ECLI:NL:RBGEL:2015:5446

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBGEL:2015:5446"

Transcriptie

1 pagina 1 van 10 ECLI:NL:RBGEL:2015:5446 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie Vraag of schadeverzekeraar gehouden is uitkering te doen na brand in woning van verzekerde. Hennepkwekerij van een onderhuurder aangetroffen in schuur. Uitsluitingen in verzekeringsovereenkomst. Kernbeding of algemene voorwaarde Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer / rolnummer: C/05/ / HA ZA Vonnis van 22 juli 2015 in de zaak van [eiseres], wonende te Cuijk, eiseres, advocaat mr. E.C.M.J. van Kempen te Boxmeer,

2 pagina 2 van 10 tegen de naamloze vennootschap DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem. Partijen zullen hierna [eiseres] en Delta Lloyd genoemd worden. 1 De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - het tussenvonnis van 25 februari de akte overlegging producties tevens houdende wijziging van eis aan de zijde van [eiseres] - het verkort proces-verbaal alsmede de aantekeningen van de griffier van de comparitie van partijen d.d. 9 april Ten slotte is vonnis bepaald. 2 De feiten 2.1. [eiseres] is samen met haar echtgenoot sinds 1 mei 2007 eigenaar van een woonhuis met onder meer een inpandige schuur gelegen aan de [adres] (verder ook: de woning) [eiseres] heeft met ingang van 1 mei 2007 een woonhuisverzekering (opstalverzekering) afgesloten bij OHRA, één van de handelsnamen van Delta Lloyd. Zij beschikte sinds 1 april 2003 reeds over een inboedelverzekering bij OHRA/Delta Lloyd (verder: Delta Lloyd) De contractduur van beide verzekeringen bedraagt, blijkens in het geding gebrachte polisbladen, (steeds) 1 jaar. Als bestemming staat in beide gevallen eigen bewoning vermeld. Op de polisbladen wordt verwezen naar voorwaarden, respectievelijk WOO1303 Woonhuisverzekering en INB1304 Inboedelverzekering [eiseres] heeft tussen 2010 en 2012 in (een gedeelte van) de schuur een hondentrimsalon geëxploiteerd Op 20 februari 2014 heeft er brand gewoed in de woning. Als gevolg van deze brand is schade ontstaan aan de woning (het woongedeelte is nagenoeg geheel verloren gegaan) en de daar aanwezige inboedel. [eiseres] heeft deze schade gemeld bij Delta Lloyd en verzocht om uitkering onder de opstalverzekering en de inboedelverzekering Tijdens de bluswerkzaamheden hebben politie en brandweer op de zolderverdieping van de schuur een hennepkwekerij aangetroffen. Volgens [eiseres] werd het gedeelte van de schuur dat eerder werd gebruikt als hondentrimsalon verhuurd aan een Poolse man.

3 pagina 3 van Namens Delta Lloyd is door onderzoeksbureau I-TEK B.V. (verder I-TEK) onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan. In het rapport van I-TEK staan, voor zover hier van belang, de volgende passages: ( ) Na onderzoek werd vastgesteld en geconcludeerd, dat de elektriciteit op illegale wijze voor de elektriciteitsmeter moet zijn afgenomen. ( ) De heer [naam] van Enexis concludeerde dat het niet anders kan dan dat de brand in de woning in causaal verband staat met de aanwezigheid van de hennepkwekerij. Indien een sluiting in de elektriciteit van de woning achter de meter van één van de woningen zou plaatsvinden, dan zouden de zekeringen in de respectievelijke woning worden aangesproken en niet de hoofdzekeringen in de transformatorkast. De hoofdzekeringen kunnen uitsluitend worden aangesproken door een sluiting of gebrek buiten de elektriciteitsmeter. De brand is ontstaan in de woning van verzekerde tussen de elektriciteitsmeter van de verdeelrichting van de woning en de transformatorkast buiten de woning. De illegale aftakking moet op deze plaats aanwezig zijn geweest. Gezien het aanspreken van de hoofdzekeringen in de transformatorkast is een overbelasting/los contact/sluiting de zeer waarschijnlijke oorzaak van de brand. ( ) De brand is zeer waarschijnlijk ontstaan in de meterkast of daarboven. Binnen de plaats van het ontstaan van de brand bevond zich onder andere de voedingskabel van de hennepkwekerij. Omdat de brand in woning is ontstaan en er voorafgaand aan de brand een stroomstoring in de straat was, is de brand niet ontstaan achter elektriciteitsmeter, maar ervoor. ( ) 2.8. In een als bijlage bij het rapport van I-TEK gevoegde verklaring van de heer [naam], fraudeinspecteur van Enexis, staat nog het volgende: ( ) Het feit dat de technische installatie van de hennepkwekerij niet was beveiligd en de zekeringen van 125 Ampère in het transformatorhuis wel werden aangesproken als gevolg van kortsluiting, duidt op het feit dat de energie van de hennepkwekerij buiten de reguliere huisaansluiting met daarin zekeringen van 25 à 40 Ampère werd afgenomen. Deze wijze van illegale aftakking leidt ertoe dat de aangesloten installatie van de hennepkwekerij niet beveiligd is met de toegestane hoofdbeveiliging van een normaal woonhuis (25 à 40 Ampère), maar met de beveiliging in de aansluitkabel die verderop in de straat in het transformatorhuis is aangebracht (125 Ampère). Hierdoor lopen er veel grotere stromen tot in de installatie van de hennepkwekerij. De kabel en de aftakking en de op deze aftakking aangesloten onderdelen van de hennepkwekerij zijn gebruikt voor omstandigheden waarvoor deze niet geschikt zijn. Deze kabel en de installatieonderdelen worden hierdoor warm, smelten en uiteindelijk ontstaan er kortsluiting met mogelijk meer dan 1000 Ampère. Tijdens de inspectie is vastgesteld dat er in de installatie van de hennepkwekerij geen cq. onvoldoende voorzieningen waren gemaakt, die ervoor zorgen dat er niet meer stroom door de kabel kan gaan dan waarvoor de kabel geschikt is. Tijdens de inspectie is vastgesteld dat de aansluiting van de hennepkwekerij blauw verkleurd was, hetgeen duidt op zeer hoge temperaturen cq. overbelasting van de aansluitkabel zoals hiervoor omschreven. Ten tijde van de brand groeiden in een gedeelte van de hennepkwekerij planten van circa 8 weken oud. Vorenstaande duidt op de actieve teelt van hennepplanten en derhalve ook een afname van energie ten tijde van het ontstaan van de brand. ( ) 2.9. [eiseres] heeft een (contra-)expertise uit laten voeren door Verza Schadeonderzoek B.V. (verder: Verza). In het rapport van Verza is onder andere de volgende passage opgenomen:

4 pagina 4 van 10 ( ) Op blz. 27 van haar rapport concludeert I-Tek dat de brand zeer waarschijnlijk is ontstaan in de meterkast of daarboven. Binnen de plaats van ontstaan bevond zich o.a. de voedingskabel van de hennepkwekerij, aldus het rapport van I-Tek. ( ) Naar de mening van rapporteur kan echter alleen worden gesteld dat de brand ontstond in uw woning. De exacte plaats van ontstaan is echter nooit vastgesteld. Uit de filmbeelden en foto s lijkt het zelfs alsof de brand op de 1e verdieping ontstond. Dit is boven de meterkast, wat niet valt te rijmen met de stelling van Enexis. Bovendien verklaart u tegenover I-Tek dat u, na de constatering van de stroomuitval, nog bij de meterkast bent geweest en dat daar niets bijzonders aan de hand was. Kort erna werd vastgesteld dat er vanaf zolder een knetterend geluid kwam waarna in de betreffende bergruimte aan de straatzijde vuur werd waargenomen. Op basis van uw verklaring moet dan ook worden geconcludeerd dat de brand zeker niet in de meterkast ontstond maar daar boven, op de 1e verdieping. Het ontstaan van de brand kan dan ook niets te maken hebben met de illegale aansluiting van de voedingskabel voor de kwh-meter. ( ) Naar de mening van rapporteur kan niet worden uitgesloten dat de brand werd ingeleid t.g.v. een elektrisch defect of mankement in de vaste huisinstallatie. ( ) Deze beginnende brand, die zich in eerste aanleg latent ontwikkelde, tastte de voedingskabel t.b.v. de hennepkwekerij aan waarna (ook) in die kabel sluiting ontstond met als gevolg dat de zekeringen in het transformatorhuis uitvielen. Tussen de hennepkwekerij en het transformatorhuis was immers geen enkele vorm van zekering in die kabel opgenomen. Vervolgens bleef de brand nog een tijd in een smeulproces, c.q. kon deze zich buiten het zicht verder uitbreiden, bijvoorbeeld in de balklaag van de verdiepingsvloer. Nadat de monteur van Enexis met zijn werkzaamheden was aangevangen ging de brand over in een uitslaande brand met alle gevolgen van dien. ( ) In een reactie van I-TEK op het rapport van Verza staat, onder meer, het volgende: Indien de brand als gevolg van een mankement of defect zijn oorsprong zou hebben gevonden in de huisaansluiting, was het aannemelijk dat de zekering(en) en/of aardlekschakelaar(s) in de elektrische verdeelinrichting van die installatie op dat moment reeds aangesproken was(ren). Zeker in de situatie zoals die door Verza wordt omschreven, namelijk een beginnende brand, die zich in eerste instantie latent ontwikkelde en die de voedingskabel t.b.v. de hennepkwekerij aantastte, waarna (ook) in die kabel sluiting ontstond wat zorgde voor stroomuitval in het transformatorhuis. ( ) Bij de reactie zijn foto s gevoegd van een inwerking zijnde hennepkwekerij Bij brief van 31 maart 2014 heeft Delta Lloyd zowel de woonhuis- als de inboedelverzekering (per direct) beëindigd. In deze brief staat, voor zover van belang, het volgende: ( ) Illegale activiteiten Op basis van alle feiten en omstandigheden, zoals is aangegeven in het onderzoeksrapport, komen wij tot de conclusie dat wij uw schadeclaim op uw woonhuis- en inboedelverzekering moeten afwijzen. In artikel 17 lid 13 van de polisvoorwaarden van de woonhuisverzekering en in artikel 10 lid 6 van de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering staat namelijk vermeld dat schade ontstaan door activiteiten van een verzekerde of een (onder)huurder die wettelijk niet zijn toegestaan, zijn uitgesloten van polisdekking. ( ) Doorgeven wijzigingen Daarnaast wijzen wij, als tweede grond subsidiair, uw schadeclaim af omdat wij nooit van u hebben vernomen, zowel bij acceptatie als tussentijds, dat er sprake is geweest van (onder)verhuur en dat er

5 pagina 5 van 10 een bestemmingswijziging in uw woning heeft plaatsgevonden, waardoor er niet uitsluitend meer sprake was van particulier gebruik. Er was namelijk een hondentrimsalon in uw woning gevestigd. Ook heeft u het exploiteren van een hennepplantage niet doorgegeven. ( ) Tijdens de looptijd van de verzekering kunnen er wijzigingen ontstaan. ( ) Bepaalde wijzigingen moet u melden. Deze kunnen namelijk van belang zijn voor de premie en/of dekking. ( ) Voor uw woonhuisverzekering verwijzen wij voor alle duidelijkheid naar de polisvoorwaarden naar artikel 19.2 (Welke wijzigingen moet u doorgegeven en binnen welke termijnen?), artikel 19.3 (Gevolgen voor de premie en de dekking) en artikel 19.4 (Gevolgen van het niet (op tijd) doorgeven van wijzigingen). Voor uw inboedelverzekering verwijzen wij naar de polisvoorwaarden naar artikel 21 (Gewijzigde omstandigheden), artikel 21.2 (Welke wijzigingen moet u doorgegeven en binnen welke termijnen?), artikel 21.3 (Gevolgen voor de premie en de dekking) en artikel 21.4 (Gevolgen van het niet (op tijd) doorgeven van wijzigingen). Als u de wijzigingen wel aan ons had doorgegeven, hadden wij de verzekeringen niet voortgezet. Opzet/roekeloosheid/merkelijke schuld Tenslotte; de aftapping (door u toegestaan cq. niet door u verhinderd) uit uw meterkast naar een hennepplantage leidt tot een aanzienlijk verhoogd risico op brandschade in een meterkast. Wij zijn van mening dat hier sprake is van de uitsluiting opzet/roekeloosheid/merkelijke schuld. Volledigheidshalve verwijzen wij naar artikel 17 lid 12 van de polisvoorwaarden woonhuisverzekering en naar artikel 10 lid 5 van de polisvoorwaarden inboedelverzekering. Dit is voor ons de derde afwijzingsgrond ( ). Beëindigingen van de verzekeringen Gelet op alle feiten en omstandigheden, hebben wij uw woonhuis- en inboedelverzekering per direct (per vandaag) beëindigd. De overige verzekeringen die bij OHRA zijn ondergebracht, gaan wij beëindigen per eerstkomende contractvervaldatum. ( ) Brief 4 april 2014 heeft Delta Lloyd Pince melding gemaakt van de beëindiging van de aansprakelijkheidsverzekering, de autoverzekering, de auto-inzittendenverzekering en de rechtsbijstandsverzekering op 1 april 2015, respectievelijk 1 oktober Bij akte van taxatie d.d. 20 februari 2015 hebben de schade-experts van Delta Lloyd en [eiseres] de schade aan opstal en inboedel - onder voorbehoud van dekking - gezamenlijk vastgesteld. 3 Het geschil 3.1. [eiseres] vordert, na wijziging van eis, samengevat - dat de rechtbank bij vonnis, uitvoer bij voorraad: I voor recht verklaart dat Delta Lloyd op grond van de inboedel- en opstalverzekering gehouden is tot uitkering aan [eiseres] van de inboedelschade en de op basis van verkoopwaarde berekende opstalschade voortvloeiende uit het schadeveroorzakende voorval van 20 februari 2014; II Delta Lloyd veroordeelt tot betaling aan [eiseres] van een bedrag van ,00 (opstalschade), een bedrag van 3.000,00 (huurderving), een bedrag van 2.750,00 (beredderingskosten) en een bedrag van ,00 (opruimingskosten), te vermeerderen met de wettelijke rente over deze bedragen; III Delta Lloyd veroordeelt tot betaling aan [eiseres] van een bedrag van

6 pagina 6 van ,00 (inboedelschade), een bedrag van 8.000,00 (kosten verblijf elders) en een bedrag van 7.986,00 (opruimingskosten), te vermeerderen met de wettelijke rente over deze bedragen; IV Delta Lloyd veroordeelt om uiterlijk binnen vijf dagen na betekening van het vonnis met terugwerkende kracht de beëindiging van de opstal- en inboedelverzekering ongedaan te maken en de verzekeringen per 31 maart 2014 voort te zetten, op straffe van verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 per dag; V Delta Lloyd veroordeelt om uiterlijk binnen vijf dagen na betekening van het vonnis met terugwerkende kracht de beëindiging van de aansprakelijkheidsverzekering, de auto(inzittenden) verzekering en de rechtsbijstandverzekering ongedaan te maken en deze verzekeringsovereenkomsten per 1 april 2015 respectievelijk 1 oktober 2014 voort te zetten, op straffe van verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 per dag; VI Delta Lloyd veroordeelt tot betaling van de buitengerechtelijke kosten van , te vermeerderen met de wettelijke rente daarover; V Delta Lloyd veroordeelt in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover wanneer deze niet binnen veertien dagen na het wijzen van het vonnis zijn voldaan [eiseres] legt tegen de achtergrond van de vaststaande feiten het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Delta Lloyd is op grond van de woonhuis- en de inboedelverzekering gehouden tot uitkering van de door [eiseres] geleden schade over te gaan. Delta Lloyd komt geen beroep toe op de in de polisvoorwaarden opgenomen uitsluitingen. Allereerst heeft te gelden dat de toepasselijkheid van de polisvoorwaarden nimmer is overeengekomen. Bovendien heeft [eiseres] een beroep gedaan op de vernietigbaarheid van de polisvoorwaarden, omdat deze niet (tijdig) aan haar ter hand zijn gesteld, dan wel omdat de bewuste bedingen zij zijn aan te merken als onredelijk bezwarende bedingen. Van kernbedingen is in het onderhavige geval geen sprake. De bedingen waar Delta Lloyd zich op beroept, raken niet de kern van de over en weer te leveren prestaties en zijn niet van invloed op de premiestelling, aldus [eiseres]. Zelfs als aan Delta Lloyd een beroep op haar polisvoorwaarden toekomt, dan nog zal Delta Lloyd tot uitkering over moeten gaan. De ontstane schade is, zo blijkt uit het rapport van Verza, niet veroorzaakt, ontstaan of verergerd door activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan. Er is geen sprake van een risicowijziging, althans [eiseres] wist niets van een eventuele risicowijziging, en er is geen sprake van een causaal verband tussen de vermeende wijzigingen van de bestemming en het risico zoals zich dat heeft verwezenlijkt. Het is bovendien niet aannemelijk dat Delta Lloyd de verzekeringen zou hebben beëindigd wanneer zij had geweten van de bestemmingswijzigingen. Er is ten slotte geen sprake van opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld aan de zijde van [eiseres]. Delta Lloyd is gelet op al het voorgaande ten onrechte tot beëindiging van de verzekeringen over gegaan, aldus [eiseres] Delta Lloyd concludeert (primair) tot niet-ontvankelijk verklaring van [eiseres] in haar vorderingen, althans tot afwijzing van deze vorderingen, met veroordeling, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, van [eiseres] in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover wanneer deze niet binnen veertien dagen na het wijzen van het vonnis zijn voldaan en de nakosten. Delta Lloyd beroept zich op de in haar polisvoorwaarden opgenomen uitsluitingen en voert aan dat, uit het onderzoek dat is ingesteld naar aanleiding van de in de woning aangetroffen hennepkwekerij, is gebleken dat sprake is geweest van activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan, van niet gemelde bestemmingswijzigingen en van opzet/bewuste roekeloosheid/merkelijke schuld. De bewuste bedingen in de polisvoorwaarden zijn volgens Delta Lloyd aan te merken als kernbedingen. Ten aanzien van de opzegging van de verzekeringen beroept zij zich op bepalingen in de polisvoorwaarden die haar de bevoegdheid tot opzegging toekennen Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

7 pagina 7 van 10 4 De beoordeling 4.1. [eiseres] vordert, onder meer, uitkering op grond van de bij Delta Lloyd afgesloten woonhuis- en inboedelverzekering. Kern van het geschil betreft de vraag of aan Delta Lloyd een beroep toekomt op de in haar polisvoorwaarden opgenomen uitsluitingen met betrekking tot illegale activiteiten, niet gemelde bestemmingswijzigingen en/of opzet/bewuste roekeloosheid/merkelijke schuld en of zij op grond hiervan aan [eiseres] dekking kon weigeren en tot opzegging van de verzekeringen mocht overgaan [eiseres] betwist allereerst dat de door Delta Lloyd gehanteerde polisvoorwaarden tussen partijen zijn overeengekomen. Aan deze betwisting wordt gelet op het navolgende voorbij gegaan Tussen partijen staat vast dat [eiseres] in 2007, in verband met de aankoop van de woning, een reeds bestaande inboedelverzekering bij Delta Lloyd heeft verlengd/omgezet naar een nieuw adres en een (nieuwe) woonhuisverzekering heeft afgesloten. De contractduur van beide verzekeringen bedraagt (steeds) 1 jaar. Delta Lloyd heeft aan [eiseres] in verband met de verlenging van de verzekeringen jaarlijks een nieuw polisblad gezonden. Op deze polisbladen wordt (steeds) verwezen naar de door Delta Lloyd gehanteerde polisvoorwaarden. [eiseres] heeft ter comparitie verklaard dat zij al vanaf 2003 bij Delta Lloyd een woonhuis- en een inboedelverzekering had en dat zij van deze verzekeringen in 2003 de door Delta Lloyd gehanteerde polisvoorwaarden heeft ontvangen. Zij erkent dat zij - ook na jaarlijks van Delta Lloyd (nieuwe) polisbladen heeft ontvangen, maar werpt op dat zij daar niet steeds een set polisvoorwaarden bij heeft ontvangen. [eiseres] weet, gelet op het voorgaande, dat Delta Lloyd polisvoorwaarden hanteert en dat de inhoud van de verzekeringsovereenkomsten - nog los van de vraag of dat überhaupt mogelijk is - (dus) niet slechts wordt bepaald door de informatie op de ontvangen polisbladen. [eiseres] heeft ondanks dit gegeven geen bezwaar gemaakt tegen de toepasselijkheid van de polisvoorwaarden op de verzekeringsovereenkomsten. Delta Lloyd mocht er daarom, naar het oordeel van de rechtbank, gerechtvaardigd op vertrouwen dat [eiseres] de toepasselijkheid van de polisvoorwaarden op de overeenkomsten heeft aanvaard. De polisvoorwaarden zijn daarmee onderdeel van de afspraken tussen partijen Vervolgens ligt de vraag voor of Delta Lloyd een beroep kan doen op de eerder genoemde, in de polisvoorwaarden opgenomen, uitsluitingen. De rechtbank zal allereerst ingaan op de uitsluiting met betrekking tot illegale activiteiten zoals opgenomen in artikel 17 lid 13 van de polisvoorwaarden woonhuisverzekering, respectievelijk artikel 10 lid 6 van de polisvoorwaarden inboedelverzekering. Deze artikelen luiden als volgt: Artikel 17 lid 13 polisvoorwaarden woonhuisverzekering: Verder is van dekking uitgesloten schade of verlies, (mede) veroorzaakt, ontstaan of verergerd door: activiteiten van een verzekerde of (onder)huurder die wettelijk niet zijn toegestaan. Artikel 10 lid 6 polisvoorwaarden inboedelzekering: Ook is niet verzekerd schade of verlies, (mede) veroorzaakt, ontstaan of verergerd door: activiteiten van een verzekerde of (onder)huurder die wettelijk niet zijn toegestaan Tussen partijen is in geschil of de uitsluiting met betrekking tot illegale activiteiten al dan niet aangemerkt dient te worden als een kernbeding. Delta Lloyd stelt dat dit het geval is, hetgeen door [eiseres] wordt betwist. Hoewel het begrip kernbeding restrictief moet worden uitgelegd, kwalificeren de hierboven weergegeven - praktisch gelijkluidende - bepalingen uit de verzekeringsovereenkomsten, naar het oordeel van de rechtbank, als duidelijk en begrijpelijk geformuleerd kernbedingen. De bepalingen zijn immers, daar bestaat geen twijfel over, rechtstreeks van invloed op de omvang van de verzekeringsdekking (vgl. Parl. Gesch. Inv. Boek 6, p. 1527). 4.6.

8 pagina 8 van 10 Aangezien de uitsluiting met betrekking tot illegale activiteiten kwalificeert als kernbeding en niet als algemene voorwaarde in de zin van artikel 6:231 onder a BW, zijn hierop de regels van afdeling BW (m.b.t. algemene voorwaarden) niet van toepassing. Aan het door [eiseres] gedane beroep op vernietigbaarheid van deze polisvoorwaarde en het beroep op onredelijk bezwarendheid daarvan wordt derhalve voorbij gegaan De rechtbank komt vervolgens toe aan beantwoording van de vraag of Delta Lloyd, in het onderhavige geval, een beroep kan doen op de uitsluiting met betrekking tot illegale activiteiten. Delta Lloyd stelt dat dit het geval is omdat - volgens haar - sprake is van een situatie waarbij de (brand)schade (mede) is veroorzaakt, ontstaan of verergerd door activiteiten van een verzekerde of (onder)huurder die wettelijk niet zijn toegestaan. Zij verwijst ter onderbouwing van haar stelling naar de bevindingen van I-TEK. [eiseres] betwist evenwel dat de brand (mede) is veroorzaakt, ontstaan of verergerd door - kort gezegd - illegale activiteiten en wijst op de bevindingen van Verza Vast staat dat na de brand in de woning van [eiseres] een hennepkwekerij is aangetroffen. Vast staat ook, [eiseres] stelt dat immers zelf, dat deze hennepkwekerij werd voorzien van elektriciteit middels een voedingskabel die in de meterkast van de woning - buiten de kwh-meter om - werd aangesloten op de hoofdvoedingskabel van Enexis. Tussen partijen is kennelijk niet in geschil dat zowel de aanwezigheid van een hennepkwekerij als de illegale aftapping (en daarmee diefstal) van stroom zijn aan te merken als activiteiten - volgens [eiseres] van een (onder)huurder - die wettelijk niet zijn toegestaan. In zoverre wordt dus voldaan aan de omschrijving van de uitsluitingsbepaling. In geschil tussen partijen is echter of de ontstane schade al dan niet (mede) is veroorzaakt, ontstaan of verergerd door eerder genoemde illegale activiteiten Delta Lloyd stelt dat dit het geval is en verwijst zowel naar het rapport van I-TEK als de reactie van I-TEK op het rapport van Verza. Delta Lloyd stelt dat op 20 februari 2014 in de woning sprake was van een in werking zijnde hennepkwekerij en voorts dat er een verband bestaat tussen de aanwezigheid van de hennepkwekerij en de ontstane brand. Delta Lloyd stelt dat de brand volgens I-TEK zeer waarschijnlijk is ontstaan in de meterkast van [eiseres] of daarboven, op de plek waar zich de voedingskabel van de hennepkwekerij bevond. Zij wijst er op dat de hoofdzekeringen van het transformatorhuis, van 125 Ampère per stuk, die enkel kunnen worden aangesproken door kortsluiting of gebruik buiten de elektriciteitsmeter om, waren doorgebrand. Dit terwijl de zekeringen in de woning van [eiseres] - volgens [eiseres] - niet zijn aangesproken, zodat de brand ontstaan moet zijn tussen de elektriciteitsmeter van de verdeelinrichting van de woning en de transformatorkast buiten. Delta Lloyd wijst op de verklaring van [naam] (Enexis) waarin staat aangegeven dat is vastgesteld dat de aansluiting van de hennepkwekerij blauw verkleurd was, hetgeen duidt op zeer hoge temperaturen cq. overbelasting. Voor andere oorzaken (dan dat de brand is ontstaan door de illegale aansluiting ten behoeve van de hennepkwekerij) zijn volgens Delta Lloyd, blijkens de (aanvullende) opmerkingen van I-TEK daarover, geen aanwijzingen gevonden [eiseres] betwist dat de brand is ontstaan in de meterkast en wijst op het rapport van Verza. De rapporteur van Verza concludeert dat naar zijn mening niet kan worden uitgesloten dat de brand werd ingeleid ten gevolge van een elektrisch defect of mankement in de vaste huisinstallatie. Deze beginnende brand, die zich in eerste aanleg latent ontwikkelde, tastte volgens Verza de voedingskabel ten behoeve van de hennepkwekerij aan waarna (ook) in die kabel kortsluiting ontstond met als gevolg dat de zekeringen in het transformatorhuis uitvielen. Tussen de hennepkwekerij en het transformatorhuis was immers geen enkele vorm van zekering in die kabel opgenomen. Vervolgens bleef de brand volgens de rapporteur van Verza nog een tijd in een smeulproces, c.q. kon deze zich buiten het zicht verder uitbreiden, bijvoorbeeld in de balklaag van de verdiepingsvloer. Nadat de monteur van Enexis met zijn werkzaamheden was aangevangen ging de brand, volgens Verza, over in een uitslaande brand met alle gevolgen van dien. [eiseres] /Verza merkt bij dit alles op dat niet blijkt van een operationele hennepkwekerij, zodat de kans op overbelasting ook een stuk minder is De rechtbank overweegt als volgt. Delta Lloyd stelt dat ten tijde van de brand sprake was van een in werking zijnde hennepkwekerij. [eiseres] betwist dat hiervan sprake was. Delta Lloyd heeft haar stelling reeds bij conclusie van antwoord onderbouwd door overlegging van de reactie van I-TEK op het rapport van Verza (r.o. 2.10). Bij deze reactie zijn foto s van de in werking zijnde hennepkwekerij

9 pagina 9 van 10 overgelegd en is toegelicht dat de politie de kwekerij ontmanteld heeft, reden waarom de planten op de eerder overgelegde foto s niet (meer) te zien waren. [eiseres] heeft niets ingebracht tegen deze (nadere) onderbouwing. Zij heeft haar betwisting, tegen de achtergrond van de onderbouwde stelling van Delta Lloyd op dit punt, dan ook onvoldoende onderbouwd. De rechtbank neemt als vaststaand aan dat de hennepkwekerij ten tijde van de brand in werking was en dat er (dus) sprake was van stroomafname ten behoeve van de hennepkwekerij Delta Lloyd stelt dat de brand ten minste mede is veroorzaakt, ontstaan of verergerd als gevolg van de in de woning aanwezige hennepkwekerij en de in verband daarmee buiten de meter om aangelegde stroomaansluiting, hetgeen volgens Delta Lloyd kort gezegd blijkt uit het feit dat de zekeringen van de woning van [eiseres] - naar haar eigen zeggen - niet zijn aangesproken, maar de zekeringen in het transformatorhuis wel. [eiseres] betwist dit, maar deze betwisting is naar het oordeel van de rechtbank niet eenvoudig te volgen. Zelfs wanneer aangenomen wordt dat - zoals [eiseres] aanvoert - de brand niet is ontstaan in de meterkast, maar dat deze werd ingeleid door een elektrisch defect of mankement in de vaste huisinstallatie, hetgeen kennelijk de mening is van de rapporteur van Verza, dan kan de rechtbank het vervolg van de redenering van [eiseres] /Verza niet volgen. (Ook) Verza concludeert dat er op enig moment kortsluiting is ontstaan in de voedingskabel ten behoeve van de hennepkwekerij, vervolgens wordt betoogd dat er sprake is geweest van twee brandhaarden; een primaire brandhaard ontstaan door het defect in de vaste huisinstallatie en een secundaire brandhaard ontstaan naar aanleiding van de kortsluiting in deze voedingskabel. Naar de mening van de rapporteur heeft kennelijk alleen de primaire brandhaard geleid tot de uitslaande brand en de als gevolg daarvan ontstane brandschade. De secundaire brandhaard niet. De redenering van de rapporteur van Verza waarop de betwisting door [eiseres] is gestoeld, bevat meerdere aannames die, naar het oordeel van de rechtbank, niet (lijken te) zijn gegrond op de door Verza aangetroffen situatie, de foto s, de aanwezige verklaringen dan wel op de andere bewijsmiddelen. Met name de stelling dat de (volgens Verza aanwezige) tweede (secundaire) brandhaard - volgens de rapporteur van Verza ontstaan door kortsluiting in de voedingskabel ten behoeve van de hennepkwekerij - de uitslaande brand niet ten minste mede heeft veroorzaakt of verergerd, is zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, niet te volgen. Niet duidelijk is waarom de volgens Verza aanwezige primaire brandhaard (geheel) verantwoordelijk is voor de brand in de woning, zonder dat deze tot kortsluiting in de meterkast leidde. De echtgenoot van [eiseres] heeft immers verklaard dat hij omstreeks 04:00 uur in de meterkast heeft gekeken en zag dat de stoppen niet waren doorgeslagen (productie 9, p. 5 bij dagvaarding). [eiseres] heeft aldus de gemotiveerde stelling van Delta Lloyd, welke stelling nog nader onderbouwd is met de reactie van I-TEK op het rapport van Verza (r.o. 2.10), onvoldoende gemotiveerd betwist. De rechtbank neemt, mede tegen de achtergrond dat ook [eiseres] aanvoert dat (op enig moment) kortsluiting is ontstaan in de voedingskabel ten behoeve van de hennepkwekerij waardoor een (al dan niet secundaire) brandhaard is ontstaan, als vaststaand aan dat de brandschade (ten minste) mede is veroorzaakt, ontstaan of verergerd door activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan Delta Lloyd kon gelet op het voorgaande op grond van de uitsluitingsbepaling met betrekking tot illegale activiteiten dekking aan [eiseres] onder zowel de opstal- als de inboedelverzekering weigeren In artikel 8 lid 4 van de polisvoorwaarden behorende bij beide verzekeringen is bepaald dat Delta Lloyd de verzekeringen mag opzeggen indien zij als van mening is dat het risico voor haar in redelijkheid onaanvaardbaar hoog of groot is. Delta Lloyd heeft gelet op deze bepaling in het licht van al het voorgaande zowel de opstal- als de inboedelverzekering per direct kunnen beëindigen. Gelet op de aanwezigheid van een - illegale - hennepkwekerij in de woning van [eiseres] (ongeacht of [eiseres] daarvan op de hoogte was), kon het risico van Delta Lloyd onder beide verzekeringen in redelijkheid als onaanvaardbaar groot worden beschouwd De overige verzekeringen heeft Delta Lloyd, met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijnen, per einddatum van de respectievelijke contractperiodes beëindigd. Hiertoe was zij op grond van haar polisvoorwaarden gerechtigd De vorderingen van [eiseres] moeten dan ook worden afgewezen. De overige stellingen en verweren van partijen behoeven geen bespreking meer.

10 pagina 10 van [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Delta Lloyd worden begroot op: - griffierecht 3.829,00 - salaris advocaat 4.000,00 (2,0 punt tarief 2.000,00) Totaal 7.829, De wettelijke rente over de proceskosten en de nakosten zullen worden toegewezen als hierna vermeld. 5 De beslissing De rechtbank 5.1. wijst de vorderingen af, 5.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van Delta Lloyd tot op heden begroot op 7.829,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling, 5.3. veroordeelt [eiseres] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [eiseres] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, 5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. J.M. Graat, mr. B.J. Engberts en mr. E. Boerwinkel en in het openbaar uitgesproken op 22 juli 2015.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4571

ECLI:NL:RBGEL:2013:4571 ECLI:NL:RBGEL:2013:4571 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 14-11-2013 Zaaknummer 877986 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-103 d.d. 2 april 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2013:5041 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2013:5041 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2013:5041 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 04-09-2013 Datum publicatie 11-09-2013 Zaaknummer 252778 Rechtsgebieden Rechtbank

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:5262

ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 5 2772015 ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24072015 Datum publicatie 25072015 Zaaknummer 3437926 cv expl 1445430 Rechtsgebieden

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden.

Eiseres zal hierna [A] genoemd worden. Gedaagden zullen hierna ieder afzonderlijk [B] en [C], alsmede gezamenlijk [B] c.s. genoemd worden. Rechtbank Amsterdam, 06 juni 2012; de hondenbezitter is aansprakelijk voor de letselschade van een vrouw die tijdens het uitlaten van de hond ten valt komt doordat de hond plotseling hard aan de lijn trok.

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel.

Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel. Rechtbank Amsterdam 15 april 2009; voetganger struikelt over uitstekend putdeksel. Benadeelde komt ten val over een putdeksel dat drie centimeter boven het gewone trottoirniveau uitsteekt en loopt letsel

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst ECLI:NL:RBNNE:2013:6766 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 13-11-2013 Zaaknummer KG-2442504 - CV EXPL 13-8338-L Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:rbobr:2016:1526 Instantie Rechtbank Oost Brabant Datum uitspraak 09 03 2016 Datum publicatie 04 04 2016 Zaaknummer

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2015:15544 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA 15/1545

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2015:15544 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA 15/1545 EJEA 16-006 ECLI:NL:RBDHA:2015:15544 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak03-11-2015 Datum publicatie08-01-2016 ZaaknummerC/09/497838 / KG ZA 15/1545 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

Partijen zullen hierna de curator en de gemeente genoemd worden.

Partijen zullen hierna de curator en de gemeente genoemd worden. 6 FAX +31302233198 RECHTBANK UTRECHT ROLADM vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht zitting houdend te Utrecht zaaknummer/rolnummer: C/16/324379 / HA ZA 12-764 Vonnis van 3 april 2013 in

Nadere informatie

LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965

LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965 LJN: CA1235,Sector kanton Rechtbank Alkmaar, 422005 CV EXPL 12-2965 Datum uitspraak: 11-04-2013 Datum publicatie: 28-05-2013 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:1759

ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 31-07-2013 Datum publicatie 13-08-2013 Zaaknummer C08/131945 HA ZA 12-346 en C/08/134441 HA ZA 13-23 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak Datum uitspraak: 06-07-2007 Datum publicatie: 06-07-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Eiseres

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C / HA ZA van vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Vonnis van 23 november 2016 in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C10915 07759 / HA ZA 16-329 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EUREST SERVICES

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 290903 / HA ZA 07-2143 Vonnis van in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht HENKEL KGaA, gevestigd te Düsseldorf,

Nadere informatie

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-340 d.d. 12 december 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting Consument heeft met ingang van

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [BETROKKENE] en [VERZEKERAAR] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [BETROKKENE] en [VERZEKERAAR] genoemd worden. beschikking RECHTBANK ROTTERDAM Team handel zaaknummer / rekestnummer: C/10/423356 / HA RK 13-304 Beschikking van in de zaak van [BETROKKENE], wonende te Rotterdam, verzoeker, advocaat mr. P. Meijer, tegen'

Nadere informatie

pagina 1 van 5 LJN: BY0153, Rechtbank 's-gravenhage, 409427 / HA ZA 11-2833 Datum 03-10-2012 uitspraak: Datum 15-10-2012 publicatie: Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Vonnis in incident van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te

Nadere informatie

RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding Inhoudsindicatie

RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding Inhoudsindicatie EJEA 16041 ECLI:NL:RBZWB:2016:1623 Rechtbank ZeelandWestBrabant Datum uitspraak21032016 Datum publicatie24032016 ZaaknummerC/02/311776 / KG ZA 16108 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBROT:2016:10202 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/10/ / KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBROT:2016:10202 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/10/ / KG ZA EJEA 17014 ECLI:NL:RBROT:2016:10202 Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08092016 Datum publicatie 26012017 Zaaknummer C/10/504343 / KG ZA 16693 Rechtsgebieden Aanbestedingsrecht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395991 / HA ZA 11-1715 Vonnis van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HOLLANDERS PRINTING

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:6781 Deeplink

ECLI:NL:GHARL:2014:6781 Deeplink Print het document. ECLI:NL:GHARL:2014:6781 Deeplink Instantie Gerechtshof ArnhemLeeuwarden Datum uitspraak 02092014 Datum publicatie 30092014 Zaaknummer 200.114.326 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres/naam] en Microbel worden genoemd.

Partijen zullen hierna [eiseres/naam] en Microbel worden genoemd. [eiseres] MICROBEL Nederland B.V. DomJur 2016-1201 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/304761 / KG ZA 16-285 ECLI:NL:RBGEL:2016:4299 Datum: 2 augustus 2016 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiseres],

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-113 d.d. 15 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/weekoverzicht/default.aspx?details=true&datum_tussen_t...

http://zoeken.rechtspraak.nl/weekoverzicht/default.aspx?details=true&datum_tussen_t... Page 1 of 5 LJN: BI3021, Rechtbank Zutphen, 92977 / HA ZA 08-457 Datum uitspraak: 15-04-2009 Datum publicatie: 06-05-2009 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR Datum: 2 april 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

LJN: BX1386,Sector kanton Rechtbank Leeuwarden, CV EXPL

LJN: BX1386,Sector kanton Rechtbank Leeuwarden, CV EXPL LJN: BX1386,Sector kanton Rechtbank Leeuwarden, 375581 CV EXPL 11-5914 Datum uitspraak: 11-07-2012 Datum publicatie: 13-07-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Midden Nederland

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Midden Nederland Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2016:1344 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Datum uitspraak 14 03 2016 Datum publicatie 16 03 2016 Rechtbank Midden Nederland Zaaknummer

Nadere informatie

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Delta Lloyd Levensverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-408 d.d. 12 november 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering.

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-278 d.d. 18 juli 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. M.M.C. Oyen, secretaris) Samenvatting Volgens de Commissie is het gedrag van

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:3335 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:3335 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ / KG ZA EJEA 16-045 ECLI:NL:RBDHA:2016:3335 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak30-03-2016 Datum publicatie31-03-2016 ZaaknummerC/09/504705 / KG ZA 16-131 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:5320

ECLI:NL:RBGEL:2015:5320 ECLI:NL:RBGEL:2015:5320 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12052015 Datum publicatie 18082015 Zaaknummer 281394 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Ness Nederland en het CVZ genoemd worden.

Partijen zullen hierna Ness Nederland en het CVZ genoemd worden. LJN: AZ5960, Rechtbank Amsterdam, 358180 / KG ZA 06-2237 GM/PvV Datum uitspraak: 11-01-2007 Datum publicatie: 11-01-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Ness

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:1613

ECLI:NL:RBGEL:2014:1613 ECLI:NL:RBGEL:2014:1613 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 26-02-2014 Datum publicatie 11-03-2014 Zaaknummer 244771 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004. Vonnis.

Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004. Vonnis. Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Partijen zullen hierna de Ontvanger, Sukul en Oemrawsingh genoemd worden.

Partijen zullen hierna de Ontvanger, Sukul en Oemrawsingh genoemd worden. vonnis " IN NAAM VAN DE KONING RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/475239 / HA ZA 14-1167 Vonnis van in de zaak van DE ONTVANGER VAN DE BELASTINGDIENSTIMIDDEN-EN (voorheen: de Ontvanger

Nadere informatie

LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119

LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119 LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119 Print uitspraak Datum uitspraak: 12-05-2010 Datum publicatie: 12-05-2010 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Voorlopige voorziening

Nadere informatie

Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, hierna te noemen Aangeslotene.

Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-445 d.d. 18 december 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Consument ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Nadere informatie

- het op 4 juni 2014 ingekomen klaagschrift van [klager] ( klager ), inclusief 5 producties;

- het op 4 juni 2014 ingekomen klaagschrift van [klager] ( klager ), inclusief 5 producties; RAAD VAN TUCHT VERENIGING VAN REGISTERCONTROLLERS Datum uitspraak: 4 november 2014 Zaaknummer: RvT VRC 2014-02 de heer [klager], wonende te [woonplaats 1] gemachtigde: de heer mr. R.M. Braat K L A G E

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden. LJN: AU3784, Raad van State, 200501342/1 Print uitspraak Datum uitspraak: 05-10-2005 Datum publicatie: 05-10-2005 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:5921

ECLI:NL:RBGEL:2014:5921 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 4 742015 ECLI:NL:RBGEL:2014:5921 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 10092014 Datum publicatie 17092014 Zaaknummer 2660747 CV 14218 Rechtsgebieden

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september

Uitspraak. 1De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 8 juni de comparitie van 27 september Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Civiel recht kantonrechter locatie Amersfoort zaaknummer: 5002999 AC EXPL 16-1728 WL/1132 Vonnis van 2 november 2016 inzake [eiser], wonende te [woonplaats], verder

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aanprakelijkheid gevestigd te Hoofddorp, gedaagde partij, gemachtigde: mr. M.A.M. Lem.

de besloten vennootschap met beperkte aanprakelijkheid gevestigd te Hoofddorp, gedaagde partij, gemachtigde: mr. M.A.M. Lem. IN NAAM DES Ko"r,,,,'G~ vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team kanton Leiden/Gouda Locatie Alphen aan den Rijn TJ Rolnr.: 1258331 \CV EXPL 13-762 Datum: 2juli 2013 Vonnis in de voorziening bij voorraad )( wonende

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:2678

ECLI:NL:RBGEL:2014:2678 ECLI:NL:RBGEL:2014:2678 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Gelderland 18-04-2014 23-04-2014 2425528 Civiel recht Eerste

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 Vonnis in kort geding van in de zaak van JOSEPHUS JOHANNUS MARTINUS BAX, wonende te Bergeijk, eiser, procureur

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 17-03-2010 Datum publicatie 11-08-2010 Zaaknummer 267201 / HA ZA 09-1125 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx pagina 1 van 5 LJN: BP2860, Rechtbank 's-gravenhage, 366594 - HA ZA 10-1807 Datum uitspraak: 02-02-2011 Datum publicatie: 02-02-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-319 d.d. 2 september 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf en mr. M.L. Hendrikse, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is ECLI:NL:GHARL:2015:4336 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 16-06-2015 Datum publicatie 19-06-2015

Nadere informatie

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam.

De procedure wordt voor RITM mede behandeld door mr. M.D.R. Joppe, eveneens advocaat te Amsterdam. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/458213 / HA ZA 14-90 Vonnis in incident van in de zaak van: de rechtspersoon naar vreemd recht RITM OKB ZOA, gevestigd

Nadere informatie

Aart Mondria, wonende te Dronten, eiser, gemachtigde: mr. J.M. van Remundt te Zoetermeer (Postbus 3012, 2700 KV),

Aart Mondria, wonende te Dronten, eiser, gemachtigde: mr. J.M. van Remundt te Zoetermeer (Postbus 3012, 2700 KV), vonnis RECHTBANK ZUTPHEN Sector Kanton Locatie Harderwijk Zaaknummer : 419340 CV EXPL 10-2115 Grosse aan : mr. Van Remundt Afschrift aan : mr. Messelink Verzonden d.d. : Vonnis van de kantonrechter d.d.

Nadere informatie

de besloten vennootschap Van de Burgwal Financieel Adviesbureau B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Van de Burgwal Financieel Adviesbureau B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-252 d.d. 30 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw M.M.C. Oyen, secretaris) Samenvatting De Commissie stelt vast dat de verzekering

Nadere informatie

[Eiser] Kenco DomJur 2015-1107

[Eiser] Kenco DomJur 2015-1107 [Eiser] Kenco DomJur 2015-1107 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/276815 / KG ZA 15-24 ECLI:NL:RBGEL:2015:1350 Datum: 20 februari 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], wonende te [plaats],

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890

ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 1 van 5 29-4-2015 17:05 ECLI:NL:RBNHO:2014:2890 Instantie Datum uitspraak 02-04-2014 Datum publicatie 10-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2274912 - CV EXPL 13-3338 Rechtsgebieden Civiel recht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/05/235068 / HA ZA 12-728

zaaknummer / rolnummer: C/05/235068 / HA ZA 12-728 vonnis er koningin!' RECHTBANK OOST-NEDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer / rolnummer: C/05/235068 / HA ZA 12-728 Vonnis van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

vonnis Sector handel - en familierecht zaaknummer / rolnummer: 2757541 KG ZA 09- (090 Vonnis in kort geding van 6 november 2009 in de zaak van

vonnis Sector handel - en familierecht zaaknummer / rolnummer: 2757541 KG ZA 09- (090 Vonnis in kort geding van 6 november 2009 in de zaak van vonnis RECHTBANK UTRECHT Sector handel - en familierecht zaaknummer / rolnummer: 2757541 KG ZA 09- (090 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap ATOOMSTROOM B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek ECLI:NL:RBZWB:2015:3188 Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-372 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-203 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. W.H.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-203 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. W.H. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-203 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. W.H. Luk, secretaris) Klacht ontvangen op : 1 juli 2015 Ingesteld door : Consument Tegen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Page 1 of 5 ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 13-10-2014 Zaaknummer 200.104.509-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-261 d.d. 8 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mevrouw mr. M.M.C. Oyen, secretaris)

Nadere informatie

in naam des Konings vonn1s

in naam des Konings vonn1s in naam des Konings vonn1s RECHTBANK OOST-BRABANT Handelsrecht Zittingsplaats 's-hertogenbosch zaaknummer I rolnummer: CIOl/280384 I HA ZA 14-468 Vonnis van 15 apri12015 in de zaak van de rechtspersoon

Nadere informatie

LJN: BM7306, Rechtbank Groningen, 114360. Datum uitspraak: 09-06-2010 Datum publicatie: 10-06-2010

LJN: BM7306, Rechtbank Groningen, 114360. Datum uitspraak: 09-06-2010 Datum publicatie: 10-06-2010 LJN: BM7306, Rechtbank Groningen, 114360 Datum uitspraak: 09-06-2010 Datum publicatie: 10-06-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie: In de splitsingsakte

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Uitleg van verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BO9731. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer vernietiging en zelf afgedaan

ECLI:NL:GHARN:2011:BO9731. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer vernietiging en zelf afgedaan ECLI:NL:GHARN:2011:BO9731 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 04-01-2011 Datum publicatie 17-01-2011 Zaaknummer 200.064.100 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 110 d.d. 27 april 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/465127 / KG ZA 14-521 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van [X], tevens handelend onder de

Nadere informatie