Oefententamen CTO dell II ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefententamen CTO dell II (2009-2010)"

Transcriptie

1 1 Oefententamen CTO dell II ( ) Schrijf duidelijk je naam en studentnummer op Tentamenduur: 3 uur Totale punten: De volgende vragen betreffen de perovskieten met de formule ABO 3. (18p) a) Wat is de voorwaarde voor een ternair oxide ABO 3 om in de perovskiet structuur te kristalliseren? (1p) b) Het ideale perovskiet heeft een kubische structuur. Teken de structuur. Welke coördinatiegetal hebben de A en B? Wat is het roostertype? (p) c) Strontiumtitanaat, SrTiO 3, is een kubische perovskiet. Uit de röntgen poederdiffractie vindt men de volgende diffractie lijnen: θ Geven de Miller indices voor deze lijnen en bereken de cel as. (de golflengte van de röntgenstraling λ=1,5418 Å). (p) d) SrZrO 3 kristalliseert ook in de perovskiet-structuur en heeft verschillende kristalvormen. De kubische modificatie vertoont, in de praktijk, alleen diffracties waarvoor geldt dat de som van k, h, en l even is. Wat is het roostertype voor zo n voorwaarde? Klopt dit met het kubische perovskiet (zie opgave b)? Zo niet, hoe verklaar je het? (3p) Gegevens van de verstrooivermogen (vormfactoren): f + = 18.09, f 4+ = en f 3.04 Sr Zr O = e) Het zuivere SrTiO 3 is een witte isolator. Klopt dit met het beeld van de bandstructuur? Het SrTiO 3 kan makkelijk gereduceerd worden (bijv. in H of in vacuüm worden verhit) tot SrTiO 3-x. Geef de verandering van de waardigheid van het kation in de formule weer. (p) f) Het gereduceerde SrTiO 3-x is een zwarte halfgeleider. Teken (schematisch) de geleiding van de halfgeleiders als functie van temperatuur. Is het SrTiO 3-x een p-type of n-type halfgeleider? (p) g) De structuur van het gereduceerde strontiumtitanaat verandert van kubisch naar tetragonaal. Kan men zo n verandering uit het poederdiffractogram zien? Zo ja, waar ziet men het verschil (geef een voorbeeld)? (p) h) De dichtheid van een gereduceerde SrTiO 3-x is g/cm 3. Bereken de zuurstofstoichiometrie (x) van deze verbinding. (Neem de volgende celconstanten: a=3.90 Å en c=3.98 Å bij de berekening van de eenheidcel volume. De atoomgewichten van Sr, Ti en O zijn resp. 87.6, en Het Avogadro getal: ). (p)

2 i) Als men de mobiliteit van zuurstofanion in SrZrO 3 wil bestuderen, kan men het Zr 4+ door andere kationen vervangen om de zuurstofvacatures te creëren. Welke ionen zijn geschikt voor zo n substitutie? Voor welke toepassingen kan een zuurstof ionengeleider worden gebruikt? (p). Rangschik de volgende verbindingen telkens in afnemende chemische/fysische eigenschappen. Argumenteer je beantwoord. (6p) a) Thermische stabiliteit van Y (SO 4 ) 3, CaSO 4 en BaSO 4. (p) b) Oplosbaarheid van K (PtCl 6 ), K (PtBr 6 ) en K (PtI 6 ). (p) c) Vluchtigheid van SiO, SiF 4 en SiI 4. (p) 3. Beantwoord de volgende vragen: (8p) a) Welke van de volgende verbindingen, Sc O 3 en Fe O 3, bevat meer structuurdefecten? Waarom is dit zo? (p) b) Welke verbinding, VO of CoO (beiden hebben NaCl structuur), vertoont vermoedelijk metallische geleiding. Geef verklaring. (p) c) Het ferriet Fe 3 O 4 is een omgekeerd spinel. Hoe komt dat? Schrijf de verdeling van Fe + en Fe 3+ ionen in de structuur op. (p) d) Het Fe 3 O 4 vertoont ferrimagnetische eigenschaap. Wat is ferrimagnetisme? Hoeveel spins per formule-eenheid verwacht je (stel dat beide ijzer ionen in high-spin toestand zich bevinden)? (p) 4. De tweede elektronenaffiniteit van zuurstof, d.w.z. de reactie O - + e O -, is sterk positief (zie de onderstaande gegevens). Toch bestaan de stabiele aardalkalimetaal oxiden als M(II)O in plaats van M(II)O behalve M=Ba. (8p) a) Hoe verklaar je dit? (p) b) Laat, met behulp van Born-Haber cyclus, zien: de vormingsenthalpie van de hypothetische stof Mg(II)O uit de elementen, Mg(s) + O MgO, negatief is (3p): c) Maar het MgO is niet stabiel ten aanzien van de volgende reactie (3p): 1 MgO (s) MgO(s) + O Gegevens: Sublimatie-energie ΔH S (Mg) : 131 kj/mol Ionisatie-energie ΔH I (Mg) : 737 kj/mol (1 st ) 1450 kj/mol ( de ) Dissociatie-energie ΔH D (O ) : 494 kj/mol Elektronenaffiniteit ΔH A (O) : -141 kj/mol (1 st ) 798 kj/mol ( de )

3 3 Stel dat de MgO en MgO resp. de fluoride- en keukenzoutstructuur hebben. De Madelung constanten (A) voor MgO en MgO zijn resp..519 en Voor roosterenergie + z z berekening gebruik de volgende formule: UL = 1389 A (1 ) (kj / mol), r r waarin r = (Å). Neem r0=.1 Å in beide structuren. 0 r Mg O 0 0 Extra informatie: Deel van het periodieke systeem der elementen. De waarde onder het elementsymbool geeft de ionenstraal aan. 1A A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B B K Ca 1.00 Sc 0.74 Ti 0.60 V 0.54 Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Rb Sr 1.18 Y 0.90 Zr 0.7 Nb 0.64

4 1a De voorwaarde is dat A een redelijke grote en B een wat klein kation zijn. In feit voor een stabiele perovskiet moeten de ionenstralen aan de volgende voorwaarde: ra + ro t = 1 voldoen. ( r + r ) B O 1b De coördinatiegetallen zijn 1 en 6 voor A en B, respectief. Het rooster-type is primitief (P). 1c De Miller indices zijn: (100), (110), (111), (00), (10). Uit de Bragg s wet: *d*sin(θ)=λ d (100) =3.905 Å. De cel as a= d (100) =3.905 Å. 1d Voor zulke diffractie voorwaarde, n.l. h+k+l=even, is het roostertype lichaamgecentreerd (I). Dat klopt niet met vaag 1b) waar het roostertype van een perovskiet primitieve moet zijn. Dat komt doordat het verstrooiingvermogen van O is tamelijk klein in vergelijking met die van Sr en Zr. Als men de bijdrage van zuurstof voor diffractie intensiteit verwaarloost, lijkt dan het rooster van SrZrO 3 een I-rooster aangezien het (bijna) zelfde verstrooiingvermogen van Sr + en Zr 4+. 1e Ja, dat klopt. Het is makkelijk te zien dat zowel Sr + als Ti 4+ geen bindingselektronen (Sr + : 5s 0 en Ti 4+ : 4s 0 en 3d 0 ) meer bezeten. De geleidingbands, die ver boven van valentieband ligt, is dus leeg en het is een isolator. De formule van het gereduceerde SrTiO 3-x is SrTi 1-x 4+ Ti x 3+ O 3-x. 1f Het is een n-type halfgeleider. Door reductie wordt Ti 4+ gereduceerd naar Ti 3+. Er komen elektronen in 3d-baan van Ti en ze vormen de donorband. 1g Ja. Voor kubisch geldt a=b=c. De (100), (010) en (001) diffractie lijnen vallen samen in één. Voor een tetragonale cel geldt a=b c. In dit geval d (100) = d (010) d (001). Door de faseovergang splitst de oorspronkelijke (100) diffractielijn in twee lijnen (3 x) 1h Uit de gegevens, hebben we =. Dus x= i De geschikte ionen voor Zr 4+ moeten een lagere oxidatietoestand beziten met een vergelijkbare ionenstraal. Dit is bijv. Sc 3+ of Y 3+. De toepassingen van de zuurstof ionengeleiders zijn de zuurstofsensor en brandstofcel. a Thermische stabiliteid: BaSO 4 >CaSO 4 >Y (SO 4 ) 3. De ontledingstemperatuur, T ont. = ΔH/ΔS, is evenredig met de onledingsenthalpie. Voor CaSO 4 en BaSO 4, ΔH = U MO - ΔH f(so4) - U MSO4. Van Ca naar Ba, nemen beide U MO en U MSO4 af. Maar de afneming van de term U MO is sneller dan U MSO4, aangezien het ionenstraal van SO 4 - veel groter is dan het ionenstraal van O -. Daardoor is de ontledingsenthalpie van BaSO 4 is hoger dan CaSO 4 en ook de ontledingstemperatuur. De ontledingsenthalpie van

5 Y (SO 4 ) 3 is veel lager dan aardalkalimetaal sulfaat vanwege de zeer hoge roosterenergie van Y O 3. b Oplosbaarheid: K (PtI 6 ) > K (PtBr 6 ) > K (PtCl 6 ). De oplossingsenthalpie is het verschil tussen de hydratie-energie en roosterenergie. Voor een reeks van verwante verbindingen, is de oplossingsenthalpie grootste als de verbinding zeer asymmetrisch is. Met andere woorden, levert een verbinding hoge hydratieenergie als deze een klein kation of een klein anion bevat. In de bovenstaande verbindingen, is het kation K + ver klein dan de complexanionen. De oplosbaarheid neemt toe van jodide naar chloride. c Vluchtigheid: SiF 4 > SiI 4 > SiO. SiO heeft een ionenrooster en de minst vluchtig. Beide SiF 4 en SiI 4 hebben de moleculerooster en beide zijn vluchtig. Maar I heeft groter polariseerbaarheid dan F. De London energie van SiI 4 is groter dan die van SiF 4. SiI4 is minder vluchtig dan SiF4. 3a Sc O 3 bevat meer structuurdefecten. Sc kent slecht een oxidatietoestand, n.l. Sc 3+. In ScO3, is het structuurdefect vermoedelijk Schottky defect (vacatuur van kation en anion) met lage concentratie. Fe heeft, daarentegen, meer dan een oxidatietoestanden, bijv. Fe 3+, Fe +. Behalve de Schottky defect, bestaat er de aniondeficiënte ijzer oxide met de formule Fe O 3-x of Fe -x 3+ Fe x + O 3-x. 3b Het VO vertoont metallische geleiding. V + heeft nog 3 elektronen in zijn 3d banen. De onderlinge overlap leidt tot d-bands die gedeeltelijk ingevuld worden. Daardoor is VO metallisch. Maar de d-bannen zijn niet buitenste bannen, en hun onderlinge overlap zijn gering. Van V naar Co, neemt de kernladingen toe en de d-banen contracteren. Er is dus geen effectieve overlap vanaf Mn. CoO is, in fait, een halfgeleider. 3c In een normale spinel bevindt -waardig ion in tetraedriesche holte. In Fe 3 O 4, bevindt Fe + in octaedrieche holte. Dit komt door de ligandveld stabilisatie-energie. Fe +, met 6 3d elektronen, heeft hoger ligandveld stabilisatie-enegie in octaëder dan in tetraëder. Aan de andere kant, krijgt Fe 3+ (3d 5 ) geen ligandveld stabilisatie-energie. De formule is dus: Fe 3+ [Fe 3+,Fe + ]O 4. 3d In een ferrimagnetische stof rangschikken de spins antiparallel. Maar het aantal spins van ene richting is niet gelijk dan het aantal spins van de andere richting. Er zijn netto spins. Fe 3+ (d 5 -configuratie) heeft 5 spins en Fe (d 6 -configuratie) heeft 4. Er zijn dus 4 spins per formule-eenheid. 4a Door vorming van O -ion neemt de rooster energie van het metaaloxide, d.w.z. MgO tegenover MgO, sterk toe. Deze compenseert de energie die nodig is voor tweede affiniteit van zuurstof. 4b U Mg(II)O = kj/mol ΔH F = ΔH S + ΔH D + (ΔH I(1) + ΔH I() ) + ΔH A(1) + U MgO = =-33.7 kj/mol 4c Methode1:

6 U MgO = kj/mol ΔH F = -U Mg(II)O + ΔH A() - ΔH A(1) 0,5 ΔH D + U MgO = * = kj/mol Methode: ΔH F(MgO) = ΔH S + ΔH I(1) +ΔH I() + 0,5 ΔH D + ΔH A(1) + ΔH A() + U MgO = * = kj/mol ΔH F = ΔH F(MgO) - ΔH F(MgO) = (-33.7)= kj/mol, pas op: ΔH F(O) = 0

Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht versie 15-09-2015

Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht versie 15-09-2015 Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht versie 15-09-015 Je kunt bij een onderwerp komen door op de gewenste rubriek in de inhoud te klikken. Wil je vanuit een rubriek terug naar de inhoud, klik

Nadere informatie

Chemische oorlogvoering

Chemische oorlogvoering Chemische oorlogvoering De schietkever belaagt zijn vijanden door ze te bombarderen met een chinonoplossing, C 6 H 4 O 2 (aq). Deze oplossing wordt in zijn achterlijf gevormd uit hydrochinon en waterstofperoxide.

Nadere informatie

7.0 Enkele belangrijke groepen van verbindingen

7.0 Enkele belangrijke groepen van verbindingen 7.0 Enkele belangrijke groepen van verbindingen 7.1 Oxiden Vrijwel alle elementen kunnen, min of meer heftig reageren met zuurstof. De gevormde verbindingen worden oxiden genoemd. In een van de voorafgaande

Nadere informatie

Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11. Opgave 1 [HCO ] [H O ] x x. = 4,5 10 [CO ] 1,00 x 10

Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11. Opgave 1 [HCO ] [H O ] x x. = 4,5 10 [CO ] 1,00 x 10 Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11 Zuren en basen Opgave 1 1 Ga na of de volgende zuren en basen met elkaar kunnen reageren. Zo ja, geef de reactievergelijking. Zo nee, leg duidelijk uit waarom niet.

Nadere informatie

Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht. Inhoud. Reactie-energie (bovenbouw)...2 Reactiesnelheid (bovenbouw)...2 Evenwicht (bovenbouw)...

Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht. Inhoud. Reactie-energie (bovenbouw)...2 Reactiesnelheid (bovenbouw)...2 Evenwicht (bovenbouw)... Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht Je kunt bij een onderwerp komen door op de gewenste rubriek in de inhoud te klikken. Wil je vanuit een rubriek terug naar de inhoud, klik dan op de tekst van

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Energie om mee te nemen

Energie om mee te nemen 001 Nieuwe Scheikunde Energie om mee te nemen Een module over batterijen Module 02 Leerlingentekst 003 inhoud voorwoord 005 inleiding 006 elektrische energie 007 hoe reageren een reductor en een oxidator

Nadere informatie

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het VWO. versie mei 2013

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het VWO. versie mei 2013 ZUREN EN BASEN Samenvatting voor het VWO versie mei 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Vooraf 2. Algemeen 3. Zuren 4. Basen 5. Het waterevenwicht 6. Definities ph en poh 7. ph BEREKENINGEN 7.1. Algemeen 7.2. Water

Nadere informatie

13 Evenwichten. Hoofdstuk 13 Evenwichten. 13.1 Omkeerbare reacties. 13.2 Dynamisch evenwicht

13 Evenwichten. Hoofdstuk 13 Evenwichten. 13.1 Omkeerbare reacties. 13.2 Dynamisch evenwicht 13 Evenwichten 13.1 Omkeerbare reacties Hoofdstuk 13 Evenwichten Het is in de praktijk vrijwel onmogelijk om beide reacties tegelijk te laten verlopen. 7 a Roze + n H 2 O Blauw.n H 2 O 3 1 a Schrijf beide

Nadere informatie

Detectie en meetmethoden

Detectie en meetmethoden /stralingsbeschermingsdienst 00-8198 Dictaat rev. November 1997 Detectie en meetmethoden De werking van een groot deel van de stralingsmeetapparatuur berust op de vorming van ionen in gassen. Daarnaast

Nadere informatie

Theorie GC. http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian

Theorie GC. http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian Theorie GC http://www.nano2.nl/theoriegc.pdf versie: 050515 2005 Frans Killian INHOUD blz. 1 Chromatografie 2 2 Vloeistofchromatografie 2 3 Gaschromatografie 2 4 De opbouw van de gaschromatograaf 3 5 De

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een statistische toets beslis je of een hypothese waar is.

Nadere informatie

Reacties en stroom; een aanvulling op hoofdstuk 9

Reacties en stroom; een aanvulling op hoofdstuk 9 Reacties en stroom; een aanvulling op hoofdstuk 9 1. Elektronenoverdracht In dit hoofdstuk maken we kennis met zogenaamde redoxreacties. Dit zijn reacties waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt. De naam

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

Aanbevolen achtergrondliteratuur met veel opgaven (en oplossingen):

Aanbevolen achtergrondliteratuur met veel opgaven (en oplossingen): Deel C Lineaire Algebra Aanbevolen achtergrondliteratuur met veel opgaven (en oplossingen): Seymour Lipschutz, Marc L. Lipson: (Schaum s Outline of Theory and Problems of) Linear Algebra. McGraw-Hill Companies,

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica Wanneer het koud is, dienen warme kleren als isolatoren om het warmteverlies van het lichaam naar de omgeving door geleiding en convectie te verminderen. De stralingswarmte van een kampvuur kan jou en

Nadere informatie

De kleinste bouwstenen en hun krachten

De kleinste bouwstenen en hun krachten Inhoud De kleinste bouwstenen en hun krachten...2 Het Standaardmodel...2 Fundamentele deeltjes: Fermionen...3 Fundamentele krachten: Bosonen...4 Opgave: B c -meson...5 Het Higgs-mechanisme...6 Deeltjesversneller...9

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Chemie: Atoomstructuur en periodiek systeem 6/16/2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Chemie: Atoomstructuur en periodiek systeem 6/16/2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Chemie: Atoomstructuur en periodiek systeem 6/16/2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

GASSEN EN DAMPEN. 1 Ideale gassen 2 Onverzadigde en verzadigde damp 3 Verzadigingsdruk 4 Kokende vloeistoffen 5 Kritische temperatuur van een stof

GASSEN EN DAMPEN. 1 Ideale gassen 2 Onverzadigde en verzadigde damp 3 Verzadigingsdruk 4 Kokende vloeistoffen 5 Kritische temperatuur van een stof GASSEN EN DAMPEN 1 Ideale gassen 2 Onverzadigde en verzadigde damp 3 Verzadigingsdruk 4 Kokende vloeistoffen 5 Kritische temperatuur van een stof 1 Ideale gassen Verschil tussen een gas en een damp Zuurstof

Nadere informatie

t in uren 0 1 2 3 5 8 10 H in mg 100 68 46,2 31,4 Hoeveel procent breekt het lichaam ieder uur af? voelen. Geef je antwoord in minuten nauwkeurig.

t in uren 0 1 2 3 5 8 10 H in mg 100 68 46,2 31,4 Hoeveel procent breekt het lichaam ieder uur af? voelen. Geef je antwoord in minuten nauwkeurig. Opgave 1 Een peuter heeft in een onbewaakt moment 100 mg gedronken van een medicijn dat uitsluitend bestemd is voor volwassenen. De tabel hieronder geeft aan hoeveel werkzame stof H er na t uren nog in

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I Bevolkingsgroei Begin jaren negentig verscheen in NRC Handelsblad een artikel over de bevolkingsgroei en de gevolgen van deze groei. Bij dit artikel werden onder andere de onderstaande figuren 1A, 1B,

Nadere informatie

Wiskunde 2 september 2008 versie 1-1 - Dit is een greep (combinatie) van 3 uit 32. De volgorde is niet van belang omdat de drie

Wiskunde 2 september 2008 versie 1-1 - Dit is een greep (combinatie) van 3 uit 32. De volgorde is niet van belang omdat de drie Wiskunde 2 september 2008 versie 1-1 - Op hoeveel verschillende manieren kun je drie zwarte pionnen verdelen over de 32 zwarte velden van een schaakbord? (Neem aan dat op elk veld hooguit één pion staat.)

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2008 tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur scheikunde Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

. Elektronen en elektromagnetische energie Ron / PA2ION

. Elektronen en elektromagnetische energie Ron / PA2ION Elektronen en elektromagnetische energie Ron / PA2ION Samenvatting Doel is te komen tot een verzameling van kennisfeiten, meetgegevens en opvattingen die van nut en verklarend zijn bij praktische vraagstukken

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics. Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer

HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics. Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer 2.3 Airshowers In ons Melkwegstelsel is sprake van een voortdurende stroom van hoogenergetische

Nadere informatie

DETECTIE EN MEETMETHODEN

DETECTIE EN MEETMETHODEN SBD 9692 Technische Universiteit Eindhoven 98-11-05, niv. 5 A/B Centrum Stralingsbescherming en Dosimetrie Stralingsbeschermingsdienst DETECTIE EN MEETMETHODEN De werking van een groot deel van de stralingsmeetapparatuur

Nadere informatie