Valdoxan (Agomelatine)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Valdoxan (Agomelatine)"

Transcriptie

1 Valdoxan (Agomelatine) Informatie voor gebruik(st)ers van Valdoxan 1. Depressie 2. Circadiane, 24 uurs ritmen 3. Circadiane ritmen en depressie 4. De behandeling van depressie 5. Valdoxan 6. Bijsluitertekst Valdoxan

2 1. Depressie Wat is een depressie? Depressie is een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen, met diverse psychische en fysieke symptomen. Van een depressie is sprake als er gedurende minimaal twee weken ten minste vijf verschillende symptomen aanwezig zijn, waarbij in ieder geval sprake is van een sombere stemming of verlies van interesse of plezier. Deze symptomen zijn zo ernstig dat ze het dagelijks functioneren in belangrijke mate beperken of verhinderen. De duur van een depressie kan variëren van 3 maanden tot 2 jaar. Bij 40% van de patiënten treedt binnen twee jaar een nieuwe depressie op en 5-10% is chronisch depressief. Verminderde hersenactiviteit bij depressiviteit. Grote gebieden met lage activiteit in de hersenen van iemand met een depressie vergeleken met kleinere gebieden bij een niet-depressieve persoon. Geschat wordt dat in Nederland ongeveer mensen aan een vorm van depressie lijden RIVM, Nationaal Kompas Volksgezondheid Complexe aandoening met psychische en fysieke symptomen Een depressie is een complexe aandoening waarbij naast 1. Normale activiteit 2. Lage activiteit 3. Hersenen van een gezonde persoon 4. normale activiteit 5. Lage activiteit 6. Hersenen van iemand met depressie Bron: KiesBeter.nl psychische ook fysieke symptomen kunnen optreden, zoals slaapproblemen, rusteloosheid, vermoeidheid, concentratie-problemen en soms terugkerende gedachten aan de dood. In het algemeen kan gezegd worden dat bij een depressie zowel de stemming als het gedrag afvlakt, de slaap is bijvoorbeeld minder diep maar ook de alertheid overdag neemt af. Ook kunnen patiënten het gevoel hebben dat de tijd trager voorbij gaat. De duur van een depressie kan variëren van 3 maanden tot 2 jaar. 2

3 Verlies aan kwaliteit van leven is groot Het hebben van een matige tot ernstige depressie kan grote beperkingen met zich meebrengen in het sociaal-maatschappelijk functioneren, zoals het niet meer kunnen werken en het niet meer kunnen onderhouden van sociale contacten. Maar ook de gevolgen voor mensen in de directe omgeving, zoals de partner en familie, zijn groot. Mensen met een matig tot ernstige depressie leven gemiddeld 10 jaar korter. Als gekeken wordt naar kwaliteit van leven, dan kan gesteld worden dat de kwaliteit van leven afneemt met de ernst van de depressie. In Nederland is het verlies aan kwaliteit van leven door depressie vergelijkbaar met enkele ernstige en veelvoorkomende lichamelijke ziekten. Onderzoek uit 2000 van het RIVM toonde aan dat depressie op de zesde plaats stond van ziektes die de kwaliteit van leven ernstig aantast, vlak boven longkanker en diabetes mellitus. Risicofactoren voor depressie Het is nog onduidelijk hoe een depressie precies ontstaat. Wel zijn er bepaalde risicofactoren, dit kunnen biologische (vaak genetische), psychische en sociale factoren zijn. 1. Geslacht en leeftijd a. Een depressie komt twee keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. b. Depressie begint vaak in de leeftijd van 25 tot 45 jaar. 2. Individuele kwetsbaarheid a. Er zit een erfelijke component aan het optreden van depressie. b. Mensen die angstig en emotioneel in het leven staan krijgen vaker een depressie. 3

4 3. Omgeving a. Depressie komt vaker voor bij volwassen homoseksuelen, bij mensen met een lage opleiding, mensen zonder betaald werk of met tijdelijk werk, inwoners van grote steden, alleenstaanden en gescheiden mannen, gedetineerden en vluchtelingen. 4. Bepaalde gebeurtenissen in het leven a. Mishandeling en verwaarlozing tijdens de jeugd. b. Het meemaken van een traumatische gebeurtenis, b.v. bij vluchtelingen. c. Als reactie op pijn of verlies, b.v. het beëindigen van een relatie. 5. Depressie bij andere ziekten a. Depressie kan ook optreden bij een andere ziekte, b.v. bij bepaalde neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose. b. Depressie kan ook een bijwerking zijn van sommige medicijnen, zoals Parkinson-middelen. 4

5 2. Circadiane, 24 uurs ritmes Wat zijn circadiane ritmes? Circadiane ritmes zijn 24-uursritmes die in de hersenen worden gegenereerd door de suprachiasmatische kern, ook wel de biologische klok genoemd. Een groot aantal essentiële lichaamsfuncties zijn onderhevig aan een circadiaan ritme, zoals de slaapwaakcyclus. Circadiane ritmes essentieel voor een goed functioneren van het lichaam Een goed biologisch functioneren van ons lichaam hangt nauw samen met een normale circadiane ritmiek (24 uursritme) van belangrijke lichaamsprocessen, bijvoorbeeld van de hormoonspiegels, zoals van cortisol, schommelingen in de lichaamstemperatuur, de slaap-waakcyclus en de urineproductie. Circadiane ritmes in de dagelijkse praktijk De circadiane ritmes beïnvloeden onze stemming en gedrag. Dat is goed merkbaar aan alledaagse dingen, zoals het feit dat we gemakkelijker opstaan als het buiten licht is en beter in slaap vallen als het donker is. Het normale circadiane ritme van lichaamstemperatuur laat s nachts een daling van de temperatuur zien. Dit is een van de redenen waarom veel mensen moeite hebben met inslapen direct volgend op activiteiten die de lichaamstemperatuur verhogen, zoals sporten of een heel warm bad. Een andere, algemeen bekende, verstoring van circadiane ritmes is een jetlag. Bij een jetlag is het circadiane ritme van alle belangrijke lichaamsprocessen verstoord, omdat de biologische klok ontregeld is. Dit uit zich in symptomen die vergelijkbaar zijn met milde depressieve symptomen. 5

6 Hoe werken circadiane ritmes? De biologische klok reguleert de timing van de circadiane ritmes, en brengt zo de noodzakelijke ritmische variatie in het verloop van bepaalde lichaamsprocessen. Circadiane ritmes zorgen er daarmee voor dat het lichaam biologisch, fysiologisch en op gedragsniveau goed kan blijven functioneren. De circadiane ritmes beslaan een periode van 24 uur en 11 minuten. Ze wijken dus een klein beetje af van een dag van 24 uur. De biologische klok corrigeert dit zelf onder invloed van externe factoren die ook een 24-uurscyclus kennen, zoals de lichtdonkercyclus. Zo vindt er een constante synchronisatie plaats met de omgevingssignalen. Circadiane ritmes worden dus niet door externe factoren gegeneerd, maar zijn voor een goed functioneren wel afhankelijk van externe factoren. De externe signalen bereiken de biologische klok vooral via de ogen. Melatonine en de biologische klok Melatonine is een lichaamseigen stof met meerdere functies. Melatonine is belangrijk voor het goed functioneren van de biologische klok zelf. In de biologische klok ligt een groot aantal melatoninereceptoren. Deze receptoren spelen een belangrijke rol bij het genereren en behouden van normale circadiane ritmes. In de afbeelding is te zien dat de hoeveelheid melatonine in het lichaam s nachts hoger is dan overdag. Dat komt omdat melatonine een belangrijke rol speelt bij het slaap Melatonine concentratie in het lichaam is s nachts veel hoger 6

7 waak ritme, een van de meest herkenbare circadiane ritmen. Hoewel er dus een belangrijke rol is weggelegd voor melatonine in de synchronisatie van de biologische klok heeft het geen antidepressief effect, en is melatonine op zich is dus geen antidepressivum. 7

8 3. Circadiane ritmen en depressie Op het moment dat de circadiane ritmes verstoord raken, kan onze biologische klok het lichaam niet meer goed aansturen waardoor er veel fysieke processen ontregeld raken. Recent onderzoek heeft aangetoond dat bij 90% van de mensen met een depressie de circadiane ritmes zijn verstoord. Een nieuwe kijk op het ontstaan en de behandeling van depressie De symptomen van een depressie treden gedurende de dag vaak op in regelmatige patronen, waarbij de symptomen s ochtends meestal het meest ernstig zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een verstoord slaap-waakritme, een van de belangrijkste symptomen van depressie welke door patiënten als zeer vervelend wordt ervaren, in verband gebracht kan worden met afwijkingen in de circadiane ritmes. Hierdoor is duidelijk geworden dat verstoorde circadiane ritmes mogelijk een grote rol spelen bij het ontstaan, en dus ook bij de behandeling, van depressie. Zo is het inzicht ontstaan dat het herstellen van de circadiane ritmes bij depressieve patiënten een antidepressief effect heeft, en ontstond er een geheel nieuw farmacologisch onderzoeksgebied gericht het herstellen van de circadiane ritmes. Wat merken depressieve patiënten van verstoorde circadiane ritmes? Hoewel allerlei circadiane ritmes verstoord zijn bij depressieve patiënten, worden deze niet per definitie door de patiënt opgemerkt. Een voor de patiënt duidelijk herkenbare verstoring van circadiane ritmiek zijn problemen met slapen en een gebrek aan alertheid overdag. Een ontregeld slaap-waakritme komt bij 80% van de mensen met een depressie voor. Ze hebben problemen met inslapen op het moment dat ze naar bed gaan, of ze worden s ochtends heel vroeg wakker. Overdag zijn ze vaak veel minder alert en extreem vermoeid. Een verstoord slaap-waakritme is daarmee een van de 8

9 kernsymptomen van depressie, waaraan verstoorde circadiane ritmes ten grondslag liggen. Niet alleen de slaap-waakcyclus is bij depressieve patiënten ontregeld. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ook andere circadiane ritmen afwijken, zoals de lichaamstemperatuur en de hoeveelheid cortisol in het bloed. 9

10 4. De behandeling van depressie Hoe wordt de diagnose depressie gesteld? De diagnose depressie wordt gesteld aan de hand van de DSM-IV classificatie. De DSM is een classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen, uitgegeven en opgesteld door de American Psychiatric Association. De DSM-IV classificatie draagt bij aan het stellen van een duidelijke en eenduidige diagnose, door definities op te stellen waaraan een patiënt moet voldoen om in een bepaalde groep te vallen. De DSM-IV classificatie kijkt naar beperkingen in het dagelijks functioneren op persoonlijk, relationeel en sociaal vlak en beroepsmatig. Hoe en door wie wordt depressie behandeld? Een depressie kan worden behandeld door de huisarts of de psychiater. Ook kan er een Multidisciplinaire behandeling plaatsvinden, bijvoorbeeld in samenwerking met een psycholoog. Medicamenteuze behandeling depressie tot nu toe In de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw kwamen de MAO-remmers en tryciclische antidepressiva beschikbaar als geneesmiddel voor de behandeling van depressie. Men merkte dat de stemming van depressieve patiënten verbeterde, zonder exact te weten welk werkingsmechanisme hieraan ten grondslag lag. Bij deze oude aspecifieke geneesmiddelen is de kans op verschillende soorten bijwerkingen groot, omdat zij niet alleen een effect hebben op serotonine maar op verschillende andere neurotransmitter/receptorsystemen. 10

11 Bijna 30 jaar geleden kreeg de biologische psychiatrie een belangrijke impuls. De biologische psychiatrie gaat ervan uit dat er een lichamelijke oorzaak is voor psychiatrische aandoeningen, zoals depressie. Er kwamen nieuwe middelen beschikbaar die allemaal vanuit hetzelfde principe werken, het remmen van de heropname van neurotransmitters in de hersenen. Voorbeelden hiervan zijn de zogeheten SSRI s (serotonineheropnameremmers) zoals fluoxetine, paroxetine, citalopram en sertraline. Men wist inmiddels dat serotonine, van nature aanwezig in ons lichaam, een effect had op de stemming. De SSRI s remmen gericht de heropname van serotonine, zodat de hoeveelheid serotonine in de hersenen toeneemt. Sommige middelen remmen daarnaast ook de heropname van norepinefrine (de zogenaamde SNRI s, zoals venlafaxine). SSRI s worden ook op dit moment nog veel voorgeschreven bij medicamenteuze behandeling van depressie. De laatste jaren is er weinig vooruitgang geboekt in het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor depressie. De huidige behandelingen bijwerkingen en gebrekkige therapietrouw Een belangrijk knelpunt bij de huidige medicamenteuze behandeling van depressie is een gebrekkige therapietrouw. Van de patiënten die een antidepressivum gebruiken, stopt 40% al binnen 4 weken na de start van de behandeling. Deze gebrekkige therapietrouw heeft een negatief effect op de effectiviteit van de behandeling. Er zijn diverse aanwijsbare redenen voor therapieontrouw. Belangrijke redenen voor patiënten om te stoppen is het lang uitblijven van een merkbaar therapeutisch effect gecombineerd met het optreden van vervelende bijwerkingen vroeg in de behandeling. De belangrijkste bijwerkingen die leiden tot het stoppen van de therapie zijn maagdarmklachten, seksuele stoornissen, gewichtstoename en slaperigheid overdag. Droge mond en ontrekkingsverschijnselen worden door patiënten ook ervaren als een vervelende bijwerking. De meeste huidige geneesmiddelen, zoals de S(N)RI s, hebben 11

12 een effect op het serotonerge systeem. Dit zorg ook voor de hierboven genoemde typische serotonerge bijwerkingen. Om mensen met een depressie meer kans te geven op een succesvolle behandeling, dat wil zeggen het bereiken van respons en uiteindelijk remissie, is een substantiële verbetering van de therapietrouw noodzakelijk en is er behoefte aan medicijnen die effectief zijn maar beter worden verdragen. 12

13 5. Valdoxan (agomelatine) Wat is Valdoxan? Valdoxan is een antidepressivum wat een afgeleide is van het lichaamseigen melatonine. Melatonine is echter geen antidepressivum en kan dus ook niet worden gebruikt om een depressie mee te behandelen. Valdoxan Een nieuwe natuurlijke aanpak van depressie Bij 90% van de mensen met een depressie zijn de circadiane, biologische ritmes verstoord. Valdoxan heeft een nieuw aangrijpingsmechanisme en is, na de komst van de SSRI s en SNRI s 30 jaar geleden, een innovatie op het gebied van de behandeling van depressie. Aangezien het een afgeleide is van het lichaamseigen melatonine is het compleet nieuwe en tevens een hele natuurlijke manier om de depressie te bestrijden. Valdoxan werkt selectief op receptoren die een belangrijke rol spelen bij het synchroniseren van de biologische klok. Dit zorgt voor zowel een antidepressief effect als een verbetering van de circadiane ritmiek van belangrijke lichaamsprocessen, waaronder het slaap-waakritme. De aanbevolen dagelijkse dosering van Valdoxan is eenmaal daags een tablet van 25 mg, die oraal ingenomen moet worden voor het slapen gaan. Wat is het verschil met bestaande middelen? De werking van Valdoxan is gebaseerd op het herstellen van circadiane ritmes en daarom heeft Valdoxan een ander aangrijpingsmechanisme dan de huidige antidepressiva, die voornamelijk werken door de heropname van neurotransmitters als serotonine en noradrenaline te remmen. Valdoxan is geen heropnameremmer van 13

14 serotonine zoals alle SSRI s en SNRI s, en heeft daarom geen effect op de concentratie serotonine in de hersenen. Bij Valdoxan zorgt het effect op de receptoren gelegen in de biologische klok voor het antidepressieve effect en een verbetering van de circadiane ritmes van belangrijke lichaamprocessen. In welke behoefte voorziet Valdoxan? Er is niets vervelender dan medicatie te krijgen voorgeschreven waar je als patiënt vervelende bijwerkingen van ondervind. Op dit moment stopt 40% van de patiënten die een antidepressivum gebruiken binnen 4 weken, vooral als gevolg van het optreden van vervelende bijwerkingen vroeg in de behandeling. De belangrijkste bijwerkingen die leiden tot stoppen van de therapie zijn maag-darmklachten, seksuele stoornissen, gewichtstoename en slaperigheid overdag. Droge mond en ontrekkingsverschijnselen worden door patiënten ook ervaren als vervelende bijwerkingen van huidige antidepressiva. Dit zijn allemaal typische serotonerge bijwerkingen van de meeste serotonineheropnameremmers (SSRI s en SNRI s). Valdoxan pakt de depressie effectief aan vanuit een circadiane behandelstrategie en heeft dus geen invloed op het serotonine systeem. In vergelijking met SSRI s en SNRI s is Valdoxan snel effectief en heeft het niet de typische serotonerge bijwerkingen. Gebruikers hebben minder last van o.a. maag-darmklachten, droge mond en seksueel disfunctioneren. Daarnaast zorgt Valdoxan niet voor een toe -of afname van het gewicht en vertoont het geen onttrekkingsverschijnselen. (zie ook hoofdstuk 6) Dit maakt het voor patiënten gemakkelijker om de behandeling vol te houden en trouw medicatie te blijven gebruiken. Een betere therapietrouw vergroot de kans op een succesvolle behandeling. 14

15 Bijwerkingen op Valdoxan? Zoals alle geneesmiddelen kan Valdoxan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De drie meest voorkomende bijwerkingen zijn: duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid. De meeste bijwerkingen zijn mild of matig. Normaal gesproken verschijnen deze binnen de eerste twee weken van de behandeling en zijn meestal tijdelijk. Raadpleeg ook de bijsluiter achteraan in dit document voor aanvullende informatie. Referenties: 1 Kasper S, Laigle L, Baylé F. Eur Neuropsychopharmacol. 2008;18(suppl4):S336.Abstract P2c Goodwin G, Rouillon F, Emsley R. Eur Neuropsychopharmacol. 2008;18(suppl4):S338. Abstract P2c Lemoine P, Guilleminault C, Alvarez E. J Clin Psychiatry. 2007;68: Kennedy SH, Rizvi S, Fulton K, Rasmussen J. J Clin Psychopharmacol. 2008;28: IBI-tekst Valdoxan 15

16 6. Bijsluitertekst Valdoxan INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten Agomelatine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. - Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. - Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In deze bijsluiter: 1. Wat is Valdoxan en waarvoor wordt het gebruikt 2. Wat u moet weten voordat u Valdoxan inneemt 3. Hoe moet Valdoxan worden ingenomen 4. Mogelijke bijwerkingen 5 Hoe bewaart u Valdoxan 6. Aanvullende informatie 1. WAT IS VALDOXAN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT Valdoxan behoort tot een groep geneesmiddelen, antidepressiva genaamd, en u heeft Valdoxan gekregen om uw depressie te behandelen. Depressie is een aanhoudende stemmingsstoornis met een negatieve uitwerking op het dagelijks leven. De symptomen van depressie variëren van persoon tot persoon, maar vaak omvatten zij zware bedroefdheid, gevoelens van lage eigenwaarde, gebrek aan belangstelling voor favoriete activiteiten, slaapstoornissen, gevoelens van vertraging, angstgevoelens en veranderingen in het lichaamsgewicht. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VALDOXAN INNEEMT Gebruik Valdoxan niet - als u allergisch (overgevoelig) bent voor agomelatine of voor één van de andere bestanddelen van Valdoxan ( zie Wat bevat Valdoxan in rubriek 6), - als u fluvoxamine (een ander geneesmiddel voor de behandeling van depressie) of ciprofloxacine (een antibioticum) gebruikt, - als uw lever niet goed werkt (leveraandoening). Wees extra voorzichtig met Valdoxan Er kunnen redenen zijn waarom Valdoxan geen geschikt geneesmiddel voor u is: - Als u al eerder manische symptomen hebt ervaren of als u voor het eerst manische symptomen (een periode van abnormaal intense opwinding en emoties) ontwikkelt, is het verstandig om met uw arts te spreken vóór of tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. - Als u een geneesmiddel inneemt waarvan bekend is dat het de lever beïnvloedt. Vraag uw arts om advies welk geneesmiddel dit is. Bij sommige patiënten kunnen tijdens de behandeling met Valdoxan verhoogde bloedspiegels van leverenzymen worden vastgesteld. Uw arts kan besluiten laboratoriumonderzoeken uit te voeren 16

17 om te controleren of uw lever goed werkt bij de aanvang van de behandeling en daarna periodiek tijdens de behandeling. Op basis van het resultaat van deze tests zal uw arts beslissen of u Valdoxan al dan niet verder neemt (zie ook onder Hoe wordt Valdoxan ingenomen in rubriek 3). - Als u aan dementie lijdt zal uw arts een individuele evaluatie maken om te zien of het veilig is voor u om Valdoxan in te nemen. Valdoxan is niet bestemd voor het gebruik bij kinderen en jongeren (onder de 18 jaar oud). Zelfmoordgedachten en verslechtering van uw depressie Als u depressief bent kunt u soms zelfverwondings- of zelfmoordgedachten hebben. Deze kunnen toenemen als u voor het eerst begint met het innemen van antidepressiva, aangezien het antidepressieve effect van deze geneesmiddelen niet onmiddellijk merkbaar is. Normaal gesproken duurt dit rond de twee weken, maar soms langer. Waarschijnlijk zult u zulke gedachten hebben: - als u al eerder zelfverwondings- of zelfmoordgedachten had, - als u een jonge volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken toonden een verhoogd risico op zelfmoordgedrag aan bij volwassenen jonger dan 25 jaar met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum. Als u zelf zelfverwondings- of zelfmoordgedachten hebt op een bepaald moment, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar het ziekenhuis. Wellicht vindt u het nuttig om aan uw familieleden of vrienden te vertellen dat u depressief bent en hen te vragen om deze bijsluiter te lezen. U zou hen kunnen vragen om het aan u te laten weten als zij denken dat uw depressie erger wordt of als zij bezorgd zijn over veranderingen in uw gedrag. Gebruik met andere geneesmiddelen Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Valdoxan mag niet samen met bepaalde geneesmiddelen worden ingenomen (zie ook Gebruik Valdoxan niet in rubriek 2.): fluvoxamine (een ander medicijn voor de behandeling tegen depressie), ciprofloxacine (een antibioticum). Gebruik van Valdoxan met voedsel en drank Valdoxan kan vóór of na de maaltijd worden ingenomen. Het drinken van alcohol gedurende een behandeling met Valdoxan wordt afgeraden. Zwangerschap Neem contact op met uw arts als u zwanger wordt of van plan bent zwanger te worden tijdens gebruik van Valdoxan. Vraag uw arts of apotheker altijd om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Borstvoeding Bespreek het geven van borstvoeding of een voornemen om borstvoeding te geven met uw arts. Als u Valdoxan gebruikt dient u de borstvoeding te staken. Vraag uw arts of apotheker altijd om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines U kunt duizeligheid en slaperigheid ervaren welke uw vermogen tot het besturen van een auto of een machine te bedienen kunnen beïnvloeden. Verzeker u ervan dat uw reacties normaal zijn voordat u auto gaat rijden of een machine bedienen. 17

18 Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Valdoxan Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u verteld heeft dat u sommige suikers niet goed kunt verdragen is het verstandig om het gebruik van Valdoxan met uw arts te bespreken. 3. HOE WORDT VALDOXAN INGENOMEN Volg bij gebruik van Valdoxan nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering van Valdoxan is één tablet (25 mg) voor het slapen gaan. In sommige gevallen kan uw arts een hogere dosering (50 mg) voorschrijven, dat wil zeggen twee tabletten tegelijk innemen voor het slapen gaan. Bij de meeste depressieve personen begint Valdoxan te werken op symptomen van depressie binnen twee weken na de start van de behandeling. Uw arts kan de behandeling met Valdoxan voortzetten als u zich beter voelt, om te voorkomen dat de depressie terugkomt. Stop de behandeling niet zonder uw arts om advies te vragen, zelfs als u zich beter voelt. Valdoxan is bedoeld om oraal (via de mond) in te nemen. U dient het tablet in zijn geheel door te slikken met water. Valdoxan kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Uw arts zal laboratoriumonderzoeken uitvoeren om te controleren of uw lever goed werkt bij de aanvang van de behandeling en daarna periodiek tijdens de behandeling, doorgaans na 6 weken, 12 weken en 24 weken. Daarna zullen onderzoeken worden uitgevoerd indien uw arts dat nodig vindt. U mag Valdoxan niet gebruiken indien uw lever niet goed werkt. Als u nierproblemen hebt, zal uw arts uw individuele geval beoordelen om te bepalen of u veilig Valdoxan kunt gebruiken. Als u meer Valdoxan heeft ingenomen dan nodig Als u meer Valdoxan heeft ingenomen dan nodig, of indien bijvoorbeeld een kind het geneesmiddel per ongeluk heeft ingenomen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. De ervaring met overdosis van Valdoxan is beperkt, maar tot de gemelde verschijnselen behoren pijn bovenaan in de maagstreek en slaperigheid. Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Valdoxan in te nemen Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem gewoon de volgende dosering op het gebruikelijke tijdstip. De dagaanduiding die op de doordrukverpakking gedrukt staat kan u helpen zich te herinneren wanneer u de vorige tablet hebt ingenomen. Als u nog vragen hebt over het gebruik van dit product, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan Valdoxan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De meeste bijwerkingen zijn mild of matig. Normaal gesproken verschijnen deze binnen de eerste twee weken van de behandeling en zijn meestal tijdelijk. 18

19 De frequentie van mogelijke bijwerkingen hieronder vermeld zijn gedefinieerd volgens het volgende systeem: zeer vaak (treft meer dan 1 gebruiker op de 10) vaak (treft 1 tot 10 gebruikers op de 100) soms (treft 1 tot 10 gebruikers op de 1000) zelden (treft 1 tot 10 gebruikers op de ) zeer zelden (treft minder dan 1 gebruiker op de ) niet bekend (frequentie kan niet geschat worden vanuit de beschikbare data) Deze bijwerkingen omvatten: - Vaak voorkomende bijwerkingen: duizeligheid, slaperigheid (somnolentie), moeilijkheden bij het in slaap komen (insomnia), migraine, hoofdpijn, misselijkheid (nausea), diarree, constipatie, pijn in de bovenbuik, excessief transpireren (hyperhidrosie), rugpijn, vermoeidheid, angst, verhoging van het leverenzymenpeil in uw bloed. - Bijwerkingen die soms voorkomen: tintelingen in de vingers en tenen (parasthesie), wazig zien en eczeem. - Zelden voorkomende bijwerkingen: ernstige huidirritatie (erythematische huiduitslag), hepatitis. - Andere mogelijke bijwerkingen: zelfmoordgedachten of gedrag (onbekende frequentie). Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U VALDOXAN Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Gebruik Valdoxan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de doordrukverpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Valdoxan - Het werkzame bestanddeel is agomelatine. Elk tablet bevat 25 mg agomelatine. - De andere bestanddelen zijn: tabletkern: lactosemonohydraat, maïszetmeel, povidon, natriumzetmeelglycolaat type A, stearinezuur, magnesiumstearaat en colloïdaal watervrij silica. tablet filmomhulling: hypromellose, glycerol, macrogol, magnesiumstearaat, geel ijzeroxide (E172) en titaandioxide (E171). printinkt: schellak, profyleen glycol en indigotien(e132) en aluminiumlak. Hoe ziet Valdoxan er uit en de inhoud van de verpakking Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten zijn langwerpig, oranjegeel met blauwe opdruk van op één zijde. Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in kalenderverpakkingen (blisterverpakking). De verpakkingen bevatten 7, 14, 28, 42, 56, 84 of 98 tabletten. Verpakkingen met 100 filmomhulde tabletten zijn ook verkrijgbaar voor ziekenhuisgebruik. 19

20 Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant: Houder van de Vergunning voor het in de Handel brengen Les Laboratoires Servier 22 rue Garnier Neuilly sur Seine Frankrijk Fabrikant Les Laboratoires Servier Industrie 905, route de Saran Gidy Frankrijk Servier (Ireland) Industries Ltd Gorey road Arklow Co. Wicklow Ierland en Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A Warszawa ul. Annopol 6B Polen Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen. België/Belgique/Belgien S.A. Servier Benelux N.V. Tel: +32 (0) България Сервие Медикал ЕООД Тел.: Česká republika Servier s.r.o. Tel: Danmark Servier Danmark A/S Tlf: Deutschland Servier Deutschland GmbH Tel: +49 (0) Eesti CentralPharmaCommunications OÜ Tel: Eλλάδα ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Τηλ: France Les Laboratoires Servier Tel: +33 (0) Luxembourg/Luxemburg S.A. Servier Benelux N.V. Tel: +32 (0) Magyarország Servier Hungaria Kft. Tel: Malta GALEPHARMA Ltd Tel: +(356) Nederland Servier Nederland Farma B.V. Tel: +31 (0) Norge Servier Danmark A/S Tlf: Österreich Servier Austria GmbH Tel: +43 (1) Polska Servier Polska Sp. z o.o. Tel: +48 (0) România Servier Pharma SRL Tel:

21 Ireland Servier Laboratories (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0) Ísland Servier Laboratories c/o Icepharma hf Sími: Italia Servier Italia S.p.A. Tel: +39 (06) Κύπρος Χ.Α.Παπαέλληνας & Σία Λτδ Τηλ: Latvija SIA Servier Latvia Tel: Slovenija Servier Pharma, d. o. o., Tel.: +386 (0) Slovenská republika Servier Slovensko spol. s r.o. Tel.:+421 (2) Suomi/Finland Servier Finland Oy Puh/Tel: +358 (0) Sverige Servier Sverige AB Tel : +46 (8) United Kingdom Servier Laboratories Ltd Tel: +44 (0) Lietuva UAB SERVIER PHARMA Tel: +370 (5)

Bijsluiter: informatie voor gebruikers. Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten Agomelatine

Bijsluiter: informatie voor gebruikers. Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten Agomelatine Bijsluiter: informatie voor gebruikers Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten Agomelatine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten Agomelatine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten Agomelatine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten Agomelatine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten Agomelatine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten Agomelatine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten Agomelatine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten Agomelatine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten Agomelatine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten Agomelatine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aerius 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aerius 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Aerius 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten Agomelatine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten Agomelatine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Valdoxan 25 mg filmomhulde tabletten Agomelatine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine 10 mg tabletten Claritine 10 mg bruistabletten Claritine Reditabs 10 mg lyophilisaten voor oraal gebruik Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RILUTEK 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RILUTEK 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RILUTEK 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadine HCl ratiopharm 180 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadinehydrochloride Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Bijsluiter: informatie voor de patiënt Loratadine 10 mg tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

Levocetirizine dihcl 5 PCH, filmomhulde tabletten 5mg Levocetirizine dihydrochloride

Levocetirizine dihcl 5 PCH, filmomhulde tabletten 5mg Levocetirizine dihydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl 5 PCH, 5mg Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met

Nadere informatie

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont.

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SIBELIUM 10 mg tabletten flunarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet.

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet. B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet. Version:W.S.-12-11-2013 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine - PIL 1/6 - BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER B. BIJSLUITER 60 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Tarceva 25 mg filmomhulde tabletten Tarceva 100 mg filmomhulde tabletten Tarceva 150 mg filmomhulde tabletten Erlotinib Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Procoralan 5 mg filmomhulde tabletten Procoralan 7,5 mg filmomhulde tabletten ivabradine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Procoralan 5 mg filmomhulde tabletten Procoralan 7,5 mg filmomhulde tabletten ivabradine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Procoralan 5 mg filmomhulde tabletten Procoralan 7,5 mg filmomhulde tabletten ivabradine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken -

Nadere informatie

BIJSLUITER. MELATONINE 1 mg, 3 mg en 5 mg tablet

BIJSLUITER. MELATONINE 1 mg, 3 mg en 5 mg tablet BIJSLUITER MELATONINE 1 mg, 3 mg en 5 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Sandoz 5 mg filmomhulde tabletten levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 5 mg tabletten (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Baraclude 0,5 mg filmomhulde tabletten entecavir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Baraclude 0,5 mg filmomhulde tabletten entecavir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Baraclude 0,5 mg filmomhulde tabletten entecavir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2016-04 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER loratadine Apotex hooikoortstabletten 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen anderen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen anderen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 2,5 Ibandroninezuur mg filmomhulde tabletten 54 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BONVIVA Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen anderen. Heeft u nog vragen,

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Aerius 0,5 mg/ml drank desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Aerius 0,5 mg/ml drank desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Aerius 0,5 mg/ml drank desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sandoz B.V. Page 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Entecavir Sandoz 0,5 mg, filmomhulde tabletten Entecavir Sandoz 1 mg, filmomhulde tabletten entecavir Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SEDISTRESS Omhulde tabletten. Droog extract van Passiflora incarnata L. (passiebloem)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. SEDISTRESS Omhulde tabletten. Droog extract van Passiflora incarnata L. (passiebloem) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS SEDISTRESS Omhulde tabletten Droog extract van Passiflora incarnata L. (passiebloem) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Glucomed 625 mg tabletten Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Selincro 18 mg filmomhulde tabletten nalmefene

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Selincro 18 mg filmomhulde tabletten nalmefene Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Selincro 18 mg filmomhulde tabletten nalmefene Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten Agni casti extractum siccum Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ACOMPLIA 20 mg filmomhulde tabletten (rimonabant) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ACOMPLIA 20 mg filmomhulde tabletten (rimonabant) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u 23 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ACOMPLIA 20 mg filmomhulde tabletten (rimonabant) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine 10 PCH, Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Sandoz B.V. Page 1/5 1313-v2. 1.3.1.3 Package leaflet november 2009

Sandoz B.V. Page 1/5 1313-v2. 1.3.1.3 Package leaflet november 2009 Sandoz B.V. Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel Bewaar deze

Nadere informatie

Bijsluiter (Ref )

Bijsluiter (Ref ) Bijsluiter (Ref. 14.03.2014) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Antistax Forte filmomhulde tabletten droog extract van rode wijnstokbladeren Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine 10 mg tabletten Claritine 10 mg bruistabletten Claritine Reditabs 10 mg lyophilisaten voor oraal gebruik Loratadine Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Fexofenadine HCl 120 PCH, 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, 180 mg Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Package Leaflet

Package Leaflet 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Etos Hooikoortstabletten Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Paludrine Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Ferriprox 500 mg filmomhulde tabletten Deferipron

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Ferriprox 500 mg filmomhulde tabletten Deferipron BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Ferriprox 500 mg filmomhulde tabletten Deferipron Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine 2HCl Aurobindo 5 mg, filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine 2HCl Aurobindo 5 mg, filmomhulde tabletten 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1509 Pag. 1 van 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine 2HCl Aurobindo 5 mg, filmomhulde tabletten levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref ) BIJSLUITER (CCDS 0110-05) (Ref. 26.09.2013) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref )

BIJSLUITER (Ref ) BIJSLUITER (Ref. 27.02.2014) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank RE230309D11/DG260209D11 Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen, zonder suiker MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen,

Nadere informatie

MAPROTILINE HCl 25-50 - 75 PCH tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 29 februari 2008 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1

MAPROTILINE HCl 25-50 - 75 PCH tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 29 februari 2008 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 Pharmachemie B.V. Swensweg 5 Postbus 552 2003 RN Haarlem INFORMATIE VOOR DE PATIËNT SAMENSTELLING Per tablet: respectievelijk 25 mg, 50 mg en 75 mg maprotilinehydrochloride.

Nadere informatie

Wat u moet weten voor u Kamagra inneemt

Wat u moet weten voor u Kamagra inneemt Kamagra & Kamagra Jelly Bijsluiter KAMAGRA behoort tot de groep medicijnen onder de naam fosfodiësterase-type 5- remmers. Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan

Nadere informatie

1. Wat is Sandomigran en waarvoor wordt het gebruikt

1. Wat is Sandomigran en waarvoor wordt het gebruikt Novartis Pharma Arnhem BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Sandomigran 0,5 mg, omhulde tabletten 0,5 mg Sandomigran 1,5 mg, omhulde tabletten 1,5 mg pizotifeenwaterstofmalaat Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 50 mg filmomhulde tabletten sitagliptine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 50 mg filmomhulde tabletten sitagliptine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Januvia 50 mg filmomhulde tabletten sitagliptine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER. CLOZAPINE 6,25 mg tabletten

BIJSLUITER. CLOZAPINE 6,25 mg tabletten BIJSLUITER CLOZAPINE 6,25 mg tabletten Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

Anastrozole Teva 1 mg filmomhulde tabletten Anastrozole

Anastrozole Teva 1 mg filmomhulde tabletten Anastrozole BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Anastrozole Teva 1 mg filmomhulde tabletten Anastrozole Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Bewaar

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Tamiflu 75 mg harde capsules Oseltamivir

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Tamiflu 75 mg harde capsules Oseltamivir BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Tamiflu 75 mg harde capsules Oseltamivir Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER (27.10.2010)

BIJSLUITER (27.10.2010) BIJSLUITER (27.10.2010) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BISOLTUSSIN 2 mg/ml siroop volwassenen (Dextromethorfan hydrobromide) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101 BIJSLUITER BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Salagen 5 mg filmomhulde tabletten. Pilocarpinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Salagen 5 mg filmomhulde tabletten. Pilocarpinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Salagen 5 mg filmomhulde tabletten Pilocarpinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. -

Nadere informatie

FINIMAL, tabletten. Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht

FINIMAL, tabletten. Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 25 mg filmomhulde tabletten. sitagliptine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Januvia 25 mg filmomhulde tabletten. sitagliptine Bijsluiter Pagina 1/7 Bijsluiter: informatie voor de patiënt Januvia 25 mg filmomhulde tabletten sitagliptine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine Bijsluiter Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Xyzall 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Xyzall 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Xyzall 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2014_01 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BETAHISTINE dihcl APOTEX 8 MG, TABLETTEN BETAHISTINE dihcl APOTEX 16 MG, TABLETTEN Betahistine dihydrochloride

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ZILIUM 10 mg tabletten Domperidon Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 7,5 mg/1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. AXID 150, capsules 150 mg nizatidine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. AXID 150, capsules 150 mg nizatidine Bijsluiter: Axid Page 1 of 6 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker AXID 150, capsules 150 mg nizatidine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Galvus 50 mg tabletten Vildagliptine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Galvus 50 mg tabletten Vildagliptine Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Galvus 50 mg tabletten Vildagliptine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard Clindamycine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt Version 2008_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PARACETAMOL COMP. APOTEX, TABLETTEN paracetamol en coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. PROPECIA 1 mg filmomhulde tabletten Finasteride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. PROPECIA 1 mg filmomhulde tabletten Finasteride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS PROPECIA 1 mg filmomhulde tabletten Finasteride Propecia variatie II-21, versie 7 april 2011 Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER. Fabrikant: Eli Lilly and Company Ltd., Kingsclere Road, Basingstoke, Hampshire, RG21 6XA. Verenigd Koninkrijk.

BIJSLUITER. Fabrikant: Eli Lilly and Company Ltd., Kingsclere Road, Basingstoke, Hampshire, RG21 6XA. Verenigd Koninkrijk. BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Ibuprofen Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Ibuprofen Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ibuprofen Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 sinaasappel 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u LORATADINE TEVA zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. STUGERON tabletten STUGERON suspensie voor oraal gebruik. Cinnarizine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. STUGERON tabletten STUGERON suspensie voor oraal gebruik. Cinnarizine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER STUGERON tabletten STUGERON suspensie voor oraal gebruik Cinnarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. AZILECT 1 mg tabletten Rasagiline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. AZILECT 1 mg tabletten Rasagiline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS AZILECT 1 mg tabletten Rasagiline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer

Nadere informatie

B. BIJSLUITER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet Version:-21-8-2014 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees goed

Nadere informatie

Baldrian uno 500 mg MRP No. DE/H/447/01 Dr. Willmar Schwabe BIJSLUITER NL-nl-PL-clean Sequence 0006 p. 1 / 5

Baldrian uno 500 mg MRP No. DE/H/447/01 Dr. Willmar Schwabe BIJSLUITER NL-nl-PL-clean Sequence 0006 p. 1 / 5 BIJSLUITER 1 1.3.1 NL-nl-PL-clean Sequence 0006 p. 1 / 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Dormiplant Valeriaan, filmomhulde tabletten Werkzaam bestanddeel: Droog extract van valeriaanwortel Lees

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Rhini-San 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. EMADINE 0,5 mg/ml Oogdruppels, oplossing. Emedastine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. EMADINE 0,5 mg/ml Oogdruppels, oplossing. Emedastine Bijsluiter: informatie voor de patiënt EMADINE 0,5 mg/ml Oogdruppels, oplossing. Emedastine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CIALIS 5 mg filmomhulde tabletten tadalafil

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CIALIS 5 mg filmomhulde tabletten tadalafil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER CIALIS 5 mg filmomhulde tabletten tadalafil Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER. LEVOMEPROMAZINE MALEAAT 12,5 mg tabletten

BIJSLUITER. LEVOMEPROMAZINE MALEAAT 12,5 mg tabletten BIJSLUITER LEVOMEPROMAZINE MALEAAT 12,5 mg tabletten Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie