1 Beschrijving. 2 Risico s. 3 Regelgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Beschrijving. 2 Risico s. 3 Regelgeving"

Transcriptie

1 1 Beschrijving In deze fiche komt de beschermings- en signalisatiekledij op bouwwerven aan bod. De fiche geeft een overzicht van de risico s, de regelgeving die van kracht is in België en de preventiemaatregelen. 2 Risico s Op de markt is een erg ruim gamma aan beschermings- en signalisatiekledij te koop die ter beschikking gesteld kan worden voor erg veel verschillende activiteiten die uitgevoerd worden op bouwwerven. De risico s waarvoor beschermings- en signalisatiekledij nuttig kan zijn, zijn: risico s als gevolg van slecht weer (regen, wind en koude), mechanische risico s (wrijving, snijwonden en scheuren), thermische risico s (omgevingswarmte en -koude), chemische risico s (zuren, basen, oplosmiddelen, koolwaterstoffen, stilstaand water, enz.) en risico s die verband houden met een gebrek aan zichtbaarheid (wegenwerken, enz.). 3 Regelgeving Voor de regelgeving verwijzen we naar het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) (Belgisch Staatsblad van 14 juli 2005). De werkgever is verplicht om de risico s te identificeren en preventiemaatregelen te nemen. Als deze maatregelen niet volstaan, moeten er PBM s gebruikt worden. De PBM s moeten voldoen aan bepaalde eisen (geschikt zijn voor het risico; beantwoorden aan de heersende omstandigheden op de arbeidsplaats; afgestemd zijn op de vereisten met betrekking tot de ergonomie, het comfort en de gezondheid van de werknemer; geschikt zijn voor de drager; op elkaar afgestemd zijn als er meerdere PBM s tegelijk gebruikt worden). De werkgever moet de PBM s gratis ter beschikking van de werknemers stellen. Bij de keuze van de PBM s moet hij een beoordeling maken van het PBM dat hij van plan is te gebruiken en moet hij het advies vragen van de preventieadviseur, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het CPBW. De werkgever bepaalt de omstandigheden waaronder de PBM s gebruikt moeten worden. De werkgever heeft ook verplichtingen inzake de aankoop en het gebruik van PBM s. Hij moet zijn werknemers opleiden en informeren over het gebruik van PBM s. Navb-cnac Constructiv streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, rekening houdend met de huidige stand van de regelgeving en de techniek. De organisatie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gepubliceerde informatie. De raadgevingen in deze preventiefiche ontslaan de lezer niet van de verplichting om de geldende regelgeving na te leven. De reproductie van teksten en illustraties is toegestaan mits de uitdrukkelijke toestemming van en duidelijke bronvermelding. 1/6 Het preventie-instituut van de bouw

2 We willen eraan herinneren dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen beschermingskledij en werkkledij, die onder twee verschillende wetgevingen vallen. Beschermingskledij is immers een individueel beschermingsmiddel, want het is bedoeld om te beschermen tegen één of meer risico s die de veiligheid of gezondheid van de werknemer kunnen bedreigen (KB Gebruik van PBM s van 13/06/2005), terwijl werkkledij bedoeld is om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten (KB Werkkledij van 06/07/2004). Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u onze site raadplegen: > Welzijnsinfo > Regelgeving > Koninklijke besluiten > Werkkledij. We willen ook melden dat er rekening gehouden moet worden met de wetgeving met betrekking tot de kleedkamers: het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 25/01/2001, bijlage III, 14a. en de collectieve arbeidsovereenkomst van 10/02/2005 met betrekking tot de humanisering van de arbeid, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u op onze website navb dossier 116 De kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten op de bouwplaatsen raadplegen: > Welzijnsinfo > Publicaties. Bijlage II-1 van het KB betreffende het gebruik van PBM s verplicht het dragen van beschermingskledij onder andere voor de volgende werknemers: b) de buiten tewerkgestelde en aan regen of uitzonderlijke koude blootgestelde werknemers; d) werknemers tewerkgesteld aan werkzaamheden waarbij de blootstelling aan chemische en biologische agentia, die een risico voor de gezondheid kunnen bieden, technisch niet kan vermeden worden; e) werknemers die aan kankerverwekkende en mutagene agentia kunnen blootgesteld worden. Bijlage II-15 verplicht het dragen van signalisatiekledij onder andere voor de volgende werknemers: werknemers tewerkgesteld aan werkzaamheden op en langs de openbare weg waarbij het verkeer tijdens de duur van de werkzaamheden niet wordt verboden; dit geldt onder meer voor herstellingswerken, het onderhoud van bermen, onderhoudswerken, reiniging, schilderwerken, het aanbrengen, het controleren en het onderhouden van nutsvoorzieningen zoals leidingen voor gassen, water, telecommunicatie, elektriciteit, laden en lossen van vrachtwagens, enz.; 2/6 Het preventie-instituut van de bouw

3 3.1 Normen Beschermingskledij moet voldoen aan de bepalingen uit de norm NBN EN 340: Beschermende kleding - Algemene eisen. Er zijn ook andere, specifiekere normen van toepassing, bijvoorbeeld: CEN/TR 15321: Richtlijnen voor de keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermende kleding NBN EN 471: Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik - Beproevingsmethoden en eisen NBN EN 342: Beschermende kleding - Pakken en kledingstukken voor bescherming tegen kou NBN EN 343: Beschermende kleding - Bescherming tegen regen NBN EN 14058: Beschermende kleding - Kledingstukken voor bescherming tegen een koele omgeving NBN EN 13034: Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën - Prestatie-eisen voor beschermende kleding tegen chemicaliën die beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën biedt (Type 6 en Type PB [6] uitrusting) NBN EN 14605: Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën - Prestatie-eisen voor kleding met vloeistofdichte (Type 3) of spraydichte (Type 4) verbindingen, inclusief onderdelen die bescherming bieden voor afzonderlijke delen van het lichaam (Typen PB [3] en PB [4]) NBN EN ISO 11612: Beschermende kleding - Kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen NBN EN ISO 11611: Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en verwante processen NBN EN ISO 14116: Beschermende kleding - Bescherming tegen hitte en vlammen - Materialen, samengestelde materialen en kleding met een beperkte vlamverspreiding 3/6 Het preventie-instituut van de bouw

4 4 Preventiemaatregelen 4.1 Eigenschappen van beschermingskledij De keuze van de beschermings- of signalisatiekledij wordt gemaakt op basis van de risicoanalyse. Er moet ook rekening gehouden worden met de beperkingen die de activiteiten met zich meebrengen (werk op de knieën, buigingen, werk in de openlucht,...) en de beperkingen van de gebruiker (lichamelijke bijzonderheden, overmatig zweten,...). Welke materialen gebruikt worden, hangt af van de bescherming die nodig is: textiel, bestreken textiel, leder, polymeren, enz. Soms is een combinatie van verschillende materialen nodig om de efficiëntie van de bescherming en het comfort van de kledij te verbeteren. De kledij kan voorzien zijn van elementen met hoge zichtbaarheid, zoals geel of oranje fluorescerend textiel en retroreflecterende stroken. Er bestaan diverse modellen: jassen, korte jassen, broeken, overalls, hesjes, hoofdkappen,... Ze kunnen aangevuld worden met elementen zoals verstevigingen aan de knieën en de ellebogen, zakken, zakken met geïntegreerd kniestuk, uitneembare polars in de jassen, Signalisatiekledij De norm NBN EN 471 Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik - Beproevingsmethoden en eisen verdeelt signalisatiekledij onder in 3 klassen in functie van het fluorescerend en/of retroflecterend oppervlak. Materiaal Klasse 3 Klasse 2 Klasse 1 Fluorescerend 0,80 m² 0,53 m² 0,14 m² Retroflecterend 0,20 m² 0,13 m² 0,10 m² Materiaal met gecombineerde eigenschappen - - 0,20 m² Uiteraard biedt klasse 3 de hoogste beschermingsgraad, want ze bezit het grootste aandeel aan fluorescerend en retroreflecterend materiaal. In de praktijk behoren enkel jassen en overalls tot klasse 3. Hesjes en salopetten behoren tot klasse 2. Schouderbanden (banden op de schouders en rond het bovenlichaam) behoren tot klasse 1. 4/6 Het preventie-instituut van de bouw

5 De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft een voorstel geformuleerd aan de hand waarvan ondernemingen de meest geschikte werkkledij kunnen kiezen die ze ter beschikking van hun werknemers moeten stellen. Signalisatiekledij van klasse 1 mag niet gebruikt worden voor het uitvoeren van werken op of langs de openbare weg. Daarvoor moet dus altijd een hogere klasse gekozen worden, ongeacht de duur van de werken. Signalisatiekledij van klasse 2 wordt overdag gedragen, bij gunstige weersomstandigheden die een goede zichtbaarheid waarborgen. Ze is verplicht voor alle soorten werken, ongeacht de duur ervan. Ze moet ondersteund worden door een goede organisatie van de werf, een duidelijke werfsignalisatie die oordeelkundig aangebracht is, een snelheidsbeperking die aangepast is aan de omstandigheden en alle andere nodige maatregelen die aangepast zijn aan de omstandigheden en de aandacht van de weggebruikers vestigen op de uitvoering van de werken op of langs de openbare weg. Signalisatiekledij van klasse 3 mag gedragen worden in dezelfde omstandigheden als signalisatiekledij van klasse 2, maar ze moet in elk geval gedragen worden bij het vallen van de nacht, s nachts en in ongunstige weersomstandigheden (regen, sneeuw, mist, enz.). Net als bij klasse 2 moeten alle nodige signalisatiemiddelen en -maatregelen die aangepast zijn aan de omstandigheden, genomen worden om aan te geven dat er wegenwerken bezig zijn. 4.2 Markering Beschermingskledij moet een etiket bevatten met de volgende inlichtingen: CE-markering/nummer van de aangemelde instantie (volgens de categorie) Markering van overeenstemming met de norm Identificatie van de fabrikant/de importeur Naam van het product Samenstelling van de middelen in textiel Pictogrammen met aanduiding van de risico s waartegen de kleding bescherming biedt Onderhoudssymbolen (eventueel aangevuld met een referentie aan de specifieke onderhoudsvoorschriften) Aanduiding van de maat Pictogram i dat aanduidt dat de gebruiksaanwijzing van de fabrikant geraadpleegd moet worden Signalisatiekledij: pictogram met prestatieniveaus + oppervlakte fluorescerend materiaal: klasse 1, 2 of 3 + oppervlakte retroreflecterend materiaal: klasse 1, 2 of 3 5/6 Het preventie-instituut van de bouw

6 4.3 Advies en onderhoud Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant voor het onderhoud en de vervanging van de kledij. Als de kledij onderhouden wordt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, kan dat de levensduur ervan verlengen. Voor kledij met een hoge zichtbaarheid is het belangrijk dat ze proper gehouden wordt, want vuil vermindert de zichtbaarheid ervan. Voor het comfort van de werknemer is het belangrijk dat er regenkledij gekozen wordt die niet alleen waterdicht, maar ook ademend is, zodat het zweet afgevoerd kan worden. De werkgever moet op zijn eigen kosten zorgen voor het onderhoud, de reiniging, desinfectering, herstelling en vervanging van de beschermingskledij. Om zeker te zijn dat de kledij gedragen wordt, moet er ook rekening gehouden worden met het esthetische aspect en de mode. Er wordt aangeraden om beschermingskledij te verstrekken die niet te wijd is om het risico om gegrepen te worden te vermijden. Bovenop de beschermingskledij tegen de koude is het ook zinvol om onderkledij te voorzien die aangepast is aan de koude. 5 Referenties en nuttige documentatie NAVB. Navb dossier 131, Persoonlijke beschermingsmiddelen in de bouwsector. Beschikbaar op navb.constructiv.be > Welzijnsinfo > Publicaties. 6/6 Het preventie-instituut van de bouw

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005)

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2007 NAVB. Bundel Nr 116. De kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten. op de bouwplaatsen

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2007 NAVB. Bundel Nr 116. De kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten. op de bouwplaatsen DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2007 NAVB Bundel Nr 116 De kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten op de bouwplaatsen Inhoud Inleiding... 3 Vierde trimester 2007 Bundel Nr 116

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB Bundel Nr 119 Het gebruik van ladders en steigers tijdens de afwerkingsfase Inhoud Inleiding... 3 Derde trimester 2008 Bundel Nr 119 Het gebruik

Nadere informatie

navb dossier Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2

navb dossier Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2 navb dossier DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2 Bundel N 143 Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 navb dossier Inhoud Veiligheid op de openbare weg De navb dossiers zijn driemaandelijkse uitgaven

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 NAVB. Bundel Nr 124. Alcohol- en drugspreventie. in de bouw

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 NAVB. Bundel Nr 124. Alcohol- en drugspreventie. in de bouw DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2009 NAVB Bundel Nr 124 Alcohol- en drugspreventie in de bouw Inhoud Inleiding... 3 Wegwijs in dit NAVB dossier... 4 Vierde trimester 2009 Bundel Nr

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12. Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.2010) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

Circulaire 2014 14 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Circulaire 2014 14 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) PRINCIPE KB PBM, art.4 KB PBM, art.11 PBM Werkkledij KB PBM, art.3, 4 KB Werkkledij, art.2, 1 De werkgever stelt aan zijn werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van lawaai op het werk (B.S. 15.2.2006) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

15735/14 oms/rts/dau/roe/mt 1 DGG3A

15735/14 oms/rts/dau/roe/mt 1 DGG3A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0108 (COD) 15735/14 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad ENT 265 CONSOM 247 SOC 799 MI 909

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010 NAVB. Bundel Nr 127. Veilig ontwerpen van een eengezinswoning. Goede praktijkvoorbeelden

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010 NAVB. Bundel Nr 127. Veilig ontwerpen van een eengezinswoning. Goede praktijkvoorbeelden DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010 NAVB Bundel Nr 127 Veilig ontwerpen van een eengezinswoning Goede praktijkvoorbeelden Inhoud Derde trimester 2010 Bundel Nr 127 Veilig ontwerpen

Nadere informatie

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE ONBEMANDE VERKEERSCAMERA : DE SEMI-VASTE SNELHEIDSCAMERA V E I L I G H E I D S - E N G E Z O N D H E I D S P LAN - O N T W E R P Definitief Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Asbestprocedure bij brand

Asbestprocedure bij brand Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid Centre fédéral de Connaissances pour la sécurité civile Föderales Fachzentrum für zivile Sicherheit Centre of Expertise for Civil Protection FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Eind- en Toetstermen April 2015

Eind- en Toetstermen April 2015 Eind- en Toetstermen April 2015 01-04-2015 Pagina 1 01. Wetgeving 02. Gevaren, risico s en preventie 03. Ongevallen: oorzaken en preventie 04. Veiligheidsgedrag 05. Taken, rechten, plichten en overleg

Nadere informatie

EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE)

EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE) EISEN VOOR GEZONDHEID, BEVEILIGING, VEILIGHEID, EN MILIEU (HSSE) Dit document heeft als doel om de normen te bepalen met betrekking tot Gezondheid, Beveiliging, Veiligheid en Milieu die nageleefd moeten

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

navb dossier Aangepast werk voor fysiek arbeidsongeschikte arbeiders Bundel N 132 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2011/4

navb dossier Aangepast werk voor fysiek arbeidsongeschikte arbeiders Bundel N 132 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2011/4 navb dossier DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2011/4 Bundel N 132 Aangepast werk voor fysiek arbeidsongeschikte arbeiders Bundel N 132 navb dossier Inhoud Aangepast werk voor fysiek arbeidsongeschikte arbeiders

Nadere informatie

Risicoanalyse & Risicobeheer. Organisatie van actieve ontspanningsevenementen. (Voorlopige versie)

Risicoanalyse & Risicobeheer. Organisatie van actieve ontspanningsevenementen. (Voorlopige versie) Risicoanalyse & Risicobeheer Organisatie van actieve ontspanningsevenementen (Voorlopige versie) Editie1.0 Deze brochure is grotendeels gebaseerd op een document opgesteld door de firma isi-print. Indien

Nadere informatie

Veiligheid van Speelterreinen

Veiligheid van Speelterreinen MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN BESTUUR KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Veiligheid van Speelterreinen Veel Voorkomende Vragen (Frequently Asked Questions) Inhoudstafel

Nadere informatie

Postacademische Opleiding Veiligheidskunde Niveau I

Postacademische Opleiding Veiligheidskunde Niveau I Postacademische Opleiding Veiligheidskunde Niveau I De verborgen gevaren van het werken op hoogte Onderzoek naar de valbeveiligingsmiddelen (PBM s) die gebruikt worden bij het werken op hoogte en de gevaren

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2006 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Liften: veiligheid op elke verdieping

Liften: veiligheid op elke verdieping Liften: veiligheid op elke verdieping Er bestaat al een wettelijke verplichting Geen onderscheid meer tussen liften voor professioneel en liften voor privé-gebruik 3 4 6 7 Veiligheid in liften: een onderschat

Nadere informatie

VERNIEUWD OVERZICHT VAN DE EN-NORMEN VOOR HANDSCHOENEN EN GUIDE

VERNIEUWD OVERZICHT VAN DE EN-NORMEN VOOR HANDSCHOENEN EN GUIDE VERNIEUWD OVERZICHT VAN DE EN-NORMEN VOOR HANDSCHOENEN EN GUIDE INHOUD Meer aandacht voor gezondheid en veiligheid 4 De PBM-richtlijn naleven 6 Handschoenen van eenvoudig ontwerp - uitsluitend voor minimale

Nadere informatie