DE LONGMERIDIAAN (Yinmeridiaan)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE LONGMERIDIAAN (Yinmeridiaan)"

Transcriptie

1 DE LONGMERIDIAAN (Yinmeridiaan) De meridiaan begint met het eerste punt onder de clavicula, 6 sun van de mediaanlijn, gaat dan iets naar boven, buigt over de okselplooi heen. Loopt over de voorzijde van de bovenarm, de elleboogsplooi en de volaire zijde van de onderarm verder over de arteria radialis naar zijn eindpunt, dat gelegen is aan de radiale nagelhoek van de duim. Bij de polsdiagnostiek is de long gesitueerd op de rechterpols in de eerste diepe positie. Een mens met een energetisch evenwicht van de long heeft een juist waardeoordeel. Bij een disharmonie ontstaat er benauwdheid, beklemming, bedroefdheid, geestelijk opgesloten zijn tot claustrofobie toe. In de klassieke gedachtegang is de long essentieel voor de ademenergie, die met de voedingsenergie zo`n grote rol speelt bij de instandhouding van het organisme. Van de productie van energie door de 3V. gaat een deel naar de onderste 3V., vandaar naar de blaas, waar een deel weer opstijgt naar de longen en zich vermengt met de ademenergie tot afweerenergie (Oe Wei), die via de blaasmeridiaan over de oppervlakte van het lichaam verdeeld wordt. Hieruit blijkt, dat er een verband is tussen de long met uiteraard het gekoppelde orgaan, de dikke darm, en de huid. Bij de behandeling van huidziekten speelt de longmeridiaan dan ook een belangrijke rol. Verder kan de longmeridiaan gebruikt worden voor de therapie van ziekten zoals: bronchitis, astma, laryngitis, tracheitis, stuwingverschijnselen in de thorax, reumatische aandoeningen van de schouder en elleboog. Een gevoel van geestelijke beklemming, astma, bronchitis, laryngitis, tracheitis, heesheid, spierpijn in de rug en gewrichtspijnen in schouder, elleboog en pols (in het verloop van de meridiaan), huidaandoeningen. Niezen, hoesten met dun secreet, kouwelijkheid op borst en rug. Soms kortademigheid en dan vooral bij liggen, wit tongbeslag. Kortademigheid, zwaar ademen met opgetrokken schouders, schorre of hese stem, bleke tong met wit beslag.

2 DE DIKKE-DARM-MERIDIAAN (Yangmeridiaan) Het verloop van meridiaan De meridiaan begint aan de radiale nagelhoek van de wijsvinger, gaat dan over de dorsale zijde van de hand, loopt over de hoek, die gevormd wordt door de ossa metacarpalia 1+ 2, en vervolgt zijn weg over de radiale zijde van de onderarm. Passeert het radiale uiteinde van de elleboogsplooi, gaat langs de buitenzijde van de bovenarm over de voorkant van het schoudergewricht langs de hals, kruist boven de bovenlip en eindigt in een kuiltje op de nasolabiaalplooi.bij de polsdiagnostiek is de dikke darm gesitueerd op de rechterpols in de eerste oppervlakkige positie. De belangrijkste functie van de dikke darm is de omzetting en afvoer van voedsel. Voor de therapie wordt deze meridiaan in de eerste plaats gebruikt voor ziekteprocessen van de dikke darm zelf. Daarbij blijkt ook, dat de dikke darm een belangrijke werking uitoefent op alle slijmvliezen van het lichaam. Door het normaliseren van de darmfunctie wordt een gunstige invloed uitgeoefend op reumatische ziektebeelden van de armen, waarbij de therapie via bepaalde punten op deze meridiaan ook een lokale werking kan uitoefenen. Colitis, obstipatie, diarree, darmkrampen, sinusitis, rhinitis, glossitis, gingivitis, stomatitis, astma herpes labialis, artrose en artritis van de armen en schouders, jeuk. Droge mond, obstipatie, buikpijn, drukgevoelige buik, ontstoken anus, tong met een geel beslag. Buikpijn, darmgeruisen, diarree, slappe buikwand, prolaps ani, tongbeslag wit en kleverig.

3 DE MAAGMERIDIAAN (Yangmeridiaan) De meridiaan begint met het eerste punt, dat op de wang ligt onder het oog, loopt naar beneden langs de onderkaak en gaat voor het oor weer naar boven, waar hij op de laterale kant van de schedel eindigt met punt 8. Uit het gedeelte van de meridiaan, dat langs de onderkaak loopt, gaat de meridiaan naar beneden langs de keel, over de borst, de tepels en de buik tot het os pubis. Vervolgens over de voorkant van het been en het dorsale gedeelte van de voet om te eindigen aan de fibulaire nagelhoek van de tweede teen. Bij de polsdiagnostiek is de maag gesitueerd aan de rechterpols in de tweede oppervlakkige positie. De maag is van belang voor de productie van de voedingsenergie. Is er sprake van een onvoldoende functie, dan wordt onvoldoende energie naar andere organen doorgeven met het gevolg, dat deze organen lijden en in het ziekteproces betrokken worden. Door therapie via de maagmeridiaan kan een harmoniserende invloed op de volgende ziektebeelden uitgeoefend worden: Maagaandoeningen, gastro-enteritis, aandoeningen van ogen, neus, mond, larynx, longen. Doorbloedingsstoornissen (vooral in het hoofd en de benen) kunnen gunstig worden beïnvloed. Alle maagaandoeningen met begeleidende verschijnselen, zoals ulcus ventriculi, gastritis, gastro-enteritis, opgeblazen gevoel, misselijkheid en braken, laryngitis, circulatiestoringen in het hoofd en de onderste extremiteiten, oogaandoeningen. Dorstig, braken, opboeren, verteringsstoornissen, foetor ex ore, tandpijn, tandvleesbloedingen, ontstekingen, Verminderde speekselvloed, tong rood met geel beslag. Vol gevoel in de maag, maagpijn, slechte vertering, pijn die door druk en warmte verbetert, tong bleek met wit beslag.

4 DE MILT PANCREAS- MERIDIAAN (Yinmeridiaan) De meridiaan begint met het eerste punt, dat ligt aan de mediale nagelhoek van de grote teen, gaat dan langs de binnenkant van de voet voor de binnenenkel langs naar boven. Via de binnenkant van het bovenbeen en de lies gaat de loop over de thorax naar een punt, dat ligt op de preaxillaire lijn in de tweede intercostale ruimte, buigt dan weer naar beneden en eindigt in de zesde intercostale ruimte. Bij de polsdiagnostiek is de M.P. gesitueerd aan de rechterpols in de tweede diepe positie. Bij een normale functie van de M.P. is de mens begiftigd met een juist begrip en concentratievermogen. Bij een disharmonie ontstaat zorgelijkheid. In de klassieke gedachtegang is de M.P. ook belangrijk voor de Yinenergie en verzorgt tevens de subcutis en de spieren. Daar wordt onder begrepen het bindweefsel en het steunweefsel van het lichaam in algemene zin. De verdeling van de lichaamsvloeistoffen behoort ook tot de taak van de M.P.; bij deficiëntie ontstaat dan ook oedeem en oligurie. Bij zware ziektegevallen blijkt de therapie via de M.P.- meridiaan en andere daartoe geëigende organen succesvol. Samenvattend kan men zeggen, dat de therapie via de M.P.-meridiaan succes heeft bij: nervositeit, vermoeidheid, gebrekkig concentratievermogen, de vertering en de waterhuishouding, vergroting van de lichamelijke en geestelijke weerstand en de beïnvloeding van het bindweefsel; daardoor kan een positieve bijdrage geleverd worden in de therapie van degeneratieve gewrichtsaandoeningen. Ook aandoeningen van de slijmvliezen en eczeem behoren tot de indicaties. Werkt tegen een zorgelijke instelling, bevordert het concentratievermogen, maagklachten, slechte vertering, opgeblazen gevoel, versterkt het bindweefsel, vergroot de lichamelijke weerstand, oedemen. Vol gevoel in de buik, pijnlijk, moe en zwaar gevoel in het lichaam, beklemd gevoel op de borst, weinig urine, obstipatie, tong geel met weinig speeksel. Geen eetlust, last van de maag, misselijkheid, braken, opgeblazen buik, dunne ontlasting, zwak gevoel, droge lippen, magerte, vermoeidheid, tong geel met veel speeksel.

