Vijftig jaar in huurhuis vol maken Energielabel voor huurwoningen Plan Zuid leeft! Winkelen in Wooncentrum Almenum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vijftig jaar in huurhuis vol maken Energielabel voor huurwoningen Plan Zuid leeft! Winkelen in Wooncentrum Almenum"

Transcriptie

1 Jaargang 8 nummer 1 januari 2011 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Vijftig jaar in huurhuis vol maken Energielabel voor huurwoningen Plan Zuid leeft! Winkelen in Wooncentrum Almenum

2 Redactiecolofon Woonkompas Harlingen is een uitgave van De Bouwvereniging en verschijnt driemaal per jaar. Woonkompas wordt huis-aan-huis verspreid in de straten met onze huur- en/of koopwoningen. Aan de informatie in dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Redactie Piet Bouma, Greetje de Groot, Lia van der Heide, Petra van der Wier, Janneke Schievink, Hans Huitenga, Nancy Harlaar (HA Teksten Harlingen, eindredactie) Foto s Janneke Schievink, Nancy Harlaar Grafisch ontwerp Extra Bold, Groningen Drukwerk Flevodruk, Harlingen Verspreiding Scouting Matravers, Harlingen Reacties op de artikelen kunnen gestuurd worden naar: Redactie Woonkompas Postbus AC Harlingen Telefoon (0517) Fax (0517) Foto voorpagina Winkelen in Wooncentrum Almenum Renovatie Rooie Dorp Energielabel voor huurwoningen Visitatie Bij De Bouwvereniging vindt momenteel een zogenoemde visitatie plaats. Een commissie gaat bekijken of wij ons werk goed doen. Aan die conclusie wordt ook een rapportcijfer gekoppeld. Ik wil deze column gebruiken om u als huurder te informeren wat dit onderzoek inhoudt, hoe dat in z n werk gaat en wat het voor u als huurder betekent. Bij een visitatie wordt nagegaan of onze maatschappelijke prestaties voldoende zijn, dus of wij in woord en daad doen waarvoor wij ooit zijn opgericht. Het gaat dus om ons werk ten behoeve van de volkshuisvesting in Harlingen en in het bijzonder voor u als huurder. Het idee van visitatie is enkele jaren geleden bedacht toen corporaties landelijk veel negatieve publiciteit kregen. Corporaties zouden hun rijkdom onvoldoende inzetten voor hun kerntaken. Door het systeem van visitatie wordt inzichtelijk wat elke corporatie echt doet en welke verbeteringen eventueel gewenst zijn. Visitatierapporten zijn openbaar en dus is een visitatie niet vrijblijvend. Iedereen kan mee kijken. Alle corporaties moeten zich eens in de vier jaar laten visiteren door een erkend bureau. Voor De Bouwvereniging is dit de eerste visitatie. Om te beginnen is een doos vol documenten aan de commissie toegestuurd om te bestuderen. Medio december hield de commissie interviews met diverse betrokkenen, onder meer met de gemeente Harlingen, zorginstellingen waarmee wij samenwerken en ook diverse huurders groeperingen uit Harlingen. Zo hebben de huurdersvereniging Harlingen en diverse bewonerscommissies hun zegje kunnen doen over hoe wij ons werk doen. In februari 2011 verwachten wij het rapport van de commissie. Wij doen ons werk met volle overtuiging en inzet. Natuurlijk vinden wij het spannend hoe de commissie over ons werk zal oordelen. In de volgende editie van Woonkompas kunnen wij u hierover meer vertellen. Koos van Weerlee, Directeur-bestuurder De Bouwvereniging

3 Gezellige dag ter ere officiële opening jeu de boule-baan Plan Zuid leeft!! Plan Zuid leeft!! Het bewijs voor deze uitspraak is onder meer geleverd op 18 september, de dag waarop de nieuwe jeu de boule-baan officieel in gebruik werd genomen. Reden voor de bewonerscommissie van de Prins Clausstraat, het wijkcomité, de wijkvereniging en De Bouwvereniging (hoofdsponsor) om de krachten te bundelen en een gezellige activiteit te organiseren. De Maritieme Academie en het Simon Vestdijk College verleenden medewerking in de vorm van stagiairs, waarvoor hulde! Het was een gezellige dag, die muzikaal werd ingeleid door muziekvereniging Hosanna. Een rondgang door de wijk kondigde de start van de feestdag aan. Omstreeks kwart voor elf hield de heer Van der Werf, voorzitter van het wijkcomité, een praatje voor de genodigden en belangstellenden. Tromgeroffel van Hosanna en een luide knal maakten de officiële ingebruikname compleet. Het moment voor leden van Boulegoed om een demonstratie jeu de boule te geven. Uiteraard konden ook belangstellenden de baan even uitproberen. In de feesttent was het tijd voor koffie met zelfgebakken cake. Vervolgens stond een fotopuzzeltocht door de wijk op het programma. Met hongerige magen konden de buurtbewoners en genodigden daarna aanschuiven voor een lunch in de feesttent in de Bernhardstraat. Met een Rad van Fortuin, met als goede doel de speeltuin in de wijk, werd een geslaagde feestdag afgesloten.

