R E O U D GRASSHOPPERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R E O U D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL"

Transcriptie

1 DE R E B O U N D GRASSHOPPERS basketball vereniging

2 1 Alle elektrotechnische deskundigheid onder één dak: De Wit Elektrotechnisch Aannemer elektrotechniek inbraakbeveiliging telecommunicatie Brandbestrijding: Ajax (sproei-)schuimblussers, poederblussers, koolzuursneeuwblussers en brandslanghaspels. Service: - onderhoud van noodverlichting, brandblussers, brandmeld- en inbraaksignalerings-installaties - 24 uurs storingsdienst De Wit Beveiliging De Wit Installatie Inspecties BV veiligheidsinspecties camerabewaking ARBO-inspecties Elektrische installaties: utiliteit, gezondheidszorg, overheid en woningen Computergestuurde schakelsystemen voor wooncomfort, langer zelfstandig wonen en voor kantoren Brandmeld- en ontruimingsinstallaties Computernetwerken: CAT 5e / CAT 6 / CAT 7 Telefoonsystemen: Samsung en Panasonic Brandpreventie: noodverlichting, pictogramborden, blusdekens, enz. Inbraakbeveiliging: bedraad en draadloos Toegangscontrole Camera bewakingssystemen Inspecties uitgevoerd volgens de normen NEN 3140 en NEN-EN Inspecties worden uigevoerd door eigen gekwalificeerde Inspecteurs. Maar ook voor het jaarlijks keuren van handgereedschap volgens de NEN 3140 en de Arbo-wetgeving. VOORSTRAAT 92/ ET KATWIJK TEL FAX UITGAVE VAN STOL GRASSHOPPERS postadres: postbus 246, 2220 ae katwijk ing: (tnv. grasshoppers), rabobank: (tnv. penn. grasshoppers) sporthal cleyn duin: (beheerder) boorsmazaal: (beheerder) DE BUCKET: Zevenendertigste jaargang (nummer 9 ) november-december 2009 REDACTIE ( Cobie van der Boon De Hoop BZ Katwijk Peter van der Zwart Poolster NS Katwijk BESTUUR ( Voorzitter : Dirk Kuijt (Algemene Zaken) Duinoord CA Katwijk Penningmeester : Paul Schaddé van Dooren (Scheidsrechters Zaken) Siegenlaan PD Rijnsburg Secretaris : Bert Schaap Regulus MS Katwijk Bestuurslid : William de Haas (Notulist) Sneeuwgors XW Noordwijk Bestuurslid : John Spaan (CVR en Vertrouwenspersoon) Castor ML Katwijk Bestuurslid : Jamie Vletter (Toernooi Commissie) Krab KW Katwijk Bestuurslid : Elizabeth Vos (Technische Commissie) Wassenaarseweg BL Katwijk ERE-LID Tjomme van Norden Sr. 29 september mei LID VAN VERDIENSTE Peter de Jong Koepelweg AL Noordwijk Hans Knegt Pr. Hendrikkade HP Katwijk Peter van der Zwart Poolster NS Katwijk VERTROUWENSPERSOON John Spaan Castor ML Katwijk Stefanie van Beelen Fazantstraat PN Katwijk TECHNISCHE COMMISSIE ( Anja Kuyt Saturnus JC Katwijk Ria Bröring Hoogwakerbosstraat ST Noordwijk Elizabeth Vos Wassenaarseweg BL Katwijk Floor Kuyt Saturnus JC Katwijk Talia Versteeg Dahliastraat 20c 2223 HK Katwijk Rob van der Boon De Hoop BZ Katwijk Wim van der Plas Pr.Margrietlaan 44B 2224 XD Katwijk Floris de Jong Zonnebloemstraat VC Katwijk

3 2 Anita de Jager Synthese RC Katwijk André Hoek J.W. Frisodreef BC Katwijk Petra de Zwart Commandeurslaan BA Katwijk JEUGD COMMISSIE ( COMMISSIE VAN BEROEP ( Leny Wouters Lombardstraat TC Katwijk (Voorzitter) Peter van der Zwart Poolster NS Katwijk Ada Guyt Capella HC Katwijk Ina van Scheppingen Vloedstroom WE Katwijk Irma de Jong Zonnebloemstraat VC Katwijk Jacolien Plug Meerburgkade VD Katwijk Angela Geijteman Katwijkerweg AD Valkenburg KAS COMMISSIE ( Peter van der Zwart Poolster NS Katwijk (Voorzitter) Chris Warmenhoven (Lid) Rijnstraat EE Katwijk Aad Wouters (Reserve-lid) Lombardstraat TC Katwijk P.E.P. COMMISSIE Anne-Marie Nijgh Remisestraat JK Katwijk (Voorzitter) Peter Feyaerts Bijdorpstraat ES Katwijk Miranda Harteveld Prairievalk DR Valkenburg Matthijs Reitsema Prairievalk DR Valkenburg Colinda Nijgh Pioenhof JA Katwijk COMMISSIE VERENIGINGSRUIMTE Dirk van den Oever Saturnus JB Katwijk Jan van Maanen Waterbospark JZ Rijnsburg John Spaan Castor ML Katwijk Tineke Zuijderduijn Paul Krugerstraat ZJ Katwijk Ria Vletter Krab KW Katwijk COMMISSIE P.R. & SPONSORING ( Chris Warmenhoven Rijnstraat EE Katwijk (Voorzitter) Jaap Jonker Parnassia DC Katwijk Kees Ouwehand Kerkstraat 32 a 2223 AL Katwijk Dirk Kuijt Duinoord CA Katwijk Jacqueline van Beelen Looyerslaan GH Katwijk Marco van der Mey Tolhuisstraat GB Katwijk Kees Bergman Wilgenhoek DG Valkenburg TOERNOOI COMMISSIE ( Piet Hein Kanbier Middenweg PB Valkenburg (Voorzitter) Elly van der Plas Pr. Margrietlaan 44 b 2224 XD Katwijk Cobie van der Boon De Hoop BZ Katwijk Irma de Jong Zonnebloemstraat VC Katwijk WEDSTRIJDSECRETARIS ( Peter van der Zwart Poolster NS Katwijk

4 5 Peursum BV ELECTRO WORLD INHOUD DE VOORZITTER UITNODIGING ALV 15 DECEMBER 2009 DE VERTROUWENSCOMMISSIE DE SECRETARIS AGENDA VAN HET BESTUUR DE LEDENADMINISTRATIE DE LEEFTIJDSGRENZEN DE GROTE CLUBACTIE TRAININGSSCHEMA GEEN TRAINING DE ACTIVITEITEN AGENDA SUPER SUDOKU COLUMN: DICK VAN DER PLAS ONDER DE BORDEN IK GEEF DE PEN DOOR AAN... PERS BERICHT SUDOKU DE JARIGEN SURPRISE BINGO DE JEUGD PAGINA ( S) KLEURPLAAT VERVOERSSCHEMA PEP PRESENTS TOERNOOI COMMISSIE EETZE ZORG EN ZEKERHEID WEDSTRIJD AGENDA WEDSTRIJD TAKEN NAWOORD VAN DE PENNINGMEESTER KOPY VOOR DE VOLGENDE REBOUND (december 2009/januari 2010) INLEVEREN UITERLIJK OP ZATERDAG19 december 2009

5 Begroting 2010 Het voorwoord in de rebound en het ALV boekje gaan vanzelfsprekend over de begroting voor Een begroting 2010 waaruit duidelijk blijkt dat onze vereniging, STOL-Grasshoppers, in ontwikkeling is. Meer leden, meer sponsoren, meer activiteiten, kortom volop groei in een tijd waarbij andere verenigingen geconfronteerd worden met terug lopende leden aantallen (in Basketball land) en slinkende inkomsten. Een luxe positie, die alleen maar mogelijk is geworden door de inspanningen van vele actieve leden en vrijwilligers in het afgelopen jaar. Dank daarvoor. Aftreden Jamie Vletter & William de Haas Jamie heeft enkele maanden geleden te kennen gegeven te willen stoppen met het werk als bestuurslid en lid van de vertrouwenscommissie. Jamie wil zich geheel gaan richten op haar come back in Dames 1. Hoewel we het jammer vinden dat Jamie stopt met haar bestuurlijke taken, wensen we haar veel succes toe met haar voornemen. Daarnaast bedanken voor haar inzet in de afgelopen 4 jaar op bestuurlijk vlak. 6 DE VOORZITTER William de Haas zal vanaf Januari 2010 niet meer als bestuurslid, maar als notulist van het bestuur gaan fungeren. William heeft in het verleden het bestuur vertegenwoordigd in het Bolwerk. Deze werkzaamheden zijn al een tijdje overgenomen door de TC. William is 18 jaar actief betrokken bij het besturen van de vereniging. We zijn blij dat William behouden blijft als notulist en bedanken hem voor zijn inzet als bestuurslid. Bestuur & commissies We kunnen ons gelukkig prijzen met het grote aantal vrijwilligers die het vele werk vakkundig en vol passie uit voeren. Ook de aanwas van nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers is ronduit bemoedigend. Er is ook een keerzijde aan deze ontwikkeling. De manier van besturen, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur en commissies komen vanwege de toegenomen activiteiten en schaalgrootte in een ander perspectief te staan. Het begeleiden en sturen van het proces van verandering heeft daarom onze prioriteit. 7 commissies. Het doel ervan is om de aansturing vanuit het bestuur verder te optimaliseren en de communicatie en besluitvorming binnen bestuur en commissies effectiever te laten verlopen. STOL-Grasshoppers dames 1 De toelichting op de begroting wordt zoals gebruikelijk verzorgt door de penningmeester. Naast die toelichting in het ALV boekje wil ik van de gelegenheid gebruik maken om namens het bestuur de motiveren waarom we gaan investeren in Dames 1. Het bestuur van STOL-Grasshoppers is van mening dat het investeren in dames 1 een logische volgende stap is, passend in de huidige groei en ontwikkeling van de vereniging. Het investeren betekent kansen voor verdere ontwikkeling van de aanstormende jeugdige talenten en zal de verbinding tussen topsportsters en vereniging versterken. Het is ook een prima aanvulling op onze jeugdopleiding, die in den lande hoog aangeschreven staat Daarnaast heeft de uitstraling van Dames 1 een positief en aanzuigend effect op onze omgeving. Zowel naar de Gemeente Katwijk en haar inwoners als naar sponsoren en potentiële sponsoren. Het voortdurend blijven bieden van uitdagingen aan onze topsportsters, versterken van de verenigingband, de uitstraling naar Katwijk en haar inwoners maar zeker ook naar onze sponsoren zal in belangrijke mate bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze vereniging. Uitnodiging: Graag nodig ik u uit op de Algemene Leden Vergadering op 15 december 2009 om uur in de Bucket Dirk Kuijt voorzitter Het bestuur is van mening dat de huidige invulling van het bestuur geen evenwichtige afspiegeling is van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Om deze reden wordt de vacante bestuurspositie van Jamie Vletter nog niet ingevuld en is de taakstelling van William aangepast van bestuurslid naar notulist. De (eventuele) herverkiezing van de bestuurleden,elizabeth Vos en Dirk Kuijt, gelden weliswaar voor 2 jaar, maar zullen na herijking van de bestuurlijke verantwoordelijkheid opnieuw overwogen worden. De gesprekken met de commissies over bestuurlijke verantwoordelijkheid zullen in december worden gestart. Het is ons voornemen om in de ALV in het voorjaar 2010 voorstellen tot aanpassing aan de leden voor te dragen. Uitgangpunt is dat de bestuursbezetting en de daarbij behorende verantwoordelijkheden een evenwichtige afspiegeling is van de kerntaken en verantwoordelijkheden binnen de vereniging en haar

6 8 9 DE VERTROUWENSCOMMISSIE DE SECRETARIS Nieuws van de vertrouwenscommissie Jamie Vletter heeft medegedeeld dat zij haar maatschappelijke en sportieve carrière helaas niet meer kan combineren met haar rol als vertrouwenspersoon in de vertrouwenscommissie. Om die reden was het wenselijk dat naast John Spaan naar een vervangster werd gezocht. Voorafgaand aan de opzegging van Jamie had Stefanie van Beelen zich al gemeld of zij in aanmerking kon komen zitting te houden in de vertrouwenscommissie. Stefanie bleek prima in het profiel van vertrouwenspersoon te passen. Wij zijn daarom dan ook blij met de toetreding van Stefanie tot de vertrouwenscommissie en achten haar uitstekend in staat deze rol adequaat in te vullen. Het bestuur heeft het advies van de zittende vertrouwenscommissie dan ook overgenomen en haar vertrouwen uitgesproken in Stefanie. Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om Jamie te bedanken voor haar inzet en collegialiteit tijdens onze prettige samenwerking en haar wens haar veel succes toe. De vertrouwenscommissie Alle leden, gasten van de tegenpartij, toeschouwers van basketballvereniging STOL-Grasshoppers, moeten zich veilig en vertrouwd voelen tijdens hun aanwezigheid in de sporthal of verenigingsruimte. Toch kunnen er weleens vervelende kwesties ontstaan, zoals pesterijen, zich geïsoleerd voelen door teamleden of coach, intimidatie of anderzijds. Daarom is het goed te weten dat STOL- Grasshoppers een vertrouwenscommissie heeft die een eventuele verenigingsgerelateerde klacht in behandeling zal nemen en alle inspanningen zal verrichten dit naar tevredenheid op te lossen. Bij het voorleggen van een probleem blijft de anonimiteit gewaarborgd, tenzij dit door de betreffende persoon anders wordt aangegeven. Wanneer je een dergelijke klacht heb, kun je op de volgende wijze contact opnemen: Telefonisch: John Spaan Stefanie van Beelen Voor mijn gevoel nog heel ver weg, maar toch breekt de kerstperiode weer aan, voordat je het door hebt. Tot die tijd valt er nog een hoop te regelen, voorbereidingen ALV en de jaarlijkse kerststollen en banketstaven voor al de vrijwilligers, om maar wat te noemen! Tijdens de door de gemeente georganiseerde vrijwilligersreceptie, zijn Floor en Anja Kuijt genomineerd voor de titel vrijwilliger van het jaar. Helaas konden wij als vereniging maar maximaal 2 mensen hier voor aanbieden, omdat iedere vrijwilliger van STOL-Grasshoppers het verdient om in het zonnetje te worden gezet! Bij het uitkomen van deze rebound zal inmiddels bekend zijn of Floor en Anja, de titel wel of niet gewonnen hebben. Voor mij is iedere vrijwilliger van STOL-Grasshoppers de vrijwilliger van het jaar, omdat iedereen zich belangeloos inzet en de vereniging hiermee tot een succes maakt. Voor al de winnaars dus een welgemeend GEFELICITEERD!!! Met vriendelijke groet Bert Schaap de agenda van het bestuur Per John Spaan Stefanie van Beelen Uiteraard hopen we dat je de commissie niet nodig zal hebben, maar mocht dit zo zijn schroom dan vooral niet om contact op te nemen. Met vriendelijke groet, Namens basketballvereniging STOL-Grasshoppers, John Spaan en Stefanie van Beelen Het bestuur heeft haar eerstvolgende vergaderingen gepland op de onder staande data (onder voorbehoud). Schriftelijke vragen van Leden, voorstellen van Commis sies, Werkgroepen, e.d. zullen in behandeling worden genomen op de eerstvolgende vergadering na ont vangst van de desbetreffende brieven en/of stukken. dinsdag 15 december dinsdag 15 december : Bestuursvergadering : Algemene Leden Vergadering uur

7 10 DE LEDENADMINISTRATIE Aangemeld als lid ( t/m ): NAAM: ADRES: PLAATS: TEAM: Piotrek Kogus Haarlemmerweg 13 Leiden HS 2 Sebastian Hilla Vrouwensteeg 2 a Leiden HS 2 Tim de Vries Tramstraat 46 Katwijk BGJ Nicole van der Greft Salomonszegel 79 Katwijk BGM Lieke Kraijenoord Varkevisserstraat 303 Katwijk BGM Tjedde Ouwersloot Korenbloemlaan 5 Valkenburg J2 2 Aderieke Hovius Rijnmond 101 Katwijk BGM Silvia Dubbelaar Slangekruid 6 Katwijk DS 4 Aron Spierenburg Hoorneslaan 610 Katwijk BGJ Iris Haasnoot Zandblauwtje 40 Katwijk BGM Afgemeld als lid (Zomer 2009): Patrick Lut Greet Koemanplein 4 Oegstgeest Ex-HS3(NS) Bertiene Buckert W. Sluiterstraat 2 Katwijk Ex-MU12 3 Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende seizoen, kan alleen SCHRIFTELIJK gebeuren: * voor het einde van het lopende seizoen, * via een Brief (LedenAdministratie STOL-Grasshoppers, Poolster 83, 2221 NS Katwijk), * of via de LEEFTIJDSGRENZEN SEIZOEN Senioren : geboren in 1987 en vroeger (HS0*/DS0*) Under 22 : geboren in 1988 en in 1989 (H22*/D22*) Under 20 : geboren in 1990 en in 1991 (H20*/D20*) Under 18 : geboren in 1992 en in 1993 (J18*/M18*) Under 16 : geboren in 1994 en in 1995 (J16*/M16*) Under 14 : geboren in 1996 en in 1997 (J14*/M14*) Under 12 : geboren in 1998 en in 1999 (Mini-regels) (J12*/M12*) Under 10 : geboren in 2000 en in 2001 (Mini-regels) (J10*/M10*) Under 08 : geboren in 2002 en later (Peanuts) (J08*/M08*) BeginnersGroep: basis-training voor nieuwe jeugd-leden (BGJ/BGM) G-Team : leden met een verstandelijke beperking (GT1)

8 13 de grote club actie 2009 Geld verdienen bij Extra Verkoop (= meer Loten verkopen dan je Vaste Afname): Dit jaar wordt de Extra Verkoop opnieuw gestimuleerd. Voor elk verkocht Extra Lot ontvang je ZELF namelijk 0,50! Extra-Loten zijn te bestellen bij Peter van der Zwart ( Mobiel: Klassement Extra Verkoop Grote Club Actie 2009 (tussenstand): 1) Moniek Kraaijenoord MU12 2/MU Extra Loten. 2) Maurits Zwaan JU Extra Loten. 3) Lysanne Steenbergen MU Extra Loten. 4) Jordam Anwer JU Extra Loten. 5) Neline de Bruin MU Extra Loten. Julian van Duijvenvoorde JU Extra Loten. 7) Corrie van Duijn MU Extra Loten. 8) Ruben Jonker JU12 2/JU Extra Loten. Joost Zuijderduijn JU Extra Loten. 10) Rick van der Plas JU Extra Loten. 11) Alex Remmelzwaal JU14 1/JU Extra Loten. Wesley van Kampen JU Extra Loten. 13) Alexander Schaddé van Dooren HU22 1/HS 1 01 Extra Lot. Dit is een TUSSENSTAND... Er zijn nog Grote Club Actie_Loten beschikbaar! Er kunnen dus nog makkelijk verschuivingen optreden in dit klassement!! Van elk verkocht Extra Lot mag je 0,50 zelf houden!!! Extra Loten kan je bestellen bij: Peter van der Zwart.

9 14 MAANDAG Cleijn Duin veld 1 M21 J82 HS1 DS1 DS2 veld 2 D01 veld 3 veld 4 J22 J41 J81 DS5 veld 5 M44 M63 M61 D02 DINSDAG DINSDAG Andreas College grote zaal TRAININGSSCHEMA SEIZOEN J61 British School WOENSDAG WOENSDAG Cleijn Duin Boorsmazaal veld 1 M41 M81 D01* X Specialisatietraining veld 2 Bolwerk D&B veld 3 ntb. veld 4 M22 M82 H22* X veld 5 J42 J21 DS3 X *D01+H22 om de week veld 1 DONDERDAG Cleijn Duin veld 1 J01 J61 J62 DS1 H22 veld 2 J81 veld 3 veld 4 M23 G-team HS1 HS2 veld 5 M01 M42 DS4 HS3 DS1 DONDERDAG Boorsmazaal 15 veld 1 M21 D02 DO1 DS2 veld 2 M41 M61 M81* X *M VRIJDAG VRIJDAG Cleijn Duin Boorsmazaal veld 1 BG1 J41 M62 W-1 Specialisatietraining veld 2 BG2 HS4 W-2 Bolwerk D&B veld 3 ntb. veld 4 J21 veld 5 M43 GÉÉN TRAININGEN SEIZOEN 2009/2010 (Wijzigingen onder voorbehoud!!!) OP ONDERSTAANDE DATA ZIJN ER GÉÉN TRAININGEN BIJ STOL-GRASSHOPPERS (in SPORTHAL CLEIJN DUIN, BOORSMAZAAL en/of ANDEREAS COLLEGE): DAG: DATUM: LOCATIE: OMSCHRIJVING: Vrijdag Boorsmazaal Eerste Kerstdag Vrijdag Sporthal Cleyn Duin Eerste Kerstdag Donderdag Boorsmazaal Oudejaarsdag Donderdag Sporthal Cleyn Duin Oudejaarsdag Vrijdag Boorsmazaal Nieuwjaarsdag Vrijdag Sporthal Cleyn Duin Nieuwjaarsdag Woensdag Sporthal Cleyn Duin (v.a uur) Competitie-wedstrijd DS1 Vrijdag Boorsmazaal Goede Vrijdag Vrijdag Sporthal Cleyn Duin Goede Vrijdag Maandag Sporthal Cleyn Duin Tweede Paasdag Woensdag Sporthal Cleyn Duin (v.a uur) Competitie-wedstrijd DS1 Vrijdag Boorsmazaal Koninginnedag Vrijdag Sporthal Cleyn Duin Koninginnedag Dinsdag Sporthal Cleyn Duin Dodenherdenking Woensdag Boorsmazaal Bevrijdingsdag Woensdag Sporthal Cleyn Duin Bevrijdingsdag Donderdag Boorsmazaal Hemelvaartsdag Donderdag Sporthal Cleyn Duin Hemelvaartsdag Maandag Sporthal Cleyn Duin Tweede Pinksterdag

10 16 17 DE ACTIVITEITEN-AGENDA DATUM: OMSCHRIJVING: PLAATS: Loterijtrekking Grote Club Actie Inzameling Oud Papier (vanaf ± uur) sporthal Cleijn Duin JeugdSinterKlaasBingo (??.?? uur tot en met??.?? uur) De Bucket Algemene Leden Vergadering N.B.B. Nieuwegein Inzameling Oud Papier (tot ± uur) sporthal Cleijn Duin Publicatie/ontvangst Uitslag Loterijtrekking Grote Club Actie 2009www.clubactie.nl Laatste training seizoen 2009/2010 Boorsmazaal Beslissingswedstrijden kampioenschap Regio- en (lagere) Rayon-competitie s Laatste training seizoen 2009/2010 sporthal Cleyn Duin Activiteit Jeugd Commissie De Bucket Beslissingswedstrijden kampioenschap Regio- en (lagere) Rayon-competitie s Einde Seizoen 2009/ Beslissingswedstrijden kampioenschap Regio- en (lagere) Rayon-competitie s STOL-GrasshoppersNight 2010 sporthal Cleijn Duin STOL-GrasshoppersNight 2010 sporthal Cleijn Duin Uitbetaal-Zaterdag (11.00 uur tot en met uur) De Bucket Vergadering Commissie P.R. & Sponsoring Vergader Ruimte sporthal Cleijn Duin Rayon West Little Wizards Tournament (Peanuts) voor Under 8 en Under Bestuursvergadering Rayon West Nieuwegein ALV STOL-Grasshoppers (Najaars-ALV) (vanaf 20,00 uur) De Bucket Bestuursvergadering Vergader Ruimte sporthal Cleijn Duin Gemeente catering voor medewerkers (09.00 t/m uur)de Bucket Gemeente vaccinatie ± 4500 kinderen (09.00 t/m uur) sporthal Cleyn Duin Inzameling Oud Papier (vanaf ± uur) sporthal Cleijn Duin Inzameling Oud Papier (tot ± uur) sporthal Cleijn Duin Opa/Oma-Dag 2009 (10.30 uur t/m uur)de Bucket en sporthal Cleijn Duin PlaatsingsWedstrijden Tweede Helft Rayon-Competitie????? PlaatsingsWedstrijden Tweede Helft Rayon-Competitie????? jaar Grasshoppers PeanutsToernooi (10.00 uur tot en met uur) sporthal Cleyn Duin SnertToernooi 2010 (??.?? uur tot en met??.?? uur) sporthal Cleyn Duin Uitbetaal-Zaterdag (11.00 uur tot en met uur) De Bucket?? NieuwjaarsReceptie STOL-Grasshoppers De Bucket Activiteit Jeugd Commissie De Bucket?? NieuwjaarsReceptie STOL-Grasshoppers De Bucket Activiteit Jeugd Commissie De Bucket Activiteit Jeugd Commissie De Bucket e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2009/ e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2009/ e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2009/ e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2009/ e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2009/ e wedstrijd Halve-Finale Play-Offs Rayon-Competitie Seizoen 2009/ Finales Play Off s Rayon-Competitie Seizoen 2009/2010????? Finales Play Off s Rayon-Competitie Seizoen 2009/2010????? Finales Play Off s Rayon-Competitie Seizoen 2009/2010????? Laatste training seizoen 2009/2010 Andreas College

11 18 SUPER SUDOKU Arbex Security Service

12 21 VANUIT DE DEFENCE Mijmeringen van een basketbalouder Selectiecommissie C Ik heb ze wel zien zitten, hoor, bij mijn laatste bardienst van het vorige seizoen. Drie mannen met ernstige gezichten, lijsten voor zich op tafel in de kantine. De selectiecommissie. Of hoe dat gezelschap ook mag heten. De types die de teams voor het nieuwe seizoen samenstellen, die bedoel ik. Bekwame mensen, daar niet van. Maar ze zien bij hun keuzes een belangrijke punt over het hoofd: de ouders. Wij moeten maar afwachten, bij wie we straks weer in het team zitten. O Nee, ik ben niet zo type dat voor zijn zoon specifieke wensen heeft. Ik vertrouw op de deskundigheid van de selectiecommissie. Als hij bij mij komt klagen dat de helft van zijn vriendjes in 1 zit, en hij in 2, benadruk ik het hogere doel dat de kenners ongetwijfeld met deze zet hebben gehad. Dat ze hem misschien wel willen prikkelen tot een grotere prestatie. Of dat zijn inbreng van zo ongelooflijk groot belang is voor 2, dat hij dit maar een seizoen moet beschouwen als een investering in de club, in zijn team, in zijn medespelers. L Ja, ik ben niet in mijn eerste leugentje gestikt. Maar ondertussen hoort God mij brommen. De helft van zijn vriendjes naar 1 en hij in 2?! Beseft zo n selectiecommissie wel wat ze mij aandoet? Waarom zit ik niet meer bij de ouders van Roy op de tribune? Of bij die van Pieter? En Joost? Waarom moet ik weer maanden wennen aan vreemde gezichten? Aan types die ik wekenlang tot het kamp van de tegenstander reken, voordat ze me besmuikt opbiechten dat ook hun zoon ergens in het team van mijn jongste nazaat rondloopt. Zo n selectiecommissie is met een simpele pennenstreek in staat om basketbalrelaties U van jaren ongedaan te maken. Wie ontvielen mij allemaal al niet, in de afgelopen periode? - De moeder van Maurits. (Af en toe zie ik haar nog in de kantine achter de bar staan, maar dat is toch anders dan de band die je als basketbalouders had.) - De vader van Maurice. (Dankzij Arie leerde ik in dode spelmomenten - alles van het schildersvak.) - De moeder van Luuk. (Kom ik s morgens vaak tegen op de fiets naar de juwelier M waar ze werkt, maar ja, ook dat is geen tribunerelatie.) En dan heb ik het alleen nog maar over de vele ouders die ik via het team van mijn zoon uit het oog ben verloren. Daarvoor speelde mijn dochter een jaar of acht bij Grasshoppers. s Nachts schiet ik nog wel eens recht overeind in bed als ik wakker word van zoete dromen van moeders met thermoskannen koffie en zelfgebakken cake bij uitwedstrijden, rolletjes pepermunt die de hele tribune over gingen, schalen met kaas en worst tijdens kampioensfinales. N Allemaal weg, voorbij, vervlogen, dankzij een selectiecommissie die geen oog heeft voor de belangen van ouders. Intussen is alleen John nog de vader van Marvin al jaren bij me. Alstublieft, selectiecommissie, neem hem niet van me af!!! DICK VAN DER PLAS

13 22 23 ONDER DE BORDEN In onze vereniging net als onder de borden van een basketbalwedstrijd - gebeuren veel dingen, zichtbare en onzichtbare. Er wordt gescoord, gemist, uitgedeeld en geïncasseerd, etc., etc.. Dan is het toch aardig om van een medetoeschouwer net even op iets gewezen wordt wat je anders misschien was ontgaan. Inleiding Na het uitkomen van de vorige Rebound schoot me een verhaaltje te binnen van iemand die na het afleveren van een tekst bij de telefoon ging zitten. Hij had daarbij de gedachte dat er een lading aan reacties zouden binnen komen na zo n goed verhaal. Helaas die gedachte was een illusie, niemand. Zo n ervaring had ik nu ook. Schouderklopjes, ho maar. Ja m n zoon die enigszins verontwaardigd reageerde dat hij bij zijn vriendje thuis moest horen dat hij in de Rebound stond. Ik had hem wel eens wat mogen vertellen (nou ook weer niks gezegd). Nieuwe doucheruimten En toch. Mijn artikeltje moet gelezen zijn. Niet veel later was in de krant te lezen dat sporthal Cleijn Duin in 5 jaar tijd een complete upgrade gaat krijgen. Jazeker, te beginnen met de douches/kleedkamers. Dat is mooi toch? Welk een invloed heeft het geschreven woord. Niet te geloven hoeveel. Scorebord Het word nog gekker. Bij het overdenken van kopij voor deze editie, komen zo her en der gedachten op. Die gingen naar het nieuwe scorebord. Het seizoen is alweer aardig opgang en hoe zit het nou met dat ding. En terwijl ik zo mijn gedachten liet gaan, lees en zie ik op de website van onze vereniging dat de voorbereidingen zijn begonnen! Onze vrijwilligers doen het voorbereidende werk. Part of the deal met de gemeente om de kosten te drukken. Maar stel je het eens voor: Alleen al de gedachte aan het schrijven en zie daar; het scorebord gloort aan de horizon. Als er nog suggesties zijn waarover ik eens moet nadenken om hier neer te schrijven, laat het me weten. Dat vrijwilligerswerk ook op hoger niveau wordt gezien, bewijst wel de nominatie van ons basketbalechtpaar Floor en Anja Kuyt als vrijwilligers van het jaar. Ik zit zo te denken dat het maar goed is dat ze dezelfde hobby hebben want alles in het gezin ademt basketbal. Een beetje steun en begrip van het thuisfront wat toch wel lekker is als je vrijwilligerswerk doet zit daar goed gewaarborgd. Tot slot Komt er nog een vervolg?, dat was mijn vorige afsluiting. Zie hier, het is toch weer gelukt. In het begin ook zoveel succes gememoreerd, dat het wel moest. Eens kijken of dat succes kan worden herhaald. Let s play ball! Jaap Jonker IK GEEF DE PEN DOOR AAN... Ik geef de pen door aan...nico Messemaker Wie schrijft, die blijft Misschien is bij mijn lezerspubliek de vraag wel eens opgekomen: Waarom wel van het ene team een verslag op de website en de ander niet? Het zijn altijd dezelfde (hoge) teams die er op staan. Als er al sprake was van een misverstand, ieder team kan en mag stukjes schrijven voor op de site. Alleen niet iedereen doet het. Dus bij deze de oproep om ook van onze 2e en 3e teams stukjes aan te leveren. We volgen graag het wel en wee van onze spelers en speelsters in de diverse teams. Er zijn ook 1e teams waar we nooit wat van lezen en dat is voor verbetering vatbaar. Een vrijwilligers taak Een speciale band met DS2 (over wedstrijdverslagen gesproken). Aangegeven in de vorige Onder de borden dat het team nog altijd geen vaste trainer/coach had als regerend rayonkampioen. Maar hulp was onderweg door toedoen van Anja Kuyt. En zeker wel; Ria Bröring staat er nu voor. Gaf ik nog aan als interim-coach een paar jaar ouder te zijn geworden met een paar close overwinningen, het kan nog spannender. Twee verlengingen in 1 wedstrijd dat is ook niet goed voor je bloeddruk. Maar goed, de resultaten zijn nog altijd 100% als ik dit schrijf (14-11).

14 24 PERS BERICHT 9 nov (v.l.n.r. Kees Ouwehand, PR commissie Grasshoppers en Ferry Huurman directeur bedrijven Rabobank, en enkele dames van MU16) Rabobank en Grasshoppers verlengen sponsorovereenkomst Op zaterdag 7 november tekenden Basketballvereniging STOL Grasshoppers en Rabobank Katwijk een nieuwe sponsorovereenkomst. De bank treedt hiermee de komende 3 jaar onder andere op als shirtsponsor van het elftal meisjes onder 16. Katwijk mag trots zijn op zo n vereniging als de Grasshoppers. De sportieve prestaties zijn uitstekend, maar daarbovenop is de club ook heel actief met maatschappelijke thema s. Voor ons is dat een belangrijke reden om de sponsoring van de vereniging voort te zetten, zegt Ferry Huurman, directeur Bedrijven Rabobank Katwijk. Grasshoppers betrekt de jeugd al vanaf 14 jaar actief bij de organisatie. Zij krijgen van de club het vertrouwen en leren zo verantwoordelijkheid. Bovendien heeft dat een positief effect op de betrokkenheid bij de vereniging. Maar de club kijkt verder dan alleen haar eigen achterban. Het project Streetbasketball, waarmee de club dit najaar is gestart, is gericht op jongeren die op de pleintjes in Katwijk basketballen. Een prima initiatief, waarmee Grasshoppers laat zien dat ook verenigingen MVO hoog in het vaandel hebben. De Grasshoppers zijn blij met de bijdrage van de Rabobank, aldus Kees Ouwehand, lid van de PR commissie. De Rabobank is een bank die middenin de maatschappij staat. Een bank die via het lokale verenigingsleven aan jong en oud iets teruggeeft. Het sponsoren van bijvoorbeeld het Snert Familietoernooi past daar goed bij. Mede door dit soort mooie sponsorcontracten is het voor ons als basketballvereniging mogelijk om evenementen organiseren die passen binnen de cultuur van onze vereniging en waarmee we tegelijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen. Een prima samenwerking dus. Zonder sponsoring geen extra trainingen Weet je een sponsor? BEL!!! Werkgroep Pr & Sponsoring Chris Warmenhoven: Jaap Jonker:

15 S U D O K U K I D S - S U D O K U De Roysloot 11, 2231 NZ Rijnsburg T E I Service in topvorm! Voor een koninklijke behandeling! Centrale verwarming Luchtbehandeling Airconditioning Sanitaire installaties Preventief onderhoud 24-uurs servicedienst Grimbergen-Noordermeer: gecertificeerd en erkend installatiebureau

16 3BCPCBOL 'BO WBO (SBTTIPQQFST #BTLFUCBMMWFSFOJHJOH (SBTTIPQQFST LJKLU WPPSVJU &S JT FFO QSPGFTTJPOFFM CFMFJETQMBO FS XPSEU HFXFSLU BBO IFU OPH WFSEFS VJUCSFJEFO WBO IFU WSJKXJMMJHFSTCFTUBOE FO FFO HSPPU BBOUBM UFBNT TQFFMU PQ IFU IPPHTUF OJWFBV #PWFOEJFO JT FS TQFDJBMF BBOEBDIU WPPS NBBUTDIBQQFMJKLF UIFNBhT &FO DMVC NFU WFSBOUXPPSEFMJKLIFJETHFWPFM FFO DMVC EJF PQ IBBS NBOJFS CJKESBBHU BBO PO[F MPLBMF TBNFOMFWJOH ;PhO DMVC TUFVOFO XJK HSBBH %BBSPN JT EF 3BCPCBOL TQPOTPS WBO EF (SBTTIPQQFST 3BCPCBOL %F HSPPUTUF TQPOTPS WBO,BUXJKL )FU JT UJKE WPPS EF 3BCPCBOL XXX SBCPCBOL OM LBUXJKL

17 27 DE JARIGE STOL-GRASSHOPPERS VAN HARTE GEFELICITEERD!! ANNASTRAAT NR KATWIJK AAN ZEE TEL: FAX: MOB: november 17 november Greetje Klaassen 18 november Jacobien Hoek Jan Holstein Lars van Duijvenvoorde 19 november Marja Varkevisser Alexander Schaddé van Dooren 20 november Merel Ouwehand Rick van der Eijkel 21 november Bas Dekker 23 november Marco van der Mey Roy Spaan 24 november Suzanne de Jager Neline de Bruin 25 november Mariëlle van Schie 26 november Stef van der Meulen 27 november Dagmar Dijkhuizen Inge van der Bent Willemijn Hoek Wendy van Klaveren Willeke Krijgsman 29 november Areen van Duijvenvoorde 30 november Rutger van der Boon DECEMBER 1 december Thirza van Rijn Rianne de Jong 3 december Carolina de Vries 4 december Annique van der Meij Jan Driessen 5 december Jacolien Plug 6 december Rob van der Boon Sebastiaan van Rijn 9 december Diana van der Boon Shareef Downs 10 december Frits Remmerswaal Dirk Remmelzwaal 11 december Jordam Anwer 12 december Krijna Kuijt 13 december Chris Warmenhoven 15 december Martijn Mol 16 december Corina Spaargaren 17 december Maurits van der Oever Annette Zuijderduijn 18 december Lieke de Jong 20 december Esther de Zwart Anne Doets Marion Hoek Elly van der Plas 22 december Robbin Schaddé van Dooren Denise van der Plas Leonie de Vink 23 december Lennart Jonker 25 december Jelle van der Boon 26 december Gerlinde van den Burg Ellen van der Plas 27 december Coen Glasbergen Puck Geijteman 28 december Leanneke Klaassen Wim Meyvogel 29 december Annabel Wendel 31 december Dirk Kuyt Jr.

18 28 29 SURPRISEBINGO!! op 27 November van uur kosten: 2 euro voor t/m 12 jaar Kom je ook? DE JEUGD-PAGINA( S) Vipje van de Week In oktober kon er bij HS1 nog geen Vipje worden gepresenteerd, maar in november maakt de Jeugdcommissie het goed met 2x een VIPje. Vipje van de week op vrijdag 6 november 2009 bij de wedstrijd van HS1 tegen HBV de Jumpers is de eer aan: MARK BARNHOORN! Naam: Mark Barnhoorn Leeftijd: 11 jaar Team: Ju 12 1 Trainer trainer/coach: Wim en Anton Hoe lang speel je al basketball: 4 jaar Waarom ging je op basketball: Omdat het een leuke sport is Zit er ook familie van je op basketball: Mijn 2 zussen: Petra en Leonie Wat vind je het leukste aan basketball: Samenspel met mijn teamleden Waar ben je het beste in met basketball: Verdedigen Waar heb je een hekel aan: Verliezen Wie vindt je de beste speler of speelster: Bauke van der Boon Wat vind je leuk en wat vind je niet leuk bij Grasshoppers: The Bucket vind ik erg leuk. Te weinig douches vind ik niet zo leuk Welk Amerikaans basketballteam vind je het beste: Boston Celtics Wat hoop je ooit met basketball te bereiken: Bij de Celtics te spelen Wat zou je willen veranderen bij Grasshoppers: Meer douches zou ik wel leuk vinden Wat zou jij een leuk idee vinden om tijdens de komende Grasshoppersnacht te doen: Ik vind alles leuk Heb jij een goed idee voor een activiteit voor de Grasshoppersjeugd: Met iedereen de Ronde van Katwijk lopen Verslag van Mark over zijn ervaringen. Zwarte Piet wel.! Tot ziens, de Jeugdcommissie Hallo allemaal, Vrijdag 6 november was ik VIP. De heren 1 speelde tegen Den Haag. Ik vond het leuk dat ik mocht mee doen met het inlopen. Het ging heel snel. Toen de wedstrijd begon mocht ik op de bank blijven zitten. Het was een super spannende wedstrijd. De eerste periode stonden wij voor, tot de rust stonden wij gelijk. In de derde periode ging het mis en kwamen wij achter. Voor de grap riep Anita dat ik er in moest. Ik ben blij met mijn T-shirt met handtekeningen, zaksnoep en de basketbal. Jeugdcommissie dank jullie wel! Mark Barnhoorn

19 30 31 Vipje van de week op zaterdag 14 november 2009 bij de wedstrijd van HS1 tegen Woodpeckers is de eer aan: Maurits van den Oever Naam: Maurits van den Oever Leeftijd: 10 jaar Team: JU12-1 Trainer trainer/coach: Wim en Anton Hoe lang speel je al basketball: Waarom ging je op basketball: Zit er ook familie van je op basketball Wat vind je het leukste aan basketball: Waar ben je het beste in met basketball: Waar heb je een hekel aan met basketball: Wie vind je de beste speler of speelster: 3 jaar omdat het me een leuke sport leek en mijn vader ook een geweldig succesvolle basketbalcarriere heeft gehad ;). Nee, jammer genoeg niet De wedstrijden om zelf te spelen en ook om de wedstrijden van ZZ Leiden te bezoeken, erg spannend en een sportieve sfeer In passen niets Vincent Krieger (ook al is hij gestopt en nu coach geworden) Wat vind je leuk en wat vind je niet leuk bij Grasshoppers:Leuk vind ik de Grasshoppers-night en minder leuk is dat er (tot nog toe) geen workshops zijn waarin professionals ons training geven. Welk Amerikaans basketballteam vind je het beste:la-lakers Wat hoop je ooit met basketball te bereiken: Een goede carriere Wat zou je willen veranderen bij Grasshoppers: Dat er een basketball-kamp wordt georganiseerd door Grasshoppers zelf zodat je met je eigen team daar naar toe kunt Wat zou jij een leuk idee vinden om tijdens de komende Grasshoppersnacht te doen: Een heel groot kussengevecht! Heb jij een goed idee voor een activiteit voor de Grasshoppersjeugd: Een clinic organiseren voor alle scholen in Katwijk Uitnodiging! Voor alle Opa s en Oma s Om te laten zien wat basketbal is..en dat samen met jou! Op zaterdag 19 december. Om uur eerst een bakje koffie! Van met z n allen naar de zaal voor een echte basketballes! Het wordt vast heel gezellig! Tot ziens, De Jeugdcommissie De ZiekenBoeg: Via de Rebound willen wij iedereen op de hoogte brengen van langlopende blessures. Toon je belangstelling wanneer een voor jouw bekende speler/speelster is geblesseerd. Stuur eens een leuke kaart of een bosje bloemen. Of ga eens op ziekenbezoek. Ada Guyt is (namens de Jeugd Commissie) verantwoordelijk voor de ZiekenBoeg. We rekenen daarbij natuurlijk wel op de medewerking van Trainers, Coaches, ContactPersonen, Ouders, Supporters en overige Leden. Is iemand langdurig geblesseerd, geef het dan even door aan Ada (telefoon: , Wij kunnen nu eenmaal niet ruiken of er iemand thuis zit met (bijvoorbeeld) zijn/haar been in het gips!! Blessures die snel genezen komen niet in aanmerking voor deze rubriek (licht gekneusde vinger, blauwe teen, enz., enz.). Weet je iemand die langdurig is geblesseerd, geef zijn/haar naam dan even door aan Ada Guyt!! Op dit moment verblijven (volgens onze informatie) de volgende personen in de ZiekenBoeg: NAAM: team: BLESSURE: Robbin Schaddé van Dooren JU18 Knie Mayke van der Boon Knie Anne Doets DU20 2 Knie Willem van der Plas JU16 1 Enkel Uitbetalen invalbeurten: Door het bestuur is het uitbetalen van de invalbeurten in handen gegeven van de Jeugd Commissie. Er zal (in principe) op elke EERSTE zaterdag van de maand worden uitbetaald. Vanaf uur tot en met uur. Dus zie je iemand van de Jeugd Commissie, vraag dan even om je vergoeding waar je recht op heb! Ben je op een uitbetaal -zaterdag verhinderd, dan schuift je geld gewoon door naar de volgende maand. We hebben echter wel graag dat je zo snel mogelijk je vergoeding komt ophalen. Anders moet de Jeugd Commissie een ellenlange administratie gaan bijhouden!! De laatste uitbetaal -zaterdag van 2009 is op 5 december en de eerste uitbetaal -zaterdag van 2010 is op 2 januari (van uur tot en met uur)!!! Agenda Jeugd Commissie: * Vrijdag 27 november 2009 : SurpriseBingo 2009 (19.30 uur tot en met uur) * Zaterdag 5 december 2009 : Uitbetaal-Zaterdag (van uur tot en met uur). * Zaterdag 19 december 2009: Opa/Oma-Dag 2009 (10.30 uur t/m uur) * Zaterdag 2 januari 2010 : Uitbetaal-Zaterdag (van uur tot en met uur). * Vrijdag 29 januari 2010 : Activiteit Jeugd Commissie * Zaterdag 27 maart 2010 : Activiteit Jeugd Commissie * Zaterdag 29 mei 2010 : Activiteit Jeugd Commissie * Vrijdag 2 juli 2010 : STOL-GrasshoppersNight 2010 * Zaterdag 3 juli 2010 : STOL-GrasshoppersNight Ik kom samen met...opa s en Oma s op 19 december. Strookje in de gele copybus doen voor 12 december.

20 32 KLEURPLAAT

21 35 VERVOERSSCHEMA Wijzigingen onder voorbehoud. Datum team plaats spelen vertrek terug in Katwijk km kosten Teambijdrage za HU22-1 IJsselstein : ,70 za DU20 Den Helder 13:00 13: ,60 20,00 za DS1 Barendrecht : ,50 vr MU14-4 Waddinxveen : ,20 za MU16-1 Eindhoven 12:00 09:00 OO18: ,40 20,00 za DU20-2 Nieuwerkerk a/d IJ : ,10 za JU16 1 Rotterdam 14:00 12:30 18: ,90 za DS 1 Amsterdam : ,10 17,10 za DS 1 Groningen ,00 20,00 za MU16 1 Barendrecht ,50 20,00 Belangrijke tips I.v.m. de verbouwing voorlopig even contact opnemen met Aad Wouters waar de sleutel en de bus opgehaald kan worden Vet gedrukte tijdstippen houdt in dat de bus beschikbaar is voor een volgend team Onderling overleg ivm sleutel. OO Denk aan sleutel ophalen ivm vroeg vertrek ETC. XXXXXX Afhankelijk tijdstip bovengenoemd team A.u.b. Doorgeven als er geen gebruikt van de bus wordt gemaakt!!!!!!! aan Aad Wouters Dan kan hij de bus aan een ander team toebedelen. Te laat terug: Als meerdere teams op een speeldag de bus gebruiken kan het voorkomen dat een team (door wat voor reden dan ook) te laat terug is. Met het plannen is geen rekening gehouden met files of andere calamiteiten. Wees hierop voorbereid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Betalingen in een evelope met daarop de vermelding Busje, bedrag, datum en team Afgeven aan barpersoneel en vragen zij het in de kluis willen doen. Heerenweg AM Katwijk Tel Het declareren van reiskosten m.b.t. competitie- en bekerwedstrijden. Afstand: Het bestuur heeft één lijn getrokken t.a.v. het declareren van reiskosten. De redenen hiertoe zijn: Dat de grenzen van het Rayon nogal uiteenlopen, waardoor ongelijkheid ontstond. Bijvoorbeeld. lely Amsterdam 90 km (Rayon Noord Holland) kon voorheen geheel gedeclareerd worden. Sparta Nijkerk 202 km (Rayon West) binnen de grenzen van het rayon en er kon niets gedeclareerd worden. Om de vervoerskosten binnen de perken te houden.

22 36 37 Vanaf een totale reisafstand van 220 km kunnen de meer kilometers gedeclareerd worden. De afstand wordt berekend met de Routeplanner Map24 vanaf De Boorsmazaal tot de zaal van tegenpartij, de enkele reisafstand, maal 2. Vergoedingen/Declaraties: Toebedeeld gebruik van het busje: Aan het team dat de bus heeft toebedeeld gekregen worden de kosten boven de 220 km niet in rekening gebracht en kan de meer kilometers(>220km) van 1 extra auto declareren. Geen bus toebedeeld: De andere teams kunnen de meer kilometers(>220km) voor maximaal 3 auto s declareren. Berekening declaratie: De meer kilometers(>220km) gedeeld door 10, maal de geldende benzineprijs (loodvrij Euro95) bij het tankstation van de Digros. LandelijkeTeams: Op de hierboven omschreven regeling geld de uitzondering voor de landelijk spelende teams. Voor hen geld een eigen bijdrage van max. 20 per voertuig met een maximum van 3 auto s. Algemene uitzondering: Het team die de bus toebedeeld heeft gekregen en hiervan geen gebruik maakt, omdat het team met eigen vervoer gaat, kan dan slecht voor 2 auto s declareren. (Dit is om het gebruik van de bus te stimuleren en kosten te besparen.) PEP PRESENTS: Saturday Night Fever on 28 November 2009! Reserveer deze datum in je agenda, want dit mag je niet missen! Plateauzolen, wijde pijpen, hippie haarbanden en veel haar zijn weer helemaal in deze avond! Kilometerprijs bus: De kilometerprijs voor de bus wordt door het bestuur vastgesteld. Het onderhoud van de bus wordt sponsord door: Autobedrijf van der Gugten Heereweg AM Katwijk aan Zee Telefoon: Internet: Dus waar ben jij op 28 november?!

23 38 39 de toernooi commissie EETZE Het RABO Familie-Snert Toernooi Nog minder dan 2 maanden en dan is het zover. Op 2 januari 2010 houden we weer ons traditionele Rabo Familie-Snerttoernooi. Een mooie gelegenheid om de extra pondjes van kerst en oud-en-nieuw er af te zweten en om de verloren calorieën vervolgens weer aan te vullen met de beste snert in Basketballand. Wat gaan we allemaal doen? s Ochtends is er natuurlijk het Mini-Ouder-Mix-toernooi, waar onze jeugd van Beginners, U10 en U12 zich kunnen meten met al hun vaders, moeders, opa s,oma s en andere familie. Ook broertjes en zusjes mogen natuurlijk meedoen, als ze niet ouder dan 11 zijn. De uitgelezen plek om je ouders die zeuren dat je niet genoeg rent, rebound, vangt of scoort even een lesje in basketbal te geven. Tussen de wedstrijden door kunnen jullie je nieuwjaarsgeld goed besteden bij het Rad van Fortuin. Na de middag houden we het toernooi voor de oudere jeugd en U20, U22 en senioren c.q. veteranen. Hier voor mag men zelf teams samenstellen en opgegeven. We proberen weer een aparte poule te maken voor de U14/ U16/U18 jeugd als er genoeg animo is. Natuurlijk is die er, toch? Geef jullie op voor 12 december, want we hebben geen zin om tijdens de feestdagen nog teams samen te stellen en toernooischema s te wijzigen Invulstrook voor RABO Familie-Snerttoernooi 2 januari 2010 Vul je naam en team in en eventueel de namen van anderen. Speler(s): Team: Deze doen ook mee: O Vader O Moeder O Broertje, zusje Doe dit strookje in de gele bus in de hal van de Bucket of lever je strookje in bij je trainer. Die zorgt ervoor dat het bij de toernooicommissie komt. Aanmelden kan ook door een te sturen naar: Vermeld je naam, team en de namen van je vader, moeder broer(s) of zusje(s) die mee doen. Penne all arrabbiata: recept voor 4 personen 400 g penne rigate (pasta) 2 el olijfolie 3 teentjes knoflook, in plakjes 2-3 gedroogde chilipepertjes 1 blikje gepelde tomaten (400g) ½ el gedroogde Italiaanse kruiden Kook de penne beetgaar volgens de aanwijzingen op de verpakking Verhit de olijfolie in een hapjespan en fruit de knoflook en pepertjes op laag vuur tot de knoflook begint te kleuren. Doe de gepelde tomaten, de Italiaanse kruiden en zout en peper naar smaak erbij en breng alles al roerend aan de kook. Roer de tomaten los, zodat ze zich goed door de saus verdelen. laat de saus minuten op laag vuur pruttelen, verwijder eventueel de pepertjes. Gied de pasta af en roer de tomatensaus erdoor. Serveer in diepe borden en druppel er eventueel nog olijfolie over. EETZE Heb je ook zo n heerlijk recept en wil je het met iedereen delen? Mail het naar: en het wordt geplaatst.

24 40 ZORG EN ZEKERHEID STOL-Grasshoppers heeft een collectieve zorgverzekering met Zorg en Zekerheid afgesloten STOL-Grasshoppers heeft met Zorg en Zekerheid een collectieve zorgverzekering afgesloten. Onze medewerkers en leden (en hun gezin) profiteren van 7% korting op de basis- en 7% korting op de aanvullende verzekering. Naast de standaardkorting is er ook nog de mogelijkheid om 3% internetkorting te ontvangen, door via mijnzz alle zaken met Zorg en Zekerheid via internet af te handelen. In totaal komt de korting dan op maximaal 10% Altijd een verzekering die bij u past Bij Zorg en Zekerheid kiest men zelf welke zorgverzekering het beste bij hem of haar past. Zo biedt Zorg en Zekerheid een aanvullende verzekering op maat voor gezinnen, de AV-GeZZin. De AV-GeZZin is een verzekering die met uw gezin meegroeit, van bevalling tot eerste beugel. Speciaal voor jongeren van 18 tot en met 30 jaar is er de AV-SURE. Heeft iemand specifieke wensen als het gaat om uw aanvullende verzekering? Dan biedt Zorg en Zekerheid, naast bovenstaande verzekeringen, vier aanvullende verzekeringen die variëren in dekkingsniveau en premie. Zo kan je altijd een verzekering vinden die bij je past. Stichting Woonzorgcentra DSV Waarom Zorg en Zekerheid STOL-Grasshoppers heeft voor Zorg en Zekerheid gekozen omdat zij als regionale zorgverzekeraar altijd in de buurt is en veel waarde hecht aan persoonlijk contact. Als regionale zorgverzekeraar is zij bovendien in staat goede afspraken te maken met zorgverleners over de kwaliteit van de zorg. Bovendien accepteert Zorg en Zekerheid iedereen, óók voor de aanvullende verzekering. Naast goede zorg kan je rekenen op vele extra s. Bijvoorbeeld sporten met korting, een sportvergoeding voor kinderen tot 18 jaar en korting op artikelen voor een gezond leven. Direct weten hoeveel je kunt besparen? Op kan er vrijblijvend een offerte worden gemaakt. Gebruik hierbij collectiviteitsnummer Voor persoonlijk advies kan je bellen met (071) , of ga naar een van de verzekeringswinkels. Op alles nog eens rustig worden nagelezen. MULTI PC Computers

R E O U D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL

R E O U D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL DE R E B O U N D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL basketball vereniging 1 Alle elektrotechnische deskundigheid onder één dak: De Wit Elektrotechnisch Aannemer elektrotechniek inbraakbeveiliging telecommunicatie

Nadere informatie

R E O U D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL

R E O U D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL DE R E B O U N D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL basketball vereniging 1 Alle elektrotechnische deskundigheid onder één dak: De Wit Elektrotechnisch Aannemer elektrotechniek inbraakbeveiliging telecommunicatie

Nadere informatie

R E O U D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL

R E O U D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL DE R E B O U N D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL basketball vereniging 1 Alle elektrotechnische deskundigheid onder één dak: UITGAVE VAN STOL GRASSHOPPERS De Wit Elektrotechnisch Aannemer elektrotechniek

Nadere informatie

R E B O U N D DE WIT- GRASSHOPPERS

R E B O U N D DE WIT- GRASSHOPPERS DE R E B O U N D DE WIT- GRASSHOPPERS 1 K B M K O M van de Wit - Grasshoppers Contact gegevens: Bestuur bestuur@grasshoppers.nl Joop Zwaan voorzitter John Spaan secretaris voorzitter@grasshoppers.nl secretaris@grasshoppers.nl

Nadere informatie

DE WIT- R E B O U N D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL 1

DE WIT- R E B O U N D GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL 1 DE R E B O U N D DE WIT- GRASSHOPPERS WWW.GRASSHOPPERS.NL 1 K B M K O M uitgave van de Wit-Grasshoppers Contact gegevens: Bestuur John Spaan voorzitter voorzitter@grasshoppers.nl 06-21530156 Paul Schadde

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS RIJNVOGELS

PRESENTATIEGIDS RIJNVOGELS FC PRESENTATIEGIDS RIJNVOGELS SEIZOEN 2015-2016 KENNIS IS ONZE KRACHT Vestiging Katwijk Zeeweg 117 071-407 16 46 info@verheesnotarissen.nl Vestiging Rijnsburg Sandtlaan 45 071-409 71 97 www.verheesnotarissen.nl

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas ST!P jaargang 7 nummer 30 ST!P is een officieel orgaan van de korfbalclub

Nadere informatie

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 RUGBYCLUB ETTEN-LEUR SCRUMPIE november 2013 Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 Colofon WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur, opgericht 14 juni 1971 Bestuur Rugbyclub

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

LAATSTE NIEUWS OVER V.V. KATWIJK? KIJK OP VLOKPAGINA 681 EN WWW.VVKATWIJK.NL TOP 40 VAN ROB VAN WINSEN V.V. KATWIJK WINT VAN JONG AJAX: 2-1

LAATSTE NIEUWS OVER V.V. KATWIJK? KIJK OP VLOKPAGINA 681 EN WWW.VVKATWIJK.NL TOP 40 VAN ROB VAN WINSEN V.V. KATWIJK WINT VAN JONG AJAX: 2-1 Clubinformatie v.v. Katwijk Correspondentie-adres Postbus 335-2220 AH Katwijk Sportcomplex De Krom 071 4027085 Internet: www.vvkatwijk.nl E-mail bestuur: info@vvkatwijk.nl E-mail secretariaat: dekrom@vvkatwijk.nl

Nadere informatie

SEIZOEN 2014-2015. Officieel Orgaan van e.b.v. The Jugglers. news

SEIZOEN 2014-2015. Officieel Orgaan van e.b.v. The Jugglers. news SEIZOEN 2014-2015 Officieel Orgaan van e.b.v. The Jugglers news Spelenderwijs leren omgaan met geld de KidsGeldWijs App voor ouders en kinderen. KidsGeldWijs App leert kinderen omgaan met geld De Rabobank

Nadere informatie

Time out 2013-2014 nummer 3

Time out 2013-2014 nummer 3 2 Van de redactie Nog een stuk of wat wedstrijden te gaan deze competitie en dan weet ieder team precies waar het aan toe is. Spannend want er wordt nog volop gestreden voor de eerste, tweede of derde

Nadere informatie

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl www.vvhoogeveen.nl Seizoen 12-13 42e Jaargang De Blauwwitter Clubblad v.v. Hoogeveen 42e jaargang Seizoen 2012-2013 Colofon Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen Samenstelling Gerjo Stegeman Medewerkers

Nadere informatie

Hoofdsponsor. Sparta Klanken

Hoofdsponsor. Sparta Klanken Hoofdsponsor Sparta Klanken Officieel orgaan van de cvv Sparta Enschede oktober 2014 Pollemans & Walhof B.V. Houtimporteurs Hanzepoort 23B, 7575 DB Oldenzaal Tel. 0541-53 20 33, fax 0541-53 14 20 www.polwal.nl

Nadere informatie

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010 Inhoudsopgave Redactioneel voorwoord 1 Van de voorzitter 3 In memoriam Willem Wargerink 4 Nieuwjaarsreceptie 2009 4 Nieuwe accommodatie in zicht 7 De BSC Unisson vacaturekrant 10 Communicatie: Website

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?!

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?! Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Voorwoord van de voorzitter Verslag ALV 24-4-2014 Going Heaven (Nachttoernooi) Uitnodiging ALV 23-1-2015 TEC Agenda Seizoen 2015 Van het secretariaat Van

Nadere informatie

Officieel orgaan van de Koninklijke D.C. en F.C. Utile Dulci. het UD Kanon. De band die bindt. 99 e jaargang zomer 2015

Officieel orgaan van de Koninklijke D.C. en F.C. Utile Dulci. het UD Kanon. De band die bindt. 99 e jaargang zomer 2015 Officieel orgaan van de Koninklijke D.C. en F.C. Utile Dulci het UD Kanon 99 e jaargang zomer 2015 De band die bindt Het UD Kanon De band die bindt 99 e jaargang zomer 2015 Na twee jaar kwam er dit seizoen

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 inhoud De Ballenvanger Nummer 1 seizoen 2013-2014 10 Alle vrijwilligers zijn belangrijk,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier.

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. 31 ste. jaargang, nr. 3 Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. Prettige feestdagen en een voorspoedig en een sportief jaar

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren...

Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren... Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren... Maar wel ondersteunen, De PMA groep is hoofdsponsor van NHC De IJssel Altijd scherpe prijzen en uitstekende voorwaarden Bel ons voor een vrijblijvende

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN

DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN www.doskampen.nl # uitgave 2-2011 2012 jubileumnummer: 85 JAAR DOS KAMPEN DOS SJOTTIES DRAGERS VAN DE SUCCESSEN INCLUSIEF ZOMERS BBQ MENU TEAM PRESENTATIES DIVERSE TEAMS MAKEN DE EINDBALANS OP DOS FOTOWEDSTRIJD

Nadere informatie

Hartsticke Bosch. 20-21: Hockeyclub s-hertogenbosch in Barcelona. 22-23: Maoam moves JC-1 to Barcelona. Jeugdfeesten A,B en C

Hartsticke Bosch. 20-21: Hockeyclub s-hertogenbosch in Barcelona. 22-23: Maoam moves JC-1 to Barcelona. Jeugdfeesten A,B en C Hartsticke Bosch Hartsticke Bosch is het sponsored magazine van Hockeyclub s-hertogenbosch jaargang 8 - maart 2006 - nummer 10 Pagina 6-7: Jeugdfeesten A,B en C 20-21: Hockeyclub s-hertogenbosch in Barcelona

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie