ALGEMENE HUISREGELS. het Ravelijn - Terneuzen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE HUISREGELS. het Ravelijn - Terneuzen"

Transcriptie

1 ALGEMENE HUISREGELS het Ravelijn - Terneuzen

2 Beste bewoner(s), Voor u ligt de bewonersinformatie van het Ravelijn in Terneuzen. In deze uitgave, bevinden zich het huishoudelijk reglement vastgesteld op 19 juli 2010 en aanvullende informatie voor de bewoners. Als (nieuwe) bewoner is het handig om nuttige informatie over uw woning verzameld op één plek bij elkaar te hebben. Voor uw gemak hebben we in deze brochure een aantal onderwerpen op alfabetische volgorde van A t/m Z gezet. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met ons. Technische vragen kunt u stellen aan uw wijkopzichter Jan van Dixhoorn. Hij is rechtstreeks bereikbaar op werkdagen op het telefoonnummer Vragen met betrekking tot leefbaarheid en woonomgeving, kunt u stellen aan uw wijkcoördinator Carina Doggen. Zij is rechtstreeks bereikbaar op werkdagen op het telefoonnummer Voor vragen over huurzaken kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice op het telefoonnummer

3 Artikel 1. ALGEMEEN ALGEMENE HUISREGELS Artikel 2. HUISVUIL 1. Het bij het gebouw behorende terrein is voor gemeenschappelijk gebruik van alle bewoners bestemd. Het is niet geoorloofd buiten de eventueel door Clavis speciaal daartoe aangewezen gedeelten motorvoertuigen, fietsen of andere voertuigen te parkeren, te wassen en te repareren. 2. Op het bij het gebouw behorende terrein mogen geen afvalstoffen en behalve op daartoe door Clavis eventueel aan te wijzen plaatsen geen voedsel voor dieren worden gedeponeerd. 3. Het is verboden voorraden van brandbare vloeistoffen of gassen of van explosieve stoffen te bewaren in het gebouw, waar dan ook. 4. Het is verboden vet- en/of olieresten evenals stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, via het afvoersysteem in het riool te doen terechtkomen. 5. Personen die komen venten, leuren, collecteren, enquêteren of getuigen van hun geloof en hun activiteiten tot meer dan één bewoner uitstrekken, hebben daarvoor geen toestemming. 6. De huurder is verplicht het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons en galerijen, door personeel belast met reiniging en onderhoud van gevels en daken toe te staan. 7. In verband met de zich in de dekvloer bevindende leidingen van water, elektra, gas en van de centrale verwarming is het niet toegestaan om in de vloer te timmeren of te boren. 1. Huisvuil en ander afval dienen ordelijk in de daarvoor bestemde (containers) te worden geplaatst op de daarvoor aangewezen plaatsen. 2. Huisvuil, zoals bv. koffiedik en kattenbakvullingen, dient dusdanig verpakt te worden dat het niet door (kapotte) huisvuilzakken/dozen kan lekken. Artikel 3. GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES 1. Clavis kan betreffende het gebruik van de gemeenschappelijke gangen en trappen, de liften en andere voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimtes nadere orderegels vaststellen en lijsten van deze regels op daarvoor in aanmerking komende plaatsen, aanbrengen. 2. De gemeenschappelijke ruimtes mogen nimmer worden gebruikt voor opslag van materialen, afval etc. 3. Alle deuren, zowel de buitendeuren van het gebouw als de buitendeuren van appartementen dienen normaal gesloten te blijven. 4. Uit veiligheidsoverwegingen is het de bewoners niet toegestaan op verzoek van onbekenden deuren te openen, welke toegang kunnen geven tot de gemeenschappelijke- en privé ruimtes. 5. Zonder toestemming van Clavis is het verboden affiches, reclamebiljetten en andere boodschapuitdragende berichtgevingen te plaatsen of te hangen in de gemeenschappelijke ruimtes. 6. Het is niet toegestaan folders en kranten op de brievenkasten of in de openbare ruimtes te deponeren. 3

4 7. Liften dienen slechts gebruikt te worden voor het vervoer van personen. Het vervoer van goederen is toegestaan na vooraf verkregen toestemming van Clavis, die aan deze toestemming voorwaarden kan verbinden. 8. De maximale belasting van de liften mag niet worden overschreden. 9. Fietsen, bromfietsen etc. dienen in de stalling of in de fietsenrekken geplaatst worden. Scootmobielen en elektrische fietsen dienen in de daarvoor bestemde ruimtes geplaatst te worden. Het is verboden fietsen, bromfietsen, etc. voor vluchtdeuren te plaatsen. 10. Clavis regelt de verlichting van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. 11. Bij brand mogen de liften niet gebruikt worden. 12. Het plaatsen van bloemen, planten en andere zaken in een gemeenschappelijke ruimte is toegestaan, mits dit geen beschadigingen aan muren en dergelijke tot gevolg heeft en geen overlast voor de medebewoners kan opleveren. 13. Deze voorwerpen mogen geen belemmering opleveren in eventuele vluchtroutes i.v.m. brand en/of andere noodsituaties. 14. De trappenhuizen dienen vrij te blijven van obstakels welke in geval van nood een directe doorgang belemmeren. 15. Het is verboden de daken te betreden of zich toegang te verschaffen tot de kastruimten voor gemeenschappelijke voorzieningen zonder toestemming van Clavis. 16. De huurder die verantwoordelijk is voor extra vervuiling door huisdieren, huisvuil, materiaalvervoer of anderszins, dient onmiddellijk maatregelen te treffen teneinde dit vuil direct te (doen) verwijderen. 17. Het is verboden om te roken in de liften en gemeenschappelijke ruimtes. ALGEMENE HUISREGELS 4 Artikel 4. BALKON 1. Het aanbrengen dan wel zich laten bevinden, op welke wijze dan ook, van voorwerpen (waaronder mede begrepen bloembakken, vlaggenstokken, vlaggen, gevelantennes, waaronder ook schotelantennes) aan de buitenzijde van de balkons en/of ramen is niet toegestaan. Bloembakken mogen alleen aan de binnenzijde van de balustrade hangen. Houdt u er rekening mee dat u aansprakelijk bent als er een bloempot of iets dergelijks naar beneden valt en dit schade of letsel veroorzaakt. 2. De balkons dienen slechts als recreatieruimtes en niet als opslagplaats of berging. 3. Het hangen van wasgoed, beddengoed en dergelijke op de balkons is toegestaan en wel zodanig dat het wasgoed niet uitkomt buiten de balustrade 4. Houdt met het schoonmaken en schuren van uw balkon of galerij rekening met de onderburen. 5. Het is niet toegestaan ruiten van de appartementen te beplakken, dan wel op een andere wijze ondoorzichtbaar te maken. 6. Het is verboden storende elementen aan te brengen op de balustrades zoals zeildoek, kippengaas, rieten matten of andere attributen. 7. Het is verboden beschadigingen aan de balustrades aan te brengen. 8. Het uitkloppen of uitschudden van tafelkleden, vloerkleden e.d. over de balustrades van de balkons is niet toegestaan. 9. Het is verboden op de balkons of galerijen te barbecueën. 10. Het houden van huisdieren op de balkons is niet toegestaan. 11. Het is niet toegestaan vanuit de appartementen of gemeenschappelijke gedeelten vogels te voederen. Dit trekt ook ratten en ander ongedierte aan.

5 Artikel 5. HUISDIEREN ALGEMENE HUISREGELS Artikel 7. WOONGENOT 1. Huisdieren mogen in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw niet loslopen. Zij dienen of kort aangelijnd te zijn of te worden gedragen. 2. Huisdieren die bij een eventuele vlucht uit een privé gedeelte gevaar kunnen opleveren voor medebewoners zijn niet toegestaan. 3. Iedere huurder draagt er zorg voor dat door zijn of haar huisdier(en) geen vervuiling aan de gemeenschappelijke ruimtes veroorzaakt wordt. 4. Degene die bezoek ontvangt van mensen die huisdieren bij zich hebben, dienen dat bezoek te wijzen op de in dit artikel gestelde voorwaarden. De huurder is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar bezoek. Artikel 6. AANSPRAKELIJKHEID 1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die door hem of zijn huisgenoten aan het gebouw word toegebracht. De huurder is ook aansprakelijk voor alle schade toegebracht door personen of dieren, die door de huurder tot het gebouw zijn toegelaten of er op diens uitnodiging verblijven. 1. Na schriftelijke toestemming van Clavis is bij gebruik van stenen (plavuizen) vloeren, parketvloeren en dergelijke ten sterkste aan te raden extra isolatie aan te brengen teneinde overlast voor andere bewoners te voorkomen. 2. Het voortbrengen van muziek en het gebruik van geluidsapparatuur dient slechts op zodanige wijze te geschieden, dat dit niet hinderlijk hoorbaar is. 3. Het is niet toegestaan werkzaamheden uit te (laten) voeren met gebruikmaking van boren, hamers en andere werktuigen, welke hinderlijk lawaai veroorzaken voor de overige bewoners, op maandag t/m vrijdag voor uur en na uur, op zaterdag en op zon- en feestdagen voor uur en na uur. Artikel 8. STORINGEN EN ONDERHOUD 1. Storingen en beschadigingen van gemeenschappelijke installaties, evenals gebreken en beschadigingen van het gebouw en gemeenschappelijke voorzieningen, dienen per direct bij Clavis gemeld te worden. 2. Clavis is niet aansprakelijk voor enige schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, toegebracht aan personen en/of zaken in de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw en daarbuiten. 5

6 Artikel 9. BRANDVEILIGHEID 1. Gemeente Terneuzen zal een brandveiligheidscontrole uitvoeren in diverse complexen in Terneuzen. De gemeente heeft Clavis aangedrongen te zorgen dat alle obstakels in het complex verwijderd worden om de brandveiligheid te kunnen waarborgen. Het is verboden om obstakels te plaatsen welke snel vluchten beïnvloeden of bestrijding van brand en reddingswerkzaamheden kunnen belemmeren. Obstakels op de galerijen Niet alleen plantenbakken, beelden en andere voorwerpen op de grond belemmeren de vluchtroutes, maar ook ornamenten en plantenbakken die bevestigd dienen te worden aan de muur en balustrades. Het is dus niet toegestaan om die te plaatsen op de galerijen. Obstakels op alle verdiepingen Het is niet toegestaan om stoelen, tafels, banken, gordijnen, tafelkleedjes, maar ook bijvoorbeeld potten en plantenbakken die opgehangen dienen te worden en uitsteken, te plaatsen in de algemene ruimtes bij de liften. 2. Wij begrijpen heel goed dat dit voor de bewoners in het complex een vervelende maatregel is en de flat hierdoor erg kaal wordt. Toch vragen wij u vriendelijk om uw medewerking te verlenen en te zorgen dat er zich geen obstakels bevinden op de galerijen en bij de algemene ruimtes. Wij doen dit voor de veiligheid van de bewoners en willen vermijden dat in geval van calamiteiten zoals brand, snel vluchten en reddingswerkzaamheden belemmerd worden. ALGEMENE HUISREGELS 6

7 BEWONERSINFORMATIE VAN A TOT Z Algemene ruimtes A Op iedere verdieping van de flats bevinden zich algemene ruimtes waar men kan zitten. Door Clavis is hier meubilair geplaatst voor algemeen gebruik. Wij begrijpen de goede bedoelingen van flatbewoners om deze ruimtes op te vrolijken met planten of schilderijen. Echter raden wij dit ten strengste af. Het is nu eenmaal zo dat persoonlijke smaken erg verschillen. Wat de één mooi vindt, vindt een ander niet mooi. Daarnaast is het in verband met de brandveiligheid verboden om hometrainers of ander apparatuur te plaatsen in de algemene ruimtes. B Berging Er zijn twee algemene bergingen in het appartement. Dit zijn de fietsenberging (zie fietsen en bromfietsen) en de containerruimte (zie huisvuil). B Brievenbussen Iedere bewoner heeft een eigen brievenbus in de posthal. Elke brievenbus is voorzien van een huisnummer. Voor de brievenbussen wordt een naamplaatje geleverd. Indien u geen ongeadresseerde reclamedrukwerk en/ of huis-aan-huisbladen wilt ontvangen, kunt u een nee/ ja of nee/nee sticker plakken op uw brievenbus. U kunt deze stickers afhalen aan de publieksbalies van de gemeente of bij de afdeling Klantenservice van Clavis. B Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling is gratis en bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Terneuzen die in conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Het is een initiatief van Clavis, Woongoed Zeeuws Vlaanderen, gemeente Terneuzen en politie Terneuzen. U kunt contact opnemen met 7 buurtbemiddeling over bijvoorbeeld (geluids)overlast, rommel en vuilnis, een conflict over erfafscheidingen, vernielingen, storende leefgewoontes en pesterijen. Buurtbemiddeling is te bereiken op of C Collecteren Doe de deur niet open voor mensen die u niet kent of waar u geen afspraken mee heeft. Personen die komen venten, leuren, collecteren, enquêteren of getuigen van hun geloof, hebben daarvoor geen toestemming. Ons advies is om giften per bank over te maken.. E Electra Voor de levering van elektriciteit in de woning kunnen verschillende leveranciers gekozen worden. Momenteel vindt deze levering voornamelijk plaats door Delta NV. Heeft u vragen aan Delta? Neem dan contact op met de medewerkers van de afdeling Klantenservice: (gratis). Natuurlijk kunt u ook de website bezoeken van Delta via www. delta.nl of een vraag stellen via Fietsen en brommers/scooters F Fietsen en brommers/scooters dienen in de fietsenberging geplaatst te worden. Deze mogen niet in de entreehal of de gangen staan. Dit geldt ook voor rijwielen van uw bezoekers, deze kunnen voor het gebouw op de daarvoor bestemde plaats staan. Ook verzoeken wij uw brommer/scooter niet met draaiende motor in de berging te gebruiken, dit vanwege de herrie en de stank.

8 BEWONERSINFORMATIE VAN A TOT Z 8 G Gangen De gangen moeten altijd vrije doorgang bieden. Het is dus niet toegestaan om fietsen, vuilniszakken of andere zaken die de doorgang kunnen belemmeren op de gangen te plaatsen. G Geluidsoverlast Een appartement kan gevoelig zijn voor wat betreft contactgeluid (boren en timmeren). Het is dus aan te raden om uw huishoudelijke klusjes zoveel mogelijk overdag te doen. Als u een feestje geeft, denk dan aan uw buren. Maak niet teveel lawaai en weet dat bij goed weer ook de andere bewoners de ramen en deuren open kunnen zetten. Stel eventueel uw buren van tevoren in kennis van een voorgenomen feestje. Zij zullen dit waarderen. Let ook op bij het afscheid nemen van uw bezoekers en beperk dit als het kan binnen uw huisdeur en vraag hen of ze het appartement rustig willen verlaten en niet bij wijze van groet nog een paar keer op de claxon te duwen. Denk hier zeker over na als het al laat op de avond of vroeg in de morgen is. Andere mensen liggen misschien al (of nog) te slapen. G Glasbreuk Als u bij Clavis een servicecontract heeft afgesloten bent u automatisch verzekerd voor glasbreuk. Glasbreuk kan rechtstreeks doorgegeven worden aan uw wijkopzichter, telefoonnummer , iedere werkdag tussen 8.00 uur en uur. Buiten deze tijden kan dit doorgegeven worden aan de storingsdienst via het telefoonnummer H Huisartsenpraktijk Op loopafstand is het Medisch Centrum Epicurus gevestigd, waar diverse zorgverleners actief zijn, waaronder een huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapeut. Het adres van Epicurus is Van Steenbergenlaan 27-41, 4531 HL Terneuzen. H Huisvuil Huisvuil en GFT-afval: Uw huisvuil en GFT-afval dient u in pedaalemmerzakken te deponeren en deze gesloten in de grijze afvalcontainers in de containerruimte te deponeren. Grof vuil: Wanneer u grof vuil door de gemeente wilt laten ophalen kunt u hiervoor een afspraak maken (telefoonnummer ). Het ophalen gebeurt in de regel op woensdag, gedurende de hele dag (het grof vuil moet om 8.00 uur buiten staan). Het tarief is 21,65. U kunt het grof vuil ook zelf inleveren bij de Milieustraat in de Koegorspolder. Oud papier: In de gemeente Terneuzen wordt maandelijks oud papier opgehaald. Het inzamelen gebeurt huis-aan-huis en in samenwerking met verenigingen en kerkelijke instellingen. Deze krijgen per ingezamelde kilo een subsidie van de gemeente. Zo helpt u de verenigingen en kerkelijke instellingen en spaart u het milieu. Uw oud papier dient u in de grote blauwe containers in de containerruimte te deponeren. I Inbraak Is er sprake geweest van inbraak dan dient u aangifte te doen bij de politie. Van de aangifte moet een kopie naar Clavis. Is er schade ontstaan aan de inboedel dan komt dit voor uw eigen rekening. Hiervoor kunt u zich laten verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij, welke een origineel van de aangifte zullen vragen. Is er schade ontstaan aan opstal dan wordt dit door Clavis uitgevoerd. I lntercomstoring Bij een intercomstoring kunt u altijd bellen met de servicedienst van Stichting Clavis. Zij zijn te

9 BEWONERSINFORMATIE VAN A TOT Z bereiken op het nummer Omdat dit niet onder de urgente klachtenvalt dient u deze reparatie tussen en uur door te geven. Check altijd eerst of de hoorn goed op de haak ligt want vaak ligt daar het probleem. K Klantenservice Het kantoor van Clavis is gelegen aan de Rosegracht 2, 4531 HC Terneuzen. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot uur. De collega s van de afdeling Klantenservice zijn tijdens kantoortijden ook bereikbaar via N Nooduitgang In het appartementencomplex bevinden zich enkele nooduitgangen. Deze dienen uitsluitend in geval van nood gebruikt te worden. O Overlast Belangrijk bij overlastzaken is dat u er allereerst met de veroorzaker over praat. De veroorzaker is zich er niet altijd van bewust dat hij overlast veroorzaakt. Ga geen gesprek aan als er spanningen zijn. Als praten niet helpt, dient u contact op te nemen met de politie. Dit niet alleen bij geluidsoverlast na uur. Ook overdag is aanhoudende geluidsoverlast niet toegestaan. Tevens kunt u uw ongenoegen, bij voorkeur schriftelijk, uiten bij de wijkcoördinator van Clavis. Zij zullen u in eerste instantie verwijzen naar buurtbemiddeling (zie B) P Parkeren Het parkeerterrein achter het gebouw is eigendom van Clavis en Makelaar Van der Peijl, eigenaar en verhuurder van de winkelunits. Parkeren op het terrein is toegestaan voor bewoners van de appartementen en de huurders van de winkelunits. Voor de winkeliers zijn een aantal parkeerplaatsen 9 gereserveerd. Bezoekers dienen hun auto elders in de omgeving te parkeren, behalve als het om laden en lossen gaat. P Politie Bij geluidsoverlast, criminaliteit of andere overlast kunt u direct telefonisch contact opnemen met de Politie Zeeland via het telefoonnummer Geef duidelijk aan in welke wijk u woont en geef een duidelijke omschrijving van de klacht. R Roken Het is ten strengste verboden te roken in de gemeenschappelijke en algemene ruimtes, zoals de ontmoetingsruimte, gangen, aankomsthal en bergingen. Indien u op uw terras rookt, is het in verband met brandgevaar niet toegestaan het rokersafval buiten te gooien. S Servicecontract U kunt bij Clavis een servicecontract afsluiten voor een maandelijks bedrag. Hiermee bent u verzekerd voor o.a. hang- en sluitwerk, sanitair, elektra, glas en nog veel meer. Meer informatie kunt u opvragen via onze afdeling Klantenservice op het telefoonnummer S Servicekosten U betaalt maandelijks een voorschot aan servicekosten waaronder water, stookkosten, stroomkosten en schoonmaakkosten voor de algemene ruimtes. Aan het eind van ieder kalenderjaar worden de werkelijk gemaakte kosten berekend en indien er een verschil is tussen wat werkelijk verbruikt is en wat door u maandelijks betaald is, dan wordt dit verschil verrekend. Het kan dus zijn dat u geld terugkrijgt, maar het kan ook zijn dat u moet bijbetalen.

10 BEWONERSINFORMATIE VAN A TOT Z S Sleutels De sleutels van de centrale toegangsdeur en voordeuren zijn voorzien van een certificering. U kunt tegen betaling extra sleutels voor de toegangsdeur aanschaffen bij de afdeling Klantenservice van Clavis. Indien u bij mutatie de extra sleutels inlevert dan ontvangt u het hiervoor betaalde bedrag terug. Clavis heeft geen sleutels van uw woning. Het is verstandig om een reservesleutel aan familie of vrienden af te geven voor het geval dat u zich buitensluit. Als u zich buitensluit, dan zijn de kosten voor het openbreken van uw woning geheel voor uw rekening. T Technische storing Indien u een technische storing door wilt geven of u heeft vragen op technisch vlak, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de servicedienst. Onze servicedienst is iedere werkdag tussen 8.30 uur en uur te bereiken via het telefoonnummer Dringende storingen buiten kantooruren Dringende storingen na uur en in het weekend kunt u telefonisch melden via telefoonnummer De urgente reparatieverzoeken vindt u terug op de reparatiekaart welke wordt overhandigt bij het uitreiken van de sleutels. Bent u niet in het bezit van deze kaart dan kunt u deze opvragen bij onze afdeling Klantenservice. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer V Vandalisme Is er sprake geweest van vandalisme of vernielingen rondom uw appartement, dan dient u aangifte te doen bij de politie. Van de aangifte moet een kopie naar Clavis. Is er schade ontstaan aan de inboedel dan komt dit voor uw eigen rekening. Hiervoor kunt u zich laten verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij, welke een origineel van de 10 aangifte zullen vragen. Is er schade ontstaan aan opstal dan wordt dit NIET door Clavis vergoed. U dient dit zelf te verhalen op uw opstalverzekering. W Woonkonsumentenburo Het Woonkonsumentenburo (bewonersraad) kan u adviseren indien u klachten heeft over uw woning en woonomgeving. Zij kunnen u ook helpen met het aanvragen van huurtoeslag of het oplossen van geschillen met uw verhuurder. U kunt telefonisch een afspraak maken op het telefoonnummer: Zie ook Z Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) Clavis overhandigt bij het uitreiken van de contracten de spelregels voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen in de huurwoning. Verder hebben wij folders op maat voor allerlei uiteenlopende verbouwingen, bijvoorbeeld het aanleggen van elektra, uitbreiden van de badkamer en het leggen van laminaat of plavuizen. Deze folders kunt u opvragen bij onze afdeling Klantenservice. Zij zijn telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer Laat u zich wel goed informeren door onze wijkopzichter en laat alles goed vastleggen zodat u bij het verlaten van de woning niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Zie ook

11 OVERZICHT WIJKTEAMS Java Binnenstad Lievenspolder Triniteit Serlippens Noordpolder Katspolder Zuiderpark Zuidpolder Oude Vaart Othene Oudelandse Hoeve Zeldenrust WIJKTEAM I Katja Snouwaert wijkcoördinator Hans de Loos wijkopzichter Wim onderhoudsdienstmedewerker TERNEUZEN OOST + BINNENSTAD Othene - Katspolder - Oudelandse Hoeve Java - Binnenstad Sluiskil REPARATIEVERZOEKEN tijdens kantooruren: alléén spoedeisende storingen buiten kantooruren: WIJKTEAM II Carina Doggen wijkcoördinator Jan van Dixhoorn wijkopzichter Erwin onderhoudsdienstmedewerker TERNEUZEN WEST + SLUISKIL Triniteit - Lievenspolder - Zuiderpark - Oude Vaart Zuidpolder - Serlippens/Noordpolder - Sluiskil 11

12 Bezoekadres: Rosegracht HC Terneuzen Postadres: Postbus AD Terneuzen Telefoonnummer: Website:

ALGEMENE HUISREGELS. Wooncomplex Arsenaalplein Terneuzen

ALGEMENE HUISREGELS. Wooncomplex Arsenaalplein Terneuzen ALGEMENE HUISREGELS Wooncomplex Arsenaalplein Terneuzen Beste bewoner(s), Voor u ligt de bewonersinformatie van het Wooncomplex Bioscoopplein. In deze uitgave, bevinden zich het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

ALGEMENE HUISREGELS Flats Terneuzen. Amberboomstraat Eikenstraat Erasmusstraat Vondelstraat Jacob van Lennepstraat Herman Heijermansstraat

ALGEMENE HUISREGELS Flats Terneuzen. Amberboomstraat Eikenstraat Erasmusstraat Vondelstraat Jacob van Lennepstraat Herman Heijermansstraat ALGEMENE HUISREGELS Flats Terneuzen Amberboomstraat Eikenstraat Erasmusstraat Vondelstraat Jacob van Lennepstraat Herman Heijermansstraat Beste bewoner(s), Voor u ligt de bewonersinformatie van de flats

Nadere informatie

ALGEMENE HUISREGELS. Elizabethof - Sluiskil

ALGEMENE HUISREGELS. Elizabethof - Sluiskil ALGEMENE HUISREGELS Elizabethof - Sluiskil Beste bewoner(s), Voor u ligt de bewonersinformatie van het Elisabethhof in Sluiskil. In deze uitgave, bevinden zich het huishoudelijk reglement vastgesteld op

Nadere informatie

ALGEMENE HUISREGELS. Oudelandse Hoeve - Terneuzen

ALGEMENE HUISREGELS. Oudelandse Hoeve - Terneuzen ALGEMENE HUISREGELS Oudelandse Hoeve - Terneuzen Beste bewoner(s), Voor u ligt de bewonersinformatie van de flats Oudelandse Hoeve aan de Diepenbrockstraat, E. Grieghof en Berliozhof in Terneuzen In deze

Nadere informatie

Voor u ligt de bewonersinformatie van de flats Oudelandse Hoeve aan de Diepenbrockstraat, E. Grieghof en Berliozhof.

Voor u ligt de bewonersinformatie van de flats Oudelandse Hoeve aan de Diepenbrockstraat, E. Grieghof en Berliozhof. Beste bewoner(s), Voor u ligt de bewonersinformatie van de flats Oudelandse Hoeve aan de Diepenbrockstraat, E. Grieghof en Berliozhof. In deze uitgave, bevinden zich het huishoudelijk reglement vastgesteld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

ALGEMENE HUISREGELS. De Veste - Terneuzen

ALGEMENE HUISREGELS. De Veste - Terneuzen ALGEMENE HUISREGELS De Veste - Terneuzen Beste bewoner(s), Voor u ligt de bewonersinformatie van de flats De Veste aan het Oostelijk Bolwerk. In deze uitgave, bevinden zich het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat Terneuzen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat Terneuzen HUISHOUDELIJK REGLEMENT appartementsgebouw Breitnerstraat 121-167 Terneuzen Artikel 1. Algemeen. Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing op de eigenaren en bewoners van het appartementsgebouw: Breitnerstraat

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Kadoelerbos 1-191 te Zoetermeer Vastgesteld d.d. 16-05-2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit reglement bevat de huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

U en uw woonomgeving

U en uw woonomgeving U en uw woonomgeving Samen verantwoordelijk voor de woonomgeving Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het schoon en netjes is. Als huurder kunt u samen met andere bewoners een bijdrage leveren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars (VvE) Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle VvE Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle HR - 1 van 5 1. Doel De bepalingen van dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

U en uw woonomgeving. Samen maken we er iets moois van

U en uw woonomgeving. Samen maken we er iets moois van U en uw woonomgeving Samen maken we er iets moois van Wonen doe je niet alleen. U heeft altijd te maken met uw woonomgeving. Rekening houden met elkaar en begrip tonen zijn daarbij erg belangrijk. Leystromen

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Algemene woonregels

Huurdersinformatie. Algemene woonregels 1 Huurdersinformatie Algemene woonregels Woonregels want afspraak is afspraak! Als u een woning van Rochdale huurt, maken we afspraken. Veel van deze afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. In

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Prettig wonen

Natuurlijk wonen. Prettig wonen Natuurlijk wonen Prettig wonen 1 Prettig wonen in de wijk, dat doen we samen Wonen is meer dan alleen een dak boven uw hoofd. Wie wil er niet graag in een buurt wonen waar het schoon, veilig en prettig

Nadere informatie

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Overlast van buren kan ergernis veroorzaken en op den duur uw woongenot verstoren. Om er voor te zorgen dat het met elkaar prettig wonen is,

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

Woon- en leefregels Eengezinswoningen

Woon- en leefregels Eengezinswoningen Woon- en leefregels Eengezinswoningen Woon- en leefregels Eengezinswoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de Woningcorporatie, de Gemeente en de bewoners

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

De afrekening servicekosten, hoe zit dat?

De afrekening servicekosten, hoe zit dat? De afrekening servicekosten, hoe zit dat? In deze folder leest u over de afrekening van de servicekosten. Wat zijn servicekosten en hoe worden deze kosten in rekening gebracht? Servicekosten Het bedrag

Nadere informatie

Wonen in een appartement. U wilt prettig wonen, met elkaar

Wonen in een appartement. U wilt prettig wonen, met elkaar Wonen in een appartement U wilt prettig wonen, met elkaar Het is een mooie ochtend. U loopt met de hond naar het park aan het einde van de straat. Eenmaal weer thuis ziet u dat de melk op is. Snel even

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Inhoud. Woningstichting Rochdale Postbus 56659 1040 AR Amsterdam www.rochdale.nl

Inhoud. Woningstichting Rochdale Postbus 56659 1040 AR Amsterdam www.rochdale.nl Algemene woonregels Inhoud Woonregels 3 Toestemming vragen 3 Geluidsoverlast 3 Schotelantennes 4 Gebruik algemene ruimten 4 Huisvuil 5 Huisdieren 5 Duiven 5 Privétuinen en gemeenschappelijke tuinen 6 Dit

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 INHOUD Blad 1 Inhoudsopgave Blad 2 -art. 1 Algemeen -art. 2 Gemeenschappelijke delen -art. 3 Tuinen Blad 3 -art. 4 Huisdieren

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

VVE Velperplein A7 te Arnhem

VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VELPERPLEIN A7 VASTGESTELD OP 31 MAART 2010 VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Pisuissestraat 301-497 te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld op: 14 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Bestuur en kascommissie

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement van de vereniging van Eigenaars Du Meelaan 396 en 400 tot en met 576 te Zoetermeer, zoals vastgesteld in de Algemene vergadering van Eigenaars van 29 januari 1987 en gewijzigd,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Versie 3

Huishoudelijk Reglement Versie 3 Huishoudelijk Reglement Versie 3 Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars, bewoners en gebruikers van het appartementencomplex Cum Laude Boedapestlaan, kadastraal bekend Gemeente

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

Voorkom overlast. en wees er tijdig bij!

Voorkom overlast. en wees er tijdig bij! Overlastwijzer Voorkom overlast en wees er tijdig bij! Woonplus Schiedam is een woningcorporatie met ruim 12.000 woningen. Veel van onze woningen zijn appartementen waarin bewoners een portiek en/of een

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Oostergetel Makelaardij Meppel Kleine Oever 6 7941 BK MEPPEL Tel: 0522-259911 Fax: 0522-263110 E-mail: info@oostergetel.

Oostergetel Makelaardij Meppel Kleine Oever 6 7941 BK MEPPEL Tel: 0522-259911 Fax: 0522-263110 E-mail: info@oostergetel. Woldstraat 22 C - Meppel Huurprijs 370,- p.m. + 120,00 voor gas/water/elektra/gebruik faciliteiten Omschrijving Woonruimte, in het centrum van Meppel. Bestaande uit twee bij elkaar horende kamers en gebruik

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK 1 Huishoudelijk reglement ten behoeve van het appartementencomplex 'het Tussendek', gevestigd in de gemeente Dronten. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor Huurders

gemengde complexen informatie voor Huurders VvE beheer gemengde complexen informatie voor Huurders inleiding Met deze brochure willen wij u als huurder van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke zaken. In een

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T

VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T VERENIGING VAN EIGENAARS VvE Ei-hof, Blok A H U I S H O U D E L IJ K R E G L E M E N T Vastgesteld op 29 mei 2012 Inleiding Dit Huishoudelijk Reglement (HHR) heeft tot doel kaders te scheppen voor de wijze

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam

Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam Huishoudelijk Reglement Marineterrein Amsterdam 1 - Algemeen Dit huishoudelijk reglement geldt voor de gebruikers/ huurders van de Voorwerf. Het huishoudelijk reglement wordt ieder half jaar aangepast.

Nadere informatie

HUURDERSREGLEMENT ONDERNEMERSCENTRUM H164

HUURDERSREGLEMENT ONDERNEMERSCENTRUM H164 HUURDERSREGLEMENT ONDERNEMERSCENTRUM H164 1 Algemeen Dit huurdersreglement maakt onverkort deel uit van alle af te sluiten huurcontracten behorende bij alle ruimten die deel uitmaken van ondernemerscentrum

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Overlast. In deze folder leest u tips om prettig samen te leven, hoe u overlast kunt beperken en wat u kunt doen als sprake is van overlast.

Overlast. In deze folder leest u tips om prettig samen te leven, hoe u overlast kunt beperken en wat u kunt doen als sprake is van overlast. Overlast 1 Overlast Geluidsoverlast, rommel in en rond het woongebouw, overhangende takken of overlast door huisdieren, het komt allemaal wel eens voor. Het bevordert uw woongenot niet maar is er is niet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Het huishoudelijk reglement beoogt voor iedere bewoner van een appartement of werkruimte, een waarborg te scheppen voor een optimaal woon en gebruiksgenot. Dit alles binnen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het appartementsgebouw Neptunus Waterfront 300 t/m 388A kadastraal bekend als gemeente Terneuzen, sectie M, nr. 2957 Vastgesteld in Algemene Vergadering van Eigenaars d.d. 04-03-2014

Nadere informatie

* HUISHOUDELIJK REGLEMENT * COMPLEXEN BERNARDUS WONEN

* HUISHOUDELIJK REGLEMENT * COMPLEXEN BERNARDUS WONEN * HUISHOUDELIJK REGLEMENT * COMPLEXEN BERNARDUS WONEN WD/versie 1.1/06-13/huish.reglement * INHOUDSOPGAVE * Inleiding 1. ALGEMEEN 1.1. Bewonersparticipatie 1.2. Naleving van de regels 1.3. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Voorwoord Doel van dit reglement is om het woongenot ten opzichte van elkaar zo groot mogelijk te maken. Dit reglement wordt door het bestuur aan iedere eigenaar verstrekt, zodat

Nadere informatie

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... de buren! Je buren kies je niet uit. Ze komen gewoon naast, boven of

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars Groote Dok Oost te Hellevoetsluis VvE Groote Dok Oost, gelegen aan de Industriehaven te Hellevoetsluis. Algemeen Doel en strekking van dit Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Nieuwendamlaan 308 t/m 560 (even nummers) te Den Haag Algemeen 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikers van het

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen. Hoe eerder u opzegt, hoe beter. Zo

Nadere informatie

Overlast We lossen het samen op!

Overlast We lossen het samen op! Overlast We lossen het samen op! Informatie over omgaan met (buren)overlast Overlast We lossen het samen op! Beter een goede buur U wilt in een buurt wonen waar de sfeer goed is, het veilig is en waar

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement (reglement van inwendige orde) Richtlijnen voor het woongenot! Probeer normale leef geluiden van elkaar te accepteren. 777 Informeer je buren over(incidentele) herrie. Hierdoor

Nadere informatie

Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder.

Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder. Servicekosten Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder. Uw woonplezier. Onze service! Wij bieden u graag service... Als u een woning van ons huurt, huurt u niet

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015

Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015 Voorbeeld document. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. Huishoudelijk reglement Recreatieoord Hoek van Holland 2015 ALGEMEEN 1.1. Bezoekers Betreden van het Recreatieoord door bezoekers

Nadere informatie

Overlast. En wat u er zelf tegen kunt doen

Overlast. En wat u er zelf tegen kunt doen Overlast En wat u er zelf tegen kunt doen U wilt prettig wonen, dat spreekt vanzelf. Maar wat als bij de buurvrouw het geluid altijd uit de speakers knalt, terwijl uw kleine kinderen liggen te slapen?

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1: 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a. het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten vastgesteld

Nadere informatie

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. wij willen u graag goed van dienst zijn, daarom hebben wij voor u de belangrijkste informatie op een rij gezet. Gratis serviceonderhoud

Nadere informatie

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014 De VVE (en namens haar de beheerder van de Algemene Voorzieningen van de VVE) zal er op toezien, dat de afgesproken gedragsregels binnen de reikwijdte van het beheer van deze Algemene Voorzieningen (zwembad/

Nadere informatie

Voorkom geluidsoverlast Vaak is geluidsoverlast het grootste problee. Dit is makkelijk te voorkomen.

Voorkom geluidsoverlast Vaak is geluidsoverlast het grootste problee. Dit is makkelijk te voorkomen. Prettig wonen PRETTIG WONEN Het is fijn als de leefbaarheid in uw buurt goed is. U kunt natuurlijk ook zelf meehelpen aan het woonplezier in uw buurt. Het is altijd een goed idee om kennis te maken met

Nadere informatie

Veel vormen van overlast zijn te voorkomen:

Veel vormen van overlast zijn te voorkomen: Overlast 1 Waar mensen samen wonen kan het voorkomen dat er irritaties groeien door overlast. Degene die de overlast veroorzaakt is zich hiervan meestal niet bewust. Vaak helpt een rustig gesprekje al.

Nadere informatie

beleid: februari 2010, versie: 2014

beleid: februari 2010, versie: 2014 Verhuizen beleid: februari 2010, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die goed

Nadere informatie

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren onderhoudswijzer In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren Dergelijke ongemakken kunnen er voor

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 9 MEI 1994

VERENIGING VAN EIGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 9 MEI 1994 1 HUSHOUDELJK REGLEMENT VERENGNG VAN EGENAREN ANTVERPENSTRAAT 436 T/M 574 TE BREDA ZOALS VASTGESTELD EN GOEDGEKEURD N DE ALGEMENE LEDENVERGADERNG VAN 9 ME 1994 Algemeen Dit reglement bevat de huishoudelijke

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inleiding Dit huishoudelijk reglement bevat nadere uitwerken en/of verduidelijkingen, voor de bewoners (eigenaren en/of gebruikers) van het appartementsgebouw Quercus 1, Blikveldweg

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over servicekosten Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over Lorem ipsum dolor sit amet servicekosten Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s

Huishoudelijk Reglement. van de. Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem. (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) H R D e H i b i s c u s Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars De Hibiscus te Arnhem (Heermoesstraat 2/48 Arnhem) Inleidende bepaling. Bij aankoop van uw woning behoort u in het bezit te worden gesteld van de

Nadere informatie

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Prettig wonen doe je ook in een schone veilige woonomgeving. De Veenendaalse Woningstichting (VWS) wil graag dat

Nadere informatie

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren.

3. Vaststelling en wijziging van het reglement vindt plaats door het bestuur na goedkeuring door de vergadering van eigenaren. Huishoudelijk reglement VERENIGING VAN EIGENAREN FLATGEBOUW VAN DER WERFFSTRAAT 254 T/M 380 TE VLAARDINGEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGELS VOOR BEHEER, BEWONING EN GEBRUIK Artikel 1. Reglement 1. Het doel

Nadere informatie

Buren. Leven doe je samen. Woonburg

Buren. Leven doe je samen. Woonburg Buren Leven doe je samen Woonburg 2 Buren Leven doe je samen Een goede band met uw buren is erg belangrijk. Dat zorgt voor een prettige leefomgeving. Houd uw buren dan ook te vriend door rekening met hen

Nadere informatie

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.D. 7 juni 2013 als bedoeld in artikel 59 van het splitsingsreglement van appartementencomplex "De Rozenburgh" aan de Zandvoortselaan 84 te Heemstede A. Regels voor het gebruik,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

Schoon en veilig wonen. Handleiding om portieken, trappen en tuinen netjes en schoon te houden

Schoon en veilig wonen. Handleiding om portieken, trappen en tuinen netjes en schoon te houden Schoon en veilig wonen Handleiding om portieken, trappen en tuinen netjes en schoon te houden 1 Rommel op de trap, viezigheid in de hal. Wie ruimt dat op? En wat mag je nou wel en niet in de hal of op

Nadere informatie

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren onderhoudswijzer In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren Dergelijke ongemakken kunnen er voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING van EIGENAARS DE AANLEG INHOUD Blad1 - Voorblad/inhoudsopgave Blad 2 - art. 01. Algemeen - art. 02. Gemeenschappelijke delen - art. 03. Tuinen - art. 04. Parkeren - art.

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u Een goede buur is goud waard! Overlast of prettig samenleven? Enkele tips Liever een goede buur Als bewoner heeft u te maken met buren naast, boven of onder u. Om ervoor te zorgen dat iedereen prettig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS WATERHOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2e editie Vastgesteld in de vergadering van Eigenaars dd. 16/03/2006. 25/05/2006 Revisie Oktober 2008 Het Bestuur: Voorzitter: Henk den Besten

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Overlast wat nu? Tips voor iedereen die buren heeft

Overlast wat nu? Tips voor iedereen die buren heeft Overlast wat nu? Tips voor iedereen die buren heeft Iedere avond harde muziek. Stinkende vuilnis op de galerij. Ze doen het erom. Je kunt ze gewoon horen lopen. En het lijkt alsof het ze niks kan schelen.

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: nieuwe huur voorwaarden per 1 april Onze belangrijkste huurvoorwaarden in.

Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: nieuwe huur voorwaarden per 1 april Onze belangrijkste huurvoorwaarden in. nieuwe huur voorwaarden per 1 april 2017 Onze belangrijkste huurvoorwaarden in het kort Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: Onze belangrijkste huurvoorwaarden in het kort Vidomes zet

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit!

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! Inhoud Leefgeluiden, je hoort ze pagina 3 Praten helpt pagina 4 U komt er niet uit

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Burenoverlast... Wat kunt u eraan doen?

Huurdersinformatie. Burenoverlast... Wat kunt u eraan doen? 1 Huurdersinformatie Burenoverlast... Wat kunt u eraan doen? Overlast Mensen wonen, vooral in de steden, dicht op elkaar. Dat veroorzaakt soms spanningen die het woonplezier kunnen bederven. Als er eenmaal

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Inleiding en begrippen De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het bepaalde in de akte van splitsing

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden ergernissen waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze ergernissen opgelost worden door gewoon met elkaar te praten. In

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER overlast

uren INFORMATIE OVER overlast uren INFORMATIE OVER overlast overlast Harde muziek, herrie van kinderen of rondslingerend vuil. Waar mensen samen wonen kunnen irritaties ontstaan door overlast. In deze folder geven wij u tips hoe u

Nadere informatie

Overlast. Brochure Overlast Dudok Wonen, versie mei 2005 1

Overlast. Brochure Overlast Dudok Wonen, versie mei 2005 1 Overlast Of u nu in een rijtjeshuis of in een flat woont, u hoort altijd leefgeluiden. De geluiden van een radio bij de buren, spelende kinderen of de wasmachine van de bovenbuurman dringen nu eenmaal

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015 Beste buren, Deze nieuwsbrief wil het bestuur u informeren over diverse onderwerpen. Onderstaand een verdere inhoudsopgave: 1 Aankondiging ALV 2015 2 Nieuwe website

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden 1. Doelstelling De bepalingen van het huishoudelijk reglement beogen een waarborg te scheppen voor alle bewoners

Nadere informatie