Toelichting bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV op 11 februari 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV op 11 februari 2009"

Transcriptie

1 Toelichting bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV op 11 februari 2009 AGENDA 1 Opening 2 Goedkeuring van de beslissingen die de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV op 3, 5 en 6 oktober 2008 heeft genomen en van de overeenkomsten afgesloten in uitvoering van deze beslissingen (Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen door de co-voorzitters van het College van deskundigen aangesteld door het Hof van Beroep van Brussel) Voor een toelichting op dit agendapunt wordt verwezen naar de circulaire aan de aandeelhouders en het tussentijds verslag van het College van deskundigen, die voor 4 februari 2009 beschikbaar zullen worden gesteld. 2.1 Verslag van de Raad van Bestuur. 2.2 Tussentijds verslag van het College van deskundigen: conclusies en vooruitzichten. 2.3 Commentaar van de Raad van Bestuur op het tussentijds verslag van het College van deskundigen. 2.4 Voorstel tot stemming over het punt 2.5 van de agenda. 2.5 Voorstel tot goedkeuring van de verkoop van 100% van de aandelen van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., Fortis Verzekeringen Nederland N.V. en Fortis Corporate Insurance N.V. aan de Nederlandse staat op 3 oktober 2008 in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 3 oktober 2008, zoals samengevat in de circulaire aan de aandeelhouders. 2.6 Voorstel tot stemming over het punt 2.7 van de agenda. 2.7 Voorstel tot goedkeuring van de verkoop van de resterende 50% + 1 aandeel van Fortis Bank SA/NV aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij op 10 oktober 2008 en van de in voorkomend geval met de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij te sluiten transacties in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 5 en 6 oktober 2008, zoals deze verkoop en transacties zijn samengevat in de circulaire aan de aandeelhouders. 2.8 Voorstel tot stemming over het punt 2.9 van de agenda. 2.9 Voorstel tot goedkeuring van de verkoop van 100% van de aandelen van Fortis Insurance Belgium SA/NV aan BNP Paribas op 10 oktober 2008 en van de met BNP Paribas en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij te sluiten transacties in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur van 5 en 6 oktober 2008, zoals deze verkoop en transacties zijn samengevat in de circulaire aan de aandeelhouders. 3 Raad van Bestuur - Benoemingen (Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen door de Raad van Bestuur) De Voorzitter van de Algemene Vergadering zal akte nemen van het ontslag van de heer Jan-Michiel Hessels, de heer Philippe Bodson, de heer Richard Delbridge, Dame Clara Furse, de heer Reiner Hagemann, de heer Jacques Manardo, de heer Aloïs Michielsen, de heer Ronald Sandler, de heer Rana Talwar en de heer Klaas Westdijk onder de voorwaarde dat met de hieronder voorgestelde benoemingen de Raad van Bestuur zal bestaan uit ten minste drie leden. Voorstel tot benoeming onder voorbehoud van toetsing door de CBFA en benoeming als lid van de Raad van Bestuur van Fortis N.V. van: 3.1 de heer Ludwig Criel, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van 1

2 Ludwig Criel is geboren in 1951 en heeft de Belgische nationaliteit. Hij heeft een graad in de Economie en in Management aan Vlerick Leuven Gent Management School. Ludwig Criel heeft een lange loopbaan in de maritieme industrie die begon bij Boelwerf NV in In 1982 trad hij in dienst bij de Almabo groep als administratief en financieel directeur. Sinds 1991 is hij werkzaam bij CMB (Companie Maritime Belge) vanaf 1993 in de functie van financieel directeur en lid van de Raad van Bestuur. Ludwig Criel is bestuurder bij CMB nv, Euronav nv (maritieme groep), Wah Kwong Shipping Holdings, De Persgroep nv, West of England Insurance Services en Air Contractors Limited. 3.2 de heer Guy de Selliers de Moranville, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Guy de Selliers de Moranville is geboren in 1952 en heeft de Belgische nationaliteit. Hij heeft een ingenieursdiploma en een doctoraat economie van de universiteit van Leuven in België. Hij is in 1977 bij de Wereldbank begonnen, waar hij verantwoordelijk was voor projecten op het gebied van metaal en mijnbouw. Van 1982 tot 1990 was hij Senior Vice President International Investment Banking bij Lehman Brothers. In de periode was hij vice-voorzitter van de Credit Committee en lid van het Executive Committee van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD). Hierna werd Guy de Selliers de Moranville Chief Executive van MC-BBL Eastern Holdings, lid van de Raad van Bestuur en Executive Chairman voor Oost-Europa bij Robert Fleming & Co. Ltd., adviseur van de Europese Commissie en medevoorzitter van een werkgroep die de opdracht kreeg een strategie te ontwikkelen ter bevordering van de implementatie van strategische energieprojecten in de context van de energiedialoog tussen de Europese Unie en Rusland. Sinds 2003 is Guy de Selliers de Moranville Executive Chairman van Hatch Corporate Finance, opgericht in samenwerking met de Hatch Group. Guy de Selliers de Moranville bekleedt bestuursfuncties bij Solvay, Advanced Metal Group en Wimm Bill Dann. Hij is daarnaast lid van de adviesraad van Pamplona en voorzitter van de Board of Trustees van Partners in Hope. Hij was eerder lid van de internationale adviesraad van Fortis. 3.3 de heer Philippe Casier, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van De kandidatuur van Philippe Casier is voorgesteld door een groep van aandeelhouders die Philippe Casier is in 1944 geboren en heeft de Belgische nationaliteit. Hij is burgerlijk ingenieur met een MBA van Cornell University (USA). Hij begon zijn loopbaan bij de Compagnie Occidentale de Participation et de Gestion. In 1977 maakte hij de overstap naar Tractebel. Binnen deze groep heeft hij diverse functies bekleed bij Fabricom, het technische dienstverleningsbedrijf van Electrobel. Hij is tot 2004 afgevaardigd bestuurder geweest bij Fabricom en was daarnaast ook bestuurder van diverse bedrijven van de groep Tractebel. Philippe Casier bekleedt een aantal andere bestuursfuncties. Hij was behalve van het Vlaams Economisch Verbond ook bestuurslid van de Union Wallone des Entreprises. 3.4 de heer Jozef De Mey, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van De kandidatuur van Jozef De Mey is voorgesteld door Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., een aandeelhouder die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigt, 2

3 Jozef De Mey is geboren in 1943 en heeft de Belgische nationaliteit. Hij heeft een graad in de Wiskunde aan de universiteit van Gent en in het Actuariaat aan de universiteit Leuven. Hij begon zijn loopbaan in 1967 bij de controleautoriteiten van het Ministerie van Economische Zaken. Van 1969 tot 1971 was hij werkzaam bij de Kredietbank Belgie. In 1971 trad hij in dienst bij John Hancock een financiele dienstverlener waar hij diverse functies bekleedde totdat hij in 1990 overstapte naar Fortis. Bij Fortis was hij achtereenvolgens General Manager van Fortis International, CEO van Fortis AG en werd hij in september 2000 benoemd tot lid van het Executive Committee met in zijn portefeuille de Belgische en Internationale verzekeringsacviteiten. In 2007 werd hij in het Executive Committee benoemd tot Chief Investment Officer. Jozef De Mey verliet Fortis in december Sinds januari 2008 is Jozef De Mey commissaris van Fortis Bank NV, Fortis Insurance N.V., Fortis Insurance International N.V., Fortis Insurance Netherlands N.V., Fortis Insurance Belgium NV, en Geneva Association. 3.5 de heer Andrew Spencer Doman, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in De kandidatuur van Andrew Spencer Doman is voorgesteld door Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., een aandeelhouder die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigt, Andrew Spencer Doman is in 1951 geboren in Australië en heeft zowel de Britse als de Australische nationaliteit. Hij behaalde zijn master in Business Administration aan de University of New South Wales. Hij is zijn loopbaan in 1975 begonnen als Resident Medical Officer en kwam in 1976 bij de Australische diplomatieke dienst. In de periode heeft hij diverse functies gehad bij de New South Wales Health Department. Op dit moment is hij bestuurder bij McKinsey & Company, Inc, waar hij sinds 1986 diverse functies heeft bekleed. In zijn huidige functie is Andrew Spencer Doman verantwoordelijk voor belangrijke klantenrelaties in alle sectoren van de financiële dienstverlening, variërend van investmentbanking, wholesale, retail, vermogensbeheer, hedgefunds, private equity, levensverzekeringen, schadeverzekeringen en distributie van financiële diensten (bijv. verzekeringsintermediair). Andrew Spencer Doman heeft geen andere bestuursfuncties. 3.6 de heer Georges Ugeux, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van De kandidatuur van Georges Ugeux is voorgesteld door een groep van aandeelhouders die Georges Ugeux is in 1945 geboren en heeft de Belgische nationaliteit. Hij is doctor in de rechten en behaalde zijn licentiaat in economie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij is zijn loopbaan begonnen bij Société Générale de Banque, waar hij de hoofddirecteur werd van de afdeling investmentbanking en trust. Later werd hij Managing Director van de afdeling fusies en overnames van Morgan Stanley en Group Finance Director bij Société Générale de Belgique. In 1992 werd hij President en Managing Director van Kidder, Peabody Europe, en in 1995 en 1996 was hij directievoorzitter van het European Investment Fund. In de periode stond Georges Ugeux aan het hoofd van de International Group van de beurs van New York. Sinds 2003 is hij voorzitter en CEO van Galileo Global Advisors. 3

4 3.7 de heer Dirk van Daele, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van De kandidatuur van Dirk van Daele is voorgesteld door een groep van aandeelhouders die Dirk van Daele is geboren in 1961 en heeft de Belgische nationaliteit. Hij heeft een licentiaat in de economie en een MA van de universiteit van Leuven. Hij is in 1984 begonnen bij Generale Bank als managementtrainee bij Retail Banking. Daarna bekleedde hij diverse functies bij Barclays de Zoete Wedd, bij UBS, waarvoor hij in Hongkong en Singapore verbleef, en bij Dresdner Kleinwort Wasserstein, waarvoor hij in Londen, Frankfurt en Azië gestationeerd was. Dirk van Daele is momenteel Co-Chief Executive Officer van DAM Capital, waarvan hij in 2003 een van de medeoprichters was. 3.8 de heer Jan Zegering Hadders, in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur, tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in De kandidatuur van Jan Zegering Hadders is voorgesteld door een groep van aandeelhouders die minimaal 1% van het kapitaal vertegenwoordigen en vertegenwoordigd wordt door Deminor International SCRL en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), Jan Zegering Hadders is geboren in 1946 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij heeft een graad in de bedrijfseconomie aan de Universiteit van Groningen en een postdoctoraat bedrijfskunde van de Erasmus universiteit in Rotterdam. Tevens volgde hij een advanced executive education programma aan de Wharton Business School. Jan Zegering Hadders begon zijn loopbaan bij AMRO Bank in 1972 waar hij verschillende functies bekleedde op het gebied van marketing, strategie, planning & control. In 1986 stapte hij over naar Postbank waar hij General Manager Wholesale banking werd, dezelfde functie bekleedde hij na de fusie met NMB bij NMB Postbank. Na de fusie van NMB Postbank met Nationale Nederlanden en de totstandkoming van ING Groep bekleedde hij daar diverse functies. Jan Zegering Hadders was General Manager Organisation, General Manager Corporate Communications & Strategy en lid van de Raad van Bestuur van ING Nederland/CEO WUH (hypotheek- en securities bank). Van 2004 tot 2008 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van ING Nederland/ hoofd Wholesale banking clients van ING Group. Jan Zegering Hadders houdt een aantal commissariaten, onder andere bij Grontmij nv, GET Holdings en E-concern. Met uitzonderling van de heer Jozef De Mey voldoen alle voorgedragen leden van de Raad van Bestuur aan de criteria die Fortis hanteert voor de onafhankelijkheid van haar bestuurders (deze zijn vermeld in het Fortis Governance Statement). ************* Hieronder worden ter informatie nadere gegevens verstrekt over de bezoldiging van niet-uitvoerende bestuursleden, in overeenstemming met het bezoldigingsbeleid zoals dat op 11 oktober 2004 is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis N.V. Het bezoldigingsbeleid wordt nader uiteengezet in het Fortis Governance Statement en in noot 11 van de toelichting bij de jaarrekening: 4

5 De bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuursleden bestaat uit de reguliere basisvergoeding voor het lidmaatschap van de Raad van Bestuur en een vergoeding voor de aanwezigheid op vergaderingen. Niet-uitvoerende bestuursleden ontvangen een vaste vergoeding van EUR (voorzitter) en EUR (overige niet-uitvoerende bestuursleden) per jaar. De vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Bestuur en van bestuurscommissies EUR Niet-uitvoerende bestuursleden ontvangen geen jaarlijkse bonussen of aandelenopties en bouwen geen pensioenrechten op. Niet-uitvoerende bestuursleden hebben geen recht op ontslagvergoeding. 4 Sluiting ************ 5

Deze Registratiedatum wordt vastgesteld op 15 april 2015 om middernacht (CET), overeenkomstig artikel 18 a) van de statuten van de vennootschap.

Deze Registratiedatum wordt vastgesteld op 15 april 2015 om middernacht (CET), overeenkomstig artikel 18 a) van de statuten van de vennootschap. Brussel, 28 maart 2015. Zoals aangekondigd in de oproeping van 3 maart 2015, bevestigt de Raad van Bestuur van ageas SA/NV dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering NN Group N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering NN Group N.V. Buitengewone Algemene Vergadering NN Group N.V. Den Haag, 6 oktober 2015 Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. (de

Nadere informatie

Agenda. 5. Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de vennootschap

Agenda. 5. Voorstel tot herbenoeming van KPMG Accountants N.V. als externe accountant van de vennootschap Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 31 maart 2011, aanvangende om 10.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

4. Benoeming van de registeraccountant van de vennootschap voor het boekjaar 2008.

4. Benoeming van de registeraccountant van de vennootschap voor het boekjaar 2008. ASM International N.V. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. te houden op woensdag 21 mei 2008 om 14.00 uur in het Nassau Paviljoen van het Hilton

Nadere informatie

ING Groep N.V. Algemene Vergadering. Maandag 13 mei 2013, 14.00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Nederland

ING Groep N.V. Algemene Vergadering. Maandag 13 mei 2013, 14.00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Nederland ING Groep N.V. 2013 Algemene Vergadering Maandag 13 mei 2013, 14.00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Nederland Deze vergadering wordt uitgezonden op de website van ING Groep:

Nadere informatie

PERSBERICHT. Brussel, Parijs, 17 november 2005 17u00 NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN DE DEXIA-GROEP

PERSBERICHT. Brussel, Parijs, 17 november 2005 17u00 NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN DE DEXIA-GROEP PERSBERICHT Brussel, Parijs, 17 november 2005 17u00 NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN DE DEXIA-GROEP Overeenkomstig de krachtlijnen die bekend werden gemaakt op 26 april 2005, heeft de raad van bestuur,

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2015 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van Pinguin NV is per 31 december 2012 samengesteld uit:

De Raad van Bestuur van Pinguin NV is per 31 december 2012 samengesteld uit: De Raad van Bestuur van Pinguin NV is per 31 december 2012 samengesteld uit: The Marble BVBA, voorzitter, vertegenwoordigd door Luc Van Nevel (64 jaar), vaste Niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder

Nadere informatie

Corporate governance verklaring

Corporate governance verklaring Corporate governance verklaring De Vennootschap voegt zich naar de Belgische Corporate Governance Code 2009, die beschikbaar is op de volgende website: www.corporategovernancecommittee.be. Ze publiceert

Nadere informatie

6. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.

6. Decharge van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. ASM International N.V. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V. te houden op donderdag 14 mei 2009 om 14.00 uur in het Nassau Paviljoen van het Hilton

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE TOELICHTING Gewone Algemene Vergadering te houden

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

-------- OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

-------- OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk President Kennedypark 35 B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE 0473.191.041 Rechtspersonenregister Kortrijk -------- OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel

TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten Leden van de raad van bestuur Leden van de raad van commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. Te houden op 30 maart 2006 2 Bindende

Nadere informatie

De toelichting op de agenda bevat een nadere uitleg van de agenda. 1

De toelichting op de agenda bevat een nadere uitleg van de agenda. 1 TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op woensdag 24 april 2013 De agendapunten 3, 4,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015

Reed Elsevier NV Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2015 De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda voor de Jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

voor de jaarvergadering, te houden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

voor de jaarvergadering, te houden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen Koninklijke DSM N.V. AGENDA AVA 2011 voor de jaarvergadering, te houden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep

Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep Brussel, Parijs, 13 december 2013 Na grote vooruitgang geboekt te hebben in de uitvoering van het geordende resolutieplan goedgekeurd door de Europese Commissie

Nadere informatie

Imagine the result. Seamlessly Global. Jaarlijkse Algemene Vergadering

Imagine the result. Seamlessly Global. Jaarlijkse Algemene Vergadering Imagine the result Seamlessly Global Jaarlijkse Algemene Vergadering 13 mei 2015 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Toelichting op de agenda De jaarlijkse Algemene Vergadering van ARCADIS

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE TOEPASSING VAN DE CORPORATE GOVERNANCE REGELS BIJ DE SOLVAY GROEP IN 2004

VERSLAG OVER DE TOEPASSING VAN DE CORPORATE GOVERNANCE REGELS BIJ DE SOLVAY GROEP IN 2004 VERSLAG OVER DE TOEPASSING VAN DE CORPORATE GOVERNANCE REGELS BIJ DE SOLVAY GROEP IN 2004 INLEIDING Dit verslag heeft de regels van Corporate Governance tot onderwerp, zoals de Solvay-groep die in 2004

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 13 april 2010 om 14:00 uur in het KPN Telehouse, La

Nadere informatie

III Verklaring inzake deugdelijk bestuur

III Verklaring inzake deugdelijk bestuur 30 Raad van bestuur - van links naar rechts: Teun Jurgens, Luc Bertrand, Julien Pestiaux, Jacques Delen, Frederic van Haaren, Pierre Willaert, Pierre Macharis, Thierry van Baren Jaarverslag 2011 III Verklaring

Nadere informatie

sinds 31 december 2012 3. WILLIAM G. McEWAN (1956)

sinds 31 december 2012 3. WILLIAM G. McEWAN (1956) GOVERNANCE 1. MATS JANSSON (1951) RAAD VAN BESTUUR Voorzitter sinds 2012 Bestuurder van Danske Bank Voormalig Voorzitter van ICA Detailhandel en Deputy CEO en Voorzitter van de Groep Voormalig CEO van

Nadere informatie

Toelichting op de agenda

Toelichting op de agenda Toelichting op de agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TomTom NV (de Vennootschap ) welke gehouden zal worden op donderdag 26 april 2012 om 10.00 uur in Muziekgebouw aan

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)..

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

7 Benoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (ter stemming)

7 Benoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (ter stemming) De jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V. wordt gehouden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Crowne Plaza Den Haag Promenade hotel in Den Haag Agenda 1 Opening en mededelingen 2 Verslag

Nadere informatie

INHOUD OVER ONZE ORGANISATIE

INHOUD OVER ONZE ORGANISATIE INHOUD 2 IN EEN OOGOPSLAG 6 BRIEF VAN DE VOORZITTER 8 LEDEN RAAD VAN BESTUUR AEGON N.V. 9 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 13 LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 14 BEZOLDIGINGSBELEID EN VERSLAG

Nadere informatie