0 - Verder vooruit Veiligheid Economie Sociale voorzieningen Onderwijs en Jongeren Welzijn en Zorg 12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0 - Verder vooruit 2. 1 - Veiligheid 3. 2 - Economie 5. 3 - Sociale voorzieningen 7. 4 - Onderwijs en Jongeren 9. 5 - Welzijn en Zorg 12"

Transcriptie

1

2 Inhoud Pagina 0 - Verder vooruit Veiligheid Economie Sociale voorzieningen Onderwijs en Jongeren Welzijn en Zorg Wonen en Wijken Ruimtelijke keuzes Verkeer en Vervoer Leisure, Recreatie en Sport Groen en Duurzaam Cultuur en Kunst Openbaar Bestuur en Vergunningverlening Solide financiën 28 De VVD Vrijheid en Verantwoordelijkheid 30 2

3 0 Verder vooruit Zoetermeer staat er in vele opzichten goed voor, mede dankzij de VVD. Zelfs in deze moeilijke economische tijd. Zoetermeer is een moderne stad met goede voorzieningen en solide gemeentelijke financiën. We zijn trots op wat we hebben opgebouwd en bouwen er graag aan verder. De VVD luistert daarbij goed naar wat Zoetermeerders willen. Mede dankzij de VVD is Zoetermeer: Een mooie en complete stad, waar het prettig leven is; Een stad met een warm kloppend maatschappelijk hart, waar iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen; Een stad met een uitstekende dienstverlening voor de bewoners; Een stad met hele gewone tarieven voor belastingen en heffingen; Een stad waar op alle mogelijke manieren wordt gewerkt aan het behouden en verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Het leven staat niet stil, de stad staat niet stil en de VVD staat zeer zeker niet stil. De VVD wil verder vooruit en hoopt dat samen te doen met alle Zoetermeerders die ook verder vooruit willen. 3

4 1 - Veiligheid Onveiligheid kunnen we niet accepteren: verder vooruit VVD Veiligheid kort... Harde aanpak van hinderen en/of geweld tegen politie en hulpverleners; Meer agenten in de wijken, meer politieauto s op straat; Streng optreden tegen criminaliteit en overtreders; Cameratoezicht waar nodig en meer toezichthouders; De VVD wil dat goede initiatieven van inwoners om hun buurt veiliger te maken ondersteund worden. Overal veiligheid Veiligheid voor alle Zoetermeerders: op straat, in de wijk, op het werk, op school, thuis. Een veilig gevoel in Zoetermeer: voor iedereen, altijd en overal. Elke Zoetermeerder die zich niet veilig voelt op straat of in het openbaar vervoer is er één teveel. Voor de VVD is het waarborgen van veiligheid een kerntaak van de overheid en dus ook van de gemeente. De politie handelt als gezagsdrager en straalt dat uit. Zij zijn de bewakers van ónze veiligheid en dus treedt de politie op tegen alle vormen van criminaliteit, groot en klein, met zero tolerance. Om de pakkans te vergroten is de VVD is voor meer cameratoezicht en meer toezichthouders op risicoplekken. Begin van een veiliger gevoel is een daadwerkelijk veiliger omgeving. De VVD verwacht ook van iedere Zoetermeerder zelf actieve verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving: iedereen draagt zorg voor de eigen omgeving, en toont respect voor de medeburger en gezagsdragers als politie en toezichthouders. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en de daden van hun kinderen. De VVD vindt dat ouders aangesproken moeten worden wanneer hun kinderen zich misdragen. Waar nodig worden de ouders ondersteund in de opvoeding. De VVD legt hierbij een relatie met schooluitval, jeugdzorg scholen, intensiveren jongeren werk, om daarmee een deel van de problematiek aan te pakken. Een individuele aanpak en het bieden van kansen helpt. De VVD gaat voor deze oplossingen: Méér politie in Zoetermeer. Méér blauw op straat; Méér politieauto s. Politie moet sneller ter plaatse zijn bij meldingen. Twee politiewagens s avonds voor de derde stad van Zuid-Holland is onaanvaardbaar; Samenscholingsverboden in gebieden met aanhoudende overlast; Verhalen van schade op daders en op ouders als de daders minderjarig zijn; Ruim gebruik van cameratoezicht om vandalisme en criminaliteit te voorkomen en de pakkans te vergroten; Aantal toezichthouders vergroten zodat in iedere wijk zichtbaar gewerkt wordt aan het leefbaar houden van de woonomgeving; Hulpverleners moeten in staat zijn hun werk goed te kunnen doen. Geweld tegen gezagsdragers en hulpverleners moet streng worden gestraft; 4

5 Oplettende burgers die melding doen van criminaliteit, vandalisme, overlast of gebreken in de buurt zoals uitgevallen verlichting, krijgen altijd bericht over de afhandeling van hun melding; Goede ondersteuning voor mensen die zich vrijwillig inzetten voor extra toezicht in de wijk, zoals WAS (Wijk en Agent Samen); Een veilig en schoon openbaar vervoer. Aanpak van kleine ergernissen Veel Zoetermeerders hebben structureel last van hufterig gedrag in hun woonomgeving: hondenpoep op de stoep, vuilnis op straat, graffiti, slechte omgangsvormen. Dit asociale gedrag is het begin van de verloedering van de samenleving. Iedereen heeft bij het tegengaan hiervan een eigen verantwoordelijkheid. De VVD wil kleine ergernissen aanpakken door: Vernieling zoveel mogelijk te voorkomen door toezicht te organiseren; Direct op te ruimen wat vernield of beklad is om verloedering te voorkomen; Waar mogelijk veroorzakers zelf als straf hun rotzooi op te laten ruimen of schade te laten herstellen. Dat moet snel en kordaat gebeuren; Aangifte doen verder te vereenvoudigen; Hufterig gedrag keihard aan te pakken; Samen met Zoetermeerse woningbouwcorporaties door te gaan met aanpak van huurders die overlast veroorzaken; Benutting van maatregelen als huuropzegging, plaatsing in speciale woningen of woningsluiting; Het actief inzetten van jongeren voor veiligheid in hun omgeving; jong geleerd, oud gedaan. 5

6 2 - Economie Stimuleren van economische groei: verder vooruit VVD Economie kort... Méér ruimte voor innovatieve ondernemers en ondernemingen; Méér verschillende vestigingsmogelijkheden; Minder regels; Beperkte stijging lastendruk voor bedrijven; Ruimere winkelopenstelling; Méér inzet van Stadspromotie en Citymarketing; Meer werkgelegenheid; Minder schooluitval. Ruimte om te ondernemen De economische crisis is ook aan Zoetermeer niet voorbij gegaan. De werkgelegenheid loopt terug en veel Zoetermeerders zullen de gevolgen merken in hun portemonnee. Dit baart zorgen, maar het biedt ook kansen. Kansen om te innoveren. De weg terug naar groei zal komen uit nieuwe initiatieven. Uit de inzet van hardwerkende Nederlanders die verder willen. Van ondernemers en van hun medewerkers. Zij moeten de ruimte krijgen. Juist nu! Succesvol ondernemen gaat niet vanzelf. Daar moet je hard voor werken en lef voor hebben. Daarvoor moet je risico s durven lopen. Daarvoor moet je goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers hebben. Daarom heeft Zoetermeer een overheid nodig die de omstandigheden schept die ondernemers nodig hebben om succesvol te zijn. De VVD wil dus dat: Regeldruk nog verder wordt verminderd; De ondernemer zelf mag bepalen wanneer zijn winkel open of dicht is, dus ook in de avonduren en op zondag; Het virtuele ondernemersloket voortdurend uitgebouwd wordt; De dienstverlening van de gemeente dienstbaar is; Lastendruk voor ondernemers met maximaal de inflatiecorrectie stijgt; Innovatie wordt gesteund. Werken aan de vestiging van bedrijven Het aantal banen is in Zoetermeer nog steeds veel te laag. Er is een grote behoefte aan meer werkgevers. De VVD weet dat er een groot potentieel aan ondernemers is in Zoetermeer en wil graag dat die zich hier vestigen. Zoetermeer is een aantrekkelijke plaats om een bedrijf te vestigen. Maar Zoetermeer blijft niet vanzelf aantrekkelijk. De concurrentie met steden in de regio is hevig. Er zal dus geïnvesteerd moeten blijven worden in de kwaliteit van bedrijventerreinen en winkelgebieden. Met voldoende parkeergelegenheid en verzorgde openbare ruimte. En er zal blijvend geïnvesteerd moeten worden in het imago van Zoetermeer. De VVD wil daarom dat: 6

7 Er meer werkgelegenheid aangetrokken wordt; Ook voor kleinschalige bedrijfsinitiatieven meer locaties beschikbaar komen; Mogelijkheden voor het vestigen van kleinere ondernemingen in woonwijken verruimd worden; Bedrijventerreinen hun functie houden en niet worden getransformeerd tot woongebieden; Bedrijfsterreinen, kantorengebieden en winkelcentra aantrekkelijk moeten blijven door een aantrekkelijke invulling van het openbaar gebied en voldoende parkeergelegenheid; De samenhang van Stadshart Woonhart Culturele As Dorpsstraat versterkt wordt; Stadspromotie en City Marketing steviger worden ingezet. Het moet gezien worden dat Zoetermeer een aantrekkelijke ondernemende stad is. Nú en in de toekomst. Meer aandacht voor de arbeidsmarkt Door de crisis is de werkloosheid in Zoetermeer het laatste jaar sterk gestegen. Dit zal van tijdelijke aard zijn. De vraag naar hooggeschoolde werknemers zal snel weer groot zijn. Het aanbod aan opleidingen in Zoetermeer zal daar op aangepast moeten worden. Dit vraagt om afstemming tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Naar de toekomst toe zal het steeds moeilijker worden een baan te vinden zonder diploma. Schoolverlaten zonder diploma moet met alle kracht bestreden worden. Dat betekent zeker ook dat er genoeg stageplaatsen moeten zijn. Voor de onderkant van de arbeidsmarkt zal het moeilijker worden voor genoeg banen te zorgen. Leisurebedrijven die juist veel schoon laaggeschoold werk bieden moeten gekoesterd worden. Zowel gemeente als ondernemers hebben een groot belang bij een goed functionerende arbeidsmarkt. De samenwerking via de Sociaal Economische Agenda is zeer waardevol gebleken om die belangen te dienen. Deze samenwerking moet ook na 2010 voortgezet worden. Daarom wil de VVD in Zoetermeer: Meer HBO- en MBO-opleidingen in Zoetermeer; Verder met de Samenwerking Onderwijs en Bedrijven (SOB); Bestrijden van voortijdig schoolverlaten; Een gegarandeerde stageplaats voor elke scholier die dat nodig heeft; Met onderwijsinstellingen de oprichting van stagebedrijven bevorderen; Voldoende aanbod aan laaggeschoold werk, bij voorkeur in horeca en dienstverlening; Verder met de Sociaal Economische Agenda (SEA). 7

8 3 Sociale voorzieningen Zo veel mogelijk actief in de maatschappij verder vooruit VVD Sociale voorzieningen kort. Werk is de beste sociale voorziening voor wie kan werken; Steun voor wie écht niet (meer) kan werken; Geen betaald werk? Dan opleiding of vrijwilligerswerk; Fraude of onvoldoende meewerken hard aanpakken; Armoedebestrijding op maat: bestrijden van de armoedeval. Iedereen heeft recht op een waardig bestaan Niemand in onze samenleving hoeft in armoede te leven. Dat is een kwestie van beschaving. Daarom hebben wij in Nederland en ook in Zoetermeer een prima systeem van sociale voorzieningen voor mensen die steun nodig hebben. Permanente voorzieningen voor iedereen die vanwege leeftijd, ziekte of gebrek écht niet meer via werk in de nodige eigen inkomsten kan voorzien. Tijdelijke voorzieningen voor anderen voor wie het even tegenzit. Een vangnet... Zoetermeer voert een ruimhartig minimabeleid, met extra aandacht voor chronisch zieken, ouderen en kinderen in gezinnen rond het minimum. Op onderdelen moet worden bezien of het niet te ruimhartig is. Armoedebeleid mag nooit de ontwikkeling van mensen belemmeren. Daarom wil de VVD in Zoetermeer: Tijdige verstrekking van noodzakelijke uitkeringen; Fatsoenlijke en efficiënte dienstverlening; Samenwerking tussen de verschillende uitkeringsinstanties; Schuldhulpverlening voordat het te laat is; Armoedebeleid dat de ontwikkeling van mensen niet belemmert. Meedoen in de samenleving De VVD vindt het asociaal om mensen buiten te sluiten door ze permanent thuis te laten zitten. De VVD is een partij die mensen in de maatschappij actief wil laten zijn. Dat geeft mensen eigenwaarde. Sociaal beleid moet daarom waar mogelijk gericht zijn op het vinden van werk, stage of opleiding. Zo snel mogelijk weg uit de uitkering voor wie dat weggelegd is. Vrijwilligerswerk voor degenen die die stap (nog) niet aan kunnen. Als onbemiddelbaar worden weggestopt in een kaartenbak is één van de ergste dingen die je kan overkomen. Dan doe je niet meer mee. Zoetermeerders hebben hierin ook hun eigen verantwoordelijkheid. De gevolgen van onvoldoende meewerken moeten zij dan ook zelf dragen. Daarom wil de VVD Zoetermeer: Een maatwerk aanpak voor begeleiding naar werk; Niemand wacht thuis op een baan, iedereen is actief; Afspraken met ondernemers om ook voor de zwaksten in de samenleving werkgelegenheid te verzorgen met loonkostensubsidie; Versterking van het Vrijwilligers Informatie Punt. 8

9 Maar de VVD wil ook: Sancties voor mensen die onvoldoende meewerken; Strafvervolging voor mensen die frauderen. 9

10 4 - Onderwijs en Jongeren Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst: verder vooruit VVD Onderwijs, Jongeren kort. Passend onderwijs voor alle kinderen; Bredere beschikbaarheid van schoolgebouwen; Veiliger scholen; Méér aanbieders van kinderopvang; Meer aanbod hoger onderwijs; Minder schooluitval; Ook jongeren een plek geven in de stad; Overlast van hangjongeren bestrijden. Een inspirerende en veilige omgeving De vorming van kinderen gebeurt voor een heel groot deel op school. Ouders moeten er op kunnen vertrouwen dat hun kinderen daar op de juiste plaats zijn om het beste te worden wat ze kunnen zijn. Dat geldt voor kinderen met een achterstand, maar ook voor kinderen met een voorsprong. De VVD vindt aandacht voor de talenten van kinderen heel belangrijk. Presteren mag... Wég met de zesjescultuur en de terreur van de middelmaat! Voldoende is voldoende, maar goed is echt véél beter! Wat de kinderen moeten leren op school is vastgelegd door het Rijk. Maar daarnaast zijn er nog veel meer gebieden waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen, zoals muziek, dans, toneel en sport. De VVD vindt het vanzelfsprekend dat de schoolgebouwen na schooltijd gebruikt worden om buitenschoolse lessen te krijgen. Dat is praktisch voor de ouders en maakt het laagdrempelig voor de kinderen. Ook buitenschoolse opvang heeft hierin een belangrijke rol. Het is belangrijk dat dit vlak bij de scholen georganiseerd is en dat er geen ellenlange wachtlijsten zijn. Boven alles moeten ouders weten dat hun kinderen veilig zijn op school. Beschermd tegen indringers. Voorbereid op brand. Een schoolplein zonder glassplinters. Frisse lucht in de klas. Wapen en drugsvrij. De scholen moeten hier uiteraard voor zorgen, maar de gemeente heeft daar ook een verantwoordelijkheid in. In het algemeen is de samenwerking tussen oudervertegenwoordigers en scholen en kinderopvang prima voor elkaar. Er zijn echter ook situaties waar de ouders ervaren onvoldoende in staat zijn hun punt te maken. De VVD pleit voor bijeenkomsten voor die oudervertegenwoordigers met de gemeente en de politiek om hun belangen onder de aandacht te brengen. Deze bijeenkomsten kunnen ook dienen om ook onderling ervaring te kunnen uitwisselen. De VVD wil daarom: Nieuwe onderwijsvormen stimuleren en zo nodig steunen; Zorgen dat schoolgebouwen geschikt zijn voor onderwijs op maat; Extra lesaanbod na schooltijd in de schoolgebouwen (brede school) uitbreiden; 10

11 Waar mogelijk inzet van conciërges; Meer locaties voor kinderopvang in en vlak bij de scholen; Meer keuze in aanbieders van kinderopvang; Georganiseerde contactmogelijkheden tussen gemeente en oudervertegenwoordigers van scholen en kinderopvang. Meer opleidingen, minder schooluitval De VVD vindt het uitbreiden van Hoger Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs in Zoetermeer belangrijk. Dit geeft kinderen de keuze om ook dicht bij huis een studie of opleiding te volgen. Deze studierichtingen moeten aansluiten bij de behoefte van onze ondernemingen. Dat maakt dat die bedrijven ook bijdragen aan stageplaatsen, waarmee ze de eerste keus hebben bij het aantrekken van schoolverlaters. Schoolverlaten zonder diploma is voor jongeren een gemiste kans van jewelste. Ouders, school en leerplichtambtenaren moeten hun uiterste best doen dit te vermijden. Goede voorlichting is belangrijk, maar vooral ook tijdige signalering van probleemgedrag. Verder moet er voldoende aanbod zijn aan stageplaatsen en leerwerkplekken voor ieder kind. Wanneer bedrijven onvoldoende kunnen zorgen voor stageplaatsen dan zullen stagebedrijven gestart moeten worden. De VVD staat voor: Uitbreiding van het Hoger Onderwijs met minimaal 4 HBO-studierichtingen; Uitbreiding van het Middelbaar Beroepsonderwijs zodat alle gangbare studierichtingen in Zoetermeer aangeboden worden; Versterking van motivatie voor school door een betere aansluiting tussen onderwijs en beroepen; Een gegarandeerde stageplaats voor iedereen die dat nodig heeft om z n opleiding af te ronden; Minder schooluitval als gevolg van foutieve school- of beroepskeuzes door betere voorlichting; Switchen van school na foutieve keuzes vergemakkelijken; Meer voorlichting over de mogelijkheden van een herkansing van voortijdige schoolverlaters; Minstens handhaving van het huidige aantal leerplichtambtenaren; Ouders van hardnekkige spijbelaars op hun verantwoordelijkheid wijzen; Probleemkinderen tijdig begeleiden naar de Zorg en Advies Teams. Ook plaats voor de jeugd: hangen is best... overlast geven niet! De VVD staat voor vrijheid en verantwoordelijkheid. Óók voor jeugd die een eigen plek zoekt. Vrijheid om te kletsen. Vrijheid om samen wat te drinken. Vrijheid om te hangen... De jeugd moet de ruimte hebben. Maar de vrijheid houdt op waar die de vrijheid van anderen belemmert. Waar geluidsoverlast ontstaat. Waar overmatig rommel wordt gemaakt. Waar vernielingen worden aangericht. Waar bewoners worden bedreigd... of erger. Daar moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. De jeugd moet overlast, schade of erger voorkomen. Ouders moeten hun kinderen opvoeden tot vrije maar verantwoordelijke burgers. Buurtbewoners moeten overlast melden. En de overheid moet deze meldingen serieus nemen en optreden. Praktisch waar mogelijk. Hard waar nodig! 11

12 De VVD staat voor: Ruimte voor de goedwillende jeugd om bij elkaar te komen; Jongerencentra en voldoende jeugdwerkers in de wijken; Harde aanpak van overlast met extra politie-inzet en alcoholverboden. 12

13 5 - Welzijn en Zorg Eerlijke en betaalbare zorg: verder vooruit VVD Welzijn en Zorg Kort. Zorg binnen handbereik; Toereikende Persoons Gebonden Budgetten voor mensen die dat willen en kunnen; Géén wachtlijsten in gezondheidszorg; Efficiënt gebruik van gemeenschapsgeld; Géén lokale inkomenspolitiek via de WMO. Geen betutteling, maar betrokkenheid en ondersteuning De VVD staat voor vrijheid en verantwoordelijkheid. Oók op het gebied van welzijn en zorg. Verantwoordelijkheid omdat wij vinden dat alle Zoetermeerders zoveel mogelijk een volwaardig bestaan moeten kunnen leiden. Verantwoordelijk ook omdat wij vinden dat de Zoetermeerders waar mogelijk het initiatief aan zichzelf moeten kunnen houden een eigen verantwoordelijkheid dus. Vrijheid omdat wij vinden dat het beleid rond welzijn en zorg gebaseerd moet zijn op keuzevrijheid, zelfstandigheid, medezeggenschap en participatie. Om volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen hebben ouderen, zieken en gehandicapten hier soms voorzieningen voor nodig. Zoals huishoudelijke hulp, een woningaanpassing, rolstoel of speciaal vervoer. De WMO helpt hierbij en de gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Hulp kan geboden worden in natura of in de vorm van het beschikbaar stellen van een Persoons Gebonden Budget (PGB), waarmee iemand zelf hulp of een voorziening kan inkopen. De afgelopen jaren heeft de VVD er voor gezorgd dat eigen bijdragen voor voorzieningen in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor iedereen beperkt werden gehouden. Dat willen we vooral zo houden. De VVD wil dat géén eigen bijdrage wordt gevraagd voor vervoersvoorzieningen (scootmobiel e.d.) en woningaanpassingen. Als zulke zaken nodig zijn, dan worden ze gegeven. Aan iedereen die het nodig heeft. Als ze niet echt nodig zijn, dan betaalt de vrager zelf. En als er al een eigen bijdrage verlangd wordt, dan moet die voor iedereen hetzelfde zijn. Voor de VVD is belangrijk dat gemeenschapsgeld efficiënt wordt besteed. Alleen hulp als hulp echt nodig is. Géén verspilling van belastinggeld. Voorkomen moet worden dat voorzieningen zoals bijvoorbeeld scootmobiels ongebruikt in de schuur staan. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van essentieel belang voor de samenleving. De VVD vindt dat die zichtbaar gekoesterd en ondersteund moeten worden. Daarbij is het vooral belangrijk dat de mantelzorgers niet onder het gewicht van hun taken bezwijken. Mensen die hulpbehoevend zijn, zijn zeer afhankelijk van de leveranciers van hun hulpmiddelen. Dat maakt dat de drempel om te klagen heel hoog is. De VVD vindt het belangrijk dat de gebruikers van hulpmiddelen krijgen waarvoor betaald is. 13

14 Daarom moet goed geregeld worden dat klachten onafhankelijk gemeld kunnen worden. Dat vraagt ook om een versterking van de onafhankelijke positie van de WMO raad. De VVD wil daarom het volgende: Zoetermeerders met hulpvragen moeten makkelijker bij de gemeente terecht kunnen. Op het stadhuis (WMO loket). In de wijkposten. Persoonlijk, telefonisch of digitaal; Zoetermeerders moeten eigen keuzes kunnen maken. Wie kiest voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) moet voldoende budget krijgen om daadwerkelijk de zorg of het hulpmiddel te kunnen kopen. Wie kiest voor zorg of een hulpmiddel in natura, moet kunnen kiezen uit verschillende organisaties. De gemeente moet dus contracten afsluiten met verschillende aanbieders van huishoudelijke hulp en met verschillende leveranciers van hulpmiddelen; Acute thuiszorg altijd direct beschikbaar voor wie het acuut nodig heeft. Geen lokale inkomenspolitiek bedrijven via de WMO; Tarieven voor eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp (HH) mogen jaarlijks met niet meer dan de inflatie stijgen; Zorgen dat nazorg ook gericht is op efficiënt gebruik van voorzieningen; Meer steun geven voor mantelzorgers. Meer mogelijkheden voor aflossing als de druk hoog is. Gezondheidszorg dichtbij Gezondheid is een groot goed. De VVD verwacht van Zoetermeerders dat zij er in de eerste plaats zelf alles aan doen om gezond te zijn en te blijven. De gemeente zorgt voor goede voorlichting. Als er toch gezondheidsproblemen zijn, dan moeten er goede voorzieningen binnen handbereik zijn. Met inwoners is Zoetermeer een forse stad en Zoetermeerders moeten hier bijna alles kunnen vinden wat zij op gezondheidsgebied nodig hebben. Voor zover mogelijk en efficiënt in de eigen buurt bij de gezondheidscentra. De VVD wil daarom: Zorgen voor goede voorlichting over gezonde leefwijzen en de schadelijke effecten van alcohol-, drugs-, en nicotinegebruik. Voorkomen is beter dan genezen; Ruim baan geven voor nodige groei van ziekenhuisvoorzieningen en waar nodig ondersteunen; Bestrijding van wachtlijsten in Zoetermeer (verpleeghuisbedden, verzorgingshuisplaatsen, dagbehandelplaatsen, hospiceplaatsen); Meer grip op de kosten en de efficiëntie van de regionale GGD; Versterking van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugd; Regelen dat Zoetermeerse zorgvragers meer invloed hebben; Steun voor initiatieven met hospices als het Bijna Thuis Huis in Zoetermeer. 14

15 6 Wonen en Wijken Een evenwichtig woningbestand en mooie wijken: verder vooruit VVD Wonen en Wijken kort. Schone en veilige wijken; Groene woonomgevingen; Méér parkeerplaatsen; Alleen nog hoogwaardige bouw toevoegen in de wijken; Snelle vergunningverlening met weinig regels; Méér doorstroming door minder sociale woningbouw; Scheef wonen aanpakken. Een aantrekkelijke woonomgeving Goed wonen begint met veilige en schone wijken. In het grootste deel van Zoetermeer is dat prima voor elkaar. Op sommige plaatsen is duidelijk meer aandacht nodig. Verder is het belangrijk dat er voldoende gevarieerd winkelaanbod in de buurt is. Net als de aanwezigheid van bijvoorbeeld gezondheidscentra. Ook het unieke groene karakter van de wijken moet behouden blijven. Overigens zonder elk sprietje gras heilig te verklaren. Het groen is immers bedoeld om de leefkwaliteit van bewoners te versterken en niet om hen te irriteren. Wijkbewoners kunnen betrokken worden bij het onderhoud en het inrichten om extra kwaliteit toe te voegen. Eigen initiatieven worden door de VVD toegejuicht en beloond. Vrijwilligers krijgen alle steun van de VVD. Bewoners krijgen inspraak over een deel van de onderhoudsbudgetten. In sommige buurten is het woningbestand niet meer passend bij de huidige normen en eisen van deze tijd. Om deze buurten op te waarderen moet er meer gebeuren dan een keer extra grasmaaien. Vaak kan het toevoegen van kwalitatief hoogwaardige woningen of voorzieningen een buurt ophalen. Soms is het nodig extra parkeerplaatsen aan te leggen. Met zulke ingrepen kan een negatieve spiraal worden doorbroken. Het is belangrijk dat de gemeente daar op stuurt. Ook woningbouwverenigingen hebben hier een verantwoordelijkheid in. De VVD heeft in de afgelopen jaren keihard gewerkt om de stad beter geschikt te maken voor gehandicapte mensen zoals blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en de mensen met rolstoelen, rollators en scootmobielen. Er zijn al verbeteringen tot stand gekomen maar het werk is nog niet gedaan. Het meldpunt toegankelijkheid moet nog veel bekender worden en het moet nog beter bij iedereen tussen de oren komen dat aangepast bouwen niet duur is, maar later verbeteringen maken wel. De VVD heeft daarom de volgende wensen: Investeren in het onderhoud van de wijken, waarbij de wijkbewoners meebeslissen; Uitbreiding van de mogelijkheid van groenadoptie door bewoners; Afspraken met de woningbouwverenigingen over het onderhoud van woningen; Sociaal onveilige plekken bestrijden met hulp van omwonenden; 15

16 Goede parkeermogelijkheden in alle wijken realiseren; Bij uitbreiding of vervanging binnen de bestaande wijken datgene bouwen dat kwaliteit toevoegt aan de buurt; Aanmoedigen dat woningen in de hoogte uitgebreid worden waar mogelijk. Waar nodig de bestemmingsplannen hier op aanpassen. Zo veel mogelijk wonen in een passende woning De VVD wil dat meer werk wordt gemaakt van de doorstroming op de Zoetermeerse woningmarkt. Doordat na de voltooiing van de wijk Oosterheem grote uitbreidingen van de woningvoorraad niet mogelijk zijn, wil de VVD dat op de beperkte restlocaties vooral woningen voor doorstromers uit Zoetermeer gebouwd worden, zoals senioren en bovenmodale inkomensgroepen. Zo kunnen Zoetermeerders een stap in hun wooncarrière zetten zonder de wijk te verlaten waaraan zij gehecht zijn en komen woningen voor starters vrij. Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor de Zoetermeerders met een laag inkomen. De VVD vindt het een gemiste kans dat door landelijke regels alleen gekeken wordt naar het inkomen dat huurders hebben aan het begin van de huurtermijn. Een gevolg is dat mensen met een relatief te hoog inkomen in een woning zitten die niet voor hen bedoeld is, terwijl er wel wachtlijsten zijn. Vooral de huidige uitvliegende jeugd heeft daar veel last van. Op de lange termijn bekeken is de voorraad van sociale huurwoningen overigens veel groter dan nodig. De VVD wil dat er plannen gemaakt worden om deze scheefheid tijdig af te bouwen. De VVD staat voor de volgende maatregelen: Er moeten meer betaalbare appartementen voor senioren komen, rekening houdend met de eisen van deze tijd; Op de restlocaties in de wijken moeten meer middeldure koopwoningen worden gebouwd; Er moeten vrije kavels beschikbaar zijn voor wie zelf een huis wil bouwen; Vrije kavels die langdurig onverkocht blijven, mogen van de VVD ook verkocht worden aan professionele partijen, mits er middeldure koopwoningen op gebouwd worden; Jongeren, starters en senioren voorrang geven bij de verkoop van sociale huurwoningen; Plannen maken om het aandeel sociale huurwoningen op termijn te laten dalen naar maximaal 25%; Zoetermeerders die hun sociale huurwoning verlaten voor een huur- of koopwoning in de vrije sector ontvangen een verhuisvergoeding; Het instrument startersleningen evalueren en bij onvoldoende rendement stoppen met verstrekken van nieuwe leningen. Eerlijke verhoudingen Woningbouwverenigingen brengen op dit moment veel sterk gedateerde appartementen in oudere flatgebouwen naar de markt, die vooral gekocht worden door jonge starters. Daarbij houden de woningbouwverenigingen een belangrijk deel van de appartementen in eigendom en daarmee een meerderheid van het stemrecht over de gebouwen en de financiën van de verenigingen van eigenaren. De VVD wil: 16

17 De doelgroep voor deze woningen vergroten; Dat leegkomende appartementen van woningbouwverenigingen bij voorkeur opgeknapt de markt op moeten; Dat complexen zelf eerst gerenoveerd dienen te worden, waarbij ook voor senioren de noodzakelijke voorzieningen geïnstalleerd dienen te worden zoals liften en drempelvrije doorgangen en maatregelen voor sociale veiligheid; Dat de woningbouwvereniging streeft naar een minderheidseigendom in de vereniging van eigenaren. 17

18 7 Ruimtelijke keuzes Werken aan een complete stad: verder vooruit VVD Ruimtelijke keuzes kort. Streven naar een volledige woon-werk-balans; Opwaarderen van de bedrijventerreinen; Herontwikkeling verouderde kantoren in de wijken voor wonen; Ruimte voor meer leisure voor recreatie en werkgelegenheid; Behoud van het groene karakter van Zoetermeer. Schaarse ruimte optimaal benutten Decennialang is Zoetermeer een groeistad geweest. Maar met de voltooiing van Oosterheem zijn de grenzen van de gemeente bereikt. Dat betekent dat Zoetermeer alleen nog kan bouwen op resterende plekken in de stad en op plaatsen waar iets anders verdwijnt. Meer dan ooit zullen keuzes gemaakt moeten worden wat er nog wel en wat er niet gebouwd kan worden. De VVD kiest daarbij voor een stad waar een goede balans is tussen ruimte voor wonen, werken en recreëren. Een stad die ongeveer net zoveel werknemers als arbeidsplaatsen heeft. Een stad die je niet hoeft te verlaten als je iets leuks wilt gaan doen. Dat betekent dat er genoeg ruimte moet blijven voor bedrijventerreinen, kantoorlocaties, leisure-activiteiten, sportvoorzieningen en recreatiegebieden. De VVD is van mening dat het binden van jongeren aan de stad van essentieel belang is om de stad dynamisch en levendig te houden. In de schaarse verdeling van ruimte moet daar rekening mee worden gehouden. Niet alleen door te zorgen voor woonruimte, maar ook door te zorgen voor aantrekkelijke uitgaansgelegenheden. Een oplossing van het ruimteprobleem is deels gevonden in het gebied ten oosten van Zoetermeer rond het nieuw te bouwen station Bleizo. Een terrein dat op het grondgebied van Lansingerland ligt maar dat samen met Zoetermeer ontwikkeld wordt tot een hoogwaardig groen kantoorgebied met een groot dubbelstation. Een deel van de toekomstige kantoorbehoefte kan daar ingevuld worden. Rustig wonen kan in Zoetermeer op talrijke plekken in de wijken. De uitgaans- en winkelgebieden hebben echter meer aanloop. Er is steeds veel verzet van bewoners tegen meer winkelen en uitgaan in die gebieden. De VVD is van mening dat het belang van een bruisende stad in principe voorgaat. Dat geldt vooral voor het gebied rond de nieuwe Culturele As, tussen Stadshart en Dorpsstraat. De VVD wil in de komende raadsperiode daarom: Geen woningbouw toestaan op de bedrijventerreinen; Sturen op herontwikkeling van verouderde kantoorlocaties in de wijken ten gunste van hoogwaardige bouw; Ruimte voor het behoud van jongeren in de stad; Voldoende uitgaansgebieden zonder overdreven geluidsbeperkingen. 18

19 De veroudering voorblijven Stilstand is achteruitgang. Zoetermeer heeft het voordeel een nieuwe stad te zijn. Dat betekent dat er relatief weinig verouderde gebouwen zijn. Maar ook nieuwe steden worden elk jaar ouder. De noodzaak om Palenstein deels opnieuw te bouwen heeft dat erg zichtbaar gemaakt. We moeten voorkomen dat ook grote andere delen van de stad zo sterk verouderen dat platgooien de beste oplossing is. Daarom is het noodzakelijk alle buurten van Zoetermeer op niveau te houden. Voor het behoud van de kwaliteit van de stad zal steeds meer gekeken moeten worden naar ruimtezuinig. Gebouwen die na enkele decennia al verouderd zijn worden relatief snel een rotte kies in de wijk. De VVD vindt dat dit zoveel mogelijk voorkomen moet worden. De VVD pleit daarom voor: Hoogwaardig beheer van de openbare ruimte; Veroudering van buurten compenseren door regelmatig kwaliteit toe te voegen; Buurtbewoners betrekken bij keuzes voor de wijk; Nieuwbouw die lang mee kan gaan. 19

20 8. Verkeer en vervoer Bereikbaar blijven: verder vooruit VVD Verkeer en vervoer kort... Méér focus op verbindingen richting Rotterdam en Leiden; Fileproblematiek A12 aanpakken; Zoetermeer verdient een Intercity station; Een transferium bij Bleizo; Verbeteren fietsnetwerk. Aandacht voor wegen De afgelopen jaren is er in en om Zoetermeer veel geïnvesteerd in wegen. Er is een megarotonde aan het Maximaplein gebouwd. Er zijn extra op en afritten op de Australiëweg gekomen. De Afrikaweg en de Oostweg zijn verbreed. Investeringen die nodig waren om het verkeer in Zoetermeer in beweging te houden. Vlakbij Zoetermeer is het knelpunt op de N209 naar Bleiswijk serieus aangepakt. Richting Delft en Rotterdam is er met de N470 een hele nieuwe provinciale weg aangelegd. De eerste serieuze verbreding bij Zoetermeer sinds de A12 werd aangelegd zal binnenkort afgerond worden. De VVD is blij dat de grote knelpunten in de wegen eindelijk aangepakt zijn. Maar dat mag geen reden zijn om de aandacht te laten verslappen. De wegontsluiting richting Leiden is bijvoorbeeld nog verre van goed. Ook richting Rotterdam valt er nog een hoop winst te behalen. En de verbreding van de A12 tussen Zoetermeer-Oost en Zoetermeer moet ook nog gerealiseerd gaan worden. Betere bereikbaarheid is nodig. Niet alleen voor het gemak, maar ook voor het economisch belang van de stad. Bereikbaarheid is één van de belangrijkste eisen die bedrijven aan een vestigingsplaats stellen. De VVD wil daarom: Snelle aanleg van extra rijbanen op de A12; Studie naar het 4-baans maken van de N470 (naar Lansingerland en Rotterdam) en de N206 (richting Leiden); Nieuw optredende knelpunten op de hoofdwegenstructuur snel aanpakken. Hoogwaardig openbaar vervoer Ook op het gebied van Openbaar vervoer is er een hoop veranderd. De Sprinter is vervangen door de Randstadrail en er is besloten dat de Oosterheemlijn de komende jaren doorgetrokken zal worden naar de A12. De VVD vindt dat een serieuze verbetering. Maar echt tevreden zijn we pas als de Oosterheemlijn doorgetrokken is naar Rotterdam, de zogenaamde ZORO lijn. Het ziet er naar uit dat er voor die wens een lange adem nodig is. Tot die tijd zal er in ieder geval een veel betere verbinding moeten komen met de bus. Het is de VVD een doorn in het oog dat Zoetermeer als derde stad van Zuid Holland niet beschikt over een intercity station. Treinreizigers zijn als het ware de dupe van het succes van Randstadrail. Daardoor is Zoetermeer per openbaar vervoer eigenlijk alleen fatsoenlijk verbonden met Den Haag. Daar moet snel een einde aan komen. 20

21 Er zal gewerkt moeten worden aan een intercity status. Daarvoor zal bestuurlijke druk uitgeoefend moeten worden. Maar er zal ook gezorgd moeten worden dat er genoeg in en uitstappers zijn bij de stations. Onder andere door kantoren te laten vestigen in die gebieden. Met de komst van Bleizo ontstaat er een dubbelstation in het midden van de westelijke Randstad. Vlak bij de HSL, waardoor de kans blijft bestaan dat het ooit nog een driedubbel station wordt. Een mogelijkheid waar de VVD zich voor zal blijven inzetten. De aanleg van een groot transferium tussen het nieuwe station Bleizo en de HSL zou daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. De VVD wil daarom: Zo snel mogelijk Randstadrail tussen Zoetermeer en Rotterdam; Intercitystatus voor Zoetermeer; Kantoorontwikkeling zoveel mogelijk bij de stations; Een groot transferium tussen Bleizo en de HSL lijn. Veilig op de fiets Zoetermeer is trots op de fietspaden die gescheiden zijn van het autoverkeer. De verkeersveiligheid voor fietsers is dan ook zeer hoog. Toch zijn er nog knelpunten. De fietspaden sluiten bijvoorbeeld niet overal logisch op elkaar aan. Op sommige plaatsen ontbreken ook fietspaden. En s nachts is het niet overal even sociaal veilig. Er zijn al vaak toezeggingen gedaan voor de aanleg van een nachtfietsnetwerk. Dat moet er nu ook echt komen. Door bijvoorbeeld verplaatsing van scholen, nieuwbouw van wijken en veranderingen in verkeerssituaties ontstaan soms nieuwe gevaarlijke situaties. Daar moet alert op gereageerd worden. Ook moet de kwaliteit van de fietspaden goed zijn om valpartijen te voorkomen. De VVD wil daarom: Het fietsnetwerk nog beter sluitend maken; Het beloofde nachtfietsnetwerk zo snel mogelijk realiseren; Snelle aanpak van onveilige verkeerssituaties; Goede kwaliteit fietspaden. 21

22 9 Leisure, Recreatie en Sport Ontspannen en bewegen in Zoetermeer: verder vooruit VVD - Leisure, Recreatie en Sport Kort. Uitbreiding van de leisure, niet alleen op sportgebied; Meer aandacht voor topsport in het evenementenbeleid; Méér kleinschalige horeca in het stadscentrum. Een gevarieerd vrijetijdsaanbod Veel Zoetermeerders hebben een druk leven. De vrije tijd die ze hebben willen ze goed besteden. Korte reistijden zijn dan van belang. Gelukkig is er in Zoetermeer een heel breed aanbod op het gebied van recreatie en sport. Naast de klassieke sportverenigingen en sportscholen is er een steeds groter aanbod van zogenaamde leisure activiteiten. Denk daarbij voor de sportieve mens aan Snowworld en Dutch Water Dreams. Maar ook als toeschouwer is daar veel te beleven. Net als bij het toenemend aantal evenementen in de stad. De leisure, of anders gezegd vrijetijdseconomie, is niet alleen waardevol vermaak voor Zoetermeerders. De VVD vindt het ook een belangrijke manier om Zoetermeer te onderscheiden van andere steden. Om bedrijven aan te trekken die bewust kiezen voor een bruisende en vernieuwende stad. Om aantrekkelijk te zijn voor jongeren zodat ze hier blijven of komen wonen. Maar ook om inwoners van Zoetermeer meer binding te geven aan hun stad. Spraakmakende bedrijven en evenementen maken veel mensen trots op hun stad. Door de grote sportvoorzieningen in de stad worden in Zoetermeer steeds vaker sportevenementen op nationaal en internationaal niveau georganiseerd. Ook veel Zoetermeerse topsporters laten zich bij deze evenementen van hun beste kant zien. De VVD vindt het jammer dat de aandacht die hier voor is niet altijd voldoende is. De VVD wil daarom dat topsportevenementen beter tot hun recht komen in het Zoetermeerse evenementenbeleid. Meer aandacht voor topsport in het evenementenbeleid mag niet ten koste gaan van de andere grote evenementen die Zoetermeer ondertussen rijk is. Zoetermeer Culinair, Cultuur Lokaal en ook de openluchtvoorstellingen in het Buytenpark hebben hun waarde bewezen. De VVD is van mening dat langs zulke evenementen de Zoetermeerse horeca en artistieke talenten elkaar nog meer kunnen versterken. Langs de Culturele As moet ruimte zijn voor zulke initiatieven. Uitbreiding van horeca vindt de VVD daar in ieder geval zeer gewenst. Maar zeker ook in de Dorpsstraat. De VVD wil daarom: Herziening van het evenementenbeleid met nadruk op topsport; Waardering en meer aandacht voor lokale topsporters; Samenwerking tussen horeca en artistiek talent stimuleren; Meer kleinschalige horeca in het centrum van Zoetermeer. 22

23 Sport op maat Samen trainen, samen zweten, samen juichen voor je club: sport stimuleert de ondernemingsgeest en beloont eigen initiatief. Sporten, veel bewegen en een goede voeding vormen de basis voor een gezonde levensstijl. De VVD wil graag dat iedereen voldoende aan sport doet. Er moeten daarvoor genoeg mogelijkheden zijn. De VVD vindt daarom dat er voldoende sportzalen en velden moeten zijn. Daarbij moeten deze ook zodanig onderhouden zijn dat het aantrekkelijk is ze te gebruiken. De VVD vindt het van groot belang dat zwemmen voor alle kinderen betaalbaar blijft en dat alle kinderen een diploma halen. Zwemmen is niet alleen gezond, maar ook van groot belang voor de veiligheid in het waterrijke Zoetermeer. Ook voor mensen met een smalle beurs moet er wat te kiezen zijn. Mensen met een Zoetermeerpas krijgen korting op lidmaatschapskosten. Gymnastieklokalen worden tegen een maatschappelijk tarief verhuurd. In Brede Schoolverband worden sportactiviteiten aangeboden. Maar voor mensen die meer te besteden hebben moet er ook genoeg aanbod zijn aan duurdere sporten. Aan een tweede golfbaan in het Bentwoud is bijvoorbeeld grote behoefte. Net als aan een vierde baan bij SnowWorld. Bij sport komt ook talent naar voren. In verschillende verenigingen ontwikkelen Zoetermeerse kinderen zich tot topsporters. Deze talenten hebben een enorm stimulerend effect op de anderen om ook het beste uit zichzelf te halen. De VVD vindt dat deze talenten gekoesterd moeten worden. De oprichting van de Stichting Topsport in Zoetermeer is dan ook van groot belang om sporters en sponsors met elkaar in contact te brengen. De gemeente kan bijdragen door faciliteiten ter beschikking te stellen. In Zoetermeer zijn de sportzalen en sportvelden eigendom van de gemeente. Clubhuizen zijn dat niet, die zijn eigendom van de verenigingen. Onderhoud en herbouw van deze gebouwen valt de verenigingen steeds zwaarder. De gemeente heeft daarom budget beschikbaar gesteld om ze daar bij te ondersteunen. De VVD pleit ervoor deze financiële ondersteuning bij investeringen structureel te maken, zodat de verenigingen er ook in de toekomst op kunnen rekenen. Dit maakt de nodige inspanningen voor de verenigingen draagbaarder zonder de verantwoordlijkheid naar de gemeente over te hevelen. De VVD staat voor: Voldoende en verzorgde Zoetermeerse sportaccommodaties; Betaalbaar zwemmen voor de gezondheid en veiligheid van kinderen; Een betaalbaar en gevarieerd aanbod aan sport, ook voor ouderen en gehandicapten; Ook ruimte voor duurdere sporten; Sociale veiligheid op en rond de sportaccommodaties; Faciliteren van topsporters en topsportevenementen; Voortzetting van de financiële ondersteuning bij investeringen van sportverenigingen. 23

24 10 Groen en Duurzaam Een groene omgeving Duurzaam investeren: verder vooruit VVD Groen en Duurzaam Kort. Het groen moet gekoesterd, maar mag geen knellend keurslijf zijn; Duurzamer bouwen, duurzamer energiegebruik; Géén grote windturbines in het stedelijk gebied. In vergelijking tot de grote steden in de buurt heeft Zoetermeer veel groen in de wijken. Met groengebieden ook in de directe omgeving. En met de ontwikkelingen in de Nieuwe Driemanspolder, het Balijbos en het Bentwoud wordt dit ook fors uitgebreid. Dat is een belangrijke waarde van de stad. Voor nu en voor de toekomst. De aanwezigheid van natuur in de directe omgeving zorgt er mee voor dat mensen zich lekker voelen. Het is belangrijk dat de druk op de ruimte in de stad deze waarde niet aantast. De VVD vindt daarbij niet dat elk grasstrookje op elke plaats in Zoetermeer altijd behouden moet blijven. Er zijn nu eenmaal plekken die bijna onvermijdelijk ergens anders voor nodig zijn. Soms voor parkeerplaatsen, wanneer de parkeerdruk in een buurt onhoudbaar is geworden. Soms voor een bedrijf en werkgelegenheid wanneer dat niet op een andere plaats kan. In zulke gevallen kiest de VVD voor verplaatsen van groen, onder voorwaarde dat er kwaliteit wordt toegevoegd. Verplaatsen kan ook in de directe omgeving van de stad. De vele parken en recreatiegebieden van Zoetermeer vormen de longen en de rustpunten van de stad. Deze mogen dan ook niet bebouwd worden. Sommige parken zijn daarbij geschikt voor intensief gebruik. Andere zijn rustiger. De VVD wil daarom: Duidelijke afspraken over verplaatsing van groen, wanneer verplaatsing nodig is; Recreatiemogelijkheden toevoegen in sommige parken. De rust beschermen in andere; Groenbeheer in wijken in samenspraak met en mogelijk met zelfwerkzaamheid van bewoners; Samenwerken met anderen aan de ontwikkeling van regionale groene recreatiegebieden met zowel intensief als extensief recreatief gebruik. De VVD is voorstander van duurzaam investeren. Zonder het duurder te maken. Zo heeft de praktijk uitgewezen dat duurzaam bouwen niet duurder hoeft te zijn, maar op de lange termijn vaak goedkoper is. Wanneer een gebouw langere tijd gebruikt kan worden hoeft het minder snel afgeschreven te worden. Wanneer het energiezuinig is heeft het een lagere gasrekening. Enzovoort. Wanneer ook van te voren wordt nagedacht over sociale veiligheid, scheelt dat in kosten van vandalismeschade en beveiliging. De VVD vindt zoiets een verstandige manier van investeren in de toekomst. 24

25 Afval is nu een grote kostenpost voor de gemeente en dus voor de belastingbetalers. Door afval goed te scheiden worden die kosten beperkt. Daarnaast zal groeiende grondstoffenschaarste de komende jaren steeds duidelijker maken wat de waarde is van onze restproducten. Zoetermeer is gebaat bij innovaties op het gebied van hergebruik. De VVD vindt dat de gemeente deze moet stimuleren om daarmee de kosten van afvalverwerking te kunnen beperken De VVD wil dat de gemeente het gebruik van duurzame energiebronnen aanmoedigt, zoals bijvoorbeeld door het steunen van initiatieven met kleine duurzame warmtekrachtcentrales. Door doelmatig energiegebruik te eisen bij het verlenen van bouw- en milieuvergunningen. Door zelf meer en meer gebruik te maken van duurzame energie. De VVD vindt overigens dat er in de stad geen ruimte is voor het plaatsen van grote windturbines. De VVD wil daarom: Investeren in duurzame bouw; Streven naar lage beheerskosten van gebouwen; Innovatie stimuleren om afvalkosten omlaag te brengen; Minder gebruik van fossiele brandstoffen en besparen op energiekosten. 25

26 11 - Cultuur en Kunst Samen investeren in Cultuur en Kunst: verder vooruit VVD Cultuur en Kunst Kort. Hart voor Cultuur en Kunst; Cultuur en Kunst zijn een integraal onderdeel van het aanbod op Brede Scholen; Subsidies zijn goed, maar worden onder strikte voorwaarden verstrekt; Méér bundeling van initiatieven en gebruik van locaties. De VVD ziet cultuur en kunst als bindmiddel voor de samenleving. Musea, theaters, monumenten, poppodia, bibliotheken nemen een belangrijke plaats in het leven van veel Zoetermeerders, die er passief, en actief van genieten en bij betrokken zijn. Er wordt dan ook veel gedaan en er is veel te zien en te beleven. In het Stadstheater, bij het CKC, in De Boerderij, het Stadsmuseum, in galerieën en op veel andere plaatsen. Met de Culturele As maakt Zoetermeer in de komende periode weer een nieuwe stap. De VVD heeft dit gesteund en zal dit blijven steunen. Als groot goed gelden ook hier ondernemerschap en zelfredzaamheid. De VVD streeft naar meer voor minder. Initiatieven die met beperkte middelen veel opleveren worden van harte toegejuicht. Voor de VVD zijn Cultuur en Kunst echter in de eerste plaats zaken van de Zoetermeerders zelf. De Zoetermeerders bepalen zelf wat ze willen doen en wat ze willen zien. Culturele vorming voor de jeugd is wel belangrijk om later bewust keuzes te kunnen maken. De gemeente helpt en zorgt mee voor de ruimte in de stad waarin cultuur en kunst zich kunnen ontplooien. De gemeente bemoeit zich niet met vorm of inhoud. De consument bepaalt zelf wat hij of zij er van vindt. Subsidies voor cultuur en kunst vindt de VVD nuttig. Maar subsidies moeten gecontroleerd worden ingezet. Subsidieontvangers moeten zelf ook actief zoeken naar andere bronnen van financiering, bijvoorbeeld door het zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen, zoals in de brede school. De VVD wil: Kinderen zo vroeg mogelijk in contact brengen met allerlei soorten cultuur en kunst. Cultuur en kunst horen daarom een integraal onderdeel te vormen van de brede school; Musea vrij toegankelijk maken voor schoolgaande en studerende jeugd; Bibliotheken die hun openingstijden zoveel mogelijk aan passen aan hun klanten, ook als dat betekent een verschuiving van openingstijden naar de zondag; Betaalbare ruimtes voor startende kunstenaars; Meer bundeling van kunst en cultuur initiatieven, met gezamenlijke locaties om gebouwen en overhead zo effectief mogelijk te benutten. 26

27 12 - Openbaar Bestuur en Vergunningverlening Een dienstbare overheid: verder vooruit VVD Openbaar Bestuur en Vergunningverlening- Kort. Krachtig en ambitieus bestuur; Zinvolle inspraak van Zoetermeerders; Nog minder regels; Krachtiger opstelling in de regio; Integer bestuur. Een luisterend bestuur De VVD staat voor een krachtig en goed bestuur. Voor een ambitieus en innovatief bestuur. Maar vooral een bestuur dat luistert naar de wensen van bewoners, bedrijven en betrokkenen. De politiek is er voor de kiezers en niet andersom. Beslissingen dienen altijd in het belang te zijn van die burgers. Daarbij moet opgemerkt worden dat het vaak onmogelijk het iedereen naar de zin te maken. Wat wel altijd kan is alle betrokkenen de kans bieden om hun mening te geven. Deze inspraakreacties moeten zorgvuldig meegewogen worden. Wat niet zo kan zijn is dat enkelingen die hun zin niet krijgen processen eindeloos ophouden. De VVD wil daarom dat: Bij nieuwe plannen Zoetermeerders zinvolle inspraak krijgen; Feiten en overwegingen vroeg en ondubbelzinnig bekend worden gemaakt; Tijd en plaats van inloopbijeenkomsten tijdig worden gecommuniceerd; Inspraakreacties zorgvuldig en persoonlijk worden beantwoord. Een klantvriendelijke Vergunningverlening De VVD verwacht dat de gemeente Zoetermeer beschikt over een gemotiveerd, klantgericht, deskundig en flexibel ambtelijk apparaat, dat zich moeiteloos aanpast aan de veranderende eisen die burgers en samenleving stellen. Voor de VVD zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de organisatie: verantwoordelijkheid nemen en geven, afspraak is afspraak en integriteit. Dit is vooral van belang wanneer mensen afhankelijk zijn van de gemeente voor het verstrekken van vergunningen. De VVD is voorstander van zo min mogelijk regels. In de periode is het regelwoud door onze wethouder al behoorlijk uitgedund. En daar wil de VVD nog verder mee doorgaan. Toch zullen er altijd regels zijn waar aan getoetst moet worden. Om brandveiligheid te garanderen bijvoorbeeld. De gemeente moet hier voor zorgen. De VVD is van mening dat de basishouding bij een verzoek ja mits moet zijn in plaats van nee tenzij. Degenen die de vergunning toetsen moeten zo nodig de aanvrager helpen bij het behalen van een gewenst resultaat. Uiteraard kunnen kosten daarvoor in rekening worden gebracht. De VVD wil dat: Resterende overbodige regels ook worden geschrapt; De welstandscommissie afgeschaft wordt en vervangen door een pragmatische stadsbouwmeester; 27

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 3 5 1. De Utrechter Centraal 2. Investeer in onderwijs 3. Focus op de economie 4. Gezonde en sociale stad 5. Schone en energieke stad

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

De Creatieve Stad. Inleiding

De Creatieve Stad. Inleiding 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De Creatieve Stad Op weg naar een duurzaam, sociaal en tolerant Leiden Inleiding Leiden is een prachtige stad met een mooie historische binnenstad en gelegen tussen het Groene Hart

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 -

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 - VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 - 1 - INHOUDSOPGAVE 1 Leeuwarden: Meest veilige stad van het noorden 3 2 Er is maar één partij van de arbeid: De VVD 6 3 Verkeer en vervoer: De auto is geen betaalmiddel,

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014

Verkiezingsprogramma 2014 Verkiezingsprogramma 2014 Arnhem, een stad om van te houden De VVD heeft hart voor Arnhem. Een levende stad met een menselijke maat. Een stad met veel groen in en om de stad. Een stad met een breed cultuuraanbod

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN Inhoudsopgave Gemeenteraadsprogramma SP Eindhoven 2014 Inhoudsopgave Sociaal investeren 3 De afgelopen periode 3 Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Manifest voor een duurzaam, veilig en toekomstbestendig Utrecht Voorwoord - Waarom Nederland Duurzaam? Geachte lezer, Voor u ligt het verkiezingsprogramma van

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker

PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018. ZorgZeker PvdA Nieuwegein Verkiezingsprogramma 2014-2018 ZorgZeker PvdA, ZorgZeker, Verkiezingsprogramma PvdA 2014-2018, is een uitgave van de PvdA afdeling Nieuwegein. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie