Ik ben bij jullie alle dagen tot aan's werelds einde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik ben bij jullie alle dagen tot aan's werelds einde"

Transcriptie

1 Ik ben bij jullie alle dagen tot aan's werelds einde mei 0 juni Boekje 008

2 Dinsdag mei 008 Hemel en hel zitten in de mens 6:48 uur Vele mensen hier in deze warme landen, die hier op bezoek komen, om van de zon te genieten, nemen de schoonheid van de natuur in zich op en zijn enthousiast. Toch als ze slechts op de schoonheid van de materie, op het oogverblindende letten en niet (h)erkennen, dat daarachter de schepper staat, en het doel van de schoonheid de verering van de Vader is, van de schepper te verkrijgen, dan is de plaats hier voor de mensen een luciferische val, waarin ze gevangen zijn en van de ene schoonheid in de andere springen en toch niet verlost worden uit de ban van de materie. En zo is het ook nu precies hier aan deze plaats, waaraan jij gevoerd werd door Mij, jouw Vader Jezus, dat de mensen, die hier leven op deze zogenaamde spirituele duikbasis, eigenlijk diep in hun hart Mij, de Liefde, de Vader zoeken; en dat is ook de reden, waarom jij hierheen werd gevoerd en jij nu Mijn openbaring mocht brengen en minstens hier één mensenkind het daarmee eens is. En zo heeft zich de reis al veelvuldig beloond, want je bereidt slechts de grond voor en het neerleggen van het zaad, en Ik bewerk dan, dat dit zaad in het hart opkomt, voedsel vindt door de toevoering van de geest in de ziel en opkomt, groeit, bloeit en vrucht brengt. Zo laat hier nu ook enkele geschriften achter en vertrouw ze toe aan jouw jongere zuster K, die ze dan verder geeft aan degene, die op zoek was en zich nu uit de klauwen van de verloren zoon wanhopig, probeert te bevrijden, toch van de ene val in de andere stapt en niet bemerkt, dat de natuurgeesten hem omwonden hebben, zijn ziel gevangen genomen hebben, hem in het bezit hebben en hij de verlossing in verkeerde methoden zoekt. Toch nu moet hem de kans van de vrijheid nog een keer aangeboden worden en de terugvoering beginnen. De nood drijft hem zo ver, dat hij nu bereid is, deze mogelijkheid te grijpen. Zijn geest is immers gewekt, toch zijn ziel heeft zich door de van kleuren verwisselende slang laten bekoren (verleiden), en zo is hij in de jungle van de eindeloze reis door de schoonheid van de natuur op een verkeerde wandeling en wandelt van de ene plaats naar de Deze aflevering zal noch van een confessionele aangelegenheid weglokken noch tot een andere aanwerven. Het moet er alleen toe bijdragen, het reine en onvervalste woord van God toegankelijk te maken voor degenen die ernaar zoeken, zoals wij het ook heden ten dage door eenvoudige en deemoedige mensen in dankbaarheid in ontvangst mogen nemen.

3 andere en waant zich al in het paradijs, ofschoon het de voorhel is en de eigenlijke hemel nog op hem wacht.velen wanen zich in de hemel, toch de hemel op aarde kan slechts door rechtvaardige zelfverloochening en door het opvolgen van Mijn gebod Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf verkregen worden, geopend worden in je eigen hart. 4 Ja, Mijn kinderen, hemel en hel zitten in de mens, en slechts het uiterlijke weerspiegelt de innerlijke toestand, en je kunt jouw toestand van de ziel in het uiterlijke aanschouwen, in de gebeurtenissen, die jouw ogen en jouw hart in bijzondere opwinding brengen, hetzij in verzoeking of in toorn, in nijd, in liefdeloosheid of wederom in liefde, in onbaatzuchtige liefde en meevoelen en medelijden, in geduld. O, Mijn kinderen, deze aardse school is waarlijk groot genoeg, biedt vele mogelijkheden, jullie de status van het kindschap Gods te laten verkrijgen. Je moet het slechts erkennen en iedere situatie als leervoorbeeld aannemen, vreugdevol en dankbaar aannemen en proberen, jullie ziel in de geest te ordenen, de wetten van Mijn liefde ondergeschikt te maken. Wie de wetten dient en deze vervult, maakt zich vrij en zal in de wet van de liefde opgaan als koning van de liefde, als medestrijder van de liefde, als kind en het erfdeel Gods, die Ik ben, jullie Vader Jezus Christus. Amen. Vrijdag 6 mei 008 Alleen Ik kijk in de harten van Mijn kinderen 4:0 uur Ja, hemelse Vader, laat bij ons vleugels groeien, laat ons geloven, met een vaste wil Uw wil te gehoorzamen en dan dankbaar zijn, dat wij dat mochten beleven. Het was voor Egypte in ons, het was een opdracht, Egypte in ons te verlossen, de oude vleespotten in mij en mijn zuster, de lieve broeders en zusters hier, slechts door Uw kracht en sterkte, door Uw liefde. O, hemelse Vader, de dagen neigen zich hier tot een einde. Laat nog even de laatste dagen vooral vruchtbaar zijn tussen mijn zuster en mij en U, laat ons Uw wil in ons hart luid klinken als een klok, waarvan de klank wij weliswaar vergeten, toch nu weer klinkt en wij ons deze herinneren als eens de klank van klokken in ons hart luidt. Uw geest in ons moet geheel tevoorschijn komen, Vader. Uw geest en Uw wil geschiede in ons hart. Ja, en wij nemen de beproevingen en verzoekingen aan en vragen U, ons ter verlossing door te voeren van het kwaad van ons ongeloof, onze twijfel, onze babbelziekte, ons wantrouwen, van nijd en onze jaloezie,

4 van het kwaad van de slang, die nog steeds probeert te verdelen, alles door elkaar gooit, de duivel in ons mengt en naar voren brengt en wij dan in onze stemmingen van de ziel vallen en de anderen in de verleiding zijn, de schuld toe te schuiven en zeggen: Omdat je zo en zo bent, heb je mij pijn gedaan. En omdat je mij pijn doet, moet jij je veranderen. Toch, Vader, wij erkennen, dat het alletijd beproevingen waren, steeds weer zelf naar onze eigen balk te kijken en ons aan U over te laten en U om verlossing van het kwaad en om de oplossing van de problemen te vragen. Ja, Vader, de verlossing van het kwaad van onze eigen geestelijke blindheid, de verlossing van het kwaad van de balk in ons eigen oog, de verlossing van het kwaad, dat wij- in plaats van deze balk te herkennen, steeds weer in de splinters en in de ogen van de ander rondpeuteren en zeggen: Je bent schuldig! En dit gezegde :»Je bent schuldig!«verlost ons niet van het kwaad, maar trekt ons steeds dieper in de gevangenschap. Zo is het, Mijn kind, zo heeft het Mijn kind- ja, jullie beiden, nu goed herkend. Je hebt herkend voor dit intensieve ogenblik van de liefde tot Mij en jullie eigen uitingen, dat de verlossing van het kwaad enkel en alleen betekent, het steeds bij jezelf te zoeken en Mij te vragen, de balk in het oog te verwijderen, de balk van je eigen zielswezen. En alles, wat aan beproevingen en verzoekingen op je afkomt, Mijn zonen en dochters, dient jullie ter bevrijding om verder te gaan in de geestelijke wedergeboorte, dewelke een proces is. En als Ik Mijn dochters en Mijn zonen, Mijn maagden en Mijn knechten woorden van liefde, van vermaning en opmontering geef, dan is het nog zo, dat ook zij zelf in het zielsproces staan, de geest in zich te laten groeien. En ook jullie kinderen, die deze woorden lezen, niet teveel van hen fordert aan volkomenheid, maar steeds bij jullie zelf netjes blijft, want alleen Ik kijk in de harten van Mijn kinderen, en volkomenheid en reinheid van de harten is daar alleen te meten, als in de diepst innerlijke kern van het zielswezen van Mijn kind de liefde tot Mij is verworven (verkregen) en de vaste wil en het vaste geloof, ernaar te streven, vanuit de twijfels te groeien tot een helder geloof- en liefdevol weten. En dit woord hier is de bekroning van het Heilige Geest- proces van twee van Mijn kinderen hier in Egypte, die nu weer een stap verder zijn geschreden en vanuit deze verdere hoge trap de volgende hogere trap weer kunnen nastreven met mijn kracht en Originele uitdrukking in duits = Entäußerungen, het innerste naar buiten keren

5 met Mijn hulp, waar ook wederom beproevingen en verzoekingen op ze zullen afkomen, die echter door het hogere standpunt van de erkenning wederom lichter en sneller overwonnen kunnen worden. En zo gaat het het daarheen met zevenmijlslaarzen van de liefde naar de geestelijke wedergeboorte, naar de derde trap/ fase, waarin je steeds Mijn wil kunt vervullen, als je wilt. Amen. Vrijdag 6 mei 008 De reizen als mensenvisser van Mijn liefde 4:9 uur Ja, hemelse Vader, U hebt ons juist gedachten in het hart gelegd. Vrienden in Zwitserland, broeders en zusters, broeders en zusters in Zuid-Tirol, in Duitsland, in Letland en nu in Egypte zijn tot ons gekomen. Landen als Roemenië en Oostenrijk wachten nog en Italië. Wij vragen U in ons hart, of ook een reis naar Italië aangekondigd is voor de familie van S. en D. Ja, je zegt het, Mijn kind: Het grote volk van Mijn liefde zet zich uit de innerlijke geestelijke kinderen tezamen, die in alle landen tevoorschijn zullen komen en zullen groeien, kinderen uit de edelste geslachten van alle volken. En daartoe ben jij, die nu de ervaring met deze reis gedaan hebt, wel gepredestineerd en uitverkoren. Ik zal je beetje bij beetje de landen en de oorden in het hart leggen, in welk je mensenvisser bent en zijn kunt in Mijn naam. Toch dit gaat slechts onder de premisse en voorwaarde, dat je je eigen onvolkomenheden meer en meer Mij in de handen kunt leggen en alle geestelijke tegenstand opgeeft, zodat geen uiterlijke moeilijkheden en moeilijkheden in de wereld de arbeid in het geestelijke remmen, want je weet wel: Als je eigen moeilijkheden niet zo groot aan t licht waren gekomen, had er verder meer arbeid en mensenvisserij tot stand gebracht kunnen worden, ook hier in dit land. Zo is deze huidige aanwezigheid in Egypte een eerste etappe, waarop nog wel een tweede zal moeten volgen. En pas, als de tweede etappe voltooid is, dan is ook Italië aan de beurt en Spanje. Mijn kinderen, volg de woorden, die Ik in de bekendmaking aan jullie gaf. Laat je verder toebereiden en in het bijzonder Mijn breidt zich vanuit voorbestemd vooronderstelling 4

6 meisje S.C., opdat ook zij zonder strubbelingen met Mijn maagd kan samenwerken in het geestelijke, opdat geen jaloezie de samenwerking verstoort of teveel eigen hindert, want je bent niet voor je zelf hier, maar voor de ander, en de verre reis moet toch voor Mij, jullie Vader Jezus, de moeite lonen. Dus vraag in je hart af, in hoeverre je nog onder Mijn wil moet stellen, om nog grotere oogsten binnen te halen en Ik tot jullie kan zeggen: Werp het net aan de rechter kant uit! Amen. Jullie Vader Jezus,- Amen. Maandag 9 mei 008 Blijf bij Mij, die Mijn Ik liet sterven voor alle mensen 5:5 uur Zo komt nu ook jouw persoonlijke beproeving in orde en mede door jouw zuster tot een gelukkig einde. Laat je nu ook vandaag nog een laatste keer niet uit je evenwicht brengen, maar blijf bij Mij, zoals Ik bij jou blijf. Je ziet de zon aan de horizon opgaan, en haar warmte en haar stralen schijnen over het goede en kwade. En zo blijf je ook mooi rustig bij jullie en laat Mij in jullie schijnen en de warme stralen van de zon over goed en kwaad schijnen. Of het nu kritiek is, die zich over jullie uitgiet, blijf rustig, blijf in de vrede, val niet in de zelfverdediging of ook nog in de beschuldiging. Blijf bij Mij, Ik die zweeg en Mij niet verdedigde, maar Mijn Ik liet sterven voor alle mensen. En zo laat ook jij jouw ik sterven, opdat Mijn Ik in jou opsta en werkzaam wordt. Jouw oude ik zinkt in het graf van Lazarus en een nieuw, wondervol stralend ik treedt naar voren en dient de mensen tot (geestelijke) voeding. Zo waren jullie hier vissers van mensen, en Mijn kind heeft ook in andere wateren nog vele goede visjes gevonden en brengt ze gelukkig naar huis in het Vaderhuis, in het hart van Zijn liefde. En zo zegen Ik nu deze arbeid en jullie hier- zijn en zegen ook je terugreis voor morgen. Je zult weer goed in de werkplaats van alle dag teruggebracht worden en zult de ervaringen, die je hier hebt gemaakt, weer opnieuw kunnen aanwenden. Rust en vrede zij het kenmerk van je gesteldheid van de ziel en kalmte/beheerstheid, zodat deze kalmte zich op alle activiteiten en op de mensen overslaat, die je ontmoet. Dus neem nog een laatste keer het rustige beeld van de zee, de Rode Zee van Mijn liefde in je op. Duik in het glanzende licht van de zon, dat zich in de Rode Zee van Mijn liefde spiegelt en weet alles één, één met 5

7 jou en met Mij, verbonden door de eeuwige liefde en de vreugde, die (uit) jou ontspringt, de vreugde, die nu in je hart opbloeit en een gevoel van diepe dankbaarheid achterlaat. Dat, Mijn kind, voor de huidige ochtend, de dag voor jouw vertrek terug in het hart van Europa, alwaar de arbeid wel zal verder gaan, maar versterkt en op een nieuw gebied voor jou door Mij, voor anderen door Mij, jouw Vader Jezus. Amen. Dinsdag 0 mei 008 6:5 uur Gezegend is jullie werk en denken, jullie gevoel en hoop, jullie liefde tot Mij Zo is nu tot afsluiting, Mijn kind, een goed werk nog aan I.M. gedaan geworden, en het was gewenst en gewild, want zijn geloofsvragen brandden hem diep in de ziel en lieten zijn hart onrustig achter. Toch daar kwam jij in Mijn opdracht, en uiterlijk was de uitnodiging zeer wereldlijk opgesteld, maar innerlijk werd nog een keer een uiterst waardevol zaad in een lieve zoon van Mij gelegd. Die net als jouw zoon E.J.M. dit aardse plan heeft betreden, om ook Mijn rijk te verkondigen, toch wiens ziel in de duisternis werd getrokken en hij niet veel van Mij kreeg geleerd, maar nu deze toelichting van jou, jouw leer, jouw liefde diep in zijn hart wortel zal slagen en opkomen zal als de mosterdboom, waaronder nog vele inzichten hun woning zullen vinden. Zo is alles in allen een goede afsluiting geworden, ofschoon je aan de dag van gisteren zo het gevoel had, een werkelijk trage maagd (dienstmaagd) te zijn geweest. En dit is ook goed zo, want je moet Mijn werktuig zijn en niet vanuit jezelf, maar vanuit Mij werken, en het is hem dit gebeurd door Mijn wil. Ik heb jou de mensen toegevoerd, en wie ze zonder voorbehoud heeft aangenomen, ze heeft lief gehad zoals ze zijn en zoals ze zich geven en uiterlijk verschijnen, die heeft Mijn opdracht aangenomen en met liefde vervuld, want hij moet niet oordelen naar de uiterlijke schijn, maar steeds op Mij in de harten van de mensen kijken, of ze nu werelds praten of brillen van spiegelglas dragen of niet zo gekleed zijn als jou of haar afkomst een totaal andere is. Dat was jij, Mijn kind, evenzo, en zo was het goed, want je moet niet vooringenomen een mens ontmoeten en hem Immanuel Michael, de 9 jarige zoon van de stichter van de Duitse duikbasis in Egypte 6

8 tot Mij brengen, want je weet niet, wat onder de uiterlijke schaal van de beschutting verborgen ligt en of de ziel toch niet een diep verlangen naar Mij koestert, ofschoon ze het door uiterlijke schijn zou kunnen camoufleren. En zo was het ook bij jouw zuster Sd. het geval. Ze moet in de wereld haar mannetje staan, haar zogenaamde manlijke kant naar voren brengen, om te kunnen bestaan. Toch diep in haar hart snakt haar ziel naar liefde, naar geloof, naar geborgenheid en naar ware vrede, naar het geluk, dat slechts Ik, haar goede Vader Jezus, kan brengen en brengen zal. En zo is ook de ontmoeting nu met jouw broeder L. een ontmoeting voor de toekomst, waarin nog vele vruchten zullen komen, en de ontmoeting met jouw broedertje I.M. zal ook in de toekomst nog rijke vruchten brengen. En zo zegen Ik jouw doen en denken en jouw werken. Maak je geen zorgen om je zuster S.C., want ook zij zal Ik in haar hart beroeren en weer in orde brengen, zodat ze nu voelen zal, dat ze alleen slechts door Mij, haar Vader, de liefde en de trouw en het ware leven kan ontvangen. Zolang ze het in het uiterlijke van medemensen verwacht en verlangt, zolang zullen beproevingen op haar afkomen, en haar hart zal pijn doen en snakken, want dit is haar les, haar opgave, haar hart in orde te brengen en in Mij richting te voeren, want niet aan de moederborst van de mensen moet ze hangen, maar aan Mijn Vaderborst. 4 En zo was je ook deze keer slechts een werktuig, dat deze oude etter (pus), deze oude eenzaamheid en dit verlangen naar menselijke liefde kan afsterven. Ik heb deze situatie zo gevoerd en geleid, en je kunt je trouw in Mijn Vaderarmen leggen en moet je geen slecht geweten laten voorhouden, want de duisternis probeert alles, om je van Mij te verwijderen, en twijfel en schuldgevoel zijn een truc van de Satan, om Mijn maagden en knechten in de war te brengen. Toch jij hebt deze beproeving nu waarlijk doorstaan, want je bent in Mijn vrede gebleven, en zo zal het ook weer met jouw zuster worden. Gezegend zij jullie dag, gezegend jullie werken en denken, jullie gevoel en hoop, gezegend jullie liefde tot Mij. Jullie Vader Jezus, - Amen. 7

9 Donderdag mei 008 Ter afsluiting van de Egyptische dienstreis 8:45 uur In de geest, in het geloof aan Mij is de vrede, is de bron van het leven, is het leven zelf Blijf in de geest, Mijn kind, blijf bij Mij, en je zult nu een nieuwe opgave in je hart ontvangen. Het werk komt naar je toe, de mensen komen op je af, de hongerigen, de armen en de zieken. Ze komen naar je toe en vragen brood en wijn van Mij door jou. Dus blijf in de geest en zie af van jezelf. Verloochen je zelf, zodat je bij Mij kan blijven. Een hoofdstuk van je leven heeft nu een bekroond slot gekregen, een bekroond slot, en je voelt, dat jouw gevoelens je nu niet meer heen en weer kunnen werpen, aangezien je nu bekwaam bent, in een reine heldere geest van Mijn liefde te blijven. En Mijn liefde is niet van emotionele ziele aard doortrokken en werpt je heen en weer, maar ze laat jou wortelen in de diepe grond van Mijn heldere liefdesgeest, zodat je nu volwassen geworden bent in je ziel en Ik in jou nog beter kan groeien en volwassen worden mag. Zo, Mijn kind, is de tijd in Egypte afgesloten, en jij bent nu weer in het hart van Europa, in het Duitse goddelijke land, alwaar de mensen meer innerlijk als lichamelijk hongeren en dorsten en de opgave van de geestelijke leer toch iets gecompliceerder is als in het land van de vleespotten, waar de mensen zeer open stonden voor het werk en voor de liefde en voor de leer. Hier is wederom meer standvastigheid aan de orde, en er wordt verlangd van jou, dat je nu strenger en daadkrachtiger de opgaven aanpakt. 4 Zo zal ook de volgende tijd de scholing van jouw mede broeders en zusters verder vooruit gaan, en ze zullen zich bij jou melden, naar brood des levens roepen en zoeken, ook zichzelf in de geest consolideren en versterken, zodat de ziel niet meer hulpeloos aan de golfslag van het gevoel is overgeleverd. Want in de geest, in het geloof aan Mij is de vrede en het ware rustbed aan Mijn Vaderborst, is de bron van het leven, is het leven zelf door Mij, jullie Vader Jezus Christus. Amen. geestelijk bewijzen 8

10 Zaterdag 4 mei 008 Ook Ik zou graag tijd met jullie willen doorbrengen :0 uur Ja, Mijn kind, is er een keer een slechte naam over Mijn kinderen verbreid, dan is het moeilijk om daartegen in te gaan. De enige mogelijkheid is, dat je bij Mij blijft en Ik in je hart de vrede bewaar. Het is immers een teken van jullie liefde tot Mij, dat de wereld tegen je schreeuwt en jullie een slechte naam bezorgd, en zo is het ook nu in dit geval. Ik weet in je hart, hoe het met je motivatie gesteld is, welke beweegredenen, en je weet, welke opdracht je hebt uitgevoerd in Mijn naam. Daaraan verandert niets, ook niet de zienswijze van je broeders en zusters, die op oude ervaringen nog hun meningen opbouwen en niet jouw veranderd wezen zien, maar als een gebedsmolen steeds herhalen: Ze heeft deze en die zwakheden!, ze begaat die en dat onrecht! of ze vlucht! Ja, Mijn kinderen, zo is weer eens Mijn gelijkenis van de balk en van de splinter in het oog van de naasten aangekondigd, zodat je fijnzinnig bij jullie blijft en jullie eigen zwakheden bekijken, alvorens je de roep over een maagd verbreid, dat ze gevlucht zou zijn. Want het is helemaal niet zo! Ze heeft een duidelijke oproep in haar hart ontvangen en onder zware voorwaarden hem voor Mij met tevredenheid uitgevoerd. Het is de eerste keer, dat ik nu officieel lof over haar uitspreek, ofschoon ze anders als Mijn trage maagd zou mogen gelden, die zich onder Mijn wil schaarde. 4 Zo is nu Mijn kind voor Mijn ogen gerechtvaardigd, en wat je over Mijn maagd denkt, moet je in jullie hart zelf verantwoorden, want het woord zal jullie richten. Dus beoordeel de handelingswijzen niet naar jullie oude ervaringen, want een mens kan zich veranderen. En als een kind onder zulke zware voorwaarden haar scholing op zich neemt en het er af en toe uitziet, alsof ze het niet meer zou kunnen dragen, dan roep Ik in haar hart: Kom tot Mij, die vermoeid en beladen zijt en laat je door Mij verkwikken! Want ook Ik trok Mij steeds weer terug, om met Mijn goddelijke geest steeds dieper en nauwer in verbinding te komen. 5 En zo is een tijd van terugtreding steeds weer aangekondigd, opdat Mijn kind de verhouding tot Mij kan verdiepen, en het gaat niet in oppervlakkige ogenblikken, waar men van het wereldse werk opblikt en slechts kort aan Mijn naam denkt en meent, dat dienstmaagd relatie 9

11 men al met Mij verbonden zou zijn. Je kunt wel steeds met Mij verbonden blijven, maar ook ik zou graag een tijd met jullie willen doorbrengen! Ik zou graag aan jullie Mijn liefde en Mijn balsem in een langere en diepere periode in jullie hart kunnen laten zinken. En daartoe roep Ik steeds weer op: Kom tot mij in de stilte, jullie die vermoeid en beladen zijt, en laat je door Mij jullie Vader Jezus, verkwikken. En dit behartigt Mijn kind, ofschoon het waarachtig veel arbeid doet, toch deze arbeid, met Mij gedaan, ook rijke zegen vindt en Ik haar balsem schenk, als ze Mij de tijd offert, dieper en nauwer met Mij tezamen te zijn. 6 En zo zullen het ook enkele van Mijn andere kinderen rustig doen, dat ze zich uit het gewirwar van de wereld en alledag terugtrekken, om helder en duidelijk Mijn aanwijzingen in hun hart te kunnen ontvangen, die niet gekleurd zijn door de belevenissen van de dag en de gedachtes, die anders in hart en hersenen rondsuizen. Je moet van te voren volkomen leeg worden, om helder en duidelijk Mijn wil te kunnen ontvangen. Wel is het goed, als je oefent, jullie naasten te verdragen, toch vaak trek Ik jullie juist wegens jullie naasten ook weer een stukje terug, opdat de naasten zelfstandig kan worden, kan consolideren (verstevigen) en zijn ziel niet afhankelijk wordt van de genadegaven, die door jullie vloeien, maar leert, zelf tot Mij te komen en vrij te worden, vrij te worden van de weliswaar door God gevoede, toch menselijke liefde en toeneiging, vrij te worden van de gevoelens en emoties, die aangenaam zijn en toch slechts zo werken als de nevel in het morgendal: Hij komt en trekt voorbij en trekt verder en lost zich op in de morgenstralen van de zon. 7 En zo moeten ook jullie je niet al te zeer met jullie gevoelens verbinden en jullie zelfs met hen identificeren, maar ze vrij laten. Ze zijn als gedachten, ze komen op en gaan- ja, ze worden zelfs door gedachten in werking gezet. Zo houd jullie gedachten in toom en controleer ze en kom tot Mij, opdat Ik jullie nieuwe gedachten in jullie hart kan neerlaten. - Dus arbeid rustig verder, Mijn kind, en blijf bij Mij. Houd je aan Mijn aanwijzingen en geef niets om het geklets van enkele onwetende kinderen. Jouw en jullie aller vader Jezus Christus, - Amen. 0

12 Zaterdag 7 juni 008 Tussenstation bij broeders en zusters in de geest op de reis naar het zuiden :9 uur Jullie worden samengebracht, om elkaar gemeenschappelijk te sterken Ja, Mijn kind, vertel van de gruwelen, die hier hebben plaatsgevonden, in deze streek, teruggaand tot de 0 jarige oorlog, de boerenoorlog: smokkel, brandewijnstoken, geweldplegingen en abortus. - Toch Ik wil de hypotheken aflossen/ tenietdoen. En van daar zijn ook de schulden, die op dit huis drukken, slechts een tegenhanger tot dat, waar de generaties/ geslachten schuldig zijn in hun zondigheid en goddeloosheid. En een ieder draagt zijn deel ertoe bij, deze schulden af te lossen. En dat is ook de reden, waarom Mijn zoon eerst de geestelijke arbeid tot stand moet brengen, voor hij zich met de aarde in materiele arbeid verbindt, terwijl Mijn dochter B. nog een beetje materieel moet arbeiden, om geduld te oefenen en vertrouwen, om het vol te houden. Allereerst kan en mag Mijn zoon de geestelijke arbeid met Mij, zijn Vader Jezus in zijn hart, voltrekken, alwaar Ik hem Mijn naam Jezus wil inprenten, wil focussen, opdat de oude meester-geesten verdwijnen. Mijn naam Jezus lost als de straal van de zon in een brandglas hier iedere duisternis op, en de oude herinneringen, die - tot geen nut - slechts blokkades vormden in zijn ziel. Arbeid aan de ziel is weliswaar al verricht, toch het komt er nu op aan, dat de geest de ziel steeds meer doordringt en een constante straal van hoop de duisternis hier oplost. En deze arbeid kan en mag Mijn zoon met Mij volbrengen. De huid als uitdrukking van de ziel wordt rein en reiner. Zijn ziel streeft naar het licht der waarheid vanuit Mij, zijn Vader Jezus, toe. En van daar zal ook de geestelijke arbeid steeds sterker en in betekenis groter worden en groter blijven als de lichamelijke arbeid. In de tijd van de rehabilitatie /eerherstel zal Mijn naam Jezus voor hem tot een redmiddel worden, en het vertrouwen, Mij steeds in zijn tegenwoordigheid te hebben, zal gesterkt worden en de oude hypotheek op geestelijke wijze oplossen, die hier door de voorvaderen, de huisbezitters en de dorpsbewoners veroorzaakt werd. 4 Zo heeft een ieder van jullie zijn gebied, waar Ik hem plaats: de een in het zuiden, de ander in het noorden, veel kinderen in het oosten en Mijn kind in het westen. Een ieder heeft zijn plek, en je wordt tezamen gevoerd, om je gemeenschappelijk te sterken en de stralen van de zon te bundelen als in het brandglas, om

13 het vuur te ontsteken, dat eindelijk licht, warmte, waarheid, erkenning en liefde in de beweging brengt. Het is ook de eerste dag van de reis naar het dal Cannobino een symbool en een station, die- al met moeilijke geestelijke arbeid verbonden- een reuzenstap in de richting van het hemelrijk geeft. 5 Mijn kinderen!- Mijn kind heeft het recht om te zeggen: De oude voorstellingen vormen blokkades, blokkades in jullie hart, het hemelrijk volledig eigen te maken. Waarom versper je Mij, jullie Vader Jezus, steeds door jullie verleden en door oude ervaringen de weg tot vernieuwing, tot hervorming en tot het nieuw worden van jullie ziel en de hele omgeving? - Ik vraag jullie, Mijn kinderen: Concentreer je steeds op Mij en leef zo, dat je ook weet, dat Ik steeds levendig in jullie ben en je aan Mijn Vaderborst steeds kan rusten. 6 Alsjeblieft, Mijn kinderen, val niet steeds weer uit deze verbinding, maar houd deze verbinding steeds meer, en Ik zal steeds krachtiger en machtiger in jullie en jullie omgeving invloeien en alles oplossen, wat donker, wat verkeerd, wat leugenachtig en wat liefdeloos is. Grenzen zullen vallen. De vereniging tussen hemel en aarde zal bespoedigd worden, en het duizend jarige rijk zal in jullie hart opbloeien met jullie bewustwording, met jullie eenwording, met Mij, jullie Vader Jezus. - Dit ter bezinning aan deze avond. Amen. Jullie Vader Jezus, - Amen. Zondag 8 juni 008 Een vriendin in de geest ter raad Ik heb je bij je naam geroepen 8:50 uur Wie Mij eens in zijn leven zo heeft lief gehad als jij, die zal Ik achternagaan zoals een goede herder het verloren schaapje. En zo ben Ik ook jou achternagegaan, Mijn kind, tot het huidige tijdstip, tot nu. Ik ben je achternagegaan bij alle vergissingen. Ik ben bij je op de vlucht geweest, Ik ben met je door de jungle gegaan, door de verwarring, door het zoeken. Ik was bij je en in jou in je eenzaamheid. Ik heb je bij je naam geroepen, en je hebt Mijn stem steeds heel zachtjes gehoord. Toch was het niet genoeg voor jou! Je wilde Mijn stem in de broeders en zusters horen, en Ik heb je de Noord-Italië, in de buurt van het Lago Maggiore

14 broeders en zusters toegevoerd- in je vriend, in de broeders en zusters, in de gedachtenwisseling, per brief, per . Ik maak je nu bewust, dat ik overal kinderen heb die Mij op dezelfde wijze gezocht hebben als jij, die zich verward en vergist hebben hier op aarde, omdat ze al de hemel op aarde wilden zoeken, toch door hun eigen voorstellingen verblind waren, in drugs afgegleden, in alcohol, in zinnelijkheid, in lustbevrediging; en toch: Allen voelen, dat slechts in Mij, de sterke waarheidsgeest, de liefde uit het licht en het licht uit de liefde, de volkomen vervulling te vinden is, in Mij jullie Vader Jezus Christus Jehova Zebaoth. En Ik draag jullie kruis, toch eerst moet je je kruis zelf willen aannemen! En jij wilde het kruis vanaf een bestemd tijdstip ook aannemen, maar het werd zwaar, zeer zwaar. En je kon je kruis niet meer alleen dragen, slechts alleen in het bewustzijn met mij samen te zijn, maar het was belangrijk, dat je de andere kruisdragers, broeders en zusters, leert kennen, die nu met jou op soortgelijke wijze jullie kruis dragen, op soortgelijke en toch op een andere manier; want een ieder heeft zijn kruis overeenkomstig zijn zielsgesteldheid op zich genomen, om zichzelf- het luciferische ik- kwijt te raken, om onbaatzuchtig te worden, om vrij te worden voor de onbaatzuchtige liefde. En deze liefde, die zie je nu in de broeders en zusters, die hier in dit dal Cannobino tezamen zijn gekomen, die nog op dit rond der aarde evenzo de weg ter navolging hebben betreden. 4 Als je in dit bewustzijn verder treedt, zal al het oude van jou beetje bij beetje afvallen. Concentreer je s morgens als je wakker wordt, op Mijn naam Jezus en weet: Ik in jou draag nog het laatste restje af, opdat je vrij wordt voor de daden van de naastenliefde aan je broeders en zusters. Deze samenkomst was de eerste van velen, en je zult de kracht van Mij krijgen, op verdere bijeenkomsten te zijn met je lieve vriend en partner J., die Ik je toegevoerd heb, jou tot ondersteuning en jij hem tot ondersteuning als hulp. 5 Kun je dit aannemen, Mijn kind? Kun je Mij aannemen en verdragen in je naasten, dan ben je op de weg ter volkomenheid en ter genezing. Je wordt tot een stralende zon, die zelf in staat is, planeten om zich heen in de loop/ baan door Mijn kracht en hulp te houden en daardoor zelf sterk te worden. De heling zal stapsgewijs beginnen. Zie de handelingen van de artsen en helpers slechts vanuit Mijn standpunt. Neem eerst Mij en dan pas de genezing

15 krukken, die je beetje bij beetje weer kunt wegleggen tot het tijdstip, dat Ik je in je hart aangeef 6 Weet steeds: Ik ben jouw heil en zegen. Ik, jouw Vader Jezus, ben jouw kracht en jouw sterkte. Ik ben jouw ziel en jouw hoop. Ik ben jouw liefde en jouw vreugde, Ik ben jouw Vader en jouw Broeder in je broeders en zusters. Ik ben alles in allen, Ik ben in jou, en jij bent in Mij. Vertrouw en geloof! Vertrouw en geloof steeds dieper, en de kracht en sterkte en Mijn macht en Mijn wil zal in je groeien. En neem de lasten en druk van alledaags gewillig en vreugdevol aan met de dank in het hart en op de lippen, opdat je eraan kunt sterken. Je bent niet langer het offer, maar je komt in jouw midden, die Ik ben. Ik ben jouw Midden. Amen. Jouw Vader Jezus, - Amen. Maandag 9 juni 008 Bij een zuster in de geest in het dal van Cannobino (Noord-Italië) : uur Het geestelijk goed-doen is gedragen door een eeuwige macht en kracht Ja, Mijn kinderen, je voelt deze vrede van Mijn aanwezigheid en bent volmaakt gelukkig. Je bent in de vrede van Mijn aanwezigheid, en dan heb je het volle geduld. Je hoeft nergens heen- en erop af te gaan, hoog of eronder. Allereerst is het belangrijk, Mijn aanwezigheid in jullie hart te vertegenwoordigen, bewust te worden. Als je deze vrede in je hebt, is het om het even, of je de berg beklimt of in het dal bent of actief of inactief. Allereerst is het belangrijk, in Mijn vrede te zijn, aanwezig in Mijn liefde te zijn, eenvoudig te zijn en je dit zijn en dit bewustzijn in het leven duidelijk maken. En dat is het uitgangspunt voor alle activiteit in de liefde. Straal Ik al in de geestelijke liefde uit jullie, dan ben je al actief in de liefde in je hart, en dan wordt ook iedere liefdesdaad, die je dan nog onder de mensen of ook materieel of door woorden en gedachtes volbrengt, door een grote kracht vervuld en gedragen. En dit actief zijn in de liefde is dan ook machtig en werkzaam, omdat het uit Mij stroomt. En dat is het onderscheid, dat Ik jullie gisteren, toen Ik tot dit kind sprak, duidelijk wilde maken. Zolang je uit jullie ziel, uit het goede van jullie ziel en uit het goede van jezelf actief wil zijn, is deze activiteit op het gebied van de ziel niet zo diep werkzaam, als ze- vanuit het gebied van de ziel gevoed, door Mij gedragen- 4

16 in de wereld wordt gebracht. Daarom moet je je steeds van te voren geestelijk en krachtig met Mij verbinden in jullie hart, je bewust maken van Mijn aanwezigheid in jullie, om dan onbaatzuchtig zelf los te worden, werkelijk vanuit de geest de daad van de liefde naar de naasten te brengen. En dit zal dan veel diepere wortels slaan, in z n totaliteit heling brengen, tevredenheid en vrede brengen, geestelijk werkzaam zijn, omdat ze dan uit Mij ontspringt, uit jullie Vader Jezus. 4 Je voelt: Je bent actief en wilde goed doen. Zo heeft ook Mijn kind E. dit alles wonderbaar voorbereid, en het kwam vanuit het geestelijk hart in haar. Dus nemen jullie een voorbeeld, toch draag dit alles vanuit de geestelijke grond uit jullie, als je iets goeds wilt doen. Maak je bewust, dat Ik in jullie ben en jij in Mij, dan is alles door een uitgestrekte kracht gedragen en werkt tot in alle eeuwigheid. Het goed-doen aan de ziel, dat sterft langzaam ergens midden op de weg, toch het geestelijk goed-doen is gedragen door een eeuwige macht en kracht en is scheppend, is scheppend leven uitreikend. Schenk jullie het leven uit Mij, als je Mij schenkt, jullie Vader Jezus Christus. Amen. Dinsdag 0 juni 008 De geest beheerst de materie 0:05 uur Ja jij, Mijn zoon, verlangt vurig naar de zon, naar de waarheid, en dit jaar heb je voor de eerste keer erkend, dat je allereerst Mij als je ware levens- en liefdeszon in je moet activeren, herkennen en erkennen, alvorens je de uiterlijke stralen van de zon verkwikking en heling kunnen brengen. Want Ik ben de gever van de zon in de zon. Ik schenk de zonnen, de planetenzonnen, de centraalzonnen en oercentraalzonnen de warmte, de kracht en het licht. Want Ik in jullie wil en moet eerst de ware worden, alvorens jullie blijvend de uiterlijke zon heling kan schenken, anders ren je als waanzinnigen en vergissenden op deze planeten rond en zoekt naar de zonneplekjes. En zo moet ook Mijn kind - als voorbeeld eerst - erkennen, dat slechts de innerlijke zon- Ik, jullie Vader Jezus- de heling brengt. de gastvrouw Een broeder, die de zon en heling in Australië zocht Zuster S. voor de reis naar Egypte 5

17 Luister ook aandachtig, wacht op de roep van Mijn stem en neem Mij aan in jullie hart. Ik in jullie ben de zon en het heil des levens. Concentreer je- zoals een brandglas de zon bundelt- op Mij in jullie hart en laat Mij, jullie levenszon, in jullie opkomen, opdat je kunt opstaan uit het donkere graf, uit de duisternis van de vergissingen, uit het verkeerde zoeken, uit de verkeerde wegen, kunt opstaan uit het graf van Lazarus. En bijgevolg roep Ik jullie allen hier toe: Lazarus, kom eruit en zie het leven, zie het leven aan, dat Ik ben! - Heil stroomt in jullie ledematen, in jullie ingewanden, jullie organen, jullie zenuwstelstel. Dit heil is het heil van Mijn Heilige Geest in jullie, en als je je op dit heil concentreert, jullie ziel geheel in jullie heilige geest uit Mij naar binnen laat zinken, dan lig je in de stralen van de zon, en kan ze jullie doordringen, verwarmen, de hele oude korst ontdooien/ smelten, en het geblokkeerde denken, kan de balken wegrukken en de splinter uittrekken uit ieder wezen, kan jullie ziel doordringen en heil laten krijgen. 4 De geest beheerst de materie, zeg je. De geest is geduldig en waakt en wacht op de deemoed en geduld van de ziel. Slechts jullie ziel kan zich in de geest van Mijn heiligdom begeven en van hieruit opstaan uit de graf van de nacht. 5 En begin dus nu met Mijn zegen, met Mijn heil, met Mijn kracht en sterkte, met Mijn liefde in jullie, met Mijn geduld en jullie vertrouwen tot Mij, deze verandering van de ziel in de geest, zodat Mijn geest in jullie jubelt, dat hij de bruid naar huis mag halen en zich verenigen mag met haar en de ware zon in jullie ontstaat en tot leven wordt gewekt. - Ik wacht op de kernsmelting in jullie, Mijn kinderen! Ik in jullie, zij ons verlossingswoord - Ik, jullie Vader Jezus Christus. Amen. Dinsdag 0 juni 008 Ik sterk jullie hier met jullie geloof en Mijn wil in jullie 0:7 uur Ja, gisteren is jullie de vrede bewust geworden in jullie hart, en vandaag verheugen jullie je, dat je Mijn vrede steeds kunt ontvangen. Als je in Mijn tegenwoordigheid kunt verblijven, alsmede het verleden laat rusten, jullie schuldenaren vergeven en Mij jullie schulden overdraagt, dan kan uit de vrede en de vreug- genezing 6

18 de jullie de ware vrijheid bewust worden. En dan is in jullie de dank, de dank voor alles, wat gebeurd is; want alles dient tot jullie geestelijke ontwikkeling, ieder gebeuren, en Ik gebruik mensen als werktuigen, om jullie dit en gene bewust te maken. En ook als je de grote samenhang niet kunt overzien en slechts enkele fragmenten ziet, waar in jullie ziel een kreet uitgaat: Dat is onrechtvaardig, dat had zo of zo anders en beter kunnen lopen!, geef dan jullie hart een por en blijf toch in Mijn tegenwoordigheid en zeg: Nu is het, zoals het is! En U, Vader, heeft - zoals het ook steeds is gelopen, alles tot het beste voor ons geleid, voor onze ziel, voor onze erkenning en - wie weet - voor onze toekomst. Het verleden kunnen wij niet meer veranderen, maar u, Vader, kan het verleden nieuw maken in onze tegenwoordige tijd, in onze ziel, die in Uw tegenwoordigheid moet verblijven. En aangezien U alles nieuw kunt maken, Vader, help ons zo, Uw tegenwoordigheid in ons voortdurend te vinden. En zelfs als wij het niet vinden, aangezien in onze ziel duisternis heerst, zo laat het ons vast geloven. Sterk onze wil, Vader, tot geloven, zodat geloof zekerheid wordt en weten, dat weer het geloof versterkt. Ja, Mijn kinderen, als jullie geloof zwak wordt, dan moet je slechts willen en vragen te geloven, vragen, dat Ik jullie geloof sterk en jullie wil uit Mij sterk te geloven, zodat Ik weer werken kan, zodat in werkzaamheid treedt, wat nog verborgen, gebonden ligt, namelijk: jullie geest in jullie ziel, die- gekneveld en ingekerkerd- zolang ingekerkerd moet blijven, tot jullie ziel in geduld en deemoed uitgerijpt is, om deze geest te dragen, te verdragen en zich door hem te laten doordringen. 4 Waarom hebben jullie zoveel noodlot (lotgevallen), Mijn kinderen, vraag je je af. Waarom is jullie leven zo gebonden, zo gekneveld, zo vol schulden, zo vol met nieuwe kansen, die teniet gedaan worden, vol van voorstellingen?: opdat jullie je voorstellingen, die voor Mij staan, kunt wegruimen, uit de weg kunt ruimen met Mijn hulp van jullie geest uit Mij en de zon des levens in jullie hart kunt erkennen, die alles regelt. En Ik sterk jullie hiermee jullie geloof, Ik (ver)sterk Mijn wil in jullie, Ik sterk jullie vertrouwen. Geef jullie aan Mij, en Ik sterk jullie overgave. Ik in jullie ben alles in allen! Amen Amen, - Amen. 7

19 Dinsdag 0 juni 008 Tijdens een bergwandeling op de Monte Vecchio (Noord-Italië, in de buurt van het Lago Maggiore) Help elkaar, reik jullie de hand : uur Ja, Mijn kinderen, in de stilte ligt Mijn rust en Mijn vrede en Mijn kracht verborgen. Ik wil jullie sterken en wil jullie bekendmaken, dat je nu- het laatste kwart nog voor jullie- toch al een groot deel bij Mij hebt gelaten. De overwinnaarsgeest moet in jullie nu door Mijn woorden, door deze trage dienstmaagd gesterkt worden, de overwinnaarsgeest van de oude twijfel, de oude ervaringen, het oude verleden, de oude mens. Voel Mij nu volkomen tegenwoordig- nu, waar je aan de grenzen van jullie zwakheid bent aangekomen, en laat Mij in jullie sterk worden. Het is steeds weer toegelaten en ook gewild, dat je aan de grenzen van jullie zwakheden komt en daarmee ook gelijktijdig aan de grenzen van jullie sterkte, om jullie zwakheden Mij, jullie Vader Jezus, over te geven. Wat zijn de bevende knie, de snelle pols, de suiker(spiegel), de ontbrekende zoetheid en liefde van het leven, die jullie veel last bezorgen? En toch, Ik kan steeds weer slechts zeggen, Mijn kind: Ik ben in jullie de zoetheid, de sterkte en de kracht. Slechts nog een beetje geduld, geduld. Houd in Mij pauze, daar Ik toch steeds bij jullie ben. Laat jullie tong rusten, doch jullie hart des te meer Mij tegemoet klopt. Zwijg, Mijn kind, nu nog het laatste stuk tot boven. Kan je dit, kan je met Mij slechts uurtje waken en zwijgen? Ik in jullie ben de rust en de vrede, en als je aan Mij denkt, Mijn naam Jezus eert en prijst, als je je in Mij laat zinken, dan is het mogelijk, dat ook je tong rust oefent. Help elkaar, reik jullie de hand, Ik in jullie naasten. Amen. Jullie Vader Jezus, - Amen. Dinsdag 0 juni 008 Jezus leeft! 5:05 uur Ik heb jullie gezegend, Mijn kinderen, en gesterkt, en met Mijn zegen treedt nu ook de terugkeer aan. Blijf in Mijn geest, in Mijn rust, in Mijn vrede, in mijn vreugde en daardoor in Mijn vrijheid. Ik in jullie ben de ware vrijheid, Mijn kinderen, en als je je focus op mij richt, steeds in Mij blijft, zoals Ik in jullie blijf, dan ben je vrij, dan geschiedt er heling. 8

20 Ik ben het Heil in jullie, en jullie zijn heil. Kleine wonderen zijn gebeurd. Ik in jullie heb je hier omhoog gedragen, ofschoon Lucifer jullie ondertussen wilde wijsmaken met korte adem en vermoeide benen, dat het zwaar zou zijn. Toch in deze momenten heb Ik jullie heel bijzonder gedragen en opgeheven, naar boven getrokken, en je hebt mogen ervaren, hoe het oude van jullie afvalt, de leugen van Lucifer van jullie wijkt. Nu begint een nieuw leven met Mij, door Mij en uit Mij, en schrijdt verder voorwaarts in de kracht van Mij, in Mijn sterkte. Ja waarlijk, Ik ben jullie kracht en sterkte, en Ik scheidt de geesten van jullie, en Ik ben in jullie het licht en de liefde, die wederom nieuwe scharen aantrekt. Wij gaan gemeenschappelijk. 4 O, als je wist, hoe zich ook die aan gene zijde en jullie voorvaderen verheugen, dat je hier in het bewustzijn met Mij tezamen deze weg bent gegaan en ook met Mij, jullie Vader Jezus, verder loopt! De hemelscharen jubelen en zingen een Halleluja. Ja, het leven zingt in jullie: Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft! En waarlijk: Ik ben het leven in jullie, en Ik vermeerder het leven in jullie, zodat je in staat bent, mensen naar jullie toe te trekken, die honger en dorst naar het leven hebben en het leven in jullie zien als een levend voorbeeld, Mij in jullie zien. Zelfs als ze Mij als Jezus nog niet herkennen. 5 Loop zo verder in de deemoed en bescheidenheid. Houd jullie, jullie ik, terug, opdat ik in jullie de arbeid kan doen. Jubel, Mijn kinderen, want de overwinning is nabij. Blijf in jezelf gekeerd op de weg naar huis in het dal van de deemoed. Amen. Jullie Vader Jezus, - Amen. Dinsdag 0 juni 008 Afdaling van de Monte Vecchio bij zware hagel- en onweersbuien Ik ben jullie beschutting en jullie bescherming 6:0 uur Ja, Mijn kind, dat is de trots, die verdeemoedigd moet worden, die naar beneden moet op de aarde. Zeer vele geestesscharen hebben zich verzameld. Ze hebben het licht gezien. Ze zien nu in, dat ze in de deemoed moeten komen; ze worden gebonden. De vredesgeesten arbeiden, en jullie groep helpt mee, is getuigenis, is voorbeeld, is getuige. Mijn kinderen, alles is goed! Vertrouw Mij, jullie Vader Jezus. Ik zei: Ik ben jullie beschutting en jullie bescherming, jullie staf en 9

21 jullie stok. Ik plaats jullie op groene weiden, en Ik verkwik jullie aan frisse bronnen, en Ik voer jullie ook door donkere dalen. En deze donkere dalen zullen jullie tot inzicht en erkenning voeren.- Vertrouw nu, weet, geloof, hoop! Ga verder, ga verder door op de weg van de deemoed. Amen. Jullie Vader Jezus, - Amen. Woensdag juni 008 Bekendmaking (doorgeving) via dienstmaagd A.B. Een ieder heeft zijn kruisje op deze weg gedragen 9:56 uur Mijn lieve kinderen! - In de stilte van jullie hart word je gestoord door de uiterlijke wereld. Maar neem ze niet waar, blijf in de stilte, want ik geef jullie de stilte, de rust, de liefde. En zo moet je niet meer deze uiterlijke wereld laten welgevallen en je daaraan stoten. Ze is luid - ja, ze (be)neemt ons bijna de adem, maar adem Mij in, want Ik ben bij jullie. Ik houd van jullie, en Ik verheug Mij over deze kleine groep, die zo harmonisch met elkaar omgaat en erkent, dat Ik in iedere naaste ben, en je Mij daar ziet. Jullie hebben je allen lief, en dit toon je onder elkaar. Gisteren zijn jullie op de Monte Vecchio geklommen - tussen de middag, in de hitte van Mijn zon. Maar zo menig kind zweette en was slap, vooral jij, Mijn kind, jou is het zeer gelukt. Maar op de weg daarheen kon je je aan zo menige bron met fris water verkwikken; dit jullie ter versterking. En gelukkig zijn jullie aangekomen op de berg Monte Vecchio. Ja, daar stond je in het zweet van jullie aangezicht voor Mij. Maar, lieve kinderen, dit was toch slechts een kruisje, wat Ik jullie opgelegd heb. Zie: Ik zweette destijds bij Mijn kruisgang bloed en water, en jullie zweten slechts jullie zweet, dit water uit. Het was slechts een klein kruisje. Ja, jij - Mijn dochter, werd onwel, het was jouw bloedsomloop, en je werd door Mijn kinderen, die jou de handen oplegden, door Mij gesterkt, en het ging je daarna wel weer goed, en was vrolijk en blijmoedig en was vrij en nam daarna ook aan de afdaling weer gelukkig deel. 4 Ja, Mijn kinderen, zo heeft ieder zijn klein kruisje op deze weg gedragen- meer of minder. Ja, het was niet zo gemakkelijk, en op de terugweg, bij de afdaling, begon het nog te regenen. Er waren ook hagelstenen daarbij- ja, het was een grote reiniging bij jullie, en de hagelstenen - ja, ze waren niet hard, maar ze moesten jul- 0

22 lie tonen, dat Ik de schepper van hemel en aarde ben, dat Ik jullie met dit water des hemels gereinigd heb. Ja, de broeder, die nog van de weg viel -ja, hij viel naar beneden, maar mijn engelen, ze hebben hem toen opgevangen, en ze hebben hem weliswaar iets beschadigd aan de arm, maar hij stond weer gelukkig op, en Ik heb hem laten opvangen vanuit Mijn liefde. Ja, het was slechts een kleine stoot, het was ook voor hem een klein kruisje, en zo behoeft geen van Mijn kinderen uit de groep daarom ergens hartensleed te hebben. Het zijn allemaal beproevingen van Mij, want Ik wilde immers ieder schudden en in zijn hart schudden, opdat het wakker wordt, want jullie zijn immers al Mijn individuen. Ieder kind behandel Ik anders, ieder kind voelt anders, maar op een dag zullen jullie allen één zijn in Mij. Gelukkig en nat kwamen jullie weer beneden in het dal aan, en Mijn zon droogde jullie weer. Maar je was vrij en gelukkig, dat je het voor elkaar kreeg. 5 En vandaag zitten Julie weer hier gelukkig bij elkaar. Ja, de wereld, de uiterlijke, ze stoort machtig vandaag, ze is luid, maar blijf in de stilte, blijf in Mijn liefde. Ja, Ik schenk jullie Mijn reine liefde, want Ik ben geest, en Ik woon in jullie. Neem Mij dus aan en blijf in Mij, bij Mij, want Ik ben jullie hoop, Ik ben jullie toeverlaat, Ik voer en leid jullie. Ik ben jullie Heiland, en zo moet het zijn. En je moet Mijn liefde verder geven, dragen in de wereld. Zo moet het zijn. En zo ben je in Mij en bent gelukkig met Mij, in Mijn liefde, in Mijn deemoedsvolle liefde, die Ik jullie schenk, en leer jullie ook de deemoed. Ga nog meer in de deemoed, dan kan je Mijn liefde verder geven, die je hier nu al in deze kleine groep onder elkaar hebt. 6 Zo moet je verder uitdragen in de wereld, zo moet het zijn. Ik ben jullie Heler, jullie Hoeder. Ik bescherm jullie op al jullie wegen, en Ik neem jullie aan Mijn hart en begeleidt jullie aan alle plaatsen en wegen die je gaat. Amen. Woensdag juni 008 Op de derde dag in het dal van Cannobina Waar Ik in jullie loop, daar is de grond geheiligd 0:8 uur Nog een toevoeging voor Mijn woord door Mijn dochter A., nu door Mijn dienstmaagd H.M.: Dit lawaai, die je in deze stilte als lawaai ondervindt, kun je in het overeenkomstige zien als gedachten uit het verleden en in de toekomst, die jullie Mijn aanwezig-

23 heid camoufleren. Gedachten van zorgen, gedachten van zoeken, gedachten van onderzoeken en willen weten. Toch in alles, in iedere overeenkomst, ligt iets goeds en iets negatiefs. Zo kun je ook zien, dat deze helicopter- en vliegactie mogelijkerwijs een zoekactie is naar vermisten, naar spoorloos verdwenen personen of een oefeningsactie voor verdedigings mechanismen. Ja, zo leer uit dit uiterlijke lawaai in het overeenkomstige te herkennen, hoe lawaai jullie innerlijke gedachten vaak Mijn woorden in jullie hart, in jullie geest niet laten doorkomen, jullie hart afsluiten, in de strijd trekt, in afweermechanismen trekt en in zoekacties brengt. Dit is de toestand van de wereld - en toch, het is zo, zoals het is, alle juist en op zijn plaats. Want deze aarde is een school, waarin de kleine kinderen (kleuters) ook lawaai maken, als ze niet naar de leraar willen luisteren of lawaaimakend en springend en zingend op het speelplein stormen, om daar hun eigen activiteiten te ontplooien, zoals je het ook gisteren hebt beleefd en zo enkele van Mijn kinderen het diep ondervonden hebben. Daags heb Ik jullie omhoog getrokken, vervuld met Mijn Heilige Geest, met Mijn reinigingskracht gelouterd, en in de namiddag waren jullie verlicht en gelukkig, ook gelukkig over de uitgestane vrees en angst, over de uitgestane stress van de regen, hagel, donder, ook weer als overeenkomst in jullie eigen hart. De wereld vluchtte met rumoer en met geschal voor de Heilige Geest, die Ik in jullie heb neergelaten. En 's avonds hebben jullie gevierd en vrolijk met elkaar besproken en onderhouden. 4 Jullie zijn nu eenmaal Mijn kinderen, Mijn kleine en grote kinderen, en soms zijn jullie Mijn maagden en knechten; en Ik laat jullie in de vrijheid, en dat is goed zo, zodat je deemoedig iedere toestand in jullie innerlijke wereld leert aannemen en in jullie uiterlijke wereld, zodat je niet strijdt, maar op jullie de toestand laat inwerken en jullie bezinnen. Er zijn fasen van actief vermogen en passief vermogen, er zijn fasen van inkeer en van loutering, van stilte, en er zijn tijden van lawaai, van openbaring van innerlijke fouten en onreine toestanden. Dus stoor jullie niet aan elkaar. Het is zo, dat deze groep- zo willekeurig bijeen gevoegdeen enige mengelmoes geeft, welk tot slot homogeen (gelijksoortig)in Mijn liefde baadt en bidt, uitgerust weer naar huis zal rijden. Intens lawaai van helicopters vulde het dal

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed Gebedsmoment Ondanks alles goed proberen zijn, goed proberen doen is een teken van Gods liefde. Doorheen het licht dat andere mensen voor ons betekenen en het licht dat wij voor andere mensen zijn, kunnen

Nadere informatie

Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013

Oasemoment Onze Vader Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Muziek Inleiding en evangelietekst In het hoofdstuk 6 van zijn evangelie laat de apostel Mattheüs Jezus aan het woord over hoe we horen

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 GKv Drachten ZW & O Lezen : Psalm 4 Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 Voor de kinderen: Op de gebedsmuur mag je een briefje

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Liturgie 19 maart 2017

Liturgie 19 maart 2017 Liturgie 19 maart 2017 Votum en Groet Zingen Psalm 42: 1, 3 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht,

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Liederen voor zondag 1 oktober 2017

Liederen voor zondag 1 oktober 2017 Liederen voor zondag oktober 07 HEMELHOOG 399 / Opwekking 67 Samen in de naam van Jezus Heffen wij een loflied aan Want de geest spreekt alle talen En doet ons elkaar verstaan Samen bidden, samen zoeken

Nadere informatie

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN Gebedsviering juni 2017 AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN LIED: LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN ZJ 825 In ons midden kunnen we verschillende kaarsjes plaatsen, in de vorm van een kruis. Bij het zingen

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

San Damiano, weg naar het heiligdom

San Damiano, weg naar het heiligdom God, onze Leidsman, de eeuwen spreken van Uw stem, die gehoord werd door mensen die vanuit de diepte van hun hart uitzagen naar Uw licht. Uw roepstem hebben wij verstaan en onbevreesd zijn wij op weg gegeaan.

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Gebed om te gedenken. Gebed van lofprijzing. Gebed na Hemelvaart. Gebed op de levenszee

Gebed om te gedenken. Gebed van lofprijzing. Gebed na Hemelvaart. Gebed op de levenszee Gebed van lofprijzing Gebed om te gedenken Ik dank U, grote God, dat Gij de Vader zijt die mij te boven gaat, de Zoon die mij terzijde staat, de Geest die in mij bidt en smeekt. Heer, onze God, op deze

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Ik heb het niet zo op mist. Het maakt ons wereldje klein. Het is gevaarlijk omdat je geen zicht hebt, niet verder dan wat voor ogen is..

Ik heb het niet zo op mist. Het maakt ons wereldje klein. Het is gevaarlijk omdat je geen zicht hebt, niet verder dan wat voor ogen is.. Themadienst: Waar zijn onze doden? Laatste zondag kerkelijk jaar 27 november 2011 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-19 Zingen: gezang 300: 1,2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 20-28 Zingen: gezang 300:

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één! Pinksterfeest Zondag 4 juni 2017 Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen, dropp len vallen

Nadere informatie

Liturgie zondag 4 juni - Pinksteren

Liturgie zondag 4 juni - Pinksteren Liturgie zondag 4 juni - Pinksteren Zingen: 695:1, 2, 4, 5 1. Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht, wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht. 4. Kom en doorstraal mijn dagen,

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

Liturgie. zondag 19 maart :30 uur Ds R Prins. 14:15 uur Ds H D Bondt

Liturgie. zondag 19 maart :30 uur Ds R Prins. 14:15 uur Ds H D Bondt Liturgie zondag 19 maart 2017 09:30 uur Ds R Prins 14:15 uur Ds H D Bondt 09:30 uur 19-mrt Ds R Prins Ps 100 : Gez 145 : Gez 90 : Mat 26 : 1-16 Mat 27 : 1-10 Mat 26 : 15B NLB 912 : NwPsB 95 : 1, 3 Opw

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN GEBEDEN n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN nze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam. Uw Rijk Kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden

Nadere informatie

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn.

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Spreuken 4:20-22 20 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; 21 laat ze niet wijken uit

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Stramien voor een nooddoop

Stramien voor een nooddoop Stramien voor een nooddoop Beste ouder(s), Jullie hebben gevraagd om jullie kindje nu te dopen. Het wordt een nooddoop jullie kindje is in nood. Haar/zijn leventje is bedreigd, de toekomst is onzeker.

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

6 september uur René Barkema. toewijden aan God. - stilte. - votum + vredegroet. - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God.

6 september uur René Barkema. toewijden aan God. - stilte. - votum + vredegroet. - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God. 6 september 2015 17.00 uur René Barkema toewijden aan God - stilte - votum + vredegroet - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God - NBV Romeinen 3:21-31 - HC Zondag 23 - GK Psalm 71:8, 9, 11 en 14 - preek

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016

Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016 Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016 We luisteren naar: Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Sela) Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid. Zo alleen, verwond roept Hij: Mijn God, waarom

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Liederen voor zondag 5 februari 2017 Liederen voor zondag 5 februari 2017 Hemelhoog 429 / Opwekking 599 Nog voordat je bestond Kende Hij je naam Hij zag je elk moment En telde elke traan Omdat Hij van je hield Gaf Hij zijn eigen zoon Hij

Nadere informatie

Liederen voor zondag 3 december 2017

Liederen voor zondag 3 december 2017 Liederen voor zondag 3 december 07 Hemelhoog 94 / Opwekking 64 Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Stilteviering zondag 17 augustus Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Over de grens

Stilteviering zondag 17 augustus Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Over de grens Stilteviering zondag 17 augustus 2014 Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne Over de grens Opening Hartelijk welkom allemaal. Wij zijn hier, op deze plaats bij elkaar gekomen om te luisteren, stil te zijn

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN Voorganger : Ds. Matthijs Glastra Welkom Zingen: Lied 634 - we gaan staan 1.U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer! Alle mens'lijk

Nadere informatie

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Levend Water (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Joh.4:10 wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem

Nadere informatie

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Hartelijk welkom Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort.

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort. NAZORG Na het gebed Geef de zieke richting in wat er verwacht mag worden. De genezing kan eerder een graduele genezing zijn dan alles ineens. Dit kan dagen, weken, zelfs maanden duren. Wat ze zouden moeten

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

70 Zegenspreuken. om aandachtig en dankbaar te leven. Kick Bras tekst Anke Bras - van Oord - schilderijen

70 Zegenspreuken. om aandachtig en dankbaar te leven. Kick Bras tekst Anke Bras - van Oord - schilderijen 70 Zegenspreuken om aandachtig en dankbaar te leven Kick Bras tekst Anke Bras - van Oord - schilderijen Inleiding In dit boekje vind je 35 kaartjes met elk twee zegenspreuken. De kaartjes kunnen uit het

Nadere informatie

Ziekenzondag. 14 september 2014. Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. : jongerenkoor Aloud

Ziekenzondag. 14 september 2014. Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. : jongerenkoor Aloud Ziekenzondag 14 september 2014 Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. Ouderling Diaken Mmv. : Tineke Hupkens. : Simon Oudt. : jongerenkoor Aloud Openingslied door jongerenkoor

Nadere informatie

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NAAM: NLEG WERKBOEK HOE IK IN 7 DAGEN MIJN IDENTITEIT IN CHRISTUS KAN ONTWIKKELEN INLEIDING Om als Christen in overwinning te kunnen wandelen, is het nodig

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN 7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN Stap 1: PROCLAMEREN VAN WAARHEID Proclameer Jezus volbrachte werk van het Kruis = vergeving & herstel. Proclameer Gods liefde, genade, vergeving, bevestiging en

Nadere informatie

Antwoord zonder vragen

Antwoord zonder vragen Antwoord zonder vragen Zr. Eefje Hendriksen Zr. Eefje Hendriksen Inhoud: 1 Vader in de Hemel 2 Antwoord zonder vragen 3 Telefoon 4 Mijn genade is voor jou genoeg 5 Ons eindexamen 6 De Heer is daar 7 De

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Voorganger : Ds. Jaap Hansum Organist : Dhr. Rein van Leeuwen Welkom en mededelingen Zingen: Zingende gezegend 228:1,2,3 Geloofd zij God, Hij

Nadere informatie

Opwekking 763 Ik heb U nodig

Opwekking 763 Ik heb U nodig Inhoud Opwekking 763 Ik heb U nodig... 2 Filippenzen 4 : 1a... 2 Opwekking 767 Familie... 3 Opwekking 654 De vreugde van U is mijn kracht... 3 Gebed... 4 Opwekking 436 Onze Vader... 4 Schriftlezing Filippenzen

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren 1 Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren Voorgangers: Pastoraal werker Alice van Veen en dominee Jan Willem Overvliet Organist: Henk Hortensius en medewerking van

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

Tienduizenden redenen tot dankbaarheid Opwekking 733

Tienduizenden redenen tot dankbaarheid Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Zondag 7 april CGK Onstwedde Voorganger:

Nadere informatie

Dankdag. Orde van dienst voor de viering van. 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk

Dankdag. Orde van dienst voor de viering van. 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk Orde van dienst voor de viering van Dankdag 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk Voorganger: Ds. Stephan Kurtzahn Ouderling: Annie v.d. Stel Organist: Kees Brinkman Aangetrokken door Gods Liefde

Nadere informatie

Bezinning. Je mag op de bloem die je gekregen hebt een wens zetten, een voornemen voor deze vastentijd.

Bezinning. Je mag op de bloem die je gekregen hebt een wens zetten, een voornemen voor deze vastentijd. Bezinning Thema Andes, harmonie, schepping Aankleding Op de grond ligt een Wipalavlag of een mooie doek met erop een ondiepe schaal. Bij het binnenkomen krijgt iedereen een kommetje water, een brandend

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Bijlage : Gebeden Gebed om verlossing (ontvangen 16 november 2010)

Bijlage : Gebeden Gebed om verlossing (ontvangen 16 november 2010) Bijlage : Gebeden Gebed om verlossing (ontvangen 16 november 2010) Al Mijn kinderen moeten zich bewust worden van dit onheil als zij elkaar willen redden, zeker uit liefde voor hun eigen familie. Mijn

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Keuzeteksten. Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v.

Keuzeteksten. Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v. Keuzeteksten Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v. opening 1. Allen zien ernaar uit dat u brood geeft, op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

September 2017 / Ik hef mijn ogen op naar de bergen / OTH 2015 nr 56 / Opwekking 640

September 2017 / Ik hef mijn ogen op naar de bergen / OTH 2015 nr 56 / Opwekking 640 Tekst lied van de maand bovenbouw 2017-2018 September 2017 / Ik hef mijn ogen op naar de bergen / OTH 2015 nr 56 / Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? ik hef

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie