Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesing. Veerle Spaepen Veerle De Meulenaer Bernard Wallyn VMSW PR7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesing. Veerle Spaepen Veerle De Meulenaer Bernard Wallyn VMSW PR7"

Transcriptie

1 Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesing Veerle Spaepen Veerle De Meulenaer Bernard Wallyn VMSW PR7

2 Opbouw Voorstelling Power House Europe project Werking van Vlaams Energieplatform Structuur Activiteiten werkgroepen 2009 Verdere ontwikkelingen PHE Website: case studies & resources Informatiekanalen Vlaams Energieplatform Oproep goede voorbeeld (energie)projecten

3 Voorstelling Power House Europe CECODHAS: Europese koepelorganisatie van sociale bouwactoren Initiatief Europese projectaanvraag binnen het kader Intelligent Energy Algemene vertegenwoordiging van de sector op Europees niveau

4 Voorstelling Power House Europe Doelstellingen Het POWER HOUSE EUROPE project wilt een katalysator vormen om initiatieven op te starten binnen de sociale huisvestingssector om energie te besparen door een pan-europees netwerk op te starten waar informatie en kennis over energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in woningen wordt uitgewisseld. CONCREET Output Europese projecten rond Energie & Sociale Huisvesting verzamelen Online kennisbank en forum opstarten, specifiek voor sociale huisvesting Oprichten van nationale platforms in verschillende lidstaten Samenwerking tussen verschillende SHM s op Europees vlak stimuleren

5 Voorstelling Power House Europe Opstart van nationale platforms Verspreiding van kennis Dialoog & samenwerking tussen SHM s Uitwisseling ervaringen rond energie Projectduur: 10/2008-9/2011 AVS - Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (Spain) BHA - Bulgarian Housing Association (Bulgaria) BSHF - Building and Social Housing Foundation (UK) CasaQualità - Consorzio Nazionale CasaQualità (Italy) EKYL - Eesti Korteriühistute Liit (Estonia) Federcasa - Federazione Italiana per la Casa (Italy) FINABITA - ANCA b - Associazione Nazionale Cooperative di Abitanti - Legacoop (Italy) HSB - Riksförbund (Sweden) HTC - Habitat & Territoires Conseil (France) NHF - National Housing Federation (UK) SABO - Aktiebolag (Sweden) USH - Union Sociale pour l Habitat (France) VMSW - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Belgium)

6 Concrete Acties Power House Europe Mainstreamen en toegankelijk maken van de bestaande know-how op gebied van energetische renovatie. De outputs van vorige Europese projecten over energetische renovatie verzamelen en optimaliseren. Uitwisselen van deze outputs. Een kenniscentrum creëren, dat toegang zal geven tot best practices, tools en voorbeelden. Concreet wordt dit een databank waarin alle goedevoorbeeld-projecten verzameld worden, aangebracht door de partners van PHE. VMSW Informatie aanbrengen en verspreiden binnen de werkgroepen van het energieplatform. De VMSW contacteert personen die in vorige projecten hebben gezeteld en verzamelen de resultaten van die projecten in een datasheet. De VMSW brengt goede voorbeelden aan uit de eigen praktijk. Ze maakt voor elk van deze aangebrachte projecten een infofiche.

7 Concrete Acties Power House Europe Informatie-uitwisseling door organiseren van conferenties, studiebezoeken, publicaties, Sociale Huisvestingorganisaties aanzetten om de beschikbare informatie te verspreiden op nationaal / regionaal niveau. Een nuttig instrument hiervoor zou zijn: een energieplatform. VMSW De VMSW zal infodagen organiseren, en werkgroepbijeenkomsten in het kader van het energieplatform. Eventueel een soort nieuwsbrief opstarten. VMSW zal een energieplatform oprichten. Hierin zullen de SHM s partners zijn en deelnemen aan werkgroepen. Om te beginnen heeft de VMSW een analytische vragenlijst opgesteld.

8 Enquête Doel Duidelijker beeld krijgen van Wie is de doelgroep? Werking SHM rond energie ~ huurders? Welke informatie zoekt men? Waar? Knelpunten? Welke energieambities heeft men? Hoeveel woningen? Barrières? Uitvoering Per rondgestuurd naar alle SHM s Respons van 46 maatschappijen, of +- 50% = zeer hoog!! Analyse van resultaten Afleiden van platform structuur met werkgroepen

9 Resultaten enquête Thema s? V1 ONDERWERPEN 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Technieken Aankoop Organisatie van energie/bouwprojecten Isolatie Ventilatie Verwarming Beheer, vervanging Nieuwe technieken Financiering & subsidies Bewonersgedrag Communicatie met lokale autoriteiten/ energieagentschap/ ondernemingen Duurzaam beheer vh woningpark Energie advies organen Berekening rendement Life cycle costs Andere

10 Resultaten enquêtes Zoektocht informatie? V4 HINDERNISSEN BIJ HET ZOEKEN NAAR INFORMATIE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Tijdsgebrek Gevonden info is niet relevant voor sociale huisvestingssector Eigen medewerkers te weinig betrokken Onvoldoende seminaries, workshops, infodagen, Informatie is vaak enkel in het Engels beschikbaar Informatie is te vaak reclame en dus niet neutraal V3 INFORMATIEKANALEN Informatie over kostprijs, onderhoud en besparing is onvoldoende beschikbaar Websites Vlaams Energie Agentschap (VEA) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Materiaal of kennis binnen de eigen werknemersgroep 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Andere V8 VERANTWOORDELIJK VOOR INFORMATIE VMSW Bestuur Directie 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Collega's van andere SHM's Seminaries, workshops, infodagen Andere Externe raadgever Energiedeskundigen Niemand Andere

11 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Resultaten enquêtes Energienormen? Nieuwbouw 0-25% 25-50% 50-75% V12 WONINGEN BETER DAN STANDAARDNORM NIEUWBOUW 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% V13 HINDERNISSEN BIJ STRENGERE NORM % Juridisch / institutioneel Renovatie V10 WONINGEN TE RENOVEREN Isolatie Beglazing/Ramen Tochtwering en luchtdichtheid Energie efficiënte ventilatie Beheer verwarmingsystemen Vervanging energie efficiënte ketels Nieuwe verwarmingssystemen Hernieuwbare energie Energie efficiente verlichting Energie efficiente toestellen Waterbesparende toepassingen Grijs water Fin potentieel # woningen/jaar Financieel / economisch Technisch Sociaal (financiële draagkracht huurders) subsidies Cultureel (kennis professionelen) Huurdersgedrag (info voor/van huurders)

12 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Resultaten enquêtes - Verwachtingen? V15 RESULTATEN VAN POWERHOUSE Info over goede voorbeelden duurzaam bouwen Energie efficiente aankoop informatie Een Groene Aankoop Club Info over nieuwe technologieën Info over mogelijke subsidiekanalen / financiële systemen Opleidingen en seminaries voorzien Studiebezoeken / projecten Samenwerking met andere SHM's Andere

13 Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesting > FORUM > THEMA s > WERKING > ACTIVITEITEN

14 Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesting Energieplatform = FORUM - voor en door SHM s - in samenwerking met VMSW - uitwisselen informatie + kennis + ervaring + vragen + oplossingen - basisthema s: energie + duurzaamheid - deskundigen en partners - EU-partners sociale huisvesting (PHE + EENetwork Cecodhas)

15 Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesting SHM s ENERGIE PLATFORM VMSW Energy Experts Network CECODHAS Deskundigen Partners

16 VMSW TAKEN energieplatform Algemene coördinatie en logisitiek Secretariaat Agenda Organisatie bijeenkomsten, jaarvergadering en evenementen Verslaggeving Mailings - briefwisseling Communicatie Aanspreekpunt steunpunt Netwerk Evaluatie en bijsturing Toegang PHE-databank Vertegenwoordiging en rapportering PHE

17 SHM TAKEN energieplatform Informatie-inbreng Formuleren en bespreken van knelpunten, leemtes, beperkingen, Actief meedenken Initiatieven en concrete acties Leden THEMA groepen aanwezig op bijeenkomsten voorzitter Evaluatie

18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Energieplatform Thema s ONDERWERPEN Technische aspecten Aankoopbeleid Organisatie energie/gebouw projecten Financiering Huurders en energieverbruik Overleg lokaal beleid / energie beheerders Strategieën duurzaam patrimonium beheer Energie advies diensten Levenscycluskost MEERWAARDE Goede voorbeelden Energie Efficiente aankoop Groene Aankoop Club Nieuwe technieken Subsidies / premies / financiering Opleidingen en seminaries Studie bezoeken Ervaring uitwisselen tussen SHMs BELEID VL + EU ERP 2020 DuEn 2020 MIDDELEN INSTRUMENTEN PRAKTIJK

19 Energieplatform Thema s MIDDELEN INSTRUMENTEN PRAKTIJK ECONOMIE BELEID - SOCIAAL MILIEU - DUURZAAMHEID THEMA REG ERP2020- DuEn2020 Premies Fondsen./. THEMA EPB/EPC Tools EP-deskundige EP-databank./. THEMA TECHNIEKEN PROJECTEN Collectieve verwarming Proefprojecten PASw EDSW Concerto./.

20 Energieplatform - Werking Veerle Spaepen THEMA REG OVERLEG GROEPEN shm vmsw deskundigen COÖRDINATIE VMSW Veerle De Meulenaer THEMA EP OVERLEG GROEPEN shm vmsw deskundigen Bernard Wallyn THEMA TECHN OVERLEG GROEPEN shm vmsw deskundigen ALGEMENE VERGADERING INFODAG shm vmsw deskundigen partners

21 Energieplatform - Activiteiten Voorstelling Energie Platform (45 deelnemers) Overlegmoment 1 (24 deelnemers) VERWARMING COLLECTIEVE WOONVOORZIENINGEN EP ERVARINGEN & KNELPUNTEN EPB Overlegmoment 2 (28 deelnemers) ENERGIEONZEKERHEID IN DE SOCIALE HUISVESTING Infomoment op Woonforum 2010 OVERZICHT WERKING ENERGIEPLATFORM VOORBEELDEN VAN DUURZAME SOCIALE PROJECTONTWIKKELING ERVARINGEN VAN VB-PROJECTEN ECOLOGISCH & DUURZAME SW?? Overlegmoment 3 BEZOEK EDSW-project Sterrenveld Wezembeek-Oppem

22 Structuur Platform Werkgroep REG Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesting THEMA Rationeel Energiegebruik THEMA Energieprestatie THEMA Technieken & Projecten REG- premies Energierenovatieprogramma 2020 Energiearmoede Bewonersgedrag Energieprestatie & Binnenklimaat (EPB, E-peil) Energiecertificaat (EPC) Patrimoniumbeheer mbt energie Voorbeeldprojecten Lage Energiewoningen Collectieve stookplaatsen Hernieuwbare energie Veerle Spaepen 02/ Veerle De Meulenaer 02/ Bernard Wallyn 02/

23 Initiatieven rond REG REG premies vervanging van CVketels & kachels Budget REG-premies KETELS 01/03/2010 3% vervanging van enkel glas door hoogrendementsramen 20% uitbetaald (5543) 77% beschikbaar (1442) in behandeling (220) Budget REG-premies KACHELS 01/03/2010 3% 17% uitbetaald (212) beschikbaar (972 of 1944) 80% in behandeling (37)

24 Initiatieven rond REG Dakisolatie actie EANDIS 29 SHM s ingeschreven Herverdeling middelen: - levering van gratis materiaal en - plaatsingspremie 10 /m² Timing Eandis: materiaal beschikbaar SEPTEMBER - Modaliteiten: bestelformulier levering ter plaatse contact:

25 Initiatieven rond REG Proefproject Sociale Economie energiesnoeiers - N.a.v. Energieplatform 08/12/ Samenwerking optimaliseren SHM & energiesnoeiers - Harde (70%) & Zachte (30%) energiebesparing - 4 deelnemende SHM s; elk 15 à 20 woningen - Februari September 2010

26 Initiatieven rond REG Proefproject Sociale Economie energiesnoeiers Stap 1: Basisenergiescan De ES voeren een basisenergiescan uit om bewoner te sensibiliseren. Stap 2: Opvolgscan Ofwel type 1 : verder sensibilisatie voor elke bewoner-huurder. Ofwel type 2 : begeleiding voor dakisolatie per woning (via aanbesteding conform de wet op de overheidsopdrachten) Stap 3: Uitvoering dakisolatie Energiesnoeiers schrijven in op de aanbesteding

27 Initiatieven rond REG Proefproject Sociale Economie energiesnoeiers Aangepaste scanrapporten, Globaal modelrapport op wijkniveau Draaiboek, Extra fiches, Modelbestek aanbesteding, Initiatief bij de SHM i.p.v. bij de bewoner, Betere communicatie

28 Structuur Platform Werkgroep EP Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesting THEMA Rationeel Energiegebruik THEMA Energieprestatie THEMA Technieken & Projecten REG- premies Energierenovatieprogramma 2020 Energiearmoede Bewonersgedrag Energieprestatie & Binnenklimaat (EPB, E-peil) Energiecertificaat (EPC) Patrimoniumbeheer mbt energie Voorbeeldprojecten Lage Energiewoningen Collectieve stookplaatsen Hernieuwbare energie Veerle Spaepen 02/ Veerle De Meulenaer 02/ Bernard Wallyn 02/

29 Initiatieven rond EPB - EPC Vragen: Wetgeving Toepassingsgebied Bijzondere situaties Ondersteuning bij gebruik van software EPB - EPC Bundelen vragen/knelpunten Overleg met VEA Verstrenging EPB 2010 E80 U muur & dak E60 in 2012? EPC EPB Opleidingen Energiedeskundige Bijscholing + evaluatie EPC methodiek Evalutie EPB-methodiek Visietekst E60 Studiedag bouwknopen/koudebruggen Inrekenen Koudebruggen vereenvoudigd/atlas

30 Initiatieven rond EPB - EPC EPC-Opleidingen 2009 Cursus energiedeskundige type A Samenwerking SYNTRA, na examen certificaat & erkenning als Energiedeskundige Afgestemd op sociale woningbouw Totaal: 8 reeksen jan + nov 09, geslaagden Voor opgeleide energiedeskundigen Evaluatie methodiek + stand patrimonium Extra opleiding: gebruik eenvoudig tekentool Sketch-up Totaal: 3 reeksen sep 09, deelnemers

31 Initiatieven rond EPB - EPC EPB evaluatie (Overlegmoment sep 2009) Methode: procedure, eisen & rekenmethode, problemen? EPB-verslaggever: takenpakket, verloop samenwerking? Basis voor overleg VEA Evaluatie Verstrenging E-peil vanuit SHM s Visietekst Is E60 realiseerbaar/betaalbaar met huidige bouwwijze? Welke langetermijnpad (scenario ) haalbaar? Aftoetsing energieplatform, VVH & VLEM, RvB finaal overgemaakt aan VEA

32 Initiatieven rond EPB - EPC Studiedag Bouwknopen/Koudebruggen EPB Extra warmteverlies K-peil Eenvoudige evaluatie via basisregels Totaal: 3 reeksen deelnemers Paginavelden hier neerzetten Totaal aantal personen 2/feb 4/feb 8/feb Categorie Externen SHM VMSW Datum

33 Initiatieven rond EPB - EPC Opmaak van een EPC-databank Visualiseren van gegevens in EPC Aanzet tot patrimoniumbeheer met aandacht voor energie SHM 1 databank SHM 2 databank SHM 3 databank VMSW Beveiligd! SHM 1 SHM 2 SHM 3 SHM 4 SHM 5 VEAdatabank EPCsoftware VMSWdatabank SHM Analyse + beleidsinfo

34 Initiatieven rond EPB - EPC EPC - databank Probleem: EPC-data enkel toegankelijk voor energiedeskundige Geen overzicht voor SHM op volledig patrimonium Kopiëren van data slechts beperkt mogelijk Update van data bij kleine renovatie niet mogelijk Wat als persoon niet meer in dienst is? Oplossing: Visualiseren EPC gegevens in databank Centrale databank VMSW met toegang voor SHM s ev. gekoppeld aan geg patrimonium + projecten Overleg met software-makers EPC Toestemming nodig van VEA Oordeel van privacy-commissie

35 Structuur Platform Vlaams Energieplatform voor Sociale Huisvesting THEMA Rationeel Energiegebruik THEMA Energieprestatie THEMA Technieken & Projecten REG- premies Energierenovatieprogramma 2020 Energiearmoede Bewonersgedrag Energieprestatie & Binnenklimaat (EPB, E-peil) Energiecertificaat (EPC) Patrimoniumbeheer mbt energie Voorbeeldprojecten Lage Energiewoningen Collectieve stookplaatsen Hernieuwbare energie Veerle Spaepen 02/ Veerle De Meulenaer 02/ Bernard Wallyn 02/

36 ENQUETE VERWARMING COLLECTIEVE WOONVOORZIENINGEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Respons SHMs Gebouwen Appartementen Appartementen met cv of coll verw + Woningen met collectieve installaties ENERGIE 2% 12% 3% Gas Stookolie Elektrisch Andere 83%

37 ENQUETE VERWARMING COLLECTIEVE WOONVOORZIENINGEN Ouderdom CV-ketels (appartementen) < 5j Gas vloerketel < 10j < 15j < 20j < 25j > 25j Gas vloerketel condenserend Wandketel gesloten Tevredenheid Centrale Verwarming # gebouwen (buiten) / # appartementen (binnen) Wandketel gesloten condenserend Wandketel open CENTRALE VERWARMING Oudere open toestellen REG-premie? Hoge graad tevredenheid? > 85% onderhoud! ONDERHOUD CV gas # gebouwen (binnen) / # appartementen (buiten) 563 3% 18 2% 47 5% % % % geen mening tevreden hoog energie verbruik technische problemen % % % 55 6% 536 3% 36 4% % 74 8% % shm firma jaarl firma jaarl + interventies omnium geen huurder % % % % %

38 ENQUETE VERWARMING COLLECTIEVE WOONVOORZIENINGEN 30 Ouderdom Collectieve Ketels (installaties) COLLECTIEVE VERWARMING < 5j < 10j < 15j < 20j < 25j > 25j HR HRtop? 55%-60% tevredenheid? % geen onderhoud??? 0 Vloerketel Vloerketel condenserend Wandketel gesloten Wandketel gesloten condenserend Wandketel open Type onbekend 35% SHM??? Tevredenheid Collectieve Verwarming # gebouwen (buiten) / # appartementen (binnen) ONDERHOUD collectief gas # gebouwen (binnen) / # appartementen (buiten) 21 10% 811 6% 15 7% 832 7% 9 4% % % % 50 24% geen mening tevreden hoog energie verbruik technische problemen hoog verbruik + techn probl % % 34% shm 79 35% 55% 36 16% % 29 13% 34 15% % % firma jaarl firma jaarl + interventies omnium geen

39 ENQUETE VERWARMING COLLECTIEVE WOONVOORZIENINGEN Warmtemeting - # gebouwen WARMTEMETING (coll verw) 36 15% % 16 7% 8 3% Geen CHM - Synergyr Elektronisch Verdamping 2 / 5? Elektronisch! Andere Niet beantwoord 26 11% 51 21% PRAKTIJK ONDERZOEK Optimalisatie Renovatie Beheer Hernieuwbare energie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tevredenheid warmtemeting (gebouwen) CHM - Synergyr Elektronisch Verdamping tevreden niet tevreden geen mening

40 Power House website Online databank Informatie op Woonnet

41 Website Power House Europe

42 Case studies Resources Online databank van voorbeeldprojecten & resultaten onderzoeksprojecten Forum News & Events Partnerships Communicatiegedeelte Registratie als gebruiker Mogelijkheid tot netwerking

43 Case studies Opzoeken a.h.v. hot topics, land & type (NB, Ren) Detailinfo Beschrijving Locatie Foto s Contactinformatie

44

45 Korte beschrijving Belangrijkste kenmerken Resultaten Wat bijgeleerd?

46 Resources Instrumenten a.h.v. type, taal, hot topics & fase bouwproces Detailinfo Beschrijving Implementatie Download documenten

47 Korte beschrijving Hindernissen Gebruikers Downloads Taal Fase

48 Partnerships Mogelijkheid tot netwerking, Detailinfo Contactgegevens Aantal woningen Locatie

49 Vlaams Energieplatform Communicatie Woonnet Aparte sectie op Energiepagina s Presentaties & verslagen Nieuwsberichten & Agenda adressen Algemeen REG-premies EPB-EPC helpdesk

50 Vlaams Energieplatform Woonnet informatie Hoofdpagina Woonnet Thema link Boomstructuur Thema Bouw & Renovatie

51 Vlaams Energieplatform Woonnet informatie Thema Energie Informatie VMSW Aparte sectie Energieplatform

52 Vlaams Energieplatform Nationale Toolkit Samenstellen van toolkit Meest nuttige instrumenten voor SHM s op regionaal niveau Huidige pre-selectie Informatiebrochure EU financiering Artikelreeks: EPC in Nederland XXX XXX XXX Nieuwe pagina op WOONNET Toolkit

53 Vlaams Energieplatform Oproep Voorbeeldprojecten Voorbeeldprojecten Verzamelen energieprojecten uit eigen regio Oproep interessante projecten Nieuwe technieken (isolatie, installatie) Hernieuwbare energie Werken met huurders Ook renovatieprojecten Toolkit Standaardfiche binnenkort beschikbaar!

54 Dank voor uw aanwezigheid Vragen?

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Renovatiepact. Goede actievoorbeelden

Renovatiepact. Goede actievoorbeelden Goede actievoorbeelden Inhoudstafel Fiches goede actievoorbeelden... 4 Naam actievoorbeeld... 4 Overzicht goede actievoorbeelden... 5 1. Baden-Würtemmberg: Sanierungsfahrplan... 6 2. Blok voor blok / energieplein20...

Nadere informatie

Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT

Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT I Inleiding 1 Achtergrond INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 3 4 Financiële

Nadere informatie

Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen

Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen behoeftenonderzoek Dit rapport is opgesteld door SME Advies in opdracht van Stichting Duurzaam Huis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN

ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING EN IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE AANPASSINGEN VOOR VLAANDEREN ENERGIE-EFFICIËNTIE MAATREGELEN VOOR KMO'S INTERNATIONALE VERGELIJKING

Nadere informatie

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HEIST-OP-DEN-BERG Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 2 4 Financiële aspecten...

Nadere informatie

JaarVErSLaG. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

JaarVErSLaG. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen JaarVErSLaG 2012 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 1 WONINGBOUW EN INFRASTRUCTUUR (BOUWACTIVITEITEN) BOUWACTIVITEITEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN Om hun sociale opdracht te realiseren, moeten

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel

Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel Mei 2015 INHOUD A. INLEIDING... 3 1 Achtergrond... 3 2 Ambitie en visie van de gemeente... 4 3 Opbouw en uitvoering plan... 4 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019

VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015. met langetermijnperspectief 2015-2019 1 VMSW ONDERNEMINGSPLAN 2015 met langetermijnperspectief 2015-2019 2 MISSIE VAN DE VMSW De VMSW maakt sociaal wonen mogelijk. Daarom stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert de VMSW lokale sociale

Nadere informatie

Stakeholder analyse en nationale clusters voor Bijna-Energieneutrale Gebouw Renovatie

Stakeholder analyse en nationale clusters voor Bijna-Energieneutrale Gebouw Renovatie Promotion of smart and integrated NZEB renovation measures in the European renovation market (NeZeR) Contract N : IEE/13/763/ SI2.674877 01-03-2014 28-02-2017 Stakeholder analyse en nationale clusters

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan 2011-2020

Gemeentelijk klimaatactieplan 2011-2020 Gemeentelijk klimaatactieplan 2011-2020 sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors Met steun van: 1 2 Inhoud 1. Doelstellingen van dit klimaat actieplan... 5 1.1. Achtergrond... 5 1.2. Ambitie

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen POWER Hét vakblad voor de energieprofessional Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes Sociale woonwijk Venning te Kortrijk wordt CO 2 -neutraal De uitdaging is om tegen 2021 alle professionals

Nadere informatie

Energieplan 03 juli 2013

Energieplan 03 juli 2013 ACTIEPLAN ENERGIE Met dit nieuwe plan, wil de gemeente de positieve elementen van het vorige energieplan versterken en de minder aangepaste maatregelen afschaffen. Deze aanpassingen zijn nodig om een antwoord

Nadere informatie

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatiegesprekken op 10 en 11 juni 2013 Definitief visitatierapport van 26 oktober 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Conclusie 44

Inhoudsopgave. Conclusie 44 KLIMAATPLAN ANTWERPEN Januari 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Aanpak Antwerps klimaatbeleid 4 1. Klimaatdoelstelling en visie voor de stad Antwerpen 4 1.1 Doelstellingen van het Antwerps klimaatbeleid

Nadere informatie

9 CASH. Opgesteld gebaseerd op CASH outputdocumenten CASH Eindconferentie - november 2012. Hoofdpartner

9 CASH. Opgesteld gebaseerd op CASH outputdocumenten CASH Eindconferentie - november 2012. Hoofdpartner 9 CASH Beleidsaanbevelingen om optimaal gebruik te maken van het nieuwe Structurele Fonds voor duurzame sociale huisvesting Aanbevelingen voor EU-beslissers en managementautoriteiten in het raam van het

Nadere informatie

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant HERENTALS Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie van de stad Herentals... 2 3 Opbouw en uitvoering plan...

Nadere informatie

Eindrapport, finale versie 25 mei 2009 Auteurs: Griet Verbeeck, Anna Cornelis

Eindrapport, finale versie 25 mei 2009 Auteurs: Griet Verbeeck, Anna Cornelis Actieplan voor de bevordering van de vernieuwing van het deel van het Vlaamse woningbestand dat niet meer in aanmerking komt voor een zinvolle energierenovatie Eindrapport, finale versie 25 mei 2009 Auteurs:

Nadere informatie

Energie Renovatie Programma 2020 Resultaten enquête 2012. Wilfried Bieseman, Bernard Wallyn, Wouter Bosmans, Andy Dilles

Energie Renovatie Programma 2020 Resultaten enquête 2012. Wilfried Bieseman, Bernard Wallyn, Wouter Bosmans, Andy Dilles Energie Renovatie Programma 2020 Resultaten enquête 2012 Wilfried Bieseman, Bernard Wallyn, Wouter Bosmans, Andy Dilles Het Energierenovatieprogramma 2020 Waar staan we? www.energiesparen.be/2020 Woonforum

Nadere informatie

Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven

Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven Bevraging : Rationeel energiegebruik bij bedrijven 1. Algemene bedrijfsgegevens a) Land : BELGIË b) Aantal personeelsleden: 0 9 10 49 50-99 100-249 250 c) Jaarlijkse omzet (Miljoen EUR): < 2 2-5 5 10 10-25

Nadere informatie

Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen

Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen Uitbreiding van het aantal Duurzame- Energiegemeenschappen Blauwdruk voor een DEG-strategie met steun van Deze strategieblauwdruk is bedoeld als praktische handleiding voor iedereen aan wie de ontwikkeling

Nadere informatie

over het energierenovatieprogramma in de sociale woningbouw

over het energierenovatieprogramma in de sociale woningbouw stuk ingediend op 1415 (2011-2012) Nr. 1 21 december 2011 (2011-2012) Gedachtewisseling over het energierenovatieprogramma in de sociale woningbouw Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk

Nadere informatie

www.dego.be VOORWOORD & PROJECTONTWIKKELING TOTAALAFWERKING - RENOVATIE COLOFON

www.dego.be VOORWOORD & PROJECTONTWIKKELING TOTAALAFWERKING - RENOVATIE COLOFON BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers Hoogstraten - Merksplas - Ravels - Arendonk - Oud-Turnhout Turnhout - Vosselaar - Beerse - Rijkevorsel - Baarle-Hertog Provincie Antwerpen 2015-2016 VOORWOORD Een

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal 2 COLOFON Dit cahier bevat een voorstel voor een regionale energiestrategie voor Zuid- West-Vlaanderen: Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in 2050. Het biedt een denkkader over hoe Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016

Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016 Actieprogramma materiaalbewust bouwen 2014-2016 Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016 2. Verantwoordelijke

Nadere informatie