Ga je verhuizen, geef dit dan door aan Bep van Eindhoven, Wijsstraat 33 tel Of stuur een mail:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ga je verhuizen, geef dit dan door aan Bep van Eindhoven, Wijsstraat 33 tel.073 5474468. Of stuur een mail: secretaris@ehbo-schijndel."

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 VOORWOORD...2 BELANGRIJKE INFORMATIE...4 JAARPROGRAMMA HET BESTUUR VAN EHBO-VERENIGING SCHIJNDEL...7 KADERINSTRUCTEURS...8 LOTUSLEDEN...9 WIJKVERTEGENWOORDIGERS...12 ERELEDEN...13 CURSUSSEN...14 Eerste Hulp Verlenen...14 Module Eerste Hulp bij kinderen...16 Cursus Automatische Externe Defibrillator (AED)...17 Jeugd EHBO...19 PUZZEL...20 OEFENAVONDEN...21 VAARDIGHEIDSTOETS...23 DIVERSEN...25 Contributie inning...25 Evenementen...25 Redactie Ons Verband...26 Ter inzage...27 VERBANDPOSTEN...28 STRUCTUUR EHBO-VERENIGING SCHIJNDEL...32 Belangrijke info: Inleveren copy Ons Verband Wanneer u iets heeft wat u geplaatst wilt hebben, kunt u dit inleveren bij de redactie. Copy mag op papier of op diskette/cd ingeleverd worden!! Ook kunt u de copy sturen naar Ga je verhuizen, geef dit dan door aan Bep van Eindhoven, Wijsstraat 33 tel Of stuur een mail: Als je gaat trouwen of als er een baby is geboren, stuur een kaartje. Bernardine Wolven zorgt voor een leuke attentie. 1

2 VOORWOORD AAN DE LEDEN Het is een goede gewoonte in onze vereniging om het eerste nummer van Ons Verband op te starten als een bewaarnummer. Dit is al weer de zesde uitgave. In een notendop worden de belangrijkste onderwerpen van onze vereniging verwoord. Het is een naslagwerkje voor de leden en de nieuwkomers. Elke vereniging kent zijn spelregels, het is prettig als men die kent voor een fijne samenwerking. Hierin wordt ook het oefen- en cursusprogramma opgenomen van het nieuwe seizoen. Het bestuur, de kaderinstructeurs, de lotusleden, de wijkvertegenwoordigers,, de ere-leden en arts-docenten, de jeugd-ehbo, de verbandposten; kortom iedereen komt in dit boekje aan bod. Vooral in het bestuur zijn de nodige mutaties gekomen. Sinds de jaarvergadering beheert Bep van Eindhoven het secretariaat en verzorgt Harrie Brugmans de financiële zaken. René van Dis kan zich nu concentreren op zijn kaderfunctie. Nieuw is de vertrouwenscommissie. De arbowet verplicht de vereniging een commissie op te nemen, waar leden terecht kunnen bij klachten. Natuurlijk geven we hier graag gehoor aan. René, Inge en Harrie zijn de contactpersonen van deze vertrouwenscommissie. Het ARBO-boekje is als bijlage in boekvorm voor alle leden afgedrukt en wordt samen met dit bewaarnummer bezorgd. Ik kan niet nalaten ook even te verwijzen naar onze site: www. ehboschijndel.nl. Wim v.d. Wetering heeft hier een mooi geheel van gemaakt. Voor de allerlaatste nieuwtjes verwijs ik graag naar deze site. De site blijft telkens nog veranderen en wordt steeds fraaier. Ik besef dat niet iedereen over internet beschikt. Daarom worden ook alle gegevens gepubliceerd in het Schijndels Weekblad onder de kop: EHBOnieuws. Ik hoop dat iedereen weer voldoende energie heeft opgedaan ondanks de natte zomer- om weer volop deel te nemen aan EHBO-activiteiten. De aftrap is de diploma-uitreiking en feestavond geweest op zaterdag 8 september. Voorlopig kunnen we gebruik blijven maken van De Beemdhut en houden we vast aan onze vertrouwde oefenavonden op de eerste woensdag en 2

3 iedere tweede en vierde maandag van de maand. We starten dit jaar op maandag 24 september met een oefenavond EHBO bij kinderen. Deze avond is voor iedereen toegankelijk, maar vooral bedoeld voor mensen die deze extra aantekening geldig willen houden. Hannie van Teeffelen verzorgt deze avond. Ik hoop dat we er samen weer een fijn seizoen van kunnen maken. Ik heb daar alle vertrouwen in. Ik wil nu al onze ere_, kader_ en lotusleden, wijkvertegenwoordigers, artsdocenten, redactieleden, steunende- en andere leden en mijn collega bestuursleden bedanken voor hun steun en enegie die ze ongetwijfels weer aan onze EHBO willen geven. Ik hoop dat ze zelf ook volop plezier beleven aan hetgeen er op EHBO gebied weer wordt mogelijk gemaakt. Jullie voorzitter Anton Schellekens p.s. Op internet: is steeds te zien voor welke activiteiten EHBO-ers gevraagd worden. 3

4 BELANGRIJKE INFORMATIE 1. Inleveren copy Ons Verband Wanneer u iets heeft wat u geplaatst wilt hebben, kunt u dit inleveren bij de redactie. Copy mag op papier of op diskette/cd ingeleverd worden!! Ook kunt u de copy sturen naar 2. Ga je verhuizen, geef dit dan door aan Bep van Eindhoven, Wijsstraat 33 tel Of stuur een 3. Als je gaat trouwen of als er een baby is geboren, stuur een kaartje. Bernardine Wolven zorgt voor een leuke attentie. 4. Zouden de leden die een adres hebben dit door willen geven aan Bep van Eindhoven: Dit wordt meegenomen in het ledenbestand. 4

5 JAARPROGRAMMA oktober 2007 woensdag Stoornissen van de ademhaling Stoornissen van de bloedsomloop 8 oktober 2007 Maandag 5 belangrijke punten 22 oktober november november november december december 2007 Stoornissen in het bewustzijn Maandag Stoornissen van de ademhaling Stoornissen van de bloedsomloop Woensdag 5 belangrijke punten Stoornissen in het bewustzijn Maandag Uitwendige wonden Brandwonden Oogletsels Elektriciteitsongevallen Verband en hulpmiddelen Maandag Ernstige uitwendige bloedingen Shock Surpriseavond Maandag Ernstige uitwendige bloedingen Shock 24 december Maandag Kerstavond januari 2008 Woensdag Ernstige uitwendige bloedingen Shock 14 januari 2008 Maandag 1 Kneuzingen en verstuikingen Ontwrichtingen en botbreuken Vergiftigingen Letsels door koude Letsels door warmte Vervoer januari 2008 Maandag 1 Het menselijke lichaam 18. 5

6 6 februari 2008 Woensdag Kneuzingen en verstuikingen Ontwrichtingen en botbreuken Vergiftigingen Letsels door koude Letsels door warmte Vervoer 11 februari 2008 Maandag Uitwendige wonden Brandwonden Oogletsels Elektriciteitsongevallen Verband en hulpmiddelen Maandag 5 belangrijke punten Stoornissen in het bewustzijn februari maart 2008 Woensdag Het menselijke lichaam maart 2008 Maandag Stoornissen van de ademhaling 3. Stoornissen van de bloedsomloop maart 2008 Maandag Vaardigheidstoets 24 maart 2008 Maandag Pasen 2 april 2008 Woensdag Stoornissen van de ademhaling Stoornissen van de bloedsomloop 14 april 2008 Maandag Kneuzingen en verstuikingen Ontwrichtingen en botbreuken Vergiftigingen Letsels door koude Letsels door warmte Vervoer 28 april 2008 Maandag 5 belangrijke punten Stoornissen in het bewustzijn 7 mei Woensdag Uitwendige wonden Brandwonden Oogletsels Elektriciteitsongevallen Verband en hulpmiddelen 12 mei 2008 maandag Pinksteren 26 mei 2008 maandag Vaardigheidstoets

7 Dit zijn de vaste oefenavonden op tweede en vierde maandag en eerste woensdag van de maand van oktober t/m mei. Op maandag 24 september is een avond EHBO bij kinderen gepland, voor iedereen toegankelijk. De cursus start begin januari bij voldoende deelname. HET BESTUUR VAN EHBO-VERENIGING SCHIJNDEL Het Bestuur: Gehurkt v.l.n.r. Bernardine Wolven (Evenementenbegeleiding), Inge Dankers (vice-vz); staande v.l.n.r. Harrie Brugmans (Penningmeester), Gerrie Russens (Materiaal en zorg lokaal), Bep van Eindhoven (secretaris), Anton Schellekens (Voorzitter) 7

8 KADERINSTRUCTEURS De EHBO-vereniging telt momenteel 3 kaderinstructeurs: René van Dis Arjan van Doleweerd Melanie Kastelijn Johan van Gerwen volgt de kader cursus met de intentie om na het slagen een van de vaste instructeurs te worden. Hun taak is het opleiden van nieuwe Eerste Hulp verleners. Verder verzorgen zij samen de jaarlijkse herhalingslessen. Hoe wordt je kaderinstructeur? Iedereen kan kaderinstructeur worden, de opleiding tot kaderinstructeur duurt ongeveer 1.5 jaar, afhankelijk waar je de opleiding gaat volgen. De vereniging is regelmatig op zoek naar nieuwe instructeurs, heb je interesse geef dit dan aan bij iemand van het bestuur. Naast het geven van de lessen is een andere belangrijke taak van de kaderinstructeur het begeleiden van de Eerste Hulp verlener, het komt wel eens voor dat er door een lid eerste hulp wordt verleend en nadien blijft de Eerste Hulp verlener met een vervelend gevoel achter of komen plotseling andere emoties opzetten (bijvoorbeeld na een reanimatie). Iedere kaderinstructeur binnen onze vereniging zal je een luisterend oor bieden en verder kun je dan het geen dat gebeurd is evalueren. Je kunt hen dan ook altijd bellen. Mocht u vragen hebben met betrekking tot de functie van kaderinstructeur, dan kunt u contact opnemen met René van Dis 8

9 LOTUSLEDEN De EHBO-vereniging telt momenteel 3 lotusleden: Mieke van de Heijden John van de Heijden Johan van Gerwen Wat is LOTUS? Wat doet LOTUS? Waarom LOTUS? LOTUS staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers en is in 1963 opgericht door het Oranje Kruis. Op 1 maart 1975 werd de organisatie LOTUS opgericht met als doel: Het contact en samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen. De eenheid in optreden te bevorderen De kennis en vaardigheden op peil te houden en verder te ontwikkelen Mee te werken aan de opleiding voor de LOTUS aantekening Medewerking te verlenen aan EHV cursussen, examens, oefeningen enz. Doel van de LOTUS Het voornaamste doel is opleidingen te verzorgen van personen die: een ongevalslachtoffer natuurgetrouw kunnen uitbeelden ongevalletsels natuurgetrouw kunnen nabootsen een ongeval in scène kunnen zetten een ontwerp kunnen maken van een ongeval voor oefenavonden, lessen, wedstrijden enz Dichter bij de praktijk Opzet is de EHV-er in opleiding en de gediplomeerde EHV-er dichter bij de praktijk van de eerste hulpverlening te brengen, waarmee wordt bedoeld: aan de hand van gedragingen van het slachtoffer en de antwoorden die het slachtoffer geeft op vragen van de EHV-er kan geleerd worden vast te stellen wat het slachtoffer mankeert de EHV-ers ook visueel waarnemen wat de verschijnselen van bepaalde letsels zijn door een juiste enscenering van de ongevalsituatie kan de EHV-er zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en kan de 9

10 EHV-er leren situaties beoordelen en mogelijk gevaar te herkennen EHV-ers leren slachtoffers te behandelen en dat kan alleen goed worden gedaan als men die handelingen regelmatig en met medewerking van Lotusslachtoffers heeft kunnen oefenen. De cursus De opleiding tot Lotusslachtoffer is bedoeld voor gediplomeerde EHV-ers die in hun vrije tijd een nuttige ondersteuning willen bieden in de EHBO lessen. Cursusinhoud In ongeveer 100 uren leert u onder begeleiding van een lotusstudieleider en een arts als medisch begeleider: Hoe ongevallen kunnen ontstaan; Hoe een lotusslachtoffer omgaat met de eigen veiligheid en die van anderen; Samenwerken met de opleiders in een EHBO cursus; Het ontwerpen, ensceneren, grimeren en acteren van: - Uitwendige wonden en bloedingen; - Brandwonden; - Botbreuken; - Kneuzingen; - Stoornissen in het bewustzijn; - Shock. Certificering Het examen wordt regionaal afgenomen door Het Oranje Kruis. Als een kandidaat met voldoende of goed wordt beoordeeld betekent dit dat hij door de examencommissie geschikt en in staat wordt geacht als lotusslachtoffer op te treden. Hij ontvangt de Lotusaantekening. Geldigheid certificaat De lotusaantekening is twee jaar geldig. Om voor verlenging in aanmerking te komen moet het lotusslachtoffer jaarlijks zes studiebijeenkomsten volgen in een erkende lotusstudiekring. Daarnaast moet hij per jaar 15 uren EHBO bijscholing volgen. 10

11 LOTUS en EHBO vereniging Schijndel De EHBO-vereniging Schijndel telt 3 Lotusleden, die allen erg actief zijn tijdens de EHV cursussen en regelmatig in actie zijn tijdens de herhalingslessen. De vereniging is regelmatig op zoek naar nieuwe instructeurs. Mocht je interesse hebben in het volgen van een opleiding tot LOTUS, neem dan contact op met iemand van het bestuur. 11

12 WIJKVERTEGENWOORDIGERS De gemeente Schijndel is, ook voor de EHBO-vereniging, onderverdeeld in wijken. De wijkvertegenwoordiger verleent hand- en spandiensten, zoals het bezorgen van het boekje Ons Verband en andere post. Ze helpen mee met het controleren van verpandposten en ze assisteren bij lesavonden. Ook voor vragen en opmerkingen kunt u bij uw wijkvertegenwoordiger terecht. In de tabel is aangegeven wie de wijkvertegenwoordiger is en welke straten tot die wijk behoren. De adressen van de wijkvertegenwoordigers staan achter in dit boekje. Wijk Wijkvertegenwoordiger Straten A Mary v.d. Burgt Hoevebraak tot Wijboscheweg B Mariëlle van Gerwen Meijgraaf, Steenen Kamer, Zeeheldenwijk en gedeelte Boschweg C Nico v. Heeswijk Rechts van J. van Amstelstraat, Bonkelaar, Boschweg (even nummers) en Grevekeur D Wim van de Wetering Componistenwijk, Heikantstraat, Hoofdstraat (oneven nummers), Parallelweg, Langstraat en Venushoek E Jeanne Eijmberts Schootstestraat, Schrijvershoef, Borne, Gemondseweg, Bunderstraat, Hoofdstraat (even nummers) en Kloosterstraat F Jannie v.d. Veer Bloemenwijk, Boschweg (oneven nummers), Structuurweg en Molendijk- Zuid G Enrico Eijmberts Hoofdstraat (even nummers) tot Mgr. Zwijsenstraat, straten om en nabij Voortstraat, Hopstraat, Eekelhof, Mouterij, St. Servatiusstraat en Akkerstraat. H Arie-Jan Aarts Wijbosch I Linda Spooren Wijk de Beemd, Wijbosscheweg (even nummers), Plein 1944, Hoofdstraat tot Mgr. Zwijsenstraat en Deken 12

13 Baekerstraat (even nrs), J Gerry Manders Wijk Hulzenbraak P Postwijk Boekjes worden via TPG Post verstuurd Rand van Schijndel en overige gemeenten ERELEDEN De EHBO-vereniging telt momenteel 3 ereleden: Ad Pijnenburg Ardien de Louwere Mien Mutsaars Een lid, die zich op welke wijze dan ook verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging, kan als erelid worden voorgedragen. De voordracht tot erelid kan worden gedaan door het bestuur, de Algemene Leden Vergadering of door tenminste vijf leden. Deze voordracht dient door het bestuur nader bezien te worden. Het bestuur beslist over de benoeming tot erelid. 13

14 CURSUSSEN Eerste Hulp Verlenen De EHBO-vereniging Schijndel organiseert minstens éénmaal per jaar een cursus voor het behalen van het EHBO-diploma. Wat houdt de cursus in? Praktisch handelen - Levensreddende handelingen - Verergering van letsels voorkomen - Leidraad in de cursus zijn de 5 aandachtspunten van de Eerste Hulpverlening Theoretische achtergrond - Het menselijke lichaam - Globale kennis van de belangrijkste organen en organenstelsels Het werken in de praktijk Met de theorie over het A.B. C.systeem wat betreft levensbedreigde letsels en situaties met niet levensbedreigde letsels: - wonden - botbreuken - kneuzingen - emotie ten gevolge van ongevallen Opbouw cursus De lessen worden gegeven met een sterke nadruk op de praktijk. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van lotusslachtoffers. Naast de praktijk heeft ook de theorie een belangrijke plaats binnen de lessen! Duur van de cursus Ongeveer 12 lessen va n 2 uur: Daarbij nog eens 4 lessen van 2 uur verbandleer en kleine ongevallen. 14

15 Examen De cursus wordt afgesloten met een examen, waarbij uw kennis mondeling wordt getest en uw vaardigheid getoetst aan de hand van ongevalsituaties, uitgebeeld door een LOTUS-slachtoffer. Het examen wordt afgenomen door een arts en kaderinstructeur die door het Oranje Kruis zijn aangewezen. Voorwaarden voor deelname Iedereen die aan het einde van de cursus 16 jaar is, deelnemers jonger dan 16 kunnen in overleg deelnemen. Je moet goed gemotiveerd zijn. Kosten 150,--, inbegrepen zijn: Verbandleercursus en AED-instructie en bijbehorende boekjes en contributie van de vereniging en de Bond voor Wanneer Meer informatie bij de secretaris: ehboschijndel.nl of

16 Module Eerste Hulp bij kinderen Sinds januari 2004 bestaat er de mogelijkheid om een cursus Eerste Hulp bij kinderen te volgen. De vereniging wil zo n cursus organiseren voor haar leden. Het volgen van de cursus en het voldoen aan de eindtermen van de module leveren het certificaat Eerste Hulp bij kinderen op. Inhoud cursus Wat leer je nou in zo n cursus? Het is handig om eerst even te kijken naar de algemene doelstelling van de cursus: Inzicht verkrijgen in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals lichaamsbouw en het gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waa rop hierop het best kan worden gereageerd / mee kan worden omgegaan. Eerste hulp verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen. Inzicht verkrijgen in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden. Kennis verkrijgen over de wijze waarop ongevallen bij zuigelingen en kinderen kunnen worden voorkómen. 16

17 Dat is nogal wat. Bezitters van het diploma Eerste Hulp hebben natuurlijk al de nodige basiskennis voorhanden. Of nu een volwassene of een kind een slagaderlijke bloeding heeft, de doelstelling van de eerste hulp is om de bloeding te stelpen en deskundige hulp in te roepen. De nadruk zal tijdens de lessen dan ook meer komen te liggen op de verschillen tussen kinderen, zuigelingen en volwassenen. Doelgroep De cursus is bedoeld voor leden van de vereniging die een geldig diploma hebben. U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de vereniging: of Cursus Automatische Externe Defibrillator (AED) Wekelijks worden in ons land ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. Als niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt. Met de komst van de Automatische Externe Defibrillator ( AED) is het voor omstanders mogelijk snel en adequaat te reageren. Een automatische externe defibrillator is een medisch instrument dat bij een circulatiestilstand een schok kan toedienen aan het slachtoffer. Nog voordat de ambulance ter plaatse is kan men al beginnen met defibrilleren. Snelle reanimatie (beademen en hartmassage) en het gebruik van een AED vergroot het overlevingspercentage aanzienlijk. Nieuwe generatie AED s Ontwikkelingen op het gebied van de AED volgen elkaar in hoog tempo op. Tot voor kort waren de aanschaf- en onderhoudskosten van AEDapparatuur nog te hoog, maar met de komst van de nieuwe generatie AED s is het mogelijk om overheid, bedrijfsleven en professionele hulpverleningsdiensten uit te rusten. In Nederland mag sinds kort iedereen die een AED-training heeft gevolgd en in het bezit is van een BLS/Reanimatie-diploma de AED inzetten bij een plotselinge hartstilstand. Ook het komende seizoen gaan we beginnen met het Opleiden van EHVeen ers om de AED te kunnen gebruiken. De opleiding zal 4 uur in beslag nemen. En anders dan jullie gewend zijn zal deze worden gegeven op zaterdag. Er kunnen maar 18 kandidaten per keer worden opgeleid. 17

18 Vooralsnog is er nog geen nieuwe datum bekend, dit omdat de AED en het les materiaal nog moet worden aangepast hiervan zijn we afhankelijk van de fabrikant maar ons streven is om ergens in december weer een cursus AED aan te bieden. Ieder gediplomeerd lid van de EHBO-vereniging Schijndel mag zich inschrijven voor deze opleiding er zijn geen kosten aan verbonden. Omdat er maar een beperkt aantal kandidaten deze opleiding kunnen volgen zal er gekeken worden naar volgorde van inschrijving en naar verder beoordelen krijgen de leden die regelmatig hulp verlenen bij evenementen, voorrang op deelname. Dit omdat de AED op evenementen regelmatig wordt ingezet U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de vereniging: l.nl of

19 Jeugd EHBO Op het gebied van de Jeugd EHBO levert de vereniging de docenten die de cursus verzorgen tijdens de lesuren op de basisscholen in Schijndel. Iemand helpen is niet aan leeftijd gebonden. Op veel basisscholen krijgen kinderen tegenwoordig gelukkig jeugd-ehbo. Zo raken ze al op jonge leeftijd vertrouwd met het idee dat helpen bij een ongeluk niet eng hoeft te zijn. Ook bij de plaatselijke verenigingen zijn er EHBO-opleidingen voor de jeugd. Zo is het diploma Jeugd-EHBO A bestemd voor de leeftijdsgroep van 11 tot 13 jaar en Jeugd-EHBO B voor jongeren tussen de 13 tot 16 jaar. Een EHBO-cursus voor jongeren is niet alleen leerzaam en nuttig, maar heeft ook karaktervormende aspecten. Er wordt immers in groepsverband geleerd hoe iemand in een moeilijke situatie kan worden geholpen. Ais je meer informatie wilt hebben over deze cursussen, neem dan contact op met het bestuur. Vind je het leuk om bovenstaande lessen mee te verzorgen, neem dan contact op met het bestuur. 19

20 PUZZEL 20

21 OEFENAVONDEN Een EHBO-diploma is 2 jaar geldig. Om dit diploma geldig te houden kun je ervoor kiezen om de lesavonden bij te wonen. Na het behalen van je diploma, of op het moment dat je lid wordt van onze vereniging ontvang je een presentiekaart, welke gelijk loopt met de geldigheidsduur van je diploma. Op deze kaart staan een aantal onderwerpen vermeld welke ieder lid in 2 jaar tijd moet hebben behaald. De nummers 1 t/m 7 dienen elk jaar 1x te worden gevolgd. De nummers 8 t/m 18 behoeven maar 1x in de 2 jaar worden behaald. Aan het begin van het seizoen (medio september) wordt het lesprogramma van komende jaar gepubliceerd. Herhalingslessen worden gehouden op de 2 e en 4 e maandag en 1 e woensdag van de maand. Aanvang en einde avond rond Tijdens de lesavond zullen één of meerdere onderwerpen van de presentiekaart worden behandeld door 1 of meerdere kaderinstructeurs. Van de leden die deze avond bezoeken wordt verwacht dat ze zich thuis voorbereiden op de les, en tijdens de les zullen ze moeten laten zien dat ze de stof van die avond beheersen. Indien de kaderinstructeur vindt dat de EHBO-er de stof van die avond niet beheerst heeft deze het recht om betreffende onderwerp niet af te tekenen op de presentiekaart, en samen met lid wordt dan afgesproken hoe verder te gaan. Beheerst de EHBO-er de stof van bezochte avond dan zal het onderwerp op de presentiekaart worden afgetekend. Let op!!!!!! De onderwerpen 1 tot en met 7 dienen elk jaar te worden bezocht, het is dus niet meer mogelijk om in 1 jaar tijd 2x hetzelfde onderwerp af te laten tekenen. Dit wil niet zeggen dat u niet welkom bent op deze oefenavond, want iedereen is welkom, betreffende onderwerp zal alleen niet voor de 2 e keer worden afgetekend. Enkele weken voorafgaand aan het verlopen van het diploma, bekijkt het bestuur of diploma verlengd kan worden dit aan de hand van de afgetekende onderwerpen op de presentiekaart. Mocht de situatie zich voordoen dat de EHBO-er te weinig onderwerpen heeft afgetekend dan zal betreffende EHBO-er een brief thuis krijgen met daarin een uitnodiging om 21

22 ontbrekende onderwerpen alsnog te behalen middels een vaardigheidstoets. 22

23 VAARDIGHEIDSTOETS In het kader van de nieuwe EHBO richtlijnen schept onze vereniging de mogelijkheid om een vaardigheids toets te doen. Een reden om deze toets te doen zou tijdgebrek kunnen zijn. Regelmatig laten leden hun diploma vervallen omdat ze eenvoudig weg geen tijd hebben om de verplichte scholingslessen te volgen. Voor deze leden biedt de vaardigheidstoets uitkomst. Indien de vaardigheids toets met goed resultaat is doorlopen houdt dat voor de EHBO-er in dat hij/zij voor de rest van de 2 jaar dat het diploma geldig is geen scholingsavonden hoeft te volgen. Ook kan de EHBO-er vlak voordat zijn diploma verloopt en hij/zij niet voldoende punten heeft afgetekend de vaardigheidstoets afleggen. Een andere mogelijkheid van de vaardigheidstoets is om één of meerdere onderdelen van de presentiekaart te laten toetsen welke de EHBO-er door omstandigheden heeft moeten missen. Hoe gaat deze vaardigheidstoets eruit zien? Voor de gehele toets geldt het volgende: Gezien het feit dat na het behalen van de toets er geen scholingsavonden meer gevolgd hoeven te worden voor de resterende geldigheidsduur van je diploma, zullen alle vaardigheden van de presentiekaart aan bod 23

24 komen. Je kennis zal getoetst worden middels theorievragen en praktisch handelen. In feite ziet het er hetzelfde uit als een EHBO examen. Indien de EHBO-er er voor kiest om enkele losse onderdelen te laten toetsen worden deze onderdelen getoetst. Voor beide mogelijkheden geldt: ze zullen worden getoetst aan de regels volgens het nieuwe Oranje Kruis boekje 25 e druk en er wordt van tevoren geen les gegeven over de onderwerpen, dus zorg ervoor dat je thuis elk onderwerp goed geleerd hebt. Aan het eind van de avond weet je direct of je geslaagd bent, over de uitslag kan op deze avond niet gediscussieerd worden, bezwaren dienen bij het bestuur van de vereniging schriftelijk te worden ingediend. Er is zijn twee datums voor de vaardigheidstoets gepland, te weten: 17 maart 2008 en 26 mei 2008 Om organisatorische redenen is het alleen mogelijk om aan een van deze toetsen deel te nemen door je minimaal twee weken van te voren aan te melden. Aanmelden kan telefonisch of met het toegezonden inschrijfformulier bij Bep van Eindhoven, Wijsstraat 33 tel Bij het aanmelden doorgeven of u de gehele toets wilt doen of onderdelen hiervan. Voor praktische vragen kunt u terecht bij Bep van Eindhoven, Wijsstraat 33 tel of liever via Hieronder volgen de 18 vaardigheden die moeten worden behaald om het EHBO diploma geldig te houden. Voor alle duidelijkheid de nummers 1 t/m 6 dienen indien u het normale traject volgt (dmv de scholingsavonden) tweemaal behaald worden. 1) 5 punten bij het verlenen van 1 e hulp 10) ontwrichtingen en breuken 2) stoornissen in het bewustzijn 11) oogletsels 3) stoornissen van de ademhaling 12) vergiftigingen 4) stoornissen van de bloedsomloop 13) elektriciteitsongevallen 5) ernstige bloedingen 14) letsels door koude 6) shock 15) letsels door warmte 7) uitwendige wonden 16) vervoer 8) brandwonden 17) verband en hulpmiddelen 9) kneuzingen en verstuikingen 18) het menselijk lichaam. 24

25 DIVERSEN Contributie inning In de maand september of oktober ontvangen alle leden een brief voor het voldoen van de contributie van het nieuwe seizoen. De hoogte van de contributie wordt ieder jaar op de ledenvergadering vastgesteld. Voor het seizoen is dat 22,- Voor elk sportevenement wordt 4,40 korting gegeven op de contributie. Mocht je hierdoor contributie vrij zijn, dan ontvang je ook geen rekening. In december ontvangen de leden die niet hebben betaald een betalingsherinnering. Eind januari moeten we de afdracht doen aan de bond. De leden die dan niet hebben betaald worden dan van de ledenlijst afgevoerd. Evenementen Jaarlijks zorgt de EHBO-vereniging Schijndel ervoor dat op tientallen evenementen, zoals voetbaltoernooien, hockey, wielrennen, paardensport, handboogschieten, zeskamp, honk/softbal, muziekfeesten etc. Eerste Hulpverleners (EHV-ers) beschikbaar zijn als er iets fout mocht gaan met één van de deelnemers. 25

26 Voor al deze gebeurtenissen is dus de hulp van veel EHV-ers nodig. Als elk lid ongeveer 2x per jaar een evenement zou bemannen, zouden al heel veel problemen met het verkrijgen van EHV-ers opgelost zijn. Wanneer en voor welk evenement een EHV-er wordt gevraagd kun je lezen in de Schijndels Krant en op de website van de EHBO-vereniging: Wil je een keer helpen neem dan contact op met Bernardine Wolven Redactie Ons Verband Vijf keer per jaar komt het verenigingsblad Ons Verband uit. In dit boekje voor de leden van de EHBO-vereniging Schijndel komen verschillende zaken aan de orde zoals: De data van de oefenavonden In gesprek met, dit is een interview met een lid Puzzel, verjaardagen, bedankjes, geboortes e.d. Wie bij welk evenement heeft geholpen En er staan meerdere artikelen met een medische achtergrond in. Heb je een artikel dat voor andere leden interessant is, stuur of mail het naar de redactie van Ons Verband. Ook verslagen van oefenavonden of een korte uiteenzetting van een ongeval waarbij je eerste hulp hebt verleend, zijn welkom. Kortom: alle stukjes zijn welkom. Het is tenslotte een blad voor maar ook door leden. 26

27 Redactie: Peter van de Weijer & Brigitte Habraken Sterrenlaan XL Schijndel Ter inzage Voor belangstellenden liggen de volgende documenten ter inzage in de Beemdhut: - Huishoudelijk reglement EHBO-vereniging Schijndel - Statuten Nationale Bond. 27

28 VERBANDPOSTEN Klopt het adres van de verbandpost niet of wilt u zelf een verbandpost hebben, neem dan contact op met Gerrie Russens TITEL NAAM STRAAT huisnummer Dhr. Schellekens Bizetstraat 19 Dhr. Burgt v.d. Esdoornstraat 17 Dhr. Berg v.d. Mouterij 27 Mevr. Dankers Mandersstraat 20 Dhr. Heeswijk v. Lijsterbeslaan 124 Dhr. Aarts Eerdsebaan 12 Dhr. Schaijk v. Jan van Cuykstraat 42 Dhr. Habraken De Pegstukken 5 Dhr. Spijker v.d. Lieseindsestraat 7 Dhr. Heesch v. Boxtelseweg Mevr. Metler Rooiseweg 12 Mevr. Weert v. - Geerts Van Tuyllaan 22 Dhr. Eerden v.d. Berliozhof 12 Dhr. Eijmberts Pompstraat 29 Mevr. Goudzwaard - Quist Van Oostfrieslandstraat 18 Dhr. Verhoeven Wijbosscheweg 2 Mevr. Louwere de St. Servatiusstraat 51 De Beemdhut Kerkendijk 53 Dhr. Liempd v. Mgr. van der Venstraat 54 28

29 Dhr. Oomen Mgr. van der Venstraat 18 Dhr. Boogaard v.d. Zonnebloemstraat 65 Dhr. Boer de Groeneweg 28 Dhr. Boogaard v.d. Hertog Jan II-Laan 5 Dhr. Eerden v.d. Grevekeur 10 Dhr. Beekveld v. Houterdsedijk 29 Dhr. Heijden v.d. Lidwinastraat 86 Dhr Zoggel v. Lavendelhof 8 Dhr. Manders Planetenlaan 50 Mevr. leuvering Groeneweg 79 dhr. Kaathoven v. Achterste Hermalen 17 Mevr. Terneusen-Mulukom Lijsterbeslaan 4 Dhr. Hamstra Uranus 5 Dhr. brand St. Servatiusstraat 24 Mevr. Doremalen v. Chopinstraat 16 Mevr. Kessel v. - Spierings Wijsstraat 30 Mevr. Bolwerk - Kooijmans Toon Bolsiusstraat 48 Mevr. Renders - Broek v.d. Langstraat 24 Mevr. Heijden v.d. - Dam v. Neerlandstraat 4 Dhr Oers van Dungensesteeg 3 Mevr. Geerts - Balkum v. Hertog Jan II-Laan 65 Dhr. Doremalen v. Walvis 5 29

30 Dhr. Brugmans Jan van Cuykstraat 11 Mevr. Ven v.d. - Broek v.d. Baselaarshoef 25 Dhr. Russens Primulaplein 26 Mevr Kremers-Kroonenburg schootsestraat 44 Dhr. Schel Vijverweg 5 Mevr. Sep-Maas Pastoor Dondersstraat 32 Mevr. Dinther v.-heijden v.d. Jan van Galenstraat 25 Dhr. Kapteijns Schootsestraat 13 Mevr. Wagenaars - Heuvel v.d. Gemondseweg 32A 30

31 PRETPAGINA Een vrouw fietst door Rotterdam, met op haar bagagerek 2 grote vuilniszakken, waarvan in 1 zak een gat zit en er vallen iedere keer briefjes van 20 euro uit die zak. De politie ziet dat en houdt haar aan: mevrouw, er vliegen een heleboel briefjes van 20 euro uit die zak. Verdomme zegt die vrouw, dan moet ik zo snel mogelijk terug om die briefjes weer op te pakken! Nou momentje, zegt de agent, waar heeft u die 20 eurobriefjes eigenlijk vandaan? Gestolen? Nee, zegt de vrouw, ik heb een tuintje, vlak naast het feyenoordstadion en ze komen dan vaak om te plassen zo mijn tuintje in! Maar ik laat dat niet ongemoeit Ik ga dan achter die bosjes staan met een heggeschaar en als er eentje zijn piemel door die bosjes steekt, laat ik die heggeschaar zien en zeg: 20 euro of je lul eraf!!!! De agent moet lachen en vind het een goed idee. Maar wat zit er dan in die andere zak??? Tja, zegt de vrouw, ze betalen natuurlijk niet allemaal. Er komt een rijke kakmadam bij de dokter nadat ze gestoken was door een wesp. Vraagt de dokter: "Waar bent u gestoken mevrouw?" "Oh dokter, dat kan ik u niet zeggen, want dan schaam ik me zo." "Maar ik moet het toch echt weten hoor, anders kan ik u niet helpen." "Nee dokter, als andere mensen dit weten dan word ik uitgelachen en schaam ik me dood." "Luister," zegt de dokter, "ik heb een geheimhoudingsplicht, dus ik zal echt tegen niemand zeggen waar u gestoken bent." "Oke dan," zegt de vrouw:... "... in de Aldi." 31

32 STRUCTUUR EHBO-VERENIGING SCHIJNDEL Voorzitter: dhr. A. Schellekens Bizetstr Secretaris: mw. B. v. Eindhoven Wijsstraat Penningmeester: dhr. H. Brugmans Jan van Cuykstraat Materiaal+zorg lokaal: dhr. G. Russens Primulaplein Diplomaverlenging: mw. B. v. Eindhoven Wijsstraat vice-vz: mw. I. Dankers Mandersstr Evenementenleiding.: mw. B. Wolven Manderstraat Ere-leden: mw. A. Pijnenburg Deken Baekershof 3 mw. A. de Louwere St. Servatiusstr 51 mw. W. Mutsaars Deken Baekershof 36 Docentartsen: dhr. D. Metz J. Groenewaltstr mw. W. Vervoort Putsteeg Kader: dhr. R. v. Dis Veluwepad 28 Son dhr. A. v. Doleweerd De C. v. Neerijnenstr mw. M. Kastelijn Eerdsebaan 14a Lotus: mw. M. v.d. Heijden Lindeakkers 36 Oostlb dhr. J. v.d. Heijden Lidwinastr dhr. J. v. Gerwen Karel Doormanstr Redactie Ons Verband : mw. B. Habraken Sterrenlaan dhr. P. v.d. Weijer Wijbosscheweg Webite dhr.w. v.d. Wetering Haydenstraat Wijkvertegenw.: w H dhr. A. Aarts Eerdsebaan C dhr. N. v. Heeswijk De Schild A dhr. M. v.d. Burgt Esdoornstr E mw. A. Eijmberts Pompstr F mw. J. v.d. Veer Hyacinthof G dhr. A. Eijmberts Dkn. Baekerstraat 15A I mw. L. Spooren Kerkendijk J dhr. G. Manders Planetenlaan B mw. M. van Gerwen Kareldoormanstr D dhr W.vd. Wetering Haydenstraat Verenigingsgebouw: De Beemdhut Kerkendijk URL (internet): Banknummer EHBO: versie

75 jaar EHBO vereniging Liempde

75 jaar EHBO vereniging Liempde 75 jaar EHBO vereniging Liempde Geschreven door: Shirley Schoenmakers-Rüb. 1 Colofon Uitgave: EHBO vereniging Liempde Auteur: Shirley Schoenmakers-Rüb Foto s: Afkomstig van EHBO vereniging Liempde, familie

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

VERBANDPOST Edam en Volendam. AED LOCATIES Edam en Volendam. INEKE geeft het stokje over

VERBANDPOST Edam en Volendam. AED LOCATIES Edam en Volendam. INEKE geeft het stokje over VERBANDPOST Edam en AED LOCATIES Edam en INEKE geeft het stokje over BOEKJE 100 mei 2015 EHBO-boekje 100 ligt voor u!! Het was nog in de tijd van Evert Karregat, de eerste gediplomeerde kaderinstructeur

Nadere informatie

Adressen 2. Voorzitter Anton Oomen Reeuwijkstraat 23 5324 CH Ammerzoden 073-6894193 / 06-26876568 voorzitter@ehbogamerennieuwaal.

Adressen 2. Voorzitter Anton Oomen Reeuwijkstraat 23 5324 CH Ammerzoden 073-6894193 / 06-26876568 voorzitter@ehbogamerennieuwaal. Inhoudsopgave Blz. Adressen 2 Kleurplaat 3 Voorwoord 4 Cursussen 5 Cursussen -vervolg- 6 Herhalingsdata 7 Geldigheid diploma 8 Sponsors 9 Sponsors -vervolg- 10 Sponsors -vervolg- 11 In de -koffer met...

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Colofon t Oplappertje

Colofon t Oplappertje 1 2 Colofon t Oplappertje EHBO afd. Sint-Pancras Uitgave 32e jaargang, nummer 1, maart 2012 t Oplappertje is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Sint-Pancras. Dit blad

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Sneek Schoolgids 2010-2011 MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Groen Regionaal OpleidingsCentrum 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 Zet u zich al in als vrijwilliger? Dan kunt u gratis deelnemen aan interessante en inspirerende trainingen, workshops en bijeenkomsten. Deze worden verzorgd

Nadere informatie

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE Toolkit Maatje voor Mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Jolanda Elferink, Ilse de Bruijn en Ilse Zwart Utrecht, december 2009 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

CBS Op Dreef Bruinisse

CBS Op Dreef Bruinisse CBS Op Dreef Bruinisse Schoolgids 2014-2015 1 1. Adresgegevens School: Christelijke Basisschool Op Dreef Molenstraat 46 4311 ED Bruinisse Tel. 0111-48 15 93 bovenbouw Tel. 0111-48 15 42 onderbouw en Kinderpaleis

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

KNKV waarnemer/beoordelaar

KNKV waarnemer/beoordelaar ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot KNKV waarnemer/beoordelaar Cursistenmap September 2013 Inhoudsopgave W/B 1. Inleiding... 2 W/B 2. Te volgen route bij de opleiding KNKV-beoordelaar... 3 W 1: Inleiding:...

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Cursus. informatie. Horecaopleidingen. Nog sneller aan de slag in de Horeca met SHO! NU MEER DAN CURSUSPLAATSEN. Leontien Zijlaard - van Moorsel

Cursus. informatie. Horecaopleidingen. Nog sneller aan de slag in de Horeca met SHO! NU MEER DAN CURSUSPLAATSEN. Leontien Zijlaard - van Moorsel Cursus informatie NU MEER DAN 75 CURSUSPLAATSEN Nog sneller aan de slag in de Horeca met SHO! Leontien Zijlaard - van Moorsel Horecaopleidingen Dé GROOTSTE OPLEIDER Sinds 1983 CURSUS Locaties NU MEER DAN

Nadere informatie

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl

Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? www.6minutenzone.nl Inhoudsopgave Deel 1: Het beleid 1. Inleiding 2. 6 minuten bij hartstilstand 3. Wat kan uw gemeente doen? 3 4 6 Deel 2: De praktijk 4.

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

Inleiding. Wat is de taalscan?

Inleiding. Wat is de taalscan? Taalscan Inleiding Herkent u dit? Een collega die instructies niet begrijpt. Een medewerker die niet meepraat in het werkoverleg. Een medewerker die niet mee kan doen aan de vakscholing. Taalproblemen

Nadere informatie