ECLI:NL:RBGEL:2015:5446

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBGEL:2015:5446"

Transcriptie

1 pagina 1 van 10 ECLI:NL:RBGEL:2015:5446 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie Vraag of schadeverzekeraar gehouden is uitkering te doen na brand in woning van verzekerde. Hennepkwekerij van een onderhuurder aangetroffen in schuur. Uitsluitingen in verzekeringsovereenkomst. Kernbeding of algemene voorwaarde Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer / rolnummer: C/05/ / HA ZA Vonnis van 22 juli 2015 in de zaak van [eiseres], wonende te Cuijk, eiseres, advocaat mr. E.C.M.J. van Kempen te Boxmeer,

2 pagina 2 van 10 tegen de naamloze vennootschap DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem. Partijen zullen hierna [eiseres] en Delta Lloyd genoemd worden. 1 De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - het tussenvonnis van 25 februari de akte overlegging producties tevens houdende wijziging van eis aan de zijde van [eiseres] - het verkort proces-verbaal alsmede de aantekeningen van de griffier van de comparitie van partijen d.d. 9 april Ten slotte is vonnis bepaald. 2 De feiten 2.1. [eiseres] is samen met haar echtgenoot sinds 1 mei 2007 eigenaar van een woonhuis met onder meer een inpandige schuur gelegen aan de [adres] (verder ook: de woning) [eiseres] heeft met ingang van 1 mei 2007 een woonhuisverzekering (opstalverzekering) afgesloten bij OHRA, één van de handelsnamen van Delta Lloyd. Zij beschikte sinds 1 april 2003 reeds over een inboedelverzekering bij OHRA/Delta Lloyd (verder: Delta Lloyd) De contractduur van beide verzekeringen bedraagt, blijkens in het geding gebrachte polisbladen, (steeds) 1 jaar. Als bestemming staat in beide gevallen eigen bewoning vermeld. Op de polisbladen wordt verwezen naar voorwaarden, respectievelijk WOO1303 Woonhuisverzekering en INB1304 Inboedelverzekering [eiseres] heeft tussen 2010 en 2012 in (een gedeelte van) de schuur een hondentrimsalon geëxploiteerd Op 20 februari 2014 heeft er brand gewoed in de woning. Als gevolg van deze brand is schade ontstaan aan de woning (het woongedeelte is nagenoeg geheel verloren gegaan) en de daar aanwezige inboedel. [eiseres] heeft deze schade gemeld bij Delta Lloyd en verzocht om uitkering onder de opstalverzekering en de inboedelverzekering Tijdens de bluswerkzaamheden hebben politie en brandweer op de zolderverdieping van de schuur een hennepkwekerij aangetroffen. Volgens [eiseres] werd het gedeelte van de schuur dat eerder werd gebruikt als hondentrimsalon verhuurd aan een Poolse man.

3 pagina 3 van Namens Delta Lloyd is door onderzoeksbureau I-TEK B.V. (verder I-TEK) onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan. In het rapport van I-TEK staan, voor zover hier van belang, de volgende passages: ( ) Na onderzoek werd vastgesteld en geconcludeerd, dat de elektriciteit op illegale wijze voor de elektriciteitsmeter moet zijn afgenomen. ( ) De heer [naam] van Enexis concludeerde dat het niet anders kan dan dat de brand in de woning in causaal verband staat met de aanwezigheid van de hennepkwekerij. Indien een sluiting in de elektriciteit van de woning achter de meter van één van de woningen zou plaatsvinden, dan zouden de zekeringen in de respectievelijke woning worden aangesproken en niet de hoofdzekeringen in de transformatorkast. De hoofdzekeringen kunnen uitsluitend worden aangesproken door een sluiting of gebrek buiten de elektriciteitsmeter. De brand is ontstaan in de woning van verzekerde tussen de elektriciteitsmeter van de verdeelrichting van de woning en de transformatorkast buiten de woning. De illegale aftakking moet op deze plaats aanwezig zijn geweest. Gezien het aanspreken van de hoofdzekeringen in de transformatorkast is een overbelasting/los contact/sluiting de zeer waarschijnlijke oorzaak van de brand. ( ) De brand is zeer waarschijnlijk ontstaan in de meterkast of daarboven. Binnen de plaats van het ontstaan van de brand bevond zich onder andere de voedingskabel van de hennepkwekerij. Omdat de brand in woning is ontstaan en er voorafgaand aan de brand een stroomstoring in de straat was, is de brand niet ontstaan achter elektriciteitsmeter, maar ervoor. ( ) 2.8. In een als bijlage bij het rapport van I-TEK gevoegde verklaring van de heer [naam], fraudeinspecteur van Enexis, staat nog het volgende: ( ) Het feit dat de technische installatie van de hennepkwekerij niet was beveiligd en de zekeringen van 125 Ampère in het transformatorhuis wel werden aangesproken als gevolg van kortsluiting, duidt op het feit dat de energie van de hennepkwekerij buiten de reguliere huisaansluiting met daarin zekeringen van 25 à 40 Ampère werd afgenomen. Deze wijze van illegale aftakking leidt ertoe dat de aangesloten installatie van de hennepkwekerij niet beveiligd is met de toegestane hoofdbeveiliging van een normaal woonhuis (25 à 40 Ampère), maar met de beveiliging in de aansluitkabel die verderop in de straat in het transformatorhuis is aangebracht (125 Ampère). Hierdoor lopen er veel grotere stromen tot in de installatie van de hennepkwekerij. De kabel en de aftakking en de op deze aftakking aangesloten onderdelen van de hennepkwekerij zijn gebruikt voor omstandigheden waarvoor deze niet geschikt zijn. Deze kabel en de installatieonderdelen worden hierdoor warm, smelten en uiteindelijk ontstaan er kortsluiting met mogelijk meer dan 1000 Ampère. Tijdens de inspectie is vastgesteld dat er in de installatie van de hennepkwekerij geen cq. onvoldoende voorzieningen waren gemaakt, die ervoor zorgen dat er niet meer stroom door de kabel kan gaan dan waarvoor de kabel geschikt is. Tijdens de inspectie is vastgesteld dat de aansluiting van de hennepkwekerij blauw verkleurd was, hetgeen duidt op zeer hoge temperaturen cq. overbelasting van de aansluitkabel zoals hiervoor omschreven. Ten tijde van de brand groeiden in een gedeelte van de hennepkwekerij planten van circa 8 weken oud. Vorenstaande duidt op de actieve teelt van hennepplanten en derhalve ook een afname van energie ten tijde van het ontstaan van de brand. ( ) 2.9. [eiseres] heeft een (contra-)expertise uit laten voeren door Verza Schadeonderzoek B.V. (verder: Verza). In het rapport van Verza is onder andere de volgende passage opgenomen:

4 pagina 4 van 10 ( ) Op blz. 27 van haar rapport concludeert I-Tek dat de brand zeer waarschijnlijk is ontstaan in de meterkast of daarboven. Binnen de plaats van ontstaan bevond zich o.a. de voedingskabel van de hennepkwekerij, aldus het rapport van I-Tek. ( ) Naar de mening van rapporteur kan echter alleen worden gesteld dat de brand ontstond in uw woning. De exacte plaats van ontstaan is echter nooit vastgesteld. Uit de filmbeelden en foto s lijkt het zelfs alsof de brand op de 1e verdieping ontstond. Dit is boven de meterkast, wat niet valt te rijmen met de stelling van Enexis. Bovendien verklaart u tegenover I-Tek dat u, na de constatering van de stroomuitval, nog bij de meterkast bent geweest en dat daar niets bijzonders aan de hand was. Kort erna werd vastgesteld dat er vanaf zolder een knetterend geluid kwam waarna in de betreffende bergruimte aan de straatzijde vuur werd waargenomen. Op basis van uw verklaring moet dan ook worden geconcludeerd dat de brand zeker niet in de meterkast ontstond maar daar boven, op de 1e verdieping. Het ontstaan van de brand kan dan ook niets te maken hebben met de illegale aansluiting van de voedingskabel voor de kwh-meter. ( ) Naar de mening van rapporteur kan niet worden uitgesloten dat de brand werd ingeleid t.g.v. een elektrisch defect of mankement in de vaste huisinstallatie. ( ) Deze beginnende brand, die zich in eerste aanleg latent ontwikkelde, tastte de voedingskabel t.b.v. de hennepkwekerij aan waarna (ook) in die kabel sluiting ontstond met als gevolg dat de zekeringen in het transformatorhuis uitvielen. Tussen de hennepkwekerij en het transformatorhuis was immers geen enkele vorm van zekering in die kabel opgenomen. Vervolgens bleef de brand nog een tijd in een smeulproces, c.q. kon deze zich buiten het zicht verder uitbreiden, bijvoorbeeld in de balklaag van de verdiepingsvloer. Nadat de monteur van Enexis met zijn werkzaamheden was aangevangen ging de brand over in een uitslaande brand met alle gevolgen van dien. ( ) In een reactie van I-TEK op het rapport van Verza staat, onder meer, het volgende: Indien de brand als gevolg van een mankement of defect zijn oorsprong zou hebben gevonden in de huisaansluiting, was het aannemelijk dat de zekering(en) en/of aardlekschakelaar(s) in de elektrische verdeelinrichting van die installatie op dat moment reeds aangesproken was(ren). Zeker in de situatie zoals die door Verza wordt omschreven, namelijk een beginnende brand, die zich in eerste instantie latent ontwikkelde en die de voedingskabel t.b.v. de hennepkwekerij aantastte, waarna (ook) in die kabel sluiting ontstond wat zorgde voor stroomuitval in het transformatorhuis. ( ) Bij de reactie zijn foto s gevoegd van een inwerking zijnde hennepkwekerij Bij brief van 31 maart 2014 heeft Delta Lloyd zowel de woonhuis- als de inboedelverzekering (per direct) beëindigd. In deze brief staat, voor zover van belang, het volgende: ( ) Illegale activiteiten Op basis van alle feiten en omstandigheden, zoals is aangegeven in het onderzoeksrapport, komen wij tot de conclusie dat wij uw schadeclaim op uw woonhuis- en inboedelverzekering moeten afwijzen. In artikel 17 lid 13 van de polisvoorwaarden van de woonhuisverzekering en in artikel 10 lid 6 van de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering staat namelijk vermeld dat schade ontstaan door activiteiten van een verzekerde of een (onder)huurder die wettelijk niet zijn toegestaan, zijn uitgesloten van polisdekking. ( ) Doorgeven wijzigingen Daarnaast wijzen wij, als tweede grond subsidiair, uw schadeclaim af omdat wij nooit van u hebben vernomen, zowel bij acceptatie als tussentijds, dat er sprake is geweest van (onder)verhuur en dat er

5 pagina 5 van 10 een bestemmingswijziging in uw woning heeft plaatsgevonden, waardoor er niet uitsluitend meer sprake was van particulier gebruik. Er was namelijk een hondentrimsalon in uw woning gevestigd. Ook heeft u het exploiteren van een hennepplantage niet doorgegeven. ( ) Tijdens de looptijd van de verzekering kunnen er wijzigingen ontstaan. ( ) Bepaalde wijzigingen moet u melden. Deze kunnen namelijk van belang zijn voor de premie en/of dekking. ( ) Voor uw woonhuisverzekering verwijzen wij voor alle duidelijkheid naar de polisvoorwaarden naar artikel 19.2 (Welke wijzigingen moet u doorgegeven en binnen welke termijnen?), artikel 19.3 (Gevolgen voor de premie en de dekking) en artikel 19.4 (Gevolgen van het niet (op tijd) doorgeven van wijzigingen). Voor uw inboedelverzekering verwijzen wij naar de polisvoorwaarden naar artikel 21 (Gewijzigde omstandigheden), artikel 21.2 (Welke wijzigingen moet u doorgegeven en binnen welke termijnen?), artikel 21.3 (Gevolgen voor de premie en de dekking) en artikel 21.4 (Gevolgen van het niet (op tijd) doorgeven van wijzigingen). Als u de wijzigingen wel aan ons had doorgegeven, hadden wij de verzekeringen niet voortgezet. Opzet/roekeloosheid/merkelijke schuld Tenslotte; de aftapping (door u toegestaan cq. niet door u verhinderd) uit uw meterkast naar een hennepplantage leidt tot een aanzienlijk verhoogd risico op brandschade in een meterkast. Wij zijn van mening dat hier sprake is van de uitsluiting opzet/roekeloosheid/merkelijke schuld. Volledigheidshalve verwijzen wij naar artikel 17 lid 12 van de polisvoorwaarden woonhuisverzekering en naar artikel 10 lid 5 van de polisvoorwaarden inboedelverzekering. Dit is voor ons de derde afwijzingsgrond ( ). Beëindigingen van de verzekeringen Gelet op alle feiten en omstandigheden, hebben wij uw woonhuis- en inboedelverzekering per direct (per vandaag) beëindigd. De overige verzekeringen die bij OHRA zijn ondergebracht, gaan wij beëindigen per eerstkomende contractvervaldatum. ( ) Brief 4 april 2014 heeft Delta Lloyd Pince melding gemaakt van de beëindiging van de aansprakelijkheidsverzekering, de autoverzekering, de auto-inzittendenverzekering en de rechtsbijstandsverzekering op 1 april 2015, respectievelijk 1 oktober Bij akte van taxatie d.d. 20 februari 2015 hebben de schade-experts van Delta Lloyd en [eiseres] de schade aan opstal en inboedel - onder voorbehoud van dekking - gezamenlijk vastgesteld. 3 Het geschil 3.1. [eiseres] vordert, na wijziging van eis, samengevat - dat de rechtbank bij vonnis, uitvoer bij voorraad: I voor recht verklaart dat Delta Lloyd op grond van de inboedel- en opstalverzekering gehouden is tot uitkering aan [eiseres] van de inboedelschade en de op basis van verkoopwaarde berekende opstalschade voortvloeiende uit het schadeveroorzakende voorval van 20 februari 2014; II Delta Lloyd veroordeelt tot betaling aan [eiseres] van een bedrag van ,00 (opstalschade), een bedrag van 3.000,00 (huurderving), een bedrag van 2.750,00 (beredderingskosten) en een bedrag van ,00 (opruimingskosten), te vermeerderen met de wettelijke rente over deze bedragen; III Delta Lloyd veroordeelt tot betaling aan [eiseres] van een bedrag van

6 pagina 6 van ,00 (inboedelschade), een bedrag van 8.000,00 (kosten verblijf elders) en een bedrag van 7.986,00 (opruimingskosten), te vermeerderen met de wettelijke rente over deze bedragen; IV Delta Lloyd veroordeelt om uiterlijk binnen vijf dagen na betekening van het vonnis met terugwerkende kracht de beëindiging van de opstal- en inboedelverzekering ongedaan te maken en de verzekeringen per 31 maart 2014 voort te zetten, op straffe van verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 per dag; V Delta Lloyd veroordeelt om uiterlijk binnen vijf dagen na betekening van het vonnis met terugwerkende kracht de beëindiging van de aansprakelijkheidsverzekering, de auto(inzittenden) verzekering en de rechtsbijstandverzekering ongedaan te maken en deze verzekeringsovereenkomsten per 1 april 2015 respectievelijk 1 oktober 2014 voort te zetten, op straffe van verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 per dag; VI Delta Lloyd veroordeelt tot betaling van de buitengerechtelijke kosten van , te vermeerderen met de wettelijke rente daarover; V Delta Lloyd veroordeelt in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover wanneer deze niet binnen veertien dagen na het wijzen van het vonnis zijn voldaan [eiseres] legt tegen de achtergrond van de vaststaande feiten het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. Delta Lloyd is op grond van de woonhuis- en de inboedelverzekering gehouden tot uitkering van de door [eiseres] geleden schade over te gaan. Delta Lloyd komt geen beroep toe op de in de polisvoorwaarden opgenomen uitsluitingen. Allereerst heeft te gelden dat de toepasselijkheid van de polisvoorwaarden nimmer is overeengekomen. Bovendien heeft [eiseres] een beroep gedaan op de vernietigbaarheid van de polisvoorwaarden, omdat deze niet (tijdig) aan haar ter hand zijn gesteld, dan wel omdat de bewuste bedingen zij zijn aan te merken als onredelijk bezwarende bedingen. Van kernbedingen is in het onderhavige geval geen sprake. De bedingen waar Delta Lloyd zich op beroept, raken niet de kern van de over en weer te leveren prestaties en zijn niet van invloed op de premiestelling, aldus [eiseres]. Zelfs als aan Delta Lloyd een beroep op haar polisvoorwaarden toekomt, dan nog zal Delta Lloyd tot uitkering over moeten gaan. De ontstane schade is, zo blijkt uit het rapport van Verza, niet veroorzaakt, ontstaan of verergerd door activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan. Er is geen sprake van een risicowijziging, althans [eiseres] wist niets van een eventuele risicowijziging, en er is geen sprake van een causaal verband tussen de vermeende wijzigingen van de bestemming en het risico zoals zich dat heeft verwezenlijkt. Het is bovendien niet aannemelijk dat Delta Lloyd de verzekeringen zou hebben beëindigd wanneer zij had geweten van de bestemmingswijzigingen. Er is ten slotte geen sprake van opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld aan de zijde van [eiseres]. Delta Lloyd is gelet op al het voorgaande ten onrechte tot beëindiging van de verzekeringen over gegaan, aldus [eiseres] Delta Lloyd concludeert (primair) tot niet-ontvankelijk verklaring van [eiseres] in haar vorderingen, althans tot afwijzing van deze vorderingen, met veroordeling, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, van [eiseres] in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover wanneer deze niet binnen veertien dagen na het wijzen van het vonnis zijn voldaan en de nakosten. Delta Lloyd beroept zich op de in haar polisvoorwaarden opgenomen uitsluitingen en voert aan dat, uit het onderzoek dat is ingesteld naar aanleiding van de in de woning aangetroffen hennepkwekerij, is gebleken dat sprake is geweest van activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan, van niet gemelde bestemmingswijzigingen en van opzet/bewuste roekeloosheid/merkelijke schuld. De bewuste bedingen in de polisvoorwaarden zijn volgens Delta Lloyd aan te merken als kernbedingen. Ten aanzien van de opzegging van de verzekeringen beroept zij zich op bepalingen in de polisvoorwaarden die haar de bevoegdheid tot opzegging toekennen Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

7 pagina 7 van 10 4 De beoordeling 4.1. [eiseres] vordert, onder meer, uitkering op grond van de bij Delta Lloyd afgesloten woonhuis- en inboedelverzekering. Kern van het geschil betreft de vraag of aan Delta Lloyd een beroep toekomt op de in haar polisvoorwaarden opgenomen uitsluitingen met betrekking tot illegale activiteiten, niet gemelde bestemmingswijzigingen en/of opzet/bewuste roekeloosheid/merkelijke schuld en of zij op grond hiervan aan [eiseres] dekking kon weigeren en tot opzegging van de verzekeringen mocht overgaan [eiseres] betwist allereerst dat de door Delta Lloyd gehanteerde polisvoorwaarden tussen partijen zijn overeengekomen. Aan deze betwisting wordt gelet op het navolgende voorbij gegaan Tussen partijen staat vast dat [eiseres] in 2007, in verband met de aankoop van de woning, een reeds bestaande inboedelverzekering bij Delta Lloyd heeft verlengd/omgezet naar een nieuw adres en een (nieuwe) woonhuisverzekering heeft afgesloten. De contractduur van beide verzekeringen bedraagt (steeds) 1 jaar. Delta Lloyd heeft aan [eiseres] in verband met de verlenging van de verzekeringen jaarlijks een nieuw polisblad gezonden. Op deze polisbladen wordt (steeds) verwezen naar de door Delta Lloyd gehanteerde polisvoorwaarden. [eiseres] heeft ter comparitie verklaard dat zij al vanaf 2003 bij Delta Lloyd een woonhuis- en een inboedelverzekering had en dat zij van deze verzekeringen in 2003 de door Delta Lloyd gehanteerde polisvoorwaarden heeft ontvangen. Zij erkent dat zij - ook na jaarlijks van Delta Lloyd (nieuwe) polisbladen heeft ontvangen, maar werpt op dat zij daar niet steeds een set polisvoorwaarden bij heeft ontvangen. [eiseres] weet, gelet op het voorgaande, dat Delta Lloyd polisvoorwaarden hanteert en dat de inhoud van de verzekeringsovereenkomsten - nog los van de vraag of dat überhaupt mogelijk is - (dus) niet slechts wordt bepaald door de informatie op de ontvangen polisbladen. [eiseres] heeft ondanks dit gegeven geen bezwaar gemaakt tegen de toepasselijkheid van de polisvoorwaarden op de verzekeringsovereenkomsten. Delta Lloyd mocht er daarom, naar het oordeel van de rechtbank, gerechtvaardigd op vertrouwen dat [eiseres] de toepasselijkheid van de polisvoorwaarden op de overeenkomsten heeft aanvaard. De polisvoorwaarden zijn daarmee onderdeel van de afspraken tussen partijen Vervolgens ligt de vraag voor of Delta Lloyd een beroep kan doen op de eerder genoemde, in de polisvoorwaarden opgenomen, uitsluitingen. De rechtbank zal allereerst ingaan op de uitsluiting met betrekking tot illegale activiteiten zoals opgenomen in artikel 17 lid 13 van de polisvoorwaarden woonhuisverzekering, respectievelijk artikel 10 lid 6 van de polisvoorwaarden inboedelverzekering. Deze artikelen luiden als volgt: Artikel 17 lid 13 polisvoorwaarden woonhuisverzekering: Verder is van dekking uitgesloten schade of verlies, (mede) veroorzaakt, ontstaan of verergerd door: activiteiten van een verzekerde of (onder)huurder die wettelijk niet zijn toegestaan. Artikel 10 lid 6 polisvoorwaarden inboedelzekering: Ook is niet verzekerd schade of verlies, (mede) veroorzaakt, ontstaan of verergerd door: activiteiten van een verzekerde of (onder)huurder die wettelijk niet zijn toegestaan Tussen partijen is in geschil of de uitsluiting met betrekking tot illegale activiteiten al dan niet aangemerkt dient te worden als een kernbeding. Delta Lloyd stelt dat dit het geval is, hetgeen door [eiseres] wordt betwist. Hoewel het begrip kernbeding restrictief moet worden uitgelegd, kwalificeren de hierboven weergegeven - praktisch gelijkluidende - bepalingen uit de verzekeringsovereenkomsten, naar het oordeel van de rechtbank, als duidelijk en begrijpelijk geformuleerd kernbedingen. De bepalingen zijn immers, daar bestaat geen twijfel over, rechtstreeks van invloed op de omvang van de verzekeringsdekking (vgl. Parl. Gesch. Inv. Boek 6, p. 1527). 4.6.

8 pagina 8 van 10 Aangezien de uitsluiting met betrekking tot illegale activiteiten kwalificeert als kernbeding en niet als algemene voorwaarde in de zin van artikel 6:231 onder a BW, zijn hierop de regels van afdeling BW (m.b.t. algemene voorwaarden) niet van toepassing. Aan het door [eiseres] gedane beroep op vernietigbaarheid van deze polisvoorwaarde en het beroep op onredelijk bezwarendheid daarvan wordt derhalve voorbij gegaan De rechtbank komt vervolgens toe aan beantwoording van de vraag of Delta Lloyd, in het onderhavige geval, een beroep kan doen op de uitsluiting met betrekking tot illegale activiteiten. Delta Lloyd stelt dat dit het geval is omdat - volgens haar - sprake is van een situatie waarbij de (brand)schade (mede) is veroorzaakt, ontstaan of verergerd door activiteiten van een verzekerde of (onder)huurder die wettelijk niet zijn toegestaan. Zij verwijst ter onderbouwing van haar stelling naar de bevindingen van I-TEK. [eiseres] betwist evenwel dat de brand (mede) is veroorzaakt, ontstaan of verergerd door - kort gezegd - illegale activiteiten en wijst op de bevindingen van Verza Vast staat dat na de brand in de woning van [eiseres] een hennepkwekerij is aangetroffen. Vast staat ook, [eiseres] stelt dat immers zelf, dat deze hennepkwekerij werd voorzien van elektriciteit middels een voedingskabel die in de meterkast van de woning - buiten de kwh-meter om - werd aangesloten op de hoofdvoedingskabel van Enexis. Tussen partijen is kennelijk niet in geschil dat zowel de aanwezigheid van een hennepkwekerij als de illegale aftapping (en daarmee diefstal) van stroom zijn aan te merken als activiteiten - volgens [eiseres] van een (onder)huurder - die wettelijk niet zijn toegestaan. In zoverre wordt dus voldaan aan de omschrijving van de uitsluitingsbepaling. In geschil tussen partijen is echter of de ontstane schade al dan niet (mede) is veroorzaakt, ontstaan of verergerd door eerder genoemde illegale activiteiten Delta Lloyd stelt dat dit het geval is en verwijst zowel naar het rapport van I-TEK als de reactie van I-TEK op het rapport van Verza. Delta Lloyd stelt dat op 20 februari 2014 in de woning sprake was van een in werking zijnde hennepkwekerij en voorts dat er een verband bestaat tussen de aanwezigheid van de hennepkwekerij en de ontstane brand. Delta Lloyd stelt dat de brand volgens I-TEK zeer waarschijnlijk is ontstaan in de meterkast van [eiseres] of daarboven, op de plek waar zich de voedingskabel van de hennepkwekerij bevond. Zij wijst er op dat de hoofdzekeringen van het transformatorhuis, van 125 Ampère per stuk, die enkel kunnen worden aangesproken door kortsluiting of gebruik buiten de elektriciteitsmeter om, waren doorgebrand. Dit terwijl de zekeringen in de woning van [eiseres] - volgens [eiseres] - niet zijn aangesproken, zodat de brand ontstaan moet zijn tussen de elektriciteitsmeter van de verdeelinrichting van de woning en de transformatorkast buiten. Delta Lloyd wijst op de verklaring van [naam] (Enexis) waarin staat aangegeven dat is vastgesteld dat de aansluiting van de hennepkwekerij blauw verkleurd was, hetgeen duidt op zeer hoge temperaturen cq. overbelasting. Voor andere oorzaken (dan dat de brand is ontstaan door de illegale aansluiting ten behoeve van de hennepkwekerij) zijn volgens Delta Lloyd, blijkens de (aanvullende) opmerkingen van I-TEK daarover, geen aanwijzingen gevonden [eiseres] betwist dat de brand is ontstaan in de meterkast en wijst op het rapport van Verza. De rapporteur van Verza concludeert dat naar zijn mening niet kan worden uitgesloten dat de brand werd ingeleid ten gevolge van een elektrisch defect of mankement in de vaste huisinstallatie. Deze beginnende brand, die zich in eerste aanleg latent ontwikkelde, tastte volgens Verza de voedingskabel ten behoeve van de hennepkwekerij aan waarna (ook) in die kabel kortsluiting ontstond met als gevolg dat de zekeringen in het transformatorhuis uitvielen. Tussen de hennepkwekerij en het transformatorhuis was immers geen enkele vorm van zekering in die kabel opgenomen. Vervolgens bleef de brand volgens de rapporteur van Verza nog een tijd in een smeulproces, c.q. kon deze zich buiten het zicht verder uitbreiden, bijvoorbeeld in de balklaag van de verdiepingsvloer. Nadat de monteur van Enexis met zijn werkzaamheden was aangevangen ging de brand, volgens Verza, over in een uitslaande brand met alle gevolgen van dien. [eiseres] /Verza merkt bij dit alles op dat niet blijkt van een operationele hennepkwekerij, zodat de kans op overbelasting ook een stuk minder is De rechtbank overweegt als volgt. Delta Lloyd stelt dat ten tijde van de brand sprake was van een in werking zijnde hennepkwekerij. [eiseres] betwist dat hiervan sprake was. Delta Lloyd heeft haar stelling reeds bij conclusie van antwoord onderbouwd door overlegging van de reactie van I-TEK op het rapport van Verza (r.o. 2.10). Bij deze reactie zijn foto s van de in werking zijnde hennepkwekerij

9 pagina 9 van 10 overgelegd en is toegelicht dat de politie de kwekerij ontmanteld heeft, reden waarom de planten op de eerder overgelegde foto s niet (meer) te zien waren. [eiseres] heeft niets ingebracht tegen deze (nadere) onderbouwing. Zij heeft haar betwisting, tegen de achtergrond van de onderbouwde stelling van Delta Lloyd op dit punt, dan ook onvoldoende onderbouwd. De rechtbank neemt als vaststaand aan dat de hennepkwekerij ten tijde van de brand in werking was en dat er (dus) sprake was van stroomafname ten behoeve van de hennepkwekerij Delta Lloyd stelt dat de brand ten minste mede is veroorzaakt, ontstaan of verergerd als gevolg van de in de woning aanwezige hennepkwekerij en de in verband daarmee buiten de meter om aangelegde stroomaansluiting, hetgeen volgens Delta Lloyd kort gezegd blijkt uit het feit dat de zekeringen van de woning van [eiseres] - naar haar eigen zeggen - niet zijn aangesproken, maar de zekeringen in het transformatorhuis wel. [eiseres] betwist dit, maar deze betwisting is naar het oordeel van de rechtbank niet eenvoudig te volgen. Zelfs wanneer aangenomen wordt dat - zoals [eiseres] aanvoert - de brand niet is ontstaan in de meterkast, maar dat deze werd ingeleid door een elektrisch defect of mankement in de vaste huisinstallatie, hetgeen kennelijk de mening is van de rapporteur van Verza, dan kan de rechtbank het vervolg van de redenering van [eiseres] /Verza niet volgen. (Ook) Verza concludeert dat er op enig moment kortsluiting is ontstaan in de voedingskabel ten behoeve van de hennepkwekerij, vervolgens wordt betoogd dat er sprake is geweest van twee brandhaarden; een primaire brandhaard ontstaan door het defect in de vaste huisinstallatie en een secundaire brandhaard ontstaan naar aanleiding van de kortsluiting in deze voedingskabel. Naar de mening van de rapporteur heeft kennelijk alleen de primaire brandhaard geleid tot de uitslaande brand en de als gevolg daarvan ontstane brandschade. De secundaire brandhaard niet. De redenering van de rapporteur van Verza waarop de betwisting door [eiseres] is gestoeld, bevat meerdere aannames die, naar het oordeel van de rechtbank, niet (lijken te) zijn gegrond op de door Verza aangetroffen situatie, de foto s, de aanwezige verklaringen dan wel op de andere bewijsmiddelen. Met name de stelling dat de (volgens Verza aanwezige) tweede (secundaire) brandhaard - volgens de rapporteur van Verza ontstaan door kortsluiting in de voedingskabel ten behoeve van de hennepkwekerij - de uitslaande brand niet ten minste mede heeft veroorzaakt of verergerd, is zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, niet te volgen. Niet duidelijk is waarom de volgens Verza aanwezige primaire brandhaard (geheel) verantwoordelijk is voor de brand in de woning, zonder dat deze tot kortsluiting in de meterkast leidde. De echtgenoot van [eiseres] heeft immers verklaard dat hij omstreeks 04:00 uur in de meterkast heeft gekeken en zag dat de stoppen niet waren doorgeslagen (productie 9, p. 5 bij dagvaarding). [eiseres] heeft aldus de gemotiveerde stelling van Delta Lloyd, welke stelling nog nader onderbouwd is met de reactie van I-TEK op het rapport van Verza (r.o. 2.10), onvoldoende gemotiveerd betwist. De rechtbank neemt, mede tegen de achtergrond dat ook [eiseres] aanvoert dat (op enig moment) kortsluiting is ontstaan in de voedingskabel ten behoeve van de hennepkwekerij waardoor een (al dan niet secundaire) brandhaard is ontstaan, als vaststaand aan dat de brandschade (ten minste) mede is veroorzaakt, ontstaan of verergerd door activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan Delta Lloyd kon gelet op het voorgaande op grond van de uitsluitingsbepaling met betrekking tot illegale activiteiten dekking aan [eiseres] onder zowel de opstal- als de inboedelverzekering weigeren In artikel 8 lid 4 van de polisvoorwaarden behorende bij beide verzekeringen is bepaald dat Delta Lloyd de verzekeringen mag opzeggen indien zij als van mening is dat het risico voor haar in redelijkheid onaanvaardbaar hoog of groot is. Delta Lloyd heeft gelet op deze bepaling in het licht van al het voorgaande zowel de opstal- als de inboedelverzekering per direct kunnen beëindigen. Gelet op de aanwezigheid van een - illegale - hennepkwekerij in de woning van [eiseres] (ongeacht of [eiseres] daarvan op de hoogte was), kon het risico van Delta Lloyd onder beide verzekeringen in redelijkheid als onaanvaardbaar groot worden beschouwd De overige verzekeringen heeft Delta Lloyd, met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijnen, per einddatum van de respectievelijke contractperiodes beëindigd. Hiertoe was zij op grond van haar polisvoorwaarden gerechtigd De vorderingen van [eiseres] moeten dan ook worden afgewezen. De overige stellingen en verweren van partijen behoeven geen bespreking meer.

10 pagina 10 van [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Delta Lloyd worden begroot op: - griffierecht 3.829,00 - salaris advocaat 4.000,00 (2,0 punt tarief 2.000,00) Totaal 7.829, De wettelijke rente over de proceskosten en de nakosten zullen worden toegewezen als hierna vermeld. 5 De beslissing De rechtbank 5.1. wijst de vorderingen af, 5.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van Delta Lloyd tot op heden begroot op 7.829,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling, 5.3. veroordeelt [eiseres] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [eiseres] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, 5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. J.M. Graat, mr. B.J. Engberts en mr. E. Boerwinkel en in het openbaar uitgesproken op 22 juli 2015.

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer CV EXPL 17-2120 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 16032017 Zaaknummer 5377597 cv 169148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht Burgerlijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 03-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3947956 MC EXPL 15-2480

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 27-08-2009 Zaaknummer 259421 / HA ZA 08-2534 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 06-03-2014 Datum publicatie 14-03-2014 Zaaknummer C-08-152106 - KG ZA 14-59 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBNHO:2015:6063 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 26-08-2015 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 22-02-2017 Datum publicatie 23-02-2017 Zaaknummer 04 5561763 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Burgerlijk procesrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 21-11-2007 Datum publicatie 26-11-2007 Zaaknummer 37277 HA ZA 03-51 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:5084

ECLI:NL:RBROT:2017:5084 ECLI:NL:RBROT:2017:5084 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 03-07-2017 Zaaknummer C/10/511503 HA ZA 16-981 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:6224

ECLI:NL:RBLIM:2014:6224 ECLI:NL:RBLIM:2014:6224 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 14072014 Datum publicatie 24072014 Zaaknummer C03192295 KG ZA 14318 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2007:AZ9713

ECLI:NL:RBDOR:2007:AZ9713 ECLI:NL:RBDOR:2007:AZ9713 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 22-02-2007 Datum publicatie 01-03-2007 Zaaknummer 65364 / HA ZA 06-2427 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 23062017 Datum publicatie 26062017 Zaaknummer C/08/201386 / KG ZA 17141 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 28-05-2008 Datum publicatie 09-06-2008 Zaaknummer 58024/HA ZA 07-265 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 18-10-2016 Datum publicatie 21-10-2016 Zaaknummer 200.181.474/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624 ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 20-06-2012 Datum publicatie 06-07-2012 Zaaknummer 216937 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:7158

ECLI:NL:RBGEL:2016:7158 ECLI:NL:RBGEL:2016:7158 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 02-11-2016 Datum publicatie 14-06-2017 Zaaknummer C/05/300860 / HZ ZA 16-175 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11405

ECLI:NL:RBZWB:2013:11405 ECLI:NL:RBZWB:2013:11405 Instantie Datum uitspraak 30-10-2013 Datum publicatie 12-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer 02/264757 / HA ZA 13-397 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:7740

ECLI:NL:RBROT:2015:7740 ECLI:NL:RBROT:2015:7740 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15092015 Datum publicatie 02112015 Zaaknummer C/10/482640 / KG ZA 15882 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:4363 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:4363 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:4363 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 07-10-2014 Datum publicatie 30-01-2015 Zaaknummer 200.126.703-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:4300

ECLI:NL:RBGEL:2017:4300 ECLI:NL:RBGEL:2017:4300 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 17-08-2017 Zaaknummer 57810247/CV VERZ 17-2894 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BL0337

ECLI:NL:RBUTR:2009:BL0337 ECLI:NL:RBUTR:2009:BL0337 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 18-11-2009 Datum publicatie 22-01-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 624032 UC EXPL 09-4911 MVV Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578

ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 ECLI:NL:RBOVE:2014:5578 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 17-09-2014 Datum publicatie 17-10-2014 Zaaknummer C/08/152582/ ha za 14-111 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 31-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-154 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300

ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300 ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18-08-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 348503 / HA ZA 10-496 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2013:6272

ECLI:NL:RBNNE:2013:6272 ECLI:NL:RBNNE:2013:6272 Instantie Datum uitspraak 22-10-2013 Datum publicatie 20-11-2013 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 429507 - CV EXPL 13-2675 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-01-2017 Datum publicatie 23-03-2017 Zaaknummer 200.189.286/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10112016 Datum publicatie 22112016 Zaaknummer 5138842/1616752 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAC:2017:93

ECLI:NL:OGEAC:2017:93 ECLI:NL:OGEAC:2017:93 Instantie Datum uitspraak 24-07-2017 Datum publicatie 26-07-2017 Zaaknummer AR 78380/2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 21-11-2011 Datum publicatie 22-12-2011 Zaaknummer 762448 CV Expl. 11-6301 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 15-07-2010 Zaaknummer 268738 / HA ZA 09-1343 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 24052017 Datum publicatie 29052017 Zaaknummer 04 5426165/CV 169694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422 ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 30-01-2008 Datum publicatie 05-02-2008 Zaaknummer 357824 CV EXPL 07-8249 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 Instantie Datum uitspraak 02-03-2011 Datum publicatie 18-10-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 1002383/10-8074 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2008:BD2039

ECLI:NL:RBGRO:2008:BD2039 ECLI:NL:RBGRO:2008:BD2039 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 07-05-2008 Datum publicatie 20-05-2008 Zaaknummer 338255 / 07-10785 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357

ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357 ECLI:NL:RBROT:2008:BG2357 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 01-10-2008 Datum publicatie 03-11-2008 Zaaknummer 285436 / HA ZA 07-1418 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4384

ECLI:NL:RBGEL:2013:4384 ECLI:NL:RBGEL:2013:4384 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 28-10-2013 Datum publicatie 08-11-2013 Zaaknummer 2277457 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9384 Instantie Datum uitspraak 24-04-2013 Datum publicatie 03-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 818166 UC EXPL 12-9177

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem. in naam van de Koning vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: C/05/296700 I HA ZA 16-50 Vonnis van in de zaak van wonende te Bilthoven, gemeente

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682

ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682 ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 18-11-2009 Datum publicatie 08-12-2009 Zaaknummer 376857 / 08-12495 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:2662

ECLI:NL:RBGEL:2013:2662 ECLI:NL:RBGEL:2013:2662 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 17072013 Datum publicatie 30082013 Zaaknummer 843154 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2711

ECLI:NL:GHSHE:2016:2711 ECLI:NL:GHSHE:2016:2711 Instantie Datum uitspraak 05-07-2016 Datum publicatie 08-07-2016 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.183.368_01

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 29-12-2010 Datum publicatie 04-02-2011 Zaaknummer 119974 - HA ZA 10-474 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 Instantie Datum uitspraak 20-11-2013 Datum publicatie 09-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer C/12/85770 / HA ZA 12-259 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-02-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 75196 / HA ZA 10-466 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:364

ECLI:NL:RBDHA:2017:364 ECLI:NL:RBDHA:2017:364 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-01-2017 Datum publicatie 17-01-2017 Zaaknummer 5138951 RL EXPL 16-16760 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:2569

ECLI:NL:RBGEL:2016:2569 ECLI:NL:RBGEL:2016:2569 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 23-03-2016 Datum publicatie 11-05-2016 Zaaknummer 288917 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3703

ECLI:NL:RBOVE:2014:3703 ECLI:NL:RBOVE:2014:3703 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 02072014 Datum publicatie 07072014 Zaaknummer C/08/125315 / HA ZA 11741 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 09-06-2011 Zaaknummer 302487 CV EXPL 10-8041 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 10-01-2007 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 222545 / KG ZA 06-1184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer 200.179.432/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:2882

ECLI:NL:RBOVE:2013:2882 ECLI:NL:RBOVE:2013:2882 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 13112013 Datum publicatie 26112013 Zaaknummer C/08/133318 HA ZA 12415 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0282

ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0282 ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0282 Instantie Datum uitspraak 02-01-2013 Datum publicatie 01-02-2013 Zaaknummer 232129 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Nederland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:290

ECLI:NL:RBAMS:2014:290 ECLI:NL:RBAMS:2014:290 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21012014 Datum publicatie 29012014 Zaaknummer 2410815 \ CV EXPL 1325156 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 03-03-2009 Zaaknummer 265169 / HA ZA 06-1949 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 31-07-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5474399 \ CV EXPL 16-8870 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3541

ECLI:NL:RBROT:2017:3541 ECLI:NL:RBROT:2017:3541 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/504346 / HA ZA 16-609 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:286

ECLI:NL:RBOVE:2016:286 ECLI:NL:RBOVE:2016:286 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18012016 Datum publicatie 29012016 Zaaknummer C/08/179852 / KG ZA 15391 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2010:BP5199

ECLI:NL:RBAMS:2010:BP5199 ECLI:NL:RBAMS:2010:BP5199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-10-2010 Datum publicatie 21-02-2011 Zaaknummer 449326 / HA ZA 10-297 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 17-02-2015 Datum publicatie 19-02-2015 Zaaknummer 3792692 CV EXPL 15-683 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Goederenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:229

ECLI:NL:RBROT:2016:229 ECLI:NL:RBROT:2016:229 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 06-01-2016 Datum publicatie 07-01-2016 Zaaknummer C/10/475943 / HA ZA 15-510 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 16-06-2006 Zaaknummer 124519 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 05-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 204393 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:4000 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HL ZA 12-86

ECLI:NL:RBMNE:2014:4000 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HL ZA 12-86 ECLI:NL:RBMNE:2014:4000 Instantie Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak 25062014 Datum publicatie 26062015 Zaaknummer C07197633 HL ZA 1286 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:9831

ECLI:NL:GHARL:2015:9831 ECLI:NL:GHARL:2015:9831 Instantie Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 31-12-2015 Zaaknummer 200.173.880 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-05-2007 Datum publicatie 03-05-2007 Zaaknummer 515624 AV EXPL 07-35 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 Instantie Datum uitspraak 05102016 Datum publicatie 16122016 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer / HA ZA 5344803 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen en

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer CV EXPL

ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer CV EXPL ECLI:NL:RBNNE:2016:4508 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 06-09-2016 Datum publicatie 11-10-2016 Zaaknummer 4888855 CV EXPL 16-3386 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Op

Nadere informatie