Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesing. Veerle Spaepen Veerle De Meulenaer Bernard Wallyn VMSW PR7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesing. Veerle Spaepen Veerle De Meulenaer Bernard Wallyn VMSW PR7"

Transcriptie

1 Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesing Veerle Spaepen Veerle De Meulenaer Bernard Wallyn VMSW PR7

2 Opbouw Voorstelling Power House Europe project Werking van Vlaams Energieplatform Structuur Activiteiten werkgroepen 2009 Verdere ontwikkelingen PHE Website: case studies & resources Informatiekanalen Vlaams Energieplatform Oproep goede voorbeeld (energie)projecten

3 Voorstelling Power House Europe CECODHAS: Europese koepelorganisatie van sociale bouwactoren Initiatief Europese projectaanvraag binnen het kader Intelligent Energy Algemene vertegenwoordiging van de sector op Europees niveau

4 Voorstelling Power House Europe Doelstellingen Het POWER HOUSE EUROPE project wilt een katalysator vormen om initiatieven op te starten binnen de sociale huisvestingssector om energie te besparen door een pan-europees netwerk op te starten waar informatie en kennis over energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in woningen wordt uitgewisseld. CONCREET Output Europese projecten rond Energie & Sociale Huisvesting verzamelen Online kennisbank en forum opstarten, specifiek voor sociale huisvesting Oprichten van nationale platforms in verschillende lidstaten Samenwerking tussen verschillende SHM s op Europees vlak stimuleren

5 Voorstelling Power House Europe Opstart van nationale platforms Verspreiding van kennis Dialoog & samenwerking tussen SHM s Uitwisseling ervaringen rond energie Projectduur: 10/2008-9/2011 AVS - Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (Spain) BHA - Bulgarian Housing Association (Bulgaria) BSHF - Building and Social Housing Foundation (UK) CasaQualità - Consorzio Nazionale CasaQualità (Italy) EKYL - Eesti Korteriühistute Liit (Estonia) Federcasa - Federazione Italiana per la Casa (Italy) FINABITA - ANCA b - Associazione Nazionale Cooperative di Abitanti - Legacoop (Italy) HSB - Riksförbund (Sweden) HTC - Habitat & Territoires Conseil (France) NHF - National Housing Federation (UK) SABO - Aktiebolag (Sweden) USH - Union Sociale pour l Habitat (France) VMSW - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Belgium)

6 Concrete Acties Power House Europe Mainstreamen en toegankelijk maken van de bestaande know-how op gebied van energetische renovatie. De outputs van vorige Europese projecten over energetische renovatie verzamelen en optimaliseren. Uitwisselen van deze outputs. Een kenniscentrum creëren, dat toegang zal geven tot best practices, tools en voorbeelden. Concreet wordt dit een databank waarin alle goedevoorbeeld-projecten verzameld worden, aangebracht door de partners van PHE. VMSW Informatie aanbrengen en verspreiden binnen de werkgroepen van het energieplatform. De VMSW contacteert personen die in vorige projecten hebben gezeteld en verzamelen de resultaten van die projecten in een datasheet. De VMSW brengt goede voorbeelden aan uit de eigen praktijk. Ze maakt voor elk van deze aangebrachte projecten een infofiche.

7 Concrete Acties Power House Europe Informatie-uitwisseling door organiseren van conferenties, studiebezoeken, publicaties, Sociale Huisvestingorganisaties aanzetten om de beschikbare informatie te verspreiden op nationaal / regionaal niveau. Een nuttig instrument hiervoor zou zijn: een energieplatform. VMSW De VMSW zal infodagen organiseren, en werkgroepbijeenkomsten in het kader van het energieplatform. Eventueel een soort nieuwsbrief opstarten. VMSW zal een energieplatform oprichten. Hierin zullen de SHM s partners zijn en deelnemen aan werkgroepen. Om te beginnen heeft de VMSW een analytische vragenlijst opgesteld.

8 Enquête Doel Duidelijker beeld krijgen van Wie is de doelgroep? Werking SHM rond energie ~ huurders? Welke informatie zoekt men? Waar? Knelpunten? Welke energieambities heeft men? Hoeveel woningen? Barrières? Uitvoering Per rondgestuurd naar alle SHM s Respons van 46 maatschappijen, of +- 50% = zeer hoog!! Analyse van resultaten Afleiden van platform structuur met werkgroepen

9 Resultaten enquête Thema s? V1 ONDERWERPEN 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Technieken Aankoop Organisatie van energie/bouwprojecten Isolatie Ventilatie Verwarming Beheer, vervanging Nieuwe technieken Financiering & subsidies Bewonersgedrag Communicatie met lokale autoriteiten/ energieagentschap/ ondernemingen Duurzaam beheer vh woningpark Energie advies organen Berekening rendement Life cycle costs Andere

10 Resultaten enquêtes Zoektocht informatie? V4 HINDERNISSEN BIJ HET ZOEKEN NAAR INFORMATIE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Tijdsgebrek Gevonden info is niet relevant voor sociale huisvestingssector Eigen medewerkers te weinig betrokken Onvoldoende seminaries, workshops, infodagen, Informatie is vaak enkel in het Engels beschikbaar Informatie is te vaak reclame en dus niet neutraal V3 INFORMATIEKANALEN Informatie over kostprijs, onderhoud en besparing is onvoldoende beschikbaar Websites Vlaams Energie Agentschap (VEA) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Materiaal of kennis binnen de eigen werknemersgroep 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Andere V8 VERANTWOORDELIJK VOOR INFORMATIE VMSW Bestuur Directie 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Collega's van andere SHM's Seminaries, workshops, infodagen Andere Externe raadgever Energiedeskundigen Niemand Andere

11 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Resultaten enquêtes Energienormen? Nieuwbouw 0-25% 25-50% 50-75% V12 WONINGEN BETER DAN STANDAARDNORM NIEUWBOUW 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% V13 HINDERNISSEN BIJ STRENGERE NORM % Juridisch / institutioneel Renovatie V10 WONINGEN TE RENOVEREN Isolatie Beglazing/Ramen Tochtwering en luchtdichtheid Energie efficiënte ventilatie Beheer verwarmingsystemen Vervanging energie efficiënte ketels Nieuwe verwarmingssystemen Hernieuwbare energie Energie efficiente verlichting Energie efficiente toestellen Waterbesparende toepassingen Grijs water Fin potentieel # woningen/jaar Financieel / economisch Technisch Sociaal (financiële draagkracht huurders) subsidies Cultureel (kennis professionelen) Huurdersgedrag (info voor/van huurders)

12 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Resultaten enquêtes - Verwachtingen? V15 RESULTATEN VAN POWERHOUSE Info over goede voorbeelden duurzaam bouwen Energie efficiente aankoop informatie Een Groene Aankoop Club Info over nieuwe technologieën Info over mogelijke subsidiekanalen / financiële systemen Opleidingen en seminaries voorzien Studiebezoeken / projecten Samenwerking met andere SHM's Andere

13 Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesting > FORUM > THEMA s > WERKING > ACTIVITEITEN

14 Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesting Energieplatform = FORUM - voor en door SHM s - in samenwerking met VMSW - uitwisselen informatie + kennis + ervaring + vragen + oplossingen - basisthema s: energie + duurzaamheid - deskundigen en partners - EU-partners sociale huisvesting (PHE + EENetwork Cecodhas)

15 Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesting SHM s ENERGIE PLATFORM VMSW Energy Experts Network CECODHAS Deskundigen Partners

16 VMSW TAKEN energieplatform Algemene coördinatie en logisitiek Secretariaat Agenda Organisatie bijeenkomsten, jaarvergadering en evenementen Verslaggeving Mailings - briefwisseling Communicatie Aanspreekpunt steunpunt Netwerk Evaluatie en bijsturing Toegang PHE-databank Vertegenwoordiging en rapportering PHE

17 SHM TAKEN energieplatform Informatie-inbreng Formuleren en bespreken van knelpunten, leemtes, beperkingen, Actief meedenken Initiatieven en concrete acties Leden THEMA groepen aanwezig op bijeenkomsten voorzitter Evaluatie

18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Energieplatform Thema s ONDERWERPEN Technische aspecten Aankoopbeleid Organisatie energie/gebouw projecten Financiering Huurders en energieverbruik Overleg lokaal beleid / energie beheerders Strategieën duurzaam patrimonium beheer Energie advies diensten Levenscycluskost MEERWAARDE Goede voorbeelden Energie Efficiente aankoop Groene Aankoop Club Nieuwe technieken Subsidies / premies / financiering Opleidingen en seminaries Studie bezoeken Ervaring uitwisselen tussen SHMs BELEID VL + EU ERP 2020 DuEn 2020 MIDDELEN INSTRUMENTEN PRAKTIJK

19 Energieplatform Thema s MIDDELEN INSTRUMENTEN PRAKTIJK ECONOMIE BELEID - SOCIAAL MILIEU - DUURZAAMHEID THEMA REG ERP2020- DuEn2020 Premies Fondsen./. THEMA EPB/EPC Tools EP-deskundige EP-databank./. THEMA TECHNIEKEN PROJECTEN Collectieve verwarming Proefprojecten PASw EDSW Concerto./.

20 Energieplatform - Werking Veerle Spaepen THEMA REG OVERLEG GROEPEN shm vmsw deskundigen COÖRDINATIE VMSW Veerle De Meulenaer THEMA EP OVERLEG GROEPEN shm vmsw deskundigen Bernard Wallyn THEMA TECHN OVERLEG GROEPEN shm vmsw deskundigen ALGEMENE VERGADERING INFODAG shm vmsw deskundigen partners

21 Energieplatform - Activiteiten Voorstelling Energie Platform (45 deelnemers) Overlegmoment 1 (24 deelnemers) VERWARMING COLLECTIEVE WOONVOORZIENINGEN EP ERVARINGEN & KNELPUNTEN EPB Overlegmoment 2 (28 deelnemers) ENERGIEONZEKERHEID IN DE SOCIALE HUISVESTING Infomoment op Woonforum 2010 OVERZICHT WERKING ENERGIEPLATFORM VOORBEELDEN VAN DUURZAME SOCIALE PROJECTONTWIKKELING ERVARINGEN VAN VB-PROJECTEN ECOLOGISCH & DUURZAME SW?? Overlegmoment 3 BEZOEK EDSW-project Sterrenveld Wezembeek-Oppem

22 Structuur Platform Werkgroep REG Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesting THEMA Rationeel Energiegebruik THEMA Energieprestatie THEMA Technieken & Projecten REG- premies Energierenovatieprogramma 2020 Energiearmoede Bewonersgedrag Energieprestatie & Binnenklimaat (EPB, E-peil) Energiecertificaat (EPC) Patrimoniumbeheer mbt energie Voorbeeldprojecten Lage Energiewoningen Collectieve stookplaatsen Hernieuwbare energie Veerle Spaepen 02/ Veerle De Meulenaer 02/ Bernard Wallyn 02/

23 Initiatieven rond REG REG premies vervanging van CVketels & kachels Budget REG-premies KETELS 01/03/2010 3% vervanging van enkel glas door hoogrendementsramen 20% uitbetaald (5543) 77% beschikbaar (1442) in behandeling (220) Budget REG-premies KACHELS 01/03/2010 3% 17% uitbetaald (212) beschikbaar (972 of 1944) 80% in behandeling (37)

24 Initiatieven rond REG Dakisolatie actie EANDIS 29 SHM s ingeschreven Herverdeling middelen: - levering van gratis materiaal en - plaatsingspremie 10 /m² Timing Eandis: materiaal beschikbaar SEPTEMBER - Modaliteiten: bestelformulier levering ter plaatse contact:

25 Initiatieven rond REG Proefproject Sociale Economie energiesnoeiers - N.a.v. Energieplatform 08/12/ Samenwerking optimaliseren SHM & energiesnoeiers - Harde (70%) & Zachte (30%) energiebesparing - 4 deelnemende SHM s; elk 15 à 20 woningen - Februari September 2010

26 Initiatieven rond REG Proefproject Sociale Economie energiesnoeiers Stap 1: Basisenergiescan De ES voeren een basisenergiescan uit om bewoner te sensibiliseren. Stap 2: Opvolgscan Ofwel type 1 : verder sensibilisatie voor elke bewoner-huurder. Ofwel type 2 : begeleiding voor dakisolatie per woning (via aanbesteding conform de wet op de overheidsopdrachten) Stap 3: Uitvoering dakisolatie Energiesnoeiers schrijven in op de aanbesteding

27 Initiatieven rond REG Proefproject Sociale Economie energiesnoeiers Aangepaste scanrapporten, Globaal modelrapport op wijkniveau Draaiboek, Extra fiches, Modelbestek aanbesteding, Initiatief bij de SHM i.p.v. bij de bewoner, Betere communicatie

28 Structuur Platform Werkgroep EP Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesting THEMA Rationeel Energiegebruik THEMA Energieprestatie THEMA Technieken & Projecten REG- premies Energierenovatieprogramma 2020 Energiearmoede Bewonersgedrag Energieprestatie & Binnenklimaat (EPB, E-peil) Energiecertificaat (EPC) Patrimoniumbeheer mbt energie Voorbeeldprojecten Lage Energiewoningen Collectieve stookplaatsen Hernieuwbare energie Veerle Spaepen 02/ Veerle De Meulenaer 02/ Bernard Wallyn 02/

29 Initiatieven rond EPB - EPC Vragen: Wetgeving Toepassingsgebied Bijzondere situaties Ondersteuning bij gebruik van software EPB - EPC Bundelen vragen/knelpunten Overleg met VEA Verstrenging EPB 2010 E80 U muur & dak E60 in 2012? EPC EPB Opleidingen Energiedeskundige Bijscholing + evaluatie EPC methodiek Evalutie EPB-methodiek Visietekst E60 Studiedag bouwknopen/koudebruggen Inrekenen Koudebruggen vereenvoudigd/atlas

30 Initiatieven rond EPB - EPC EPC-Opleidingen 2009 Cursus energiedeskundige type A Samenwerking SYNTRA, na examen certificaat & erkenning als Energiedeskundige Afgestemd op sociale woningbouw Totaal: 8 reeksen jan + nov 09, geslaagden Voor opgeleide energiedeskundigen Evaluatie methodiek + stand patrimonium Extra opleiding: gebruik eenvoudig tekentool Sketch-up Totaal: 3 reeksen sep 09, deelnemers

31 Initiatieven rond EPB - EPC EPB evaluatie (Overlegmoment sep 2009) Methode: procedure, eisen & rekenmethode, problemen? EPB-verslaggever: takenpakket, verloop samenwerking? Basis voor overleg VEA Evaluatie Verstrenging E-peil vanuit SHM s Visietekst Is E60 realiseerbaar/betaalbaar met huidige bouwwijze? Welke langetermijnpad (scenario ) haalbaar? Aftoetsing energieplatform, VVH & VLEM, RvB finaal overgemaakt aan VEA

32 Initiatieven rond EPB - EPC Studiedag Bouwknopen/Koudebruggen EPB Extra warmteverlies K-peil Eenvoudige evaluatie via basisregels Totaal: 3 reeksen deelnemers Paginavelden hier neerzetten Totaal aantal personen 2/feb 4/feb 8/feb Categorie Externen SHM VMSW Datum

33 Initiatieven rond EPB - EPC Opmaak van een EPC-databank Visualiseren van gegevens in EPC Aanzet tot patrimoniumbeheer met aandacht voor energie SHM 1 databank SHM 2 databank SHM 3 databank VMSW Beveiligd! SHM 1 SHM 2 SHM 3 SHM 4 SHM 5 VEAdatabank EPCsoftware VMSWdatabank SHM Analyse + beleidsinfo

34 Initiatieven rond EPB - EPC EPC - databank Probleem: EPC-data enkel toegankelijk voor energiedeskundige Geen overzicht voor SHM op volledig patrimonium Kopiëren van data slechts beperkt mogelijk Update van data bij kleine renovatie niet mogelijk Wat als persoon niet meer in dienst is? Oplossing: Visualiseren EPC gegevens in databank Centrale databank VMSW met toegang voor SHM s ev. gekoppeld aan geg patrimonium + projecten Overleg met software-makers EPC Toestemming nodig van VEA Oordeel van privacy-commissie

35 Structuur Platform Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesting THEMA Rationeel Energiegebruik THEMA Energieprestatie THEMA Technieken & Projecten REG- premies Energierenovatieprogramma 2020 Energiearmoede Bewonersgedrag Energieprestatie & Binnenklimaat (EPB, E-peil) Energiecertificaat (EPC) Patrimoniumbeheer mbt energie Voorbeeldprojecten Lage Energiewoningen Collectieve stookplaatsen Hernieuwbare energie Veerle Spaepen 02/ Veerle De Meulenaer 02/ Bernard Wallyn 02/

36 ENQUETE VERWARMING COLLECTIEVE WOONVOORZIENINGEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Respons SHMs Gebouwen Appartementen Appartementen met cv of coll verw + Woningen met collectieve installaties ENERGIE 2% 12% 3% Gas Stookolie Elektrisch Andere 83%

37 ENQUETE VERWARMING COLLECTIEVE WOONVOORZIENINGEN Ouderdom CV-ketels (appartementen) < 5j Gas vloerketel < 10j < 15j < 20j < 25j > 25j Gas vloerketel condenserend Wandketel gesloten Tevredenheid Centrale Verwarming # gebouwen (buiten) / # appartementen (binnen) Wandketel gesloten condenserend Wandketel open CENTRALE VERWARMING Oudere open toestellen REG-premie? Hoge graad tevredenheid? > 85% onderhoud! ONDERHOUD CV gas # gebouwen (binnen) / # appartementen (buiten) 563 3% 18 2% 47 5% % % % geen mening tevreden hoog energie verbruik technische problemen % % % 55 6% 536 3% 36 4% % 74 8% % shm firma jaarl firma jaarl + interventies omnium geen huurder % % % % %

38 ENQUETE VERWARMING COLLECTIEVE WOONVOORZIENINGEN 30 Ouderdom Collectieve Ketels (installaties) COLLECTIEVE VERWARMING < 5j < 10j < 15j < 20j < 25j > 25j HR HRtop? 55%-60% tevredenheid? % geen onderhoud??? 0 Vloerketel Vloerketel condenserend Wandketel gesloten Wandketel gesloten condenserend Wandketel open Type onbekend 35% SHM??? Tevredenheid Collectieve Verwarming # gebouwen (buiten) / # appartementen (binnen) ONDERHOUD collectief gas # gebouwen (binnen) / # appartementen (buiten) 21 10% 811 6% 15 7% 832 7% 9 4% % % % 50 24% geen mening tevreden hoog energie verbruik technische problemen hoog verbruik + techn probl % % 34% shm 79 35% 55% 36 16% % 29 13% 34 15% % % firma jaarl firma jaarl + interventies omnium geen

39 ENQUETE VERWARMING COLLECTIEVE WOONVOORZIENINGEN Warmtemeting - # gebouwen WARMTEMETING (coll verw) 36 15% % 16 7% 8 3% Geen CHM - Synergyr Elektronisch Verdamping 2 / 5? Elektronisch! Andere Niet beantwoord 26 11% 51 21% PRAKTIJK ONDERZOEK Optimalisatie Renovatie Beheer Hernieuwbare energie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tevredenheid warmtemeting (gebouwen) CHM - Synergyr Elektronisch Verdamping tevreden niet tevreden geen mening

40 Power House website Online databank Informatie op Woonnet

41 Website Power House Europe

42 Case studies Resources Online databank van voorbeeldprojecten & resultaten onderzoeksprojecten Forum News & Events Partnerships Communicatiegedeelte Registratie als gebruiker Mogelijkheid tot netwerking

43 Case studies Opzoeken a.h.v. hot topics, land & type (NB, Ren) Detailinfo Beschrijving Locatie Foto s Contactinformatie

44

45 Korte beschrijving Belangrijkste kenmerken Resultaten Wat bijgeleerd?

46 Resources Instrumenten a.h.v. type, taal, hot topics & fase bouwproces Detailinfo Beschrijving Implementatie Download documenten

47 Korte beschrijving Hindernissen Gebruikers Downloads Taal Fase

48 Partnerships Mogelijkheid tot netwerking, Detailinfo Contactgegevens Aantal woningen Locatie

49 Vlaams Energieplatform Communicatie Woonnet Aparte sectie op Energiepagina s Presentaties & verslagen Nieuwsberichten & Agenda adressen Algemeen REG-premies EPB-EPC helpdesk

50 Vlaams Energieplatform Woonnet informatie Hoofdpagina Woonnet Thema link Boomstructuur Thema Bouw & Renovatie

51 Vlaams Energieplatform Woonnet informatie Thema Energie Informatie VMSW Aparte sectie Energieplatform

52 Vlaams Energieplatform Nationale Toolkit Samenstellen van toolkit Meest nuttige instrumenten voor SHM s op regionaal niveau Huidige pre-selectie Informatiebrochure EU financiering Artikelreeks: EPC in Nederland XXX XXX XXX Nieuwe pagina op WOONNET Toolkit

53 Vlaams Energieplatform Oproep Voorbeeldprojecten Voorbeeldprojecten Verzamelen energieprojecten uit eigen regio Oproep interessante projecten Nieuwe technieken (isolatie, installatie) Hernieuwbare energie Werken met huurders Ook renovatieprojecten Toolkit Standaardfiche binnenkort beschikbaar!

54 Dank voor uw aanwezigheid Vragen?

Sociale huisvesting Renovatieplanning ERP 2020

Sociale huisvesting Renovatieplanning ERP 2020 Sociale huisvesting Renovatieplanning ERP 2020 VMSW Afdeling PROJECTEN Ir Bernard Wallyn Aanleiding Strategische doelstelling Vlaamse Regering In 2020 zijn er in Vlaanderen geen energieverslindende woningen

Nadere informatie

Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015

Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015 Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015 INHOUD BRONNEN ENERGIEDATA HUISHOUDENS VEA AANTAL RESULTATEN VEA-ENQUETE HUISHOUDENS 2015 INTERFEDERALE SAMENWERKING ENERGIEDATA DOELEINDEN DATAVERZAMELING

Nadere informatie

Sociale passiefwoningen. Luc Stijnen, directeur De Zonnige Kempen, Westerlo

Sociale passiefwoningen. Luc Stijnen, directeur De Zonnige Kempen, Westerlo Sociale passiefwoningen Luc Stijnen, directeur De Zonnige Kempen, Westerlo C.V. ZONNIGE KEMPEN TEL.: 014/54.19.41 GROTE MARKT 39 FAX: 014/54.19.51 2260 WESTERLO email: info@zonnigekempen.be Sociale passiefwoningen

Nadere informatie

OP WEG NAAR 2020 Bijna-Energieneutrale gebouwen?

OP WEG NAAR 2020 Bijna-Energieneutrale gebouwen? OP WEG NAAR 00 Bijna-Energieneutrale gebouwen? Maarten De Groote Vlaams Energieagentschap 4 oktober 0 Brugge Inhoud Evolutie energieprestatie Vlaanderen Aanpassingen wetgeving EPB Aanpassingen wetgeving

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen De keuze van een geschikt en betaalbaar ventilatiesysteem voor een gezonde sociale woning VMSW ir Bernard Wallyn Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Sociale huisvesting en ventilatie Sociale projecten

Nadere informatie

Passieve sociale woningen. Veerle De Meulenaer, burgerlijk ir. Projecten VMSW

Passieve sociale woningen. Veerle De Meulenaer, burgerlijk ir. Projecten VMSW Passieve sociale woningen Veerle De Meulenaer, burgerlijk ir. Projecten VMSW Passieve sociale woningen Sessie 14 Woonforum 2009 Welkom Demonstratieproject PASW Wat is een Passief Huis? Doelstellingen van

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Wat is VMSW? Staat voor Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Is rechtsopvolger van Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur

Nadere informatie

enkele beglazing, geen dakisolatie, geen CV = 3xgebrek! -> totaalrenovatie of vervangingsbouw

enkele beglazing, geen dakisolatie, geen CV = 3xgebrek! -> totaalrenovatie of vervangingsbouw SHM 3070 Tabbladen Tabblad info Gegevensblad SHM Grafieken SHM Venndiagram SHM Fiche SHM Spreiding bouwperiode INFORMATIE GEBRUIK REKENBLAD RESULTATEN PATRIMONIUMBEVRAGING Beschrijving inhoud Beschrijving

Nadere informatie

enkele beglazing, geen dakisolatie, geen CV = 3xgebrek! -> totaalrenovatie of vervangingsbouw

enkele beglazing, geen dakisolatie, geen CV = 3xgebrek! -> totaalrenovatie of vervangingsbouw SHM 3100 Tabbladen Tabblad info Gegevensblad SHM Grafieken SHM Venndiagram SHM Fiche SHM Spreiding bouwperiode INFORMATIE GEBRUIK REKENBLAD RESULTATEN PATRIMONIUMBEVRAGING Beschrijving inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Basisdoelstelling Verplichting tot (regelmatige) rapportering minimale energieprestaties in het kader van steunmaatregelen

Basisdoelstelling Verplichting tot (regelmatige) rapportering minimale energieprestaties in het kader van steunmaatregelen Basisdoelstelling Een inventaris maken van mogelijke verplichtingen die energetische renovatiewerken kunnen stimuleren. De verplichtingen kunnen verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld: Verplichting

Nadere informatie

BEN-NORM IN OVERHEIDSGEBOUWEN

BEN-NORM IN OVERHEIDSGEBOUWEN BEN-NORM IN OVERHEIDSGEBOUWEN Inleiding programma Achtergrond: EPB-eisen Wat is BEN? Actieplan in 5 domeinen Innovatie Integraal kwaliteitskader Communicatie Financiering Energiebeleid BEN-advies voor

Nadere informatie

Beschrijving van het onderzoek: doelstelling, methodologie en steekproefbeschrijving van het onderzoek. Wesley Ceulemans

Beschrijving van het onderzoek: doelstelling, methodologie en steekproefbeschrijving van het onderzoek. Wesley Ceulemans Enquête Energieprestatieregelgeving in de praktijk peilt naar de kennis, toepassing, mening en verandering op de werf ten gevolge van de energieprestatieregelgeving bij de Vlaamse bouwprofessionelen. De

Nadere informatie

Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest. Vlaams Energieagentschap

Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest. Vlaams Energieagentschap Energieprestatiecertificatie in het Vlaamse Gewest Vlaams Energieagentschap Luc Peeters, administrateur-generaal Inhoud: 1. Inleiding & definitie 2. Nieuwbouw 3. Publieke gebouwen 5. Niet-residentiële

Nadere informatie

BEKNOPTE PROJECTMANAGEMENTFICHE VOOR TWEEDE FASE RENOVATIEPACT

BEKNOPTE PROJECTMANAGEMENTFICHE VOOR TWEEDE FASE RENOVATIEPACT Werf 3 (deeltaak 1): Renovatieadvies voor de (nieuwe) woningeigenaar Inhoud van het renovatieadvies vastleggen: o Omschrijving van de inhoudelijke elementen die in het renovatieadvies aan bod moeten komen,

Nadere informatie

Energie in 21 e eeuw. Overzicht

Energie in 21 e eeuw. Overzicht Energie in 21 e eeuw Arch. Energieconsulent Luc Dedeyne Overzicht Bestaande gebouwen Energie renovatie programma 2020 Dakisolatie (dakisolatiepremie) Hoogrendementsglas Hoog rendement verwarming Energie

Nadere informatie

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Agenda 1. Wetgeving en visie 2. Overzicht premies 2012 3. Rol van de netbeheerder 2 REG premies 2012 Waarom een REG-premie? Rationeel Energie Gebruik.

Nadere informatie

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 1 Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders elektriciteit 2 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders aardgas 3 Ondersteuning DNB: overzicht DNB

Nadere informatie

19:00u Verwelkoming Voorzitter/Directie lokale CB. 19:20u Eandis/Infrax (Premies, Missie, Visie 2016)

19:00u Verwelkoming Voorzitter/Directie lokale CB. 19:20u Eandis/Infrax (Premies, Missie, Visie 2016) AGENDA 19:00u Verwelkoming Voorzitter/Directie lokale CB 19:10u Inleiding VCB energieconsulenten 19:20u Eandis/Infrax (Premies, Missie, Visie 2016) 19:50u WTCB (Verstrenging E-peil, STS en & TV s) 20:20u

Nadere informatie

Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven

Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven 1. Algemene bedrijfsgegevens a) Land : BELGIË b) Aantal personeelsleden: 0 9 10 49 50-99 100-249 250 c) Jaarlijkse omzet (Miljoen EUR): < 2 2-5 5 10 10-25

Nadere informatie

OVED standpunten over EPC+ en renovatieadvies. 8 maart 2017 Vlaams Parlement Petra Proesmans, Voorzitter OVED Eline D hooge, Coördinator OVED

OVED standpunten over EPC+ en renovatieadvies. 8 maart 2017 Vlaams Parlement Petra Proesmans, Voorzitter OVED Eline D hooge, Coördinator OVED OVED standpunten over EPC+ en renovatieadvies 8 maart 2017 Vlaams Parlement Petra Proesmans, Voorzitter OVED Eline D hooge, Coördinator OVED Inhoud 1. Korte voorstelling OVED vzw 2. Meerwaarde EPC+ en

Nadere informatie

Welkom. Energiediensten voor lokale besturen : Gerealiseerde energieprojecten Energiedag VVSG Antwerpen

Welkom. Energiediensten voor lokale besturen : Gerealiseerde energieprojecten Energiedag VVSG Antwerpen Welkom Energiediensten voor lokale besturen : Gerealiseerde energieprojecten Energiedag VVSG Antwerpen Aanbod Energiediensten voor Lokale Besturen Wat zijn EnergieDiensten voor Lokale Besturen? Energie

Nadere informatie

Build Up Skills Belgium. Opstellen van een stappenplan naar de Europese 20-20-20 doelstellingen

Build Up Skills Belgium. Opstellen van een stappenplan naar de Europese 20-20-20 doelstellingen Build Up Skills Belgium Opstellen van een stappenplan naar de Europese 20-20-20 doelstellingen Europese achtergrond 20-20-20 Doelstellingen: Tegen 2020 20% minder broeikasgassen Aandeel van 20% energie

Nadere informatie

Energiezorg. Een zorg voor de toekomst. Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor Vlaanderen

Energiezorg. Een zorg voor de toekomst. Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor Vlaanderen Energiezorg. Een zorg voor de toekomst Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor Vlaanderen Naar een rationeel energiebeleid De klimaatsverandering zet ons aan om maatregelen te nemen die de uitstoot

Nadere informatie

Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven

Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven Case Energiesnoeiers Event Sociale Economie stimuleren via overheidsopdrachten: illusie of nabije toekomst? 29 september

Nadere informatie

De sociale huisvesting kan op dat vlak een voorbeeldfunctie vervullen.

De sociale huisvesting kan op dat vlak een voorbeeldfunctie vervullen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 113 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 21 oktober 2014 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen Een kwaliteitsbeheersysteem voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen 1 Renovatie van meergezinswoningen met behulp van het kwaliteitsbeheersysteem

Nadere informatie

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne De BEN- woning : de woning van de toekomst Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne Architect : Luc Dedeyne GSM 0473 551 568 luc.dedeyne@bouwunie.be 1 K45/E80 Nu bouwen met de eisen van de

Nadere informatie

Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020

Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020 Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020 21/02/2013 Kamp C Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur

Nadere informatie

Energiebeheer in de VDAB :

Energiebeheer in de VDAB : Energiebeheer in de VDAB : Opzet en resultaten 2006-2013 Alain Caytan - Energiecoördinator VDAB Energiebeheer in de VDAB Indeling presentatie : VDAB : situering en kerncijfers Energiezorg in de VDAB :

Nadere informatie

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia Agenda Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Energiescans Projectpromotor sociale energie efficiëntie premies Ecospanning Nieuwe diensten Plaatsing materialen Toeleiding naar onze diensten

Nadere informatie

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Klanken uit het Energie Overleg 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Interne milieuzorg in 2003 Milieubeleidsverklaring Vlaamse Regering van 18 juli 2003 De Vlaamse overheid wenst inzake milieuzorg een voorbeeldfunctie

Nadere informatie

HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK

HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK Ledenvergadering november 2008 Vastgoedalliantie Ir. Kurt Heyman, erkend energiedeskundige Inhoud presentatie EPC nov. 2008 Kort overzicht regelgeving

Nadere informatie

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen?

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Griet Verbeeck & Wesley Ceulemans Universiteit Hasselt Studiedag De energiekwaliteit van het Vlaamse woningenpark,

Nadere informatie

Fiche 1: Urbain Cayzeele vzw Het Havenhuis

Fiche 1: Urbain Cayzeele vzw Het Havenhuis Fiche 1: Urbain Cayzeele vzw Het Havenhuis Binnen onze VZW is deze doelstelling voorlopig niet opgenomen. Bij de nieuwbouw is dit reeds voorzien bij de besprekingen met architectenbureau en met VIPA. Vipa

Nadere informatie

EER 2012/27/EU artikel 5: verplichtingen voor overheidsgebouwen

EER 2012/27/EU artikel 5: verplichtingen voor overheidsgebouwen EER 2012/27/EU artikel 5: verplichtingen voor overheidsgebouwen Vastgoedforum 27 februari 2015 Ellen Moons Vlaams Energieagentschap Overzicht Inhoud artikel 5 Toepassingsgebied entiteiten - gebouwen Besparingsdoelstelling

Nadere informatie

Regio-overleg milieu. HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding. Ingelmunster 14 maart 2013. Dominiek Vandewiele

Regio-overleg milieu. HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding. Ingelmunster 14 maart 2013. Dominiek Vandewiele Regio-overleg milieu HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAAT Inleiding Ingelmunster 14 maart 2013 Dominiek Vandewiele agenda 8:30 onthaal en inleiding 8:45 Inleiding: Europese, Vlaamse en lokale beleidsprioriteiten

Nadere informatie

NIEUWE VISIE OP ZONREGELING

NIEUWE VISIE OP ZONREGELING NIEUWE VISIE OP ZONREGELING Zon en daglicht regeling als deel van de energieprestaties in gebouwen Peter Winters President of the European Solar Shading Organization Director Shading & Building Dickson

Nadere informatie

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant?

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Energie verwarming en SWW Stijgende prijzen woningen zonder spouwisolatie Woningen met enkel glas Woningen zonder dakisolatie 2 1 Energie elektriciteit

Nadere informatie

Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort

Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort Rob Nagel Honeywell Dag van de Installatie VSK, Jaarbeurs Utrecht 2 februari 2010 Binnenklimaat besparing door comfort Woningmarkt in

Nadere informatie

16 oktober 2006. Vorming Energieadviseur Woonsector. Procedure van de energieaudit. Spreker

16 oktober 2006. Vorming Energieadviseur Woonsector. Procedure van de energieaudit. Spreker 16 oktober 2006 Vorming Energieadviseur Woonsector Procedure van de energieaudit Spreker Nicodème Lonfils Energieadviseur Brussels Energie Agentschap (ABEA) De Stadswinkel vzw Wettelijk kader Europese

Nadere informatie

Bouwunie, Unie van het KMO-bouwbedrijf 1

Bouwunie, Unie van het KMO-bouwbedrijf 1 1 Energierenovatie 2 Energierenovatie 3 Kostenoptimale niveau s in het echt 4 Kostenoptimale niveau s energieprestaties 5 Kostenoptimale niveau s energieprestaties 6 Totale Actuele Kost (TAK) Bouwkost

Nadere informatie

Het renovatieadvies Ann Collys - VEA 19 april 2016

Het renovatieadvies Ann Collys - VEA 19 april 2016 Het renovatieadvies Ann Collys - VEA 19 april 2016 Inhoud Inleiding: het Renovatiepact Renovatieadvies: fase 1 Renovatieadvies fase 2 21/04/2016 2 Inleiding: Het Renovatiepact Belang langetermijndoelstelling

Nadere informatie

Energiezuinig bouwen Kostprijsberekening

Energiezuinig bouwen Kostprijsberekening Energiezuinig bouwen Kostprijsberekening Inhoud Stijgend belang van energiezuinig bouwen Kostprijsberekening E-zuinig bouwen basisprincipes Stijgend belang E-zuinig bouwen Europese regelgeving en richtlijnen

Nadere informatie

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws

Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen. Auteur: Veronique Mattheeuws Studie kost- en energie efficiënt (ver)bouwen Auteur: Veronique Mattheeuws Onderzoek perceptie impact bouwschil op E-peil Online enquête uitgevoerd in januari 2016 Representatieve steekproef van 700 bouwers

Nadere informatie

1. D U U R Z A A M B O U W E N. Charline Boyer 02 545 58 35 charline.boyer@confederatiebouw.be

1. D U U R Z A A M B O U W E N. Charline Boyer 02 545 58 35 charline.boyer@confederatiebouw.be 1. D U U R Z A A M B O U W E N Charline Boyer 02 545 58 35 charline.boyer@confederatiebouw.be E CO- C O N S T R U C T I E We leven in een wereld waarin natuurlijke hulpbronnen niet onuitputtelijk blijken,

Nadere informatie

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 1 EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE... 2 1.1 Definitie en eisen bij ingrijpende energetische

Nadere informatie

Overzicht van de lopende EPC dossiers. Ann Collys 19 april 2016

Overzicht van de lopende EPC dossiers. Ann Collys 19 april 2016 Overzicht van de lopende EPC dossiers Ann Collys 19 april 2016 Inhoud EPC residentieel EPC niet-residentieel Geïntegreerde methode 2 Inhoud EPC residentieel EPC niet-residentieel Geïntegreerde methode

Nadere informatie

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Energie 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? 2 2/3/2016 REG-Premies Vóór 1 juli

Nadere informatie

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen Drug Prevention and Information Programme DPIP 2007-2013 Financieel Perspectief 2007-2013 DPIP wetgeving :Decision No 1150/2007/EC Uitgevoerd door: Directoraat Generaal Justitie Totaal budget: 21 M EUR

Nadere informatie

VCB Roadshow 12 januari 2016

VCB Roadshow 12 januari 2016 VCB Roadshow 12 januari 2016 Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? REG-Premies REG-Premies Vóór 1 juli 2016 zal

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

Energieprestatieregelgeving in Vlaanderen

Energieprestatieregelgeving in Vlaanderen Energieprestatieregelgeving in Vlaanderen Infoavond VCB - 8 oktober 2008 Katrien De Baets Ingenieur VEA Inhoud 1. Regelgevend kader in Vlaanderen 2. EPB-eisen & uitzonderingen 3. Procedures & verantwoordelijken

Nadere informatie

Het renovatieadvies en EPC+

Het renovatieadvies en EPC+ Het renovatieadvies en EPC+ Stand van zaken Barbara Wauman- VEA 16 december 2016 Werknota (mei 2016) Nota online beschikbaar http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/belei d/rp_fase2_werknotarenovatieadvies.pdf

Nadere informatie

Energiezorg. Een zorg voor de toekomst. Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Energiezorg. Een zorg voor de toekomst. Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest WG Energiezorg. Een zorg voor de toekomst Wettelijke en aanvullende dienstverlening voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Naar een rationeel energiebeleid De klimaatsverandering zet ons aan om maatregelen

Nadere informatie

De nieuwe Energieprestatieregelgeving (EPB) voor retailgebouwen vanaf 2016 Lore Stevens

De nieuwe Energieprestatieregelgeving (EPB) voor retailgebouwen vanaf 2016 Lore Stevens De nieuwe Energieprestatieregelgeving (EPB) voor retailgebouwen vanaf 2016 Lore Stevens Vlaams Energieagentschap Overzicht presentatie Inleiding Eisen vanaf 2016 Eisen vanaf 2017 Inleiding De Europese

Nadere informatie

nr. 346 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS Sociale huisvesting - REG-premies en premies Vlaams Klimaatfonds

nr. 346 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS Sociale huisvesting - REG-premies en premies Vlaams Klimaatfonds SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 346 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Verkopen of verhuren? Niet zonder EnergiePrestatieCertificaat! Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Vanaf 1 november

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EPC. Voor energiezuiniger wonen. Meer info: Vlaams Energieagentschap Koning Albert II-laan 20 bus 17-1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Verkopen of verhuren? Niet zonder EnergiePrestatieCertificaat! Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Vanaf 1 november

Nadere informatie

De energiekwaliteit van het bestaande woningenpark

De energiekwaliteit van het bestaande woningenpark De energiekwaliteit van het bestaande woningenpark Prof. dr. ir. arch. Griet Verbeeck Faculteit Architectuur & Kunst, Universiteit Hasselt Jaarvergadering BMP-PMC, Brussel, 1 oktober 2015 We zijn op de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

VLAAMS BELEID Bijna-energieneutrale gebouwen. Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap De toekomst van de bouw, Kamp C, 20 maart 2014

VLAAMS BELEID Bijna-energieneutrale gebouwen. Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap De toekomst van de bouw, Kamp C, 20 maart 2014 VLAAMS BELEID Bijna-energieneutrale gebouwen Maarten De Groote - Vlaams Energieagentschap De toekomst van de bouw, Kamp C, 20 maart 2014 Vlaamse energieprestatieregelgeving sinds 2006 Nieuwbouw moet gezond

Nadere informatie

Doorgedreven renovatie of slopen? Een afweging bij verschillende woningen op basis van milieu- en kosten-impact

Doorgedreven renovatie of slopen? Een afweging bij verschillende woningen op basis van milieu- en kosten-impact Doorgedreven renovatie of slopen? Een afweging bij verschillende woningen op basis van milieu- en kosten-impact Jeroen Vrijders & Lisa Wastiels Labo Duurzame Ontwikkeling WTCB Overzicht Context Case study

Nadere informatie

20 vragen en antwoorden over EPC

20 vragen en antwoorden over EPC 20 vragen en antwoorden over EPC Inleiding Als renovatiecoach adviseer en begeleid ik mensen met bouw-of verbouwplannen. Stap voor stap neem ik ze mee in een voor hen ongekend avontuur. Een avontuur waarin

Nadere informatie

Renovatiepact. Werkgroep verplichtingen. Het EPC als basis van de woningpas? 2 e vergadering 23 maart 2015, Brussel. Ann Collys

Renovatiepact. Werkgroep verplichtingen. Het EPC als basis van de woningpas? 2 e vergadering 23 maart 2015, Brussel. Ann Collys Renovatiepact Werkgroep verplichtingen Het EPC als basis van de woningpas? 2 e vergadering 23 maart 2015, Brussel Ann Collys Inhoud Doel Wat en wanneer? Door wie? Opmaak van het EPC Vorm en inhoud Advertentieplicht

Nadere informatie

De Burenpremie / Collectieve Renovatie

De Burenpremie / Collectieve Renovatie De Burenpremie / Collectieve Renovatie Inhoudstafel Algemene vragen Wat is een burenpremie? Wat is een collectief renovatieproject? Waar vind ik meer informatie over de burenpremie? Deelnemen aan een project

Nadere informatie

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst

Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst Info-avond - 5 jaar EPB geplande wijzigingen toekomst 15 juni 2011 VEA Jos Geijsels A. 5 jaar EPB in cijfers juni 2011 2 A. Geplande wijzigingen 1. Aantal EPB-aangiften; 2. Evolutie E-peil; 3. Evolutie

Nadere informatie

Opleiding «Duurzaam gebouw : ENERGIE»

Opleiding «Duurzaam gebouw : ENERGIE» Opleiding «Duurzaam gebouw : ENERGIE» PROGRAMMA Plaats : Brussel Voor iedereen, in functie van de gebouwbestemming : OF MODULE «ENERGIE IN INDIVIDUELE OF COLLECTIEVE HUISVESTING (< 10 EENHEDEN)» (6 dagen)

Nadere informatie

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen?

Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Doorlooptijden van investeringsprojecten inzake sociale woningbouw Wat kan een overheid doen? Kurt Herregodts, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW op weg naar de Beheersovereenkomst Commissie

Nadere informatie

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING IN DE BENELUX EN AANGRENZENDE GEBIEDEN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING IN DE BENELUX EN AANGRENZENDE GEBIEDEN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING IN DE BENELUX EN AANGRENZENDE GEBIEDEN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving in de Benelux en

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 2/25 3/25 1. Praktijk van het verleden

Nadere informatie

Energie-efficiëntierichtlijn. Ann Collys Vlaams Energieagentschap - 13/02/2014 - VAC Gent

Energie-efficiëntierichtlijn. Ann Collys Vlaams Energieagentschap - 13/02/2014 - VAC Gent Energie-efficiëntierichtlijn Ann Collys Vlaams Energieagentschap - 13/02/2014 - VAC Gent Inhoud Algemene inleiding Artikel 5: Voorbeeldfunctie van de gebouwen van overheidsinstanties Standaardaanpak Alternatieve

Nadere informatie

De bijna nul- energiewoning : de woning van de toekomst. Energieconsulent NAV-BVA arch. Luc Dedeyne

De bijna nul- energiewoning : de woning van de toekomst. Energieconsulent NAV-BVA arch. Luc Dedeyne De bijna nul- energiewoning : de woning van de toekomst Energieconsulent NAV-BVA arch. Luc Dedeyne Architect : Luc Dedeyne Architect : Kim Nuyttens GSM 0473 551 568 luc.dedeyne@benergie.be GSM 0473 524

Nadere informatie

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement.

NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. Belan rike toelichtin bi het E C attest! NOTA: De EPC score is geen weergave van het effectieve verbruik in dii appartement. De hoge score is meestal te wijien aan het teit dat er met elektdcileii verwarmd

Nadere informatie

Het energiebeleid van Habeko wonen Martin Bogerd directeur bestuurder.

Het energiebeleid van Habeko wonen Martin Bogerd directeur bestuurder. Verslag bijeenkomst 21 januari 2015 van Stichting Bewonersbelangen Habeko Wonen (SBHW) in samenwerking met Habeko wonen en gastspreekster Antoinette Vunderink van Het Energiehuis over Hoe houd ik mijn

Nadere informatie

(energie)renovaties: elk project zijn kostenplaatje

(energie)renovaties: elk project zijn kostenplaatje (energie)renovaties: elk project zijn kostenplaatje Antwerpen, 18september 213 Arch. Luc Dedeyne, energieconsulent Bouwunie Ingrijpende energetische renovatie Van toepassing op verbouwing met: 1. Stedebouwkundige

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

CIR-Isolatie Raad vzw

CIR-Isolatie Raad vzw 15 de ISOLATIEDAG energetisch renoveren bestaande gebouwen Georges Timmermans gti@skynet.be CIR-Isolatie Raad vzw koepel Belgische isolatiesector Duurzame Bouwsystemen 1 CIR-Isolatie Raad vzw jaarlijkse

Nadere informatie

Discussienota Residentiële Sector. BAU+ studie: Energie- en broeikasgasscenario s voor het Vlaamse gewest verkenning beleidsscenario s tot 2030

Discussienota Residentiële Sector. BAU+ studie: Energie- en broeikasgasscenario s voor het Vlaamse gewest verkenning beleidsscenario s tot 2030 Discussienota Residentiële Sector BAU+ studie: Energie- en broeikasgasscenario s voor het Vlaamse gewest verkenning beleidsscenario s tot 2030 Nele Renders 1 Inhoud Inleiding Aannames Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

ESCO. Energienamiddag Limburg 28 maart 2014

ESCO. Energienamiddag Limburg 28 maart 2014 ESCO Energienamiddag Limburg 28 maart 2014 Infrax Distributienetbeheerder: ELEKTRICITEIT KABELTELEVISIE RIOLERING AARDGAS 126 Gemeenten alle gemeenten in Limburg 2 mio aansluitingen 1 600 medewerkers Infrax

Nadere informatie

stuur een mailtje naar info@renoseec.com bel ons op 0470 44 85 08

stuur een mailtje naar info@renoseec.com bel ons op 0470 44 85 08 stuur een mailtje naar info@renoseec.com bel ons op 0470 44 85 08 arch. Alexis Versele alexis.versele@kuleuven.be arch. Alexis Versele alexis.versele@kuleuven.be arch. Alexis Versele alexis.versele@kuleuven.be

Nadere informatie

Welkom. Premies en REG-acties

Welkom. Premies en REG-acties Welkom Premies en REG-acties 2017-2018 Welkom Stijn Turcksin Energieadviseur Project Collectieve projectbegeleiding Contact www.eandis.be Stroomlijn: 078 35 35 34 Sociale media Stijn.Turcksin@eandis.be

Nadere informatie

Grip op je energieprestaties -wat doet de NZEB-tool?

Grip op je energieprestaties -wat doet de NZEB-tool? Grip op je energieprestaties -wat doet de NZEB-tool? Masterclass door Clarence Rose, DNA in de Bouw / Azimut Bouwbureau en Carl-peter Goossen, DNA in de Bouw / BouwNext 2 Masterclass Introductie NZEB-tool

Nadere informatie

Ledenvoordelen ledencontact: Debby Burssens,

Ledenvoordelen ledencontact: Debby Burssens, Ledenvoordelen 2016 ledencontact: Debby Burssens, debby.burssens@pixii.be, 03 500 89 94 Wij verwelkom u van harte op ons kennisplatform! Heeft u ideeën of vragen? Wilt u graag met ons samenwerken? Laat

Nadere informatie

Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen

Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen 1 Kenmerken Vlaams woningenbestand Overgrote meerderheid individuele woningen, elke woning quasi anders. Oud met slechte energieprestatie.

Nadere informatie

Systeem - VOLL WONING

Systeem - VOLL WONING S.0. Gegevens en informatiebronnen Systeem - VOLL WONING Algemene kenmerken van het verwarmingssysteem Warmteproductie Ketel Brandstof : Aardgas Fabricagedatum : 01/01/2004 Vermogen : 35,000 kw Warmtedistributie

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE Nota Ref: N62x-15-05b Brussel, 17 april 2015 EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE SUBSIDIES VOOR DE SOCIALE ECONOMIE' 1 INFOSESSIES IN DE 5 PROVINCIES De voorbije maanden organiseerde Kenniscentrum

Nadere informatie

Stakeholderoverleg Energierenovatieprogramma 2020/Europese Richtlijn Energie-efficiëntie van 25 oktober 2012

Stakeholderoverleg Energierenovatieprogramma 2020/Europese Richtlijn Energie-efficiëntie van 25 oktober 2012 Focusgroep 1: Huurwoningen, wooneenheden in mede-eigendom en historisch waardevolle gebouwen (Verslaggever Katelijne d Hauwers) het gedrag - Dakisolatieverplichting in (huur)woningen in Vlaamse wooncode

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Brusselsesteenweg nummer 11 bus 403 bestemming appartement type - softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 224 De energiescore

Nadere informatie

Waarom altijd samenwerken met Heatlink

Waarom altijd samenwerken met Heatlink Waarom altijd samenwerken met Heatlink Studie en Advies Onafhankelijk ontwerp 1 ontwerp voor alle aannemers Installatieontwerp (lastenboek) Warmteverliesberekening Technische tekeningen (As-Built) EPB

Nadere informatie

Vergelijking vrijstaande woning nieuwbouw

Vergelijking vrijstaande woning nieuwbouw Vergelijking vrijstaande woning nieuwbouw Your climate. Our energy. gelijkvloers verdieping. 1 Kenmerken voorbeeldwoning: K-peil K41 (Max K45) K35 (Max K35) Bewoonbaar oppervlak 202 m 2 202 m 2 Totaal

Nadere informatie

Vergelijking rijwoning nieuwbouw

Vergelijking rijwoning nieuwbouw Vergelijking rijwoning nieuwbouw Your climate. Our energy. gelijkvloers verdieping 1 Kenmerken voorbeeldwoning: K-peil K39 (Max K45) K35 (Max K35) Bewoonbaar oppervlak 107 m 2 107 m 2 Totaal warmteverlies

Nadere informatie

Voorstelling Limburgse verwarmingscampagne

Voorstelling Limburgse verwarmingscampagne Voorstelling Limburgse verwarmingscampagne 2012-2014 1 oktober 2013 Architect Breakfast Sessie Inhoud 1. Aanleiding 2. Doelstellingen 3. Limburgse context 4. Boodschap 5. Plan van aanpak 6. Doelgroepen

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Stimuli en hinderpalen voor doeltreffende renovaties Leefmilieu Brussel GEDETAILLEERD VOORBEELD VAN EEN RENOVATIE Voorbeeldgebouwen [047] Stuckensstraat Madeline DEMOUSTIER Fhw

Nadere informatie

AFWEGINGSKADER RENOVATIE OF VERNIEUWBOUW

AFWEGINGSKADER RENOVATIE OF VERNIEUWBOUW AFWEGINGSKADER RENOVATIE OF VERNIEUWBOUW Jeroen Vrijders, WTCB Renovatiepact Werf 3.2 Werkgroep 2 18/01/2016 Inleiding Opmerkingen verslag Stuurgroep Andere info (andere werven) Huiswerk Snelle Screening

Nadere informatie

Burgemeestersconvenant. Gemeenteraad 23 november 2015

Burgemeestersconvenant. Gemeenteraad 23 november 2015 Gemeenteraad 23 november 2015 UITGANGSPUNT Het klimaat- en energiebeleid van de EU Uitstoot broeikasgassen moet op korte termijn fors omlaag Energiebronnen die meer zekerheid bieden Energie-onafhankelijkheid

Nadere informatie