VOORWOORD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD ---------------------------------------------------------------------- 3"

Transcriptie

1 INHOUD VOORWOORD INLEIDING SLAPEN WAT IS SLAPEN? HOE ONTSTAAT SLAAPBEHOEFTE DE SLAAPFASEN FYSIOLOGISCHE SYMPTOMEN VAN SLAAP SLAAPSTOORNISSEN WAT ZIJN SLAAPSTOORNISSEN SLAAPSTOORNISSEN; DE VIER HOOFDGROEPEN STOORNISSEN VAN INSLAPEN EN/OF DOORSLAPEN IN- EN DOORSLAAPSTOORNISSEN BIJ (JONGE) KINDEREN OVERMATIGE SLAPERIGHEID STOORNISSEN IN HET SLAAP-WAAKRITME DIVERSE (GEDRAGS-) SLAAPSTOORNISSEN DIE OPTREDEN TIJDENS DE SLAAP: PARASOMNIEËN Waak/Slaap transitie-parasomnieën I. Ritmische bewegingen (jactatio capitis/corporis noctura) II. Praten in de slaap (sleeptalking) De diepe Non-REM parasomnieën III. Slaapwandelen (somnambulisme) IV. Angstaanvallen (Pavor nocturnus): De REM-slaap parasomnieën V. Nachtmerries VI. Slaapverlamming (sleepparalyse) Parasomnieën gerelateerd aan instabiele slaap VII. Tandenknarsen (bruxisme) VIII. Bedplassen OVERIGE SLAAPSTOORNISSEN IX. Nachtelijke huilbuien X. Nachtelijke myoclonus XI. Scheidingsangst HOE ONTSTAAN SLAAPSTOORNISSEN (OORZAKEN) OORZAKEN VAN SLAAPSTOORNISSEN PSYCHOSOCIALE FACTOREN PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN MEDICIJNEN, ALCOHOL LICHAMELIJKE AANDOENINGEN OORZAKEN VAN SLAAPSTOORNISSEN BIJ KINDEREN

2 4 WAT TE DOEN BIJ SLAAPSTOORNISSEN SLAAPVERLAMMING SLAAPAPNEUSYNDROOM ANGSTAANVALLEN (SLEEP TERROR / PAVOR NOCTURNUS) NACHTMERRIES RITMISCHE BEWEGINGEN /CORPORIS NOCTURA TANDENKNARSEN (BRUXISME) SLAAPWANDELEN IN- EN DOORSLAAPSTOORNISSEN INSOMNIE KINDEREN MET PROBLEMEN BIJ HET IN SLAPEN BEDPLASSEN SCHEIDINGSANGST VAN KINDEREN BIJ HET NAAR BED GAAN WANNEER NAAR DE HUISARTS MEDICATIE PREVENTIE VAN SLAAPSTOORNISSEN BIJ KINDEREN EMOTIONELE EN SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN VAN SLAAPSTOORNISSEN (BIJ KINDEREN) CONCLUSIES AANBEVELINGEN LITERATUUR BIJLAGE 1 GESPREKSVERSLAG, BEZOEK AAN HET SLAAPWAAKCENTRUM IN DEN HAAG 21 MAART BIJLAGE 2 STELLINGEN BIJLAGE 3 TEAMSAMENSTELLING VAN HET SLAAPWAAKCENTUM TE DEN HAAG

3 VOORWOORD Grote beer bracht Kleine Beer naar bed, achter in het hol, waar het donker was. Ga maar lekker slapen, zei Grote Beer en hij ging op zijn gemak in zijn stoel bij het vuur zitten lezen. Maar slapen ging Kleine Beer niet. Groter Beer legde zijn boek neer en liep naar het bed. Kun je niet slapen, Kleine Beer? vroeg hij. Ik ben bang. Waarvoor ben je bang, Kleine Beer? Het is zo donker! Donker, waar dan? vroeg Grote Beer. Nou, overal, zei Kleine Beer. Uit: Welterusten Kleine Beer door Martin Waddell en Barbara Firth. In het kader van mijn afstuderen als sociaal pedagogische hulpverleenster heb ik onderzoek gedaan naar slaapproblemen bij kinderen. In de vorm van een brochure presenteer ik belangrijke informatie aan ouders en verzorgers over dit onderwerp. Ik wil Dr. A.W. de Weerd, neuroloog en directeur van het slaapcentrum, verbonden aan het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag en zijn collega Mevrouw Renilde van den Bossche hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en ondersteuning van mijn project. Ook wil ik Dr. A. Knuistingh Neven, huisarts in Krimpen aan de Lek en secretaris van de Nederlandse Vereniging Slaap/Waakonderzoek bedanken voor de informatie die mij hielp bij de start van mijn onderzoek. Een grote dankbetuiging gaat uit naar Ilse Vesters die grandioos werk heeft verricht en er voor gezorgd heeft dat mijn research in een mooi jasje is gestoken. Verder wil ik Ans Krosse en mijn ouders bedanken voor hun scherpzinnigheid en accuraatheid waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt. Een laatste dankwoord gaat uit naar Jeroen en Sjoerd voor de steun en richting die ze mij gaven bij het voltooien van dit afstudeerproject. 3

4 INLEIDING Slapen is van wezenlijke betekenis in het leven van de mens, fysiek en mentaal. Niet elke individu is een Doornroosje en slaapt probleemloos 100 jaren door. Op elke leeftijd kunnen er factoren zijn die het slapen bemoeilijken en zorgen voor slaapstoornissen. Slaapstoornissen kunnen het leven van volwassenen en van kinderen, naarmate de problemen toenemen negatief beïnvloeden. Weinig slaap maakt de mens prikkelbaar en emotioneel labiel. Een slaapstoornis kan leiden tot breuken in relaties en op jonge leeftijd tot een ontwikkelingsachterstand op sociaal-emotioneel gebied. Slaapstoornissen beïnvloeden ook het concentratievermogen in negatieve zin waardoor allerlei stereotype handelingen niet meer zo stereotiep zijn. Wanneer er bij kinderen een vermindering van het concentratievermogen optreedt naar aanleiding van slecht slapen, heeft dit grote gevolgen voor de cognitieve ontwikkeling. Ik heb gekozen voor het onderwerp slaapstoornissen omdat slaapstoornissen een grote invloed hebben op de mentale én fysieke gezondheid van volwassenen en kinderen. Mijn interesse gaat uit naar de invloed van slaapstoornissen op de fysieke gezondheid van de mens en de daarbij behorende medische factoren. Ook de invloed die slaapstoornissen op emotionele en sociaal-maatschappelijke gebieden in het leven kunnen hebben, heeft mijn interesse gewekt. In mij dromen slaap ik altijd goed is een brochure die ouders en verzorgers informatie geeft over slaapproblemen bij kinderen. In de brochure wordt verteld wat oorzaken en gevolgen zijn van slaapproblemen. Welke slaapproblemen er zijn en wat kenmerkend is aan die slaapproblemen. Er wordt informatie gegeven over wat ouders en verzorgers kunnen doen wanneer hun kind een slaapprobleem heeft. Tot slot wordt er kort ingegaan op preventie van slaapproblemen en waar ouders en verzorgers terecht kunnen voor meer informatie omtrent slaapproblemen bij kinderen. De brochure is samengesteld aan de hand van informatie die ik tijdens mijn onderzoek heb verzameld en die ik in dit verslag heb gebundeld. Dit verslag bevat informatie en kennis die bedoeld is voor SPH-docenten en studenten en voor hulpverleners die in hun werk te maken hebben met cliënten met slaapproblemen. Uitgangspunt van dit verslag is de (onderzoeks-)vraag: welke slaapproblemen zijn er bij kinderen en wat zijn de oorzaken en de gevolgen van slaapproblemen bij kinderen? Aangevuld met de (deel-)vragen: Wat is slapen? Wat zijn slaapstoornissen? Wat zijn oorzaken van slaapstoornissen? 4

5 Wat kan er gedaan worden aan slaapstoornissen? Waar kan men heen met vragen over slaapstoornissen? Door middel van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek heb ik gezocht naar de antwoorden op mijn vragen. De opzet van dit verslag is als volgt: In hoofdstuk 1 wordt uitgelegd wat slapen is, waarom we slapen en hoeveel slaapbehoefte een mens heeft. In hoofdstuk 2 ga ik in op slaapstoornissen, wat is een slaapstoornis, wanneer is er sprake van een slaapstoornis en welke slaapstoornissen komen voor. Hoe slaapstoornissen ontstaan en wat er gedaan kan worden aan de verschillende slaapstoornissen, wordt behandeld in de hoofdstukken 3 en 4. Hoofdstuk 5 geeft een blik op de preventie van slaapstoornissen bij kinderen. Vervolgens worden er in hoofdstuk 6 de gevolgen van slaapstoornissen bij kinderen beschreven. In hoofdstuk 7 wordt er antwoord gegeven op de onderzoeksvraag en de deelvragen in de vorm van conclusies. Aanbevelingen op het gebied van informatieoverdracht met betrekking tot dit onderwerp, en suggesties ter verbetering, worden er tot slot in hoofdstuk 8 gegeven. 5

6 1 SLAPEN 1.1 Wat is slapen? Slaap is gemakkelijk te herkennen. De liggende houding, gesloten ogen en de verlaagde spierspanning zijn kenmerkend. Er wordt niet of veel minder op de omgeving gereageerd. Slaap is een toestand van lichamelijke en geestelijke inactiviteit en een sterk verminderd bewustzijn. Alle levende wezens hebben een vorm van 'biologisch ritme'; daarmee bedoel ik een min of meer regelmatige afwisseling in levensprocessen. Er zijn twee belangrijke biologische ritmen: wisseling van de jaargetijden; dag-nachtritme. Het dag-nachtritme is de grondslag van ons slapen. In de hersenstam van de mens wordt het slaapwaakritme geregeld. Dit regelcentrum beslaat niet een gebied maar meerdere groepjes zenuwcellen die verspreid in de hersenstam liggen en elkaar beïnvloeden. Door stimulerende en remmende impulsen ontstaat een ritmische afwisseling van het bewustzijn. Deze inwendige ritmiek staat onder invloed van interne en externe factoren. De interne beïnvloeding kan gebeuren door direct contact via zenuwuitlopers of door indirect contact via stoffen in het bloed (zie 1.4 Fysiologisch 1 symptomen van slaap). De belangrijkste externe factor die het dag-nachtritme beïnvloedt is: de afwisseling van de lichte dag met de donkere nacht. Verder zijn prikkels uit de omgeving van invloed op de slaap- of waaktoestand; veel lawaai maakt wakker, stilte bevordert de slaap. Ook lichamelijke prikkels hebben invloed. Een actief lichaam maakt wakker terwijl liggen en het ontspannen van spieren een goede manier is om het inslapen te bevorderen. Mogelijk is er nog een factor die een dag-nachtritme veroorzaakt: een opbouw van slaapbehoefte (Visser 1992, pag ). Het beste kan gezegd worden dat slaap waarschijnlijk tot stand komt door een samenwerking van een aantal kerngebieden in de hersenen en dat verschillende stoffen bij dat proces van invloed zijn. Slaap (behoefte) laat zich niet zo makkelijk verklaren. 1 Fysiologisch: met betrekking tot organische functies van het leven. 6

7 1.2 Hoe ontstaat slaapbehoefte Hoe langer iemand wakker gehouden wordt, hoe groter de slaapbehoefte wordt. Mensen die gedwongen worden een of meer nachten niet of veel te weinig te slapen, krijgen tenslotte zo'n slaapbehoefte dat ze, ongeacht de tijd van de dag in slaap vallen. (Visser 1992, pag. 13). Kenmerkend is dat wanneer mensen te weinig slaap krijgen en de slaapbehoefte toeneemt ze minder presteren, prikkelbaarder worden en emotioneel labiel. De behoefte aan slaap is voor ieder mens verschillend. Hoeveel iemand de behoefte aan slaap heeft, hangt in de eerste plaats af van de leeftijd. Het nog ongeboren kindje (vanaf week 30) in de baarmoeder heeft al perioden van rust en perioden van activiteit. Pasgeboren zuigelingen brengen een groot deel van de dag slapend door, afgewisseld met korte perioden van wakker zijn in de loop van de dag en nacht. Na een paar maanden wordt 's nachts al aan een stuk door geslapen en geleidelijk neemt de slaapbehoefte overdag af. Kleuters slapen nog maar één periode overdag. Vanaf de schoolleeftijd is het slaappatroon een aaneengesloten nachtelijke slaapperiode van ruim 10 uur en overdag wakker. Vanaf de puberteit begint de totale nachtelijke slaaptijd steeds meer die van de volwassen te benaderen, gemiddeld 8 uur slaap per nacht. Bejaarden krijgen geleidelijk minder behoefte aan slaap, maar daarentegen meer behoefte aan een middagdutje (uit: Visser 1992, pag. 22). 1.3 De slaapfasen Wanneer we slapen, is er sprake van het doorlopen van verschillende bewustzijnstoestanden. Er zijn verschillende fasen die we gedurende de nacht doorlopen. Uit onderzoek weten we dat de slaap in cycli verloopt. Tijdens een normale nachtrust van acht uur maken we een vijftal van die cycli door. Daarnaast is elke cyclus nog eens onderverdeeld in vier stadia, de slaapfasen, die telkens dieper worden. Deze fasen zijn een onderdeel van de Non-Rem-Slaap. Tussen twee cycli in komen we in een heel andere slaap terecht: de REM-slaap -Rapid Eye Movements-, genoemd naar een kenmerk van deze slaap, namelijk de snelle oogbewegingen (Beuls, ). Als we ontspannen in ons bed liggen, gaan we van een totaal wakkere toestand naar slaapfase 1. Deze overgangsfase duurt ongeveer een halve minuut tot 7 minuten. Onze geest dwaalt van de ene gedachte naar de andere, de ogen kunnen we nog moeilijk openhouden en zonder dat we het merken, zakken we dieper in slaap. Soms voelen we tijdens die fase een schok of een spiertrekking wat enkel en alleen een teken is dat we ons ontspannen en klaar maken om te slapen. In deze fase worden we snel wakker en zullen we halsstarrig beweren dat we niet hebben geslapen. 7

8 Fase 2 is de eerste echte slaap, waarin er nog fragmenten van gedachten zijn en waarbij we van een geluid van middelmatige sterkte wakker worden. Na een tijdje zakken we dieper weg in fase 3 en 4, we zijn dan helemaal ontspannen. We worden enkel wakker van een heel hard geluid. Fase 4 is de diepste slaap en als we in deze fase wakker worden gemaakt, weten we vaak niet waar we zijn. Deze vier fasen worden samen de Non-Rem-Slaap genoemd. Het lichaam komt tot rust, het hart klopt langzamer, de ademhaling is regelmatig en we bewegen amper (Beuls, ). Figuur 1: de slaapcycli Uit: de folder Slaap apneu een slaapstoornis, uitgave van de Nederlandse Vereniging Slaap 8

9 Vreemd genoeg verblijven we niet tot tegen de ochtend in deze diepe slaap. Als we de eerste keer fase 4 hebben bereikt worden de fasen achterstevoren weer doorlopen. Bij fase 1 aangekomen, beginnen we aan de REM-slaap. Deze slaap is een fase waarin snelle oogbewegingen voorkomen. Een groep reuzenhersencellen veroorzaakt deze REM-slaap. Gedurende een korte periode sturen de cellen impulsen naar de hersenen. Normaal geven enkel onze zintuigen signalen aan onze hersenen om te reageren op de omgeving waarin het lichaam zich bevindt. Maar de hersenen maken geen onderscheid tussen informatie komende van de hersenstam of van de zintuigen. In ons lichaam gebeurt er dan ook van alles: de ademhaling en de hartslag worden sneller en onregelmatiger, de bloeddruk stijgt en we woelen in bed. Dit is ook het moment waarop we dromen en er wordt aangenomen dat deze dromen een grote schoonmaak houden in ons psychisch en gevoelsleven (Beuls, ). Na deze REM-slaap vangt een tweede cyclus aan en zakken we terug naar een diepere slaap (fase 4), waarna we weer naar de oppervlakte komen met een droomfase tijdens de REM-slaap. Per nacht doorlopen we gemiddeld vijf cycli (Beuls, ). 1.4 Fysiologische symptomen van slaap Slaap is meer dan een toestand van lichamelijke en geestelijke inactiviteit en een verminderd bewustzijn. De lichaamstemperatuur is 's nachts wat lager, er is minder urineproductie en er zijn veranderingen in de hoeveelheid hormonen in ons bloed. (Visser 1992, pag. 13). 's Nachts is er meer groeihormoon in ons bloed aanwezig dan overdag het geval is. Hierdoor wordt slaap gezien als een restauratie van lichaamsslijtage van overdag. Dat er lichaamscellen worden opgebouwd, is nooit bewezen, de 'restauratietheorie' blijft een onbewezen theorie. Naast dat er 's nachts meer groeihormonen aanwezig zijn, is er ook meer van de hormonen prolactine 2, testosteron 3 en melatonine 4 in het bloed ontdekt. Verder zou serotonine 5 belangrijk zijn voor de diepe slaap terwijl noradrenaline 6 verantwoordelijk is voor de REM-fasen van de slaap. De stofwisseling is 's nachts 10 à 15% lager dan overdag. Men gaat zuiniger met energie om. Ook is de maagdarmfunctie vertraagd, de hartslag lager en de bloeddruk lager. (Uit: Visser 1992, pag. 13). 2 Prolactine: hormoon van de hypofysevoorkwab waarvan de secretie onder controle staat van dopamine. 3 Testosteron: mannelijk hormoon. 4 Melatonine: hormonale stof uit de pijnappelklier. 5 Serotonine: is een chemische tussenstof bij de prikkeloverdracht op de organen die stoffen produceert met een effect als adrenaline bij fysiologische processen. 6 Noradrenaline: hormoon afkomstig uit het bijniermerg. 9

10 2 SLAAPSTOORNISSEN 2.1 Wat zijn slaapstoornissen We spreken van een slaapstoornis wanneer iemand veel minder dan 8 uur per nacht slaapt en daar niet genoeg aan heeft en daar (overdag) last van heeft. Ook het omgekeerde is een slaapstoornis, mensen met een overmatige slaapbehoefte die overdag een onbedwingbare slaapneiging hebben en daar onder lijden. Verder zijn frequente onderbrekingen van de slaap 's nachts ook vormen van slaapstoornissen. Veel kinderen hebben slaapproblemen. Voorbeelden daarvan zijn regelmatig wakker worden 's nachts, praten in de slaap, moeite hebben met inslapen, huilend wakker worden, overdag in slaap vallen, in bed plassen en het hebben van nachtmerries. Er worden vier hoofdgroepen slaapstoornissen onderscheiden: 1. stoornissen van inslapen en/of doorslapen (insomnie 7 ); 2. overmatige slaperigheid (somnolentie); 3. stoornissen in het slaap-waakritme; 4. diverse (gedrags-)stoornissen die tijdens slaap optreden. (Uit: visser 1992, pag. 29) 2.2 Slaapstoornissen; de vier hoofdgroepen Stoornissen van inslapen en/of doorslapen Insomnie (slapeloosheid) is een van de meest voorkomende slaapstoornissen. Men kan niet slapen of in slaap vallen, het normale slaappatroon is verstoord, of er zijn problemen met doorslapen. Insomnie is moeilijk te karakteriseren, omdat elk mens een andere slaapbehoefte heeft en slapeloosheid een natuurlijk onderdeel van het ouder worden is. Insomnie wordt vaak veroorzaakt door bezorgdheid, emotionele spanning en uitputting. Pijn, overmatig gebruik van cafeïne, alcohol en drugs, voedselallergie en een bedompte slaapkamer kunnen ook tot insomnie leiden. Insomnie komt het meest voor bij vrouwen boven de veertig jaar. Slapeloosheid bij kinderen wordt vaak veroorzaakt door een moeilijke overschakeling van het actieve dagritme naar het nachtritme. Dit gaat vanzelf beter als het kind iets ouder wordt. Een gevolg van 7 Insomnie: afwezigheid van slaap. 10

11 slapeloosheid bij kinderen kan zijn dat ze s nachts angstig huilend wakker worden. Dat hoeft dan niet met een nachtmerrie te maken te hebben. Bij aanhoudende slapeloosheid is het aan te raden zelf oplossingen te vinden en het gebruik van slaapmiddelen uit te stellen. Dit vanwege de gewenning die erg gemakkelijk optreedt bij deze middelen. Het is moeilijk om op te houden slaapmiddelen te gebruiken. Symptomen van insomnie zijn: hyperactieve geest waardoor de patiënt moeite heeft in slaap te komen - nervositeit en rusteloosheid - nachtmerries - verhoogde prikkelbaarheid - stemmingswisselingen met o.a. hysterisch gedrag - uiteindelijk mogelijk angst om naar bed te gaan. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met insomnie 's nachts vaak veel meer spierspanning houden dan goede slapers. Het lijkt erop dat ze zich niet goed kunnen ontspannen. Van insomnie mag men pas spreken wanneer men meerdere dagen in de week voor een langere periode klachten heeft. Nachtelijke slapeloosheid leidt vaak tot klachten overdag als vermoeidheid, prikkelbaarheid, laag vermogen tot concentreren en lichamelijke bezwaren (Visser 1992 pag. 30/31 en Marx 1994) In- en doorslaapstoornissen bij (jonge) kinderen Bij zuigelingen en peuters zijn slaapproblemen hoofdzakelijk gedefinieerd door belasting van de ouders. In de ontwikkelde, geïndustrialiseerde landen heeft ongeveer 30% van de ouders wezenlijke problemen met de slaap van hun kind. Onderzoek (N. Richman 1981 & A. Beltramini 1983) toont aan, dat de meest voorkomende slaapstoornissen bij deze kinderen van gedragsmatige aard zijn en grofweg in twee categorieën kunnen worden verdeeld, die elkaar niet uitsluiten: kinderen die moeite hebben om (zelfstandig) in slaap te vallen; kinderen die s nachts veelvuldig wakker worden en daarbij om aandacht van de ouders vragen. Inslaapproblemen komen voor bij ongeveer 22% van 9-12 maands baby's, 15-20% van de 1- tot 2- jarigen en 16% van de 3-jarigen (grafiek1). Ongeveer 8-15% van de 1- tot 3-jarigen heeft meer dan één uur nodig om, nadat ze in bed zijn gelegd, in slaap te vallen, 66% van de kinderen in deze leeftijdscategorie heeft meer dan dertig minuten nodig (grafiek 2). Doorslaapproblemen komen voor bij 42% van 9-12 maands baby's, 20-26% van de 1- tot 2-jarigen, en 14% van de 3-jarigen (grafiek 1, blz. 12). 11

12 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9-12 m aanden 1-2 jarigen 3 jarigen 80% 60% 40% 20% 0% > 30 minuten > 60 minuten Inslaapproblem en kom en voor bij: Doorslaapproblem en kom en voor bij: 1 tot 3 jarigen slapen vaak niet eerder dan: Grafiek 1 Grafiek 2 Er wordt geschat, dat ongeveer de helft van de kinderen met doorslaapproblemen tevens inslaapproblemen heeft (N. Richman 1981 & K. Hewitt 1987). Opmerkelijk is, dat tot 80% van de kinderen met doorslaapproblemen op zijn minst een deel van de nacht in het ouderlijk bed doorbrengt (grafiek 3). De slaap van zuigelingen wordt gekenmerkt door een groot aandeel REM-slaap (30-50%) van de totale slaaptijd) en korte REM-NREM-cycli van 50 tot 60 minuten (grafiek 4). 12

13 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kinderen met doorslaapproblemen Heeft inslaapproblemen Brengt een deel v/d nacht door in ouderlijk bed 100% 80% 60% 40% 20% 0% Totale slaaptijd van een zuigeling REM-slaap van een zuigeling Grafiek 3. Grafiek 4. Meerdere onderzoekers hebben eenduidig aangetoond dat alle kinderen s nachts herhaaldelijk wakker worden, voornamelijk vanuit de REM-slaap. De meeste kinderen blijken goed in staat om zichzelf te kalmeren en zonder ouderlijke interventie opnieuw in slaap te vallen. Goede slapers zijn dus diegenen, waarvan de ouders onbewust blijven van het feit dat hun kind wakker is geweest. Slechte slapers daarentegen zijn de kinderen, die hun ouders kenbaar maken dat ze wakker zijn en daarmee de slaap van hun ouders verstoren. Hieruit volgt, dat het problematische punt het inslapen, of het weer-inslapen is, en niet het (fysiologisch gegeven) feit dat kinderen 's nachts één of meerdere keren wakker worden. Daarom kunnen bij zuigelingen en peuters de in- en doorslaapstoornissen meestal beschouwd worden als hetzelfde probleem. Voor de meeste kinderen is de belangrijkste bepalende factor van het wel of niet hebben van een slaapstoornis het feit, dat ze geleerd hebben om zonder ouderlijke hulp in slaap te kunnen vallen. Meer in het bijzonder zullen kinderen, die alleen met behulp van ingewikkelde rituelen kunnen inslapen, eerder geneigd zijn om s nachts aan hun ouders kenbaar te maken dat ze wakker zijn geworden, dan kinderen die zulke rituelen niet nodig hebben. Dit leidt tot ouderlijke hulp die, ondanks verlichting op korte termijn bij het opnieuw inslapen, de noodzaak van het inslaapritueel versterkt en daarmee in de toekomst de waarschijnlijkheid voor het kenbaar maken van nachtelijke waakperioden verder verhoogt (Bes 1999). 13

14 Het slaapapneusyndroom is een bijzondere vorm van insomnie. Bij het slaapapneusyndroom ontstaat tijdens de slaap door onbekende redenen een (tijdelijke) onderbreking van de ademhaling. Er zijn twee vormen van apneus: a) Obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS). Obstructieve slaapapneusyndroom is een vorm van insomnie die voornamelijk bij wat dikkere mannen boven de 40 voorkomt. Obstructieve slaapapneusyndroom komt ook bij kinderen voor, bij kinderen ligt de piek tussen de drie en zes jaar. Een blokkering van de ademweg veroorzaakt doordat de spanning van de mondholte en de bovenste luchtweg afneemt zodat de tong naar achteren zakt en de wanden van de keel en de bovenste luchtweg naar elkaar toebuigen en samenvallen. Dit veroorzaakt snurken. Snurken kan een voorbode zijn van obstructieve apneu. Bij een wat nauwe keel en strottenhoofd kan de ademweg zelfs geheel afgesloten worden bij de ademhaling. Het ademhalingscentrum in de hersenstam blijft zorgen voor adembewegingen, maar er kan geen lucht meer in en uit. Het gevolg is dat er zuurstofnood ontstaat. De pogingen tot ademhalen worden steeds krachtiger; borst en buikwand gaat heftiger op en neer. Tenslotte wordt de luchtweg met kracht opengeperst. Zo'n afsluiting kan wel 1 á 2 minuten duren. Nadat de ademhaling weer op gang is gekomen, is het mogelijk dat er weer een blokkering optreedt. Per nacht zijn er wel 100 of meer blokkeringen mogelijk. Obstructieve apneus zijn, doordat het zuurstofgehalte van het bloed ernstig kan dalen, schadelijk voor hersenen en hart (Visser 1992, pag. 32). b) Centrale apneu Centrale apneu is een zeldzame ademhalingsstoornis. Bij deze afwijking werkt het ademcentrum in de hersenen onvoldoende. Het gevolg is dat alle adembewegingen stoppen; borstkas en buikwand bewegen niet meer. Dit leidt vanzelfsprekend ook tot ademnood en zuurstofgebrek. Wanneer de ophoping van afgewerkte lucht (koolzuurgas) in het bloed, na 1 á 2 minuten, sterk is toegenomen, komt de ademhaling weer op gang. Meestal is de doorslaapstoornis die bij centrale apneu kan optreden minder ernstig. Patiënten met centrale apneu hebben meestal ook minder klachten over slaperigheid overdag. (Visser 1992, pag. 33/34) Overmatige slaperigheid. Hypersomnolentie en narcolepsie: Hypersomnolentie en narcolepsie zijn slaapstoornissen waarbij er sprake is van een grote slaapbehoefte overdag. In geval van hypersomnolentie is er overdag een grote slaapbehoefte en een vaak bijna onbedwingbare slaapneiging. Daardoor kan het dagelijks functioneren van een persoon zodanig ontregeld worden dat 14

15 de betreffende persoon zowel op gebied van werk als in de gezinssituatie ernstige schade kan lijden. (Visser 1992, pag. 35). Overmatige slaperigheid kan een gevolg zijn van insomnie 's nachts en is dan 'secundair'. Het komt echter ook voor dat overmatige slaperigheid overdag optreedt ondanks normale nachtrust. De meest voorkomende oorzaak van slaperigheid overdag is het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen. De slaapmiddelen werken vaak overdag nog door en omdat men zo moe is, is er vaak de neiging om 's avonds weer een tablet te nemen om zeker te zijn van slaap. Zo kan er een vicieuze cirkel ontstaan. (Visser 1992, pag. 35/36). Na slaperigheid ten gevolge van het gebruik van slaap- of kalmeringsmiddelen is het slaapapneusyndroom de meest voorkomende oorzaak van slaperigheid overdag. Narcolepsie is een slaapstoornis met een ziektebeeld waarbij er overdag acuut onbedwingbare slaperigheid optreedt, gepaard gaande met een sterke spierverslapping. De patiënt kan zelfs plotseling letterlijk door de knieën zakken. Narcolepsie komt voor bij 2 á 4 van personen en begint tussen het 15 e en 35 e levensjaar Symptomen van narcolepsie zijn: Door hevige emoties treedt het door de knieën zakken op, dit noemt men kataplexie; Bij het ontwaken kan er vaak een algehele spierverlamming optreden; 'Hypnagoge hallucinaties', dat zijn min of meer bewuste droomervaringen met een grote beleving van werkelijkheid Stoornissen in het slaap-waakritme. De meest bekende oorzaak van een stoornis in het slaap-waakritme is de 'jetlag'. Door het snel passeren van een aantal tijdzones raakt het dag-nachtritme ontregeld. Het duurt enkele dagen soms een week voordat het lichaam zich weer heeft aangepast aan het verstoorde dag-nachtritme. Wanneer je vaak wordt blootgesteld aan het fenomeen 'jetlag' of wanneer je als volwassene te maken hebt in je werk met dag-, avond- en nacht diensten kan dit leiden tot slapeloosheid (insomnie), prikkelbaarheid en andere nerveuze klachten. Andere meer abnormale stoornissen van het slaap-waakritme zijn: De 'delayed sleep phase' betreft mensen die nooit voor drie uur 's nachts in slaap kunnen komen en, wanneer ze niet gewekt worden niet voor een uur of 10 of 11 uur 's morgens ontwaken. De 'advanced sleep phase' is het omgekeerde: mensen die al om 9 uur 's avonds zitten te knikkebollen en niet wakker kunnen blijven, maar die 's ochtend om 4 uur al zijn uit geslapen. 15

16 Deze verschuiving van het slaap-waakritme komt minder vaak voor en veroorzaakt ook minder problemen. Niet 24-uurs slaap-waakritmen en onregelmatig wisselende slaap-waakritmen komen voor, maar zijn zeldzaam. (Uit: Visser 1992, pag ) Diverse (gedrags-) slaapstoornissen die optreden tijdens de slaap: Parasomnieën. Er is een hele reeks gedrags- en bewegingsstoornissen zoals slaapwandelen, angstdromen of heftig tandenknarsen die tijdens de nachtelijke slaap kunnen optreden en meestal na de kinderleeftijd spontaan weer verdwijnen. Ze staan bekend als parasomnieën. Parasomnieën treden op ten gevolge van onvolledige wekreacties (arousals) die aanleiding geven tot een kortdurende activering van het centrale zenuwstelsel. Dit kan kortdurend leiden tot ongewenst gedrag waarvan het beeld in sterke mate wordt bepaald door de soort (NREM of REM) en de diepte van de slaap die op dat ogenblik aanwezig was Waak/Slaap transitie-parasomnieën Dit zijn periodes van ongewenst motorisch gedrag die vooral optreden tijdens de overgang van waak naar slaap en in veel mindere mate tijdens plots wakker worden uit slaap met opnieuw inslapen (Declerck). I. Ritmische bewegingen (jactatio capitis/corporis noctura) Vlak voor het inslapen ontstaan stereotype bewegingen die zich herhalen en tot in de lichte slaap (fase 1 en 2) blijven optreden. Voorbeelden van ritmische bewegingen zijn hoofdrollen: het hoofd wordt op het kussen van links naar rechts gerold, en hoofdbonken: liggend met het hoofd op het kussen slaan of steunend op handen en knieën het hoofd in voor- achterwaartse richting bewegen. Hoofdbonken komt vooral bij baby's en soms bij kleuters voor. Hoofdrollen en hoofdbonken kunnen met veel lawaai gepaard gaan. Wanneer het kind in slaap is gevallen, slaapt het goed door. Deze ritmische bewegingen komen vrijwel elke nacht voor en duren niet langer dan minuten. Men meent dat 2/3 van de kinderen tijdens het eerste levensjaar een bepaalde vorm van ritmisch bewegen vertonen. Deze bewegingen verdwijnen meestal rond het tweede of derde levensjaar. Hoofdbonken kan leiden tot beschadiging van het hoofd en soms zelfs van het bed. 16

17 II. Praten in de slaap (sleeptalking) Onbewust uit de slaper zich in woorden of andere psychologisch betekenisvolle geluiden. Gewoonlijk is de spraak kort, onregelmatig en emotieloos. Praten in de slaap is niet gevaarlijk, het kan slechts voor kamergenoten vaak erg storend zijn De diepe Non-REM parasomnieën Er is een zeldzame groep van parasomnie slaapstoornissen bij kinderen die heel serieus moeten worden genomen. Angstaanvallen tijdens het slapen en slaapwandelen vallen onder slaapstoornissen die we Non-REM parasomnieën noemen. Ze zijn het gevolg van het bijna wakker worden uit de meestal langzame diepe slaap. Hierdoor hebben ze een aantal gemeenschappelijke kenmerken, zoals mentale verwardheid, automatisch handelen, niet reageren op prikkels uit de omgeving en het zich niet herinneren in de ochtend van de nachtelijke ondernemingen (Declerck). III. Slaapwandelen (somnambulisme) Slaapwandelen treedt meestal op in de eerste helft van de nacht tijdens de diepe slaap (slaapfase 4). Slaapwandelen kan enkele minuten maar soms ook wel een half uur duren. Er zijn twee vormen van slaapwandelen te onderscheiden, namelijk de manifeste en de abortieve vorm van slaapwandelen. Slaapwandelen is het verrichten van allerlei ingewikkelde handelingen 's nachts terwijl men slaapt zoals opstaan, rondlopen en eten. Iemand die slaapwandelt, hoeft niet perse het bed te verlaten. Vaak is iemand in bed druk bezig met het verrichten van verschillende handelingen. We nomen dit de abortieve vorm van slaapwandelen. Het rondwandelen door het huis wordt de manifeste vorm genoemd. Ook al heeft de persoon 's nachts wel zijn bed verlaten, vaak wordt de slaapwandelaar gewoon weer wakker in zijn eigen bed. Uit eigen beweging is de slaapwandelaar wanneer deze het bed wel heeft verlaten, weer in bed gekropen. Wanneer de slaapwandelaar terug in bed ligt, is deze in korte tijd weer in diepe slaap. In de ochtend herinnert de persoon zich vaak niets meer van zijn nachtelijke escapades. Slaapwandelen is bij volwassen zeldzaam, maar hardnekkig. Bij kinderen is het niet zeldzaam: ongeveer 10 tot 15 % van de kinderen zou er, vooral in de kleuter- en lagere- schoolleeftijd last van hebben. Meestal verdwijnt slaapwandelen voor het 15 e levensjaar. Bij 80 % van de kinderen die slaapwandelen is het ook bij familieleden opgetreden, een erfelijke factor lijkt bij het slaapwandelen een rol te spelen. Kinderen die slaapwandelen, lijken wakker te zijn en geen problemen te hebben met oriëntatie in de ruimte. Dit is echter niet geheel waar want er zijn verhalen bekend dat kinderen van de trap zijn gevallen of uit een raam zijn gestapt. Slaapwandelaars zijn in staat om handelingen als piano spelen of tekenen automatisch uit te voeren. Ze zijn moeilijk te wekken, omdat de kinderen zich bevinden in de 17

18 diepe slaap. Het is ook niet noodzakelijk om kinderen te wekken. Vaak lukt het wel om de kinderen weer met lichte dwang in bed te krijgen. De exacte oorzaak van slaapwandelen is tot op de dag van vandaag nog niet aan te geven. Wel zijn er enkele relaties ontdekt. Een kind dat gespannen is of de griep heeft, schijnt eerder te slaapwandelen dan kinderen die niet ziek zijn of geen stress ervaren. Ook kinderen met migraine slaapwandelen vaker. Slaapwandelen bij kinderen gaat zoals gezegd vaak over. Wanneer dit niet het geval is en het terugkomt of voortduurt in de volwassenheid is er vaak sprake van een ernstige slaapstoornis. Bij degene die slaapwandelt, duidt dit meestal op psychiatrische klachten of ernstige spanning. IV. Angstaanvallen (Pavor nocturnus): Angstaanvallen uiten zich in het plotseling ontwaken, vaak met een schreeuw en hevige angstgevoelens. Er is sprake van een paniekachtige toestand waarin men niet volledig wakker is. Deze paniekerige toestand gaat vaak gepaard met hevig zweten, wijde pupillen en een zeer snelle hartslag en snelle ademhaling. Angstaanvallen treden meestal op in de eerste helft van de nacht. Angstaanvallen tijdens het slapen bij kinderen uit zich in het ongecontroleerd schreeuwen van het kind gevolgd door heftig schokkende bewegingen van armen en benen. Het kind neigt rechtop in bed te gaan zitten en lijkt wakker te zijn. Het tegendeel is waar, het kind slaapt en is niet in staat te communiceren. Kenmerkend is de zeer angstige gelaatsuitdrukking, het soms heftig transpireren en de snelle hartslag en ademhaling. Na een paar minuten nemen de verschijnselen in ernst af, maar men blijft nog gedurende 5 á 10 minuten verward. Daarna vallen ze snel weer in slaap (Kempenhaeghe). Angstaanvallen tijdens het slapen ontstaan tussen het 4 e en 12 e levensjaar. Voor angstaanvallen geldt hetzelfde als voor slaapwandelen; het treedt het meest op bij kinderen en er is een sterke neiging tot spontaan verdwijnen bij het ouder worden. Een echte behandeling is vaak niet nodig maar wanneer de aanvallen vaak optreden, wordt aangeraden contact met de huisarts op te nemen. Een aanval van pavor nocturnus bij een kind is iets wat ouders niet snel zullen vergeten omdat het kind niet getroost of aangehaald wil worden en niet aanspreekbaar is en in heftige angst verkeert. Het hebben van angstaanvallen tijdens de slaap en slaapwandelen komt meestal bij meerdere mensen in de familie voor. Jongens slaapwandelen vaker en hebben meer angstaanvallen dan meisjes De REM-slaap parasomnieën REM-slaap parasomnieën komen op elke leeftijd voor en zijn niet specifiek voor kinderen (Declerck). 18

19 V. Nachtmerries Nachtmerries zijn zeer beangstigde dromen die de slaper vanuit zijn REM-slaap wekken. Het zijn bijna altijd lange en complexe dromen die naar het einde een meer bedreigend aspect aannemen. In tegenstelling tot de angstaanvallen komen nachtmerries op alle leeftijden voor en gaan ze niet gepaard met mentale verwardheid, desoriëntatie en uitgesproken motorische onrust en zijn ook de verschijnselen van hoge autonome activering zoals versnelde hartslag en snelle ademhaling minder uitgesproken. Nachtmerries treden vooral in de tweede helft van de nacht op en zijn verbonden met REM-slaap perioden. Na het wakker worden, is men zich goed van het gebeurde bewust, vooral van de beangstigende aspecten. Dit kan het opnieuw inslapen in sterke mate bemoeilijken. Vooral kinderen hebben soms moeite de droom van de werkelijkheid te onderscheiden. Circa 20-50% van de kinderen tussen de 3 en 6 jaar hebben wel eens last van nachtmerries. Meestal begint het geleidelijk op de leeftijd van 2 à 3 jaar en verdwijnt het rond jaar. Een kleine subgroep blijft echter hun nachtmerries op volwassen leeftijd behouden. De frequentie van nachtmerries neemt bij volwassenen toe in perioden van stress, bijvoorbeeld vanwege moeilijkheden op het werk, financiële problemen of persoonlijke relaties. Nachtmerries komen vooral veel voor bij mensen die een psychisch trauma hebben meegemaakt, zoals mishandeling, een ongeval of oorlogstrauma. In de nachtmerries beleven zij de gebeurtenissen die voor hen traumatisch waren opnieuw. Ook het gebruik van medicijnen, bijvoorbeeld bij hoge bloeddruk gebruikte middel inderal 8 en het anti-parkinsonmiddel L-dopa maar ook in de psychiatrie gebruikte middelen antidepressiva of neuroleptica, kan het optreden van nachtmerries uitlokken. Zolang nachtmerries maar zo nu en dan voorkomen, is er geen reden tot ongerustheid. Als zij gedurende een bepaalde periode sterk toenemen, kan dit wel een aanleiding zijn om de huisarts te raadplegen. De toename van de nachtmerries kan te maken hebben met het medicijn dat men gebruikt of gestaakt heeft, met spanningen die men doormaakt of met een dreigend hernieuwd optreden van een psychiatrische aandoening. VI. Slaapverlamming (sleepparalyse) Tijdens een korte periode, hetzij bij het inslapen, hetzij bij het ontwaken is men niet in staat willekeurige bewegingen uit te voeren. Dit betekent dat men het hoofd, de romp en de ledematen niet kan bewegen, maar dat de oog- en ademhalingsbewegingen intact zijn. Het duurt enkele minuten en verdwijnt spontaan of door aanraking. Tijdens de aanval blijft men bewust van de omgeving. 8 Inderal: medicijn met bloeddrukverlagende werking. 19

20 Ca % van de gezonde personen hebben wel eens dergelijk verschijnsel meegemaakt en bij 3-5% zelfs meerdere malen, maar dan dikwijls met een familiaal aspect. Slaaptekort en onregelmatig slaap/waak ritme kunnen slaapverlamming uitlokken. Daarnaast kan het ook onderdeel uitmaken van het narcolepsie-syndroom. Ca % van de patiënten met narcolepsie lijden aan dit fenomeen. Er bestaat geen duidelijke geslachtsvoorkeur Parasomnieën gerelateerd aan instabiele slaap Deze treden vooral op tijdens instabiele slaapperioden met veel wisselingen en wekreacties. Dit is vooral tijdens de oppervlakkige langzame slaap (Declerck). VII. Tandenknarsen (bruxisme) Tandenknarsen komt niet alleen bij kinderen voor maar ook bij volwassenen. Tandenknarsen treedt op tijdens lichte slaap (slaapfase 1 en 2). Tandenknarsen bestaat uit stereotype ritmische contracties van de kaakspieren die tijdens de slaap optreden en kunnen leiden tot heftige kauw- en bijtbewegingen en gepaard gaan met knarsend geluid. Naast de hinder die het kan opleveren voor de bed- of kamerpartner kan het ook aanleiding geven tot tè snel afslijten van de tanden, tot overbelasting van de kaakgewrichten en tot gelaats- en hoofdpijn. Een lichte mate van tandenknarsen komt bij 80% van de bevolking af en toe voor maar slechts bij 5% geeft het aanleiding tot vervelende klinische klachten. Tandenknarsen komt vaak voor bij meerdere personen uit de familie. Het begint meestal in de adolescentie. Het kan een gevolg zijn van een locale afwijking (gebit, kaakgewricht), maar ook een disfunctie 9 van de dopaminerge structuren 10 een rol kunnen spelen. Stress, alcohol en druggebruik doen de intensiteit toenemen. Men maakt een onderscheid tussen kauwers en klemmers, en tussen wel en niet destructieve vormen. De meeste patiënten komen wegens hun klachten bij de tandarts en in ernstige gevallen bij de kaakchirurg. VIII. Bedplassen Hiermede bedoelt men het herhaaldelijk optreden van onwillekeurige urinelozingen tijdens de slaap zonder dat er sprake is van een urologische, medische of mentale stoornis Overdag is de blaascontrole goed. 9 Disfunctie: abnormale werking van een orgaan 10 Dopaminerge structuren: reagerend op dopamine. 20

21 Men spreekt van een primaire vorm wanneer een kind vanaf de geboorte nooit zindelijk is geweest en van een secondaire vorm wanneer het gedurende minstens 3 à 6 maanden droog is geweest. Uiteraard kan bedplassen als een symptoom optreden ten gevolge van een organische aandoening zoals een nierof blaasinfectie of epilepsie. Het verwerven van een goede blaascontrole is een normaal fysiologisch ontwikkelingsverschijnsel. Op de leeftijd van 5 jaar zouden ca. 15% van de jongens en 10% van de meisjes nog af en toe in bed plassen. Boven de 18 jaar komt het voor bij 1-3%. Er is een duidelijke erfelijkheidsfactor. Bedplassen zou kunnen berusten op een tè kleine functionele blaascapaciteit of een onvermogen om de signalen van het samentrekken van de blaaswand voldoende snel te herkennen Overige slaapstoornissen IX. Nachtelijke huilbuien Kinderen tussen 1 en 4 jaar komen nogal eens 's nachts uit bed, soms ontroostbaar huilend, en willen dan bij de ouders slapen. Dit kan gegrond zijn op angst om van de ouders gescheiden te worden; het kind moet leren dat de ouders in de buurt zijn. X. Nachtelijke myoclonus Nachtelijke myoclonus is het heftig en krachtig schokken van de benen tijdens de slaap. De persoon weet er soms niets van, maar kan er ook van wakker worden. Wanneer de nachtelijke myoclonus veelvuldig terugkeert, kan het de nachtrust schaden en uitgroeien tot een vervelende aanhoudende slaapstoornis. Myoclonus kan ook in combinatie met insomnie (doorslaapstoornis of overmatige slaperigheid overdag) optreden. Symptoom: veel mensen met nachtelijke myoclonus klagen over rusteloze benen. De engelse term voor deze slaapstoornis is dan ook restless leggs syndrom. XI. Scheidingsangst Scheidingsangst is een groot probleem dat optreedt bij het naar bed brengen van het kind. We spreken van scheidingsangst wanneer kinderen moeilijk gedrag vertonen wanneer de ouders het kind alleen laten om te gaan slapen. Het kind gaat vaak huilen en raakt overstuur, het kind kan ook agressief worden. Wanneer het alleen uit bed kan komen, zal het regelmatig naar beneden komen en niet willen slapen. Kinderen kunnen dit gedrag lang volhouden tot wanhoop van de ouders. 21

22 3 HOE ONTSTAAN SLAAPSTOORNISSEN (OORZAKEN) 3.1 Oorzaken van slaapstoornissen De (normale) behoefte aan slaap kan verminderd zijn door verschillende factoren. Een onregelmatig leefpatroon, activerende en stimulerende middelen (koffie, thee, alcohol, cocaïne), piekeren, depressiviteit en een lawaaierige omgeving hebben invloed op de slaap. Door al deze factoren kan de behoefte aan slaap of het slaapgevoel afnemen (Visser 1992) Psychosociale factoren Psychosociale factoren zijn verreweg de meest voorkomende oorzaak van slaapstoornissen. Dit geldt zeker voor in- en doorslaapstoornissen, maar waarschijnlijk ook voor verschillende andere vormen van slaapstoornissen. Tijdelijke stoornissen van slaap kunnen veroorzaakt worden door acute emotionele opwinding of conflicten. Hierbij moet men denken aan: de dood van een naaste, echtscheiding, verandering van baan, opname in een ziekenhuis, herstel van een operatie of het afleggen van een examen. Ook kunnen aangename emoties een verstoring van de slaap teweeg brengen; opwinding bij een kind in afwachting van het ontvangen van cadeaus in de Sinterklaastijd of verjaardag. Bij een ernstige crisis kan de emotionele opwinding dermate onstuitbaar zijn dat de slaap zelfs geheel uitblijft. Bijna ieder mens maakt in de loop van het leven een aantal tijdelijke kortdurende verstoringen in het slapen mee. Sommige mensen zijn hiervoor kwetsbaarder dan anderen. Wanneer er sprake is van een aanhoudende slaapstoornis kan het zijn dat psychologische of sociale factoren een rol spelen bij het ontstaan of het blijven bestaan van de stoornis. Slaaponderzoekers denken dat er bij chronische slapeloosheid meestal sprake is van angst of depressie. Gewoonlijk is het echter moeilijk om met zekerheid vast te stellen wat de specifieke oorzaak van een slaapstoornis is. Een bepaalde slaapstoornis kan op verschillende manieren tot stand komen. Een samenhang van meerdere factoren kan uitmonden in het ontstaan van een slaapstoornis. (Visser 1992, pag. 48/49) Psychiatrische problemen Mensen die psychiatrische problemen als depressies en angsttoestanden hebben lijden ook vaak aan slaapstoornissen zoals in- en doorslaapstoornissen. Een onderzoek dat uitgevoerd is in de Verenigde Staten toont aan dat veel mensen die last hebben van slapeloosheid, ook een psychiatrische aandoening hebben. Omgekeerd is het zo dat slaapstoornissen bij tal van psychiatrische aandoeningen optreden. 22

23 Bij sterke emoties of bij stress raakt slaap gemakkelijk ontregeld en bij mensen met een psychiatrische aandoening is dat veelal het geval. Bovendien hebben de medicijnen die in de psychiatrie gebruikt worden vaak een invloed op het slaappatroon. (Visser 1992, pag. 52). Psychiatrische aandoeningen die met slaapstoornissen gepaard kunnen gaan: Depressies: ongewoon vroeg wakker worden en niet meer kunnen inslapen. Bij een minderheid van de patiënten met een ernstige depressie komt het ook voor dat de tijd die slapend wordt doorgebracht sterk toeneemt. Angststoornissen: een inslaapstoornis is de slaapstoornis die we tegenkomen bij mensen met een angststoornis. Paniekstoornissen: er treden onverwachte aanvallen van paniek op die gepaard gaan met hartkloppingen, benauwdheid en duizeligheid, dit kan ook 's nachts voorkomen. Schizofrenie en manie: er is vaak sprake van een verminderde slaapbehoefte of nachtelijke onrust. Alzheimer en dementie: in een vergevorderd stadium van dementie is er onder meer sprake van het verlies van het dag-nachtritme, zodat episodes van onrust en waken afgewisseld worden met korte perioden van slaap. (Uit: Visser 1992.) Medicijnen, alcohol Veel stoffen die inwerken op onze hersenen beïnvloeden het slapen. Zo kan het gebruik van kalmeringsmiddelen nogal eens tot overmatige slaapbehoefte leiden, zowel 's nachts als overdag. Tal van medicijnen hebben invloed op de slaap of op de mate van alertheid overdag. Bovendien kan het (plotseling) staken van sommige medicijnen weer hele andere effecten oproepen. (Visser 1992, pag. 54). Ik beperk me hier tot enkele belangrijke groepen; een compleet overzicht van alle medicijnen die de slaap kunnen beïnvloeden zou, de aandacht te veel van de hoofdzaak afleiden. Sommige middelen die gebruikt worden tegen een te hoge bloeddruk kunnen aanleiding zijn tot slaperigheid overdag. Daarnaast kunnen ze ook nog eens nachtmerries veroorzaken. Slaperigheid overdag, en tevens een droge mond en obstipatie, zijn bijwerkingen van middelen met een zogenaamd anticholinergisch 11 effect. Dit geldt ook voor sommige antihistaminica 12 : medicijnen die tegen allergie worden toegepast. 11 Anticholinergisch: verschijnselen die optreden bij overdosering van geneesmiddelen met anti-cholinergische eigenschappen als: motorische onrust, mentale opwindingstoestand, wijde pupillen, droge mond en meer. 23

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

zó werkt dat! Colofon feiten over slaap wat verstoort een goede slaap? wat bevordert een goede slaap? waar vindt u informatie? www.nhg.

zó werkt dat! Colofon feiten over slaap wat verstoort een goede slaap? wat bevordert een goede slaap? waar vindt u informatie? www.nhg. Waarom een slaapdagboek? De eerste stap om een slaapprobleem aan te pakken is om dit probleem goed in kaart te brengen. Hoe ziet het slaappatroon eruit? Hoe ernstig is het? Wat zijn de mogelijke oorzaken?

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Informatieboekje. Slaapapneu

Informatieboekje. Slaapapneu Informatieboekje 1 Slaapapneu Inhoudsopgave Wat is slaapapneu? 3 Centraal slaapapneu Syndroom 3 Obstructief slaapapneu syndroom 3 Wat veroorzaakt OSAS? 4 Wat zijn de symptomen van OSAS? 4 Snurken 5 Wat

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

2.1. Biosynthese en afgifte...13 2.2. Metabolisme en eliminatie...16 2.3. Receptoren...17 2.4. Fysiologische functie van melatonine...

2.1. Biosynthese en afgifte...13 2.2. Metabolisme en eliminatie...16 2.3. Receptoren...17 2.4. Fysiologische functie van melatonine... Inhoudsopgave Inhoudsopgave VOORWOORD.........5 SAMENVATTING.........7 1. INLEIDING.........9 1.1. Doel van het onderzoek... 9 1.2. Onderzoeksopzet...10 1.3. De literatuurstudie...10 1.4. Het inventariseren

Nadere informatie

Zorg bij een verstoord slaap-waak ritme

Zorg bij een verstoord slaap-waak ritme RICHTLIJN Zorg bij een verstoord slaap-waak ritme Een zorginhoudelijke tripartiete richtlijn voor verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg Algemene

Nadere informatie

Beter slapen kun je leren. Inhoud. Wat is slapen? 4. Wat als goed slapen niet meer gaat? 15 Langdurig slaaptekort 15. Hoe verloopt je slaap?

Beter slapen kun je leren. Inhoud. Wat is slapen? 4. Wat als goed slapen niet meer gaat? 15 Langdurig slaaptekort 15. Hoe verloopt je slaap? Slaapwel Doe-boek Beter slapen kun je leren Inhoud Slapen is geen geringe kunst: je moet er de hele dag voor wakker blijven, zei de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche. Wat is slapen? 4 Hoe verloopt je

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen?

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen? Traumatisch hersenletsel Wat kunt u zelf doen? 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Het doel van deze brochure 4 1.2 Wat u vooraf moet weten 4 1.3 Tien tips bij het lezen van deze brochure 4 1.4 Tenslotte 5 2.

Nadere informatie

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3

Psychische moeiten. 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in Christus 3 Psychische moeiten Angsten en fobieën, depressie, schuld en vergeving, Godsbeeld en mensbeeld, assertiviteit Wubbo Scholte> 1. Algemene informatie 3 Andere richting door verlossing in

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.4/december 2010 Ervaring, expertise en behandeling DE HERSENEN 5TIPS EEN

Nadere informatie

Luisteren naar fluisteren

Luisteren naar fluisteren Luisteren naar fluisteren Pastoraat aan mensen met een depressie Handreiking voor het pastoraat Luisteren naar fluisteren pastoraat aan mensen met een depressie is een uitgave van de Protestantse Kerk

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede

Nadere informatie

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen Melancholie, Edvard Munch 1906/07 Een leidraad De leidraad is een uitgave van de LithiumPlus Werkgroep in samenwerking met de Vereniging voor Manisch Depressieven

Nadere informatie

Inhoud. De behandeling Wat je kunt verwachten 23. Deze gids 8. ADHD is geen verzinsel 9

Inhoud. De behandeling Wat je kunt verwachten 23. Deze gids 8. ADHD is geen verzinsel 9 ADHD en ADD-gids ADHD- en ADD-gids Deze gids is bestemd voor ouders en verzorgers van kinderen met ADHD of ADD, voor jongeren met ADHD of ADD en voor iedereen die geïnteresseerd is in ADHD of ADD. De gids

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva FAQ s over het gebruik van Antidepressiva 1. Aan wie worden antidepressiva voorgeschreven? Een behandelaar schrijft antidepressiva voor als de diagnose depressie is vastgesteld. De behandelaar volgt de

Nadere informatie

INLEIDING. Rugpijn -Dr J. Sarno

INLEIDING. Rugpijn -Dr J. Sarno INLEIDING Dit boek is het vervolg op Mind Over Back Pain, dat in 1984 in Amerika is verschenen. Daarin heb ik het Tension Myositis syndroom TMS beschreven, een aandoening die volgens mij de belangrijkste

Nadere informatie

Ik heb mijn gezonde nachtrust nodig.

Ik heb mijn gezonde nachtrust nodig. Ik heb mijn gezonde nachtrust nodig. Informatie voor slaapapneupatiënten 2 Een ademstilstand die slaapapneu genoemd wordt... 4 Hoe herken ik slaapapneu?...5 Hoe slaapapneupatiënten het ervaren...5 Wat

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

www.slaap-wel.be www.demaakbaremens.org

www.slaap-wel.be www.demaakbaremens.org www.slaap-wel.be www.demaakbaremens.org Onze slaapduur is flink afgenomen, met ongeveer twee uur tegenover 60 jaar geleden. Minder slapen kan het gevolg zijn van vele zaken; soms zijn deze dwingend, soms

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN

ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN ADHD LEERSTOORNISSEN ONRUST ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN Drs. D. Meijer, arts Dr. A.Hart. arts PATIËNTENVERENIGING ENZYMTHERAPIE 1 A D H D LEERSTOORNISSEN ONRUST ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN 2 Uitgave: PATIËNTENVERENIGING

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Opgedragen aan Renée, mijn bijzondere dochter.

Opgedragen aan Renée, mijn bijzondere dochter. Opgedragen aan Renée, mijn bijzondere dochter. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Het verhaal van Anne, een meisje met Tourette... 5 3 Wie was George Gilles de la Tourette?... 8 4 Wat

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Heliomare Wijk aan Zee 1 VOORLICHTINGSBROCHURE NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. Het doel van deze informatiefolder...

Nadere informatie

7. ANGSTSTOORNISSEN. PPC Michel Lahaye Hoofdstuk Inleiding (versie 2011 juli) 1

7. ANGSTSTOORNISSEN. PPC Michel Lahaye Hoofdstuk Inleiding (versie 2011 juli) 1 7. ANGSTSTOORNISSEN 1 HOOFDSTUK 7: ANGSTSTOORNISSEN 7.1 INLEIDING Angststoornissen en depressies behoren vandaag tot de meest voorkomende psychische stoornissen! Een goed begrip van deze twee stoornissen

Nadere informatie

[Year] Obstructief SlaapApneu Syndroom. Informatie voor SlaapApneu Patiënten. Te downloaden: www.mst.nl/slaapcentrum

[Year] Obstructief SlaapApneu Syndroom. Informatie voor SlaapApneu Patiënten. Te downloaden: www.mst.nl/slaapcentrum Medisch Spectrum Twente Slaapcentrum Oldenzaal Informatie voor SlaapApneu Patiënten [Year] Obstructief SlaapApneu Syndroom Te downloaden: www.mst.nl/slaapcentrum Lisette [Type the company name] [Pick the

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Koen de Jong. Bram Bakker. Verademing. Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen

Koen de Jong. Bram Bakker. Verademing. Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen Verademing Koen de Jong Bram Bakker Verademing Goed ademhalen voor ontspanning, beter slapen, meer energie, sneller afvallen Uitgeverij Carrera, Amsterdam 2011 Nova Zembla_135x210 20110318 13:58 Pagina

Nadere informatie

Epilepsie. in het kort. Nationaal Epilepsie Fonds

Epilepsie. in het kort. Nationaal Epilepsie Fonds Epilepsie in het kort? Nationaal Epilepsie Fonds Wat is epilepsie? Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van

Nadere informatie