Fiat Lux Visie op de gemeentelijke huisvesting van de gemeente Bloemendaal. 14 februari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiat Lux Visie op de gemeentelijke huisvesting van de gemeente Bloemendaal. 14 februari 2011"

Transcriptie

1 Fiat Lux Visie op de gemeentelijke huisvesting van de gemeente Bloemendaal 14 februari 2011

2 Visie op het project als geheel Fiat Lux Het glooiende groene duinlandschap vormt het decor bij ons eerste bezoek aan het gemeentehuis Bloemendaal. Al rijdend over de Bloemendaalseweg werd ons duidelijk dat dit landschap een essentiële rol moet krijgen in deze opgave. Toen de karakteristieke gemeentevilla aan onze linkerzijde verscheen werd die gedachte nog eens bevestigd. De groene duinheuvel waar de villa op is gebouwd, geeft het gebouw een statigheid en uitstraling die wordt versterkt door de klassieke, formele bouwstijl. Gebouwd in de 19e eeuw, het past perfect bij het plaatje. Maar hier neemt het gebouw een loopje met ons, het blijkt een product van de zestiger jaren. Deze verassing bevestigt voor ons de waarde van dit gebouw en maakt ons vastbesloten om de bestaande kwaliteiten van de villa en zijn landschappelijke inbedding te respecteren. Bij een rondleiding door de villa wordt de aanleiding voor deze opgave direct duidelijk. Een heldere routing voor publiek ontbreekt momenteel en de werkplekken voldoen niet aan de eisen van deze tijd. De receptie en andere publieksfuncties zijn niet zichtbaar en hiermee straalt het gebouw geen gastvrijheid en openheid uit. Dit zijn wel belangrijke eisen die een moderne gemeente stelt aan zijn huisvesting, zo ook de gemeente Bloemendaal. De hoofdstructuur van de villa, met zijn karakteristieke burgerzaal met daaromheen de andere functies, biedt niettemin veel mogelijkheden voor de toekomst. Daglicht dringt door het glasdak heen tot in de kern van het gemeentehuis. Die bijzondere kwaliteit kan in onze optiek een sleutelrol in de verbouwing vervullen. Het daglicht dat het hart van het gebouw verlicht maakt een transparante en heldere architectonische oplossing mogelijk, die de bruikbaarheid en leefbaarheid van het gebouw waarborgt. Daarbij verrijkt het bovendien de symbolische waarde van het gemee ntehuis. Door het invallende daglicht centraal te stellen in de architectuur, wordt doelbewust ook een nieuwe betekenis toegekend aan het openbaar bestuur. Vitale kernwaarden van hedendaags openbaar bestuur zijn transparantie en helderheid en die waarden winnen door de ingreep die wij voorstellen ook symbolisch aan kracht. Licht, leefbaarheid, helderheid en transparantie komen zo in één vloeiende beweging in elkaars verlengde in het centrum van het gemeentehuis te liggen en daarom is het motto van onze visie: Fiat Lux (let there be light). De consequentie van het inzicht dat in het daglicht de oplossing van het probleem ligt, raakt de kern van ons concept. Het betekent namelijk dat ons plan in essentie neerkomt op de herinterpretatie en herinrichting van het bestaande gebouw en zich niet richt op de uitbreiding daarvan. Naar onze mening kunnen hierdoor de belangrijkste bestaande kwaliteiten van gebouw en omgeving het beste worden gehandhaafd en is dit bovendien de meest kosteneffectieve en duurzame oplossing.

3 Wij zijn voor de verwezenlijking van deze opgave de aangewezen partner voor de gemeente Bloemendaal. Ons architectenbureau heeft ruime ervaring met de verbouw en uitbreiding van bestaande (monumentale) panden, waaronder gemeentehuizen en andere overheidsgebouwen. Wij zijn door onze specifieke ervaring met gemeentehuizen (Oss, Vught, Woensdrecht, Montferland en Olst-Wijhe) zeer bedreven geraakt in de architectonische vertaling van gemeentelijke wensen en kernwaarden en vormgeving van werkplekken en kantoorconcepten. Wij weten hoe gemeenten denken, werken en functioneren. Minstens zo belangrijk, wij weten hoe wij met een gemeente moeten communiceren en samenwerken om een dergelijk plan vlot te trekken en tot een goed einde te brengen. Niet voor niets gaf de gemeente Oss in de krant onlangs nog eens te kennen zeer tevreden te zijn over de samenwerking met De Twee Snoeken. Wij hebben in het bijzonder specifieke ervaring met de vernieuwbouw van gemeentehuizen (Oss, Woensdrecht). Het gemeentehuis Oss en het gemeentehuis Woensdrecht waren in dit opzicht sterk vergelijkbare opdrachten. Hier hebben we sloop voorkomen en geopteerd voor het behoud van het bestaande gebouw, vooral uit duurzaamheidsoverwegingen. Het resultaat hiervan is geweest dat het gemeentehuis Oss het meest duurzame vernieuwbouwde gemeentehuis van Nederland is. Hieruit kunt u onze ambitie op het gebied van duurzaamheid aflezen en onze kunde op dit vlak. Als een van de weinige architectenbureaus in Nederland kunnen wij beschikken over een eigen expertisecentrum op het gebied van duurzaamheid en energieconcepten, en dat betaalt zich uit. Net als onze energiedeskundigen van meet af aan bij de planvorming worden betrokken, worden ook onze kostendeskundigen vanaf het begin geraadpleegd. Wat kosteneffectief ontwerpen betreft hebben wij door de jaren heen in ons lange bestaan een ijzersterke reputatie opgebouwd. Wij hebben namelijk nog nooit een project boven budget opgeleverd! De Twee Snoeken is door zijn kennis, kunde en ervaring een zeer betrouwbare partner voor de verwezenlijking van uw ambities en wensen. Wij staan garant voor kwaliteit en vakmanschap tot in de details.

4 Visie op de ruimtelijke en architectonische kwaliteit Voor een succesvolle herinterpretatie van het bestaande gemeentehuis zijn de architectuur van het gebouw en de ligging in de omgeving belangrijke condities. Door de bestudering van deze condities ontstaat een oplossing die als het ware uit het gebouw en de situatie zelf voortkomt. Architectuur De geschiedenis van de bouwkunst is een eerste belangrijke inspiratiebron bij de herinterpretatie van het gemeentehuis. Wanneer men een foto van de gemeentevilla in Bloemendaal naast een beeld van het Witte Huis in Washington zet, is de gelijkenis treffend. Beide gebouwen hebben eenzelfde klassieke architectuur en ontlenen hun status en uitstraling voor een belangrijk deel aan de groene heuvel waarop ze gebouwd zijn. Het Witte Huis is op zijn beurt een afgeleide van het Capitool, waarin het congres van de V.S. zetelt. Ook dit gebouw staat op een bekende heuvel: Capitol Hill. Wanneer men nu verder de geschiedenis in duikt blijkt Capitol Hill geïnspireerd te zijn op de Villa Rotonda van Paladio, die op zijn beurt ingrediënten van de Acropolis in Athene toegepast heeft. De Acropolis heeft, net als de huidige villa in Bloemendaal, één duidelijke hoofdoriëntatie. Villa Rotonda daarentegen kent vier hoofdoriëntaties en twee hoofdbewegingen die samenkomen in de centrale ruimte van de villa. In onze visie op het vernieuwde gemeentehuis Bloemendaal zal dit thema een hoofdrol spelen. Plattegrond Villa Rotonda

5

6 In verband met ons centrale motto Fiat Lux is een andere belangrijke referentie uit het verleden het hoofdpostkantoor in Wenen, ontworpen door Otto Wagner. Dit gebouw kenmerkt zich door zijn lichte hal die, identiek aan de burgerzaal in de villa te Bloemendaal, geheel afgedekt is met een transparant glasdak. Het bijzondere aan de oplossing van Otto Wagner is het gegeven dat ook de vloer van de centrale hal uitgevoerd is in glazen bouwstenen. Daardoor wordt ook de onderliggende ruimte op een bijzondere manier van daglicht voorzien. Een compacte en optimaal transparante invulling van het hart van het gebouw, die een prachtige, aangename open sfeer schept. Een meer recent project van het Zwitserse architectenbureau Herzog & de Meuron in Madrid vormt een derde belangrijke architectonische inspiratie voor onze visie. Bij de verbouwing van deze voormalige elektriciteitscentrale lijkt het historische gebouw volledig te zweven waarmee het bestaande pand een nieuwe betekenis krijgt in het ontwerp. Daarnaast ontstaat een vanzelfsprekende relatie tussen privé en semi-openbaar. Die relatie vinden wij ook voor het gemeentehuis van Bloemendaal van groot belang. In de drie bovengenoemde (klassieke) referenties ligt ons inziens de oplossing van de architectonische opgave in Bloemendaal besloten.

7

8 Omgeving Naast de architectuur is de stedenbouwkundige inpassing een essentieel bestanddeel en hierbij reikt het landschap eigenlijk zelf de belangrijkste referentie en inspiratiebron aan. De gemeentevilla en bijgebouwen zijn onlosmakelijk verbonden met het groene landschap en ontlenen hier voor een belangrijk deel hun kracht aan. Die kwaliteit willen wij als volgt benutten en integreren in het plan. Door de glooiingen van de duinen onder het bestaande pand door te trekken ontstaat een nieuw publiek domein. De villa behoudt zijn uitstraling en de binding met het landschap. Door de ogenschijnlijk eenvoudige ingreep worden echter niet alleen de bestaande kwaliteiten behouden, maar krijgt de villa een extra dimensie. Net als in de Villa Rotonda van Paladio ontstaan er twee onafhankelijke bewegingen die in het hart van de villa samenkomen. In al zijn eenvoud gaat er een soort vanzelfsprekende logica uit van deze insteek, alsof de puzzelstukjes ineens op hun plaats vallen en dat is volgens ons ook de charme van onze visie: Fiat Lux. Fiat Lux betekent dat de bewoners van Bloemendaal hun gemeentehuis zullen gaan zien als een uitnodigend en gemakkelijk benaderbaar gebouw. Door de open en toegankelijke publieksentree en de semitransparante relatie tussen publiekshal en burgerzaal ontstaat een logische, heldere eenheid. Een licht gebouw met klassieke allure, waar de gemeente en de inwoners van Bloemendaal trots op zullen zijn.

9

10 Het beeld Uit de hierboven omschreven architectonische en stedenbouwkundige ideeën ontstaat vervolgens een totaalbeeld. Die visie kunnen we zo verwoorden. Wanneer het nieuwe gemeentehuis benaderd wordt met de auto, de fiets of te voet, wordt de bezoeker verrast door de spectaculaire manier waarop de villa samen met het landschap een publiek domein vormt. Het straalt openheid en gastvrijheid uit naar bezoekers. De villa lijkt te zweven boven de publieke entree. Direct na de entree is het eerste ontmoetingspunt in één oogopslag te vinden. In het hart van het gebouw grijpen twee werelden, het nieuwe publieke domein en de bestaande villa, in elkaar en worden verweven tot een onlosmakelijk klassiek geheel. Hiermee vormt de belangrijke kwaliteit van de bestaande villa, de burgerzaal, ook in het nieuwe ontwerp het lichte middelpunt. Fiat Lux! Na uitgebreide studie van het programma van eisen en de mogelijkheden van het bestaande gebouw komen wij tot een verrassende conclusie. Uitbreiding buiten de gebouwgrenzen is (nagenoeg) niet noodzakelijk wanneer het bestaande gebouw optimaal wordt ingevuld. Ook hierbij is herinterpretatie van de beschikbare ruimte van groot belang. Dit heeft geresulteerd in een aantal functionele schema s waarin alle gevraagde functies en relaties kunnen worden gerealiseerd. Daarbij wordt de hoofdstructuur van de villa met de burgerzaal als middelpunt gerespecteerd en vormt deze de verbinding met het publiekscentrum. Op de 2e verdieping wordt de bestaande gang rondom de burgerzaal betrokken bij de kantoorzonering. Het voormalige koetshuis wordt omgebouwd tot kantine en vergaderruimte, waarmee ook hier optimaal gebruikt wordt gemaakt van de bestaande kwaliteiten. Eerste verdieping De nieuwe publieksentree is gescheiden van de huidige en blijvende hoofdentree aan de voorkant als welkom voor huwelijken, bijzondere ontvangsten en gebruik als avondentree voor bestuurlijke bijeenkomsten en ontmoeting met de inwoners, ondernemers en andere gasten. Dit is het kloppend hart van het gebouw, het bestuurlijk centrum met werkkamers voor het college, de burgerzaal en andere vergaderruimten, omringd door de ambtelijke organisatie, griffie, de gemeenteraad en allen die op enige wijze bijdragen aan de taken van de gemeente en haar bestuur. Een uitnodigende ruimte ook, voor formele en informele ontmoeting, voor cultuurbeleving en discussie. Voor de ambtelijke organisatie is een grote diversiteit aan werkplekken beschikbaar zodat rustig en geconcentreerd werken naast projectmatig samenwerken, voor individuele en groepen medewerkers, mogelijk is. Gedacht wordt aan zowel gesloten als open werkplekken, zodat iedereen kan werken op de manier die het beste bij hem of haar past. Veel ruimten zijn multifunctioneel in te richten en te benutten, een kwestie van aanvullende eigentijdse voorzieningen. Uiteraard kan desgewenst door overleg met de organisatie een nog preciezere aansluiting bij de beleving van medewerkers en organisatieleiding worden verkregen. Tweede verdieping

11

12

13

14 Milieu en duurzaamheid Uit het programma van eisen spreekt een grote ambitie op het gebied van duurzaamheid. Deze ambitie sluit goed aan bij ons eigen streven naar duurzaam ontwerpen. Voor dit specialisme heb je speciale kennis nodig, die binnen De Twee Snoeken ruimschoots aanwezig is. Zoals al eerder is aangegeven beschikken wij als een van de weinige architectenbureaus in Nederland over een eigen expertisecentrum op het gebied van duurzaamheid en enegieconcepten. De Twee Snoeken Bouwplantoets is een zelfstandig zusterbedrijf van ons architectenbureau, dat ook andere architectenbureaus op het gebied van duurzaamheid en energieconcepten adviseert. Daarnaast verzorgen de deskundigen van de Bouwplantoets de toetsing van bouwplannen aan de wet- en regelgeving. Ook die expertise hebben we dus zelf in huis. Vanzelfsprekend zal er alleen hout worden toegepast afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (FSC keurmerk). Daarnaast wordt zowel het regenwater van de daken, als op het verharde terrein, op een geleidelijke manier geïnfiltreerd in de bodem. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het aquaflow systeem. Bij het recent door ons bureau gerenoveerde gemeentehuis van Oss hebben we een GPR score van maar liefst 8,4 behaald! Wij zijn er daarom van overtuigd dat we ook in Bloemendaal deze ambitie zullen kunnen waarmaken. De Twee Snoeken pakt het duurzaamheidvraagstuk meteen bij de eerste schets op. In samenwerking met de DUBO specialisten binnen ons bureau worden in de eerste brainstormsessies de maatregelen bedacht die zorgen dat duurzaamheid een logisch onderdeel vormt van het gebouwconcept. In onze visie is het behouden en optimaal inzetten van het bestaande gebouw een belangrijke duurzaamheidmaatregel, die mede in gang is gezet door de gemeente zelf. Met slimme (architectonische) ingrepen wordt alle ruimte in de villa benut en krijgen een meerwaarde. In het programma van eisen is sprake van een bruto/netto verhouding van 1,6, terwijl in onze visie een verhouding van ca. 1,45 kan worden bereikt, hetgeen uiteraard ook weer ten goede komt aan de exploitatie en het energiegebruik. Naast deze duurzaamheidmaatregelen,die besloten liggen in het (architectonisch) concept, stellen wij nog een aantal andere maatregelen voor waarmee de ambitie van de gemeente ruimschoots gehaald zal worden. Het toepassen van Warmte Koude Opslag behoort tot de mogelijkheden en biedt ook in de exploitatie uiteindelijk grote voordelen. De buitenwanden van de villa zullen van binnenuit worden geïsoleerd zodat de authentieke uitstraling behouden blijft. In deze voorzetwanden kan de lage temperatuurverwarming en koeling worden geïntegreerd. Het daglicht dat via het glazen dak van de burgerzaal tot in het nieuwe publiekscentrum doordringt, vermindert de behoefte aan kunstverlichting. Eventueel zou overwogen kunnen worden om naast deze passieve zonne-energie ook gebruik te maken van actieve zonne-energie, door de integratie van zonnecellen in een nieuw glasdak. Dit zou tevens een mooi groen visitekaartje zijn van de gemeente aan haar burgers.

