INTER-VILVOORDSE maatschappij voor huisvesting JAARVERSLAG 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTER-VILVOORDSE maatschappij voor huisvesting JAARVERSLAG 2010"

Transcriptie

1 INTER-VILVOORDSE maatschappij voor huisvesting JAARVERSLAG 2010

2 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD WAT DOEN WIJ? WIE ZIJN WIJ? RAAD VAN BESTUUR DIRECTIECOMITÉ COMMISSARIS-REVISOR DIRECTEUR / DIRECTEUR A.I PERSONEEL Lijndiensten Sociale Dienst Sectie Klanten Sectie Toezicht Dienst Administratie & Onderhoud Sectie Administratie Sectie Onderhoud Dienst Werven Sectie Wederverhuringenn Sectie Werfopvolging Dienst Financiën Stafdiensten Ondersteuning Beleid Projecten Onroerende transacties Controle ICT GUNNINGEN INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK VERSLAG SOCIALE DIENST Bewonersvergaderingen Gemeentelijk toewijzingsreglement/doelgroepenplan/leefbaarheidsplan Info huurders Toewijzingen Toezicht Begeleidingen Afbetalingsplannen Project bemoeizorg als begeleiding RISO DIENST ADMINISTRATIE & ONDERHOUD Huuradministratie Inschrijvingen Verhuringen Gegevens huurders Garages en standplaatsen Pandadministratie Onderhoudscontracten / ECM Onderhoud Groendienst Werking schoonmaaksters in eigen regie Werking toezicht op externe poetsbedrijven DIENST WERVEN Wederverhuringen in eigen beheer Herstellingswerken Werfopvolging Verzekeringen DIENST FINANCIËN Huurachterstal

3 4.4.2 Afrekening sanitair warm water en CV Betalingen Facturatie Leverancierskrediet SECTIE SECRETARIAAT Organisatie DC en RB Economaat SECTIE BELEID Actualisatie masterplan Vilvoorde: Machelen Diegem: Muizen: Leegstand SECTIE PROJECTEN Projecten waarvan uitvoering gestart is in Projecten opgeleverd in SECTIE ONROERENDE TRANSACTIES Verkopen Verkopen aan zittende huurders Verkopen leegstaande, onverhuurbare woningen Verkopen nieuwbouwwoningen project Begoniagaarde te Machelen fase 1 - Vlabinvest Diverse verkopen Aankopen SECTIE CONTROLE JAARREKENING

4 1 Voorwoord Net als voorgaande jaren werd ook in 2010 verder werk gemaakt van de uitvoering van het Masterplan. Diverse projecten werden beëindigd, andere gingen in uitvoering, nog andere werden administratief opgestart. In de Parkresidentie II werden 10 volledig gerenoveerde appartementen met 1 tot 3 slaapkamers afgewerkt. In de wijk Kassei konden 7 woningen, waarvan 5 met 3 slaapkamers en 2 met 2 slaapkamers opnieuw verhuurbaar worden gesteld. Tot slot werden in Muizen - Vrije Velden- de renovatiewerken gefinaliseerd van 12 appartementen met 1 tot 2 slaapkamers. Hiervan zijn er tevens 2 specifiek voorbestemd voor mindervaliden. Dat de uitvoering van het Masterplan volledig op kruissnelheid zit, getuigen de vele in 2010 opgestarte projecten. Niet minder dan 8 nieuwe projecten, verspreid over de verschillende wijken, gingen in uitvoering. Het gros van deze projecten bevindt zich in de wijk Kassei met de renovatie van 4 appartementen in de Jordaensstraat, de bouw van 8 nieuwe appartementen op de hoek Jordaensstraat - Vlierkensstraat; de renovatie van 32 appartementen gelegen Vilvoordse Haardplein Breemputstraat - Memlingstraat en tenslotte de renovatie van de daken van 24 appartementen gelegen Teniersstraat - Jordaensstraat. Verder werden in de wijk Houtem de interieurrenovaties gestart van 14 woningen waarvan er in tussentijd al 7 beëindigd zijn, alsook de exterieurrenovatie van 28 woningen. Op het Faubourg werden tot slot de werken gestart van 21 Vlabinvest koopappartementen. Om al deze en de op stapel staande projecten mee op te volgen werd per 1 januari 2010 een extra kracht voor de dienst projecten aangeworven. Ook werd in 2010 verder aandacht besteed aan de toegankelijkheid van onze complexen. Nadat in 2009 de liften Parkstraat werden vernieuwd, werden in 2010 deze van de Zwijvegemstraat 25, 27 en 29 vervangen. Naar verkopen toe werden 30 woongelegenheden verkocht, 28 leegstaande en 2 aan zittende huurders. Bovendien werden de 24 bejaardenflats in de Vlaanderenstraat 6 verkocht aan het OCMW-Vilvoorde, dat reeds huurder was van dit complex. Om onze kandidaat-huurders en huurders beter te informeren en lange wachttijden aan het loket te vermijden, werd begin 2010 een computer in de wachtzaal geplaatst die het mogelijk maakt online de stand van zaken van de positie op de wachtlijst respectievelijk van de herstellingsaanvraag op te vragen. De eindtekst van het doelgroepenplan werd in maart 2010 definitief goedgekeurd. Aansluitend hierop werd gestart met de opmaak van een leefbaarheidplan. Om na te gaan wat onze huurders positief dan wel negatief ervaren in hun woon- en leefomgeving, werd in samenwerking met RISO een bevraging bij onze huurders in Houtem en de Parkstraat gehouden. Thans dienen nu nog aan de bekomen resultaten de nodige maatregelen en acties te worden gekoppeld, met als einddoel de leefbaarheid binnen de diverse wijken en complexen te verbeteren. In 2010 werd er vooral de nadruk op gelegd om de slecht onderhouden woningen nadrukkelijker en daar waar nodig, meerdere malen te inspecteren. Deze aanpak resulteerde erin dat, op een paar uitzonderingen na, vele van de eerder slecht onderhouden panden na verloop van tijd weer in een aanvaardbare staat verkeerden. De woelige personeelsconflicten die zich het laatste kwartaal voordeden, zorgden eerst voor een onrustig en onstabiel werkklimaat. Omwille van uiteenlopende redenen werden 4 personeelsleden ontslagen, 3 bedienden en 1 arbeider, en nam 1 personeelslid zelf ontslag. Dat een dergelijke personeelsaderlating de algemene werking zeker niet ten goede komt, hoeft geen nadere commentaar. Intussen werd gestart met de aanwervingprocedure voor de verschillende in te vullen functies. Desondanks is het de betrachting om met de beschikbare middelen en mogelijkheden verder te werken naar herstel en evenwicht teneinde de belangen van onze doelgroep verder te kunnen behartigen. Kurt Van Petegem directeur a.i. Herman Dewaerheid voorzitter 4

5 2 Wat doen wij? Het statutair doel van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting is het beheren, huren, verhuren, kopen, slopen, bouwen, verbouwen of verkopen van gebouwen in het kader van sociale huisvesting en alles wat hiermee verband houdt. Tevens streeft zij het kopen van gronden na, bestemd om ingericht of wederverkocht te worden met het oog op de oprichting van voornoemde gebouwen of op de aanleg van tuinen en alles wat hiermee te maken heeft. Bij het verwerven van gebouwen en gronden doet een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) voor een gedeelte beroep op subsidies. Bij het bouwen en verbouwen kan zij beroep doen op leningen en/of subsidies. Men zegt wel eens dat de baksteen gesubsidieerd wordt. Eens gebouwd kan een SHM de woningen verhuren of verkopen. Een huurder betaalt een huurprijs die afhankelijk is van zijn inkomen en gezinssamenstelling. Daarnaast is de huurprijs naar onder en naar boven toe begrensd. Het verkopen van gebouwen en gronden is gereglementeerd zodat een aantal sociale correcties wordt ingevoerd. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) controleert of dit alles volgens de regels gebeurt. In Vlaanderen controleert zij ongeveer 100 SHM s met ongeveer woningen. Zij vertegenwoordigen samen een vijfde van de Vlaamse huurwoningen. De Inter Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting is een middelgrote SHM met huurwoningen in Vilvoorde, Machelen en Mechelen. De Vilvoordse Haard ( Le Foyer Vilvordien ) werd op 11 september 1920 opgericht en is daarmee een van de oudste SHM s. In 1973 fusioneerde zij met De Woningnood uit Muizen en in 1999 met de Machelse Huisvesting. Onze doorsnee huurder is minder begoed dan de gemiddelde Vlaamse sociale huurder, wat zich vertaalt in een lage inkomenscoëfficiënt en dus relatief lage reële huurinkomsten. Dit fenomeen is allicht te verklaren door het industrieel verleden van Vilvoorde en omgeving enerzijds en de druk van de hoofdstad anderzijds. Op heden maakt de Inter-Vilvoordse nog steeds verder werk van de renovatie van haar verouderd patrimonium. Ook de kosten voor het onderhoud van de recentere woningen lopen hoog op. Beiden hebben een grote financiële impact op de maatschappij. 5

6 3 Wie zijn wij? 3.1 Raad van Bestuur De raad van bestuur bepaalt het beleid van de maatschappij en neemt de beslissingen. Zij bestaat in 2010 uit: - voorzitter de heer Marc Van Asch (van 13/02/ /05/2010) mevrouw Anneliese Simoens (van 1/06/ /12/2010) de heer Herman Dewaerheid (sinds 07/12/2010) - ondervoorzitter de heer Jean-Pierre De Groef - bestuurders de heer Albert Absillis de heer Francisco Agredano mevrouw Hilde Anciaux de heer Abdeslem Belahrir mevrouw Nicole Buelens mevrouw Carmen Cocozza de heer Herman Dewaerheid (tot 7/12/2010) de heer Eddy Dewit de heer Hans Heyndels de heer Dirk Jacobs de heer Johan Kemps mevrouw Nathalie Laquière de heer Gregory Lagae mevrouw Anneliese Simoens (sinds 7/12/2010) mevrouw Marijke Vanhoudt - directeur de heer Frederik Van Nuffel (11/09/ /11/2010) - directeur a.i. de heer Kurt Van Petegem (sinds 24/11/2010) - verslaggever de heer Frederik Van Nuffel (11/09/ /11/2010) de heer Kurt Van Petegem (sinds 24/11/2010) 6

7 3.2 Directiecomité Het directiecomité bereidt de beslissingen van de raad van bestuur voor en is dichter betrokken bij de dagelijkse werking van de maatschappij. Het bestaat uit: - voorzitter - leden - directeur - directeur a.i. de heer Marc Van Asch (13/02/ /05/2010) mevrouw Anneliese Simoens (26/05/2010-7/12/2010) de heer Herman Dewaerheid (sinds 7/12/2010) de heer Albert Absillis mevrouw Hilde Anciaux mevrouw Carmen Cocozza de heer Jean-Pierre De Groef de heer Hans Heyndels de heer Dirk Jacobs de heer Frederik Van Nuffel (11/09/ /11/2010) de heer Kurt Van Petegem (sinds 24/11/2010) - verslaggever 3.3 Commissaris-revisor de heer de heer Frederik Van Nuffel Kurt Van Petegem De bvba Luc Ravert & Co, vertegenwoordigd door de heer Luc Ravert, controleert onze jaarrekening. 3.4 Directeur / Directeur a.i. De directeur / directeur a.i. voert de beslissingen van de raad van bestuur uit en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de maatschappij. 3.5 Personeel Op 1 januari 2010 bestond het personeelsbestand uit 34 personeelsleden: 19 bedienden 22 mannen 27 fulltime 15 arbeiders 12 vrouwen 7 parttime Er werden 3 bedienden aangeworven per 1 januari In de loop van 2010 verlieten 4 bedienden en 1 arbeider onze vennootschap. 7

8 8

9 3.5.1 Lijndiensten Sociale Dienst Sectie Klanten De sociale dienst is het eerste aanspreekpunt voor kandidaat-huurders, kandidaat-kopers en huurders. Qua personeelsbezetting is de sociale dienst samengesteld uit een loketbediende die tevens de administratie op zich neemt, een sociaal assistente en het diensthoofd. De medewerkers van de sociale dienst staan in voor het geven van de informatie over sociaal huren in het algemeen en de inschrijvingsvoorwaarden in het bijzonder. Voor informatie betreffende de stand van zaken van het inschrijvingsdossier, toewijzingsmogelijkheden, vragen inzake hun huurberekening, mutatieaanvragen, huurplichten en rechten, samenlevingsproblemen en afbetalingsplannen kan men ook beroep doen op de sectie klanten Sectie Toezicht Aan de sociale dienst zijn ook 3 toezichters verbonden, die in alle wijken operationeel zijn. Zij nemen de taken van huisbewaarder op zich, geven uitleg over het praktische gebruik van de woning aan nieuwe huurders en staan in voor inspectiebezoeken bij zittende huurders. Zo fungeren zij als voelsprieten voor de sociale dienst. De toezichters zien toe op de huurderverplichtingen en de naleving van het reglement op de inwendige orde (RIO) Dienst Administratie & Onderhoud Sectie Administratie Deze sectie dient talrijke uitdagingen als gevolg van de veranderde huurreglementering en de huurprijsberekening tot een goed einde te brengen. Hun takenpakket bestaat voorts uit: - de tussentijdse en jaarlijkse huurprijsherzieningen; - het opstellen van de huurovereenkomsten; - huurindexeringen handelspanden; - het opvragen en verwerken van de nodige attesten in verband met de huurvermindering; wegens kinderlast en invaliditeitsuitkeringen; - de administratieve gegevensverwerking van de kandidaat-huurders; - het opvolgen en berekening van de waarborgen; - bijstand verlenen aan het loket onthaal Sectie Onderhoud Deze sectie beheert al het onderhoud aan gebouwen dat via de huurlasten aan de huurders wordt aangerekend. Het groenonderhoud wordt met eigen personeel gerealiseerd. De schoonmaakwerkzaamheden worden grotendeels uitbesteed. Voor alle overige onderhoudsactiviteiten zijn er contracten gesloten met derden. 9

10 Hun takenpakket bestaat uit: - het beheer van onderhoudscontracten; - het beheer van de panddossiers; - het beheer van de keuringsattesten; - het afsluiten en overdragen van nutsvoorzieningen. Ook staan zij in voor alle gunningen die te maken hebben met onderhoudscontracten in het kader van de wet op de overheidsopdrachten: - administratief gedeelte van de bestekken; - verzending van bestekken; - gunningsverslagen; - briefwisseling met VMSW in dit kader. - verwerken van de werkopdrachten; - het bijhouden van de prestaties van de tuiniers per complex; - het opmaken van bestelbons; - het opvolgen van het onderhoud van de verwarmingsinstallaties van zowel individuele woningen als gemeenschappelijke installaties; - het opstellen van gunningen betreffende onderhoudsopdrachten; - het verlenen van bijstand in de werfopvolging ( renovatie Breemputhof) en nazicht van in orde te brengen leegstaande woningen; Dienst Werven Binnen deze dienst wordt de controle op de diverse werven gedaan, de procedure voor herstellingswerken opgevolgd en de kleinere wederverhuringswerken gerealiseerd. Het beheer van het wagenpark is toevertrouwd aan het diensthoofd van deze sectie Sectie Wederverhuringenn De sectie wederverhuringen voert kleinere wederverhuringswerken uit, voornamelijk aan appartementen en reeds gerenoveerde woningen. Ze maken hiertoe opdrachtomschrijvingen op, zorgen dat ze beschikken over plannen van de bestaande toestand en verifiëren de opbouw ter plaatse, zodat op het einde van de werf een EPCcertificaat kan worden opgemaakt. Daarnaast staat deze sectie in voor de gunningen die te maken hebben met leveringen van materialen voor wederverhuringen: - administratief gedeelte van de bestekken; - gunningverslagen; - briefwisseling met VMSW in dit kader Sectie Werfopvolging Twee werfleiders gaan in de meeste gevallen eerst langs om na te gaan of de herstelling al dan niet ten laste is van de huurder. Na dit bezoek geven de werfleiders een exacte omschrijving van de uit te voeren werken aan de stafmedewerker in hun vestiging om dan de werkbon voor de aannemer op te stellen die de werken dient uit te voeren. Ook worden de telefonische meldingen van technische defecten door hen opgevangen. Zij verzorgen ook de aanstelling van en de communicatie met het externe callcenter in dit kader. Daarnaast volgen de werfleiders kleinere werven op, terwijl het diensthoofd de grotere werven voor zijn rekening neemt. Ook is 1 werfleider verantwoordelijk voor schadegevallen aan gebouwen die door de verzekering zijn gedekt. 10

11 Na de werf zorgen ze voor het keuren van de installaties en het aansluiten van de nutsvoorzieningen Dienst Financiën Deze dienst is verantwoordelijk voor de afhandeling van volgende taken: - het debiteurenbeheer; - het afrekenen van de borgtochten, waarborgen en het opmaken van betalingsbestanden voor het terug te betalen saldi aan de klanten in dit kader; - het opvolgen van de overschrijvingen bij verkoop van onroerend goed; - het opmaken van betalingsbestanden voor het aankopen van onroerend goed; - het opvolgen van betalingen bij schadegevallen die verzekerd zijn en het opmaken van betalingsbestanden voor de terug te betalen saldi aan de huurders in dit kader; - het opmaken van betalingsbestanden voor het terugbetalen van te veel betaald huurgeld; - het opmaken van diverse afrekeningen (verwarming, water, ) en het voorbereiden van de terugbetalingen hiervoor; - het opmaken van betalingsbestanden voor het afrekenen van de onroerende voorheffing. Het voeren van de boekhouding, het opmaken van de jaarrekening en de bijlagen hierbij die door inspectie RWO en VMSW gevraagd worden, het klasseren van de originele facturen en de contacten met het bedrijfsrevisoraat zijn uitbesteed aan een extern boekhoudkantoor Stafdiensten Ondersteuning Beide medewerkers verwerken dagelijks de postbehandeling. Tevens nemen ze volgende taken op zich: - het opvolgen en voorbereiden van de betalingen van de leveranciersfacturen; - het opvolgen van de saldi van de eigen rekeningen en het opmaken van betalingsbestanden voor nodige overschrijvingen tussen de eigen rekeningen - het beheer van de kas; - het beheer van het economaat; Ze verzorgen het opmaken van de dienstnota s, het onthaal van de bezoekers van de directeur, de vergaderingen van de staf, het directiecomité, de raad van bestuur en de algemene vergadering. Tenslotte zijn ze verantwoordelijk voor het opmaken van de briefwisseling voor de directeur, het beheer van de agenda s en het organiseren van persmomenten. De loon en personeelsadministratie behoort ook tot hun taken. Ze staan o.a. in voor: - de communicatie met het sociaal secretariaat; - het opmaken van betalingsbestanden voor voorschotten, lonen en afrekeningen; - het beheer van de prikklok; - de groeps-en hospitalisatieverzekering; - informatieverstrekking van personeel over personeelszaken; - het opvolgen van absenteïsme; - het waken over de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. 11

12 Beleid De stafmedewerkers van de sectie beleid staan in voor de opvolging en de aanpassing van het masterplan van de maatschappij, verzorgen de programmatie van de financiering van de projecten en volgen de evolutie van de leegstand in dit kader op. Ook maken zij de eindafrekening van werven in het kader van wederverhuringen, verwerken zij de eindafrekeningen van andere werven en koppelen deze bedragen terug naar het masterplan. Daarbij worden deze gegevens vergeleken met de markt-en refertiehuren, om de rendabiliteit van de uitgevoerde projecten nauwgezet op te volgen. Daarnaast verzorgen zij de digitale opvolging van de projecten, maken zij beleidsnota s en diverse presentaties. De sectie beleid heeft o.a. volgende taken: - haalbaarheidsstudies voor nieuwe projecten; - het opmaken van betalingsbestanden voor voorschotten, lonen en afrekeningen; - contractbesprekingen met ontwerpers, studiebureaus, veiligheidscoördinatoren, EPB-verslaggevers ; - planbesprekingen met ontwerpers, studiebureaus, veiligheidscoördinatoren, EPBverslaggevers ; - onderhandelingen met de VMSW en Vlabinvest over de plannen en de bestekken; - nazicht van de bestekken - gegevens doorgeven voor aanpassing van de KI s na renovatie Projecten De sectie projecten volgt de administratie voor de bouwprojecten op. Deze sectie verzendt de bouwaanvragen, de briefwisseling rond asbestinventarissen, technische verslagen grondverzet, sonderingverslagen, EPB verslaggeving, EPC certificaten en veiligheidscoördinatie. De briefwisseling met VMSW hierover behoort tot haar opdracht alsook alle gunningen die te maken hebben met bouwprojecten in het kader van de wet op de overheidsopdrachten: - administratief gedeelte van de bestekken; - verkoop van de dossiers; - publicatie/verzending van bestekken; - gunningverslagen; - briefwisseling met VMSW in dit kader. Eens de werf begonnen, staat zij in voor het voorbereiden van de betalingen en de opvolging ervan. Ze verzorgt de briefwisseling rond opleveringen, vrijgave borgen, gestanddoeningstermijnen van offertes, 12

13 Onroerende transacties Deze sectie volgt de administratie in het kader van onroerende transacties. Zij staat o.a. in voor: - verkopen in het kader van het kooprecht zittende huurder; - verkopen van leegstaande onverhuurbare woningen; - verkopen van koopprojecten. Daarnaast staat zij in voor het administratief ondersteunen van de dienst WE, het opmaken van de werkbons voor herstellingswerken en het beheer van de verlofaanvragen voor de arbeiders Controle Deze sectie is verantwoordelijk voor volgende taken: - het opmaken van betalingsbestanden voor het afrekenen van de onroerende voorheffing - het bijhouden van het factuurregister; - het actief verzamelen van informatie die nodig is om leveranciersfacturen te controleren; - het digitaliseren van de facturen die bezorgd worden aan het extern boekhoudkantoor; - de controle en het betwisten van de leveranciersfacturen; - het opmaken van kostennota s voor herstellingswerken; - het sleutelbeheer 13

14 3.6 ICT De vervangingsoperatie van het computerpark, gestart in 2007, werd voltooid. Het nieuwe computerpark bestaat nu uit een combinatie van desktop en laptop computers. DESKTOP computer LAPTOP computer Vilvoorde 9 10 Houtem 1 4 SUBTOTAAL TOTAAL 24 Begin 2010 is er een nieuwe prikklok aangeschaft om de fouten en mankementen in het bestaande systeem op te vangen. Hierdoor verbeterde de communicatie met het sociaal secretariaat. Zo kunnen bv. uren en verlofdagen door hen rechtstreeks uitgelezen worden uit het prikkloksysteem. Midden 2010 werd de hoofddataserver vervangen daar deze niet meer aan de eisen voldeed om de ORDIGES-toepassingen en eventuele latere updates en uitbreidingen te kunnen blijven draaien. Op deze server staan ook nog enkele oude databases. Deze gegevens zijn om praktische redenen nog maar van op een beperkt aantal computers te consulteren, doch bevatten soms heel waardevolle historische gegevens. Met het oog op het verbeteren van de communicatie tussen Inter-Vilvoordse en de (kandidaat)huurders werd een computer in de wachtzaal geplaatst met toegang tot de website van Inter-Vilvoordse. Kandidaat-huurders worden hierdoor in staat gesteld om digitaal hun stand van zaken op te vragen; huurders kunnen op die manier zicht krijgen op de stand van zaken omtrent hun herstellingsaanvraag. Door de huurders en kandidaathuurders deze mogelijkheid te bieden wordt gelijktijdig het loket enigszins ontlast. informatiestanden in de wachtzaal 14

15 3.7 Gunningen dossier Architectuuropdracht pandtype 18, Albert Nobelstr. te 2812 Muizen Telesecretariaat, oproepen na de kantooruren Architectuuropdracht Ridderstr., Kruisboogschutterstr., Leuvensestr. te 1800 Vilvoorde Project STAR, Guldenschaapstr., N.de Brauwerestr., Geldersstr. te Vilvoorde: kandidaatstelling aannemers 1 ste fase van BO Aannemer / leverancier / dienstverlener Openingdatum Offertebedrag (excl. BTW) 10/02/2010 Styfhals & Partners nv ,12 BO 10/02/ /02/2010 IP Global care en contact center nv Architectenbureau Jan Maenhout procedure 7.993,20 OPZB ,54 BO opmerking gunstigste regelmatige inschrijver gunstigste regelmatige inschrijver gunstigste regelmatige inschrijver 19/02/2010 verschillende kandidaten BO lijst kandidaten opgesteld Levering klein materiaal 10/03/2010 Lecot nv 1.014,58 OPZB gunstigste regelmatige inschrijver Levering verf en behang 10/03/2010 Thiry Paints Vilvoorde 2.696,00 OPZB enige regelmatige inschrijver Renovatie J.Jordaensstr. 59/ te Vilvoorde Begoniagaarde: prospectie archeologisch onderzoek Aanstelling plaatsbeschrijvingen (in en uitgaande staat bij verhuringen) Nieuwbouw 8 huurflats, hoek Vlierkensstr. J. Jordaensstr. 61 (Kassei) te Vilvoorde 15/03/ /03/2010 Brebuild Algemeen Bouwbedrijf nv Archeological Solutions bvba ,93 herhaling soortgelijke werken 6.211,20 OPZB 28/04/2010 Intop Experts bvba 7.500,00 OPZB 29/04/2010 Brebuild Algemeen Bouwbedrijf nv enige regelmatige inschrijver gunstigste regelmatige inschrijver gunstigste regelmatige inschrijver ,00 OA enige regelmatige inschrijver Architectuuropdracht pandtype 34 - residentie Pallieter te Vilvoorde Aanstelling commissarisrevisor voor 3 jaar 17/05/2010 Styfhals & Partners nv ,00 BO 21/05/2010 Luc Ravert & Co bvba ,00 OPZB gunstigste regelmatige inschrijver gunstigste regelmatige inschrijver Renovatie interieur van 7 woningen in de wijk Houtem, fase 2, Vilvoorde 6/07/2010 Recon Bouw nv ,55 herhaling soortgelijke werken enige regelmatige inschrijver Project STAR, Guldenschaapstr., N.de Brauwerestr., Geldersstr. te Vilvoorde: bouwen 52 flats, ondergrondse garage en handelsruimtes indiening offertes 2 de fase BO 13/07/2010 Gunning stopgezet wegens ongunstig advies VMSW Gunning stopgezet BO gunning stopgezet wegens ongunstig advies VMSW Architectuuropdracht pandtype 30 te Houtem flatgebouwen (Diets Hof, Nieuwen Ussel, De Breeck, De Keizer) te Vilvoorde WERKEN met betrekking tot uitvoering van eenvoudige zoldervloer isolatiewerken te Vilvoorde en Machelen / Diegem Architectuuropdracht Dr. Albert Schweitzerstraat te Diegem 2/08/2010 A2D Architecten ,78 BO 12/08/2010 3/09/2010 Groep Intro vzw, regio Vlaams-Brabant Architectenbureau Jan Maenhout gunstigste regelmatige inschrijver ,66 OPZB enige regelmatige inschrijver ,18 BO gunstigste regelmatige inschrijver 15

16 dossier Aannemer / leverancier / dienstverlener Openingdatum Offertebedrag (excl. BTW) procedure opmerking Leveren en plaatsen van een digitaal sleutelbeheersysteem voor +/- 960 sleutels. 4/10/2010 Lecot nv ,66 AO gunstigste regelmatige inschrijver WERKEN met betrekking tot metaalwerken, hang- en sluitwerk 12/10/2010 Interprofiel bvba ,60 OA enige regelmatige inschrijver Aanstellen van een energiedeskundige type A voor het afleveren van energieprestatiecertifcaten 14/10/2010 E20 energieadviseurs nv OPZB gunstigste regelmatige inschrijver Architectuuropdracht pandtype 28 - residentie Leemputhof te Muizen 18/10/2010 Quirynen & Jacobs Architecten ,28 BO enige regelmatige inschrijver Opmaak van een asbestinventaris voor verschillende projecten: Faubourg fase 4, Far-West fase Begoniagaarde: archeologisch opgravingen 18/10/2010 SGS Belgium nv 3.014,00 OPZB 9/11/2010 Adede bvba ,00 OA gunstigste regelmatige inschrijver gunstigste regelmatige inschrijver 3.8 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inlichtingen over de gevallen op de plaats van het werk: Dodelijke ongevallen Ongevallen met blijvende ongeschiktheid Ongevallen met tijdelijke geschiktheid totaal aantal (B) Aantal verloren kalenderdagen Aantal dagen forfaitaire ongeschiktheid (C) (D) Formule Fg= Bx / A=0 Weg= Cx1.000 / A=0 Geg= (C+D)x / A=0 Er werden geen ongevallen op de weg naar en van het werk vastgesteld. De belangrijkste maatregelen die getroffen werden om de arbeidsveiligheid te verzekeren en te verbeteren waren: - nieuwe werkkledij; - EHBO upgrade module; - ergonomie; - het opstellen van het jaaractieplan; - organiseren van tools betreffende de veiligheid; - het opmaken van het preventief alcohol- en drugsbeleid; - het opmaken van het agressieprotocol. 16

17 4 Verslag 4.1 Sociale dienst Bewonersvergaderingen De sociale dienst volgt diverse stuurgroepen, overlegvergaderingen en bewonersvergaderingen op. Geregeld organiseren we ook zelf bewonersvergaderingen. In 2010 participeerden we in diverse stuurgroepen met RISO en de stad Vilvoorde, twee bewonersvergaderingen, diverse huurdergroepen en de 2 woonraadvergaderingen georganiseerd door de stad. Tevens ging er maandelijks een sociaal overleg door met het OCMW van Vilvoorde. In navolging van de werkgroepvergaderingen rond het doelgroepenplan werd de werkgroepvergaderingen omtrent het leefbaarheidplan opgevolgd. Voor de opmaak en het begeleiden van dit plan werd eveneens beroep gedaan op Studio Beleid. (zie doelgroepenplan/leefbaarheid) Tenslotte waren we in de mate van het mogelijke veelal vertegenwoordigd in diverse wijkvergaderingen. (Houtem en Kassei) Gemeentelijk toewijzingsreglement/doelgroepenplan/leefbaarheidsplan In 2010 finaliseerden we de opmaak van een doelgroepenplan (zie jaarverslag 2009) In maart 2010 werd de eindtekst hiervan goedgekeurd. Finaal besliste men om in het eigen toewijzingsreglement twee doelgroepen te weerhouden: ouderen (=65 plussers) en personen met een beperkte mobiliteit. Een lijst van de panden die specifiek voor deze doelgroepen worden voorbehouden vanuit de Inter-Vilvoordse en de gemeente Machelen is toegevoegd aan het doelgroepenplan. In navolging van het doelgroepenplan ging de opmaak van het leefbaarheidsplan van start. De stuurgroep die hiertoe werd opgericht, vertegenwoordigt zowel ambtelijke vertegenwoordigers van de stad, het OCMW, Inter-Vilvoordse, RISO als de hogere overheid. De voortgang ervan werd op geregelde tijdstippen teruggekoppeld naar het directiecomité. Het doel van dit plan is het eerder opgestelde toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen aan te vullen. Concreet werd op zoek gegaan naar problemen die de sociale huurders ervaren, om in een volgende fase hiertegenover een aantal maatregelen en acties te plaatsen die de leefbaarheid binnen de complexen / wijken verbeteren. Een eventuele maatregel kan zijn om de verhoogde inkomensgrenzen van de Inter-Vilvoordse in de toekomst te handhaven. Aan de hand van een bewonersbevraging die tijdens de zomermaanden in de wijken Houtem en centrum door RISO werd uitgevoerd, werd een analyse opgemaakt van de problemen die de betrokken sociale huurders ervaren. In totaal werden 251 sociale huurders bevraagd: 100 in wijk Centrum, 151 in wijk Houtem, of respectievelijk 34,8% en 33,6% van het totaal aantal sociale huurders in die wijken. Hierbij werd ook zorg gedragen voor een representatieve vertegenwoordiging van de verschillende groepen qua leeftijd, etnische afkomst, gezinsgrootte, geslacht, Op grond van deze analyse werd door de stuurgroep een eerste oplijsting van algemene maatregelen en mogelijke acties opgemaakt. Deze groep kwam veelvuldig bij elkaar (9 maart 2010, 8 april 2010, 18 mei 2010, 2 september 2010, 14 oktober 2010, 18 november 2010 en 1 februari 2011) en werd begeleid door Studio Beleid. 17

18 Het is de bedoeling om op de negatieve resultaten van de bevraging verder in te gaan en hieraan verdere maatregelen te koppelen die afhankelijk van het probleem in de schoot van de stad, de Inter-Vilvoordse en het OCMW dienen of kunnen genomen worden. Omdat mogelijke te nemen maatregelen en acties alsook de timing ervan gedragen moeten worden door een breder kader, wordt thans werk gemaakt tot het instellen van een overlegcomité waarin naast ambtelijke ook politieke mandatarissen van de verschillende partners vertegenwoordigd zijn. Thema s en aandachtspunten die uit de bevraging naar voor kwamen en waartegenover acties dienen geplaatst te worden zijn o.a.: - overlast van sluikstort en zwerfvuil - technische gebreken aan de eigen woning en de gemeenschappelijke delen van het gebouw; - het technisch onderhoud van de woningen en gemeenschappelijke delen; - het groenonderhoud in de sociale wijk in Houtem; - communicatie door en met de huisvestingsmaatschappij, evenals de bereikbaarheid; - de samenlevingsproblemen en de sociale veiligheid in de verschillende wijken; - inrichting publieke ruimte en verkeersveiligheid (ontspanning, parkeren, fietspaden); - afval (afvalophaling); - mobiliteit en voorzieningen (ontsluiting Houtem, buurtwinkel, ); - betrokkenheid, participatie en proactieve benadering stimuleren. Bovenstaande opsomming betreft nog maar een beperkt aantal te nemen actiepunten. Meerdere, eventueel op middellange of langere termijn, te nemen maatregelen en acties zijn nodig. De vraag/uitdaging is nu om deze maatregelen ook daadwerkelijk uit te voeren en tot actie over te gaan. Het nog in te stellen overlegcomité heeft als taak om aan de voorliggende problemen mogelijke noodzakelijke acties/maatregelen te koppelen en hieraan een zekere prioriteit toe te kennen. Verder dient ook een timing ( korte middenlange of lange) worden vastgelegd alsook wie wat en wanneer moet doen. Indien nodig kan tevens nog overgegaan worden tot oprichting van specifieke werkgroepen die clusters van maatregelen dienen op te volgen. Van zodra een duidelijk overzicht is bekomen van de te nemen maatregelen, inclusief timing en uitvoerders, kan het proces tot opmaak van een leefbaarheidsplan worden afgesloten en dient enkel nog af en toe een evaluatiemoment te worden voorzien. 18

19 4.1.3 Info huurders In 2010 was de sociale dienst te bereiken zoals weergegeven: In de kantoren van de Parkstraat 115 Elke maandag van 9.00u tot 12u en van 14u tot 18u; Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00u tot 12u. In het wijkcentrum Kassei Vlierkensstraat 83/A Elke 2 de en 4 de dinsdag van 13.30u tot 16u In het wijkcentrum Houtem Eggenpad 1 Elke 1 ste en 3 de donderdag van 16u tot 18u. Telefonisch was de dienst steeds te bereiken van 9u30 tot 12u. alsook op maandag, dinsdag en donderdag van 14u tot 17u. Tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 meldden er zich aan het loket in de Parkstraat 3374 personen aan. Dit is nagenoeg hetzelfde aantal als het vorige jaar (3407) Tijdens de permanenties in Houtem en in de wijk Kassei daarentegen daagden er respectievelijk 118 (119 in 2009) en 86 (115 in 2009) personen op. In tegenstelling tot wat zou worden verwacht, moet worden vastgesteld dat relatief weinig van de wijkpermanenties gebruik wordt gemaakt. Het feit dat deze permanenties slechts tweemaal per maand doorgaan, verklaart mogelijk de beperktere opkomst. In onderstaande grafiek worden het aantal contacten per maand en per locatie weergegeven: Parkstraat Houtem Kassei 50 0 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Bovenop de vernoemde loketcontacten werden in 2010 nog 782 (772 in 2009) huurders of kandidaat-huurders op hun eigen verzoek of op verzoek van de sociale dienst ontvangen en werden tevens 186 (171 in 2009) huisbezoeken afgelegd bij huurders of kandidaat huurders. Ook hier moet worden vastgesteld dat de cijfers nagenoeg gelijklopend zijn met het voorgaande jaar. 19

20 4.1.4 Toewijzingen Zoals eerder gesteld behoort ook de voorbereiding van de toewijzingscommissie tot het takenpakket van de dienst. In 2010 vonden er 19 (18 in 2009) toewijzingscommissies plaats. Hierop werden in totaal 159 (78 in 2009) te verhuren panden voorgesteld waarvoor 249 (137 in 2009) kandidaten werden weerhouden. We kunnen hier spreken van nagenoeg een verdubbeling tegenover Een verklaring voor deze toename zit vooral in het feit dat 25 nieuwe appartementen konden worden verhuurd in het Lavendelveld. De doorschuifoperatie van de huurders in het renovatiecomplex Jacob Smitsstraat 2-4 zal ongetwijfeld deze forse toename hebben beïnvloed. In onderstaande grafiek worden het aantal voorgestelde panden per wijk weergegeven: aantal voorgestelde panden per wijk aantal panden Centrum Far-West Faubourg Houtem Kassei Machelen Diegem Muizen De weerhouden kandidaat-huurders konden na het bezichtigen van het toegewezen pand zijn/haar beslissing meedelen aan de sociale dienst. De toewijzing werd door 128 kandidaat-huurders aanvaard en door 85 geweigerd. 34 kandidaat-huurders reageerden niet op de uitnodiging van de toewijzing en 2 kandidaten voldeden niet meer aan de toelatingsvoorwaarden. In de onderstaande tabel wordt het aantal weerhouden kandidaat-huurders per wijk weergegeven: niet voldoet niet aan aanvaard geweigerd opgedaagd toelatingsvoorwaarden Centrum Far-West Faubourg Houtem Kassei Machelen Diegem Muizen

21 In 2010 werden 9 (11 in 2009) vragen tot afwijking voorgelegd. Het ging hier hoofdzakelijk over afwijkingsvragen over kandidaat-huurders die geconfronteerd werden met medische, financiële en relationele problemen waarvoor een dringende en passende oplossing zich opdrong. Twee van deze negen aanvragen dienden dringend herhuisvest te worden daar zij een woning bewoonden waar een gaslek werd vastgesteld. Zes van de negen voorgelegde afwijkingsvragen vragen werden door het directiecomité goedgekeurd, Twee werden afgewezen. Eén afwijkingsvraag werd uitgesteld en later ingetrokken door de kandidaat-huurder zelf. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de panden (type en ligging) die bij afwijkingvraag werden voorgesteld: appartement appartement eengezinswoning eengezinswoning 2 slaapkamers 3 slaapkamers 2 slaapkamers 3 slaapkamers Centrum 2 1 Faubourg 2 1 Houtem 2 Diegem Toezicht De Inter-Vilvoordse telt twee sectorverantwoordelijken en een toezichter die ressorteren onder de Sociale dienst Hun opdracht bestaat hoofdzakelijk uit het afleggen van inspectiebezoeken in onze woongelegenheden en toezicht houden in de gemeenschappelijke delen van de diverse complexen. Het betreft hier nazicht van sloten, deurpompen, verlichting, liften,... Ook het verwijderen van zwerfvuil in en rond onze gebouwen zit in hun takenpakket vervat. Door hun aanwezigheid in de wijken zijn zij tevens het aanspreekpunt voor onze huurders om eventuele opmerkingen, mankementen, suggesties, over te maken. Door meerdere controles in een zelfde pand uit voeren, werd vooral een effectieve en blijvende toestandsverbetering beoogd. Door de betrokken huurders van kortbij op te volgen en hen op het belang van een goed onderhouden woning te wijzen, werden zij als het ware verplicht de nodige schikkingen te treffen. In 2010 werden derhalve 278 panden geïnspecteerd, waarvan sommige diverse malen dienden te worden bezocht, teneinde een toestandsverbetering te bekomen. 20 panden konden evenwel niet worden geïnspecteerd omdat de huurder steeds niet thuis was of op het laatste moment altijd wel een reden vond hierbij niet aanwezig te kunnen zijn. Sommige waren in tussentijd opgezegd. Verder bleken, zij het soms na diverse controles, finaal 93 panden zeer goed onderhouden en 160 goed onderhouden. Respectievelijk 2 en 3 panden dienen, spijts alle inspanningen, nog steeds als matig tot slecht onderhouden te worden bestempeld. In 2011 zal vernoemde aanpak, die toch zijn nut heeft bewezen, worden verder gezet, maar zullen ook alle andere panden opnieuw aan een inspectiebezoek worden onderworpen. In onderstaande tabel worden de bevindingen van de inspectiebezoeken op het gebied van onderhoud per straat/complex weergegeven. Tevens kunnen ook de resultaten per wijk worden afgelezen. 21

22 aantal leegstand afgelegde afwezig ZG G M S ZS woningen 31/12/2010 bezoeken Centrum Diegem Far-West Faubourg Houtem Kassei Machelen Muizen totaal In het verleden werd vastgesteld dat sommige huurders, nadat zij hun toegewezen woning hebben betrokken, nog met vragen zitten (bv. over de werking van bepaalde toestellen, ) of nog bepaalde mankementen vaststellen zonder dat zij weet hebben hoe en bij wie zij dit moeten melden. Door het afleggen van een informatiebezoek wordt aan de betrokken nieuwe huurder de kans geboden om op al deze vragen een antwoord te krijgen. In totaal werden zodoende 66 informatiebezoeken afgelegd. In 18 gevallen werden vragen gesteld over de centrale verwarmingsinstallatie, 12 hadden meer uitleg nodig over de boiler en 15 van hen hadden nog één of meer technische mankementen vastgesteld die door de technische dienst verder moest worden opgevolgd Begeleidingen In 2010 werden er 126 (43 in 2009) nieuwe begeleidingen opgestart. Begeleidingen die in de voorgaande jaren waren opgestart, werden indien nodig verder opgevolgd in Een begeleiding wordt pas opgestart wanneer de problematiek hiertoe gegrond is of aanhoudt. Vele afwijkingsvragen door KH, overlastmeldingen, zijn echter ongegrond of kunnen respectievelijk door één enkele tussenkomst (bemiddeling) worden opgelost. In dergelijke gevallen wordt dan ook geen dossier opgestart. In de onderstaande lijst wordt het aantal opgestarte begeleidingen weergegeven opgesplitst naar problematiek: Schulden met het oog op uitdrijving 9 Aanvraag inkorting opzegtermijn overname huurovereenkomst 5 afwijkingsvragen door zittende huurders 14 Verplichtingen van de huurder (onderhoud van woning,tuin, ) 5 Samenlevingsproblemen (burenoverlast, ) 5 Evaluatie proefperiode nieuwe huurders 79 Dakloze kandidaat-huurders 9 De sociale dienst ontving in 2010 ook 9 dakloosheidsattesten vanuit de OCMW s. Daar deze OCMW s de financiële verantwoordelijkheid voor hun cliënten niet wensten te dragen, werd een versnelde toewijzing op grond hiervan geweigerd conform de reglementering van 12 oktober Daarnaast ontving de sociale dienst 18 ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaringen. De staat van de woning gaf bij twee onbewoonbaarverklaringen aanleiding tot het bekomen van voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Één van deze twee onbewoonbaarverklaarde woningen lag echter niet in dezelfde gemeente als die van de toe te wijzen woning. Bijgevolg kregen de betrokken bewoners geen voorrang bij onze sociale 22

23 huisvestingsmaatschappij. Zij werden wel doorverwezen naar de sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam in het werkgebied van de onbewoonbaarverklaarde woning Afbetalingsplannen Door de sociale dienst werden 180 (164 in 2009) nieuwe afbetalingsplannen opgesteld. Het gaat hier zowel om afbetalingsplannen betreffende huurachterstal, verwarmingskosten, gerechtskosten, of een combinatie hiervan. In de onderstaande tabel wordt het aantal lopende afbetalingsplannen per categorie weergegeven: huurschuld 207 huurschuld + kostennota 40 huurschuld + afrekening verwarming 14 huurgeld + afrekenig cv + kostennota 3 huurgeld + gerechtskosten 5 huurgeld + kostennota + registratiekosten 2 huurgeld + huurschade + afrekening cv 6 huurgeld + huurschade 2 gerechtskosten 2 kostennota 34 huurschade 2 kostennota + afrekening cv 8 afrekening cv Project bemoeizorg als begeleiding Het project bemoeizorg is een samenwerkingsproject met het CAW Vilvoorde met de steun van de Provincie Vlaams Brabant, dat werd opgestart in december Vanuit de welzijnssector werd gewerkt aan een methodiekontwikkeling rond begeleiding van kwetsbare groepen binnen de sociale huisvesting. Vernoemd project beoogt vooral het behoudt van recht op wonen van kwetsbare groepen binnen de sociale huisvestingsmarkt. Vanuit de sociale dienst worden dossiers van problematische huurders aangebracht die zich in de fase bevinden dat er een procedure tot uithuiszetting wordt overwogen. De woonzorgbemiddelaar van het CAW wordt geïnformeerd over de kernproblematiek. Er wordt tevens aangegeven welke stappen al gezet zijn ten aanzien van de huurder en welke de betrokken partijen en diensten zijn. De woonzorgbemiddelaar kan op basis van een inschatting van de haalbaarheid van de doelen beslissen of de begeleiding opgenomen wordt. Doelstellingen moeten gerelateerd zijn aan knelpunten op vlak van woongedrag, wooncultuur, relaties met anderen (bv. buren),... In 2010 werden 10 tal aanmeldingen van begeleidingen opgestart in dit kader. Een aantal begeleidingen kon echter niet worden opgestart doordat deze door de betrokken huurder werd geweigerd. Tevens werden ook een aantal begeleidingen in tussentijd succesvol afgerond. Net als voorgaande jaren is de meest voorkomende problematiek waarom tot een dergelijke begeleiding wordt overgegaan het slecht onderhoud van de woning en samenlevingsproblemen. 23

24 4.1.7 RISO Inter-Vilvoordse en Stad Vilvoorde werken sinds 2003 samen met RISO Vlaams-Brabant (RISO) aan het project Bewonersparticipatie in de sociale huisvesting. De huidige overeenkomst loopt tot eind RISO werkte buiten Vilvoorde- ook samen met huisvestingsmaatschappijen van Leuven, Tervuren en Aarschot aan Bewonersparticipatie. Het project Bewonersparticipatie in de sociale huisvesting heeft de bedoeling huurders meer te betrekken bij het beleid. Het project wordt gestuurd door de stuurgroep waarin, naast Inter-Vilvoordse en RISO, ook de dienst Wijkwerking en de dienst Huisvesting van Stad Vilvoorde zetelen. RISO heeft intensieve werkingen in de buurt van de Parkstraat, in Far-West en sinds 2010 in Houtem. Ondertussen zijn in die drie wijken huurdersgroepen werkzaam, deze groepen komen maandelijks samen en hebben verschillende overlegmomenten per jaar met Inter- Vilvoordse. Vier keer per jaar komt de huurderskrant uit. Inter-Vilvoordse werkte ook in 2010 mee aan deze krant die alle huurders van Inter-Vilvoordse bereikt. RISO was partner bij de werkgroep Leefbaarheid zodat Inter-Vilvoordse ook in het kader van het leefbaarheidsonderzoek de huurders actief betrok. Verder zijn er de sociaalartistieke projecten in Far-West en Houtem. Far-West leeft! loopt al geruime tijd. De bedoeling van Far-West leeft! is de overlast voor de buurt van de leegstand te beperken en dit op zowel fysiek als op sociaal vlak. In 2010 nam dit project een grote stap door het gebruik van leegstaande woningen als atelierruimte voor kunstenaars aan te bieden. Inter-Vilvoordse sprong op de kar van de provincie die zich tot doel stelde om de sociale cohesie in achterstandsbuurten te verbeteren. In dit kader startten in 2010 immers vier sociaalartistieke projecten in Houtem: het Murga-project, het fotoproject, het kookproject en het verhalenproject. Deze projecten worden begeleid door RISO en lopen in samenwerking met ATS, de Jeugddienst, de Houtemse scholen, het buurthuis van Houtem en tal van bewoners. 24

25 4.2 Dienst Administratie & Onderhoud Huuradministratie Inschrijvingen De dienst administratie stond in voor het bijhouden van het kandidatenregister en het inschrijven van de kandidaat-huurders. De evolutie sinds 5 jaar aan nieuwe dossiers: In 2010 werden er 326 nieuwe kandidaat-huurders ingeschreven. Het totaal aantal ingeschreven kandidaat-huurders op 31 december 2010 bedroeg hiervan hebben er 66,20% de Belgische nationaliteit. Opgesplitst volgens de woonplaats van de kandidaat-huurder gaat het hier over: huidige woonplaats aantal percentage Vilvoorde ,30% Mechelen ,40% Machelen 91 6,80% Diegem 43 3,20% Andere Gemeenten ,30% TOTAAL % 25

26 Verhuringen In 2010 werden 112 huurovereenkomsten opgemaakt. Een onderscheid wordt gemaakt tussen sociale- en Vlabinvestverhuringen. sociale verhuring 99 Vlabinvest 13 totaal 112 Het aantal verhuringen (sociaal + Vlabinvest) opgesplitst per wijk: Muizen 1,0 % 5,2 % 24,7 % Machelen Kassei Houtem Faubourg 20,6 % Far-West Diegem Centrum 4,1 % 12,4 % 7,2 % 24,7 % Onderstaande tabel geeft het aantal verhuringen per maand weer: jan/10 feb/10 mrt/10 apr/10 mei/10 jun/10 jul/10 aug/10 sep/10 okt/10 nov/10 dec/ Het huurdersprofiel op datum van 31 december 2010 naar inkomen: inkomen > TOTAAL

27 Naar leeftijd: leeftijdscategorie hoofdhuurder andere gezinsleden subtotaal < 18 jaar jaar jaar jaar jaar jaar Som: Uit bovenstaande tabel valt vooral de grote vertegenwoordiging van ouderen op. Bijna de helft van onze hoofdhuurders is ouder dan 60 jaar. Nationaliteit: nationaliteiten hoofdhuurder andere gezinsleden subtotaal Belgische nationaliteit ,50% Europese nationaliteit 81 5,10% andere nationaliteit ,40% Som: ,00% Er werden 112 ingaande en 134 uitgaande plaatsbeschrijvingen opgemaakt. In totaal zijn er 27 toelatingen tot bijwoning verwerkt. 27

28 Gegevens huurders In 2009 bedroeg de gemiddelde huurprijs 308,95 EUR, in 2010 steeg deze naar 329,03 EUR. verhuurde woningen jan/10 feb/10 mrt/10 apr/10 mei/10 jun/10 jul/10 aug/10 sep/10 okt/10 nov/10 dec/ reële huur 332,91 329,65 329,65 329,96 329,01 329,34 329,14 328,45 327,85 327,79 327,40 327,25 Andersvaliden huurders per handicapcategorie VILVOORDE omschrijving aantal invalide 66% 55 long- en/of hartproblemen 25 mentaal ongeschikt 26 ongeschiktheid onderste ledematen 42 rolstoelgebruiker 12 slechtziend 7 geen informatie 68 totaal 235 2,98 % 5,11 % 28,94 % I invalide 66% LH long en/of hartproblemen M mentaal ongeschikt 17,87 % 23,40 % OL ongeschiktheid onderste ledematen R Rolstoelgebruiker S slechtziend # geen gegevens beschikbaar 11,06 % 10,64 % 28

29 MACHELEN omschrijving aantal invalide 66% 9 long- en/of hartproblemen 4 mentaal ongeschikt 5 ongeschiktheid onderste ledematen 4 rolstoelgebruiker 1 slechtziend 1 geen informatie 5 totaal 29 13,79 % 3,45 % 3,45 % 17,24 % I invalide 66% LH long en/of hartproblemen M mentaal ongeschikt OL ongeschiktheid onderste ledematen R Rolstoelgebruiker 17,24 % S slechtziend 31,03 % # geen gegevens beschikbaar 13,79 % 29

30 DIEGEM omschrijving aantal invalide 66% 3 long- en/of hartproblemen 1 mentaal ongeschikt 1 geen informatie 1 totaal 6 16,67 % 16,67 % I invalide 66% 16,67 % LH long en/of hartproblemen M mentaal ongeschikt # geen gegevens beschikbaar 50,00 % MUIZEN omschrijving aantal invalide 66% 1 long- en/of hartproblemen 1 mentaal ongeschikt 3 ongeschiktheid onderste ledematen 7 rolstoelgebruiker 1 geen informatie 7 totaal 20 35,00 % I invalide 66% 5,00 % 5,00 % 5,00 % LH long en/of hartproblemen M mentaal ongeschikt OL ongeschiktheid onderste ledematen R Rolstoelgebruiker 35,00 % 15,00 % # geen gegevens beschikbaar 30

31 Garages en standplaatsen In 2010 werden er 39 garages/staanplaatsen verder verhuurd Pandadministratie In 2010 werd optimaal werk gemaakt van het bijhouden van de technische keuringen van gas en elektriciteit, energieprestatiecertifcaten en comformiteitsattesten. De EAN-nummers van de gasleveranciers werden voor een groot aantal panden in het softwareprogramma ingevoegd Onderhoudscontracten / ECM Om diverse onderhoudscontracten optimaal te kunnen opvolgen werd een nieuw informaticasysteem geïnstalleerd. Dit systeem laat toe om alle contracten (verzekeringen, onroerende goederen, materieel en uitrusting, diensten, HRM, abonnementen, voertuigen en andere ) te beheren en op te volgen. Een overzichtelijke organisatie van hiërarchie binnen de contracten, aanpasbaar aan de specifieke behoeften, beheer van bijlagen aan contracten en van de kosten en linken met budgetten, facturen en betalingen wordt hierdoor mogelijk gemaakt. De opleiding gaat echter pas van start in het voorjaar van Onderhoud Groendienst Het jaarlijks groenonderhoud werd verricht door een ploeg van 3 werklieden (1 ploegbaas en 2 tuiniers). In het jaar 2010 werd een einde gemaakt aan de samenwerking tussen Inter- Vilvoordse en één tuinier. De huidige ploeg werd herleid tot 2 werknemers. Groep Intro bijgestaan door de groep Econet Vlaams Brabant stonden vooral in voor het onderhoud van tuinen van de leegstaande woningen. De vooropgestelde jaarplanning van de werkopdrachten van het eigen personeel, wordt maandelijks opgevolgd op de goede uitvoering ervan. Op regelmatige basis werd, afhankelijk van het seizoen, het gras gemaaid, de hagen en de beplantingen gesnoeid. In totaal hebben onze eigen tuiniers ook nog 230 werkuren gepresteerd om de leegstand in de diverse wijken te vrijwaren van zwerfvuil en sluikstortingen. Onze hoveniers werden eveneens ingeschakeld tijdens de winterperiode om de gemeenschappelijke ingangen van flatgebouwen sneeuwvrij te maken. Hiervoor werden in totaal 70,30 werkuren gepresteerd. 31

32 Werking schoonmaaksters in eigen regie De reiniging van de gemeenschappelijke delen wordt gedaan volgens een vooropgesteld onderhoudsplan. Deze werken worden door 2 poetsdames uitgevoerd en worden regelmatig gecontroleerd en bijgestuurd waar nodig. Het gaat hier over de complexen Pallieter Jacob Smitsstraat en de Rubensstraat Werking toezicht op externe poetsbedrijven De gemeenschappelijke delen van diverse andere complexen worden onderhouden door de externe firma Köse Cleaning. De burelen, zowel de vestiging Parkstraat als Houtem worden gepoetst door de externe firma Misanet. 32

33 4.3 Dienst Werven Wederverhuringen in eigen beheer # omschrijving, ligging uitvoeringsbedrag (excl. btw ) werken sleutels ontvangen / start werken sleutels afgegeven verhuurbaar / oplevering kost materialen 1 ARP 13/ ,50 elementaire 10/06/ /10/ ,00 21,50 2 ARP 13/ ,50 elementaire 10/06/2010 9/08/ ,00 33,50 3 BLA 98/2/2 375,50 elementaire 12/03/2010 3/06/ ,00 7,50 4 BPH 11 C 306,00 elementaire 10/06/2010 9/08/ ,00 4,00 5 BPH B ,00 renovatie 11/01/2010 4/10/ ,00 259,00 6 BPH C ,00 renovatie 11/01/2010 4/10/ ,00 228,00 7 JSM 4/6/2 898,50 elementaire 1/03/ /04/ ,50 195,00 8 JSM 4/6/ ,00 elementaire 1/03/ /04/ ,00 585,00 9 LBW 2/ ,00 renovatie 1/04/2010 9/08/ ,00 199,00 10 MOE 6B 6.987,00 renovatie 11/01/ /11/ ,00 133,00 11 OLM ,00 renovatie 9/07/ /11/ ,00 9,00 12 OLM 70/ ,00 elementaire 12/03/ /11/ ,00 37,00 13 PAR 115/ ,00 renovatie 1/12/2009 9/08/ ,00 160,00 14 PAR 115/ ,50 renovatie 1/12/2009 9/08/ ,00 253,50 15 PAR 115/55 946,00 elementaire 10/06/2010 9/08/ ,00 14,00 16 PAR 117/ ,00 elementaire 9/07/ /11/ ,00 48,00 17 PAR 117/ ,00 elementaire 10/06/2010 9/08/ ,00 126,00 18 PAR 117/ ,50 renovatie 11/01/2010 6/08/ ,00 209,50 19 PAR 117/62 876,50 elementaire 10/06/2010 9/08/ ,00 13,50 20 PAR 117/ ,50 renovatie 11/01/2010 6/08/ ,00 299,50 21 PAR 117/ ,50 elementaire 9/07/ /11/ ,00 37,50 22 PAR 117/ ,18 renovatie 11/01/ /06/ ,68 170,50 23 PAR 28/ ,13 renovatie 11/01/ /06/ ,13 138,00 24 PAR 30/ ,77 renovatie 11/01/ /06/ ,27 125,50 25 PAR 30/ ,06 renovatie 11/01/ /06/ ,56 111,50 26 PAR 32/ ,25 renovatie 11/01/ /06/ ,25 184,00 27 SER 6 228,00 renovatie 10/06/2010 6/08/ ,00 2,00 28 TUL 7/05 237,00 elementaire 10/06/ /11/ ,00 3,00 29 TUL 7/ ,00 elementaire 11/01/2010 7/06/ ,00 3,00 30 TUL 7/ ,00 renovatie 11/01/2010 7/06/ ,00 37,00 31 TUL 7/ ,50 elementaire 12/03/2010 7/06/ ,00 2,50 32 VIO ,50 elementaire 12/03/2010 7/06/ ,00 6,50 33 VIO ,50 renovatie 10/06/ /10/ ,00 55,50 34 WXS ,50 renovatie 4/01/ /10/ ,00 85, ,89 Bovenvermelde kleine renovatiewerken werden uitgevoerd door eigen personeel van de dienst WE. In 2010 werden 34 panden opgeleverd en dit voor een totaal bedrag van ,89 EUR (exclusief BTW). Dit bedrag omvat alle uurloon-, materiaalkosten en kosten voor werfopvolging en werfadministratie. uren 33

34 4.3.2 Herstellingswerken aannemer werken aantal werken bedrag Maxi Cleaning ontstoppingen ,49 elektriciteitswerken en AESG elementaire werken ,74 Barcho sanitair en CV ,70 Euro-decor schilderwerken ,76 Hoolants beton metselwerken ,34 Inter-profiel metaalwerken ,05 Ramast tegelwerken en dakwerken , ,00 In 2010 zijn er herstellingswerken uitgevoerd voor een bedrag van EUR. Het deel van Inter-Vilvoordse bedraagt 88% of werken, ten laste voor de huurder was dit 7% of 106 werken en voor de verzekering 5% of 64 werken. 34

35 4.3.3 Werfopvolging Hieronder volgt een overzicht van het aantal uren dat men doorbracht op werfvergaderingen. project periode aantal weken u per week totaal u Hoek Jordaensstr en Vlierkensstr 1/10/ /12/ Jordaensstr 59 1/10/ /12/ Breemputhof 1/01/ /12/ Houtem interieur 1/12/ /12/ Houtem exterieur 1/06/ /12/ Jacob Smitsstr 2-4 1/01/ /12/ Vrije Velden 1-3 1/01/ /11/ Vilvoordse Haardplein 1/08/ /12/ Lavendelveld koop 1/10/ /12/ totaal 1.172, Verzekeringen In 2010 werden er 64 verzekeringsdossiers afgesloten: 59 dossiers door Ethias en 5 dossier door P&V Verzekeringen Waterschade: er werden 41 dossiers afgesloten voor een bedrag van ,86 EUR. Schade door glasbraak: er werden 13 dossiers afgesloten voor een bedrag van 9.196,05 EUR, 3 dossiers ervan waren voor gemeenschappelijke delen en voor 10 dossiers werden er vrijstellingen gerecupereerd voor een bedrag van 2.230,00 EUR. Schade door brand: er werden 8 dossiers afgesloten voor een bedrag van 2.213,10 EUR. Schade door storm: er werden geen dossiers afgesloten. Schade door inbraak (is nieuw sinds 2010): er werden 2 dossiers afgesloten voor een bedrag van 1.056,99 EUR Er werd voor EUR door de desbetreffende verzekeringsmaatschappijen aan schadevergoedingen uitgekeerd. Tabel: ontvangen vergoeding per schadegeval 1.056,99; 2% 0,00; 0% Ontvangen vergoeding per schadegeval 2.213,10; 4% 9.196,05; 17% waterschade glasbraak brandschade stormschade inbraak ,86; 77% 35

36 Tabel: aantal verzekeringsdossiers per schadegeval Aantal verzekeringsdossiers per schadegeval waterschade glasbraak brandschade stormschade inbraak Tabel: aantal dossiers per jaar Aantal dossiers per jaar j a a r t a l 36

37 4.4 Dienst Financiën Huurachterstal Onderstaande tabel geeft de maandelijkse evolutie weer van de huurachterstallen tijdens het afgelopen jaar. Ondanks de inspanningen die geleverd werden door de dienst debiteurenbeheer blijken de achterstallen met 34% te zijn gestegen. Dat de economische crisis zich bij onze doelgroep ernstig doet gevoelen, wordt bij deze nogmaals bevestigd. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt dit jaar een onderscheid gemaakt voor wat betreft de totale huurachterstal van de nog zittende huurders en deze van alle vertrokken huurders. Wat betreft deze laatste categorie is een gevoelige stijging op te merken (ruim 27%). Om deze ongunstige evolutie tegen te gaan dient dringend verder werk te worden gemaakt van een nog acuratere opvolging. Hierbij wordt zowel gedacht aan een betere opvolging door gebruik te maken van bijkomende softwaremogelijkheden (CTX programma dat in 2011 operationeel wordt) als door eventueel bijkomend personeel (sociale dienst of financiële dienst) te voorzien Actieve Huurders Vertrokken huurders Datum Aantal Bedrag Gemiddeld Aantal Bedrag Gemiddeld 31/01/ ,15 818, ,09 888,49 28/02/ ,37 834, ,70 993,85 31/03/ ,61 788, ,60 978,21 30/04/ ,37 789, ,82 967,11 31/05/ ,65 811, , ,88 30/06/ ,55 781, ,02 998,35 31/07/ ,26 757, ,33 990,20 31/08/ ,40 759, ,59 984,11 30/09/ ,59 733, ,19 982,29 31/10/ ,35 711, ,68 977,19 30/11/ ,24 695, ,79 954,97 31/12/ ,46 709, ,52 939, Afrekening sanitair warm water en CV De flatgebouwen gelegen Parkstraat 113 tot 119 en deze in Houtem worden door een collectieve installatie aardgas verwarmd. Het individuele verbruik van de woningen zelf wordt jaarlijks door de firma Caloribel opgenomen. Op basis van de door Inter-Vilvoordse aangeleverde globale cijfergegevens bezorgen wij iedere huurder zijn/haar individuele afrekening. Via de huurlasten en dus de te betalen huurprijs wordt maandelijks een voorschot aangerekend. Het totale verbruik voor alle woningen samen steeg met 2,5 % tegenover het voorbije jaar. Niet alleen de hogere energieprijzen spelen hierin een belangrijke rol, ook het individuele maar zeer uiteenlopende verbruik van onze huurders beïnvloedt de uiteindelijke afrekening. Binnen eenzelfde gebouw stellen we immers grote individuele verschillen vast. Voor het flatgebouw gelegen te Eggenpad 27 is er na de installatie van de nieuwe verwarmingsketel in 2006 een fout geslopen in de opname van de meterstanden door Electrabel. Hiervoor zijn in 2010 de nodige correcties gebeurd en heeft Inter-Vilvoordse de juiste afrekeningsfactuur ontvangen. 37

38 4.4.3 Betalingen Facturatie Leverancierskrediet saldo openstaande facturen , , aankopen rekeningen , , aankopen rekeningen , , ,25 aankopen rekeningen , , ,74 totaal , , ,22 % saldo / aankopen 15,25% 11,33% 7,81% aantal dagen leverancierskrediet 55,66 41,35 28,52 38

39 4.5 Sectie Secretariaat Organisatie DC en RB Afgelopen jaar kwam het Directiecomité 20 keer samen, de Raad van Bestuur 13 keer. Op 8 juli 2010 werd er een extra Raad van Bestuur georganiseerd om de bestuursleden extra informatie te verschaffen over de wet op de overheidsopdrachten en over het personeelsbeleid binnen onze maatschappij Economaat In 2010 werd een nieuw lokaal ingericht om het stockeren van bureaumateriaal vlotter te laten verlopen. Deze herinrichting was een volgende stap om een stockbeheersysteem op te starten. Door dit nieuwe systeem kan er in de toekomst sneller werk gemaakt worden van inventarisatie. Het contract voor de levering van de kantoormaterialen werd met een jaar verlengd. 4.6 Sectie Beleid Actualisatie masterplan De gegevens van het masterplan werden aangepast met de eindbedragen van de uitgevoerde werken van de projecten, wederverhuringen door derden en in eigen beheer. Dit brengt ons tot volgende resultaten: Vilvoorde: 39

40 40

41 Machelen Diegem: 41

42 Muizen: 42

43 4.6.2 Leegstand De gemiddelde leegstand was vorig jaar 17,29% ten opzichte van het totale patrimonium. Dit kunnen we verder opsplitsen als volgt: - 1,98% woningen in wederverhuring in eigen beheer; - 2,24% woningen in wederverhuring door derden; - 2,56% woningen in het tijdelijk stadium verhuurbaar; - 9,25% woningen voor projecten; - 1,26% te verkopen woningen. 43

44 Onderstaande tabellen geven de maandelijkse evolutie en verdeling van de leegstaande woningen weer. Jaaroverzicht 2010 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december JAAR GEMIDDELDE verhuring (zonder winkels/burelen) 82,32 82,17 84,38 83,58 83,43 82,34 82,25 82,25 82,91 83,26 81,94 81,69 82,71 verhuurbaar 3,03 3,52 3,08 3,37 2,38 2,23 1,93 1,93 2,23 1,88 2,04 3,03 2,56 wederverhuring in eigen beheer 2,25 1,86 1,64 1,59 1,59 2,13 2,33 2,33 1,29 1,29 2,54 2,94 1,98 wederverhuring door derden 2,00 2,00 1,29 1,29 2,43 2,68 2,78 2,78 2,77 2,77 2,39 1,74 2,24 projecten 8,79 8,84 8,73 9,13 9,13 9,42 9,47 9,47 9,46 9,46 9,55 9,55 9,25 te verkopen 1,61 1,61 0,89 1,04 1,04 1,19 1,24 1,24 1,34 1,34 1,54 1,04 1,26 som: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% De gemiddelde jaarlijkse leegstand is in 2010 gestegen tot 17,29% van het totale patrimonium. De volgende tabel en grafiek geven de evolutie hiervan weer van 2007 tot

45 verhuring (zonder winkels/burelen) 89,44% 86,53% 84,52% 82,71% verhuurbaar 0,82% 0,89% 1,29% 2,56% wederverhuring in eigen beheer 0,69% 1,53% 1,80% 1,98% wederverhuring door derden 1,27% 1,58% 2,10% 2,24% projecten 6,49% 7,73% 8,91% 9,25% te verkopen 1,29% 1,74% 1,38% 1,26% som: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 45

46 4.7 Sectie Projecten Projecten waarvan uitvoering gestart is in 2010 Jacob Jordaensstraat 59 te Vilvoorde Bestelbedrag ,04 EUR - Brebuild Algemeen Bouwbedrijf nv 213 kalenderdagen Uiterlijke aanvangsdatum volgens contract: 1 oktober 2010 Het gebouw omvat vier appartementen toegankelijk via één centraal gelegen traphal. De vier huurappartementen worden hoofdzakelijk intern verbouwd en gerenoveerd in navolging van de renovatie van de Jordaensstraat 58. Dragende muren worden doorbroken waardoor ruimten herschikt worden. De woongelegenheden worden verder aangepast aan de hedendaagse woonnormen en comforteisen. Zo worden de individuele gas- of houtkachels vervangen door centrale verwarming. Verder komen er nieuwe keukens, badkamers, vloeren, leidingen, pleisterwerk enz. De buitenzijde zal ook enigszins aangepast worden door de terrasuitbouw op de 1 ste verdieping 1 meter dieper te maken en de buitenkant te vernieuwen. De achtergevel wordt bovendien gedeeltelijk voorzien van een gevelbekleding in plaatmateriaal met houtnerfstructuur. 46

47 Hoek Jordaensstraat 61 - Vlierkensstraat te Vilvoorde Bestelbedrag EUR - Brebuild Algemeen Bouwbedrijf nv 430 kalenderdagen Uiterlijke aanvangsdatum volgens contract: 18 oktober 2010 De bouwplaats bevindt zich op de hoek van de Vlierkensstraat en de Jordaensstraat. Langs de Jordaensstraat wordt een driegevelwoning op de kop van een aantal gekoppelde woningen afgebroken op een gedeelte van de voorgevel na. Het project beoogt de bouw van 8 sociale appartementen ondergebracht in twee blokken. De blok langs de Jordaensstraat sluit aan bij de bebouwing links. Langsheen de Vlierkensstraat wordt een gebouwenblok in open verband opgericht. Het project integreert zich op gepaste wijze in de omgeving; de aansluiting aan de reeds bestaande gebouwen links werkt de eenheid van de wijk in de hand. De gesloten en halfopen bouwwijze wordt verdergezet. De architectuur is vrij identiek aan de reeds bestaande aanpalende bebouwing. Dit project heeft tevens als voordeel dat het restperceel, dat redelijk wat onderhoud vereist, benut wordt. 47

48 Renovatie daken van pandtype 8, Teniersstraat en J.Jordaensstraat te Vilvoorde Bestelbedrag ,85 EUR - Dakwerken V. Dieltjens bvba 180 kalenderdagen Uiterlijke aanvangsdatum volgens contract: 15 november 2010 De daken van de woningen van pandtype 8 in de Jordaensstraat en de Teniersstraat te Vilvoorde waren dringend aan vernieuwing toe. Getuige hiervan is het stijgend aantal woningen dat reeds geruime tijd te kampen kreeg met waterdoorsijpeling via het dak. Samen met nieuwe betonpannen zullen de daken voorzien worden van nieuwe goten en isolatie. Met de strenge winterperiode konden eind 2010 enkel de stellingen gezet worden en diende de effectieve aanvang van de werken noodgedwongen uitgesteld te worden. De woningen blijven in gebruik tijdens de werken. 48

49 Renovatie exterieur Houtem, fase 1, te Vilvoorde Bestelbedrag ,84 EUR - Brebuild Algemeen Bouwbedrijf nv 330 kalenderdagen Uiterlijke aanvangsdatum volgens contract: 1 april 2010 Het project voorziet in de renovatie van de buitenzijde van de bestaande woningen door gebruik te maken van nieuwe materialen en kleurtinten. Destijds werden er prefab-panelen geplaatst met als gevolg dat er zich condensatieproblemen stellen aan de hoeken. Daarom werd besloten om de gevels in te pakken met isolatie en gevelbepleistering. Delen die gevoelig zijn voor beschadiging, zoals garages, werden ingepakt met isolatie en steenstrips. Een gedeelte wordt bekleed met zink. Renovatie interieur Houtem, fase 2, te Vilvoorde Bestelbedrag ,55 EUR Recon Bouw nv 180 kalenderdagen Uiterlijke aanvangsdatum volgens contract: 17 december 2010 In navolging van fase 1 van dit renovatieproject werd ook fase 2 gestart. Aangezien de 2 de fase in uitbreiding op de 1 ste fase kon besteld worden bij dezelfde aannemer, konden de werken bijna in elkaar overlopen. Via een doorschuifoperatie van de huurders worden er telkens een aantal woningen vrijgemaakt met het oog op het verderzetten van het renovatieproject van de wijk Houtem. Ook in deze fase worden 7 woningen intern grondig gerenoveerd. Ze bekomen telkens een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken, nieuwe vloeren enz. 49

50 Uitbreiding pandtype 16 (4 woningen) Memlingstraat 29, 37 en Breemputstraat 93, 95 te Vilvoorde Bestelbedrag ,43 EUR - Brebuild Algemeen Bouwbedrijf nv 365 kalenderdagen Uiterlijke aanvangsdatum volgens contract: 1 maart 2010 In navolging van de renovatie van de 5 woningen van pandtype 16, Memlingstraat - Breemputstraat te Vilvoorde worden bovenvermelde werken besteld in uitbreiding op het contract aan de aannemer van de 1ste fase. Deze woningen worden grondig gerenoveerd en aangepast aan de hedendaagse normen Een nieuwe badkamer, keuken, nieuwe leidingen en vloeren moeten hiertoe bijdragen. De werken die in functie zijn van de woon- en leefkwaliteit worden voorzien binnen het bestaande bouwvolume. Aan de buitenzijde blijven de gevelwijzigingen beperkt. Nadat de nodige isolatie voorzien wordt, krijgt het gelijkvloers nieuw metselwerk met donkerbruine gevelsteen. De verdieping wordt bepleisterd. Deze werken integreren zich binnen het bestaande wooncomplex en verbreken de eenheid niet. 50

51 Renovatie flatgebouwen Plein de Vilvoordse Haard, Breemputstraat, Memlingstraat te Vilvoorde Bestelbedrag ,30 EUR - Brebuild Algemeen Bouwbedrijf nv 880 kalenderdagen met terbeschikkingstelling van eerste 8 appartementen na 360 kalenderdagen en volgende 12 na 620 kalenderdagen Uiterlijke aanvangsdatum volgens contract: 1 augustus 2010 ontmanteling Op de site bevinden zich drie bouwblokken die allen kampen met betonrot. Ze worden dan ook volledig ontmanteld. Het zichtbaar beton aan traphal en passerellen wordt overal verwijderd en er wordt een externe trap- en liftkokers bijgebouwd. Voor de gevelbekleding zullen de volgende materialen gebruikt worden: Spiderglas voor de traphal, de sokkel in beton en zink en de rest in bepleistering. Om te voldoen aan de oppervlaktenormen van de VMSW voor een hedendaags appartement, wordt de indeling van de appartementen volledig gewijzigd. Na renovatie wordt het aantal hierdoor herleid van 39 naar 32 volledig gerenoveerde appartementen die voldoen aan de hedendaagse comforteisen zoals woonkwaliteit, grootte, veiligheid, isolatie enz. In het nieuwe complex wordt er tevens een ruimte voorzien voor een gemeenschapslokaal. 51

52 Nieuwbouw 21 flats Steenweg op Houtem 76 (Lavendelveld) te Vilvoorde Bestelbedrag ,58 EUR Bouwbedrijf Dethier nv 520 kalenderdagen Uiterlijke aanvangsdatum volgens contract: 6 september 2010 De bedoeling was dit binnengebied te ontwikkelen tot een grootschalig woningbouwproject waarbij één gebouw werd gerealiseerd door de Inter-Vilvoordse en de twee andere door een private ontwikkelaar. Uiteindelijk werden, niet vooraf voorzien maar wegens omstandigheden, de 2 gebouwen van de projectontwikkelaar door Inter-Vilvoordse overgekocht. Er werd een centrale weg aangelegd in het binnengebied waardoor de gebouwen bereikbaar zijn via de Houtemsesteenweg. Om het parkeergebeuren in goede banen te leiden zijn er voldoende ondergrondse parkeerstaanplaats voorzien. Bovengronds zijn er een beperkt aantal bezoekersparkeerplaatsen. Het gebouw van Inter-Vilvoordse, waarmee in september 2010 begonnen werd, voorziet 21 koopappartementen waarvan de financiering gebeurd via Vlabinvest. Deze appartementen worden winddicht, bepleisterd en voorzien van een elementaire badkamer opgeleverd. Op die manier hebben kandidaat-kopers de mogelijkheid om een appartement volledig naar hun eigen smaak af te werken qua keuken, vloeren en muurtegels. Wegens het slechte weer eind 2010 is ook hier ongeveer een maand weerverlet geweest. 52

53 4.7.2 Projecten opgeleverd in 2010 Vrije Velden 1-3 te Muizen Ontwerper: Rudi Somers opgevolgd door Styfhals & Partners Openbare aanbesteding: 18 mei 2009 Ondertekening contract: 8 oktober bedrag van ,45 EUR Aannemer: Willemen General Contractor nv uit Mechelen Aanvang: 19 oktober 2009 Oplevering: 27 oktober 2010 Opleveringsbedrag: ,79 EUR Op het projectgebied bevinden zich 4 sociale woonblokken. Blok 1 gelegen Geitenberg 6-8 en blok 2 gelegen Geitenberg 2-4 werden al gerenoveerd in 2002 en 2007, respectievelijk voor EUR en EUR. Met de Vrije Velden 1-3 was blok 3 aan de beurt. De renovatie van blok 4, Vrije Velden 5-7, wordt pas aangevat na de renovatie van blok 3. Parallel met dit project wordt een plan voor de buitenaanleg van het volledig projectgebied Vrije Velden Geitenberg opgemaakt. vóór de werken na de werken Op 13 mei 2010, tijdens de uitvoeringsfase van Vrije Velden 1-3, kwam de ontwerper van het project te overlijden waardoor er dringend een opvolger diende aangesteld te worden. Betrekkelijk snel werd deze gevonden bij Styfhals & Partners die ook Vrije Velden 5-7 verder zal uitwerken. Het flatgebouw bestaat uit een rechthoekig volume van drie niveaus onder plat dak. De gebruikte materialen zijn rode gevelsteen met schrijnwerk in mat geanodiseerd aluminium. Voor de balkonafwerking worden massa gekleurde gevelplaten gebruikt en voor de trappen en passerellen gegalvaniseerd staal. De oorspronkelijk voorziene kleine keukenterrassen werden vervangen door volwaardige bruikbare terrassen die aansluiten bij de leefruimte. Het pand werd volledig ontmanteld waarna de zestien oorspronkelijke woongelegenheden tot 12 werden gereduceerd. De gelijkvloerse verdieping huisvest 2 appartementen met 2 slaapkamers en twee appartementen met 1 slaapkamer voor minder mobiele bewoners. Op de eerste en de tweede verdieping zijn telkens 4 appartementen met 2 slaapkamers voorzien. 53

54 Memlingstraat - Breemputstraat 5 woningen, Breemputstraat 91, 111, 117 en Memlingstraat 19 en 48 te Vilvoorde Ontwerper: Jan Vanderlinden Openbare aanbesteding:14 januari 2008 Ondertekening contract: 11 juni bedrag van ,31 EUR Aannemer: Brebuild Algemeen Bouwbedrijf nv Aanvang: 11 augustus 2008 Oplevering: 26 augustus 2010 Eindbedrag van de aanneming, exclusief BTW: ,39 EUR Aan de binnenzijde werden de woningen volledig gerenoveerd. Het sanitair en de keuken zijn nieuw, er is centrale verwarming en er werd opnieuw gevloerd en geschilderd. De indeling van de woningen werd zodanig gewijzigd dat op het gelijkvloers een open plan ontstaat wat een ruimtelijk gevoel geeft en ervoor zorgt dat het licht kan binnentreden tot diep in de woning. Nieuwe keuken Aan de buitenzijde veranderden een aantal openingen van plaats, werden waar nodig ramen vervangen en werd de gevel volledig ingepakt met isolatie. Gerenoveerde woning 54

55 Parkresidentie II fase 1, Parkstraat 46, 1 ste fase, te Vilvoorde Ontwerper: Jan Vanderlinden Openbare aanbesteding: 9 november 2007 Ondertekening contract: 11 juni bedrag van ,28 EUR Aannemer: Pit Antwerpen nv uit Kapellen Aanvang: 1 september 2008 Oplevering: 6 augustus 2010 Eindbedrag van de aanneming, exclusief BTW: ,38 EUR Het betreft hier de 1 ste fase van de verbouwing van 63 naar 60 appartementen. Het gebouw werd in de jaren 60 opgericht. Eind vorige eeuw werden enkele versleten ramen met enkele beglazing vervangen door houten ramen met dubbele beglazing. Telkens een appartement vrij kwam werden de kunststofvloeren vervangen door laminaat, werd de elektrische installatie aangepast en werden warm waterboilers op gas vervangen door elektrische. In 2004 werd het dak geïsoleerd en voorzien van een nieuwe dakdichting en werd het gebouw aangepast aan de voorschriften van de brandweer. Toen was het pleisterwerk van de plafonds op de bovenste verdieping al zwaar aangetast door waterinfiltratie en werden bijgevolg heel wat appartementen onbewoonbaar. Bij controles werden tevens problemen met lekkende gasleidingen vastgesteld. Als gevolg hiervan werd uiteindelijk besloten het gebouw geheel te vernieuwen en aan te passen aan de huidige eisen van comfort, isolatie en ventilatie. Nieuwe en oude toestand naast elkaar 55

56 Renovatie interieur wijk Houtem fase 1 te Vilvoorde Ontwerper: G & G architecten Openbare aanbesteding: 30 maart 2009 Ondertekening contract: 24 september bedrag van ,58 EUR Aannemer: Recon Bouw uit Adegem Aanvang: 3 november 2009 Oplevering: 17 september 2010 Eindbedrag van de aanneming, exclusief BTW: ,42 EUR De renovatieplanning om een 250-tal woningen van de wijk Houtem te renoveren werd destijds opgesplitst in 2 grote deelprojecten: interieurrenovatie en gevelrenovatie. De uitvoering ervan zal telkens in verschillende fasen gebeuren. Bij de interieurrenovatie werden de woningen die verspreid over in de wijk en leeg komen te staan nadat de huurder is verhuisd, aangepakt. Het betreft hier de eerste fase van deze interieurrenovatie. De woningen worden hierbij voorzien van een nieuwe badkamer, keuken, vloer en pleisterwerk. Gerenoveerde leefruimte Gerenoveerde badkamer 56

57 Vlierkensstraat te Vilvoorde Ontwerper: Michel Van Hende Openbare aanbesteding: 9 juli 2008 Ondertekening contract: 27 mei bedrag van ,16 EUR Aannemer: Pit Antwerpen nv uit Kapellen Aanvang: 17 augustus 2009 Oplevering: 16 april 2010 Eindbedrag van de aanneming, exclusief BTW: ,69 EUR Aan de buitenzijde werd de gevel volledig gereinigd. Binnenin de woningen werd alles vernieuwd van elektriciteits-, gas- en waterleidingen, vloer, pleisterwerk tot keuken en badkamer. Na de werken Vlierkensstraat 115 Tijdens de werken Vlierkensstraat 115 Het dak werd niet vernieuwd omdat dit opgenomen is een ander project dat voorziet in de vernieuwing van alle daken van dit pandtype. Aangezien de woningen gelegen Vlierkensstraat 103 en 107 ondertussen ook vrijgekomen waren, werd de aannemer verzocht een offerte op te maken zodat deze woningen eventueel in uitbreiding van het contract door dezelfde aannemer kunnen uitgevoerd worden. 57

58 Renovatie en conform stellen van liften te Vilvoorde en te Muizen Ontwerper: Grontmij Vlaanderen nv Openbare aanbesteding: 19 november 2008 Ondertekening contract: 26 februari bedrag van ,20 EUR Aannemer: Coopman liften uit Kuurne Aanvang: 17 augustus 2009 Oplevering: 11 mei 2010 Eindbedrag van de aanneming, exclusief BTW: ,31 EUR Dit project omvat de renovatie en het conform stellen van een aantal liften in 13 verschillende complexen alsook het vernieuwen van een aantal liften op 5 verschillende plaatsen. Een verklaring dat de werken pas konden starten in augustus terwijl deze besteld werden in februari, is terug te vinden in het feit dat de fabricatie en de levertermijn van een lift en zijn onderdelen, verschillende maanden in beslag neemt.. Liftschacht Wegens de aanhoudende technische gebreken, werd met de vernieuwingsoperatie gestart in de Parkstraat 117 te Vilvoorde. Daarna kwamen de Parkstraat 115 te Vilvoorde en de Zwijvegemstraat te Muizen aan de beurt. In de Residenties Pallieter, Domus, Flandria, Poorthuys, Nieuwen Ussel en Dietshof werden dan weer elementaire werken uitgevoerd die nodig zijn om de liften conform te maken aan de eisen opgenomen in de huidige wetgeving hieromtrent. 58

59 4.8 Sectie Onroerende Transacties Verkopen Verkopen aan zittende huurders In 2010 werden er twee woningen verkocht aan onze zittende huurders. adres verkoopprijs historische kostprijs geactualiseerde kostprijs beheerskosten vmsw aankoopkosten meerwaarde jaar 1 st ter beschikking stelling verkoopdatum David Teniersstraat 183 Vilvoorde Hazegras 2 Vilvoorde , , ,20 473,00 810, , , , ,35 720,00 810, , Bovendien werd het gebouw, gelegen in de Vlaanderenstraat 6 te Vilvoorde, bestaande uit 24 bejaardenflats, verkocht aan de huurder van dit gebouw, het O.C.M.W. van Vilvoorde. De verkoopakte werd ondertekend op 20 mei 2010 en dit voor een bedrag van ,90 EUR Verkopen leegstaande, onverhuurbare woningen Volgens het masterplan en in navolging van artikel 34, 3, 3 van de Vlaamse Wooncode verkocht Inter-Vilvoordse in 2010 in totaal 28 leegstaande, onverhuurbare woningen. Van deze 28 woningen werden er 25 verkocht aan Stad Vilvoorde: adres Derdeschoofstraat 20 Vilvoorde Harmoniestraat 29 Vilvoorde Lange Wandeling 16 Vilvoorde Maaiveld 3 Vilvoorde Paraplupad 8 Vilvoorde Put 1 Vilvoorde Spreeuwenhoek 21 Vilvoorde Vierbunder 15 Vilvoorde Wijnputvoetweg 28 Vilvoorde Memlingstraat 32 Vilvoorde Memlingstraat 40 Vilvoorde Minnemolenstraat 19 Vilvoorde Valerius de Saedeleerstraat 3 Vilvoorde Rogier Vanderweydenstraat 1 Vilvoorde verkoopprijs historische kostprijs geactualiseerde kostprijs Beheerskosten vmsw meerwaarde jaar 1 st ter beschikking stelling verkoopdatum , , ,82 684, , , , ,82 661, , , , ,28 729, , , , ,82 661, , , , ,82 777, , , , ,35 694, , , , ,35 691, , , , ,82 670, , , , ,35 663, , , , ,32 601, , , , ,32 581, , ,00 683, ,65 545, , , , ,03 441, , , , ,85 521, ,

60 Olmstraat 251 Vilvoorde Olmstraat 259 Vilvoorde Olmstraat 296 Vilvoorde adres Maurits Duchéhof 25 Vilvoorde Hoveniersstraat 38 Vilvoorde Hoveniersstraat 66 Vilvoorde Hoveniersstraat 111 Vilvoorde Hoveniersstraat 112 Vilvoorde Lange Wandeling 10 Vilvoorde Pikdorserspad 1 Vilvoorde Minnemolenstraat 17 Vilvoorde verkoopprijs historische kostprijs geactualiseerde kostprijs Beheerskosten vmsw meerwaarde jaar 1 st ter beschikking stelling verkoopdatum , , ,66 451, , ,00 809, ,21 379, , ,00 855, ,11 362, , ,00 903, ,71 478, , ,00 658, ,10 320, , ,00 578, ,03 438, , ,00 595, ,77 457, , ,00 519, ,29 306, , , , ,82 736, , , , ,82 712, , ,00 683, ,63 456, , Twee van de leegstaande woningen werden verkocht aan gemeente Machelen: adres Blijde Inkomststraat 106 Machelen Lodewijk De Greefstraat 14 Diegem verkoopprijs historische kostprijs geactualiseerde kostprijs Beheerskosten vmsw meerwaarde jaar 1 st ter beschikking stelling verkoop-datum ,00 907, ,06 500, , , , ,98 592, , Eén leegstaande woning, gelegen te Muizen, Jan Frans Van Geelstraat 25, werd openbaar verkocht op datum van 15 december 2010 voor de prijs van ,00 EUR. 60

61 Verkopen nieuwbouwwoningen project Begoniagaarde te Machelen fase 1 - Vlabinvest Van de 33 koopwoningen uit de 1 ste fase Begoniagaarde werden in 2010 nog 6 woningen verkocht aan kandidaat-kopers die aan alle voorwaarden voldeden en waarvan het dossier door Vlabinvest erkend werd. type adres omschrijving woning excl. btw prijs/woning grond excl. registratie totaal Verkoop- datum Begoniagaarde 13B b Begoniagaarde 5B duplexappartement met 3 slaapkamers, , , ,88 terras en carport Begoniagaarde 9B Begoniagaarde 11B Jan Moensstraat 73 woning met slaapkamers, garage en tuin , , ,50 Jan Moensstraat Er werd tevens één duplexappartement (type 2b nr.7b) afgewerkt en ingericht als kijkwoning. 61

62 Diverse verkopen Op 21 juni 2010 werden de aktes ondertekend voor de verkoop van achterliggende gronden aan de eigenaars van de aangrenzende woningen: Omschrijving verkoopprijs Achterliggende grond David Teniersstraat ,72 Achterliggende grond David Teniersstraat ,08 Achterliggende grond David Teniersstraat ,59 EUR Op 8 oktober 2010 werd de akte verleden tussen Inter-Vilvoordse en Aquafin voor een ondergrondse inneming in een perceel grond, gelegen aan de Parkstraat (deel van sectie H nr.77/r/2) voor een oppervlakte van 111m² en dit voor een bedrag van ,89 EUR. Opening inschrijvingsregisters koopwoningen Op 5 oktober 2010 werden er 4 inschrijvingsregisters voor koopwoningen geopend. Deze opening werd via diverse publicaties bekendgemaakt aan het publiek. 62

63 Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal geregistreerde inschrijvingen per 31 december 2010: inschrijvingsregister sociale koopwoningen regio Vilvoorde/Muizen sociale koopwoningen regio Machelen/Diegem Vlabinvest koopwoningen project Star Vlabinvest koopwoningen project Lavendelveld aantal inschrijvingen totaal Aankopen Er werden verschillende onroerende goederen aangekocht om de realisatie van diverse sociale huisvestingsprojecten mogelijk te maken. aankoopdatum omschrijving adres aankoopbedrag project woning met aanhorigheden woning met aanhorigheden woning met aanhorigheden Nolet de Brauwerestraat 15 Vilvoorde ,00 + Frans Geldersstraat 4/6 Vilvoorde Frans Geldersstraat 2 Vilvoorde 2 volledig afgewerkte appartementen met berging in project Star Star perceel grond (doorgang) perceel grond met deel van een gebouw Frans Geldersstraat Vilvoorde Nolet de Brauwerestraat 17 Vilvoorde , handelspand, twee appartementen en sportgebouw met parkeergarage handelshuis en feestzaal met aanhorigheden Leuvensestraat 67 Vilvoorde Ridderstraat 33 Vilvoorde ,00 Kruisboog- Schuttersstraat Ridderstraat woonhuis met aanhorigheden Ridderstraat 35 Vilvoorde ,00 Leuvensestraat woonhuis met aanhorigheden Kruisboogschuttersstraat 35 Vilvoorde industrieel gebouw Witherenstraat 41 Vilvoorde ,00 Witherenstraat 63

64 4.9 Sectie Controle In 2010 werden 145 kostennota s voor een totaal bedrag van ,00 EUR (excl. BTW) aan onze huurders verstuurd. Hiermee zet een dalende trend zich verder. In 2009 waren er dat 170 voor een bedrag van ,71 EUR Dakwerken Diverse Elektriciteit Glaswerken Loodgieterij - sanitair Metaalwerken Ontstoppingen Schrijnwerkerij Sloten Groenonderhoud TOTAAL Kostennota's 2010 per categorie Diverse Elektriciteit Glasw erken Loodgieterij sanitair Ontstoppingen Schrijnw erkerij Sloten 64

65 totaal kostennota's per jaar verdeling kostennota's per categorie per jaar 100% 90% 80% % 60% 50% 40% 30% Sloten Schrijnwerkerij Ontstoppingen Loodgieterij sanitair Glaswerken Elektriciteit Diverse 20% 10% 0%

66 5 Jaarrekening 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2009 2 IVMH

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2009 2 IVMH INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD...4 2 WAT DOEN WIJ?...5 3 WIE ZIJN WIJ?...6 3.1 RAAD VAN BESTUUR...6 3.2 DIRECTIECOMITÉ...7 3.3 BEDRIJFSREVISOR...7 3.4 DIRECTEUR...7 3.5 PERSONEEL...7 3.5.1 Lijndiensten... 9

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2008 2 IVMH

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2008 2 IVMH INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD...4 2 WAT DOEN WIJ?...5 3 WIE ZIJN WIJ?...6 3.1 RAAD VAN BESTUUR...6 3.2 DIRECTIECOMITÉ...7 3.3 COMMISSARIS-REVISOR...7 3.4 DIRECTEUR...7 3.5 PERSONEEL...7 3.5.1 Lijndiensten...

Nadere informatie

De maatschappij terug de juiste koers doen varen, een uitdaging die met de nodige moed wordt ondernomen en die niet zonder slag of stoot verloopt.

De maatschappij terug de juiste koers doen varen, een uitdaging die met de nodige moed wordt ondernomen en die niet zonder slag of stoot verloopt. JAARVERSLAG 2011 VOORWOORD De Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting een gevestigde waarde. Het werkjaar 2011 was voor de maatschappij op zijn zachtst gezegd een woelig jaar met tal van veranderingen.

Nadere informatie

Gewestelijke SHM WOONZO CVBA BEWONERSVERGADERING PASPOEL ANDERS 02.04.2014

Gewestelijke SHM WOONZO CVBA BEWONERSVERGADERING PASPOEL ANDERS 02.04.2014 Gewestelijke SHM WOONZO CVBA BEWONERSVERGADERING PASPOEL ANDERS 02.04.2014 WELKOM WELKOMSTWOORD VOORZITTER WOONZO BART PRINCEN AGENDA Even terugblikken Stand van zaken Paspoel Anders Technische toelichting

Nadere informatie

Bij deze bedanken wij dan ook alle personeelsleden voor het dagelijkse harde werk dat zij verrichten en alle partners voor de samenwerking.

Bij deze bedanken wij dan ook alle personeelsleden voor het dagelijkse harde werk dat zij verrichten en alle partners voor de samenwerking. JAARVERSLAG 2012 VOORWOORD In 2012 heeft de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting verder werk gemaakt om haar zaken op orde te krijgen. De afdeling Houtem (de technische dienst) is verhuisd naar

Nadere informatie

Infomoment huurders. 27 februari & 5 maart 2013

Infomoment huurders. 27 februari & 5 maart 2013 Inter-Vilvoordse Infomoment huurders 27 februari & 5 maart 213 IVMH: Infomoment Bolwerk Intro Huurprijsberekening Huurlasten Ventileren Waarom? CO vergiftiging, stille moordenaar in huis! ZieZo! Handig

Nadere informatie

X. Titel Hoofdstuk Statistische gegevens 2015

X. Titel Hoofdstuk Statistische gegevens 2015 X. Titel Statistische Hoofdstuk gegevens 2015 Inleiding In dit document staat 2015 in cijfers samengevat. De cijfers geven de situatie weer op 31/12/2015. Kandidaat-(hoofd)huurders extern: 13.115 Kandidaat-(hoofd)huurders

Nadere informatie

In 2014 heeft de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH) verder geïnvesteerd in sociale huisvesting binnen haar werkgebied.

In 2014 heeft de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH) verder geïnvesteerd in sociale huisvesting binnen haar werkgebied. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In 2014 heeft de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH) verder geïnvesteerd in sociale huisvesting binnen haar werkgebied. Zo werden er niet alleen 13 nieuwe

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren Wonen is een basisbehoefte WAT Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die woningen, appartementen of studio s huurt

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de

Nadere informatie

Het werkjaar 2013 was een belangrijk jaar voor de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH).

Het werkjaar 2013 was een belangrijk jaar voor de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH). JAARVERSLAG 2013 VOORWOORD Het werkjaar 2013 was een belangrijk jaar voor de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH). Sinds 1 juni 2013 is er een nieuwe ploeg van bestuurders aan de slag

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse overheid Agentschap Inspectie RWO Afdeling Toezicht PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Rapport fase II Controles huurprijsberekening 2014 Inspectie RWO Toezicht Sociale

Nadere informatie

Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012

Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012 Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012 Inleiding Woonhaven Antwerpen verhuurt ongeveer 18.000 sociale woningen in Antwerpen. 2.460 daarvan liggen hier, op de Luchtbal. We zorgen ervoor dat elke huurder

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

H UURDERSKRANT. Beste huurder(s), Vriendelijke groeten,

H UURDERSKRANT. Beste huurder(s), Vriendelijke groeten, Mei 2013 NIEUWSBRIEF H UURDERSKRANT IN DIT NUMMER Beste huurder(s), Tevredenheidsenquête: De resultaten van het onderzoek bij de huurders van SHM De Mandelbeek (p. 2) ZieZo!: Een handig boekje over herstellingen

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014)

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014) GEMEENTE WAASMUNSTER TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren (wijziging november 2014) 1. Toewijzingsreglement voor de gemeente Waasmunster doelgroep senioren Sociale woningen

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

Intern Huurreglement. Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting 1

Intern Huurreglement. Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting 1 Intern Huurreglement Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting 1 INHOUDSTAFEL 1 KANDIDAAT-HUURDERS...4 1.1 Algemeen...4 1.2 Inschrijvingsvoorwaarden...4 1.2.1 Meerderjarig zijn...4 1.2.2 Inkomensvoorwaarde...4

Nadere informatie

22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker

22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker 22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker Info-dag in 3 delen 10.30 uur: eerste groep huurders 13.00 uur: tweede groep huurders 15.00 uur: derde groep huurders KORT OVERZICHT VAN ONZE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de cv Valkerij (1991-2007) (S/2015/042) Maarten Savels. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2015

Plaatsingslijst van het archief van de cv Valkerij (1991-2007) (S/2015/042) Maarten Savels. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2015 623 Plaatsingslijst van het archief van de cv Valkerij (1991-2007) (S/2015/042) Maarten Savels Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2015 1 Inleiding 1. Historische inleiding De coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT DE ARK VERKOOPT 1 appartement Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT LIGGING In de residentie Soldatenpad, langs de Lokerenstraat in Turnhout wordt 1 appartement terug verkocht. Het appartement

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE WERKING TIJDENS HET DIENSTJAAR 2014

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE WERKING TIJDENS HET DIENSTJAAR 2014 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE WERKING TIJDENS HET DIENSTJAAR 2014 1. WERKGEBIED De sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel heeft hetzelfde werkgebied als de vroegere vennootschap Onze Landelijke

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

WONINGENT BOUWT VOLOP AAN KWALITEITSVOL SOCIAAL WONEN IN GENT

WONINGENT BOUWT VOLOP AAN KWALITEITSVOL SOCIAAL WONEN IN GENT Persinformatie Zomerse projecten WoninGent goed voor 161 nieuwe sociale woningen Deze zomer gaan vijf projecten van start, samen goed voor 94 sociale huurwoningen en 39 sociale koopwoningen. Daarnaast

Nadere informatie

Hierbij vindt u een informatiemap betreffende de woongelegenheid welke u van onze maatschappij huurt.

Hierbij vindt u een informatiemap betreffende de woongelegenheid welke u van onze maatschappij huurt. Geachte huurder, Hierbij vindt u een informatiemap betreffende de woongelegenheid welke u van onze maatschappij huurt. Inhoud : Huurovereenkomst + reglement van inwendige orde Toelichting bij de huurovereenkomst

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 5 januari 2016, deel A: openbare zitting.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 5 januari 2016, deel A: openbare zitting. RAAD VAN 2 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Afwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. E. Vangindertael, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. M. Heirman, Mevr.

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

Seniorenwoningen. Kernelleplein. Beveren-Leie. 10/6/2015 19u.

Seniorenwoningen. Kernelleplein. Beveren-Leie. 10/6/2015 19u. Seniorenwoningen Kernelleplein Beveren-Leie 10/6/2015 19u. PROGRAMMA toelichting door OCMW-voorzitter Joost Kerkhove toelichting door schepen Rik Soens toelichting door Bjorn Thienpont, coördinator RSVK

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. Titel Naam Spreker. Leen Verbist Betaalbaar wonen voor iedereen ook voor vluchtelingen.

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. Titel Naam Spreker. Leen Verbist Betaalbaar wonen voor iedereen ook voor vluchtelingen. VVSG #TREFDAGSOCIAAL Titel Naam Spreker Kernproblemen huurmarkt Te weinig Te duur Te slecht van kwaliteit 2 Facts and figures 20% Huurmarkt 736.000 woningen 3% 1% Aanbod 736.000* SVK 7.785 Privé 557.000*

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT

SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT Uitgave februari 2016 1 Voorwoord Heel wat woningen en gebouwen in Gent staan lange tijd leeg. Dat is zonde: ze.bovendienzijn ze niet beschikbaar voor de woningmarkt. Terwijl

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING Akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren van 26 april 2005 afgesloten tussen de federale regering en de representatieve organisaties van de private

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

Sociale huisvesting: werking en mogelijkheden tot samenwerking met GGZ

Sociale huisvesting: werking en mogelijkheden tot samenwerking met GGZ Sociale huisvesting: werking en mogelijkheden tot samenwerking met GGZ DEEL I VOORSTELLING 1. SHM werking algemeen 2. Verschil met SVK DEEL II WERKING SHM VAN KANDIDAAT TOT HUURDER 1. Kandidaten 2. Toewijzingen

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. Titel Naam Spreker

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. Titel Naam Spreker VVSG #TREFDAGSOCIAAL Titel Naam Spreker Betaalbaar wonen voor iedereen. ook voor vluchtelingen Kernproblemen huurmarkt Te weinig Te duur Te slecht van kwaliteit 3 Facts and figures 20% Huurmarkt 736.000

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Rapport fase I Controles huurprijsberekening 2013 Inspectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012 BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012 1. Actualisatie van de geschatte marktwaarde De schattingen van de huurwaarde van sociale woningen moeten voor toepassing in het jaar

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

Welzijnscirkel 5 oktober Toelichting bij het beleid en de projecten van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting

Welzijnscirkel 5 oktober Toelichting bij het beleid en de projecten van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting Welzijnscirkel 5 oktober 2015 Toelichting bij het beleid en de projecten van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting Huidig patrimonium Woningen / appartementen 1000 900 800 779 823 856 863 861 878

Nadere informatie

contactpersoon Mieke Deltomme dossier

contactpersoon Mieke Deltomme dossier 1 Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare vzw contactpersoon Mieke Deltomme 051 26 22 50 Mieke.svk@skynet.be dossier corr adres: SVK regio Roeselare, Botermarkt 2, 8800 Roeselare van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE INTERN HUURREGLEMENT Gelet op Afdeling IV De standaardvoorrangs- en toewijzingsregels en artikel 74 van het besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Veldhovenring 86 te TILBURG

Veldhovenring 86 te TILBURG Veldhovenring 86 te TILBURG Omschrijving: Zeer aantrekkelijke studio/kamer gelegen nabij het centrum van Tilburg. Deze studio is in het bezit van een eigen badkamer met douche, toilet en wastafel. Het

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN /

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN / Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL DAGCENTRUM EN BEGELEID WERK Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

Mechelen Prijs: 650 euro*

Mechelen Prijs: 650 euro* Prijs: 650 euro* appartement (9de verdiep) met speelterras en lift kindvriendelijke en groene buurt fietsenstalling in kelder (+ berging) vernieuwde elektriciteit in badkamer uitstekende EPC (certificaat

Nadere informatie

Advies huurdersadviesraad

Advies huurdersadviesraad Advies huurdersadviesraad EERST PRATEN! Soms zijn buren zich niet bewust van de overlast die ze veroorzaken, daarom is een vriendschappelijk gesprek op zijn plaats voor anderen ingeschakeld worden. Als

Nadere informatie

WOONPROBLEMEN? Het woon-zorgcontinuüm in de praktijk. Uw thuis in Temse

WOONPROBLEMEN? Het woon-zorgcontinuüm in de praktijk. Uw thuis in Temse WOONPROBLEMEN? Het woon-zorgcontinuüm in de praktijk Uw thuis in Temse 2 Het woon-zorgcontinuüm, algemeen Het woon-zorgcontinuüm is ingericht in de regio Beveren, Temse en Kruibeke en heeft als doel uithuiszetting

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Ontwerp in opmaak op datum: 2/12/2013 OCMW Pepingen (NIS 23064) Kerkstraat(P) 2-1670 Pepingen

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer:

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: Dit vak niet invullen Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: www.woonpuntmechelen.be Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

Formulier B - Dienstjaar 2001

Formulier B - Dienstjaar 2001 Opgelet! arverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier B - Dienstjaar 2001 Te bezorgen aan de bevoegde directie(s) van de Technische Inspectie vóór 1 april 2002 Dit

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT INHOUD: 1. Algemeen 2. Rationele bezetting 3. Toewijzingssysteem 4. Weigering van toewijzing 5. Redenen tot schrapping 6. Wijziging kandidaat-huurders 7. Waarborgregeling 8. Huurlasten

Nadere informatie

12 koopappartementen. Bouwproject DENDERLEEUW Wijk Bloemendaal - Dreef 27

12 koopappartementen. Bouwproject DENDERLEEUW Wijk Bloemendaal - Dreef 27 12 koopappartementen Bouwproject Wijk Bloemendaal - Dreef 27 2 Bouwproject Bouwheer Architect Stabiliteit Technieken EPB Veiligheidscoördinatie Verkoop Sociale Huisvestingsmaatschappij DENDERSTREEK cvba

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. ( ) Van 16 januari 2015 Dossier : T6687 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: In het kader

Nadere informatie

advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad

advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad De Woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor: is het aanspreekpunt voor wonen, (ver)bouwen en premies in Antwerpen Wie kan in

Nadere informatie

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001;

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 79/2013 van 11 december 2013 Betreft: Aanvraag vanwege de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV tot uitbreiding van het machtigingsbesluit

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT KARWEIDIENST - GROENDIENST

ALGEMEEN REGLEMENT KARWEIDIENST - GROENDIENST ALGEMEEN REGLEMENT KARWEIDIENST - GROENDIENST Wie is voor wat verantwoordelijk? Voor een aanvraag karweidienst kan men terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose op iedere werkdag van 8.30 uur

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst.

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Technische dienst

Nadere informatie

Verhuisinformatie. voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein

Verhuisinformatie. voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein Verhuisinformatie voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein Een initiatief van MGW en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie November 2009 2 INLEIDING Waarvoor dient deze brochure? De woning die

Nadere informatie