Handleiding. Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters"

Transcriptie

1 Handleiding Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters april 2014

2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Inleiding Toegang via internet Inloggen Uitloggen... 6 Hoofdstuk 2: Instellingen Het tabblad GB Exploitatie (= Grootboek Exploitatie) Een nieuwe grootboekrekening aanmaken voor uw exploitatierekening Het tabblad GB Balans (= Grootboek Balans) Het tabblad Bankrekeningen Een nieuwe bankrekening of kasboek aanmaken Het tabblad Lidmaatschappen Een nieuw lidmaatschapstarief aanmaken...12 Hoofdstuk 3: Financieel Het tabblad Exploitatierekening Aanmaken van een exploitatierekening: bij aanlevering jaarcijfers Aanmaken van een exploitatierekening: bij toepassing van Transacties / Memoriaalboekingen Hanteren status t.b.v. aanlevering jaarcijfers exploitatierekening Het tabblad Balans Aanmaken van een balans: bij aanlevering jaarcijfers Aanmaken van een balans: bij toepassing van Transacties / Memoriaalboekingen Hanteren status t.b.v. aanlevering jaarcijfers Balans Het tabblad Transacties Boeken/ aanmaken van transacties Boeken van kruisposten Facturatie en incasso Het tabblad Memoriaal Boeken/ aanmaken van memoriaalboekingen...25 Bijlage I: Tips...27 Bijlage II: Begrippenlijst...28 Handleiding afdelingenportaal PCOB 3

4 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1 Inleiding Per 1 januari 2013 is het onderdeel van het afdelingenportaal voor de penningmeesters in gebruik genomen. Dit nieuwe onderdeel ondersteunt u bij de werkzaamheden die u als penningmeester verricht binnen uw afdeling. U kunt het onderdeel gebruiken voor: 1. de aanlevering van de financiële jaargegevens van uw afdeling; 2. het bijhouden van de financiële transacties (mutaties bank en/of giro en kas); 3. vastlegging memoriaalboekingen t.b.v. de balans en exploitatierekening Het eerste onderdeel, het aanleveren van de financiële jaargegevens, is na een oefenperiode vanaf 1 januari 2013 officieel in gebruik genomen. Vanaf 25 februari 2013 is ook de transactie- en memoriaalfunctionaliteit officieel in gebruik genomen. Voor de genoemde functionaliteiten geldt dat de PCOB ernaar streeft deze naar de toekomst toe verder te verbeteren. Wij stellen het dan ook zeer op prijs op de hoogte te worden gesteld van uw ideeën en wensen. Ook wanneer u vragen heeft of problemen ervaart, willen wij dit graag horen. Laat ons dat dan s.v.p. weten via de Helpdesk functionaliteit in het programma. Met deze handleiding over functionaliteiten en achtergronden hopen wij u op weg te kunnen helpen. Veel succes! 1.2 Toegang via internet Het afdelingenportaal werkt via internet. Om de applicatie op te starten dient u uw browser te openen. Gebruikers van een Windows omgeving hanteren hiervoor Internet Explorer of Firefox/Mozilla. Gebruikers van een Apple omgeving hanteren hiervoor Safari U gaat dan naar de website van de PCOB: Vervolgens gaat u naar de optie afdelingenportaal. U klikt dan op de knop Inloggen en vervolgens ziet u het inlogscherm van het afdelingenportaal. Handleiding afdelingenportaal PCOB 4

5 1.3 Inloggen Hier voert u uw inlognaam en wachtwoord in en klikt op Inloggen. Mocht u problemen hebben met inloggen, dan kunt u contact opnemen met het landelijk bureau via of Wanneer u bent ingelogd komt u, indien u zowel ledenadministrateur als penningmeester bent, automatisch in het scherm Personen terecht. Bent u alleen penningmeester, dan komt u automatisch in het scherm Financieel terecht. U ziet altijd alleen de gegevens van uw afdeling. STB Automatisering & Advies BV 5

6 1.4 Uitloggen Als u klaar bent met het invoeren en wijzigen van gegevens kunt u uitloggen uit het systeem. 6 Handleiding afdelingenportaal PCOB

7 Hoofdstuk 2: Instellingen In het onderdeel Instellingen kunt u de financiële stamgegevens invoeren waar u binnen uw afdeling mee wilt gaan werken. U kunt uw gegevens verder inrichten vanuit een 4-tal tabbladen welke in dit hoofdstuk nader uitgelegd zullen worden. 2.1 Het tabblad GB Exploitatie (= Grootboek Exploitatie) Op het tabblad GB Exploitatie vindt u de grootboekrekeningen die u in uw exploitatierekening kunt gebruiken. Sorteren Als u op één van de onderdelen klikt in de bovenste balk, dan sorteert het systeem op die betreffende kolom. Wij adviseren u daarin bij voorkeur de kolom Sort of de kolom Code te gebruiken. U vindt hier vervolgens twee knoppen. Met de knop Standaard kunt u het standaard rekeningschema oproepen voor de exploitatierekening. Met de knop Nieuw kunt u eigen STB Automatisering & Advies BV 7

8 grootboekrekeningnummers toevoegen. Dit wordt in de volgende paragraaf nader uitgewerkt. Indien u met de memoriaal functionaliteit werkt kunt u in de kolom Memoriaal met een vinkje aangeven welke grootboekrekeningen bij memoriaalboekingen mogen worden gebruikt. Voor de werking van de memoriaal functionaliteit verwijzen wij u naar het hoofdstuk 3 Financieel. Wanneer u besluit om een grootboekrekening te verwijderen dan kunt u dat doen met behulp van het rode kruisje in de laatste kolom. U kunt uiteraard alleen een grootboekrekening verwijderen, indien er niet op geboekt is Een nieuwe grootboekrekening aanmaken voor uw exploitatierekening Via de knop kunt u een nieuwe grootboekrekening aanmaken. Indien u eigen rekeningen toevoegt dan zult u altijd een categorie erbij moeten aangeven. De keuzelijst met categorieën ligt voor u vast en heeft een verband met het aanleveren van uw jaarcijfers aan de landelijke organisatie. Daar ligt ook het beheer ervan. Het veld Code kunt u gebruiken om een grootboekrekeningnummer in te vullen. In het veld Omschrijving kunt u de omschrijving van de nieuwe rekening invullen. Indien u iets heeft toegevoegd en u wilt dat opslaan, dan klikt u op de knop Bewaar onderin het scherm. Als u alleen heeft gekeken en/of u wilt de invoer niet doorvoeren, dan klikt u op Annuleer. Zodra u deze nieuwe rekening hebt toegevoegd, plaatst het systeem de nieuwe rekening onderaan in het schema: 8 Handleiding afdelingenportaal PCOB

9 Om de flexibiliteit te behouden, kunt u de volgorde van de rekeningnummers wijzigen via sort. Het systeem sorteert eerst op Sort. en daarna op Code. In bovengenoemd voorbeeld kunt u de Sort. 12 wijzigen in 2 (u klikt met de muis in het veld en wijzigt dit). Als u vervolgens weer op Sort. klikt, dan plaatst het systeem vervolgens de Code A41001 onder code A Op die manier kunt u zelf bepalen op welke plaats een rekening in het rekeningschema komt te staan. Let op: dit geldt alleen als u zelf nieuwe rekeningnummers toevoegt. Indien u voldoende heeft aan het standaard rekeningschema, dan hoeft u niets te wijzigen. Eventuele wijzigingen in het grootboekrekeningenschema worden automatisch verwerkt op de exploitatierekening. STB Automatisering & Advies BV 9

10 2.2 Het tabblad GB Balans (= Grootboek Balans) Op het tabblad GB Balans vindt u de grootboekrekeningen die u in uw balans kunt gebruiken. De werking van het tabblad GB Balans is verder identiek aan de toelichting in paragraaf 2.1 en In het standaard rekeningschema zijn tevens de volgende grootboekrekeningen opgenomen: Activa: K0100 Kruisposten V0100 Vooruit ontvangen bedragen Passiva: V0200 Vooruitbetaalde bedragen 2.3 Het tabblad Bankrekeningen Via de knop Financieel kunt u de financiële transacties op uw bankrekening en kasboek vastleggen. Dit onderdeel wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3 Financieel. Om gebruik te kunnen maken van deze optie dient u binnen het onderdeel Instellingen de bankrekeningen aan te maken die op naam van uw afdeling staan, evenals een kasboek (mits u daar gebruik van maakt). In het tabblad Bankrekeningen legt u vast welke bankrekeningen er op naam van uw afdeling staan. Door in dit scherm in het veld Sort. Te klikken, kunt u de volgorde van dagboeken wijzigen. Dit betekent dat, indien u gebruik maakt van Transacties, standaard het dagboek verschijnt welke bovenaan staat (in de sortering). 10 Handleiding afdelingenportaal PCOB

