Handleiding. Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters"

Transcriptie

1 Handleiding Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters april 2014

2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Inleiding Toegang via internet Inloggen Uitloggen... 6 Hoofdstuk 2: Instellingen Het tabblad GB Exploitatie (= Grootboek Exploitatie) Een nieuwe grootboekrekening aanmaken voor uw exploitatierekening Het tabblad GB Balans (= Grootboek Balans) Het tabblad Bankrekeningen Een nieuwe bankrekening of kasboek aanmaken Het tabblad Lidmaatschappen Een nieuw lidmaatschapstarief aanmaken...12 Hoofdstuk 3: Financieel Het tabblad Exploitatierekening Aanmaken van een exploitatierekening: bij aanlevering jaarcijfers Aanmaken van een exploitatierekening: bij toepassing van Transacties / Memoriaalboekingen Hanteren status t.b.v. aanlevering jaarcijfers exploitatierekening Het tabblad Balans Aanmaken van een balans: bij aanlevering jaarcijfers Aanmaken van een balans: bij toepassing van Transacties / Memoriaalboekingen Hanteren status t.b.v. aanlevering jaarcijfers Balans Het tabblad Transacties Boeken/ aanmaken van transacties Boeken van kruisposten Facturatie en incasso Het tabblad Memoriaal Boeken/ aanmaken van memoriaalboekingen...25 Bijlage I: Tips...27 Bijlage II: Begrippenlijst...28 Handleiding afdelingenportaal PCOB 3

4 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1 Inleiding Per 1 januari 2013 is het onderdeel van het afdelingenportaal voor de penningmeesters in gebruik genomen. Dit nieuwe onderdeel ondersteunt u bij de werkzaamheden die u als penningmeester verricht binnen uw afdeling. U kunt het onderdeel gebruiken voor: 1. de aanlevering van de financiële jaargegevens van uw afdeling; 2. het bijhouden van de financiële transacties (mutaties bank en/of giro en kas); 3. vastlegging memoriaalboekingen t.b.v. de balans en exploitatierekening Het eerste onderdeel, het aanleveren van de financiële jaargegevens, is na een oefenperiode vanaf 1 januari 2013 officieel in gebruik genomen. Vanaf 25 februari 2013 is ook de transactie- en memoriaalfunctionaliteit officieel in gebruik genomen. Voor de genoemde functionaliteiten geldt dat de PCOB ernaar streeft deze naar de toekomst toe verder te verbeteren. Wij stellen het dan ook zeer op prijs op de hoogte te worden gesteld van uw ideeën en wensen. Ook wanneer u vragen heeft of problemen ervaart, willen wij dit graag horen. Laat ons dat dan s.v.p. weten via de Helpdesk functionaliteit in het programma. Met deze handleiding over functionaliteiten en achtergronden hopen wij u op weg te kunnen helpen. Veel succes! 1.2 Toegang via internet Het afdelingenportaal werkt via internet. Om de applicatie op te starten dient u uw browser te openen. Gebruikers van een Windows omgeving hanteren hiervoor Internet Explorer of Firefox/Mozilla. Gebruikers van een Apple omgeving hanteren hiervoor Safari U gaat dan naar de website van de PCOB: Vervolgens gaat u naar de optie afdelingenportaal. U klikt dan op de knop Inloggen en vervolgens ziet u het inlogscherm van het afdelingenportaal. Handleiding afdelingenportaal PCOB 4

5 1.3 Inloggen Hier voert u uw inlognaam en wachtwoord in en klikt op Inloggen. Mocht u problemen hebben met inloggen, dan kunt u contact opnemen met het landelijk bureau via of Wanneer u bent ingelogd komt u, indien u zowel ledenadministrateur als penningmeester bent, automatisch in het scherm Personen terecht. Bent u alleen penningmeester, dan komt u automatisch in het scherm Financieel terecht. U ziet altijd alleen de gegevens van uw afdeling. STB Automatisering & Advies BV 5

6 1.4 Uitloggen Als u klaar bent met het invoeren en wijzigen van gegevens kunt u uitloggen uit het systeem. 6 Handleiding afdelingenportaal PCOB

7 Hoofdstuk 2: Instellingen In het onderdeel Instellingen kunt u de financiële stamgegevens invoeren waar u binnen uw afdeling mee wilt gaan werken. U kunt uw gegevens verder inrichten vanuit een 4-tal tabbladen welke in dit hoofdstuk nader uitgelegd zullen worden. 2.1 Het tabblad GB Exploitatie (= Grootboek Exploitatie) Op het tabblad GB Exploitatie vindt u de grootboekrekeningen die u in uw exploitatierekening kunt gebruiken. Sorteren Als u op één van de onderdelen klikt in de bovenste balk, dan sorteert het systeem op die betreffende kolom. Wij adviseren u daarin bij voorkeur de kolom Sort of de kolom Code te gebruiken. U vindt hier vervolgens twee knoppen. Met de knop Standaard kunt u het standaard rekeningschema oproepen voor de exploitatierekening. Met de knop Nieuw kunt u eigen STB Automatisering & Advies BV 7

8 grootboekrekeningnummers toevoegen. Dit wordt in de volgende paragraaf nader uitgewerkt. Indien u met de memoriaal functionaliteit werkt kunt u in de kolom Memoriaal met een vinkje aangeven welke grootboekrekeningen bij memoriaalboekingen mogen worden gebruikt. Voor de werking van de memoriaal functionaliteit verwijzen wij u naar het hoofdstuk 3 Financieel. Wanneer u besluit om een grootboekrekening te verwijderen dan kunt u dat doen met behulp van het rode kruisje in de laatste kolom. U kunt uiteraard alleen een grootboekrekening verwijderen, indien er niet op geboekt is Een nieuwe grootboekrekening aanmaken voor uw exploitatierekening Via de knop kunt u een nieuwe grootboekrekening aanmaken. Indien u eigen rekeningen toevoegt dan zult u altijd een categorie erbij moeten aangeven. De keuzelijst met categorieën ligt voor u vast en heeft een verband met het aanleveren van uw jaarcijfers aan de landelijke organisatie. Daar ligt ook het beheer ervan. Het veld Code kunt u gebruiken om een grootboekrekeningnummer in te vullen. In het veld Omschrijving kunt u de omschrijving van de nieuwe rekening invullen. Indien u iets heeft toegevoegd en u wilt dat opslaan, dan klikt u op de knop Bewaar onderin het scherm. Als u alleen heeft gekeken en/of u wilt de invoer niet doorvoeren, dan klikt u op Annuleer. Zodra u deze nieuwe rekening hebt toegevoegd, plaatst het systeem de nieuwe rekening onderaan in het schema: 8 Handleiding afdelingenportaal PCOB

9 Om de flexibiliteit te behouden, kunt u de volgorde van de rekeningnummers wijzigen via sort. Het systeem sorteert eerst op Sort. en daarna op Code. In bovengenoemd voorbeeld kunt u de Sort. 12 wijzigen in 2 (u klikt met de muis in het veld en wijzigt dit). Als u vervolgens weer op Sort. klikt, dan plaatst het systeem vervolgens de Code A41001 onder code A Op die manier kunt u zelf bepalen op welke plaats een rekening in het rekeningschema komt te staan. Let op: dit geldt alleen als u zelf nieuwe rekeningnummers toevoegt. Indien u voldoende heeft aan het standaard rekeningschema, dan hoeft u niets te wijzigen. Eventuele wijzigingen in het grootboekrekeningenschema worden automatisch verwerkt op de exploitatierekening. STB Automatisering & Advies BV 9

10 2.2 Het tabblad GB Balans (= Grootboek Balans) Op het tabblad GB Balans vindt u de grootboekrekeningen die u in uw balans kunt gebruiken. De werking van het tabblad GB Balans is verder identiek aan de toelichting in paragraaf 2.1 en In het standaard rekeningschema zijn tevens de volgende grootboekrekeningen opgenomen: Activa: K0100 Kruisposten V0100 Vooruit ontvangen bedragen Passiva: V0200 Vooruitbetaalde bedragen 2.3 Het tabblad Bankrekeningen Via de knop Financieel kunt u de financiële transacties op uw bankrekening en kasboek vastleggen. Dit onderdeel wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3 Financieel. Om gebruik te kunnen maken van deze optie dient u binnen het onderdeel Instellingen de bankrekeningen aan te maken die op naam van uw afdeling staan, evenals een kasboek (mits u daar gebruik van maakt). In het tabblad Bankrekeningen legt u vast welke bankrekeningen er op naam van uw afdeling staan. Door in dit scherm in het veld Sort. Te klikken, kunt u de volgorde van dagboeken wijzigen. Dit betekent dat, indien u gebruik maakt van Transacties, standaard het dagboek verschijnt welke bovenaan staat (in de sortering). 10 Handleiding afdelingenportaal PCOB

11 2.3.1 Een nieuwe bankrekening of kasboek aanmaken Via de knop kunt u een nieuwe bankrekening of kasboek aanmaken. In het veld Rekeningnummer vult u het nummer van de betreffende bankrekening in. Bij Omschrijving kunt u toelichten om welke rekening het gaat. In het veld Type geeft u aan of het gaat om een bank of kas. Met het veld Openingssaldo wordt bedoelt het saldo waarmee u aanvangt. Met het veld Openingssaldo per geeft u de startdatum van het saldo aan. Met het veld Liquide middelen geeft u aan, aan welke grootboekrekening (in de categorie Liquide middelen) u deze rekening koppelt. In de meeste gevallen zal dit voor alle rekeningen gekoppeld worden aan de standaard rekening Liquide middelen A1100. Mocht u voor elke bankrekening (of kas), ook een aparte grootboekrekening op de balans willen hebben, dan kunt u hier de bankrekening koppelen aan de juiste grootboekrekening. 2.4 Het tabblad Lidmaatschappen In het tabblad Lidmaatschappen legt u vast welke lidmaatschappen er binnen uw afdeling zijn. STB Automatisering & Advies BV 11

12 Naast de type lidmaatschappen, de betaalwijze en het bedrag, kunt u in de kolom Termijn de betalingsfrequentie aangeven Een nieuw lidmaatschapstarief aanmaken Via de knop kunt u een nieuw lidmaatschapstarief aanmaken. Er wordt dan een apart schermpje getoond waarin u de gegevens van het lidmaatschap dient in te voeren. In het veld Lidmaatschaptype geeft u het type van het lidmaatschap aan (bijv. contributie individueel of contributie leefverband). Het veld Betaalwijze geeft aan op welke wijze u de inning wilt uitvoeren (keuze uit Automatische incasso en Overschrijving). Bij Bedrag geeft u het contributiebedrag aan. Bij Personen kan vervolgens een keus gemaakt worden uit de lidmaatschapstypen. Zie ook de toelichting in hoofdstuk Handleiding afdelingenportaal PCOB

13 Hoofdstuk 3: Financieel In het onderdeel Financieel kunt u de jaarcijfers invoeren voor zowel de exploitatierekening als de balans. Dit hebben wij u reeds gevraagd te doen voor het jaar Zoals u weet is het aanleveren van jaarcijfers van uw afdeling een wettelijke verplichting, om zo te komen tot één jaarrekening voor de vereniging PCOB. U heeft daarbij de mogelijkheid om alleen de jaarcijfers jaarlijks aan te leveren, zie toelichting in paragraaf Daarnaast biedt dit programma ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de transactie functionaliteit en evt. de memoriaal functionaliteit waarbij u de totalen op uw exploitatierekening en balans laat berekenen door het systeem zelf. Zie hiervoor de toelichting in paragraaf Indien u gebruik wilt maken van de transactiemodule dient u dit aan te geven door een mail te sturen naar Zonder de toegang hiervoor op te vragen kunt u geen gebruik maken van de transactiemodule. Let op: met de transactie functionaliteit beheert u uw financiële transacties binnen uw bankrekening(en) en kasboek. De memoriaalboekingen vragen wat meer specifieke boekhoudkundige kennis. Indien u nog niet zeker bent over het voeren van de volledige administratie in het afdelingenportaal bestaat er nu de mogelijkheid toegang te krijgen tot een testversie hiervan. In deze testversie kunt u boekingen maken en experimenteren alvorens u over gaat naar het gebruik van de live transactiemodule. Wanneer u hier gebruik van wilt maken kunt u de gegevens hierover opvragen door een mail te sturen naar Op onderstaande afbeelding is de testomgeving zichtbaar, zoals u ziet is altijd duidelijk zichtbaar of u in de testomgeving of de live omgeving werkt. Het onderdeel Financieel beschikt over een 4-tal tabbladen welke in dit hoofdstuk nader uitgelegd zullen worden. STB Automatisering & Advies BV 13

14 3.1 Het tabblad Exploitatierekening Op het tabblad Exploitatierekening vindt u de mogelijkheid om de jaargegevens van de exploitatierekening van uw afdeling vast te leggen. Met het uitprinten. (printersymbool) kunt u uw Exploitatierekening van het betreffende jaar Met het groene pijltje gaat u naar de detailgegevens van de betreffende exploitatie (in ons voorbeeld die van 2012). Met de knop achteraan de regel kunt u het exploitatieoverzicht van het betreffende jaar verwijderen. Let op: past u wel op niet per ongeluk gegevens te verwijderen. Als de status op Definitief staat kunnen de gegevens niet verwijderd worden Aanmaken van een exploitatierekening: bij aanlevering jaarcijfers Wij hebben u begin 2014 gevraagd om de jaarcijfers van uw afdeling voor het jaar 2013 aan te leveren. Via de knop kunt u een nieuwe exploitatierekening aanmaken. 14 Handleiding afdelingenportaal PCOB

15 Nadat u op nieuw heeft geklikt verschijnt bovenstaand scherm. Het systeem toont u direct de grootboekrekeningen vanuit het onderdeel Instellingen. U ziet de rekeningen terugkomen waarvan u heeft aangegeven ze te willen hanteren (zie onderdeel instellingen). STB Automatisering & Advies BV 15

16 Het veld Jaar kunt u gebruiken om in aan te geven om welk exploitatiejaar het gaat. In de kolom Begroot kunt u aangeven wat naar uw inschatting de verwachte kosten en opbrengsten zullen zijn. Indien u dit systeem alleen gebruikt om de jaarcijfers aan te leveren (u maakt geen gebruik van de transactie functionaliteit en memoriaalboekingen), dan vult u handmatig de totaalbedragen in de kolom Werkelijk in. Met de knop aan het eind van de grootboekrekening kunt u een rapport printen van de boekingen op de betreffende grootboekrekening, voor het aangegeven (boek)jaar, en afkomstig uit de transactie boekingen en/of memoriaalboekingen. Let op: u dient dus voor dit rapport gebruik te maken van genoemde functionaliteiten. Met de knop kunt u het venster weer afsluiten Aanmaken van een exploitatierekening: bij toepassing van Transacties / Memoriaalboekingen Indien u via toegang heeft verkregen tot de transactiefunctionaliteit volgt u de procedure zoals in voorgaande paragraaf wordt beschreven, met uitzondering van de kolom Werkelijk. In tegenstelling tot de vorige paragraaf vult u niet handmatig de bedragen in maar laat u het systeem de bedragen automatisch berekenen. Op basis van de boekingen die u over het overeenkomstige jaar hebt vastgelegd binnen uw transacties en eventueel uw memoriaalboekingen, worden de totaalbedragen op de betreffende grootboekrekeningen voor u getotaliseerd. Indien u gebruik maakt van de transactiemodule moet u alle transacties invoeren. Het systeem leest alleen de ingevoerde gegevens bij transacties af, handmatige toevoegingen zullen niet bewaard blijven Hanteren status t.b.v. aanlevering jaarcijfers exploitatierekening Bij de aanlevering van de jaarcijfers hanteren wij drie statussen. De status is voor u van belang omdat u daarmee ook kunt aangeven of uw gegevens toegankelijk mogen worden voor het landelijk bureau in Zwolle. 16 Handleiding afdelingenportaal PCOB

17 U kunt in het systeem drie statussen hanteren: - In bewerking : U bent zelf nog bezig met het invoeren van de cijfers. Het landelijk bureau zal niets met de cijfers doen. - Voorlopig definitief : U heeft al uw transacties verwerkt en u heeft de balans en exploitatierekening gereed voor de kascontrole en voor aanlevering aan de ledenvergadering. Met deze status heeft het landelijk bureau ook toegang tot uw jaarcijfers. - Definitief : De jaarstukken zijn gecontroleerd door de kascontrolecommissie en ze zijn tevens vastgesteld in de ledenvergadering. Let op: de beschikbaarheid van uw jaarcijfers (middels de statusaanduiding Voorlopig definitief) is voor het landelijk bureau van belang, omdat daarmee deze cijfers kunnen worden samengevoegd met de cijfers van andere afdelingen en gewesten ten behoeve van de landelijke jaarrekening (consolidatie proces). Wij verzoeken u, zodra u uw cijfers gereed heeft, de status op Voorlopig definitief te zetten. 3.2 Het tabblad Balans Op het tabblad Balans vindt u de mogelijkheid om de jaargegevens van de balans van uw afdeling vast te leggen. Met het (printersymbool) kunt u uw Balans van het betreffende jaar uitprinten. Met het (groene) pijltje gaat u naar de detailgegevens van de betreffende balans (in ons voorbeeld die van 2012). Met de knop achteraan de regel kunt u de balans van het betreffende jaar verwijderen. Let op: past u wel op niet per ongeluk gegevens te verwijderen. Als de status op Definitief staat kunnen de gegevens niet verwijderd worden. STB Automatisering & Advies BV 17

18 3.2.1 Aanmaken van een balans: bij aanlevering jaarcijfers Wij hebben u begin 2014 gevraagd om de jaarcijfers van uw afdeling voor het jaar 2013 aan te leveren. Via de knop kunt u een nieuwe balans aanmaken. Nadat u op nieuw heeft geklikt verschijnt bovenstaand scherm. Het systeem toont u direct de grootboekrekeningen vanuit het onderdeel Instellingen. U ziet de rekeningen terugkomen waarvan u heeft aangegeven ze te willen hanteren (zie onderdeel instellingen). Het veld Jaar (boekingsjaar) kunt u gebruiken om in aan te geven om welk balansjaar het gaat. In de kolom Bedrag (begin) kunt u aangeven wat de beginbalans is van uw afdeling bij aanvang van het boekjaar. Indien u dit systeem alleen gebruikt om de jaarcijfers aan te leveren (u maakt geen gebruik van de transactie functionaliteit en memoriaalboekingen), dan vult u handmatig de totaalbedragen in op de kolom Bedrag (eind). Let op: denk eraan dat bij uw invoer de totaalwaarde van de activa en die van de passiva aan elkaar gelijk dienen te zijn. Het systeem controleert hierop en laat een waarschuwing zien als deze saldi van elkaar afwijken. Met de knop (printersymbool) aan het eind van de grootboekrekening kunt u een rapport printen van de boekingen op de betreffende grootboekrekening, voor het aangegeven (boek)jaar, en afkomstig uit de transactie boekingen en/of memoriaalboekingen. Let op: u dient dus voor dit rapport gebruik te maken van genoemde functionaliteiten. 18 Handleiding afdelingenportaal PCOB

19 Met de knop kunt u het venster weer afsluiten Aanmaken van een balans: bij toepassing van Transacties / Memoriaalboekingen Indien u gebruik maakt van de transactiefunctionaliteit en/of de memoriaalboekingen (dit heeft u dan aangevraagd via ) dan volgt u de procedure zoals in voorgaande paragraaf wordt beschreven, met uitzondering van de kolom Bedrag (eind). In tegenstelling tot de vorige paragraaf vult u niet de bedragen handmatig in maar laat u het systeem de bedragen automatisch berekenen. Op basis van de boekingen die u over het overeenkomstige jaar hebt vastgelegd binnen uw transacties en eventueel uw memoriaalboekingen, worden de totaalbedragen op de betreffende grootboekrekeningen voor u getotaliseerd. Het eigen vermogen wordt handmatig door u ingevoerd (als saldo post om activa en passiva in evenwicht te brengen). Let op: De mutatie in het eigen vermogen dient gelijk te zijn aan het resultaat van het boekjaar. Overige balansrekeningen worden automatisch gevuld vanuit de Transacties of Memoriaal Hanteren status t.b.v. aanlevering jaarcijfers Balans Bij de aanlevering van de jaarcijfers hanteren wij drie statussen. De status is voor u van belang omdat u daarmee ook kunt aangeven of uw gegevens toegankelijk mogen worden voor het landelijk bureau in Zwolle. U kunt in het systeem drie statussen hanteren: - In bewerking : U bent zelf nog bezig met het invoeren van de cijfers. Het landelijk bureau zal niets met de cijfers doen. - Voorlopig definitief : U heeft al uw transacties verwerkt en u heeft de balans en exploitatierekening gereed voor de kascontrole en voor aanlevering aan de ledenvergadering. Met deze status heeft het landelijk bureau ook toegang tot uw jaarcijfers. STB Automatisering & Advies BV 19

20 - Definitief : De jaarstukken zijn gecontroleerd door de kascontrolecommissie en ze zijn tevens vastgesteld in de ledenvergadering. Let op: de beschikbaarheid van uw jaarcijfers (middels de statusaanduiding Voorlopig definitief) is voor het landelijk bureau van belang, omdat daarmee deze cijfers kunnen worden samengevoegd met de cijfers van andere afdelingen en gewesten ten behoeve van de landelijke jaarrekening (consolidatie proces). Wij verzoeken u, zodra u uw cijfers gereed heeft, de status op Voorlopig definitief te zetten. 3.3 Het tabblad Transacties Op het tabblad Transacties vindt u de mogelijkheid om uw transactieboekingen bij te houden. Het gaat daarbij om de transactieboekingen binnen uw bankrekening(en) en/of kasboek. Deze functionaliteit is alleen te gebruiken wanneer u dit heeft aangegeven via In het veld Bankrekening kunt u aangeven voor welke rekening, dan wel kas, u uw financiële transacties wilt registreren Boeken/ aanmaken van transacties Via de knop kunt u een nieuwe transactie aanmaken. Op het moment dat u een nieuwe transactie gaat invoeren komt het onderstaande scherm naar voren. 20 Handleiding afdelingenportaal PCOB

21 In het scherm Transactie geeft u aan of uw transactie een Uitgave betreft of een Ontvangst. Afhankelijk van uw keuze toont het systeem daarop automatisch de bijbehorende grootboekrekeningen. Zie onderstaand schermvoorbeeld, waarin de grootboekrekeningen getoond worden behorende bij het type Uitgave. Door op de knop te klikken komt u in onderstaand scherm. In het veld Datum geeft u de boekingsdatum aan. Op basis van het jaartal zal de boeking automatisch ook terugkomen in de kolom Werkelijk van het bijbehorende exploitatieoverzicht (dit na het verversen van de gegevens aldaar). Het veld Factuurnummer kan gebruikt worden om het factuurnummer van de crediteur in te vullen. Wanneer u een ontvangst van een contributiebijdrage verwerkt kunt u via dit veld (gebruik het blauwe pijltje) de bijbehorende debiteur (lid) vanuit uw eigen ledenadministratie erbij zoeken en de openstaande factuur aanklikken. In het veld STB Automatisering & Advies BV 21

22 Omschrijving kunt u een toelichting aangeven op de aard van de transactie, en in het veld Bedrag vult u het bedrag in van de transactie. Met de knop zorgt u ervoor dat de transactie in uw systeem bewaard wordt. Nadat u op bewaar heeft geklikt ziet u de transactieregel verschijnen (zie onderstaand scherm). Ter controle kunt u het eindsaldo van de rekening die op uw scherm getoond wordt controleren met het eindsaldo van uw bankafschrift. Met de knop kunt u een overzicht van uw transacties exporteren in een csv bestand wat u bijvoorbeeld in Excel weer kunt openen Boeken van kruisposten Indien u bijvoorbeeld bedragen overboekt van uw lopende rekening naar uw spaarrekening, dan kunt u gebruik maken van de optie Kruisposten. In beide bankboeken (bankrekeningen) gaat u dit op dezelfde wijze uitvoeren. U gaat naar Transacties en u kiest voor Nieuw. Vervolgens vinkt u Uitgave aan (in het geval dit de rekening betreft waarbij het geld van de rekening af gaat). U kiest vervolgens voor K0100 Kruisposten. Als u het bedrag ontvangt op uw andere rekening (bijvoorbeeld spaarrekening), dan gaat u naar Transacties en kiest u voor Nieuw. Vervolgens vinkt u Ontvangst aan en u kiest weer voor K0100 Kruisposten. Op die manier boekt u het geld over van de ene rekening naar de andere, zonder dat dit consequenties heeft voor uw exploitatierekening. 22 Handleiding afdelingenportaal PCOB

23 3.3.3 Facturatie en incasso Het is mogelijk dat bij uw leden een openstaande post wordt gecreeërd voor het te betalen contributiebedrag in een jaar. Het is dan mogelijk dat u de openstaande post van uw lid via de Transactiemodule afboekt, zodra het lid betaalt of zodra de contributies zijn geïncasseerd. De volgende voorwaarden zijn daarbij van belang: - In het afdelingenportaal, onderdeel Instellingen/Lidmaatschappen heeft u de types abonnementen aangemaakt met de te betalen bedragen; - Indien u als afdeling gebruik maakt van zowel automatische incasso als van overschrijving (incl. acceptgiro s), dan maakt u in totaal 4 lidmaatschapstypes aan: o Individueel lidmaatschap met betaalwijze Automatische incasso o Individueel lidmaatschap met betaalwijze Overschrijving o Leefverband lidmaatschap met betaalwijze Automatische incasso o Leefverband lidmaatschap met betaalwijze Overschrijving ; - U heeft bij uw (hoofd)leden het juiste abonnement toegevoegd. U kunt vervolgens bij het landelijk bureau van PCOB aangeven (via dat u uw contributie wilt factureren. Wij zorgen er dan voor dat de openstaande post per lidmaatschap in uw ledenadministratie/boekhouding komt te staan. Voor eventuele nieuwe leden wordt vervolgens automatisch een openstaande post aangemaakt. STB Automatisering & Advies BV 23

24 Deze openstaande posten (contributiefacturen) kunt u innen via overschrijving, acceptgiro of incasso. Indien u kiest voor de laatste optie, dan kunnen wij u ondersteunen met het maken van een incassobestand, wat u kunt inlezen via internetbankieren. U geeft dan aan bij het landelijk bureau, dat u hier gebruik van wenst te maken (dit kan ook weer via De voorwaarden daarvoor zijn: - U heeft, voor de lidmaatschappen waarvoor u wilt incasseren, een (IBAN) banknummer ingevoerd; - U heeft een machtiging van uw leden; - U bent in het bezit van een EURO-incasso contract van uw bank; - U heeft het juiste lidmaatschap toegevoegd bij uw leden (Incasso). 3.4 Het tabblad Memoriaal Op het tabblad Memoriaal vindt u de mogelijkheid om memoriaalboekingen vast te leggen. Om hier gebruik van te kunnen maken moet u dit aanvragen via (idem als bij Transacties). Uw memoriaalboekingen betreffen zowel uw balans als exploitatierekening. Via het onderdeel Instellingen kunt u bij de grootboekrekeningen aangeven of een rekening bij memoriaalboekingen gebruikt mag worden (zie hiervoor paragraaf 2.1). 24 Handleiding afdelingenportaal PCOB

25 3.4.1 Boeken/ aanmaken van memoriaalboekingen Via de knop kunt u een nieuwe memoriaalboeking aanmaken. Op het moment dat u een nieuwe memoriaalboeking gaat invoeren komt het onderstaande scherm naar voren. In het scherm Memoriaalboeking geeft u aan welke grootboekrekening gedebiteerd en gecrediteerd moet worden. In het veld Datum wordt automatisch de huidige datum gezet. In het veld Jaar vult u het boekingsjaar in waarop de memoriaalboeking van toepassing is. Op basis van het jaartal zal de memoriaalboeking automatisch ook terugkomen in de kolom Werkelijk van het bijbehorende exploitatieoverzicht (dit na het verversen van de gegevens aldaar). In het veld Debet en het veld Credit komen de grootboekrekeningen naar voren waarvan u in het onderdeel Instellingen heeft aangegeven dat deze t.b.v. memoriaalboekingen gebruikt mogen worden. In het veld Omschrijving kunt u een toelichting op uw boeking geven en in het veld Bedrag vult u het bedrag in. Met de knop wordt. zorgt u ervoor dat de memoriaalboeking in uw systeem bewaard STB Automatisering & Advies BV 25

26 Nadat u op bewaar heeft geklikt ziet u de memoriaalboeking verschijnen (zie onderstaand scherm). Met de knop kunt u een overzicht van uw transactie exporteren in een csv bestand wat u bijvoorbeeld in Excel weer kunt openen. 26 Handleiding afdelingenportaal PCOB

27 Bijlage I: Tips Vergroten Wanneer u de getoonde schermen wilt vergroten kunt u daar de inzoomfunctie van uw browser voor gebruiken. Door een aantal malen Ctrl + + te toetsen zult u inzoomen. Uitzoomen is mogelijk met Ctrl + -. Tab : Ons advies is altijd gebruik te maken van de Tab toets om van veld naar veld te springen. Bijvoorbeeld als u een datumveld wilt invullen is het handig om met de Tab toets naar dit veld te gaan. In het veld verschijnt dd-mm-yyyy. U kunt dan de datum intypen (inclusief tussenliggende streepjes), nadat u het veld heeft leeggemaakt. U kunt eventueel ook het kalendertje gebruiken STB Automatisering & Advies BV 27

28 Bijlage II: Begrippenlijst Afdelingenportaal: Transactiemodule: Sort. Code: Lidmaatschappen: Status: Export: Memoriaal: Digitale mogelijkheid via website PCOB (www.pcob.nl) om ledenadministratie en/of financiën van uw afdeling te administreren. Onderdeel van de financiële module voor penningmeesters om Ontvangsten en Uitgaven te registreren. Sortering van de grootboekrekeningnummers. Grootboekrekeningnummer. Soort Contributie-abonnement. Binnen PCOB is dit Contributie voor een individueel lid en/of een leefverband. In welke fase bevindt uw balans en/of exploitatierekening zich. 3 fasen: In bewerking, Voorlopig definitief en Definitief. Met deze knop kunt u uw gegevens openen in bijvoorbeeld Excel, om van daaruit overzichten c.q. berekeningen te maken. Mogelijkheid om boekingen te verrichten, buiten bankboek en kasboek om. Deze boekingen hebben dus niets te maken met uitgegeven of ontvangen gelden maar met correcties in uw boekhouding. Exploitatierekening: Overzicht van Baten en Lasten over een bepaalde periode. Balans: Materiële vaste activa: Financiële vaste activa: Vordering: Stand van zaken m.b.t. bezittingen en schulden op een bepaald moment. De bezittingen waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden: grond en gebouwen, machines en installaties, transportmiddelen en computers. Bezittingen van een bedrijf waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden: Aandelen en beleggingen. Openstaande posten en vooruitbetaalde kosten, zoals BTW en debiteuren. Liquide middelen: Eigen vermogen: Direct beschikbare gelden: kas en direct opvraagbare tegoeden via bank/giro. Het verschil tussen activa en schulden. 28 Handleiding afdelingenportaal PCOB

29 Voorzieningen: Kortlopende schulden: Kruisposten: Bedrag dat credit op de balans apart is gezet voor verplichtingen die te verwachten zijn. Schulden die binnen een jaar moeten worden terugbetaald. Er is sprake van de tussenrekening 'kruisposten' als u geld van de kas naar de bank, of van de ene bankrekening naar de andere boekt. Het geld is dan een tijdje onderweg. STB Automatisering & Advies BV 29

Handleiding. Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters

Handleiding. Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters Handleiding Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters April 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Toegang via internet... 4 1.3 Inloggen... 5 1.4 Uitloggen... 6 Hoofdstuk 2:

Nadere informatie

Handleiding. Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters

Handleiding. Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters Handleiding Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Toegang via internet... 4 1.3 Inloggen... 5 1.4 Uitloggen... 6 Hoofdstuk 2:

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

De knop Nieuw (inschrijfwizard)

De knop Nieuw (inschrijfwizard) De knop Nieuw (inschrijfwizard) Voor het inschrijven van nieuwe leden en relaties hebben wij de inschrijfwizard ontwikkeld. Deze heeft als doel het inschrijven van nieuwe leden en relaties eenvoudiger

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Hoofdmenu > Afletteren Grootboek rekeningen

Hoofdmenu > Afletteren Grootboek rekeningen Pag 1 Dit is een functie waarvan de beschrijving ook te vinden is in de online Help pagina s. Met name de ervaren boekhouders zullen met deze controle functie veel tijd kunnen besparen. Hoofdmenu > Afletteren

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding boekhouding Versie 0.2 augustus 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het boeken van crediteurenfacturen... 4 2.1 Het boeken van de factuur op een nieuwe relatie... 4 2.2 Het boeken van

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Handleiding DM Dashboard Twinfield-integratie. Inhoud. 12 april 2016

Handleiding DM Dashboard Twinfield-integratie. Inhoud. 12 april 2016 Handleiding DM Dashboard Twinfield-integratie 12 april 2016 Inhoud 1. Introductie... 2 2. Vereisten... 2 3. Toegang... 2 3.1 Toegang verlenen... 2 3.2 Toegang intrekken... 3 3.3 Toegang vernieuwen... 3

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

De koppeling aanvragen of wijzigen

De koppeling aanvragen of wijzigen De bankenkoppeling met ING - online U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH-administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb

Nadere informatie

De koppeling aanvragen of wijzigen

De koppeling aanvragen of wijzigen De bankenkoppeling met ING - offline U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH-administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online

MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online Webshopbestellingen automatisch verwerken in imuis Online STAP 1. U heeft een webshop via MIJNWEBWINKEL.NL. STAP 2. Sluit een abonnement af voor imuis Online

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Verkoopmap. Naam handleiding: Verkoopmap Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 02-01-2015 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Verkoopmap 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 7 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Het beginscherm... 3 Dagboek-map Verkoop:... 3 Contact... 7 Zelfhulp en handleidingen... 7 2014 Abakus

Nadere informatie

Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1

Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1 Stappenplan nieuw verenigingsjaar instellen versie 1.1 Bij het ingaan van een nieuw verenigingsjaar zijn er een aantal instellingen welke u dient na te lopen. Deze handleiding bestaat uit 10 stappen. Deze

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

Module Jaarafsluiting

Module Jaarafsluiting Module Jaarafsluiting Penningmeesters OnLine (POL) Augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Periodeafsluiting... 2 1.1 Open en sluiten van perioden... 3 2 Jaarafsluiting... 4 2.1 Concept jaarafsluiting... 5 2.2 Definitieve

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes

Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes Handleiding Kasboek Verwerken van mutaties in een kas- en bankboek en beoordelen van kas- en bankboekperiodes 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen...3 2. Boekingen toevoegen...7 3. Boekingen bewerken...12 4. Boekingen

Nadere informatie

Handleiding Vaste activa

Handleiding Vaste activa Handleiding Vaste activa 1 Vaste activa In deze handleiding vindt u alles over de vaste activa module in e-boekhouden.nl. 1.1 Wat zijn vaste activa? Vaste activa zijn aankopen die u doet voor uw bedrijf

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen

Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Hoofdstuk 1 Beginbalans van bankrekening instellen Als u in Intramed wilt gaan boekhouden, is het belangrijk dat u de beginbalans goed instelt. U stelt dan het beginsaldo op de bank- en of girorekening

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie.

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. Welkom bij de migratie wizard De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. De migratie bestaat uit een aantal

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

School Handleiding

School Handleiding Twinfield @ School Handleiding Bank invoer Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands De Beek 9-15 3871 MV Hoevelaken Nederland Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V.

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Handleiding voor vaste activa

Handleiding voor vaste activa Handleiding voor vaste activa Deze handleiding gaat over het invoeren en beheren van vaste activa. Handleiding voor vaste activa e-boekhouden.nl Inhoud 1. Wat zijn vaste activa?... 2 2. Nieuwe vaste activa

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER WWW.YOURSONLINE.NL HANDLEIDING Exact Online Starter is bedoeld voor ondernemers die hun administratie uitbesteden, maar wel graag real-time inzicht hebben. En dat zonder een abonnement te hoeven afsluiten.

Nadere informatie

Handleiding www.liac.nl

Handleiding www.liac.nl Handleiding www.liac.nl Vooraf LIAC is een boekhoudpakket dat volledig via internet werkt en dat toegespitst is op de kleinere ondernemer zonder boekhoudkennis. Dit uit zich in de eenvoudige formulering

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Incura Boekhouding: schermen en knoppen

Incura Boekhouding: schermen en knoppen Incura Boekhouding: schermen en knoppen Inleiding Incura Boekhouding is een volwaardig boekhoudpakket. De mogelijkheden zijn uitgebreid en kunnen naar behoefte van de gebruiker worden aangepast. Toch hoeft

Nadere informatie

Offective > Boekhouding > Bank

Offective > Boekhouding > Bank Offective > Boekhouding > Bank Lees voorafgaand eerst de uitleg: Bank > Bankrekening instellingen en Bank > Bankrekening boekingsinstructies U kunt in Offective ook handmatig bankafschriften aanmaken en

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

EasyAdmin Versie 0.1

EasyAdmin Versie 0.1 EasyAdmin Versie 0.1 Boekhouden in Excel Handleiding 08 juli 2007 Inhoudsopgave : 1. Inleiding... 3 2. Installatie & Opstarten... 4 3. De Admininstratie... 5 4. Deel I: Registreren van de financiële feiten...

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0 Handleiding Abakus Bankmutaties 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Bankmutaties... 3 Hoe voer ik mijn bankmutaties in?... 3 Hoe wijzig ik eerder ingevoerde bankmutaties?... 3 Handmatige

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Afletteren debiteuren 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Afletteren debiteuren... 3 Ontvangst van het bedrag op een bankrekening... 4 Zie ook de handleiding "Bankmutaties"...

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

Handleiding voor de facturatiemodule

Handleiding voor de facturatiemodule Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer Handleiding voor de facturatiemodule e-boekhouden.nl Inhoud 1. Facturen...

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken Voor de balie-uitgifte wordt op de contantfactuur een boekingsstempel gezet. Bij de stappen wordt dit boekingsstempel als voorbeeld gebruikt: Boekingsstempel Nr.: K325 Grootboekrekening Debet Credit 1000

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten. Accept Financieel Documenten beheer Het is nu mogelijk om in Accept Financieel te werken met documenten beheer. Met behulp van deze module is het mogelijk om documenten op te slaan in de database van de

Nadere informatie

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank.

Vervolgens kunt u de nota's opbouwen, en een incasso-bestand aanmaken en versturen naar het servicebureau / uw bank. Hoofdstuk 1 Inleiding Het is mogelijk om declaraties door middel van automatische incasso te laten incasseren via een servicebureau (bijvoorbeeld Interpay), of via uw eigen bank. Voor patiënten hoeft u

Nadere informatie

Boekhouden met PodoFile

Boekhouden met PodoFile Boekhouden met PodoFile Toelichting bij de extra module Boekhouden Compleet (vanaf PodoFile versie 4.6) FootFit Software 2015 1 1 INHOUD 2 Boekhouden met PodoFile... 3 3 Wat is Boekhouden Compleet?...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie