EPB-VOORSTUDIE ENERGIEPRESTATIE & BINNENKLIMAAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EPB-VOORSTUDIE ENERGIEPRESTATIE & BINNENKLIMAAT"

Transcriptie

1 EPB-VOORSTUDIE ENERGIEPRESTATIE & BINNENKLIMAAT bouwheer: 3-bouw werf: Bouwen van een ééngezinswoning in houtskelet Kruisbaan, 2280 Grobbendonk architect: Tanja Vrolijkx Accent Architecten ebvba 3960 Bree TEL: EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 1

2 INHOUD EPB-DOSSIER DEEL 1: Inleiding, wettelijk kader en definities DEEL 2: EPB-verslaggeving EPB-verslaggever Procedure EPB DEEL 3: Indeling van de woning en EPB-eisenpakket DEEL 4: Energieprestatie Isolatie en bouwkundige gegevens Koudebruggen: behandeling van bouwknopen Verwarmingsinstallatie Productie sanitair warm water Hulpenergie DEEL 5: Binnenklimaat Woningventilatie Voorkoming oververhitting binnenklimaat DEEL 6: Energiesimulaties DEEL 7: BESLUIT Resultaten K-peil & E-peil Eventuele non-conformiteiten & administratieve boetes DEEL 8: Jaarlijkse energiekost DEEL 9: Overzicht belastingsverminderingen DEEL 10: Overzicht premie netbeheerder EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 2

3 DEEL 1: Inleiding, wettelijk kader en definities 1.1 Inleiding: De energieprestatieregelgeving is van toepassing op elk bouwproject waarvoor vanaf 1 januari 2006 een stedebouwkundige vergunning werd aangevraagd. Het betreft zowel nieuwbouw, herbouw, ontmanteling, gedeeltelijke herbouw, uitbreiding of verbouwing. 1.2 Wettelijk kader: Elk bouwproject waarvoor vanaf 1 januari 2006 een stedebouwkundige vergunning werd aangevraagd, moet voldoen aan het Energieprestatiedecreet van 7 mei Dit werd gewijzigd in het EPB-decreet dat op 22 december 2006 aangenomen is door het Vlaams Parlement en bekrachtigd werd door de Vlaamse Regering. Op 27 maart 2007 werd het EPB-decreet van 22 december 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, vanaf 6 april 2007 is het officieel in werking. 1.3 Definities: EPR: energieprestatieregelgeving: Onder deze benaming verstaat men alle regelgeving van de Vlaamse Overheid inzake energieprestatie, zowel EPB, EAP, EPC als energieprestatie voor publieke gebouwen. EPB: energieprestatie en binnenklimaat: De regelgeving voor bouwprojecten met stedebouwkundige vergunning, waarvoor dit EPB-verslag werd opgesteld. EPC: energieprestatiecertificaat: Vanaf november 2008 zal bij de verkoop van een woning een energieprestatiecertificaat beschikbaar moeten zijn, opgesteld door een energiedeskundige. Dit certificaat kan je vergelijken met het energielabel van huishoudtoestellen. Ook voor de verhuring van een woning of appartement is vanaf 2009 een dergelijk energieprestatiecertificaat nodig. EAP: energie advies procedure: Deze vrijblijvende procedure is ter beschikking van de eigenaar van een bestaand gebouw om een energiedeskundige aan te stellen die een energie-audit maakt van deze woning. In het energieverslag worden dan aanbevelingen geformuleerd inzake energiebesparing. EPC publieke gebouwen: energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen: Vanaf begin 2009 dient er aan de ingang van elk publiek gebouw een energieprestatiecertificaat zichtbaar uitgehangen worden. Alle publieke gebouwen werden in 21-categorieën ingedeeld. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 3

4 BV: beschermd volume: Het beschermde volume van een gebouw is het volume van alle kamers en ruimten van het gebouw die men thermisch wil beschermen tegen warmteverliezen naar de buitenomgeving; naar de grond en naar naburige ruimten die niet tot een beschermd volume behoren (alle kamers die continu of intermitterend verwarmd worden). De plaats van de thermisch isolerende lagen in de wanden is meestal een aanduiding van de ruimten die tot het beschermde volume behoren. DP: een deelproject is een deel van een bouwproject met eenzelfde 'aard van het werk'. Een deelproject vormt altijd één fysiek geheel. Als een bouwproject meerdere aaneengesloten gebouwen bevat, die elk onafhankelijk functioneren, wordt er per gebouw één deelproject aangemaakt. SD: een subdossier is elk deel van een deelproject met eenzelfde bestemming dat een fysiek geheel vormt of elke wooneenheid die één fysiek geheel vormt. Op de regel 'één bestemming per subdossier' geldt een uitzondering: een deel met bestemming 'kantoor' met een BV kleiner dan 800 m³ kan onder bepaalde voorwaarden samengenomen worden met een aangrenzend deel met bestemming 'wonen' (voorbeeld: een woning met verzekeringskantoor). GD: gemeenschappelijke delen: Elk fysiek aaneensluitend deel van een deelproject dat gemeenschappelijk gebruikt wordt, en behoort tot het beschermde volume van het gebouw. Alle gemeenschappelijke delen die fysiek aan elkaar grenzen, worden samengenomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen residentiële (grenzend aan minstens een bestemming wonen) en niet-residentiële gemeenschappelijke delen. Voorbeelden hiervan zijn inkom, gangen en trappenhal. AOR: aangrenzende onverwarmde ruimte: Een aangrenzende ruimte die buiten een beschermd volume gelegen is en niet verwarmd wordt (onverwarmde zolder, kelder of kruipruimte, onverwarmde veranda). EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 4

5 DEEL 2: EPB-verslaggeving 2.1 EPB-verslaggever: Ingenieur Kris Thirion is zowel als EPB-verslaggever en energiedeskundige voor publieke gebouwen erkend door het Vlaams Energieagentschap (erkenningsnummer EP02732). Hij is eveneens erkend als energiedeskundige type B (voor het uitvoeren van een energie-audit) en als type A (voor het opstellen van energieprestatiecertificaten voor verkoop en verhuur). Bovendien is hij tevens erkend door de rechtbanken als gerechtsdeskundige energie. Contactgegevens: Thirion Engineering BVBA Berlarij Lier TEL: 03/ GSM: 0494/ BTW: BE Procedure EPB: De opdracht voorziet alle wettelijke taken van de ingenieur EPB-verslaggever: 1. De bespreking met bouwheer en architect over het ganse bouwproject, met voorstelling van verschillende mogelijkheden inzake isolatie en rationeel energiegebruik, en opgave van de mogelijke premie-aanvragen; 2. De bouwkundige berekening van het BV (beschermd volume) en indeling van het bouwproject in de nodige administratieve deelprojecten en subdossiers volgens het EPB-decreet; 3. De elektronische startverklaring van het bouwproject aan de databank van het Vlaams Energie Agentschap. Het vervolgens ontvangen pdf-document dient door de EPB-verslaggever 3 jaar in zijn dossier bewaard te worden; 4. Aan de hand van het bouwplan, wordt een richtlijn opgesteld met voorgestelde isolatiediktes en isolatiematerialen en wordt het globale isolatiepeil berekend. Verschillende energiesimulaties zijn mogelijk (zonder meerprijs); 5. Het uitvoeren van de berekeningen voor het bepalen van de ventilatie-debieten en het systeem van woningventilatie; 6. Tijdens de uitvoering van het bouwproject, worden verschillende werfinspecties voorzien waarvan telkens een verslag wordt opgesteld. In het bijzonder worden de 7 constructie-elementen (o.a. gebruikte isolatiematerialen en diktes) gecontroleerd en in het verslag genoteerd; EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 5

6 7. De eindcontrole van het woningventilatiesysteem; 8. Na de voltooiing van het bouwproject, wordt het definitief eindverslag opgesteld, de resultaten hiervan worden met de bouwheer besproken; 9. De uiteindelijke energieaangifte wordt elektronisch ingediend aan het Vlaams Energie Agentschap binnen de wettelijk voorziene termijn; 10. Tenslotte wordt het energieprestatiecertificaat van het gebouw uitgereikt. De bouwtechnische informatie (zie punten 4 & 5) wordt uiteraard in nauw overleg met bouwheer en architect besproken. Een bespreking met de bouwheer wordt sterk aanbevolen om de Energie Prestatie Regelgeving in detail toe te lichten: hierbij o.a. de uiteenzetting over het eisenpakket inzake isolatie, de uitleg en keuzemogelijkheden rond woningventilatie enz. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 6

7 DEEL 3: Indeling van de woning en EPB-eisenpakket 3.1 Indeling van de woning: Volgens de energieprestatieregelgeving zijn er een 5-tal mogelijke zogenoemde bestemmingen van het gebouw: Wonen Kantoor School Industrie Andere specifieke bestemmingen (zoals o.a. handelszaken, sportfaciliteiten, enz.) 3.2 EPB-eisenpakket: Elke bestemming heeft verschillende eisen op gebied van thermische isolatiepeil (K-peil), energieprestatie (Epeil) en binnenklimaat: 3.3 Voor dit bouwproject geldt: Bestemming: wonen Aard van het werk: nieuwbouw EPB-eisen: o Thermische isolatie: maximaal K45 & maximale U-waarden of minimale R-waarden. o Energieprestatie: maximaal E80 (indien uw bouwaanvraag echter werd ingediend vóór 2010: maximaal E100). o Binnenklimaat: minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 7

8 DEEL 4: Energieprestatie 4.1 Isolatie en bouwkundige gegevens basisversie: De maatregelen om koudebruggen te vermijden moeten genomen worden (o.a. isolatie tussen betonplaat gelijkvloers en muren; isolatiesteen 1 ste laag bij plat dak, ). Vloeropbouw Welfsels + druklaag 12 cm Isolatie ( PUR ) 8 cm Uitvullingschape 5 cm Vloerafwerking (tegel) 1 cm Muuropbouw Parament 9 cm Luchtspouw 2 cm Isolatie ( rotswol ) 5 cm OSB plaat 1 cm Houtskeletwand met rotswol 14 cm Gipskartonplaat 1 cm Opbouw geïsoleerd plafond OSB-plaat Houtskelet met rotswol Gipskartonplaat 1,8 cm 20 cm 1,2 cm Opbouw plat dak Opbouw hellend dak dakdichting Isolatie (PUR) OSB-plaat Dakspanten zonder isolatie Gipskartonplaat dakbedekking Dakspanten elke 60cm rotswolisolatie spijkerflensdekens Gipskartonplaat 2 x 6 cm 1,8 cm 20 cm 1,2 cm 20 cm 1,2 cm In deze voorstudie werd gerekend met het hellend dak deels geïsoleerd (excl. zoldertop, zoals ingetekend op het bouwaanvraagplan). Buitenschrijnwerk PVC Wymar S super isolerende beglazing U=1,1 W/m²K, g=0,63 Geen thermisch verbeterde afstandhouders met zelfregelende toevoerroosters Renson type THM90 evo 4.2 Koudebruggen: behandeling van bouwknopen Voor nieuwe gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan vanaf 1 januari 2011, moet de invloed van bouwknopen verplicht worden ingerekend in het K- en het E-peil. Voorlopig is echter de nieuwe hieraan aangepaste versie van de EPB-software nog niet ter beschikking, zodat de invloed van de bouwknopen volgens de vastgelegde methodiek nog niet kan worden berekend. In afwachting daarvan wordt de invloed van de bouwknopen voorzichtig ingeschat op een vermoedelijke toename van ongeveer 5 K- en ongeveer 5 E-punten. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 8

9 4.3 Verwarmingsinstallatie basisversie: Warmte-opwekkingstoestel: Junkers condenserende combi-ketel met HR-top label Opgelet! In deze voorstudie werd gerekend met een CV-ketel geplaatst in de garage links achteraan tegen de wasplaats. Gelieve er rekening mee te houden dat een wijziging van de plaats van de ketel mogelijk een wijziging in het E-peil met zich mee kan brengen, omdat de leidinglengtes van het sanitair warm water dan dienen aangepast te worden. Warmte-afgiftetoestel: Gelijkvloers: convectoren Verdieping: convectoren Thermostatische kranen: Neen Verdeelsysteem: Alle leidingen liggen binnen het geïsoleerde beschermd volume 4.4 Productie sanitair warm water basisversie: Opwekkingssysteem warm tapwater: Via verwarmingstoestel Junkers (combi-ketel) Energiesoort voor warm tapwater: Gas Boiler aanwezig: Neen Opgelet! Indien men toch een boiler zou willen plaatsen, zorgt dit voor een stijging van het E-peil. 4.5 Hulpenergie & mechanische ventilatie basisversie: Actieve koeling: Ventilatie: Geen koeling aanwezig. Ventilatoren enkel voorzien voor hygiënische ventilatie Systeem C+ Hiervoor zijn 3 uitvoeringen beschikbaar met verschillend elektrisch verbruik: Extravent Modus standaard (21W) Extravent Modus compact (27W) Extravent Ecomodus (15W) Indien geopteerd wordt voor deze laatste uitvoering, wordt door het zeer laag elektrisch verbruik het E-peil nog met 1 eenheid verminderd. In deze voorstudie werd met de standaard uitvoering (21W) gerekend. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 9

10 DEEL 5: Binnenklimaat 5.1 Woningventilatie volgens de Belgische norm NBN D conform EPB-regelgeving: Betreffende het ventilatiesysteem heeft de bouwheer de keuze tussen verschillende technische mogelijkheden. Ofwel wordt geopteerd voor het ventilatiesysteem type C, waarbij er dan raamroosters voorzien worden in de zithoek/eethoek, bureel en slaapkamers. Dit geeft wel het nadeel dat rechtstreeks koude buitenlucht binnenkomt en constant via de extractieventilator warme buitenlucht naar buiten wordt geblazen. Energetisch is dit aldus een minder goede oplossing, die veelal wel bij renovatiewerken toegepast wordt om louter praktische redenen. Ofwel wordt er gekozen voor het ventilatiesysteem type D, waarbij er geen raamroosters geplaatst worden en de toevoer van verse buitenlucht via binnenroosters (muurroosters en/of plafondroosters) voorzien wordt. Meestal wordt dit systeem meteen voorzien van warmterecuperatie, zodat de verse buitenlucht opgewarmd wordt door de afgevoerde warme binnenlucht. We bekomen dan systeem D met warmterecuperatie, wat energetisch gezien de voorkeur verdient, doch wel een grotere investering vraagt. Voor de zogenoemde natte lokalen moet er een extractiesysteem geïnstalleerd worden met een ventilatorbox: gelijkvloers: open keuken, wasplaats en WC verdieping: badkamer EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 10

11 Aanvoer verse buitenlucht via de droge lokalen : gelijkvloers: living: opp. 35,42m² berekend ventilatiedebiet = 127,5 m³/uur. voorstel uitvoering met ventilatierooster Renson type THM90 evo boven raam in rechter zijgevel (breedte 3m00) effectief toevoerdebiet = 153,4m³/uur verdieping: slaapkamer 1 + dressing: opp. 25,77m² berekend ventilatiedebiet = 72 m³/uur. voorstel uitvoering met ventilatierooster Renson type THM90 evo boven raam in achtergevel (breedte 1m60) effectief toevoerdebiet = 80,6m³/uur slaapkamer 2: opp. 13,58m² berekend ventilatiedebiet = 48,9 m³/uur. voorstel uitvoering met ventilatierooster Renson type THM90 evo boven raam in voorgevel (breedte 1m00) effectief toevoerdebiet = 49,4m³/uur slaapkamer 3 opp. 14,06m² berekend ventilatiedebiet = 50,6 m³/uur. voorstel uitvoering met ventilatierooster Renson type THM90 evo boven raam in achtergevel (breedte 0m90) effectief toevoerdebiet = 44,2m³/uur Opgelet! Met dit type toevoerrooster bekomen we hier te weinig toevoerdebiet! Zie paragraaf 7.2 voor meer uitleg. TOTAAL TOEVOER: via Renson type THM90 evo regelbare toevoerroosters zoals ingetekend op het bouwaanvraagplan. Afvoer vochtige binnenlucht via de natte lokalen : Betreffende de afvoer van vochtige lucht in de zogenaamde natte lokalen, is het resultaat van de berekeningen als volgt: gelijkvloers: open keuken : vastgesteld debiet : 75 m³/h WC : vastgesteld debiet : 25 m³/h wasplaats : berekend debiet : 50 m³/h verdieping: badkamer : berekend debiet : 50 m³/h TOTAAL AFVOER via extractiebox: 200 m³/uur EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 11

12 Doorvoer openingen: Naast zowel aanvoer- als afvoeropeningen, dient tenslotte de toegevoerde verse buitenlucht via doorvoeropeningen zijn weg te vinden van de droge lokalen naar de natte lokalen, waar deze lucht via het extractiesysteem afgevoerd wordt. Een doorstroomopening is een niet-afsluitbare permanente opening of luchtspleet waardoor de lucht vrij van de ene naar de andere binnenruimte kan stromen. De doorstroomopening kan alleen voorkomen in binnenwanden of in of rond binnendeuren. Elke doorstroomopening zal dus tegelijk fungeren als afvoeropening van een kamer of ruimte en als toevoeropening van de naburige kamer of ruimte. Aan de doorvoeropeningen worden volgens de norm volgende eisen gesteld: niet afsluitbaar of regelbaar ofwel luchtspleet onder de deuren: min. 70 cm² voor alle hierboven vermelde lokalen (doch min. 140 cm² voor keukens) De netto hoogte van de spleet wordt aldus afhankelijk van de deurbreedte. ofwel minimale vereist debiet: min. 25m³ per uur voor alle hierboven vermelde lokalen (doch min. 50m³ per uur voor keukens) Voor de woonkamer wordt een grotere sectie aanbevolen, indien mogelijk. Aandacht voor akoestiek en esthetiek Eventueel kan als alternatief overwogen worden om gebruik te maken van een (geluiddempend) doorvoerrooster in de deur, alles heeft natuurlijk te maken met persoonlijke voorkeur en esthetiek Als voorbeeld worden enkele veel voorkomende doorvoeropeningen getoond: A: luchtspleet onder de binnendeuren B: rooster in de binnendeuren C: rooster in de binnenwanden A B C Versie A wordt het meeste toegepast, versie B enkel voor de keukendeur. TER INFORMATIE: boete bij niet-conformiteit met de EPB-eisen op het vlak van de ventilatievoorzieningen: BOETE = 4,00 per m³/h x afwijking in m³/h (uiteraard eenmalig) EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 12

13 5.2 Voorkoming oververhitting binnenklimaat: De aandachtsdrempel bij de oververhittingsindicator is 8.000kh, de maximum toegelaten waarde van de oververhittingsindicator is kh, bij overstijging hiervan wordt het verplicht om maatregelen tegen oververhitting te nemen (buitenzonnewering, 4-seizoenenglas, enz.). De berekende waarde bedraagt 9.037kh. Vermits de aandachtsdrempel slechts matig overschreden werd, is zonnewering niet echt aangewezen. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 13

14 DEEL 6: Energiesimulaties Nadat alle bouwkundige en installatietechnische gegevens ingevoerd zijn in het officiële softwarepakket van het Vlaams Energieagentschap, kan de EPB-verslaggever door het wijzigen van bouwtechnische gegevens in de materialenbibliotheek, opnieuw het nieuwe E-peil en K-peil uitrekenen. Basisversie: Het isolatiepeil (K-peil) bedraagt: K27 Opmerking! koudebruggen: behandeling van bouwknopen. Meer info onder paragraaf 4.2. Gelieve rekening te houden met een vermoedelijke toename van ongeveer 5 K- en ongeveer 5 E-punten! Deze extra punten zijn in deze voorstudie nog niet gerekend! Optie 1: ventilatiesysteem C+ EVO Dit gloednieuwe systeem is de verbeterde versie t.o.v. C+ en biedt het voordeel dat de vochtsensoren bij de ventilatiebox geplaatst zijn. Hierdoor kan bij afwezigheid (geen vochtnoch aanwezigheidsdetectie) eveneens het toerental van het extractiesysteem automatisch verminderd worden, zodat de afvoer van warme binnenlucht en het elektriciteitsverbruik verminderd wordt. (Ook heeft de bouwheer dan de keuze tussen verschillende types afvoerroosters.) resultaat: E-1, geen invloed op het K-peil resultaat: E-2 indien ook in de toiletten een aanwezigheidsdetector geplaatst wordt. Indien de afvoerdebieten afgeregeld worden en hiervan een afregelverslag wordt opgesteld, is het resultaat als volgt: resultaat: E-3, geen invloed op het K-peil resultaat: E-4 indien ook in de toiletten een aanwezigheidsdetector geplaatst wordt. Optie 2: ventilatiesysteem met warmterecuperatie installatie van SYSTEEM D ventilatiesysteem met warmterecuperatie, zodat de verse toevoerlucht naar leefruimte en slaapkamers voorverwarmd wordt door de warme afgevoerde lucht vanuit de vochtige lokalen In deze voorstudie werd gerekend met een ventilatie-unit van Thermelec, type GL300. Indien een ander merk/type gekozen wordt, kan het E-peil mogelijk wijzigen! resultaat: E-7, K-1 resultaat: E-13, K-1 indien toevoerdebiet en afvoerdebieten afgeregeld worden, m.a.w. in balans gebracht worden en ons hiervan een afregelverslag met debietsmeting wordt bezorgd. Meestal wordt dit door de installateur uitgevoerd, indien deze hiervoor over de nodige meetapparatuur beschikt. Optie 3: lage temperatuursverwarming met vloerverwarming vloerverwarming met regime 45/35 t.o.v. de standaard convectoren resultaat: E-1, geen invloed op het K-peil De iets negatieve invloed van de extra circulatiepomp werd hierin reeds meegerekend. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 14

15 Optie 4: 7,5 cm spouw in buitenmuur resultaat: E-1, K-1 Optie 5: plaatsing van thermostatische kranen resultaat: E-1, geen invloed op het K-peil Ook volgende zaken zullen een aanzienlijke daling van het E-peil met zich meebrengen. thermische zonnecollectoren met zonneboiler fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) voor het opwekken van elektriciteit warmtepomp Bij deze is het resultaat sterk afhankelijk van de technische gegevens van de gebruikte materialen. Dit dient dan afzonderlijk in detail besproken te worden. Opgelet! Bij het samentellen van de E- & K-peil resultaten van de verschillende opties, dient men rekening te houden met eventuele afrondingsfouten. BELANGRIJKE OPMERKING: Vanaf een E-peil 60 of lager wordt, na controle van het EPB-energieverslag door het Vlaams Energieagentschap, dit gemeld aan de dienst van de onroerende voorheffing. U bekomt dan een korting van 20% op de jaarlijkse aanrekening van het kadastraal inkomen, en dit gedurende een periode van 10 jaar! EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 15

16 DEEL 7: BESLUIT 7.1 Resultaten K-peil & E-peil: Berekend E-peil: E 63 (basis) Deze waarde is indicatief, geeft aan dat het uiteindelijk resultaat zeker heel energiezuinig zal zijn, doch kan nog wijzigen van zodra de effectieve technische gegevens van de verwarmingsinstallatie en het ventilatiesysteem gekend zijn. Berekend K-peil: K 27 (basis) Deze waarde betreft het globaal isolatiepeil van de woning en is definitief, voor zover tijdens het bouwproject niet afgeweken wordt van de gebruikte isolatiematerialen en overige constructieonderdelen. 7.2 Eventuele non-conformiteiten & administratieve boetes: Er werd een controle uitgevoerd naar de volgende 7 constructie-onderdelen: Vloerisolatie Spouwmuurisolatie Dakisolatie (hellend dak & plat dak) Buitenschrijnwerk (profielen) Buitenschrijnwerk (beglazing) Buitendeuren Garagepoort Alle constructie-onderdelen voldoen aan de minimale isolatieweerstanden of de maximaal toegelaten warmteverliezen. Opmerking: In slaapkamer 3 is de breedte van het raam onvoldoende voor het minimaal toevoerdebiet. Bij toepassing van de THM90 evo toevoerrooster bekomen we slechts een toevoerdebiet van 44,2m³/uur, het minimum bedraagt echter 50,6m³/uur. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 16

17 Er zijn verschillende mogelijkheden: Ofwel kan men opteren om de breedte van het raam/toevoerrooster te vergroten, doch dit moet zeker in samenspraak met uw architect gebeuren. Deze kan u dan ook adviseren of er een wijziging van de bouwaanvraag moet gemeld worden. Ofwel zou men kunnen opteren om een ander type regelbare toevoerrooster met groter doorlaatdebiet te installeren: bijvoorbeeld Renson type AR75 of Renson type Invisivent evo HF. Met de installatie van het ventilatiesysteem D met warmterecuperatie zijn er geen toevoerroosters in de ramen nodig en wordt dit probleem automatisch opgelost. Ofwel wordt er hiervoor geen bijkomende maatregel genomen. Het betreft dan een toelaatbare afwijking, welke wel op het energiecertificaat vermeld wordt. EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 17

18 DEEL 8: Jaarlijkse energiekost Toelichting: De energiekosten voor de productie van warm tapwater werden berekend op basis van de leidinglengtes tussen de CV-ketel naar de tappunten van keuken en badkamer. PV zijn fotovoltaïsche zonnepanelen, door zelf elektrische energie op te wekken, geven deze uiteraard een zeer gunstige invloed op de totale energiekost. Onder hulpenergie wordt het elektrisch verbruik verstaan van volgende toestellen: CV-ketel: elektronische sturing CV-ketel: ventilator verbrandingsluchttoevoer & rookgasafvoer CV-ketel: circulatiepomp Extra circulatiepomp voor vloerverwarming Ventilatieunit EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 18

19 DEEL 9: Overzicht belastingsverminderingen Plaatsing thermische zonnecollectoren 40 % van de factuur (BTW incl.) komt in aanmerking voor het belastingvoordeel Plaatsing PV-zonnepanelen voor productie van elektriciteit 40 % van de factuur (BTW incl.) komt in aanmerking voor het belastingvoordeel Plaatsing geothermische warmtepomp (geen lucht-warmtepomp) 40 % van de factuur (BTW incl.) komt in aanmerking voor het belastingvoordeel De maximale waarde van de jaarlijkse belastingsvermindering bedraagt per woning. Indien de investeringen betrekking hebben op fotovoltaïsche zonnepanelen, verhoogt dit bedrag tot Vergeet zeker niet dit in te vullen op uw belastingsaangifte onder code Indien jullie samen één belastingsaangifte invullen, kunt u elk de helft van het bedrag in rekening brengen onder code 1363 en Vanaf aanslagjaar 2009 kan u vermindering krijgen van de onroerende voorheffing die betrekking heeft op een energiezuinige woning of gebouw. De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting die berekend wordt op het geïndexeerde kadastraal inkomen van onroerende goederen. De vermindering wordt door de Vlaamse Belastingdienst automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. U hoeft dus zelf niets te ondernemen. U kan vermindering krijgen voor volgende gebouwen (voor een periode van 10 jaar) : voor een woning die op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E60 (vermindering = 20%) voor een woning die op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E40 (vermindering = 40%) EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 19

20 DEEL 10: Overzicht premie netbeheerder Uw netbeheerder is Eandis. Vanaf 2010 zijn de premies van de netbeheerder gewijzigd voor nieuwbouw (voor renovaties zijn de premies ongewijzigd gebleven). Nadat het energiedossier volledig afgewerkt is, ontvangt u van ons het energieprestatiecertificaat. Op basis van het behaalde E-peil kan u bij de netbeheerder met behulp van dit energieprestatiecertificaat een premie aanvragen (wij bezorgen u het aanvraagformulier), deze premie wordt na ong. 2 maanden op uw rekening gestort. Indien uw bouwaanvraag ingediend werd ná 1 januari 2010 is volgende premie-berekening van toepassing: Vanaf een behaald E-peil van E60, kan u een premie aanvragen van o Voor elk E-peil punt dat lager is dan E60, wordt bijkomend een premie gegeven van 40. o Voor elk E-peil punt dat lager is dan E40, wordt bijkomend een premie gegeven van 50. Voor verdere bespreking ben ik steeds ter beschikking! Kris Thirion 0494/ EPB-voorstudie 3-bouw_GROBBENDONK Pagina 20

EPB-advies: woning Datum: xxx

EPB-advies: woning Datum: xxx EPB-advies: woning Datum: Bouwheer Naam: Adres: Tel: Gsm: E-mail: Bouwplaats Project: Bouwen van woning Adres: Vergunning: datum bouwaanvraag: 2012 Compactheid Type: woning Geïsoleerd volume: - Verliesoppervlak:

Nadere informatie

Aangifteplichtige : WoninGent. Ligging : Louis Schuermansstraat 4, Sint-Amandsberg. App 2.4 Resultaat : K-peil : geen (*) E-peil : geen (*)

Aangifteplichtige : WoninGent. Ligging : Louis Schuermansstraat 4, Sint-Amandsberg. App 2.4 Resultaat : K-peil : geen (*) E-peil : geen (*) Aangifteplichtige : WoninGent Ligging : Louis Schuermansstraat 4, Sint-Amandsberg Woord vooraf : Dit verslag (startberekening) geeft alle materialen/installaties weer die noodzakelijk zijn voor het behalen

Nadere informatie

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving Het ABC van de energieprestatieregelgeving De Vlaamse overheid streeft er naar dat alle gebouwen in Vlaanderen energiezuinig én comfortabel worden. Een van de middelen om dit te realiseren, is de energieprestatieregelgeving,

Nadere informatie

ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen

ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen ES10-095 ELK ZIJN DAK CVBA DE BOOMGAARD Duowoningen VERSLAG DOORREKENING EPB dd.15.05.11 In het kader van de geplande werken zijn de volgende eisen betreffende de EPB-wetgeving van toepassing : Aard van

Nadere informatie

SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving

SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving VOORWERP BOUWPLAATS BOUWHEER ARCHITECT STUDIEBUREAU Renovatie van een eengezinswoning Sint Jozefstraat 69, 8301 Knokke-Heist T Heist Best cvba

Nadere informatie

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne

De BEN- woning : de woning van de toekomst. Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne De BEN- woning : de woning van de toekomst Energieconsulent Bouwunie & BVA arch. Luc Dedeyne Architect : Luc Dedeyne GSM 0473 551 568 luc.dedeyne@bouwunie.be 1 K45/E80 Nu bouwen met de eisen van de

Nadere informatie

dossiernummer datum 09024745 O J 19/10/2009

dossiernummer datum 09024745 O J 19/10/2009 dossiernummer datum 09024745 O J 19/10/2009 Betreft: EPB-verslaggeving bouwen van garages en appartementsgebouw "Residentie Carolus"-Bossuyt NV- Burgemeester Vandenbogaerdelaan 46-8870 Izegem Telefoonnummer

Nadere informatie

EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning 1ste verdieping. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning 1ste verdieping. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning 1ste verdieping VEA/EPB-A-01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte Aangifte van de energieprestatie

Nadere informatie

Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel

Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel 1 Ventilatiedocument : residentieel en niet-residentieel 1 Wat wordt in het kader van de energieprestatieregelgeving verstaan onder een verbouwing? In het kader van de energieprestatieregelgeving is een

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Res Yachting Spirit G-3493/2012/EP05127/SV/A001/D01

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Res Yachting Spirit G-3493/2012/EP05127/SV/A001/D01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Res Yachting

Nadere informatie

MATERIAALVOORSTELLING EPB 14/01/2014

MATERIAALVOORSTELLING EPB 14/01/2014 Veldstraat 11, 8760 Meulebeke Tel. 051-48 85 48 Fax. 051-48 86 16 e-mail: info@gc-a.eu MATERIAALVOORSTELLING EPB 14/01/2014 Dossiernaam 079-13 Decock - Vanbiervliet Werfadres Eeckhoutstraat z/n, 8850 Ardooie

Nadere informatie

Berekeningsmodel voorbeeldwoning volgens EPB-software

Berekeningsmodel voorbeeldwoning volgens EPB-software Berekeningsmodel voorbeeldwoning volgens EPB-software Inhoudsopgave 1 Algemeen Kader- Projectgegevens 2 2 Definiëren opbouwonderdelen- Bibliotheken 4 2.1 Constructiecomponenten 4 2.2 Opake constructies

Nadere informatie

Project Boskant Leopoldsburg Vooruitzien

Project Boskant Leopoldsburg Vooruitzien X-ECO Ing. Gert Vanden Boer Leonard Meesstraat 16 3970 Leopoldsburg 0472-32.20.98 www.x-eco.net Project Boskant Leopoldsburg Vooruitzien EPB ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT Simulatie Projectwoning type

Nadere informatie

BEN-appartementen. Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen. EPB-Rapport. Architect. Aanvraag bouwvergunning: 2015 1.0 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

BEN-appartementen. Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen. EPB-Rapport. Architect. Aanvraag bouwvergunning: 2015 1.0 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen EPB-Rapport BEN-appartementen 1.0 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS Naam van het project WM bvba Dossiernummer 141356 nieuwbouw 17 appartementen Straat Schaarbeeklei

Nadere informatie

Ingrijpende energetische renovaties: veelgestelde vragen

Ingrijpende energetische renovaties: veelgestelde vragen 1 Ingrijpende energetische renovaties: veelgestelde vragen Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. VRAGEN OVER DE DEFINITIE VAN IER... 2 1.1 Welke schildelen tellen wel en niet mee in de bepaling

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Genebroekstraat

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Meergezinswoning G-2010_316/EP15111/SV/A001/D01

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Meergezinswoning G-2010_316/EP15111/SV/A001/D01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Meergezinswoning

Nadere informatie

EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning VEA/EPB-A-01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte Aangifte van de energieprestatie en

Nadere informatie

Basisschool Nazareth. EPB verslaggeving 20/11/2013

Basisschool Nazareth. EPB verslaggeving 20/11/2013 STUDIEBURO DE KLERCK N.V. Verwarming Sanitair Elektriciteit Liften Brandbeveiliging btw : 435.975.210 DE KLERCK ENGINEERING N.V. Studieburo Burgerlijke Bouwkunde Verwarming Sanitair Elektriciteit Oud-Strijderslaan

Nadere informatie

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool

EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool EPB in Vlaanderen en hoe te gebruiken als verkoopstool Inleiding EPB Wat Waarom Wanneer De 7 Eisen van EPB Huidige normen Normen 2016 E Peil als verkoopstool technieken 2 1 Wat EPB Energie Prestatie voor

Nadere informatie

VOORBEREKENING Datum:

VOORBEREKENING Datum: Ir. Albert Wuyts Guido Gezellelaan 8 3020 Herent Tel : 0168948 07 Gsm : 0484792501 Epb-verslaggever Energiedeskundige Erkenningsnummer EP06668 VOORBEREKENING Datum: 31-01-2013 Desmedt Renting Waalsestraat

Nadere informatie

Maximale waarden K65 + eisen naar nieuwe installaties. EPB - Minimale materiaaleisen v16-07-2012. Dossier 150397 Stad Aalst Scheerlinck Wendy K22

Maximale waarden K65 + eisen naar nieuwe installaties. EPB - Minimale materiaaleisen v16-07-2012. Dossier 150397 Stad Aalst Scheerlinck Wendy K22 STUDIEBUREAU TECHNIEKEN (HVAC / ELEKTRO / SANITAIR / BRAND) - STABILITEIT - EPB Veiligheidscoördinatie niveau A - Energiecoördinator - EPC Vlaanderen Brussel Wallonië - Blowerdoor - Test prive rioleing

Nadere informatie

Wegwijzer EPB-eisen - voorbeelden

Wegwijzer EPB-eisen - voorbeelden - An.1 Wegwijzer EPB-eisen - voorbeelden Inhoudstafel 1. VOORBEELDEN MET ÉÉN AARD VAN HET WERK... 2 1.1 Uitbreiding van de woonruimte van een bestaande woning met een BV 800 m³ en zonder wooneenheden...

Nadere informatie

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen

Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen Energieprestatie en binnenklimaat van gebouwen EPB-Rapport Administratieve gegevens van het project Naam van het project Straat Gemeente Referentie kadaster Containers 3 stuks Mechelen 1-A-1 Nummer Postcode

Nadere informatie

EPB verslaggeving Auteur: Lies Gevaert

EPB verslaggeving Auteur: Lies Gevaert EPB verslaggeving Auteur: Lies Gevaert VOORSTUDIE: Advies van Energie -Prestatie naar K-peil (isolatiepeil), E-peil en hygiënische ventilatie Project: Koninklijke roei- en nautische sport oostende vzw

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

I Ventilatiesystemen principes :

I Ventilatiesystemen principes : I Ventilatiesystemen principes : Types A, B, C van ventilatie technieken: Ventilatiesysteem A : Het natuurlijke ventilatieconcept, genaamd ventilatiesysteem A, gebruikt het schoorsteenprincipe om de luchtstroming

Nadere informatie

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015

EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 1 EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE... 2 1.1 Definitie en eisen bij ingrijpende energetische

Nadere informatie

DIENSTENCENTRUM DUWIJCKPARK

DIENSTENCENTRUM DUWIJCKPARK DIENSTENCENTRUM DUWIJCKPARK de bouwheer Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) Antwerpen Lange Lozanastraat 223, B- 2018 Antwerpen vertegenwoordigd door Isabelle Verdonck 03/240 68 28 bouwplaats Plaslaar,

Nadere informatie

Nieuwbouw van 4 appartementen

Nieuwbouw van 4 appartementen Projectgegevens Dossiernr: VE55NM EPB STUDIE FICHE Nieuwbouw van 4 appartementen Resultaten: Merehoekstraat 83 9550 Hillegem app0. app0.2 app. app.2 Volume (m³): 243,62 34,8 38,5 459,35 Verliesopp.(m²):

Nadere informatie

ADVIESVERSTREKKING ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING

ADVIESVERSTREKKING ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING ADVIESVERSTREKKING ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING (EPB) Veiligheidscoördinatie Energieaudits EPB - EPC Blowerdoor Thermografie Mechelbaan 657 2580 Putte Tel. 015/ 23 57 67 Fax 015/ 34 66 25 Mail: info@dirkdegroof.be

Nadere informatie

EPB-aangifte: hoofdformulier - Kantoorgebouw. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

EPB-aangifte: hoofdformulier - Kantoorgebouw. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw EPB-aangifte: hoofdformulier - Kantoorgebouw VEA/EPB-A-01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte Aangifte van de energieprestatie

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw A703 Trabucco

Nadere informatie

Bijlage bij de EPB-aangifte: transmissieformulier. EPB-aangifte. Transmissieformulier. Kantoorgebouw G-2009/11921/EP05010/A464/D01/SD001

Bijlage bij de EPB-aangifte: transmissieformulier. EPB-aangifte. Transmissieformulier. Kantoorgebouw G-2009/11921/EP05010/A464/D01/SD001 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte Transmissieformulier Kantoorgebouw 73083-G-2009/11921/EP05010/A464/D01/SD001 Dossiernaam:

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// INSPECTIEPROTOCOL Energieprestatiecertificaat bestaande

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// INSPECTIEPROTOCOL Energieprestatiecertificaat bestaande

Nadere informatie

Firma.. Functie... Adres... Telefoon. GSM..

Firma.. Functie... Adres... Telefoon. GSM.. Hiermee geef ik TEPTEC de opdracht om de warmteverliezen te berekenen van het hierna omschreven gebouw. De berekening is volgens de norm NBN EN 12831. De informatie in de bijlage heb ik gelezen. Uw gegevens

Nadere informatie

INFORMATIE GIDS VOOR DOE HET ZELFVERS

INFORMATIE GIDS VOOR DOE HET ZELFVERS Ventileren Wat? Ventileren is verse lucht aanvoeren en vervuilde lucht, die schadelijke stoffen en geuren bevat, afvoeren. Ventileren is meer dan de kamer luchten door ramen en deuren even wijd open te

Nadere informatie

EPB-aangifte: hoofdformulier - Appartement 201. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

EPB-aangifte: hoofdformulier - Appartement 201. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw EPB-aangifte: hoofdformulier - Appartement 201 VEA/EPB-A-01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte Aangifte van de energieprestatie

Nadere informatie

HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK

HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK HET ENERGIEPRESTATIE- CERTIFICAAT (EPC) IN DE PRAKTIJK Ledenvergadering november 2008 Vastgoedalliantie Ir. Kurt Heyman, erkend energiedeskundige Inhoud presentatie EPC nov. 2008 Kort overzicht regelgeving

Nadere informatie

401 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

401 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Solheide 11 3090 gemeente Overijse bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwar 1930 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 401 De energiescore laat toe

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Bautershoven nummer 98 bus 002 bestemming appartement type - bouwar 2003 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 192 De

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Fairybankhelling nummer 2 bus 01.04 bestemming appartement type - bouwar 1991 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²ar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie nummer postnummer Tielt 3 8750 gemeente Wingene bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwar 1955 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 284 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

Lijst aanvaardbare werken voor de Energieleningen 2015

Lijst aanvaardbare werken voor de Energieleningen 2015 Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van werken die in aanmerking komen voor de energielening: 1. Dak- of zoldervloerisolatie 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten 3. Muurisolatie

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Eugeen Leenlaan 3 bus 12 3500 gemeente Hasselt bestemming appartement type - bouwjaar 1978 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 406 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

Project Claes Luc - BPC

Project Claes Luc - BPC X-ECO Ing. Gert Vanden Ber Lenard Meesstraat 16 3970 Lepldsburg 0472-32.20.98 www.x-ec.net Prject Claes Luc - BPC EPB ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT Nieuwbuwwning Ligging: Steenweg 273, 3570 Alken

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Bijlage bij de EPB-aangifte: transmissieformulier. EPB-aangifte. Transmissieformulier. Woning G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001

Bijlage bij de EPB-aangifte: transmissieformulier. EPB-aangifte. Transmissieformulier. Woning G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte Transmissieformulier Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001 Dossiernaam: Peeters

Nadere informatie

mijnepb.be MijnEPB.be Broekstraat 6 9030 Mariakerke T 09 226 12 33 M 0497 53 84 10 info@mijnepb.be

mijnepb.be MijnEPB.be Broekstraat 6 9030 Mariakerke T 09 226 12 33 M 0497 53 84 10 info@mijnepb.be mijnepb.be MijnEPB.be Broekstraat 6 9030 Mariakerke T 09 226 12 33 M 0497 53 84 10 info@mijnepb.be Wat is mijnepb? Veiligheidscoördinatie Wij voeren de veiligheidscoördinatie uit voor mijnepb.be is een

Nadere informatie

Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020

Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020 Renovatie in de bouw De zin en onzin van renovaties - bewustmaking Wat voorziet Vlaanderen op het gebied van EPB- methodiek & ERP2020 21/02/2013 Kamp C Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur

Nadere informatie

480 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

480 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gentse Baan 75 9100 gemeente Sint-Niklaas bestemming appartement type - bouwjaar 1955 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 480 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Ooievaar 8 bus 1 2060 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1965 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 379 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

388 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

388 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer d'uitseweg 15 9320 gemeente Aalst bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwar 1964 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 388 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Vondellaan nummer 45 bus 2 bestemming appartement type - bouwar 1975 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 548 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

285 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

285 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Franslaan 123 bus 3 8620 gemeente Nieuwpoort bestemming appartement type - bouwar 1994 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 285 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

259 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

259 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Oude 55 2630 gemeente Aartselaar bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwar 1981 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 259 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

294 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

294 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Statie 44 8720 gemeente Dentergem bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1992 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 294 De energiescore laat toe

Nadere informatie

497 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

497 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Molentjes 9 8510 gemeente Kortrijk bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1945 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 497 De energiescore laat

Nadere informatie

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lammekensknok 94 8770 gemeente Ingelmunster bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1216 De energiescore

Nadere informatie

245 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

245 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Batavia 7 bus 3 2000 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwar 2005 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 245 De energiescore laat toe om de heid van appartementen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Zilvervos 4 bus *1/1 2610 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 711 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie nummer postnummer Sint-Lutgardis 18 bus 1 2170 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1950 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 240 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Grote Heide nummer 12 bus 1 bestemming appartement type - bouwar 1993 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 214 De energiescore

Nadere informatie

232 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

232 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Vil 59 3511 gemeente Hasselt bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar 2001 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 232 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid

Nadere informatie

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

525 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Dorps 23 2830 gemeente Willebroek bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1918 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 525 De energiescore laat toe

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Eugeen Verelstlei nummer 14 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwar 1950 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

457 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

457 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer De Keyserhoeve 19 2040 gemeente Antwerpen bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 457 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Borrewaterstraat nummer 51 bus 0/1 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap afdeling infrastructuur west Schoonmeersstraat 26, 9000 Gent t: 09 24 24 800 f: 09 24 24 856

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap afdeling infrastructuur west Schoonmeersstraat 26, 9000 Gent t: 09 24 24 800 f: 09 24 24 856 project: bouwheer: architect: ingenieur stabiliteit: ingenieur technieken: veiligheidscoördinator: nieuwbouw Hotelschool Oostende en uitbreiding NT2 campus Ensor Generaal Jungbluthlaan 2 8400 Oostende

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Parijslaan nummer 189 bus 6 bestemming appartement type - bouwar 1975 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 155 De energiescore

Nadere informatie

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken.

575 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van collectieve woongebouwen te vergelijken. nummer postnummer Smeyskens 64 bus 2 9200 gemeente Dendermonde bestemming collectief woongebouw type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 575 De energiescore

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Wijve 114 3520 gemeente Zonhoven bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar 2005 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 225 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

VEELGEMAAKTE FOUTEN BIJ DE OPMAAK VAN ENERGIEPRESTATIECERTIFICATEN (EPC) VOOR

VEELGEMAAKTE FOUTEN BIJ DE OPMAAK VAN ENERGIEPRESTATIECERTIFICATEN (EPC) VOOR VEELGEMAAKTE FOUTEN BIJ DE OPMAAK VAN ENERGIEPRESTATIECERTIFICATEN (EPC) VOOR BESTAANDE RESIDENTIËLE GEBOUWEN (19 JUNI 2013) GEBASEERD OP HET INSPECTIEPROTOCOL VAN KRACHT SINDS 12 JANUARI 2013 (VERSIE

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaatnummer 20120515-0001118936-00000005-8 nummer postnummer Voorhavenlaan 33 9000 bus gemeente A 101 Gent bestemming type appartement - softwareversie 1.3.3 berekend

Nadere informatie

Nieuwe indeling van het gebouw

Nieuwe indeling van het gebouw 1 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 VOORWOORD... 2 1. NIEUWE BEGRIPPEN VOOR DE INDELING VAN HET GEBOUW... 2 2. WIJZIGINGEN IN DE AARD VAN DE WERKEN... 2 2.1 Aard van de werkzaamheden in de EPB-software Vlaanderen

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Jozef Dhoorelaan nummer 4 bus 32 bestemming appartement type - bouwjaar 1969 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

603 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

603 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Eiken 273 2840 gemeente Rumst bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1962 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 603 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Alfons Vandenboschstraat nummer 32 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwar 1955 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Roesbeke nummer 6 bus 5 bestemming appartement type - bouwar 2009 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 219 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat de Robianostraat nummer 72 bus bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 195

Nadere informatie

EPB-aangifte: hoofdblad - Verbouwing pand. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

EPB-aangifte: hoofdblad - Verbouwing pand. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw EPB-aangifte: hoofdblad - Verbouwing pand VEA/EPB-A-01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte Aangifte van de energieprestatie

Nadere informatie

Waarom altijd samenwerken met Heatlink

Waarom altijd samenwerken met Heatlink Waarom altijd samenwerken met Heatlink Studie en Advies Onafhankelijk ontwerp 1 ontwerp voor alle aannemers Installatieontwerp (lastenboek) Warmteverliesberekening Technische tekeningen (As-Built) EPB

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaat 20141127-0001709439-00000002-2 post 3520 gemeente Zonhoven bestemming appartement type - bouwar 1990 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 214

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Vondellaan nummer 45 bus 1 bestemming appartement type - bouwar 1975 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 344 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Drapstraat nummer 93A bus 3 bestemming appartement type - bouwar 2002 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 115 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kerkstraat nummer 61 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1980 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

571 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Haven 20 3560 gemeente Lummen bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 571 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Rode 20 8000 gemeente Brugge bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 2014 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 90

Nadere informatie

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gentse steenweg 10 bus 5 9300 gemeente Aalst bestemming appartement type - bouwjaar 1971 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 351 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Profeetstraat nummer 43 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1921 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Doornikserijksweg nummer 381 bus bestemming appartement type - bouwjaar 2004 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

177 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

177 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Grote Baan 279 3150 gemeente Haacht bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 177 De energiescore laat toe

Nadere informatie

543 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

543 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Hert 25 2590 gemeente Berlaar bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1982 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 543 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

INFORMATIE. NIEUWE AANBOUW 3) EPB aangifte 4) Factuur. BESTAANDE WONING 5) Factuur 6) Offerte 7) Factuur 8) Offerte. 1) Omschrijving 2) Plannen

INFORMATIE. NIEUWE AANBOUW 3) EPB aangifte 4) Factuur. BESTAANDE WONING 5) Factuur 6) Offerte 7) Factuur 8) Offerte. 1) Omschrijving 2) Plannen INFORMATIE 1) Omschrijving 2) Plannen NIEUWE AANBOUW 3) EPB aangifte 4) Factuur BESTAANDE WONING 5) Factuur 6) Offerte 7) Factuur 8) Offerte 9) Vragen 1) OMSCHRIJVING Er moet een EPC opgesteld worden voor

Nadere informatie

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

227 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Louis Dhont 24 bus 9 9800 gemeente Deinze bestemming appartement type - bouwar 1994 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 227 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie