INFORMATIEBUNDEL VERKOOPPROCEDURE - BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG. VERKOOP VAN HISTORISCHE PANDEN Sint-Elisabethbegijnhof te Gent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBUNDEL VERKOOPPROCEDURE - BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG. VERKOOP VAN HISTORISCHE PANDEN Sint-Elisabethbegijnhof te Gent"

Transcriptie

1 INFORMATIEBUNDEL VERKOOPPROCEDURE - BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG VERKOOP VAN HISTORISCHE PANDEN Sint-Elisabethbegijnhof te Gent KOOP 2 Edmond Boonenstraat 2 / Gent, 15 de afdeling, sectie F, nummer 2650 A Edmond Boonenstraat 4-6 / Gent, 15 de afdeling, sectie F, nummer 2650 D Hippoliet Lammensstraat 2-4 / Gent, 15 de afdeling, sectie F, nummer 2650 C sogent Voldersstraat Gent Tel: Fax: /10

2 INFORMATIEBUNDEL 1. Ligging Het pand is gelegen in het Sint-Elisabethbegijnhof te Gent. Omgeving - Oud Begijnhof Het Begijnhof is een woonwijk die zich situeert in het noordwesten van de stadskern van Gent in de buurt van het Rabot, tussen de Burgstraat en de Begijnhoflaan. Sinds 1956 is Oud Begijnhof Sint-Elisabeth een beschermd landschap en sinds 1994 een beschermd stadsgezicht. Het Begijnhof was uitgegroeid tot een heuse Begijnhofstad bestaande uit een kerk, het huis van de grootjuffer, een infirmerie, een infirmeriekapel, 18 conventen en 103 begijnhuizen, een bleekweide en een boomgaard. In 1873 werd het verlaten voor het nieuw Groot Begijnhof Sint-Amandsberg net buiten het stadscentrum. Na vertrek van de begijnen werden hun huizen en conventen door het Bestuur der burgerlijke godshuizen verhuurd aan de minder gegoeden uit onze maatschappij. Na hun overlijden investeerde de stad en het OCMW van Gent weinig in vernieuwing en modernisering waardoor de buurt ten prooi viel aan stedelijk verval, maar recent heeft het Gentse stadsbestuur in het kader van stadsvernieuwing gezorgd voor een tweede adem voor de buurt. 2/10

3 INFORMATIEBUNDEL 2. Kadastrale gegevens KOOP 2 Edmond Boonenstraat 2 / 9000 Gent Edmond Boonenstraat 4-6 / 9000 Gent Hippoliet Lammensstraat, 2-4 / 9000 Gent STAD GENT 15 e afdeling - Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, er gestaan en gelegen, Edmond Boonenstraat 2 (volgens verklaring van verkoper huisnummer 4), bekend ten kadaster sectie F, nummer 2650/A, met een oppervlakte volgens kadaster van honderd éénennegentig vierkante meter. Kadastraal inkomen : 847 EURO. - Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, er gestaan en gelegen, Edmond Boonenstraat 4/6, bekend ten kadaster sectie F, nummer 2650/D, met een oppervlakte volgens kadaster van tweehonderd negenenvijftig vierkante meter. Kadastraal inkomen : 659 EURO. - Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, er gestaan en gelegen, Hippoliet Lammensstraat, 2-4, bekend ten kadaster sectie F, nummer 2650/C, met een oppervlakte volgens kadaster van tweehonderd veertien vierkante meter. Kadastraal inkomen : 679 EURO. KOOP 2 3/10

4 INFORMATIEBUNDEL 3. INFORMATIE FACILITEITEN De panden zijn uniek gelegen, in een rustige buurt op slechts anderhalve kilometer van het centrum van Gent en op 870 m van het Gravensteen. In een straal van 1 km bevinden zich: scholen: Basisschool De Muze, Steinerschool De Teunisbloem, Binnenhof BuSo en Sint-Lucas Architectuur supermarkten: Spar (aan de Poel), Proxy Delhaize (aan het Rabot en aan de Frans van Ryhovelaan), Carrefour (aan de Groene Vallei), GB (Bevrijdingslaan) een bakker verschillende beenhouwers een apotheek verschillende huisartsen een muziekschool 4 kerken, daarom werd het Oud Begijnhof Sint-Elisabeth vroeger ook wel eens de Holy corner genoemd. De Protestantse Rabotkerk, de Anglicaanse kerk van Gent, de Orthodoxe kerk van Gent en een katholieke parochiekerk situeren zich immers allemaal binnen de grenzen van het vroegere begijnhof. VERVOER De Hippoliet Lammensstraat en Edmond Boonenstraat is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Bus 3, 17, 18, 38, 39, 52, 53, 54, 59, 65, 67 en 69 en tram 1, 4 en 24 hebben haltes in de buurt van de panden. Afstand tot relevante knooppunten: Station: 3,4 km (Dampoortstation) en 4 km (Sint-Pietersstation) Oprit E17/E40: 6 km Parkeermogelijkheden De Hippoliet Lammensstraat en Edmond Boonenstraat bevinden zich in de parkeerzone betalend parkeren aan centrumtarief. Behalve voor houders van een bewonerskaart, autodelen of gemeentelijke parkeerkaart geldt volgend tarief van 9u00 tot 24u00, uitgezonderd op zon- en feestdagen en 11 juli: Kort parkeren tussen 9u00 en 19u00: 2/uur met een maximum van 3 uur. Kort parkeren tussen 19u00 en 24u00: 1/uur met een maximum van 5 uur. Dagtarief: 10 voor 15 betalende uren. Als u gedomicilieerd bent of uw domicilie hebt aangevraagd voor de Hippoliet Lammensstraat en/of Edmond Boonenstraat, kan u een bewonerskaart aanvragen. Er kunnen maximum 2 bewonerskaarten aangevraagd worden. De eerste bewonerskaart is gratis, voor de tweede bewonerskaart moet je betalen. Beschikbaarheid De onroerende goederen zijn vrij van enig gebruik of huur. Foto s Verschillende foto s zijn terug te vinden op de website van sogent, Plannen De plannen zijn terug te vinden op de website van sogent. Alsook kunnen de plannen in Pdf-formaat via opgevraagd worden. 4/10

5 INFORMATIEBUNDEL 4. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Een kopie van de originele stedenbouwkundige voorschriften zijn terug te vinden als bijlage Gewestplan Volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone is het pand gelegen in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. Woongebieden zijn hoofdzakelijk bestemd voor wonen. Ook andere bedrijven, voorzieningen en inrichtingen zijn mogelijk voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. Bovendien zijn de panden gelegen in een gebied van culturele, historische en/of esthetische waarde, wat inhoudt dat wijzigingen van de bestaande toestand onderworpen zijn aan bijzonder voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud Bijzonder Plan van Aanleg Het pand is gelegen in zone A3 van het BPA Binnenstad nr 114, Deel Begijnhof-Prinsenhof, dit is zone A voor woningen en klasse 3 voor tuinstrook en binnenkern, zie bijlage 2. Dit wil zeggen dat voor de hoofdgebouwen naast de hoofdbestemming wonen één nevenbestemming op maximum 1 bouwlaag stedenbouwkundig is toegelaten. De toegelaten nevenbestemmingen zijn de volgende: winkel, kantoor, horeca (met uitzondering van hotel), overheidsdiensten en verzorgende bedrijven. Ter hoogte van de tuinen en binnenkern is enkel wonen toegelaten, alsook gemeenschapsuitrusting op buurtniveau en autobergplaatsen Beschermd stadsgezicht Het pand maakt deel uit van het beschermde stadsgezicht Sint-Elisabethbegijnhof. De woning is eveneens opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed meer bepaald als : - Voorschreven onroerend goed gelegen te Gent, Edmond Boonenstraat 2-6, staat vermeld op voormelde inventaris van het Bouwkundig Erfgoed meer bepaald als : Begijnenhuis Nieuw Convent. Voorschreven onroerend goed gelegen te Gent, Hippoliet Lammensstraat 2-4, staat vermeld op voormelde inventaris van het Bouwkundig Erfgoed meer bepaald als : Nieuw Convent. Op de website : wordt de volgende beschrijving van voormeld goed gegeven, alhier letterlijk overgenomen: Nr. 2. Voorheen z.g. Nieuw Convent, zie Georges Rodenbachstraat nr Overstromingsgevoelige gebieden In toepassing van artikel van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst (ingevoegd bij Wet van 21 mei 2003), is volgens opzoekingen, het verkochte goed niet gelegen in een risicozone voor overstroming, zoals afgebakend door het Koninklijk Besluit van 28 februari In toepassing van artikel 17bis van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid is, volgens opzoekingen, voormeld goed: niet gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering; niet gelegen in een effectief overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering; niet gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone. 5/10

6 INFORMATIEBUNDEL 1.5 Beschermd monument - Voor het huis te Gent, Edmond Boonenstraat 2 Bescherming onroerend goed. - Opgenomen op een lijst van beschermde monumenten: ja. Omschrijving: Het Nieuw Convent. Datum van Besluit: 13/03/1996; - Opgenomen op een lijst van beschermde stads- of dorpsgezichten: ja. Omschrijving: Sint-Elisabethbegijnhof. Datum van Besluit: 21/12/ Grenzend aan een beschermd monument of stadsgezicht/dorpsgezicht: ja. Omschrijving: Het Convent Ter Velde. Datum van Besluit: 13/03/ Voor het huis te Gent, Edmond Boonenstraat 4/6 Bescherming onroerend goed. - Opgenomen op een lijst van beschermde monumenten: ja. Omschrijving: Het Nieuw Convent. Datum van Besluit: 13/03/1996; - Opgenomen op een lijst van beschermde stads- of dorpsgezichten: ja. Omschrijving: Sint-Elisabethbegijnhof. Datum van Besluit: 21/12/ Voor het huis te Gent, Hippoliet Lammensstraat Bescherming onroerend goed. - Opgenomen op een lijst van beschermde monumenten: ja. Omschrijving: Het Nieuw Convent. Datum van Besluit: 13/03/1996; - Opgenomen op een lijst van beschermde stads- of dorpsgezichten: ja. Omschrijving: Sint-Elisabethbegijnhof. Datum van Besluit: 21/12/ Grenzend aan een beschermd monument of stadsgezicht/dorpsgezicht: ja. Omschrijving: Het Convent Ter Velde. Datum van Besluit: 13/03/1996 De voorschreven onroerende goederen zijn onderworpen aan alle voorschriften opgelegd door of krachtens het Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten en erbij horende wijzigingen en uitvoeringsbesluiten. 1.6 Huisvesting en economie Voor het huis te Gent, Edmond Boonenstraat 4/6 1.Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris van leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen en/of woningen : - leegstand : ja (datum opname : 29/12/2009); - verwaarlozing : ja (datum opname : 29/12/2009); - ongeschikt/onbewoonbaar : neen; 2. Valt het goed onder het sociaal beheersrecht, zoals bepaald in artikel 90 van de Vlaamse Wooncode? : Neen. 3. Werden er renovatie-, aanpassings- of verbeteringswerken uitgevoerd zoals bepaald in artikel 85 alinea 1 van de Vlaamse Wooncode? : Neen. Voor het huis te Gent, Hippoliet Lammensstraat Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris van leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen en/of woningen : - leegstand : ja (datum opname : 24/09/2009); - verwaarlozing : ja (datum opname : 29/12/2009); - ongeschikt/onbewoonbaar : neen; 2. Valt het goed onder het sociaal beheersrecht, zoals bepaald in artikel 90 van de Vlaamse Wooncode? : Neen. 3. Werden er renovatie-, aanpassings- of verbeteringswerken uitgevoerd zoals bepaald in artikel 85 alinea 1 van de Vlaamse Wooncode? : Neen. 6/10

7 INFORMATIEBUNDEL 1.7 Advies!!! Het is raadzaam alle wijzigingen en zeker de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning voorafgaandelijk te bespreken met de Dienst Stedenbouw, Onroerend Erfgoed en de Dienst Monumentenzorg en Architectuur. Afhankelijk van de voorgestelde functie kan ook een advies van de brandweer vereist zijn. Dienst Stedenbouw Stad Gent, contactpersoon: Sarah Dewaele, Dienst Monumentenzorg en Architectuur Stad Gent, contactpersoon: Veerle Vercauteren, Onroerend Erfgoed, Gebr. Van Eyckstraat 2-6 te 9000 Gent, contactpersoon: Linda Wylleman, 1.8 Erfgoedwaarde De percelen en de panden maken deel uit van het beschermde stadsgezicht Sint-Elisabethbegijnhof (nl Provenierstersstraat, Zwartekatstraat en deel van Boonenstraat, Hypoliet Lammensstraat, Sophie Van Akenstraat, Mathias Gesweinstraat, Verspeyenstraat en Gravin Johannastraat), bescherming d.d. 21/12/1994 en het beschermde landschap voormalig Sint-Elisabethbegijnhof, bescherming d.d. 28/03/1956, zie https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.02/44021/241.1/ https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/oo000418/ De gebouwen zijn integraal beschermd als monument Het Nieuw Convent (bescherming d.d. 13/03/1996, met uitzondering van de éénlaagse bijgebouwen die niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein, zie https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/oo000523/ De gebouwen zijn opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed (zie https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/83704 en wordt daarin als volgt beschreven: Begijnenhuis Nieuw Convent. Voorheen zogenaamd Nieuw Convent. Thans Sint John Anglican Church. Trapgevel (10 treden en topstuk) van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak (pannen), gedateerd 1660 (muurankers). Rechts aanleunende reconstructies uit het derde kwart van de 20ste eeuw. Verankerde bak- en zandsteenbouw. Voorgevel afgelijnd door imitatiehoekblokken. Rechthoekige vensters in bepleisterde omlijsting met negblokken en ontlastingsbogen met imitatiezandstenen, rechtertravee bij de restauratie voorzien van kruiskozijn en bolkozijn boven de deur. Eiken deur met gesmeed ijzeren deurraampje met voorstelling van de Heilige Maagd met Kind. Gereconstrueerde aanbouwen van twee traveeën met kruiskozijnen en blinde zijtrapgevel. Linker zijgevel van zeven traveeën geritmeerd door rechthoekige muuropeningen afgewerkt zoals in trapgevel. Achtergevel: verankerde tuitgevel met één behouden kruiskozijn, voorts aangepaste rechthoekige vensters met bepleisterde hoekblokken en ontlastingsbogen. Bakstenen zijaanbouw met zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1789 door middel van muurankers op de voorpuntgevel. Zijgevels van drie traveeën en twee bouwlagen en voorgevel van één travee verlicht door getoogde vensters. Algemene informatie over beschermde monumenten en beschermde stadsgezichten: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/ Restauratie- en onderhoudspremies en belastingvermindering voor beschermde monumenten: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/premies-voor-monumenten/ https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/belastingvermindering/ 7/10

8 INFORMATIEBUNDEL In een beschermd stadsgezicht zijn alle wijzigingen aan het uitzicht van de niet als monument beschermde constructies en het terrein, onderhevig aan een melding die voorafgaandelijk aan de wijzigingen moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van Gent (Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent). De Dienst Monumentenzorg en Architectuur ontvangt deze melding en het College beslist vervolgens of voor de gemelde wijzigingen een toelating werken moet worden aangevraagd bij Onroerend Erfgoed. Voor meer informatie en het vereiste formulier: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/vergunningen/stads-of-dorpsgezichten en Voor alle werken aan een beschermd monument (interieur en exterieur) is het bindend advies en een toelating werken van Onroerend Erfgoed vereist. Meer informatie: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/vergunningen/monumenten/ Voor beschermde monumenten en in een beschermd stads- of dorpsgezicht gelden uitzonderingen voor de EPB-vereisten. Zie: Algemeen advies Dienst Monumentenzorg en Architectuur en Onroerend Erfgoed: Algemeen De gebouwen moeten integraal behouden blijven. Dit betekent het behoud van gevels, bedaking en interne structuur (binnenmuren, vloeropbouw, dakconstructie). Beperkte verbouwingen en aanpassing aan hedendaags comfort zijn mogelijk maar dienen met behoud en respect voor de bestaande structuur en afwerkingen te gebeuren. Het behoud van waardevolle architecturale elementen en afwerkingen (bv. trappen, schouwen en schouwmantels, binnendeuren, stucwerk, vloerafwerkingen enzovoort) is het uitgangspunt. De niet als monument beschermde bijgebouwen komen voor sloop in aanmerking. Eventuele wijzigingen aan de gevelopeningen dienen beperkt te blijven tot de aansluitingen aan deze bijgebouwen. Bestaande vensters (met inbegrip van vensters met erfdienstbaarheden) moeten behouden blijven. Alle materialen en kleuren van de gevels (met inbegrip van schrijnwerk) en de daken moeten behouden blijven. Waar archiefmateriaal of bouwsporen kleuren en afwerking van de gevels verduidelijken moeten deze afwerkingen worden hernomen. De beschildering van de straatgevels (oxiderood met witte details) moet worden hersteld naar het oorspronkelijke uitzicht op basis van de aanwezige sporen. Vervanging van schrijnwerk is slechts aanvaardbaar wanneer dit gebeurt door een identieke kopie van het bestaande schrijnwerk. Aanpassing van de profielen voor dubbele beglazing kan hierbij enkel aanvaard worden wanneer dit gebeurt door verdunde dubbele beglazing met het buitenspouwblad in mondgeblazen glas. Dakvlakramen kunnen enkel worden voorzien in de delen van het dak die niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein. Uitbreiding met een nieuw bouwvolume is niet wenselijk omwille van de huidige hoge bebouwingsgraad op de percelen. Eventuele uitbreiding kan enkel worden toegelaten wanneer dit niet zichtbaar is vanaf het openbaar domein en wanneer de motivatie hiervoor bestaat uit het herstel van de erfgoedwaarde van het beschermde monument. Er is geen interne verbinding tussen de gebouwonderdelen op de 3 verschillende adressen. Het maken van een doorbreking tussen de verschillende delen is mogelijk op basis van bouwsporen die de vroegere verbinding aantonen. De juiste positie en omvang van een dergelijke verbinding moet ter plaatse en op basis van archiefonderzoek worden bepaald. Hippoliet Lammensstraat 2-4 en Edmond Boonestraat 4-6 Het interieur van beide gebouwen is in slechte staat. Het advies en de voorwaarden van Onroerend Erfgoed en de dienst Monumentenzorg en Architectuur zal hier uiteraard rekening mee houden, maar behoud en herstel van het gebouw (interieur en exterieur) blijft het uitgangspunt. Te sterk verouderde en aangetaste elementen waarvan restauratie niet meer mogelijk is, komen in aanmerking voor vervanging maar deze vervanging moet gebeuren naar het oorspronkelijke model. Het toevoegen van een bouwvolume om een verbinding met het gebouw Hippoliet Lammensstraat 6-8 te realiseren, is niet aanvaardbaar. Edmond Boonestraat 2 Het éénlaagse bouwvolume aan de rechtse zijde is een reconstructie met weinig waardevolle interieurelementen. Een meer uitgebreide interne verbouwing is hier mogelijk. Het toevoegen van een bouwvolume om een verbinding met Begijnhofdries te realiseren is niet aanvaardbaar. 8/10

9 INFORMATIEBUNDEL 1.9 Stedenbouwkundige voorschriften en bestemming: Algemeen bouwreglement van de Stad Gent: 20Domein/Dienst%20Stedenbouw%20en%20Ruimtelijke%20Planning/beleid/10_WF_ _bouwre glementdd.pdf BPA nr.114 deel Begijnhof Prinsenhof: Algemeen advies dienst stedenbouw - Beperkte afwijkingen op de BPA-voorschriften en/of algemeen bouwreglement van de Stad Gent kunnen bespreekbaar zijn in functie van de erfgoedwaarde van het pand. - Een eventuele herbestemming van het pand dient het BPA en algemeen bouwreglement en erfgoedwaarde van het pand te respecteren. - Een eventuele herbestemming van het pand dient rekening te houden met het feit dat er geen parkeermogelijkheden op eigen terrein aanwezig zijn. 9/10

10 INFORMATIEBUNDEL 1.10 Attesten en documenten BODEMATTEST Een bodemattest werd door de OVAM afgeleverd op 1 oktober De inhoud van het bodemattest luidt: De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. Het bodemattest vindt u terug als bijlage 3. ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT Uit het attest opgemaakt door energiedeskundige Energie Technisch Bureau, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te 9800 Deinze, Pelikaanlaan 25, gedagtekend op 15 oktober 2012, blijkt dat voorschreven onroerend goed op geen enkele manier verwarmd wordt, dat bijgevolg het voorschreven onroerend goed een wooneenheid betreft zonder verwarming en dat niet voldaan is aan de definitie van woongebouw uit het EPB-decreet waardoor geen energieprestatiecertificaat voor voorschreven onroerend goed dient opgemaakt te worden. Het attest is terug te vinden als bijlage 4. ELEKTRISCHE INSTALLATIE De verkoper heeft het proces-verbaal van controleonderzoek opgemaakt door KEURteam met zetel te Beernem, Meulestraat 31 op datum van 11 maart Het proces-verbaal stelt vast dat de elektrische installatie niet beantwoordt aan de voorschriften van het reglement. Aan de uiteindelijke kopers zal een exemplaar van het proces-verbaal overhandigd worden. Het attest vindt u terug als bijlage 5. BEVEILIGING Het OCMW van Gent verklaart dat de toegang tot het goed beveiligd is tegen inbraak door middel van een metalen deur van het type SITEX. Deze deur wordt gehuurd van de firma VP Sitex Benelux B.V., tegen de prijs en voorwaarden zoals aangehecht in bijlage. Deze overeenkomst loopt af op datum overeen te komen tussen verkoper en koper. De koper dient een akkoord te hebben gesloten met VP Sitex Benelux B.V., bij gebreke waarvan de metalen deuren zullen verwijderd worden en de toegang tot het onroerende goeder niet langer beveiligd zal zijn. Voorwaarden terug te vinden als bijlage 6. 10/10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103 BVBA HIRAM Maalsesteenweg Sint-kruis Brugge Betreft: Oplevering van 1 attest 'Gebrek Verwarming' voor een gesloten bebouwing. Noch grond-, noch gevelplannen waren beschikbaar tijdens de opname. Geachte, Als energiedeskundigen werden we gelast een energieprestatiecertificaat (EPC) voor de woonentiteit, een gesloten bebouwing, gelegen te Edmond Boonenstraat 2, 9000 Gent op te maken. Bij de opmaak van het proces-verbaal op 12/09/2013 bleek de woning geen verwarming te bevatten. Een opwekkings- of afgiftesysteem ontbrak inderdaad in deze betreffende woonentiteit. Deze conditie leidt ertoe dat voor het desbetreffend pand geen energieprestatiecertificaat (EPC) opgemaakt kan worden. Graag verwijzen we hiervoor naar het Vlaamse Energie Agentschap (VEA) die op haar website het volgende publiceert: Een wooneenheid is elke eenheid in een gebouw met woonfunctie die energie verbruikt ten behoeve van mensen en die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Woningen waar geen verwarming aanwezig is, zijnde geen opwekkings- of afgiftesysteem, moeten niet over een EPC beschikken. Voor vragen staan we u heel graag te woord. Met de meeste hoogachting verblijven we, Maarten Zwaenepoel Erkend energiedeskundige (Vl, Bxl) Bijlage: fotoreeks (3 foto s) proces-verbaal 1

104 BVBA HIRAM Maalsesteenweg Sint-kruis Brugge Foto s Proces-verbaal Edmond Boonenstraat 2, 9000 Gent 12/09/2013: 2

105 BVBA HIRAM Maalsesteenweg Sint-kruis Brugge

106 BVBA HIRAM Maalsesteenweg Sint-kruis Brugge Betreft: Oplevering van 1 attest 'Gebrek Verwarming' voor een hoekwoning. Noch grond-, noch gevelplannen waren beschikbaar tijdens de opname. Geachte Als energiedeskundigen werden we gelast een energieprestatiecertificaat (EPC) voor de woonentiteit, een hoekwoning, gelegen te Edmond Boonenstraat 4-6, 9000 Gent op te maken. Bij de opmaak van het proces-verbaal op 12/09/2013 bleek de woning geen verwarming te bevatten. Een opwekkings- of afgiftesysteem ontbrak inderdaad in deze betreffende woonentiteit. Deze conditie leidt ertoe dat voor het desbetreffend pand geen energieprestatiecertificaat (EPC) opgemaakt kan worden. Graag verwijzen we hiervoor naar het Vlaamse Energie Agentschap (VEA) die op haar website het volgende publiceert: Een wooneenheid is elke eenheid in een gebouw met woonfunctie die energie verbruikt ten behoeve van mensen en die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Woningen waar geen verwarming aanwezig is, zijnde geen opwekkings- of afgiftesysteem, moeten niet over een EPC beschikken. Voor vragen staan we u heel graag te woord. Met de meeste hoogachting verblijven we, Maarten Zwaenepoel Erkend energiedeskundige (Vl, Bxl) Bijlage: fotoreeks (6 foto s) proces-verbaal 1

107 BVBA HIRAM Maalsesteenweg Sint-kruis Brugge Foto s Proces-verbaal Edmond Boonenstraat 4-6, 9000 Gent 12/09/2013: 2

108 BVBA HIRAM Maalsesteenweg Sint-kruis Brugge

109 BVBA HIRAM Maalsesteenweg Sint-kruis Brugge

110 BVBA HIRAM Maalsesteenweg Sint-kruis Brugge Betreft: Oplevering van 1 attest 'Gebrek Verwarming' voor een halfopen bebouwing. Noch grond-, noch gevelplannen waren beschikbaar tijdens de opname. Geachte, Als energiedeskundigen werden we gelast een energieprestatiecertificaat (EPC) voor de woonentiteit, een halfopen bebouwing, gelegen te Hippoliet Lammensstraat 2-4, 9000 Gent op te maken. Bij de opmaak van het proces-verbaal op 12/09/2013 bleek de woning geen verwarming te bevatten. Een opwekkings- of afgiftesysteem ontbrak inderdaad in deze betreffende woonentiteit. Deze conditie leidt ertoe dat voor het desbetreffend pand geen energieprestatiecertificaat (EPC) opgemaakt kan worden. Graag verwijzen we hiervoor naar het Vlaamse Energie Agentschap (VEA) die op haar website het volgende publiceert: Een wooneenheid is elke eenheid in een gebouw met woonfunctie die energie verbruikt ten behoeve van mensen en die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Woningen waar geen verwarming aanwezig is, zijnde geen opwekkings- of afgiftesysteem, moeten niet over een EPC beschikken. Voor vragen staan we u heel graag te woord. Met de meeste hoogachting verblijven we, Maarten Zwaenepoel Erkend energiedeskundige (Vl, Bxl) Bijlage: fotoreeks (6 foto s) proces-verbaal 1

VERKOOP VAN EEN TE RENOVEREN WOONHUIS Reigerstraat 32/36 9000 Gent Verkoopdossier

VERKOOP VAN EEN TE RENOVEREN WOONHUIS Reigerstraat 32/36 9000 Gent Verkoopdossier VERKOOP VAN EEN TE RENOVEREN WOONHUIS Reigerstraat 32/36 9000 Gent Verkoopdossier AG SOB Sint-Jacobsnieuwsstraat 17 9000 Gent Tel: 09/269.69.00 Fax: 09/269.69.99 info@sob.gent.be www.agsob.be 1/39 0. INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

De raadsleden zijn unaniem akkoord met zowel de toevoeging van dit punt als met de hoogdringendheid.

De raadsleden zijn unaniem akkoord met zowel de toevoeging van dit punt als met de hoogdringendheid. VERSLAG Gemeenteraad DONDERDAG 26 MAART 2015 aanwezig Rob Mennes, voorzitter (burgemeester) Geert Rottiers, Vera Goris, Gilbert Van de Vreken, schepenen Aline Ams, Staf Van Frausem, Leo Haucourt, Stan

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL

STATUTEN RES. KARUNA Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2013/261 d.d. 07-11-2013 K V2943 - DL Het jaar tweeduizend dertien. Op zeven november. Voor Mij, Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo. ZIJN

Nadere informatie

AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4. STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22

AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4. STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22 19031 16708 AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4 STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22 Het jaar TWEEDUIZEND EN ZES. Op zes september. Voor Ons, Meester

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013

BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013 H-Aar-Scherp BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013 samenwerking Inhoud 1. Inleiding... 3 2. 3. 4. Leegstand en leegstandsregister... 3 2.1. Wat is leegstand?... 3 2.2. Leegstandsregister... 3 2.3. Uitzonderingen?...

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81 TITEL I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING...6 I.I. A. DE COMPARANTEN ZIJN EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:...6 I.I.B. DE COMPARANTEN ZIJN EVENEENS EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:..7 I.2. PROJECT VOOR

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 - Drachten

Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 - Drachten Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden Eize Bosstraat 7 - Drachten Brochure "Verkoopinformatie en Inschrijvingsvoorwaarden" Eize Bosstraat 7 Inhoudsopgave brochure verkoop woning Eize Bosstraat

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Jan Willen januari 2008 i Inhoudsopgave 1 België 1 2 Historiek 1 3 Het Gewestplan 2 3.1 Legende....................................... 3 3.2 Ruimtelijk kwetsbare gebieden..........................

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE

BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE Notaris Joost EEMAN Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een bvba Oudenaardsesteenweg 50 9000 GENT BASISAKTE RESIDENTIE WATERLEIDE Repertoriumnummer: 1253 Datum: 24/10/2011 Dossier: jdv/10341

Nadere informatie

Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP

Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP BIJLAGE Bijlage nr. 1 Authentieke akte tot verkoop van het administratiehuis Sainctelette, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel VERKOOP Dossier : BP/2121146-1 Repertorium : Het jaar tweeduizend twaalf,

Nadere informatie

De restauratiepremie voor beschermde monumenten Versie 10-07-2010

De restauratiepremie voor beschermde monumenten Versie 10-07-2010 - 1 - De restauratiepremie voor beschermde monumenten Versie 10-07-2010 Inhoudstafel 1. inleiding 2. de huidige premieregeling 3. wat zijn restauratiewerkzaamheden 4. Samenstelling van het restauratiedossier

Nadere informatie

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11

BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM. van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Basisakte - 2014 - AL - 11-00-0224/006 Rep.nr. 2014/ Heden BASISAKTE REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM van de Residentie MONICA te 8420 De Haan (Klemskerke), Wenduinesteeweg 11 Voor mij, Dominique VERHAEGHE,

Nadere informatie

Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde. Nathalie Vernimme

Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde. Nathalie Vernimme Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde Nathalie Vernimme Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde COLOFON Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde Een uitgave van Onroerend

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer

Rijksmonume. Verkennend onderzoek. herbestemming Muntentoren Deventer Rijksmonume Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Verkennend onderzoek herbestemming Muntentoren Deventer Datum : 24-06-2013 Projectnummer : K120397 Opdrachtgever Uitgevoerd door Met

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO. Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO. Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255. 1 GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIE HET PANNENHUIS Brugsesteenweg, 69 9900 EEKLO Ondernemersnummer : KBO 0877.854.255. Het jaar tweeduizend en vijf. Op zeven en twintig oktober. Voor Ons,

Nadere informatie