15 Zonne-energie WTW

16 Kwaliteit van de werkplek Bij de nieuwbouw van het gemeentehuis Vught en de vernieuwbouw van het gemeentehuis Oss hebben wij belangrijke ervaring opgedaan met de introductie van nieuwe kantoorconcepten. Beide gemeenten wilden een nieuwe werkwijze vertaald zien in flexibele werkplekken, flexibel ruimtegebruik en een gedifferentieerd aanbod van werkruimten met een eigen sfeer en signatuur. Vooraf hebben wij in Oss medewerkers van diverse afdelingen geïnterviewd om de specifieke eigenschappen van hun afdeling te vertalen in een interieur, waarin zij zich thuis voelen en waarin zij goed kunnen werken. Onze interieurarchitecten hebben naderhand de werknemers nogmaals gesproken om na te gaan hoe de nieuwe werkwijze in het nieuw vormgegeven interieur bevalt. Op deze manier wilden wij zelf nagaan of onze ingrepen succesvol zijn geweest en wilden we onderzoeken waar ze nog verbetering behoefden. Hierdoor hebben wij een heel goed zicht gekregen op de samenhang tussen ruimtelijke ingrepen en logistiek, de vormgeving en inrichting van het kantoorinterieur en de kwaliteit en de beleving van de werkplek. Zeker bij de introductie van een nieuw kantoorconcept en een nieuwe werkwijze, is die samenhang van groot belang voor het welslagen van de nieuwe aanpak en het welbevinden van werknemers. Een van die belangrijke vernieuwingen is de introductie van werkplekken die niet persoonsgebonden zijn. Persoonsonafhankelijke werkplekken, met hoogwaardige en gemakkelijk toegankelijke functionaliteit, maken dat er voor alle soorten werkzaamheden een passende werkruimte/plek is. Hierbij kan rekening gehouden worden met het feit dat voor een aantal werkzaamheden bijzondere functionele eisen nodig zijn, zoals CAD/tekenwerkplekken, het telefonisch contactcentrum, en een aantal financiële functies. Door persoonsonafhankelijke werkplekken te realiseren kan nagenoeg iedereen overal zijn werkplek kiezen en kan op basis van uw onderzoek aan elke medewerker een werkplek worden geboden. Met een doordachte verdeling van de zeer gevarieerde werkruimten, denken wij dat medewerkers op een informele en gemakkelijke manier uitgenodigd worden om informatie en visie te delen over vraagstukken die meerdere disciplines raken. Althans, dat is ook onze ervaring bij voorgaande projecten. Het stimuleert mensen om samen te werken, met elkaar te communiceren over zaken die om een oplossing vragen, of zomaar dingen met anderen te delen die voor de medewerker van belang zijn. Bij de nieuwe zonering van de werkruimten zullen we de huidige, brede gangen rondom de Burgerzaal betrekken, zodat de beschikbare ruimte maximaal wordt gebruikt. Dankzij deze efficiënte bezetting zal er rust, een aangenaam lichtniveau en ruimte ervaren worden. Dit bereiken we door het toepassen van de juiste geluidsabsorberende materialen en een uitgekiend verlichtingssysteem, dat indien nodig een aanvulling zal zijn op het daglicht. De werkruimten worden in onze gedachten zo ingericht dat deze geschikt zijn voor een uiteenlopend scala aan werkzaamheden. Hierbij moet gedacht worden aan een werkplek voor een snelle ontmoeting of even tussen overleggen door inloggen, concentratiewerkplekken voor kort en langer verblijf, normale werkplekken en werkplekken die geschikt zijn om met elkaar te werken aan projecten in een open dan wel gesloten ruimte. Zo wordt een basis gelegd voor een functioneel- en activiteitgestuurd werkplekgebruik, waarbij rekening is gehouden met mogelijke individuele voorkeuren. Te denken valt aan medewerkers die meer dan normaal last hebben van geluid. Voor hen zijn meer gesloten (samen-) werkplekken voorhanden. Met het voorstel om het bestaande koetshuis om te bouwen tot lunchruimte krijgen de medewerkers de mogelijkheid er tussen de middag even uit te zijn. De backoffice van de publieksgerelateerde werkzaamheden is in de nabijheid van het archief zodat een goede logistiek van zowel lopende dossiers als semistatische kan worden geborgd voor zover complete digitale dossiers nog niet beschikbaar zijn. Door deels voor flexibele wanden en opstellingen te kiezen blijft het mogelijk om de indeling aan de behoefte die ongetwijfeld in de tijd verschuift, aan te passen. Ondanks deze optimale flexibiliteit zullen de werkruimten een prettige en warme sfeer uit gaan stralen. Wij willen namelijk te allen tijde voorkomen dat onpersoonlijke werkplekken en werkruimten ontstaan. De karakteristieke sfeer van de hoge kantoorruimten in een oude villa willen wij daarom handhaven en versterken. Door daarnaast de medewerkers te interviewen en deze bevindingen mee te nemen in het inrichtingsconcept, zijn wij ervan overtuigd dat we een speciale Bloemendaalse sfeer kunnen creëren. Daarbij is zeer belangrijk dat de medewerkers zich daarin thuis kunnen voelen. Onze eigen interieurafdeling heeft hier veel ervaring mee en zal hierin een belangrijke rol spelen.

17

18 Het gemeentehuis als gemeenschapshuis Een gemeentehuis is een bijzonder openbaar gebouw met een dienstbare en representatieve functie. Dienstbaar aan de burger en representatief voor het openbaar bestuur. Het gebouw geeft zo uitdrukking aan de res publica, de publieke zaak. Waardigheid en gezag, maar ook transparantie en openheid van bestuur zijn hierin belangrijke kernwaarden, die een gemeentehuis tegenwoordig dient uit te stralen. Daarnaast zijn waarden als dienstbaarheid en klantgerichtheid in de afgelopen tijd een steeds prominentere rol gaan spelen. Dat geldt ook voor het belang dat wordt gehecht aan de uitoefening van verantwoord bestuur. Dit vertaalt zich niet alleen in de doelstelling om een duurzaam en energiezuinig gemeentehuis na te streven, maar bijvoorbeeld ook in de noodzaak van een verantwoord en spaarzaam bestedingspatroon van gemeenten. Ook bij de verbouwing of nieuwbouw van een gemeentehuis, of beter gezegd, juist bij de verbouwing of nieuwbouw van een gemeentehuis, spelen die zaken een belangrijke rol. In deze opzichten behoort een gemeente het goede voorbeeld aan haar burgers te geven. Wij zijn ons ten zeerste bewust van de verplichting die de res publica aan de gemeente oplegt. Niet voor niets haakt ons centrale motto Fiat Lux daar sterk op in. Maar we zijn ook ons terdege bewust van onze eigen verantwoordelijkheid op dit vlak. Daarom kijken onze duurzaamheidsexperts en kostendeskundigen vanaf het begin mee over onze schouders om de gewenste doelstellingen te bereiken en het budget niet te overschrijden. Ondanks de verzekering en kwaliteit die wij aldus en met onze ISO-certificering inbouwen, vraagt de schepping van een gemeentehuis, dat de centrale waarden van de res publica verwoordt, in de eerste plaats de bedreven hand van de architect. Immers, hij of zij dient die centrale waarden in architectuur te vertalen. Wij scheppen een nieuw gemeenschapshuis dat toegankelijk en dienstbaar is, een plaats waar burgers uitnodigend worden ontvangen en waar zaken efficiënt kunnen worden afgehandeld. Een plek waar burgers graag komen en waar ambtenaren met plezier werken. Een plaats ook waar ontmoetingen op ongedwongen wijze kunnen plaatsvinden. Multifunctioneel gebruik van ruimten is daarbij van essentieel belang. De optimaal transparante zuidentree maakt het gebouw uitnodigend, de rode loper ligt uit voor de bezoeker. Door de slimme toegankelijkheidszonering kunnen de burgerzaal en (vergader-) ruimten rondom de zaal tevens voor andere activiteiten worden ingezet. Zo wordt op een vanzelfsprekende manier een scheiding aangebracht tussen de publiekstoegankelijke ruimten en de werkruimten van de ambtelijke organisatie. De burgerzaal kan dienst doen als concertzaal, raadzaal en een plaats voor formele en informele bijeenkomsten. Bij grote activiteiten is de publiekshal bruikbaar en kunnen er activiteiten plaatsvinden op het nieuwe voorplein aan de zuidzijde van het gebouw. De ruimtelijke relatie tussen de burgerzaal en de publiekhal kan verder worden geoptimaliseerd, hetgeen weer nieuwe gebruiksmogelijkheden met zich meebrengt. De keuze om de kantine en vergaderruimten in het voormalige koetshuis te situeren maakt dubbelgebruik van deze functies door derden eenvoudig. Op deze wijze gaan openheid, multifunctionaliteit, het slim faciliteren van sociale en zakelijke contacten, efficiency bij de afhandeling van burgerzaken, spaarzaamheid en duurzaamheid hand in hand. Ook dit is wat wij verstaan onder Fiat Lux. De Twee Snoeken is zeer bedreven in de vormgeving van gemeentehuizen, die alle bovengenoemde kernwaarden bezitten en uitstralen. Wij zijn als geen ander in staat om een architectonische oplossing te bedenken die waardigheid en representativiteit koppelt aan transparantie en openheid, dienstbaarheid en klantgerichtheid en duurzaamheid en spaarzaamheid. Onze referentieprojecten getuigen hiervan en onze opdrachtgevers zullen dit kunnen bevestigen. Bij het gemeentehuis van Bloemendaal is de verzekering van al deze kernwaarden vooral gelegen in de betrekkelijk eenvoudige, maar ingenieuze oplossing die wij voorstaan. Wij zien in deze opdracht kans om al de bovengenoemde waarden te verwezenlijken door de herinrichting van het bestaande gebouw als uitgangspunt te kiezen. Het is al eerder aangegeven, die insteek wordt mogelijk gemaakt door het centraal invallende daglicht. Fiat Lux verwoordt niet alleen een van de belangrijkste kernwaarden van een gemeente, de helderheid en transparantie van het openbaar bestuur, maar is in onze visie ook de sleutel voor de verwezenlijking van de andere kernwaarden van de res publica.

