Assurantie Dienstenwijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Assurantie Dienstenwijzer"

Transcriptie

1 Assurantie Dienstenwijzer M.M.G.A. Cordewener h.o.d.n. MC Offertes (MC Offertes is onderdeel van MC Verzekeringen) Westerveldstraat BW Zwolle Tel: Fax: Mobiel:

2 Dienstenwijzer t.b.v. MC Offertes Versie Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE INLEIDING MC OFFERTES WIE ZIJN WIJ? ONZE RELATIES MET VERZEKERAARS Onafhankelijkheid Aanspreekpunt DIENSTVERLENING TEN AANZIEN VAN SCHADEVERZEKERINGEN WAT IS EEN SCHADEVERZEKERING? DIENSTVERLENING DIENSTVERLENING TEN AANZIEN VAN DE LEVENSVERZEKERINGEN OF BELEGGINGEN WAT IS EEN LEVENSVERZEKERING? DIENSTVERLENING VERZEKERINGEN VERGELIJKEN VIA ONZE WEBSITE WAT VERWACHTEN WIJ VAN ONZE KLANTEN? JUISTE EN VOLLEDIGE VERSTREKKING VAN BENODIGDE INFORMATIE ANDERE VERZEKERINGEN KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN PREMIES EN PREMIEBETALING PREMIE-INCASSO DOOR DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ Vragen met betrekking tot premie-incasso s AFSPRAKEN RONDOM PREMIEBETALING VERGOEDING AAN MC OFFERTES HOE WORDEN WIJ BELOOND? INFORMATIE OVER ONZE BELONING AANVULLENDE BELONINGSINFORMATIE RELATIEBEHEER REGISTRATIE AFM BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING KAMER VAN KOOPHANDEL BEËINDIGING VAN UW RELATIE MET MC OFFERTES WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS KLACHTAFHANDELING INTERNE KLACHTAFHANDELING EXTERNE KLACHTAFHANDELING BIJLAGE 1: CONTACTINFORMATIE EN BEREIKBAARHEID OPENINGSTIJDEN KANTOOR Pagina 2 van 14

3 2. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom eist de Wet financiële toezicht (Wft) dat consumenten inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die wij bieden, voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst. Wij trachten in deze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wet financiële toezicht en u een duidelijk beeld te geven wat u van MC Offertes mag verwachten. De complete tekst van de Wft kunt u vinden op de website van het Ministerie van Financiën: Pagina 3 van 14

4 3. MC Offertes 3.1 Wie zijn wij? MC Offertes maakt deel uit van MC Verzekeringen, maar focust zich in het geheel op het online verkopen van simple risk verzekeringen. Simple risk verzekeringen zijn verzekeringen die af te sluiten zijn zonder tussenkomst van een adviseur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schadeverzekeringen. Voor maatwerk verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de contactpagina. Bij maatwerk is er geen sprake meer van Execution Only. MC Offertes maakt gebruik van een selectief aantal gerenommeerde bedrijven. Dit betekent dat wij alvast een aantal geselecteerde maatschappijen met zéér scherpe premies voor u hebben uitgezocht. Voor u betekent dit, dat u niet voor een keuze tussen tientallen verschillende verzekeringsmaatschappijen komt te staan. U krijgt alleen de maatschappijen met de laagste premies en de beste dekkingen te zien. MC Offertes heeft zich toegelegd op het bemiddelen in verzekeringen. Het gaat hierbij met name om verzekeringen voor particulieren en bedrijven. Hierbij kunt u denken aan verzekeringen voor: Motorvoertuigen Aansprakelijkheid Rechtsbijstand Reizen Inboedel / woonhuis Bedrijven Ongevallen en ziekte Deze verzekeringen zijn allemaal schadeverzekeringen. 3.2 Onze relaties met verzekeraars MC Offertes doet zaken met de Van Kampen Groep (hierna te noemen VKG) en de Europeesche Onafhankelijkheid Geen enkele financiële instelling heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Echter is MC Offertes in haar dienstverlening afhankelijk van de producten die door VKG en de Europeesche Verzekeringen aangeboden worden. Wij zoeken, in samenwerking met VKG en de Europeesche, voor u de beste verzekeringsoplossing in de markt Aanspreekpunt Wanneer u via onze website een verzekering afsluit, zijn wij voor u het aanspreekpunt wat betreft deze verzekering. Tevens kunt u via de Digitale Pagina 4 van 14

5 Polismap uw gegevens inzien, wijzigen en (bij schadeverzekeringen) uw schades melden. Daarnaast kunt u in de polismap de voortgang van de schades volgen. Pagina 5 van 14

6 4. Dienstverlening ten aanzien van Schadeverzekeringen 4.1 Wat is een schadeverzekering? Een schadeverzekering is een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich tegen voorafgaande betaling van een premie ertoe verbindt de verzekerde bij het intreden van het verzekerde risico de dienst (in geld of in natura) te verlenen die bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. Dit wil zeggen dat de verzekeraar u schadeloos stelt wanneer de schade overeenkomt met de schades waartegen u zich heeft verzekert. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan schade door ziek raken, schade door aanrijdingen, schade door brand of zelfs schade door het niet doorgaan van een vakantie. De verzekeringen waar u dan aan kunt denken zijn bijvoorbeeld: Rechtsbijstandverzekering Reisverzekering Autoverzekering Brandverzekering 4.2 Dienstverlening Wanneer u een verzekering afsluit via onze website, bent u zelf verantwoordelijk voor de afhandeling en betaling van deze verzekering, maar ook voor wijzigingen of schademeldingen. Onze dienstverlening is bij het online afsluiten gelimiteerd tot Execution Only. MC Offertes levert geen verzekeringsanalyse of adviezen, verzorgt uitsluitend de aankoop van de verzekering(en), verwerkt uw wijzigingsverzoek(en) en begeleidt u bij schadebehandeling(en). Wilt u wel advies en ondersteuning in het afsluiten van verzekeringen of twijfelt u over de dekking of de voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via de contactpagina van de website. Wij maken dan met u een afspraak voor een persoonlijke analyse. Door onze dienstverlening op deze wijze aan u aan te bieden, zorgen wij dat we voor u zeer goede verzekeringen kunnen aanbieden met scherpe premies, duidelijke voorwaarden en goede schadeservice. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering. Pagina 6 van 14

7 5. Dienstverlening ten aanzien van de levensverzekeringen of beleggingen 5.1 Wat is een levensverzekering? Kort gezegd is een levensverzekering een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van een mens en met de verzorging van de uitvaart. U kunt hierbij denken aan een overlijdensrisicoverzekeringen of uitvaartverzekeringen, maar ook om verzekeringen waarmee u spaart (geen beleggingen) voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of andere toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: een uitvaartverzekering met vergoeding op basis van natura- of geld, een lijfrenteverzekering of een spaarverzekering. Bij beleggingen worden aandelen aan- en verkocht, zekerheid heeft u niet! Wij hebben voor u de keuze gemaakt en voor gekozen. Met transparantie en lage kosten heeft Brand new Day u veel te bieden. Mooi alternatief voor uw woekerpolis! 5.2 Dienstverlening Uw gegevens zullen door MC Offertes aan Brand new Day en MC Verzekeringen worden verstrekt. Brand new Day zal deze verspreiden in de betreffende regio s, zodat altijd een financieel adviseur in uw buurt u van dienst kan zijn. MC Verzekeringen zal, indien u in een straal van 100 KM van Zwolle woont, uw gegevens ontvangen, waarna zij met u contact opnemen. MC offertes ontvangt een vergoeding voor het verstrekken van uw gegevens aan Brand new Day en MC Offertes. Welke beloning wij ontvangen kunt u vinden bij paragraaf 8.1: Hoe worden wij beloond. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering. Pagina 7 van 14

8 6. Verzekeringen vergelijken via onze website 6.1 Hoe komen onze vergelijkingen tot stand Er spelen diverse criteria mee bij het tot stand komen van onze vergelijkingen. Allereerst zijn wij afhankelijk van de producten welke bij VKG en de Europeesche Verzekeringen in het pakket zitten. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde verzekeringen, die duurder of goedkoper zijn, niet in de vergelijking worden opgenomen. Daarnaast kunt u bij bijna al onze vergelijkingen er direct voor kiezen om deze verzekeringen gelijk af te sluiten. Bij de verzekeringen waarbij u, als klant, niet direct een verzekering af kan sluiten, staat duidelijk aangegeven dat het slechts om een offerteaanvraag gaat. Verder hebben wij, bij het kiezen van onze productaanbieders, gekeken naar de prijs-kwaliteitverhouding. Het kan dus zijn dat duurdere of goedkopere aanbieders niet in onze vergelijking opgenomen worden, terwijl dit op andere vergelijkingswebsites wel het geval is. Dit heeft deels ook te maken met het feit dat wij alleen kunnen kiezen uit de producten die door VKG en de Europeesche Verzekeringen aangeboden worden. 6.2 Productcriteria Specifieke productcriteria, zoals bijvoorbeeld het kiezen van glasschade bij een WA verzekering, is niet mogelijk. Wel is het mogelijk te kiezen voor bijvoorbeeld een WA verzekering met beperkt casco, waardoor bijvoorbeeld- de optie glasschade wel toegevoegd wordt. Dit omdat deze optie dan wel onder de gekozen dekking valt. Per verzekering kunt u, als klant, lezen welke dekkingen de verzekering heeft. Pagina 8 van 14

9 7. Wat verwachten wij van onze klanten? 7.1 Juiste en volledige verstrekking van benodigde informatie Wij verwachten van u dat u de door ons aangegeven formulieren met betrekking tot de door u gekozen verzekering correct en naar waarheid invult. Wanneer u de formulieren niet naar waarheid invult, zijn de schadekosten voor uw eigen rekening. Daarnaast loopt u kans dat de door u gekozen verzekering niet door de verzekeringsmaatschappij geaccepteerd wordt. 7.2 Andere verzekeringen Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het mogelijk deze verzekeringen aan uw Digitale Polismap op toe te voegen. Zo heeft u al uw verzekeringen samen in één handige polismap. 7.3 Kennisgeving van wijzigingen Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of wanneer er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit in de Digitale Polismap aanpast. Sommige wijzigingen kunnen betekenen dat bepaalde risico s onverzekerd blijven of dat eventuele fiscale aftrekmogelijkheden wijzigen. Onder wijzigingen van de persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: Geboorte Samenwonen/huwelijk/scheiding Overlijden Wijziging van bestemming van uw woning Aan en verbouw van uw woning Verhuizing Wijziging van beroep De ter beschikkingstelling van een lease-auto Beëindiging van of wijziging van elders lopende verzekeringen. Pagina 9 van 14

10 8. Premies en Premiebetaling 8.1 Premie-incasso door de verzekeringsmaatschappij Premiebetalingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. U kunt zelf een incassomethode uitzoeken. Bij elke polis staat aangegeven welke keuzemogelijkheden met betrekking tot incassomethodes aanwezig zijn. Daarnaast willen wij u graag informeren dat over sommige premies nog assurantiebelasting kan worden berekent. De volgende manieren van incasso van de premie zijn mogelijk: U kunt de verzekeraar of diens gevolmachtigd agent machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven. U kunt uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment per maand, welke vooraf aan u bekend wordt gemaakt. Premies worden in principe per maand betaald, maar deze betalingsafspraak kan op verzoek gewijzigd worden naar betaling per kwartaal of naar betaling per half jaar. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een extra administratiekosten voor Vragen met betrekking tot premie-incasso s Mocht u vragen hebben over de afschrijving, het niet eens zijn met de hoogte van de afschrijving of mocht u een afschrijving terug willen vorderen, dan kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan. 8.2 Afspraken rondom premiebetaling Het is belangrijk, dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt, kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Of nog erger, dat uw recht op uitkering van schades komen te vervallen of verminderen. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Pagina 10 van 14

11 9. Vergoeding aan MC Offertes 9.1 Hoe worden wij beloond? Wanneer u een verzekering sluit via onze website, ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij, waar uw verzekering gesloten is, een vergoeding. Deze vergoeding is onderdeel van de premie die u aan de verzekeringsmaatschappij betaalt. Verder krijgen wij, waar dit van toepassing is, een vergoeding voor leads. Dit geldt bijvoorbeeld voor beleggingen bij Brandnewday. 9.2 Informatie over onze beloning U betaalt voor onze dienstverlening via de premie (provisie). Deze provisie ontvangen wij rechtstreeks van de maatschappij en bestaat uit 7,5 tot 20 procent van de premie van de schadeverzekeringen. Dit varieert per type verzekering. 9.3 Aanvullende beloningsinformatie Voor het verstrekken van uw gegevens (leads) met betrekking tot maken van een afspraak voor levensverzekering(en) of beleggingen, zullen wij een vergoeding ontvangen (tussen 10,-- en 35,--). Pagina 11 van 14

12 10. Relatiebeheer Registratie AFM MC Verzekeringen en MC Offertes staan ingeschreven bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder inschrijvingsnummer: Deze registratie is wettelijk verplicht. Zonder deze registratie mogen wij niet bemiddelen in verzekeringen. De AFM vereist dat wij voldoen aan de door deze organisatie gestelde kwaliteitsnormen. Deze normen gelden zowel voor het advies, de wijze van advies en de wijze waarop de vakkennis van onze eventuele werkzame medewerkers op peil wordt gehouden. Via permanente educatie onderhouden wij de vakkennis van onze eventuele werkzame medewerkers Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de BAVAM (polisnummer: 15230). Indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt, kunnen wij een beroep doen op deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit betekent dat u altijd verzekerd bent tegen fouten die door onze toedoen zijn ontstaan Kamer van Koophandel Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland: MC Offertes is onderdeel van MC verzekeringen Beëindiging van uw relatie met MC Offertes U heeft ten alle tijden het recht uw zakelijke relatie met ons te beëindigen. U kunt de verzekeringsmaatschappij schriftelijk verzoeken de lopende verzekering(en) over te boeken naar de adviseur van uw keuze, indien deze daarmee instemt. Ook MC Offertes kan het initiatief nemen de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht met betrekking tot uw verzekering ligt bij ons totdat een andere intermediair deze zorgplicht overneemt Wet Bescherming Persoonsgegevens Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Pagina 12 van 14

13 11. Klachtafhandeling 11.1 Interne klachtafhandeling Wanneer u een klacht heeft over de afhandeling van een verzekering, onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie met betrekking tot de wijze van onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren binnen een gestelde termijn van 60 dagen. U kunt altijd met opmerkingen of klachten terecht bij ons kantoor. Alle klachten worden door de directie van het kantoor behandeld en binnen 30 dagen afgehandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenafhandeling, dan kunt u deze bij ons opvragen Externe klachtafhandeling Mocht het probleem niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: Bezoekadres Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Bordewijklaan XR Den Haag Postadres Postbus AG, Den Haag Telefoonnummers Tel.: Tel.: Internet adres: Website: Ons inschrijfnummer bij Kifid: Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden. Pagina 13 van 14

14 Bijlage 1: Contactinformatie en bereikbaarheid MC Offertes: onderdeel van MC Verzekeringen Westerveldstraat BW Zwolle Eigenaar: dhr M.M.G.A. Cordewener Tel.: Fax: adres: Openingstijden kantoor Maandag tot en met vrijdag Middagpauze: 9.00 uur tot uur 12:30 tot 13:00 uur U kunt ons bij spoed (ongeval, overlijden of ingrijpende schade) ook na kantoortijden bereiken. Belt u in dat geval met het algemeen telefoonnummer van ons kantoor. Bij geen gehoor kunt u een bericht inspreken op de voic of u kunt een bericht sturen naar Heeft u een andere auto gekocht, dit kunt u 24 uur p/d en 7 dagen in de week heel snel online op in uw eigen digitale polismap wijzigen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Pagina 14 van 14

Assurantie Dienstenwijzer

Assurantie Dienstenwijzer Assurantie Dienstenwijzer M.M.G.A. Cordewener h.o.d.n. MC Verzekeringen Westerveldstraat 24 8021 BW Zwolle Tel: 085 878 28 66 Fax: 085 878 29 09 Mobiel: 06 55 86 80 91 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Inleiding Geachte relatie, De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V.

DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V. DIENSTENWIJZER voor relaties van Van Olst de Graaff & Co B.V. dienstenwijzer wft 2011.doc Blad: 1/8 A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de Wft.

Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de Wft. DIENSTENWIJZER A.Inleiding De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet op het Financieel Toezicht in werking getreden, die eist

Nadere informatie

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden

Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Dienstenwijzer voor ADFIZ-leden Hoen Vastgoedbeheer b.v. De Lairessestraat 117 1075 HH Amsterdam tel: 020-305 44 77 fax:020-305 44 80 www.hoen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze diensten. Geachte cliënt,

Wie zijn wij? Onze diensten. Geachte cliënt, Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de bedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. Ons bedrijf staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marken (AFM) onder WFD vergunningnummer: 12002977

ADVIESWIJZER. Ons bedrijf staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Marken (AFM) onder WFD vergunningnummer: 12002977 ADVIESWIJZER Kantoorgegevens AdviesCentrum Braamhaar KvK nr. 08106046 Bezoekadres: Hebbrodweg 4, 7625 RB Zenderen Telefoon : 074-2438789 Mobiel: 0628682625 Fax: 074-2432353 e-mail: jbraam@xs4all.nl Website

Nadere informatie

Tordoir Assurantiën B.V. J.P. Poelstraat 2 1483 GC De Rijp. Telefoon 0299-675830 Fax 0299-672278 E-mail info@tordoir.com Website www.tordoir.

Tordoir Assurantiën B.V. J.P. Poelstraat 2 1483 GC De Rijp. Telefoon 0299-675830 Fax 0299-672278 E-mail info@tordoir.com Website www.tordoir. Tordoir Assurantiën B.V. J.P. Poelstraat 2 1483 GC De Rijp Telefoon 0299-675830 Fax 0299-672278 E-mail info@tordoir.com Website www.tordoir.com DIENSTENWIJZER Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. 1. DIENSTENWIJZER Verzekerings-adviesburo Jan Burgers. Bezoekadres: Tilburgseweg 2E 5081 XJ te Hilvarenbeek Postadres: Postbus 200 5080 AE te Hilvarenbeek : 013 505 0091 : 013 505 00 92 K.v.K.: 18063043

Nadere informatie

Dienstenwijzer: A. Inleiding

Dienstenwijzer: A. Inleiding Dienstenwijzer: Michael Boon Verzekeringen Postbus 167 1860 AD Bergen N.H. T. 072-5092806 F. 072-5091255 E.info@michaelboonverzekeringen.nl I. www.michaelboonverzekerngen.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dolman Verzekeringen

Dienstenwijzer Dolman Verzekeringen Dienstenwijzer Dolman Verzekeringen Ons assurantiekantoor is lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten Dienstenwijzer Hopman & Timmerman Geld en Zekerheid Dorpsstraat 67 A 1721 BC Broek op Langedijk Tel. 0226 331370 Fax. 0226 331375 e mail info@geldenzekerheid.nl Website www.geldenzekerheid.nl A. Inleiding

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Verzekeringen die een uitkering garanderen als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

DIENSTENWIJZER. Verzekeringen die een uitkering garanderen als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Beurs-World Trade Center Beursplein 37 Postbus 30101 3001 DC Rotterdam Telefoon +31 (0)10 405 2000 Fax +31 (0)10 405 5252 E-mail info@gebrsluyter.nl Website www.gebrsluyter.nl DIENSTENWIJZER Handels- en

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. Vermeij Assurantiën B.V. is adviseur op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen.

ADVIESWIJZER. Vermeij Assurantiën B.V. is adviseur op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen. ADVIESWIJZER Vermeij Assurantiën B.V. Randstad 21-12 1314 BL ALMERE Postbus 10272 1301 AG Almere Telefoon : 036-5300053 Fax : 036-5347381 Website : www.vermeij-ass.nl E-mail adres : info@vermeij-ass.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Melching Hypotheken BV De Giek 18 9206 AT Drachten Telefoon: 0512-582010 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@melching.

Dienstenwijzer Melching Hypotheken BV De Giek 18 9206 AT Drachten Telefoon: 0512-582010 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@melching. Dienstenwijzer Melching Hypotheken BV De Giek 18 9206 AT Drachten Telefoon: 0512-582010 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@melching.nl A. Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER: 2. Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de WFT.

DIENSTENWIJZER: 2. Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de WFT. DIENSTENWIJZER: ten behoeve van; Meesters Assurantiën B.V. Dorpsstraat 48 2665 BJ Bleiswijk Postbus 103 2665 ZJ Bleiswijk Telefoon: 010 5290077 E mailadres: info@meesters-assurantien.nl A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, DIENSTENWIJZER Hans Meijer Advies Langeweg 19 A 3245 KE Sommelsdijk Telefoon : 0187-481955 Fax : 0187-481992 E-mail : info@hansmeijeradvies.nl Internet : www.hansmeijeradvies.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

Onze dienstverlening in kaart gebracht

Onze dienstverlening in kaart gebracht Onze dienstverlening in kaart gebracht Kennismaking met de dienstverlening van de Crombeecke Adviesgroep INHOUDSOPGAVE pagina A. Inleiding 1 B. Wie zijn wij? 1 C. Onze diensten 1 D. Wat verwachten wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument/Advieswijzer

Dienstverleningsdocument/Advieswijzer Dienstverleningsdocument/Advieswijzer Verzekeringsadviesbureau Kremer BV Molenstraat 109 9402 JL ASSEN Tel : 0592-372211 Fax: 0592-373100 SERnr: 1053830B AFM vergunningnr: 12002478 Email: e.kremer@kremer-cs.nl

Nadere informatie

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer

Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Assurantiekantoor Dintel GIDI - Advieswijzer Algemeen Assurantiekantoor Dintel v.o.f., Dalsteindreef 48 Diemervijver, 1112 XC Diemen tel. nummer: 020-6959494, fax nummer: 020-6002277, e-mail: info@dintel.nl.

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936.

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011936. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Ons assurantiekantoor is (o.a.) lid van de Coöperatieve Finergo Groep U.A. Dat is een samenwerkingsverband van professionele en onafhankelijke assurantieadviseurs. Lid zijn

Nadere informatie

Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën

Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën Dienstenwijzer J. Terlouw Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Wij doen dit op basis van provisie Op basis van de door u aan onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer

Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Dienstenwijzer Verzekeringskantoor Peer Verzekeringskantoor Peer Zilverschoon 14 6922 GV DUIVEN Tel: 0316-262757 E-mail: miranda.peer@finergo.nl Website: www.peer-duiven.nl KvK: 09058989 A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

ADVIESWIJZER ASSURANTIEKANTOOR PETERS MALDEN Advieswijzer november 2009

ADVIESWIJZER ASSURANTIEKANTOOR PETERS MALDEN Advieswijzer november 2009 Pagina 1/7 Assurantiekantoor Peters Malden Rijksweg 52 6581EP Malden Tel.: 024-3580558 Fax: 024-3572546 E-mail : info@petersassurantie.nl Website : www.petersassurantie.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Advies/Diensten wijzer Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Huis en Lage Rente Bezoek/werkadres: Auke Vleerstraat 4 7521 PG Enschede Website: www.huisenlagerente.nl Telefoon:

Nadere informatie

Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd.

Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd. Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid hecht aan een goede

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Philippi & Willemse Assurantiën VOF Logger 5 3144 GG MAASSLUIS Email: info@pw-assurantien.nl Telefoon: 010-4350383 Fax: 010-5904533

Dienstenwijzer. Philippi & Willemse Assurantiën VOF Logger 5 3144 GG MAASSLUIS Email: info@pw-assurantien.nl Telefoon: 010-4350383 Fax: 010-5904533 Dienstenwijzer Philippi & Willemse Assurantiën VOF Logger 5 3144 GG MAASSLUIS Email: info@pw-assurantien.nl Telefoon: 010-4350383 Fax: 010-5904533 A. Inleiding Geachte cliënt, Wij hechten veel waarde aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie