REKKEN IS VOOR GEKKEN!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REKKEN IS VOOR GEKKEN!"

Transcriptie

1 REKKEN IS VOOR GEKKEN! Kritische kanttekeningen bij Stretching Koopman s Visie 1 Jaargang 1, Nummer 1

2 ET DOEL VAN DEZE TEKST IS NIET HET HPRESENTEREN VAN EEN ALLES OMVATTENDE THEORIE, MAAR VRAAGTEKENS EN KRITISCHE KANTTEKENINGEN TE PLAATSEN BIJ DE HUIDIGE GANGBARE, ALGEMEEN AANVAARDE EN SOMS SLAAFS GEVOLGDE OPVATTINGEN OMTRENT TRAINING, PRESTATIE, GEZONDHEID, ATLETIC FITNESS, CONDITIE, VECHTSPORT EN BEGELEIDING. IN DIT KADER DIENT HET ALS INFORMATIE EN DISCUSSIESTUK EN NIMMER ALS DICTAAT. HET IS GEEN RECEPTENBOEK, MET DE MEEST INVENTIEVE EN GECOMPLICEERDE SPECTACULAIRE TRUCS OM ONOVERWINNELIJK TE WORDEN. OOK ZULLEN MYSTIFICATIES EN VERHEERLIJKING VAN GROTE MEESTERS HIERIN NIET AANGETROFFEN WORDEN. DE CENTRALE GEDACHTE IS, OM DE LEZER BEKWAAM TE MAKEN OPDAT DEZE IN STAAT IS, ZELFSTANDIG ZIJN KICKBOKS-PROBLEMEN OP TE LOSSEN. EN KRITISCH TE ZIJN IN HET BEOORDELEN VAN INFORMATIE. ZO OOK DIENT DEZE TEKST GELEZEN TE WORDEN. KRITISCH. InSite Info Kijk voor meer informatie over Thai/kickboksen b.v. op de volgende sites: TO ME Voor vragen of opmerkingen betreffende dit artikel of zaken van trainings technische aard en begeleiding: Peter Koopman, , AfafA Publicatie, Zandvoort Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag niets, zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht, c.q. de uitgever van deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszinds, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren, als bedoeling in art. 17 lid 2. Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb. 351) ex artikel 16b., te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden. Koopman s Visie 2 Jaargang 1, Nummer 1

3 Rekken is voor Gekken Kritische kanttekeningen bij Stretching door Peter Koopman Al zo n dertig jaar probeert men ons met slogans als Stretchen moet, stretchen doet goed aan het rekken en strekken te krijgen. Het belang hiervan is de grote blessurepreventieve werking en de verhoogde bewegingsefficiëntie. Althans volgens de deskundigen. Ondanks dat verklaringen hiervoor zeer aannemelijk klinken, heb ik hier altijd zeer sceptisch tegenover gestaan en was en is voor mij rekken vooral een instrument om de optimale bewegings mogelijkheid (ROM: range of motion) van een gewricht te bewerkstelligen. Ondanks dat er momenteel voldoende wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is om het lukraak rekken ten minste wat kritischer toe te passen, tref je in elke training wel een onderdeel stretchen aan. Gebrek aan kennis en onkunde lijkt nog steeds troef. Want het stretchen voor en na een training is gebaseerd op traditie en geloof, niet op kennis. Op basis van tot op heden verricht onderzoek heb ik enige wetenswaardigheden op een rij gezet. Rekken, hoe doe je dat? Er zijn grofweg twee manieren om te rekken: 1. Ballistisch rekken; Dit is het verend rekken. Een vorm van het ballistisch rekken is het z.g. dynamisch rekken, waarbij vanuit het bewegen de lenigheid kan worden verbeterd. 2. Statisch rekken; Wanneer men spreekt over stretchen of het z.g. PNF 1 (proprioceptive neuromuscular facilitation), heeft men het over het statisch rekken. Bij de PNF methoden worden spieren beurtelings aangespannen en gerekt Koopman s Visie 3 Jaargang 1, Nummer 1

4 zonder dat er een beweging plaatsvindt. Het in 1975 verschenen boek De stretching Methode van Bob Anderson 2 geldt nog steeds als bijbel voor het (statisch) rekken. Echter veel van de daarin verkondigde ideeën zijn inmiddels door wetenschappelijk onderzoek weerlegd. Ten aanzien van de stretching methode - Op korte termijn is contact-relax stretching iets effectiever dan statisch stretching. Verend rekken geeft op korte termijn de kleinste onmiddellijke toename in bewegingsuitslag. Met langere stretchingsprogramma s (meer dan drie maanden) waarbij het doel is het op behouden of vergroten van de (passiev) bewegingsuitslag maakt het niet uit welke vorm van stretching gekozen wordt. 3 Alle rekmethoden kunnen de bewegingsuitslag overeenkomstig vergroten - De myotatische contractie, welke op treedt bij zeer snelle bewegingen in de buurt van de eindstand, doet zich niet voor bij dynamisch rekken omdat hierbij deze door coactivatie gecompenseerd wordt. Er is sprake van een bewust gecontroleerde beweging. Het is onjuist te stellen dat verend rekken gevaarlijk is en niet werkt. Het werkt wel en de argumentatie dat het gevaarlijk is blijkt slecht onderbouwd. - Bij statische stretching blijft de spiertonus laag. Statische stretching is bruikbaar voor het verlagen van te hoge spiertonus. - Een actief uitgevoerde stretching werkt even goed als een passieve stretching. Det basisidee hoe meer ontspannen, hoe meer effect op de bewegingsuitslag klopt niet. - Om de lenigheid te verbeteren moet te minste drie maal per week tien minuten gerekt worden. Voor het behouden van de lenigheid is één maal per week tien minuten vereist. 4 - Een stretchingsfase van 15 seconde heeft het zelfde effect op de bewegingsuitslag als 45 seconden of twee minuten. Vijftien seconden statisch stretchen is net zo effectief is als twee minuten Bij statische stretching op een juiste wijze uitgevoerd is er weinig risico op spierpijn 7 - Een spier heeft de neiging zich aan te passen aan hetgeen ervan gevraagd wordt. Wil je een spier langer maken, laat dan in de verlengde positie kracht leveren. 8 - Het effect van zes weken lenigheidstraining in na zes weken nietsdoen nog niet geheel verdwenen. Toename in (passieve) bewegingsuitslag beruikt met verend stretchen verliezen we het snelst. 9 Koopman s Visie 4 Jaargang 1, Nummer 1

5 Stretching vooraf Ten aanzien van blessurepreventie Stretching heeft geen blessurepreventief effect maar vergroot juist de kans op blessures. Stretching vergroot het blessure risico (met 33%) in plaats van deze te beperken. Dit blijkt uit onderzoek onder marathonlopers. Met name (blanke) mannen blijken gevoeliger voor aan stretching gerelateerde blessures. Bij stretching vooor de prestatie is dit risico groter dan bij stretching na de inspanning. 10 In dieronderzoek is gebleken dat bij een toename van de rekbaarheid de weefsels eerder scheuren. 11 Stretching, voorafgaan aan inspanning zal geen effect (kunnen) hebben bij activiteiten waarbij geen grote bewegingsuitslagen plaatsvinden. Stretching zal geen invloed hebben op de spierrekbaarheid tijdens excentische contracties. Hierbij treden de meeste (spier)blessures op. Aangenomen wordt dat stretching beschadigingen op microscopisch niveau aan het cytoskelet kan veroorzaken. Stretching lijkt (spier)pijn te maskeren, wat de kans op blessure risico kan vergroten. Uit een studie onder 1538 Australische militairen blijkt dat stretching geen invloed op de blessurekans heeft. 12 Statische stretching (1x 3 á 4 sec.) is goed bruikbaar als preventive controle om even naar je lichaam te luisteren of je er klaar voor bent. 13 Ten aanzien van prestatie - Stretching voor de inspanning heeft een negatief effect op de prestatie - Het toepassen van de PNF rekmethode voor een vertikale sprong test heeft een nadelig effect op het resultaat Er is zeer weinig overeenkomst tussen de wijze van stretchen van de spier en de snelle samentrekkingen (contracties) van de spier tijdens de prestatie. Stretching biedt geen specifieke voorbereiding op een inspanning. Er is geen relatie tussen de statische lenigheid en de dynamische uitvoering Stretching geeft geen toename van de lenigheid Stretching heeft geen (positief of negatief) effect op de spierkracht en op de snelheid (sprint) 17 - Statich stretchen kort voorafgaand aan sporten met explosieve krachtsinspanning vermindertde prestatie Na langdurige stretching nam, de maximale kracht van de kuitspieren (soleus en gastrocnemius) met gemiddeld 23,2% af Na langdurige stretching is de contractiekracht van de spier tot één uur er na verlaagt Stretching in de warming-up voorkomt een afgenomen bewegingsuitslag in de 24 uur na de inspanning Het is bij ongetrainden mogelijk om de maximale hoeksnelheid bi rechttoe-rechtaan bewegingen in een gewricht met alle vormen van stertching te verbeteren. 22 Koopman s Visie 5 Jaargang 1, Nummer 1

6 Stretching achteraf Ten aanzien van spierpijn en herstel - Stretching heeft geen effect op versneld herstel of vermindering van spierpijn 23 - Een gecombineerde aanpak van een warmingup en stretchen voor een zeer vermoeiende hoog intensieve prestatie en een massage na de prestatie had een heel klein effect op het ervaren van spierpijn welke na ongeveer 48 optreedt (DOMS = delayed onset muscular soreness) 24 - Bij spierpijn niet stretchen Na (intensieve) training niet stretchen. Uitgaande van het idee dat er tijdens training microtraumata ontstaan, zullen deze door intensieve stretching vergroot worden. Hoogstens licht statisch sterchen als tonusverlaging of algemene ontspanning. - Terwijl spieren vaak na een inspanning zo gespannen tegen verkramping aan zijn, is het prettig om deze met behulp van stretchen ontspanning en verlichting te geven. - Verondersteld wordt dat als gevolg van stretching (ontspanning) de passage van aminozuren naar de spiercel wordt gestimuleerd, de proteine synthese in de cel wordt versneld en de afbraak van proteine wordt verminderd. Stretchen na de inspanning verondersteld de spiercel te helpen bij het herstel en de opbouw van enegie-producerende enzymen en structuren welke de algehele fitheid vergroten. Dit effect van de verhoogde doorbloeding treedt niet op. Tijdens een stretch vermindert de doorbloeding in de betrokken regio, waarna ter compensatie er een licht verhoogde doorbloeding optreedt. - De eiwitaamaak wordt wel (49%) door actieve contracties verhoogd, maar niet door maximale passieve sretching. 28 Spierverkorting of bewegingsbeperking In de praktijk wordt in geval van een tekort aan bewegingsuitslag vaak gesproken van spierverkorting. De spier is echter maar één factor (zie figur 1), welke de bewegingsuitslag bepaald c.q. beperkt. De algemene opvatting dat spieren de neiging tot verkorten hebben is onzin. Een spier heeft op de langere termijn de neiging zich aan te passen aan hetgeen ervan gevraagd wordt. Dit is volkomen natuurlijke aanpassing. Het idee dat lange spieren per definitie beter zijn dan korte is eveneens onzin. De functionele lengte is wat van belang is. Koopman s Visie 6 Jaargang 1, Nummer 1

7 foto 2 foto 1 foto 3 Bijvoorbeeld pijn Centraal zenuwstelsel Ligamenten Kapsel Synovia Bewegingsuitslag Spier Huid/littekens Kraakbeen Fascies Figuur 1 : gebaseerd op Van Winerden, 1993 Fotoserie: De lenigheid van boksers kan sterk uiteenlopen. Dit is goed te zien op de foto s 1 en 2, waarbij de bokser met het witte shirt niet in staat is om zowel in spreid- als in langzit de romp voorover te brengen. Dit blijkt echter geen beperking voor het maken van een hoge ronde trap (foto s 4 en 5). Zowel op de fotos 2 als 3 (en met name 4, de trapuitvoering) blijkt dat de beperking niet zit in de adductoren maar in de hamstrings, het bekken en de rug. Als blijkt dat deze bewegingsbeperking functioneel is, hetgeen op basis van de houding verondersteld mag worden, dan leidt een grotere mobliteit tot instabiliteit en een verhoogde kans op rugblessures. Op basis van de foto s is aannemelijk, dat beide uitgevoerde oefeningen (foto 1 en 2) geen bijdragen leveren aan een betere ronde trapbekwaamheid. Tevens tonen de fotos duidelijk de specifiek lenigheid aan - door de knieen te buigen en de spanning van de hamstrings te halen is de bokser wel in staat zijn romp voorover te brengen. Tot slot tonen foto s 4 en 5 ook een duidelijk verschil in bewegingsuitvoering, waarmee vragen naar de perfecte techniek (motorisch ideaal beeld) uitsluitend nog tot het gespreksniveau van de beginner behoort. Gebrek aan lenigheid blijkt zelden de oorzaak dat boksers niet in staat zijn hoog te trappen. Dit moet veel eerder gezocht worden in een gebrek aan bewegingservaring en/of een onjuist bewegingsverloop. Koopman s Visie 7 Jaargang 1, Nummer 1

8 (met dan aan Patrick en Anesz) Ten aanzien van prestatie - Terwijl stretchen vooraf geen toename van de lenigheid geeft, is het effect van stretchen direct (binnen 1 min.) na een intensieve inspanning het grootst. - Optimale flexibiliteit ondersteunt het bestrijden van inefficiënte bewegingen en levert weerstand tegen spierblessures 36 - Het rekeffect is gewrichtshoek specifiek. Lenigheid is geen algemene lichaamseigenschap. Lenigheid is net als alle andere factoren specifiek Ter ontspanning van de spieren en het vergroten van de lenigheid geeft de PNF stretching methode een beter resultaat dan de reguliere passieve stretching Deze methode kan risicovol zijn tenzij men bekend is met de juiste technieken Als ontspanning (tonusverlaging) een doel is, dan is langere statisch stretchen nuttig, met name in combinatie met warmte en mentale concentratie oefeningen. 42 foto 4 foto 5 Doelgericht en gedoceerd toepassen Het doel van stretchen is een specifieke bewegingstoename in een bepaald gewricht te vergroten. Als zodanig kan het worden toegepast als gebleken is dat op basis van functionaliteit de beweging beperkt of geremd is. Dit kan noodzakelijk zijn in de herstelperiode na een blessure. Het is echter veel moeilijker te constateren of een bepaalde bewegingsbeperking voortkomt uit een functionele spierspanning en of het wijzigen van deze spanning prestatieverbetering dan wel een verhoogd risico op blessures met zich mee brengt. Sportprestaties waarbij een specifieke maximale bewegingsuitslag vereist wordt of waarbij een maximale (explosieve) prestatie wordt gevraagd, kunnen stretchen doelgericht in het programma opnemen. Hierbij moet echter een kanttekening worden geplaatst: Stretchen voor een zware inspanning en overdadige stretchen Koopman s Visie 8 Jaargang 1, Nummer 1

9 zullen het risico op blessures vergroten en de prestatie verkleinen! Bij zware inspanning of explosieve acties is een hoge spiertonus vereist en omdat stretchen in tegenstelling tot z.g. ballistisch rekken het doel heeft de bewegingsuitslag te vergroten door deze spierspanning te verlagen is dit op dat moment zeker niet aanbevelenswaardig. Aanbevolen Literatuur - Van der Poel, G. Rek in prestaties. BOKrapport. NOC*NSF, Koopman s Visie 9 Jaargang 1, Nummer 1

10 Bronvermelding: 1 Sölveborn SA, Stretching, Elmar bv. Rijswijk, Anderson, B. De stretching methode. Kosmos, Utrecht 3 Van der Poel G. (1995) Richting Sportgericht 50; Walling D, Ekblom B, Grahn R. & Nordenborg T. Improvement of muscle flexibility. A comparison between two techniques. American Journal of Sport Medicine 13 (4): , Madding SW, Wong JG, Hallum A & Medeiros JM, Effect of duration of passive stretch on hip abduction range of motion, Journal of Orthopeadic and Sports Physical Therapy 8 (8); , Karp, J.R. Flexibility for fitness. Fitness Management, April: Sobel, T., T.S. Ellenbecker, and E.P. Roetert. Flexibility training for tennis. Strength and Conditioning Journal, 17(6): Van Wingerden BAM, Stretching/rekken, richting Sportgericht 47 (6): , Zebas & Rivera Lally, D. A. (1994). Stretching and injury in distance runners. Medicine and Science in Sports and Exercise, 26(5), Supplement abstract Shier, I. Stretching before exersice does not reduce the risk of local muscle injury: a critical review of the clinical an basic science literature. Clin. J. Sport Med Oct; 9(4): Review. 12 Pope, RP. A randomized trail of preexercise stretching for preventing of lower-limb injyry. Med Sci Sport Exerc Feb; 32(2): Van der Poel G. Rek in prestaties 14 Effect of Warm-Up and Flexibility Treatments on Vertical Jump Performance J. Brian Church, Matthew S. Wiggins, F. Michael Moode en Randall Crist Murray State University, Murray, Kentucky Allen Hedricks, M.A., CSCS; Flexibility Training for Range of Motion, National Strength and Conditioning Associationʼs Performance Training Journal, 2, 13-20, 2002, 16 James Madison University in Virginia 17 Dikkeboer, Hennig E & Podzielny S. Die auswirkunngen von dehnund aufwärmübungen auf die vertikalsprunggleistung. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 45 ( 6): , Avela j, Kyrolainen H, Komi PV. Altered reflex sensitivity after repeated and prologed passive muscle stretching. Jappl Physiol Apr:86(4): Fowels et al. Reduced strength after passive stretch of the hamstring muscletendon unit. Med Sci Sport Exerc Jun; 32(6): Möller MHL. Öberg BE & Gillquist J, Effect of stretching on range of motion in the lower extremity in connection with soccer training. Int Journal Sport Medicine 6 (1): 50-52, Hardy L & Jones D, Dynamic Flxibility and proreceptive neuromuscular facilitation. Research Quaterly for Exercise and Sport 57 (2): , Burkoer, K. C., & Schware, J. A. (1989). Does postexercise static stretching alleviate delayed muscle soreness? The Physician and Sportsmedicine, 17(6), Warm-Up And Stretching Reduce Post-Exercises Soreness Rodenburg, J. B., Steenbeek, D., Schiereck, P., & Bar, P. R. (1994). Warm-up, stretching and massage diminish harmful effects of eccentric exercise. International Journal of Sports Medicine, 15, Van der Poel G Dossier Stretching, Richting Sportgericht 50, (1995) 26 Journal of the American College of Sports Medicine 27 Van der Poel, Wat stretching niet doet, Coaching dec 2001, Fowels JR, MacDougall JD, Tarnopolsky MA, Sale DG, Rooy BD, Yarasheski KE. The effect of acute passive stretch on muscle protein synthesis in humans. Can J Appl Physiol Jun: 25(3): Auburn University 30 James Madison University, Virginia. 31 Bandy, W.D., J.M. Irion, and M. Briggler. The effect of static and dynamic range of motion training on the flexibility of the hamstring muscles. J. Sports Phys. Ther. Sect., 27(4): Brandon, R. What science has to say about the benefits of flexibility training. Peak Performance., Sept: Hardy, L. and D. Jones. Dynamic flexibility and proprioceptive neuromuscular facilitation. Res. Q. Exerc. Sport, 57(2): Hedrick, A. Physiological responses to warm-up. NSCA Journal, 14(5): Hedrick, A. Flexibility and the conditioning program. NSCA Journal, 15(4): McBride, J. Dynamic warm-up and flexibility: a key to basketball success. Coaching Womenʼs Basketball, Summer: Gambetta, V. Stretching the truth; the fallacies of flexibility. Sports Coach, 20 (3): University of North Texas 39 Karolinska Institute in Stockholm, Sweden 40 Research Quarterly for Exercise and Sport, vol. 63(3), pp , Franklin, A.J., C.F. Finch, and C.A. Sherman. Warm-up practices of golfers: are they adequate? British Journal of Sports Medicine, 35(2): vand er Poel G & van der Weide R, Stretching in de sport; Hoofdzaak, bijzaak of onzin? Doktoraalscriptie Vrije Universiteit, Amsterdam, 1988 Koopman s Visie 10 Jaargang 1, Nummer 1

Preventieprogramma Start to Run

Preventieprogramma Start to Run Preventieprogramma Start to Run Inhoudstafel Samenvatting preventieprogramma start to run... 2 1. Warming Up & Cooling down... 4 Wat is het doel van opwarmen?... 4 Hoelang en aan welke intensiteit moet

Nadere informatie

Loopscholing bij een zweepslag Is gebruik van een speedfootladder effectief tijdens de revalidatie?

Loopscholing bij een zweepslag Is gebruik van een speedfootladder effectief tijdens de revalidatie? SPORTREVALIDATIE Tendomyogene klachten, d.w.z. klachten aan de spierpeesovergang, komen in de sport frequent voor. Is het trainen van de loopcoördinatie met gebruik van de speedfootladder effectief bij

Nadere informatie

De ouderdom komt met gebreken?

De ouderdom komt met gebreken? De ouderdom komt met gebreken? Sarcopenie: het verlies van spierkracht en spiermassa als gevolg van het ouder worden en wat we eraan kunnen doen. Matthijs van der Gugten, B, BSc, CSCS. Tegenwoordig worden

Nadere informatie

fitness expert EFAA. Thema: Jeugd/Jongeren Innovatie in fitness 17e EFAA Aerobics, Fitness & Clubmanagement conventie 15 & 16 mei in Papendal, Arnhem

fitness expert EFAA. Thema: Jeugd/Jongeren Innovatie in fitness 17e EFAA Aerobics, Fitness & Clubmanagement conventie 15 & 16 mei in Papendal, Arnhem fitness expert Innovatie in fitness Thema: Jeugd/Jongeren 17e EFAA Aerobics, Fitness & Clubmanagement conventie 15 & 16 mei in Papendal, Arnhem Kijk voor meer informatie in het hart van dit magazine. Carrie

Nadere informatie

Fit to protect: fysieke training voor arrestatieteams

Fit to protect: fysieke training voor arrestatieteams Fit to protect: fysieke training voor arrestatieteams Henk Kraaijenhof & drs. Erik Hein i.s.m. Danny de Vries en Ruud van de Veerdonk Het AT, zoals het arrestatieteam vaak wordt genoemd, heet formeel de

Nadere informatie

Trainingsleer. Inhoudsopgave

Trainingsleer. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Trainingsleer 1. Wanneer gaan we hard? 2. Doelen 3. Vermoeidheid 4. Energievormen 5. Trainingsprincipe 6. Maximale zuurstofopname VO 2 7. Uithoudingsvermogen 8. Herstel en trainingen 8.1

Nadere informatie

KRACHTtraining. Sportspecifieke krachttraining voor worstelaars en judoka s. Creatine, alle feiten op een rij. Eten om te groeien

KRACHTtraining. Sportspecifieke krachttraining voor worstelaars en judoka s. Creatine, alle feiten op een rij. Eten om te groeien Nummer 3 - september 2003 KRACHTtraining Vakblad voor krachtsporters, krachttrainers en fitnessprofessionals Sportspecifieke krachttraining voor worstelaars en judoka s Creatine, alle feiten op een rij

Nadere informatie

INDIVIDUELE MENTALE TRAINING. Rico Schuijers, Schuijers sportpsycholoog. Mentale training, individueel, workshop

INDIVIDUELE MENTALE TRAINING. Rico Schuijers, Schuijers sportpsycholoog. Mentale training, individueel, workshop INDIVIDUELE MENTALE TRAINING Rico Schuijers, Schuijers sportpsycholoog Mentale training, individueel, workshop Inleiding In deze workshop over individuele mentale training zal aandacht worden besteed aan

Nadere informatie

BLESSUREPREVENTIE: Actieve blessurepreventie. Pagina 1. De meest voorkomende sportblessures

BLESSUREPREVENTIE: Actieve blessurepreventie. Pagina 1. De meest voorkomende sportblessures BLESSUREPREVENTIE: Actieve blessurepreventie De meest voorkomende sportblessures Je hebt drie soorten blessures: gewone sportblessures, acute sportblessures en chronische sportblessures. De meest voorkomende

Nadere informatie

Welk effect heeft dry needling op actieve myofasciale triggerpoints? Een systematische review

Welk effect heeft dry needling op actieve myofasciale triggerpoints? Een systematische review Welk effect heeft dry needling op actieve myofasciale triggerpoints? Een systematische review Erwin Hoogduin, mei 2008. Afstudeeropdracht opleiding fysiotherapie, Hogeschool Utrecht. Samenvatting. Inleiding:

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Wij wensen u toe dat uw verwachting op verandering in de klacht en wensen in uw herstel manifest mogen worden.

Wij wensen u toe dat uw verwachting op verandering in de klacht en wensen in uw herstel manifest mogen worden. FROZEN SHOULDER Het is net zo n verzamelnaam geworden als WHIPLASH Eigenlijk weet niemand precies waardoor, waarom en hoe het ontstaat. En weet ook niemand hoe we er vanaf kunnen komen. Diverse deelgebieden

Nadere informatie

Literatuuronderzoek risicofactoren en preventieve maatregelen knieblessures

Literatuuronderzoek risicofactoren en preventieve maatregelen knieblessures TNO-rapport TNO/LS R10487 Literatuuronderzoek risicofactoren en preventieve maatregelen knieblessures Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Sport en Bewegen (lifestyle en gezondheid) 1183 NM Amstelveen

Onderzoeksrapport. Sport en Bewegen (lifestyle en gezondheid) 1183 NM Amstelveen Onderzoeksrapport Het ontwikkelen van een krachttrainingsprogramma ter preventie van knieblessures tijdens de wintersport met betrekking op skiën, snowboarden en skiboarding. Naam: Dominique van Maas Klas:

Nadere informatie

Diagnose en behandeling van een sporter met een Tibial Stress Injury

Diagnose en behandeling van een sporter met een Tibial Stress Injury Diagnose en behandeling van een sporter met een Tibial Stress Injury Tibial Stress Syndrome Type II versus Shin Splints S. Portegies, Fysiotherapeute/ Professional Master Sportfysiotherapeute i.o. 24-01-2006

Nadere informatie

Voetbal: Verzorging en preventie

Voetbal: Verzorging en preventie Voetbal: Verzorging en preventie www.ksktongeren.be KSK Tongeren Op het Klein Veldje 1, B-3700 Tongeren Tel.: 012/23.82.22 Email: Info@KskTongeren.be INHOUDSTAFEL 1 Algemene basisprincipes in verband met

Nadere informatie

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma D.L. Jansen M. Cardol P. Spreeuwenberg M.J.W.M. Heijmans

Nadere informatie

Sportgezondheid : Warming-up : Hoe en Waarom? Versie september 2005 Bron: KNHB / R.Meeus / J.Etienne / B.Bams

Sportgezondheid : Warming-up : Hoe en Waarom? Versie september 2005 Bron: KNHB / R.Meeus / J.Etienne / B.Bams Sportgezondheid : Warming-up : Hoe en Waarom? Versie september 2005 Bron: KNHB / R.Meeus / J.Etienne / B.Bams De noodzaak van een warming-up voor een wedstrijd of training is algemeen aanvaard in de sportwereld.

Nadere informatie

MS in focus. Editie 12 l 2008. Spasticiteit bij MS

MS in focus. Editie 12 l 2008. Spasticiteit bij MS MS in focus Editie 12 l 2008 Spasticiteit bij MS Redactie Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) De MSIF vervult wereldwijd een voortrekkersrol in de strijd tegen MS door onderzoek naar de

Nadere informatie

Life Time Golfen! Senioren in de Golfsport

Life Time Golfen! Senioren in de Golfsport Life Time Golfen! Senioren in de Golfsport Inleiding INHOUD SPORTIEVE ORGANISATIE TECHNISCHE ASPECTEN MEDISCHE ASPECTEN SOCIALE ASPECTEN STATISTIEKEN SENIORENSPORT p4 p10 p44 p56 p57 In het kader van het

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties.

Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties Dorine Collard Sofie Boutkan Lisanne Grimberg Jo Lucassen Koen Breedveld

Nadere informatie

Interne Organisatie Remt Innovatie

Interne Organisatie Remt Innovatie 2014 Interne Organisatie Remt Innovatie Een zelfdiagnose instrument en sturingsmechanisme Business Case Jeroen Mojet, Bart Reuter & Bas Zuiderent Nevi PLP 2013-2014 30-5-2014 1 Inhoud Samenvatting... 3

Nadere informatie

Voorste kruisband ruptuur: conservatief of operatief behandelen? Aantal woorden: 7331

Voorste kruisband ruptuur: conservatief of operatief behandelen? Aantal woorden: 7331 Voorste kruisband ruptuur: conservatief of operatief behandelen? Aantal woorden: 7331 Achtergrond: Een ruptuur van de voorste kruisband komt in bij 1 op de 3000 mensen in Nederland voor. De algemene gedachte

Nadere informatie

Welkom en bedankt. Wij wensen jullie enorm veel leesplezier. Jaargang 13, nummer 1. Samenstelling BMS, aangesloten bij de NFWS

Welkom en bedankt. Wij wensen jullie enorm veel leesplezier. Jaargang 13, nummer 1. Samenstelling BMS, aangesloten bij de NFWS Jaargang 13, nummer 1 Samenstelling BMS, aangesloten bij de NFWS Redactie adres Passiebloem 16, 3068 AK Rotterdam Ledenadministratie Postbus 29 3360 AA Sliedrecht Vormgeving en Lay-out - Remco Nijhoff

Nadere informatie

De korte en lange termijn effecten van beweeginterventies bij verstandelijk gehandicapten; een literatuuroverzicht

De korte en lange termijn effecten van beweeginterventies bij verstandelijk gehandicapten; een literatuuroverzicht De korte en lange termijn effecten van beweeginterventies bij verstandelijk gehandicapten; een literatuuroverzicht Colofon Titel De korte en lange termijn effecten van beweeginterventies bij verstandelijk

Nadere informatie

Agile testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen

Agile testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen Agile testen Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Tijman, A. Agile Testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie

Nadere informatie

FITNESS EXPERT EFAA. PT-er in beeld: Rob Stekelenburg. Club onder de loep. Metabolic Training. ACSM Trainingsrichtlijnen

FITNESS EXPERT EFAA. PT-er in beeld: Rob Stekelenburg. Club onder de loep. Metabolic Training. ACSM Trainingsrichtlijnen FITNESS EXPERT Club onder de loep PT-er in beeld: Rob Stekelenburg ACSM Trainingsrichtlijnen Metabolic Training EFAA. Jaargang 20 Nummer 3 Verschijnt 4x per jaar. FITNESS EXPERT Het Fitness Expert Magazine

Nadere informatie

RSI in de toeristische branche

RSI in de toeristische branche . Hogeschool Notenboom Marjon van Vulpen Egelantierstraat 14 1214 ED HILVERSUM Telefoon: 035-6232953 RSI in de toeristische branche.......... Afstudeerscriptie kort-hbo toerisme 13 augustus 2002 . Hogeschool

Nadere informatie

Zelfverzekerd spreken voor publiek

Zelfverzekerd spreken voor publiek Zelfverzekerd spreken voor publiek Ontwikkeling van een methode voor mensen met lichte speechangst Jolien Strous Studentnummer: s1424947 E- mailadres: Jolien@live.nl Begeleider: Prof. Dr. J.C. de Jong

Nadere informatie