4 Energielabel voor huurwoningen De Bouwvereniging Welk energielabel hangt er aan uw huurwoning? Hoe energiezuinig is het huurhuis dat u op het oog heeft? Het antwoord op deze vragen wordt in toenemende mate belangrijk. Niet alleen voor het milieu, maar ook omdat de energiekosten de komende jaren zullen stijgen. Reden voor De Bouwvereniging om de kwaliteit van de woningen op dit gebied in kaart te brengen. Om op basis van een objectieve meting te kijken waar de energiezuinigheid kan worden verbeterd. WoningSchouw uit Eefde is ingeschakeld om alle woningen van De Bouwvereniging te inspecteren en van een energielabel te voorzien. Het energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. De huizen met de beste energetische kwaliteit krijgen een label A. De G is de slechtste score. Op basis van steekproeven weet De Bouwvereniging ongeveer welk label de woningen scoren. Om het energielabel van elke woning echter exact te bepalen, komt een adviseur langs om de huidige isolatiewaarde vast te leggen. Ook de installaties worden bekeken. De uitkomsten zijn voor De Bouwvereniging het uitgangspunt voor eventuele aanpassingen van de woningen. Er wordt gekeken welke verbeteringen mogelijk zijn en wat die opleveren. Daarnaast maakt het energielabel vanaf 2011 deel uit van het puntenstelsel dat de kwaliteit van de woning bepaalt. Hoe hoger het label is, hoe meer punten een woning krijgt. Op den duur zal de huurprijs van alle woningen beter worden afgestemd op de energetische kwaliteit van de huurhuizen, dus zal het energielabel ook meewegen bij de huurprijs die wordt betaald. Wie of wat is WoningSchouw? Voor het vaststellen van de energielabels van de huurwoningen heeft De Bouwvereniging het in Eefde gevestigde WoningSchouw ingehuurd. Dit bedrijf houdt zich sinds 1990 bezig met keuringen van woningen in de ruimste zin van het woord. Gecertificeerde inspecteurs zoals Bas Asmus voeren de inspecties uit. WoningSchouw is een onafhankelijk, beëdigd bouwkundig expertisebureau. Het computerprogamma waarin de inspecteurs de gegevens invullen.

5 Op stap met Bas Asmus van WoningSchouw De redactie van Woonkompas gaat voor iedere editie op pad met een medewerker of medewerkster van De Bouwvereniging om de huurders kennis te laten maken met zijn of haar werk. Dit keer een variatie op het welbekende thema. In opdracht van De Bouwvereniging voert WoningSchouw uit Eefde de komende maanden keuringen uit in het kader van het energielabel. Daarom is Woonkompas dit keer op stap geweest met EPAadviseur Bas Asmus, één van de mannen die de labeling in Harlingen verzorgt. De schouwing vindt plaats in een leegstaande woning in de Prins Clausstraat. Voor Bas Asmus dagelijks werk, want sinds drie jaar houdt hij zich voor honderd procent van zijn tijd bezig met de energiekeuringen. Gewapend met een laptop en meetapparatuur. Hij vertelt: Normaal gesproken werken we van boven naar beneden. We kijken hoe een woning is opgebouwd, welk dak erop zit, welke isolatie is toegepast en welk type glas in de kozijnen zit. In de schouwing nemen we ook de ketel mee, de radiatoren en dergelijke. Bas Asmus pakt de meet apparatuur en meet wat de oppervlakten van de ramen en de ruimten in de woning zijn. Hij houdt de vlam van een aansteker voor de dubbele beglazing om te kijken welk type glas is geplaatst. Alle gegevens noteer ik in een speciaal computerprogramma en deze informatie wordt later ingevoerd in een computer bij WoningSchouw. Vervolgens worden alle gegevens tegen elkaar afgezet en komt er een energielabel uit de bus. Je kunt dat vergelijken met de labels die aan auto s, apparaten als wasmachines, drogers en dergelijke hangen. Het geeft de energiezuinigheid van een woning aan, vertelt Bas Asmus. Een energielabel is sinds een aantal jaren verplichte kost voor koop- maar ook huurwoningen. Huurders weten daardoor of ze een energiezuinige woning (gaan) huren. Per woning ben ik een half uur tot drie kwartier kwijt, vervolgt Bas Asmus. Een en ander betekent dat hij tot half 2011 bezig is met het schouwen van het woningbestand van De Bouwvereniging. We bekijken namelijk alle woningen. Dit komt omdat er ook in veel huurwoningen aanpassingen zijn uitgevoerd die van invloed kunnen zijn op het enegiezuinige karakter van de woning. Alle huurwoningen die nog niet van een label zijn voorzien worden dus bezocht. De werkwijze is eenvoudig. Alle huurders van De Bouwvereniging hebben een brief ontvangen dat een vertegenwoordiger van Woning- Schouw langs komt. Een paar weken voor het daadwerkelijke bezoek volgt een tweede brief, waarin wordt aangekondigd dat er op korte termijn door WoningSchouw een afspraak wordt gemaakt. In principe staan we dus niet vaak onverwachts op de stoep. De woning in de Prins Clausstraat is klaar. Voor Bas Asmus reden het volgende adres in Harlingen op te zoeken.

6 Winkelen in Wooncentrum Almenum De bewoners van Almenum en de regelmatige bezoekers weten het allang, op donderdagmorgen is er in de hal van alles te doen. Cor Nijkamp en Gerda staan er met bloemen. Fimke Schievink verkoopt overheerlijke vis en met regelmaat kan er ook tussen de kledingrekken worden gesnuffeld om de garderobe uit te breiden. Eens in het half jaar wordt een nieuwe collectie schoenen verkocht. Op diverse dagen in de week kan men bij Ria in het winkeltje terecht voor allerlei dagelijkse boodschappen en meer. Kortom, Almenum lijkt een dorp op zich. In deze Woonkompas komen enkele hoofdrolspelers van de reuring aan het woord. In de eerste plaats Fimke Schievink. Elke donderdag ben ik hier rond negen uur met gebakken vis en zoute haring. Zelfs hebben we soms makreel in de aanbieding. Ze vertelt het verhaal tussen de bedrijven door, want ondertussen komen de nodige bewoners hun bestellingen ophalen. Ik heb veel vaste klanten, vertelt Fimke. Dit blijkt uit de verhalen die over en weer worden uitgewisseld. Fimke staat al acht jaar elke donderdag in de hal van Almenum, overigens ook in de Spiker. Het is begonnen als een soort hobby om wat te doen te hebben. Dit werk is leuk vanwege de sociale contacten die je opdoet. Cor Nijkamp en Gerda komen al ruim dertig jaar met hun fleurige handel naar Almenum. Cor vertelt in onvervalst Harlingers dat hij vanwege de muziek koos voor de bloemenhandel in plaats van het ruime sop. Ik ging met bloemen langs de deuren en was elke donderdag in Almenum te vinden. Later is daar de markt bij gekomen. Eerst in de oude SRV-wagen en nu in onze prachtige kiosk. Hoewel het voor Gerda en mij veel werk is om hier alles uit te laden, mooi uit te stallen en een paar uurtjes later weer in te laden, blijven we graag komen. Het is hier gezellig. We kennen alle mensen en hebben in Almenum tenslotte de basis van ons bedrijf gelegd. In Ria s Winkeltje is het een drukte van belang. Klanten komen en gaan om hun dagelijkse boodschappen te doen, of om bestellingen voor het weekend door te geven. Ik heb veel vaste klanten. Sommigen komen zelfs dagelijks hier, ook om een praatje te maken, beschrijft Ria Cornel de leukste kant van haar werk. Met plezier ga ik altijd naar Almenum; het is zo gezellig. Al die spontane contacten. Nadat ze jaren met haar man het Trefpunt had, werd ze benaderd of ze de huiswinkel in Almenum wilde huren. Daar heb ik geen spijt van, zegt ze drie jaar later. Behalve de dagen dat ik open ben, gaat er veel tijd zitten in de boekhouding en het inkopen van de producten. Ik heb echt van alles behalve vlees te koop en wat er niet is dat haal ik voor mijn klanten.

7 KWH-label geprolongeerd!! De afgelopen maanden is De Bouwvereniging op vijf labelonderdelen van het KWH-label (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) opnieuw beoordeeld. Dit door enquêtes bij onze huurders en een bezoek van mystery guests op ons kantoor. Het gaat om de volgende labelonderdelen: Corporatie bezoeken, Woning zoeken, Woning betrekken, Huur betalen en Reparatie uitvoeren. Half oktober hebben we van het KWH de meetresultaten doorgekregen. De navolgende cijfers (tussen haakjes de cijfers van de vorige meting) staan op ons nieuwe rapport : Corporatie bezoeken 7,9 (7,5) Woning zoeken 7,5 (7,5) Woning betrekken 7,8 (8,0) Huur betalen 8,1 (8,1) Reparatie uitvoeren 7,8 (7,6) Met deze resultaten zijn we best tevreden. Alleen op het onderdeel Woning betrekken zijn we iets in score gezakt. We bedanken onze huurders voor de spontane medewerking aan de enquêtes. De volgende meting op vier andere labelonderdelen is gepland vanaf eind juli t/m half oktober We blijven door deze continue meetmethodiek de kwaliteit van onze dienstverlening monitoren, allemaal in het belang van onze klant, u als huurder! Sneeuw, neem de stoep even mee! In de winter heeft de jeugd er veel plezier van: sneeuw! Sleetje rijden, sneeuwballen gooien etc. Maar het geeft natuurlijk ook overlast. Straten en stoepen worden onbegaanbaar en glad, wat vooral voor ouderen lastig is. Vaak maken we ons eigen achterpad en voorpad weer begaanbaar door zout te strooien en deze paden sneeuwvrij te maken. Een kleine moeite is het natuurlijk om de openbare stoep mee te nemen. Voetgangers (en de postbode) kunnen dan makkelijker hun weg vinden. En bent u toch bezig, pak gelijk de stoep van uw oudere buurman/ buurvrouw ook even mee. Dat wordt vast reuze op prijs gesteld!

8 Mevrouw Aaltje van der Woude-Visser Ik wil de vijftig jaar hier vol maken Het komt sporadisch voor dat bewoners ruim veertig jaar in hun huurwoning wonen. Mevrouw Aaltje van der Woude-Visser uit de Pieter Jelles Troelstrastraat heeft echter nog meer ambities. Ik wil hier de vijftig jaar vol maken, zegt de 86-jarige met stralende ogen. Samen met haar gezin betrok ze ruim veertig jaar geleden de nieuwe woning in het Oosterpark. Ontelbare mooie herinneringen en helaas ook verdrietige gebeurtenissen later, voelt ze zich er nog steeds thuis. De schippersdochter van geboorte heeft veel meegemaakt. Ze verloor al heel jong haar moeder. In de oorlog is ze enige tijd ondergedoken geweest. Na de bevrijding ging ze in betrekking, zoals men dat toen noemde. De geboorte van een nieuwe broertje of zusje haar vader was hertrouwd was de reden weer aan boord te helpen. Ik nam altijd mijn handen mee. Mevrouw Van der Woude heeft het grootste deel van haar leven gewerkt. Daardoor hadden wij het thuis goed en kon er vaak net iets meer dan bij vriendjes en vriendinnetjes, vertelt

9 dochter Trijntje. Samen met haar moeder haalt ze herinneringen op. Ik liep een krantenwijk van 152 kranten en werkte. Van dat bedrag ging de huur af en van wat er overbleef, mochten de kinderen patat bij Pico halen. Een heel feest in die tijd, vertelt mevrouw Van der Woude. Het betrekken van een hagelnieuwe woning was een ander voordeel van dit eigen inkomen. Het jaar waarin het huis werd betrokken weet ze niet meer, maar wel dat het gezin op 9 juni de sleutel kon ophalen bij toenmalig directeur Richard Zeinstra. Dat was in een bouwkeet hier verderop in de straat. De gerenoveerde woning aan de Admiraal Stellingwerfstraat waar het gezin kwam te wonen na een nat en tochtig huis in de Nieuwstraat werd ervoor ingeruild. Het was hier duurder en dat was toen heel wat, herinnert mevrouw Van der Woude zich. Wij kregen visite van familie en gingen in de nieuwe woning kijken. Die zeiden ook: Als je dit niet doet. Het lijkt haast een startsein, want steeds meer verhalen komen op tafel. Over het wel en wee in de buurt. De gemoedelijke sfeer en het klaarstaan voor elkaar. We liepen de deur niet bij de buren plat, maar we waren er altijd voor elkaar. Belangstellend wat er in de buurt plaatsvond en dat is helaas niet meer zo. Er wordt nauwelijks nog een praatje op de buurt gemaakt en dat mis ik enorm. Natuurlijk heb ik wel contact met wat naaste buren, maar de saamhorigheid van toen is er niet meer. Toch wil mevrouw Van der Woude niet verhuizen. Ik heb het hier naar mijn zin. Ik geniet van het huis en de heerlijke tuin. Nadat ze tientallen jaren kerkenwerk heeft gedaan en zich als vrijwilliger op scholen heeft ingezet, maakt ze nu tijd voor allerlei activiteiten. Ik kom niet zo veel meer weg, maar ga wel altijd naar de inloopmiddagen in Sint Hubertus. Dagelijks krijgt ze haar eten via Tafeltje Dekje en ook andere zorg aan huis. Ze geniet volop van het bezoek van haar kinderen, kleindochter en negen kleinzoons. Ik zit hier goed. Hier wil ik niet weg. Op naar de vijftig!! In het vorige nummer van Woonkompas is de column van de huurdersvereniging Harlingen per abuis niet geplaatst. Onze excuses hiervoor. De redactie Huren of kopen? Het zal een paar jaar geleden zijn, maar herinnert u zich nog die poster in veel bushokjes met daarop de kreet Huren is zo gek nog niet? Deze actie had tot gevolg dat de huurmarkt in korte tijd overspoeld werd met aanvragen om in aanmerking te komen voor een huurhuis. Maar toen de vraag groter bleek dan het aanbod, bloedde de actie al snel dood en zochten woningzoekenden hun heil in de koopsector. Terecht, want de hypotheekrente daalde en daalde, en staat inmiddels op een historisch dieptepunt. Dat dieptepunt is er nog steeds, zij het wel dat een grote groep eigenwoningbezitters inmiddels zijn huis nu te koop aanbiedt. Enerzijds om van de opbrengst lekker te gaan leven, of anderzijds omdat zij niet meer in staat zijn de aflossing van hun huis nog langer te kunnen betalen. Beide groepen zoeken nu dus hun heil op de huurmarkt. Maar omdat een deel van hen meer dan euro bruto per jaar verdient, komen zij sinds 1 januari niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning tot 652 euro per maand. Intussen dreigt er met de regeringsplannen in het vooruitzicht nog een groep gedupeerden te ontstaan. En dat zijn de huurders die minder dan euro bruto per jaar verdienen. Zij komen wel in aanmerking voor een sociale huurwoning. Door de aangekondigde korting op de huurtoeslag zal de keus daarin echter beperkt zijn. Wordt het in de nabije toekomst nu huren of kopen? Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Wat ik wel weet is, dat er steeds meer woningen te koop staan of te koop komen. Het aantal beschikbare en betaalbare sociale huurwoningen daarentegen vormt daarmee een schril contrast. En dat probleem wordt, zo het nu lijkt, alleen maar groter. Laurens Posthumus, voorzitter hvh

10 De geluidsmetingen vormen een onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden van de renovatie van het Rooie Dorp.

11 Voorbereidingen renovatie Rooie Dorp in volle gang Wanneer begint het? Wanneer begint het? Dit is misschien wel de meest gestelde vraag in het Rooie Dorp op dit moment. Het gaat natuurlijk om de startdatum van de grote renovatie die in het oudste deel van de Harlinger wijk op stapel staat. Helaas kan De Bouwvereniging daar nog geen antwoord op geven. Het is namelijk een ingewikkeld project dat veel voorbereidingen vergt. Er wordt hard gewerkt aan de planontwikkeling en de definitieve vaststelling van de werkzaamheden. Via een speciale nieuwsbrief worden de betrokken huurders op de hoogte gehouden. Zoals in de vorige Woonkompas te lezen viel, gaat De Bouwvereniging in diverse woningen verbeteringen doorvoeren zodat ze weer helemaal van deze tijd zijn. Het betreft onder meer isolatiewerkzaamheden om de woningen energiezuiniger te maken. Er zijn ook geluidsmetingen gehouden in verband met de voorgenomen geluidsisolatie. Daarnaast worden de voordeuren vervangen en zowel toiletten als douches voorzien van nieuw tegelwerk en sanitair. Stand van zaken De stand van zaken is, dat een advies over de geluidsmetingen wordt uitgewerkt. Ook wordt een aantal werkzaamheden financieel doorgerekend. Zodra er precies duidelijk is wat er per type woning gaat gebeuren, starten de huisbezoeken. Met regelmaat wordt met de bewonerscommissie aangevuld met een vertegenwoordiger van de huurdersvereniging Harlingen overlegd over de meest recente ontwikkelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met woonconsulente Hilda Koster van De Bouwvereniging, telefoon: Een nieuwe website!! Vaste bezoekers van onze website hebben het al gemerkt, de grafische opmaak en layout van de website van De Bouwvereniging zijn geheel vernieuwd. De oude website voldeed niet meer aan de wensen van deze tijd. Zo bleek de opmaak op grotere computerschermen niet meer goed over te komen. Op de nieuwe website is voor een overzichtelijke menu-indeling gekozen van: Woningzoekende Huurder Over ons, zodat u snel op de door u gewenste informatie terecht komt. Nieuw is dat u zich kunt abonneren op een algemene nieuwsbrief en dat u bij het menu-onderdeel Huurder Onderhoud Kluswijzers via instructieve filmpjes begeleiding krijgt bij klussen in de woning. Daarnaast is het nu ook mogelijk om foto-albums op onze site te plaatsen. Als eerste hebben we gekozen voor een sfeer impressie rond de herstructurering van Plan Zuid. Nieuwsgierig geworden? Surf dan naar

12 Storingen en reparatie Storingen en reparatie- verzoeken: CV: en mechanische ventilatie CV Feenstra Service Glasschade: Glasschade Vriesia Glasservice Vriesia Glasservice Kabeltelevisie: Kabeltelevisie Voor storingen Voor Ziggo storingen Ziggo Rioolverstoppingen: RRS Rioolverstoppingen RRS Servicedienst De Bouwvereniging: Servicedienst (Als u ons belt tussen en uur De kunt Bouwvereniging: u direct een afspraak (0517) maken wanneer u er ons iemand belt tussen bij u langs komt. en Indien uur (Als kunt u op een u direct ander een moment afspraak belt, maken wordt wanneer melding er iemand aangenomen bij u langs en een komt. opdracht Indien de u gemaakt. op een ander moment belt, wordt de melding U kunt ook aangenomen rechtstreeks en mailen een opdracht naar gemaakt). Bij storingen betreffende gas, water en Bij storingen betreffende gas, water en elektra: neem contact op met uw eigen elektra: neem contact op met uw eigen leverancier. leverancier. Bij storingen aan lift en Bij storingen aan liften en elektrische elektrische deuren: zie sticker in de lift deuren: zie sticker in de lift (op de (op de deuren). deuren). Verhuizen? Geef de uw METERSTANDEN meterstanden tijdig tijdig door!! Geef uiterlijk twee weken van tevoren uw meterstanden verhuizing door door aan aan de desbetref- desbetreffendfende energieleverancier, bijvoorbeeld (bijv. of en en www. essent.nl of 0800 of 0330) U bent zelf verantwoordelijk U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven voor het van doorgeven de juiste van meterstanden. juiste meterstanden na uw verhuizing. Bolswardervaart 1 Postbus AC Harlingen Telefoon (0517) Prijsvraag Waar is dit? Op welk adres is dit wijkservicebureau gevestigd? Wie de oplossing weet, zet de naam op een kaartje en stuurt dit voorzien van de adresgegevens naar: Redactie Woonkompas Harlingen Antwoordnummer XT HARLINGEN (Een postzegel plakken hoeft niet). Inzenden voor 1 maart Onder de goede inzenders worden twee waardebonnen verloot. De oplossing van de vorige Waar is dit? was: Plan Zuid. Uit de goede inzendingen zijn de volgende winnaars getrokken: T. van Kesteren, Willem Alexanderstraat. J. Dutrieux, Pr.Irenestraat. Gefeliciteerd met uw waardebon. Houtkachels, wat mag en wat mag niet? De laatste tijd ruiken we het weer op straat: open haarden en ook houtkachels. Veel mensen schaffen er eentje aan, ook in het kader van de energiebesparing. Mag u als huurder zomaar een houtkachel of open haard plaatsen? Nee. De huurvoorwaarden geven duidelijk aan dat voor het plaatsen van een houtkachel of het aansluiten van een houtkachel, open haard of allesbrander op een bestaand rookkanaal schriftelijk toestemming aan de verhuurder gevraagd moet worden. De Bouwvereniging heeft een algemeen onderzoek laten doen naar de huidige rookkanalen in haar woningen. Daaruit blijkt dat deze ongeschikt zijn voor een houtkachel, open haard of allesbrander. Dit betekent dat bij plaatsing van een houtkachel op een bestaand rookkanaal altijd een (dure) aanpassing van het rookkanaal moet plaatsvinden. Een andere mogelijkheid is om een nieuw rookkanaal volgens geldende voorschriften te plaatsen. In beide gevallen komen deze kosten voor rekening van de huurder. Dus wilt u een houtkachel, open haard, etcetera plaatsen? Vraag schriftelijk toestemming aan De Bouwvereniging, dan hoort u van ons onder welke voorwaarden dit eventueel mag.

Uitgave van De Bouwvereniging Jaargang 12 nummer 1 oktober 2015

Uitgave van De Bouwvereniging Jaargang 12 nummer 1 oktober 2015 > Petra van der Wier nieuwe directeur-bestuurder > Huurdersraad Harlingen vertegenwoordigt belangen alle huurders > Planmatig onderhoud: hoe werkt dit? Uitgave van De Bouwvereniging Jaargang 12 nummer

Nadere informatie

Start uitvoering project Vlakbij Op bezoek bij Centrum Jeugd en Gezin Renovatie Rooie Dorp Nieuwbouw op de Rozengracht

Start uitvoering project Vlakbij Op bezoek bij Centrum Jeugd en Gezin Renovatie Rooie Dorp Nieuwbouw op de Rozengracht Jaargang 8 nummer 3 december 2011 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Start uitvoering project Vlakbij Op bezoek bij Centrum Jeugd en Gezin Renovatie Rooie Dorp Nieuwbouw op de Rozengracht

Nadere informatie

Daarnaast moeten er verschillende stappen worden doorlopen:

Daarnaast moeten er verschillende stappen worden doorlopen: nr 4 Inleiding Via de bewonerscommissie kregen wij de vraag waarom het zo lang duurt voordat er gestart wordt met de renovatie. Voordat er gestart kan worden is er een heel proces van planontwikkeling,

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Inleiding. Stand van zaken. nr. 7

Inleiding. Stand van zaken. nr. 7 nr. 7 Inleiding Het is alweer een tijdje geleden dat u van ons een nieuwsbrief heeft ontvangen. Wij willen u wel graag op de hoogte houden wat er op dit moment achter de schermen gebeurt. Hierover vindt

Nadere informatie

Inleiding. Nr 8. De woningen die worden gerenoveerd zijn:

Inleiding. Nr 8. De woningen die worden gerenoveerd zijn: Nr 8 De woningen die worden gerenoveerd zijn: Jac. Backerstraat 4 18 Jac. Backerstraat 1 13 Nic. Baurstraat 2 4 Nic. Baurstraat 1 45 P. Feddesstraat 6 26 P. Feddesstraat 1 41 R. Miedemastraat 2 12 R. Miedemastraat

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

Project Vlakbij : primeur in Nederland Op pad met een servicemonteur van Feenstra Foto s centraal in nieuwe lezersrubriek Wat gebeurt er in Midlum?

Project Vlakbij : primeur in Nederland Op pad met een servicemonteur van Feenstra Foto s centraal in nieuwe lezersrubriek Wat gebeurt er in Midlum? Jaargang 8 nummer 2 mei 2011 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Project Vlakbij : primeur in Nederland Op pad met een servicemonteur van Feenstra Foto s centraal in nieuwe lezersrubriek Wat

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Jaargang 11 nummer 1, juli 2014 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 11 nummer 1, juli 2014 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 11 nummer 1, juli 2014 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Toewijzing van woningen. Hoe werkt dat? Ideeën en suggesties gezocht voor nieuwe Woonkompas Veranderingen in Plan Zuid in

Nadere informatie

Plan Zuid. Nieuwbouw huur De Bouwvereniging. Vorstelijk wonen aan het water. 47 huurwoningen voor een behouden vaart

Plan Zuid. Nieuwbouw huur De Bouwvereniging. Vorstelijk wonen aan het water. 47 huurwoningen voor een behouden vaart Vorstelijk wonen aan het water Nieuwbouw huur De Bouwvereniging Plan Zuid 47 huurwoningen voor een behouden vaart Aan de levendige Bolswardervaart bouwt De Bouwvereniging 47 huurwoningen waarin ruimte

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Pure magie. Zon op uw huis. U krijgt zonnepanelen van De Bouwvereniging. Wat betekent dit voor u

Pure magie. Zon op uw huis. U krijgt zonnepanelen van De Bouwvereniging. Wat betekent dit voor u Pure magie Zon op uw huis U krijgt zonnepanelen van De Bouwvereniging Wat betekent dit voor u Prijs huurwoning het belangrijkst Wij willen dat u niet te veel huur hoeft te betalen. Een lage huurprijs kan

Nadere informatie

Huurders! Liesje en Simon van Dijk Eerste paal bijzonder complex Plan Zuid Opknapbeurt voor Rooie Dorp Nieuwe keuken?

Huurders! Liesje en Simon van Dijk Eerste paal bijzonder complex Plan Zuid Opknapbeurt voor Rooie Dorp Nieuwe keuken? Jaargang 7 nummer 2 september 2010 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Huurders! Liesje en Simon van Dijk Eerste paal bijzonder complex Plan Zuid Opknapbeurt voor Rooie Dorp Nieuwe keuken?

Nadere informatie

Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing

Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Als u een woning wilt huren in Harlingen, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter!

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter! -meter staat voor de Veste- Verbeter meter Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste Beter per meter! -meters voor een betere woning Woningstichting de Veste staat voor wonen naar wens in

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Stappen in duurzaamheid

Stappen in duurzaamheid 2Voorwoord Stappen in duurzaamheid Wist u dat als u een klein restje vet weg moet spoelen, u dit het beste kunt doen met koud water? Ik niet, maar toch is het zo. Hoe dat zit kunt u lezen in de tips van

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Wanneer u een woning huurt bij Patrimonium of u bent dat van plan, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten en wat de woonvereniging doet om de

Nadere informatie

Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing

Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Als u een woning wilt huren in Harlingen, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Nadere informatie

Verbeter of verfraai. uw woning met -meters van de Veste. -meter. Verbeter mete. Beter per meter!

Verbeter of verfraai. uw woning met -meters van de Veste. -meter. Verbeter mete. Beter per meter! Verbeter of verfraai -meter uw woning met -meters van de Veste Vestestaat voor de r Verbeter mete Beter per meter! -meters voor een betere woning Woningstichting de Veste staat voor wonen naar wens in

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing. Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging!

Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing. Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Informatie over inschrijving, aanbod en toewijzing Een woning huren in Harlingen? Een woning huren bij De Bouwvereniging! Als u een woning wilt huren in Harlingen, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

wonen met karakter inhoud

wonen met karakter inhoud Lefier wil graag dat u comfortabel woont. We willen u meer bieden dan alleen onderdak; we willen dat u zich thuis voelt. Thuis in een goede woning en een prettige woonomgeving. Thuis, waar u woont volgens

Nadere informatie

Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2013. Woonburg

Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2013. Woonburg Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2013 Woonburg 2 2 Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2013 Ook dit jaar voert Woonburg onderhoud uit aan verschillende woningen. In deze

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Start: 15 maart 2005 Jaargang 11 - nummer 1, september 2015 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Jubileum Prins Alexander zie pagina 7 Bloemetje voor

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

Preventieactie politie Harlingen Nieuw bij De Bouwvereniging: Ferry van Asperen Huisbezoeken Rooie Dorp Wouter de Vries wint ontwerpwedstrijd

Preventieactie politie Harlingen Nieuw bij De Bouwvereniging: Ferry van Asperen Huisbezoeken Rooie Dorp Wouter de Vries wint ontwerpwedstrijd Jaargang 9 nummer 1 april 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Preventieactie politie Harlingen Nieuw bij De Bouwvereniging: Ferry van Asperen Huisbezoeken Rooie Dorp Wouter de Vries wint

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

HULWEG 26 HUIZEN k.k.

HULWEG 26 HUIZEN k.k. HULWEG 26 HUIZEN 205.000 k.k. www.hulweg26.nl Plattegronden Plattegronden 3D Kadaster Lijst van zaken Omschrijving Karakteristiek vissershuis met historische uitstraling en zonnige tuin. Vlakbij

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels gemaakt door Eva Prince 10/10/15 voorwoord Ik doe mijn werkstuk over Kinderpostzegels. Want ik vind dat kinderpostzegels verkopen leuk is. Ik vind dat Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

DE HUISMEESTERS TUINWIJK BEZIT

DE HUISMEESTERS TUINWIJK BEZIT DE HUISMEESTERS TUINWIJK BEZIT De Huismeesters heeft 284 woningen in bezit in De Tuinwijk. Het gaat om de volgende straten: - Fruitstraat - Ooftstraat - Bessemoerstraat - Concordiastraat - Moesstraat Onderstaand

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Welkom in uw woning, welkom bij Stek

Welkom in uw woning, welkom bij Stek Wonen bij Stek Welkom in uw woning, welkom bij Stek Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Wonen bij Stek Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman. En een goede

Nadere informatie

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS Wonen Zuid vindt duurzaam en energiezuinig bouwen belangrijk. Dit is beter voor ons milieu en huurders kunnen hiermee besparen op hun energierekening.

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Plan Zuid. Nieuwbouw, luxe huur

Plan Zuid. Nieuwbouw, luxe huur Nieuwbouw, luxe huur Aan de levendige Bolswardervaart bouwt De Bouwvereniging 44 schitterende woningen. Op een prachtige plek geniet u van langsvarende plezierbootjes. En wanneer Koning Winter met strenge

Nadere informatie

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Energiegebruik. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Energiegebruik BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De gemeente Leiden werkt aan een warmtevisie. Om te peilen hoe inwoners omgaan met

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Groot onderhoud: doucherenovatie Nieuw: bewonerscommissie nieuwbouw Plan Zuid Buurtverpleegkundige Bertina van der Weide-van

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken regionaal & betrokken Zorgeloos huren U huurt een woning bij een corporatie of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat uw corporatie doet om de kwaliteit van dienstverlening op orde te houden.

Nadere informatie

Huizen. Afgesloten entree. Geheel gemoderniseerd. Met lift. Moderne keuken en badkamer. Mooie laminaatvloer. Loolaan 41-157, 7314 AD Apeldoorn H48 H48

Huizen. Afgesloten entree. Geheel gemoderniseerd. Met lift. Moderne keuken en badkamer. Mooie laminaatvloer. Loolaan 41-157, 7314 AD Apeldoorn H48 H48 Huizen vanhendriks Loolaan 41-157, 7314 AD Apeldoorn Geheel gemoderniseerd Moderne keuken en badkamer Met lift Afgesloten entree Mooie laminaatvloer H48 H48 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud

Nadere informatie

33% 67% 5% 17% 46% 15% 17% ALLE RESULTATEN KLANTPEILING ENERGIEZUINIG WONEN NOVEMBER 2015. 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd?

33% 67% 5% 17% 46% 15% 17% ALLE RESULTATEN KLANTPEILING ENERGIEZUINIG WONEN NOVEMBER 2015. 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd? ALLE RESULTATEN KLANTPEILING ENERGIEZUINIG WONEN NOVEMBER 2015 1. Wat is uw geslacht? 33% 67% man vrouw 2. Wat is uw leeftijd? 46% 5% 17% 15% 17% 18 tot 30 jaar 31 tot 40 jaar 41 tot 50 jaar 51 tot 60

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Oost west, thuis best In onze gemeente worden diverse woningen gebouwd en gerenoveerd. In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stellingen. 6 1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning 54% 5 4

Nadere informatie

u kunt er niet omheen

u kunt er niet omheen EPA-W Advies Het energielabel: u kunt er niet omheen Eigenaren van woningen zijn bij de verkoop of verhuur verplicht om een Energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Als erkend EPA-W Adviseur

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging inhoud huurbeëindiging 3 Opzeggen van de huur 3 Bevestiging huuropzegging 4 Vertrekkersenquête 5 Wijzigingen van de woning 5 Regels voor schoon en leeg opleveren 5

Nadere informatie

Het zoeken naar een ruilpartner. Heeft u een ruilpartner gevonden? Gesprek met de ruilkandidaat

Het zoeken naar een ruilpartner. Heeft u een ruilpartner gevonden? Gesprek met de ruilkandidaat Woningruil, hoe gaat dat? Woningruil, hoe gaat dat? Als u een huurwoning heeft en u zoekt een andere huurwoning, in Zeewolde of daarbuiten, dan kan woningruil een mogelijkheid zijn. In deze folder leest

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015. Aanpak Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden. Onderhoud en energiebesparende maatregelen 77 huurwoningen

Nieuwsbrief december 2015. Aanpak Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden. Onderhoud en energiebesparende maatregelen 77 huurwoningen Nieuwsbrief december 2015 Aanpak Hoeken, Oorden, Plaatsen, Zijden Onderhoud en energiebesparende maatregelen 77 huurwoningen Brief voor: EIGENAREN IN Gemengde BLOKKEN Inhoud Inleiding Uitvoeringsplanning

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraken blijft geboden Op pad met manager nieuwbouw Jan Boelens Verschillende

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13, november 2009

Nieuwsbrief 13, november 2009 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 13, november 2009 Redactie: Mariska Elfrink Mozaïeken Als we straks met z n allen in WoonMere wonen, beschikken we ook over een heel mooi terras waar we met z n allen kunnen

Nadere informatie

Zeeheldenbuurt. Juni 2013

Zeeheldenbuurt. Juni 2013 Zeeheldenbuurt Inhoud Schilderwerk Asbestkaart Lege woningen Bewonerspeiling Rapport peiling Verder met de plannen Bewonerscommissie Contact met Portaal Contact Portaal Hans Oosterbaan 0800 767 82 25 Colofon

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Woningruil weken. Woningruil in uw eigen buurt. Amsteldorp

Woningruil weken. Woningruil in uw eigen buurt. Amsteldorp Woningruil weken Amsteldorp 9 maart 2017 tot en met 3 mei 2017 Woningruil in uw eigen buurt Blijf langer in uw buurt wonen Vind een woning die beter bij u past Hulp bij het vinden van een woning Persoonlijk

Nadere informatie

BEHEERDER ZIJN BIJ DE DORPSBOERDERIJ IN WASPIK Het is inmiddels al een jaar geleden (maart 2012) dat onze Dorpsboerderij haar deuren officieel opende. Dankzij de inzet van een team van ongeveer 30 beheerders

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Wonen waar u zich thuis voelt. Verhuurbrochure Vier huurwoningen H. Schwertmannweg Finsterwolde

Wonen waar u zich thuis voelt. Verhuurbrochure Vier huurwoningen H. Schwertmannweg Finsterwolde Wonen waar u zich thuis voelt Verhuurbrochure Vier huurwoningen H. Schwertmannweg Finsterwolde lgemene Informatie an de H. Schwertmannweg in Finsterwolde realiseert cantus samen met Geveke Bouw & Ontwieling

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Woonburg. Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012

Woonburg. Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 Woonburg Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 2 Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 Ook dit jaar voert Woonburg

Nadere informatie

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat.

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat. Woonwensen enquête Huidige woonsituatie 1. Wat zijn uw persoonsgegevens? Naam. Straat en huisnummer. Postcode en Plaats. 2. In wat voor type woning woont u? eengezinswoning appartement/flat met/zonder

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen november-december 2014 Bouwbrief 8 Herontwikkeling locatie De Wissel Achter de schermen De verbouw van de locaties t Rond 1, 3, 7, en 9 gaat razendsnel; als je een week niet hebt gekeken herken je het

Nadere informatie

Jaargang 7 nummer 1 april 2010 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 7 nummer 1 april 2010 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 7 nummer 1 april 2010 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Op pad met hoofd onderhoud Piet Frölich Huisbezoeken rond badkamerverplaatsing Overweldigende belangstelling modelwoning

Nadere informatie

EnErgiE zuiniger van jouw woning

EnErgiE zuiniger van jouw woning EnErgiE zuiniger maken van jouw woning 2016 EnErgiE zuiniger maken van jouw woning, 2016 Inhoud 02 Waarom dit boekje? 04 Waarom jouw woning energiezuiniger? 04 Wat komen we bij jou doen: 1. Reeds geïsoleerde

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

Bijlage 1: toelichting huurdersbelangenverenigingen Op de resultaten onderzoek van de Woonbond over de klanttevredenheid van Heuvelrug Wonen

Bijlage 1: toelichting huurdersbelangenverenigingen Op de resultaten onderzoek van de Woonbond over de klanttevredenheid van Heuvelrug Wonen Bijlage 1: toelichting huurdersbelangenverenigingen Op de resultaten onderzoek van de Woonbond over de klanttevredenheid van Heuvelrug Wonen Inleiding Als huurdersbelangenverenigingen krijgen wij regelmatig

Nadere informatie

Wonen waar u zich thuis voelt. Nieuwbouw Tien huurwoningen Jan van Galenlaan Winschoten

Wonen waar u zich thuis voelt. Nieuwbouw Tien huurwoningen Jan van Galenlaan Winschoten Wonen waar u zich thuis voelt Nieuwbouw Tien huurwoningen Jan van Galenlaan Winschoten Algemene Informatie Aan de Jan van Galenlaan in Winschoten realiseert Acantus samen met bouwonderneming Gebr. Benus

Nadere informatie

Nieuweweg 47 te Laren

Nieuweweg 47 te Laren Nieuweweg 47 Laren Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Verhuurinformatie St. Vitusstraat

Verhuurinformatie St. Vitusstraat Verhuurinformatie St. Vitusstraat St. Vitusstraat 4 t/m 30 1404 HS BUSSUM Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 St. Vitusstraat... 2 Indeling en faciliteiten... 3 Afwerking... 3 Isolatie/verwarming/ventilatie...

Nadere informatie

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over verkopen aan en adviseren van gasten in horecabedrijven. Oftewel: het verkoopadviesgeprek. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

ZUIDERZEESTRAATWEG OOST 55 ELBURG 299.500 k.k. www.zuiderzeestraatwegoost55.nl Omschrijving DEELNEMER OPEN HUIZEN DAG: ZATERDAG 01 OKTOBER 2016 VAN 11:00-15:00 UUR De verrassing bij deze VRIJSTAANDE WONING

Nadere informatie

12 eengezinswoningen

12 eengezinswoningen De Bolst Erp 12 eengezinswoningen 15 t/m 37 oneven 1. Inhoudsopgave 2 2. Wonen in De Bolst, Erp 3 3. Kenmerken + situatietekening 4 4. Plattegronden + gevels 6 5. Technische beschrijving 12 E info@areawonen.nl

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Lichtpunten in deze samenleving

Lichtpunten in deze samenleving Lichtpunten in deze samenleving Mate van tevredenheid bij bezoekers van woonspreekuren Onderzoeksverslag mei 2009, Stedelijk Bureau Inhoud Tevredenheidsmeting spreekuren 2009 3 Resultaten 4 Stellingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

"De wijk is er echt van opgeknapt"

De wijk is er echt van opgeknapt Een uitgave van Woningstichting Brummen 20e jaargang - december 2010 Bewoner Jan Elshof tevreden over ingrijpende renovatie "De wijk is er echt van opgeknapt" In een vorige editie van dit blad lieten wij

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Het energiepakket Een huishouden is gemiddeld 150,- per maand kwijt aan energie. Dat is een kwart van

Nadere informatie

Bouwbrief 5. Herontwikkeling locatie De Wissel

Bouwbrief 5. Herontwikkeling locatie De Wissel mei-juni 2014 Bouwbrief 5 Herontwikkeling locatie De Wissel Beste verwanten en buren, In deze vijfde bouwbrief kunt u al goed zien hoe de woningen eruit komen te zien. Zeker nu de steigers weg zijn heb

Nadere informatie