VOORWOORD COLOFON. Uw specialist in zonwering, automatische sectionale poorten, rolluiken en tuinhekkens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD COLOFON. Uw specialist in zonwering, automatische sectionale poorten, rolluiken en tuinhekkens"

Transcriptie

1 BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers Lier - Nijlen - Berlaar - Heist-op-den-Berg - Hulshout - Mechelen Sint-Katelijne-Waver - Duffel - Bonheiden - Putte Provincie Antwerpen

2 VOORWOORD Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis maar een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Het is een boeiende ervaring die veel fijne momenten met zich meebrengt. Maar het houdt ook duidelijke keuzes in waarmee u uw verdere leven geconfronteerd blijft. Uw huis is dus meer dan een aantal vierkante meter en wat bakstenen of andere bouwmaterialen. Het is in de eerste plaats uw leef- en beleefomgeving. Om van uw huis ook uw thuis te maken, moet u er zich goed in voelen. Een huis moet niet enkel mooi maar ook comfortabel en functioneel zijn. Een huis kan ook een identiteit hebben die overeenstemt met uw persoonlijkheid, uw omgeving en uw cultuur. Een architect kan u helpen om dat te bereiken. Hij fungeert als uw vertrouwenspersoon, luistert naar uw wensen en heeft aandacht voor wat niet gezegd wordt. Zo kan hij een omgeving creëren die uw behoeften en uw gevoelens weerspiegelt. De Orde van Architecten is een publiekrechtelijke instantie die in 1963 werd opgericht op initiatief van de wetgever. Om in België hun beroep te mogen uitoefenen, moeten architecten ingeschreven zijn op de tabel van de Orde van Architecten of op de lijst van stagiairs. De Orde van Architecten heeft tot taak de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect te bepalen en ze te doen naleven. Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van hun beroep. Zij doet aangifte bij de rechterlijke overheid van elke inbreuk op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van architect. Op de website van de Orde van Architecten Vlaamse Raad, vindt u informatie voor de architect én de bouwheer waaronder ook een lijst met alle architecten in Vlaanderen met hun contactgegevens. Copyright: Orde van Architecten Vlaamse Raad COLOFON Uw specialist in zonwering, automatische sectionale poorten, rolluiken en tuinhekkens Bouwmapazine Lier, Nijlen, Berlaar, Heist-op-den-Berg, Hulshout, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Duffel, Bonheiden, Putte STRUCTURELE ZONWERING DOEKZONWERING Aarschotsesteenweg 200b 2230 Herselt tel fax Verantwoordelijke uitgever: BouwMAPazine Redactie: Orde van Architecten - Vlaamse Raad Koningsstraat 144, B-1000 Brussel mevac_210x295_0611.indd 1 31/05/11 14:14 Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Bergstraat 30-34, B-1000 Brussel Wonen Vlaanderen Koning Albert II-Laan 19 bus 40, B-1210 Brussel Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk overgenomen worden of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle beelden gebruikt in dit BouwMAPazine werden door onze eigen fotografen genomen of worden verondersteld door derden vrij van rechten te zijn aangeboden aan de uitgever. BouwMAPazine aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid wanneer beelden aangeleverd door derden niet vrij van rechten zijn. De adverteerder is verantwoordelijk voor de door hem ingezonden tekst, foto s en logo s. De uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve informatie met betrekking tot de gegevens van de bedrijven die terug te vinden zijn in dit BouwMAPazine. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ondervonden schade voortvloeiend uit fouten of onvolledigheden in de inhoud van dit BouwMAPazine. Aarschotsesteenweg 200 B 2230 Herselt Tel i-magazines.be 3

3 INHOUD DIENSTEN RUWBOUW AFWERKING INTERIEUR TUIN FINANCIEEL PLAN

4 i-magazines.be DIENSTEN

5 De leefwereld van de bouwheer Architectuur verandert samen met het menselijk bestaan. Het is een kwestie van idee en draait om rede, niet om bevliegingen of smaak. Architectuur is niet louter decoratie of functie, maar wel een anticiperen op het bestaan. Het bestaan is voor ieder van ons verschillend en geeft daarom steeds een individuele en persoonlijke noot. Zo hebben we allemaal een verwachtingspatroon dat voortvloeit uit de vraag wat willen we doen in huis?. Dit is afhankelijk van de levensstijl (bestaansfilosofie) die men erop nahoudt, de bezigheden die er gaan plaatsvinden, de relatie die men creëert ten opzichte van de andere huisgenoten en de bezoekers, de fantasie en inspiratie van zowel bouwheer als architect. Maar de weg naar creatie is lang en bezaaid met hindernissen. Een woning is de weerspiegeling van de individualiteit van de bewoner, niet van de architect. De architect dient met beide voeten in de leefwereld van de bouwheer te staan, zodat de bewoner zijn eigen opvatting over wonen en de belevenis hiervan kan ervaren in zijn woning. Architectuur komt tot leven bij de gratie van de verrassing Doorheen de ruimten van een woning, die elk hun eigen identiteit (kunnen) hebben, moet men zich kunnen bewegen in een promenade architecturale. Thema van de wandeling is de verrassing, die tot verwondering leidt en aanspoort tot doorlopen en verder op ontdekking gaan. Gedurende deze wandeling, waar de zon de architecturale leidraad moet worden, wordt er verwezen naar onze band met de hemel, de lucht, de aarde en het water. Dit impliceert licht, ruimte en verbondenheid met de natuur. 8 i-magazines.be DIENSTEN DIENSTEN i-magazines.be 9

6 VEEL GESTELDE VRAGEN Wanneer kan ik als niet-architect beroep op de Orde? De Orde van Architecten werd ingesteld door de wet van 26 juni Haar kernopdracht bestaat, enerzijds, in het opstellen van de voorschriften van de plichtenleer (vaak ook deontologie genoemd) voor wie het beroep van architect in België uitoefent en, anderzijds, dient de Orde te waken over de naleving van deze voorschriften van deze plichtenleer. De beroepsregels die de architect in acht moet nemen hebben voornamelijk tot doel zijn professionele onafhankelijkheid te vrijwaren. Een architect mag dus niet onderworpen zijn aan de andere partijen in het bouwproces, zoals de aannemer, de bouwpromotor of de materiaalproducent en evenmin aan zijn opdrachtgever. Deze onafhankelijkheid is immers zowel voor de kandidaat-bouwer als voor de maatschappij een belangrijkste garantie voor de kwaliteit en de duurzaamheid van het bouwen. In de praktijk is de rechtstreekse dienstverlening die de Orde aan derden kan bieden dan ook beperkt. De wet voorziet evenwel de volgende omstandigheden : het verstrekken van een document dat bevestigt of een architect al dan niet is ingeschreven op de tabel of op de lijst van stagiairs (wet van 26 juni 1963, art. 17). Deze informatie kan ook rechtstreeks op de website van de Orde worden verkregen. In geval van betwisting over het bedrag van de honoraria, kan de Orde op gezamenlijk verzoek van de architect en van zijn cliënt Ingenieur-architekt Geert van Hamme heeft zijn kantoor te Nijlen, Hooidonkstraat 73. Jaren ervaring in het uitwerken van alle types en genres van bouwprojecten en opvolging van nieuwe evoluties in technieken leiden tot projecten die tot in de puntjes kunnen worden gerealiseerd. Regio s kempen, Antwerpen, Vlaams Brabant (noorden) maar ook Vlaamse Ardennen en Zuid-West-Vlaanderen kunnen worden georganiseerd. Meer info op of via Geert van Hamme Ir Architect BVBA het bedrag ervan vaststellen (wet van 26 juni 1963, art. 18). Op verzoek van de Rechtbanken en Hoven geeft de Orde tevens advies omtrent de bepaling en het bedrag van de erelonen (wet van 26 juni 1963, art. 18). Artikel 7, 2 van het K.B. van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorziet dat de provinciale Raad van de Orde kan geraadpleegd worden met het oog op de naleving van de verzekeringsplicht door een architect. Wie van oordeel is dat een architect de regels van de plichtenleer van zijn beroep met de voeten treedt kan klacht indienen bij de Orde van Architecten. Indien de feiten als ernstig dienen te worden beschouwd zal de klacht onderzocht worden, via een wettelijk vastgelegde procedure, in de provinciale Raad van de Orde op wiens tabel de betrokken architect is ingeschreven. De klager is evenwel geen partij in de zaak en kan dan ook niet tussenkomen in de tuchtprocedure. Via de tuchtprocedure kan een benadeelde partij ook geen schadevergoeding bekomen. Dit betekent dat wie schadeloos wil gesteld worden voor het nadeel dat hem door de architect werd berokkend zich noodzakerlijkerwijs tot de rechtbank zal moeten wenden. De Orde kan en mag zich immers niet in de plaats stellen van de hoven en rechtbanken om de aansprakelijkheid van een architect of van eventuele andere betrokken partijen in het bouwgebeuren vast te stellen. Het is dan ook zeer raadzaam om in een dergelijk geval het advies van een advocaat in te winnen. DIENSTEN Ik wil enkel een architect voor de bouwvergunning maar wens geen werfopvolging. Wat is wettelijk verplicht? Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect moet men een beroep doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering der werken, voor welke door de wetten, besluiten en reglementen een voorafgaande aanvraag om toelating tot bouwen is opgelegd. Dit betekent dat de tussenkomst van een architect wettelijk vereist is, zowel voor het opmaken van de plannen als voor de controle op de werken. Dit is een regel van openbare orde, hetgeen betekent dat men er niet kan van afwijken; de overeenkomst waarin de opdrachtgever en de architect zouden overeenkomen om bv. de tussenkomst van de architect te beperken tot het opstellen van de plannen is nietig. Deze wettelijke bepaling houdt evenwel niet in dat dezelfde architect moet belast worden, zowel met de opmaak van de plannen als met de controle op de uitvoering van de werken. Men kan de architectenopdracht opsplitsen en toevertrouwen aan verschillende architecten. Dit gebeurt vaak indien de ontwerpende architect op een grote afstand gevestigd is van de plaats waar het gebouw wordt opgetrokken, zodat een efficiënte controle op de uitvoering van de werken niet altijd voor de hand liggend is. Partijen kunnen dan overeenkomen om deze controle te laten uitvoeren door een architect die dichterbij gevestigd is. De architect die door de bouwheer van zijn controletaak wordt ontheven zonder dat hij de verzekering heeft dat een ander architect, ingeschreven op een tableau of op een lijst van stagiairs, met de controle belast is, zal de vergunnende overheid hiervan in kennis stellen, evenals de betrokken aannemer(s) en zijn provinciale Raad. Indien de bouwheer vaststelt dat zijn architect aan zijn wettelijke controleplicht verzaakt zal hij deze laatste in gebreke stellen via een aangetekend schrijven. Na een eerste gesprek heeft de architect een schets gemaakt zonder dat ik hierom heb gevraagd. Moet ik hiervoor betalen? Een architect wordt niet geacht gratis te werken. In principe is de architect dan ook gerechtigd een vergoeding te vragen. Veel zal echter afhangen van wat er voorafgaandelijk werd afgesproken. Wanneer er eerst een verkennend gesprek heeft plaatsgevonden waarna er een voorontwerp werd gemaakt dan is hiervoor in principe een vergoeding verschuldigd. De kosten voor het voorontwerp worden normaal verrekend in het ereloon van de architect. Indien het voorontwerp echter niet aan de verwachtingen voldoet of men vindt het andere voorontwerp beter dan kan men de verdere samenwerking stopzetten maar men moet de architect in principe wel vergoeden voor het reeds geleverde werk. Welke waarborgen biedt een architect aan? Bouwen met een architect geeft u talrijke waarborgen: Een specifieke opleiding : De architect is hooggeschoold. Hij heeft vijf jaar hogere opleiding en twee jaar stage achter de rug onder controle van de Orde. Een gereglementeerd beroep : Een architect is onderworpen aan strikte deontologische beroepsregels die hij moet respecteren. 10 i-magazines.be i-magazines.be 11 DIENSTEN De Orde van Architecten waakt over de naleving van de beroepsregels. Hij moet zijn beroep in totale onafhankelijkheid uitoefenen. Zijn beroep is niet verenigbaar met dat van aannemer van openbare of particuliere werken. De architect mag geen enkele commissie ontvangen van aannemers, leveranciers of fabrikanten. Een openbare opdracht: De architect is deontologisch geëngageerd om bouwwerken te ontwerpen die het landschap verrijken en het cultureel patrimonium vrijwaren. Een verplicht contract: De architect moet de wederzijdse verplichtingen van de betrokken partijen in een geschreven overeenkomst vastleggen. Hij kan daarom alleen projecten voorstellen die het budget respecteren dat in de overeenkomst samen met het programma werd bepaald Een professionele verantwoordelijkheid: De architect kan gedurende tien jaar aansprakelijk gesteld worden voor ernstige fouten. Artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: indien een gebouw... geheel of gedeeltelijk ten iet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn architect en aannemer daarvoor gedurende tien jaren aansprakelijk. Ernstige tekortkomingen die het gebouw in zijn stabiliteit geheel of gedeeltelijk kunnen aantasten, vallen onder deze aansprakelijkheid, voor zover ze niet zichtbaar waren bij de voorlopige oplevering. De architect is aansprakelijk voor het ontwerp en de controle op de uitvoering van de werken; de aannemer voor de uitvoering. Afhankelijk van de oorzaak van de gebreken zal de aannemer of de architect verantwoordelijk gesteld worden. Let op : de aansprakelijkheid kan enkel ingeroepen worden bij ernstige fouten. Dit houdt in dat bijvoorbeeld het lekken van een kraan of het schuren van een raam of deur vanaf de voorlopige oplevering bij de normale onderhoudswerkzaamheden hoort. De aansprakelijkheid betekent evenmin dat men gedurende 10 jaar een beroep kan doen op de architect zonder vergoeding. Hoe kies ik een architect? Bouwen of renoveren is in allereerste instantie dromen, knus wegdrijven op uw eigen verbeelding met als enige leidraad uw verlanglijstje. Maar dan moet uw droom in een concreet architecturaal project omgezet worden. Daarvoor heeft u een architect nodig die als het ware uw alter ego is. Een man of vrouw die uw wensen weet om te zetten in nieuwe vormen en volumes die aansluiten bij uw persoonlijkheid en cultuur. Een echte vertrouwensrelatie tussen bouwheer en architect is de beste garantie voor een geslaagd project. Neem daarom de nodige tijd om een architect te kiezen die bij u past. Er bestaat geen mirakelrecept dat een goede keuze garandeert. De kandidaatbouwer kan best zijn licht opsteken bij vrienden of kennissen die reeds gebouwd of verbouwd hebben, huizen bezoeken, tijdschriften inkijken, kennissen uithoren. Een beslissing kan vallen na advies van een vriend of na het ademloos ontdekken van een bestaande droomwoning. Een goed architect ontdekt men door wat men over hem of haar heeft horen vertellen, door contacten met nieuwe, tevreden eigenaars die in gelijkaardige omstandigheden gebouwd hebben.

7 DE ARCHITECT TEKENEND VOOR UW TOEKOMST BOUWEN MET EEN ARCHITECT Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis maar een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Het is een boeiende ervaring die veel fijne momenten met zich meebrengt. Maar het houdt ook duidelijke keuzes in waarmee u uw verdere leven geconfronteerd blijft. Uw huis is dus meer dan een aantal vierkante meter en wat bakstenen of andere bouwmaterialen. Het is in de eerste plaats uw leef- en beleefomgeving. Om van uw huis ook uw thuis te maken, moet u er zich goed in voelen. Een huis moet niet enkel mooi maar ook comfortabel en functioneel zijn. Een huis kan ook een identiteit hebben die overeenstemt met uw persoonlijkheid, uw omgeving en uw cultuur. Een architect kan u helpen om dat te bereiken. Hij fungeert als uw vertrouwenspersoon, luistert naar uw wensen en heeft aandacht voor wat niet gezegd wordt. Zo kan hij een omgeving creëren die uw behoeften en uw gevoelens weerspiegelt. Deze brochure heeft tot doel u inzicht bij te brengen in de opdracht van de architect bij het bouwproces en u te informeren over de rol die de architect kan vervullen bij het vertalen van uw wensen naar de werkelijkheid van het bouwen of verbouwen. TIP Vermindering van de btw Voor bepaalde renovatie-, verbouwings-, herstellings- en onderhoudswerken aan gebouwen ouder dan 5 jaar die voornamelijk of uitsluitend gebruikt worden als privé-woning kunt u een verlaagd btw-tarief genieten van 6% in plaats van 21%. Het verlaagd tarief geldt voor de volledige factuur, materialen én uitgevoerd werk, van diensten geleverd door algemene aannemers, metselaars, stukadoors, loodgieters enz. Soms zijn tijdelijk bijkomende fiscale gunstmaatregelen van toepassing. Wegens de vele en soms plotse wijzigingen in zo n regeling is het raadzaam altijd de actuele toestand na te gaan. Uw architect kan u daar in bijstaan. In sommige gevallen geniet u het 6%-tarief ook voor noodzakelijke afbraakwerken. Ook de levering en plaatsing van vaste installaties zoals centrale verwarming, elektrische installatie, gootstenen, bergkasten en rolluiken enz. komen in aanmerking. Een bijkomende voorwaarde is dat de werken gefactureerd moeten worden aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder). Op het ereloon van de architect geldt steeds wettelijk het btw-tarief van 21%. UW ARCHITECT KIEZEN De snelste en eenvoudigste manier om een architect te vinden is de telefoongids raadplegen of surfen op het internet. De kans dat u langs die weg de architect van uw dromen vindt wordt echter groter als u grondiger te werk gaat. Informeer bij familieleden, vrienden, kennissen, collega s en vaklui naar hun ervaringen met hun architect. Ga woningen bekijken die door hem of haar ontworpen zijn. Doorblader tijdschriften en andere publicaties, zoek naar woningen die u bevallen. Hou uw ogen open als u de baan op gaat en bel eventueel aan als u een woning ziet die u bevalt om de naam van de architect te vragen. De meeste bouwheren zijn blij met een positieve belangstelling en zullen u graag meer vertellen over hun bouwavontuur. Zij kunnen u zeggen hoe de samenwerking met hun architect verlopen is en hoe hij te werk gaat. U kunt ook deelnemen aan initiatieven ter promotie van kwaliteitsvolle architectuur zoals Mijn Huis, Mijn Architect en De Vlaamse Renovatiedag. Een andere vraag die u zich moet stellen is of u met een groot architectenbureau of met een individueel werkende architect aan de slag wil. Grotere bureaus kunnen bijvoorbeeld zelf instaan voor een ingenieursstudie, wat interessant is als u kiest voor een meer complexe constructie. Met een individuele architect hebt u meer kans op persoonlijk contact en een persoonlijke service. Kiezen voor een architect uit de streek kan ook voordelen hebben. Hij of zij kent de regio, de ondergrond, plaatselijke vaklui, de stedenbouwkundige dienst en plaatselijke reglementen, en hij kan makkelijker en vaker de bouwplaats bezoeken. Een goede vertrouwensrelatie is alleszins de beste garantie voor een geslaagd project. Neem daarom de nodige tijd om de architect te kiezen die het best bij u en uw project past. De lijst van bij de Orde ingeschreven architecten is beschikbaar op de website van de Orde van Architecten, EEN EERSTE GESPREK Een verkennend gesprek met een architect kan makkelijk twee uren vergen. Meestal is dat vrijblijvend, dus zonder één van de partijen verder te verbinden. Maar dit is geen regel, zodat u het best van bij de aanvang de eventuele vergoeding van bepaalde prestaties aankaart. Een eerste gesprek is een goede manier om kennis te maken en standpunten toe te lichten en te vergelijken. De architect kan u zijn opvattingen over het beroep toelichten, referenties tonen en zijn manier van werken omschrijven. Hij stelt u daarbij vragen over uw wensen en huidige en toekomstige verwachtingen. De architect informeert ook over een mogelijke fasering van het project. Na de toewijzing van de opdracht kan de architect daar dan verder op in gaan. Geef uw architect zoveel mogelijk informatie. Hoe duidelijker u uw leefgewoonten en verwachtingen meedeelt, hoe beter de architect later zijn voorontwerp volgens uw wensen kan opmaken. Zelfs kleine details in de architectenopdracht kunnen van belang zijn om van uw toekomstige huis uw thuis te maken. Het kan gebeuren dat u na een eerste gesprek met twijfels blijft. In dat geval staat het u vrij een andere architect te raadplegen. Maak wel duidelijke afspraken over de manier waarop de eerste bespreking wordt beëindigd. Als u meent uw geschikte architect gevonden te hebben, kunt u hem of haar een opdracht geven. DIENSTEN Tip Een architect kunt u niet vroeg genoeg inschakelen. Betrek uw architect al bij uw allereerste plannen, hoe vaag die misschien nog zijn. Laat hem al meedenken over de aankoop van een bouwterrein of een bestaand gebouw. Sommige architecten rekenen zo n eerste contact niet aan. Anderen vragen een uurloon of een vast bedrag. Aarzel niet daarover vooraf duidelijke afspraken te vragen. HET CONTRACT MET DE ARCHITECT Voor u de architect belast met een volledige opdracht kunt u een overeenkomst sluiten voor een haalbaarheidsonderzoek, al dan niet met een voorafgaand onderzoek van de stedenbouwkundige mogelijkheden, een eerste kostenraming of zelfs een ontwerpvoorstel. Dit kan een afzonderlijke opdracht zijn, vastgelegd in een precontract en later uitbreidbaar naar een contract voor een volledige opdracht. De architect gaat dan in die fase al na of uw wensen budgettair en stedenbouwkundig wel haalbaar zijn. Bestaat er een kans dat uw dromen niet realistisch zijn, dan kan een beperkte opdracht u veel nutteloze kosten en tijdverlies besparen. Als u het eens bent over zijn taak en honorarium, legt u de samenwerking met de architect vast in een contract. Dit contract wordt in het belang van beide partijen het best ondertekend op het moment dat de noodzakelijke gegevens voor de overeenkomst voldoende gekend zijn. Het contract is een belangrijk document en bewijsstuk bij een mogelijke conflictsituatie. Stel het dus duidelijk en ondubbelzinnig op en som ieders rechten en plichten zo volledig mogelijk op. Er bestaan weliswaar modelcontracten, maar u moet een overeenkomst opmaken die aangepast is aan uw specifieke situatie. Naast de algemene zaken, zoals de volledige identiteit van beide partijen en de gegevens van de bouwplaats en het project, staat in het contract vermeld welke taken u van de architect mag verwachten, welk honorarium hij hiervoor aanrekent en welke de betalingsmodaliteiten zijn. In het contract kunt u opnemen welk budget u ter beschikking stelt. Let er op of de btw en het ereloon al dan niet in dit bedrag zijn inbegrepen. Een van de taken van de architect houdt in dat hij uw budget onder controle moet houden. In grote lijnen kunnen we stellen dat de architect een drastische overschrijding van het voorziene budget moet signaleren zodra hij dit vermoedt. De mogelijke overschrijding van het budget is uiteraard makkelijker te voorzien bij een nieuwbouw dan bij een verbouwing waar sneller onvoorziene situaties kunnen voorkomen. Als de architect een mogelijke overschrijding van een voorzien budget gesignaleerd heeft en de plannen eventueel moeten worden gewijzigd of het budget aangepast, kan desgevallend een wijziging van de architectenovereenkomst worden overwogen. 12 i-magazines.be i-magazines.be 13 DIENSTEN HET ERELOON Voor het ereloon van de architect bestaan geen vaste tarieven. Om achteraf discussie te vermijden maakt u daarover het best van in het begin duidelijke en sluitende afspraken. Voor elke opdracht aan de architect moet over het ereloon onderhandeld worden, rekening houdend met de taken en de omvang van de opdracht. Een vrije onderhandeling over de overeenkomst voor de architectenopdracht is de regel. Wel is de architect wettelijk verplicht minstens de stedenbouwkundige aanvraag op te maken en controle uit te oefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Het ereloon kan op verschillende manieren bepaald worden. Het kan berekend worden als percentage van de waarde van het uitgevoerde werk; het kan een forfaitair bedrag zijn; er kan een uurvergoeding overeengekomen worden; u kunt een combinatie van deze mogelijkheden afspreken. De architect moet op een duidelijke en voor de bouwheer begrijpelijke wijze omschrijven welke diensten hij contractueel levert en aanrekent. De betaling van het ereloon gebeurt naarmate de werken vorderen en zoals in het contract wordt opgenomen. De hiernavolgende verdeling is een mogelijkheid: een overeengekomen voorschot, eventueel voor voorafgaande prestaties, opmeting en dergelijke, 20% bij het overhandigen van het definitief voorontwerp, 20% bij het overhandigen van de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning, 20% bij het overhandigen van het aanbestedingsdossier voor de aannemers, 30% naarmate de werken vorderen, het saldo bij de voorlopige oplevering. HET TAKENPAKKET VAN DE ARCHITECT De rol van de architect is niet beperkt tot het tekenen van bouwplannen en het controleren van de uitgevoerde werken maar omvat ook de praktische begeleiding doorheen het bouwproces op basis van de specifiek overeengekomen architectenopdracht. De architect is uw vertrouwenspersoon die uw wensen omzet in werkelijkheid. Hij regelt in de praktijk uw vergunningsaanvraag, vraagt de offertes van de aannemers op en vergelijkt de offertes. Dit betekent echter niet dat hij ook onderhandelt over de offertes. De architect controleert de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden, ziet de facturen (vorderingsstaten) van de aannemers na, eventueel op specifieke vraag, en levert bijstand bij de oplevering van het werk. HET VOORONTWERP Een ontwerp is zelden meteen raak. Dikwijls moet een idee enige tijd bezinken of rijpen, zowel bij u als bij de architect. Daarom maakt de architect eerst een studie van het bouwproject waarbij hij rekening houdt met uw wensen en behoeften, uw budget, het bouwterrein

8 en de stedenbouwkundige voorschriften. Het resultaat is een voorontwerp dat u een duidelijk beeld geeft van uw toekomstige woning. Een goed doordacht voorontwerp is van essentieel belang. Het vormt namelijk de basis voor alles wat volgt. Neem dus de tijd om het grondig te evalueren. Als het ontwerp niet beantwoordt aan uw verwachtingen is dit het geschikte moment om bij te sturen. Wíjzigingen doorvoeren tijdens latere fases van het bouwproces kan de werken vertragen en de kosten doen oplopen. Zolang de belangrijkste projectgegevens, zoals de locatie en het programma niet wijzigen, kunnen aanpassingen binnen de opdracht leiden tot verschillende voorontwerpen, in de praktijk veelal beperkt tot maximum drie. De architect werkt de laatste, in samenspraak goedgekeurde versie uit en vult die aan met een beschrijving van de materialen en een eerste (of aangepaste) raming van de bouwkost. Als u een maquette van het voorontwerp wenst, mag de architect voor deze prestatie een bijkomende vergoeding aanrekenen. In die fase beschikt u het best al over een onderzoek naar de bodemstabiliteit en een correcte opmeting en uittekening van het perceel of de bestaande toestand van een gebouw. Dit kan problemen in een latere fase vermijden. DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Op basis van het goedgekeurde voorontwerp stelt de architect het dossier samen voor de stedenbouwkundige aanvraag. Het dossier voor de aanvraag omvat onder meer alle wettelijk vereiste officiële formulieren, in het vereiste aantal exemplaren door de bouwheer ondertekend; een situatieplan in de gemeente; een correct inplantingplan dat uw woning situeert op het terrein en eventueel ten opzichte van aanpalende constructies; de grondplannen, doorsneden en geveltekeningen; de vereiste foto s van het terrein of de bestaande toestand; de aansluiting op openbare leidingen van de nutsvoorzieningen; de nodige informatie over bouwmaterialen en -technieken. U moet het dossier indienen bij de gemeentelijke overheid die op haar beurt, voor zover dit vereist is, de stukken overmaakt aan de betrokken diensten: Ruimte en Erfgoed Vlaanderen, de administratie van Wegen en Verkeer, Aminal, Natuur en Bos, Monumentenzorg, de brandweer, de administratie van het Kadaster enz. Bij het afgeven levert de gemeente verplicht een ontvangstbewijs af. De termijn waarbinnen de gemeente moet beslissen over de stedenbouwkundige aanvraag ligt wettelijk vast. HET UITVOERINGSDOSSIER Wanneer u de stedenbouwkundige vergunning hebt ontvangen, maakt de architect een uitvoeringsdossier op. Dit dossier omvat niet alleen de uitvoeringsplannen en de nodige bijpassende detailtekeningen maar ook een bestek (of lastenboek of technische beschrijving) en eventueel een samenvattende of gedetailleerde opmetingstaat. Dit laatste is geen wettelijk verplicht document maar wel zeer bruikbaar voor prijsaanvragen waarover in detail kan overeengekomen worden bij het opmaken van het contract. Het administratieve lastenboek beschrijft de rechten en plichten van de partijen voor de uitvoering en omvat onder andere contractuele bepalingen met de aannemers over de aanneming, de uitvoering en de kostprijs, de uitvoeringstermijn, eventuele boetes en waarborgen, enz. De technische beschrijving, ook gekend als bijzonder bestek, omschrijft alle bijzonderheden van het gebouw, de ligging, de aard van de werken, de uitvoering en de kwaliteit en verwerking van de materialen. Eventuele detailtekeningen kunnen bepaalde constructie-elementen verduidelijken. Ze geven een beter inzicht in de uitvoering van de ruwbouw en de afwerking. Het aantal detailtekeningen is afhankelijk van de moeilijkheid van het project. In de opmetingstaat of beschrijvende opmeting staan de hoeveelheden van alle materialen die gebruikt worden. Aan de hand van het uitvoeringsdossier kunnen de aannemers een nauwkeurige en gedetailleerde offerte opstellen. Dring er bij de aannemers op aan een gedetailleerde offerte op te maken met vermelding van alle eenheidsprijzen. Eventueel samen met u controleert de architect of de offertes van de aannemers volledig zijn en of zij beantwoorden aan de plannen en de bestekken. Hij adviseert u over de beste keuze, rekening houdend met prijs en kwaliteit maar ook met de vakbekwaamheid, referenties en kredietwaardigheid van de aannemer. De meeste architecten stellen aannemers voor waarmee ze eerder al samenwerkten. Ze kennen de vakbekwaamheid en de werkwijze van deze aannemers. Eventuele problemen kunnen op een meer vriendschappelijke manier sneller opgelost worden. Let er wel op dat de architect op elk moment geacht wordt uw belangen te verdedigen en dus onafhankelijk van de aannemer moet zijn. U kunt de lijst met door de architect voorgestelde aannemers eventueel aanvullen met anderen die degelijk werk geleverd hebben bij familie of vrienden. De architect kan altijd de nodige bijstand verlenen bij de aanbesteding, dit is bij het afsluiten van een overeenkomst voor de aanneming of het contract met de aannemer. TIP GEEN PROBLEMEN MET DE BTW Bloed- en aanverwanten tot de tweede graad (ouders, grootouders, broers en zussen) mogen op de bouwplaats een handje toesteken zonder het risico te lopen van zwartwerk beticht te worden. Op hun kosteloze hulp en op eigen werk hoeft u geen btw te betalen, tenzij zij zelf het beroep van aannemer uitoefenen. Om achteraf problemen te vermijden laat u de btw-controleur voor aanvang van het werk per aangetekend schrijven weten welke werken u zelf wil uitvoeren en wie u daarbij zal helpen. Noteer gedurende de werken dagelijks de begin- en einddatum van het eigen werk en de naam van de personen die gratis hebben geholpen. DIENSTEN Dit verslag krijgt meer gewicht als u het laat ondertekenen door een officiële of bevoorrechte getuige zoals de wijkagent, de gemeentesecretaris of de burgemeester. Als administratieve verplichting moet u de beëindiging van het werk aan het kadaster meedelen en moet u gedurende vijf jaar zorgvuldig alle facturen en leveringsbewijzen bewaren van materialen en gereedschappen die u voor eigen gebruik hebt gekocht. CONTROLE OP DE BOUWPLAATS Eenmaal het aannemingscontract getekend is, kunnen de werken echt van start gaan. De architect is wettelijk verplicht uitgevoerde werken te controleren. Dit betekent dat hij geregeld de uitgevoerde werken van de aannemer inspecteert, zijn aandacht vestigt op eventuele uitvoeringsfouten en samen met hem eventuele problemen voorkomt en deze desnoods oplost. De architect controleert ook het tijdschema van de werken indien daarover bij de aanbesteding met de aannemer(s) afspraken zijn gemaakt. Hij gaat ook na of de materialen overeenstemmen met de vereisten van het lastenboek en adviseert bij de planning van de verschillende aannemingen. Indien de architect dit nuttig acht, kan hij alles vastleggen in een werfverslag met vermelding van datum en uur van de werfbezoeken, een bondige commentaar op de uitgevoerde werken, de vorderingen van het werk, eventueel uitzonderlijke weersomstandigheden en de periodes waarin geen werken werden uitgevoerd en de genomen beslissingen. Wanneer de architect niet beantwoordt aan de verwachtingen die geformuleerd zijn in de architectenovereenkomst, kunt u hem voor gebeurlijke gebreken verantwoordelijk stellen. Wijs hem bij een gebrekkige uitvoering van zijn taak schriftelijk op zijn controleplicht. DE BOUWPLAATS BEGELEIDEN TOT DE OPLEVERING Eenmaal de werkzaamheden in algemene of in afzonderlijke loten opgesplitste aanneming beëindigd zijn, kunnen ze worden opgeleverd. De aannemer moet om de oplevering verzoeken. Als de wet-breyne van toepassing is of als dit contractueel zo is bepaald, gebeurt de oplevering in twee fasen, een voorlopige en een definitieve oplevering. De aannemer kan de voorlopige oplevering vragen zodra hij oordeelt dat hij de aanneming beëindigd heeft of dat normale bewoning mogelijk is. Samen met uw architect gaat u na of alle werken uitgevoerd zijn volgens de vereiste kwaliteitsnormen. Wanneer prijsaanpassingen en de prijs van eventuele meerwerken niet eerder werden besproken en vastgelegd, worden deze op dat moment kritisch doorgelicht. Van de oplevering wordt een procesverbaal opgemaakt op datum, dat alle partijen ondertekenen. Als er geen tevredenheid is over het geleverde werk, kan de oplevering voorwaardelijk zijn of compleet geweigerd worden. Voorwaardelijke weigering houdt in dat de aannemer alle eventuele gebreken die u vaststelt binnen een op dat moment vast te stellen termijn moet herstellen, eventueel op straffe van een daaraan gekoppelde waarborgsom. 14 i-magazines.be i-magazines.be 15 DIENSTEN Opgelet: als u de woning zonder voorbehoud betrekt, kan dat beschouwd worden als een onvoorwaardelijke stilzwijgende aanvaarding van de voorlopige oplevering. Na verloop van een bepaalde termijn, bijvoorbeeld één jaar na de voorlopige oplevering, volgt de definitieve oplevering. De definitieve oplevering kan stilzwijgend verlopen of gepaard gaan met een laatste bezoek aan de woning waarbij nog eventuele onvolkomenheden en gebreken die tijdens dat jaar zichtbaar zijn geworden, kunnen worden vastgesteld en verholpen. TIP DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR, EEN BIJKOMENDE PARTIJ IN DE BOUW Om het aantal arbeidsongevallen op bouwplaatsen te verminderen kwam er onder de Europese regelgeving een wet tot stand die voor nagenoeg alle bouwwerkzaamheden de aanstelling verplicht van een veiligheidscoördinator. In principe moet de architect de veiligheidscoördinator aanstellen voor werven kleiner dan 500m² en dat al in de fase van het ontwerp. De bouwheer moet wel de vergoeding van de veiligheidscoördinator betalen. Hiertoe wordt voor alle partijen een bijzondere aanstellingsovereenkomst opgemaakt. Mits een bijkomende opleiding en kwalificatie kan uw architect zelf de taak van veiligheidscoördinator op zich nemen, maar dit is niet aan te raden op zijn eigen werf om conflictsituaties te vermijden tussen het bouwbudget en het strikt noodzakelijk veiligheidsbudget. De veiligheidscoördinator stelt een aantal documenten op die de veiligheid moeten bevorderen, zowel bij het ontwerp als tijdens de uitvoering en het gebruik van en eventuele toekomstige werkzaamheden aan het gebouw. Het postinterventiedossier (PID) is een noodzakelijk document bij een eventuele latere verkoop. De architect verstrekt u hierover ten gepaste tijde alle nodige inlichtingen. TIP DE E(NERGIE)P(RESTATIE)B(INNENKLIMAAT)- VERSLAGGEVER: EEN NIEUWE PARTNER IN DE BOUW Zoals in alle Europese landen moet iedere bouwer en verbouwer sinds 2006 ook in Vlaanderen aandacht schenken aan energiebesparende maatregelen. Sinds 1 januari 2006 is in Vlaanderen namelijk een EPB-decreet van kracht dat deze maatregelen vastlegt. Dit decreet verplicht de bouwheer onder andere tot het aanstellen van een EPB-verslaggever die een EPB-aangifte moet opmaken. De EPB-aangifte is de berekening en de bewijsvoering of de woning al dan niet voldoet aan de gestelde energetische eisen. De aangifte gebeurt online door de verslaggever. Dit resulteert in het energieprestatiecertificaat dat de energetische kwaliteiten van de nieuwe woning aangeeft. Hierdoor kunnen nieuwe woningen op hun energiezuinigheid met elkaar vergeleken worden en kunnen gunstiger gebouwen een hogere waarde en eventueel fiscale of andere voordelen genieten. De verslaggever moet houder zijn van het diploma van burgerlijk ingenieur, ingenieur-architect, architect, industrieel ingenieur, bio-ingenieur of technisch ingenieur of beschikken over een

9 gelijkwaardige kwalificatie. Uw architect kan dus mits een afzonderlijke vergoeding eventueel zelf de taak van EPBverslaggever op zich nemen. De aanstelling van de verslaggever moet in principe ten laatste acht dagen voor de start van de werkzaamheden gebeuren. Op dat ogenblik moet de verslaggever namelijk de startverklaring indienen. Aan te raden is dat de verslaggever al een tijd vroeger wordt aangesteld zodat hij al in de fase van het ontwerp een berekening van de woning op het vlak van EPB kan maken. De verslaggever reikt samen met de aangifte van de EPB het energieprestatiecertificaat uit voor de woning. Ook over deze materie verstrekt uw architect u op het juiste moment alle noodzakelijke of nuttige informatie. DE VRIJE KEUZE VAN ARCHITECT Geregeld leest of hoort u dat de vrije keuze van architect ontzettend belangrijk is. Waarom is dat zo? Bouwen of ingrijpend renoveren is een complexe aangelegenheid. Uw woning moet esthetisch en technisch afgestemd zijn op uw voorkeuren en behoeften. De kostprijs moet passen binnen uw financiële mogelijkheden. De uitvoering moet correct gebeuren. Alle bijkomende voorwaarden moeten vervuld zijn: stedenbouwkundige vergunning, as built-attest, energieprestatie en binnenklimaat, veiligheidscoördinatie, diverse normen en voorschriften, bijvoorbeeld met betrekking tot de akoestiek of de brandveiligheid. Voor dit ingewikkelde traject kunt u terugvallen op één vertrouwenspersoon: uw architect. Hij ontwerpt voor u een woning die u in alle opzichten (esthetisch, technisch, financieel, ruimtelijk) past als een maatpak. Hij geeft u advies en informatie over technische kwesties. Hij begeleidt u bij de vergelijking van de aannemersoffertes en de keuze van de aannemers. Hij wijst in de meeste gevallen een veiligheidscoördinator en EPB verslaggever aan. Hij stelt het dossier voor de bouwaanvraag samen. Hij controleert of de werken worden uitgevoerd zoals het hoort. Van zijn controlebezoeken aan de bouwplaats stelt hij werfverslagen op waarin alle belangrijke ontwikkelingen (fouten, vertragingen, meerwerken) zijn gedocumenteerd. Hij waarschuwt u als het gevaar rijst dat u bepaalde voorschriften of reglementeringen (bouwrichtlijnen, energieprestaties) niet zou respecteren. Hij staat u bij tijdens de oplevering, zodat u niet alleen moet optornen tegen de aannemer. Hij verwittigt u als het prijskaartje dreigt te ontsporen. Afhankelijk van de afspraken die u met uw architect maakt, kan zijn dienstverlening nog veel ruimer zijn. Hij kan bijvoorbeeld de financiële, technische of stedenbouwkundige haalbaarheid van uw plannen nagaan. Is een bepaalde koopwoning wel geschikt om er uw woonprogramma in te realiseren binnen het vooropgestelde budget? Past de woning die u in gedachten hebt wel op het bouwterrein dat u wil kopen? Met behulp van een maquette of een 3D-tekening kan hij u ruimtelijk inzicht bieden in de woning die u zal krijgen. Zo kan hij u helpen bij nog tal van andere zaken, zoals de overname van een gemene muur, het opmaken van de contracten met aannemers of andere bouwpartners, de coördinatie van de werken, de controle van de facturen en tussentijdse afrekeningen. Bij dit alles respecteert uw architect een heleboel regels die wettelijk of via zijn beroepsplichtenleer (de zogenaamde deontologie) zijn bepaald. De Orde van Architecten legt deze deontologie vast en controleert of ze wordt nageleefd. Zo beschermt de Orde zowel de consument (ú dus) als de architect die zijn taak correct uitvoert. Bovendien is de architect als enige bouwpartner wettelijk verplicht om zich te verzekeren voor zijn tienjarige aansprakelijkheid. Hij is dus, kort samengevat, uw garantie op een geslaagd bouwproces. Meteen begrijpt u waarom de vrije keuze van de architect zo belangrijk is. Het stelt u als bouwheer in staat om zich te beschermen tegen malafide bouwpartners en om de beste prijs/kwaliteit te krijgen. KUNT U UW ARCHITECT IN ALLE OMSTANDIGHEDEN ZELF KIEZEN? Over deze vraag bestaan nogal wat misverstanden die soms in de hand worden gewerkt door bepaalde spelers op de bouwmarkt. Een eerste misverstand heeft betrekking op sleutel-op-de-deur bouwen. Ook als u kiest voor deze oplossing, kunt u wel degelijk vrij uw architect kiezen. Meer zelfs, dit is ten stelligste aan te raden. Verkopers van een sleutelklaar te bouwen woning kaarten hun klanten soms een architect aan die ogenschijnlijk slechts een peulschil kost. Eventueel halen ze als reden voor die lage kostprijs het argument aan dat werfcontroles toch niet nodig zijn. Verleidelijk, maar Wie zal uw belangen verdedigen? Wie zal kritisch toekijken op de uitvoering van de werken? Een aannemer die zichzelf controleert: hoe goedgelovig kunnen we zijn? Wie zal bij de oplevering gepast uitkijken naar fouten die nog moeten worden hersteld? Bent u er zeker van dat u op het einde van de rit financieel beter af bent? Dat u een optimale prijs/kwaliteit krijgt? Soms wordt kopers met zachte dwang de architect opgedrongen die de voorschriften voor een verkaveling heeft opgesteld of die een zogenaamd masterplan voor een groep van meerdere woningen heeft gemaakt. Maar ook in die gevallen bent u niet verplicht om met deze architect in zee te gaan. U kunt ook dan zelf en in alle vrijheid uw architect kiezen. Er is slechts een geval waarin de vrije keuze van de architect niet haalbaar is: als u een nieuw te bouwen appartement of woning koopt. Dat is ook begrijpelijk. De verkoper treedt op dat ogenblik op als bouwheer en sluit de architectuurovereenkomst met de architect. In zo n geval bent u koper en geen bouwheer. In geval u een casco appartement of woning koopt kan u voor de verdere afwerking vrij uw eigen architect kiezen. SAMENGEVAT: WAT IS BELANGRIJK VOOR U? De keuze van architect bepaalt in sterke mate het verdere verloop van uw bouwproces. Maak er dus werk van. Peil of het persoonlijk klikt, of u op dezelfde golflengte zit, of de architect begrijpt waar u naartoe wil, of hij uw wensen kan invullen. Maak een goede schriftelijke overeenkomst op met uw architect. Leg daarin een correcte vergoeding vast. Beknibbelen op bijvoorbeeld de werfcontrole is een slecht idee, en dat om meerdere redenen. Omdat uw architect wettelijk verplicht is de werken te controleren, zal de onderlinge verstandhouding er onder lijden. De werken laten uitvoeren zonder controle door de architect kan u achteraf ook zuur opbreken. U riskeert een strafrechtelijke boete. De werken kunnen worden stilgelegd. Bij uitvoeringsfouten kunt u zelf mee opdraaien voor de schade die u daardoor lijdt. Mits een goede keuze en een deugdelijke overeenkomst haalt u met uw architect een pertinente meerwaarde in huis voor uw bouwof renovatieplannen. Hij zorgt dat u de beste kwaliteit krijgt voor uw budget. Daarbij kijkt hij verder dan vandaag, want uw woning moet ook morgen blijven voldoen aan de wijzigende behoeften van u en uw gezin. Hij houdt rekening met de toegankelijkheid van uw woning. Hij zorgt dat ze aanpasbaar is aan nieuwe omstandigheden, zoals gezinsuitbreiding, een inwonend familielid of een tijdelijk of blijvend probleem van mobiliteit. Hij gaat na hoe hij toekomstige kosten voor bijvoorbeeld onderhoud of energieverbruik kan beperken. U ZIET: BEWUST KIEZEN VOOR EEN ARCHITECT IS KIEZEN VOOR KWALITATIEF BOUWEN EN WONEN. WAT ALS HET EVEN MIS GAAT? De meeste bouwheren kijken tevreden terug op de realisatie van het huis van hun dromen. Toch kunnen tijdens het bouwen altijd problemen, vergissingen en teleurstellingen opduiken. Als bouwheer bent u daartegen beschermd door de wetgeving en door een goede communicatie en dito overeenkomsten met de betrokken bouwpartners. WAT ALS ER JAREN NA HET BOUWPROJECT TEKORTKOMINGEN OPDUIKEN? Zichtbare gebreken moet u uiterlijk bij de voorlopige oplevering meedelen. Vanaf de voorlopige oplevering is de architect wel nog tien jaar aansprakelijk voor de door hem gemaakte fouten in het ontwerp. Hij blijft gedurende die periode ook aansprakelijk voor fouten in de controle op de werken. De aannemer van zijn kant is tien jaar aansprakelijk voor de uitvoering van het werk en voor voorheen onzichtbare gebreken in de materialen en de verwerking van die materialen. Eventueel krijgen de architect en de aannemer de aansprakelijkheid onderling verdeeld opgelegd. De tienjarige aansprakelijkheid dekt niet alles. Ze geldt enkel als de fouten niet zichtbaar waren bij de oplevering of als ze uitdrukkelijk vermeld werden in het proces-verbaal van de oplevering. In principe dekt ze enkel fouten die de algemene veiligheid van de woning of van belangrijke delen ervan in gevaar brengen. Fouten in de afwerking hebben meestal niet dergelijke verreikende gevolgen en vallen daardoor grotendeels buiten de tienjarige aansprakelijkheid. WAT ALS IK HET CONTRACT MET DE ARCHITECT WIL VERBREKEN? Als de voorontwerpen totaal niet beantwoorden aan uw verwachtingen, kunt u de samenwerking met de architect beter al in deze fase stopzetten en hem vergoeden voor de geleverde prestaties. Wil u de samenwerking beëindigen na het ondertekenen van het contract, dan moet u naast de geleverde prestaties mogelijk ook een schadevergoeding voor eenzijdige contractbreuk betalen. OPGELET: als u de overeenkomst verbreekt in een latere fase, bijvoorbeeld na het verkrijgen van de bouwvergunning of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, moet u voor de verdere opvolging van het bouwproject waarvoor een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is, steeds een andere architect aanstellen. Als u tijdens het bouwproces gefundeerde bedenkingen hebt bij de werkwijze van uw architect kunt u de Orde van Architecten daarvan op de hoogte brengen. De Orde heeft in het kader van de architectenopdrachten als taken onder meer het bijhouden van de lijst van de ingeschreven architecten en het bewaken van de deontologie van het beroep. De Orde behandelt eventuele klachten op een discrete en objectieve manier. STAP IK NAAR DE RECHTBANK ALS IK NIET TEVREDEN BEN OVER MIJN BOUWPARTNERS? Om lange en dure juridische procedures te voorkomen, bestaat de Verzoeningscommissie Bouw. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de aannemers- en architectenfederaties en van de consumentenorganisatie Test-Aankoop. De verzoeningscommissie kan bij een ernstig onderling conflict worden geraadpleegd als dit contractueel werd vastgelegd of als de partijen hiermee instemmen. De commissie fungeert niet als rechtbank. Bij eventuele geschillen stelt ze een deskundige aan (een architect, aannemer of ingenieur) die het probleem ter plekke bestudeert. Op basis van dit bezoek formuleert hij een voorstel tot verzoening. Kunnen de partijen zich niet vinden in dit voorstel, dan schrijft de deskundige een verslag. Dit verslag is bindend wat de technische oorzaken van het schadegeval betreft en kan dienen als basis voor een mogelijke rechtszaak. Maar in heel wat gevallen kunt u beter trachten om het probleem in onderling overleg op te lossen. Copyright: Orde van Architecten Vlaamse Raad DIENSTEN 16 i-magazines.be i-magazines.be 17 DIENSTEN

10

11

12 Jan De Schutter studeerde in 1997 af als architect aan het Henry van de Velde-Instituut te Antwerpen. Het architectenbureau richt zich voornamelijk op kwalitatieve hedendaagse moderne architectuur. Centrale leidraad bij het ontwerp is steeds een gevoel van licht, lucht en ruimte. Er wordt gewerkt met duurzame, kwalitatieve en stijlvolle materialen, met oog voor detail en energiezuinigheid. Woningen worden verder flexibel ontworpen worden, zodat ze mee kunnen evolueren naargelang nieuwe noden en functies. DSJ-architecten ontwerpt particuliere woningen (nieuwbouw en renovaties), appartementen, groepswoningen (sociale huisvesting) en interieurs (winkels, horeca). DSJ-architecten De Schutter Jan, Architect Voetbalstraat Lier 0477/ Er werd bewust gekozen om een kleinschalig architectenbureau, DSJ-architecten, op te richten. Hierdoor is een rechtstreeks en persoonlijk contact met de bouwheer steeds mogelijk en is er een directe betrokkenheid bij alle aspecten van het ontwerp- en bouwproces. Dit resulteert in een snellere en betere service naar de bouwheer. De samenwerking tussen bouwheer en architect loopt over een lange en intensieve periode. Daarom moet reeds bij het eerste vrijblijvende gesprek blijken dat bouwheer en architect op dezelfde golflengte zitten. Zo kan er een eerste voorontwerp ontstaan dat de verwachtingen van de bouwheer vervult, en dat aanleunt bij zijn leefgewoontes. Een ontwerp dat steeds rekening houdt met het budget van de bouwheer. Tevens wordt van elk ontwerp steeds realistische 3D computerbeelden gemaakt, zodat de bouwheer een duidelijk zicht krijgt van zijn woning. DIENSTEN 22 i-magazines.be i-magazines.be 23 DIENSTEN

13 woning te Keerbergen woning te Huldenberg appartementen te Strombeek-Bever appartementen te Bonheiden renovatie woning te Mechelen M.VH Architectenteam M.VH architectenteam werd in 2000 opgericht door het architectenechtpaar Stephane Mertens en Nicole Van heuverbeke. Nicole is gespecialiseerd in particuliere woningbouw, zowel nieuwbouw als renovatie terwijl Stephane industriële projecten voor zijn rekening neemt. Met een hart voor woning te Bonheiden Ontwerpen is Nicole s grote passie. Ze houdt van een moderne, tijdloze stijl. Eenvoud en functionaliteit primeren, maar bovenal streeft ze ernaar om een warme thuis te creëren. Met verstand van Terrein, omgeving, oriëntatie, stedenbouwkundige voorschriften, zijn belangrijke parameters om tot een optimaal ontwerp te komen. Energiezuinig bouwen is voor Nicole niet langer een trend maar een criterium. Deze mix van persoonlijke aanpak, creativiteit en technische kennis zijn de bouwstenen voor een succesvolle samenwerking met een tevreden opdrachtgever als resultaat. woning te Reet Kiezen voor M.VH architectenteam is kiezen voor de persoonlijke aanpak van Nicole. Zij helpt u uw droomhuis te realiseren met Met een luisterend oor Een goed ontwerp begint met een goede relatie tussen opdrachtgever en architect. Met gerichte vragen en een checklist van behoeften leert Nicole u beter kennen. Ze luistert naar wat u bezighoudt, naar waar u belang aan hecht, zodat ze het ontwerp precies kan afstemmen op uw persoonlijkheid. woning te Keerbergen renovatie woning te Mechelen m.vh architectenteam bvba appartementen te Bonheiden woning te Bonheiden Zemstbaan Mechelen T M restauratie winkelpand met appartementen te Antwerpen DIENSTEN 24 i-magazines.be i-magazines.be 25 DIENSTEN

14 DE LANDMETER EXPERT Een goede start is cruciaal voor elk bouwproject. Hierbij kan een landmeter U bijstaan. Een correct opmetingsplan van Uw eigendom is een goede basis voor het architectuur ontwerp. Dit opmetingsplan blijft niet beperkt tot de juridische grenzen maar bevat ook de hoogtepunten van het terrein, bomen, verhardingen, riolering, Alvorens de start van de werken is de landmeter als onafhankelijk expert de meest aangewezen persoon voor het opmaken van plaatsbeschrijvingen en proces verbaal van muurovername. Ook tijdens de werken is de landmeter een belangrijke schakel voor een kwaliteitsvolle uitvoering. De landmeter kan de aannemer bijstaan in de maatvoering van het project. De taken van een landmeter zijn zeer uitgebreid. Taken van een landmeter Landmeetkunde: opmeting terrein bestaande toestand opmeting gebouwen in functie van architectuur proces verbaal afpaling en grensbepaling maatvoering bouwwerken deformatie- en zettingsmetingen volumemetingen grondverzet precisiemetingen Expertise: plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde werkzaamheden muurovername plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur schatting bij aankoop en verkoop schatting bij nalatenschap schatting bij inbreng venootschap schatting bij echtscheiding bepaling huurschade gerechtsexpertise Vergunningen: verkavelingsvergunning verkavelingswijziging stedenbouwkundig attest slopingsvergunning Wegenbouw: ontwerp wegenis binnen verkaveling bouwvergunning wegeniswerken opvolging wegeniswerken Kortom Uw landmeter is de meest geschikte persoon om U bij te staan bij al Uw vragen inzake onroerende goederen. VAN OPSTAL LANDMETERS-EN STUDIEBUREAU BVBA Opmetingen Verkavelingen Afpalingen Maatvoering Schattingen Plaatsbeschrijvingen Gerechtsexpertises Wegenis-en rioleringsontwerp Projectmanagement Energie-attesten (epc & epb) DIENSTEN Hoogstraat Puurs Tel. 03/ Fax. 03/ GSM 0476/ of 0486/ i-magazines.be 27

15 i-magazines.be RUWBOUW

16 PROFESSIONELE GROND EN AFBRAAKWERKEN Met een georganiseerde aanpak en een uitgebreid machinepark levert een gespecialiseerde aannemer professioneel werk bij het bouwrijp maken van terreinen, het uitgraven van bouwputten, rioleringswerken, opruimingswerken, loonwerk, bodemsanering en andere specifieke werken. Zoals het uitgraven van opritten, parkeerterreinen, rioleringen,... ze kunnen u helpen met het omploegen van akkers, bemesten van velden, oogsten van allerlei gewassen, ze zorgen voor de afgraving en vervoer van de verontreinigde grond, kunnen u ook van dienst zijn met het uitgraven van funderingen, draineringswerken, af- en aanvoer van grond, verwijderen van begroeiingen, enz. DETAILAFBRAAK OF TOTAAL AFBRAAKWERKEN? Aannemers in sloop- of afbraakwerken zijn gespecialiseerde bedrijven voor totaal afbraakwerken, het ontmantelen van gebouwen (gebouwen opnieuw in ruwbouw brengen), afbraak van daken, ruwe afbraak met behoud van gevel en constructie. BODEMSANERING Een gespecialiseerde aannemer kan zorgen voor de afgraving en vervoer van verontreinigende grond. Let op dat het afgraven gebeurt onder de meest strikte veiligheidsnormen. Bij deze afbraakbedrijven kan je ook terecht voor moeilijke en uitputtende sloopwerken van binnen afwerkingen als voorbereiding op renovatie: uitbreken van vloeren, tussenvloeren en plafonds uitbreken van keukens en badkamers uitbreken van ramen, deuren en dorpels afbraak van garages, veranda s en tuinhuizen verwijderen van struiken, gewassen en bomen ontmantelen en verwijderen van zware installaties verwijderen van facades en isolatie ZOEK JE EEN AANNEMER GROND- EN AFBRAAKWERKEN? Doe een beroep op een gespecialiseerd aannemersbedrijf in je omgeving. GRONDWERKEN Het grondwerk vormt in de bouwnijverheid en GWW de voorbereiding van de bouw. Het bestaat uit het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van verhardingen en funderingsmaterialen valt hieronder: alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen. De term grondwerk wordt ook overdrachtelijk gebruikt om een goede basis voor het begin van een taak aan te geven. FUNDERING De fundering of het fundament is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. Het woord fundering kan ook figuurlijk gebruikt worden, dan betekent het grondslag of uitgangspunt. Ook bij wegen en spoorlijnen is sprake van een fundering. Een synoniem daarvoor is grondvesten, en dat kan ook figuurlijk zijn. SPECIFIEKE PROBLEMEN Door een lage grondwaterstand, door verdroging of grondwateronttrekking, kunnen funderingsproblemen ontstaan. Houten palen rotten weg doordat ze in aanraking komen met zuurstof en verliezen hun draagkracht (paalrot). Funderingen op staal verzakken. In beide gevallen kan grote schade ontstaan. Ook trillingen (bijvoorbeeld van motoren of generatoren in fabrieken) kunnen grote schade aanrichten als de fundering daar niet op is berekend. Bij twijfel aan de kwaliteit van een fundering kan er voor gekozen worden funderingsonderzoek te laten plaatsvinden. DRAAGKRACHT (ONDERGROND) Draagkracht of draagvermogen is in de bouwwereld de mate waarin de ondergrond een constructie kan ondersteunen. In dat verband spreekt men ook bij funderingen wel over draagkracht. Bij bouw- en kunstwerken is voldoende draagkracht cruciaal. ONDERGROND Indien zich in de ondergrond een grondlaag bevindt die voldoende ondersteuning biedt, wordt wel gesproken van de draagkrachtige laag of vaste grondslag. Het tegenovergestelde hiervan is een samendrukbare laag. Met grondonderzoek zoals sonderingen kan vooraf onder meer inzicht worden verkregen in de samenstelling van de ondergrond, de diepte en dikte van de draagkrachtige lagen, en de grondwaterstand. Grondverbetering kan een oplossing zijn om de draagkracht van de ondergrond te laten toenemen. Een grondsoort met slecht draagvermogen is veen. Ondergrond die voldoende draagkracht zou kunnen bieden zijn vastgepakt zand, sterk samengedrukte kleilagen en rotsbodem. bvba KLINKER- EN GRONDWERKEN GENTENS Booischot Vogelstraat 98, 2580 Putte RUWBOUW 30 i-magazines.be i-magazines.be 31 RUWBOUW

17 WATERBOUWWERKEN WATERBOUWKUNDE Waterbouwkunde is, naast wegenbouwkunde, onderdeel van de civiele techniek. Deze toegepaste wetenschap richt zich op het ontwerpen beheer van waterbouwkundige werken voor algemeen nut. Niet alleen worden de dwarssectie en het langsprofiel van kanalen en gekanaliseerde rivieren en stromen ontworpen, ook de kunstwerkendie ermee te maken hebben worden ontworpen: vaste en regelbare stuwen, grote en kleine sluizen, duikers, scheepsliften, dijken,waterkeringen. Daarnaast worden ook rioleringen, waterzuiveringsinstallaties en de bijhorende pompinstallaties gebouwd. Ook de havens met bijhorende staketsels, dokken, aanlegsteigers en kades behoren tot de waterbouwkunde. Waterbouwkunde legt zich verder toe opkustverdedigingswerken, stromingsregimes van rivieren beïnvloeden en waterbeheer. Baggeren en opspuiten en het oprichten van booreilanden zijn eveneens activiteiten binnen de waterbouwkunde, maar dit werkgebied verschuift naar de offshoretechniek. CIVIELE TECHNIEK Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond. Voorbeelden van dergelijke objecten zijn leidingen, kabels, bruggen, wegen en gebouwen, maar ook de studie naar rivieren en kanalen valt onder civiele techniek. Civiele techniek is gericht op het benutten van onze leefomgeving. Civiele techniek is ontstaan als tegenhanger van militaire techniek, zoals die door de genie bedreven werd en wordt. Ontwerp en aanleg van wegen, bruggen en kanalen was aan het begin van de 19e eeuw nog een verantwoordelijkheid van de genie. WATERBEHEER Waterbeheer is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren en is onderdeel van de waterstaat. Aangezien een teveel aan water even onwenselijk is als een tekort aan water, houdt dit in: het zorg dragen voor veiligheid tegen overstromingen het zorg dragen voor de aanwezigheid of aanvoer van voldoende water van goede kwaliteit EUROPESE REGELGEVING Sinds eind 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Deze verplicht alle lidstaten van de Europese Unie ertoe, de kwaliteit van hun oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde te brengen. DE RENOVATIEPREMIE WIJZIGT VANAF 1 NOVEMBER 2014 De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering Vanaf 1 november 2014 zult u de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen: u krijgt dezelfde premie, enkel later. WAT VERANDERT ER? De Vlaamse renovatiepremie wordt een belasting vermindering die u vanaf de zomer van 2015 zult kunnen aanvragen. U doet uw aanvraag bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats van uw premie, ontvangt u van hen bij goedkeuring een attest dat u bij uw belastingaangifte voegt. De belastingvermindering wordt u dan in 3 schijven toegekend. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze belastingvermindering en de werken waarvoor u deze kunt aanvragen blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie. Enkel de manier waarop ze moet worden aangevraagd en wordt uitbetaald wijzigt voor de aanvragen vanaf 1 november Indien u van plan was tussen 1 november 2014 en de zomer van 2015 de renovatiepremie aan te vragen, wordt een overgangsregeling uitgewerkt zodat u dit nog steeds kunt doen aan dezelfde voorwaarden. U houdt uw facturen bij en dient dan in de zomer van 2015 uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen. Vaak gestelde vragen: Hoe wordt een aanvraag voor de renovatiepremie, ingediend voor 1 november, behandeld? Alle aanvragen ingediend voor 1 november 2014 worden behandeld als aanvragen voor een renovatiepremie, die als een eenmalige premie zal worden uitbetaald. De juiste aanvraagdatum wordt bepaald door de poststempel van de zending of de datum van afgifte in één van onze provinciale diensten. Om zeker te zijn van een tijdige aanvraag - dus vóór 1 november kunt u best de aanvraag per aangetekende zending versturen en het afgestempelde bewijs van verzending te bewaren tot Wonen Vlaanderen de ontvangst van uw aanvraag bevestigt. Kan men vanaf 1 november al een nieuwe aanvraag voor de renovatiepremie doen voor het fiscale voordeel? Na 31 oktober kunt u geen geldige aanvraag meer doen. U zult moeten wachten op de nieuwe regeling om een nieuwe aanvraag te doen. U kunt wel uw adres opgeven. Wonen Vlaanderen zal u dan tijdig informeren over het nieuwe systeem. Zuut Lier RUWBOUW 32 i-magazines.be i-magazines.be 33 RUWBOUW

18 Wat doet Wonen Vlaanderen met de aanvragen voor de renovatiepremie die na 1 november toekomen? Aanvragen vanaf 1 november worden teruggestuurd met de nodige informatie over de wijziging van de regeling. De aanvrager kan op de website van Wonen Vlaanderen zijn adres opgeven zodat Wonen Vlaanderen hem tijdig kan meedelen wanneer hij een nieuwe aanvraag kan doen. Welk inkomensjaar hanteert men vanaf 1 november 2014 voor de aanvragen van de renovatiepremie? De Vlaamse regering wil iedereen die nu in aanmerking komt voor een renovatiepremie het fiscale voordeel toekennen, ook al kan hij in de tussenperiode geen aanvraag indienen. Aangezien men het fiscale voordeel pas medio 2015 kan aanvragen, komen er maatregelen om de overgang tussen beide systemen te regelen. Komen mensen die geen belastingen betalen ook in aanmerking voor een fiscaal voordeel? Ja, de nieuwe regeling is een belastingkrediet. Als u geen belastingen betaalt, wordt het voordeel u uitbetaald. Wat indien beide partners feitelijk samenwonen en een afzonderlijke aangifte in de personenbelasting doen? De praktische modaliteiten voor dergelijke aanvragen moet de Vlaamse regering nog uitwerken. In de persmededeling van stelt minister Homans het volgende: Het systeem wordt nu grondig hervormd. De tegemoetkoming zal niet langer worden uitbetaald in de vorm van een subsidie, maar als belastingvermindering, gespreid over drie jaar. Wie de woning voor die termijn verlaat, verliest een of meerdere terugbetalingsschijven. Een uitzondering daarop geldt als de woning wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor. Wat bedoelt de minister hier met de uitzondering voor sociale verhuurkantoren (SVK s)? Verhuurders die hun woning verhuren aan een SVK vallen niet onder de bewoningsplicht, zij moeten hun woning gedurende een periode van 9 jaar verhuren aan een SVK. Kan men het fiscale voordeel terugvorderen als de woning wordt verkocht in de periode van de 3 jaar waarin dit fiscale voordeel geldt? Over de eventuele terugvordering van al uitbetaalde fiscale voordelen is nog niets geregeld. De Vlaamse regering onderzoekt dit momenteel. Wat indien een SVK een overeenkomst heeft met de eigenaar om de werken zelf uit te voeren en te prefinancieren? Onder de huidige regelgeving wordt de premie uitbetaald aan de aanvrager-eigenaar of rechtstreeks aan het SVK als de eigenaar hierover een overeenkomst heeft afgesloten met het SVK. De renovatiepremie wordt onder de nieuwe regeling een fiscaal voordeel, zodat het voordeel altijd rechtstreeks toekomt aan de eigenaar. Het staat partijen uiteraard vrij hier onderling een regeling over te treffen. Ik heb een contract met een aannemer die de werken in november/december uitvoert. Wat moet ik doen? Zolang de nieuwe regeling nog niet geldt - dat is pas voor medio kan men op geen enkele manier een aanvraag indienen. In dat geval is het dus aangewezen alle facturen van de uitgevoerde werken bij te houden tot de nieuwe regeling er is. Ondertussen kan men wel zijn adres op de website van Wonen Vlaanderen opgeven, zodat men een bericht krijgt wanneer een nieuwe aanvraag mogelijk is. Ik ben met mijn werken begonnen in september en ze duren tot het eind van het jaar. Komt een deel ervan in aanmerking als ik nog de aanvraag doe voor 1 november? Ja, als u de aanvraag doet voor 1 november voor de werken die werden uitgevoerd en gefactureerd voor 1 november voor een totaal bedrag van minstens euro. Let wel: U kan voor dezelfde woning maar één maal per 10 jaar een aanvraag doen. Voor de facturen vanaf 1 november zal u dus niet meer kunnen genieten van de renovatiepremie/ belastingvermindering. U kan er ook voor opteren alle facturen bij te houden en uw aanvraag in te dienen onder de nieuwe regeling. Gemeenten geven vaak aanvullende premies op de renovatiepremie. Krijgen zij nog lijsten van de rechthebbenden? De aanvragen zullen ook onder de nieuwe regeling ingediend worden bij Wonen-Vlaanderen. Wonen-Vlaanderen zal dus ook onder de nieuwe regeling lijsten van de rechthebbenden kunnen overmaken aan de gemeenten. Hoe werkt het systeem van de belastingvermindering? Vanaf welk bedrag op het aanslagbiljet wordt de belastingvermindering berekend: is dat op dezelfde wijze als de woonbonus? De belastingvermindering is op jaarbasis 1/3 van het door het agentschap berekende bedrag, ongeacht de grootte van dat bedrag. Aangezien het globale belastingvoordeel maximaal E is, is het maximale fiscale voordeel op jaarbasis E Kan men zelf kiezen over de spreiding over drie jaar, of is de maximale vermindering per jaar beperkt tot een bepaald bedrag? Men kan niet kiezen. Het globaal berekende voordeel wordt door drie gedeeld. Dat bedrag zal elk jaar in mindering gaan van de belastingen. Als men geen of weinig belastingen betaalt de fiscus het volledige bedrag of het saldo terug via een belastingkrediet. Ik heb reeds een renovatiepremie gekregen: kan ik opnieuw een beroep doen op de belastingvermindering? Net als bij de renovatiepremie kan men geen belastingvermindering of belastingkrediet krijgen als men de voorbije tien jaar al een renovatiepremie heeft gekregen. Opgelet: als u nog voor 1 november 2014 een aanvraag indient die wordt goedgekeurd, komt u volgend jaar dus niet meer in aanmerking voor een belastingvermindering. De vorige eigenaar van mijn woning heeft al een renovatiepremie gekregen. Kan ik aanspraak maken op een belastingvermindering? Net zoals bij de renovatiepremie kunt u ook geen belastingvermindering krijgen als er voor uw woning reeds een renovatiepremie werd verleend in de voorbije tien jaar, ook al was dit dan aan de vorige eigenaar. Bron: wonenvlaanderen.be Bouwwerken Kurt Nieuwbouw Renovatie Karweien Wie zijn wij? Met een zeer ruime ervaring in de bouw en met een grote motivatie voor goed werk, is mijn bedrijf gegroeid tot een kleine KMO. Ik werk met mensen uit eigen streek en volg dagelijks de werken zelf op. Kurt Van den Put Wat doen wij? Bouwen en verbouwen van gezinswoningen en appartementen. Meewerken van eigenaars is mogelijk. Plaatsen van bekistingen en beton. Van tradioneel metsen, dunbedmortel tot lijmen van gevelsteen. Plaatsen van regen en septische putten, infiltratie systemen en zuiveringsstations. Waarom kiezen voor ons? Omdat bouwen aan jullie droom onze passie is. Met een luisterend oor voor de wensen van de bouwheer. Professioneel advies. Vispluk 8a, 2290 Vorselaar Tel: 0474/ Jespersweg Schriek T RUWBOUW 34 i-magazines.be i-magazines.be 35 RUWBOUW

19 OP ZOEK NAAR DE IDEALE WONING Met meer dan 30 jaar ervaring, zijn wij uw betrouwbare partner voor al uw bouw en hout projecten. Vakmanschap en kwaliteit, daar gaan we voor! Wij helpen uw droom te realiseren bij het bouwen van uw nieuwe woning of het verbouwen van uw bestaande woning, gaande van modern tot landelijk. DUURZAAM BOUWEN Duurzaam bouwen is meer dan energiezuinig bouwen. Door gebruik te maken van de juiste materialen zorgen wij voor een huis waar het aangenaam wonen is. Warm in de winter en aangenaam fris in de zomer. Niet alleen spaart u zo het milieu maar ook het verbruik van gas en elektriciteit zal opmerkelijk minder worden! Wij geven u graag een realistische kijk op de haalbaarheid en de kosten van uw nieuwbouw of verbouwing. TERASSEN, VERHARDINGEN Naast de algemene woningbouw, zijn we ook actief in de aanleg van, terassen, verhardingen en sierbestrating, alsook de aanleg van zwembaden en zwemvijvers. SCHRIJNWERKERIJ Wij leveren ook kwalitatief maatwerk voor uw binnen- en buiten schrijnwerkerij, en dit in eigen atelier. Wij werken enkel met de beste materialen en de modernste machines met een gegarandeerd perfect eindresultaat. Wij plaatsen en renoveren parket bekleden uw betonnen trap ontwerpen en plaatsen opbergkasten en dressings plaatsen binnendeuren plaatsen veluxen maken gyproc constructies maken en plaatsen houten bijgebouwen leggen houten terrassen Bent u op zoek naar een origineel en leuke tuinset? Dan hebben wij de passende oplossing. Wij maken ook meubels in steigerhout op maat! Al onze werken gebeuren in sterk overleg met en naar wens van onze klanten. Daarbuiten hechten wij ook erg veel belang aan het gebruik van duurzaam materiaal, zonder hierbij uw budget uit het oog te verliezen. Zo zorgen wij voor een kwalitatief eindproduct waar u jaren kan van genieten. Door onze jarenlange ervaring zijn wij een expert op valk van traditionele woningbouw en algemene schrijnwerkerij. Kwalitatieve materialen, persoonlijke opvolging en een perfecte afwerking zijn de garantie voor een perfect eindresultaat. De mogelijkheden zijn onbeperkt en wij staan dan ook graag bij met advies. U mag ons steeds contacteren voor een afspraak. Wij maken graag vrijblijvend een offerte. Bezoek onze website voor meer informatie ene inspiratie : BOUWBEDRIJF ALG. BOUWWERKEN FLEURBAY BVBA Lelienlei 28/b, 2500 Koningshooikt De firma Fleurbay heeft een 23-tal jaren ervaring en gemotiveerde vaklui in dienst. Het heeft zich in de loop van de jaren geprofileerd tot een bedrijf dat zeer uiteenlopende taken in de bouw aankan, gaande van het leveren van diensten aan aannemers, karweiwerken, uitvoeren van kleine verbouwingen, uitvoeren van grote verbouwingen, bouwen van ruwbouwwerken tot het bouwen van compleet afgewerkte gebouwen. De hoofdactiviteit van ons bedrijf blijft evenwel het bouwen van woningen, appartementsgebouwen en villa s met een hogere complexiteit van vorm en uitvoeringsgraad en dit met een grote zorg voor een kwalitatieve uitvoering met traditionele materialen en technieken. Hierbij beschikt onze firma over, voor elk specifiek doel opgeleid, eigen personeel én het modernste materieel. Zo kunnen we snel, flexibel en efficiënt voor u aan de slag en is er meer ruimte om kwaliteit te garanderen. Een andere specialiteit van het bedrijf is de realisatie van waterdichte kelders in gewapend beton voor woningen, en appartementsgebouwen. Bij ons staat nog steeds het motto, volgens de regels van de kunst in een hoog vaandel Tevens vinden wij het belangrijk om naarmate dat de bouwtechniek, de huidige bouwregels en normen, steeds weer moderniseren, zodat ook wij mee evolueren naar het hoogste niveau. Het bouwen van deze middelgrote tot grote projecten gebeurt op basis van de driehoek opdrachtgever - aannemer - architect, waarbinnen de onafhankelijkheid van de drie partijen en de volledige opdracht voor de architect met inbegrip van werfcontrole, de beste garantie biedt voor een geslaagde realisatie. Vlotte communicatie, meer dan 23 jaar ervaring en het respecteren van budgetten en uitvoeringstermijnen zijn de troeven waarop ons succes en uw tevredenheid berust. Voor contact kan u steeds terecht op ons adres; gsm nummer: , vast nummer: Om onze huidige klanten en toekomstige klanten een nog beter beeld te geven van ons bedrijf, wordt momenteel onze website ontworpen, dit om steeds weer helemaal bijtijds te zijn. Neem een kijkje op of contacteer ons. Wij stappen graag mee in uw droomproject ALGEMENE BOUWWERKEN Leliënlei 28B 2500 Koningshooikt Tel/Fax: GSM Peter: RUWBOUW 36 i-magazines.be i-magazines.be 37 RUWBOUW

20 PREMIES VOOR NIEUWBOUW Bent u van plan om een nieuwe woning te bouwen? Dan vraagt u zich misschien af of er premies of voordelen zijn waarvan u kan genieten. Een nieuwbouwpremie bestaat niet, maar wie een extra inspanning levert om energiezuining te bouwen kan wel genieten van een aantal voordelen. PREMIES EN VERMINDERINGEN VOOR ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUWWONINGEN Wanneer u een nieuwe woning wilt bouwen, dan moet die woning energiezuinig zijn en minimum aan de wettelijke energienorm (E-peil) voldoen. Beantwoordt het toegekende E-peil van uw woning aan de norm, dan krijgt u automatisch een vermindering van de onroerende voorheffing. Bouwt u nog zuiniger dan de norm. Dan kan u bij uw netbeheerder een premie aanvragen. Vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige nieuwbouwwoning Enkel voor nieuwbouw Ook voor tweede verblijf Wanneer uw woning aan de wettelijke norm voldoet krijgt u automatisch een vermindering toegekend. E-peilpremie voor energiezuinige nieuwbouw Hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie. Wanneer het energieverbruik van uw nieuwbouwwoning aanzienlijk lager is dan de wettelijke norm, dan kan u bij uw netbeheerder een premie aanvragen. PREMIES VOOR EEN WARMTEPOMP EN ZONNEBOILER Wanneer u een nieuwe woning bouwt kan u overwegen om een warmtepomp te plaatsen. Dit is een milieuvriendelijk alternatief voor een klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht. De netbeheerders geven een premie voor het plaatsten van een warmtepomp. Maar informeer zeker ook eens bij uw gemeente of provincie. Misschien geven zij ook nog extra premies. Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp in woningen of appartementen Voor facturen van 2014 kan u nog een premie krijgen voor een warmtepomp, wanneer uw woning uiterlijk op 31 januari 2013 werd aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor de bouwaanvraag uiterlijk werd ingediend op 31 december Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler in woningen of appartementen Voor facturen van 2014 kan u nog een premie krijgen voor een zonneboiler, wanneer uw woning uiterlijk op 31 januari 2013 werd aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor de bouwaanvraag uiterlijk werd ingediend op 31 december BELASTINGVERMINDERING VOOR INBRAAK- EN BRANDPREVENTIE Gaat u een nieuwe woning bouwen? Beveilig uw woning dan goed tegen brand en inbraak. U kan een deel van de kosten in mindering brengen van uw belastingen. Belastingvermindering voor beveiligen van woningen Vermindering tot 760 euro Voor een hele lijst van investeringen voor de preventie van brand en inbraak kan u een belastingvermindering krijgen van 30% op de gemaakte kosten. VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Voor de bouw van uw woning bent uw waarschijnlijk een hypothecaire lening aangegaan. Maar wat als u plots onvrijwillig werkloos wordt? Verzekering gewaarborgd wonen Gratis Wanneer u arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos wordt, dan betaalt de verzekering gewaarborgd wonen tijdelijk een deel van uw lening af. De Vlaamse overheid biedt deze verzekering gratis aan aan wie werkt en een hypothcaire lening heeft afgesloten. WEBSITES BOUWONDERNEMING KOEN VAN DESSEL bvba t. de neef facade Misweg 3A 2220 Heist-op-den-Berg Tel 015/ Fax 015/ Villa- en woningbouw Nieuwbouw & verbouwingen Heistsebaan, 19/D 2222 Heist-op-Den-Berg Tel. en fax GSM: 0477/ RUWBOUW 38 i-magazines.be i-magazines.be 39 RUWBOUW

De architect. tekenend voor uw toekomst

De architect. tekenend voor uw toekomst De architect tekenend voor uw toekomst Beeldmateriaal: met dank aan Awards 2005 Mijn Huis, Mijn Architect Marc Opdebeeck Carmen Lammens Philippe Desmet Bouwen met een architect Bouwen met een architect

Nadere informatie

Bouwen met een architect

Bouwen met een architect Bouwen met een architect Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis. Bouwen is één van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Het is een boeiende ervaring die veel fijne momenten met

Nadere informatie

De architect tekenend voor uw toekomst

De architect tekenend voor uw toekomst De architect tekenend voor uw toekomst 2 Bouwen met een architect Bouwen met een a rchitect Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis maar een van de belangrijkste beslissingen in uw

Nadere informatie

Nieuwbouw Verbouwing Interieuradvies Interieurontwerp

Nieuwbouw Verbouwing Interieuradvies Interieurontwerp BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers Schoten - Schilde - Brasschaat - Zoersel - Malle - Zandhoven - Ranst - Wijnegem - Wommelgem - Hove - Lint - Boechout - Borsbeek Provincie Antwerpen 2015-2016 Nieuwbouw

Nadere informatie

BOUW MAPAZINE VOOR BOUWERS & VERBOUWERS

BOUW MAPAZINE VOOR BOUWERS & VERBOUWERS BOUW MAPAZINE VOOR BOUWERS & VERBOUWERS midden-limburg 2014-2015 UW PROEFRIT WORDT EEN UW PROEFRIT ONTDEKKINGSREIS. WORDT www.landrover.be EEN ONTDEKKINGSREIS. www.landrover.be Land Rover Hasselt Land

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

Ontwerp van protocol van bouwwerken uitgevoerd door een zelfbouwer

Ontwerp van protocol van bouwwerken uitgevoerd door een zelfbouwer Ontwerp van protocol van bouwwerken uitgevoerd door een zelfbouwer 1. Zelfbouw: Voorafgaande uiteenzetting Zelfbouw - dit is de uitvoering van een deel van de werken door de opdrachtgever zelf is een nieuwe

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK 01 ONTWERPPROCES EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK Een succesvol bouwproces, van beleidsvisie tot realisatie en dus tot beleving, vraagt een specifieke aanpak. Er bestaat dan ook geen

Nadere informatie

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers noord-limburg 2015-2016 VOORWOORD landrover.be landrover.be Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis maar een van de belangrijkste beslissingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling (Aangenomen door de A.V. op 7 oktober 2003; gewijzigd door de A.V. op 24 oktober 2006 en gewijzigd door de A.V. van 22 oktober

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat Provincie Antwerpen 2014-2015 VOORWOORD nieuwbouw & renovatie Een huis bouwen of verbouwen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

Burgstraat 38A 9000 GENT : +32 9 334 94 70 & 71 (secr.) : +32 9 334 94 77

Burgstraat 38A 9000 GENT : +32 9 334 94 70 & 71 (secr.) : +32 9 334 94 77 KASTEELPARK & Co NV INDEX & CO NV P.a. Van Cuyckstraat 1 bus 17 Per fax: 03.222.90.24 Gent, 7 december 2007 BETREFT : KASTEELPARK & CO INDEX & CO/ ADVIEZEN Uw ref. : Mijn ref. : Geachte heren, Hieronder

Nadere informatie

www.dego.be VOORWOORD & PROJECTONTWIKKELING TOTAALAFWERKING - RENOVATIE COLOFON

www.dego.be VOORWOORD & PROJECTONTWIKKELING TOTAALAFWERKING - RENOVATIE COLOFON BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers Hoogstraten - Merksplas - Ravels - Arendonk - Oud-Turnhout Turnhout - Vosselaar - Beerse - Rijkevorsel - Baarle-Hertog Provincie Antwerpen 2015-2016 VOORWOORD Een

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. ( ) Van 16 januari 2015 Dossier : T6687 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: In het kader

Nadere informatie

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar Welke zijn de rechten van de patiënt? De wet betreffende de rechten van de patiënt voorziet in: 1. Kwaliteitsvolle dienstverstrekking 2. De vrije keuze van een beroepsbeoefenaar 3. Informatie over de persoonlijke

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers ZELF (VER)BOUWEN? Zelf bouwen of verbouwen? JADE architecten biedt hiervoor reeds sinds 2010 een laagdrempelige service. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Advies Atelier. Tien tips bij het sluiten en uitvoeren van aannemingscontracten

Advies Atelier. Tien tips bij het sluiten en uitvoeren van aannemingscontracten Advies Atelier Tien tips bij het sluiten en uitvoeren van aannemingscontracten Doelstelling Op 20 à 25 minuten doorheen het bouwproces gaan Focus op belangrijkste juridische aandachtspunten Bloemlezing

Nadere informatie

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Brussel, 12 september 2007 091207 Advies besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energie Advies Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding en krachtlijnen...

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Jerry VANBELLEGHEM. Mr. Jerry VANBELLEGHEM is advocaat in België, en is ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Tekstbureau Glasheldere Taal Algemeen Op alle tekstproducties van Tekstbureau Glasheldere Taal zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

V O O R S T E L L I N G

V O O R S T E L L I N G V O O R S T E L L I N G BVBA KREJO architect Jos Bex Grootstraat 57 3570 011/59.32.05 0475/35.46.77 jos.bex@krejo.eu www.krejo.eu r e f l e c t i e In mijn carrière heb ik reeds vele bouwopdrachten verwezenlijkt.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Barema 2006 - architect

Barema 2006 - architect Barema 2006 - architect BAREMA 1 : NIEUWBOUW EN VERVANGINGSBOUW Van toepassing op Het barema is van toepassing op alle vormen van nieuwbouw, inclusief vervangingsbouw. Eventuele niet-residentiële ruimten

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

De architect tekenend voor uw toekomst

De architect tekenend voor uw toekomst De architect tekenend voor uw toekomst Inhoud Bouwen met een architect 3 Uw architect vinden 4 Een eerste gesprek 6 Het contract met de architect 7 Het ereloon 8 Het takenpakket van de architect 9 Wat

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van de dienstverlening

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

SAMENWERKEN IN DE BOUW. Het bouwteam. Inhoud

SAMENWERKEN IN DE BOUW. Het bouwteam. Inhoud Het bouwteam Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen Aan de hand van een folder voor mensen met bouwplannen zoeken de leerlingen uit welke taken en verantwoordelijkheden de bouwheer, architect

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek

Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Standpunt van de Orde van Vlaamse Balies betreffende het deskundigenonderzoek Het deskundigenonderzoek neemt in de burgerlijke procedure een belangrijke plaats in. Hoewel de rechters niet verplicht zijn

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Gezien de Raad het modelcontract van het stagetype hierna aanpast met de minimum verplichtingen van de partijen.

Stageovereenkomst. Gezien de Raad het modelcontract van het stagetype hierna aanpast met de minimum verplichtingen van de partijen. Stageovereenkomst Gezien de wet van 17 mei 2002 wat betreft de erkenning en bescherming van het beroep van de auto-expert en met de oprichting van het instituut van de auto-experts( na opvolging van de

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Samenwerken met MMX architecten

Samenwerken met MMX architecten Samenwerken met MMX architecten 1: waarom eigenlijk een architect inschakelen? De architect zorgt voor een juiste vertaling van regelgeving en voorschriften zoals bouwbesluit, burgerlijk wetboek, plaatselijke

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

BEMIDDELINGSPROTOCOL. [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon] BEMIDDELINGSPROTOCOL TUSSEN : [naam, voornaam en woonplaats voor een natuurlijke persoon] Hierna, [maatschappelijke benaming en zetel, vertegenwoordiger(s) en ondernemingsnummer voor een rechtspersoon]

Nadere informatie

NIEUW ENERGIEPRESTATIEDECREET - STAND VAN ZAKEN goedgekeurd door het VVSG-directiecomité op 27.03.2006 (doc.nr. 2006/81) Het energieprestatiedecreet (7 mei 2004) voert een energieprestatiecertificaat in

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Werken met een Architect. Jeroen de Vries Architecten

Werken met een Architect. Jeroen de Vries Architecten Werken met een Architect Jeroen de Vries Architecten WERKEN MET EEN ARCHITECT Je loopt rond met het idee je droomhuis te gaan bouwen of je huis te laten verbouwen, maar eigenlijk weet je niet precies hoe

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van de Orde volgende documenten over:

Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van de Orde volgende documenten over: REGLEMENT BETREFFENDE DE STAGE HOOFDSTUK 1: ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE STAGE Artikel 1 Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

D U U R Z A A M O N T W E R P O P U W M A A T

D U U R Z A A M O N T W E R P O P U W M A A T D U U R Z A A M O N T W E R P O P U W M A A T persoonlijke en professionele begeleiding bij de realisatie van uw droom D U U R Z A A M O N T W E R P O P U W M A A T Op zoek naar een architect die u met

Nadere informatie

DEELNAMEFORMULIER BESTE BOUWTEAM 2017

DEELNAMEFORMULIER BESTE BOUWTEAM 2017 DEELNAMEFORMULIER BESTE BOUWTEAM 2017 Om uw deelname aan de wedstrijd het beste bouwteam 2017 te vergemakkelijken, hebben wij voor u een vragenlijst samengesteld. Door deze nauwkeurig in te vullen geeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 53, hierna genoemd

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Artikel 1 Kwaliteit Artikel 2 Geheimhouding Artikel 3 Offerte

Artikel 1 Kwaliteit Artikel 2 Geheimhouding Artikel 3 Offerte Algemene voorwaarden Algemeen Op alle tekstproducties van Tekstbureau De Groot zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten,

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S EEN OPTIMALE BESCHERMING VOOR UW BOUWPLAATSen 30.34.001/10 08/14 DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S Een optimale bescherming voor uw bouwplaats Het optrekken

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK (DATUM) Bestek. Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT)

PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK (DATUM) Bestek. Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT) PROCEDURE VOOR PRIVÉ OPDRACHTGEVER MET GESPREK Bestek Project (project naam) ONTWERPOPDRACHT BETREFFENDE (TITEL OPDRACHT) Voor (Opdrachtgever) (DATUM) INHOUDSTAFEL DEEL I. OPDRACHT... 3 I.I OPDRACHTGEVER...

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Stappenplan. U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over.

Stappenplan. U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over. Introductie U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over. Het idee omzetten in werkelijkheid is voor velen een grote stap.

Nadere informatie

Wat gebeurt er als de EPB-aangifte niet of laattijdig wordt ingediend?

Wat gebeurt er als de EPB-aangifte niet of laattijdig wordt ingediend? 1 Wat gebeurt er als de EPB-aangifte niet of laattijdig wordt ingediend? Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET INDIENEN VAN DE EPB-AANGIFTE?... 2 2. PROCEDURE

Nadere informatie

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014)

De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) De contractuele uitsluiting en beperking van de tienjarige aansprakelijkheid van de architect (Cass. 5 september 2014) FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Luxdeco, handelsnaam toebehorende aan de bvba Maxideco. Brusselsesteenweg 389/102 2800 Mechelen BTW BE 476867836 Telefoon 0489/777712 Email

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw 2011 Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw Veelzijdigbouw Walnootstraat 26 2461 DV Ter Aar Telefoon 06-43822608 Fax 0847-593939 info@veelzijdigbouw.nl www.veelzijdigbouw.nl Het bouwproces volgens

Nadere informatie

Om u beter bij te staan

Om u beter bij te staan Om u beter bij te staan Meerjarenonderhoudsplan met kostenraming De Vlaamse overheid legt steeds meer het accent op goed beheer. Zij gaf Monumentenwacht de opdracht om de toestandsrapporten te koppelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Juridische aansprakelijkheden inzake akoestiek. mr. Benoît Declerck Uniqum Advocaten

Juridische aansprakelijkheden inzake akoestiek. mr. Benoît Declerck Uniqum Advocaten Juridische aansprakelijkheden inzake akoestiek mr. Benoît Declerck Uniqum Advocaten Tot nu toe Enerzijds bespreking theorie Fysica Goede concepten Anderzijds voorbeelden uit de praktijk Veel voorkomende

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Tussen de ondergetekenden vennootschap:...............................................................................................................................

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST BALIE ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT en LIMBURG

MODEL STAGEOVEREENKOMST BALIE ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT en LIMBURG MODEL STAGEOVEREENKOMST BALIE ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT en LIMBURG TUSSEN: Meester... advocaat, kantoorhoudende te... hierna genoemd: "de stagemeester", opgenomen op de lijst van erkende patroons van

Nadere informatie

Leeswijzer Aedes Neprom Model Basisopdracht Adviseurs

Leeswijzer Aedes Neprom Model Basisopdracht Adviseurs 1.1 Aedes en Neprom hebben in samenwerking met bedrijfsjuristen binnen de Neprom, de Werkgroep Bedrijfsjuristen van Aedes en VBTM Advocaten een Aedes Neprom model basisopdracht met bijbehorende voorwaarden

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Praktijk JeEigenSpoor (verder JeEigenSpoor):

Nadere informatie

Advies van Mr. D.R. Martens, juridisch adviseur NAUTIBEL en advocaat

Advies van Mr. D.R. Martens, juridisch adviseur NAUTIBEL en advocaat ONVERWACHTE PROBLEMEN NA VERKOOP? Wat gebeurt er als er goederen, na de afhandeling van de verkoop, niet aan hun taak of verwachtingen voldoen? Waar heeft de koper recht op en wat zijn de plichten van

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER

CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER Tussen: Vennootschap. Adres. Telefoonnummer... Fax E-mailadres. BTW-Nummer.. Registratienummer Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011

Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011 Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling Deze regeling: Toepasselijk in de rechtsverhouding architect, ingenieur en adviseur zijn de DNR 2011 en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Dit zijn de algemene voorwaarden van Algemene Chinese Ondernemers Group B.V. waar Horeca Cloud onderdeel van is ( Opdrachtnemer ). Het adres van Algemene Chinese Ondernemers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Tarero

Algemene Voorwaarden - Tarero Algemene Voorwaarden - Tarero Dit zijn de algemene voorwaarden van Tarero ( Opdrachtnemer ). Het adres van Tarero is Kromakkerweg 75 5616SB Eindhoven, met het KvK-nummer 64009610. Mocht u vragen hebben,

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

EPB PASSIEF 2015 & De juridische aansprakelijkheid van de algemene aannemer.

EPB PASSIEF 2015 & De juridische aansprakelijkheid van de algemene aannemer. EPB PASSIEF 2015 & De juridische aansprakelijkheid van de algemene aannemer. Elke VAN OVERWAELE Hoofd Juridisch Departement Confederatie Bouw BRUSSEL, 30 mei 2013 EPB REGELGEVING Richtlijn 2002/91/EG van

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein POSTINTERVENTIEDOSSIER RENOVATIE PARKBRUG GELEGEN IN PARK DEN BRANDT - BEUKENLAAN OPDRACHTGEVER: STADSBESTUUR ANTWERPEN HOOFDAANNEMER: Conform De Wet op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd. ALGEMENE VOORWAARDEN Sappie Surf Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij.sappie Surf

Nadere informatie