5 DE HARTMERIDIAAN (Yinmeridiaan) Het eerste punt ligt aan de onderste rand van de derde rib in de preaxillaire lijn, de meridiaan loopt dan iets omhoog en gaat op de binnenzijde van de onderarm naar beneden en dan via de epicondylus medialis humeri en de volaire zijde van het polsgewricht naar de radiale nagelhoek van de pink. Bij de polsdiagnostiek is het hart gesitueerd aan de linkerpols op de eerste diepe positie. Het hart staat in verband met geestelijke functies, zoals prestatievermogen en stabiliteit en neemt onder de organen dan ook een bijzondere plaats in. Angst en depressietoestanden kunnen met succes via de hartmeridiaan beïnvloed worden. Stressfactoren hebben een sterke invloed op de hartenergie en kunnen daardoor tot ziektesymptomen aanleiding geven. omvat angst, depressietoestanden, slapeloosheid, tachycardie en angina pectoris. Angst, geestelijke depressie, onrust, slapeloosheid, tachycardie, aritmieën, angina pectoris, circulatiezwakten. Geestelijke opwinding met rood gezicht en praatdrang, precardiale pijnen die uitstralen in de armen, angst, dreigende hartaandoening die door bewegen verslechtert. Slecht humeur, bleekheid, zenuwachtigheid, slapeloosheid, vergeetachtigheid, hartkloppingen, transpireren(ook `s nachts).

6 DUNNE-DARM-MERIDIAAN (Yangmeridiaan) De meridiaan begint aan de ulnaire hoek van de pinknagel, loopt omhoog langs de ulnaire zijde van de hand naar de binnenezijde van de elleboog, gaat dan via de dorsale zijde van de bovenarm en het schouderblad naar de hals en via het jukbeen naar een kuiltje voor de tragus van het oor. Bij de polsdiagnostiek is de dunne darm gesitueerd aan de linkerpols in de eerste oppervlakkige positie. Er wordt door de dunne darm een belangrijke spasmolytische werking uitgeoefend; dit ontspannende effect strekt zich ook uit op het psychische terrein, zodat stresstoestanden, opwinding en nervositeit gunstig beïnvloed kunnen worden. Verdere indicaties zijn: oorsuizen, epilepsie, artose en reuma van de armen en wel speciaal langs het traject waarlangs de dunne-darm-meridiaan loopt. Werkt relaxerend op geest en lichaam, doofheid, oorsuizen, epilepsie, buikkrampen, pijn en stijfheid van de nek en schouder. Onrust, hartkloppingen, gehoorverlies, opgezette gespannen buik, rode tong met gele punt. Buikpijn, diarree, vaak urineren, transpireren, wit beslagen tong.

7 DE BLAASMERIDIAAN (Yangmeridiaan) De meridiaan begint aan de mediale ooghoek, gaat dan via het voorhoofd over de schedel naar het achterhoofd en deelt zich, ter hoogte van de tweede halswervel, in twee takken. De mediale tak loopt op een afstand van 1½ sun naast de mediaanlijn. De tweede tak loopt 1½ sun meer lateraal dan de eerste tak en beide takken kruisen elkaar op de achterzijde van het bovenbeen en verenigen zich in de knieholte. Vandaar gaat de meridiaan langs de buitenkant van de voet naar de kleine teen. Bij de polsdiagnostiek is de blaas gesitueerd aan de linkerpols in de derde oppervlakkige positie. Primair heeft de blaas een uitscheidingsfunctie. In de klassieke acupunctuur kan de werking niet los gezien worden van de nier en de 3V.: de 3V. als producent van de voedingsenergie, waarbij de blaas als orgaan en de ademenergie verantwoordelijk zijn voor de afweer- of Wei-energie. van de blaasmeridiaan omvat pijnlijke en spastische toestanden, zoals neuralgieën, hoofdpijnen, krampen en ischias. Ook chronische ziekten en ziekte waarbij stofwisselingsstoornissen een rol spelen, zoals astma en eczeem, kunnen via een therapie door middel van de blaasmeridiaan gunstig beïnvloed worden. Via de accorderingspunten op de eerste tak van de blaasmeridiaan kan ieder orgaan van het lichaam apart beïnvloed worden. Het een en ander maakt, dat de werkingsbreedte van de blaasmeridiaan zeer groot is. Oogziekten, hoofdpijn, sinusitis, krampen en disfunctie van de inwendige organen, neuralgieën, krampen, ischias, mictieklachten. Geringe tot afwezige urineproductie, vaak pijn bij het plassen, eventueel met bloed. Pijnen in de wervelkolom. Tong is rood met geel beslag. Vaak urineren, ook wel incontinentie en enuresis, oedeem. Tong is bleek.

8 DE NIERMERIDIAAN (Yinmeridiaan) De meridiaan begint op de voetzool en gaat dan langs de binnenkant van de voet, beschrijft achter en onder de malleolus internus een cirkel en gaat dan langs de binnenkant van het onderbeen omhoog. De meridiaan passeert de knieholte tussen de pees van de m. sartorius en de m. semitendinosus, gaat langs de binnenzijde van het bovenbeen naar de liesstreek. Loopt over de buik tussen de meridiaanlijn en de maagmeridiaan, loopt vandaar over de thorax naar het eindpunt op de articulatio sternoclavicularis. Bij de polsdiagnostiek is de nier gesitueerd aan de linkerpols in de derde diepe positie. De uitscheidingsfunctie speelt bij de nier een belangrijke rol, waarbij een selectie van de uit te scheiden stoffen en vloeistoffen plaatsvindt. In de klassieke gedachtegang worden reine en onreine vloeistoffen gevormd, wat in feite betekent, dat de onreine energie als vloeistof het lichaam verlaat. De reine energie wordt vastgehouden en voor verdere energieproductie benut. De onderscheiding in een Yin-en een Yangnier komt voort uit de bipolariteitsgedachte. De Yinnier is de nier als uitscheidingsorgaan, die door het Yang van de Yangnier tot activiteit moet worden gebracht. Met de Yangnier wordt dan ook de bijnier bedoeld, die een veel grotere werkingssfeer heeft en dan in het vijf-elementen-systeem tot het element vuur gerekend wordt. Psychisch correspondeert de nier met de wil. Een disharmonie geeft angst en willoosheid. Via de vijf-elementen-leer is de relatie met de bloedcirculatie en het hart duidelijk en blijkt de niermeridiaan dan ook met succes gebruikt te kunnen worden bij stuwingtoestanden in de thorax en angina pectoris-achtige verschijnselen. Verder ook in de buik bij digestiestoringen en ziekteverschijnselen van het urogenitale apparaat. Angst, gebrek aan doorzettingsvermogen, nierfunctiestoornissen, oedeem, astma, pyrosis, ziekten van het genitale apparaat, disfunctie van de darmen, circulatiestoornissen in de benen. Zeer besluitvaardig, weinig urine, benen warm met zwaktegevoel, duizeligheid, oorsuizen, tong rood met geel beslag. Besluiteloos, angst, vaak urineren met weinig urine, koude benen, oedeem, diarree, tong bleek.

9 DE KRINGLOOPMERIDIAAN (Yinmeridiaan) De meridiaan begint in de vierde intercostalee ruimte, 1 sun lateraal van de mamillaire lijn, loopt vandaar met een boog over de okselplooi heen, gaat dan op de binnenkant van de bovenarm naar beneden, kruist het midden van de ellboogsplooi en gaat aan de volaire zijde van de hand naar de radiale nagelhoek van de middelvinger, ook wel naar de top van de middelvinger. Bij de polsdiagnostiek is de kringloop gesitueerd aan de rechterpols in de derde positie. De kringloop is een functioneel systeem, dat niet met een orgaan verbonden is, maar met de drievoudige verwarmer één van de belangrijkste systemen is om de vijf elementen tot eenheid en harmonische activiteit te brengen. De naam wordt in de literatuur verschillend aan gegeven. Dit spruit voort uit het feit, dat het pericard als het actieve deel van het hart werd gezien en het hart zelf als voorraadorgaan van het bloed. Het pericard is dan de kringloop of de meester van het hart. Energetisch gezien werken het hart en de kringloop op de arteriën. De kringloop en de M.P. op de venen. Deze meridiaan oefent een belangrijke invloed uit op de doorbloedingsstoornissen in borst en buik, ook op het urogenitale systeem, bij circulatiezwakte en stuwingsverschijnselen. Angina pectoris, hartkloppingen, hypotonieën, onrust, spijsverteringsstoornissen, urogenitale aandoeningen, pijnen en spierspanningen in de schouder, elleboog en de handen. Daar de kringloop een functioneel systeem is en andere organen direct voor de werking nodig heeft, zijn de exces- en deficiëntiesymptomen niet zo uitgesproken, dat ze diagnostisch bruikbaar zijn.

10 DE DRIEVOUDIGE-VERWARMERMERIDIAAN (Yangmeridiaan) De meridiaan begint bij de ulnaire nagelhoek van de ringvinger, loopt over het dorsale gedeelte van de hand tussen de ossa metacarpalia IV en V over de onderarm naar het olecranon. Vandaar over de dorsale kant van de bovenarm naar de schouder, via de hals naar de processus mastoideus, om het uitwendige oor heen en eindigt aan de laterale kant van de wenkbrauw. Bij de polsdiagnostiek is de 3V. gesitueerd aan de rechterpols in de derde oppervlakkige positie. Dit is een meridiaan, die een drieledig doel heeft, namelijk om de functie van de ademhaling, de spijsvertering en het urogenitale systeem te beïnvloeden en te ondersteunen. De symptomatologie is dan ook complex, waardoor de werking zich uitstrekt van geestelijke en lichamelijke zwakte, slijmvliesaandoeningen, artrose en paresen van de bovenste ledematen tot reuma, hardhorendheid en oorsuizen toe. Doofheid, oorsuizen, lichamelijk zwaktetoestanden, slijmvliesontstekingen, reuma, long, spijsverterings- en urogenitale stoornissen, pijn en stijfheid in de schouders en nek. In de klassieke voorstelling is deze meridiaan met een orgaan verbonden, wat in het onderwerp over de basisenergie van het lichaam uitvoerig is belicht. Deze voorstelling verschaft de therapeut een dieper inzicht in de grote mogelijkheden, die de klassieke gedachte aan de therapie via deze meridiaan toekent. Exces- en deficiëntiesymptomen De symptomen van exces- en deficiëntie worden voor een belangrijk deel bepaald door de symptomen van de respectievelijke organen. Verschil in exces- en deficiëntiesymptomen van de verschillende onderdelen van de 3V zijn: Bovenste 3V: Exces: angst, beklemming, astma, angina, droge tong. Deficiëntie: onrust, moeilijk ademhalen, lage stem. Middelste 3V: Exces: opgezette buik, obstipatie, astma-aanvallen, dyspnoe. Deficiëntie: diarree, buikpijn, opgezette buik. Onderste 3V: Exces: moeilijk urineren, bloed bij de ontlasting, Deficiëntie: diarree, veel kleurloze urine, opgezette buik.

11 DE GALBLAASMERIDIAAN (Yangmeridiaan) De meridiaan begint aan de laterale orbitarand, loopt over de zijkant van de schedel verschillende keren heen en weer en gaat dan via het laterale deel van de nek naar beneden, passeert de fossa supraclavicularis en vervolgt op de preaxillaire lijn van de thorax zijn weg. Op de buik loopt de meridiaan over de rand van het os ilium, trochanter major femur en langs het kopje van de fibula naar het dorsale deel van de voet om te eindigen bij de laterale nagelhoek van de vierde teen. Bij de polsdiagnostiek is de galblaas gesitueerd aan de linkerpols in de tweede oppervlakkige positie. Een normale functie van de galblaas geeft moed en werkkracht. Is de energie verminderd, dan treden besluiteloosheid en op den duur angst en slapeloosheid op. Een te sterke functie geeft boosheid en agressiviteit waarvoor door de complexiteit, die hierbij ontstaat, hart via de dag- en nachtrelatie ook mede verantwoordelijk is. De galblaasmeridiaan is een van de belangrijke meridianen voor het bestrijden van pijnen en spastische toestanden in het lichaam. Deze kunnen gelokaliseerd zijn in het hoofd, de rug en de extremiteiten, zodat migraine, intercostale neuralgieën en neuralgische pijnen in de ledematen via de galblaasmeridiaan vaak met succes bestreden kunnen worden. Agressiviteit, oogaandoeningen, hoofdpijn, pijn in het hele lichaam, disfuncties van de galblaas, verteringsstoornissen, gewrichtsaandoeningen in heupen en knieën. Ook kan de galblaasfunctie genormaliseerd worden. Nijdigheid, agressiviteit, ook weer depressies, veel slaap, pijn in de thorax, bittere smaak, bleek gezicht, pijn aan de laterale kant van de schedel, rode of gele tong. Angst, duizeligheid, lichtschuwheid, verteringszwakte, bloedarmoede, het leven niet aan kunnen.

12 DE LEVERMERIDIAAN (Yinmeridiaan) De levermeridiaan begint met het eerste punt aan de laterale nagelhoek van de grote teen, loopt dan over de dorsale zijde van de voet, langs de binnenkant van het been naar de lies. De meridiaan maakt een boog om de geslachtsorganen, loopt over de buikwand naar het laatste punt Le.14, dat gelegen is in de intercostale ruimte tussen de zesde en zevende rib. De lever is in de polsdiagnostiek gesitueerd aan de linkerpols in de tweede diepe positie. Als de lever zich in een energetisch evenwicht bevindt, ervaart de mens dit als een goed gevoel van behaaglijkheid, moed, en werkkracht. Bij disharmonie treedt boosheid en angst op. Angst komt van de nier; een deficiëntie van de nier geeft een energietekort van de lever volgens het vijf-elementen-systeem, waardoor de angst overheerst. De lever is van belang voor de assimilatie en de digestie en in het energetische verband van de acupunctuur voor de samenstelling van het bloed. De relatie is het eenvoudigst te verklaren uit de functie van de 3V., waarbij de voedingsenergie voor een deel naar de lever gaat en daar, klassiek gezien, voor de productie van het bloed zorgt. Is de lever in een slechte conditie, dan is een zwakte van de spieren, de pezen, het zenuwstelsel en de ogen het gevolg. Bovendien kan een leverfunctiestoornis de volgende verschijnselen naar voren brengen, die weer via deze meridiaan behandeld kunnen worden: Lichamelijke zwakte, angineuze hartklachten, artrose, ziekten van de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen met hun vele facetten, spijsverteringsstoornissen, anemie. Boosheid, oogzwakte, spierzwakte, leveraandoeningen. Spijsverteringsstoornissen, storingen in het urogenitale systeem, waaronder menstruatie- en mictieaandoeningen. Woede, ontevredenheid, hoofdpijn, duizeligheid, lichtschuwheid, spierkrampen, bittere smaak, braken, buikpijn, geel beslagen tong. Vrees, oorsuizen, lichtschuwheid, spier- en peeszwakte, brokkelige nagels, buikpijn uitstralend naar het scrotum, tong blauwachtig van kleur.

13 DE GOUVERNEURMERIDIAAN ( Energiebaan) De gouverneurmeridiaan is een energiebaan die ligt op de dorsale zijde van het lichaam op de meridiaanlijn. Hij begint achter de anus, loopt over het midden van de rug, hoofd, neus en eindigt aan de binnenkant van de bovenlip op de omslagplooi van kaak en bovenlip. De gouverneurmeridiaan is niet parig aangelegd en wordt daarom ook wel eens een vat genoemd in plaats van een meridiaan. De gouverneurmeridiaan behoort tot de wondermeridianen en heeft geen maximaaltijd, alarmpunten of een plaats in de polsdiagnostiek. Maar door het feit, dat deze meridiaan eigen punten heeft met een symptomatologie, wordt hij ook bij de hoofdmeridianen gerekend. De energiestroom is van beneden naar boven en deze baan heeft verbindingen met alle Yangmeridianen van het lichaam. Bij de lokalisatie van punten op de rug is het gemakkelijker de patiënt voorovergebogen te laten zitten. Deze strekt zich uit van het beïnvloeden van aandoeningen van de wervelkolom, schouders, geestelijke stoornissen tot deficiëntietoestanden van het cerebrum toe. In de lager gelegen punten spelen naast wervelkolomaandoeningen ook seksuele deficiëntietoestanden een rol. De gouverneurmeridiaan bezit geen toniseringpunt maar wel een zogenaamd kardinaalpunt, dat echter niet op de meridiaan zelf gelegen is maar waarmee het mogelijk is de energie in de meridiaan te activeren. Dit punt is Du.3 De volgende verbindingen tonen tevens de belangrijkheid van de gouverneurmeridiaan aan. Punt 1 heeft een verbinding met J.M., Bl., Ga., Ni. Punt 13 heeft een verbinding met Bl. Punt 14 heeft verbinding met alle Yangmeridianen Punt 15 heeft verbinding met Yang Oé (wondermeridiaan) Punt 16 heeft verbinding met Yang Oé en Bl. Punt 17 heeft verbinding met Bl. Punt 20 heeft verbinding met alle Yangmeridianen Punt 24 heeft verbinding met Bl. Punt 28 heeft verbinding met Di. en Ma.

14 DE CONCEPTIEMERIDIAAN ( Energiebaan). De conceptiemeridiaan is een energiebaan, die ligt op de ventrale zijde van het lichaam en begint op het midden van het perineum. Hij loopt over de meridiaanlijn van de buik en eindigt vlak onder de onderlip. Deze meridiaan is niet parig aangelegd en behoort tot de wondermeridianen en heeft, net als de gouverneurmeridiaan, geen maximaaltijd, alarmpunten of plaats in de polsdiagnostiek maar heeft wel eigen punten. De energiestroom is van beneden naar boven en deze baan heeft verbindingen met alle Yinmeridianen van het lichaam. Door de talrijke secundaire verbindingen kan de conceptiemeridiaan op veel organen inwerken. De punten van het onderste deel werken op het urogenitale systeem, van het middelste deel op de spijsvertering en van het bovenste deel op de ademhaling. Op de conceptiemeridiaan zijn veel alarmpunten van organen te vinden. J.M. 3 Blaas J.M. 12 Maag J.M. 4 Dunne darm J.M. 14 Hart J.M. 5 3V J.M. 17 Kringloop Het Yangaandeel in deze organen neemt toe naarmate het alarmpunt hoger op de conceptiemeridiaan gesitueerd is. Er bevinden zich op de conceptiemeridiaan enkele punten met speciale betekenis, die zelfs een eigen accordering hebben. J.M. 6 centrum van de basisenergie van de mens J.M. 4 entreepoort van de leverskracht J.M. 17 concentratiepunt van energie Deze punten hebben een energie-activerende werking, die door hun respectievelijke accorderingspunten kan worden gestabiliseerd. Het zijn: Bl. 24 voor J.M. 6 Bl. 26 voor J.M. 4 Bl. 17 voor J.M. 17 De conceptiemeridiaan heeft een kardinaalpunt waarmee, door het beïnvloeden ervan, de energie in de meridiaan gestimuleerd kan worden. Dit punt is Lo. 7.

De energie stroomt ook in de richting van de wijzers van de klok door de twaalf hoofdmeridianen, waarbij de energie-omlooptijd per meridiaan twee uur

De energie stroomt ook in de richting van de wijzers van de klok door de twaalf hoofdmeridianen, waarbij de energie-omlooptijd per meridiaan twee uur Meridianen Meridianen zijn energiebanen die de Chi (ofwel de levensenergie), naar de bijbehorende organen transporteren. Deze zijn al 3000 jaar voor Christus ontdekt, herkend en ontwikkeld. Ze worden in

Nadere informatie

ACUPRESSUUR GRATIS E-BOOK

ACUPRESSUUR GRATIS E-BOOK Dendermondsesteenweg 29 9270 LAARNE-KALKEN 0474 30 85 84 www.dekrachtbron.be info@dekrachtbron.be MASSAGECENTRUM DE KRACHTBRON ACUPRESSUUR GRATIS E-BOOK de energiestroom van ons lichaam activeren onze

Nadere informatie

Shenzhou Open University of TCM Interne en externe verloop Jing Mai

Shenzhou Open University of TCM Interne en externe verloop Jing Mai Shou Tai Yin Fei Jing Ontspringt in de middelste warmer ( Zong jiao) rond RM 12 (Wei) Daalt af om contact te maken met de dikke darm (da chang) Keert omhoog passeert het diafragma en via de maag- cardia

Nadere informatie

Vuist maken, binnekant en buitenkant arm bekloppen (losse polsen) Schedel bekloppen

Vuist maken, binnekant en buitenkant arm bekloppen (losse polsen) Schedel bekloppen Do In Staand, voeten 50cm uit elkaar. Stevig afstrijken binnenkant arm van schouder naar pols, gevolgd door buitenkant arm van pols naar schouder, zowel rechterarm als linkerarm Vuist maken, binnekant

Nadere informatie

aangezichtsspieren spasmen spasmen Ma1 Ma4 aangezichtsspieren tics tics Ma1 Ma4 absences absences N6 afscheiding stoppen afscheiding N6 algehele

aangezichtsspieren spasmen spasmen Ma1 Ma4 aangezichtsspieren tics tics Ma1 Ma4 absences absences N6 afscheiding stoppen afscheiding N6 algehele aangezichtsspieren spasmen spasmen Ma1 Ma4 aangezichtsspieren tics tics Ma1 Ma4 absences absences N6 afscheiding stoppen afscheiding N6 algehele ontspanning ontspanning Ma40 Ma41 amenorroe amenorroe N5

Nadere informatie

Jing Luo 1. Jing Doorgang - kanaal. Luo Netwerk - verbinden

Jing Luo 1. Jing Doorgang - kanaal. Luo Netwerk - verbinden Jing Luo 1 Jing Doorgang - kanaal Luo Netwerk - verbinden Jing: Luo: Begrippen 2 Hoofdmeridiaan Netwerk Zang- Fu: Organen Qi- Xue: Qi en Bloed Elementen: 5 elementen Jing Luo 4 Jīngluò meridianen Jīng

Nadere informatie

Dit formulier wordt anoniem verstuurd en op basis van het patiëntnummer aan uw dossier gekoppeld. Ter controle graag uw geboortedatum: / / Beroep:

Dit formulier wordt anoniem verstuurd en op basis van het patiëntnummer aan uw dossier gekoppeld. Ter controle graag uw geboortedatum: / / Beroep: Datum: Intakeformulier Patiëntnummer: Geachte heer/mevrouw, Ter voorbereiding op onze afspraak wil ik u vragen om de onderstaande vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. Bij het intakegesprek

Nadere informatie

Integrale Geneeswijze, Praktijk Rijksstraatweg, Haarlem Het Reguliere Alternatief

Integrale Geneeswijze, Praktijk Rijksstraatweg, Haarlem Het Reguliere Alternatief (niet in te vullen door de patient) Datum: Intake dd: Osteopaat/Mesoloog: Tijd: Geachte Mevrouw, Meneer, Wilt u de volgende vragen aandachtig doorlezen en ze zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden. Bij het

Nadere informatie

Wat is de hoofdklacht waarvoor u behandeling zoekt? (bijkomende klachten kunt u verderop vermelden)

Wat is de hoofdklacht waarvoor u behandeling zoekt? (bijkomende klachten kunt u verderop vermelden) Vragenlijst osteopathie Geachte mevrouw, meneer Een goede diagnose is een startpunt voor een succesvolle behandeling. En voor een goede diagnose is het van belang om van alles te weten over uw klacht en

Nadere informatie

Indicatielijst: Staat uw klacht er niet bij, neem dan voor de zekerheid contact met ons op.

Indicatielijst: Staat uw klacht er niet bij, neem dan voor de zekerheid contact met ons op. Indicatielijst: Staat uw klacht er niet bij, neem dan voor de zekerheid contact met ons op. allergieën voor onder andere: huisdieren huisstofmijt pollen voedsel Bewegingsapparaat: artritis artrose bursitis

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel. Wat is hyperventilatie, wat zijn symptomen en hoe bestrijd je een aanval?

Patiënteninformatie. Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel. Wat is hyperventilatie, wat zijn symptomen en hoe bestrijd je een aanval? Patiënteninformatie Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel Wat is hyperventilatie, wat zijn symptomen en hoe bestrijd je een aanval? Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel Wat is hyperventilatie,

Nadere informatie

Sportduiker. Intrede onderzoek

Sportduiker. Intrede onderzoek Sportduiker Intrede onderzoek Deze vragenlijst is uitsluitend bedoeld om een inzicht te verkrijgen in uw gezondheidstoestand met name in de relatie met uw werk. Datum onderzoek 20.. / / Naam:..m/v Voorletters

Nadere informatie

Mesoloog D.M. Fysiotherapeut NAET - therapeut SiVAS therapeut

Mesoloog D.M. Fysiotherapeut NAET - therapeut SiVAS therapeut Praktijk van Marga Tump Mesoloog D.M. Fysiotherapeut NAET - therapeut SiVAS therapeut N.V.V.M. Datum eerste onderzoek: Tijd: Wilt u de volgende vragen aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden?

Nadere informatie

Osteopathie Leeuwarden Harlingerstraatweg CN Leeuwarden Tel

Osteopathie Leeuwarden Harlingerstraatweg CN Leeuwarden Tel INTAKEGESPREK Datum: Intakegesprek en behandeling op: Geachte mevrouw, heer, Harlingerstraatweg 86 8915 CN Leeuwarden Tel. 058 2998095 www.osteopathie-leeuwarden.nl Wilt u de volgende vragen aandachtig

Nadere informatie

www.energieherstelplan.nl

www.energieherstelplan.nl Klachten registratielijsten uit het boek www.energieherstelplan.nl Het Energieherstelplan Naam: Adres: Woonplaats Registreer de klachten in de drie navolgende klachten registratielijsten voor: - de verteringsenergie,

Nadere informatie

Pal Dan Gum oefeningen

Pal Dan Gum oefeningen Pal Dan Gum oefeningen Deze reeks Pal Dan Gum oefeningen worden al duizenden jaren in China en Korea gebruikt voor het voorkomen van ziektes en de bevordering van een goede gezondheid. Pal Dan Gum oefeningen

Nadere informatie

het kleine boekje van kneipp

het kleine boekje van kneipp het kleine boekje van kneipp begietingen door Stef Mintiens klacht begieting Ademhaling, Asthma Benen knie, dij Blaas Bloedsomloop Borst Cholesterol Concentratieproblemen Constipatie dij, koud, combineer

Nadere informatie

Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie

Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie Intake formulier fysiotherapie / manuele therapie Om een duidelijk beeld van uw klachten en de herstelmogelijkheden te krijgen verzoeken wij u bijgaande gegevens en vragen in te vullen en dit formulier

Nadere informatie

Vragenlijst Specifieke keuring

Vragenlijst Specifieke keuring Vragenlijst Specifieke keuring Personalia Voornaam en achternaam Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Email adres Geboortedatum Geslacht Man Vrouw Beroep/werkzaamheden Geeft indien nodig toestemming

Nadere informatie

Praktijk voor Massagetherapie Josephine van der Woude 06-20489163. Beroepsvereniging NVST A-Therapeut lidnr. 23 28 SR BAG lidnr.

Praktijk voor Massagetherapie Josephine van der Woude 06-20489163. Beroepsvereniging NVST A-Therapeut lidnr. 23 28 SR BAG lidnr. Praktijk voor 06-20489163 Beroepsvereniging NVST A-Therapeut lidnr. 23 28 SR BAG lidnr.122911 Wilt u onderstaande vragen aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden. Bij het intake gesprek

Nadere informatie

ja, tot diarree over is (nee bij toxine) uren tot enkele weken 1 tot 4 dagen van 1 dag vóór tot 6 dagen na het begin van de ziekteverschijnselen

ja, tot diarree over is (nee bij toxine) uren tot enkele weken 1 tot 4 dagen van 1 dag vóór tot 6 dagen na het begin van de ziekteverschijnselen INFECTIEZIEKTESCHEMA VOOR OUDERS Algemeen: een kind dat zich ziek voelt (koorts, hangerig, geen eetlust) behoort thuis te blijven Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school Risicogroepen

Nadere informatie

Anamneseformulier. Acupunctuur-Geldrop. Vul dit formulier in. Print het uit en neem het mee naar de eerstvolgende afspraak. Postcode en woonplaats...

Anamneseformulier. Acupunctuur-Geldrop. Vul dit formulier in. Print het uit en neem het mee naar de eerstvolgende afspraak. Postcode en woonplaats... Anamneseformulier Vul dit formulier in. Print het uit en neem het mee naar de eerstvolgende afspraak. Datum intakegesprek... Naam + voorletters... Roepnaam... Adres... Postcode en woonplaats... Telefoonnummer(s)...

Nadere informatie

Centrum voor complementaire behandelwijzen

Centrum voor complementaire behandelwijzen Datum: Intake dd: Therapeut: Tijd: Datum ontvangst secr.: Geachte Mevrouw, Meneer, Wilt u de volgende vragen aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden. Bij het intake-gesprek zullen de

Nadere informatie

Anamneseformulier. Natuurgeneeskundig Centrum Samenwerken aan gezondheid. Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep

Anamneseformulier. Natuurgeneeskundig Centrum Samenwerken aan gezondheid. Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep Samenwerken aan gezondheid Pagina 1 van 5 Anamneseformulier Naam Geboortedatum Adres Postcode & Woonplaats Telefoon e-mail Beroep Lengte Gebruikt u medicijnen? Graag naam geneesmiddel en dosering opschrijven.

Nadere informatie

Geachte mevrouw /meneer, verzorger(s),

Geachte mevrouw /meneer, verzorger(s), Geachte mevrouw /meneer, verzorger(s), Wilt u onderstaande vragen aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden. Bij het intakegesprek zullen de gegevens met u worden besproken. Uiteraard

Nadere informatie

Chiropractie Brunssum intake formulier nieuwe klant

Chiropractie Brunssum intake formulier nieuwe klant 1. ALGEMENE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS MEISJESNAAM: GESLACHT: M F GEBOORTEDATUM: LEEFTIJD: LENGTE: GEWICHT: ADRES: POSTCODE: WOONPLAATS: TELEFOON: PRIVE MOBIEL WERK E-MAIL ADRES: AANTAL KINDEREN: BEROEP:

Nadere informatie

A.E. Deunk DO-MRO. tel.: 053-4301646 mobiel: 06-53158468 www.osteopathie-deunk.nl

A.E. Deunk DO-MRO. tel.: 053-4301646 mobiel: 06-53158468 www.osteopathie-deunk.nl Geachte Bij deze bevestig ik de afspraak, die u heeft gemaakt op Om uur, voor een behandeling osteopathie in de praktijk in. Ingesloten vindt u een intake formulier, waarvan ik u vraag dit ingevuld mee

Nadere informatie

A.E. Deunk DO-MRO. tel.: 053-4301646 mobiel: 06-53158468 www.osteopathie-deunk.nl

A.E. Deunk DO-MRO. tel.: 053-4301646 mobiel: 06-53158468 www.osteopathie-deunk.nl Geachte Bij deze bevestig ik de afspraak, die u voor uw kind heeft gemaakt op Om uur, voor een behandeling osteopathie in de praktijk in. Ingesloten vindt u een intake formulier, waarvan ik u vraag dit

Nadere informatie

Patiënten intakeformulier voor Kaakklachten

Patiënten intakeformulier voor Kaakklachten Patiënten intakeformulier voor Kaakklachten Voor u ligt een lijst met vragen die uw klachten betreft. Om effectiever te kunnen behandelen, vragen wij u deze lijst voor de eerste behandeling in te vullen.

Nadere informatie

Zelfmassage: Kloppen langs meridianen

Zelfmassage: Kloppen langs meridianen Zelfmassage: Kloppen langs meridianen Klopmassage is een simpele en snelle manier om je beter in je lichaam te voelen. In 5 tot 10 minuten ga je al kloppend je hele lichaam bij langs en je kunt de massage

Nadere informatie

Naam: Voornaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: M/V. Tel.nr.: E-mail adres: Beroep: Opleiding: Sport, Hobby: Medicijngebruik:

Naam: Voornaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: M/V. Tel.nr.: E-mail adres: Beroep: Opleiding: Sport, Hobby: Medicijngebruik: Geachte heer/mevrouw, Ik zou u vriendelijk willen vragen om onderstaande vragen aandachtig door te lezen en te beantwoorden. Bij het eerste consult zullen de gegevens met u doorgesproken worden. De ingevulde

Nadere informatie

Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel

Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel Patiënteninformatie Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel Wat is hyperventilatie, wat zijn symptomen en hoe bestrijd je een aanval? 1234567890-terTER_ Inhoudsopgave Pagina Algemeen 4 Wat zijn

Nadere informatie

Maarten Verschure, sportarts Diaconessenhuis Leiden

Maarten Verschure, sportarts Diaconessenhuis Leiden Maarten Verschure, sportarts Diaconessenhuis Leiden Doel: Definitie Sportarts Sportgeneeskunde richt zich op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van (potentiële) sporters. Ook richt

Nadere informatie

Bronnenboekje. Thema 6

Bronnenboekje. Thema 6 Bronnenboekje Thema 6 Mijn lichaam Naam cursist:. Bronnenboekje 6 maandag 14 mei 2012 Inhoud Pagina Taallied Mijn lichaam is mijn instrument. 3 Vragen, verbinden en verwerken. 4-6 Hoofd, schouders, knie

Nadere informatie

1 Wenkbrauw (neuszijde) - (nabij) Blaas2 (Bl2) - innerlijke beweging - hiermee wordt angst losgelaten en neemt moed toe

1 Wenkbrauw (neuszijde) - (nabij) Blaas2 (Bl2) - innerlijke beweging - hiermee wordt angst losgelaten en neemt moed toe De oude Chinezen hebben duizenden jaren geleden een gedetailleerd en accuraat beeld geschetst van de menselijke energiehuishouding. Aan de hand van meridianen (verticale energiebanen, die niet of nauwelijks

Nadere informatie

Differentieel diagnose. Pijn in de borst. Doelstellingen van de les. Diagnose van pijn op de borst. Alarmsymptomen. Behandeling

Differentieel diagnose. Pijn in de borst. Doelstellingen van de les. Diagnose van pijn op de borst. Alarmsymptomen. Behandeling Pijn in de borst Dirk Devroey 16 maart 2005 15/03/2005 pag. 1 Doelstellingen van de les Diagnose van pijn op de borst Alarmsymptomen Behandeling 15/03/2005 pag. 2 Differentieel diagnose 1. Overbelaste

Nadere informatie

CONSTIPATIE. Acupedia - punten. Acupedia - combinaties ACUPEDIA. Copyright - Peter Jonckheere acupedia@telenet.be

CONSTIPATIE. Acupedia - punten. Acupedia - combinaties ACUPEDIA. Copyright - Peter Jonckheere acupedia@telenet.be CONSTIPATIE BL.38 TE.6 SP.15 ST.25 ST.36 Shu-punt Dikke Darm. Met Droogte en anurie. Zeer harde uitgedroogde stoelgang. Herstelt en versterkt de functie van de Onderste Warmer. Spasmodische constipatie.

Nadere informatie

Dordrecht. Geachte heer/mevrouw,

Dordrecht. Geachte heer/mevrouw, Dordrecht Geachte heer/mevrouw, u heeft binnenkort uw eerste afspraak voor een osteopathische behandeling, het doel van deze brief is om u aanvullend te informeren. Het adres van de praktijk is Wijnstraat

Nadere informatie

Fibromyalgie. De abnormale pijnverwerking beïnvloedt ook de slaap, de stemming en de energie, de zin om dingen te doen. % van de bevolking

Fibromyalgie. De abnormale pijnverwerking beïnvloedt ook de slaap, de stemming en de energie, de zin om dingen te doen. % van de bevolking Fibromyalgie Fibromyalgie is een aandoening waarbij mensen langdurig, langer dan drie maanden pijn hebben. Dit is pijn op veel plekken, links en rechts, boven en onder de gordel. Daarbij komen vaak moeheid

Nadere informatie

Voor de door u aangevraagde keuring zijn de hieronder aangekruiste blokken van bijzonder belang. U dient deze in ieder geval te beantwoorden.

Voor de door u aangevraagde keuring zijn de hieronder aangekruiste blokken van bijzonder belang. U dient deze in ieder geval te beantwoorden. VRAGENLIJST In deze vragenlijst worden een aantal vragen over uw gezondheid gesteld. Beantwoord alle vragen zo spontaan mogelijk. Het is niet de bedoeling dat u uitvoerig of lang gaat nadenken. De vragenlijst

Nadere informatie

Dagboek Hartfalen. Thoraxcentrum Dagboek hartfalen

Dagboek Hartfalen. Thoraxcentrum Dagboek hartfalen Dagboek Hartfalen Dit dagboek hartfalen heeft u gedownload op de website van het UMCG (www.umcg.nl). Het dagboek is zowel voor u als voor de betrokken hulpverleners een belangrijk hulpmiddel. Om ervoor

Nadere informatie

Traditionele Chinese geneeskunde

Traditionele Chinese geneeskunde De traditionele Chinese geneeskunde (TCG) is een compleet geneeskundig systeem met bijzonder veel en een bijzondere kennis. In China al vele duizenden jaren oud en wordt nog steeds toegepast. Er is veel

Nadere informatie

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TCM) Traditionele Chinese Geneeskunde. VAN ZUILICHEM Gespecialiseerde Therapeuten

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TCM) Traditionele Chinese Geneeskunde. VAN ZUILICHEM Gespecialiseerde Therapeuten Acupunctuur TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TCM) Traditionele Chinese Geneeskunde Behandelingsmethoden Psychotherapie Medicinale therapie Bewegingstherapie Externe therapie Psychotherapie Met name gericht

Nadere informatie

PATIËNTEN ANAMNESE FORMULIEREN

PATIËNTEN ANAMNESE FORMULIEREN PATIËNTEN ANAMNESE FRMULIEREN Voor- en achternaam Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoon en/of mobiel Email Beroep U bent ons geadviseerd door Lengte en Gewicht M / V Familie-geschiedenis:

Nadere informatie

Hartkwalen Gasping. Aandoeningen v/h hart. Aandoeningen v/h hart. Aandoeningen v/h hart. Aandoeningen v/h hart. Aandoeningen v/h hart 22-1-2012

Hartkwalen Gasping. Aandoeningen v/h hart. Aandoeningen v/h hart. Aandoeningen v/h hart. Aandoeningen v/h hart. Aandoeningen v/h hart 22-1-2012 Hartkwalen Gasping De belangrijkste klachten zijn: vermoeidheid kortademigheid (vooral bij inspanning) opgezette benen en enkels onrustig slapen en s nachts vaak plassen 4 Hartfalen sen Hartspierziekte

Nadere informatie

Intakeformulier. Naam: Geboorte datum: Adres: Telefoon nummer: BSN: Motivatie en hulpvraag van de cliënt.

Intakeformulier. Naam: Geboorte datum: Adres: Telefoon nummer:   BSN: Motivatie en hulpvraag van de cliënt. Intakeformulier. ALGEMENE GEGEVENS Naam: Geboorte datum: Adres: Telefoon nummer: E-mail: BSN: Motivatie en hulpvraag van de cliënt. Wat is de hoofdklacht? (acuut, chronisch, pijnplek) Wanneer is de klacht

Nadere informatie

ReventaCare heeft unieke aanpak op voorkomen en oplossen van stressklachten.

ReventaCare heeft unieke aanpak op voorkomen en oplossen van stressklachten. Algemeen 1 ReventaCare heeft unieke aanpak op voorkomen en oplossen van stressklachten. 95% van de trajecten succesvol. Blik op Werk gecertificeerd: Gemiddelde cliënttevredenheid 2012 8,4 Gemiddelde opdrachtgever

Nadere informatie

Vragenlijst voor volwassenen:

Vragenlijst voor volwassenen: Vragenlijst voor volwassenen: Voorletters + achternaam : Adres : Telefoon privé : werk : mobiel : E-mail adres : Geboortedatum : Geslacht : Man / Vrouw Huisarts : 1 Wat is de voornaamste klacht? 2 Wanneer

Nadere informatie

Shenzhou Open University of TCM. Het pericard (hart contrictor) Jue Yin arm meridiaan

Shenzhou Open University of TCM. Het pericard (hart contrictor) Jue Yin arm meridiaan Shenzhou Open University of TCM Het pericard (hart contrictor) Jue Yin arm meridiaan Primaire Pericard Meridiaan; - Ontspringt in het centrum van de borst, waar het een verbinding maakt met het pericard,

Nadere informatie

letsels van pezen, spieren,ligamenten of meniscus, osteoporose, reuma of een andere aandoening?

letsels van pezen, spieren,ligamenten of meniscus, osteoporose, reuma of een andere aandoening? MEDISCHE VRAGENLIJST opgesteld ter voorbereiding van de Mayr kuur Gelieve deze lijst in te vullen en terug te sturen naar de begeleidende arts (briefomslag in bijlage) Deze lijst gaat dus rechtstreeks

Nadere informatie

Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school * Risicogroepen. Ja, 5 dagen voor tot negen dagen na het begin van de zwelling.

Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school * Risicogroepen. Ja, 5 dagen voor tot negen dagen na het begin van de zwelling. Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende kinderziektes op school. Als school hanteren wij de richtlijnen van de GGD. Op de site van de GGD vindt u nog meer informatie over deze kinderziektes en

Nadere informatie

Voor de door u aangevraagde keuring zijn de hieronder aangekruiste blokken van bijzonder belang. U dient deze in ieder geval te beantwoorden.

Voor de door u aangevraagde keuring zijn de hieronder aangekruiste blokken van bijzonder belang. U dient deze in ieder geval te beantwoorden. VRAGENLIJST In deze vragenlijst worden een aantal vragen over uw gezondheid gesteld. Beantwoord alle vragen zo spontaan mogelijk. Het is niet de bedoeling dat u uitvoerig of lang gaat nadenken. De vragenlijst

Nadere informatie

Inleiding... 1. Ademhaling... 1. Hyperventilatie... 1. Oorzaak van hyperventilatie... 2. Klachten bij hyperventilatie... 3. Wat kunt u zelf doen...

Inleiding... 1. Ademhaling... 1. Hyperventilatie... 1. Oorzaak van hyperventilatie... 2. Klachten bij hyperventilatie... 3. Wat kunt u zelf doen... Hyperventilatie Inhoudsopgave Inleiding... 1 Ademhaling... 1 Hyperventilatie... 1 Oorzaak van hyperventilatie... 2 Klachten bij hyperventilatie... 3 Wat kunt u zelf doen... 4 Tot slot... 5 Inleiding Deze

Nadere informatie

INTAKE FORMULIER Praktijk Body Balance Anita Kramer e etage kamer La Sagrera Hertog van Saxenlaan 80, 8802 PP FRANEKER

INTAKE FORMULIER Praktijk Body Balance Anita Kramer e etage kamer La Sagrera Hertog van Saxenlaan 80, 8802 PP FRANEKER INTAKE FORMULIER Praktijk Body Balance Anita Kramer 06-23056215 1 e etage kamer La Sagrera Hertog van Saxenlaan 80, 8802 PP FRANEKER Geachte mevrouw, meneer, Wilt u de volgende vragen aandachtig doorlezen

Nadere informatie

Shen zhou Open University of TCM. Het Hart Shao Yin arm meridiaan

Shen zhou Open University of TCM. Het Hart Shao Yin arm meridiaan Shen zhou Open University of TCM Het Hart Shao Yin arm meridiaan Primaire Hart meridiaan; - Ontspringt vanuit het Hart. - Komt voort uit het systeem van bloed vaten die het Hart omringen en de meridiaan

Nadere informatie

157218_massage_kaarten_04465 massage kaarten N.QXD 23/06/15 10:30 Pag Fig. 1 Fig. 2

157218_massage_kaarten_04465 massage kaarten N.QXD 23/06/15 10:30 Pag Fig. 1 Fig. 2 Voorhoofdholte Hersenen Hypofyse Hersenen Neus Mond Hals Inwendige organen Borst Lendenen Heiligbeen/Stuitbeen Blaas/endeldarm Nek/Schildklier Zonnevlecht Bijnier Oog Bovenste lymfvatenstelsel Oor Schouder

Nadere informatie

CD-1 Bodyscan totaal +/- 40 min. (Fragment 1. ongeveer 3:40 min.) Inleiding.

CD-1 Bodyscan totaal +/- 40 min. (Fragment 1. ongeveer 3:40 min.) Inleiding. CD-1 Bodyscan totaal +/- 40 min. Bewerking van Jacquelijne. (Fragment 1. ongeveer 3:40 min.) Inleiding. De bodyscan is een krachtige oefening om met je aandacht in het huidige moment te zijn. En het kan

Nadere informatie

Burn-out volgens Oosterse normen Differentiaal diagnose NATIONAAL CONGRES, BVGA-ABMA, 21 OKT DR. ELS VAN DEN HEUVEL, HUISARTS

Burn-out volgens Oosterse normen Differentiaal diagnose NATIONAAL CONGRES, BVGA-ABMA, 21 OKT DR. ELS VAN DEN HEUVEL, HUISARTS Burn-out volgens Oosterse normen Differentiaal diagnose NATIONAAL CONGRES, BVGA-ABMA, 21 OKT. 2017 DR. ELS VAN DEN HEUVEL, HUISARTS Oorsprong van onze energie volgens TCM Oplaadbaar verbruik (spieren,

Nadere informatie

NAPROXEN 500 MG TEVA zetpillen. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 28 november : Bijsluiter Bladzijde : 1

NAPROXEN 500 MG TEVA zetpillen. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 28 november : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 Samenstelling BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Naproxen 500 mg Teva, à 500 mg naproxen. Werking Naproxen heeft een ontstekingsremmende, pijnstillende en koortsverlagende

Nadere informatie

Zwangerschap en yoga

Zwangerschap en yoga Zwangerschap en yoga First do no harm Prettige ervaring binnen eigen fysieke grenzen Veilige practice zonder blessures cq verlichten van fysieke ongemakken Tijd voor eigen lichaam en ongeboren kindje Zwanger

Nadere informatie

Chronisch Hartfalen. Wat is chronisch hartfalen?

Chronisch Hartfalen. Wat is chronisch hartfalen? Chronisch Hartfalen Wat is chronisch hartfalen? Omschrijving Hartfalen Hartfalen is een aandoening van het hart waarbij het hart niet meer in staat is om voldoende bloed uit te pompen en rond te pompen.

Nadere informatie

Achternaam: Voornaam: Voorletter(s): Adres: Postcode + Woonplaats: Geboorteplaats: Geboorte datum: M/V. Geboortetijd: Burger Service Nummer:

Achternaam: Voornaam: Voorletter(s): Adres: Postcode + Woonplaats: Geboorteplaats: Geboorte datum: M/V. Geboortetijd: Burger Service Nummer: OSTEOPAAT NIJMEGEN www.nijmegenosteopaat.nl Datum: Datum en tijd van 1e consult: Geachte heer /mevrouw, Wilt u de volgende vragen zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden en opsturen naar Osteopaat Nijmegen?

Nadere informatie

Maatschap Keel-, Neus-, en Oorheelkunde. Brok in de keel

Maatschap Keel-, Neus-, en Oorheelkunde. Brok in de keel Maatschap Keel-, Neus-, en Oorheelkunde Algemeen Deze folder geeft u informatie over een brok in de keel. Diaconessenhuis Leiden Klachten Een brokgevoel in de keel komt vaak voor. Veel mensen zijn hierover

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring 1. Algemene gegevens Achternaam: Voornaam: Geboortedatum: Geslacht: man / vrouw Adres: Postcode+plaats: Land: Wat is uw beroep: Hoeveel uren werkt u gemiddeld per week? uur Wie is

Nadere informatie

SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST VeVa

SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST VeVa SPORTMEDISCHE VRAGENLIJST VeVa Naam Geboortedatum Telefoonnummer E-mail Datum onderzoek Reden van onderzoek O Verplichte keuring voor O Advieskeuring omdat Bij vragen die onduidelijk zijn kunt u een vraagteken

Nadere informatie

Opleiding Matrix-kleurentherapie

Opleiding Matrix-kleurentherapie www.instituutblokdijk.nl Opleiding Matrix-kleurentherapie Instituut Blokdijk Dr. Berlagelaan 5 5622 HA Eindhoven OPLEIDING MATRIX- KLEURENTHERAPIE Het is een 3-jarige opleiding + Medische basiskennis Deze

Nadere informatie

WA A NZINNIGE BOEK OVER JE LICHA AM

WA A NZINNIGE BOEK OVER JE LICHA AM Het WA A NZINNIGE BOEK OVER JE LICHA AM 99% NONSENS 100% HUMOR ANDY GRIFFITHS TERRY DENTON en Vertaald door EDWARD VAN DE VENDEL INHOUD over de auteurs 8 Inleiding 9 Je lichaam: een korte wegwijzer 10

Nadere informatie

Trastuzumab (Herceptin )

Trastuzumab (Herceptin ) Trastuzumab (Herceptin ) Borstkanker (mammacarcinoom) De diagnose borstkanker is bij u vastgesteld. Dit wordt ook wel een mammacarcinoom genoemd. De behandeling van een mammacarcinoom bestaat uit een operatieve

Nadere informatie

Wil je meer weten over OPS, hieronder vind je de volgende onderwerpen:

Wil je meer weten over OPS, hieronder vind je de volgende onderwerpen: Wil je meer weten over OPS, hieronder vind je de volgende onderwerpen:. Een OPS patiënt. Wat is OPS en klachtenlijst? Oorzaken van OPS. Waar komt dat gif terecht? Natuurlijke ontgifting. Bioresonantie

Nadere informatie

o man o vrouw Geboortedatum: Telefoonnr. 0 - Mobiel 06- wijd open blijven staan van de mond blokkeren van de kaken

o man o vrouw Geboortedatum: Telefoonnr. 0 - Mobiel 06- wijd open blijven staan van de mond blokkeren van de kaken Deel I Wilt u de volgende persoonsgegevens invullen? Datum: Ptnr. Naam (met voorletters): o man o vrouw Geboortedatum: Telefoonnr. 0 - Mobiel 06- Adres : Postcode: Woonplaats : E-mailadres: BSN nr.: ID

Nadere informatie

MEDISCHE VRAGENLIJST

MEDISCHE VRAGENLIJST MEDISCHE VRAGENLIJST Naam : Adres : Postcode / woonplaats : Geboortedatum : Telefoonnummer : privé... E-mail : Huisarts : plaats Ziektekostenverzekeraar : Pakket Reden van onderzoek : Vragen die onduidelijk

Nadere informatie

Wilt u de volgende persoonsgegevens invullen?

Wilt u de volgende persoonsgegevens invullen? Deel I Wilt u de volgende persoonsgegevens invullen? Datum:. Naam (met voorletters): 0 man 0 vrouw Geboortedatum: telefoonnr. 0 -..... Adres :.. postcode:.. Woonplaats :...... Verzekerd bij :... -burgerlijke

Nadere informatie

[374] - fixatie van gewrichten tegengaan. - stimuleren van aanmaak vloeistoffen in gewrichten (hyaluronzuur). Immobilisatie

[374] - fixatie van gewrichten tegengaan. - stimuleren van aanmaak vloeistoffen in gewrichten (hyaluronzuur). Immobilisatie [374] - fixatie van gewrichten tegengaan. - stimuleren van aanmaak vloeistoffen in gewrichten (hyaluronzuur). Immobilisatie Als je analyseert waar de oorzaak zit van de meeste fysieke problemen dan zit

Nadere informatie

Ongedifferentieerde spondylartritis

Ongedifferentieerde spondylartritis Ongedifferentieerde spondylartritis Wat is ongedifferentieerde spondylartritis? Spondylartritiden is een groep van chronische ziekten die bij elkaar horen omdat patiënten vaak dezelfde klachten hebben.

Nadere informatie

Energy Enhancer en Y-Age

Energy Enhancer en Y-Age 5-daags Ontgiftingsprogramma (5-day Detox) Gebruikte pleisters: Energy Enhancer en Y-Age Dit protocol voor ONTGIFTING is ontworpen naar inzichten uit de acupunctuur in combinatie met de ervaringen van

Nadere informatie

Nekwervels, Cervicale Wervels Mogelijke oorzaak Nieuwe gedachte Betrokken organen Effecten

Nekwervels, Cervicale Wervels Mogelijke oorzaak Nieuwe gedachte Betrokken organen Effecten Nekwervels, Cervicale Wervels C1 Angst, Verwarring, Weglopen van het Ik ben kalm en evenwichtig, het Bloedvoorziening van het hoofd, Hoofdpijn, zenuwachtigheid, leven. Ons niet goed genoeg voelen. universum

Nadere informatie

Hyperventilatie. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Hyperventilatie. Ziekenhuis Gelderse Vallei Hyperventilatie Ziekenhuis Gelderse Vallei Deze folder is bedoeld voor mensen die verwezen zijn door de huisarts naar de eerste hart hulp (EHH) met een bepaald klachtenpatroon dat kan passen bij hart-

Nadere informatie

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 080077 OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 129,00 081092 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Wanneer zijn teken actief. De periode dat ze voorkomen hangt sterk af van het weer. Van april tot september zijn ze zeker aanwezig.

Wanneer zijn teken actief. De periode dat ze voorkomen hangt sterk af van het weer. Van april tot september zijn ze zeker aanwezig. Teken Teken zijn kleine spinachtige beestjes die vooral in bomen en struiken zitten. Ze variëren in grootte van een halve tot enkele millimeters. Ze worden zelden groter dan een centimeter. Teken zijn

Nadere informatie

Genezen op het ritme van de ORGAANKLOK

Genezen op het ritme van de ORGAANKLOK Anna Elisabeth Röcker Genezen op het ritme van de ORGAANKLOK De twaalf meridianen stimuleren met acupressuur, yoga en visualisatie Inhoud Over dit boek 7 Over het werken met de kaarten 8 Traditionele Chinese

Nadere informatie

Baduanjin (Acht Brokaten)

Baduanjin (Acht Brokaten) Baduanjin (Acht Brokaten) 1. Duw de handen naar de hemel en reguleer de driewarmer versterkt en balanceert systemen voor ademhaling, hormonen, spijsvertering en eliminatie; brengt extra bloed naar de borstkas

Nadere informatie

PATIËNTEN-INFORMATIE

PATIËNTEN-INFORMATIE J.R. KLOOSTERMAN artrokinesioloog Laan van het Kwekebos 358, 7823 LP EMMEN (wijk Emmerhout) Telefoon 0591-622967 Afspraken uitsluitend telefonisch op werkdagen tussen 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur PATIËNTEN-INFORMATIE

Nadere informatie

Hoofd, gezicht en nek

Hoofd, gezicht en nek pijngids Hoofd, gezicht en nek Vetgedrukte tekst geeft een primair pijnpatroon aan. Niet-vetgedrukte tekst verwijst naar een minder vaak voorkomend patroon of een satelliet-triggerpoint-patroon. Spieren

Nadere informatie

DE ACHT BROKAATOEFENINGEN (QIGONG OEFENINGEN IN STAND) Eerste oefening - Met beide handen de hemel dragen.

DE ACHT BROKAATOEFENINGEN (QIGONG OEFENINGEN IN STAND) Eerste oefening - Met beide handen de hemel dragen. DE ACHT BROKAATOEFENINGEN (QIGONG OEFENINGEN IN STAND) Eerste oefening - Met beide handen de hemel dragen. Beide handen ondersteunen de " hemel ", werkt op het systeem dat verantwoordelijk is voor een

Nadere informatie

Het Meridiaanstelsel. Alle meridianen met elkaar vormen dus een netwerk de: Jing Luo. Jing betekent: door geven of er doorheen gaan;

Het Meridiaanstelsel. Alle meridianen met elkaar vormen dus een netwerk de: Jing Luo. Jing betekent: door geven of er doorheen gaan; Het Meridiaanstelsel De theorie van het meridiaanstelsel, is de basis van de traditionele Chinese geneeskunde. Het meridiaanstelsel is een onzichtbaar netwerk van kanalen of paden, met zowel verticale

Nadere informatie

Advies voor het gebruik van voedingssupplementen

Advies voor het gebruik van voedingssupplementen Advies voor het gebruik van voedingssupplementen Aandoening: Beschrijving aandoening: Fibromyalgie Onder Fibromyalgie wordt een reumatische aandoening verstaan, waarbij er sprake is van pijn in spieren

Nadere informatie

Als u de intakelijst heeft geopend in Internet Explorer kunt u deze invullen en vervolgens versturen d.m.v. het envelop-symbool in de linkerbovenhoek:

Als u de intakelijst heeft geopend in Internet Explorer kunt u deze invullen en vervolgens versturen d.m.v. het envelop-symbool in de linkerbovenhoek: Als u de intakelijst heeft geopend in Internet Explorer kunt u deze invullen en vervolgens versturen d.m.v. het envelop-symbool in de linkerbovenhoek: Kies voor de tweede optie: verstuur Copy van PDF bestand.

Nadere informatie

Statische stretching

Statische stretching Statische stretching We hebben een aantal statische stretchoefeningen op een rijtje gezet, gesorteerd op welke spieren je stretcht: 1. arm- en schouderspieren 2. onderarmen 3. borstspieren 4. schouders,

Nadere informatie

Keuringseisen Parachutespringen

Keuringseisen Parachutespringen Keuringseisen Parachutespringen 1. Afwezigheid van elke lichamelijke of geestelijke ziekte, van elk gebrek of van elke afwijking, die kan leiden tot een plotselinge ongeschiktheid om een parachutesprong

Nadere informatie

RMA gewijzigde versie 10/2017 KEYTRUDA. (pembrolizumab) Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Patiëntenwaarschuwingskaart

RMA gewijzigde versie 10/2017 KEYTRUDA. (pembrolizumab) Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Patiëntenwaarschuwingskaart RMA gewijzigde versie 10/2017 KEYTRUDA (pembrolizumab) Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Patiëntenwaarschuwingskaart Bewaar deze kaart altijd bij u en laat deze kaart zien aan

Nadere informatie

Geschreven door Diernet Team dinsdag, 23 augustus 2011 13:31 - Laatst aangepast donderdag, 15 september 2011 22:17

Geschreven door Diernet Team dinsdag, 23 augustus 2011 13:31 - Laatst aangepast donderdag, 15 september 2011 22:17 Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Hyperthyreoïdie is een ziekte die wordt veroorzaakt door een overmatige hoeveelheid schildklierhormonen. Schildklierhormonen

Nadere informatie

Doe de test: welke hormonen zijn uit balans?

Doe de test: welke hormonen zijn uit balans? Doe de test: welke hormonen zijn uit balans? Het moment van de waarheid is aangebroken. Gewichtsproblemen wijzen erop dat er iets niet in orde is met jouw hormonen, maar met welke hormonen gaat het precies

Nadere informatie

Bijlage 9. Toelichting op tabel indeling DKG s

Bijlage 9. Toelichting op tabel indeling DKG s Toelichting op tabel indeling DKG s Bijlage 9 Indeling in ndxg 173,174 en 176 is gebaseerd op de in de tabel genoemde DBC-behandelcodes. Indeling in ndxg 175 is gebaseerd op in de tabel genoemde DBC-diagnosecodes

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 PATIËNTENBIJSLUITER Wij raden u aan deze bijsluiter goed te lezen, ook als u Naproxennatrium 220 mg al eerder heeft gebruikt. Het is namelijk mogelijk dat de informatie

Nadere informatie

* short head: eind van coracoid van scapula * long head: supraglenoid deel scapula. * Ulna. * halverwege voorkant humerus.

* short head: eind van coracoid van scapula * long head: supraglenoid deel scapula. * Ulna. * halverwege voorkant humerus. BOVENSTE EXTREMITEITEN Spiergroep Spiernaam Aanhechtingsplaats proximaal Aanhechtingsplaats distaal Innervatie Functie Extensoren bovenarm * m. biceps brachii * short head: eind van coracoid van scapula

Nadere informatie

Mijn belangrijkste klacht(en):

Mijn belangrijkste klacht(en): Gezondheidsprofiel Naam: Datum: Adres: PC + woonplaats: Telefoonnummer: E-mail adres: Geboortedatum: BSN: Beroep: Mijn belangrijkste klacht(en): Sinds wanneer? Overige klachten: Sinds wanneer? Loop de

Nadere informatie

Spanningshoofdpijn, Spierspanningshoofdpijn, Tension Headache, Cervicogene Cephalia

Spanningshoofdpijn, Spierspanningshoofdpijn, Tension Headache, Cervicogene Cephalia Spanningshoofdpijn, Spierspanningshoofdpijn, Tension Headache, Cervicogene Cephalia Spanningshoofdpijn wordt veroorzaakt door spierspanningen in de hals, de schouders en het hoofd. De hoofdpijn is vaak

Nadere informatie

Rekoefeningen voor de Gehandicapte schutter

Rekoefeningen voor de Gehandicapte schutter Rekoefeningen voor de Gehandicapte schutter Rekken is een essentieel onderdeel van een evenwichtig trainingsprogramma. Het dagelijks uitvoeren van rekoefeningen kan de flexibiliteit en gezonde gewrichten

Nadere informatie

patiënteninformatie Hyperventilatie Spoedgevallendienst G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l

patiënteninformatie Hyperventilatie Spoedgevallendienst G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l i patiënteninformatie Spoedgevallendienst Hyperventilatie G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l Inhoud Voorwoord...5 1. Wat is hyperventilatie...6 2. Welke verschijnselen kunnen optreden?...6

Nadere informatie

Mesoloog D.M. Fysiotherapeut NAET-therapeut

Mesoloog D.M. Fysiotherapeut NAET-therapeut Praktijk van Marga Tump Mesoloog D.M. Fysiotherapeut NAET-therapeut N.V.V.M. Geachte heer, mevr., Bijgaand treft u een intakeformulier. Ik verzoek u vriendelijk dit formulier volledig in te vullen en zo

Nadere informatie