het gebruk van een specaal frame, drect op de aanwezge vloer geplaatst Bj de tradtonele opslag met vaste stellngen s tussen elke stellng een bedenngsgangpad voorzen. Dat gaat ten koste van waardevolle opslagrumte. Op de lange termjn zjn verrjdbare stellngen rendabeler. Bj de verrjdbare stellngtechnek s slechts een enkel bedenngsgangpad nodg, omdat de stellngeenheden op een verrjdbare wagen worden geplaatst en het gangpad naar behoefte d.m.v. het verrjden kan worden ngesteld. De extra rumtewnst van waardevolle opslagrumte kan oplopen tot 85 % bj een constructe met één etage of tot meer dan 100 % bj een constructe met meerdere etages. Statonar Verrjdbare technek Gelederals Rumte-depte Hoofdgangpad Vaste sokkel met enkele stellngen Bedenngspad Vaste sokkel met dubbele stellngdelen Bedenngspad Vaste sokkel met dubbele stellngdelen Hoofdgangpad Bedenngspad Rumte-depte Sokkel- of wagenlengte Hoofdgangpad 140 mn. 140 max. 180 Vaste sokkel met enkele stellngen Verrjdbare wagen met dubbele stellngdelen 540 Spoorafstand Spoorafstand 540 Bedenngspad Verrjdbare wagen met dubbele stellngdelen Hoofdgangpad Verrjdbare wagen met dubbele stellngdelen Stopper Sokkelbreedte Stellngbreedte mn. 750 mm mn mm Stellngbreedte mn. 750 mm mn mm Rumtebreedte Stellngbreedte mn. 750 mm mn mm Wagenbreedte mn. 750 mm mn mm Rumtebreedte Wagenbreedte Wagenbreedte Systeem zonder rals Bj dt systeem lopen de verrjdbare wagens d.m.v. het toepassen van specale rollentechnek drect op de aanwezge vloer. Zj worden aan de achterkant d.m.v. een eenvoudg prof el geled. Dt bespaart tjd bj de realsate en s uterst voordelg en s met name nteressant m.b.t. een wjzgng (verplaatsng, utbredng). Alle duurzaam gelegde vloeroppervlakken zjn geschkt voor het gebruk van de systemen zonder rals van SSI SCHÄFER. Utvoerng zonder rals Handwel Handwelkasten Gaaszjwand Verrjdbare wagen Utlaathouder Achterste geledeprof el 22

23 Legbordstellngen R 3000 Bandenopslag met verrjdbare technek Dubbele rj (verplaatsbaar) Enkele rj (vaststaand) Bandenstellng R 3000 met verrjdbare wagen of vaste sokkel Met 3 opslagnveaus voor banden. Totale hoogte (Verrjdbare wagen + stellng) = 2428 mm. Compleet utgevoerd met handwel, gelederals en afgedekt met spaanplaat. Controleer a.u.b. of de ondergrond of vloerconstructe voor de belastng geschkt s. Lengte Aantal sectes Max. draag- Aantal Set banden Bandengewcht Egen gewcht Totaal gewcht Wellasten bj vermogen sporen (1 set per secte (bj 20 kg/st.) ca. (kg) bandenopslag bandenopslag (kg) (kg) + opslagnveau) buten mddel Verrjdbare wagen met dubbele stellngen VRL-OR , VRL-OR , VRL-OR ,9 331, VRL-OR ,1 443, VRL-OR ,0 456, VRL-OR ,2 480, VRL-OR ,0 608, Vaste sokkel met enkele stellngen VRL-FR VRL-FR VRL-FR VRL-FR VRL-FR VRL-FR VRL-FR Vaste sokkel met dubbele stellngen VRL-FR VRL-FR VRL-FR VRL-FR VRL-FR VRL-FR VRL-FR Overge lengtes, utvoerngen en combnatemogeljkheden op aanvraag 23

24 Legbordstellngsystemen 24

25 Legbordstellngen R 4000 R 4000 het multfunctonele stellngsysteem De legbordstellngen van het R systeem zjn door hun veelzjdge moge ljkheden met name geschkt voor ndvduele magazjnnrchtngen, omdat ze door hun wjze van aan- en opbouwen een optmaal gebruk van de rumte garanderen. De constructe heeft een groot draagvermogen en bestaat ut hoogwaardge staalplaat met vaste bodem- en toplegborden alsmede doorlopende stellngstaanders, wat een eenvoudge montage en gebruk mogeljk maakt. Door de n hoogte verstelbare legborden n een raster van 53 mm s het systeem met name geschkt voor klene en mddelgrote magazjnvoorraad. Talrjke en eenvoudg te veranderen ndelngen zjn bj het stellng systeem R 4000 even vanzelfsprekend als de toepassng van het systeem voor een etagebouw met meerdere verdepngen. Voor de stellngsystemen nclusef de vloerconstructes, werd het testcertfcaat dat bj het GS-teken hoort toegekend, n overeenstemmng met de rchtljnen voor magazjnnrchtngen en -toestellen BGR 234 (voorheen ZH 1/428). 25

26 Legbordstellngsystemen Het nsteekprncpe Het R 4000-stellngsysteem s een nsteekconstructe bestaande ut begnen aanbouwsectes met sectelengten van 995 en 1283 mm. De stellngsectes bestaan ut bodemlegborden, toplegborden en doorlopende staanders. Alle componenten worden onderlng verbonden door ze n elkaar te steken. Het nsteeksysteem R 4000 bestaat ut weng componenten, de eenvoudg en snel kunnen worden gemonteerd. Het utgebrede assortment met accessores kan n de begn- en aanbouwsectes worden gebrukt. Dankzj de staalconstructe met het grote draagvermogen, de talrjke en eenvoudg te veranderen ndelngen en de eenvoudge montage voldoet het stellngsysteem R 4000 aan hoge esen. De R 4000-stellngrj wordt vanaf de begnsecte opgebouwd. In elke stellngrj moet een begnsecte staan. De aanbouwsectes kunnen zowel lnks als rechts worden aangebouwd. Alle andere aanbouwsectes worden dan volgens hetzelfde prncpe aan de voorafgaande stellngsectes aangebouwd. Alle bodem- en toplegborden worden met klemmen vastgezet. Voor een betere stabltet van langere stellngrjen moet bj de eerste en bj edere derde secte een krusschoor worden toegepast. Insteekconstructe Snelle montage Staanderprofelen met nokkenraster n een afstand van 53 mm Aanbouwsysteem sectelengtes 995 en 1283 mm, stellngdepten 300, 400, 500, 600, 800 en 1000 mm Varabele utvoerngsmogeljkheden dankzj een omvangrjk assortment accessores, zoals bjv. legborden, zj- en achterwanden, laden en deuren Euro-maat modulartet Constructe met een groot draagvermogen Stellngsystemen met meerdere verdepngen s realseerbaar Met het R 4000-systeem kunnen moete loos stellngsystemen met meerdere verdepngen worden gerealseerd. De magazjnplannng kan op verzoek door een van onze vakkundge advseurs worden utgevoerd. max. 2,5 t max. 3,5 t Aanbouwsecte van een enkelzjdge stellng Begnsecte van een enkelzjdge stellng: Aanbouwsecte van een enkelzjdge stellng: Aanbouwsecte van een enkelzjdge stellng een bodemlegbord, ver bassstaanders en een toplegbord. een aanbouwbodem - l egbord, twee bassstaanders en een aanbouw-toplegbord. Begnsecte van een enkelzjdge stellng Systemen met meerdere verdepngen op aanvraag 26

27 Legbordstellngen R 4000 Veelzjdge utrustngsmogeljkheden Toplegborden Vrjstaande tussenschotten Pagna Doorlopende tussenschotten Pagna Stellngstaanders met nokken Etkethouder met etket Pagna 32 Stellngbakken met etket vanaf Pagna 58 Legborden Pagna Legbordbakken Pagna 42 Gaaszjwanden Pagna 31 Mddenstaanders bj dubbelzjdge stellngen Lades Pagna 40 Dchte metalen zjwanden Pagna 30 Bodemlegborden Vleugeldeuren Pagna 41 max. 3,5 t max. 5 t Begnsecte van een dubbelzjdge stellng: een bodemlegbord, ver bassstaanders, twee mddenstaanders en een toplegbord. Aanbouwsecte van een dubbelzjdge stellng: een aanbouw-bodemlegbord, twee bassstaanders, een mddenstaander en een aanbouw-toplegbord. Begnsecte van een dubbelzjdge stellng Aanbouwsecte van een dubbelzjdge stellng Aanbouwsecte van een dubbelzjdge stellng 27

28 Legbordstellngsystemen ZILVERGRIJS Enkelzjdge stellngen met sectelengten 995 en 1283 mm Nokkenraster Het nokkenraster van het staanderprof el maakt een fl exbele nrchtng van de R 4000 met het utgebrede assortment van accessores mogeljk. De legborden kunnen t.a.v. de vakhoogte n het herhaald terugkerende raster van 53 mm naar keuze worden geplaatst en kunnen eenvoudg n de nokken van de staanders worden ngehangen. 60 mm 30 mm 53 mm Aanbouwsecte van een enkelzjdge stellng Aanbouwsecte van een enkelzjdge stellng Bj de legborden van SSI SCHÄFER overlapt de omzettng aan de kopse kant de aan de lengtekant. Op deze wjze wordt n combnate met extra aangebrachte laspunten, het legbord bjzonder bugstjf en draagkrachtg en zorgt daardoor voor extra stabltet. Begnsecte van een enkelzjdge stellng Begnsecte Stellnglengte 1055 mm, Sectelengte 995 mm. Begnsecte Bouwhoogte Bouwhoogte Stellngdepte Stellnglengte 1343 mm, Sectelengte 1283 mm. Stellngdepte Bodembelastng max. (kg) Bodembelastng max. (kg) GR 4302 G GR 4402 G GR 4502 G GR 4504 G GR 4602 G GR 4804 G GR 4322 G GR 4422 G GR 4522 G GR 4524 G GR 4622 G GR 4824 G GR 9401 G GR 9501 G GR 9502 G GR 9601 G GR 9602 G GR 9421 G GR 9521 G GR 9522 G GR 9621 G GR 9622 G Aanbouwsecte Stellnglengte 1025 mm, Sectelengte 995 mm. Aanbouwsecte Stellnglengte 1313 mm, Sectelengte 1283 mm. Bouwhoogte Bouwhoogte Stellngdepte Stellngdepte Bodembelastng max. (kg) Bodembelastng max. (kg) GR 4302 A GR 4402 A GR 4502 A GR 4504 A GR 4602 A GR 4804 A GR 4322 A GR 4422 A GR 4522 A GR 4524 A GR 4622 A GR 4824 A GR 9401 A GR 9501 A GR 9502 A GR 9601 A GR 9602 A GR 9421 A GR 9521 A GR 9522 A GR 9621 A GR 9622 A

29 Legbordstellngen R 4000 Dubbelzjdge stellngen met sectelengten 995 en 1283 mm 2091 / / aanbouwsectes voor dubbelzjdge stellngen Begnsecte Aanbouwsecte Andere bouwhoogtes voor R 4000-legbordstellngen op aanvraag Begnsecte van een dubbelzjdge stellng Begnsecte Stellnglengte 1055 mm, Sectelengte 995 mm. Bouwhoogte Stellngdepte Bodembelastng max. (kg) GR 4604 GD GR 4804 GD GR 4104 GD GR 4624 GD GR 4824 GD GR 4124 GD Begnsecte Stellnglengte 1343 mm, Sectelengte 1283 mm. Bouwhoogte Stellngdepte Bodembelastng max. (kg) GR 9803 GD GR 9823 GD Aanbouwsecte Stellnglengte 1025 mm, Sectelengte 995 mm. Bouwhoogte Stellngdepte Bodembelastng max. (kg) GR 4604 AD GR 4804 AD GR 4104 AD GR 4624 AD GR 4824 AD GR 4124 AD Aanbouwsecte Stellnglengte 1313 mm, Sectelengte 1283 mm. Bouwhoogte Stellngdepte Bodembelastng max. (kg) GR 9803 AD GR 9823 AD Krusschoren Ter stablsate van de stellngen moet n de eerste en elke volgende derde stellngsecte aan de achterzjde een krusschoor worden aangebracht. Bj dubbelzjdge stellngen worden de krusschoren n het mdden gemonteerd. Bouwhoogte Sectelengte KVG KVG KVG KVG Krusschoren achterzjde 29

30 Legbordstellngsystemen VERZINKT ZILVERGRIJS Stellngelementen en accessores Dchte metalen zjwanden Staalplaat, verznkt. Voor begn- en endsectes ook gelakt verkrjgbaar. Zjwanden worden tussen de hoekstaanders bj dubbelzjdge stellngen tussen mdden- en hoekstaander - geklemd en op de plaats n de hervoor aan elke kant aangebrachte 4 utsparngen vastgezet. In elke dubbelzjdge stellng met een depte van 600 of 800 resp mm moeten 2 paar passende wanden aan elke kant worden aangebracht. Dchte metalen achterwanden Staalplaat, zlvergrjs gelakt. 2 achterwandhelften met een verschllende hoogte worden met borgveren n de nokken van de staanders bevestgd. De afgekante, n het mdden samenkomende randen worden samengeschroefd. Meerdelge paneel-mddenwanden Staalplaat, verznkt. Om n het mdden van dubbelzjdge stellngen aan te brengen. Montage tussen de mddenstaanders. Het s net mogeljk deze aan te brengen zonder ondersteunende legborden te gebruken. Voor bouwhoogte 2171 mm Stellngdepte Utvoerng Voor sectelengte 995 mm Bouwhoogte Utvoerng Voor sectelengte 995 mm, 3-delg Bouwhoogte SW 4310 V 300 verznkt SW 4310 L 300 gelakt SW 4410 V 400 verznkt SW 4410 L 400 gelakt SW 4510 V 500 verznkt SW 4510 L 500 gelakt SW 4610 V 600 verznkt SW 4610 L 600 gelakt SW 4810 V 800 verznkt SW 4810 L 800 gelakt Voor bouwhoogte 2500 mm SW 4312 V 300 verznkt SW 4312 L 300 gelakt SW 4412 V 400 verznkt SW 4412 L 400 gelakt SW 4512 V 500 verznkt SW 4512 L 500 gelakt SW 4612 V 600 verznkt SW 4612 L 600 gelakt SW 4812 V 800 verznkt SW 4812 L 800 gelakt RWE Eerste hoogte RWZ 4000 Tweede hoogte RWE Eerste hoogte RWZ 4025 Tweede hoogte Voor sectelengte 1283 mm RWE Eerste hoogte RWZ 9001 Tweede hoogte RWE Eerste hoogte RWZ 9025 Tweede hoogte MW MW Voor sectelengte 1283 mm, 4-delg MW MW

31 Legbordstellngen R 4000 Stellngelementen en accessores Gaaszjwanden Staaldraad, zlvergrjs gelakt (maaswjdte 50 x 50 mm). Worden n utsparngen van de bodem- en toplegborden gestoken en met klemmen bevestgd. Bj de 600 mm depe dubbelzjdge stellngen zjn er twee stuks met een depte van 300 mm nodg, bj de 800 mm depe dubbelzjdge stellngen twee stuks met een depte van 400 mm en bj de 1000 mm depe dubbelzjdge stellngen twee stuks met een depte van 500 mm. Klemmen worden meegeleverd. Voor bouwhoogte 2171 mm Stellngdepte SWG SWG SWG SWG SWG Gaasachterwanden Staaldraad, zlvergrjs gelakt (maaswjdte 50 x 50 mm). Worden boven n de toplegborden gestoken, onder n een U-ral geplaatst en aan weerszjden met klemmen bevestgd. Klemmen en U-ral worden meegeleverd. Voor sectelengte 995 mm Bouwhoogte RWG RWG Gaasmddenwanden Staaldraad, zlvergrjs gelakt, voor montage n dubbelzjdge stellngen. Gaasmddenwanden worden boven n het mdden van de toplegborden gestoken. Bevestgng op het bodemlegbord met ver kunststofclps en zjdelngs op de mddenstaanders met klemmen. Clps en klemmen worden meegeleverd. Voor sectelengte 995 mm Bouwhoogte MWG MWG Voor bouwhoogte 2500 mm SWG SWG SWG SWG SWG Voor sectelengte 1283 mm RWG RWG Voor sectelengte 1283 mm MWG MWG

32 Legbordstellngsystemen VERZINKT Voorzetljsten Opvulstrps Doorschufbevelgngen Accessores Voorzetljsten Staalplaat, verznkt, voor de opslag van klene materalen. Zeer geschkt n combnate met tussenschotten, mdden-, achter- en zjwanden. Sectelengte Ljsten-Hoogte VL VL VL VL Opvulstrps Staalplaat, verznkt. Dekken de openng tussen de stellngstaanders af. Stellngdepte BL BL BL BL BL Doorschufbevelgngen Staalplaat, verznkt. Voorkomen het doorschuven van bjv. bakken, ncl. 3 beugels. Voorkant Sectelengte DSL DSL Etkethouder Zelfklevend, voor het markeren van opslagplaatsen. Lengte VE EH EH EH EH EH Etketten Lengte VE EHE EHE EHE

33 Legbordstellngen R 4000 Accessores en vloestofopvangsystemen Opslagsysteem voor gevaarljke stoffen Stellng met opvangbak en gaasroosterlegborden voor de opslag van gevaarljke vloebare stoffen volgens WHG, brandbare stoffen conform Bedr.Vel.Verord. (bedrjfsvelghedverordenng) en stoffen voorkomend op de posteve-vloestoffenljst volgens DIN Opvangbakken n het onderste opslaggedeelte, net verplaatsbaar, geproduceerd n overeenstemmng met de volgende testprncpes: Bauregallste A, Tel 1, lfd. Nr Ausgabe 2002/2 van het Dutse Insttuut voor Bouwtechnek Verordenng over systemen en de omgang met vloestofgevaarljke stoffen en aandrjvngsystemen (VawS) WHG 19h n combnate met VawS Rchtljn m.b.t. de veresten aan opvangbakken van staal (StawaR) DIN 6600, DIN 6601, DIN 6625 Bovengrondse opvangbakken van staalplaat S 350 GD, vloestofdcht gelast, geschkt voor stoffen met een dchthed van max kg/m 3. Een overeenkomstg testcertfcaat van de RWTÜV s aanwezg. De op te volgen rchtljnen worden d.m.v. het typeplaatje op de opvangbak gedocumenteerd. Opvangbakken Stellngdepte L x D x H Opvang vol. (lter) OAW /970 x 390 x 120/ OAW /970 x 490 x 120/ OAW /970 x 590 x 120/ OAW /970 x 790 x 120/ Gaasroosterlegborden Stellngdepte L x D x H Vloestofdoorlaatbare legborden op aanvraag Belastng (kg) G x 345 x G x 445 x G x 545 x G x 745 x Rasternokken-afdekstrps Ut kunststof. De afdekstrps worden aan de kopse kanten op de nokken van de stellngstaanders bevestgd door mddel van metalen klemmen. RA Gangpadcoderngen Gangpadcoderngen n de lengte- en dwarsrchtng. Zelfklevende doorzchtge fole met utwsselbare etketten. VE GB Bodembevestgng Voor de stablserng van enkelzjdge stellngen. Hoek, plug S 6, schroef 4,5 x 40 mm. BBF

34 Legbordstellngsystemen Accessores voor legbordstellngsystemen Perfecte ordenng dankzj talrjke conf gurate mogeljkheden: de legbordstellngsystemen kunnen optmaal worden georganseerd met een utgebred assortment accessores de op de legbordstellngen afgestemd zjn. De legborden van SSI SCHÄFER zjn geschkt voor verschllende belastngen en zjn n verschllende breedten, depten en hoogten verkrjgbaar. Met behulp van etketten kunnen de opslaglocates afzonderljk worden gemarkeerd en door tussenschotten te gebruken kunnen deze nog verder worden onderverdeeld. De laden en lade-ndelngen, deuren, legbordbakken, stellngladders, transport wagens en velghedshekwerk systemen completeren het programma met accessores. 34

35 Accessores voor legbordstellngen alles wat goederenopslag eenvoudger maakt Trappen, balustrade en verlchtngssystemen op aanvraag 35

36 Legbordstellngsystemen VERZINKT ZILVERGRIJS 5 t tot 400 kg Legborden voor R 3000 en R 4000 Legborden Ut staalplaat, zlvergrjs gelakt of verznkt, 30 of 40 mm hoog. Voor de onderverdelng van de stellngsectes n wllekeurge vakhoogtes. Voor en achter met sleuven voor het plaatsen van tussenschotten, sleufafstand 41 mm. Bj dubbele stellngen zjn ndvduele vakhoogtes mogeljk. Legborden voor sectelengte 994/995 mm, hoogte 30 mm Staalplaat, zlvergrjs gelakt of verznkt. Stellngdepte Bodembelastng max. (kg) Randutvoerng Oppervlak 994/ /995 max. 200 kg max. 400 kg max. 300 kg max. 400 kg ZB 4313 V N verznkt ZB 4313 L N gelakt ZB 4413 V N verznkt ZB 4413 L N gelakt ZB 4423 V V verznkt ZB 4423 L V gelakt ZB 4513 V N verznkt ZB 4513 L N gelakt ZB 4523 V V verznkt ZB 4523 L V gelakt ZB 4533 V V verznkt ZB 4533 L V gelakt ZB 4543 V V verznkt ZB 4543 L V gelakt ZB 4613 V N verznkt ZB 4613 L N gelakt ZB 4623 V V verznkt ZB 4623 L V gelakt ZB 4633 V V verznkt ZB 4633 L V gelakt ZB 4643 V V verznkt ZB 4643 L V gelakt ZB 4823 V V verznkt ZB 4823 L V gelakt ZB 4843 V V verznkt ZB 4843 L V gelakt /1283 max. 150 kg max. 250 kg 30 Legborden voor sectelengte 1282/1283 mm, hoogte 30 mm Afmetngen n mm Legborden voor 1282/1283 mm x 300 mm, belastng max. 80 kg op aanvraag Staalplaat, zlvergrjs gelakt of verznkt. ZB 9415 V V verznkt ZB 9415 L V gelakt ZB 9515 V V verznkt ZB 9515 L V gelakt ZB 9525 V V verznkt ZB 9525 L V gelakt ZB 9615 V V verznkt ZB 9615 L V gelakt ZB 9625 V V verznkt ZB 9625 L V gelakt ZB 9825 V V verznkt ZB 9825 L V gelakt Etkethouder Zelfklevend, voor het markeren van opslagplaatsen. Lengte VE EH EH EH EH EH Etketten Lengte VE EHE EHE EHE

37 Accessores voor legbordstellngen Onderkantlegborden V-utvoerng Legborden voor R 3000 Onderkantlegborden N-utvoerng Legborden voor sectelengte 994 mm, hoogte 40 mm Staalplaat, zlvergrjs gelakt of verznkt. Stellngdepte Bodembelastng max. (kg) Randutvoerng Oppervlak ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V V verznkt ZB L V gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V V verznkt ZB L V gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V V verznkt ZB L V gelakt max. 100 kg max. 200 kg max. 300 kg max. 400 kg max. 150 kg Legborden voor sectelengte 1282 mm, hoogte 40 mm Staalplaat, zlvergrjs gelakt of verznkt. ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V V verznkt ZB L V gelakt ZB V N verznkt ZB L N gelakt ZB V V verznkt ZB L V gelakt ZB V V verznkt ZB L V gelakt 1282 max. 250 kg Afmetngen n mm Stellngbakken voor legbordstellngen vanaf Pagna 58 Enkelrandlegbord met 6-voudge omzettng aan de lengtekant = N-utvoerng Dubbelrandlegbord met 10-voudge omzettng aan de lengtekant = V-utvoerng 37

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk B Legbordstellngsystemen voor alle stuates Rumte- en tjdwnst behoren tot

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk G Palletstellngsystemen een modular systeem met grenzeloze veelzjdghed

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Uitgebreid productassortiment met systemen voor magazijnen en bedrijven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk E Draagarmstellingen voor de opslag van lang materiaal Voor de opslag

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

tesa professionele producten voor de vakman

tesa professionele producten voor de vakman tesa professonele producten voor de vakman Professonele oplossngen voor bouw, renovate en decoratewerk ASSORTIMENT Kleven s ons vak. Extreme omstandgheden tesa 4600 Xtreme Condtons Beplesterngstapes voor

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11]

ïöftrt [iojal eriii2a?ieiagg^ [11] Octrooracd m ^ ïöftrt [ojal er2a?eagg^ [11] Nederland [19] WL [54] W&rkwjss ter beredng ven een cheïsat. [51] Int.C 2.: A61K2S/00. [71] Aanvrager: Research Corporaton te New York. [74] Gem.: Ir. C.M.R.

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Eerste herziening 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF

Eerste herziening 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF Eerste herzenng 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF Eerste herzenng 2009 BEELDKWALITEITPLAN VROUWENHOF, WEERT GEMEENTE WEERT Datum: 1 december 2009 Dhondt/S05001-RP05/01-12-09 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Collect & Send Collect & Stamp

Collect & Send Collect & Stamp Afhalng Collect & Send 1 1. Afhalng van gefrankeerde zendngen (Collect & Send) 2 2. Afhalng ten Huze (ATH) 5 3. Afhalng ten Huze per vrachtwagen (Transport) 6 Collect & Stamp 7 1. Maxmaal volume en gewcht

Nadere informatie

Edition 3. hijsoplossing

Edition 3. hijsoplossing Edton 3 Intellgente hjsoplossng Over Axzon Standaardoplossng of klantspecfeke oplossng Wj geven u het juste adves Het juste adves s altjd ook een vraag naar de egen mogeljkheden. Als fabrkant zjn wj n

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Uitgebreid productassortiment met systemen voor magazijnen en bedrijven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk F Klaarzet- / kleingoeddoorrolstellingen De doelstelling binnen alle

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Gaaswanden voor magazijnen, industrie en garages

Gaaswanden voor magazijnen, industrie en garages Gaaswanden voor magazijnen, industrie en garages Wij weten bijna alles over veiligheid en gaaswanden Axelent is een Zweeds bedrijf met jarenlange ervaring in de productie van gaaswandsystemen als beveiligingen

Nadere informatie

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN

6 BEREKENINGSVOORBEELDEN Voorbeelden ISSO-publcate 51 6 BEREKENINGSVOORBEELDEN In dt hoofdstuk zjn een tweetal berekenngsvoorbeelden opgenomen: één voor een portekwonng (een tussenwonng) en een hoekwonng van een rj wonngen. Voor

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Onze bakken passen er perfect in

Onze bakken passen er perfect in Onze bakken passen er perfect in Zowel open legborden als dichte stalen schappen Ook gegalvaniseerd groeit mee met uw onderneming Prospace stellingen zijn heel geschikt voor opslag van Euronorm bakken

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

VAN DE BOVENSTE PLANK...

VAN DE BOVENSTE PLANK... HOUTEN STELLINGEN VAN DE BOVENSTE PLANK... METALEN STELLINGEN BREEDVAK STELLINGEN Kantoor- en bedrijfsinrichting...tot DE ONDERSTE PLANK Gemaakt uit natuurlijk FSC gecertificeerd Scandinavisch vurenhout

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

van ruimte Universele stelling die meegroeit met uw onderneming De stelling van de toekomst,

van ruimte Universele stelling die meegroeit met uw onderneming De stelling van de toekomst, nr 1. fabrikant van ruimte Universele stelling die meegroeit met uw onderneming De stelling van de toekomst, gelakt of gegalvaniseerd Een PROSPACE stelling in buisconstructie uitgerust met legborden in

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm

Energiezuil met vier lege units, hoogte mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte mm Montagehandledng Energezul met ver lege unts, hoogte 1.400 mm 1354 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 1.600 mm 1353 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 1.600 mm 1355 26/27/28

Nadere informatie

Sovella wandrails en dragers

Sovella wandrails en dragers Sovella wandrails en dragers Sovella wandrailsysteem 2 Het Sovella wandrailsysteem is het systeem voor professionals en voor iedereen die op zoek is naar een efficiënt en eenvoudig samen te stellen opbergsysteem.

Nadere informatie

Energie besparen met keramiek. voor verbouwingen en renovaties. Schlüter -BEKOTEC-EN 12 FK + 18 FTS. Aanvullende prijslijst bij uw documentatie

Energie besparen met keramiek. voor verbouwingen en renovaties. Schlüter -BEKOTEC-EN 12 FK + 18 FTS. Aanvullende prijslijst bij uw documentatie Energe besparen met keramek voor verbouwngen en renovates Aanvullende prjsljst bj uw documentate Schlüter -BEKOTEC-EN 12 FK + 18 FTS Product- en prjsnformate PS 13/1, geldg vanaf 1 jul 2013 Nederland -

Nadere informatie

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit

Kostenefficiënte woningbouw met eigen identiteit #2 2015 9 wonngen Ons Huuske te Apeldoorn Kosteneffcënte wonngbouw met egen denttet In gesprek met Pm Ketelaars, conceptmanager en grondlegger van het Hejmans Woon Concept Hoe ondersched je jezelf n de

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

WERKPLAASTSWAGENS MET WERKBLAD

WERKPLAASTSWAGENS MET WERKBLAD WERKPLAASTSWAGENS MET WERKBLAD MET WERKBLAD Zuiver verwerkte profielstaal- staalplaatconstructie Poedercoating blauw RAL 5007 Werkblad van beuken multi-plex 22 dik, met aan 3 zijden een opstaande rand

Nadere informatie

Directie Zeeland. Doorkiesnummer Bijlage(n) 2

Directie Zeeland. Doorkiesnummer Bijlage(n) 2 Mnstere van Verkeer en Waterstaat Drectoraat-Generaal Rjkswaterstaat Drecte Zeeland Aan Martn Stroo (waterschap Zeeuws- Vlaanderen) Leo van Hese, Pet Hengst, Kor van den Hoek, Henk van den Bosch Van Ronad

Nadere informatie

SL3O-ISO Slank, geïsoleerd stalen profielsysteem voor, ramen, deuren en gevels. - :e ř. ř" i MTHTI ON THE EDGE. ĵ:: STALEN RAMEN SINDS 193S

SL3O-ISO Slank, geïsoleerd stalen profielsysteem voor, ramen, deuren en gevels. - :e ř. ř i MTHTI ON THE EDGE. ĵ:: STALEN RAMEN SINDS 193S SL3O-SO Slank, geïsoleerd stalen profelsysteem voor, ramen, deuren en gevels - :e ř T ř" ON THE EDGE MTHT E ĵ:: STALEN RAMEN SNDS 193S cte MHB, de "Desgn ft Buld" gevelproducent s n 1938 opgercht door

Nadere informatie

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42

Proostwetering 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 info@realxs.nl. Brochure NL versie.indd 1 24-11-2011 9:38:42 Proostweterng 24L 3543 AE Utrecht Phone +31 (0)30-241.60.30 Fax +31 (0)30-241.60.43 nfo@realxs.nl Brochure NL verse.ndd 1 24-11-2011 9:38:42 Inhoud Pagna 1. Inledng 3 2. Organsate & Tjdbalk 4 3. realxs

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

Onderhoudsrichtlijnen

Onderhoudsrichtlijnen 1JB11OO1.",J~J1J1.' SA NT-GOSA N GLASS COMFORT Onderhoudsrchtljnen Profcat _--t*- WAT U heeft een beglazng gekozen van San-Goban. S DUBBELE BEGLAZNG? Dubbele beglazng SGGCLMALT / SGGCLMAPLUSbestaat ut

Nadere informatie

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10.

Ter inzage gelegde v. Octrooiaanvrage Nr. 71 12927. ,, Klaisse i 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 li 5/10. OCTROOIRAAD Prjs ƒ 3,~ Ter nzage gelegde v. Octrooaanvrage Nr. 71 12927 NEDERLAND,, Klasse 11?, h 2 120 bd 7./ 119 bc 2), Int Cl. G' q-, n 33/16 f A 61 l 5/10. Indenngsdatum: 21 september 1971, Datum van

Nadere informatie

Introductie Pull & Play casco wandsysteem

Introductie Pull & Play casco wandsysteem #1 2015 As buld gegevensutwsselng levert doorlooptjdverkortng op 28 wonngen n Borne BIM-samenwerkng tot op productenveau met Joop Jansen, Adjunct drecteur bj wsselen, moet je eerst weten wat je van Roosdom

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Langer vers, langer lekker!

Langer vers, langer lekker! Langer vers, langer lekker! CHILLEROX 2 à 3 graden kouder dan het overge koelgedeelte: houdt vlees en vs tot wel twee keer langer vers! +++ ENERGIE- KLSSE per jaar: 33.- 214L 88L CRISPEROX De juste koeltemperatuur:

Nadere informatie

CRH Structural NL investeert in BIM

CRH Structural NL investeert in BIM #1 2013 met CRH Structural NL de krachten van gebed van de ruwbouw volledg kan een project. We laten u onze toepassngen Alvon, Calduran Kalkzandsteen, Dycore ondersteunen. Voor ons staan de klant en zen

Nadere informatie

grote variatie aan oplossingen voor uw werkplaats hoogwaardige en duurzame componenten franco levering 10 jaar garantie

grote variatie aan oplossingen voor uw werkplaats hoogwaardige en duurzame componenten franco levering 10 jaar garantie Alle prijzen zijn exclusief BTW! Onze aanbiedingen gelden voor industrie, handel, werkplaats, bedrijf en andere zelfstandingen. grote variatie aan oplossingen voor uw werkplaats hoogwaardige en duurzame

Nadere informatie

MBT. Bedhoek-DUO. Bedrail middenplank. Verbindingsbeslag met 3 haken

MBT. Bedhoek-DUO. Bedrail middenplank. Verbindingsbeslag met 3 haken MBT Bedhoek-DUO Verbindingsbeslag voor demonteerbare boxsprings/onderkasten met hoge sterkte Tot 4 mm compensatiemogelijkheid door stelschroef Art.nr. Inbouwhoogte mm Materiaal EH prijs EUR per 103 325

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Unie. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 13.3.2003 L 69/1 I (Besluten waarvan de publcate voorwaarde s voor de toepassng) VERORDENING (EG) Nr. 450/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 februar 2003 betreffende de loonkostenndex (Voor

Nadere informatie

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland

Vernieuwing Lake Land Hotel Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland FFF ï ī-ï n t on ra n t -1 «.u jy l l ;I H n rŗ nr Es Verneuwng Jachthaven 1 Monnĩckendam Gemeente Waterland Bestemmngsplan, ontwerpstjl en welstand. Datum: 8 februar 2014 Jachthaven 1 1141 AV Monnckendam,

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

219.- Stofzuigen was nog nooit zo zuinig! SMART POWER HOGE ZUIGKRACHT LAAG ENERGIE VERBRUIK. altijd zeker van je zaak

219.- Stofzuigen was nog nooit zo zuinig! SMART POWER HOGE ZUIGKRACHT LAAG ENERGIE VERBRUIK. altijd zeker van je zaak Stofzugen was nog noot zo zung! SMRT POWER HOGE ZUIGKRCHT LG ENERGIE VERRUIK KLSSE COMPLETE C3 RED EcoLne Plus-motor 00 Watt PowerChp: altjd het juste 219.- vermogen voor een optmale rengng omschakelbare

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

MAGAZIJNSTELLINGEN LEGBORDREKKEN PROSPACE+ Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website

MAGAZIJNSTELLINGEN LEGBORDREKKEN PROSPACE+  Prijzen en voorraadaantallen staan vermeld op onze website Opslag van kleine onderdelen en gereedschappen in een Prospace stelling met extra verdieping. Prospace stellingen zijn heel geschikt voor opslag van Euronorm bakken of voor het stockeren van magazijnbakken

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 De sprinklers

Hoofdstuk 5 De sprinklers Hoofdstuk 5 De sprnklers Bz. 5.1 Algemeen g5 5.2 Sprnklers g5 5.3 Werktemperatuur gp 5.4 Rumteljke verdelng g1 5.5 Plaats van de sprnklers g3 5.6 Vrje rumte onder de sprnklers gg 5.7 Sprnklers n loze rumten

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

OPBERGEN OP - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Iedere kast of ladeblok kan worden voorzien van een bijpassende top. Onze standaard kleuren zijn: - 6 - Licht eiken Ahorn Beuken Kersen Peren Kersen Lichtgrijs Wengé

Nadere informatie