19

20 Toekomstwaarde en flexibiliteit De toekomstwaarde van het ontwerp is sterk afhankelijk van de flexibiliteit op allerlei deelgebieden. De mate van flexibiliteit bepaalt op zijn beurt voor een belangrijk deel ook de duurzaamheid van het ontwerp. De burgerzaal, met zijn karakteristieke trappenpartij, vormt te allen tijde het hart van het gebouw. De voorgestelde kantoorzonering rondom dit hart, voorziet in een mix op maat van de organisatie van open, halfgesloten en gesloten werkruimten. Alle werkruimten worden voorzien van een helder stramien waardoor de flexibiliteit zo optimaal mogelijk kan worden gegarandeerd. Hierdoor kan in de loop der tijd de mix van verschillende soorten werkruimten eenvoudig aangepast worden door het verplaatsen van scheidingswanden. Om flexibiliteit verder te garanderen willen we 40 mm hoge computervloeren toepassen in alle werkruimten, zodat een optimale indelingsvrijheid kan worden gewaarborgd. Door de nieuwe plafonds uit te voeren in een gestukadoord klimaatplafond ontstaat er een perfect klimaat en wordt de flexibiliteit nog versterkt. Met de toepassing van laagtemperatuurverwarming en koeling in de wanden worden radiatoren voorkomen, hetgeen ten goede komt aan de indelingsvrijheid. Eerste verdieping Naast deze indelingsflexibiliteit hebben wij ook nagedacht over een mogelijke uitbreiding in de toekomst. In onze visie kan het gebouw aan de zuidzijde op een eenvoudige manier uitgebreid worden indien hier in de toekomst behoefte aan mocht zijn. Tweede verdieping

21 Visie op projectbeheersing Deze prachtige opgave vraagt een partij die de opdracht volledig integraal benadert en het proces stuurt. De kwaliteit van een ontwerp wordt niet alleen bepaald door de vormgeving. Duurzaamheid, kosten, technische engineering, communicatie en projectsturing zijn daarbij ook essentiële onderdelen. De Twee Snoeken heeft de deskundigheid op al deze gebieden in huis waarmee samenwerken bij ons in de vezels zit. Door onze brede aanpak zijn wij in staat om dit soort complexe opgaven in goede banen te leiden. De Twee Snoeken vormt daarbij het aanspreekpunt voor de opdrachtgever en coördineert het gehele proces. Door voor rust en duidelijkheid in het proces te zorgen komen we gezamenlijk tot een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat. Ons bureau is ISO-gecertificeerd, waardoor wij gewend zijn om elke fase af te ronden middels een fasedocument. Hierin wordt nauwkeurig de relatie tussen het ontwerp en het programma van eisen beschreven. Daarnaast wordt het ontwerp hierin gedetailleerd getoetst aan het budget. Indien nodig worden alternatieven aangedragen. Het fasedocument dient per fase door de opdrachtgever goedgekeurd te worden. Pas daarna kan met de volgende fase in het proces begonnen worden. Onze ruime ervaring met het samenwerken met gemeenten komt ons in dit opzicht buitengewoon goed van pas. We weten hoe de gemeentelijke organisatie werkt en zijn daarom als geen ander in staat om het overleg met de gemeente vorm te geven en de communicatie met de verantwoordelijken en de gebruikers concreet gestalte en inhoud te geven. Een uitstekende communicatie dient per definitie tweezijdig te zijn. Uit onze voorafgaande projecten met gemeenten is het belang hiervan gebleken, zeker naarmate er meerdere partijen samenwerken aan het project. Daarom zijn wij extra gespitst op dit punt en zien we het als een zeer belangrijk element in de projectbeheersing. Recent hebben wij het vernieuwde gemeentehuis in Oss opgeleverd. Ook dit project hebben wij van het begin tot het eind begeleidt en gestuurd. Dit heeft ertoe geleid dat ontwerp, technische uitwerking, interieurontwerp en uitvoering perfect op elkaar zijn aangesloten en er een compleet integraal eindproduct is gerealiseerd. En dat alles binnen de vastgestelde financiële kaders die ook door onze kostendeskundigen tijdens het proces zijn bewaakt. Zoals al eerder is aangegeven hebben we een lange reputatie op dit gebied hoog te houden want we hebben nog nooit een project boven budget opgeleverd! Vanuit onze ervaring kunnen wij met volle overtuiging zeggen dat we de regie graag op ons nemen. Wij zorgen er in samenwerking met andere adviseurs voor dat u straks trots kunt zijn op het vernieuwde gemeentehuis.

22 Visie op kostenbesparende maatregelen De belangrijkste kostenbesparende maatregel van Fiat Lux is de maximale inzet en herinrichting van het bestaande gebouw en de beperking van de nieuwbouw. In onze visie word de hoofdstructuur van het bestaande gebouw in stand gehouden en wordt het souterrain optimaal ingezet. Dat is de meest kosteneffectieve aanpak denkbaar. In het programma van eisen is sprake van een bruto/netto verhouding van 1,6 terwijl in onze visie een verhouding van ca. 1,45 kan worden bereikt. Deze optimalisatie heeft natuurlijk zijn weerslag op de kosten. Ook het inzetten van het bestaande koetshuis als kantine en vergaderruimte moet gezien worden als een kostenbesparende maatregel. En last but not least willen we de opdrachtverstrekking aan ons architectenbureau hier als een kostenbesparende maatregel aanvoeren. Zoals gezegd is onze kracht het ontwerpen binnen budget, dankzij de vroege deelname van onze kostendeskundigen aan het ontwerpproces. Zij vormen uw waarborg voor kostenbesparende maatregelen en een project zonder onaangename financiële verassingen.

23 Nawoord Bij de visieontwikkeling hebben MTD landschapsarchitecten, Louwerse advies (Gemeentelijk huisvestingsadviseur), Adviesbureau Nelissen (Installatie advies) en Van de Laar bouwconstructies met ons meegedacht. Onze vruchtbare samenwerking heeft geresulteerd in deze integrale visie: Fiat Lux. In de visie zijn we op zoek gegaan naar de meest compacte, duurzame en aansprekende manier om de gemeente Bloemendaal te huisvesten. Uit ons onderzoek blijkt zoals u al hebt kunnen lezen dat er nauwelijks uitbreiding noodzakelijk is om de gehele organisatie te huisvesten. We hebben hierbij de bruto/netto factor kunnen beperken tot ca. 1,45. Om te controleren of deze compacte visie waargemaakt kan worden hebben wij met name de plattegronden vrij gedetailleerd uitgewerkt. Deze plattegronden zijn voor ons niet meer als een eerste check of het gehele programma van eisen in het ontwerp past. Wij willen u als opdrachtgever deze studie naar compactheid niet onthouden en daarom kunnen indien gewenst de schetsplattegronden tijdens onze presentatie worden ingezien. Door de keuze om slechts alleen onder maaiveld uit te breiden zijn bij een bestemmingsplan wijziging geen bezwaren te verwachten, hetgeen de kostbare doorlooptijd verkort. Wij zijn ervan overtuigd dat onze visie zal leiden tot een oplossing die zeker 5 tot 10% onder budget kan worden gerealiseerd. Dit alles zonder concessies te doen aan de eisen en wensen van de gemeente en zijn inwoners. Het resterende budget zou wellicht ingezet kunnen worden voor aanvullende duurzaamheidsmaatregelen wat de duurzame uitstraling en ook de exploitatie te goede zak komen. Wij staan in de startblokken om gezamenlijk met u dit bijzondere project te gaan realiseren De Twee Snoeken Architecten februari 2011

24 bezoekadres postadres telefoon fax Postelstraat DX s-hertogenbosch postbus AR s-hertogenbosch

CLUBHUIS GOUDSE MIXED HOCKEY CLUB (GMHC)

CLUBHUIS GOUDSE MIXED HOCKEY CLUB (GMHC) CLUBHUIS GOUDSE MIXED HOCKEY CLUB (GMHC) GOUDA PAGINA 1 UITBREIDING EN RENOVATIE VAN BESTAAND CLUBGEBOUW heeft de architectenopdracht van ontwerp tot en met aanbesteding verkregen voor de verbouw / nieuwbouw

Nadere informatie

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw.

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw. Van Swaay Aangenaam Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Onze activiteiten richten zich voornamelijk

Nadere informatie

Introductie. Cita architecten zoekt naar het specifieke en bijzondere van een ontwerpopgave.

Introductie. Cita architecten zoekt naar het specifieke en bijzondere van een ontwerpopgave. Introductie Cita: architecten bna wordt gevormd door een team enthousiaste mensen. Wij zijn een middelgroot architecten bureau, dat ruim 25 jaar bestaat. Onze projecten variëren van grote complexe multifunctionele

Nadere informatie

Welkom in uw woning. sept 20096

Welkom in uw woning. sept 20096 sept 20096 Welkom in uw woning In de voorgaande uitgaven van deze nieuwsbrief hebben wij u uitgebreid laten kennismaken met De Rooije Hoeven. Inmiddels heeft u hierdoor een goede indruk kunnen krijgen

Nadere informatie

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen Waal Vlaardingen Opdrachtgever Waal, Vlaardingen Adres Schiedamsedijk 22, Vlaardingen Opgave herontwikkeling kantoorgebouw: interieur Ontwerp Van Ouwerkerk Architecten, Rotterdam Projectarchitect Arnold

Nadere informatie

Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool

Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool wonderful day design architectuur met de focus op interieurontwerp Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool Het nieuwe werken en het nieuwe onderwijs Het onderwijs verandert, de huisvesting verandert

Nadere informatie

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen.

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen. Bilthovens Bouwbedrijf LARENSTEIN Verbouw Samen bouwen onder één dak Onderhoud Renovatie Nieuwbouw Badkamers Keukens Dakkapellen Dakramen www.bouwbedrijflarenstein.nl Over Bilthovens bouwbedrijf Larenstein

Nadere informatie

Huisvesting gemeente Boxtel

Huisvesting gemeente Boxtel Agenda 1) Inleiding 2) Aanleiding 3) Begrippen en demarcatie 4) Scenario s 5) Advies Agenda 1) Inleiding De Twee Snoeken Gemeentehuizen 2) Aanleiding 3) Begrippen en demarcatie 4) Scenario s 5) Advies

Nadere informatie

visiepresentatie 16 februari 2011 ONTWERP GEMEENTELIJKE HUISVESTING BLOEMENDAAL Dirk Jan Postel Kraaijvanger Urbis

visiepresentatie 16 februari 2011 ONTWERP GEMEENTELIJKE HUISVESTING BLOEMENDAAL Dirk Jan Postel Kraaijvanger Urbis Kraaijvanger Urbis visiepresentatie 16 februari 2011 ONTWERP GEMEENTELIJKE HUISVESTING BLOEMENDAAL Dirk Jan Postel Kraaijvanger Urbis opgave als geheel betekenis visie op de uitbreiding expressie

Nadere informatie

DE KREIT. Ongewoon wonen, duurzaam bijzonder. Oplevering medio 2015 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING

DE KREIT. Ongewoon wonen, duurzaam bijzonder. Oplevering medio 2015 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING DE KREIT Ongewoon wonen, duurzaam bijzonder. Oplevering medio 2015 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING Plan De Kreit Kreitenmolenstraat 142 Gemeente Udenhout, Tilburg 2 DUURZAAM WONEN IN UDENHOUT Een korte introductie

Nadere informatie

ZITTINGZAAL VAN DE MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR DIGITALE ZITTINGZALEN TOEKOMST + +

ZITTINGZAAL VAN DE MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR DIGITALE ZITTINGZALEN TOEKOMST + + ZITTINGZAAL VAN DE MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR DIGITALE ZITTINGZALEN + + TOEKOMST OVER BRAND Brand interieurs is een innoverende, technische en dynamische inrichter voor o.a. realisaties van compleet op maat

Nadere informatie

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam.

e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. e jaargetijden 4Herengracht 498. Amsterdam. 4 es Saisons Herengracht 498. Amsterdam. 4 keer een foto van de ornamenten 4 jaargetijden FOTOGRAFEREN! L es4saisons Herengracht 498. Kantoor met charisma in

Nadere informatie

Croonpassage 37 Boxtel penthouse

Croonpassage 37 Boxtel penthouse Croonpassage 37 Boxtel penthouse LUXE PENTHOUSE WONEN AAN DE MARKT Boxtel biedt mogelijkheden De gemeente Boxtel heeft haar inwoners veel te bieden. Er is een gezellig centrum met een typisch Brabantse

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

PROJECTDOCUMENTATIE DAAF GELUKSCHOOL, HAARLEM

PROJECTDOCUMENTATIE DAAF GELUKSCHOOL, HAARLEM PROJECTDOCUMENTATIE DAAF GELUKSCHOOL, HAARLEM Projectgegevens Naam project: Daaf Gelukschool Locatie: Albert Verweylaan 2, Haarlem Programma: VMBO-school met twee gymzalen Opdrachtgever: Dunamare Onderwijsgroep,

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

rust en persoonlijke ruimte op elke werkplek Sound and Vision

rust en persoonlijke ruimte op elke werkplek Sound and Vision Sound and Vision rust en persoonlijke ruimte op elke werkplek Geluidsgolven zetten de lucht in beweging, weerkaatsen, worden versterkt of geabsorbeerd. Het gedrag van geluidsgolven bepaalt de akoestische

Nadere informatie

Hoofdkantoor SP Amersfoort

Hoofdkantoor SP Amersfoort Hoofdkantoor SP Amersfoort kantoor voor verbouwing ontvangstbalie, spaarzaam gebruik van afbouwmaterialen informeel overleg open kantooromgeving met hergebruikt kantoormeubilair formeel overleg keuken

Nadere informatie

EEN CONNECTIEF GEBOUW INTERIEUR SIGMAX

EEN CONNECTIEF GEBOUW INTERIEUR SIGMAX Sigmax kantoor In het Business & Science Park in Enschede, pal tegenover het FC Twente stadion en het NS-station heeft Architectenbureau Paul de Ruiter het nieuwe hoofdkantoor van ICT-bedrijf Sigmax ontworpen:

Nadere informatie

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN We willen u als gast graag een WOW-ervaring of beleving bezorgen. We doen dit door kennis te delen, kennis toe te voegen en aan te bieden. Maar ook door aan onze gasten

Nadere informatie

Interieur kantoor SBR. Rotterdam

Interieur kantoor SBR. Rotterdam Interieur kantoor SBR Rotterdam datum: 2007 projectnummer: 783 project: Interieur SBR Rotterdam onderdeel: presentatie opdrachtgever: Stichting Bouw Research Arconiko architecten Postbus 399, 3000 AJ Rotterdam

Nadere informatie

DE ALLIANTIE AMSTERDAM

DE ALLIANTIE AMSTERDAM interieur DE ALLIANTIE AMSTERDAM 30/08/2013 INZENDING arc13 next architects NEXT ARCHITECTS / de alliantie amsterdam / 30-08-2013 vooraf transformatie Het recent getransformeerde Huygens Dok vormt samen

Nadere informatie

!pet projectinrichters. binnenkomer. unigarant hoogeveen

!pet projectinrichters. binnenkomer. unigarant hoogeveen binnenkomer unigarant hoogeveen aanmeren... de ontvangstbalie is als een eiland in de hal geplaatst - de ruimte faciliteert zo een ontmoeting op basis van gelijkwaardigheid. uitgangspunt bij unigarant

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

De mij woning: optimale vrijheid. 1 e verdieping 2 e verdieping. begane grond. Gerben ter Horst hoofdarchitect

De mij woning: optimale vrijheid. 1 e verdieping 2 e verdieping. begane grond. Gerben ter Horst hoofdarchitect De mij woning: optimale vrijheid energie 0,40 De samenwerking is prettig. Ik kan altijd met vragen terrecht. Rana Sjoerds, klant IbbA Ik bouw betaalbaar Almere is een feest voor de startende zelfbouwer

Nadere informatie

WELKOM. Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde. B L O S S O M c o n s u l t a n c y D e s i g n & B u i l d

WELKOM. Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde. B L O S S O M c o n s u l t a n c y D e s i g n & B u i l d Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde WELKOM Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde Maartje van den Berg Royal Haskoning Blossom consultancy Design & Build Haalbaarheid,

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Het bouwen

M3H Werkwijzer Het bouwen M3H Werkwijzer Het bouwen 1/7 Het bouwen M3H ontwerpt en bouwt al zeventien jaar in opdracht van woningcorporaties, ontwikkelende partijen en particulieren. M3H ontwerpt en begeleidt het gehele ontwerp-

Nadere informatie

werk en onderzoek op niveau

werk en onderzoek op niveau ERIBA Groningen werk en onderzoek op niveau Project ERIBA Locatie Groningen Opdrachtgever UMCG/ Rijksuniversiteit Groningen Functioneel/ Ruimtelijk PvE ICS adviseurs Het ERIBA-gebouw markeert de eerste

Nadere informatie

Een tevreden opdrachtgever staat gelijk aan een geslaagd project. Wij verwezenlijken graag samen met u uw dromen SPANJERS ARCHITECT

Een tevreden opdrachtgever staat gelijk aan een geslaagd project. Wij verwezenlijken graag samen met u uw dromen SPANJERS ARCHITECT Een tevreden opdrachtgever staat gelijk aan een geslaagd project Wij verwezenlijken graag samen met u uw dromen SPANJERS ARCHITECT SPANJERS ARCHITECT WERKT NIET VOLGENS EEN SPECIEFIEKE STIJL, WEL MET EEN

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

M E T R O P O L I S M O D E R N O f f I c E w w w. M a R k a N T O f f I c E. c O M

M E T R O P O L I S M O D E R N O f f I c E w w w. M a R k a N T O f f I c E. c O M METROPOLIS MODERN office www.markantoffice.com markant metropolis Markant introduceert een nieuw, eigentijds en strak vormgegeven meubelprogramma, genaamd Metropolis. Dit voorbeeld van Dutch Design kenmerkt

Nadere informatie

WWW.MARKANTOFFICE.COM

WWW.MARKANTOFFICE.COM WWW.MARKANTOFFICE.COM METROPOLIS MODERN OFFICE MARKANT METROPOLIS Markant introduceert een nieuw, eigentijds en strak vormgegeven meubelprogramma, genaamd Metropolis. Dit voorbeeld van Dutch Design kenmerkt

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016

Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016 Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016 van Dongen Koschuch Architects & planners Schouwburg de Kampanje Den Helder EEN MARITIEM ENSEMBLE HET PROGRAMMA

Nadere informatie

ESSENHOF DORDReCHT A09123.00

ESSENHOF DORDReCHT A09123.00 nieuwbouw en renovatie ESSENHOF DORDReCHT Sinds het begin van deze eeuw geniet het oudste gedeelte van de gemeentelijke begraafplaats Essenhof bescherming als rijksmonument. Bij het betreden van de huidige

Nadere informatie

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis

Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland. Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Duurzame renovatie provinciekantoor Noord-Holland Haarlem 15 april 2013 Kees Schouten Omgevingsmanager Een Nieuw Huis Met passie, samenwerken en deskundigheid naar een blijvend duurzaam provincie kantoor

Nadere informatie

Knauf Isolava gipsblokken Lichtgewicht met een massief karakter

Knauf Isolava gipsblokken Lichtgewicht met een massief karakter Knauf Isolava gipsblokken Lichtgewicht met een massief karakter Lichtgewicht met een massief karakter U kent als geen ander het belang van een comfortabele binnenruimte. En u weet als geen ander hoe u

Nadere informatie

ARC15 INTERIEUR AWARD DSM MATERIALEN CENTRUM

ARC15 INTERIEUR AWARD DSM MATERIALEN CENTRUM ARC15 INTERIEUR AWARD DSM MATERIALEN CENTRUM DSM MATERIALEN CENTRUM Onderzoeksgebouw met testlaboratoria, kantoren en een hal voor opschalingsfaciliteiten. Geleen, Nederland BVO: 20.119 m2 Oplevering:

Nadere informatie

EEN NIEUW STADHUIS VOOR ALLE WEERTENAREN

EEN NIEUW STADHUIS VOOR ALLE WEERTENAREN EEN NIEUW STADHUIS VOOR ALLE WEERTENAREN BURGEMEESTER JOS HEIJMANS Trots op ons nieuwe stadhuis Onze mooie stad Weert heeft een prachtig nieuw stadhuis. Daar zijn we trots op. De gemeente raad koos na

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Een nieuw hart in de stad

Een nieuw hart in de stad Een nieuw hart in de stad 1 Inhoudsopgave Rura Nova,... Nieuw perspectief voor Roermond 7 Kruispunt in de stad 9 Centraal in het dynamische Roermond 11 Waar je wereld samen komt 17 Het nieuwe werken en

Nadere informatie

Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven

Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven DIRK ROOSENBURG PUBLIEKSPRIJS 2013 herbestemming Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven In november 2012 is de gerestaureerde en herbestemde Pastoor van Arskerk in Eindhoven in gebruik genomen. Om de fraaie

Nadere informatie

Uw keuken en interieur Alles naar wens, een ultieme beleving

Uw keuken en interieur Alles naar wens, een ultieme beleving DEKKERS-FRANSEN Uw keuken en interieur Alles naar wens, een ultieme beleving Het juiste gevoel De keuken is vaak het hart van een woonhuis. Een belangrijke plek in uw leefomgeving. Daar wilt u zich thuis

Nadere informatie

WELKOM. Het geven van goede informatie is essentie Waarom dit zo belangrijk is, wordt uitgeleg door René Agterberg, Marketing & Communicatie.

WELKOM. Het geven van goede informatie is essentie Waarom dit zo belangrijk is, wordt uitgeleg door René Agterberg, Marketing & Communicatie. WELKOM John Versteeg, Sr. Accountmanager bij Keukenhome, legt alles uit over uw project keuken en welke stappen moeten worden genomen voordat uw keuken wordt opgelev Een goede voorbereiding is het halve

Nadere informatie

!pet projectinrichters. binnenkomer. enexis den bosch

!pet projectinrichters. binnenkomer. enexis den bosch !pet projectinrichters binnenkomer enexis den bosch Het Nieuwe Werken... Het centrale kantoor van Enexis staat aan het Paleis Kwartier in Den Bosch. In het nieuwe onderkomen werkt Enexis volgens het principe

Nadere informatie

G r o e n d o o r r o o d. groen ROOD ROOD

G r o e n d o o r r o o d. groen ROOD ROOD G r o e n d o o r r o o d groen ROOD ROOD Inleiding De ruimtelijke vraagstukken in ons land veranderen van aard. Ze worden integraler, complexer en vragen om innovatieve oplossingen. Het gaat niet langer

Nadere informatie

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend!

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architectenbureau De Zwarte Hond gaat MFC Klarendal ontwerpen. Wat er aan vooraf ging Zoals al in een vorige wijkkrant heeft gestaan wordt het MFC Klarendal

Nadere informatie

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Initiatief Driestar BV is sinds 2011 eigenaar van het voormalige Ooglijdersgasthuis met bijbehorende gebouwen. Een deel van de gebouwen is rijksmonument. Het plan

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

BOOG! Stijlvol, Sterk en op Maat!

BOOG! Stijlvol, Sterk en op Maat! BOOG! Stijlvol, Sterk en op Maat! BOOG Wilt u uw auto beschermen tegen weers- en andere invloeden? Beschut en in privacy genieten van uw terras? Of droog staan als u thuiskomt? Dan bent u bij Boog aan

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken:

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken: Gemeente Ede Memo Aan : Raadcommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 30 oktober 2012 Registratienummer : 727161 Opgesteld door : Rob Luca Bijlage : Werkschema

Nadere informatie

Stadskantoor Rotterdam

Stadskantoor Rotterdam h e r o n t w i k k el i n g Stadskantoor Rotterdam a m b i t i ed o cu m en t Ambitiedocument Stadskantoor Rotterdam Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 1. Inleiding In het centrum van

Nadere informatie

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten 2013 MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2005-2008 Oplevering 2012 Opening 24 mei 2013 Architect Bierman Henket architecten Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant (Het Noordbrabants

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Nieuw: Moar! members

Nieuw: Moar! members Nieuw: Moar! members Vanuit het succesvolle Moar! concept presenteren wij Moar! members. Moar! members geeft flexibel toegang tot het netwerk, de faciliteiten en partner locaties. Ontdek de meerwaarde

Nadere informatie

ZAAGMOLENLAAN 4. Voel je thuis. Inhoud WELKOM... 4

ZAAGMOLENLAAN 4. Voel je thuis. Inhoud WELKOM... 4 VOEL JE THUIS! Voel je thuis De belevingswaarde van een gebouw wordt bepaald door de gebruikers, of ze zich er comfortabel voelen, of ze succesvol zijn in hun onderneming, maar vooral of het een plek is

Nadere informatie

INDEX PAGINA Linkedin Group Domein Zuiderbosch

INDEX PAGINA   Linkedin Group Domein Zuiderbosch INDEX PAGINA 4 INLEIDING 6 DE IDEALE LOCATIE TRADITIE EN INNOVATIE EEN VOGELVLUCHT OVER HET DOMEIN 0 HIGH-END KANTOORPAVILJOENS 11 UITGANGSPUNTEN ONTWERP 3 RUIMTE OM TE ONDERNEMEN 13 DE IDEALE WERKPLEK

Nadere informatie

AZIËRING WP AMERSFOORT

AZIËRING WP AMERSFOORT AZIËRING 14 3823WP AMERSFOORT Fraaie vrijstaande woonvilla. Opvallend, verrassend en markant. Wat een ruimte! Een villa met potentie.. Ontwerp en vormgeving Door zijn bouwkundig ontwerp heeft de architect

Nadere informatie

61duurzame woningen, Ulft. energieneutrale woningen, Borne6. 41nieuwbouw woningen, Neede

61duurzame woningen, Ulft. energieneutrale woningen, Borne6. 41nieuwbouw woningen, Neede 61duurzame woningen, Ulft energieneutrale woningen, Borne6 41nieuwbouw woningen, Neede 61 duurzame woningen, Ulft 1st prize competition Aannemer (penvoerder) Architect Installatie + adviseur Bouwfysisch-adviseur

Nadere informatie

interieursuggestie Horstakker 26 Erp Rijwoning

interieursuggestie Horstakker 26 Erp Rijwoning interieursuggestie Horstakker 26 Erp Rijwoning Wonen in Erp Erp, behorende bij de gemeente Veghel, telt zo n 4800 inwoners. Het is een typisch Brabants Dorp met een ruime mate aan eigen voorzieningen en

Nadere informatie

ZWEMBADEN. Zorgeloos waterplezier. vandorp.eu

ZWEMBADEN. Zorgeloos waterplezier. vandorp.eu ZWEMBADEN Zorgeloos waterplezier DUURZAME KWALITEIT Van Dorp is al meer dan 35 jaar specialist op het gebied van o.a. zwembaden, sauna s, stoomcabines en waterattracties. Onze activiteiten zijn ontwerpen,

Nadere informatie

Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid

Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid Foeliestraat 16 1011 TM Amsterdam Tel +31 (0)20 4230303 Fax +31 (0)20 4230404 E-mail info@morikokira.nl Internet www.morikokira.nl Verbouwing herenhuis in

Nadere informatie

HUIS 20X3 - projectdocumentatie. Inzending ARC 16 - Innovatie Award

HUIS 20X3 - projectdocumentatie. Inzending ARC 16 - Innovatie Award HUIS 20X3 - projectdocumentatie Inzending ARC 16 - Innovatie Award HUIS 20X3 - ZIERIKZEE Locatie Oude Haven 17, Zierikzee Oplevering bouwkundig Januari 2016 Netto oppervlakte ca.120m2 Architect Tim de

Nadere informatie

Hesselink Koffie: een bedrijf met allure

Hesselink Koffie: een bedrijf met allure Hesselink Koffie: een bedrijf met allure Het interieur: eigentijds en fris. Strakke lijnen, een diversiteit aan materialen maar ook warm. Alles is van tevoren bedacht. En dat is ook echt te zien. Het bedrijfspand

Nadere informatie

!pet projectinrichters. binnenkomer. rabobank hoogeveen

!pet projectinrichters. binnenkomer. rabobank hoogeveen binnenkomer rabobank hoogeveen op maat gemaakt... de balie is op maat ontworpen voor deze plek. de luifel geeft de baliewerker noodzakelijke privacy. de balie staat in de oksel van de trap naar de eerste

Nadere informatie

Aanleiding door de ordrachtgeverscombinatie

Aanleiding door de ordrachtgeverscombinatie MEMO Project: 200608 De Coronel ROC-locatie Hatertseweg Nijmegen Opdrachtgever: Opdrachtgeverscombinatie De Coronel vof Onderdeel: Beeldkwaliteitplan Datum: 30 oktober 2007 Door: Vera Yanovshtchinsky architecten

Nadere informatie

Design Solutions by Silent Gliss. Inhoud

Design Solutions by Silent Gliss. Inhoud Design Solutions 1 Design Solutions by Silent Gliss De tijdgeest is de zich snel voortbewegende, ontastbare, bron van inspiratie. Bij Silent Gliss creëren we raambekleding in slechts één kwaliteit de

Nadere informatie

Geschakelde woning met een persoonlijke

Geschakelde woning met een persoonlijke Geschakelde woning met een persoonlijke inbreng Hans en Wilma hebben lang getwijfeld, verhuizen of verbouwen. De keuze is op het laatste gevallen. Met hulp van Het Fundament Architectuur en Slijkhuis Interieur

Nadere informatie

15 jaar. 19&21 april 24&25 mei. Open dagen. Get inspired! www.rmr.nl

15 jaar. 19&21 april 24&25 mei. Open dagen. Get inspired! www.rmr.nl 15 jaar Handmade HANDMADE luxury LUXURY interiors INTERIORS EEN een HUIS Huis WORDT wordt GEBOUWD, gebouwd, MAAR maar EEN een THUIS thuis MOET moet GEVORMD gevormd WORDEN worden 19&21 april 24&25 mei Open

Nadere informatie

Duurzaamheid. JSA / www.jsa-rotterdam.nl

Duurzaamheid. JSA / www.jsa-rotterdam.nl Introductie JSA mooi gezond bron meerwaarde kloek Het begrip Duurzaamheid gaat in relatie tot architectuur natuurlijk over de energiebalans van het gebouw, of de toepassing van duurzaam geproduceerde materialen.

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Lensvelt de Architect Interieurprijs 2006 / Hanzesociëteit, Groningen. Hanzesociëteit, Groningen

Lensvelt de Architect Interieurprijs 2006 / Hanzesociëteit, Groningen. Hanzesociëteit, Groningen Lensvelt de Architect Interieurprijs 006 / Hanzesociëteit, Groningen Hanzesociëteit, Groningen Lensvelt de Architect Interieurprijs 006 / Hanzesociëteit, Groningen Projectinformatie Hanzesociëteit Locatie

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer Pakhuis Ten Hove Werken op de mooiste plek van Deventer Werken in één van de leukste wijken van Deventer. In een buurt waar gewoond én gewerkt wordt. Op een inspirerende plek waar u elke dag opnieuw met

Nadere informatie

Kantoor Waterschap Scheldestromen

Kantoor Waterschap Scheldestromen Schets Ontwerp Inhoudsopgave 2 inhoudsopgave 2 opdrachtomschrijving 3 analyse interieur 4 concept 5 vlekkenplannen indeling 6 vlekkenplannen indeling 7 vlekkenplannen indeling 8 vlekkenplannen indeling

Nadere informatie

INZICHT. Energieneutraal Flevogebouw. Nieuwe site Metaglas. Glazen winkelunits Utrecht Centraal. Uitgave 2 2013

INZICHT. Energieneutraal Flevogebouw. Nieuwe site Metaglas. Glazen winkelunits Utrecht Centraal. Uitgave 2 2013 Uitgave 2 2013 INZICHT Energieneutraal Flevogebouw Nieuwe site Metaglas Glazen winkelunits Utrecht Centraal Energieneutraal kantoor in monumentaal Flevogebouw Mede door de isolerende achterzetramen is

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

Vlekkenplan. schaal 1:200. balie. postvakken op maat in bestaande kasten. aflegruimte reprowerkzaamheden

Vlekkenplan. schaal 1:200. balie. postvakken op maat in bestaande kasten. aflegruimte reprowerkzaamheden 0 15 1 2 3 4 14 13 12 11 5 10 6 9 7 8 postvakken op maat in bestaande kasten aflegruimte reprowerkzaamheden Vlekkenplan balie multifunctionals aflegruimte postsortering, of reprowerkzaamheden werkplekken

Nadere informatie

Analyse en ontwerp Wallhouse

Analyse en ontwerp Wallhouse Analyse en ontwerp Wallhouse Groningen Het Wallhouse#2 is een woning naar ontwerp van de Amerikaanse architect John Hejduk. Hij was een groot bewonderaar van Le Corbusier en liet zich dan ook door hem

Nadere informatie

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM WILLEBROEK. Willebroek, België. Periode: 2009-2012. BRUT architecture and urban design. Stabiliteitsingenieur:

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM WILLEBROEK. Willebroek, België. Periode: 2009-2012. BRUT architecture and urban design. Stabiliteitsingenieur: NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM WILLEBROEK Type opdracht: Offertevraag Locatie: Willebroek, België Oppervlakte: 5.000 m² bruto Bouwkost: 7.000.000 excl BTW Periode: 2009-2012 Opdrachtgever: Architect: Projectondersteuning:

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Exclusief Vrachelsedijk in Oosterhout

Exclusief Vrachelsedijk in Oosterhout Exclusief Vrachelsedijk in Oosterhout 1 Realiseer uw eigen droomhuis Op één van de mooiste locaties in Oosterhout, op het kleine wooneiland Vrachelen, zijn drie zeer exclusieve en riante bouwkavels te

Nadere informatie

De Spil Dorpshuis, sportzaal en burgerzaal te Bleskensgraaf

De Spil Dorpshuis, sportzaal en burgerzaal te Bleskensgraaf De Spil Dorpshuis, sportzaal en burgerzaal te Bleskensgraaf Opdrachtgever: Gemeente Graafstroom Ontwerp: 200 Realisatie: 2006-2007 Architectenmaatschap Groeneweg & Van der Meijden Wijnstraat 112, 11 BX

Nadere informatie

Ongekende keuzemogelijkheden en in één dag gemonteerd

Ongekende keuzemogelijkheden en in één dag gemonteerd Voor u ligt de Plameco brochure met sfeerbeelden, impressies en mogelijkheden. Kijk, lees en geniet... (zo mooi kan het ook bij u worden!) Ongekende keuzemogelijkheden en in één dag gemonteerd Welkom U

Nadere informatie

COBRA KWARTIER. Amstelveen

COBRA KWARTIER. Amstelveen COBRA KWARTIER Amstelveen Innovatief Transformeren van wonen naar werken 3 Cobra Kwartier: luxe huurappartementen in voormalige kantoortoren Een voormalig kantoorgebouw aan het Kostverlorenhof in Amstelveen

Nadere informatie

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II 16 april 2007 Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II ? het stedenbouwkundig model dat integraal antwoord is op WONEN AAN HET ZUIDERPARK op basis van uitgangspunten van KRISTAL !? Ontwerp

Nadere informatie

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL PENT-OFFICES: uniek uitzicht vanaf de twaalfde verdie- ping over de stad Leiden schitterende

Nadere informatie

Welkom. Industrieweg 9c 5262GJ Vught Tel. 073-6840202 www.novalisoffice.nl

Welkom. Industrieweg 9c 5262GJ Vught Tel. 073-6840202 www.novalisoffice.nl Welkom Industrieweg 9c 5262GJ Vught Tel. 073-6840202 www.novalisoffice.nl EVEN VOORSTELLEN Een goed idee is vaak een simpel idee. Zo is het ook met ons verhuurconcept. Novalis Flex-Office biedt ultieme

Nadere informatie

LE CORBUSIERSTRAAT EA AMERSFOORT

LE CORBUSIERSTRAAT EA AMERSFOORT LE CORBUSIERSTRAAT 28 3822EA AMERSFOORT Fraaie terrasvilla met parkachtige tuinen en terrassen Terrasvilla met een verantwoorde vormgeving, een vormgeving die uniek is in zijn eenvoud. Gelegen in het Zielhorst-Park

Nadere informatie

BREUKELEN DE CORRIDOR 21E KANTOORRUIMTE OP DE EERSTE VERDIEPING TE HUUR

BREUKELEN DE CORRIDOR 21E KANTOORRUIMTE OP DE EERSTE VERDIEPING TE HUUR BREUKELEN DE CORRIDOR 21E KANTOORRUIMTE OP DE EERSTE VERDIEPING TE HUUR High end kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping van een zeer in het oog springende kantoorgebouw met veel parkeergelegenheid

Nadere informatie

Inhoud. 11 Verkoopondersteuning. Ontdek je huis. Licht+lampen. Meubels. Kleuren. Materialen. Bakstenen en dakpannen. Stoffering. website.

Inhoud. 11 Verkoopondersteuning. Ontdek je huis. Licht+lampen. Meubels. Kleuren. Materialen. Bakstenen en dakpannen. Stoffering. website. Inhoud Ontdek je huis 1 Kleuren 2 Materialen 3 Meubels 5 Stoffering 6 Licht+lampen 7 Bakstenen en dakpannen 11 Verkoopondersteuning 14 website presentatie brochures Ontdek je huis Online uw woning inrichten

Nadere informatie

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk Bouwen met KOOI nr 1 DECEMBER 2010 Special! 40 pagina s vakwerk van Kooi 65 jaar vakmanschap Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk 2. BOUWEN MET KOOI BOUWEN MET KOOI 3. korte lijnen. Dat is

Nadere informatie

Croonpassage 25 Boxtel Appartement

Croonpassage 25 Boxtel Appartement Croonpassage 25 Boxtel Appartement Boxtel biedt mogelijkheden De gemeente Boxtel heeft haar inwoners veel te bieden. Er is een gezellig centrum met een typisch Brabantse sfeer. Het winkelaanbod is goed

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

MEI 2013. het Nieuwe Zorgwonen

MEI 2013. het Nieuwe Zorgwonen MEI 2013 het Nieuwe Zorgwonen De Zorg Onze Zorg Grote veranderingen in de AWBZ staan ons te wachten. De verzorgingshuisbewoner bestaat straks niet meer. De zorg die eens in het verzorgingshuis gegeven

Nadere informatie

!pet projectinrichters. binnenkomer. achmea zwolle

!pet projectinrichters. binnenkomer. achmea zwolle binnenkomer achmea zwolle ik zie je in de hal... met loose furniture, meubilair in de vrije ruimte van het gebouw, is het mogelijk je van de omgeving af te zonderen om even met elkaar te overleggen zonder

Nadere informatie

WORLD WIDE IN CONTROL MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR MELD- EN CONTROLEKAMERS

WORLD WIDE IN CONTROL MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR MELD- EN CONTROLEKAMERS WORLD WIDE IN CONTROL c MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR MELD- EN CONTROLEKAMERS OVER BRAND Brand control rooms is een innoverende, technische en dynamische dienstverlener voor de realisatie van compleet op maat

Nadere informatie

(designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur

(designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur (designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur (Designed by) Erick van Egeraat kreeg in 2010 de opdracht voor de renovatie, restauratie en transformatie van de voormalige stadsbibliotheek

Nadere informatie