BooghGoed: De nieuwe trends,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BooghGoed: De nieuwe trends,"

Transcriptie

1 BooghGoed: De nieuwe trends, voor iedereen iets unieks en origineels Jaargang 8, nummer 2, september 2014 Met hersenletsel weer aan het werk Column Ik zei t je Interview Doen is voor ons een motto 1

2 Redactioneel Inhoud Boogh magazine Jaargang 8, nummer 2, september 2014 Hoofdredactie Marian Kok Redactie Pieter Houtman, Ties Bressers, Marian Kok, Anuschka Kruidhof, Liesbeth Emming Vormgeving Anuschka Kruidhof Geredigeerd door Maaike de Lange Kopij volgend nummer Inleveren voor 24 oktober 2014 Digitale versie Boogh magazine is ook digitaal beschikbaar op Advertentie Ook een advertentie in Boogh magazine plaatsen? Stuur dan een mail naar voor meer informatie. Boogh Hendriklaan VR Harmelen Heeft u nieuws? Laat het weten aan Het zijn roerige tijden in zorgland. Ook Boogh krijgt te maken met grote veranderingen door de komst van de Wmo. In dit magazine leest u verschillende artikelen en een stelling die deze veranderingen belichten. Hetty van Oldeniel, directeur-bestuurder van Boogh, legt uit wat de veranderingen voor de cliënten en medewerkers van Boogh inhouden. Daarnaast vertelt ze dat Boogh is genomineerd voor de beste werkgever van 2014! Ontwerpster Trine Kornum neemt ons mee in het ontwerpproces van de nieuwe trends voor BooghGoed. Drie nieuwe stijlen die BooghGoed tot een nog herkenbaarder en authentieker merk gaan maken. Cees van Rooijen loopt ieder jaar met zijn vrouw een stuk van de voettocht naar Santiago de Compostella. Hij vertelt wat deze tocht voor hem betekent en hoe deze hem en zijn vrouw dichter bij elkaar brengt. Verder kunt u lezen over de nieuwe vestiging in Nieuwegein, die dit najaar wordt geopend. Wat betekent dit voor cliënten en medewerkers uit Harmelen en wat biedt het voor nieuwe kansen? In Activiteit uitgelicht laten we zien hoe kijken naar kunst mensen met hersenletsel stimuleert om nieuwe denkpatronen aan te leren. Deze patronen helpen hen om ook in het dagelijks leven beter te functioneren. Marius is weer aan het werk dankzij Boogh Arbeidsre-integratie. Hij vertelt zijn verhaal in dit magazine en in een van de nieuwe films op YouTube, waarin cliënten van Boogh vertellen over hun ervaringen. Boogh Veenendaal timmert in Rivierenland aan de weg op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hennie Tolman en haar partner vertellen in een openhartig interview hoe het is om samen te leven als je beiden een beperking hebt. Sylvester van Oort laat ons zien hoe Boogh Utrecht Centrum (voorheen De Paraplu) haar tuin verbouwt tot een waar groen paradijs. En last but not least kunnen mensen nu Vriend worden van Boogh. Met hun steun kan Boogh nog meer betekenen voor haar cliënten. We wensen u veel leesplezier! De redactie Beste lezers, Hetty van Oldeniel Handicap in het nieuws Doen is voor ons een motto interview met Kees van Rooijen Onbeperkt houdbaar CD-recensie: David Grey Column: Krabbeltje zetten door Gert-Jan van Zetten Activiteit uitgelicht Kunst kijken... een hele kunst! Boogh afasiecentrum Amersfoort & Veenendaal hebben hun deuren geopend Door Denise Chin-A-Kwie Stellingname Emile Roemer onder de indruk van zorg Boogh Booghgoeds nieuwe trends Door Trine Kornum en Marian Kok Ondanks twee volle rugzakken... Interview met Hans en Hennie Met hersenletsel weer aan het werk Door Marian Kok Onbeperkt genieten A Campingflight to Lowlands Paradise Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de regio Veenendaal Door Margreet Takken Goed toeven in de tuin van Boogh Utrecht Centrum Door Sylvester van Oort Word Vriend van Boogh Column: Ik zei t je door Pieter Houtman Lezers die niet langer prijs stellen op toezending van Boogh magazine of juist meer exemplaren willen ontvangen, kunnen contact opnemen met Op de cover Op de cover nieuwe producten uit de BooghGoed collectie. Ze zijn geïnspireerd op de trend Urban Nature (zie blz 16.) Nieuwe Boogh-vestiging in Nieuwegein Door Joke Vlooswijk en Marian Kok Cliëntenraad stuurt brief aan de Eerste Kamer Boogh in beeld

3 De nieuwe Wmo 2015 is een feit De Eerste Kamer stemde in juli met een nipte meederheid in met de nieuwe Wmo Hiermee is de nieuwe wet een feit. De stemming volgde na een intensief debat met staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Plasterk (BZK). Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te blijven wonen en te participeren met ondersteuning van de gemeente. De Centrale Cliëntenraad van Boogh heeft op eigen initiatief een week voor de stemming een brief naar de Eerste Kamer gestuurd, waarin de raad aandacht vroeg voor borging van kwaliteit en veiligheid voor cliënten met een lichamelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De brief wordt ook in dit magazine opgenomen (zie blz 30), omdat ik het belangrijk vind om u te laten zien dat de CCR ook hier weer op een zeer constructieve wijze te werk gaat en opkomt voor het belang van de cliënten van Boogh! En dat blijkt ook, want deze brief is op de juiste plek aangekomen en gelezen! Een lid van de Senaat heeft naar aanleiding van deze brief contact met onze organisatie gezocht voor een toelichting. Deze heb ik haar gegeven en ook zij heeft in de Eerste Kamer aandacht gevraagd voor de drie uitzonderingsgroepen: de blinden en slechtzienden, de meervoudig gehandicapte kinderen en de groep mensen met NAH of hersenletsel. Hierop zijn echter geen concrete toezeggingen gedaan. Passende ondersteuning op maat: maatwerkvoorziening Ouderen en mensen met een beperking krijgen straks via de Wmo 2015 passende ondersteuning (begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp) die hen in staat stelt om thuis te blijven wonen. Gemeente en cliënt gaan gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte en oplossingen zorgvuldig bespreken. De eigen mogelijkheden en behoeftes van de cliënt en zijn mantelzorger zijn hierbij het uitgangspunt. Indien de cliënt het niet zelf of niet binnen de vertrouwde omgeving kan oplossen, moet de gemeente passende ondersteuning bieden. Communicatie naar de burgers Het ministerie van VWS start samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders na de zomer een landelijke publiekscampagne om alle burgers te informeren over de veranderingen in de langdurige zorg. Na publicatie van de Wmo 2015 in het staatsblad start het proces van de overdracht van de noodzakelijke cliëntgegevens aan gemeenten. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld, zodat gemeenten de cliënt persoonlijk kunnen benaderen over de ondersteuningsbehoefte. Overgangsrecht AWBZ naar Wmo 2015: begeleiding en vervoer Cliënten die op basis van een geldige indicatie op 31 december 2014 aanspraak hebben op begeleiding en vervoer, houden recht op die zorg gedurende de looptijd van hun indicatie, maar uiterlijk tot 31 december Gedurende dit overgangsjaar hebben zij recht op zorg vanuit de Wmo onder dezelfde condities als onder de AWBZ. Hierbij kan gedacht worden aan de omvang van de zorg, de manier waarop de zorg wordt ingekocht en de eventueel te betalen eigen bijdragen. De gemeente vervangt als het ware het zorgkantoor. De cliënt heeft voor het gebruikmaken van de zorg de keuze uit de zorgaanbieders waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten. In de parlementaire behandeling wordt genoemd dat het voor de hand ligt dat de gemeente een overeenkomst sluit met de zorgaanbieders die al zorg bieden. Maar dat wordt in de wet niet verplicht gesteld. Inkoopbeleid gemeenten Bijna alle 35 gemeenten in Midden-Nederland waar wij zaken mee doen, hebben nu aangegeven hoe zij de begeleiding willen inkopen. De inkoop is bijna overal georganiseerd in zogenaamde Wmo-regio s. In deze regio s zitten een aantal gemeenten die gezamenlijk inkopen. Alleen de grote gemeenten, zoals de gemeente Utrecht, kopen zelfstandig in. Alle gemeenten gaan inkopen met een korting op het tarief. Deze kortingen variëren van 13% tot 35%! Een speciaal ingesteld team binnen Boogh is momenteel actief bezig met de voorbereidingen op de inkoop van de gemeenten om tot overeenkomsten te komen. Onze belangrijkste doelstelling is om te zorgen dat wij onze gespecialiseerde dienstverlening (begeleiding, behandeling, training en re-integratie) aan al onze cliënten kunnen blijven aanbieden. Zodat u als cliënt in ieder geval verzekerd kunt zijn van onze dienstverlening. Daar doen wij ons uiterste best voor! In geheel Midden-Nederland! Wat gebeurt er in 2015 met behandeling groep? Zorgaanbieders, zoals Boogh, ontvangen in 2014 AWBZ-financiering voor het leveren van extramurale behandeling. Bij invoering van de Wet langdurige zorg (WLz) komt die financiering te vervallen. De Wet langdurige zorg moet de AWBZ gaan vervangen. Per 1 januari 2015 wordt de extramurale begeleiding overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo. Dit geldt naar verwachting echter niet voor behandeling groep, omdat daarbij niet de begeleiding maar de behandeling centraal staat. Wij hebben er steeds voor gepleit deze vorm van zorg niet naar de gemeenten over te hevelen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de behandeling groep overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Andere vormen van dagbesteding, waarbij de begeleiding vooropstaat, gaan wel over naar gemeenten, ook als daarbij op de achtergrond behandeling wordt ingezet. Voor 2015 zal een overgangsregeling van kracht zijn, in de vorm van een subsidieregeling. Ook als de Wlz niet op 1 januari 2015 wordt ingevoerd, wordt deze zorg gefinancierd op basis van een door het Zorginstituut uit te voeren subsidieregeling. In dat geval wordt de subsidieregeling gebaseerd op de AWBZ. Onder de subsidieregeling wordt alle extramurale behandeling ingekocht die nu wordt geleverd op basis van een extramurale indicatie. Gevolgen voor Boogh in 2015 Het kan niet anders dan dat alle bovengenoemde ontwikkelingen effect hebben op de organisatie van Boogh in 2015 en de manier van werken, ondanks het feit dat we in de afgelopen jaren heel veel gedaan en geïnvesteerd hebben in vernieuwing, innovatie en marketing, en we de nodige bezuinigingsrondes hebben moeten doorlopen en incasseren. Het brengt ons toch op een punt of no return, waarop ook Boogh moet gaan reorganiseren. De inkomsten in 2015 zullen erg teruglopen, want alle gemeenten gaan kortingen doorvoeren op onze tarieven. De kortingen die gemeenten doorvoeren zijn zeer divers: ze variëren zoals ik eerder zei van 13% tot 35%. Dit ondanks het feit dat staatssecretaris Van Rijn heeft gezegd dat slechts een korting van 11% doorgevoerd zou worden in 2015! Gemeenten bepalen hun eigen koers hierin. En dat heeft grote consequenties voor onze uitgaven en kosten. We zijn deze reorganisatie aan het voorbereiden in samenspraak met de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. In 2015 willen we zo veel mogelijk kwaliteit behouden, maar moeten we meer gaan doen met minder geld en professionals, en met meer vrijwilligers. Dat is onze opdracht voor Samenwerking is essentieel in dit proces; samenwerking met elkaar, de gemeenten en collega-zorg- en welzijnaanbieders. Het plan is nu in voorbereiding. Zodra het reorganisatieplan rond is, zal ik alle belanghebbenden daar zo snel mogelijk over informeren. By Boogh Voor de continuïteit van Boogh is het belangrijk dat we ook andere manieren van financiering vinden. En innoveren. Zo zijn we al langere tijd bezig met By Boogh! Dit is een project waarin we werk- en leerplekken willen creëren voor mensen met hersenletsel (NAH). We willen dit doen in een horecagelegenheid (lunchroom- restaurant traiteur) in de stad Utrecht. Hierbij werken we samen met Coffeemania, een horeca-ondernemer met veel ervaring in het opzetten van vergelijkbare concepten. Om By Boogh te kunnen starten hebben we fondsen gezocht die ons willen ondersteunen. En met succes! We hebben voldoende fondsen gevonden om By Boogh mogelijk te maken. Alle fondsen zijn binnen en Stichting By Boogh is een feit. We zijn met de laatste onderhandelingen bezig met de makelaar over de huur van een pand! En dan gaan we zo spoedig mogelijk open. By Boogh is een initiatief waarin cliënten worden begeleid op hun weg naar het leveren van een maximale bijdrage aan de maatschappij! Nieuwegein in september open! De vorderingen in Nieuwegein in de Nieuwe Baten zijn groot. De vloer ligt erin en er wordt hard gewerkt om alles in september klaar te hebben, zodat we dan ook daadwerkelijk open kunnen gaan! (Zie ook het artikel op blz 28 en 29) Boogh genomineerd voor Beste Werkgever 2014 Ondanks alle zorgelijke berichten wil ik u een mooi bericht niet onthouden. Boogh is genomineerd voor Beste Werkgever 2014 in de categorie minder dan 1000 werknemers! We zijn een van de 50 bedrijven in deze categorie, die zijn genomineerd. De positie van de organisaties op de ranglijst is gebaseerd op het oordeel van de eigen medewerkers: de Beste Werkgevers Score. Deze score bestaat uit een gemiddelde van de tevredenheid over de organisatie, de tevredenheid over de werkzaamheden, de trots op de organisatie en het achter de doelen staan, het bieden van ruimte en kansen om medewerkers optimaal te laten presteren en het tonen van waardering aan medewerkers voor hun prestaties. Dat toont aan dat onze medewerkers dus trots zijn op Boogh en hun werk. Dat vind ik ondanks de roerige tijden waarin we verkeren een compliment voor ons allemaal! De winnaars van de Beste Werkgevers Awards 2014 worden bekendgemaakt op dinsdag 7 oktober in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Promotiefilm over Boogh Last, maar zeker niet least, wil ik u attenderen op de film die Boogh onlangs heeft laten maken door BlikFilm. Deze prachtige film, die heel goed en treffend laat zien wat Boogh doet, kunt u vinden op de website van Boogh en op YouTube. Er zijn eveneens acht korte filmimpressies gemaakt van de verschillende diensten die Boogh biedt. Dit zijn meesterlijke portretten geworden. Ik wens u veel kijkplezier!! Met een hartelijke Boogh-groet, Hetty van Oldeniel Directeur-bestuurder Boogh 4 5

4 HNieuwe app om hoofdletsel tijdens sporten tijdig te signaleren Snel vaststellen van hoofd- en hersenletsel verkleint kans op ernstiger gevolgen, daarom heeft VeiligheidNL nu een app ontwikkeld waarmee dat sneller kan. Ieder jaar lopen mensen een hoofdblessure op tijdens het sporten. Daarvan belanden er op een Spoedeisende Hulp-afdeling. Bij 14% is het letsel zo ernstig dat opname in het ziekenhuis nodig is en naar schatting overlijden jaarlijks ongeveer zes sporters aan een hoofdblessure. VeiligheidNL lanceert met haar partners de gratis app Hoofdletsel Sport. Met deze app kun je hoofden hersenletsel tijdens het sporten tijdig signaleren. Bovendien geeft de app heldere adviezen om ernstiger gevolgen te voorkomen. Hersenletsel vaak onderschat Uit onderzoek van de Hersenstichting blijkt dat sporters met name licht hoofd- en hersenletsel onderschatten. Als er niet snel, tijdig en op een juiste manier wordt gehandeld, kunnen slachtoffers naast een langzaam herstelproces hun leven lang lichamelijke en psychische problemen houden. Voetbal, hockey, paardrijden, schaatsen, wielrennen, zeilen en zwemmen zijn de meest risicovolle sporten en sporten waar de ernstigste hoofdletsels voorkomen. Tijdig signaleren Met deze app willen VeiligheidNL en haar partners ervoor zorgen dat sporters, sportkader en toeschouwers bij hoofdletsel snel kunnen inschatten hoe ernstig het letsel is, of het verantwoord is om iemand door te laten sporten en of het nodig is om medische hulp in te schakelen. De app is er voor iedereen langs de lijn : trainers, coaches, instructeurs, scheidsrechters, verzorgers, ouders van sportende kinderen, docenten van een sportopleiding, alsook voor sporters die in verenigingsverband of individueel en ongeorganiseerd hun sporten beoefenen. De Hoofdletsel Sport app voor ios en Android is gratis te downloaden in de App store en via Google Play. andicap in het nieuws In nieuw gehandicaptenlogo is rolstoeler een actief mens De Nederlandse Stichting Light for the World wil dat Nederland, in navolging van Amerika, een nieuw gehandicaptenlogo invoert. Het is tijd voor een actief logo. Met levenslustig opgetrokken been. Het begint met het hoofd bruisend van dynamiek naar voren gericht, om aan te geven dat we hier niet te maken hebben een zielige gehandicapte, maar met iemand die gewend is zelf zijn beslissingen te nemen. Dan wil het nieuwe logo voor minder validen, zoals dat in Amerika is ontwikkeld als Het Toegankelijke Symbool, dat we de omhoog geplaatste elleboog niet vergeten, want het gaat niet om een passief maar om een actief mens - zie daar ook het levenslustig opgetrokken been. In de staat New York is het nieuwe symbool al aan een opmars begonnen, waarna Oostenrijk, Nieuw-Zeeland, Australië als gidslanden zullen volgen. De Nederlandse Stichting Light for the World pleit ervoor dat het nieuwe pictogram ook in Nederland wordt ingevoerd. Bart Lont van Light for the World zegt dat Nederland voor wat betreft de toegankelijkheid voor gehandicapten ver achter ligt bij de rest van de wereld. Zo werd vorige maand bekend dat het overgrote deel van de openbare toiletten niet toegankelijk is voor rolstoelers. Ook heeft Nederland als een van de weinige landen het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap nog niet geratificeerd. Als we het nieuwe symbool in de publieke ruimte snel zouden omarmen, zou dat een mooi gebaar van goede wil zijn, zegt Lont. Obesitas verhoogt mogelijk kans op dementie Wie op middelbare leeftijd te dik is, loopt drie keer zoveel risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer als een gezonde leeftijdsgenoot. Het vetweefsel scheidt hormonen uit die mogelijk de boosdoener zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc en State University of New York Downstate Medical Centre. Mensen van 60 jaar met een BMI hoger dan 30 hebben gemiddeld genomen drie keer zoveel kans op het ontwikkelen van Alzheimer als gezonde leeftijdsgenoten. Hoe obesitas tot Alzheimer kan leiden, was nog niet bekend. Buikvet Om de relatie tussen vethormonen en Alzheimer te toetsen, onderzochten Amanda Kiliaan en Deborah Gustafson in de onderzoeksliteratuur naar de relatie tussen Alzheimer en acht soorten vethormonen. Kiliaan: Wie overgewicht heeft, heeft ook meer buikvet. Vooral dit vetweefsel is verantwoordelijk voor de uitscheiding van een grote verscheidenheid aan hormonen die invloed hebben op energiehuishouding, bloeddruk, ontstekingen en groei. De uitscheiding van vethormonen raakt verstoord bij overgewicht, omdat het vetweefsel ziek wordt. Het ligt voor de hand om het verband tussen overgewicht en Alzheimer te zoeken bij deze vethormonen. De resultaten van het onderzoek verschenen in The Lancet Neurology. Gevolgen beroerte op jonge leeftijd ernstiger dan gedacht Mensen die voor hun 50ste een beroerte krijgen, hebben een vrij gunstige levensverwachting, zo wordt algemeen aangenomen. De prognose lijkt echter minder gunstig dan gedacht. Dat tonen onderzoekers van het UMC St Radboud in het Journal of the American Medical Association (JAMA). Jonge patiënten die een beroerte overleven, hebben zelfs decennia later nog een verhoogde sterftekans; gedurende 20 jaar is de sterftekans bijna vier keer hoger dan bij leeftijdsgenoten die geen beroerte hebben gehad. Wereldwijd overlijden elk jaar 6 miljoen mensen aan een beroerte. Hoewel vooral oudere mensen het slachtoffer worden van deze aandoening, doet ongeveer 10 procent van alle beroertes zich voor bij mensen tussen de 18 en 50 jaar. In deze studie werden ruim 1000 patiënten gevolgd, die met een beroerte op jonge leeftijd tussen 1980 en 2010 het UMC St Radboud bezochten. Gedurende het onderzoek is 20 procent van de patiënten overleden. Meer dan de helft van hen is overleden aan vaatproblemen. Dit wijst erop dat onderliggende vaatproblemen waarschijnlijk de beroerte hebben veroorzaakt en daarna gewoon zijn blijven doorsluimeren. Veel onderzoek naar beroertes en ook het beleid is afgestemd op oudere patiënten. Daarom is onderzoek bij jongere patiënten ook van zo n groot belang. Een beroerte heeft een enorme impact op het leven, zeker bij relatief jonge mensen. Meer onderzoek is dan ook noodzakelijk. Bron: Boete bij te weinig gehandicapten Bedrijven die niet genoeg mensen met een beperking in dienst nemen, kunnen vanaf 2017 een boete krijgen. Volgens een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma is de boete 5000 euro per niet-ingevulde werkplek. Het voorstel is een uitwerking van afspraken in het sociaal akkoord. Daarin staat dat er in het bedrijfsleven in banen extra moeten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. De komende jaren loopt het aantal geleidelijk op. Bij de overheid moeten er banen bij. Het kabinet neemt 1 januari 2013 als ijkpunt en controleert in 2016 voor het eerst. Dan wordt bekeken of de afgesproken aantallen in 2015 zijn gehaald. Per 25 werknemers moet een bedrijf één arbeidsgehandicapte in dienst nemen. De extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen die in een sociale werkplaats werken, komen er het eerst voor in aanmerking. Bron: Bron: Bron: 6 7

5 Doen is voor ons een motto! Kees van Rooijen liep in 2013, samen met zijn vrouw Anne-Marie, een deel van de historische tocht naar bedevaartsoord Santiago de Compostella. Door Pieter Houtman en Anuschka Kruidhof Kees is 65, woont in Utrecht en leeft met de gevolgen van een herseninfarct (CVA). Via Jenny Palmen, neuropsycholoog, raakte hij bekend met Boogh, waar hij deelneemt aan een Booghkring in Utrecht. Onlangs gaf hij in twee Booghkringen in Utrecht een presentatie over zijn tocht naar Santiago. Wat hij vroeger uit de losse pols deed, kost nu wat meer moeite, maar zijn presentaties werden enthousiast ontvangen door de groepen. Zijn inspirerende verhaal gaf de redactie aanleiding tot een nadere kennismaking met Kees en zijn bijzondere tocht! Wat deed je voordat je met Boogh bekend raakte? Ik heb in Rotterdam de Sociale Academie gedaan, heb Nederlands gestudeerd en Humanistiek (niet afgemaakt). Ik werkte voor mijn CVA als zakelijk leider van enkele theatergroepen in Utrecht, waaronder Rats en de Paardenkathedraal (nu de Utrechtse Spelen). Ook was ik inhoudelijk medewerker van het Humanistisch Verbond. Sinds mijn CVA doe ik veel vrijwilligerswerk, zoals bij Boogh Afasiecentrum en op de Universiteit voor Humanistiek. Wil je vertellen wanneer je getroffen werd door hersenletsel en wat de gevolgen daarvan zijn voor jou? Ik werd zeven jaar geleden getroffen door een CVA, op 7 januari Het spreken is sindsdien lastig, vooral de gesprekken die dieper gaan, en lezen en schrijven zijn moeilijk. Mijn linkerzijde is aangedaan, waardoor mijn linkerbeen moeilijk te mobiliseren is. Hierdoor ben ik snel vermoeid. En ik heb diverse cognitieve problemen bij bijvoorbeeld planning en organisatie. Staat je initiatief om een tocht te maken naar Santiago de Compostella in relatie tot je hersenletsel? Ik ben met mijn partner gaan bedenken wat fijn was om samen te doen. Doen is voor ons een motto! Je gaat alternatieven verzinnen voor dat wat je niet meer kunt. Ik vind dat ik actief moet blijven, anders word ik ontzettend somber en depressief. Dat is het laatste wat ik wil, omdat ik daar in mijn leven al voldoende mee te stellen heb gehad. Anne-Marie houdt heel erg van lopen en wandelen, en ik wilde kijken op welk niveau ik dit aan zou kunnen. Ik ben redelijk snel na mijn CVA aan de slag gegaan met trainen. De afstanden werden groter en ik liep zelfs een paar keer meerdere dagen achter elkaar. In de jaren die volgden, hebben we drie keer een week in Italië een tocht gelopen. In 2012 ontstond het idee om de historische route naar Santiago de Compostella te lopen. Het begon duidelijk te worden dat een dergelijke tocht wellicht haalbaar was, tenminste een stuk daarvan. De vorige wandeltochten gingen redelijk en het was fijn samen. Vorig jaar zijn we de uitdaging aangegaan, en met succes! Had je een bepaalde bedoeling met deze bestemming? Ik ben erg geïnteresseerd in geschiedenis, vandaar ook de route die we bijvoorbeeld in Italië hebben gelopen: de Zoektocht naar de Etrusken. Het gaat om het gevoel voor symboliek dat je ervaart, dat is erg mooi. Kun je iets vertellen over de voorbereidingen die nodig waren om deze tocht te ondernemen? Veel trainen en wat de praktische aandachtspunten betreft: een reisorganisatie uitzoeken die onze bagage vervoerde en de overnachtingsplekken boekte. Van die dingen wilden we zeker zijn. Hoe verliep de tocht vanaf het moment dat deze begon? We zijn op Porto gevlogen en toen met de bus naar Tui aan de Spaans-Portugese grens gegaan. Hier startten we onze route en liepen we ongeveer 20 kilometer per dag. Vaak ontmoetten we andere pelgrims bij de stempelposten onderweg. We droegen een dagrugzak met proviand en picknickten in het veld. s Avonds aten we in een restaurantje. De plaatsen waar we sliepen, hadden meestal prachtige kerken en herinneringen aan pelgrims door de eeuwen heen. Na een week en ongeveer 140 kilometer, kwamen we in Santiago de Compostella aan. Dit was enigszins teleurstellend: het was er zeer druk en toeristisch. s Avonds op het grote plein, toen de meeste toeristen vertrokken waren, hing er wel een serene sfeer. Na inlevering van onze stempelkaarten kregen we een officieel certificaat als bewijs van onze tocht. De pelgrimsmis in de kathedraal hebben we ervaren als een hoogtepunt. Onderneem je nu andere initiatieven en/of heb je andere interesses ontwikkeld dan voordat je met hersenletsel te maken kreeg? En is Santiago de Compostella daar een voorbeeld van? Ja, zeer zeker, zoveel heb ik mijn hele leven nooit gelopen. Dit heeft ook met Anne-Marie te maken: wij kennen elkaar nu negen jaar, dus de langste tijd mét hersenletsel. We zijn op zoek gegaan naar alternatieven voor bijvoorbeeld een goed gesprek. We voelen ons verbonden in het lopen, dat heeft geen woorden nodig. En ja, Santiago de Compostella is daar een voorbeeld van. 8 9

6 Wat is voor jou de belangrijkste motivatie om een dergelijke tocht te maken? De sportieve prestatie en de verbondenheid met Anne- Marie. Ik vind ook een zekere spiritualiteit in het lopen in stilte; met je eigen gedachten zijn, genieten. Zijn jullie van plan in de toekomst nog een tocht te maken? Absoluut! We zijn al vergevorderd met het plannen van de volgende. We willen in september 2014 een ander stuk van dezelfde route lopen en vertrekken vanuit Le Puy in Frankrijk. Alleen dit keer draagt Anne-Marie de meeste bagage en zoeken we onderweg zelf een plek om te overnachten. O CD-recensie door Pieter Houtman David Gray - Mutineers nbeperkt houdbaar David Gray (13 juni 1968) laat weer van zich horen. Daar ik u in een eerdere uitgave van Boogh magazine in een concertverslag meenam naar Londen, is het misschien niet heel verrassend dat ik ook de nieuwe langspeler van deze Britse singer-songwriter met u wil delen. De in Sale geboren liedjeskunstenaar, die overigens in Ierland doorbrak, zette in 1998 een muzikale standaard met het album White Ladder. In tegenstelling tot wat ik onlangs in muziektijdschrift Oor las, dat de release in 2000 plaatshad, heeft het album getuige de achterzijde van de hoes toch echt in 1998 het licht gezien. Maar dat terzijde. Wie ben ik om Oor tegen te spreken? Op Mutineers ontbreken de klein gearrangeerde melodieën, de liedjes waarop David Gray zichzelf enkel begeleidt met piano of gitaar. Op eerdergenoemd album kwamen die wel voor, en op zijn nieuwe album mis ik ze. Gray geeft hier wel ruimte aan celliste Caroline Dale. Die samenwerking heeft voor mij in twee opzichten een meerwaarde. Enerzijds neemt haar cello vooral in Last Summer een prominente en mooie rol in. Anderzijds werd ik door Caroline Dale teruggevoerd naar de film Hilary and Jackie en de daarbij behorende muziek, een streling voor het oor! Mede doordat de soundtrack van Hilary and Jackie een historische uitvoering van Elgars celloconcert bevat, vertolkt door celliste Jacqueline du Pré (de film is gebaseerd op haar noodlottige levensverhaal). Het is daarom voor mij boeiend om Dale, behalve op een live dvd van David Gray, ook weer op zijn meest recente schijfje terug te horen! Mutineers is voor mij persoonlijk zeker niet het beste album van David Gray, maar het is beslist het beluisteren waard! Dat komt mede door de single Back In The World, waar het album mee opent, een liedje waarin Gray zich bewijst als singer-songwriter die zijn vak verstaat. Aansluitend volgt nog een aantal inspirerende songs. Even inspirerend als buitenaards klinkt Birds of the High Arctic. David Gray heeft, zoals in Oor is te lezen, deze keer eerst zijn teksten geschreven en daarna de muziek, om zo meer aandacht te besteden aan zijn zang, maar dat hoor ik niet terug op Mutineers. Integendeel eigenlijk, want waar een track nog wel eens relaxed begint, ontpopt de stem van Gray zich in mijn oren te vaak tot een ietwat geforceerde klank. Snow in Vegas vind ik daar een voorbeeld van. Tot slot een liedje waar wederom ook Oor aan refereert: Cake and Eat It. De meerwaarde van een compleet album ten opzichte van hoe muziek tegenwoordig veelal wordt afgenomen, is dat er nog een kop en staart aan zit en dat brengt bij een (goed) album een bepaalde sfeer met zich mee. Daar slaagt David Gray over het algemeen goed in. Alleen Cake and Eat It is een soort spelbreker hierin; het doet onvoldoende recht aan het album en brengt het enigszins uit balans. Ondanks dat en de titel Mutineers (muiters, oproerlingen), die een andere verwachting wekt, is Mutineers wederom een melodieuze cd geworden die nergens soft klinkt. De kracht van David Gray! Column Krabbeltje zetten In het dagelijks leven zijn er heel veel beslissingen en documenten die je met een handtekening moet bekrachtigen. Door de voortgang van mijn spierziekte kan ik al een jaar of elf, twaalf geen handtekening meer zetten. En dan? Dan heb je een probleem. Positief is wel dat je tegenwoordig steeds meer zaken op internet kunt afhandelen door iets digitaal te ondertekenen, bijvoorbeeld je belastingaangifte. Maar er blijft toch heel veel over waarbij je met de ouderwetse pen een document van je handtekening moet voorzien. Mijn spieren hebben nooit helemaal optimaal gefunctioneerd. Als jong kind liep ik nog wel, al ging het steeds moeizamer. Toen ik elf jaar was kreeg ik mijn eerste elektrische rolstoel en behoorde lopen tot mijn verleden. Met mijn armen en handen kon ik langere tijd nog wel iets, hoewel de kracht al snel minder werd. Met een pen schrijven heb ik nog redelijk lang gekund. Op mijn scholen kon ik ook op dat gebied gewoon goed meekomen. Later ben ik nog secretaris geweest van het bestuur van zowel een scoutinggroep als een jongerengroep. Tijdens vergaderingen heb ik heel wat kladblokken volgeschreven. Maar het kostte me wel steeds meer moeite door het verdere afnemen van mijn spierfunctie. Het schrijven ging daardoor langzamer, het vasthouden van een pen vergde steeds meer energie. Op een bepaald moment ging het dus helemaal niet meer. Een handtekening zetten ging nog net, en die situatie bleef zo tot het soms wel, soms niet ging. In die tijd liet ik wel eens iemand anders mijn handtekening op iets zetten. Het iemand anders laten tekenen kwam steeds vaker voor. Wat later kon ik een pen alleen nog met heel veel moeite vasthouden, maar verder kon ik er niets meer mee. Op internetbankieren ging ik over toen ik er zelf nog voor kon tekenen. Op een keer kreeg ik een document terug met de mededeling dat de handtekening niet overeenkwam met de vorige. Zo kon het dus niet meer, maar hoe wel? Een stempel laten maken van mijn handtekening? Ja, kan, maar dat is een risico; stel die stempel wordt gestolen. Ik las van iemand die in een soortgelijke situatie een duimafdruk bij de notaris vast had laten leggen. Dit werd meestal geaccepteerd maar niet bij bankzaken. Steeds met de duim in de inkt zie ik ook niet zitten, bovendien moet iemand anders mijn duim beetpakken, ook niet ideaal. Gert-Jan van Zetten Toen ik in die tijd een nieuwe identiteitskaart nodig had, die je ook moet ondertekenen, hebben we gebeld naar de gemeente en het probleem voorgelegd. Daar was een oplossing voor: op die kaart kwam te staan dat ik niet in staat ben om te tekenen. Bij de bank (passen, nieuwe rekening openen, een rekening aan internetbankieren toevoegen) en het zorgkantoor (PGB-verantwoording en zorgovereenkomsten) legde ik ook het probleem van het niet kunnen tekenen voor. Die kwamen gelijk met het te zware geschut van een wettelijk vertegenwoordiger aan, maar dat is toch echt bedoeld voor mensen die zelf geen beslissingen kunnen nemen. En daar zit mijn probleem niet. Een lichter alternatief is dat je iemand machtigt. De machtiging niet kunnen tekenen is op te lossen door het bij een notaris te laten doen. Maar een machtiging zit in de hoek van beslissingen die je niet zelf kunt nemen. Ook de machtiging vind ik veel te ver gaan. Ik kan alleen en uitsluitend om een fysieke reden niet tekenen. Je kunt zeggen: wat maakt het uit, als er maar getekend kan worden, maar het gaat tegen mijn gevoel van eigenwaarde in. Lichamelijk gezien lever ik mijn hele leven al in, dan voel ik er niets voor om ook nog eens formeel een deel van mijn verstand in te moeten leveren. Ik bedacht dat iemand anders zijn/haar eigen handtekening kan zetten met i.o. (in opdracht) ervoor. Want dat is wat het is. Meestal gaat dat goed, totdat ik twee jaar geleden mijn verantwoordingsformulier van het zorgkantoor terugkreeg omdat deze niet was ondertekend door de budgethouder of diens wettelijk vertegenwoordiger. Nadat ik via de mail mijn probleem had uitgelegd, inclusief het punt van die vertegenwoordiger, kwam de oplossing uit de bus: ik kan een kopie van mijn identiteitskaart opsturen, waardoor in ieder geval op basis van de handtekening mijn verantwoordingen niet meer afgekeurd zullen worden. Voor het openen van een nieuwe bankrekening of het koppelen van een rekening aan internetbankieren heb ik nog geen oplossing. Een krabbeltje zetten is voor sommigen dus niet zo simpel als het lijkt. Het is een probleem waarvoor een universele, voor iedereen duidelijke oplossing moet komen

7 Activiteit uitgelicht In iedere uitgave van Boogh magazine wordt een activiteit die in een van de locaties van Boogh op het programma staat in de schijnwerpers gezet. We richten ons vizier deze keer op de activiteit VTS bij Boogh Amersfoort. Door Lavinia Boelen Naar kunst kijken een hele kunst! People in the Sun - Edward Hopper In het halfdonker kijkt een groep mensen geconcentreerd naar een groot scherm met daarop een afbeelding van een schilderij. Wat zie je? vraagt de medewerker. Het lijkt een eenvoudige vraag, maar bij de methode VTS, oftewel Visual Thinking Strategies, is het een van de drie kernvragen. Wat is VTS? Visual Thinking Strategies staat voor visuele denkstrategieën en is als methode oorspronkelijk ontwikkeld om bezoekers van musea bewuster naar kunst te laten kijken. Het bleek een mooi model om als groep met elkaar in gesprek te gaan, vooral omdat er geen oordeel zit in datgene wat je ziet. Er is geen goed of fout, er is alleen de beleving en de eigen onderbouwing. Van daaruit wordt het ook aangeboden aan onder andere groepen schoolkinderen. De succesvolle methode, die inmiddels veel wordt toegepast in het Amerikaanse onderwijs, stimuleert het kritisch-analytisch denken, geeft kinderen zelfvertrouwen, verbetert de taalontwikkeling én leert sociale vaardigheden aan, zo blijkt uit onderzoek. Toepassing in Nederland Neuropsycholoog en kunstzinnig therapeut René ter Horst van Reade, de organisatie die is ontstaan uit de fusie tussen Revalidatiecentrum Amsterdam en het Jan van Breemeninstituut, heeft de methode naar Nederland gehaald omdat hij ervan overtuigd was dat deze methode ook zeer geschikt zou kunnen zijn voor mensen met hersenletsel. Inmiddels zijn verschillende zorgmedewerkers opgeleid volgens deze methode, inclusief medewerkers van Boogh. Voor Reade is de samenwerking met Boogh ook interessant om het effect van VTS te onderzoeken. Gerrie Afman, medewerker Boogh Amersfoort: Ik las een artikel in de krant over de inzet van VTS voor mensen met hersenletsel en was gelijk enthousiast. Het sloot erg aan bij mijn eigen ervaringen met kunst bekijken en bespreken in groepsverband. Ik vond het dan ook erg leuk dat ik de cursus heb kunnen doen. Hoe werkt het? De methode kenmerkt zich door de drie kernvragen: Wat gebeurt er in deze afbeelding, waaraan zie je dat en wat kunnen we nog meer ontdekken? Gerrie: Het is heel belangrijk om je aan deze drie vragen te houden. Dat is soms best lastig, want het kan verleidelijk zijn om op elkaar te reageren. Verder vat ik steeds samen wat er gezegd is om te controleren of we elkaar goed begrepen hebben en wijs ik met een speciaal lampje punten aan. Meningen mogen gewoon naast elkaar bestaan; er is geen goed of fout. VTS stimuleert op deze manier niet alleen het bewust kijken, maar bijvoorbeeld ook het spraak- en concentratievermogen. Een van de cliënten geeft aan: Het is erg leuk om met elkaar naar kunst te kijken. Ik zie allemaal dingen voorbijkomen die ik anders niet zo snel zou zien. Het kunnen schilderijen zijn, maar ook kunstfoto s of foto s van beelden. Soms denk ik dat ik alles al wel gezien heb, maar dan is het heel grappig om te ervaren dat iemand anders er weer iets heel nieuws in kan zien! Een dame steekt haar duim omhoog: dit is geweldig om te doen! Het is een grote wens om met elkaar in een museum een aantal kunstwerken te bespreken. Er is inmiddels contact met het Mondriaanhuis in Amersfoort. De methode VTS wordt gebruikt als onderdeel van behandeling en begeleiding, en binnen het Afasiecentrum. Boogh Afasiecentrum Amersfoort & Veenendaal hebben hun deuren geopend! Boogh Afasiecentrum is uitgebreid van haar basis in Utrecht met twee nieuwe locaties. In april heeft Afasiecentrum Amersfoort haar deuren geopend, waar deelnemers elke vrijdag welkom zijn. Mensen uit Veenendaal en omstreken kunnen sinds mei elke dinsdag terecht in Afasiecentrum Veenendaal. Door Denise Chin-A-Kwie, logopediste Boogh Afasiecentrum Boogh Afasiecentrum biedt begeleiding en behandeling aan mensen met afasie in de chronische fase. Het gaat om professionele, vraaggerichte zorg met als doel beter te kunnen meedoen in de maatschappij. Er wordt gewerkt aan doelen op het gebied van communicatie, zelfredzaamheid en leren omgaan met afasie. We werken in kleine groepen, waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor de cliënten en hun doelstellingen. Deelnemers leren elkaar daardoor ook goed kennen. Dat voel je in de prettige sfeer die in de groepen heerst. Wat doet Boogh Afasiecentrum Het aanbod op beide locaties varieert en is afhankelijk van de wensen en hulpvragen van de cliënten. Momenteel bieden we bijvoorbeeld diverse communicatiegroepen. Hierin kan in gesprek met elkaar geoefend worden met het overbrengen van een boodschap op verschillende manieren. Dit kan zijn sprekend, maar ook met behulp van een communicatieboek/ipad, schrijven, tekenen of gebaren. Tijdens de actualiteitengroep wordt de tijd genomen om het nieuws van de week te bespreken. Communiceren door middel van kunst staat centraal in de Visual Thinking Strategies-groep. Door het beschrijven van kunstwerken wordt het denken in taal en de woordvinding gestimuleerd. (Zie ook het artikel op blz 12) Daarnaast wordt in de centra veel gewerkt met de ipad. In de ipad-groep leren deelnemers omgaan met de tablet als communicatiemiddel en maken ze kennis met diverse oefenprogramma s. Ook oefenen met een dagje erop uit gaan, en alles wat daarbij komt kijken, is mogelijk. Zo hebben we met de groep in Veenendaal een expositie van Boogh bezocht. De cliënten hebben de dag van A tot Z gepland. Zo kunnen ze in de praktijk oefenen met plannen, het bestellen van een hapje of drankje en eventueel met het reizen met openbaar vervoer. Lotgenotencontact in de buurt Nu de centra dichter bij de cliënten zijn gebracht, ontstaat ook makkelijker onderling contact tussen deelnemers en partners van deelnemers buiten het afasiecentrum. Iedereen woont namelijk bij elkaar in de buurt. Daarnaast is het nu voor een aantal cliënten mogelijk om zelfstandig naar het centrum toe te komen. Dat geeft een stuk autonomie terug. Dit is een van de mooiste resultaten van de nieuwe centra. De centra zijn volop in groei en ontwikkeling. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! De film over Boogh Afasiecentrum De wijze waarop Boogh Afasiecentrum werkt, wordt helder weergegeven in een zeer recente film. Deze kunt u bekijken op of door op YouTube te zoeken op Boogh Afasiecentrum. Voor algemene informatie of voor het bestellen van folders kunt u contact opnemen met het secretariaat via Voor inhoudelijke vragen of het maken van een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Denise Chin-A-Kwie, logopediste, via of

8 Stellingname Een lezerspanel wordt geconfronteerd met een prikkelende stelling. Ieder panellid geeft zijn of haar mening, voor of tegen. Het panel bestaat uit cliënten en medewerkers van de verschillende locaties van Boogh. De stelling luidt: De bezuinigingen in de zorg hebben alleen maar negatieve gevolgen. Reactie Margré Weeda - coördinerend begeleider Boogh Harmelen Ik voel angst en onzekerheid. Angst dat de zorg afbrokkelt en onzekerheid omdat ik niet weet hoe in een korte tijd steunstructuren opgebouwd moeten worden. Moeten? Ja, want het is de wens vanuit het beleid om zoveel mogelijk op eigen kracht te doen en op te vangen in het eigen sociale netwerk. Hoe gaan we dat doen in een individualistische maatschappij? Uitgaan van kracht, uitgaan van mogelijkheden is een prachtig beginsel om naar de mens te kijken. Ik was in de veronderstelling dat dit de visie is van waaruit al jaren gewerkt wordt binnen Boogh, waarbij tegelijkertijd grote aandacht bestaat voor het creëren van een omgeving waarin beperkingen opgevangen worden door hulpmiddelen, door dagstructuren, door begeleiding, en door tijd, aandacht en ruimte te geven aan mensen. Mensen die zoeken naar een nieuwe balans in hun bestaan, dat overhoop is geschoffeld door het ontstaan van letsel. Wat kun je meer doen dan een vorm van troost te bieden in een omgeving door samen te zijn en mogelijkheden te (her)ontdekken? Er zijn ook grenzen aan de eigen kracht van mensen. Ik ben bang dat die grenzen niet overal gesignaleerd worden, want er zijn zoveel niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel. Onlangs zei een cliënt tegen me: Ik vind het zeer confronterend als iemand mij vraagt iets te doen wat ik niet kan, en er wordt gezegd: Probeer het eerst even. Alsof je moet bewijzen dat je hersenletsel hebt. Het raakt me. Ik wil hopen dat het goed komt, dat we in Nederland nog kwaliteit van zorg kunnen leveren. Mijn collega zei: Hoop is uitgestelde teleurstelling! en die zin spookt geregeld door mijn hoofd. Reactie Steven Reijndorp - cliënt Boogh Amersfoort De stelling klopt hellemaal. Alleen wat ik er nu zo jammer vind, is dat wij dit drie jaar geleden ook al hadden kunnen weten, dat deze maatregelen van de regering ons erg zouden gaan raken. Maar toen zei men dat dit allemaal wel mee zou vallen, omdat er genoeg tijd zou zijn om de overgang van het beleid van het Rijk naar de gemeente te regelen, en dat we ons vooral geen zorgen hoefden te maken over deze overgang, want het zou allemaal beter worden. Sterker nog: men beweert dit nog steeds, alleen zitten we nu wel in tijdnood. De gemeentes hebben al om uitstel gevraagd, maar dit gaat waarschijnlijk niet meer gebeuren; het is immers over een paar maanden al 1 januari, dus daar is het nu al te laat voor. Kortom, het is gewoon een ordinaire bezuiniging geweest over de ruggen van diegenen die dat eigenlijk niet kunnen hebben. Reactie Marloes van Zoelen - cliënt Booghkring Utrecht Ik vind deze stelling te veelomvattend en complex om in een paar zinnen op te reageren. Wat mij betreft gaan de bezuinigingen in de zorg op veel plekken echt te ver en schieten ze hun doel voorbij. Daar staat tegenover dat ik ook voorbeelden heb gezien van situaties waarvan ik (als bedrijfskundige) denk: nou, dat kan best wat efficiënter en dus goedkoper geregeld worden met hetzelfde of zelfs een beter resultaat. Reactie Ilse Claessen - Arbeidsbegeleider Boogh Arbeidsre-integratie Zoals we het nu zien en inschatten, zijn er nog weinig voordelen. Er komen veel werklozen bij en de kwaliteit van zorg is niet te garanderen. Mensen die niet helemaal zelfstandig kunnen meekomen in deze maatschappij lijken steeds meer aan de zijlijn te staan. Dit in tegenstelling tot wat de Participatiewet beoogt. Verandering is altijd lastig en het blijft moeilijk, voor velen, om zich een beeld te vormen van hoe de toekomst eruit komt te zien met deze nieuwe maatregelen. Een voordeel kan zijn dat door deze veranderingen wel nieuwe inzichten en werkwijzen afgedwongen worden en dat hoeft niet per definitie negatief te zijn. De mens is inventief en ook hier gaan we onze weg weer in vinden, maar wellicht is dat deze keer te naïef gedacht van mij... Reactie Faakje van Veen - maatschappelijk consulent Boogh Amersfoort en Baarn Ik ben het niet eens met de stelling dat er ALLEEN MAAR negatieve effecten zullen zijn door de bezuinigingen in de zorg. Ik denk dat er zeker negatieve gevolgen zullen zijn en dat er mensen zijn die flink last zullen krijgen van de veranderingen, maar daarnaast dwingen bezuinigingen iedereen om weer eens anders te kijken naar de zorg en hoe alles geregeld is. We worden gedwongen te zoeken naar nieuwe oplossingen en mogelijkheden. Dat kan ook nieuwe kansen geven. Wat en hoe? Daar zullen we met zijn allen heel hard en creatief over na moeten denken! Emile Roemer onder de indruk van zorg Boogh Op 16 juni bracht Emile Roemer, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, een bezoek aan Boogh Utrecht Leidsche Rijn. De SP is een groot pleitbezorger van goede, bereikbare en betaalbare zorg voor iedereen. Emile Roemer bezocht Boogh om in gesprek te gaan met mensen met hersenletsel en van hen te horen wat de aankomende wijzigingen in het zorgstelsel voor hen betekenen. Roemer toonde zich aangenaam verrast over de kwalitatief goede zorg die Boogh biedt tegen een relatief lage prijs. Door de zorg die Boogh biedt kunnen mensen thuis blijven wonen en wordt voorkomen dat ze naar een verzorgingstehuis moeten. Tijdens het bezoek heeft Boogh duidelijk gemaakt hoe belangrijk specialistische zorg en begeleiding voor mensen met hersenletsel is. Roemer ging in gesprek met Hetty van Oldeniel (directeurbestuurder van Boogh) en Barbara Stam (manager Boogh Utrecht Leidsche Rijn). In dit gesprek hebben zij hun zorg erover uitgesproken dat specialistische ondersteuning voor mensen met hersenletsel niet meer mogelijk zal zijn in een generalistische aanpak zoals de die nu door de gemeente wordt voorgestaan. Bij de overgang van AWBZ naar Wmo zullen mensen met hersenletsel tussen wal en schip vallen door het gebrek aan specifieke kennis van de aandoening en de daarvoor beschikbare budgetten bij de gemeenten. Hetty benoemde het voornemen van staatssecretaris Van Rijn om een uitzonderingspositie te creëren voor de begeleiding van mensen met hersenletsel bij de overgang naar de Wmo. Roemer gaf aan dit punt mee te zullen nemen en in te brengen in de zorgdebatten. (Noot van de redactie: inmiddels is op 8 juli de Wet langdurige zorg de Eerste Kamer gepasseerd, zonder specifieke uitzonderingen voor de groep mensen met hersenletsel). Vervolgens ging Roemer in gesprek met medewerkers en cliënten van Boogh. Roemer was geraakt door de persoonlijke verhalen van de cliënten en de impact die de op handen zijnde veranderingen op hen hebben. De SP zal zich in blijven zetten voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen

9 BooghGoeds nieuwe trends, voor iedereen iets unieks en origineels BooghGoed heeft samen met ontwerpster Trine Kornum de kaders uitgezet voor het ontwerpen van een nieuwe collectie producten. Het eindresultaat zijn drie prachtige trends, waarmee een herkenbare collectie zal worden gemaakt. Hoe het allemaal begon Begin 2013 kwam ontwerpster Trine Kornum voor het eerst bij Boogh. Boogh zat op dat moment midden in het In voor zorg-traject en was bezig met het maken van nieuwe producten voor de BooghGoed-collectie. Trine is ontwerpster en heeft jarenlang bij de Bijenkorf gewerkt als etaleur en adviseur visual merchandising (visuele verkoop). Daarnaast werkt ze als productontwerper; ze ontwerpt collecties woonaccessoires voor haar eigen merk of voor andere merken in binnen- en buitenland. Trine had dus precies de expertise die Boogh nodig had om een professionaliseringsslag in de BooghGoed-collectie te maken, waarbij commerciëler gekeken wordt naar onze producten. Door Trine Kornum en Marian Kok Drie trends voor Boogh Trine heeft voor Boogh drie trends vastgesteld waarbinnen ontworpen zal worden. Als inspiratie voor de drie trends heeft ze eerst de positionering van BooghGoed vastgesteld. Dus wat wil BooghGoed uitstralen? Moeten we trendzetters zijn, avant-garde? Extreem schokkerend of keurig chique? De uitkomst is dat BooghGoed-producten actueel moeten zijn, de mode volgend, zodat de klant de trend herkent. BooghGoed is onderscheidend door haar verrassende en originele ontwerpen. Uiteraard is de keuze voor deze trends afgestemd op wat de cliënten kunnen en graag doen. Zij werken veel met hout en keramiek, wat past bij een natuurlijk thema, en met textiel, wat zich uit in een handwerkthema. Ook wordt er fijn gewerkt met papier, wat de inspiratie werd voor de trend Folded. De combinatie van wat er nu speelt in de markt, de mogelijkheden van de cliënten en een eigenzinnige Booghtwist leidde tot de drie trends. Zo is Urban Nature (Stadsnatuur) een thema geworden. Hierbij worden natuurproducten als hout en wol gecombineerd met stadse materialen als koper en beton. Crafted onderscheidt zich door oude handwerktechnieken in een nieuw jasje te steken, zoals het weven van een laptophoes en het breien met verrassende materialen in aparte kleurcombinaties. Cliënten werken ook graag met mozaïek. Dit kan terugkomen in zowel Urban Nature als Crafted, maar dan in een andere vorm dan bij traditionele kunstwerken. Folded is het buitenbeentje in de trends en is geïnspireerd op de traditionele Japanse origamikunst: strakke geometrische vormen met verfrissende toevoegingen. Dit is zeer populair in de markt en daagt de cliënten uit om mooie ontwerpen te maken. Trine zag dat er sterke producten gemaakt werden en was onder de indruk van het niveau van sommige producten en de diversiteit binnen Boogh. Ze zag echter wel dat de producten qua ontwerp en stijl erg uiteenliepen. Boogh kon goed ondersteuning gebruiken bij het maken van een herkenbare collectie. Ik werk altijd volgens een concept, een houvast in de vorm van beelden, dat de trend weergeeft waar ik naartoe wil: de sfeer, de materialen die ik moet gebruiken om daar te komen, de kleuren, technieken en vormen. Toen ik begin dit jaar begon bij Boogh zag ik dat het houvast ontbrak om een heldere stijl te communiceren, die gebruikt moet worden als leidraad voor het ontwikkelen van de producten voor BooghGoed. Het is belangrijk dat we niet alle kanten op vliegen, maar een herkenbare BooghGoed-collectie neerzetten. Door het op een hoger niveau te tillen, worden de producten gekocht, gewoon omdat het zo n sterk collectie is, die je niet kunt laten liggen, aldus Trine

HERSENEN IN DE TOEKOMST

HERSENEN IN DE TOEKOMST HERSENEN IN DE TOEKOMST Jaargang 8, nummer 3, december 2014 Column: De laatste X Gert-Jan van Zetten Grote lokale verschillen in zorg gehandicapten Schildersucces in de werkplaats 1 Redactioneel Inhoud

Nadere informatie

BooghGoed verspreidt zich door

BooghGoed verspreidt zich door BooghGoed verspreidt zich door Midden-Nederland! -Margreet Takken Jaargang 7, nummer 3, december 2013 Opening BooghGoed webwinkel Column Steeds dichter bij elkaar Activiteit uitgelicht Productmatig werken

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Een goed gesprek is het halve werk

Een goed gesprek is het halve werk Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit Nummer 4 september 2014 AanZet Wmo een feit En verder Meer aandacht voor bewoners aangepaste woningen Nieuwe wetten maken scholing adviseurs noodzakelijk Jonge talenten geven EK zwemmen extra kleur In

Nadere informatie

synchroon Joost Veens ski-kampioen! Syndion zoekt logeergezinnen en gezinshuizen Zorg leer je niet uit een boek

synchroon Joost Veens ski-kampioen! Syndion zoekt logeergezinnen en gezinshuizen Zorg leer je niet uit een boek synchroon ZOMER 2009 1e JAARGANG NUMMER 1 Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een beperking, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt.

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Zesde jaargang, nummer 3, juli 2012 WMO MAGAZINE

Zesde jaargang, nummer 3, juli 2012 WMO MAGAZINE Zesde jaargang, nummer 3, juli 2012 WMO MAGAZINE Hannie van Leeuwen Karin Spaink Columniste Conny Bellemakers: Een beetje bijdragen is al zinvol Windesheim Informatiecentrum 0900-8899 (lokaal tarief) www.windesheim.nl

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

Wmo inzicht. Rutte en Samsom aan zet. Expertmeeting verantwoording. oktober 2012 nummer 2. In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl

Wmo inzicht. Rutte en Samsom aan zet. Expertmeeting verantwoording. oktober 2012 nummer 2. In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl Wmo inzicht Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl oktober 2012 nummer 2 ❸ Rutte en Samsom aan zet ❺ Expertmeeting verantwoording In dit e-zine: Groningen over de grenzen heen 17 AGENDA ❻ Aan de keukentafel met

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Jaargang 2 Editie maart 2014

Jaargang 2 Editie maart 2014 ZO! Informatiekrant voor medewerkers en vrijwilligers Jaargang 2 Editie maart 2014 Helemaal van slag door een appje Pag 10 Dilemma: wanneer wel en wanneer geen vrijwilliger? Fysiotherapie: wel of niet

Nadere informatie

Ontmoeting Rob Hillebrand en Randy Martherus 2013 is het begin van een nieuwe fase. VERBINDEN Hoe je samenwerkt met collega s en de buitenwereld

Ontmoeting Rob Hillebrand en Randy Martherus 2013 is het begin van een nieuwe fase. VERBINDEN Hoe je samenwerkt met collega s en de buitenwereld BIJVGZ sociaal jaarverslag Coöperatie VGZ 2012 VERBINDEN Hoe je samenwerkt met collega s en de buitenwereld HOE TROTS BEN JIJ? Verhalen over plezier in het werk JAAROVERZICHT Hoogtepunten van 2012 voor

Nadere informatie

MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING

MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING MagaSien #3 KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES nummer 3 / 2014 voor mensen met een verstandelijke beperking INHOUD

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Onderzoek De Kanteling

Onderzoek De Kanteling Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek De Kanteling Kwalitatief onderzoek onder Wmo-cliënten Drs. G. Eijkhout 2013 GEMEENTE CULEMBORG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Kwalitatief onderzoek

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

DE VIRTUELE KLAS. Deeltijd volwassenonderwijs met behulp van

DE VIRTUELE KLAS. Deeltijd volwassenonderwijs met behulp van DE VIRTUELE KLAS Deeltijd volwassenonderwijs met behulp van Het verhaal van een succesvolle audit in het kader van accreditatie in het Hoger Onderwijs 1 INHOUD Te hard voor de troepen uithollen werkt niet.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 1 6 e jaargang nr.1 maart 2014 Philip p a g i n a 4-7 p h i l i p 2 Nieuwsbrief Z e l d Z a a m Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 3 Inhoud Wolf Hirschhorn Philip 4 Thema Mantelzorg

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie