GETROKKEN UIT SATANS KLAUWEN. Bekering van Mevrouw Cor Jiske te Papendrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GETROKKEN UIT SATANS KLAUWEN. Bekering van Mevrouw Cor Jiske te Papendrecht"

Transcriptie

1 1 GETROKKEN UIT SATANS KLAUWEN Bekering van Mevrouw Cor Jiske te Papendrecht Meegedeeld door de Eerwaarde heer A. de Redelijkheid Godsdienstonderwijzer in de Nederlands Hervormde Kerk STICHTING DE GIHONBRON MIDDELBURG 2004

2 2 Geachte vriendin Riek Ouderkerk aan de Vecht, 24 augustus In uw laatste brief liet u doorschemeren, dat u van dat wonder gehoord had, dat een vrouw krachtdadig tot God bekeerd was. Hoewel ik het aan niemand nog uitvoerig geschreven heb, zal ik het voor deze keer eens doen en het u schrijven. Ik ging 11 december 1947 in Dordrecht een avondbeurt doen. Ik heb niet opgemerkt, dat een vreemdsoortige vrouw onder het gehoor zat. Maar het kerkbestuur zag, dat zij zat te spotten. Hoe kwam zij daar? Haar man was afkomstig uit Dordt, nu wonen zij in Papendrecht. En heet J. Jikse, Julianastraat 3. Van zijn 16 jaar is hij de zee gaan bevaren. En heeft een Godvruchtige opvoeding verwaarloosd. Eind november was hij thuis, en ging zijn ouders bezoeken in Dordt. Daar zaten 3 mensen uit 's - Gravendeel. Een man, vroeger de schrik van het dorp, maar nu krachtdadig tot God bekeerd, zat zijn weg te vertellen. In plaats dat hij nu wegliep, zoals anders, bleef hij bij het gesprek. Zijn ouders vonden het al groot dat hij bleef zitten. Zijn geweten werd ontroerd en er kwamen tranen. Hij werd verlegen met zijn houding. Opzichtelijke kleding, gele schoenen, en schoof ze onder tafel. Ontdaan kwam hij bij zijn vrouw. Hij begint wat anders. Op zondag 't gebeurde van aardappelen schillen, groenten schoonmaken voor de volgende dag. En zegt tegen zijn vrouw, wat ik niet meer kan doen behoeft u niet te doen. De andere dag zegt hij: ik ga naar de kerk. Zij dacht: als je dan maar naar de Ger. Kerk of Herv. Kerk gaat en niet naar die zwarte petten kerk van Colijn. Maar hij ging naar die oefenaar Colijn. Ze hebben een dochtertje 11 jaar, die al jaren zelf ter kerk gaat. Die lieten ze maar lopen. Volgende zondag gaat hij weer. De vrouw zei nog tegen de oudste zoon, nu moet je niet meer naar 't voetballen gaan vanmiddag, want je vader wil het niet hebben, je moet de andere kant maar uit gaan wandelen. Toen brak die bewuste Donderdag aan. Hij zei: ik ga vanavond naar de kerk in Dordt (zij was spiritist en genas mensen las magnetiseuse). Zij kwam juist uit Dordt bij de zieken vandaan. Er was geen tijd om te eten en zo zegt zei: ik ga mee. Haar man drong haar niet, maar van achteren te zien, de Heere dreef er haar heen. Toen ze eenmaal in de kerk wam, kreeg ze te denken: wat moet ik hier? Ze keek eens rond en zag de mensen zitten. Ze zegt: allemaal huichelaars en dan zo in 't zwart, allemaal huichelaars. Daar zit er een met haar handen samen: zeker bidden, ook al zoo 'n huichelaar. Ik heb altijd gezegd, dat de wereld vol huichelaars zit. Hoe kom ik hier vandaan. Intussen was ik op de stoel gekomen. En zij ging maar door met spotten Het bestuur zag dat en hield haar in 't oog. (Toen ik in januari weer kwam, vertelden die mensen dat). En toen even voor de tussenzang de Heere de pijl in haar hart schoot, zagen de mensen ook, dat zij ophield met spotten en strak ging zitten luisteren. Ik las over Jesaja 55:5. "Het volk dat U niet kende, zal tot U lopen." Tegen de tussenzang verklaarde ik hieruit: elk mens in de staat van zijn Godsvervreemding. En het treft haar. En op de dadelijkheid wordt zij als een diep rampzalig mens buiten en zonder God in haar eeuwig ongeluk gezet. En zo laat ik zingen: Al de heid'nen, door Uw handen, Psalm 86.

3 3 En ze valt in voor God en ging zitten vragen: Heere, mocht ik dat eens verstaan. De kerk ging uit, een man spreekt haar aan: daar zal u wel wat van verstaan hebben. Zij zegt: hij heeft voor mij alleen gesproken. Die man verwonderde zich over dat antwoord. Zij komt met haar man radeloos thuis. Op straat bemerkte hij 't al, want het ging er ontzettend aan toe. Toen zijn er 3 dagen en 3 nachten aangebroken, dat twee machten tegen elkander opstonden. De ene macht wilde haar houden en de andere macht wilde haar hebben. Dat kostte haar in 3 dagen 10 pond vlees. Zij was 's nachts doornat van 't zweten, of ze zo uit de sloot kwam. Maar het tijdstip brak aan, dat de duivel haar moest loslaten. En de Heere won het. In diezelfde dagen kwamen de mensen nog om voorspellingen en genezingen. Ze was immers spiritist. Al die mensen, 200 in getal, heeft ze dood en eeuwigheid aangekondigd en dat de weg van het spiritisme een weg is naar de eeuwige rampzaligheid. Dag aan dag heeft ze gesproken. Toen is er in al die benauwdheden een waarheid in haar hart gevallen, waar hoop uit geboren is. Maar in een ontzettende weg is alles gegaan. Zij werd voor de dood en de eeuwigheid geplaatst, zij werd koud en stijf als een lijk, en toen ze haar laatste adem zou uitblazen, om voor de Rechter te verschijnen, en in een poel van eeuwige ellende te storten, zette de Heere haar uit de dood in het leven over, en werd zij wedergeboren in Hem. Christus werd haar geopenbaard als de Weg, de Waarheid en het Leven. Terwijl zij de dood had verdiend. Dat is in de tijd van enkele weken gepasseerd. Elke maand, als ik in Dordt kwam, soms 2 maal per maand, werd het geval besproken. Maar ik wens voorzichtig te zijn, en er zelf niet tussen te kruipen. Ik zei tegen die mensen: dat heeft God gedaan, ik kan geen spiritist bekeren. Ze zeggen: ga er eens heen. Nu, ik ging 8 Juni weer naar Dordt en ontmoette vriendinnen op de pont, die naar ter kerk gingen. Die verhaalden de vorderingen. Zij bewogen mij om na de dienst een bezoek bij die vrouw te brengen. Dat de Heere mij als middel had gebruikt en dat zij een betrekking op mij had. Ik ging er heen, zij was niet ter kerk geweest wegens het vele bezoek van het volk. Ook was haar kracht uitgeput zodoende was het net een half jaar geleden, dat het gebeurd was. En mocht ik haar ontmoeten. Dat is een ontmoeting geweest en mocht ik haar beluisteren dat zij nog heel kort geleden in 't recht God betrokken was geworden. Waar een Borg naar voren was gekomen, om Wiens wil zij vrijgesproken was geworden van schuld en straf. Een grote reformatie was in haar huis gekomen. Haar 4 kinderen had zij nooit willen houden voor de doop. Want zij wilde niet huichelen. Maar kort na haar verandering is ze bij de oefenaar Colijn ter catechisatie gegaan en zijn de kinderen door Ds. Mieras gedoopt. De verzekeringen waren tot zonde geworden, de kindertoeslag van de hand gedaan, de rentekaart van haar man de deur uit. Haar man zonder werk, toen weer ziek, toen weer zonder werk; de laatste cent de deur uit. Maar daar heeft de Heere in voorzien. Haar man, die van plan was weer te gaan varen, heeft er van afgezien vanzelf. Hij heeft na werk aan de wal gekregen. En die jongen zit nu op een kantoor en leert er wat bij. Haar kleding werd in één nacht tot zonde. Ze zei tegen mij: de ene dag ging ik als een modern geklede vrouw over straat en 's nachts werd ik gewaar, dat ik melaats was van de zonde en stank van de schurft. Ik was een moordenares en had in overspel mij begeven. Ik had alle kwaad gedaan en ging de anders dag diep in 't zwart. Niemand behoefde haar te zeggen hoe zij gekleed moest gaan, tot de kousen toe. Tegenwoordig gaan er wel door voor 't volk, die, nu ja, een klein beetje bestendig gekleed gaan. Maar de lichte vodden

4 van haar benen willen ze niet missen. En nog wel aardig bekeerde mensen. Zelfs nog wel domineesvrouwen. Er kunnen er nog wat mee om kinderbijslag en ouderdomsrente te ontvangen. Maar deze vrouw zei: het is allemaal zonde. Nadien ben ik er nog tweemaal geweest. 10 augustus 1948 had ik een begrafenis in Dordt en ik ging er heen. Toen heeft ze mij verteld, wat er 4 weken tevoren gebeurd is. Toen heeft ze haar thuiskomen in het harte Gods teruggekregen. Ik heb mijn hart tot water geluisterd. Zij kwam bij vernieuwing buiten God te staan. Ze wist hoe ze vrijgesproken was, maar voelde een hapering, niet wetende wat er aan schortte. Een paar ontzettende dagen en nachten heeft ze doorgemaakt. Een veranderde vrouw vlak bij haar, zei dat ze dacht dat ze de doodvorm al gezet had, dat ze dacht, dat ze ging sterven. En in die nacht kwam de Heere haar te onderrijzen wat er aan haperde. Haar hart werd vergeleken bij een stad, waar de Koning zijn intrek had genomen en nu was de Koning de stad uit, en vreselijke machten belegerden de stad. Maar waar was de Koning nu? En toen zei Hij: Ik ga heen om u een plaats te bereiden. Toen was de Koning uit haar hart vertrokken om haar een plaats te bereiden in 't hart des Vaders. En zij spreekt dat lieve Wezen als haar Vader aan. En valt in aanbidding en verwondering, aanbiddende God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. 's Morgens om 3 uur roept zij haar man uit bed en vertelt wat er gebeurd was. Wat heeft dat mens toen gezongen: Geloofd zij God met diepst ontzag, enz. Zij zegt: Heere, hier kan ik niet meer leven, neem mij weg, dan ben ik bij U. Maar de Heere zette haar terug, midden in de strijd. Toen ik er verleden week weer moest gaan preken, ben ik er weer aan geweest en toen is ze met haar uitgeputte lichaam mee gereden, met haar man naar de kerk. Toen heeft ze iets verteld van de praktijk van haar vroeger leven. Maar wat een verschrikkelijk iets is dat spiritisme; en nog godsdienstig, een leven op goede diensten doen, vooral aan zieken. Ze heeft mij gewaarschuwd voor die wonderlijke kruidendokters, want dat zijn bijna allemaal spiritisten. Haar dochtertje van 11 jaar dat is een wonderkind, die doet het huishouden en loopt een Psalmvers te zingen. Ze zei: moeder, toen ik altijd naar de kerk ging, dacht ik dat u een slechte vrouw was, en ik beter dan u, in na bent u bekeerd en ik heb nog geen ander hart. Toen u gedoopt was, zei ze: moeder, wat ben ik blij, dat u veranderd bent, daar heb ik al zoveel keren om gebeden. Het beslag ligt op het gezin. Zij vragen naar geen voetbal of iets anders. Zondags tweemaal naar de kerk. De gordijnen naar de straatzijde dicht en nog één of twee preken lezen. In haar familie is door haar verandering een grote omkeer gekomen. Een broer van haar man had de bekering in zijn hoofd en kermt nu dagen en nachten dat hij onbekeerd is. Een zuster van haar, daar zij niet meer mee wilde leven omdat er een ander leven in lag, is nu in andere werkzaamheden gekomen. Zij had veel in beschouwing maar nu is er een levendig gemis. Haar man gaat onrustig over de aarde. Het volk gelooft dat hij terechtkomt. Toen ik er twee weken geleden was, kwam er juist een vriendin uit haar vorige leven, uit Amsterdam, met een paar van die gasten. Ik ben er getuige van geweest hoe ze die modepop aansprak. Nu dat kunnen 10 leraars niet, zoals zij met elkander, zoals zij ze 4

5 aansprak. Die keek net of ze water zag branden. Ze zei zelfs: als u bij het binnenkomen een klap in mijn gezicht gegeven had, had ik niet zo vreemd opgekeken. Verder is zij erg bang voor mensvergoding. Dus ik hoop dat ze Hem alleen de eer blijft geven. Zij is na alle uitputting een weinig aangesterkt. Doch de tijd staat voor de deur dat haar gezin vermeerderd zal worden. Nu geliefde vriendin, ik dacht het u in 't kort te schríjven, want u bent niet in staat er heen te reizen en haar te horen. Met hartelijke groeten, Uw toegenegen vriend, w. g. A. de Redelijkheid 5

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

' FACETTEN UIT HET LEVEN VAN DS. M. HEERSCHAP' VIER PREKEN DS. M. HEERSCHAP

' FACETTEN UIT HET LEVEN VAN DS. M. HEERSCHAP' VIER PREKEN DS. M. HEERSCHAP 1 ' FACETTEN UIT HET LEVEN VAN DS. M. HEERSCHAP' VIER PREKEN en MEDITATIES door DS. M. HEERSCHAP Predikant van de Gereformeerde Gemeenten STICHTING DE GIHONBRON MIDDELBURG 2015 2 INHOUD Levensoverzicht

Nadere informatie

Preek ds. P. van Gurp - Johannes 20 : 1 10 (Pasen 2) De opgestane Christus brengt zijn discipelen tot geloof (NT 4-5)

Preek ds. P. van Gurp - Johannes 20 : 1 10 (Pasen 2) De opgestane Christus brengt zijn discipelen tot geloof (NT 4-5) Preek ds. P. van Gurp - Johannes 20 : 1 10 (Pasen 2) De opgestane Christus brengt zijn discipelen tot geloof (NT 4-5) Liturgie Votum en zegenbede Gezang 20:1,2 Wet Psalm 119:14 Geloofsbelijdenis Psalm

Nadere informatie

EEN TROOSTRIJKE WETENSCHAP 1 DS. CHR. VAN DAM

EEN TROOSTRIJKE WETENSCHAP 1 DS. CHR. VAN DAM 1 EEN TROOSTRIJKE WETENSCHAP 1 Levensbeschrijving van en geschreven door DS. CHR. VAN DAM in leven predikant van de Gereformeerde Gemeenten. STICHTING DE GIHONBRON MIDDELBURG 2015 1 Uitgeverij De Bron,

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

Preek van Kees de Graaf. Preek over Romeinen 8:15

Preek van Kees de Graaf. Preek over Romeinen 8:15 Preek van Kees de Graaf Preek over Romeinen 8:15 Tekst: U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9.

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9. 1. Welkom 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied 4. Ontsteken van de paaskaars 5. Inleidend woord 6. Gebed 7. Lezing 8. Psalm of gedicht 9. Lied 10. Overweging 11. Stilstaan bij doop en eucharistie 12. Voorbeden

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD

WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD Een beschrijving van des Heeren handelingen in voorzienigheid en genade, met JOHN WARBURTON Dienaar des Evangeliums te Trowbridge Naar de oorspronkelijke uitgave van W.

Nadere informatie

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar

1853-1944. Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 1853-1944 Fragmenten uit het leven van Gerrit Molenaar 2 Inleiding Op 18 december 1853 werd Gerrit Molenaar geboren. Ruim 91 jaar later, in maart 1944 overleed hij. Gerrit Molenaar was mijn overgrootvader

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

Orde van dienst B - Middagdienst

Orde van dienst B - Middagdienst Orde van dienst B - Middagdienst Votum Zegengroet Lied: Psalm 25:1,6,7 Gebed Schriftlezing: Efeziërs 2:1-10 en Efeziërs 4:17 tot 5:20 Lied: Psalm 19:3,6 Lezing van de tekst: H.C. Zondag 33 Preek van Kees

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Preek over Matteus 20:1-16 door Kees de Graaf Lezen: Matteus Hoofdstuk 19.

Preek over Matteus 20:1-16 door Kees de Graaf Lezen: Matteus Hoofdstuk 19. Preek over Matteus 20:1-16 door Kees de Graaf Lezen: Matteus Hoofdstuk 19. We begrijpen allemaal meteen dat wat hier in deze gelijkenis staat in onze maatschappij volstrekt onmogelijk is. Als u een volledige

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Kijk! daar komt de hemel!

Kijk! daar komt de hemel! Kijk! daar komt de hemel! Kijk! daar komt de hemel! Bill Johnson & Mike Seth Kijk! daar komt de hemel! Leven in Gods bovennatuurlijke kracht Gids voor kinderen Uitgegeven door Arrowz info@arrowz.org www.arrowz.org

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

1. Doen wij het als ouder verkeerd? Ja.

1. Doen wij het als ouder verkeerd? Ja. ALS OUDER DOE JE HET ALTIJD VERKEERD Lut Storms Graag wil ik deze titel meteen even aanpassen, ik hou niet van absolute termen. Niemand doet het altijd verkeerd. Ik wil het hebben over: als ouder doe je

Nadere informatie

Themastelling: Gelezen teksten

Themastelling: Gelezen teksten Themastelling: In de Middeleeuwen was er een monnik die in zijn ene hand een brandende fakkel droeg en in zijn andere een emmer water. Wat ga je doen? Vroegen ze? Met de emmer water ga ik de hel blussen

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

Kerst 2013. O ja, houdt u van de muziek van Sela? Kijk dan zeker even op pagina 18 en 19!

Kerst 2013. O ja, houdt u van de muziek van Sela? Kijk dan zeker even op pagina 18 en 19! Kerst 2013 Natuurlijk, we hadden u een EBC Magazine kunnen sturen, zoals u het van ons gewend bent. Maar we wilden u graag verrassen dit jaar. Daarom vertellen we dit keer eens niet onze EBC verhalen,

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie