DE LONGMERIDIAAN (Yinmeridiaan)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE LONGMERIDIAAN (Yinmeridiaan)"

Transcriptie

1 DE LONGMERIDIAAN (Yinmeridiaan) De meridiaan begint met het eerste punt onder de clavicula, 6 sun van de mediaanlijn, gaat dan iets naar boven, buigt over de okselplooi heen. Loopt over de voorzijde van de bovenarm, de elleboogsplooi en de volaire zijde van de onderarm verder over de arteria radialis naar zijn eindpunt, dat gelegen is aan de radiale nagelhoek van de duim. Bij de polsdiagnostiek is de long gesitueerd op de rechterpols in de eerste diepe positie. Een mens met een energetisch evenwicht van de long heeft een juist waardeoordeel. Bij een disharmonie ontstaat er benauwdheid, beklemming, bedroefdheid, geestelijk opgesloten zijn tot claustrofobie toe. In de klassieke gedachtegang is de long essentieel voor de ademenergie, die met de voedingsenergie zo`n grote rol speelt bij de instandhouding van het organisme. Van de productie van energie door de 3V. gaat een deel naar de onderste 3V., vandaar naar de blaas, waar een deel weer opstijgt naar de longen en zich vermengt met de ademenergie tot afweerenergie (Oe Wei), die via de blaasmeridiaan over de oppervlakte van het lichaam verdeeld wordt. Hieruit blijkt, dat er een verband is tussen de long met uiteraard het gekoppelde orgaan, de dikke darm, en de huid. Bij de behandeling van huidziekten speelt de longmeridiaan dan ook een belangrijke rol. Verder kan de longmeridiaan gebruikt worden voor de therapie van ziekten zoals: bronchitis, astma, laryngitis, tracheitis, stuwingverschijnselen in de thorax, reumatische aandoeningen van de schouder en elleboog. Een gevoel van geestelijke beklemming, astma, bronchitis, laryngitis, tracheitis, heesheid, spierpijn in de rug en gewrichtspijnen in schouder, elleboog en pols (in het verloop van de meridiaan), huidaandoeningen. Niezen, hoesten met dun secreet, kouwelijkheid op borst en rug. Soms kortademigheid en dan vooral bij liggen, wit tongbeslag. Kortademigheid, zwaar ademen met opgetrokken schouders, schorre of hese stem, bleke tong met wit beslag.

2 DE DIKKE-DARM-MERIDIAAN (Yangmeridiaan) Het verloop van meridiaan De meridiaan begint aan de radiale nagelhoek van de wijsvinger, gaat dan over de dorsale zijde van de hand, loopt over de hoek, die gevormd wordt door de ossa metacarpalia 1+ 2, en vervolgt zijn weg over de radiale zijde van de onderarm. Passeert het radiale uiteinde van de elleboogsplooi, gaat langs de buitenzijde van de bovenarm over de voorkant van het schoudergewricht langs de hals, kruist boven de bovenlip en eindigt in een kuiltje op de nasolabiaalplooi.bij de polsdiagnostiek is de dikke darm gesitueerd op de rechterpols in de eerste oppervlakkige positie. De belangrijkste functie van de dikke darm is de omzetting en afvoer van voedsel. Voor de therapie wordt deze meridiaan in de eerste plaats gebruikt voor ziekteprocessen van de dikke darm zelf. Daarbij blijkt ook, dat de dikke darm een belangrijke werking uitoefent op alle slijmvliezen van het lichaam. Door het normaliseren van de darmfunctie wordt een gunstige invloed uitgeoefend op reumatische ziektebeelden van de armen, waarbij de therapie via bepaalde punten op deze meridiaan ook een lokale werking kan uitoefenen. Colitis, obstipatie, diarree, darmkrampen, sinusitis, rhinitis, glossitis, gingivitis, stomatitis, astma herpes labialis, artrose en artritis van de armen en schouders, jeuk. Droge mond, obstipatie, buikpijn, drukgevoelige buik, ontstoken anus, tong met een geel beslag. Buikpijn, darmgeruisen, diarree, slappe buikwand, prolaps ani, tongbeslag wit en kleverig.

3 DE MAAGMERIDIAAN (Yangmeridiaan) De meridiaan begint met het eerste punt, dat op de wang ligt onder het oog, loopt naar beneden langs de onderkaak en gaat voor het oor weer naar boven, waar hij op de laterale kant van de schedel eindigt met punt 8. Uit het gedeelte van de meridiaan, dat langs de onderkaak loopt, gaat de meridiaan naar beneden langs de keel, over de borst, de tepels en de buik tot het os pubis. Vervolgens over de voorkant van het been en het dorsale gedeelte van de voet om te eindigen aan de fibulaire nagelhoek van de tweede teen. Bij de polsdiagnostiek is de maag gesitueerd aan de rechterpols in de tweede oppervlakkige positie. De maag is van belang voor de productie van de voedingsenergie. Is er sprake van een onvoldoende functie, dan wordt onvoldoende energie naar andere organen doorgeven met het gevolg, dat deze organen lijden en in het ziekteproces betrokken worden. Door therapie via de maagmeridiaan kan een harmoniserende invloed op de volgende ziektebeelden uitgeoefend worden: Maagaandoeningen, gastro-enteritis, aandoeningen van ogen, neus, mond, larynx, longen. Doorbloedingsstoornissen (vooral in het hoofd en de benen) kunnen gunstig worden beïnvloed. Alle maagaandoeningen met begeleidende verschijnselen, zoals ulcus ventriculi, gastritis, gastro-enteritis, opgeblazen gevoel, misselijkheid en braken, laryngitis, circulatiestoringen in het hoofd en de onderste extremiteiten, oogaandoeningen. Dorstig, braken, opboeren, verteringsstoornissen, foetor ex ore, tandpijn, tandvleesbloedingen, ontstekingen, Verminderde speekselvloed, tong rood met geel beslag. Vol gevoel in de maag, maagpijn, slechte vertering, pijn die door druk en warmte verbetert, tong bleek met wit beslag.

4 DE MILT PANCREAS- MERIDIAAN (Yinmeridiaan) De meridiaan begint met het eerste punt, dat ligt aan de mediale nagelhoek van de grote teen, gaat dan langs de binnenkant van de voet voor de binnenenkel langs naar boven. Via de binnenkant van het bovenbeen en de lies gaat de loop over de thorax naar een punt, dat ligt op de preaxillaire lijn in de tweede intercostale ruimte, buigt dan weer naar beneden en eindigt in de zesde intercostale ruimte. Bij de polsdiagnostiek is de M.P. gesitueerd aan de rechterpols in de tweede diepe positie. Bij een normale functie van de M.P. is de mens begiftigd met een juist begrip en concentratievermogen. Bij een disharmonie ontstaat zorgelijkheid. In de klassieke gedachtegang is de M.P. ook belangrijk voor de Yinenergie en verzorgt tevens de subcutis en de spieren. Daar wordt onder begrepen het bindweefsel en het steunweefsel van het lichaam in algemene zin. De verdeling van de lichaamsvloeistoffen behoort ook tot de taak van de M.P.; bij deficiëntie ontstaat dan ook oedeem en oligurie. Bij zware ziektegevallen blijkt de therapie via de M.P.- meridiaan en andere daartoe geëigende organen succesvol. Samenvattend kan men zeggen, dat de therapie via de M.P.-meridiaan succes heeft bij: nervositeit, vermoeidheid, gebrekkig concentratievermogen, de vertering en de waterhuishouding, vergroting van de lichamelijke en geestelijke weerstand en de beïnvloeding van het bindweefsel; daardoor kan een positieve bijdrage geleverd worden in de therapie van degeneratieve gewrichtsaandoeningen. Ook aandoeningen van de slijmvliezen en eczeem behoren tot de indicaties. Werkt tegen een zorgelijke instelling, bevordert het concentratievermogen, maagklachten, slechte vertering, opgeblazen gevoel, versterkt het bindweefsel, vergroot de lichamelijke weerstand, oedemen. Vol gevoel in de buik, pijnlijk, moe en zwaar gevoel in het lichaam, beklemd gevoel op de borst, weinig urine, obstipatie, tong geel met weinig speeksel. Geen eetlust, last van de maag, misselijkheid, braken, opgeblazen buik, dunne ontlasting, zwak gevoel, droge lippen, magerte, vermoeidheid, tong geel met veel speeksel.

5 DE HARTMERIDIAAN (Yinmeridiaan) Het eerste punt ligt aan de onderste rand van de derde rib in de preaxillaire lijn, de meridiaan loopt dan iets omhoog en gaat op de binnenzijde van de onderarm naar beneden en dan via de epicondylus medialis humeri en de volaire zijde van het polsgewricht naar de radiale nagelhoek van de pink. Bij de polsdiagnostiek is het hart gesitueerd aan de linkerpols op de eerste diepe positie. Het hart staat in verband met geestelijke functies, zoals prestatievermogen en stabiliteit en neemt onder de organen dan ook een bijzondere plaats in. Angst en depressietoestanden kunnen met succes via de hartmeridiaan beïnvloed worden. Stressfactoren hebben een sterke invloed op de hartenergie en kunnen daardoor tot ziektesymptomen aanleiding geven. omvat angst, depressietoestanden, slapeloosheid, tachycardie en angina pectoris. Angst, geestelijke depressie, onrust, slapeloosheid, tachycardie, aritmieën, angina pectoris, circulatiezwakten. Geestelijke opwinding met rood gezicht en praatdrang, precardiale pijnen die uitstralen in de armen, angst, dreigende hartaandoening die door bewegen verslechtert. Slecht humeur, bleekheid, zenuwachtigheid, slapeloosheid, vergeetachtigheid, hartkloppingen, transpireren(ook `s nachts).

6 DUNNE-DARM-MERIDIAAN (Yangmeridiaan) De meridiaan begint aan de ulnaire hoek van de pinknagel, loopt omhoog langs de ulnaire zijde van de hand naar de binnenezijde van de elleboog, gaat dan via de dorsale zijde van de bovenarm en het schouderblad naar de hals en via het jukbeen naar een kuiltje voor de tragus van het oor. Bij de polsdiagnostiek is de dunne darm gesitueerd aan de linkerpols in de eerste oppervlakkige positie. Er wordt door de dunne darm een belangrijke spasmolytische werking uitgeoefend; dit ontspannende effect strekt zich ook uit op het psychische terrein, zodat stresstoestanden, opwinding en nervositeit gunstig beïnvloed kunnen worden. Verdere indicaties zijn: oorsuizen, epilepsie, artose en reuma van de armen en wel speciaal langs het traject waarlangs de dunne-darm-meridiaan loopt. Werkt relaxerend op geest en lichaam, doofheid, oorsuizen, epilepsie, buikkrampen, pijn en stijfheid van de nek en schouder. Onrust, hartkloppingen, gehoorverlies, opgezette gespannen buik, rode tong met gele punt. Buikpijn, diarree, vaak urineren, transpireren, wit beslagen tong.

7 DE BLAASMERIDIAAN (Yangmeridiaan) De meridiaan begint aan de mediale ooghoek, gaat dan via het voorhoofd over de schedel naar het achterhoofd en deelt zich, ter hoogte van de tweede halswervel, in twee takken. De mediale tak loopt op een afstand van 1½ sun naast de mediaanlijn. De tweede tak loopt 1½ sun meer lateraal dan de eerste tak en beide takken kruisen elkaar op de achterzijde van het bovenbeen en verenigen zich in de knieholte. Vandaar gaat de meridiaan langs de buitenkant van de voet naar de kleine teen. Bij de polsdiagnostiek is de blaas gesitueerd aan de linkerpols in de derde oppervlakkige positie. Primair heeft de blaas een uitscheidingsfunctie. In de klassieke acupunctuur kan de werking niet los gezien worden van de nier en de 3V.: de 3V. als producent van de voedingsenergie, waarbij de blaas als orgaan en de ademenergie verantwoordelijk zijn voor de afweer- of Wei-energie. van de blaasmeridiaan omvat pijnlijke en spastische toestanden, zoals neuralgieën, hoofdpijnen, krampen en ischias. Ook chronische ziekten en ziekte waarbij stofwisselingsstoornissen een rol spelen, zoals astma en eczeem, kunnen via een therapie door middel van de blaasmeridiaan gunstig beïnvloed worden. Via de accorderingspunten op de eerste tak van de blaasmeridiaan kan ieder orgaan van het lichaam apart beïnvloed worden. Het een en ander maakt, dat de werkingsbreedte van de blaasmeridiaan zeer groot is. Oogziekten, hoofdpijn, sinusitis, krampen en disfunctie van de inwendige organen, neuralgieën, krampen, ischias, mictieklachten. Geringe tot afwezige urineproductie, vaak pijn bij het plassen, eventueel met bloed. Pijnen in de wervelkolom. Tong is rood met geel beslag. Vaak urineren, ook wel incontinentie en enuresis, oedeem. Tong is bleek.

8 DE NIERMERIDIAAN (Yinmeridiaan) De meridiaan begint op de voetzool en gaat dan langs de binnenkant van de voet, beschrijft achter en onder de malleolus internus een cirkel en gaat dan langs de binnenkant van het onderbeen omhoog. De meridiaan passeert de knieholte tussen de pees van de m. sartorius en de m. semitendinosus, gaat langs de binnenzijde van het bovenbeen naar de liesstreek. Loopt over de buik tussen de meridiaanlijn en de maagmeridiaan, loopt vandaar over de thorax naar het eindpunt op de articulatio sternoclavicularis. Bij de polsdiagnostiek is de nier gesitueerd aan de linkerpols in de derde diepe positie. De uitscheidingsfunctie speelt bij de nier een belangrijke rol, waarbij een selectie van de uit te scheiden stoffen en vloeistoffen plaatsvindt. In de klassieke gedachtegang worden reine en onreine vloeistoffen gevormd, wat in feite betekent, dat de onreine energie als vloeistof het lichaam verlaat. De reine energie wordt vastgehouden en voor verdere energieproductie benut. De onderscheiding in een Yin-en een Yangnier komt voort uit de bipolariteitsgedachte. De Yinnier is de nier als uitscheidingsorgaan, die door het Yang van de Yangnier tot activiteit moet worden gebracht. Met de Yangnier wordt dan ook de bijnier bedoeld, die een veel grotere werkingssfeer heeft en dan in het vijf-elementen-systeem tot het element vuur gerekend wordt. Psychisch correspondeert de nier met de wil. Een disharmonie geeft angst en willoosheid. Via de vijf-elementen-leer is de relatie met de bloedcirculatie en het hart duidelijk en blijkt de niermeridiaan dan ook met succes gebruikt te kunnen worden bij stuwingtoestanden in de thorax en angina pectoris-achtige verschijnselen. Verder ook in de buik bij digestiestoringen en ziekteverschijnselen van het urogenitale apparaat. Angst, gebrek aan doorzettingsvermogen, nierfunctiestoornissen, oedeem, astma, pyrosis, ziekten van het genitale apparaat, disfunctie van de darmen, circulatiestoornissen in de benen. Zeer besluitvaardig, weinig urine, benen warm met zwaktegevoel, duizeligheid, oorsuizen, tong rood met geel beslag. Besluiteloos, angst, vaak urineren met weinig urine, koude benen, oedeem, diarree, tong bleek.

9 DE KRINGLOOPMERIDIAAN (Yinmeridiaan) De meridiaan begint in de vierde intercostalee ruimte, 1 sun lateraal van de mamillaire lijn, loopt vandaar met een boog over de okselplooi heen, gaat dan op de binnenkant van de bovenarm naar beneden, kruist het midden van de ellboogsplooi en gaat aan de volaire zijde van de hand naar de radiale nagelhoek van de middelvinger, ook wel naar de top van de middelvinger. Bij de polsdiagnostiek is de kringloop gesitueerd aan de rechterpols in de derde positie. De kringloop is een functioneel systeem, dat niet met een orgaan verbonden is, maar met de drievoudige verwarmer één van de belangrijkste systemen is om de vijf elementen tot eenheid en harmonische activiteit te brengen. De naam wordt in de literatuur verschillend aan gegeven. Dit spruit voort uit het feit, dat het pericard als het actieve deel van het hart werd gezien en het hart zelf als voorraadorgaan van het bloed. Het pericard is dan de kringloop of de meester van het hart. Energetisch gezien werken het hart en de kringloop op de arteriën. De kringloop en de M.P. op de venen. Deze meridiaan oefent een belangrijke invloed uit op de doorbloedingsstoornissen in borst en buik, ook op het urogenitale systeem, bij circulatiezwakte en stuwingsverschijnselen. Angina pectoris, hartkloppingen, hypotonieën, onrust, spijsverteringsstoornissen, urogenitale aandoeningen, pijnen en spierspanningen in de schouder, elleboog en de handen. Daar de kringloop een functioneel systeem is en andere organen direct voor de werking nodig heeft, zijn de exces- en deficiëntiesymptomen niet zo uitgesproken, dat ze diagnostisch bruikbaar zijn.

10 DE DRIEVOUDIGE-VERWARMERMERIDIAAN (Yangmeridiaan) De meridiaan begint bij de ulnaire nagelhoek van de ringvinger, loopt over het dorsale gedeelte van de hand tussen de ossa metacarpalia IV en V over de onderarm naar het olecranon. Vandaar over de dorsale kant van de bovenarm naar de schouder, via de hals naar de processus mastoideus, om het uitwendige oor heen en eindigt aan de laterale kant van de wenkbrauw. Bij de polsdiagnostiek is de 3V. gesitueerd aan de rechterpols in de derde oppervlakkige positie. Dit is een meridiaan, die een drieledig doel heeft, namelijk om de functie van de ademhaling, de spijsvertering en het urogenitale systeem te beïnvloeden en te ondersteunen. De symptomatologie is dan ook complex, waardoor de werking zich uitstrekt van geestelijke en lichamelijke zwakte, slijmvliesaandoeningen, artrose en paresen van de bovenste ledematen tot reuma, hardhorendheid en oorsuizen toe. Doofheid, oorsuizen, lichamelijk zwaktetoestanden, slijmvliesontstekingen, reuma, long, spijsverterings- en urogenitale stoornissen, pijn en stijfheid in de schouders en nek. In de klassieke voorstelling is deze meridiaan met een orgaan verbonden, wat in het onderwerp over de basisenergie van het lichaam uitvoerig is belicht. Deze voorstelling verschaft de therapeut een dieper inzicht in de grote mogelijkheden, die de klassieke gedachte aan de therapie via deze meridiaan toekent. Exces- en deficiëntiesymptomen De symptomen van exces- en deficiëntie worden voor een belangrijk deel bepaald door de symptomen van de respectievelijke organen. Verschil in exces- en deficiëntiesymptomen van de verschillende onderdelen van de 3V zijn: Bovenste 3V: Exces: angst, beklemming, astma, angina, droge tong. Deficiëntie: onrust, moeilijk ademhalen, lage stem. Middelste 3V: Exces: opgezette buik, obstipatie, astma-aanvallen, dyspnoe. Deficiëntie: diarree, buikpijn, opgezette buik. Onderste 3V: Exces: moeilijk urineren, bloed bij de ontlasting, Deficiëntie: diarree, veel kleurloze urine, opgezette buik.

11 DE GALBLAASMERIDIAAN (Yangmeridiaan) De meridiaan begint aan de laterale orbitarand, loopt over de zijkant van de schedel verschillende keren heen en weer en gaat dan via het laterale deel van de nek naar beneden, passeert de fossa supraclavicularis en vervolgt op de preaxillaire lijn van de thorax zijn weg. Op de buik loopt de meridiaan over de rand van het os ilium, trochanter major femur en langs het kopje van de fibula naar het dorsale deel van de voet om te eindigen bij de laterale nagelhoek van de vierde teen. Bij de polsdiagnostiek is de galblaas gesitueerd aan de linkerpols in de tweede oppervlakkige positie. Een normale functie van de galblaas geeft moed en werkkracht. Is de energie verminderd, dan treden besluiteloosheid en op den duur angst en slapeloosheid op. Een te sterke functie geeft boosheid en agressiviteit waarvoor door de complexiteit, die hierbij ontstaat, hart via de dag- en nachtrelatie ook mede verantwoordelijk is. De galblaasmeridiaan is een van de belangrijke meridianen voor het bestrijden van pijnen en spastische toestanden in het lichaam. Deze kunnen gelokaliseerd zijn in het hoofd, de rug en de extremiteiten, zodat migraine, intercostale neuralgieën en neuralgische pijnen in de ledematen via de galblaasmeridiaan vaak met succes bestreden kunnen worden. Agressiviteit, oogaandoeningen, hoofdpijn, pijn in het hele lichaam, disfuncties van de galblaas, verteringsstoornissen, gewrichtsaandoeningen in heupen en knieën. Ook kan de galblaasfunctie genormaliseerd worden. Nijdigheid, agressiviteit, ook weer depressies, veel slaap, pijn in de thorax, bittere smaak, bleek gezicht, pijn aan de laterale kant van de schedel, rode of gele tong. Angst, duizeligheid, lichtschuwheid, verteringszwakte, bloedarmoede, het leven niet aan kunnen.

12 DE LEVERMERIDIAAN (Yinmeridiaan) De levermeridiaan begint met het eerste punt aan de laterale nagelhoek van de grote teen, loopt dan over de dorsale zijde van de voet, langs de binnenkant van het been naar de lies. De meridiaan maakt een boog om de geslachtsorganen, loopt over de buikwand naar het laatste punt Le.14, dat gelegen is in de intercostale ruimte tussen de zesde en zevende rib. De lever is in de polsdiagnostiek gesitueerd aan de linkerpols in de tweede diepe positie. Als de lever zich in een energetisch evenwicht bevindt, ervaart de mens dit als een goed gevoel van behaaglijkheid, moed, en werkkracht. Bij disharmonie treedt boosheid en angst op. Angst komt van de nier; een deficiëntie van de nier geeft een energietekort van de lever volgens het vijf-elementen-systeem, waardoor de angst overheerst. De lever is van belang voor de assimilatie en de digestie en in het energetische verband van de acupunctuur voor de samenstelling van het bloed. De relatie is het eenvoudigst te verklaren uit de functie van de 3V., waarbij de voedingsenergie voor een deel naar de lever gaat en daar, klassiek gezien, voor de productie van het bloed zorgt. Is de lever in een slechte conditie, dan is een zwakte van de spieren, de pezen, het zenuwstelsel en de ogen het gevolg. Bovendien kan een leverfunctiestoornis de volgende verschijnselen naar voren brengen, die weer via deze meridiaan behandeld kunnen worden: Lichamelijke zwakte, angineuze hartklachten, artrose, ziekten van de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen met hun vele facetten, spijsverteringsstoornissen, anemie. Boosheid, oogzwakte, spierzwakte, leveraandoeningen. Spijsverteringsstoornissen, storingen in het urogenitale systeem, waaronder menstruatie- en mictieaandoeningen. Woede, ontevredenheid, hoofdpijn, duizeligheid, lichtschuwheid, spierkrampen, bittere smaak, braken, buikpijn, geel beslagen tong. Vrees, oorsuizen, lichtschuwheid, spier- en peeszwakte, brokkelige nagels, buikpijn uitstralend naar het scrotum, tong blauwachtig van kleur.

13 DE GOUVERNEURMERIDIAAN ( Energiebaan) De gouverneurmeridiaan is een energiebaan die ligt op de dorsale zijde van het lichaam op de meridiaanlijn. Hij begint achter de anus, loopt over het midden van de rug, hoofd, neus en eindigt aan de binnenkant van de bovenlip op de omslagplooi van kaak en bovenlip. De gouverneurmeridiaan is niet parig aangelegd en wordt daarom ook wel eens een vat genoemd in plaats van een meridiaan. De gouverneurmeridiaan behoort tot de wondermeridianen en heeft geen maximaaltijd, alarmpunten of een plaats in de polsdiagnostiek. Maar door het feit, dat deze meridiaan eigen punten heeft met een symptomatologie, wordt hij ook bij de hoofdmeridianen gerekend. De energiestroom is van beneden naar boven en deze baan heeft verbindingen met alle Yangmeridianen van het lichaam. Bij de lokalisatie van punten op de rug is het gemakkelijker de patiënt voorovergebogen te laten zitten. Deze strekt zich uit van het beïnvloeden van aandoeningen van de wervelkolom, schouders, geestelijke stoornissen tot deficiëntietoestanden van het cerebrum toe. In de lager gelegen punten spelen naast wervelkolomaandoeningen ook seksuele deficiëntietoestanden een rol. De gouverneurmeridiaan bezit geen toniseringpunt maar wel een zogenaamd kardinaalpunt, dat echter niet op de meridiaan zelf gelegen is maar waarmee het mogelijk is de energie in de meridiaan te activeren. Dit punt is Du.3 De volgende verbindingen tonen tevens de belangrijkheid van de gouverneurmeridiaan aan. Punt 1 heeft een verbinding met J.M., Bl., Ga., Ni. Punt 13 heeft een verbinding met Bl. Punt 14 heeft verbinding met alle Yangmeridianen Punt 15 heeft verbinding met Yang Oé (wondermeridiaan) Punt 16 heeft verbinding met Yang Oé en Bl. Punt 17 heeft verbinding met Bl. Punt 20 heeft verbinding met alle Yangmeridianen Punt 24 heeft verbinding met Bl. Punt 28 heeft verbinding met Di. en Ma.

14 DE CONCEPTIEMERIDIAAN ( Energiebaan). De conceptiemeridiaan is een energiebaan, die ligt op de ventrale zijde van het lichaam en begint op het midden van het perineum. Hij loopt over de meridiaanlijn van de buik en eindigt vlak onder de onderlip. Deze meridiaan is niet parig aangelegd en behoort tot de wondermeridianen en heeft, net als de gouverneurmeridiaan, geen maximaaltijd, alarmpunten of plaats in de polsdiagnostiek maar heeft wel eigen punten. De energiestroom is van beneden naar boven en deze baan heeft verbindingen met alle Yinmeridianen van het lichaam. Door de talrijke secundaire verbindingen kan de conceptiemeridiaan op veel organen inwerken. De punten van het onderste deel werken op het urogenitale systeem, van het middelste deel op de spijsvertering en van het bovenste deel op de ademhaling. Op de conceptiemeridiaan zijn veel alarmpunten van organen te vinden. J.M. 3 Blaas J.M. 12 Maag J.M. 4 Dunne darm J.M. 14 Hart J.M. 5 3V J.M. 17 Kringloop Het Yangaandeel in deze organen neemt toe naarmate het alarmpunt hoger op de conceptiemeridiaan gesitueerd is. Er bevinden zich op de conceptiemeridiaan enkele punten met speciale betekenis, die zelfs een eigen accordering hebben. J.M. 6 centrum van de basisenergie van de mens J.M. 4 entreepoort van de leverskracht J.M. 17 concentratiepunt van energie Deze punten hebben een energie-activerende werking, die door hun respectievelijke accorderingspunten kan worden gestabiliseerd. Het zijn: Bl. 24 voor J.M. 6 Bl. 26 voor J.M. 4 Bl. 17 voor J.M. 17 De conceptiemeridiaan heeft een kardinaalpunt waarmee, door het beïnvloeden ervan, de energie in de meridiaan gestimuleerd kan worden. Dit punt is Lo. 7.

Traditionele Chinese geneeskunde

Traditionele Chinese geneeskunde De traditionele Chinese geneeskunde (TCG) is een compleet geneeskundig systeem met bijzonder veel en een bijzondere kennis. In China al vele duizenden jaren oud en wordt nog steeds toegepast. Er is veel

Nadere informatie

Anatomie van het menselijk lichaam

Anatomie van het menselijk lichaam DC 17 Anatomie van het menselijk lichaam 1 Inleiding Omdat er binnen LLB een kerntaak zorg voor de eigen gezondheid is, bieden we je dit dc-thema Anatomie van het menselijk lichaam. Handig als je eens

Nadere informatie

Oudere zorgvragers met aandoeningen aan het urogenitaal stelsel

Oudere zorgvragers met aandoeningen aan het urogenitaal stelsel Oudere zorgvragers met aandoeningen aan het urogenitaal stelsel Inleiding... 1 10.1 Het urogenitaal stelsel... 2 10.1.1 Nieren...2 10.1.1 Onderzoeken...5 10.1.2 Aandachtspunten bij de verzorging...6 10.1.3

Nadere informatie

Handleiding. voor het toepassen van het signaleringsinstrument. VLIKO: Vragenlijst LIchamelijke Klachten bij OGGZ-cliënten. door OGGZ-hulpverleners

Handleiding. voor het toepassen van het signaleringsinstrument. VLIKO: Vragenlijst LIchamelijke Klachten bij OGGZ-cliënten. door OGGZ-hulpverleners Handleiding voor het toepassen van het signaleringsinstrument VLIKO: Vragenlijst LIchamelijke Klachten bij OGGZ-cliënten door OGGZ-hulpverleners OGGZ GGD regio Utrecht (2014) Handleiding voor Vragenlijst

Nadere informatie

HET MENSELIJK LICHAAM

HET MENSELIJK LICHAAM 1 HET MENSELIJK LICHAAM INHOUD: 1.1 Inleiding 1.3 1.1.1 lesdoelstellingen 1.4 1.2 Waar ligt wat? 1.5 1.2.1 de lichaamsstreken 1.6 1.2.2 de lichaamsholten 1.8 1.3 Overzicht van de lichaamsstelsels 1.10

Nadere informatie

Index V.A.R.H.O.P. Wervelkolom. Meridianen. Spijsvertering. Voedingsstoffen. Hormonen. Voeding en milieu. Homeotoxicologie. Emoties.

Index V.A.R.H.O.P. Wervelkolom. Meridianen. Spijsvertering. Voedingsstoffen. Hormonen. Voeding en milieu. Homeotoxicologie. Emoties. Index V.A.R.H.O.P. 04 Wervelkolom 06 Meridianen 09 Spijsvertering 12 Voedingsstoffen 16 Hormonen 20 Voeding en milieu 22 Homeotoxicologie 24 Emoties 31 Referentielijst 32 Quantum Clarity, 2011, All Rights

Nadere informatie

Fianne Mulder mei 2012 Saswitha Opleiding voor Yoga & Wijsbegeerte

Fianne Mulder mei 2012 Saswitha Opleiding voor Yoga & Wijsbegeerte Fianne Mulder mei 2012 Saswitha Opleiding voor Yoga & Wijsbegeerte 0 Fianne Mulder Bodhi Yoga en Mindfulness Hoogstraat 29 a, 3011 PE Rotterdam www.centrumbodhi.nl e-mail: fianne@centrumbodhi.nl Saswitha

Nadere informatie

Ayurveda en de Nieren

Ayurveda en de Nieren Dhr. Anil K. Mehta Dhr. Kabir Mehta Ayurveda en de Nieren De belangrijkste afscheidingsorganen in ons lichaam zijn de nieren. De nieren liggen in de ruimte achter het buikvlies (retroperitoneaal) in de

Nadere informatie

太 极 气 功 十 八 式. De 18 vormen van Tai Ji Qigong. Serie 1 en 2. tài jí qì gōng shí bā shì

太 极 气 功 十 八 式. De 18 vormen van Tai Ji Qigong. Serie 1 en 2. tài jí qì gōng shí bā shì 太 极 De 18 vormen van Tai Ji Qigong Serie 1 en 2 tài jí qì gōng shí bā shì 气 功 十 八 式 Tai Ji Quan Groningen 2012 2 3 Inleiding Qigong Qi Gong is een verzamelnaam voor Chinese gezondheidsoefeningen. Ze bestaan

Nadere informatie

1. INLEIDING Reiki Inwijding

1. INLEIDING Reiki Inwijding 1. INLEIDING Reiki, ofwel de Usui Methode van Natuurlijk Genezen, is een geneeswijze waarbij universele levensenergie word doorgegeven. Deze levensenergie stroomt vanuit de Kosmos, via de behandelaar naar

Nadere informatie

-------- vzw CATO ----- Vriendenkring Hart- en vaatpatiënten ----- Regio Dender, Schelde, DURME ----------

-------- vzw CATO ----- Vriendenkring Hart- en vaatpatiënten ----- Regio Dender, Schelde, DURME ---------- Brochure: Hart- en Vaatziekten is een uitgave van de vzw Cato, vriendenkring van hart- en vaatpatiënten uit de regio Dender, Schelde, Durme Uitgave: september 2010 Verantwoordelijke uitgever: vzw Cato,

Nadere informatie

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten Broze botten Alles over de preventie en behandeling van osteoporose Drs. W.J. Braam Prof. dr. J.C. Netelenbos Inhoud Inleiding 7 Wat is osteoporose?

Nadere informatie

Spoedeisende Eerste Hulp

Spoedeisende Eerste Hulp Spoedeisende Eerste Hulp Basisopleiding BHV Spoedeisende Eerste Hulp 1. reanimatie 3. overige Spoedeisende Eerste Hulp Selecteer een hoofdstuk naar keuze 2. gebruik AED SEH Reanimatie 1. Eerste Hulpbenadering

Nadere informatie

De ZevenHoofdChakra's van hetmenselijklichaam

De ZevenHoofdChakra's van hetmenselijklichaam De ZevenHoofdChakra's van hetmenselijklichaam De "samenstelling' van Chakra's De Chakra's vinden plaats in het etherisch lichaam. Het etherisch lichaam is een auralaag die zich om jouw lichaam bevindt.(

Nadere informatie

Acupunctuur als complementaire behandelwijze bij de ziekte van Parkinson

Acupunctuur als complementaire behandelwijze bij de ziekte van Parkinson Wetenschapswinkel Biologie Acupunctuur als complementaire behandelwijze bij de ziekte van Parkinson J.P. Oosterman P-UB-2007-07 Acupunctuur als complementaire behandelwijze bij de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

Wij wensen u toe dat uw verwachting op verandering in de klacht en wensen in uw herstel manifest mogen worden.

Wij wensen u toe dat uw verwachting op verandering in de klacht en wensen in uw herstel manifest mogen worden. FROZEN SHOULDER Het is net zo n verzamelnaam geworden als WHIPLASH Eigenlijk weet niemand precies waardoor, waarom en hoe het ontstaat. En weet ook niemand hoe we er vanaf kunnen komen. Diverse deelgebieden

Nadere informatie

6 Kinderziekten. 1 Inleiding

6 Kinderziekten. 1 Inleiding DC 6 Kinderziekten 1 Inleiding Kinderen zijn vatbaar voor allerlei ziekten. Een kind heeft nog niet veel weerstand opgebouwd en wordt daardoor eerder ziek dan een volwassene. Van veel kinderziekten kunnen

Nadere informatie

READER AMBULANTE COMPRESSIE THERAPIE

READER AMBULANTE COMPRESSIE THERAPIE READER AMBULANTE COMPRESSIE THERAPIE Medeco B.V., Postbus 155, 3260 BB Oud-Beijerland, www.medeco.nl INHOUDSOPGAVE 1. ANATOMIE EN FYSIOLOGIE VAN HET (VENEUZE) VAATSTELSEL...3 2. PATHOLOGIE...5 2.1. Veneuze

Nadere informatie

spieren en gewrichten

spieren en gewrichten svn nieuwsbrief n0. 9 spieren en gewrichten het bewegingsapparaat gewrichtsaandoeningen Persoonlijke ervaringen massage 1 het bewegingsapparaat bewegen is een essentieel onderdeel van onze gezondheid.

Nadere informatie

Belang Symptomen bij tekorten Bronnen

Belang Symptomen bij tekorten Bronnen Alie Wouda van Natuurpraktijk Vitamin en Thiamin e (B-1) Riboflav ine (B- 2) Belang Symptomen bij tekorten Bronnen Thiamine verhoogt de circulatie en bevordert bloedformaties, stofwisseling van koolhydraten

Nadere informatie

Vlaamse Liga voor FibromyalgiePatiënten v.z.w.

Vlaamse Liga voor FibromyalgiePatiënten v.z.w. Vlaamse Liga voor FibromyalgiePatiënten v.z.w. Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid ReumaNet Secretariaat : Openingsuren secretariaat: Email:

Nadere informatie

Detox met Superfoods door Albert Sonnevelt

Detox met Superfoods door Albert Sonnevelt 1 Copyright 2012 en Superfood.nl. Alle rechten voorbehouden. Reproductie en distributie op enigerlei wijze, mate, of vorm is verboden. Geen enkel deel van dit Ebook of begeleidend materiaal mag worden

Nadere informatie

Het ontstaan en de behandeling van duikerziekten

Het ontstaan en de behandeling van duikerziekten Het ontstaan en de behandeling van duikerziekten E.A.M. Kienhorst Het ontstaan en de behandeling van duikerziekten Auteur: E.A.M. Kienhorst Adres: Ina Boudier-Bakkerlaan 81 3582 XA Utrecht Telefoonnummer:

Nadere informatie

Gelukkig is er in onze samenleving altijd water voorhanden, we hebben het voorrecht dat we het gewoon uit de kraan kunnen halen.

Gelukkig is er in onze samenleving altijd water voorhanden, we hebben het voorrecht dat we het gewoon uit de kraan kunnen halen. Water, het goedkoopste medicijn voor je gezondheid. De belangrijkste bron van het leven is pure noodzaak.. Gelukkig is er in onze samenleving altijd water voorhanden, we hebben het voorrecht dat we het

Nadere informatie

Hyperventilatie. Afdeling Logopedie

Hyperventilatie. Afdeling Logopedie Hyperventilatie Afdeling Logopedie 1 Inleiding Geachte patiënt, bezoeker, Onlangs bent u doorverwezen naar de afdeling Logopedie van het Gemini Ziekenhuis in verband met hyperventilatie. Tijdens het intakegesprek

Nadere informatie

GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak

GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak GENEES! De oorzaken van de meest voorkomende welvaartsziekten De natuurlijke aanpak 1 Voorwoord Elk jaar neemt het aantal mensen met (chronische) aandoeningen exponentieel toe. Vooral kankers, diabetes

Nadere informatie

CHIROPRAKTISCH DEZE KRANT WORDT U AANGEBODEN DOOR DE NEDERLANDSE CHIROPRACTOREN ASSOCIATIE (NCA)

CHIROPRAKTISCH DEZE KRANT WORDT U AANGEBODEN DOOR DE NEDERLANDSE CHIROPRACTOREN ASSOCIATIE (NCA) CHIROPRACTIE GEVAARLIJK? >> pagina 4 VITAMINE B12 >> pagina 5 HELP CLINICLOWNS >> pagina 9 Nummer 2, 2014 CHIROPRAKTISCH DEZE KRANT WORDT U AANGEBODEN DOOR DE NEDERLANDSE CHIROPRACTOREN ASSOCIATIE (NCA)

Nadere informatie