11 2.3.1 Een nieuwe bankrekening of kasboek aanmaken Via de knop kunt u een nieuwe bankrekening of kasboek aanmaken. In het veld Rekeningnummer vult u het nummer van de betreffende bankrekening in. Bij Omschrijving kunt u toelichten om welke rekening het gaat. In het veld Type geeft u aan of het gaat om een bank of kas. Met het veld Openingssaldo wordt bedoelt het saldo waarmee u aanvangt. Met het veld Openingssaldo per geeft u de startdatum van het saldo aan. Met het veld Liquide middelen geeft u aan, aan welke grootboekrekening (in de categorie Liquide middelen) u deze rekening koppelt. In de meeste gevallen zal dit voor alle rekeningen gekoppeld worden aan de standaard rekening Liquide middelen A1100. Mocht u voor elke bankrekening (of kas), ook een aparte grootboekrekening op de balans willen hebben, dan kunt u hier de bankrekening koppelen aan de juiste grootboekrekening. 2.4 Het tabblad Lidmaatschappen In het tabblad Lidmaatschappen legt u vast welke lidmaatschappen er binnen uw afdeling zijn. STB Automatisering & Advies BV 11

12 Naast de type lidmaatschappen, de betaalwijze en het bedrag, kunt u in de kolom Termijn de betalingsfrequentie aangeven Een nieuw lidmaatschapstarief aanmaken Via de knop kunt u een nieuw lidmaatschapstarief aanmaken. Er wordt dan een apart schermpje getoond waarin u de gegevens van het lidmaatschap dient in te voeren. In het veld Lidmaatschaptype geeft u het type van het lidmaatschap aan (bijv. contributie individueel of contributie leefverband). Het veld Betaalwijze geeft aan op welke wijze u de inning wilt uitvoeren (keuze uit Automatische incasso en Overschrijving). Bij Bedrag geeft u het contributiebedrag aan. Bij Personen kan vervolgens een keus gemaakt worden uit de lidmaatschapstypen. Zie ook de toelichting in hoofdstuk Handleiding afdelingenportaal PCOB

13 Hoofdstuk 3: Financieel In het onderdeel Financieel kunt u de jaarcijfers invoeren voor zowel de exploitatierekening als de balans. Dit hebben wij u reeds gevraagd te doen voor het jaar Zoals u weet is het aanleveren van jaarcijfers van uw afdeling een wettelijke verplichting, om zo te komen tot één jaarrekening voor de vereniging PCOB. U heeft daarbij de mogelijkheid om alleen de jaarcijfers jaarlijks aan te leveren, zie toelichting in paragraaf Daarnaast biedt dit programma ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de transactie functionaliteit en evt. de memoriaal functionaliteit waarbij u de totalen op uw exploitatierekening en balans laat berekenen door het systeem zelf. Zie hiervoor de toelichting in paragraaf Indien u gebruik wilt maken van de transactiemodule dient u dit aan te geven door een mail te sturen naar Zonder de toegang hiervoor op te vragen kunt u geen gebruik maken van de transactiemodule. Let op: met de transactie functionaliteit beheert u uw financiële transacties binnen uw bankrekening(en) en kasboek. De memoriaalboekingen vragen wat meer specifieke boekhoudkundige kennis. Indien u nog niet zeker bent over het voeren van de volledige administratie in het afdelingenportaal bestaat er nu de mogelijkheid toegang te krijgen tot een testversie hiervan. In deze testversie kunt u boekingen maken en experimenteren alvorens u over gaat naar het gebruik van de live transactiemodule. Wanneer u hier gebruik van wilt maken kunt u de gegevens hierover opvragen door een mail te sturen naar Op onderstaande afbeelding is de testomgeving zichtbaar, zoals u ziet is altijd duidelijk zichtbaar of u in de testomgeving of de live omgeving werkt. Het onderdeel Financieel beschikt over een 4-tal tabbladen welke in dit hoofdstuk nader uitgelegd zullen worden. STB Automatisering & Advies BV 13

14 3.1 Het tabblad Exploitatierekening Op het tabblad Exploitatierekening vindt u de mogelijkheid om de jaargegevens van de exploitatierekening van uw afdeling vast te leggen. Met het uitprinten. (printersymbool) kunt u uw Exploitatierekening van het betreffende jaar Met het groene pijltje gaat u naar de detailgegevens van de betreffende exploitatie (in ons voorbeeld die van 2012). Met de knop achteraan de regel kunt u het exploitatieoverzicht van het betreffende jaar verwijderen. Let op: past u wel op niet per ongeluk gegevens te verwijderen. Als de status op Definitief staat kunnen de gegevens niet verwijderd worden Aanmaken van een exploitatierekening: bij aanlevering jaarcijfers Wij hebben u begin 2014 gevraagd om de jaarcijfers van uw afdeling voor het jaar 2013 aan te leveren. Via de knop kunt u een nieuwe exploitatierekening aanmaken. 14 Handleiding afdelingenportaal PCOB

15 Nadat u op nieuw heeft geklikt verschijnt bovenstaand scherm. Het systeem toont u direct de grootboekrekeningen vanuit het onderdeel Instellingen. U ziet de rekeningen terugkomen waarvan u heeft aangegeven ze te willen hanteren (zie onderdeel instellingen). STB Automatisering & Advies BV 15

16 Het veld Jaar kunt u gebruiken om in aan te geven om welk exploitatiejaar het gaat. In de kolom Begroot kunt u aangeven wat naar uw inschatting de verwachte kosten en opbrengsten zullen zijn. Indien u dit systeem alleen gebruikt om de jaarcijfers aan te leveren (u maakt geen gebruik van de transactie functionaliteit en memoriaalboekingen), dan vult u handmatig de totaalbedragen in de kolom Werkelijk in. Met de knop aan het eind van de grootboekrekening kunt u een rapport printen van de boekingen op de betreffende grootboekrekening, voor het aangegeven (boek)jaar, en afkomstig uit de transactie boekingen en/of memoriaalboekingen. Let op: u dient dus voor dit rapport gebruik te maken van genoemde functionaliteiten. Met de knop kunt u het venster weer afsluiten Aanmaken van een exploitatierekening: bij toepassing van Transacties / Memoriaalboekingen Indien u via toegang heeft verkregen tot de transactiefunctionaliteit volgt u de procedure zoals in voorgaande paragraaf wordt beschreven, met uitzondering van de kolom Werkelijk. In tegenstelling tot de vorige paragraaf vult u niet handmatig de bedragen in maar laat u het systeem de bedragen automatisch berekenen. Op basis van de boekingen die u over het overeenkomstige jaar hebt vastgelegd binnen uw transacties en eventueel uw memoriaalboekingen, worden de totaalbedragen op de betreffende grootboekrekeningen voor u getotaliseerd. Indien u gebruik maakt van de transactiemodule moet u alle transacties invoeren. Het systeem leest alleen de ingevoerde gegevens bij transacties af, handmatige toevoegingen zullen niet bewaard blijven Hanteren status t.b.v. aanlevering jaarcijfers exploitatierekening Bij de aanlevering van de jaarcijfers hanteren wij drie statussen. De status is voor u van belang omdat u daarmee ook kunt aangeven of uw gegevens toegankelijk mogen worden voor het landelijk bureau in Zwolle. 16 Handleiding afdelingenportaal PCOB

17 U kunt in het systeem drie statussen hanteren: - In bewerking : U bent zelf nog bezig met het invoeren van de cijfers. Het landelijk bureau zal niets met de cijfers doen. - Voorlopig definitief : U heeft al uw transacties verwerkt en u heeft de balans en exploitatierekening gereed voor de kascontrole en voor aanlevering aan de ledenvergadering. Met deze status heeft het landelijk bureau ook toegang tot uw jaarcijfers. - Definitief : De jaarstukken zijn gecontroleerd door de kascontrolecommissie en ze zijn tevens vastgesteld in de ledenvergadering. Let op: de beschikbaarheid van uw jaarcijfers (middels de statusaanduiding Voorlopig definitief) is voor het landelijk bureau van belang, omdat daarmee deze cijfers kunnen worden samengevoegd met de cijfers van andere afdelingen en gewesten ten behoeve van de landelijke jaarrekening (consolidatie proces). Wij verzoeken u, zodra u uw cijfers gereed heeft, de status op Voorlopig definitief te zetten. 3.2 Het tabblad Balans Op het tabblad Balans vindt u de mogelijkheid om de jaargegevens van de balans van uw afdeling vast te leggen. Met het (printersymbool) kunt u uw Balans van het betreffende jaar uitprinten. Met het (groene) pijltje gaat u naar de detailgegevens van de betreffende balans (in ons voorbeeld die van 2012). Met de knop achteraan de regel kunt u de balans van het betreffende jaar verwijderen. Let op: past u wel op niet per ongeluk gegevens te verwijderen. Als de status op Definitief staat kunnen de gegevens niet verwijderd worden. STB Automatisering & Advies BV 17

18 3.2.1 Aanmaken van een balans: bij aanlevering jaarcijfers Wij hebben u begin 2014 gevraagd om de jaarcijfers van uw afdeling voor het jaar 2013 aan te leveren. Via de knop kunt u een nieuwe balans aanmaken. Nadat u op nieuw heeft geklikt verschijnt bovenstaand scherm. Het systeem toont u direct de grootboekrekeningen vanuit het onderdeel Instellingen. U ziet de rekeningen terugkomen waarvan u heeft aangegeven ze te willen hanteren (zie onderdeel instellingen). Het veld Jaar (boekingsjaar) kunt u gebruiken om in aan te geven om welk balansjaar het gaat. In de kolom Bedrag (begin) kunt u aangeven wat de beginbalans is van uw afdeling bij aanvang van het boekjaar. Indien u dit systeem alleen gebruikt om de jaarcijfers aan te leveren (u maakt geen gebruik van de transactie functionaliteit en memoriaalboekingen), dan vult u handmatig de totaalbedragen in op de kolom Bedrag (eind). Let op: denk eraan dat bij uw invoer de totaalwaarde van de activa en die van de passiva aan elkaar gelijk dienen te zijn. Het systeem controleert hierop en laat een waarschuwing zien als deze saldi van elkaar afwijken. Met de knop (printersymbool) aan het eind van de grootboekrekening kunt u een rapport printen van de boekingen op de betreffende grootboekrekening, voor het aangegeven (boek)jaar, en afkomstig uit de transactie boekingen en/of memoriaalboekingen. Let op: u dient dus voor dit rapport gebruik te maken van genoemde functionaliteiten. 18 Handleiding afdelingenportaal PCOB

19 Met de knop kunt u het venster weer afsluiten Aanmaken van een balans: bij toepassing van Transacties / Memoriaalboekingen Indien u gebruik maakt van de transactiefunctionaliteit en/of de memoriaalboekingen (dit heeft u dan aangevraagd via ) dan volgt u de procedure zoals in voorgaande paragraaf wordt beschreven, met uitzondering van de kolom Bedrag (eind). In tegenstelling tot de vorige paragraaf vult u niet de bedragen handmatig in maar laat u het systeem de bedragen automatisch berekenen. Op basis van de boekingen die u over het overeenkomstige jaar hebt vastgelegd binnen uw transacties en eventueel uw memoriaalboekingen, worden de totaalbedragen op de betreffende grootboekrekeningen voor u getotaliseerd. Het eigen vermogen wordt handmatig door u ingevoerd (als saldo post om activa en passiva in evenwicht te brengen). Let op: De mutatie in het eigen vermogen dient gelijk te zijn aan het resultaat van het boekjaar. Overige balansrekeningen worden automatisch gevuld vanuit de Transacties of Memoriaal Hanteren status t.b.v. aanlevering jaarcijfers Balans Bij de aanlevering van de jaarcijfers hanteren wij drie statussen. De status is voor u van belang omdat u daarmee ook kunt aangeven of uw gegevens toegankelijk mogen worden voor het landelijk bureau in Zwolle. U kunt in het systeem drie statussen hanteren: - In bewerking : U bent zelf nog bezig met het invoeren van de cijfers. Het landelijk bureau zal niets met de cijfers doen. - Voorlopig definitief : U heeft al uw transacties verwerkt en u heeft de balans en exploitatierekening gereed voor de kascontrole en voor aanlevering aan de ledenvergadering. Met deze status heeft het landelijk bureau ook toegang tot uw jaarcijfers. STB Automatisering & Advies BV 19

20 - Definitief : De jaarstukken zijn gecontroleerd door de kascontrolecommissie en ze zijn tevens vastgesteld in de ledenvergadering. Let op: de beschikbaarheid van uw jaarcijfers (middels de statusaanduiding Voorlopig definitief) is voor het landelijk bureau van belang, omdat daarmee deze cijfers kunnen worden samengevoegd met de cijfers van andere afdelingen en gewesten ten behoeve van de landelijke jaarrekening (consolidatie proces). Wij verzoeken u, zodra u uw cijfers gereed heeft, de status op Voorlopig definitief te zetten. 3.3 Het tabblad Transacties Op het tabblad Transacties vindt u de mogelijkheid om uw transactieboekingen bij te houden. Het gaat daarbij om de transactieboekingen binnen uw bankrekening(en) en/of kasboek. Deze functionaliteit is alleen te gebruiken wanneer u dit heeft aangegeven via In het veld Bankrekening kunt u aangeven voor welke rekening, dan wel kas, u uw financiële transacties wilt registreren Boeken/ aanmaken van transacties Via de knop kunt u een nieuwe transactie aanmaken. Op het moment dat u een nieuwe transactie gaat invoeren komt het onderstaande scherm naar voren. 20 Handleiding afdelingenportaal PCOB

21 In het scherm Transactie geeft u aan of uw transactie een Uitgave betreft of een Ontvangst. Afhankelijk van uw keuze toont het systeem daarop automatisch de bijbehorende grootboekrekeningen. Zie onderstaand schermvoorbeeld, waarin de grootboekrekeningen getoond worden behorende bij het type Uitgave. Door op de knop te klikken komt u in onderstaand scherm. In het veld Datum geeft u de boekingsdatum aan. Op basis van het jaartal zal de boeking automatisch ook terugkomen in de kolom Werkelijk van het bijbehorende exploitatieoverzicht (dit na het verversen van de gegevens aldaar). Het veld Factuurnummer kan gebruikt worden om het factuurnummer van de crediteur in te vullen. Wanneer u een ontvangst van een contributiebijdrage verwerkt kunt u via dit veld (gebruik het blauwe pijltje) de bijbehorende debiteur (lid) vanuit uw eigen ledenadministratie erbij zoeken en de openstaande factuur aanklikken. In het veld STB Automatisering & Advies BV 21

22 Omschrijving kunt u een toelichting aangeven op de aard van de transactie, en in het veld Bedrag vult u het bedrag in van de transactie. Met de knop zorgt u ervoor dat de transactie in uw systeem bewaard wordt. Nadat u op bewaar heeft geklikt ziet u de transactieregel verschijnen (zie onderstaand scherm). Ter controle kunt u het eindsaldo van de rekening die op uw scherm getoond wordt controleren met het eindsaldo van uw bankafschrift. Met de knop kunt u een overzicht van uw transacties exporteren in een csv bestand wat u bijvoorbeeld in Excel weer kunt openen Boeken van kruisposten Indien u bijvoorbeeld bedragen overboekt van uw lopende rekening naar uw spaarrekening, dan kunt u gebruik maken van de optie Kruisposten. In beide bankboeken (bankrekeningen) gaat u dit op dezelfde wijze uitvoeren. U gaat naar Transacties en u kiest voor Nieuw. Vervolgens vinkt u Uitgave aan (in het geval dit de rekening betreft waarbij het geld van de rekening af gaat). U kiest vervolgens voor K0100 Kruisposten. Als u het bedrag ontvangt op uw andere rekening (bijvoorbeeld spaarrekening), dan gaat u naar Transacties en kiest u voor Nieuw. Vervolgens vinkt u Ontvangst aan en u kiest weer voor K0100 Kruisposten. Op die manier boekt u het geld over van de ene rekening naar de andere, zonder dat dit consequenties heeft voor uw exploitatierekening. 22 Handleiding afdelingenportaal PCOB

23 3.3.3 Facturatie en incasso Het is mogelijk dat bij uw leden een openstaande post wordt gecreeërd voor het te betalen contributiebedrag in een jaar. Het is dan mogelijk dat u de openstaande post van uw lid via de Transactiemodule afboekt, zodra het lid betaalt of zodra de contributies zijn geïncasseerd. De volgende voorwaarden zijn daarbij van belang: - In het afdelingenportaal, onderdeel Instellingen/Lidmaatschappen heeft u de types abonnementen aangemaakt met de te betalen bedragen; - Indien u als afdeling gebruik maakt van zowel automatische incasso als van overschrijving (incl. acceptgiro s), dan maakt u in totaal 4 lidmaatschapstypes aan: o Individueel lidmaatschap met betaalwijze Automatische incasso o Individueel lidmaatschap met betaalwijze Overschrijving o Leefverband lidmaatschap met betaalwijze Automatische incasso o Leefverband lidmaatschap met betaalwijze Overschrijving ; - U heeft bij uw (hoofd)leden het juiste abonnement toegevoegd. U kunt vervolgens bij het landelijk bureau van PCOB aangeven (via dat u uw contributie wilt factureren. Wij zorgen er dan voor dat de openstaande post per lidmaatschap in uw ledenadministratie/boekhouding komt te staan. Voor eventuele nieuwe leden wordt vervolgens automatisch een openstaande post aangemaakt. STB Automatisering & Advies BV 23

24 Deze openstaande posten (contributiefacturen) kunt u innen via overschrijving, acceptgiro of incasso. Indien u kiest voor de laatste optie, dan kunnen wij u ondersteunen met het maken van een incassobestand, wat u kunt inlezen via internetbankieren. U geeft dan aan bij het landelijk bureau, dat u hier gebruik van wenst te maken (dit kan ook weer via De voorwaarden daarvoor zijn: - U heeft, voor de lidmaatschappen waarvoor u wilt incasseren, een (IBAN) banknummer ingevoerd; - U heeft een machtiging van uw leden; - U bent in het bezit van een EURO-incasso contract van uw bank; - U heeft het juiste lidmaatschap toegevoegd bij uw leden (Incasso). 3.4 Het tabblad Memoriaal Op het tabblad Memoriaal vindt u de mogelijkheid om memoriaalboekingen vast te leggen. Om hier gebruik van te kunnen maken moet u dit aanvragen via (idem als bij Transacties). Uw memoriaalboekingen betreffen zowel uw balans als exploitatierekening. Via het onderdeel Instellingen kunt u bij de grootboekrekeningen aangeven of een rekening bij memoriaalboekingen gebruikt mag worden (zie hiervoor paragraaf 2.1). 24 Handleiding afdelingenportaal PCOB

25 3.4.1 Boeken/ aanmaken van memoriaalboekingen Via de knop kunt u een nieuwe memoriaalboeking aanmaken. Op het moment dat u een nieuwe memoriaalboeking gaat invoeren komt het onderstaande scherm naar voren. In het scherm Memoriaalboeking geeft u aan welke grootboekrekening gedebiteerd en gecrediteerd moet worden. In het veld Datum wordt automatisch de huidige datum gezet. In het veld Jaar vult u het boekingsjaar in waarop de memoriaalboeking van toepassing is. Op basis van het jaartal zal de memoriaalboeking automatisch ook terugkomen in de kolom Werkelijk van het bijbehorende exploitatieoverzicht (dit na het verversen van de gegevens aldaar). In het veld Debet en het veld Credit komen de grootboekrekeningen naar voren waarvan u in het onderdeel Instellingen heeft aangegeven dat deze t.b.v. memoriaalboekingen gebruikt mogen worden. In het veld Omschrijving kunt u een toelichting op uw boeking geven en in het veld Bedrag vult u het bedrag in. Met de knop wordt. zorgt u ervoor dat de memoriaalboeking in uw systeem bewaard STB Automatisering & Advies BV 25

26 Nadat u op bewaar heeft geklikt ziet u de memoriaalboeking verschijnen (zie onderstaand scherm). Met de knop kunt u een overzicht van uw transactie exporteren in een csv bestand wat u bijvoorbeeld in Excel weer kunt openen. 26 Handleiding afdelingenportaal PCOB

27 Bijlage I: Tips Vergroten Wanneer u de getoonde schermen wilt vergroten kunt u daar de inzoomfunctie van uw browser voor gebruiken. Door een aantal malen Ctrl + + te toetsen zult u inzoomen. Uitzoomen is mogelijk met Ctrl + -. Tab : Ons advies is altijd gebruik te maken van de Tab toets om van veld naar veld te springen. Bijvoorbeeld als u een datumveld wilt invullen is het handig om met de Tab toets naar dit veld te gaan. In het veld verschijnt dd-mm-yyyy. U kunt dan de datum intypen (inclusief tussenliggende streepjes), nadat u het veld heeft leeggemaakt. U kunt eventueel ook het kalendertje gebruiken STB Automatisering & Advies BV 27

28 Bijlage II: Begrippenlijst Afdelingenportaal: Transactiemodule: Sort. Code: Lidmaatschappen: Status: Export: Memoriaal: Digitale mogelijkheid via website PCOB (www.pcob.nl) om ledenadministratie en/of financiën van uw afdeling te administreren. Onderdeel van de financiële module voor penningmeesters om Ontvangsten en Uitgaven te registreren. Sortering van de grootboekrekeningnummers. Grootboekrekeningnummer. Soort Contributie-abonnement. Binnen PCOB is dit Contributie voor een individueel lid en/of een leefverband. In welke fase bevindt uw balans en/of exploitatierekening zich. 3 fasen: In bewerking, Voorlopig definitief en Definitief. Met deze knop kunt u uw gegevens openen in bijvoorbeeld Excel, om van daaruit overzichten c.q. berekeningen te maken. Mogelijkheid om boekingen te verrichten, buiten bankboek en kasboek om. Deze boekingen hebben dus niets te maken met uitgegeven of ontvangen gelden maar met correcties in uw boekhouding. Exploitatierekening: Overzicht van Baten en Lasten over een bepaalde periode. Balans: Materiële vaste activa: Financiële vaste activa: Vordering: Stand van zaken m.b.t. bezittingen en schulden op een bepaald moment. De bezittingen waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden: grond en gebouwen, machines en installaties, transportmiddelen en computers. Bezittingen van een bedrijf waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden: Aandelen en beleggingen. Openstaande posten en vooruitbetaalde kosten, zoals BTW en debiteuren. Liquide middelen: Eigen vermogen: Direct beschikbare gelden: kas en direct opvraagbare tegoeden via bank/giro. Het verschil tussen activa en schulden. 28 Handleiding afdelingenportaal PCOB

29 Voorzieningen: Kortlopende schulden: Kruisposten: Bedrag dat credit op de balans apart is gezet voor verplichtingen die te verwachten zijn. Schulden die binnen een jaar moeten worden terugbetaald. Er is sprake van de tussenrekening 'kruisposten' als u geld van de kas naar de bank, of van de ene bankrekening naar de andere boekt. Het geld is dan een tijdje onderweg. STB Automatisering & Advies BV 29

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding boekhouding Versie 0.2 augustus 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het boeken van crediteurenfacturen... 4 2.1 Het boeken van de factuur op een nieuwe relatie... 4 2.2 Het boeken van

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Handleiding Davilex Compact. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Compact. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Compact Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Davilex Totaal. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Totaal. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Totaal Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 1 Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Introductie... 6 1.1 Over Reeleezee Administratie... 6 1.1.1 Samen met uw accountant...

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Pro Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 HANDLEIDING STUDENTENBOEKHOUDING.NL FINANCIËN BALANS WINST/VERLIES REKENING OPENSTAANDE DEBITEUREN OPENSTAANDE CREDITEUREN JAARREKENINGEN BOEKINGEN CONTRIBUTIE DEBITEUREN

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Advocatuur... 2 1. Een dossier aanmaken... 2 2. Roladministratie... 4 3. Dossierfacturatie...

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

INVOEREN VAN DE BEGINBALANS

INVOEREN VAN DE BEGINBALANS Voorwoord Bij het schrijven van deze handleiding is er vanuit gegaan dat de gebruiker van UBizz Accounting bekend is met boekhouden. U krijgt in deze handleiding dus geen uitleg over hoe u moet boekhouden,

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

PENNINGMEESTER ON LINE (P.O.L) Handleiding voor gebruik van het Twinfield boekhoudsysteem

PENNINGMEESTER ON LINE (P.O.L) Handleiding voor gebruik van het Twinfield boekhoudsysteem Vergeet niet uit te loggen! ANBO gewest Fryslân PENNINGMEESTER ON LINE (P.O.L) Handleiding voor gebruik van het Twinfield boekhoudsysteem A) Algemeen 1) Twinfield is een boekhoudsysteem voor bedrijven

Nadere informatie

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen INHOUDSOPGAVE 1 Debiteuren... 2 1.1 Instellingen m.b.t. Debiteuren en verkoopfacturen... 2 1.1.1 BTW codes... 2 1.1.2 Het toevoegen van een BTW-grootboekrekening...

Nadere informatie

OMGAAN MET 'PENNINGMEESTER ON LINE'

OMGAAN MET 'PENNINGMEESTER ON LINE' ANBO Gewest Noord-Holland OMGAAN MET 'PENNINGMEESTER ON LINE' EEN HANDLEIDING Tweede uitgave DOOR C.A. ARONDS PENNINGMEESTER GEWEST NOORD-HOLLAND Samenvatting Penningmeesters die voor het eerst binnen

Nadere informatie

1 M K B O E K 7 1. 1 I N L E I D I N G 7 1. 2 I N L E I D I N G 7 1. 3 B E S T A N D 7 1. 3. 1 O P E N A D M I N I S T R A T I E 7

1 M K B O E K 7 1. 1 I N L E I D I N G 7 1. 2 I N L E I D I N G 7 1. 3 B E S T A N D 7 1. 3. 1 O P E N A D M I N I S T R A T I E 7 WERKINSTRUCTIES INHOUDSOPGAVE 1 M K B O E K 7 1. 1 I N L E I D I N G 7 1. 2 I N L E I D I N G 7 1. 3 B E S T A N D 7 1. 3. 1 O P E N A D M I N I S T R A T I E 7 1. 3. 2 S L U I T A D M I N I S T R A T

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV Handleiding CashflowPro 2012 Copyright 2012 Hagrusoft BV CashflowPro is een boekhoudpakket voor de financiële administratie. Een uitgebreid pakket met vele statistieken, overzichten, budgettering, en meer.

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Laatste wijziging: 15-7-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Zelf een administratie maken...

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie