Cultuurprijs & Jeugdduim uitgereikt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuurprijs & Jeugdduim uitgereikt"

Transcriptie

1 Cultuurprijs & Jeugdduim uitgereikt In GOC Ter Voncke werden op zaterdag 18 januari naar jaarlijkse traditie de Jeugdduim en de Cultuurprijs uitgereikt. De Jeugd- en Cultuurraad sloegen de handen in elkaar om op zoek te gaan naar de opvolgers van Clamotte Rock en De Herenthoutse Stoeter. Jeugdatelier Matsijs won tijdens de gala-avond zijn tweede Jeugdduim, nadat ze ook al in 2007 het gouden beeldje mee naar huis kregen. Voor de jonge garde van het atelier is de Jeugdduim 2013 een bekroning voor al het harde werk van de afgelopen maanden. Ze kregen de prijs uit handen van schepen van jeugd Tine Witvrouwen en de voorzitster van de Herenthoutse Jeugdraad Magali Hoefkens. De Cultuurprijs 2013 ging naar Jef Aerts, die het in een spannende openbare stemmentelling haalde van Minc vzw. Als uitgever/hoofdredacteur/ van De Schaokel ontving hij zijn cultuurtrofee van schepen van cultuur Patrick Heremans en de voorzitter van de Herenthoutse Cultuurraad Jan Limbos. Jef had eerder al aangekondigd na 20 jaren dienst zijn pen neer te zullen leggen in 2014; deze prijs laat de grote waardering voor zijn arbeid blijken. Kunstenaar Jef Van Grieken werd tijdens het gala geroemd met een lifetime achievement award voor zijn rijke carrière. Foto s: Eddy Verschueren

2 37ste jaargang nummer verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen - t f Inhoudstafel Nuttige informatie 2 Nieuws uit de gemeenteraad 3 Nieuws uit de OCMW-raad 3 25 mei 2014: verkiezingen voor Europees, Federaal en Vlaams parlement 4 Hernummering Cardijnlaan op 1 september Nieuwe inreisvoorwaarden voor Turkije 5 Invullen aangifte personenbelasting 5 Wat kost een lening mij? 6 Juridische dienst - Afstand bij beplantingen tussen tuinen 6 BIZ-Kempen 7 Praathuis 7 Je restafvalcontainer te klein? 8 Bosgroep Zuiderkempen, sterk door vrijwilligers! 8 Uitbetaling sociale correctie op de DIFTAR-factuur in november 8 VOC Neteland stelt zich voor op de MINA-raad van 29 april 8 Met Belgerinkel naar de Winkel 2014, dat is elke dag winnen! 9 Word vriend van den tap en win een bakfiets 9 Hondenpoep: ruim het a.u.b. op! 9 Infosessie Rechten en plichten van verhuurders 10 Hoe vochtproblemen voorkomen? 10 Graveren van fietsen 10 Spelletjes spelen, het leukste kwartiertje van de dag! 11 Infoavond Ruzie in huis op 13 mei Week van de Opvoeding: opvoeden in beweging! 11 Peuters & zo sluitingsdagen 12 Ga voor een job in de kinderopvang! 12 Nieuw in Herenthout: dienst aangepast vervoer 13 RolMobiel arrondissement Turnhout 13 Senior Games 13 Klusjesdienst 13 Week van de Amateurkunsten (WAK) Herenthout Feest: De Drie Koningen! 14 Fietsknooppuntennetwerk Antwerpse Kempen 14 Bouw mee aan de toekomst van het Herenthoutse Erfgoed! 14 (H)eerlijke picknick 14 Speelpleinwerking Speelpleinwerking Herenthout werft aan! 15 Grabbelpas in Herenthout 15 Wordt jouw straat dit jaar een échte speelstraat? 15 Snelnieuws bib 15 Gevaar! 16 E-boeken in onze bib 16 Regionale activiteiten 16 Regionale vormingsactiviteiten 16 Regionale vakantieactiviteiten 16 Toerismeraad presenteert Kapelletjesroute 16 Vertelavond GROS 17 Hoe voorkom je dat je kind rookt, drugs gebruikt of onverstandig omgaat met alcohol? 17 UiT in Herenthout Teksten Gemeentenieuws 20 Fotowedstrijd Lokaal Bestuur 20 Onderwijs in Herenthout 20 Huldiging sportlaureaten & kampioenen Mededelingsstrook 20 algemene sluitingsdagen Herenthuis maandag 21 april 2014 donderdag 1 mei 2014 donderdag 29 mei 2014 vrijdag 6 juni 2014 maandag 9 juni 2014 vrijdag 11 juli 2014 maandag 21 juli 2014 Nuttige informatie Alle loketten samen open maandag tot vrijdag van 9.00 tot uur Loket Bouwen & Wonen Bouwelse Steenweg 8, T , Open op: ma: uur en uur / di-wo: uur Sluitingsdagen: maandag 7 juli 2014: ganse dag & avond gesloten Tijdens juli en augustus: loket gesloten in de namiddag (wel open op maandagavond) Loket Kids & co Zwanenberg 27, T , Open op: ma: doorlopend van uur di + do: in de namiddag telefonisch bereikbaar tot uur Sluitingsdagen: vrijdag 2 mei 2014 vrijdag 30 mei 2014 Loket Leven & Ondernemen Bouwelse Steenweg 8, T , Open op: ma: uur en uur / di-wo: uur Sluitingsdagen: maandag 7 juli 2014: ganse dag & avond gesloten Tijdens juli en augustus: loket gesloten in de namiddag (wel open op maandagavond) Loket Sociale Dienst Bouwelse Steenweg 52, T , Open op: ma: uur Elke namiddag op afspraak Elektronisch opladen budgetmeter: tijdens de openingsuren en in de namiddag van tot uur. Contactpunt Werkwinkel/PWA: Bouwelse Steenweg 14, T , Open op: maandag-dinsdag-vrijdag: van uur woensdag en donderdag: gesloten maandagavond na afspraak ( uur) Sluitingsdagen: maandag 19 mei 2014 van 30 juni tot en met 15 juli 2014 Loket Vrije Tijd Bouwelse Steenweg 8, T , Open op: ma: uur en uur / di-wo: uur Sluitingsdagen: maandag 7 juli 2014: ganse dag en avond gesloten Tijdens juli en augustus: loket gesloten in de namiddag (wel open op maandagavond) Sluitingsdagen bibliotheek: zondag 20 april 2014 maandag 21 april 2014 (leesruimte ook gesloten) donderdag 1 mei 2014 donderdag 29 mei 2014 zondag 8 juni 2014 maandag 9 juni 2014 (leesruimte ook gesloten) zondag 6 juli 2014 vrijdag 11 juli 2014 (leesruimte ook gesloten) maandag 21 juli 2014 (leesruimte ook gesloten) Sluitingsdagen sporthal: donderdag 1 mei 2014 donderdag 29 mei 2014 zondag 8 juni 2014 maandag 9 juni 2014 jaarlijkse sluiting sporthal: 11 juli tot en met 3 augustus 2014 Deze sluitingsdagen zijn niet van toepassing op de cafetaria. Loket Zorg & Gezondheid Molenstraat 56, T , Open op: Elke namiddag op afspraak of voor dringende zaken. Sluitingsdagen cafetaria: maandag en feestdagen vrijdag 30 mei 2014 vrijdag 6 juni 2014 vrijdag 27 juni

3 Herenthout Nieuws uit de gemeenteraad Gemeenteraad van 27 januari 2014 Principeovereenkomst oprichting sportgebouw De gemeenteraad keurde een principeovereenkomst goed tussen de gemeente en de vzw KFC Herenthout betreffende de oprichting van een sportgebouw aan het gemeentelijk sportcomplex t Kapelleke. Een gedeelte van de gronden zal door de gemeente in erfpacht gegeven worden aan KFC Herenthout zodat de club hier op eigen kosten een sportgebouw kan oprichten. Hiervoor zal de gemeente een renteloze lening toestaan voor een gedeelte van deze kosten. KFC Herenthout verbindt zich ertoe het sportgebouw op te richten en af te werken volgens het plan, het bestek en de instructies van het ontwerpbureau aangesteld door de gemeente. Definitieve goedkeuring rooilijn- en onteigeningsplan Dekbunders De gemeenteraad keurde het ontwerp van het rooilijn- en onteigeningsplan voor Canadadreef, Zwaluwenlaan en Leibeeklaan (Dekbunders) definitief goed. Dit is een stap in het dossier betreffende de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken in de wijk. De betrokken bewoners zullen niet onteigend worden. Het gaat om een bekrachtiging van de feitelijke situatie, met andere woorden de grond die nu reeds in de wegzate gelegen is. Goedkeuring Burgemeestersconvenant Door het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant engageert het Lokale Bestuur zich om de CO 2 -uitstoot tussen nu en 2020 met 20 % te verminderen over het hele grondgebied van onze gemeente. Om dit doel te bereiken is het gemeentebestuur bereid zich te binden aan een actieplan betreffende duurzame energie. Op deze manier wil het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid opnemen voor het bestrijden van de opwarming van de aarde. Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW De OCMW-raad besliste op 7 januari 2014 om de vrijgekomen functie van OCMW-secretaris niet open te stellen maar te laten invullen door de gemeentesecretaris. Hiervoor keurde de gemeenteraad een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW goed betreffende het gelijktijdig uitoefenen van beide functies. Vanaf 1 februari 2014 heeft gemeentesecretaris Annick Van Leemput ook de administratieve leiding over het OCMW. Gemeenteraad van 24 februari 2014 nieuwe concessionaris georganiseerd zal worden. Geïnteresseerden kunnen de voorwaarden vrijblijvend opvragen op het gemeentesecretariaat, T of via mail Gemeenteraad van 24 maart 2014 Grabbelpas De gemeenteraad vestigde een retributie op het afleveren van een grabbelpas voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Met deze pas kunnen de kinderen aan een verminderd tarief deelnemen aan jeugdactiviteiten georganiseerd door onze gemeente en andere gemeenten & steden. De grabbelpas kost 4,00 euro en kan gekocht worden aan het Loket Vrije Tijd. Voorlopige vaststelling nieuwe straatnamen De straatnamen voor de twee nieuwe verkavelingen in onze gemeente werden na advies van de Cultuurraad voorlopig vastgesteld. Voor de verkaveling tussen Cardijnlaan en Sportstraat werd de straatnaam Meulenveld voorgesteld. De voorlopige straatnaam voor de verkaveling aan Bouwelse Steenweg is Ten Hove. Nu volgt een openbaar onderzoek waarbij na afloop de gemeenteraad de straatnamen definitief zal vaststellen. Nieuws uit de OCMW-raad Raad van 7 januari 2014 De raad keurt het budget 2014 en de meerjarenplanning goed. De raad beslist om het ambt van OCMW-secretaris dat vacant werd op 19 december 2013, niet open te stellen. Het ambt van OCMW-secretaris wordt ingevuld door de gemeentesecretaris vanaf 1 februari Gemeente en OCMW zullen een beheersovereenkomst afsluiten overeenkomstig artikel 271 van het gemeente- en OCMW-decreet. Raad van 4 februari 2014 De raad keurt het herwerkte kwaliteitshandboek van het IBO goed. Raad van 11 maart 2014 De raad neemt akte van het positief verslag van de zorginspectie in het kader van de verlenging van de erkenning van het IBO voor de volgende vijf jaar. Concessie gemeentelijk sportcomplex t Kapelleke Met ingang van 1 juli 2014 stopt de huidige concessionaris van de cafetaria van het gemeentelijk sportcomplex t Kapelleke. De gemeenteraad stelde nieuwe concessievoorwaarden vast, op basis waarvan een prijsbieding met het oog op de aanstelling van een 3

4 loket leven & ondernemen 25 mei 2014: verkiezingen voor Europees, Federaal en Vlaams parlement Oefenen met de stemcomputer Wie zelf wil komen oefenen, krijgt hiervoor alle kans. Je kunt oefenen op drie locaties in Herenthout en dit vanaf 22 april tot en met 20 mei. Er staat een stemcomputer opgesteld in de gang van het gemeentehuis, in de cafetaria van Huis Driane en aan de balie van de bibliotheek. Er is altijd een medewerker aanwezig die je zal helpen bij vragen of onduidelijkheden. Stemplicht In België geldt stemplicht. Toch kan het zijn dat je niet kan gaan stemmen. Er zijn zeven geldige redenen om afwezig te zijn: Je bent wegens ziekte niet in staat om naar het stembureau te gaan. Dit moet je bewijzen met een medisch attest. Je kunt om beroepsredenen die dag onmogelijk gaan stemmen. Dit bewijs je met een attest van de werkgever. Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger of behoort tot de leden van het gezin. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest afgeleverd door de burgemeester van de gemeente. Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. Dit bewijs je met een attest van de directie van de instelling. Je kunt je om geloofsovertuiging niet op het stembureau aanmelden. Dit bewijs je met een attest van de religieuze overheid. Je bent student en je kunt je om studieredenen niet aanmelden op het stembureau. Dit bewijs je met een attest van de onderwijsinstelling. Je verblijft tijdelijk in het buitenland. Dit bewijs je met de boeking van je verblijf in het buitenland of een verklaring op eer (opgelet: een verklaring op eer kan niet bij een verontschuldiging, enkel in geval van een volmacht). Als je om één van deze zeven bovenstaande redenen niet kan gaan stemmen, kun je je verontschuldigen of een volmacht geven. Volmacht Wie niet kan gaan stemmen kan toch nog een stem uitbrengen door een volmacht te geven. Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever gaan stemmen. Je kunt een volmacht geven aan elke andere Belgische kiezer. Iedere kiezer mag slechts één volmacht krijgen. Op de dag van de verkiezingen moet de volmachtdrager eerst zelf gaan stemmen. Nadat hij zelf gestemd heeft meldt de volmachtdrager zich aan op het stembureau van de volmachtgever. De volmachtdrager moet de volgende documenten meebrengen: eigen oproepingsbrief oproepingsbrief volmachtgever identiteitskaart ondertekend volmachtformulier met bijhorend attest Als je een volmacht geeft omdat je in het buitenland op vakantie bent moet je altijd langskomen op de dienst bevolking van de gemeente voor het afhalen van een bijkomend attest van de burgemeester. Breng je bewijs van boeking mee. Heb je geen boekingsbewijs, vul dan een verklaring op eer in / Verontschuldigen Als je niet kunt gaan stemmen en je wilt geen volmacht geven kun je je verontschuldigen. Het is de vrederechter die uiteindelijk beslist of je een geldige reden hebt om niet te gaan stemmen. Je kan ook nog een formulier afhalen op de dienst bevolking dat je op 25 mei 2014 laat afstempelen door een erkende instantie in het buitenland. Dit kan eveneens aanvaard worden als bewijs van afwezigheid. Je bezorgt je kiesbrief, of laat hem bezorgen, samen met het bewijs van verontschuldiging: Bij voorkeur vóór de verkiezingsdag op de dienst bevolking; Op de verkiezingsdag zelf bij het stembureau waar je moet stemmen; Na de verkiezingen op de dienst bevolking die alles zal doorsturen naar het vredegerecht in je kieskanton. Stemrecht voor EU-burgers EU-burgers hebben het recht om te stemmen voor het Europees parlement. Zij moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Als je wilt deelnemen aan de verkiezingen van het Europees parlement moet je ingeschreven zijn op de kiezerslijst. Alle EU-burgers hebben een inschrijvingsformulier ontvangen in de loop van november Inschrijven kon tot 28 februari Let op! Als je ingeschreven bent op de kieslijst ben je verplicht om te gaan stemmen! Waar vind je de stembureaus? In welk stembureau je moet stemmen staat op je oproepingskaart. De stembureaus zijn allen ondergebracht in de gemeentelijke sporthal t Kapelleke, Bergense Steenweg 61. De stemming verloopt tussen 8.00 en uur. Je ontvangt een oproepingsbrief met de post. Als dit niet zo is of als de brief verloren gaat, kun je een duplicaat vragen bij de dienst bevolking. Vrijwillig bijzitter Bij verkiezingen wordt elke keer een beroep gedaan op heel wat mensen, meestal om op de verkiezingsdag een taak te vervullen in een stembureau. Je kunt je hiervoor opgeven als vrijwilliger. In Herenthout hebben we acht stembureaus. In elk bureau wordt de voorzitter geholpen door bijzitters. Zij nemen de identiteitskaarten aan, controleren de lijsten, stempelen de kiezersbrieven af, helpen de kiezers in het stemhokje als ze daarom vragen. Als bijzitter moet je op de verkiezingsdag aanwezig zijn van 7.00 tot uur. Daarvoor ontvang je een vergoeding. Er wordt gezorgd voor spijs en drank. Je kan je op volgende manieren laten registreren als vrijwillig bijzitter: Kom persoonlijk langs op de dienst bevolking van de gemeente. Mail naar dat je kandidaat-vrijwilliger bent en vermeld je naam, adres en geboortedatum. Zolang je geregistreerd staat als vrijwilliger kun je opgeroepen worden. Je kunt je op elk moment van de vrijwilligerslijst laten schrappen op dezelfde manier. Info? Mit Bierinckx Loket Leven & Ondernemen T

5 loket leven & ondernemen Hernummering Cardijnlaan op 1 september 2014 Ingevolge de realisatie van de verkaveling langs de zijde van het voetbalterrein is het noodzakelijk om de Cardijnlaan te hernummeren. De huisnummers 2 tot 18 zullen ongewijzigd blijven, de andere woningen krijgen een oneven huisnummer. Elke betrokken bewoner ontvangt in de loop van de maand juni een brief met uitleg. Info? Mit Bierinckx Loket Leven & Ondernemen T Nieuwe inreisvoorwaarden voor Turkije Reizigers die naar Turkije trekken voor toeristische of zakelijke doeleinden moeten een identiteitskaart of paspoort hebben dat nog zes maanden geldig is na het voorziene verblijf. Vanaf april 2014 moet daar ook een e-visum bij alvorens je wordt toegelaten tot het land. Dit visum kan je vooraf aanvragen via de website https://www.evisa.gov.tr/. De procedure neemt slechts enkele minuten in beslag, is goedkoper en zo vermijd je lange wachttijden in de luchthaven. De Turkse overheid heeft voor het toeristisch seizoen van 2014 een overgangsperiode voorzien waarbij het aanvragen van een visum aan de grens of de luchthaven nog mogelijk is. Die procedure is duurder en lange wachttijden zijn mogelijk. Mensen die naar Turkije trekken om te studeren, werken of andere doeleinden (archeologie ) en voor langer dan 90 dagen, moeten een visum aanvragen bij de Turkse ambassade. Meer informatie kan je terugvinden op volgende websites: het_buitenland/reisdocumenten/ Invullen aangifte personenbelasting / 2. Zitdagen in Herenthout Het personeel van Controle Herentals 2 zal tussen 9.00 en uur en tussen en uur beschikbaar zijn voor het invullen van de aangifte in de personenbelasting betreffende het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) op: maandag 2 juni 2014 dinsdag 17 juni 2014 Deze zitdagen gaan door in de gemeentelijke feestzaal, Bouwelse Steenweg. Je aangifte wordt dan onmiddellijk via Taxon-web ingebracht. Gelieve mee te brengen: alle inkomstenfiches over 2013 strookje van het in 2013 ontvangen vakantiegeld fiches van buitenlandse inkomsten (pensioenen, bezoldigingen ) je vorig aanslagbiljet van aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) (indien al ontvangen) aanslagbiljet(ten) in de onroerende voorheffing bewijs pensioensparen bewijs van de terugbetaling woon-werkverkeer (NMBS De Lijn) betalingsbewijzen van levensverzekeringspremies, intresten en kapitaalaflossingen bewijzen betaalde kinderopvang voor kinderen jonger dan 12 jaar bewijs van betaalde giften bewijs van betaling PWA-cheques en dienstencheques bewijs van betaling en facturen van energiebesparende investeringen bewijs van gedane voorafbetalingen bewijs van betaalde onderhoudsgelden alle andere nuttige documenten die kunnen helpen bij het invullen van de aangifte. Belangrijk: Als je gehuwd of wettelijk samenwonend bent en alleen naar de zitdag komt, gelieve je partner de aangifte reeds vooraf te laten ondertekenen. 3. Je aangifte via internet Je kan je aangifte elektronisch invullen en ze via internet terugzenden (www.belgium.be of Als je voor aanslagjaar 2013 al was geregistreerd, kan je de toegangscode van 2013 hergebruiken voor Je kan echter je aangifte ook op het kantoor in Herentals via internet laten indienen (zie punt 1). Vragen? Het contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën beantwoordt je vragen en helpt je de juiste weg te vinden. Je kan het contactcenter elke werkdag bellen van 8.00 tot uur op T (gewoon tarief). Mogelijkheden: 1. Op kantoor Bij de dienst Controle Herentals 2, Belgiëlaan 31, 2200 Herentals: elke voormiddag van 9.00 tot uur. Je aangifte wordt dan onmiddellijk via Tax-on-web (internet) ingebracht. Belangrijk: als je lange wachttijden wil vermijden, wacht je best niet de laatste weken af. 5

6 loket sociale dienst Wat kost een lening mij? Eerst en vooral is het belangrijk te weten dat er verschillende soorten leningen zijn. Om de kosten van een lening toch te kunnen vergelijken heeft de overheid het Jaarlijks Kostenpercentage of JKP in het leven geroepen. Elke kredietgever is verplicht om voor iedere lening dit te vermelden. Het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) moet verplicht vermeld worden bij elke lening of krediet. Dit geeft weer hoeveel procent kosten (intresten, dossierkosten...) er in totaal aan je lening/krediet verbonden zijn. Een voorbeeld: Je leent euro op drie jaar. De kredietgever is verplicht om je het JKP per jaar te geven en het bedrag dat je in totaal, na drie jaar, terugbetaald zal hebben, bijvoorbeeld euro. Je moet als consument op het kredietcontract zelf de volgende zin schrijven: gelezen en goedgekeurd voor euro terug te betalen. Zo word je er nog eens duidelijk op gewezen dat je lening 765 euro meer kost dan het bedrag dat je leent. Opgepast! Tegenwoordig kan je een lening verkrijgen met een JKP van 0 %. Een voorbeeld is de autolening aan 0 %. Dit wil zeggen dat je de auto leent aan 0 % intrest en er ook geen dossier- of andere kosten aan verbonden zijn. Onrechtstreeks kunnen er wel kosten aan verbonden worden: Je krijgt dikwijls de keuze tussen een korting op de aankoop of een kosteloze lening. In dat geval zal je moeten nagaan of je niet beter de korting aanneemt en elders een autolening afsluit. Ook kan je gevraagd worden om eerst een omniumverzekering af te sluiten. Ga in dat geval na of de verzekering die de autoconstructeur je aanbiedt niet duurder is dan een vergelijkbare omniumverzekering. Ook bij andere leningen vraagt men soms om andere verzekeringen af te sluiten zoals een schuldsaldoverzekering, verzekering tegen ziekte en/of invaliditeit, verzekering tegen werkloosheid, omniumverzekering Wat kan je doen wanneer je je lening niet meer kan afbetalen? Een tegenslag zit dikwijls in een klein hoekje. Er kunnen 101 redenen zijn waarom je plots je lening of krediet niet meer kan betalen. Dit kan wel zware gevolgen hebben. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met je kredietgever. Zo kan je een regeling treffen. Neem contact op met je kredietgever Schaam je niet om deze stap te zetten, dit is iets wat iedereen kan overkomen. Eén zekerheid heb je in deze situatie: hoe langer je wacht om hulp te zoeken, hoe dieper je schuldenput zal worden. Je kan tijdelijk uitstel van betaling vragen of een herziening om je lening/krediet op langere termijn te kunnen aflossen zodat je maandelijks minder moet betalen. Zet deze afspraken op papier met je kredietgever. Stap naar de schuldbemiddelaar Wanneer het gesprek met de kredietgever niets opbrengt, stap je best naar een erkende schuldbemiddelaar. Deze T / zal samen met jou je situatie bekijken en nagaan hoe je je lening/krediet kan afbetalen. De schuldbemiddelaar onderhandelt dan met je kredietgever en treft een regeling. Je kan hiervoor terecht bij het OCMW in je gemeente of het CAW. Collectieve schuldenregeling Blijf je ondanks de bemiddeling toch nog met problemen zitten om je krediet af te lossen, dan kan je ook nog in een collectieve schuldenregeling stappen. Deze procedure is wel aan zeer strenge regels en voorwaarden verbonden. Meer info hierover kan je krijgen bij het OCMW van je gemeente of het CAW. Meer info? of bron: BudgetInzicht Kempen Juridische dienst: Afstand bij beplantingen tussen tuinen Veel tuinen tussen buren worden van elkaar gescheiden door een zichtbare afrastering. Zo zijn er houten tuinschermen, staaldraad, struiken en hagen Deze worden geplaatst om de scheidingsgrens tussen de verschillende percelen aan te geven. Maar wat doe je als bijvoorbeeld een struik, haag of boom van je buren je het zicht wegneemt of over je eigendom groeit? Laagstammen en hoogstammen De wetgeving maakt een onderscheid tussen laagstammen en hoogstammen. Zo worden onder hoogstammen volgende bomen verstaan: eik, knotwilg, kerselaar, beuk, berk, linde, els, den Laagstammen zijn struiken waarvan de verwachte hoogte lager is dan drie meter. Voor hoogstammen geldt de wetgeving dat zij minimum op twee meter afstand van de perceelsgrens moeten staan. Door hun relatief hoge uitgroei zijn zij potentiële boomsoorten die hinder kunnen veroorzaken bij de buren. Zij kunnen zonlicht wegnemen, vervuiling veroorzaken (bladverlies, ziektes, ongedierte ) of het zicht belemmeren. Ook kunnen grote overhangende bomen de groei beperken van andermans planten die onder de boom komen te staan. Laagstammen (bomen), heesters en struiken moeten volgens de wetgeving op minimum 0,5 meter van de scheidingslijn staan tussen twee eigendommen. Als je zelf een haag plant tussen jouw tuin en de buurman zijn tuin, moet deze dus op minimum 0,5 meter staan van zijn eigendom. Doordat er een ruimte is van 0,5 meter kan je ook zelf instaan voor het onderhoud van de struik of haag. Plaats je deze op de scheidingslijn, dan moet je met je buurman overeenkomen om in de kosten en het onderhoud te delen. De overhangende takken van een boom van de buurman mag je niet zelf snoeien. Je moet toestemming vragen aan je buur- 6

7 loket sociale dienst man. Bij gebrek daaraan zal de vrederechter oordelen. Doorschietende wortels mag je daarentegen zelf doorhakken. Verjaring na 30 jaar Als je buren de minimale afstand van 0,5/2 meter niet naleven, dan kan je eisen dat zij de beplanting/bomen verwijderen. Als zij niet op je eis ingaan, dan kan je een procedure opstarten bij de vrederechter. Indien bomen of struiken meer dan 30 jaar niet op de wettelijke afstand staan van de perceelsgrens en er is in die periode nooit klacht neergelegd, dan heeft je buurman/buurvrouw het recht verworven deze te laten staan. Indien de vorige eigenaar van je huis een overeenkomst heeft met je buren, dan geldt deze overeenkomst ook voor jou. Als je een huis huurt, dan moet je aan de huisbaas vragen klacht neer te leggen tegen je buur. Je kan ook een overeenkomst afsluiten met je buren waarin staat dat zowel jij als je buur mogen beplanten op minder dan 0,5 meter ten opzichte van de perceelsgrens. Geschillen Als het geschil tussen jou en de buren niet kan opgelost worden in der minne zal de vrederechter beslissen. T / Belangrijk om te weten is dat elke vereniging of organisatie hen kan aanspreken over het thema schuldpreventie. Zo denken ze momenteel na over hoe ze via onderwijs jongeren kunnen klaarstomen voor het zelfstandige leven door het aanbieden van kant-en-klaar lesmateriaal. In samenwerking met Centrum voor Basiseducatie bieden ze ook een cursus aan voor jongeren over alleen gaan wonen. Ook hier worden jongeren klaargestoomd voor de samenleving en leren ze over verzekeringen, hoe budgetteren, wat met facturen, welke consumptiekeuzes maak je Aan ouders zullen ze vanaf 2015 workshops/informatiesessies geven waar je als ouder tips krijgt over hoe je je kind(eren) financieel kunt opvoeden. Daarnaast kan je hen op de Dag Zonder Krediet (laatste zaterdag van november) steeds vinden met een ludieke actie over de gevaren van kredieten. Zoals je ziet zijn hun belangrijkste groepen jongeren en de modale burger. Steeds meer en meer jongeren komen in schulden, net zoals er een stijging te zien is bij de modale burger (ook hoger opgeleiden). Schulden zijn niet rechtstreeks meer gelinkt aan arm zijn. Zoek daarom op tijd ondersteuning bij het OCMW van je gemeente of CAW in je buurt. Hoe kan je BudgetInZicht Kempen contacteren? gsm: website: BIZ-Kempen BudgetInZicht Kempen is een samenwerkingsverband in het arrondissement Turnhout dat werkt rond schuldpreventie. In samenwerking met CAW De Kempen, de 27 OCMW s (waaronder Herenthout), de verenigingen waar armen het woord nemen, KWB werken ze via preventie-initiatieven en een integraal aanbod schuld- en budgethulp aan het voorkomen van schulden bij de burgers. Dit kan gaan van consumententips en het bewustmaken van de gevaren van kredieten, tot educatie bij jongeren of het vinden van de juiste budgethulp. Eerst en vooral willen ze mensen informeren en tools aanreiken die je kunnen helpen in het budgetteren en consumeren. Via en hun nieuwsbrief (op de website te vinden) krijg je toegang tot al deze informatie die je budget kunnen vergroten. 7

8 loket bouwen & wonen T / Je restafvalcontainer te klein? Heb je eens goed gerommeld en uitzonderlijk heel wat restafval verzameld waarmee je niet op het containerpark of in de kringwinkel terecht kan? Dan kan je dit restafval in afzonderlijke zakken aanbieden tijdens de gewone ophaling van de restafvalcontainers. Wat moet je doen om extra zakken te laten ophalen? Twee dagen voor de ophaling van de restafvalcontainer geef je het exacte aantal zakken door via het gratis nummer van de DIFTAR-informatielijn (T ). Je moet wel opletten dat de zakken niet groter zijn dan de container zelf. De zakken worden na lediging van je restafvalcontainer, in je container gezet om te wegen. Je kan slechts drie keer per jaar extra zakken aanbieden. Het aantal zakken is beperkt tot 40 stuks per jaar. Is je restafvalbak systematisch te klein? Bekijk dan eerst of je geen afval kan voorkomen. Misschien kan je nog beter sorteren of zijn er bepaalde afvalstoffen die je gemakkelijk kan vermijden? Je vindt hiervoor tips op de gemeentelijke website. Je kan ook terecht bij de milieudienst via T of Want hoe minder afval je meegeeft, hoe goedkoper je DIFTAR-factuur. Lukt het toch niet om je hoeveelheid afval te beperken en je beschikt maar over een standaard 120 liter container? Dan kan je deze gratis laten omwisselen voor een groter exemplaar van 240 liter. Ook de vaste kosten die maandelijks voor de containers worden aangerekend, blijven dezelfde voor een 40 l-, 120 l- en 240 l-container. Zodra je container leeg is, bel je naar de DIFTAR-informatielijn (T ). Zij bespreken met jou een datum om de omwisseling te doen. Bosgroep Zuiderkempen, sterk door vrijwilligers! De Bosgroep zoekt versterking voor zijn vrijwilligers. Bosgroep Zuiderkempen is een vzw die boseigenaars helpt met het beheer van hun bossen. Dit kunnen zowel privé als openbare eigenaars zijn. De Bosgroep helpt hen voort met onafhankelijk advies rond duurzaam bosbeheer, zowel bosbouwtechnische informatie als de wettelijke, financiële en administratieve aspecten van het bosbeheer. Daarnaast zorgt Bosgroep Zuiderkempen ook voor vorming, beheerwerken en betaalbare bosarbeid. Om al deze taken zo goed mogelijk te doen, kan Bosgroep Zuiderkempen rekenen op een team gemotiveerde vrijwilligers. Zij helpen mee aan duurzame bossen. Om hun groep nog te versterken zijn zij op zoek naar vrijwilligers. Ben je gepassioneerd door natuur en bos? Heb je wat tijd over en wil je die graag nuttig spenderen in de natuur? Dan is vrijwilliger bij Bosgroep Zuiderkempen iets voor jou! Meer info? Hans Van Lommel, T of Uitbetaling sociale correctie op de DIFTAR-factuur in november De sociale correctie op de DIFTAR-factuur kwam in de plaats van de grijze zakjes en blauwe bonnetjes voor luiers. De sociale correctie is bedoeld voor kinderen onder de drie jaar en voor mensen met medische problemen, met name nierdialyse-, stomapatiënten en mensen met incontinentie. Voor jonge kindjes wordt dit automatisch geregeld. We bekijken op basis van het bevolkingsregister of en hoeveel kinderen er onder de drie jaar in het gezin wonen. Hierbij wordt 1 januari van het jaar van de uitbetaling als datum genomen. Mensen met medische problemen moeten een attest van de dokter binnenbrengen. Als het attest vermeldt dat het medisch probleem blijvend is, dan moet je dit attest slechts één keer binnenbrengen. Het medisch attest bezorg je voor 1 oktober van het jaar waarin je de sociale correctie wenst aan het Loket Bouwen & Wonen of stop je in een gesloten omslag in de brievenbus van het gemeentehuis. Het bedrag ter waarde van 75 kg restafval (of 18,75 euro) per kind onder de drie jaar en 125 kg restafval (of 31,25 euro) per persoon met medische problemen wordt toegevoegd aan het saldo van de DIFTAR-rekening van je gezin. Met deze rekening betaal je maandelijks de huur van je afvalbakken en het aantal kg afval dat je meegeeft. VOC Neteland stelt zich voor op de MINA-raad van 29 april Op dinsdag 29 april 2014 vertelt het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren over hoe hun werking er zal uitzien op hun nieuwe locatie. Iedereen is van harte welkom om uur in de gemeentelijke feestzaal om de Open MINA-raad bij te wonen. 8

9 loket bouwen & wonen In 2001 werd in Herenthout door een handvol enthousiastelingen een vogelopvangcentrum (VOC) opgericht. Dat gebeurde in de garage en privétuin van Mieke De Wit. In die pioniersjaren kwamen er jaarlijks een 100-tal vogels en zoogdieren binnen. Gekwetst, verzwakt, uitgehongerd, moederloos Redenen te over voor opname in het opvangcentrum waar ze in goede handen waren van de schare vrijwilligers die hun vrije tijd opofferden voor deze dieren. Hoe meer bekendheid het opvangcentrum verwierf hoe meer mensen met kartonnen dozen vol gekwetste vogels en dieren de weg vonden naar Herenthout. Zo groeide het aantal binnengebrachte dieren tot boven de per jaar, wat een onhoudbare situatie werd voor de kleine locatie. Het opvangcentrum was na tien jaar letterlijk uit zijn voegen gebarsten. Er werd dan ook volop uitgekeken naar een andere locatie om een nieuw opvangcentrum te bouwen of in te richten. De zoektocht werd waarheid bij de aankoop van FC Diamantschijf in de Langstraat. Dankzij de unieke locatie van het voetbalveld, naast de Maasloopvallei (eigendom van Natuurpunt), zijn er enorm veel mogelijkheden om van het opvangcentrum een succesverhaal te maken. Tijdens de Open MINA-raad van 29 april 2014 krijg je een voorstelling van de plannen en de uitbouw van het nieuwe VOC Neteland. Iedereen is van harte welkom om uur in de gemeentelijke feestzaal. Met Belgerinkel naar de Winkel 2014, dat is elke dag winnen! Doe van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei met de fiets of te voet boodschappen bij een handelaar in onze gemeente en maak elke dag kans op mooie prijzen. Inwoners die zich voor hun boodschappen te voet of met de fiets verplaatsen, dragen bij aan de leefbaarheid van Herenthout. Onze gemeente wordt hierdoor rustiger, veiliger en aangenamer om in te vertoeven. Deze inwoners willen we van 26 april tot 31 mei belonen tijdens de campagne Met Belgerinkel naar de Winkel. Nieuw dit jaar: wie bij een deelnemende handelaar winkelt, met de fiets of te voet, ontvangt geen stempel op een spaarkaart maar een Belgerinkel-lot met een unieke code. Je registreert dit lot op en maakt zo kans op T / één van de dagelijkse, nieuwe, mooie prijzen, uitgereikt over heel Vlaanderen. Iedere rit naar een deelnemende handelaar is een nieuwe kans om een prijs te winnen! En heb je tijdens de campagneperiode nog niet gewonnen? Niet getreurd, je maakt dan nog steeds kans op de unieke Achielle retrofiets of aankoopbons van de Herenthoutse middenstand, exclusief voorbehouden voor deelnemers in onze gemeente. Hou de deuren van onze lokale handelaars vanaf eind april goed in de gaten. Hangt hier een Belgerinkel-affiche, en ben je te voet of met de fiets? Aarzel dan niet om je Belgerinkel-lot te vragen. Meer info? Word vriend van den tap en win een bakfiets De campagne vriend van van de provincie Antwerpen lanceert verschillende acties waarmee je tijd en geld kan besparen en die bovendien leuk en duurzaam zijn. Zo roept vriend van den tap jou op om twee weken lang kraantjeswater te drinken in plaats van flessenwater en zo de vele voordelen ervan te ontdekken. Kraantjeswater is makkelijk, goedkoop en gezond. Inwoners die de hier woont een vriend van den tap poster downloaden op en aan het raam hangen, maken kans op een van de leuke prijzen. In de prijzenpot zitten naast een bakfiets ook tickets voor uitstapjes en mooie vriend van -karaffen. Doe de blindproef Ben je nog niet helemaal overtuigd, dan kan je een met kraantjeswater gevulde karaf in de koelkast zetten. Daarna doe je de blindproef om te kijken of je het verschil proeft tussen het flessen- en kraantjeswater. Voor meer informatie en de poster, raadpleeg Hondenpoep: ruim het a.u.b. op! Hondenpoep op openbare plaatsen of wegen leidt tot heel wat ergernis bij de bevolking. Niemand heeft graag hondenpoep aan zijn of haar schoenen. Ook voor spelende kinderen is dit vervelend. Voor groenarbeiders is het geen aangename klus om een grasstrook vol hondenpoep te moeten maaien. Kortom: hondenpoep is voor niemand aangenaam. De laatste maanden ontvangen we jammer genoeg heel veel klachten over achtergelaten hondenpoep. Daarom deze oproep aan alle hondenbaasjes om de hondenpoep meteen op te ruimen en hun verantwoordelijkheid te nemen. 9

10 loket bouwen & wonen T / In het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) wordt het achterlaten van hondenpoep aanzien als een overtreding. Neem altijd een zakje mee als je de hond uitlaat en ruim de hondenpoep op. Dit zakje kan je deponeren in de openbare vuilnisbakken van de gemeente. De gemeente ontwikkelde in 2012 een postercampage tegen hondenpoep. Deze posters werden ondertussen opnieuw geplaatst op de meest vervuilde plaatsen. Van deze posters zijn er nog exemplaren over. Wens je zelf graag een poster om op te hangen voor je raam of om in je tuin te plaatsen, dan kan je deze ophalen bij het Loket Bouwen & Wonen of aanvragen via de milieudienst, T of Infosessie Rechten en plichten van verhuurders Wie tegenwoordig een woning verhuurt of wil verhuren, moet meer doen dan alleen een huurcontract opmaken. Tijdens of voorafgaand aan de verhuring word je als eigenaar dan ook vaak met een aantal vragen geconfronteerd. Wat is een EPC? Aan welke kwaliteitsnormen moet de huurwoning voldoen? Is dakisolatie verplicht? Kan je als verhuurder ook premies aanvragen? Wat moet of mag juist niet in een huurcontract staan? Wat als de woning langdurig leeg staat? Is verhuren via het sociaal verhuurkantoor een optie? Op dinsdag 22 april om uur organiseert onze gemeente in samenwerking met Kempens Woonplatform en sociaal verhuurkantoor ISOM een infoavond voor verhuurders. Je verneemt er niet enkel waaraan je moet voldoen als verhuurder, maar ook waarop je recht hebt en welke stappen je kunt ondernemen als je problemen hebt met je huurder. Zie je ertegenop om zelf je woning te verhuren? Dan is verhuren via het sociaal verhuurkantoor misschien een mogelijkheid. Ook dit wordt toegelicht tijdens de infoavond. Wanneer? dinsdag 22 april 2014 om uur Waar? Gemeentelijke feestzaal Bouwelse Steenweg 8 De infosessie is gratis. Hoe vochtproblemen voorkomen? Vocht in huis is een veel voorkomend probleem. Te veel vocht in huis kan leiden tot hinder, ongewenste geuren en soms zelfs tot schimmel. Ventileren voorkomt vochtproblemen en zorgt voor frisse lucht in de woning. Dikwijls wordt aangenomen dat vocht van buitenaf komt. In de praktijk blijkt echter dat het vocht vooral van binnen de woning zelf komt. Een gemiddeld huishouden produceert zo n 10 à 15 liter aan vocht per dag. Door te transpireren en uit de ademen, maar ook door te koken, wassen, douchen en baden ontstaat vocht door verdamping. Dit vocht moet de kans krijgen om weg te geraken. Hoe weet ik of er te veel vocht in huis is? De ruiten beslaan of er is condens op koude plaatsen (onderkant ramen en muren, hoeken); Absorberende materialen zoals papier, stof, kledij voelen vochtig aan; De vochtmeter geeft het aan. Vocht kan het beste gemeten worden met een vochtmeter. Bij kamertemperatuur zou de relatieve vochtigheid tussen de 40 en 70 % moeten liggen. Praktische tips om vochtproblemen in je woning te voorkomen 1. Houd de temperatuur in je huis altijd boven de 16º C, ook als er overdag niemand thuis is. Als je te zuinig stookt, is de temperatuur in je huis te laag om het vocht te laten verdampen. 2. Ventileer elke dag 20 minuten: zet twee ramen tegen elkaar open voor een optimale luchtcirculatie. Als je ventileert, zet dan de thermostaat van de centrale verwarming op ongeveer 16º C. Je kunt dit bijvoorbeeld s morgens na het opstaan of s avonds voor het naar bed gaan doen. 3. Gebruik steeds een dampkap tijdens het koken. Laat de dampkap na het koken nog even aanstaan. 4. De badkamer is een vochtige ruimte. Ventileer daarom de badkamer regelmatig. Droog na het douchen de natte wanden en vloer op. Laat na het baden het bad meteen leeglopen. 5. In een vochtig huis zet je de meubels beter niet vlak tegen de muur. Enkele centimeters afstand tussen meubel en muur volstaan al om daar voldoende luchtcirculatie te krijgen. Hierdoor kan geen vocht neerslaan en worden je meubels niet beschadigd. 6. Het drogen van de was op een droogrek binnenshuis veroorzaakt veel waterdamp. Bij een goed aangesloten droogkast krijg je geen of slechts weinig waterdamp in je woning. Als het drogen van de was binnenshuis de oorzaak van vochtoverlast is, overweeg dan de aankoop van een droogkast. Als je toch niet anders kan dan de was binnen op een droogrek te laten drogen, zorg dan zeker voor een goede verluchting, bijvoorbeeld door een raam of een verluchtingsrooster open te zetten. Bespaar energie door te ventileren Veel mensen denken dat ventileren extra stookkosten meebrengt. Het tegendeel is waar. Door weinig of geen ventilatie wordt de woning wel warm, maar ook vochtig. Deze lucht bevat meer waterdamp. Als je niet ventileert, krijg je steeds meer van deze waterdamp in je huis. s Nachts, als de temperatuur daalt, slaat de waterdamp neer op de muren of je meubilair. Dit vocht is weer veel moeilijker op te warmen, waardoor dit s morgens langer duurt en het dus juist meer stookkosten meebrengt. Kortstondig krachtig ventileren is dus noodzakelijk. Graveren van fietsen maandagavond van tot uur: 12 mei 2 juni woensdagnamiddag van tot uur: 23 april 21 mei 18 juni 10

11 loket kids & co Spelletjes spelen, het leukste kwartiertje van de dag! Nieuwe spelletjes in onze spelotheek Vanaf januari is onze spelotheek wat uitgebreid. We hebben ondertussen een mooi aanbod aan gezelschapsspelen voor kinderen en hun ouders. De eerste spelen kunnen al gespeeld worden met kinderen vanaf twee jaar. Wie kiest voor gezelschapsspelen, kiest voor quality time met zijn kinderen. Het gezellig samen een spel spelen staat voorop bij het spelen van gezelschapsspelletjes. Maar een kind leert nog meer zonder dat je er de nadruk op legt. Je kind leert zich aan regels houden; Je kind ontdekt wat winnen en verliezen inhoudt; Je kind leert om samen te werken en samen iets te doen; Sommige spelletjes leren je kind beter waarnemen; Er zijn ook spelletjes die het denkvermogen en het geheugen van het kind trainen; Van spelletjes met cijfers leert het kind de cijfers herkennen en getalbegrip. Ken je onze werking nog niet? De spelotheek is zoals een bibliotheek, maar dan voor gezelschapsspelen. Je kan ze gratis ontlenen en thuis samen naar hartenlust gebruiken. Na maximaal drie weken breng je de spelen terug en kan je er andere meenemen. Dit brengt variatie in het spelaanbod voor je kinderen en staat garant voor een fijne familietijd. T / nieuwe gezelschapsspelen. Ouders die graag een spelletje meespelen zijn natuurlijk van harte welkom! Tijdens deze namiddag kunnen ouders die geïnteresseerd zijn een gratis lidkaart van de spelotheek laten aanmaken bij An Van Mechelen. Infoavond Ruzie in huis op 13 mei 2014 Maamaa, broer pakt de afstandsbediening van de TV af! Stomme zus, jij kan mij ook nooit met rust laten. Onnozel kieken, ik wil nooit meer met jou spelen! Meerdere kinderen in één huis: soms is dat gezellig druk, soms lopen de gemoederen hoog op Voor ouders is het niet altijd makkelijk om te weten hoe ze best reageren. Hoe komt het toch dat broers en zussen zo makkelijk ruzie maken? Wanneer laat je ze het zelf uitvechten? Wanneer kom je tussen? Hoe reageer je best als er gescholden of gevochten wordt? Hoe ga je om met kinderen die zich laten doen door een ouder of verbaal sterker kind? En misschien wel de belangrijkste vraag: hoe stimuleer je fijne contacten tussen broers en zussen? Deze lezing geeft je heel wat praktische tips, geïllustreerd met een rijke waaier aan voorbeelden. Begeleiding door Hilde Leonard; zij studeerde pedagogiek en begeleidt al meer dan 15 jaar leerkrachten in het voorkomen van en omgaan met moeilijk gedrag van kinderen. Dinsdag 13 mei van tot uur Zaal De Volle Vaart, Vaartkom 6, 2280 Grobbendonk Vooraf inschrijven kan tot maandag 12 mei 2014 via T of Week van de Opvoeding: opvoeden in beweging! Elk jaar, van 16 tot 23 mei is er een Week van de Opvoeding. In Vlaanderen en Brussel worden dan activiteiten voor ouders en kinderen georganiseerd. Waar en wanneer? Elke voormiddag tussen 9.00 en uur Maandagnamiddag tussen en uur Op afspraak: An Van Mechelen, T Loket Kids & co, Zwanenberg 27 Kom onze spelletjes eens uitproberen Op woensdag 14 mei organiseren we samen met de bibliotheek onze tweede spelletjesnamiddag in de bib. Tussen en uur kan je komen proeven van onze In 2014 gaat de Week van de Opvoeding over opvoeden met een gezonde levensstijl. Bewegen is daarbij een belangrijk onderdeel. Veel ouders, kinderen en jongeren gaan samen op zoek naar hoe ze gezondheid kunnen inpassen binnen hun gezin. Daarnaast geeft het thema aan dat opvoeden geen onveranderlijk gegeven is. Opvoeden kan verschillen naargelang het land en de cultuur, maar bijvoorbeeld ook naargelang de leeftijd van een kind. Ook veranderingen in de samenleving kunnen opvoeding beïnvloeden. Opvoeden is dus nergens gelijk en gezinnen zijn steeds in beweging! 11

12 loket kids & co Op woensdag 28 mei organiseren we in het kader van de Week van de Opvoeding voor alle kinderen én hun ouders een gezellige namiddag met knotsgekke beweegspelletjes en activiteiten. Kinderen (en hun ouders) kunnen naar hartenlust spelen! Natuurlijk voorzien we ook een terrasje voor de ouders en kinderen die even willen uitblazen. Onze beweegdag gaat door tussen en uur op de speelplaats aan de Kinderclub van Loket Kids & co. Inschrijven is niet nodig, kom gewoon meedoen! T / Opgelet: Tijdens de paasvakantie was er geen peuterspeelpunt op 11 april, maar kan je wel langskomen op 18 april voor ons peutersportpunt. Dit gaat door in de turnzaal naast de Kinderclub. Op vrijdag 30 mei zal het peuterspeelpunt gesloten zijn. Tijdens de zomervakantie is er enkel op volgende dagen een peutersportpunt (bewegingsactiviteiten voor peuters in de turnzaal naast de Kinderclub): 25 juli - 8 augustus - 22 augustus. Meer info over onze peuterspeelpunten? of T Alle nieuwtjes over Peuters & zo kan je ook terugvinden op de facebookpagina. Ga voor een job in de kinderopvang! Peuters & zo sluitingsdagen Elke vrijdagvoormiddag organiseert Peuters & zo in onze gemeente een speel- en ontmoetingsmoment voor baby s en peuters en hun mama, papa, grootouders of babysit. Kindjes wennen aan andere kinderen, volwassenen en een andere omgeving. Ouders en grootouders kunnen gezellig met elkaar praten bij een kopje koffie of thee terwijl de kleintjes spelen. De peuters krijgen in de voormiddag een lekker stukje fruit. Het speelpunt is gratis. Je moet niet inschrijven of reserveren. Je kan elke vrijdagvoormiddag langskomen tussen 9.00 en uur in de lokalen van de Kinderclub (ingang langs de blauwe poort in het park). Kom gerust eens een kijkje nemen! Landelijke Kinderopvang is al jaren actief in de gemeente Herenthout. Onthaalouders staan in voor een kwaliteitsvolle opvang van baby s, peuters en/of schoolgaande kinderen terwijl hun ouders gaan werken of een opleiding volgen. Landelijke Kinderopvang wil het team van onthaalouders in Herenthout graag verder uitbreiden. Wie meer info wil over onthaalouder worden, is welkom op één van de infosessies die regelmatig georganiseerd worden op het regiokantoor te Lier. Infosessies dinsdag 13 mei 2014 om uur dinsdag 17 juni 2014 om uur dinsdag 15 juli 2014 om uur Graag je aanwezigheid op deze infoavond telefonisch of per mail bevestigen. Meer informatie kan je vrijblijvend telefonisch of per mail aanvragen: T of Neem ook eens een kijkje op 12

13 loket zorg & gezondheid Nieuw in Herenthout: dienst aangepast vervoer Mobiliteit blijkt een basisvoorwaarde te zijn voor de toegankelijkheid van het maatschappelijk aanbod. Een oplossing voor dit probleem kan dus niet achterwege blijven, ook niet in Herenthout. Via het departement Welzijn en Gezondheid van de Provincie Antwerpen krijgt het OCMW een subsidie van ,00 euro. Met deze subsidie wordt de aankoop van een aangepaste wagen met rolstoellift gefinancierd die hopelijk na de zomer operationeel zal zijn. Het doel is dat mensen met een ernstige mobiliteitsbeperking beroep kunnen doen op deze nieuwe service, dit alles tegen een betaalbare prijs en met de medewerking van vrijwillige chauffeurs. We zullen je tijdig informeren over de concrete werking van onze dienst. Chauffeur bij de dienst aangepast vervoer Als vrijwillige chauffeur/begeleider zorg je voor het vervoer van mensen die minder mobiel zijn in Herenthout. Je rijdt met onze wagen die aangepast is voor het vervoer van rolstoelgebruikers. Je krijgt van ons een opleiding waarbij je leert hoe je de lift moet bedienen, hoe je de rolstoelen moet vastmaken... Je wordt ondersteund door een team waarop je steeds kan terugvallen. Dankzij jouw vrijwillige inzet krijgen personen die minder mobiel zijn opnieuw meer mogelijkheden om zich buitenshuis te verplaatsen en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Wij hopen op jouw medewerking om deze nieuwe dienstverlening mee uit te bouwen tot een succes! Interesse of vragen? Kom vrijblijvend langs bij Huis Driane, Molenstraat 56, Herenthout op 20 juni 2014 om uur. RolMobiel arrondissement Turnhout In afwachting van de Herenthoutse dienst aangepast vervoer, kan je alvast gebruikmaken van RolMobiel arrondissement Turnhout. Voor wie? Je hebt problemen om je met een gewone auto te verplaatsen? Het openbaar vervoer gebruiken lukt niet? Je kan geen beroep doen op de Minder Mobielen Centrale? Kortom, je hebt moeite om je te verplaatsen en geraakt niet meer waar je wil. Dan kan je gebruikmaken van RolMobiel. Deze dienst brengt je van deur tot deur, zelfs met rolstoel. Je kan beroep doen op RolMobiel als je een mobiliteitsbeperking hebt en woont in één van de 27 gemeentes en steden van het arrondissement Turnhout: Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar en Westerlo. T / gewenste bestemming. De aangepaste wagens hebben een rolstoellift/oprijramp en een verankeringssysteem waardoor je als rolstoelgebruiker in je rolstoel vervoerd kan worden. Je kan je gratis laten vergezellen door een begeleider. Zo wordt een familiebezoek, een raadpleging bij de dokter, een kappersbezoek, het bijwonen van een voorstelling mogelijk. Meer weten over deze RolMobiel of reserveren? T Bereikbaarheid: iedere werkdag van 9.00 tot uur en van tot uur. Senior Games Op dinsdag 30 september 2014 en woensdag 1 oktober 2014 organiseert Bloso de zevende editie van de Senior Games. Dit Vlaamse sportevenement voor alle actieve 50-plussers vindt plaats in Blankenberge. Vanuit Herentals vertrekt een bus naar de Senior Games. Sportieve senioren kunnen meerijden en betalen 5,00 euro voor de bus. De Senior Games zelf kosten 8,00 euro. Meer info? Sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93, Herentals T Klusjesdienst Al bezig met de grote lenteschoonmaak? Misschien kan onze klusjesdienst helpen bij kleine onderhouds- en herstellingswerken (maximum 2 tot 3 halve dagen) in en rondom het huis. Klusjes: Beperkte interieur-, schilder- en behangwerken, opruim, tuinonderhoud, kleine herstellingen aan elektrische of sanitaire installaties, kleine reparaties van metselwerk... Gebruikers moeten voldoen aan één van onderstaande voorwaarden: minstens 65 jaar zijn; mindervalide zijn; langdurig ziek/zorgbehoevend zijn. Prijs: Minimum 7,50 euro per uur, maximum 16,00 euro per uur naargelang het inkomen, exclusief materiaal en kilometervergoeding. Contact: Loket Zorg & Gezondheid - T Hoe gebeurt het vervoer? Een chauffeur van RolMobiel haalt je op en brengt je naar de 13

14 loket vrije tijd Week van de Amateurkunsten (WAK) 2014 Op zaterdag 3 mei is het weer zover. Het feest van de amateurkunsten gaat dit jaar opnieuw door in GOC Ter Voncke en staat in het thema van De Groote Kunst, met een knipoog naar de herdenking van WOI. Dat thema zal je her en der als rode draad doorheen de namiddag aantreffen. Een tentoonstelling van de beeldende amateurkunstenverenigingen (OKRA Schilders, Kunstkring Toreke Fotografie, Atelier Matsijs, Kunstkring Toreke Beeldende Kunsten, Jeugdatelier Matsijs) wordt gecombineerd met optredens van het Pieter en Pauwel- en het Sint- Lutgardiskoor en de gemeentelijke muziekacademie. Doorlopend kan je tekenaars van de schildersacademie van OKRA live aan het werk zien of meewerken aan een gigantisch kunstwerk bij Kunstkring Toreke want ook dat is Groote Kunst. Toegang is uiteraard gratis, en er is de mogelijkheid om na je bezoek aan de tentoonstelling of tijdens de optredens iets te consumeren (en zo de deelnemende verenigingen te steunen) uur: Start tentoonstelling uur: Sint-Lutgardiskoor uur: David Van Looveren (muziekacademie) uur: Pieter en Pauwelkoor uur: Luna Voltas (muziekacademie) uur: Einde tentoonstelling Herenthout Feest: De Drie Koningen! De festiviteiten naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag worden dit jaar opnieuw door gemeentebestuur en Cultuurraad georganiseerd. Zij zijn trots jou in het GOC (in tuin of zaal, afhankelijk van het weer) op vrijdag 11 juli vanaf uur De Drie Koningen aan te kunnen bieden. Deze sfeerband uit Nijlen brengt met stemmen van goud, wierook en mirre een mix van onder meer Nederlandstalig en kleinkunst. Fietsknooppuntennetwerk Antwerpse Kempen Het fietsknooppuntennetwerk in de Antwerpse Kempen serveert je eindeloos fietsplezier. Het netwerk telt ruim kilometer prima fietspaden. Deze zijn bovendien in twee richtingen bewegwijzerd. Het netwerk maakt gebruik van de allermooiste trajecten, met extra aandacht voor veiligheid en comfort. Het netwerk kreeg de voorbije winter een grondige facelift. Goed voor een 50-tal / nieuwe knooppunten en 175 km nieuwe trajecten. Een sterk vernieuwd netwerk vraagt natuurlijk ook een nieuwe fietskaart. Deze nieuwe kaart Antwerpse Kempen is te koop op het Loket Vrije Tijd. Deze grote kaart kost 9,95 euro en vervangt de vier oude kaarten. Bouw mee aan de toekomst van het Herenthoutse Erfgoed! Heemkring Sandelyn bezit een uitgebreide en diverse collectie lokaal erfgoed, gaande van boeken en documentatie tot een alaam van zo n 35 oude ambachten. De collectie is door de jaren erg omvangrijk en daardoor onoverzichtelijk geworden is het jaar van de verandering voor de heemkring. Voor het sorteren, het inventariseren en het registreren van de collectie heeft de vereniging nood aan helpende handen. Taakomschrijving: Op basis van het collectieplan de collectie uitzuiveren; Collectiestukken beschrijven en fotograferen; Collectiestukken nummeren en verpakken; Registreren van beschikbare informatie over de collectie. Voor deze taken sta je er niet alleen voor: je werkt samen met de leden van de heemkring en andere vrijwilligers. Jouw profiel: Je spreekt vlot Nederlands; Je kan overweg met Microsoft Word en Excel; Je bent nauwkeurig en geduldig; Je schuwt enig fysiek werk niet. Plaats van activiteit: Gemeenteschool Klim-op, Albertstraat 8, Herenthout Pastorij, Vonckstraat 17, Herenthout We bieden: Opleiding voor het gebruik van registratiesoftware, opnameapparatuur, verpakken van stukken...; Alle benodigde apparatuur; De mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen; Een duik in het verleden van Herenthout en omgeving; De flexibiliteit om zelf te bepalen wat je het liefst doet en wanneer en hoeveel je werkt. Vergoeding: Forfaitaire vergoeding van 30 euro/dag Een vrijwilligersverzekering Erfgoedcel Kempens Karakter - Begijnhof Herentals T (H)eerlijke picknick GROS en Toerismeraad nodigen je uit om op zaterdag 17 of zondag 18 mei te gaan picknicken. Het precieze tijdstip kies je zelf. We voorzien (h)eerlijk gevulde picknickmanden voor twee die je kan reserveren via de gemeentelijke website (20 euro). Bubbels inbegrepen! Er zijn ook kidspakketjes beschikbaar (6 euro). Bij afhaling van de manden ontvang je een plannetje naar de mooie picknickplek die we voorstellen. 14

15 loket vrije tijd Speelpleinwerking 2014 De zomer lonkt stilaan en dat betekent dat ook onze speelpleinwerking dichterbij sluipt. Na het topjaar 2013 willen we het dit jaar minstens even plezant maken! Het materiaal is besteld, de sollicitaties komen binnen en de begeleiders gaan binnenkort op voorbereidingsweekend Van maandag 30 juni tot en met vrijdag 25 juli toveren we dagelijks (behalve op 21 juli) het sportcomplex om tot een gigantische speelruimte met alles erop en eraan. Speelpleinwerking Herenthout is nu eenmaal traditiegetrouw jouw garantie op een droomvakantie. Doe maar eens goe zot! 2014 brengt ook vernieuwing. Voor kinderen die liever op hun eigen tempo en in een kleiner groepje spelen, organiseren we dit jaar voor het eerst een open speelaanbod. Dit zal doorgaan op de locatie van de Kinderclub, onder begeleiding van twee ervaren animatoren / Grabbelpas in Herenthout Herenthout pakt vanaf dit jaar uit met de Grabbelpas, voor kinderen van 6 tot 12 jaar (geboren ). Met deze unieke pas krijg je korting tijdens heel wat toffe jeugdactiviteiten georganiseerd door onze gemeente. Je kan met je pasje niet alleen deelnemen aan die gemeentelijke activiteiten, maar ook aan Grabbelpasactiviteiten in andere steden en gemeenten. Daarnaast kan je ook rekenen op heel wat kortingen tijdens uitstapjes (pretparken, musea, theater...). Een volledig overzicht kan je terugvinden in de brochure die je krijgt bij aankoop van je Grabbelpasje en op Je kan je persoonlijke Grabbelpas aankopen op het Loket Vrije Tijd, aan de zachte prijs van 4 euro. Wordt jouw straat dit jaar een échte speelstraat? Spelen en sporten is voor kinderen niet alleen goed, het is ook gewoon leuk. Ongestoord buiten spelen is voor heel wat kinderen onmogelijk geworden, nochtans is buiten ravotten erg belangrijk voor hun ontwikkeling. Het gemeentebestuur wil buiten spelen stimuleren door het systeem van speelstraten te promoten. Een speelstraat is een openbare weg die tijdens een bepaalde periode wordt afgesloten voor het reguliere gemotoriseerde verkeer. Alle straten met een snelheidsbeperking van maximum 50 km per uur en een overheersende woonfunctie komen in principe in aanmerking. Wil je jouw straat omtoveren tot speelstraat, dan vraag je het formulier aan via het Loket Vrije Tijd. Verschillende instanties screenen jouw aanvraag en bekijken dan samen wat er mogelijk is. Speelpleinwerking Herenthout werft aan! We zoeken massa s vrijwillige pleinanimatoren vol zotte ideeën die het beste van zichzelf willen geven. Ben je 16+ en wil je graag een zakcentje bijverdienen en toch vakantie hebben? Dan is SPW er voor jou! Solliciteren doe je zo snel mogelijk en uiterlijk op 5 mei Ons aanbod: Enkele weken spelanimatie in één van de best aangeschreven jeugdwerkingen. Je komt terecht in een fris, jong, enthousiast en dynamisch team. Een aantrekkelijk salarispakket in de vorm van een vrijwilligersvergoeding. Heb je een animatorcursus achter de rug en wil je graag stage lopen in Herenthout? Ook dat is mogelijk! Snelnieuws bib Het nieuwe adres van de bib is Mindervaliden kunnen voortaan parkeren aan Zwanenberg 27 vlak naast de ingang van het bibliotheekgebouw. Deze parkeerplaats is voorbehouden voor mindervaliden. Naast de deur bevindt zich ook de inleverbus (24u op 24) en een deurbel met parlofoon voor wie het moeilijk heeft met de ingangsdeuren en hulp van het personeel van de bib wil. Onze bib is op zoek naar een nieuwe afgevaardigde voor haar lezers in de bibliotheekcommissie. Deze geeft aan de gemeenteraad en het schepencollege advies over het beheer van de bibliotheek in de meest ruime zin en legt accenten bij het aankopen van boeken en het organiseren van activiteiten om het lezen te promoten. Dit adviesorgaan bestaat uit een afvaardiging van de politieke fracties in de gemeenteraad én van de gebruikers. Voor inlichtingen en kandidaturen kan je terecht tijdens de openingsuren van de bib. 15

16 Gevaar! loket vrije tijd Op woensdag 14 mei van tot uur staat onze achtste kidsdag volledig in het teken van Gevaar, het thema van jeugdboekenweek Jong en oud zijn van harte welkom. Dit staat op het programma: Feestelijke opening van de expo van de teken-, knutsel- en schrijfopdrachtjes van de kinderen uit de lagere scholen naar aanleiding van de jeugdboekenweek. Die dag vindt ook de prijsuitreiking plaats voor de kinderen die meededen aan het leesprogramma. De tentoonstelling loopt tot en met zondag 15 juni tijdens de openingsuren van de bib. Breng een bezoekje aan de expo en je kan deelnemen aan de prijsvraag. Doorlopend animatie met spel en avontuur voor kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar. Opendeurdag van de spelotheek van Loket Kids & co in ons leeslokaal. E-boeken in onze bib Onze bib is één van de 209 deelnemende bibs aan het e-boekenplatform van Bibnet dat van start gaat op dinsdag 6 mei. Je kan er bij aanvang al kiezen uit een 500-tal titels. Binnen de muren van de bibliotheek kan je de boeken gratis en gelijktijdig lezen op de beschikbare toestellen of op je eigen toestel via het draadloze internet in de bib. Thuis of op verplaatsing lezen kan op je eigen toestel via een gratis app. Per pakket van drie boeken betaal je in de bib 5 euro, een bedrag dat werd bepaald in overleg met de uitgevers. Hoe het in zijn werk gaat kan je volgen in vijf stappen: 1. Download éénmalig de gratis e-boeken-app via App Store en Google Play Store. 2. In de bib koop je dan een e-boekenkaart met een leentegoed van 5 euro die recht geeft op drie e-boeken. 3. Meld je aan op het e-boekenplatform. 4. Geef de code van je e-boekenkaart in. 5. Kies een boek en je kan direct beginnen met lezen. Elk boek is maximum vier weken ter beschikking zodra je het geopend hebt. Wens je meer dan drie e-boeken te lezen? Ga dan opnieuw naar de bib voor een nieuwe e-boekenkaart. Alle info in de bib. Regionale activiteiten 15 mei Provinciale Sporteldag Blosocentrum Netepark, Herentals Organisatie: Bloso en provinciale sportdienst / Regionale vormingsactiviteiten Het volledige vormingsaanbod van de provincie vind je op Contact: Diane Loosen, T Regionale vakantieactiviteiten Watersport-driedaagse aan het Provinciaal domein Zilvermeer, Mol Kamp 1: 2, 3 en 4 juli 2014 Kamp 2: 23, 24 en 25 juli 2014 Kamp 3: 25, 26 en 27 augustus 2014 Telkens van tot uur Voor jongeren van 10 tot en met 14 jaar Prijs? 80,00 euro (inclusief materiaal, verzekering, begeleiding en busvervoer) Vis-tweedaagse in Grobbendonk 9 en 10 juli 2014 van tot uur Visclub Sportieve Netevissers, Gilliam, Grobbendonk Voor jongeren van 10 tot en met 16 jaar Prijs? 24,00 euro (inclusief materiaal, verzekering, begeleiding) Circus-driedaagse in Westerlo 4, 5 en 6 augustus 2014 van 9.00 tot uur Sporthal De Beeltjens, Kasteelpark 6, Westerlo Voor jongeren van 10 tot en met 16 jaar ook voor jongeren met een handicap Prijs? 45,00 euro (inclusief materiaal, verzekering, begeleiding) Vis-tweedaagse in Olen 21 en 22 augustus 2014 van tot uur Visclub Het Rutske, Visvijver Hoogbuul, Olen Voor jongeren van 10 tot en met 16 jaar Prijs? 24,00 euro (inclusief materiaal, verzekering, begeleiding) Voor alle regionale activiteiten kan je terecht op de sportdienst, T of via Toerismeraad presenteert Kapelletjesroute Vanaf 28 april kan je op het Loket Vrije Tijd gratis de brochure van een gloednieuwe fietstocht bekomen. De Kapelletjesroute is ongeveer 20 kilometer lang en voert je langs de mooiste kapelletjes van Herenthout. Dat de brochure net op dat moment wordt gelanceerd, is natuurlijk geen toeval. In de Mariamaand mei staan alle kapelletjes (en je zal er meer dan 20 treffen) er op hun paasbest bij! 16

17 Herenthout Vertelavond GROS Op vrijdagavond 31 januari 2014 organiseerde de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) een eerste vertelavond met verhalen uit het zuiden. Na een korte introductie over wat de GROS doet, werden vijf projecten voorgesteld die in 2012 subsidies kregen uit het budget van ontwikkelingssamenwerking van onze gemeente. van het project Sterren voor Ethiopië sloten de avond af met een pakkend verhaal over weeshuizen aldaar. Alle presentaties werden gekleurd door prachtige foto s en enthousiaste persoonlijke verhalen die de luisteraars ongetwijfeld konden beroeren. De GROS wil dit initiatief elk jaar herhalen. Op die manier wil de GROS enerzijds zeer transparant communiceren naar de burger toe over wat er met hun centen gebeurt en anderzijds de burger dichter betrekken bij ontwikkelingssamenwerking. Hoe voorkom je dat je kind rookt, drugs gebruikt of onverstandig omgaat met alcohol? Hanne Menheere en Katrien Gielis brachten verslag uit van een weeshuis en een school in Kenia waar ze beiden vrijwilligerswerk deden. De subsidies die Hanne kreeg voor weeshuis Kebene werden goed besteed aan de vernieuwing van enkele rieten daken. Katrien gebruikte de subsidies voor de bouw van een klaslokaal waarin het eerste leerjaar ondergebracht werd van de Bright Future Nursery school in Ukunda, tot dan toe enkel een kleuterschool. Door stilaan ook een lagere school uit te bouwen kunnen de kindjes in hun eigen leefomgeving naar school blijven gaan. Marina Van Huffel van de vzw Finado is voltijds betrokken bij projecten in onder andere Haïti. Ook hier ging de subsidie naar de oprichting van scholen in afgelegen gebieden. De vzw Somepro van Bart Wynants is actief in Roemenië op het vlak van jongerenwerking (spelen, jeugdkampen, oprichting van jeugdbeweging, vorming van jeugdleiders). Bart deed een oproep aan de jeugd van Herenthout om de projecten ook ter plaatse te gaan steunen als vrijwilliger. Carina Bouwen en Liesbeth Sanders Indien je niet wilt dat je kind rookt of gaat roken, zeg dat dan en leg uit waarom. Als de ouders roken afkeuren, zijn de kinderen minder geneigd om ermee te beginnen. Duidelijke afspraken maken over het gebruik van alcohol en drugs zijn belangrijk. Wat kan voor jou en wat niet? Bespreek dit met je dochter of zoon. Geef zelf het goede voorbeeld. Jongeren van ouders die roken worden vaak zelf ook roker. Denk na over je voorbeeldfunctie als ouder op het vlak van roken en alcoholgebruik. kan je daarbij helpen. biedt informatie aan ouders die hun kinderen (2-18 jaar) gezond willen opvoeden. Met behulp van artikels, filmpjes waarin herkenbare discussies tussen ouders en kinderen worden nagespeeld, interactieve tests en doe-opdrachten geeft de website ouders de kans om over concrete situaties na te denken of zelf hun opvoedingsvaardigheden aan te scherpen. Wil je stoppen met roken? Op 31 mei is het Werelddag zonder Tabak en dus de ideale stopdatum om de sigaretten vaarwel te zeggen. Wist je dat stoppen onder begeleiding je slaagkansen aanzienlijk vergroot? Hier kan je terecht voor hulp: Telefonische begeleiding via Tabakstop, T of Online begeleiding Nu ook beschikbaar als een gratis mobiele versie in de App store en op Google Play Store. Persoonlijke of groepsbegeleiding door een tabakoloog of huisarts (zoek via naar lokaal aanbod de consultatie wordt gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds). Voor advies over drugs en alcohol: Bron: Logo Kempen vzw 17

18 in Herenthout april /04 Infonamiddag veilig elektrisch fietsen Cafetaria Huis Driane 13u30 Info? Loket Zorg & Gezondheid ( ) 19/04 tot Paastornooi - Badmintonclub 20/04 t Huirtuits Dropke SPORT Sportcentrum t Kapelleke 9u 19/04 tot Tentoonstelling Jeugdatelier Matsijs 20/04 GOC Ter Voncke 11u-19u 22/04 Infoavond rechten en plichten van verhuurders Gemeentelijke feestzaal 19u30 Info? Loket Bouwen & Wonen ( ) 24/04 tot 14-daagse stickerverkoop 26/04 Rode Kruis Herenthout verkoop aan de lokale supermarkten 25/04 Bingo Cafetaria Huis Driane 14u-16u30 Info? Loket Zorg & Gezondheid ( ) 25/04 tot Caféweekend 1ste elftal KFC Herenthout 26/04 Café Molenhuis vanaf 13u Info? Peter Horemans ( ) 26/04 tot 35ste tentoonstelling zijdeschilderen 27/04 Atelier Matsijs Sint-Gummaruskerk 13u-19u 27/04 Wielerwedstrijd dorpelingen & nieuwelingen SPORT Wielerwedstrijd Memorial Swa Wouters Herenthoutse W.S.C. Verbistlaan 13u30 Info? Luc Janssens ( ) 27/04 9de dauwwandeling - Landelijke Gilde SPORT Info? Marc Beirinckx ( ) 27/04 Restaurantdag KFC Herenthout Cafetaria sportcentrum t Kapelleke 3 beurten: 11u30-13u, 13u30-15u, 17u Info? Peter Horemans ( ) mei /05 Carwash - Chiro Herenthout Parking Cardijnlaan 10u-17u Info? 03/05 Week van de Amateurkunsten GOC Ter Voncke 13u30-18u Info? Loket Vrije Tijd ( ) 03/05 Unplugged sessions Paul Michiels MinC Sint-Gummaruskerk Info? 04/05 Opendeurdag brandweer en Rode Kruis Brandweerkazerne 10u-18u Info? Martin Lieckens ( ) 06/05 Bloemschikken Cafetaria Huis Driane 9u-11u Info? Loket Zorg & Gezondheid ( ) 09/05 Koppeldansen i.s.m. OKRA en sportraad Cafetaria Huis Driane 14u-16u Info? Loket Zorg & Gezondheid ( ) 09/05 tot 47ste foto- en digitentoonstelling 11/05 Kunstkring Toreke Fotografie GOC Ter Voncke vrijdag: 20u - zaterdag: 14u-22u - zondag: 10u- 20u - digitale projecties: 11u, 15u, 17u & 19u vrije toegang Info? Marcel Dielens ( ) 10/05 Voettocht naar Scherpenheuvel SPORT Landelijke Gilde vertrek aan kerk 5u stipt Info? Marc Beirinckx ( ) 14/05 Woensdag, kidsdag! Bibliotheek 14u-17u Info? Bibliotheek ( ) 16/05 Infonamiddag Lokaal Dienstencentrum Cafetaria Huis Driane 14u-16u30 Info? Loket Zorg & Gezondheid ( ) 17/05 Wielerwedstrijd Cyclosportieven-Bond SPORT VWV-Grote Prijs WTC Molenhuis start & aankomst: café Molenhuis vertrek: 14u & 16u Info? Ludo Smits ( ) 17/05 of (H)eerlijke picknick 18/05 Info? Loket Vrije Tijd ( ) 18/05 Minigolfwedstrijd BLK finale SPORT gesloten wedstrijd - Minigolfclub t Kapelleke Sportcentrum t Kapelleke 10u Info? Denise Peeters ( ) 18/05 Vlaamse kermis Vrije Scholen De Luchtballon Schoetersstraat 22 14u 21/05 Openklasuurtje BS t Klavertje BS t Klavertje 9u-10u45 Info? Susy Sterckx ( ) 23/05 Bingo Cafetaria Huis Driane 14u Info? Loket Zorg & Gezondheid ( ) 23/05 Gezinskilometer - Herenthoutse Atletiekclub SPORT Sportcentrum t Kapelleke 18u30 Info? Jef Van Herck ( ) 18

19 in Herenthout 24/05 Minivoetbaltornooi - FC De Meulekens SPORT Sportcentrum t Kapelleke 10u Info? 25/05 Wielerwedstrijd aspiranten SPORT Herenthoutse W.S.C. Jodenstraat 14u Info? Luc Janssens ( ) 27/05 Kruisprocessie - Landelijke Gilde Herlaar 18 20u Info? Marc Beirinckx ( ) 28/05 Beweegdag - Loket Kids & co Speelplaats gemeenteschool Klim-op 13u30-17u Info? Loket Kids & co ( ) 30/05 tot Javodagen 31/05 Sportcentrum t Kapelleke SPORT vrijdag: 18u-22u - zaterdag: 9u-13u Info? Jan Adriaenssen 30/05 tot Clamotterock 31/05 Oosterhoven 27 vrijdag: 20u - zaterdag:13u Info? juni /06 18de ronde van Herenthout SPORT WTC Molenhuis afstand: 95 & 60 km inschrijven: 12u-14u vertrek: café Molenhuis Info? Ludo Smits ( ) 08/06 Minigolfwedstrijd Wisselbeker SPORT Minigolfclub t Kapelleke Sportcentrum t Kapelleke 10u Info? Denise Peeters ( ) 10/06 Bloemschikken Cafetaria Huis Driane 9u-11u Info? Loket Zorg & Gezondheid ( ) 11/06 Kijkdag - Gemeentelijke kleuterschool Klim-op Klim-op 9u-11u Info? Klim-op ( ) 11/06 Atletiekmeeting voor basisonderwijs SPORT SVS i.s.m. Herenthoutse Atletiekclub & sportdienst Sportcentrum t Kapelleke 13u30 Info? Sportdienst ( ) 13/06 Koppeldansen i.s.m. OKRA en sportraad Cafetaria Huis Driane 14u-16u Info? Loket Zorg & Gezondheid ( ) 15/06 Jeugdmeeting atletiek SPORT open Kempisch criterium Sportcentrum t Kapelleke 13u30 Info? Jef Van Herck ( ) 20/06 Bingo Cafetaria Huis Driane 14u-16u30 Info? Loket Zorg & Gezondheid ( ) 22/06 Schoolfeest - Gemeenteschool Klim-op Klim-op 13u30 Info? Klim-op ( ) 22/06 Classic Giro Di Colnago - WTC Molenhuis SPORT inschrijven: 7u30-9u30 vertrek: café Molenhuis Info? Ludo Smits ( ) 28/06 Kampioenschap van Herenthout SPORT De Netespurters Langstraat 14u 28/06 Minivoetbaltornooi Memorial Nick Lenaers SPORT ZVC De Tijgers Sportcentrum t Kapelleke 9u 29/06 Minigolfwedstrijd Vakantieprijs SPORT Minigolfclub t Kapelleke Sportcentrum t Kapelleke 10u Info? Denise Peeters ( ) 29/06 Wandelen met het gezin Gezinsbond Herenthout 30/06 tot Speelpleinwerking 25/07 Sportcentrum t Kapelleke Info? Loket Vrije Tijd ( ) juli /07 Wielerwedstrijd nieuwelingen & juniores SPORT Herenthoutse W.S.C. Molenstraat 14u Info? Luc Janssens ( ) 11/07 Herenthout Feest: De Drie Koningen GOC Ter Voncke (tuin of zaal) 20u Info? Loket Vrije Tijd ( ) 18/07 tot Chirokermis - Chiro Herenthout 20/07 Chiroheem Info? 20/07 Stoetersrit - WTC Molenhuis SPORT afstand: 65 km inschrijven: 7u30-9u30 vertrek: café Molenhuis Info? Ludo Smits ( ) 21/07 Natuursportendag - Landelijke Gilde Geef zelf je activiteit in! 19

20 Teksten Gemeentenieuws De teksten voor het gemeentenieuws, dat verschijnt omstreeks 15 juli 2014, moeten op het gemeentehuis toekomen uiterlijk op 1 juni Je bezorgt het materiaal bij voorkeur digitaal aan Je kan het ook afgeven op het secretariaat. Fotowedstrijd Lokaal Bestuur Het Lokaal Bestuur van Herenthout organiseert een tweede editie van de fotowedstrijd Herenthout in beeld. Iedere inwoner van onze gemeente, zowel jong als oud, kan deelnemen. De foto s die je inzendt moeten wel gemaakt zijn in onze gemeente. De foto s kan je indienen via tot en met 15 september De foto s zullen eventueel gebruikt worden in gemeentelijke publicaties. De drie beste inzendingen winnen een mooi bedrag aan aankoopbons van de Herenthoutse middenstand. Onderwijs in Herenthout Dit zijn de gehuldigden: Jeugdsportman: Fille Geerts - HKV Contact Sports Jeugdsportvrouw: Elise Helsen - Herenthoutse Atletiekclub Jeugdsportvrouw 2de plaats: Lien Meeuwssen - Judoclub Herenthout Jeugdsportploeg: Gewestelijke U13 miniemen - KFC Herenthout Sportman: Stijn Van Leemputte - KFC Herenthout Sportman 2de plaats: Steven Mariën - LRV Herenthout Sportman 3de plaats: Frankie Leus - Atletiekclub Herenthout Sportvrouw: An Verlinden - Herenthoutse Atletiekclub en Liesbet De Vocht - wielrenster dames elite, deelden de 1ste plaats. Sportploeg: Ruiter- en ponyclub Sint-Paulus Sportploeg 2de plaats: Heren 1 - Volleybalclub Herenthout Sportploeg 3de plaats: AGD keurgroep - Turnkring Blijf Jong Trofee voor Sportverdienste: Dirk Van Den Broeck - Volleybalclub Herenthout Buiten deze trofeeën werden er nog 60 kampioenen gehuldigd. Zij mochten een beker in ontvangst nemen voor de prestaties die zij afgelopen seizoen hebben behaald. De volgende verenigingen werkten mee aan dit jaarlijks sportspektakel, waarvoor dank: Volleybalspeeltuin VC Herenthout Duiveltjes KFC Herenthout Ropeskipping Turnkring Blijf Jong Muses in Motion (dans) Judoclub Herenthout Koninklijke Handboogmaatschappij De Eendracht. Klim-op De t Klavertje Kleuter Luchtballon Kleuter Kleuter Instapmomenten 2 juni juni juni 2014 Inschrijfmomenten Na afspraak Na afspraak Na afspraak Huldiging sportlaureaten & kampioenen 2013 Op vrijdag 17 januari 2014 werden naar jaarlijkse gewoonte de sportlaureaten & kampioenen van 2013 gehuldigd. Foto: Martin Lieckens Mededelingsstrook De inwoners van onze gemeente krijgen telkens bij het verschijnen van het gemeentenieuws de gelegenheid om allerhande opmerkingen of problemen te signaleren aan het gemeentebestuur door gebruik te maken van onze mededelingsstrook. Deze strook bezorg je aan het gemeentebestuur en na ontvangst zal in de mate van het mogelijke tegemoetgekomen worden aan alle verzoeken die als verantwoord kunnen worden aanzien. Hiermee meld ik het volgende: Naam:... Adres:... Telefoonnummer:

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen Op vrijdagnamiddag 27 mei organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegingsen gezondheidsdag voor zijn personeel. Loket Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

21 maart 21 april. 28 maart. 17-20 mei doof de lichten op 31 maart. Schrijf nu al in voor INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST

21 maart 21 april. 28 maart. 17-20 mei doof de lichten op 31 maart. Schrijf nu al in voor INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST RANSTINFO verschijnt 6 maal per jaar n 2 Maart - April 12 www.ranst.be INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST Schrijf nu al in voor 21 maart 21 april 28 maart 17-20 mei doof de lichten op 31 maart VER. UITGEVER

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 151 MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen

INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 151 MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen Schelle INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 151 MEI-JUNI-JULI-AUGUSTUS 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen Beste Schellenaar, De lente zet de natuur in bloei, schildert

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen

GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen GEMEENTE WESTERLO Parel van de Kempen september 2013 Bouw school Oevel en werken zwembad zijn gestart Infoavond wijzigingen politiecodex op 5 september Zoerle-Parwijs viert 800 jaar gemeente Westerlo Boerenkrijglaan

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke]

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Jaargang 34 - nr. 174 - januari / februari 2015 INFOzonnebeke [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester De woondienst opent haar deuren

Nadere informatie

oktober november december jrg 37 2013

oktober november december jrg 37 2013 oktober november december jrg 37 2013 3 Milieu in de kijker 18 Openbare verkoop fietsen 19 Rioleringen Brecht volledig beheerd door Pidpa! 2 In dit nummer 4 De jaarlijkse energiefactuur van Lieve en Griet

Nadere informatie

Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben.

Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben. Wonen: Getuigenissen: Ik ben eigenaar van een huis. Soms heb ik het gevoel dat ik nergens recht op heb, juist omdat ik een eigen huis heb. Mijn huis is al 60 jaar oud en het onderhoud is kostelijk. te

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Voorwoord. Bestuur. Burgerzaken. Milieu - Duurzaamheid. Bibliotheek. Sport. Vrije tijd. Jeugd. Cultuur. Onderwijs.

INFO. www.rijkevorsel.be. Voorwoord. Bestuur. Burgerzaken. Milieu - Duurzaamheid. Bibliotheek. Sport. Vrije tijd. Jeugd. Cultuur. Onderwijs. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 21e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Rondje vertier in het land van plezier 23 Subsidie voor buurtfeest 7 Samenaankoop groene energie 12 Zomerprogramma JECS 16. www.lille.

Rondje vertier in het land van plezier 23 Subsidie voor buurtfeest 7 Samenaankoop groene energie 12 Zomerprogramma JECS 16. www.lille. Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - juli-augustus 2011 jrg 35 nr.4 www.lille.be 7 12 15 16 Rondje vertier in het land van plezier 23 Subsidie voor buurtfeest 7 Samenaankoop groene

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

Vragen over energie? Wij helpen u op weg!

Vragen over energie? Wij helpen u op weg! INFOMAGAZINE Vragen over energie? Wij helpen u op weg! 1 Premies isolatie: - HR-beglazing - Dak-, muur-, vloer-, en kelderisolatie C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 2 Premies verwarming

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente

Nadere informatie

10 22 Oude Lilse voetweg heropend 9. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille

10 22 Oude Lilse voetweg heropend 9. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - maart-april 2014 jrg 38 nr.2 www.photosbyvon.tk 7 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 10 22 Oude Lilse voetweg heropend 9 Biometrische

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007. gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen

JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007. gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen JAARGANG 26 NR 3 JUNI 2007 gemeente-info gemeentelijk infoblad uitgegeven door het college van burgemeester en schepenen inhoud & voorwoord dienstnota s 3 verkiezingen 4-5 - 6-7 inspraak & advies 8 milieu

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie