Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot Enkel volle eigendom 5.000

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000"

Transcriptie

1 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei Belgisch Staatsblad: Van kracht sinds: Besluit van de Vlaamse regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (energiebesluit) van 19 november Voor de van welke onroerende goederen? Alleen voor volle eigendom of ook voor zakelijke rechten? Belgisch Staatsblad: Van kracht sinds: Bij het te koop stellen, inclusief advertenties Administratieve geldboete van 500 tot Nieuwbouw en renovatie (niet besproken) Residentiële en niet-residentiële gebouwen Enkel volle eigendom Bij het te huur stellen, inclusief advertenties Administratieve geldboete van 500 tot EPC residentiële gebouwen: gewone huur > twee maanden onroerende leasing woninghuur van residentiële gebouwen EPC niet-residentiële gebouwen: gewone huur > twee maanden handelshuur onroerende leasing concessies van niet-residentiële gebouwen EPC residentiële gebouwen: bij een erkende energiedeskundige type A EPC niet-residentiële gebouwen: bij een erkende energiedeskundige type D Op e-notariaat kan men afgeleverde certificaten terugvinden via dossierbeheer KFBN vastgoed EPC 33

2 Waals gewest Boek IV, art. 237/28 CWATUPE, ingevoegd door het decreet van , besluit van de Waalse regering betreffende de certificering van de bestaande woongebouwen van Voor de van welke onroerende goederen? Alleen voor volle eigendom of ook voor zakelijke rechten? Bij de EPB-certificeerder Belgisch Staatsblad: (EPB- decreet) (besluit inzake EPC voor bestaande woongebouwen) Van kracht sinds: voor de van eengezinswoningen, voor iedere andere akte tot aanwijzing, overdracht of oprichting van een zakelijk recht dan de (m.u.v. hypotheek/onderpand) of akte waarbij er een persoonlijk genotsrecht op eengezinswoningen verleend wordt, voor iedere andere akte tot aanwijzing, overdracht of oprichting van een zakelijk recht dan de (m.u.v. hypotheek/onderpand) of akte waarbij er een persoonlijk genotsrecht op andere woongebouwen verleend wordt Bij Iedere andere akte tot aanwijzing/ overdracht/oprichting van een zakelijk recht dan de (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, ) Administratieve geldboete berekend op 2 m³ bebouwd volume, met een minimum van 250 en een maximum van Bestaande residentiële gebouwen en nieuwe gebouwen Ook voor andere zakelijke rechten voorafgaand aan de op eenvoudig verzoek van de huurder EPC ter beschikking stellen van de huurder Administratieve geldboete berekend op 2 m³ bebouwd volume, met een minimum van 250 en een maximum van Alle soorten huur 34

3 Brussels Hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen van Besluit betreffende het energieprestatiecertificaat voor nieuwe gebouwen die bestemd zijn voor wooneenheden, kantoren en diensten en onderwijs van 19 juni 2008 Besluiten betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor wooneenheden en tertiaire eenheden van 17 februari 2011 Voor de van welke onroerende goederen? Alleen voor volle eigendom of ook voor zakelijke rechten? Belgisch Staatsblad: Volledig van kracht sinds 1 januari 2013 Voorafgaand aan de Gevangenisstraf van acht dagen tot twaalf maanden en een boete van 25 tot of slechts een van deze straffen Bestaande gebouwen Ook voor de vestiging van zakelijke rechten (m.u.v. de vestiging van o.a. erfdienstbaarheden) Voorafgaand aan de Gevangenisstraf van acht dagen tot twaalf maanden en een boete van 25 tot of slechts een van deze straffen Bestaande gebouwen, alle huurovereenkomsten en onroerende lease Bij een erkende EPB-certificeerder 35

4 1. Energieprestatiecertificaat in het Vlaams gewest 1.1. Waarover gaat het en welk onderscheid is er van Wat is een zgn. energieprestatiecertificaat? Een energieprestatiecertificaat is kortweg een certificaat waarin het resultaat vermeld staat van de berekening van de totale energie-efficiëntie van een gebouw, uitgedrukt in een of meer numerieke indicatoren. Daarnaast worden aan - bevelingen opgelijst voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw (artikel , 1, energiedecreet van 8 mei 2009, hierna energiedecreet) Welk onderscheid is er van Het energiedecreet maakt een onderscheid tussen: het energieprestatiecertificaat (hierna EPC) bij de bouw van een pand of bij de renovatie van een pand waarvoor er een stedenbouwkundige vergunning vereist is; het EPC voor publieke gebouwen; het EPC voor residentiële en niet-residentiële gebouwen. Van belang voor deze bijdrage zijn deze twee laatste categorieën, waarvan de wettelijke regeling volledig parallel loopt. Het EPC bij de bouw of het renoveren komt hierna dus niet aan bod Het EPC voor residentiële gebouwen Voor dit type van gebouwen geldt het besluit van de Vlaamse regering van 19 november 2010 (hierna: energiebesluit) Wat is een residentieel gebouw? Een residentieel gebouw wordt gedefinieerd als elk gebouw dat bestemd is voor individuele of collectieve bewoning (artikel 1.1.1, 2, 87 energiebesluit). 36

5 Het gaat dus zowel over woningen als over appartementen en de verplichting rust op elke wooneenheid, d.i. elke eenheid in een residentieel gebouw die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functioneren Wanneer precies bij de moet men beschikken over een EPC residentiële gebouwen? Enkel bij de van de volle eigendom Met wordt er m.a.w. bedoeld de zuivere van het geheel in volle eigendom van een residentieel gebouw dat niet door de burgemeester ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard (artikel , 2, 104 energiebesluit). Een zogenaamde gesplitste door middel van overdracht van vruchtgebruik enerzijds en de naakte eigendom anderzijds of de aktes van verdeling waarmee men uit een verdeeldheid stapt, vallen dus buiten het toepassingsgebied. Ook bij een onteigening, afgehandeld door het aankoopcomité of de dienst vastgoed akten binnen het departement Financiën en Begroting, hoeft geen EPC beschikbaar te zijn (artikel 9.2.3, 4 energiebesluit). Er is géén vrijstelling wanneer de koper het onroerend goed wenst te renoveren of af te breken. Enkel bij de authentieke akte of reeds daarvóór? De eigenaar die een residentieel gebouw te koop wil aanbieden, moet over een EPC residentiële gebouwen beschikken. De eigenaar moet op eenvoudig verzoek van een kandidaat-koper deze een geldig EPC kunnen voorleggen. Bij de draagt de eigenaar aan de koper een geldig EPC over (artikel 9.2.3, 1 energiebesluit). Er moet dus reeds een EPC voorhanden zijn bij het te koop stellen van het pand. Verder moet elke verkoper of der, alsook zijn lasthebber of gevolmachtigde, in alle commerciële advertenties die hij maakt voor de of van het gebouw, het op het EPC vermelde kengetal alsmede de unieke code van het EPC of het adres van het gebouw vermelden (artikel , 3 energiedecreet). Iedereen die een onderhandse akte inzake de van een residentieel gebouw opmaakt, moet daarin overigens vermelden of er voor het gebouw een geldig EPC bestaat en of het ter kennis gesteld werd van de verkoper (artikel 9.2.3, 2 energiebesluit). 37

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 8762 BELGISCH STAATSBLAD 08.02.2008 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie aangenomen op 1 juni 2007, van kracht in de loop van 2008 1. WAAROM EEN ORDONNANTIE OVER EPB? In Europa is de bouw verantwoordelijk

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013

BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013 H-Aar-Scherp BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013 samenwerking Inhoud 1. Inleiding... 3 2. 3. 4. Leegstand en leegstandsregister... 3 2.1. Wat is leegstand?... 3 2.2. Leegstandsregister... 3 2.3. Uitzonderingen?...

Nadere informatie

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen Brussel, 10 september 2008 Advies besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Advies Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies... 4 2.1. Neem maatregelen om

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

houdende diverse bepalingen inzake energie

houdende diverse bepalingen inzake energie stuk ingediend op 1428 (2011-2012) Nr. 4 7 maart 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 1428

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici EPB-reglementering voor klimaatregeling Technische inhoud bestemd voor de opleidingsorganisaties Reglementaire module Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014 31/12/2019 De Gemeenteraad,

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden provinciaal genootschap der notarissen van oost-vlaanderen

algemene verkoopsvoorwaarden provinciaal genootschap der notarissen van oost-vlaanderen algemene verkoopsvoorwaarden provinciaal genootschap der notarissen van oost-vlaanderen Voorafgaande titel: Toepassing Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vrijwillige of gerechtelijke

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

Infobrochure leegstand

Infobrochure leegstand Infobrochure leegstand Inhoud 1 Leegstandsregister... 2 Wanneer is een woning of een gebouw leegstaand?... 2 Zijn er uitzonderingen?... 2 Begrip zakelijk gerechtigde... 3 Hoe wordt leegstand vastgesteld?...

Nadere informatie

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer :

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer : F/035/B/2/013 AANVRAAG RIOOLAANSLUITING Gemeentebestuur Nevele DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN Dienst Planning Aan het college van Burgemeester en Schepenen Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Naam aanvrager

Nadere informatie

DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN. Entiteit keuzetabel Geef aan tot welke entiteit de beheerder behoort.

DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN. Entiteit keuzetabel Geef aan tot welke entiteit de beheerder behoort. GEBOUWEN Gebouwbeheerder DEFINITIES / RICHTLIJNEN VOOR HET INVULLEN VAN DE DATAVELDEN De entiteit verantwoordelijk voor het gebouwbeheer wordt bepaald door de aanwezigheid van middelen voor de onderstaande

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 OKTOBER 2014. [naam], met woonplaats te. [adres] [naam], [rechtsvorm],

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 OKTOBER 2014. [naam], met woonplaats te. [adres] [naam], [rechtsvorm], RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

LENINGSBESLUIT 11 MEI 1999

LENINGSBESLUIT 11 MEI 1999 pagina 1 van 9 LENINGSBESLUIT 11 MEI 1999 Leningsbesluit 11 mei 1999 (gepubliceerd dd. 24/08/1999) Besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 1999 houdende de voorwaarden voor het toestaan van leningen

Nadere informatie

2. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) p. 9-25. 3. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA p. 26-29

2. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) p. 9-25. 3. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA p. 26-29 2012 - Rapporteringfiches voor de Vlaamse Overheid: Financiering diensten van algemeen economisch belang (DAEB) 1. Serviceflats p. 2-8 2. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) p. 9-25 3. Vlaams

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2011-2012. Huisjesmelkerij. Masterproef van de opleiding Master in de rechten

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2011-2012. Huisjesmelkerij. Masterproef van de opleiding Master in de rechten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012 Huisjesmelkerij Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Ilse Verkindere (studentennr. 00807417) (major: Burgerlijk

Nadere informatie