Inlichtingen, voorstelling en referenties van ons studiebureau technieken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inlichtingen, voorstelling en referenties van ons studiebureau technieken"

Transcriptie

1 Inlichtingen, voorstelling en referenties van ons studiebureau technieken MIND OUR KNOWLEDGE

2 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 2 Studie- en adviesbureau technieken Verwarming Koeltechniek Klimatisatie Ventilatie Elektriciteit Verlichting Sanitaire installaties Brandbeveiliging Liften Technische vorming EPB EAP EPC I. INLEIDING Het studiebureau S&A bvba stelt zich als doel om klantgericht (architect, installateur, particulier, bouwheer, ingenieursbureau) studie en advies te verlenen in de bouwen de installateurwereld op het vlak van de volgende speciale technieken: verwarming, koeling, klimatisatie en/of luchtbehandeling (bevochtiging, ontvochtiging), warmtepompen, AHU, ventilatie, elektriciteit, verlichting, perslucht, sanitair (aanvoer en afvoeren), hydraulische en pneumatische installaties, brandbeveiliging, medische gassen en uitrusting, liften, roltrappen en bijhorende technische uitrustingen binnen gebouwen. Sinds 1 januari 2006 beschikken we tevens over de wettelijke bevoegdheid om het bij de wet verplichte EPB dossier (Energie Prestatie Besluit - energiesparen - energieprestatie ) op te stellen. Deze EPB - verslaggeving moet worden uitgevoerd voor, na en tijdens het bouwproject en legt de verplichtingen op om te voldoen aan de K45 en de EP80. Tenslotte kan U bij ons ook terecht vanaf 15 januari 2007 om een EAP of Energie Advies Procedure af te leveren en dit om de energetische aspecten van gebouwen te evalueren. Dit laatste leidt dan tot een energielabel dat in de toekomst zal moeten worden afgeleverd bij verkoop, aankoop of verhuur van woningen.bovendien kunnen we tevens een EPC afleveren voor woningen die verhuurd of verkocht worden. Voor de studie en het advies in verband met de technieken of technische uitrustingen selecteren we voor U de gebruikte materialen en toestellen op basis van een nauwkeurige berekening. Hiervoor gebruiken we zowel bestaande als zelf ontworpen software. De uitwerking van dit geheel wordt dan oordeelkundig uitgetekend op de diverse plannen in Autocad samen met een gedetailleerde meetstaat en budgetraming van al de gebruikte materialen. Tenslotte wordt alles beschreven in uitgebreide lastenboeken die dan worden gebruikt door de "uitvoerders", installateurs die we samen met U uitkiezen op basis van kwaliteit in combinatie met de meest prijsgunstige voorwaarden. De aannemingscontracten naar de installateurs toe worden dan in onderlinge samenspraak opgesteld, waarna we de installatie op de voet opvolgen, zodat de overeengekomen technische combinaties ook daadwerkelijk volgens de regels van de kunst worden geplaatst. We leveren samen met U de installatie op en controleren de eindfaktuur (voorlopige en definitieve opleveringen). Ook vallen hieronder de as-builtplannen. Wie zijn de klanten van ons studiebureel? Ons klantenbestand bestaat uit particuliere bouwheren, industriële bouwheren, besturen en overheden, architecten, studieburo's en installateurs. Hierbij werken we ofwel rechtstreeks met de uiteindelijke klant ofwel in opdracht van bovenstaanden. Uiteindelijk blijft het streefdoel hetzelfde: met de mogelijke middelen te komen tot een optimaal ontwerp. Dit voor de technieken van restaurants of grootkeukens, ziekenhuizen, appartementen, zwembaden, verkoopscentra, kerken, industriële gebouwen en dergelijke, maar ook voor de particuliere sector. Plannen en documenten worden over het internet verzonden waarbij

3 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 3 opdrachtgevers, architecten en uitvoerders ten alle tijde, middels een login en een paswoord, de documenten en plannen in hun laatste versie op onze website kunnen raadplegen en downloaden. Hiertoe gebruiken we het PROMEDIUM systeem. Ook kunnen plannen op diverse grootten in kleur worden afgeplot door onze plotservice. Prijzen zijn beschikbaar via PLOT. We bieden het voordeel dat iedereen binnen het bedrijf de tekeningen en berekeningen ook maakt van zijn specialiteit, die achteraf op een werfvergadering door hen ook effectief worden besproken, uitgelegd en eventueel worden gecorrigeeerd. We vormen één flexibele groep mensen die je kan bereiken indien je ze echt nodig hebt. Naast deze kernactiviteit als studieburo bieden we tevens opleidingen aan in samenwerking met VIK ( HVAC - Koeltechnieken - Verwarmingstechnieken - EPC) en SYNTRAhttp://www.syntra-mvl.be/pdf/13.bouwinstall_aug04.pdfhttp://www.syntramvl.be/Aanbod.htm ( Gent - St.Niklaas - Aalst) voor koeltechnicus, waardoor mensen in diverse vakgebieden worden (bij-)geschoold, zodat ze een betere houvast hebben in hun toekomstige job. Verder ben ik als zaakvoerder tevens verbonden aan de werkgroep in het WTCB betreffende speciale technieken in het kader van het TIS IFD-project. Ook samenwerking met de industrie voor specifieke opleidingen behoren tot de opdracht van ons studieburo techniek: in het jaar 2005 hebben we samen met Syntra en HTISA een opleiding georganiseerd voor de afdeling koeltechnieken bij ARCELOR (lesgevers Dh.De Meyer Willy en Dhr.Thienpont Koen). Tevens werd een opleiding georganiseerd in samenwerking met Syntra voor de onderhoudstechniekers verwarming voor de Stad Gent. In het jaar 2006 werd een opleiding georganiseerd voor studenten en personeel van het UNIV te Gent voor de afdeling Toegepaste Mechanica betreffende speciale koeltechnische uitrustingen. In het jaar 2007 heb ik me aangesloten bij de groep mensen van de VIK die instaan voor gerechtelijke expertises. Voor mijn specialiteit, namelijk de HVAC is er een duidelijke behoefte aan mensen op dit vlak. Ing.De Meyer Willy Zaakvoerder II. PERMANENTE OMKADERING EN MIDDELEN Verschillende ingenieurs, graduaten, tekenaars en administratief personeel die tewerk gesteld zijn bij S&A bvba werken in vast dienstverband of op zelfstandige basis en hebben elk hun eigen specialiteit. Zij doen het technisch en administratief werk en mogelijk opmetingen ter plaatse. Op deze manier kunnen wij zeer soepel inspelen op de noden van de klant en kan de klant rekenen op een concrete en snelle afhandeling van eventuele problemen. Tevens resulteert deze werkmethodiek in een zeer concrete en vlotte aanpak van de projecten.

4 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 4 Namen: Willy De Meyer Filip Ollevier Thomas Moerman Barnabas De Rudder Algemeen zaakvoerder Projectleider Projectleider Projectleider en EP-verantwoordelijke + volgens behoefte aangetrokken specialisten Middelen: Microsoft Office 2010 Tot Autocad 2011 Software voor allerhande berekeningen (warmtewinsten, warmteverliezen, isolatie-index, verlichting, simulaties ) Plotservice alle formaten in eigen beheer met een Océ-plotter

5 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 5 III. COMMUNICATIEVE HULPMIDDELEN Adresgegevens URL Zaakvoerder Ingenieursburo S&A bvba Krekelstraat De Pinte-Zevergem Oost-Vlaanderen BELGIUM Ing.De Meyer Willy Registratienummer Telefoon buro Fax buro KBC-rekening FORTIS-rekening BE De Meyer Willy Filip Ollevier Thomas Moerman De Rudder Barnabas zaakvoerder, Ingenieur ontwerper en projectleider ontwerper en projectleider ontwerper en projectleider en EPB G w IV. WERKMETHODIEK Contract: Alle aanvragen worden door interne procedures opgevangen teneinde een zo concreet en snel mogelijk antwoord of oplossing te kunnen bieden aan de andere partij. Tevens worden vooraf degelijke afspraken gemaakt tussen S&A bvba en de klant(en). Indien het nodig wordt geacht kunnen wij de klant helpen inzake administratieve problemen en procedures, regel- en wetgevingen, enz Tevens

6 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 6 bieden wij ook ondersteuning aan de klant bij de onderhandelingen met derden in functie van het project. Ontwerp: Aan de hand van een checklist worden eisen en wensen vastgelegd. Hierop wordt een ontwerp gemaakt met de nodige berekeningen en bijhorende budgetraming. Over dit ontwerp kan verder gediscussieerd worden om zo tot een definitief ontwerp te komen. Afhankelijk van item tot item worden verschillende alternatieven voorgesteld elk met kosten/baten, tevens worden dan reeds plannen voorgelegd waarop de werking van de installatie tot uiting komt. Doel is tot een goede installatie te komen die gebruiks- en energievriendelijk is. Met de andere partijen betrokken bij het project, wordt voortdurend gecoördineerd ten einde tot een sluitend geheel te komen. Indien nodig worden onderhandelingen gevoerd met de energieleveranciers. De berekeningen voor warmteverlies, warmtewinsten (of koellasten) en luchtverdelingen gebeuren zeer nauwkeurig aan de hand van computerprogramma s (waarbij verschillende door ons bureel ontworpen op basis van WTCB- en NBN-, DIN-, en ISO-normen). Deze digitale berekeningen laten een energievriendelijk ontwerp toe en bieden de mogelijkheid om te simuleren bij alternatieve keuzes van bouwmaterialen. Ook hebben wij een door ons ontwikkeld warmteverliesberekeningsprogramma (conform de NBN-normen) die ons toelaat om een zeer nauwkeurige berekening te maken wat betreft warmteverliezen, isolatie-index, van het gebouw of een bepaald lokaal. Ook de lichtberekening gebeurt aan de hand van zeer nauwkeurige computerberekeningen (incl. 2&3 dimensionale grafieken), dit laat een correcte keuze van de armaturen toe in functie van de wensen van het bouwteam. Dankzij de vele door ons ontwikkelde softwareprogramma s kunnen wij ons volledig onafhankelijk opstellen om zo de klant een neutraal en kritisch standpunt te geven naar keuze en uitvoering toe. Lastenboek: Na goedkeuring van het definitief ontwerp wordt het lastenboek met alle bijhorigheden opgesteld en conform aan de geldende normen. Het lastenboek wordt zeer nauwkeurig opgesteld om latere discussies met de uitvoerders te vermijden. Tevens wordt bij de meetstaat om EP gevraagd en wordt zo weinig mogelijk gewerkt met SOG, maar met TP. In deze faze wordt aan de bouwheer een nauwkeurige budgetraming afgegeven. Prijsvergelijking: Via een vergelijkingstabel worden alle inzendingen prijstechnisch vergeleken. Via de ingediende technische fiches wordt de conformiteit van de kandidaat-uitvoerders aan het lastenboek gecontroleerd. Indien nodig volgen verdere onderhandelingen met eventuele kandidaten en dit tot een overeenkomst met de bouwheer is bereikt. Bij het opmaken van de bestelbon door de bouwheer wordt assistentie verleend.

7 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 7 Werfopvolging: Op regelmatig tijdstippen worden geplande coördinatievergaderingen gehouden met de verschillende betrokken partijen. Hierop worden alle problemen besproken, de resultaten en/of opmerkingen worden verwerkt in een werfverslag. De meetstaten en de eindafrekening worden gecontroleerd en er wordt assistentie verleend aan de bouwheer voor de voorlopige en definitieve oplevering. V. REFERENTIES Onze klanten zijn bouwheren, openbare besturen, architecten, studieburelen en installateurs. We verzorgen berekeningen en tekeningen op maat en dit op de wensen van de eindklant. Tevens zoeken we het beste kwalitatieve product op aan de meest gunstigste prijs binnen het vooropgestelde budget. We werken snel en acuraat, teneinde de vooropgestelde deadline te behalen. Bij elk project spreken we tevens duidelijk op voorhand af hoeveel onze studie of ons advies U gaat kosten. Hiervoor maken we met U een samenwerkingsovereenkomst of een contract, zodat U tevens duidelijk weet wat U van ons mag verwachten en voor welk bedrag. We zijn tevens gelegen in een rustige omgeving tenmidden van de verkeersassen E17 en E40 waardoor de bereikbaarheid uiterst vlot verloopt. Bovendien beschikken we over een eigen parking wat U tijdverlies bespaart. Op het vlak van de koeltechnieken hebben we ons als één van de enige studieburelen in Vlaanderen gespecialiseerd in klimatisatie van lokalen en industriële toepassingen. Hiervoor werden trouwens door ons diverse ondersteunende koeltechnische programma s uitgebouwd, gebaseerd op ISO-normen, die U een nauwkeurige analyse bezorgen van de te klimatiseren of koelen ruimtes. Bovendien promoten we de koeltechnische kennis in diverse scholen en organisaties, door het geven van lessenreeksen in dat verband. Ing.De Meyer Willy is bovendien lesgever in de volgende instituten, georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs, het Ministerie van Tewerkstelling en prive instellingen HTISA Holstraat Gent SYNTRA - Autostrade rechts 3 Afsnee tel: fax: VIK Herentalsebaan 643 Wommelgem

8 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 8 Ons studiebureau heeft onafhankelijk of in samenwerking met andere studiebureaus, architekten en installateurs de volgende projekten helpen verwezenlijken: Huidige projecten de meeste recente kunnen worden geraadpleegd op onze website (naast de vele EPB-opdrachten): Barco NV Studie en advies van koeling en ventilatie bij LED-walls in Dubaï en Baghrein in opdracht van Barco Belgium Kortrijk Vlaamse Milieu Maatschappij Studie en advies betreffende heraanleg van verwarmingsinstallatie in opdracht van VMM Oostende Wijnen De Clerck NV Studie en advies betreffende HVAC en elektriciteit in de nieuwe gebouwen in opdracht van de opdrachtgever in samenwerking met het architectenbureau Goddeeris Wijkgezondheidscentrum Botermarkt Ledeberg Studie en advies voor de verbetering van de HVAC in het gebouw in opdracht van het Wijkgezondheidscentrum Internaatgebouw Wagenschot te Eke-Nazareth Haalbaarheidsstudie, advies en ontwerp van technische uitrustingen in opdracht van Atelier 4 te Gent Bowlingcentrum - restaurant met playground te Olen Studie en advies van rookafzuiging In opdracht van Buulse te Olen Sportaccommodatie in Reningelst - Poperinge Advies en studie van technische uitrustingen voor sportgebouw In opdracht van bureau Grontmij te Brugge KBC - Real Estate Advies in verband met energetische aspecten binnen de KBC-gebouwen In opdracht van KBC Real Estate Development te Brussel Hotel NH Brugge Onderzoek en advies voor binnenzwembad In opdracht van Hotel NH te Brugge Deskundig onderzoek naar doeltreffendheid van een ventilatiesysteem In opdracht van Dhr.& Mvr.Van Noppen-Cooman De Oude Scheepswerf Rupelmonde - bouwen van 60 appartementen Studie technieken - controle en opvolging van de werf In opdracht van buro NV Talboom Puurs Schenker NV Mechelen Studie HVAC en sainitaire voorzieningen bij verbouwingen In opdracht van ingenieursburo Archimedes NV en Vitech bvba

9 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 9 Bouwen van 41 serviceflats te Meise Haalbaarheidsstudie van de technieken In opdracht van Serviceflats INVEST Gemeente Lochristi Aanpassen van stookinstallatie in gemeenteschool Centrum In opdracht van het gemeentebestuur van Lochristi De Schakel te Balen Studie HVAC en sanitaire voorzieningen In opdracht van ingenieursburo Archimedes NV en Vitech bvba Politiezone Het Houtsche Warmtestudie van politie gebouwen te Beernem Oostkamp en Zedelgem in opdracht van het Stafgebouw Politiezone te Oostkamp SYNTRA Afsnee Advies en ontwerp van technieken in gebouwuitbreiding op de campus van Syntra (de vroegere IMOV) In opdracht van Syntra Midden-Vlaanderen en Arch. Van Den Broecke Patrick Euro Gardens NV Advies en de studie van de technische uitrusting voor een hotel Euro Gardens te Woluwe bestaande uit 80 hotelkamers, 24 appartementen en 39 parkings In samenwerking en in opdracht van A&C te Evere Embassy of Belgium in Washington, DC Werfopvolging HVAC ter plaatse in residentie Ambassadeur Ministerie van Buitenlandse zaken België & Vitech - Mechelen Gemeenteschool te Lochristi Advies en ontwerp van vernieuwen van stookplaats In opdracht van het gemeentebestuur te Lochristi Sociale woning en 5 appartementen te Bambrugge Advies en studie van HVAC, sanitair en elektriciteit In opdracht van Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek te Aalst De Vos bvba Total Projects - Nazareth Uitwerken van asbuilt plannen In opdracht van De Vos bvba Fortis Knokke - Lippenslaan Advies en ontwerp van HVAC - sanitair - elektriciteit in bankkantoor In opdracht van Fortis - Brussel OCMW te Bree Advies en ontwerp van elektriciteit, HVAC, sanitair en parlefonie in gebouwen van het OCMW te Bree bij het verbouwen van kantoren In samenwerking met Architecten Das-Geraets uit Leuven Uitbreiding en verbouwing van een rusthuis RUMST St.Jozef

10 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 10 Advies en ontwerp technieken in rustoord In opdracht van ingenieursburo Archimedes NV en Vitech bvba ASKIT - DE RUIMTE te Gent Bedrijvencommunicatiecentrum - Vergadercentrum Business to Business Telemarketing Alle faciliteiten voor marktonderzoek Advies en ontwerp van HVAC - sanitair en elektriciteit In samenwerking met Architectenbureau Atelier 4 Renovatie van 24 sociale woningen te Herzele Kruisveldstraat - Sint-Lievenslaan Melkerijstraat Advies en ontwerp van vernieuwing technische uitrustingen In opdracht van SHM Denderstreek te Aalst Rusthuis Mariëndal-Overijse Advies en ontwerp technieken in vervangingsnieuwbouw en uitbreiding van 94 kamers en gemeenschappelijke ruimten In opdracht van ingenieursburo Archimedes NV en Vitech bvba DHL Opglabbeek Advies voor renovatie van burelen en nieuw ontwerp technieken HVAC in opslagruimten In opdracht Vitech bvba Culobel NV Ontwerpt, produceert en implementeert een gamma reservoirs zoals accumulatoren, receivers, olieafscheiders Advies en ontwerp technieken HVAC In opdracht van Culobel NV VIVINVEST NV Advies en ontwerp technieken voor 40 appartementen en kantoren te Leuven In opdracht van ingenieursburo Archimedes NV en Vitech bvba Callens & EMK Stoomketels - thermische olieketels - industriële buisleidingen & verwarming Advies en ontwerp technieken HVAC, sanitair en elektriciteit In opdracht van Callens Willy NV te Harelbeke Winkelketen H&M Hennes & Mauritz HeadOffice BE-LUX Brussel Advies en ontwerp van alle technieken HVAC en elektriciteit In opdracht van H&M Brussel Hoofdpolitiecommissariaat ARRO te Ieper op bedrijventerrein TER WAARDE te Ieper Advies en ontwerp technieken HVAC, sanitair, elektriciteit, liften - alle technieken In opdracht van Architecten-Experts Boens-Michiels te Wervik Fortis Staden

11 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 11 Advies en ontwerp van HVAC - sanitair - elektriciteit in bankkantoor In opdracht van Fortis - Brussel Rusthuis Vliermael in Kortessem Controle-opdracht in nieuw te bouwen rusthuis in Limburg In opdracht van groep Delta - Hasselt en Vitech bvba Solvin - BASF Controle en optimalisatie van koeltechnische installaties Audit en opstelling van onderhoudscontract In opdracht van LDV consult Facq groothandel CV & Sanitair Ontwerpen technieken nieuwe vestiging Facq NV Zaventem - Architectenbureau Koen De Rycke bvba Kerk van Strijpen HVAC van bestaand kerkgebouw In opdracht van de kerkfabriek van Strijpen Delhaize NV Ontwerp HVAC, brandbeveiliging en sanitaire installatie In opdracht van Vitech - Mechelen Tontarelli Luxemburg Sanitaire installatie en afvoeren in kantoren en industriehall In opdracht van Vitech - Mechelen Thermoco NV Uitwerken as-builtplannen in appartementsblokken In opdracht van Thermoco NV Rehau NV Berekeningen vloerverwarmingen en uittekenen van verlegplannen voor distributeur van vloerverwarming met name Rehau NV Fortis Waasmunster Advies en ontwerp van HVAC - sanitair - elektriciteit in bankkantoor In opdracht van Fortis - Brussel 't Margrietje Tielen Ontwerp HVAC en sanitaire installatie in tehuis voor volwassenen met mentale handicap In opdracht van Vitech - Mechelen Kantoren en woning Notaris Podevyn HVAC en sanitaire installaties In opdracht van Vitech - Mechelen De Schakel - Balen Controle-opdracht HVAC In opdracht van Vitech - Mechelen

12 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 12 Sint-Jozefinstituut Kontich HVAC en sanitaire installaties In opdracht van Vitech - Mechelen Kras Stor Zagreb Croatian Verkooppunten voor fabrikant van pralines en chocolade In opdracht van Nivoo3 - Gent DUVEL Moortgat Breendonk HVAC in bottelarij In opdracht van Vitech - Mechelen TAMINCO (voorheen UCB) - Wondelgem Aanpassingswerken ventilatie-verwarming in labo's In opdracht van Taminco NV - Gent NV IMMIVOS - woning met zwembad Ontwerp koeling/verwarming woning met warmtepomp - zonnecollectoren en zwembad In opdracht van Van Scharen - Erembodegem Woningen met balansventilatie Warmteberekeningen met balansventilatie In opdracht van architect Christophe Debrabander - Zwalm Hoger Technisch Instituut St.Antonius Aanpassingswerken verwarming - ventilatie en sanitair In opdracht van KAHO - Gent "Huis van het Kind" in Wuustwezel Uitwerking warmtepomp voor vloerverwarming In opdracht van Vitech - Mechelen VBS Machinery bvba Ontwerpen en uittekening mechanisch ontwerpen In opdracht van VBS Machinery te Oosterzele Woning Van Laer-Brasseur Berekening van warmteverliezen en controle wanden In opdracht van architect Frederik Fossé cov KISP volwassenenonderwijs - Mariakerke Aanpassingswerken verwarming - ventilatie - elektriciteit en sanitair In opdracht van KAHO - Gent RVT Kuurne - 18 serviceflats en 48 kamers Verwarming - ventilatie - sanitair en elektriciteit In opdracht van architectenburo Knockaert - Kortrijk BRESCO - Brussel Aanpassingen installatie technieken In opdracht van Vitech - Mechelen

13 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 13 Vlaamse visserijcoöperatie Zeebrugge HVAC - sanitair - electriciteit In opdracht van Architec bvba Wevelgem Project Desloover-Wissels HVAC - sanitair - electriciteit - balansventilatie In opdracht van Architec bvba Wevelgem Den Azalee - St.Niklaas Technieken verwarming - sanitair - ventilatie In opdracht van architectenburo Alexis Versele - Gent Fortis Kortrijk Noord Advies en ontwerp van HVAC - sanitair - elektriciteit in bankkantoor In opdracht van Fortis - Brussel Fortis Ieper Advies en ontwerp van HVAC - sanitair - elektriciteit in bankkantoor In opdracht van Fortis - Brussel Residentie Vossenslag - De Haan HVAC - sanitair en elektriciteit In opdracht van de bouwfirma Van Haerents - Torhout Sidmar Vervanging koelgroep koudwals gloeiovens In opdracht van Sidmar-Zelzate OCMW Wakken Appartementen HVAC - sanitair - elektriciteit - liften - brandbeveiliging In opdracht van Arch. Mia Verzelen Fortis Lembeke Advies en ontwerp van HVAC - sanitair - elektriciteit in bankkantoor In opdracht van Fortis - BrusselFout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.reorganisatie van HVAC in dispatching In opdracht van Sidmar-Zelzate DHL Aviation Uitbreiding van technische installaties In opdracht van DHL Brussel Sidmar Selectie van luchtkanalen in warmwalserij In opdracht van Sidmar-Zelzate School Levensboom Wevelgem HVAC - sanitair - electriciteit In opdracht van Architec bvba Wevelgem

14 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 14 Huis Hebbelynck - voormalig politiekantoor Merelbeke Fase 2 - Verbouwen voormalig politiekantoor en aangelanden In opdracht van Architect Tom Leyman Merelbeke Altabuild Appartementen Residentie Hofstede Kortrijk In opdracht van ALTA Build Kortrijk Sidmar Koeling van breedtemeter in warmwalserij In opdracht van Sidmar-Zelzate Vento NV Proceskoeling, verwarming en koeling burelen, sanitair Nieuwbouw : m² produktiehal & 1.700m² kantoren In opdracht van Vento Oudenaarde & Prof. Dr. Ir. Arch. Firmin Mees Oudenaarde Ahlers House - Antwerpen Renovatie bestaand kantoorcomplex - HVAC, sanitair, sprinklers & brandbestijding In opdracht van NivOO3 - Gent AZ Maria Middelares - St.Niklaas Vernieuwing HVAC in zone CT scanner In opdracht van S&B bvba Mariakerke Residentie Probitas - Knokke - Heist Aanpassingswerken verwarming en sanitair - 86 appartementen In opdracht van de syndicus van het gebouw VIK - Wommelgem HVAC aanpassingen in bestaand complex in opdracht van de VIK te Wommelgem Appartementen (45 in totaal) residentie Bousse Zennestraat te Brussel Verwarming, sanitair en elektriciteit In opdracht van de bouwfirma Van Haerents - Torhout Foto's Abinda - ecologische bedrijf Koeling, HVAC, sanitair, elektriciteit en verlichting In opdracht van Abinda - Ruddervoorde St.Maarteninstituut te Aalst Rennovatie van stookplaatsen Watt In opdracht van het St.Maarteninstituut te Aalst En een greep uit de reeds afgewerkte opdrachten:

15 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 15 Isolava G.C.V Haalbaarheidsstudie ventilatie in produktieproces In opdracht van Isolava Wielsbeke Studiebureel R.Boydens - Brugge Studie HVAC In opdracht van Boydens Casaventa NV Koeling, HVAC en elektriciteit Nieuwbouw : 7.500m² produktiehal & 1.600m² kantoren Gekoelde transportbrug over openbare weg: 150m In opdracht van Cock's Vleeswaren - St.Niklaas Argenta hoofdkantoor Antwerpen HVAC - sanitair - electriciteit - brandbestrijding 2.500m² kantoorruimte In opdracht voor studiebureel Lenders Controleberekening van K45 bestaand gebouw In opdracht van TV Lamot te Antwerpen Expertise woning Kluizen-Evergem Expertise alle technieken In opdracht van installateur Dries D'hondt bvba - Ertvelde Fortis Kortrijkhttp://www.sabvba.com/upload/ _fortis.pdf Advies en ontwerp van HVAC - sanitair - elektriciteit in bankkantoor In opdracht van Fortis - Brussel Mily restaurantketen - Brussel HVAC - sanitair In opdracht van NivOO3 Gent Residentie Quai du Commerce Studie en advies voor renovatie stookplaats in opdracht van SDS Consult Kerk van Hofstade in opdracht van architect Rudiger Janssens Foto's Fortis Beernem Advies en ontwerp van HVAC - sanitair - elektriciteit in bankkantoor In opdracht van Fortis - Brussel MODULUS, Wavre Homologatiedossier technieken Franse normen voor energie-arme huizen In opdracht van Modulus

16 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 16 Huis Hebbelynck - voormalig politiekantoor Merelbeke Fase 1 - Aanpassingswerken verwarming In opdracht van het gemeentebestuur van Merelbeke McDonald's St.Pieters-Leeuw HVAC, sanitair en elektriciteit In opdracht van McDonald's Belgium Rennovatie Koetshuis Roosdaal HVAC, sanitair en elektriciteit In opdracht van Arch.De Backer Luc - Ternat Ziekenhuis Dikembe Mutombo Foundation, INc met capaciteit van 300 bedden te Kinshasa In samenwerking met het studiebureau Lenders Fortis Mortsel Advies en ontwerp van HVAC - sanitair - elektriciteit in bankkantoor In opdracht van Fortis - Brussel Appartementen Grote Markt St.Niklaas Verwarming en sanitaire installaties In opdracht van Immocenter Van Goethem - St.Niklaas Fortis Schellebelle Advies en ontwerp van HVAC - sanitair - elektriciteit in bankkantoor In opdracht Fortis - Brussel McDonald's Zingem HVAC, sanitaire installatie, elektriciteit en data In opdracht van McDonald's Belgium Koninklijk kasteel te Laken Sanitaire installatie, brandbestrijding, verwarming en koeling In opdracht van C.L.E.S. bvba Fortis Desselgem Advies en ontwerp van HVAC - sanitair - elektriciteit in bankkantoor in opdracht van Fortis - Brussel Zwembad Dendermonde H.Maagd College te Dendermonde In opdracht van het H.Maagd College McDonald's restaurant Korenmarkt te Gent Remoddeling van restaurant HVAC, sanitair en elektriciteit in opdracht van McDonald's Belgium As Adventure - St.Niklaas HVAC In opdracht van de firma Smets CV

17 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 17 McDonald's restaurant Keyserlei te Antwerpen Remoddeling van restaurant HVAC, sanitair en elektriciteit In opdracht van McDonald's Belgium Fortis Aalst Advies en ontwerp van HVAC - sanitair - elektriciteit in bankkantoor in opdracht van Fortis - Brussel Gemeentelijke bibliotheek te Evergem HVAC in opdracht van het gemeentebestuur te Evergem Berekenen van verwarmingsinstallaties voor diverse projecten - woongebouwen - industriële complexen In opdracht van de firma VEKA TECHNIEK te Gent Schoenen Avance HVAC en verwarming, sanitair In opdracht van Smets CV Garage Volvo Verwarming en elektriciteit in opdracht van firma Dhondt D. Hesse Center - verven HVAC, sanitair en elektriciteit In opdracht van Hesse Center - Nazareth Fortis Schepdaal Advies en ontwerp van HVAC - sanitair - elektriciteit in bankkantoor In opdracht van Fortis - Brussel DL CHEMICALS te Waregem Verwarming & ventilatie in nieuwbouw werkplaats & opslagruimte In opdracht van DL Chemicals NV Vloerverwarmingsberekeningen voor diverse projecten in opdracht van de firma REHAU NV Kantorencomplex Riemstraat te Antwerpen HVAC, vloerverwarming en sanitair In opdracht van Smets CV WEMA NV te Zedelgem HVAC, sanitaire installatie in werkplaats en burelen In opdracht van Arch. Koch Hugo (Studio for creative engineering and urban planning) McDonald's te Waterloo HVAC, Sanitaire installatie, elektriciteit & data

18 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 18 In opdracht van McDonald's Belgium McDonald's te Brussel - Virgin Complex HVAC, sanitaire installatie en elektrische installatie In opdracht van McDonald's Belgium McDonald's te Brussel - Beursplein HVAC, sanitair, elektriciteit In opdracht van McDonald's Belgium Van den Borre Roeselare en St.Niklaas - elektrozaak HVAC in opdracht van de firma Smets CV McDonald's restaurants Controle HVAC in restaurants Verviers en Oostende in opdracht van McDonald's Belgium ROCKBOOT te Gent (MS Basilea) Verwarming, sanitair, ventilatie, elektriciteit, data & domotica In opdracht van VZW Vaarwater - Arch. Janssens Rudiger Ziekenhuis Erasmus te Leuven 2,5D voorstelling koelwatercircuit In opdracht van Devis Energieën Corona Lotus te Lokeren Ontwerp HVAC nieuw magazijn In opdracht van Goethals-Slos UCO te Gent Ontwerp koeling elektrische schakelkasten In opdracht van De Swaef bvba 't Pandreitje te Brugge Ontwerp verwarming en sanitair 75 wooneenheden In opdracht van Ingenium NV VTI Vilvoorde - Michelsheem - Rusthuis te Lier - Lamaire Motors - Labo Torhout - Palliatief verzorgingstehuis - St.Elizabethziekenhuis - rusthuis Assenede Verwarming, sanitair en elektriciteit In opdracht van studieburo De Klerck NV te Brugge C&A Basilix Shopping Center - Brussel Audit HVAC In opdracht van Arch.Bureau Van Kerckhove UCO te Gent Ontwerp koeling schakelkasten In opdracht van de firma De Swaef bvba Atelier d'art urbain - Braine l'alleurd

19 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 19 HVAC In opdracht van Bureau Coget Gerechtsgebouw Antwerpen Elektriciteit In opdracht van Arch.Bureau Van Kerkhove Museum Bousse - Brussel Verlichtingsberekeningen in opdracht van Van Haerents - Torhout Acinapolis (cinemacomplex) - Namen Brandbeveiliging In opdracht van ARGOS NV Acinepolis (cinemacomplex) - St.Niklaas Brandbeveiliging In opdracht van de firma LDS Kerk Hofstade Ontwerp HVAC In opdracht van Arch. Janssens Rudiger Feestpaleis van Beervelde Ontwerp HVAC - compressorinstallatie In opdrachte van de groep Gansbeke Complex met burelen, As Adventure en Heytens te St.Denijs-Westrem Ontwerp EWG - verlichting - brandbestrijding In opdracht van Retail Estate - Mitiska In opdracht van de firma Erbeko NV: Verkoopscentra Slachthuis Vleesverwerkend bedrijf Zuivelverwerkend bedrijf Cateringsbedrijf Visbedrijf Sportcomplex Schouwburgen Appartementen Industriële bakkerij Luchtverwarming in labo's hogeschool Diverse bankfilialen

20 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 20 VI. ONTWERPEN Om U een indruk te geven van de getekende ontwerpen, hierbij een greep uit de voorbeelden van de diverse opgesomde projecten: Openbaar monument Koetshuis Gemeente Roosdaal 19 Argenta hoofdkantoor Antwerpen HVAC Electriciteit 20 Distributiecentrum vleesverwerking Casaventa/Cocks 21 Ahlers Building, renovatie van 9 kantoorvloeren en restaurant 22 ING (voormalig BBL) Brussel, Hydraulisch schema bankgebouw 23 Renovatie voormalig politiekantoor Merelbeke 24 Maria Middelares St Niklaas afdeling medische beeldvorming 25 Projectontwikkelaar Altabuild, 16 appartementen Kortrijk 26 Visverwerkend bedrijf, Belgische kust 27 St Maartens Instituut Dendermonde, Renovatie zwembad 28

21 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 21

22 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 22

23 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 23

24 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 24

25 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 25

26 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 26

27 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 27

28 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 28

29 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 29

30 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 30

31 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 31 VII. SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN Samenwerkingsovereenkomst tussen de opdrachtgever en het studiebureau S&A bvba, Krekelstraat 63, 9840 De Pinte-Zevergem. Deze overeenkomst omvat de studie, advies en opvolging omtrent: Deze studie/advies bestaat uit: Het opstellen van de nodige berekeningen Uitwerken van de diverse uitvoeringsplannen zodat gekwalificeerde aannemers een offerte kunnen maken Nazicht van de door de aannemer opgestelde uitvoeringsdocumenten Periodieke controle van de uitgevoerde werken Opvolgen van wijzigingen die tijdens de uitvoering worden aangebracht Bijwonen van de werfvergaderingen als adviesorgaan Overhandigen van een verslag met voorstel tot definitieve oplevering of tot weigering Opstellen van het lastenboek Opstellen van de meetstaat Technische prijsvergelijking Nazicht van de door de aannemer opgestelde uitvoeringsdocumenten Bijkomende werfvergaderingen in samenspraak met de bouwheer. Alle plannen en berekeningen worden zowel digitaal als op papier afgeleverd volgens de voorschriften van de opdrachtgever. Hierbij wordt tussen beide partijen overeengekomen wat het honorarium is, wat wordt vastgelegd binnen een samenwerkingsovereenkomst of een contract. Voorstel tot facturatie: Volgens de voorschriften van de opdrachtgever in onderling overleg. Betalingsvoorwaarden: Al onze facturen zijn betaalbaar binnen een gestelde wettelijke termijn van 30 dagen. De termijn van uitvoering: in principe gaan we er van uit dat de maximum termijn voor de uitvoering van de studie overeenkomt met de opgegeven termijn opgegeven door het opdrachtgevend bestuur.

32 S&A bvba Studie- en Adviesbureau Technische Uitrustingen De Pinte-Zevergem 32 Studie- en adviesbureau technieken Verwarming Koeltechniek Klimatisatie Ventilatie Elektriciteit Verlichting Sanitaire installaties Brandbeveiliging Liften Technische vorming EPB EAP EPC Bijlage: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de dokumenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste. 2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis ten opzichte van de firma S&A. De geldigheidsduur ervan is beperkt tot 10 kalenderdagen vanaf de datum van opstelling. De overeenkomst is slechts bindend indien ze wordt ondertekend door de beide partijen. 3.We behouden ons alle intellectuele rechten op onze studies en prijsopgaven. Dit houdt in dat de firmanaam kan worden vermeld op de uitgevoerde studies. 4.Bij leveringen van toestellen en/of diensten die de overschrijden behouden we ons het recht om een voorschot van 20 % te vragen op het materiaal of de diensten. 5. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. 6. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. 7. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. 8. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 30 ste dag na factuurdatum. 9. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald. 10. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 30 ste dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper. 11. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12 % per jaar. 12. Wanneer de factuur onbetaald blijft na 30 dagen zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de produkten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht. De gebeurlijke nietigheid van een van de verkoopsvoorwaarden zal niet de nietigheid van de integrale verkoopsvoorwaarden te weeg brengen. 13. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de produkten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Gent (gerechtelijk arrondissement zetel verkoper). S&A bvba Krekelstraat 63 B-9840 De Pinte (BELGIUM) Tel 0032 (0) Fax 0032 (0) BTW BE Bank account KBC

S&A bvba VOORSTELLING WERKMETHODIEK REFERENTIELIJST S&A BVBA

S&A bvba VOORSTELLING WERKMETHODIEK REFERENTIELIJST S&A BVBA S&A BVBA Studie & Adviesbureau Technische Uitrustingen Ambachtsweg 20 9820 MERELBEKE www.sabvba.com Tel: 09/329 87 75 Fax: 09/329 87 85 e-mail: info@sabvba.com Verwarming Koeling Klimatisatie Sanitair

Nadere informatie

Architectenbureau Guido VONCK bvba

Architectenbureau Guido VONCK bvba Architectenbureau Guido VONCK bvba Leon Scheerderslaan 14 9111 BELSELE Tel: +32 3 7770788 Fax: +32 3 7779928 GSM: +32 475 731765 B.T.W. BE 0474.531.918 E-mail: guido.vonck@telenet.be website: www.guidovonck.be

Nadere informatie

www.dego.be VOORWOORD & PROJECTONTWIKKELING TOTAALAFWERKING - RENOVATIE COLOFON

www.dego.be VOORWOORD & PROJECTONTWIKKELING TOTAALAFWERKING - RENOVATIE COLOFON BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers Hoogstraten - Merksplas - Ravels - Arendonk - Oud-Turnhout Turnhout - Vosselaar - Beerse - Rijkevorsel - Baarle-Hertog Provincie Antwerpen 2015-2016 VOORWOORD Een

Nadere informatie

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers zuid-limburg 2015-2016 VOORWOORD landrover.be landrover.be Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis maar een van de belangrijkste beslissingen

Nadere informatie

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat

BOUW MAPAZINE. voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat BOUW MAPAZINE voor bouwers & verbouwers Essen - Kalmthout - Wuustwezel - Brecht - Kapellen - Stabroek - Brasschaat Provincie Antwerpen 2014-2015 VOORWOORD nieuwbouw & renovatie Een huis bouwen of verbouwen

Nadere informatie

Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bestek ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Aanbestedende overheid: Provincie Antwerpen Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Opdracht: Ranst/Emblem Campus Vesta

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs Advies- en ingenieursbureaus ALGEMENE VOORWAARDEN Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs ORI - Algemene voorwaarden versie 0 2009.11.24 1 VOORWOORD ORI (Organisatie van Raadgevend Ingenieurs,

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Herinrichting van het EcoHuis Antwerpen tot demonstratie en adviescentrum duurzaam bouwen, wonen en leven van de stad Antwerpen

Herinrichting van het EcoHuis Antwerpen tot demonstratie en adviescentrum duurzaam bouwen, wonen en leven van de stad Antwerpen Algemene offerteaanvraag Prijs: 11,00 Bestek nr. 2009/1101 Herinrichting van het EcoHuis Antwerpen tot demonstratie en adviescentrum duurzaam bouwen, wonen en leven van de stad Antwerpen De offertes dienen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE : Het klantenperspectief

INHOUDSOPGAVE : Het klantenperspectief KWALITEITSHANDBOEK INHOUDSOPGAVE : Het klantenperspectief Opgesteld door kwaliteitsverantwoordelijke 2 1 / I. INHOUDSOPGAVE: Het klantenperspectief II. INHOUDSOPGAVE: Het interne processenperspectief III.

Nadere informatie

Scriptie aangeboden met het oog op het behalen van het diploma Bachelor Facilitair Management door Katinka Baele

Scriptie aangeboden met het oog op het behalen van het diploma Bachelor Facilitair Management door Katinka Baele Kaho Sint Lieven Campus WAAS Hospitaalstraat 23 B-9100 SINT-NIKLAAS tel: 03/776 43 48 fax: 03/776 34 62 Scriptie aangeboden met het oog op het behalen van het diploma Bachelor Facilitair Management door

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag van diensten

Algemene offerteaanvraag van diensten Algemene offerteaanvraag van diensten Bestek voor een raamovereenkomst voor de strategische uitbouw en digitale data ontsluiting via Toerismewerkt.be Bestek WOO-2014-03 Gepubliceerd: - in het Bulletin

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE

Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking in België Aanbestedende overheid Partena

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Website: www.appsaloon.be Tel.: +32 485 832 970 Tel.: +32

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002362

Bestek nummer CDA002362 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002362 Voor

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2011/IB/009 Het evalueren van de huidige vrijstellingstoets en het ontwikkelen en valideren van een evaluatie-instrument

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer A000036 Voor het

Nadere informatie

Fiscale knipperlichten voor de bouwsector. Praktische tips en informatie. SBB Partner voor bedrijvige mensen

Fiscale knipperlichten voor de bouwsector. Praktische tips en informatie. SBB Partner voor bedrijvige mensen P R A K T I J K G I D S Fiscale knipperlichten voor de bouwsector Praktische tips en informatie SBB Partner voor bedrijvige mensen Met SBB Online is mijn accountant 24 uur per dag met één muisklik beschikbaar.

Nadere informatie

BOUWGIDS. Regio Turnhout Arrondissement Turnhout

BOUWGIDS. Regio Turnhout Arrondissement Turnhout BOUWGIDS werk met vakbekwame aannemers Regio Turnhout Arrondissement Turnhout Warmtepompen BESTE PRIJS//KWALITEIT OP DE MARKT VLOERVERWARMING SANITAIR WARM WATER ZWEMBADVERWARMING 0473/64.64.19 WWW.BELGOSINO.BE

Nadere informatie