Het Energierenovatieprogramma 2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Energierenovatieprogramma 2020"

Transcriptie

1 Het Energierenovatieprogramma 2020 Waar staan we? Seminarie CIB - Ecohuis 26 april

2 Ter herinnering Strategische doelstelling In het Vlaamse Gewest zijn er in het jaar 2020 geen energieverslindende woningen meer 26 april

3 Operationele doelstellingen Het programma zorgt ervoor dat in 2020: Elke woning dak- of zoldervloerisolatie heeft Bestaande enkele beglazing ->verbeterd dubbel glas Centrale verwarming rendement >= 90 % Aardgaskachel rendement >= 90 % Het programma ondersteunt ondertussen : Buitenisolatie bij buitenmuren Spouwmuurisolatie en vloerisolatie Vervanging van elektrische verwarming Het programma ontmoedigt daarentegen: Luchtkoeling en elektrische weerstandsverwarming 26 april

4 Eerste prioriteiten Alle daken of zoldervloeren degelijk isoleren Alle enkele beglazing vervangen door hoogrendementsglas Alle verouderde verwarmingsinstallaties vervangen door condensatieketels Vanaf juli 2012 ook financiële ondersteuning kwaliteitsvolle isolatie van spouwmuren 26 april

5 Implementatie Bestaande en nieuwe beleidsinstrumenten Stroomlijning, o.a. ook met fiscale voordelen -> probleem Overleg met de sectoren en middenveld formele convenanten informeel en adviserend belanghebbendenoverleg Korte, middellange en lange termijn --> belang van (1) informatieverlening, in tweede instantie financiële ondersteuning, in derde instantie normerende verplichtingen zoals in nieuwbouw 26 april

6 Informatieverlening Website Gedrukte brochures (technisch en financieel) Energiewinstcalculatoren (dak, glas, ketel, muur) Websites VCB en Bouwunie: Mediacampagnes (cfr EPC, dakisolatie-campagne 2009, naar kansengroepen via netwerken in , aan immo-kantoren en notarissen, ) Vrije publiciteit in dag- en weekbladen Energieconsulenten (huishoudens, bedrijven, bouwprofessionelen) Deze en andere studiedagen 26 april

7 energiesparen.be Stijgend aantal bezoekers: 2006: : : : Algemene informatie en info premies Bestellen en downloaden brochures nog altijd gedrukte exemplaren Gestructureerde vraagbaak via webformulier 1800 per maand: 11% over premies, 54% over EPB, 18% over EPC Premiemodule Energiewinstcalculatoren Dak, glas, ketel, muur Maandelijkse actualisatie brandstofprijzen 26 april

8 Financiële ondersteuning Premie netbeheerders (liberalisering 2003) Premie niet-belastingbetalers (21/6/2008) Vlaamse dakisolatiepremie (1/1/2009) Premieregeling voor SVK s (31/3/ 2009) Sociale dakisolatieprojecten (1/1/2012) REG-budget voor sociale huisvestingsmaatschappijen Energiescans FRGE-waarborgregeling en rentesubsidie 26 april

9 Premie netbeheerders 2012 Begonnen in 2003 evaluatie in 2010 Vanaf 2012 Actieverplichtingen i.p.v. resultaatsverplichtingen Alle acties gelijk voor alle netbeheerders Prioriteiten afgestemd op energierenovatieprogramma2020 Mogelijk opnieuw aanpassing nodig ingevolge zesde staatshervorming en afschaffing belastingvermindering 26 april

10 Evolutie netbeheerderpremies (*) Dakisolatie bestaande woning HR glas ter vervanging van enkel glas Condensatieketel ter vervanging Dakisolatie bestaande woning HR glas ter vervanging van enkel glas Condensatieketel ter vervanging (*) 26 april

11 Premie niet-belastingbetalers (1) 40 % belastingvermindering is niet voor iedereen Vlaams alternatief voor de prioritaire werken van het Energierenovatieprogramma 2020 Vaste premie, onafhankelijk van de factuur Hoogte gelijkwaardig met fiscale vermindering Voor eigenaars en huurders Technische eisen zelfde als netbeheerder 26 april

12 Premie niet-belastingbetalers (2) Succes: dossiers in 2008 (5 maanden) dossiers 2009 doorlooptijd minder dan 4 maanden - 14% dakisolatie - 46% vervanging enkel glas - 40% condensatieketel Gemiddeld premiebedrag 1600 euro (18.6 milj euro) 2010 en verder: Federaal belastingkrediet Zesde staatshervorming 2012 en verder: Belastingvermindering en belastingkrediet afgeschaft 26 april

13 Vlaamse dakisolatiepremie ( ) Vaststelling: dakisolatie is meest kosteneffectief, maar geniet geen voorkeur Er is een enorm potentieel: 30 à /jaar Extra impuls om urgentie te benadrukken: Investeringskost dakisolatie wordt quasi nul Eén (gemoduleerd) forfaitair bedrag per dak Ook voor doe-het-zelf Begeleid door grote media-campagne Technische voorwaarden en aanvraag zoals netbeheerder Aandacht voor eenvoudige procedure Vanaf 2012: stroomlijning/integratie in premie DNB 26 april

14 Premie SVK (1) Huur en doorverhuur voor sociale huisvesting Doelpubliek: 4000 private woningen (2009) Budget: 12 milj. euro Groot energiebesparingspotentieel (per huurwoning) Nood aan krachtige impuls voor eigenaars 100 % subsidie, niet cumuleerbaar Sociaal engagement eigenaar en SVK: 9 jaar Controle woningkwaliteit door screening Wonen- Vlaanderen Respect voor marktvoorwaarden aannemingscontract 26 april

15 Premie SVK (2) Succes: Stijging aantal SVK: 40 -> 50 (4000->5000 woningen) werken uitgevoerd (775 huurwoningen) 360 dak- of zoldervloerisolaties 560 hoogrendementsglas 520 condensatieketels >95% van woningen voldoet niet aan Wooncode -> verbetering integrale woningkwaliteit Halfweg 2012 stilgelegd (alleen gescreende woningen nog verder behandeld tot oktober 2012) 2012 en verder: Aanpak via Vlaamse renovatiepremie + sociale dakisolatiepremie 26 april

16 Sociale dakisolatiepremie Gericht op private huurmarkt Besluit VR 23 september 2011 : ODV per 1/1/2012 Voor kwetsbare huurders 23 euro/m² aan projectpromotoren Projectpromotoren: volledige begeleiding 2012 : 6 miljoen euro, 300 daken geïsoleerd 26 april

17 REG-budget sociale huisvesting Ondersteuning via VMSW Jaarlijks recurrent budget (4,2 milj. euro in 2011) 2009: eenmalig uit energiefonds: 6,8 milj euro voor vervanging enkel glas 2011: 28,5 milj. euro extra voor o.a. vervanging oude verwarmingsketels en enkel glas 26 april

18 FRGE (1) Federaal fonds te regionaliseren Goedkope leningen 0 2% (-1,5% fiscaliteit) Voor maatregelen uit belastingvoordeel Gemeenten voorheen voor 95% borg te staan 10 september 2010 (jan. 2011): borg Vlaamse overheid 2 maart 2012: rentesubsidie voor doelgroep of via SVK Toestand 2013: 23 lokale entiteiten voor 211 gemeenten of 90% van de Vlaamse bevolking leningen voor 53 milj. euro (88 milj. waarborg) 75% Vlaamse dossiers 26 april

19 FRGE (2) Geografische dekking 26 april

20 Energieprestatiecertificaat (1) Certificaat afgegeven door een energiedeskundige (type A) Bij verkoop (1/11/2008) en verhuur (1/1/2009) Kengetal: berekend theoretisch jaarverbruik (kwh/m²) van de woning Visualisatie met kleurenbalk groen->rood Adviezen tot verbetering (ERP2020-acties prioritair) Verplichting = bijkomende mogelijkheid tot waardebeoordeling van de woning en dus ook waardeverhoging van woningbestand 26 april

21 Energieprestatiecertificaat (2) Eind 2012 : certificaten bestaande bouw Appartement Collectief Eengezinswoning woongebouw Aantal Kengetal Aantal Kengetal Aantal Kengetal <= > Totaal/Gemiddelde april

22 Structurele maatregelen Doelstelling tegen 2020 bereiken is grote uitdaging Als in de loop van het traject stimulerende acties geen afdoende effect hebben, dringen zich andere omkaderende acties op (verplichtingen) Eventueel gepaard gaan met geleidelijke afbouw subsidie als stimulerend effect -> Wooncode-eis vanaf 2015 voor dakisolatie -> Verstrenging minimale isolatie-eisen voor subsidie -> Uit te breiden met andere bouwcomponenten en niet-huursector -> Adviezen stakeholdersoverleg: Minimale eis opleggen voor componenten (constructiedelen en verwarming) Streefwaarden <-> uitwisselbaarheid Te bewijzen met (aangepast) EPC 26 april

23 Richtlijn energie-efficiëntie (25/10/2012) Artikel 4. Renovatie van gebouwen Lidstaten moeten tegen 30/4/2014 langetermijnstrategie vastleggen Overzicht van gebouwenbestand opmaken Kosteneffectieve aanpak van renovaties bepalen Maatregelen uitwerken om kosteneffectieve grondige renovaties te stimuleren Investeringsbeslissingen faciliteren Onderbouwde inschatting opmaken van voordelen 26 april

24 Een mand vol ideeën (1) Projectsubsidie voor verenigingen die leden stimuleren Geloofwaardigheid creëren: sociale druk verhogen Rollend fonds voor verenigingen Verenigingen bezetten (verouderde) woningen, maar komen niet in aanmerking voor woonpremies en belastingvermindering Voorbeeldfunctie voor leden Rollend fonds voor sociale woningbouw Huurder geeft op jaarbasis helft van E-besparing terug Terugbetaling + huurdersbijdrage = herinvestering -> groei fonds -> Alternatief: energiecorrectie van huur (in uitvoering) Financiële aanmoediging syndici Algemene vergadering ondersteunen bij beslissing <-> wetgeving 26 april

25 Een mand vol ideeën (2) Fiscaal voordeel in successierechten Vooral oudere eigenaars zijn terughoudend ( moeite niet meer ) Meerwaarde woning = meer erfenisrechten -> vermindering erfenisrechten voor prioriteiten ERP2020 Laagdrempelige info o.a. via telefoon Niet iedereen heeft internet <-> broadcast informatie -> VEA helps you : gestructureerde flow van vraag om info Slimme financiering via aannemers Overeenkomst met commerciële financiële instellingen Lening afgesloten met aannemer-kredietbemiddelaar Bouwsector verleende haar medewerking Gecoördineerde marketingstrategie Geen groot succes -> Nu: FRGE (en groene leningen) 26 april

26 Studies wegwerken knelpunten (1) Stimulering nieuwbouw i.p.v. renovatie Bestaande energieprestaties soms extreem laag Vernieuwingsgraad is extreem laag Prestaties met renovatie niet op peil te brengen Afbraak stimuleren om nieuwbouw en betere prestaties mogelijk te maken Voorzichtigheid is geboden tegen neveneffecten Federale overheid: 6% BTW (relanceplan ) Energiebesparing op zich geen voldoende reden -> Geen specifieke premie, maar verdubbeling van nieuwbouwpremie op basis van E-peil voor afbraak en heropbouw 26 april

27 Studies wegwerken knelpunten (2) Appartementen in mede-eigendom Heel wat problemen: technisch, administratief, praktisch, organisatorisch Beslissing door mede-eigenaren Niet alle werken voor iedereen even nuttig Niet alle werken voor iedereen even kostelijk Niet alle werken voor iedereen subsidieerbaar Er zijn huurders en eigenaars, bewoners en leegstand, jongeren en ouderen, Infrastructuur en concept is ook heel anders dan bij eengezinswoningen -> Gemeenschappelijke delen subsidieerbaar aan vereniging van mede-eigenaren 26 april

28 Studies wegwerken knelpunten (3) Huurder-verhuurder problematiek Eigenaar niet gemotiveerd: mag investeringen (<10% waarde woning) niet doorrekenen Eigenaar draagt de kosten, huurder plukt de vruchten Huurder ook niet gemotiveerd: geen zekerheid over terugverdieneffect -> Verplichting dakisolatie in kader van wooncode, indien niet: geleidelijk bestraft vanaf > Premie 100% voor SVK -> Sociale dakisolatieprojecten (sociale huisvesting en privé-huurpatrimonium) met collectieve aanpak en begeleiding 26 april

29 Conclusie In het Vlaamse Gewest zouden er in het jaar 2020 geen energieverslindende woningen meer mogen zijn Maar de tijd dringt Alle middelen en neuzen moeten in dezelfde richting worden gezet 26 april

Energie Renovatie Programma 2020 Resultaten enquête 2012. Wilfried Bieseman, Bernard Wallyn, Wouter Bosmans, Andy Dilles

Energie Renovatie Programma 2020 Resultaten enquête 2012. Wilfried Bieseman, Bernard Wallyn, Wouter Bosmans, Andy Dilles Energie Renovatie Programma 2020 Resultaten enquête 2012 Wilfried Bieseman, Bernard Wallyn, Wouter Bosmans, Andy Dilles Het Energierenovatieprogramma 2020 Waar staan we? www.energiesparen.be/2020 Woonforum

Nadere informatie

SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid

SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid - workshop- SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid 26/11/2010 VEA - Brussel Situering Consumptie, mobiliteit, voeding, werk,, maar zeker ook wonen vragen ENERGIE aangeboden via vrije markt energiearmoede =

Nadere informatie

Energierenovatieprogramma 2020 voor de Vlaamse woningbouw

Energierenovatieprogramma 2020 voor de Vlaamse woningbouw Energierenovatieprogramma 2020 voor de Vlaamse woningbouw Stavaza Werkgroep Gebouwen van de Vlaamse Klimaatconferentie 29 juni 2007 1 Convenanten ter ondersteuning Batibouw 22 februari 2007 Vlaamse Confederatie

Nadere informatie

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Energiepremies en energieleningen Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Overzicht - Doelstelling - Knelpunten - Ondersteuning door de stad Antwerpen - Premies - Leningen - Voorbeelden 2 Doelstelling -

Nadere informatie

1.1. Missie en opdrachten van het VEA zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering

1.1. Missie en opdrachten van het VEA zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering ONDERNEMINGSPLAN 2015-2019 VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP Hoofdstuk 1: Het Vlaams Energieagentschap als organisatie 1.1. Missie en opdrachten van het VEA zoals vastgelegd door de Vlaamse Regering Het besluit

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies.

VEA. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies. isoleer, isoleer, isoleer! Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2013 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie

Nadere informatie

Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand. Beschouwingen en inspirerende praktijken

Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand. Beschouwingen en inspirerende praktijken Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand Beschouwingen en inspirerende praktijken Advies 2015/01, 29 januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Woningkwaliteit in Vlaanderen... 5 3. Het

Nadere informatie

Groen! wil het ecologisch programma van BATIBOUW uitvoeren

Groen! wil het ecologisch programma van BATIBOUW uitvoeren DUURZAAM BOUWEN Groen! wil het ecologisch programma van BATIBOUW uitvoeren 1. Inleiding Vlaanderen telt zo n 2,4 miljoen woningen. Gemiddeld gaat in een Vlaamse woning zowat 50% van de warmte verloren

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU 1 2 1. Van wie mag u premies verwachten? In Vlaanderen kunt u via vijf kanalen premies en voordelen krijgen als u energiebesparende investeringen of andere werken aan uw woning

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN Samenlevingsopbouw NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN 1. Energetisch besparingspotentieel op

Nadere informatie

Welkom. Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT

Welkom. Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT Welkom Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT Agenda REG-premies focus op beschermde afnemers Huishoudelijke energiescans Nieuwe doelgroep Nieuwe inhoud Sociaal dakisolatieproject

Nadere informatie

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN EPB-richtlijnen

ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN EPB-richtlijnen ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN EPB-richtlijnen Liesbeth Lemmens - Energieconsulente VCB EPB regelgeving BEN (ver)bouwen EPC regelgeving Premies Dakisolatienorm Ecodesignrichtlijn Energiebeleid voor bedrijven

Nadere informatie

Eindrapport, finale versie 25 mei 2009 Auteurs: Griet Verbeeck, Anna Cornelis

Eindrapport, finale versie 25 mei 2009 Auteurs: Griet Verbeeck, Anna Cornelis Actieplan voor de bevordering van de vernieuwing van het deel van het Vlaamse woningbestand dat niet meer in aanmerking komt voor een zinvolle energierenovatie Eindrapport, finale versie 25 mei 2009 Auteurs:

Nadere informatie

Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Kortrijk, 18 april 2013. BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen

Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Kortrijk, 18 april 2013. BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen Damastweversstraat 1 8500 Kortrijk - tel. 056 28 27 76 Contact: valerie.vanhoutte@bndkortrijk.be www.bndkortrijk.be Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

Welke organisaties kunnen de overheid daarbij behulpzaam zijn en welke acties kunnen zij ondernemen?

Welke organisaties kunnen de overheid daarbij behulpzaam zijn en welke acties kunnen zij ondernemen? Aangaande punt b) van de door de Europese Commissie gevraagde strategie: Volgens de Trias Energetica is de goedkoopste kwh de kwh die niet wordt geproduceerd, maar bespaard. Isolatie wordt altijd als de

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid 1 32 Samenlevingsopbouw vzw p/a Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Steunpunt

Nadere informatie

Beleidsnota. Energie 2014-2019. stuk ingediend op. 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015)

Beleidsnota. Energie 2014-2019. stuk ingediend op. 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Energie 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Premiebedrag. 23 euro per m²

Premiebedrag. 23 euro per m² REG 2015 REG-premieaanvraag 2015 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid Premiebedrag 23 per m² Aanvraag

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie