16 Maartij CINEMA & I M B /\ I ES rk A"-* Bpi^PPl FÏENTJE DE LA MAR. ''' i.'j

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "16 Maartij CINEMA & I M B /\ I ES rk A"-* Bpi^PPl FÏENTJE DE LA MAR. ''' i.'j"

Transcriptie

1 L :si ^ -.. imm - 16 Maartij CINEMA & I M B /\ I ES rk A"-* Bpi^PPl ' -,? FÏENTJE DE LA MAR ''' i.'j

2 ' *, < v»ïi^-f ^m^,, 4 f mm -SS namen, DIE IETS ZEGGEn Dit is geen gebiaad voor Thanksgiving Day, maar een requisiet voor de film Swiss Jamily Robinson". De jongen, Terry Kilburn, is een van de vier kinderen Robinson en is op hun onbewoond eiland tegen een struisvogel aangeloopen, dien de productieleiders, Gene Towne en Graham Baker, den schipbreukelingen hebben verschaft om veeren van te plukken en reusachtige omelettes te kunnen bakken. 1 C ^ "' I ƒ 1,-. ';. tn:;->-'vi;-:'^ BIJ DE nieuwe FILM VAN CAPRA stempelt, evenmin als iedere meneer Smit met hamer en aambeeld om kan gaan. Toch hebben namen soms waarde. Zoodra meneer Hendriksen tegen lagen prijs een buitengewone kwaliteit worstjes aan de markt brengt, wordt zijn naam een soort garantiemerk. En om op het terrein van de film te blijven: zoo kent ook de filmwereld namen, die als garantiemerk fungeeren. Het groote publiek heeft zich aangewend te zeggen: O, een film van Harry Frank Capra Zus (of van Doortje Zoo)" en in deze opmerking ligt dan besloten: Die zal wel goed zijn." Over de billijkheid van zoon opmerking kan getwist worden. En soms heeft het publiek ook wel tot zijn verbazing gemerkt, dat een ster met een heel beroemden naam wel eens in een bepaald zwakke film kan verschijnen. Het gaat nu eenmaal niet aan, een filmfabriek te vergelijken met een worstjesfabriek. Films maken is geen machine-werk, en een film-meesterwerk ontstaat pas als er een Na zich eens uit de film teruggetrokken te hebben, omdat zij van meening was, dat zij als actrice nog heel wat moest leeren, keert de aanvallige Maria Shelton thans terug in de vrouwelijke hoofdrol van Escape to paradise", een vroolijke avonturenfilm. Maria Shelton is, sinds zij zich twee jaar geleden aan de bestudeering van de tooneelspeelkunst gaf, overtuigd, dat zij nu gereed is te toonen, wat zij op de film kan. Zij heeft de reputatie een der mooiste vrouwen van de film te zijn. Bobby Breen en Kent Taylor vervullen de beide andere hoofdrollen in Escape to paradise". Thomas Mitchell Het is met namen iets eigenaardigs. Shakespeare heeft met zijn What's in a name?" het menschdom in eeuwigen twijfel gebracht omtrent de waarde, die er eigenlijk aan een naam mag worden gehecht. Het is natuurlijk waar, dat het dragen van den naam Apollo 'n mensch nog niet automatisch tot een schoonheid 4 De jongedame met de eigenaardige kenteekenen en haar primitieve uitrusting van hertsvel, is niemand anders dan de blonde filmfavoriete, Claire Trevor, heldin in de film The first rebel",' Zij is met krijgskleuren beschilderd en tracht aldus vermomd John Wayne te vergezellen op een strafexpeditie, waarbij de kolonisten van Pennsylvania als Indianen zijn uitgedost. Hier ziet men Claire haar verzameling recensies inkijken tijdens een pauze tusschen de opnamen van de film. bus Schilling neemt teeder afscheid van de dueht en een harer koninginnen, Betty Rowlaha» Orson Welles, in wiens tooneelstukken n radio-hoorspelen Schilling in de afgeloopen.ren optrad, zal hem als filmacteur lanceeren. Schilling, die vooral in Shakespeare-stukken groot succes oogstte, is namelijk door Welles geëngageerd voor een rol in de film Heart Of darkness", die de beroemde jonge oprich-. van het Mercury Theatre voor R.K.O. Radio Pictures zal produceeren. Judy Starr, jeugdig zangeresje (rechts), brengt een bezoek aan Anita Louise en scriptgirl Adele in de opnamehal van de film Reno", waarin Anita Louise en Gail Patrick de vrouwelijke hoofdrollen vervullen naast Richard Dijt. Hier zijn de jeugdige hoofdrolspelers van,two thoroughbreds" (twee volbloeds), een drama van een jongen, die opkomt voor een ouderloos veulen. Jimmy Lydon en Joan Brodel vermaken zich in de pauze tusschen de opnamen van de film in de studio's, zonder paard. Jean Arthur G0 BESCHADIGDE TEKST OF VERKEERD GEBONDEN DAMAGED TEXT OR WRONG BINDING I

3 L A Li... ^*i -L*. 1,. ; - James Stewart goddelijke vonk overspringt tusschcn het aanwezige talent en de aangewende vlijt en toewijding. Natuurlijk kunnen namen dan in ieder geval van een zeker talent getuigen, maar I om kort te gaan: sterrennamen, die het publiek de ooren doen opsteken, zijn er in vrij grooten getale. Regisseursnamen daarentegen, die het publiek iets zeggen, zijn vrij zeldzaam. Over de billijkheid zou weer te twisten vallen er zijn van die eigenwijze lieden, die beweren, dat regisseurs veel belangrijker zijn dan de spelers. Maar slechts weinig regisseurs maken constant opzienbarende films. Het groepje der uitverkorenen, wier namen voor het publiek de waarde van een garantiemerk hebben gekregen, is bij gevolg bitter klein, en het is een heelc prestatie om zich tot dat groepje op te werken. Heel vroeger hadden slechts namen als Ernst Lubitsch, Cecil B. de Guy Kibbee Mille, Josef von Sternberg en enkele andere, voor het publiek een vertrouwden klank, maar in de laatste jaren hebben enkele bijzondere talenten het bestaan zich in snel tempo tot die kringen op te werken, en wij doelen hierbij wel in de eerste plaats op een figuur als Frank Capra. Voor ingewijden moge "het feit, dat Capra in Amerika van de Motion Picture Academy al drie keer den jaarlijkschen prijs heeft gekregen voor de beste regie en twee keer voor de beste film, al genoeg zeggen de bioscoopbezoeker kent Frank Capra zuiver omdat hij nimmer heeft vergeten hoe Frank hem heeft doen genieten met Het gebeurde op een avond " (It happened one night), Verloren Paradijs" (Lost Horizon), Oké, Mr. Deeds" (Mr. Deeds goes to town) en Je kunt 't toch niet meenemen" (You can't take it with you). Capra heeft een bijzonder talent voor het boeiend vertellen van een geestig verhaal. En hij weet zijn scenario's te kiezen als geen ander. Onder veel vroolijkheid klinkt in al zijn films een diepere ondertoon van warme menschelijkheid. Ook zijn nieuwste werk: Mr. Smith goes to Washington ", is weer gebouwd op een uitzonderlijk gegeven, dat komische situaties paart aan diep-ontroerende. Mr. Smith is een jongeman uit een provinciestad, die veel houdt van kinderen, planten en dieren flink genoeg is om in zijn staat een groote jeugdbeweging in den geest der padvinderij te organiseeren kinderlijk genoeg om een rotsvast vertrouwen te hebben in de rechtvaardigheid der landspolitiek. Deze jongeman wordt door bijzondere omstandigheden tot Kamerlid gebombardeerd, krijgt een paar hevige teleurstellingen te slikken, maar put tenslotte uit de liefde de kracht om een geweldigen veldslag te leveren tegen de corruptie. De film heeft in Amerika zeer veel opzien gebaard en is aanleiding geweest tot complete perspolemieken. Hij wekte een storm van protest op, maar werd van andere zijde uitbundig toegejuicht. Voornamelijk de stad Washington, waar de handeling zich grootendeels afspeelt, was diep geschokt. Washington is de stad, waar het Amerikaansche parlement en de verschillende regeeringsdiensten huizen, en hevig verontwaardigd was men daar,, omdat Capra's film den indruk zou wekken alsof senators corrupte lieden waren en alsof de belangen van het land geregeld verkocht werden in opdracht van invloedrijke magnaten. Elders in het land bleek men minder zwaar op de hand, en zag men het geval meer als een fantasie (overigens zoo opgezet, dat het gemakkelijk waar gebeurd" had kunnen zijn), die bepaalde fouten in het bestuurssysteem in het zonnetje zet maar die vóór alles de onverwoestbaarheid en de innerlijke kracht der democratische beginselen aantoont, waardoor ten langen leste dé democratie en het recht zegevierend uit den strijd te voorschijn moeten treden. Dat is een heele mondvol, en velen die Mr. Smith" zagen, hebben het zich waarschijnlijk pas achteraf gerealiseerd, dat deze groote gedachte schuilt achter het spannende avontuur, dat Capra ons in zijn meesleependen stijl vertelt., In de hoofdrollen zien wij James Stewart en Jean Arthur, het onvergetelijke duo uit Je kunt 't toch niet meenemen", en verder werken mee: de gedistingeerde Claude Rains, beroemd om zijn kwaliteiten als diseur"; de dikke Edward Arnold, die zooveel overeenkomst vertoont met een woedende stoomwals; de knappe Thomas Mitchell; de komische Guy Kibbee; en vele anderen. Mr. Smith goes to Washington", een Columbiasuperproductie, brak weer vele records in Amerika, en zal ook in Nederland, waar hij wordt uitgebracht door Loet C. Barnstijn, op een goed onthaal kunnen rekenen. Want de practijk heeft uitgemaakt, dat Capra's stijl het Nederlandsche publiek ligt. En James Stewart heeft sinds Je kunt 't toch niet meenemen" zich een bijzonder plaatsje in ons hart veroverd. En Jean Arthur met haar pikante stem bezit terecht een groote schare bewonderaars. En tenslotte heeft het gegeven iets zeer actueels, en vertolkt wat er in deze dagen leeft in het gemoed van den Nederlander. De film heeft voorts een bewonderenswaardigen climax. Hoe verder naar het eind hoe sterker hij wordt steeds weer komt de toeschouwer in den greep van het spannende gebeuren om tenslotte ademloos de ontknooping af te wachten. Dit is Frank Capra op zijn grootst! Mr. Smith" is een film, waarnaar met meer dan gewone belangstelling mag worden uitgezien. Claude Rains Alan Hale, Eddie Albert en Leonid Kinskey. Warner Bros-film Regie: Ray Enright. De Vaudeville beleeft haar glorie-tijdperk en de Dolans, beroemde tapdansers ', staan in hoog aanzien. Hun zoon, Phil Dolan Jr., treedt in hun nummer op en koestert een jeugdliefde voor Vera Barnova, een Russisch danseresje. Tien jaar verstrijken. De Dolans treden nog steeds in /CJJ- a 0P ' hoewel hun nummer reeds niet meer zoo in trek is. Junu (Eddie Albert) ontpopt zich als een groot componist. Hij maakt kennis m«ivan Boutonoff (Leonid Kinskey), een werkloos Russisch componist. Ivari dringt er bij hem op aan zijn onvoltooide ballet Het bloedbad in de boeven kroeg ' af te'maken. Als Junior op Ivan's hotelkamer piano speelt, komt Vera (Vera Zorina aangetrokken door de muziek, de kamer binnen. Junior is dolblij haar weer u zien. Zij is juist de inspiratie, die hij noodig heeft, en als de ochtend aanbreekt, is zjjn moderne ballet klaar. Ivan gaat met de muziek naar Sergei Alexandrovitch (Alan Hale), den grootsten ballet-impresario, en beweert, dat hij de muziek gecomponeerd heeft. Dank zij de fondsen, verstrekt door Peggy Porterfield (Gloria Dickson), nemen de repetities van een ballet Prinses Zenobia", met Vera als ballerina, een aanvang. Op de gala-première staat de tooneelmeester, Reilly (Frank McHugh), stom verbaasd als hij ziet. dat Junior, die de plaats van een neger inneemt, alleen maar zijn gezicht en niet zijn geheele bovenlichaam, zwart gemaakt heeft. Het publiek loeit en Junior, verlegen als hij wordt, danst als een razende het tooneel rond. De critici bazelen over een nieuwe ballet-techniek. Peggy is in de wolken en dwingt Sergei Het bloedbad in de boevenkroeg" op dezelfde wijze voor het voetlicht te brengen. Vera komt er achter, dat de muziek, die gespeeld wordt, door Junior gecomponeerd is. Sergei komt het te weten en vraagt Junior te blijven. Tengevolge van een ongeluk kan de balletmeester, Morrisene niet optreden en Junior neemt zijn plaats in. Sergei, die dol op Vera is, wordt razend van jaloezie. Hij Iaat een paar Russen, met de opdracht Junior te vermoorden, in een loge plaats nemen. Ivan merkt de moordenaars op en telefoneert de politie. Reilly waarschuwt Junior voor het gevaar, waarin hij verkeert. Deze danst als een razende over het tooneel, beseffende, dat hij een schitterend doelwit voor de moordenaars oplevert, als hij met dansen ophoudt. Tenslotte worden de Russen gearresteerd en het ballet is ten einde. Het applaus is oorverdoovend en het publiek roept Junior keer op keer terug, totdat deze er genoeg van krijgt en zich haast Vera te kussen. Vera Zorina. George Balanchine en Vera Zorina. 4

4 ^ sfpsa ^^m T -pw De frfm,jbcfl rfcm WonA: wan vette", is de levensgeschiedenis van Alexandet Gtaham Bell en van zijn uitvinding det telefoon. Dit leven en in hei bijzondet deze episode was zóó tomantisch, boeiend en avontuutlyk, dat geen scenatioscheijvet er iets aan hoefde toe of af te doen en de film zich dus consciëntieus heeft kunnen houden aan de historische gegevens. Reeds gedurende drie generaties zijn, van vader op zoon, de Graham Bells spraakieeraren geweest voor doove en doofstomme kinderen. Ook de jonge Alexander heeft dit beroep gekozen en het is begrijpelijk, dat hij zich dus volkomen op de hoogte heeft gesteld van de theorie der geluidsgolven; dat brengt zijn beroep mee. Wie het geluid bestudeert, komt tot verrassende ontdekkingen en zoo komt Alexander Graham Bell er toe, na te denken over verbeteringen aan de telegraaf. De vader van een zijner leerlingen, Mr. Sanders, moedigt hem daarin aan en de vader van een andere leerling, Mr. Gardiner Hubbard, wil Bitter is do nood, waarmee do Jonge uitvinder en zijn assistent te kampen hebben. I spiegelen. Een meisje, dat hij zijn liefde wel móét bekennen, ook al is zij rijk en hij arm... De telefoon komt er! Een demonstratie voor een heele zaal slaagt voortreffelijk, maar ofschoon men moet erkennen, dat Graham Bell het heeft klaargespeeld men ziet er niets anders in dan aardig speelgoed, een technisch grapje, een nieuwtjezonder-meer. Alleen Mr. Sanders (en wellicht ook eenigszins Gardiner Hubbard) willen hem blijven steunen en het ideaal, een maatschappij tot exploitatie der Bell-Telephone op te richten, helpen verwezenlijken. En nóg een levenswensch wordt verwerkelijkt: Mabel en Alexander worden in den echt verbonden. Inmiddels blijkt de telefoon toch wel een practisch bruikbaar instrument te zijn. Maar het publiek wil er nog te weinig aan. Indien zij nu eens zouden kunnen demonstreeren voor Koningin Victoria van Engeland en deze vorstin óók een telefoon-installatie zou willen nemen, zou men al veel gewonnen hebben. In het begin heeft de koningin slechts weinig belangstelling voor de telefoon, doch men slaagt er in haar van het nut er van te overtuigen. Maar als Graham Bell in triomf naar Amerika terugkeert, verneemt hij, dat de Western Union zijn ideeën heeft gestolen. Loretta Toung en Don Ameche / ', Een Cosmopolltan-Film, uitgebracht door 20th Century-Fox. Regie: Irving Cummings. Alexander Graham Bell Don Ameche abel Hubbard Loretta Young GaNiner Hubbard Charles Cobum Mevrbsw Hubbard Spring Bylngton Gertrud^Hubbard Sally Blane Grace HubBaH Polly-Ann Young Berta HubbarïK.^.. Georgina Young WatsonX^ Henry Fonda Gene Lockhart. Bobs Watson. Russell Hicks Paul Stanton Western Uniorhsc Jonathan Hale er ook wel geld in steken. En zoo kan Alexander Graham Bell werken aan de constructie der meervoudige telegraaf, die hem voor den geest zweeft. Middelerwijl zweeft hem nóg iets voor den geest: het liefelijke gelaat van Mabel Hubbard, het doove meisje, dat toch eigenlijk onbereikbaar ver van hem verwijderd is, want haar ouders zijn rijk en Alexander is zoo bitter arm! Maar zij moedigt hem aan, zij schraagt zijn zelfvertrouwen en als men jong is en een groot doel voor oogen heeft, is één woord van geloof al genoeg, om alles in vuur en vlam te zetten en met verbeten woede te streven naar het ideaal. Dus trotseert Alexander Graham Bell alle ontberingen, hij voelt de armoe bijna niet, hij werkt voort met die ongeloofelijke concentratie, die karakteristiek voor uitvinders is. Maar zijn assistent, Thomas Watson, heeft het zwaarder. Want de armoe deelt hij wèl, maar scheppend werk doet hij niet, voor hém is er slechts de ondergeschikte arbeid, zonder inspiratie. En tóch houden zij stand, moeizaam, afwisselend opgewekt en neerslachtig, het loopt hun mee en 't loopt hun tegen (maar meestentijds tégen) en^ Alexander komt tot de ^om, dat hij de meeprtïiudige raaf voorlooalqzal laten Het plechtige moment der eerste demonstratie rd, dat aanvankelijk zeer ongunstig t eindigt met zijn volkomen over- 10g verblijd wordt met de geboorte geluk volmaakt. Het publiek slet het nut der telefoon nog niet in en amuseert zich et slechts mede Don Ameche als Alexander Graham Bell

5 ; ~fmm f :.;::.; r - Pé ^v 1 -,f ' ^, ' «R«^ Jmzz ^^Étfyé bï. /. - "; 1^*»*^ 1 N. ^ ^, '^1^ ^-^,-v^ '.: -^..; ;- N* % - Véél verwijten kan men richten tot de Hooge Heeren van Hollywood. Maar dat zij niet actief zouden zijn..., neen, dat kan men hun niet in de schoenen schuiven! Zij zijn de leiders van 's werelds grootste droomfabrieken. zij zijn handelaars in illusies, in heerlijke zelfbegoochelingen. Dames en heeren van lederen leeftijd (voor zooverre de keuring dat gedoogt) betalen hun penningske, om naar binnen te mogen, naar het duistere ingewand der bioscopen, om te mogen staren naar het witte doek, waarover de schaduwen flitsen. Die schaduwen vertellen van liefde en wraak, van misdaad en geld. van wanhoop en geluk. En ze draaien het zus en ze draaien het zóó, maar het tind van het lied is het geluk èn de liefde én v-.^^ w r c m > -i 1 u het geld, gedrieën rechts uit de flank, einde. Een forsche marsch, de ouvreuses openen allerlei deuren, het heldere daglicht der matinees dringt onbeschroomd naar binnen.... de voorstelling is afgeloopen en de schoone droom gaat plaats maken voor de nuchtere werkelijkheid. Een angstig oogenblik. Sommigen zijn nog zóó ingesponnen door de verwikkelingen, die zoo bevredigend werden ontknoopt, dat zij den overgang naar het harde leven (meestal zónder happy ending) niet bespeuren. Anderen voelen onweerstaanbaar de neiging, om, met een ietwat katterig gevoel over zich, te beweren, dat het allemaal flauwe onzin is. Dat is het gevaarlijke moment en diarom kan het Happy Ending nooit happy genoeg zijn. DE HOOGE "N D VAN daarom moeten alle zeilen' worden bijgezet en alle registers opengetrokken en alle snaren betokkeld... de bioscoopganger moet terugverlangen naar die luisterrijke finale, hij moet weer en nogmaals naar zooiets verlangen, naar de beeldschoone diva en den eleganten jeune premier en het toevallige millioen en de liefde, de zoete zaligheid, die verder in nevelen wordt versluierd, maar die toch wel vól geluk zal zijn... Wie dus smaalt op het Happy Ending, smaalt op de natuurlijke zelfverdediging van de film. Schaduwen moeten den strijd aanbinden tegen de vale werkelijkheid.... Maar die werkelijkheid moge dan al vaal zijn, zij bezit afmetingen, relief. Zij is rond en hoekig en tastbaar. En de film is vlak, schaduwspel op een spierwit doek... En die werkelijkheid moge dan al vaal zijn, zij vertoont niettemin een reeks van kleuren. Terwijl de film zwart en grijs en wit is, licht grijs en donker grijs en helder wit, of vuilwit, altijd weer in hetzelfde gamma. Éénmaal was de film nog stom bovendien. De warmte van de menschelijke stem was haar ontzegd. En de Hooge Heeren van Hollywood wisten heel goed, dat dit een gebrek was. Zeker, de bevoegde kunsttheoretici zwoeren bij deze geluidloosheid. Zij hadden de stomme film lief, zooals de koningszoon in het sprookje de kleine zeemeermin liefhad, ofschoon zij niet kon spreken. Maar de Hooge Heeren voornoemd ofschoon zij stellig véél respect hebben voor de bevoegde kunsttheoretici zweren nóg heiliger bij de massa en zij wisten met zekerheid, dat de massa de film inniger zou liefkrijgen, als zij zou kunnen leeren spreken. En daarom spanden de ingenieurs zich tot het uiterste in en dachten en deden en drongen door tot de kern der moeilijkheden en zij verschaften de film een eigen tong, een eigen taal... De Hooge Heeren van Hollywood waren voor het oogenblik tevreden. Zij weten maar al te goed, dat zij een soort van automatiek beheeren. Zij weten,_ dat er iets geestdoodends kan gelegen zijn in het werktuiglijke, waarmee films komen, zichzelf ontrollen en weer gaan. Een ketting zonder eind, van Vrijdagmiddag tot Donderdagavond, een eindeloos refrein, plus que?a change, plus que?a reste la même chose. En als dan zulk een geweldige uitbreiding der r T" 1 i film-mogelijkheden tot stand gekomen is, is er nieuw leven, zijn er nieuwe gezichtspunten, is alles verjongd en heeft de bioscoop weer nieuwe bekoring. Neen, gebrek aan activiteit kan men dezen Hollywoodschen Heeren niet ontzeggen! En wordt het nu niet recht begrijpelijk, dat zij er naar streven, de geurende film te veroveren, de plastische film, de tastbare film, de driedimensionale film, de zus-film en de zoo-film, opdat geen mensch zich ooit vervele en zich ontgoocheld voelen zal, als held en heldin elkaar voor 't laatste gezoend hebben en de (automatische) gordijnen rollend schuiven voor het (automatisch) nog nagalmende projectiedoek en de ouvreuses de deuren wijd openzetten voor U en uw sigarettenrook.. De vale film.. Neen, het is hooit zoo ver gekomen, dat iemand zóóiets durfde te zeggen, maar de Hooge Oomes voornoemd, pasten dan ook heilig op en zij lieten hun ingenieurs geen seconde tijd, maar joegen hen van probleem naar probleem, van moeilijkheid tot moeilijkheid, tot zij er echt moedeloos van werden. Immers: de kleurenfilm is reeds lang, al sedert vele, vele jaren uitgevonden. De fonkelende film, met rood en blauw en geel en goud en purper... zij bestaat en... niemand vindt haar mooi. Zij bestaat, zooals gekleurde prentbriefkaarten bestaan, waarmee niemand in zijn schik is. Zij bestaat en de tooverformule; Geheel in natuurlijke kleuren, volgens een geheim procédé" kennen we al haast even lang en even goed, als het Hokus-pokus-pas!" der klassieke toovenaars. Op gezette tijden juicht men ons iets vóór en wij komen kijken naar de nieuwste vorderingen der techniek en dan is daar«weer zoo'n kleurenfilm en laat niets aan de verbeelding over. Dat klinkt een beetje troosteloos, een beetje schimpscheuterig, een beetje sarcastisch, als U wilt, maar de teleurstelling is al zoo dikwijls geweest en telkens komt men ons weer het blauw van den hemel beloven en het groen der bedauwde weiden en het rood van den avondhemel en het goud van het haar der blondste maagden. Is dat Schwindel? Ja. Maar met dat al en scherts ter zijde... we kunnen toch maar wät goed merken, dat de techniek voortschrijdt met reuzenschreden en dat alleen onze eigen verwendheid een beletsel is, om dat voor honderd procent te waardeeren. Want we mogen U even herinneren aan de teekenfilms, aan eersterangs prestaties van Walt Disney en dezulken, die een soort van kleurenfilm beheerschen, die ons herinnert aan de veelkleurige teederheid van Japansche houtsneden. En dat is heusch niet te verwonderen, want het is inderdaad een Japansch procédé. Helaas is dat procédé alleen maar bruikbaar voor teekenfilms. Maar voor de gewone films bestaat Technicolor en wordt ook ieder jaar beter. Bepaaldelijk in den allerlaatsten tijd heeft het groote vorderingen gemaakt en dat is maar goed ook, want de Hooge Heeren van Hollywood willen heelemaal overschakelen op de Scene's uit Drums along the Mohawk" gekleurde film. En de zwart-witte film gaat op de flesch en legt het loodje. Omdat de dagdroom met open oogen, omdat de illusie op het altijd-witte doek voortdurend nieuw voedsel hebben moet. Nu wil het ongeluk, dat we wèl al een heel stuk gevorderd zijn met dat kleursysteem, maar het probleem is nog altijd niet opgelost. Men werkt nog mev twee halve kleurschema's, in plaats van met één geheel. Het ééne kleurschema omvat rood en rose. Dat levert tal van groote moeilijkheden. Men moet overschakelen van het eene schema op het andere en geen van beide bevredigt gansch en al. Soms gebeurt het, minuten achtereen, dat de te filmen werkelijkheid toevallig juist in een der twee kleurschema's past. Dan voelen wij ons aangenaam verrast en meenen het leven zélf te aanschouwen. Maar even later is het weer mis. dan rijden de ruiters in een bruin bosch, in plaats van in een groen.. en de rest navenant. Neen, we zijn er nog niet, maar we naderen eiken dag méér, we zijn onloochenbaar op den goeden weg, we staan voor de oplossing van het geheel! Als laatste schrede in deze richting, brengt 20th Century-Fox een filmwerk: Drums along the Mohawk", waarvan de Nederlandsche titel op het moment, dat wij dit schrijven, nog niet vaststaat. Maar deze film wordt overtogen door een waas van poëzie. De toevoeging van de kleur beteekent hierbij een verrijking, zelfs al zou men haar hier en daar anders wenschen, moet men erkennen, dat zij het geheel verfraait, dat men werkelijk verder is gekomen. Ja, het is wel duidelijk, dat we de kleuren niet meer zullen kwijtraken. Dat er steeds meer en meer kleurenfilms zullen komen en dat de zwart-witte film ten doode is opgeschreven. Maar deze toevoeging is wederom een uitbreiding van het repertoire, wéér een geschenk van de Hooge Hollywoodsche Heeren aan den bioscoopbezoeker, opdat hij zich niet vervele en niet te zeer tegen het licht knippere, als eenmaal de film uit is en ze hem weer de straat opzetten Want het uiteindelijke doel is: het leven zélf net zoo mooi te krijgen, als de film eenmaal worden zal... i^' ^.^fy'''

6 uit de studio's George Cukor engageerde voor de hoofdrollen In de film Suian and God" Fredric March en Greer Garson. Erich Eagel zal een film, getiteld Rubens", in scène zetten. Deze film zal in het Duitsch, Vlaamsch en Fransch worden opgenomen, Kaethe Gold en Ewald Baiser vervullen de hoofdrollen in de Bavaria-film Soldaten-glück". Regisseur is Hans Schweikart. Het draaiboek wordt vervaardigd doo Ernst Hasselbach. Brigitte Horaey, Willi Birgel en Ivan Petrovich spelen de belangrijkste rollen in Feinde", een film, welke door Viktor Tourjanski in scène wordt gezet. David Howard enceneert de film Bullet Code". De medespelenden zijn George O'Brien, Virginia Vale, Robert Stanton, Harry Woods en Bob Burns. Doris Schoeder is de auteur van het draaiboek van deze film naar een oorspronkelijk verhaal van Bennett Cohen. Engelands Prime Minister", Neville Chamberlain, maakt zijn Hollywood-debuut althans vocaal - in de film Vigil in the night". Het scenario bevat een dramatische scène in een Londensch ziekenhuis tusschen Carole Lombard en Brian Aherne, welke door Chamberlain's radiorede omtrent zijn afkondiging van den staat van oorlog met Duitschland, onderbroken wordt. RKO was genoodzaakt een opname' uit Londen te laten komen, toen men ontdekt had, dat de Amerikaansche reproductie van de historische speech te veel fading bevatte om gebruikt te kunnen worden in een scène, die zich op de film slechts op een paar honderd meter afstand van Downing Street no. 10 afspeelt. Johnny Sheffield, de zeventienjarige tooneel- en filmacteur, is geëngageerd voor de titelrol in de RKO Radio-film Little Orvie", naar Booth Tarkington's boek, welke onder leiding van William Sistrom in productie is gegaan, met Ray McCarey als regisseur. Velen zullen Johnny kennen uit de film Tarzan finds a son". Bovendien trad hij te Los Angeles op in het tooneelstuk On borrowed time". Buster Keaton, Jeanette MacDonald en Nelson Eddy spelen de hoofdrollen in New Moon". Regisseur is W. S. Van Dyke. Jane Bryan en Eddie Albert vertolken de hoofdrollen in Stuff of heroes". Vivienne Osbprne is geëngageerd voor een belangrijke rol In de film Primrose Path", met Ginger Rogers vader, nadat Gregory La Cava, de productieleider-regisseur, twee weken lang verscheidene acteurs voor deze rol getest had. Mander, vooral bekend in Engelsche en Australische revue-kringen, noemt dit de kans, waarop ik mijn leven lang gewacht heb." Het afgeloopen jaar was hij regisseur bij Gaumont in Australië. Hij trad onlangs op als Hendrik de Zesde in de film The Tower of London". Behalve' acteur en regisseur is Mander ook schrijver. Hij publiceerde romans en verscheidene tooneelstukken. IN EEN SMAL 5TRÄÄTJE et Residentie Tooneel heeft met deze,, gecombineerde comedie" van Franz Molnar weer een bijzonder gelukkige keuze gedaan. De constructie van het stuk is zoodanig, dat twee, op zich zelf staande deelen,,,de banketbakkersvrouw" en,.bruiloft" zinrijk door bovenstaanden verzameltitel aan elkaar verbonden worden. Beide stukken spelen zich af in typisch, burgerlijke families, welke in hetzelfde straatje wonen. Het eerste deel verplaatst ons in de nuchtere, alledaagsche sfeer van een banketbakkcrswinkel. Schijnbaar gaat het leven van den genoeglijken bakker (Adolph Engers) en zijn hard ploeterende vrouw (Coba Kelling) met hun drie kinderen zijn gewone routinegangetje. Toch blijkt ook hier de tragiek niet te ontbreken. Eiken morgen komt er een wat poëtische jonge man (Jacques de Haas) in den winkel. Vrouw Kiss begint te gelooven, dat hij van haar houdt en gaat die genegenheid beantwoorden. Alleen de gedachte aan hem maakt het haar mogelijk, het dagelijksche sleurleven vol te houden. Een dagvaarding roept vrouw Kiss op voor een bezoek aan het politie-bureau. Haar man gaat zelf en hoort, dat zijn vrouw als getuige is opgeroepen in zake een autobotsing. Zij had in een van de auto's gezeten, samen met den jongen man. Thuis echter had zij verteld, dat zij naar haar moeder zou gaan dien dag. Baas Kiss verwijt in een heftige uitbarsting zijn vrouw, dat de jonge man haar minnaar is en eischt, dat zij hem de deur wijst. Ten slotte vertelt baas Kiss zelf den jongen man waar het op staat. Alles blijkt echter op een misverstand te berusten; er bestaat totaal geen verhouding tusschen Louis Vadasz en vrouw Kiss. Vadasz komt eiken dag in den winkel, omdat hij zijn meisje naar kantoor brengt, vlakbij. Hij verzorgt zijn uiterlijk steeds meer, terwille van dit meisje, doch laat vrouw Kiss in den waan, dat het.voor haar is, omdat hij merkt, dat dit haar een steun is. Baas Kiss begrijpt nu alles en biedt zijn GESPREKKEN MET MIJN VRIEND PIETERSEN aarom verfilmt men tegenwoordig toch zooveel ware gebeurtenissen?" ",.Dat komt, Pietersen, omdat, wanneer een filmscenario ontleend is aan het werkelijke leven, aan iets, dat, zooals men het noemt,,echt gebeurd" is, het bijna altijd meer belangstelling van het publiek heeft, dan wanneer het is ontsproten aan het brein van een scenarioschrijver. De werkelijkheid is nu eenmaal de grootste romancière en het is alleen maar jammer, dat deze romancière zoo weinig rekening pleegt te houden met technische filmcischen, iets, dat een scenarioschrijver begrijpelijkerwijs wel pleegt te doen."..maar dan kan men de..werkelijkheid" toch voor de film bewerken!" Als men een film wijdt aan een ware gebeurtenis, moet men er bijna steeds iets toe en af doen, om te maken, dat men den aanvaardbaren en door het publiek verteerbaren filmvorm krijgt. Zooals je wel zult weten. Pietersen, noemt men dat,,bewerken" en het is helaas vaak genoeg voorgekomen, dat er zoolang,,bewerkt" werd, dat er van de werkelijkheid niets meer was overgebleven." Inderdaad, ik herinner me de voortreffelijke film Es war eine rauschende Ballnacht". Ik vond de film mooi, maar hel leven van Tschaikowsky gaf ze niet weer." Je hebt gelijk. In andere, minder treurige gevallen was het dan toch altijd nog een kwestie van geven en nemen, een mengeling van Wahrheit und Dichtung"." Weet jij dan een film, die historisch wel juist is?" g -49GBHH wlbf] ''S 1, ^kis'ifpfralh Scène uit In een smal straatje" excuses aan. De atmosfeer is nu echter te zeer vertroebeld dan dat Vadasz nog langer kan komen. Voor vrouw Kiss is een illusie wreed verstoord. Het tweede stuk is van een veel kluchtiger toon. Twee vaders onderhandelen op den bruiloftsdag van hun kinderen over den bruidsschat. Eerst verkeert de vader van de bruid (Jacques de Haas) in een gunstige strategische positie"; tenslotte de vader van den bruidegom (Adolphe Engers). Dezen belangenstrijd, onder het masker van zoetsappige vriendelijkheid, hekelt Molnar op zijn eigen scherpe, geestige wijze. Het eerste stuk is misschien wat te langzaam van spanning, het tweede deel wellicht een tikje te kluchtig; het geheel echter voldoet zeer. Het talrijke première-publiek toonde zich bijzonder dankbaar. In beide deelen excellecren vooral Adolphe Engers, Coba Kelling en Jacques de Haas, die in de zoo verschillende rollen van een groote veelzijdigheid blijk geven. Ook de bijrollen zijn goed bezet. Enny Meunier kreeg als enfant terrible in het tweede stuk een verdiend open doekje. De voortreffelijke regie is van Adolphe Engers, de zeer geslaagde decors werden naar aanwijzingen van Rie Cramer door Willem Deening uitgevoerd. K. S. L. Dan moet je de film Een stem klonk van verre" eens gaan zien. De levensloop van Alexander Graham Bell, den uitvinder van de telefoon, was zóó boeiend en romantisch, dat geen scenario-schrijver iets pakkenders zou kunnen bedenken. Daarom heeft men zich bij het verfilmen van dit gegeven ook aan de waarheid kunnen houden!" ONZE WEKELIJKSCHE PRIJSVRAAG Vraag vijfhonderd tachtig In welk land maakte Greta Garbo haar film debuut? Wij stellen een hoofdprijs van / 2.50 en vijf troostprijzen beschikbaar om te verdeelen onder hen, die vóór 1 April (abonné's in overzeesche gewesten vóór 1 Mei) goede antwoorden zenden aan ons redactie-adres: Noordeinde 8, Leiden. Op enveloppe of briefkaart gelieve men duidelijk te vermelden: vraag 580. DE OPLOSSING Vraag vijfhonderd zes en zeventig Fahrenheit was de uitvinder van den kwikthermometer. De hoofdprijs kon ditmaal worden toegekend aan den heer M. Vriends te Zutphen, terwijl de troostprijzen ten deel vielen aan: mejuffrouw A. van Vucren te Harderwijk en aan de beeren T. Herfst v. Kolverschoten, J. J. van Berkum te Purmerend, A. Dijserinck te Zaandam, Th. Stevens, Veldpost. j*: 9*$r0*' *^^%/j,i ü ^.i Ä:X,... : :,

7 . AUSTRALIË Een werelddeel voor 7 millioen blanken en 112 millioen schapen, die alles betalen, op den rand van het gele gevaar" gelegen. Waar Engeland een nieuw wereldrijk zou kunnen stichten! Een kleine wolkenkrabber" in het centrum van Melbourne. Het is niet uitsluitend een kantoorgebouw: op de bovenste etages treft men keurige, elegante woningen aan. Mijn hond heeft een reuze-neus! Hij heelt mij eens gevonden toen ik vijftien kilometer op mijn fiets was weg- Vreemd, maar Ik heb xoo'n idee, dat dit bruggetje veel breeder was toen wij er dertig j aa r geleden over liepen." gereden. Wat zeg je daarvan?" / &'/ Dat je eens een bad moest nemenl" W^&i*. i U-,>. - Over een minuutje zijn wij beslist alleen, liefstel Dat is net het soort Ik ben bang, dat de breteis, die je voor mij hebt gekocht, veel te klein man om den heelen tijd in een restauratie-wagen te zitten." zijn. Hevel" r\ ' i De zeven millioen blanken, die in Australië wonen en die voor bijna 95 procent van de Britsche eilanden stammen, hebben een geheel werelddeel van ongeveer acht millioen vierkante kilometer met alle rijkdommen, die het voortbrengt, tot hun beschikking. Wat dit beteekent, kan men eenigszins nagaan als men weet, dat alléén het voor den landbouw geschikte gedeelte reeds grooter is dan half Europa en dat dit door veel minder menschen wordt bewoond dan bij voorbeeld ons land! Bovendien vormen de 112 millioen schapen, die jaar in jaar uit op de Australische weiden met een minimum van persoonlijke zorgen en arbeid geboren worden en er vlot en gemakkelijk opgroeien, een geweldigen rijkdom, en ze zullen dit blijven doen, zoo lang de Australisch^ natuurwol zoo gezocht blijft als dit thans het geval is! Maar die schapen en die akkers beteekenen nog niet alles, ofschoon Australië alleen reeds van zijn schapen zou kunnen bestaan, want dit werelddeel brengt ook nog groote hoeveelheden landbouwproducten van allerlei aard voort, van melk- en zuivelproducten af tot wijn en vruchten toel Deze geweldige rijkdommen van Australië hebben reeds in de negentiende eeuw tot' heel andere Vervolg op pag. 70 Zoudl u even een eindje opzij wilier, gaan, mijnheer? Ik zou graag dat gebergte willen fotografeerenl" Mijnheer is op reis." Voor zijh plezier?" Maar is het nou zooveel gekker dan wat jij op Nee, dat geloof ik niet. mevrouw is meeje hoofd hebt?" gegaan." De wacht voor het gedenkteeken der gesneuvelden in den wereldoorlog, te Melbourne. Australië bezit 'n militieleger en de hulp, die het aan Engeland en zijn bondgenooten in den wereldoorlog bracht, was geheel vrijwillig, zooals dit ook thans in dezen oorlog het geval is, daar er slechts vrijwilligers voor den strijd over zee gebruikt mogen worden. De Australische Britten hebben hun moederland echter nog nooit in den steek gelaten. Tijdens den wereldoorlog had Australië slechts 4,9 millioen inwoners, maar toch mobiliseerde het man, waarvan er over zee gingen en aan alle fronten streden. Van alle aan den wereldoorlog deelnemende landen had Australië de grootste verliezen, namelijk 68 percent van de bij de ge vechtsacties ingezette troepen, daar de Australische regimenten zich steeds vrijwillig meldden voor alle bijzonder gevaarlijke acties.

8 wm\''. hltlbsiïnife Het Hooge Gerechtshof van Bagdad. t * - Al rolt het leven van den Oosterling over het algemeen nogal gemoedelijk voort het gejaag en gejacht van ons Westerlingen kan hij nog steeds niet begrijpen, iets wat stellig voor hèm pleit toch is het voor een deel opgebouwd uit dezelfde elementen als het onze. En dus... heeft hij ook wel eens een geschil met zijn buurman, met een vriend of een vreemde of zelfs met den staat, waarvan hij deel uitmaaktl Zoo'n geschil is in het leven van den Oosterling misschien nog belangrijker dan in het onze. Zijn licht ontvlambare geest wordt er vaardig door, zou men kunnen zeggen. Het is iets, waar hij dagen en dagen over praten kan, wat hem bezighoudt en opwindt, en er is rti/sschien niets ter wereld wat hij zoo graag doet als een geschil uitvechten"i Dat komt waarschijnlijk, omdat hij altijd in hart en ziel overtuigd is gelijk te hebben of het anders toch wel te kunnen krijgen! Daarom is hij niet gemakkelijk tot een vergelijk over te halen, maar zoekt" hij zijn Het hoekje van den raad". Hier vertellen de menschen elkander hun geval" en geven elkaar goeden raad. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zijn alle plaatsen bezet. Het Hooge Gerechtshof der Arabieren te Bagdad. E Klagers en beklaagden hebben soms uren lang noodig om hun zaak" uiteen te zetten. Er tusschendoor moet er dus wel Iets gegeten en gedronken worden. Dit kan men dan doen aan een der talrijke buffetten, waarvan men er hier een in beeld ziet gebracht. De voor het Hooge Gerechtshof behandelde delicten zijn vaak ook dezelfde als bij ons... en daarom komen er ook veel verkeersongevallen voor de beeren rechters... Een der vele schrijvers", die hun cliënten snel in het bezit stellen van de noodige schriftelijke stukken. Deze hier heeft zijn bedrijf gemoderniseerd en bedient zich van een schrijfmachine. Soms voelt de beklaagde er niets voor om voor zijn rechters te verschijnen, maar dan wordt hij meer of minder hardhandig, al naar het zoo uitkomt, naar binnen geduwd... Op de binnenplaats van het Gerechtshof zitten de graveurs. Wanneer er een gewichtige overeenkomst voor het Gerechtshof onderteekend moet worden, vervaardigen zij binnen eenige minuten een passenden zegelring. Daar de meeste Arabieren niet schrijven kunnen, gebruikt men vaak zegels in plaats van handteekenlngen. Nög een schrijver, maar dan nog een van den ouden stempel, die met de hand werkt. Dat hij het er minder druk om heeft, zou men echter niet kunnen zeggen, want de Arabier is in tijn hart conservatief en het is de vraag >f hij zulke moderne dingen al* schrijfmachines wel waardeert... recht. En dus gaat hij naar den kadi, naar den rechter... Onze reizende correspondent heeft eens een dagje zoek gebracht in het Serail, het Hooge Gerechtshof van Bagdad, en er een aantal foto's gemaakt, die wij hier voor u reproduceeren. Dat het er wel iets anders toegaat als bij ons, ligt er dik bovenopl Men zou zeggen: gemoedelijker, gezelliger. En dat is misschien ook wel een van de redenen, dat men het er zoo druk heeftl Een Arabisch advocaat (links) onderhoudt zich met zijn cliënt over diens proces. Hij draagt zijn toga en witte bef precies zooals zijn Europeesche collega's

9 ^^tv-^p. 1^^^ I CUPIPO M ctefamee Het heeft geen zin om de dingen op hun beloop te laten, John!" zei Daisy Wilders. We zijn nu bijna 'n jaar verloofd, en vader denkt er nog niet aan, toestemming te geven, dat wij gaan trouwen. We hebben allebei gedacht, dat hij wel van gedachten zou veranderen als we hem den tijd lieten... maar daarin hebben wij ons vergist." Terwijl zij haar blanke kin in heur handen liet rusten en haar ellebogen op de lunchtafel steunden, keek zij uitdagend naar den aardigen jongeman tegenover zich. Ze was beslist heel aardig om te zien, met een massa blond haar, goudachtig glanzende oogen en twee roode, zéér wilskrachtige lipjes. Wat John Lanfers aangaat, deze was beslist overtuigd, dat zij het aardigste meisje van de heele wereld wasl Hij zuchtte. Alleen met Daisy voor den eersten keer sinds een hèèle week, lunchend in een rustig hoekje van een gezellig restaurant, terwijl de muziek liefelijke wijsjes speelde, voelde hij, dat het leven tè goed was om het te gaan bederven door het oprakelen van een zeer onaangenaam feit het feit, dat Mr. Wilders onverbiddelijk was en weigerde zijn toestemming tot hun huwelijk te gevenl Je luistert niet eens, John," zei Daisy verwijtend. Ik zei, dat er iets gedaan moest worden.",,eh... juist," erkende John. Dat ben ik met je eens. Ongelukkig genoeg was je vader, toen ik hem den laatsten keer aansprak, nog onhandelbaarder dan gewoonlijk." Wat heeft hij gezegd?" Ik ben bang, dat ik me dat niet allemaal meer kan herinneren. Het was zooveel. Maar hij slaagde er in mij over het algemeen zéér duidelijk te kennen te geven, dat zijn antwoord nog steeds ontkennend was. Misschien," zoo voegde hij er peinzend aan toe, was hij toevallig niet in een al te beste stemming, maar gisterenmiddag trof ik hem alleen aan in de club en..." Gisterenmiddag!" Er was een klank van afschuw in de stem van Daisy Wilders. O, John, je wilt toch niet zeggen, dat je het hem gisteren weer gevraagd hebt?" Ja! Waarom niet? Wat was er gisteren dan?" O, alles... Je zou met geen mogelijkheid een slechteren dag hebben kunnen kiezen om hem iets te vragen! Gisteren Is hij zijn camee kwijt geraakt, zijn laatste vondst je weet wel, de Janucci... de een, die hij als het mooiste stuk van zijn heele collectie beschouwt. Je weet, hoe hij op zijn verzameling cameeën is gesteld! In geen jaren heb ik hem zóó woedend gezien." John slaakte een zucht. Ik dacht wel, dat hij zich ergens niet prettig over voelde..." ^ Niet prettig!" herhaalde Daisy smalend. Je had hem vanmorgen eens moeten hopren, hoe hij te keer ging tegen Molly, toen zij de post binnenbracht. Ik krijg nóg een kleur als ik er aan denk. Hij was zoo verschrikkelijk op die camee gesteld." Toch zie ik niet in," mompelde John, wat ik er eigenlijk mee te maken heb, dat..." O, Iedereen heeft er mee te maken, als vader zoo'n bui heeft. Het is dan bijna levensgevaarlijk om in zijn nabijheid te komen! Je moet echter weten, dat hij de camee niet op de gewone wijze is kwijtgeraakt hij heeft ze bij voorbeeld niet ergens gelaten, waar hij ze niet meer weet te vinden. Je hebt mij wel eens gehoord over Sir William Burniston, een van vaders mede-directeuren, die naast ons woont in Ealing? Die verzamelt ook cameeën en ofschoon hij en vader overigens de beste vrienden zijn, zijn ze bittere rivalen zoo gauw het die dingen betreft! Welnu, gisterenmiddag is Sir William komen lunchen en daarna liet vader hem zijn cameeën zien. En nadat Sir William weg was, miste vader zijn Janucci! Hij is overtuigd, dat Sir William ze heeft gestolen!" Gestolen! Maar dat is toch onzin, Daisy. Dat is toch niet aan te nemen..." Ja, het klinkt eigentijk belachelijk, maar vader zegt, dat wanneer iemand zóó'n verzamel-maniak is geworden als Sir William, hij tot alles in staat i$. Hij zegt, dat Sir William dood-eerlijk is in zaken en zoo, maar dat hij in zijn verzamelwoede totaal geen scrupules kent. Hij gelooft dat toen hij Sir William even alleen in de kamer liet, omdat hij aan de telefoon geroepen werd, de camee te machtig voor hem Is geworden en dat hij ze daarom heeft weggenomen - uit pure jaloezie!" Maar Daisy... dat is toch eigenlijk absurd. Ik heb wel eens in de city gehoord, dat hij nogal verstrooid is..." In sommige opzichten mag hij zoo verstrooid zijn als hij wil, maar vader zegt, dat hij op het gebied van cameeën zijn oogen wijd-open heeft! Je moet weten, dat iets dergelijks al eens eerder is gebeurd. Lord Parhawk miste eens een zeer waardevolle camee uit zijn collectie nadat Sir William bij hem op bezoek was geweest en later kwam hij tot de ontdekking, dat ze in Sir Williams collectie zat! En ik herinner mij, dat Sir William vierkant weigerde ze terug te geven, bewerend, dat Lord Parhawk ze hem zélf had gegeven. Ze hebben een verschrikkelijke ruzie gekregen en spreken na dien tijd niet meer tegen elkaar!" John lachte. Nogal een amusant idee, niet... zoo'n achtenswaardig oud fossiel als Sir William, die rondgaat om cameeën te stelen..." Je zou het heelemaal niet amusant vinden, als je den heelen dag met vader moest omgaan. En wat hem vooral zoo opwindt is, dat hij Sir William niet kan vragen de camee terug te geven, voordat hij zeker weet, dat hij ze heeft. Denk je eens in, hoe afschuwelijk het zou zijn als hij Sir William er van beschuldigde de camee te hebben gestolen, terwijl het allemaal een vergissing bleek. En ze spreken elkaar haast lederen dag, omdat ze om zoo te zeggen collega's zijn..." De situatie bevat inderdaad alle elementen voor 'n hoogloopende ruzie," zei John grijnzend. Daisy zweeg even. Toen zei ze opeens: Luister eens, John, ik zou graag willen dat je vader hierbij hielp. Ik heb er den heelen morgen over gedacht. Daarom heb ik je opgebeld en je gevraagd met mij te gaan lunchen. Ik zou graag willen, dat je uitvond of Sir William werkelijk die camee van vader heeft en als dit zoo blijkt te zijn, dan moet je probeeren of je haar niet terug kunt krijgen." Ikl?" vroeg John, terwijl hij haar met groote oogen aanstaarde. Maar hoe... lieveling... ik bedoel... ik ken Sir William niet eens." Neen, John, begin ru niet met allerlei moeilijkheden te scheppen! Ik geloof dat het een schitterend idee is. Vader zou je zoo verschrikkelijk dankbaar zijn - zóó dankbaar, dat je alles van hem gedaan zoudt kunnen krijgen wat je vroeg. Je weet, wat hij altijd van je zegt, nietwaar?" Dien me de heele dosis alsjeblieft niét tegelijk toe..." smeekte John. Hij zegt, dat hij niets tegen je persoon heeft - hij mag je inderdaad zelfs - maar dat je geen o-dernemingsgeest bezit. En ondernemingsgeest is iets wat hij het meest in een jongmensch bewondert." Neen, maar, die is goed!" riep John. Ik geen ondernemingsgeest! En ik..." Ja, ik weet, dat je wél ondernemend bent - maar vader ziet dit eenvoudig niet inl Begrijp je echter niet, wat een prachtige gelegenheid je nu hebt? Om de camee op tactvolle wijze terug te krijgen zonder Sir William te kwetsen of - te bc-leedigen zou heel wat ondernemingsgeest vermischen, nietwaar?" Natuurlijk..." moest John erkennen, en als ik er ook maar een klein kansje toe zag..." Dank je wel, John!" Een klein handje gleed over de tafel en drukte de zijne. Ik wist wel, dat je het zou doen. Ik heb steeds geweten, dat jij degeen zou zijn, die de camee terug zou weten te krijgen!" Ze zuchtte, trok haar handschoenen aan en stond op. Het spijt me heel erg, John, maar nu moet ik weg. En jij moet nu ergens rustig gaan zitten om na te denken over alle ondernemende dingen, die je kunt doen. Ik weet zeker, dat je er heel wat zult kunnen bedenken. Denk er aan, John, dat ik absoluut op jou vertrouw om die camee voor vader terug te krijgen!" Nadat hij Daisy veilig in een taxi had geholpen, stond John diep in gedachten verzonken vóór den ingang van het restaurant, toen een onberispelijk gekleede jongeman van ongeveer zijn eigen leeftijd bijna tégen hem opliep bij het naar binnen gèan, Hallo, Dick!" De jongeman draaide zich om. Hallo, Johnl Heb je het weer net zoo druk als altijd?" OUKSL Nou," zei John, ik kan niet zeggen, dat jij er nu ook bepaald uitziet alsof je je overwerkt!" Nu maak je een grove vergissing, mijn zoonl" antwoordde Dick ernstig. Ik heb het juist verschrikkelijk druk! Als ik er niet was, zou De Aster" morgen beslist failliet gaan! Mijn hoofdredacteur heeft mij opgedragen een interview te hebben met een oud fossiel ergens in Ealing, die cameeën verzamelt en daar mijn kennis van deze steenen gelijk is aan nihil, wil ik hier even gauw den inwendigen mensch wat versterken om dan een uurtje naar een bibliotheek te gaan om daar eenige encyclopaedies te raadplegen. Weet jij iets van cameeën?" Heel... weinig! Tusschen twee haakjes: zei je, dat je naar Ealing moest?" Ja. Naar een of anderen uitgedroogden idioot, die Sir William Burniston heet. Een vriend van den hoofdredacteur, denk ik. Een leuke middag ga ik tegemoet, niet? Maar ik moet nu verder, want..." Eén oogenblikje." John had plotseling een idee gekregen. Zeg, Dick, heb je toevallig een kaartje bij je?" Dick haalde zijn portefeuille uit zijn zak. Alleen kaartjes met «nijn functie" er op... h'm... h'm... Waar heb je die voor noodig?" Heb je mij niet beloofd, dat je mij zoudt introduceeren bij dien kleermaker van je, die nooit een rekening stuurt..." Ik weet nergens van... En als hij een menschenkenner is, krijg iij al een rekening thuis vóórdat je je kostuum hebt! Maar stuur hem dit kaartje en hij zal bij het zien van mijn naam op handen en voeten naar je toe komen kruipen! Nou, tot ziens. Ik heb werkelijk geen tijd meer." Nauwelijks was Dick in het restaurant verdwenen, of John riep een taxi aan en gaf den chauffeur een adres in Ealing op. Goedkoop, eigenlijk," mompelde hij in zichzelf, terwijl hij behaaglijk in de kussens achterover leunde, en een sigaret opstak, en het heeft niet veel van ondernemingsgeest weg, maar het is in ieder geval een tamelijk goede imitatie! Ik heb den ouden Burniston nog nooit gezien en hij kent mij ook in geen velden of wegen..." Sir William was thuis en liet weten, dat hij Mr. Dick Dane van De Aster" direct wilde ontvangen. John had absoluut geen gewetenswroeging gehad, toen hij Dicks kaartje had afgegeven, wel wetend, dat Dick, als hij op zijn beurt kwam, zeker tegen de situatie opgewassen zou zijn. Na eenige oogenblikken werd hij in een groot, laag vertrek gelaten en drukte de hand van een wat slordig gekleeden ouden heer met een rond, blozend gezicht. Ah, Mr. Dann... Erg vriendelijk van u, om zoo direct te komen I Ik heb vanmorgen pas met uw hoofdredacteur, Mr. Murdoch, gesproken. Als oud vriend van mij, beloofde hij me, iemand te zullen sturen, die iets over mijn collectie cameeën zou schrijven. De kwestie is namelijk, dat ik overtuigd ben, dat het publiek nog veel ie weinig van deze kunstwerkjes, wat die cameeën toch eigenlijk zijn, afweet... Als u nu bij voorbeeld eens dit product van vroeg Italiaansche handwerkkunst neemt..." Toen Sir William eenmaal over zijn geliefkoosd onderwerp begonnen was, bleek er geen stoppen meer aan. Op de club was het noemen van het woord camee" reeds voldoende om de rookltamer in een ommezien leeg te krijgen! Daar John natuurlijk wilde zorgen verdwenen te zijn vóórdat Dick ten tooneele verscheen, leek het hem alsof er nooit een einde aan de voordracht van Sir William zou komen, toen hij opeens de... Janucci ontdekte! De steen was nog niet ingelijst blijkbaar omdat hij pas aan de collectie was toegevoegd maar John herkende hem direct! Hij had er niet alleen een foto van gezien, maar bovendien had Daisy de camee zóó duidelijk aan hem beschreven, dat er van vergissen geen sprake kon zijn. Een oogenblik later 'gaf Sir William, toen deze even met zijn rug naar hem toestond, John gelegenheid. Zonder ook maar een oogenblik te aarzelen, nam hij de camee weg en stak ze heimelijk in den zak van zijn overjas. Toen hij er eindelijk, na verschillende vergeefsche pogingen, in slaagde afscheid te nemen, scheen Sir William hem slechts noode te zien gaan en hij maakte hem het compliment, dat hij nog nooit met een jongmensch had gesproken, dat zóó'n belangstelling voor zijn collectie had getoond! Toen John het tuinhekje achter zich dichttrok, hield er juist een taxi stil, waaruit een onberispelijk gekleed jongmensch stapte. Hoe... hoe kom jij hier?" vroeg deze verbaasd. Dick," zei John ernstig, zijn vriend bij den arm nemend, laat ik je één goeden raad mogen gevenl Probeer niét Sir William vanmiddag te Interviewen!" Waarom niet?" wilde Dick weten. Omdat hij het niet prettig zal vinden als je komt! De koelheid waarmee je zou worden ontvangen, zou mogelijk je optimisme voor dagen achtereen kunnen doen verkeeren in het zwartste pessimisme. En omdat ik dat niet graag op mijn geweten zou hebben, waarschuw ik je liever..." Idioot!" zei Dick, uit den grond van zijn hart. Wat bedoel je eigenlijk? En waarom heb jij den ouden heer een bezoek gebracht?" Dat weiger ik te zeggen," antwoordde John. Ik heb je alleen een goeden raad probeeren te geven. Als je dien in den wind wilt slaan, moet Je het zelf wet^n, maar maak er mij dan later geen verwijt van!", Dank jel Je moet eens naar den dokter gaan, kerell Het spijt me, dat ik niet langer tijd heb om naar je onzin te luisteren!" John glimlachte toen hij Dick nakeek. Het zou hem niet meevallen, zich met eenige gratie te redden uit de situatie waarin fiij over eenige oogenblikken reeds zou verkeerenl Sir William zou Kern natuurlijk voor een bedrieger houden... Daisy's vader woonde nauwelijks een paar honderd meter verder weg. John vond Daisy alleen in den salon. John!" riep zij uit, opspringend om hem te verwelkomen. Hoe heerlijk, dat je er nu al weer bent. Maar had je wel moeten komen, lieveling? Vader kan ieder oogenblik hier zijn..." Dat weet ik," zei John kalm, terwijl hij haar een kus gaf. Ik wil hem juist graag spreken. Daisy, ik héb 'm." Daisy slaakte een kreet van vreugde. Toch niet de camee, Johnl" Ja, de camee! De verdwenen camee!" Nauwelijks had John haar verslag gedaan der gebeurtenissen van dien middag, of haar vader trad binnen. Te zeggen dat hij blij was John te zien, zou overdreven zijn. Wanneer je in je salon een jongmensch aantreft, dat je een dag tevoren pas den toegang tot je huis hebt verboden, kan men kwalijk hartelijk zijn. Sir William keek John dan ook aan alsof hij een of ander gevaarlijk insect wasl Ik dacht. Mr. Lanfers, dat ik u gisteren had gezegd, dat..." Maar vader," viel Daisy hem in de rede, John is gekomen om u iets te vertellen. U zegt altijd, dat hij geen ondernemingsgeest bezit, maar nu heeft hij het tegendeel bewezen..." Ja, dat heb ik zéker," zei John, en hij deed zijn best er uit te zien als iemand, die van ondernemingsgeest geen raad weet. Aangenaam hst te hoeren," zei Daisy's vader droog. Maar zoo lang ik daar het bewijs niet van heb..." Ik zal u het bewijs geven!" zei John. Ja," zei Daisy, hem met vuur in de rede vallend. Zoodra ik hem vanmiddag had verteld, dat u uw Janutci-camee kwijt was, is hij vermomd als een journalist... zei je niet, dat je je vermomd had, John?" Ja..." Nou, u hóórt het vader! Toen is hij vermomd naar Sir William gegaan en heeft uw camee ontdekt in zijn collectie. En toen hij zijn kans schoon zag...'heeft hij ze teruggenomen!" Teruggenomen..." herhaalde Mr. Welders. Ja, gesnaaid," zei John lachend. Leer om leer, mijnheer!" En na het kostbare voorwerp uit zijn zak te hebben opgediept, liet hij het aan Daisy's vader zien., Het viel hem wel eenigzins tegen, dat Mr. Welders niet direct in extase geraakte nu hij zijn kostbaren steen terug had. En hij schrok zelfs, toen Mr. Welders hem de camee hoofdschuddend teruggaf. Het spijt me erg. Mr. Lanfers, maar het resultaat van uw ondernemingsgeest is een figsco. Dit is mijn camee niét." Het was John alsof hij een slag op zijn hoofd kreeg. Neen?" hijgde hij ontdaan. Neen," zei Mr. Welders, wat sarcastisch glimlachend. Ze lijkt er wel iets op, maar zoo'n vod zou ik niet in mijn collectie willen hebben! Het is de goedkoopste imitatie, die je je kunt voorstellen. Mijn eigen camee i$ trouwens al te- recht. Het meisje heeft ze een uurtje geleden zoowat onder eenige papieren op mijn bureau ontdekt. Ik vrees, dat je jezelf in een zéér onaangename situatie hebt gewerkt, jongeman..." Hij zweeg omdat de telefoon in de hal ging en haastte zich de kamer uit. Toen hij terugkeerde droeg zijn gezicht een sardonischen grijns. Burniston belde mij op, om te vragen of ik ook een zekeren Lanfers kende, en waar die gevonden zou kunnen worden l Hij vertelde dat twee jongelui, die beiden beweerden Mr. Dane van De Aster" te zijn, vanmiddag bij hem zijn geweest, en dat één van hen een camee heeft gestolen. Hij heeft den tweeden Mr. Dane opgesloten in zijn bibliotheek en weigert hem vrij te laten voordat de verdwijning van de camee voldoende is opgehelderd." Hemel!" hijgde John ontdaan. Ik veronderstel, dat je vriend Dane hem heeft gezegd, hier eens te informeerenl Hij heeft je naam bepaald genoemd, omdat hij in de veronderstelling was dat het de een of andere grap van je was te zijnen koste. Ik heb Burniston gezegd, dat hij hem wel gelooven kon, en dat jij hem de camee terug zou komen brengen! Je doet het beste om direct te gaan en je er zoo goed mogelijk uit te redden. Het zal misschien een goede les voor je zijn, om je ondernemingsgeest in het vervolg wat in te toomen, jongeman!" besloot hij tamelijk kwaadaardig. John nam de camee en droop af als een hond die een pak slaag heeft gekregen. Het ziet er naar uit," mompelde hij, alsof ik mij als een ezel heb gedragen ten overstaan van Daisy, haar vader en Dick... En ik geloof, dat ik er léèlijk in zit." Hij was reeds bij de deur, toen Mr. Wilders hem terugriep. Eén oogenblik. Mr. Lanfers." Hij sprak nu op een wat milder toon en de blik in zijn oogen was niet meer zóó onvriendelijk. Ik wil niet, dat je denkt dat ik ondankbaar ben voor de moeite, die je je in ieder geval hebt gegeven om mijn camee HET SPEL DER MANE-STRALEN. terug te krijgen. Je optreden spreekt... eh... ten gunste van je! Ik ben bereid te erkennen, dat er voor hetgeen je hebt gedaan een zekere ondernemingsgeest noodig was, maar.,. een succes is het riet geworden. Begrijp je wat ik bedoel? Bewijs mij, dat je met je ondernemingsgeest ook iets bereiken kunt, en misschien dat ik dan mijn oordeel zal herzien in de kwestie waar wij het gisteren over hadden!" In de hal legde Daisy haar hoofdje op John's schouder en drukte zich innig tegen hem aan. Het spijt me zoo, John," fluisterde ze. Je hebt er zooveel moeite voor gedaan! Maar je hoorde wat vader heeft gezegd? Kun je nóg niet iets bedenken waar je ondernemingsgeest voor noodig hebt, maar dat wat veiliger is?" John glimlachte raadselachtig toen hij haar blonde haren streelde. Ik geloof het wel, lieveling," zei hij zachtjes. Ik heb nog een ander plan... waar ik je een paar weken geleden al over heb gesproken..." Hij bukt* en fluisterde haar iets in het oor. Den volgenden ochtend verliet Daisy vroeg het huis en keerde niet terug om te lunchen. Mr. Wilders vroeg zich nog steeds af, wat de reden van haar onverklaarde afwezigheid zou kunnen zijn, toen er een telegram voor hem gebracht werd. Bij nadere beschouwing leek het meest ondernemende wat ik kon doen, uw dochter te trouwen! Onderneming tot succesvol resultaat geleid op burgerlijken stand van St. Pancras, vanmiddag om twaalf uur. Vindt u het goed? Groeten van Daisy. John." Mr. Wilders werd rood, vuurrood! Hij snakte naar adem. Toen begon hij plotseling te lachen. En er speelde nóg een glimlach om zijn lippen toen hij het antwoord neerschreef: Gelukgewenscht met ondernemingsgeest en succes. Er is niets wat ik meer bewonder dan de combinatie van die beiden. Kom en ontvang mijn vaderlijken zegen. Vader!" /- Tf

10 ' r W Verliest haar dikte 20 pond... in 10 dagen. Nieuwe, veilige vermageringskuur in vloeibaren vorm. Eet flink - Neemt toch snel of! HEI GEHEIM TOaiSEERDE VEBTAUNO KOFFER -^sm : ' Ik was zóó bang om teleurgesteld te worden, dat ik mijn flesch BonKora de eerste drie dagen niet durfde te gebruiken. Ik woog mij toen de eerste flesch leeg was en zag, dat ik wel 20 pond lichter was geworden. Van m op 157 pond in 10 dagen. Over de buste was ik, 10 cm smaller geworden en over de heupen 9 cm. Ik droeg 4 maten kleinere jayonnen. Mijn constipatie en indigestie verdwenen en mijn huid, die geel was, is lichter geworden. Ik gevoel mij best". D. HESS. Er Is geen excuus vtor cvenollige dikte. Vo"c menschen bepreefden andere midde'en zonder één pond af te nemen. Toen z J BoaKora - de nieuwe, prettige vermagerinirskuur in vloeibaren vorm - gebruikten namen zij snol in gewicht af. Een dame verloor 37 pond in 6 weken. Neemt af door de,.3 graden" kuur Drievoudige werking, drievoudige snelheid. Neem lederen dag een weinig BonKora om vetaanzettingen en vocht uit Uw weefsels te verdrijven. Eet smake'ij'.t zooals ook in do brochure bü e ke flesch Bon Kora wordt aangeraden. Wanneer U Uw normale, gezonde gewicht terug hebt, neem dan niet verder af en (behcud Uw nieuwe s'anke figuur. Geen gevaarlijke bestanddee'en in BonKora. Bon- Kora bouwt gezondheid, terwijl het overtollig vet verwijdert. Begin direct met BonKora, de nieuwe, snelle en prettige vermageringskuur In v.'oelbaren vorm. Let op de verbazingwekkende resultaten. Verkrijgbaar bij alle apothekers en erkende drogisten k f per flacon. OVERTOLLIG HAAR Verdwijnt in 3 Minuten Zonder Sdwermeucn Electritche Naalden of onwelriekende Ontharingimiddelen Het scheermes snijdt het haar af aan de huidoppervlakte grove ontsierende stoppels, die sneller dan ooit aangroeien, blijven achter. Thans kan het haar door een verbazingwekkende vinding worden opgelost onder de huidoppervlakte. Geen stoppels; geen grove wederaangroei. Beproef deze prettige welriekende crème, overal i verkrijgbaar onder het handelsmerk Nieuwe 'Vielo'.,Spreid het eenvoudig uit op de te ontharen plek wasch af en het haar is weg. De huid blijft zacht en fluweelachtig glad. Maak voor altijd een eind aan het onaangename overtollige haar met Nieuwe 'Vieto'. In tuben van 85 cent, en ƒ1.50 bij drogisten, kappers en parfumeriezaken. GRATIS : Door een speciale overeenkomst kan elke lezeres van dit blad een speciaal plkket NIEUWE VIETO ABSOLUUT KOS- TELOOS bekomen. Zendt 10 cent in postzegels ter dekking van porto, verpakking en andere kosten. Adres : B. Meindersma (Atd. M.32 I. Den Haag. VERSCHENEN: IU«dl na enkele k.er.n g.bruik van OR Y groeien do wimpers en wenkbrauwen opvallend lang en dicht, zij krijgen een xijdeachtigen flant. Succes verxekerd. Vele dankbrieven. F I.SO p. Iletch. Uitsluitend geleverd door TRIX ALE- LABORATORIES Afd. I, Den Haag, Paul Cabriilttrast 99 - Pottglro 159*57...ENDEEENEVROUW ZEGT HET TEGEN DE ANDERE: LEES IEDERE WEEK 10 ffcuk VROUW MET B IJ O U PER NUMMER CTS EUREKA' ADM. : NOORDEINDE 8, LEIDEN HANDLEIDING VOOR DEN PUZZELAAR Wenken en aanwijzingen ten gebruike bij het oplossen van alle soorten PUZZLES en raadsels. - Prijs f 0.50, G E E N ALLEEN verkrijgbaar bij de II Zichtzendingen. Rembourszendingen. Postzegels zenden s.v.p. Firma MQOYMAN & ZOON. Curafaostr. 11 5, AMSTERDAM Telefoon Posigiio Gem. giro M 3088 En heeft Mr. Rockefelt dan nooit iets gemerkt?" wilde Tinker weten Neen. En dat is begrijpelijk! De eenige sporen, die zij nalieten, waren een paar kleine gaatjes in den vloer en het plafond, waardoor de draden naar den electrischen stoel liepen, en die heeft hij natuurlijk nooit opgemerkt. O ja,.en dan moet ik je nog zeggen, dat zij door een eenvoudigen transformator de spanning van den electrischen stroom op- voerden, zoodat de dood bij een electrocutie hunner slachtoffers zoo goed als onmiddellijk intrad..." Ze waren nu de woning van Blake genaderd en deze verzocht Tremlett eveneens mee naar binnen te gaan. Even later arriveerde ook inspecteur Harker en nadat Blake een flesch wijn had opengetrokken en sigaren had gepresenteerd, zette hij de ontknooping" uiteen. We weten nu," zoo begon hij, dat Lamb zijn buit niet heeft verkocht, zooals hij oorspronkelijk voor de rechtbank had verklaard. Integendeel verborg hij hem op wat hij een volmaakt veilige plaats dacht te zijn. te Abershaw Corner. Indien Sir George Fairwood niet juist op die plek eenige huisjes had laten zetten, zou zijn buit er inderdaad ook veilig zijn geweest, maar nu heeft hij er veel moeite door gehad om zijn kostbaarheden op te graven. Misschien echter zou alles hem nog wel zijn meegeloopen, als zijn eerste poging tot ontvluchten geslaagd was; dan zouden wij zelfs waarschijnlijk nooit een geheim van den koffer" hebben gehad en zoij het jaren hebben kunnen duren eer ik of u" hij richtte zich nu tot inspecteur Harker met dien zoogenaamden Kratzen in aanraking was gekomen. Tusschen twee haakjes: die Kratzen heette heelemaal geen Kratzen, doch Mullion, en als hij zich niet met zijn misdadigers-practijken bezighield, dan leidde hij het leven van een kwasi-eerlijk burger ergens in een buitenwijk van Londen... Intusschen: Lambs eerste poging tot ontvluchten mislukte en terwijl hij in de gevangenis-ziekenzaal lag te ijlen, verried hij zijn geheim. Twee andere gevangenen kwamen er van op de hoogte: Clench en Wringel. Clench leerde het niet zóó nauwkeurig kennen als Wringel, hetgeen verklaart waar- om hij achter in den tuin van Crombies huisje naar de schatten ging graven, in plaats van in de keuken. Wij weien nu de ware toedracht van Clench' dood, doch dat is eigenlijk een op zichzelf staande zaak. Hickley doodde Clench, en Hickley slaagde er nooit in precies te weten te komen wäär zich de buit van Lamb bevond.' Wij zijn Wringels doen en (aten tamelijk nauwkeurig te weten gekomen," viel Harker hem in de rede. We hebben den man ontdekt van wien hij den koffer heeft gekocht dien hij met zich meegenomen had om er, zooals u reeds veronderstelde, het cement in te bergen dat hij wilde gebruiken. De koffer zelf moest natuurlijk dienen om er den buit in mee te nemen!" Juist... en die arme Goaden heeft hem verrast, terwijl hij met zijn opgravingswerk bezig wasl" zei Blake. Wringel is nu dood, en we zullen nooit precies weten wat er in het huisje van Crombie is gebeurd, maar Wringel doodde Goaden. Daar kan geen twijfel aan bestaan. Hij had tijd genoeg, daar het huisje dat week-einde leeg stond. Toen hij de kostbaarheden, die Lamb had verborgen, had ontdekt, heeft hij ze meegenomen, Goaden in den koffer gestopt, ei deze begraven op de plaats der kostbaarheden. Hij herstelde den vloer met het meegebrachte cement en liet alles zooals hij het gevonden hadl Wederom: het zou jaren hebben kunnen duren eer dit was ontdekt, maar Lamb slaagde er andermaal in, uit de gevangenis te ontvluchten en begon direct met de uitvoering van zijn plannen om zijn buit in bezit te krijgen. Ik ben overtuigd, dat hij een geweldigen schok kreeg, toen hij ontdekte dat er op de bewuste plaats een paar huisjes stonden. Zoodra hij echter wist, dat de kostbaarheden nog in den grond moesten zitten althans dächt, dat dit zoo was - verzekerde hij zich van de hulp van Ferrand en Wrexham. Dat is natuurlijk maar een veronderstelling mijnerzijds..." Hij keek naar Mr. Johnson", die kalm een sigaar zat te rooken. Naar wat ik' van de zaak weet, Mr. Blake," zei deze, kan ik u zeggen, dat uw theorie.volmaakt juist isl Lamb schrok zéker, toen hij ontdekte dat er op de bewuste plek gebouwd was, maar hij schrok nog mèèr, toen hij hoorde dat Clench was gedood. Door hetgeen wij van Lamb weten, kunnen wij overtuigd zijn, dat hij moreel geen veertien karaats is, maar een moor- denaar is hij in ieder geval niét..." Inspecteur Harker keek hem even onderzoekend aan. Maar hij groef den koffer op met het lijk van Goaden er in..." zei hij toen. Dat weten we," viel Blake hem in de rede. Ik zag, dat hij den koffer uit het gat in den grond haalde, maar ik geloof dat hij den grootsten schok van zijn heele bewogen leven kreeg, toen hij merkte wat er in zat! Hij en zijn vrienden wilden zich zoo gauw mogelijk van de lugubere vondst ontdoen en daarom brachten zij den koffer naar de bagage-afdeeling van het Victoria-Station, in de hoop zelf zoo gauw mogelijk het land te kunnen verlaten!" Het lijkt wel, of zij daar ook in geslaagd zijn," merkte Harker op, want we hebben ze tot dusver nog niet te pakken kunnen krijgen!" Neen," zei Blake, alsof dit hem slechts matig interesseerde, maar om verder te gaan: Wringel, die zich van den buit meester had kunnen maken, is er niet ver mee weggekomenl We zullen misschien van Mullion alias (Vervolg op pmg. 34) w* : ~ - m de Egyptische koningin, stond bekend om haar schoonheid en gratie. Hoe bekoorlijk zij van nature ook geweest mag zijn, een zorgvuldige' schoonheidsverzorging zal haar charme niet weinig verhoogd hebben. Reeds in de oudheid paste de elegante vrouw vele cosmetische middelen toe, om zo lang mogelijk jeugdig en aantrekkelijk te blijven. On^e tijd heeft met de ge- heimzinnige cosmetische middelen uit de oudheid algedaan. De moderne vrouw gebruikt voor haar dagelijkse toiletverzorging Vinolia Vanishing Cream, die de huid zacht en blank maakt en door haar fijne emulgering een uitstekende onderlaag vormt voor poeder. Vinolia Cold Cream, de ideale naeht-cream, voedt en verjongt Uw huid gedurende de nacht. k-nkjki VAM SIII Xe, < Il F AM Vinolia C: O I. I> C K E A M I* IN TUBEN VANAF 35 C T. EN IN LUXE POTTEN VANAF 45 CT. VC 97-OK1 Onopgeloste zeep vernielt fijne weefsel^ Lux houdt de kleuren fris en. helder en maakt Uw goed weer als nieuw, want Lux lost 5 maal zo vlug op als gewone zeeppoeders en zeepvlokken. Ze is zelfs oplosbaar in koud water! Met Lux hoeft U niet bang te zijn. dat er schadelijke, onopgeloste zeepdeeltjes in het goed achterblijven, die het weefsel aantasten en vernielen of de stof doen krimpen. Wat heeft U b.v. aan een jumper met frisse kleuren en een aardig model, als ze niet mooi blijft in de was? Was daarom al Uw fijn goed in Lux: dan kan U er zeker van zijn. dat het weer als nieuw wordt. Lux is uiterst zuinig! Het gewone pak kost slechts 12/ et. en U kan crfl^fcffib/iidcn kousen mee wassen, terwijl het reuzenpak 25 et. kost. Bedenk, dat het in deze tijd van het grootste belang is, dat Uw fijne goed zo veilig mogelijk wordt gewassen. Lux wordt nooit los verkocht >. Losse zeepvlokken zijn geen Lux j/ GEEN GEPIEKER over de toekomst met een polis bij de BANK SCHIEDAM LEVENSVERZEKERING-LIJFRENTE AVIM tt.^ sjjiiiuuton tam moó sjttllaqqoh^ngtaw qo nizab IginiDi,bi9i9d nëilo erbinshfao isbnor. lidsg tsd txjiloq ne tiast}») n99g ji^ loob.naqjit* at \o luuïolp tah toved nstsabbnoiisd abioh to aqiarbe allo ni Ignhb miuh^i tsh orbe 9b tboob ns 29jt99lq2.näiistsod 9>ljil9b AVIM nadiuidag naiabnix nab 9g9wnov >loo Inumigqsq n9mon9gnod jid 1 ood 9 i 1 di»v.joorru ni nsleigoib na ^^9>l9Htoqo 2tn»3 Ód na AC o n9dut mmm LAAT W NIBT GOUDEN GLANS WanTieer Uw van nature blond" haar donker wordt, verdwijnt meteen het aantrekkelijke van Uw persoonlijkheid. U behoort dan tot de groote massa", die niet opvalt en waar niemand ooit naar omkijkt. Nu-Blond voorkomt niet alleen het donker worden, maar hergeeft aan bruin- of muiskleurig geworden blond haar zijn oorspronkelijken g-oudglans. Nu-Blond's ViteF voedt de haarwortels en verwijdert roos. Het bevat g-een verfstoffen of schadelijke bleekmiddelen. Bovendien bijzonder zuinig, één pakje bevat voldoende voor 2 shampoos. Blijf blond" door NU-BLOND", koop nog heden een pakje. Engelsch Fabrikaat. NÜ'BIONV f W ^ T_. uinhvim fe.

11 .E, J Van de opbrengst der 112 millioen schapen, die er ieder jaar in Australië geboren worden, zou het gansche werelddeel gemakkelijk kunnen bestaan. Geen wonder, dat deze veestapel dan ook in hooge eere wordt gehouden en man alles doet, om hem zoo volmaakt mogelijk te doen zijn. A» Hiernaast een ram die bij een verkooping franken opbracht. men schat dat deze nog een bestaansmogelijkheid aan ongeveer honderdvijftig millioen menschen zouden kunnen opleveren onontgonnen I Door zijn geringe bevolking verkeert Australië in aardrijkskundig-politiek opzicht echter in een critieke situatie. Het ligt namelijk op den rand van het,,gele gevaar". Voor J^pan zou het uit e militair oogpunt bijna onbeschermde gebied van het uitgestrekte tropische Noord-Australië een gunstiger terrein voor het overschot van zijn bevolking beteekenen dan Mandsjoekwo. Noord-Australië heeh slechts 6000 inwoners op meer dan een halve millioen vierkante kilometer land, hoewel dit voor driekwart deel uit onontgonnen gebied bestaat. Maar in ieder geval heeft de stoot van Japan naar China Australië wakker gemaakt en het bedacht doen zijn op de gevaren, die het later zouden kunnen bedreigen. De Britsche wereldmacht beschermt Australië echter. Zoo goed ais Australië vocht en vechten zal voor Engeland, zoo zal ook Engeland vechten voor Australië. Bovendien hebben de meeste Australiërs de overtuiging, dat zij een bijzondere zending te vervullen hebben voor Engeland, namelijk om, wanneer de tijd daartoe gekomen is, hun land open te stellen voor Britsche immigranten. De geschiedenis van het Britsche Imperium heeft zich altijd met plotselinge en onverwachte wendingen voltrokken, en het zou niet onmogelijk kunnen zijn, dat het moederland door een of andere omstandigheid eens niet meer voldoende ruimte bood voor zijn eigen bevolking. In dii geval zou Australië zijn poorten openen om Engeland gelegenheid te bieden op dit enorme eiland met zijn talrijke hulpbronnen de kern te stichten van een nieuw wereldrijk! ; : AUSTRALIË Stadsgezicht te Melbourne Alle AuatralUche steden zijn zeer ruim aangelegd, met breede straten en fraaie parken Australië is het land van de auto's Van iedere twee families bezit er één een auto, al is deze dan ook vaak niet van het nieuwste model! Vervolg v*n pag. 3 Een werelddeel voor 7 millioen blanken en 11 2 millioen schapen, die alles betalen, op den rand van het gele gevaar" gelegen. Waar Engeland een nieuw wereldrijk zou kunnen stichten! resultaten geleid dan bij voorbeeld In de Vereenigde Staten het geval was. Het tempo van de U.S.A. wilde steeds onbegrensde mogelijkheden": millioenen- en milliarden-vermogens in handen van slechts enkele menschen, die succes" hadden, en een steeds toenemende bevolking. In Australië stuurde men bij de ontsluiting van Op de wolbenrs te Melbourne. Bijna dertig percent van de hoeveelheid wol, die de wereld per jaar gebruikt, wordt door Australië geleverd.thans heeft Engeland met Australië een overeenkomst gesloten, waarbij 't de gansche opbrengst aan wol koopt tot een half jaar na den oorlogl Stroomlijnlocomotief voor het verkeer door de tropische onontgonnen gebieden tusschen Sidney en Melbourne. Omdat men onderweg geen water kan bijvullen, heeft de tender zeer groote watertanks, dia echter schuilgaan onder de.stroomlijn-bekleeding. Aan den ingang der haven van Sidney. De Australische kust is arm aan natuurlijke havens. Op één plaats bevindt zich echter een zeer gunstig gelegen natuurlijke haven. Ze is echter geheel door rotsen omgeven, zoodat ontdekkingsreizigers haar moeilijk konden vinden, hoewel de ingang zeer breed is. Déér ontstond Sidney, de grootste stad van Australië met ruim twee en een half millioen inwoners. f Kostbare vracht! Voorbij is de tijd, toen hobbelende wagens, met twintig tot dertig ossen bespannen, de balen wol van de farms naar de ver afgelegen steden moesten vervoeren. Moderne vrachtwagens leggen thans in eenige dagen een afstand af, waarvoor men vroeger weken noodig had. dit continent juist bewust op begrensde mogelijkheden" aan: op een zoo billijk mogelijke verdeeling van de aanwezige rijkdommen onder ellen, bij een zoo gering mogelijk gehouden bevolking. Om dit laatste te bereiken, heeft men allerlei maatregelen genomen.ten einde de verdere kolonisatie te bemoeilijken, ja bijna onmogelijk te maken. Onder anderen deed men dit door den arbeiders minimum loonen te garandeeren, die zóó hoog waren, dat ze, althans in den eersten tijd, als pioniers zeker niet méér konden verdienenl Hierdoor zijn er uitgestrekte gebieden Naar Londen... drie en twintig duizend kilometer 1 Vliegtuigen overbruggen den afstand van Australië naar Europa in zeven tot acht dagen, terwijl men er per schip zes tot acht weken over doet. Een machine op 't vliegveld van Brisbane n * v -^ -' : V,. #^^ia>^fi^ '- - ; *- : -' -' -'^ ^

12 f T T anmorgen was mevrouw De * \/ Bruyn bij mijn vrouw. * Ik heb ze maar alleen gelaten. Want als mevrouw De Bruyn aan het praten slaat (mevrouw De Bruyn en praten is synoniem) en mijn vrouw aan het antwoorden, dan is er zoó'n volume gepraat, dat de heele kamer er vol van is. zoodat er voor mij geen ruimte meer overblijft. Wat toch een beetje ergerlijk is. In je eigen huis. Dies ben ik in het kabinetje gaat zitten. Met m'n krantje. Hoeveel keer door de kier van de deur de mededeeling: Alles wordt peperduur" tot mij doorgedrongen is, zal ik maar niet vertellen. Z>V wordt van regeeringswege, terecht, aangedrongen op voorzichtigheid in je uitlatingen. En je weet nooit wat het voor gevolgen kan hebben voor mijn crediet, als daar straks te verwachten zou zijn (op zichzelf, helaas, niks bijzonders), dat m'n vrouw weer ging beweren, dat ze met d'r huishoud geld niet rond komen kan. Peper-duur... Valt daar m'n oog op een stukje in m'n krant (het is een oude, welke om een paar gerepareerde schoenen van mij zat), waarboven met een vet lettertje staat afgedrukt: Pepersituatie minder gunstig. Ook Vw huu moet aaeinen..» Zooals water de zuurstof bevat waardoor de visch in leven blijft, zoo kan die zuurstof ook Uw huid gezond en levend" houden. Alléén, de zuurstof voor Uw huid moet daartoe worden vrijgemaakt en in de poriën van de huid gedreven... Dit nu is de tweeledige werking van Radox. Als de zuurstof in Uw waschwater met wat Radox is levend gemaakt, dringt deze in ontelbare bellen Uw poriën binnen. Deze worden intens gereinigd en openen zich weer De huid herademt en leeft weer op. Dat voelt ge, maar méér nog zult ge het zien, want dat kwijnende waas verdwijnt en ook van onaangenaamheden als puistjes en vetwormpjes zult ge geen last meer hebben. Bij apothekers en drogisten è 40 et. p. pak. 1 S et. p. klein pakje ; óók In handig» en voordeelig«itrooibunen A 90 ct. In'dat artikeltje wordt gelamenteerd over het feit, dat die arme menschen, die in Lampong hun tuintjes gebruiken om peper te laten groeien, voor hun product zoo weinig krijgen, dat d'r voor al hun moeite maar een haberdekras overblijft. Omdat de vrachten zoo peperduur zijn en de ropy van Britsch Indië ruzie heeft met den dollar van Singapore, die op zijn beurt het niet vinden kan met het Engelsche pond. Begrijpen jullie het? Ik niet. En ik schaam me er niks voor. Die peper geschiedenis heeft me aan het peinzen gebracht. Met als gevolg enkele persoonlijke en andere, algemeen menschelijke, conclusies. Persoonlijk: 1. Ik ben blij, dat we op een bovenhuis wonen en dus geen tuin hebben, waar m'n vrouw peper in zou kunnen gaan planten. Door het verkeerd begrip geleid, dat d'r iets aan te verdienen is, omdat ze gelooft, dat peper zoo duur is. 2. Ik zal er me niet langer tegen verzetten, dat m'n vrouw vetplantjes vertroetelt, daar ik me er over erger, dat die dingen geen nut hebben. Peper is ook niets meer waard 3. Ik zal d'r niet toe overgaan om m'n honorarium in ropies van Britsch- Indië, dollars van Singapore, of ponden van Engeland om te zetten. (Dit laatste zou toch niet gaan, omdat gezegd honorarium over een heele maand nog geen pond weegt.) Algemeen menschelijk: P. We leven in een ergerlijken tijd. 2. Alles wordt peperduur en de peper wordt al maar minder waard. 2. D'r is geen verband meer tusschen duur en peper. En toch gelooven m'n vrouw en d'r vriendin,'dat dit verband nog bestaat. Doe je als hoofd (in naam) van het (eene) gezin d'r verstandig aan om dat de vrouwen duidelijk te maken? Nadat ik dit alles had overpeinsd, ben ik met een ander stukje van m'n krant begonnen: de familie-berichten. Daaruit leerde ik uit verschillende dagbladen" (wat een service!) dat er op één dag vier menschen verloofd waren, vier getrouwd, terwijl er 10 nieuwe menschen-kinderen geboren werden. De wereld draait dus verder. Ondanks de peper-duurte en de peper-goedkoopte. Dus: Mensch, erger je niet. 't Geeft toch niks. PETRUS PRUTTELAAR. B. K. U. te D. - Dank U voor Uw briefje! tic had van het door U opgegeven middel nooit gehoord. Als het eens mocht voorkomen, zal ik er gaarne gebruik van maken. Mej. G. B. te D. - Tot mijn spijt kan ik U niet aan een dergelijk adres helpen. Een ander maal hoop ik U beter van dienst te kunnen zijn. Mevr. P. te Z. Vermoedelijk wordt het bedoelde euvel veroorzaakt, doordat U te vroeg water bij het vleesch of het vet doet. Het kan ook zijn, dat U het vleesch, voordat het vet goed warm is, in de pan doet. Pas wanneer al het schuim van het vet verdwenen is, zal het goed warm zijnl J. IJ. te R - Uit Uw brief begrijp ik, dat het hier gaat om een flanellen mantel. Probeert U het euvel te verhelpen door hem te zwavelen. Als dit niet lukt, doet U verstandig bij een goede stoomerij ie vragen of men er nog iets aan kan doen. Zoo niet, dan kunt U den mantel altijd laten verven in een mooie lichte tint. Ik hoop, dat U succes zult hebben. Mej. C. B. te A. - Uw brief heb ik persoonlijk beantwoord; mijn schrijven zult U inmiddels dus wel hebben ontvangen. Mej. A. C. H. R. te D. - De filmacteur Rudolf Forster filmt op het oogenblik niet, doch speelt tooneel; daar hij momenteel een tournee door Amerika maakt, heeft hij geen vast adres, zoodat ik U dit niet kan mededeelen. Hij is geboren den 30en October te Gröbming (Stiermarken) en van geboorte dus Oostenrijker. F. v. d. L. te D. H. U moogt de oplossingen inzenden zooals U voorstelt; liefst echter op aparte velletjes en natuurlijk binnen den vastgestelden tijd. Ook de wekelijksche prijsvraag mag hierbij worden ingesloten, mits op een apart velletje geschreven. Vermeldt U echter wel buiten op de enveloppe, wat zij bevat! Uw manier van oplossen is goed. Wat den prijs van het door U genoemde boek betreft, ik raad U aan, hiernaar te vragen bij Uw boekhandelaar. Mevr. B. te A. - Ik zou U sterk afraden het kleed op te spannen met punaises. Veel beter zijn spelden. Het is niet bepaald noodig het kleed nat te maken. U kunt het gerust droog opspannen. Wat Uw andere vraag aangaat, het is nu eenmaal onze vaste gewoonte om als troostprijzen voor de Zoek en vind"-puzzles boeken te geven, terwijl degenen, die de filmsterpuzzles oplossen, een film-foto ontvangen. Dat hangt samen met den aard der rubriek. U begrijpt, dat wij daarin moeilijk verandering kunnen brengen. Ik vermoed, dat er in Uw geval een vergissing is gemaakt. J. v. d. H. te H. Het abonnementsgeld voor het volgende kwartaal moet uiterlijk 1 April zijn gestort. Uw manier van oplossen is juist. M. H. te A. Tot mijn spijt moet ik U meedeelen, dat Uw eerste brief mij in het geheel niet heeft bereikt. Ik haast mij daarom U te antwoorden op Uw vraag. Helaas echter kan ook ik geen opheldering brengen in deze kwestie, aangezien het mij niet bekend is, waar vandaan het bedoelde gebruik stamt. Waarschijnlijk is hieraan geen bijzondere beteekenis verbonden. Mej. J. K. te VI. - Het is niet noodig, dat U alle puzzles oplost. Wanneer U er één goed hebt, dingt U mee naar den hoofdprijs en de troostprijzen, die daarvoor beschikbaar zijn gesteld. Mej. B. A. te VI. - U doet het beste Uw satijnen blouses te wasschen in een koud sopje (desnoods lauw, maar koud is beter) van een der vele fijne waschmiddelen, die tegenwoordig in den handel zijn. Denkt U er om, de stof vooral niet te wringen of te schuren tusschen de handen; alleen stevig knijpen en drukken. Uitspoelen in schoon lauw of koud water, daarna in een badhanddoek rollen en eenigen tijd laten liggen. Als het satijn nog half vochtig is, aan den verkeerden kant opstrijken met een niet- te warm ijzer. Speciaal voor wit satijn kan ik U ook nog de volgende behandeling aanbevelen: De blouse in koude, niet te vette karnemelk dompelen; vooral goed uitspoelen en daarna drogen tusschen doeken, die men zachtjes knijpt en drukt; met een niet te heet ijzer opstrijken vóór de zijde droog is. De Secretaresse der,, Voor U-Club",Noordeincle 8,Leiden DE \MAJE Wie van onze speurders kan ons zeggen, wat het hier gereproduceerde gedeelte van een foto voorstelt? Wij gelooven niet, dat het erg gemakkelijk zal zijn, maar misschien vergissen wij ons... Wij zullen weer een prijs van f2.50 benevens twee troostprijzen verdeelen onder hen, die ons een goed antwoord zenden. De verdeeling der prijzen geschiedt op een manier, waarbij alle inzenders van goede oplossingen gelijke kansen hebben op het verkrijgen van een der prijzen. U gelieve Uw antwoord in te zenden vóór r^-;/ " ' ' rijjil «,_' AÉÊ ETECTIVE ïf^jr Ä/V ' _» ' "-: l I s5 j ^S^f^-l^ J a-i. fl^^h H I. 27 Maart aan Mr. Detective, Noordeinde 8, Leiden. Op briefkaart of enveloppe duidelijk vermelden: Amateur-detective 27 Maart. DE OPLOSSING VAN HET VOORLAATSTE FOTO-PROBLEEM. Op deze foto ziet u het gedeelte aangegeven, dat wij als opgave hebben geplaatst. Had u gevonden, wat het voorstelde? De hoofdprijs van f 2.50 kon deze week worden toegekend aan den heer D. v. d. Velde, Veldpost. De troostprijzen vielen ten deel aan den heer B. Engelenberg, Haarlem, en den heer J. v. Hees, 's-gravenhage. ÏWII VAN EEN 51UMD BEN COMPLEET VERHAAL Toen de trein weg-pufte uit het groote station, zette de jonge man met de scherpe gelaatstrekken zich gemakkelijk in zijn hoekje van den coupé en vouwde een courant open. Behalve hij, zaten er nog twee personen in de afdeeling. Een oude vrouw, bijna recht tegenover hem, en een aardig jong meisje in den versten hoek. De oude vrouw hield zich onledig met allerlei pakjes uit een groote boodschappentasch op te diepen en op haar schoot uit te stallen, terwijl het aardige meisje peinzend door het raampje naar buiten staarde. Bij de eerste stopplaats stopte de oude vrouw al haar boodschappen haastig weer in haar tasch en stapte, geholpen door het aardige meisje, uit. De trein bleef slechts één minuut op dit stationnetje staan, en pufte toen weer verder, om niet eeder dan over een kwartier opnieuw te stoppen. De stilte in den coupé werd nu echter plotseling verbroken. Ik vraag vijftig pond, of zooveel van dit bedrag als u bij elkaar kunt brengen!" Het was de stem van het aardige jonge meisje scherp, staccato. Ze was opgestaan en hield de noodrem vast. De man keek op van zijn courant en deed uiterst verbaasd. Pardon..." stamelde hij. Zei u iets?" Het aardige meisje knikte en glimlachte cynisch. Misschien bent u doof, en daarom zal ik het herhalen I U moet mij vijftig pond geven, of zooveel geld als u bij elkaar kunt brengen óf ik zal den trein laten stoppen en u doen arresteeren I Dat zou u niet prettig vinden, is het wel? Daarom: betaal en vermijd een schandaal," Haar slanke vingers speelden dreigend met de noodrem. De man was verward, verontwaardigd en protesteerde heftig. Dat is absurdl Den trein laten stoppen en mij doen arresteeren I Wat wilt u eigenlijk van me?" Precies wat ik zeil U probeerde mij te kussen en..." Onzinl" viel de man verveeld uit. U weet heel goed, dat ik niets van dien aard heb willen doen." Misschien weet ik «Jat, maar ik voorzie nu eenmaal op een eigenaardige manier in mijn levensonderhoud. En om daartoe de noodige gelden bijeen te brengen, zal ik den hoofdconducteur vertellen, dat u het wèl hebt willen doen en dat hij niets anders kan doen dan u op mijn aanklacht arresteeren. Indien u geen schandaal wilt en geen ruchtbaarheid, zoudt u er verstandig aan doen, mij het geld zonder verder uitstel te geven. Vijftig pond, of ik trek aan de noodrem... De verbazing van den man had nu plaats gemaakt voor een woedend besef van het geraffineerde plan. Chantage, hè?" viel hij uit. Een oud spelletje! Maar als ik nu eens riskeerde, dat u den trein liet stoppen en ik eens niét tegen de ruchtbaarheid of het schandaal opzag? Hoe zoudt u dat vinden?" Het meisje lachte laatdunkend. Niets dan bluf," zei ze. Ik weet veel te goed, dat u (lat risico niet durft loopen. En probeer alsjeblieft niet om tijd te winnenl Ik ben wanhopig, en geef u slechts één halve minuut om mij het geld te overhandigen. De man haalde de schouders op. Hij wilde vóór alles een schandaal vermijden móést het wel vermijden. Ik bewonder werkelijk uw verwenschten durf, maar ik kan het idee niet verdragen, dat ik eenvoudig van mijn geld beroofd word en daarom zal ik u een edelmoedig aanbod doen, mijn charmante misdadigster! De broche, die u daar op hebt, is misschien een kostbare diamant en misschien glas, maar ik wil het riskeeren en bied u aan er al het geld voor te geven dat ik bij mij heb hetgeen toevallig bijna vijftig pond in biljetten is en nog wat zilvergeld. Ik zal het zilvergeld houden, als u het goedvindt. Gaat u hiermee accoord of laat u liever den trein stoppen?" Als eenig antwoord rukte het meisje de broche van haar blouse. En nu het geld gauw wat!" Met een zucht haalde de man een portefeuille uit zijn binnenzak en gooide Het geld, een bundeltje bankbiljetten, op de bank tegenover zich. Pas op voor v van MlEK Maart en zijn buien zijn de grootste vijanden van lijders aan Rheumatische pijnen. Kou en vocht, afgewisseld door een verleidelijken dag van zoel, zacht weer, spelen U parten en ge krijgt, met het voorjaar voor de deur, de ellende van ondraaglijke pijnen, lijden en ongemak als het ware thuisgebracht. Laat dat ditmaal anders zijn: neem Kruschen Salts. Dat spoort Uw ingewanden aan tot de krachtiger werking, die noodig is om weer zuiver bloed in de aderen te krijgen. De wintermaanden, -waarin ge minder lichaamsbeweging neemt, maken ook die organen traag en zoodoende Uw lichaam bevattelijk voor de verschijnselen van Rheumatiek, die in onzuiver bloed hun oorzaak vinden. De heer T. R. schrijft: Ongeveer 25 jaar geleden kreeg ik een lichten aanval van rheumatische pijnen in mijn arm en schouder... En dat werd erger en erger... ik kon geen stoel meer verzetten... totdat ik nu ongeveer een jaar geleden een flesch Kruschen Salts kocht. Toen ze leeg was, mocht ik mij verheugen in een lichte verbetering!... en ik ging er mee door... de pijn is verdwenen... en ik heb er nooit meer last van " Dit is een van de vele gevallen, die U zeker iets zeggen. Neem toch ook Kruschen Salts doe óók een bloedzuiverende kuur I Ge zult weer opleven en U een ander mensch voelen weer tot alles in staat. KRUSCHEN SALTS is verkrijgbaar bij apothekers en drogisten ä /0.40, /0.75 en / 1.60 (extra groot pak). Fabr. : E. Griffiths Hughes Ltd., Manchester (Engeland). Opgericht Geel het in mijn hand," beval het meisje. Ik zal de noodrem vasthouden tot ik het geld in mijn hand heb!" Met een geforceerd glimlachje stopte de man de biljetten in haar vrije hand, keek hoe zij ze tusschen haar blouse stopte en ving toen behendig de broche terwijl zij deze naar hem toewierp. Eerlijk is eerlijk!" zei ze grimmig. Toen viel er weer een stilte in den coupé en even later begon de trein langzamer te rijden voor de eerstvolgende stopplaats.... Den volgenden dag werd er een aardig jong meisje, dat geen onbekende voor de politie was, gearresteerd terwijl zij valsche bankbiljetten uitgaf, en bijna op hetzelfde oogenblik werd er een jongeman, met wien de politie graag eens van aangezicht tot aangezicht wilde staan, aangehouden bij een opkooper omdat hij probeerde daar een kostbare diamanten broche te beleenen, die met nóg eenige andere sieraden was gestolen uit de villa van Lady X, toen zij eenige dagen afwezig was... VERWACHT- vi.r flroo». Norma SHEARER Rosalind, RUSSELL Jean CRAWFORD Paulalle GODDARD IN VROUWEN Vrouwen.». dei maar In hart da man I

13 ^' Tij**- 1 '-^ - marm! \ ^^^^^^mm m^m m V. ', ^1- "J ' u.. J.'..'U"..- "SV". '.V'' -. ' ' ' blek VANTs^l PHODE5IA' Op een keer ontdekte Aspinall, dat de leeuw een ezel had gedood en half opgegeten. Daar het de gewoonte van roofdieren Is, om na eenlgen tijd weer naar hun kill" terug te keeren, ten einde de rest er van te verslinden, beval Aspinall zijn boys om bij de plaats waar hei half verscheurde karkas lag, en op een plek waar de leeuw zéker zou moeten passeeren, een val neer te zetten. Zoo'n leeuwen-val is eigenlijk een groote ijzeren klem, die ongeveer tachtig pond weegt, en die door een sterke ijzeren ketting aan een paal ol boompje wordt vastgemaakt. Beide zijn vooraf gedeeltelijk doormidden gekapt, zoodat de leeuw in het geheel geen moeite heeft om ze met zich mee te sleepen. Een leeuw, die In een klem terecht is gekomen, gedraagt zich zeer rustig. Hij sleept klem, ketting en paal met zich mee en legt zich ergens op een meter of veertig, vijftig afstand in een boschje neer, om daar na te gaan hoe hij zich van de lastige voorwerpen, die achter hem aanslierten, bevrijden kan. Wanneer nu de jager den volgenden ochtend bij den kill" gaai kijken, kan hij gemakkelijk den weg volgen, dien de leeuw heeft gevolgd, want door hei paaltje of boompje is hei struikgewas over den geheelen afstand op verschillende plaatsen afgekraakt. Bovendien verraadt hei dier zijn aanwezigheid spoedig, doordat het hevig begint te brullen zoodra hei 'n mensch of diens honden ruikt. De jager dieni dan echter geer oogenblik ie aarzelen en bovendien moei hij over een vaste hand beschikken, want de teeuw zal onmiddellijk, wanneer hij zijn tegenstander in de gaten krijgt, op hem toespringen. Ondar ks zijn klem, zijn ketting en paal zal hij als een tornado op hem afkomen. Het is dan ook om deze reden, dat sommige jagers wel eens aan den ketting een ijzeren haak bevestigen, in de hoop, dat deze in het struikgewas of in den grond zal blijven vastzitten, waardoor de sprong van den leeuw za! worden geremd. Dien avond, nadat de val was gesteld, zat Aspinall voor zijn tent een pijp te rooken, zich afvragend of de bruut werkelijk in de val zou loopen. Plotseling hoorde hij op korten afstand een vervaarlijk gebrul. Telkens en telkens herhaalde hei zich, terwijl het als een luide donder over de velden scheen te rollen, en zooals Aspi- Deeds drie jaar lang maakte een groote, oude leeuw een ujtge- #^ breid gebied op de grens van Rhodesia onveilig. Verscheidene *menschen waren al door hem gedood, en de bruut oefende dan ook een ware terreur uit onder de schuw en angstig geworden bevolking, die na het vallen van den avond haar hutten bijna niet meer durfde verlaten. Verschillende keeren had Clive Aspinall, een bekend jager op groot wild, jacht op den leeuw gemaakt, maar telkens had het ondier kans gezien te ontkomen. Tot Aspinall hem eindelijk, door puur toeval, e pakken kreeg. Maar eer hij den leeuw onschadelijk kon maken öu hij toch nog eenige benauwde oogenblikken moeten beleven... nall tot zijn tevredenheid kon vaststellen, bewoog het zich in de richting van de val. Plotseling was alles stil... Aspinall knikte glimlachend. Ziezoo, ouwe heer, nu je opeens zoo stil bent geworden, durf ik wel tien tegen één wedden, dat je in de klem terecht bent gekomen. Morgenochtend hoop ik je te pakken te krijgen..." Hij ging zijn tent binnen, rolde zich in zijn dekens en sliep weldra in met het ' vooruitzicht de bevolking, waaronder hij verscheidene vrienden was gaan tellen, van haar verschrikkelijke plaag te kunnen verlossen. Den volgenden ochtend was hij al voor hei krieken van den dag op en na haastig een kop koffie gedronken te hebben, nam hij zijn geweer en vergezeld van twee inheemschen, die zich met hun groote, breed-bladige assegaaien hadden gewapend, begaf hij zith op weg om de verblijfplaats van den leeuw te zoeken. Na eenigen tijd kwamen zij bij een ondiep, smal ravijn, waar de val opgesteld had gestaan. Aspinall had zijn herd ihuisgelaten, daar het dier een doorn in zijn poot had en dus diende hij op zijn oogen tp vertrouwen om den leeuw op te sporon. Dil was des te moeilijker, omdat hei struikgewas erg dicht was, en hei gras bijna tot manshoogte reikte. De resten van den ezel lagen op een zandpad, omringd door gras. De klem bleek verdwener, maar behalve hei feit, dat het spoor van den paal door het hooge gras leidde, kon hij niets omtrent de verblijfplaats van den le.euw ontdekken. Een der boys beweerde echter, dat hij aan het spoor, dat de klem had nagelaten, kon uitmaken, dat de leeuw er mei zijn rechierachter poot in geraakt moest zijn. Er zat niets anders op dan het ravijn over te steken en ir een boom aan den anderen kant te klimmen, ten einde te zien of de leeu<v zich misschien ergens in het hooge gras had neergelegd. Aspinall kon zich niet voorstellen, dat hij zich ver van den kill" zou hebben verwijderd. Hij beval den boys zijn voorbeeld te volgen, deed toen een paar stappen achteruit en een aanloop nemend, sprong hij over het smalle ra- vijn. Met een prachtigen boog kwam hij aan den overkant In het hooge gras terecht. Op hetzelfde moment schoot er een groote, gelige gedaante vlak bij zijn voeten omhoog, an staarde Aspinall recht in de als vuur schitterende oogen van den leeuw, die zijn muil wijd opensperde en vervaarlijk brulde. Aspinall hield zijn armen nog in de lucht, precies zooals hij had gedaan bij het springen, en terwijl hij zijn geweer boven zijn hoofd hield, staarde hij onbeweeglijk naar den leeuw en... de leeuw naar hem! Beiden waren blijkbaar als versteend van schrik en verbazing. Aspinall rook den scherpen, heeten adem van het dier; hij zag zijn opgetrokken bovenlip, die de groote, gele tanden vrijliet; zijn kleinen witten baard, maar vooral de groene, woeste oogen, die hem vol haat aanstaarden... Aspinall was de eerste, die zich herstelde en zonder om ie keeren sprong hij achteruit... Hij kwam echter te vallen en doordat zijn hoofd mei. een hevigen slag tegen een der groote steenen kwam, die er in het ravijn lagen, was hij een oogenblik bijna als verdoofd. Op hetzelfde moment sprong de leeuw hem na, een diep, grommend geluid uitstootend, maar door een gelukkig toeval sloeg de haak, die aan het eind van hei paaltje bevestigd was, in een boom, waardoor de vaart van het dier werd gestuit en hei half over den rand van het ravijn bleef hangen. H?t geweer vloog Aspinall uit de hand en viel zoowat ruim een meter bij hem vandaan op den grond, maar toen hij probeerde het te grijpen, kwam hij tot de ontstellende ontdekking, dat zijn linkerbeen vastgeklemd zat tusschen twee groote steener, zoodat er geen verwikken of verwegen aan was! Daar lag hij nu, een gevangene op den bodem van het ravijn, terwijl de leeuw, die als razend t" keer ging, half over den rand hing en met zijn beide voorpooten naar hem klauwde, waarbij zijn nagels tot op ongeveer dertig centimeter afstand van Aspinalls gezicht kwamenl Wanneer de bruut zijn pogirgen om bij hem te komen zou staken, zou de haak waarschijnlijk zijn houvast aan den boom verliezen, en zou de leeuw bovenop Aspinall vallen... De beide inheemschen kwamen op het geschreeuw van Aspinall toerennen en wierpen hun a;segaaien naar den leeuw. Ernstig gewond door een der speren, en minder ernstig getroffen docir de andere, schoof de leeuw achteruit en verdween toen opeens zoo snel hij kon in het kreupelhout. Met behulp der beide inheemschen slaagde Aspinall er in zijn been los te maken en na zijn geweer te hebben opgeraapt, zette hij de achtervolging van den leeuw in. Na een vijftig meter zoowai te hebben geloopen, vond hij de kiem, die aan een boom was blijven haken en van den pooi van den leeuw was losgerukt. Drie groote nagels en wat haar zaten nog tusschen de beide ijzeren beugels. Het had nu geen zin meer om hei gewonde dier nog verder te achtervolgen, en dus keerde Aspinall terug naar zijn tent dankbaar voor zijn bijna wonderbaarlijke redding, maar met het lang niet prettige gevoel, dat de oude roover hem wèèr ontsnapt was Eenige maanden later liep hij met een van zijn boys langs een riviertje. Plotseling voelde hij een licht tikje op zijn arm... Baas... Kijk... Een leeuw!" Aspinall volgde de richting van den zwarten wijsvinger en daar, aan deh overkant van het stroompje, stond een groote leeuw strak naar hem te kijken. Het was een lang schot, maar Aspinall zonk op zijn knie, legde zorgvuldig aan en vuurde. Het enorme dier schoot omhoog de lucht in, kwam mei een plof op den oever neer en bleef roerloos liggen... Toen Aspinall naar den overkant was gewaad en zijn buit van dichtbij bekeek, ontdekte hij... dat hei de oude menscheneter was! Bijna een jaar had hij jacht op het dier gemaakt zonder het te pakken te kunnen krijgen; nu had hij het door een toeval neergelegd.» EEN HOME IN HOLLYWOOD Een wandelingetje over het terrein van den ranch. Samen de kippen voeren. (Fofo's M.G.M.) Ergens in den warmen zonneschijn van de San Fernando Valley, bij Encino, ligt een groote ranch, waar een gelukkig echtpaar woont. Het zijn Carole Lombard en Clark Gable, die den tijd, welken zij niet in de studio's doorbrengen, besteden aan een rustig, landelijk leven op hun bezitting. Dat het hun uitstekend bevalt, ziet U wel aan hun gezichten op de foto's, die wij op deze pagina afbeelden. ook Tuffy", bulldog, wordt niet vergeten. Of hij de koude douche erg mangenaam vindt? De troetelkinderen zijn een paar jonge Perzische katten ,.j. in Vf. Mi.,,,-^'^^ I^'I ii.i..1,iii.. : i

14 I! '-- ^ v ', *wsi!m i^^ ^^m^w^r^i, >^-,- -!. ',.^.... -,,.. GULLIVERS REIZEN Onzen lezers zal hei succes van de schuierende kleuren-ieekenfilm Sneeuwwiije" nog wel versch in hei geheugen liggen. Thans heefi Max Fleischer een grooie ieekenfilm in kleuren gemaaki, waarvan een niei minder grooi succes verwachi mag worden. Gullivers reizen zijn dii keer hei onderwerp en wij achten hei een voorrechi er reeds ihans onzen lezers een aanial inieressanie beelden van ie kunnen voorleggen. Regie: Dave Fleischer. Paramount-film. Hoofdfiguren: Lemuel Gulliver een schipbreukeling Koning Little koning van Lilliput Koning Bombo koning van Blefuscu Prinses Glory dochter van Little Prins David zoon van Bombo Gabby nachtwaker van Lilliput Sneak, Snoop en Snitch spionnen van Bombo Twinkletoes postduif van Bombo In het jaar 1699 lijdt Lemuel Gulliver, een Engelsch avonturier, in een hevigen storm schipbreuk, en als eenige overlevende komt hij op een tot dusver onbekend eiland terecht, waar hij uitgeput neervalt en In een diepen slaap geraakt. Dit eiland is een heel bijzonder eiland, namelijk het rijk der Lilliputters. Er woont een miniatuur-volkje, dwergjes van hoogstens 15 cm, in miniatuur-huisjes, in miniatuur-straatjes. Gulliver is voor hen een formidabele reus, en als zij hem ontdekken, haasten zij zich het gevaarlijke wezen met een net van draden te knevelen. Vervolgens wordt de nog steeds slapende Gulliver met behulp van tallooze lilliput-hijschwerktulgen op een honderdwieligen wagen geheschen en, getrokken door tientallen paarden, rijdt 't voertuig met den reus het dorp in. Gabby krijgt een hevigen schrik. Als Koning Little zijn mannen beveelt de zakken van den gevangene leeg te halen, en diens pistool daarbij per ongeluk afgaat, ontwaakt Gulliver en ziet met verbazing in welk een vreemde omgeving hij is verzeild geraakt. Voor men echter over en weer goed heeft kennis gemaakt, wordt er alarm geslagen en alle Lilliputters snellen naar de kust. De oorlogsvloot van het naburige Blefuscu valt namelijk onder bevel van Koning Bombo het vreedzame Lilliput aan en Koning Little verzamelt zijn legertje om den inval te voorkomen. Gulliver, onbewaakt achtergelaten, weet zijn banden te verbreken en staat op. Als de matrozen van Koning Bombo dezen vervaarlijken reus boven de huizen zien oprijzen, slaat de schrik hun om het hart en de vloot gaat op de vlucht. De Lilliputters zijn buitengewoon blij met dezen afloop en Gulliver wordt thans geëerd als een welkome gast en een gewaardeerd bondgenoot. Hij loopt dan verder vrij rond in het Lilliput-rijk en maakt zich bemind door het opknappen van allerlei werkjes, die voor de Lilliputters geweldig zwaar zijn, maar voor hem een peuleschil. Op een avond ontwaakt Gulliver door rumoer in den paleistuin en ziet hij wachters achter een in een mantel gehulde figuur aanhollen. Het is een kleinigheid voor hem om den vluchteling in veiligheid te brengen; het blijkt Prins David, de zoon van Koning Bombo, te zijn, die in het geheim een bezoek bracht aan zijn geliefde, Prinses Glory, de dochter van Koning Little. Gulliver verneemt van den Prins, dat de oorlog tusschen Lilliput en Blefuscu is ontbrand, omdat de twee koningen het niet eens konden worden over het lied, dat bij de bruiloft der koningskinderen zou moeten worden gespeeld, leder stond op de bres voor zijn eigen volkslied, en het eindigde met ruzie. Gulliver krijgt nu het denkbeeld om de twee liederen te combineeren en zoo beide partijen tevreden te stellen. Koning Bombo zit intusschen niet stil en stuurt drie spionnen naar Lilliput om den gevaarlijken reus, die zijn vloot op de vlucht joeg, onschadelijk te maken. De spionnen stelen daartoe Gullivers pistool, dat als een bezienswaardigheid op het marktplein staat opgesteld, en melden Bombo, dat zij gereed zijn. Bombo's vloot nadert daarop weer het Lilliputters-eiland, en als Gulliver door de zee waadt om de scheepjes tegen te houden, richten de spionnen op het eiland het pistool op zijn onbeschermden rug. Prins David echter ziet van uit zijn schuilplaats het gevaar, dat Gulliver bedreigt hij springt te paard, stormt naar het strand en komt nog net op tijd om de richting van het schot te veranderen door zich met zijn volle gewicht tegen het vuurwapen te werpen. Gulliver is gered, maar Prins David verliest bij de ontploffing het bewustzijn. Snikkend knielt Prinses Glory bij haar geliefde neer, en terneergeslagen zien de legers van Lilliput en Blefuscu toe. Gulliver verwijt de twee koningen, dat zij al dit verdriet veroorzaakt hebben door een kinderachtigheidi Als Prins David bijkomt, laat Gulliver de twee koningskinderen het nieuwe gecombineerde lied zingen en verzoend stemmen de twee koninklijke vaders toe in een spoedige bruiloft. De Lilliputters verrichten vervolgens voor hun grooten vriend Gulliver den titanenarbeid van het bouwen van een boot, groot genoeg om Gulliver over zee te voeren, en op een avond vaart Gulliver heen, terwijl de tonen van het nieuwe volkslied hem van het strand naklinken... Een kijkje uit den toren van het paleis. Gulliver, de schipbreukeling. De Lilliputters binden Gulliver in zijn slaap. Op zoek naar den reus. De vijandin vallen Lilliput aan. Als Gulliver ontwaakt. De spionnen van Bombo probeeren Gullivers pistool af te schieten. Prinses Glory en Prins David. ' ( - 16 Hl I 'il littïpffpfltf 1'l"'..».-i^n.-...wwwi>n)ir>«iwttl

15 ; w*^ «' : : i-:' 1 t DE RUSSISCHE MASSA-AANVAL op de MANNERHEIM-LINIE 18 - Door deze teekening krijgt men een levendigen indruk van de wijze, waarop de Russen de beroemde Mannerheim-linie, de sterkste verdedigingslijn van Finland, hebben aancjevallen. De afbeelding geeft het gedeelte van de Mannerheim-linie op de Karelische Landengte in de omgeving van het Ladoga-meer, waar de Russische aanvallen, zooals men weet, het hevigst zijn geweest. Hier hebben zij hun gansche overmacht aan menschen en materiaal tegen de Finsche linies geworpen, zoodat zij er als een onophoudelijke stroom tegenaan beukten, den Finnen geen oogenblik rust gunnend. De Mannerheimlinie bood echter sterken weerstand en de eene aanval na den anderen werd afgeslagen, terwijl Finsche zoogenaamde zelfmoord-patrouilles op ski's den Russen grooten afbreuk deden. Om dezen patrouilles te beletten hun linies binnen te komen, hebben de Russen zelfs prikkeldraad van boom tot boom gespannen, in de hoop, dat de' Finnen zich er in verwarren zouden. Op den voorgrond van de teekening kan men de spoorlijn zien, die van Leningrad via Terijoki naar Viipuri (of Viborg, links) in Finland loopt. Een spoorbrug is door de Finnen opgeblazen, om den Russen de concentratie van hun troepen moeilijker te maken. Men # weet, dat de Finnen hun versterkingen hebben aangelegd in een deel van hun land, dat zich door de natuurlijke gesteldheid uitstekend leende om verdedigd te worden. Meren, rivieren, moerassen en wouden maken een inval tot een zeer moeilijke taak. Rechts op de teekening ziet men een Russische tank, die in een met ijs bedekte rivier terechtgekomen is en zich als in een tankval heeft vastgewerkt. Het eigenlijke onderwerp.van de teekening is een Russische aanval op een verdedigingslinie met behulp van tanks en vliegtuigen. De Finsche betonnen forten of bunkers zijn in actie tegen den hevigen druk. De Mannerheim-linie is ongeveer veertig kilometer diep en bevindt zich tusschen de Finsche Golf en het Ladoga-meer. Zij telt verscheidene verdedigingslinies. FMl WM.IWI iniwg«"!*-

16 OPLOSSINGEN ZOEK EN VIND 6 MAART OPLOSSING KRUISWOORDRAADSEL KRUISWOORDRAADSEL plaats voedsel gebruiken kantoorbediende meisjesnaam het uitgelezen gedeelte in het vervolg mijnheer (Engelsch) afgebeten stuk rood (wapenk.) oudste (afkorting) windstreek (afk.) inham maat meisjesnaam kuip, waarin men zich baadt voegwoord bijwoord persoonlijk voornaamwoord I LJ..v-JT- Mpg* r^^^w I^Y i ammm _.,'^A.:. 1 1 r*^ 4 5 Verticaal: 1. ten einde wegen 2. waren koopen 3. in iels leggen 4. niet verder gaan 5. alles wat tot de uitrusting van een schip behoort Te gebruiken letters: a, d, e, e, e, e, e, e, e, e, g, g, g, g, g, i, i, i, i, i. i, i, k, k, 1, 1, I, n, n, n, n, n, n, n, n, n, o, p, t, t, t, t, u, w. WOORDKETTING NIEUWE TOSCÄ<, CREATIES 1 ; OPLOSSING KAMRAADSEL c H 0 C 0 L /k 0 E E N T N 6 E N G E A N B R A L R E P T P A S T E E t D 1 N E N OPLOSSING VAK-LOGOGRYPHE Marken MEN MOET GEEN wagenmaker meerderen hondensnoet M SLAPENDE HON- DEN WAKKER MAKEN pakken laden M KERM W A K AKEN Horizont««!: 2. schaap 4. vlag 5. afkorting op recepten 6. voorzetsel 8. boord van een rivier 12. bij wijze (afkorting) 14. verzoek 15. bolgewas 16. even zwaar 19. verdikking van de opperhuid 20. visch 21. iets aanvatten 23. afkorting van een lengtemaat 24. wapen 25. boom 28. tabel waarop de namen der familieleden staan geschreven Verticaal: CIRKELRAADSEL «. voorzetsel groente meisjesnaam onbepaald telwoord vlug inheemsch roofdier langs de huizen verkoopen glazen plaat zwelling spie lichaamsdeel achterbout van een varken mak Nederl. Spoorwegen (afkorting) zuil (in de Egyptische Oudheid) scheut liefde eener moeder langzaam vooruitgaan den akker ploegen bezittelijk voornaamwoord (afk.) plek lidwoord (Fransch) muzieknoot gedeelte der aarde snavel vervoermiddel meisjesnaam FILMSTERPUZZLE KRUISWOORDRAADSEL HorizoDtaali 1, perspectief-schildering 8, voegwoord 9. wezen, 10. lichaamsdeel 12. voorzetsel 13. kachelzwart _ 15 gebogen 17, windstreek (afkorting) 18. gedicht 19. voorzetsel 21, vice versa (afkorting) 23, aanloop?5. vogel 27, spoedig 28. mangaan (afkorting) 29, en 37. naam van de afgebeelde filmster 34. deel van een ontkenning (Fransch) 35. ijzerhoudende grond 36. deel van den dag 41. bijwoord van ontkenning 42. vermoeden Verticaal) 1. op de sport betrekking hebbende 2. achten 3. den naam niet te noemen (Latijnsche afkorting) 4. Chineesch vaartuig 5, stookplaats 6. afkorting van een titel 7. gemeente in Noord-Holland 11. onderofficier (afkorting) 14. bijwoord 16. de zoom van het land langs water 20. namelijk (afkorting) 22. verzoeken 24. meisjesnaam 26. meisjesnaam 28. plaata op Sumatra 30. vrucht 31. telwoord 32. voertuig 33. eind 34. gemeente in Gelderland 38. afkorting van een titel 39. lidwoord 40. lidwoord (Fransch). Wij stellen een hoofdprijs van ƒ 2.50 en tien filmfoto's beschikbaar om te verdeelen onder de goede oplossers. Antwoorden in te zenden vóór 27 Maart aan Dr. Puzzelaar, Noordeinde 8, Leiden. Op enveloppe of briefkaart a.u.b. duidelijk vermelden; Filmpozzlc 27 Maart, Deze puzzle kan tegelijk met de andere ingezonden worden, doch liefst op een apart velletje papier. Er moeten 8 drielettergrepige woorden van de volgende beteekenis gevormd worden. 1. die niets om handen heeft 2. ziekte der nieren 3. voldaan 4. dennenappel 5. bontwerk 6. voertuig 7. gemeente in Noord- Brabant 8. als 1 De laatste lettergreep van het eerste woord zal tevens de eerste lettergreep van het tweede woord zijn enz. De laatste lettergreep van het laatste woord is gelijk aan de eerste lettergreep van het eerste woord. Poeder, doos., Creme, tuben 0.50 en 0.90 Creme, potten i OPLOSSING HONINGRAATRAADSEL OPLOSSING VERBORGEN SPREEKWOORD ie man d k lei n k rij «ren IEMAND KLEIN KRIJGEN OPLOSSING FILMSTERPUZZLE- VERGELIJKINGS- RAADSEL Ginnegappen ne jrappen Seregeld e geld Roeiriem ei riem gcntenat te nat GINGER ROGERS INVULRAADSEL 1 E R J^R ; ^_ E R 1. op niet bepaald aangewezen plaats 2. eischfen 3. wenden 4. schade 5. kikvorsch gongensnaam 2. afkomst 3. gebogen 4. traag 5. voedsel 7. jongensnaam 8. het binnenste van iets 9. klier 10, insect 6. deel van een schip 11, aardworm 12. nauwe opening 13. tuingereedsebap 14. jongensnaam 15. vuurtoren 16. slap, zonder veerkracht DE PRIJSWINNAARS De hoofdprijzen werden deze week verworven door de dames: Wed. T. Rlnck-Meijer, R'dam; H. Bezoet de Ble, 's-gravenhage; de beeren: A. Boer, Veldpost; A. KraamwinM, A'dam; A, B, Koutstaal, R'dam, De troostprijzen konden worden toegekend aan de dames: Smorenbürg, Utrecht; A. Witteveen, Leeuwarden; J. Keijzer, Vlaardingen; T. Peters, Wilp a/d Dijk; Geers, Breda; M. Möring, A'dam; de heeren P. H. Fritz, A'dam; G. Wang, A'dam; P. v. Bergeijk, Eindhoven; V. Bazen, R'dam; J. T. Dingelstadt, Maastricht; J. Nugteren, R'dam; Weber, Schiedam; M. C. Kerkhof, Schiedam; F. P, v. d. Let, 's-gravenhage; G. v. d. Linden, Utrecht; N, C. Claessens, Maastricht; J. Kuiper, Scheveningen; A. Schetwald, Castricum; H. D. Willebrand, Amstelveen. Den hoofdprijs van de filmpuzzle verwierf de heer J. W. Merkens, Utrecht, De troostprijzen vielen ten deel aan de heeren: A. Zonneveld, Schiedam; M. Stolk, Zwijndrecht; P, Loeve, Veldpost; G J, Hoorn, Leiden; A, Deugd, Alkmaar; J. C. Schenk, Veldpost; Ch. L. Smeehuijzen, R'dam; F. v, d. Klugt, Rijswijk; R. v, d, Voordt, Overschie; A. J, Proper, R'dam. J ONZE PRIJZEN. Voor goede oplossingen van iedere puzzle, rebus, probleem, enzoovoort, stellen wij een prijs van ƒ2,50 benevens vier troostprijzen beschikbaar. In totaal dus deze week 5 prijzen van ƒ2.50 elk en 20 troostprijzen. DE OPLOSSINGEN op de in dit nummer voorkomende puzzles, enzoovoort, gelieve men vóór 27 Maart in te zenden aan Dr. Puzzelaar, Noordeinde 8, Leiden, Op enveloppe of briefkaart vermelde men duidelijk: Oplossingen Zoek en Vind 27 Maart BriIlantine,fleschO,75,1.10 Brillantine. tuben.. 0,50

17 ;..,.':' ' iäfcs-w*«^ ^"^",- DE OPIUM ; m HET VER&E OOJTEH HET VIERDE WAPEN IHiNEESCH-JAPANSCHEN KRIJG - - Als een afschrikwekkend voorbeeld worden opium-schuivers in het nog niet door Japan bezette gedeelte van China door de straten gevoerd. Ze zijn met touwen aan elkaar gebonden en worden streng door militairen bewaakt, ten einde ontsnapping te voorkomen. De groote, bloedige worsteling tusschen China en Japan duurt nog steeds onverminderd voort. Wel is waar hoopen de moeilijkheden zich aan Japanschen kant steeds meer op en schijnt ook de oorlogsmoeheid aan beide zijden toe te nemen, doch de tijd om vredesonderhandelingen te kunnen inzetten schijnt nog steeds niet gekomen. Naast den oorlog met de wapens, wordt er tusschen China en Japan ook een opium-oorlog gevoerd. Het is een zeer merkwaardige situatie, die eigenlijk alleen goed begrepen kan worden door hen, die het Aziatische Oosten kennen. Zooals men weet, is opium een bedwelmingsmiddel, dat de gezondheid en den weerstand van een volk op verschrikkelijke wijze ondermijnt. Daarom gebruiken de Japanners het opium, om den tegenstand van China zooveel mogelijk te breken. In het niet-bezette deel van het land wordt het binnengesmokkeld, en in het bezette deel geelt men den Chineezen zooveel opium als zij maar hebben willen, omdat opium-schuivers, zoo lang zij in hun roes verkeeren, rustige menschen zijn, waarvan men geen last heeft, en omdat zij, wanneer ze er eenmaal aan verslaafd zijn geraakt, zijn gedegenereerd tot wezens, die den naam mensch bijna niet meer verdienen, en die dan ook aan geen verzet of weerstand meer kunnen denken. De Chineesche regeering heeft het gevaar van dit vierde wapen, zooals zij het heeft gedoopt, tijdig beseft. Want naast de vloot, het leger en de bommenwerpers is opium waarschijnlijk wel de afschuwelijkste vijand van het Chineesche volk, vooral nu, tijdens zijn worsteling tegen Japan. Daarom heeft de regeering in hei gebied, waar zij nog steeds de macht uitoefent, hei opiumschuiven ten strengste verboden en de meest drastische maatregelen genomen om het kwaad uit te roeien. Onze foto's geven een indruk van den strijd, dien de Chineesche regeering tegen het opium voert. De opium-smokkelaars worden onverbiddelijk ter dood gebracht, nadat ze eerst als afschrikwekkend voorbeeld in het openbaar tentoongesteld zijn en men het op hen gevonden opium, eveneens in het openbaar, heeft verbrand. Het zijn inderdaad uiterst scherpe maatregelen, maar de regeering staat op het standpunt, dat zij die wel treffen moét, wil zij de bevolking tegen de ruineuze gevolgen van het opiumgebruik beschermen. Want hoe en wanneer de strijd in China ook eindigen moge, het blijft een feit, dat het vierde wapen, waarmede hij wordt gevoerd: het opium, met zijn afschuwelijke uitwerking, wellicht meer verwoest dan alle door de moderne techniek zoo bruut en wreed geworden wapens... Indien iemand voor den eersten keer wordt betrapt, dat hij opium schuift, brandt men hem een kruis op zijn arm. Wordt hij voor een tweede maal betrapt, dan volgt onherroepelijk het doodvonnis.! - : In beslag genomen opium wordt in het openbaar verbrand, opdat het geen onheil meer kan stichten in den strijd tegen Japan. Deze man is een opium-smokkelaar en zal worden terechtgesteld. Hij wordt naar een startlijn" gebracht, waar men hem loslaat. Terwijl hij hard wegrent, in de hoop zijn leven te kunnen redden, wordt hij echter van achteren neergeschoten. ^ Öpiunrwtmokkelaars worden naar de plaat» van huil tomcbtttalling gebracht. Op een bord, dat zij op den rug dragen, staat hun misdrijf varmam. Deze man werd als opium-smokkelaar gearresteerd.twee uur later was hij ter dood veroordeeld en werd zijn vonnis reeds voltrokken. Op het laatste moment ontdekte hij, dat zijn terechtstelling zou worden gefotografeerd, waartegen hij protest aanteekende te laat echter voor den officier, om nog tusschenbeide te kunnen komen. De opname was reeds gemaakt *,éas«%*i^w-'^»<w^ ^*** & **>'**! ~'

18 '... I : DE RAMP VAN DE O 11 Bij het verlaten van de haven van Den Helder Is de onderzeeboot O 11 door een sleepboot geramd. De onderzeeër werd zoo ongelukkig getrohen, dat hij direct zonk. Helaas heelt deze ramp het leven aan drie opvarenden gekost. De voorbeeldige zelfbeheersching van officieren en manschappen, die bewondering afdwingt, voorkwam dat er nog meer menschenlevens verloren gingen. - De O 11 wordt gelicht. Op den achtergrond de Sumatra. i' <^h,.irti'' - jaäbrl Het voorschip van de O 11 komt boven water. De stoffelijke resten van twee der drie slachtoffers van de O 11 zijn te Den Helder op plechtige wijze uitgeleide gedaan tot aan de grens der gemeente, vanwaar zij naar hun woonplaatsen werden overgebracht.»-8 HET GEHEIM VAN DEN KOFFER Vervolg van pag. 8 Kratzen wel te weten komen, waaróm hij deze en zijn bende heeft verraden - dat hij dit gedaan heeft, vertelde Mullion al toen hij dacht dat ik in zijn electrischen stoel zatl - maar er Is geen twijfel aan, of hij wilde den heelen buit voor zich alleen behoudenl Ongelukkig voor hem, werd hij door handlangers van Mullion ontdekt en overal gevolgd, tot hij na eenigen tijd met zijn buit en al in hun handen viel. Voor zijn verraad heeft Mullion hem gestraft met den dood op den electrischen stoel - precies zooals hij ook mij had willen doodenl Het toont echter duidelijk wat voor soort man die Mullion is, als men nagaat dat hij heel veel moeite heeft gedaan om in het bezit te komen van een koffer, die precies leek op dien een, die op het Victoria Station werd gevonden. Dien koffer stuurde hij aan mij, als een blijk van de verachting die hij voor mij koesterde, en tevens om mij er van terug te houden, mij verder met het geval te bemoeien. Zooals de zaak nu staat, geloof ik echter niet, dat het moeilijk zal zijn te bewijzen, dat Mullion de moordenaar is van Wringel. Hij heeft aan mij - of althans aan Ansie - ook bekend, dat hij in het bezit is van den buit van Lamb. Hij heeft deze van Wringel afgenomen en naar zijn huis laten brengen waar hij nu, zooals hij beweerde, veilig en wel was opgeborgen..." Maar..." begon Harker, doch Blake viel hem in de rede. / Ik weet, wat u zeggen wilt, inspecteur, doch daar is al voor gezorgdl Zoodra Mullion deze bekentenis" deed, heb ik een mannetje naar Scotland Yard gestuurd met de opdracht, Mullions huis te doorzoeken. Ik verwacht ieder oogenblik..." Hij werd in de rede gevallen door de telefoon. Eén oogenblikje..." zei hij, en toen hij weer terugkwam, lachte hij vergenoegd. De heele buit is reeds gevonden. Mr. Harker," zei hij. Een koffer vol sieraden! Ik heb gezegd, dat ze hem maar even hier moeten brengen, dan kunnen we de kost- baarheden, waar zooveel om te doen is geweest, eens met zijn allen be- kijken..." Een kwartier later zoowat maakte Blake den koffer open, die door de politie bij hem was gebracht. Alle vier de mannen staarden als gefascineerd naar de juweelen en edelsteennen, die een waar vermogen vertegenwoor- digden. Blake vischte er een prachtig halssnoer uit op... Het schiherde met dui- zenden kleuren in het lamplicht. Mr. Johnson" verbrak de stilte. Het is van Lady Ferringdale,' zei hij. Ze droeg het ongeveer vier jaar geleden, toen ze een bal gaf omdat haar oudste zoon meerderjarig was geworden. Een prachtstuk, niet? En de moeite waard, vindt u niet. Mr. Blake...?" Hij lachte op zijn oude, charmante manier terwijl hij naar den detective keek, maar het was Harker, die het eerst iets zei. Hij had een goeden smaak, die Lambl" zei hij, terwijl hij zijn blikken onafgebroken op,,mr. Johnson" gevestigd hield. En het is een handige kerel ookl Hij is ons nog steeds weten te ontkomen, maar ik veronderstel toch, dat wij hem vroeg of laat wel te pakken zullen krijgen! En dan zou hij ons nog nuttige diensten kunnen bewijzen, al was het maar om een paar dingen op te helderen." Ik geloof niet, dat hem iets ten laste gelegd kan worden in verband met die koffer-geschiedenis," zei Blake nadenkend. Neen... maar hij moet nog steeds zijn straf uitzitten voor- zijn diefstal- len," zei Harker langzaam. Mèèr hebben wij niet van hem te vorderen"! Toch zou ik wel graag de hand op hem willen leggen..." Er is toch geen belooning uitgeloofd voor inlichtingen, die tot zijn arrestali. ;ie zouden kunnen leiden, is het wel, inspecteur?" vroeg,,mr. Johnson", terwijl hij bijna jongensachtig lachte. In orde. Mr. Harkerl Ik zal kalm met u meegaan! Geen trucs, en geen pogingen meer om te ontvluchten! Ik heb het spelletje nu ook van den anderen kant gezien en ik blijf voortaan maar liever fatsoenlijk. Bliksem Lamb" is tot uw beschikking, inspecteur! Ik ga met u mee als u dat wilt...' Harker deed alsof hij zeer verbaasd was, maar Blake zei: Het is in orde, inspecteurl" En hij stak Lamb zijn hand toe. Het is het beste wat je doen kunt!" zei hij. Onderga je straf en leid voortaan een eerlijk leven. Wij zullen er voor zorgen, dat je aandeel in, het onthullen van het koffer-geheim op de juiste plaats bekend wordt en... wel, dat zal je zeker niet tot nadeel strekken!" Dank u wel, mr. Blake," zei Bliksem Lamb, en hij glimlachte. Toen wendde hij zich tot Tinker. Adieu, Tinker! Mijn laatste knock-partijtje met jou samen in die kamer, toen we dachten dat je chef in den electrischen stoel zat, zal ik niet gauw vergeten! Als je me weer eens noodig hebt als ik uit de gevangenis ben,, kun je op mij rekenen..." Wie weet, wat er nog gebeurt," zei Blake lachend. Misschien word je nog wel eens mijn tweede assistent..." En toen verdween Bliksem Lamb samen met Harker terwijl Blake en Tinker in gedachten staan bleven voor den koffer met kostbaarheden, die de aan- leiding tot al hun avonturen waren geweest. Laat de mannen maar weer binnen, om den koffer naar Scotland Yard te brengen, Tinker," zei Blake na een oogenblikje* Ik ben moe... ik ga slapen..." Receptettlfoelc e Hoe zelf een kwart liter uitstekende hoestsiroop te moken Een goede en ook voordeelige manier om van Uw verkoudheid en hoest af te komen is dit eenvoudige middeltje, dat U zeil kunt klaarmaken. Haal bij Uw apotheker of drogist een 30- gramsfleschje dubbel geconcentreerde Vervus (vastgestelde prijs 75 cent). Vermeng het thuis met een kwart liter heet water en een eetlepel suiker. Het resultaat is een flinke flesch heerlijk smakende hoestsiroop. Dosis: volwassenen I eetlepel, kinderen van 8 tot 12 laar een dessertlepel en kinderen van 3 tot 8 jaär een theelepel na eiken maaltijd en voor het naar bed gaan. Deze Vervus-slroop doet onmidd llijk de hinderlijke verkoudheid ophouden. De verstopte neus wordt gereinigd, de ademhaling vergemakkelijkt en het hoesten houdt op. Zelfs de kinderen, die lastig Innemen, lusten het graag. Maak het vandaag nog klaar. En nu een goed middel tegen rbeumatiefe-pijnen Wanneer U last heeft van rheumatlek of spierolinen moet U dit eenvoudige, zelfgemaakte middeltje om de pijn te verdrijven eens probeeren. U heeft hiervoor noodig 85 gram terpentijn of. Indien niet verkrijgbaar, 85 gram brandspiritus en een 15- gramsfleschje Rheumagic-olie (geconcentreerd), die (7belde bij Uw apotheker of drofist kunt krijgen. 15 gr. theumaglc-olle kost 65 cent, dus met de terpentijn of brandspirltus bent U voor ongeveer 3 kwartjes klaar. Vermeng deze twee bestanddeelen thuis In een schoone flesch goed door eikaar. Ais resultaat heeft U een flinke flesch uitstekende rheumatiek-elle. Bevochtig de pijnlijke plaatsen ermede zonder te wrijven of te masseeren. Het dringt snel in de huid door en verdrijft de pijn. Het is werkelijk een goed middeltje. Haal vandaag nog de 85 gram terpentijn of brandspirltus en de 15 gram Rheumagic-olie in huls. Knip deze twee recepten uit, bewaar ze goed, ze komen U te pas OUDE TANDEN WORDEN NIEUW. ^ f" en tandarts in Michigan, V. St., heeft L_ een methode bedacht om slechte tan- den en kiezen te behandelen, waardoor er mo- gelijk een geheele ommekeer tot stand zal komen in de tandheelkunde. Bedoelde tandarts heeft bij zijn patiënten slechte tanden en kiezen getrokken, maar deze niet weg- gegooid, doch hen weer in de kaak geplaatst na- dat hij ze volgens de door hem gevonden me- thode had schoongemaakt, en de aangestoken gedeelten verwijderd had. De tand of kies wordt weer in het oorspronkelijke gat geplaatst, waar zij op hun plaats gehouden worden door een Jü hebt een leelyk hoest je! Neem je er niets tegen f NATUURLIJK VOELT ZU, DAT ZE NIET GELIEFD IS. Niemand kqkt naar haar om. ZIJ wordt gamadan, i«h«deer haar baste vrlandln. Ali ar dagen voorbijgaan, zender dat hieraan Iets verandert, kan zq zich maar niet lesmaken van deze gedachte: Zou het B.O. kunnen z( n7" mo U VOOR B.0J Transpireren is iets heel natuurlijks: we doen het alle- maal volgens de doktoren scheidt onze huid 1 liter vocht per dag af. Maar... verwaarloosde transpiratie verstopt de poriën en veroorzaakt B.O. Alleen met Rexona is U veilig. Het antiseptische schuim met de bijzondere bestanddelen voor de gezondheid dringt diep in de poriën van de huid en bevrijdt ze van alle onzuiverheden en v;rwaarloosde transpiratie. Was Ü dagelijks met Rexona. Het zal U heerlijk verfrissen en beschermen tegen B.O BESCHERMT U TEGEN BODY ODOUR (B.O.) gouden spalkje, zoodat het tandvleesch en het weefsel er weer omheen kunnen groeien. Op deze wijze gerepareerde tanden en kiezen kunhen nog wel tien jaar mee nadat ze her- plaatst" zijn. D' VOETBAL ZONDER BAL. ke eenige plaats ter wereld, waar men voetbal speelt zonder bal en dit op ernstige wijze, is de Carolina-groep van de Zuidzee-eilanden. Er zijn elf man aan lederen kant en dezen stellen zich volgens de gebruike- lijke wijze op. Daar er geen bal is, hinken de spelers slechts op één been tot zij tegenover hun Jawel, maar 't helpt niet veel. Daar nou, deksel los en de heele boel los in m'n zak... Smakelijk! Hier, neem een paar Wybert-tabletten, die helpen je absoluut en... tegenstander komen te staan. Dan plaatst iedere speler de zool van zijn vrijen voet tegen de zool van den voet van zijn tegenstander en duwt zoo hard hij kan. Degeen, die valt, is buiten gevecht gesteld, en ofschoon men zou veronderstellen, dat dergelijke wedstrijden binnen een paar mi- nuten zouden zijn geëindigd, duren zij vaak uren, want de spelers bezitten een proote be- hendigheid om hun evenwicht te bewaren. Wan- neer alle spelers van één zijde buiten gevecht zijn gesteld, wordt de andere partij als over- winnaar beschouwd! Er wordt niet getosst en er is ook geen scheidsrechter, maar wel zijn er steeds talrijke toeschouwersl alle Wybert-doozen bevatten een practisch en hygiënisch strooideksel. Wybert is alleen verkrijgbaar in de blauwe doozen ó 1.25, 60, 35 en 25 et ftjümi,'! 1.

19 DEGI... ANDKKMAAl. KRKl'XENl) RICHTTE Hf.) ZICH WAT OP EN KEEK ALS VEHDWAASl) OM ZICH HEEN... SLflflT T HOOFDSTUK I. De Gier. ; nacht was donker. Een felle, kille regen viel in stroomen leer. De golven van het meer, dat door een hevigen storm Dc werd gegeeseld, sloegen woedend tegen de rotsachtige oevers. Een der golven, hooger dan de andere, wierp de bloedende, havelooze gedaante van een man op den. oever. Een oogenblik bleef hij daar liggen, moeilijk en zwaar ademhalend, en verzamelend wat er van zijn krachten was overgebleven. Het was een groote man, betrekkelijk tenger, maar toch krachtig gebouwd een man even over den middelbaren leeftijd, zyn ravenzwart haar iets vergrysd by de slapen. Hij opende zijn zwarte, doordringende oogen toen er een tweede golf over hem heen sloeg, en hem bijna terugtrok in den witten, schuimenden maalstroom, waaruit by tevoorschyn was gekomen. Kreunend schoof hy zyn pijnlijk lichaam buiten het bereik der golven. Toen verliet het bewustzyn hem. Langer dan een uur lag hy daar in een grooten plas water, terwyl de regen in zyn naar boven gekeerd gezicht sloeg; op zyn voorhoofd had een kogel een purperen rand nagelaten. Eindelijk kwam hij weer by kennis en andermaal kreunend, richtte hy zich op zyn elleboog wat op en keek als verdwaasd om zich heen. Op geruimen afstand bevond zich een groot gebouw, waarvan de donkere massa vaag door de boomen zichtbaar was. Op de eerste verdieping brandde licht; af en toe bewoog zich een gedaante achter de verlichte vensters. Zyn tanden klapperden als castagnetten terwijl hij zyn pijnlijke lichaam een paar meter "over den grond sleepte naar een paar struiken, die aan den rand van het bosch stonden. Het geluid van voetstappen in den doorweekten bodem en het gefluister van stemmen deed hem plotseling onbeweeglijk blyven liggen. Hy kromp letterlyk ineen achter een struik, iedere zenuw gespannen, door geen enkele beweging zyn schuilplaats Verradend, toen er een groepje mannen de plek passeerde waar hy lag....dood," zei een van hen. De Gier", moge de duivel zyn ziel hebben, zal ons geen last meer veroorzaken..." Je vergeet," antwoordde een ander, dat Havik door hetzelfde riool is gegaan en óók nog leeft...." Hun stemmen stierven weg in de duisternis en den regen. Hij kwam overeind en leunde tegen een boompje om steun te zoeken. Hy ademde diep als gevolg van zyn inspanningen. Toch droeg zyn gezicht een uitdrukking van kwaadaardige woestheid, terwyl hy zijn vuist schudde naar de mannen, die zoojuist voorby waren gegaan. Zoo, zal De Gier" jullie geen last meer veroorzaken? Denken jullie dat?" grauwde hy. Dat blyft nog te bezien, myn waarde vrienden van de politie! Eén jaar... twee jaar... in Europa... De Zuidzee... Wat op verhaal komen Rust Myn wonden laten genezen... En dan..." Hy likte aan zyn bloedende lippen by de gedachte aan de wraak, die hy dèn zou nemen. Dan zal De Gier" andermaal slaan..." Zich omkeerend, verdween hy in de duisternis. I I i if j: Middernacht. Een donkere kamer. Een dozijn gemaskerde gedaanten, gekleed in zwarte kleeren die op pyen leken, zaten om een lange tafel. Ergens in een andere kamer klonken twaalf slagen. Toen de laatste zilveren klank door het huis was weggestorven, begon er een groen licht, dat in de hooge zoldering was aangebracht, te branden, een griezeligen gloed door het interieur verspreidend; het diende alleen om de duisternis buiten den lichtkring des te intenser te maken. Uit het donker maakte zich een in een pij gekleede gedaante los. Op den linkerkant van zyn borst bevond zich de afbeelding van den kop van een gier, in goud. Hij nam zyn plaats aan het hoofd van de tafel in, terwyl zyn wreede oogen onheilspellend gloeiden door de spleetjes van zyn masker. De anderen bewogen zich nerveus op hun stoel heen en weer, terwyl zy wachtten tot hij zou gaan spreken. Een heele minuut stond hy daar, terwyl zyn blikken van den een naar den ander gingen. Ik ben De Gier"!" zei hy trotsch. Weer bewogen de mannen rond de tafel zich nerveus. Hy wachtte alsof hy veronderstelde, dat een der aanwezigen wel protest tegen zyn bewering zou aanteekenen. Twee jaar geleden is De Gier" verdwenen uit de verblijfplaatsen der mensenen," vervolgde hij. Op dat oogenblik deed hy de w usiesbjsmßss^^ssw A -'.>iii.;^,.,..i*äiai **JL- plechtige gelofte, dat hy zou terugkomen en dat hy zyn werk zou opvatten waar hy het had neergelegd. De Gier" houdt altyd zyn woord." Zyn toon veranderde; terwyl hij er eerst een pochende klank in was geweest, deed hy nu denken aan een diep uit de keel komend gegrom. Eén van jullie is aan myn bevel ongehoorzaam geweest. Hoe ik dat weet? Ik, De Gier", weet alles! Myn voelarmen strekken zich tot ieder punt in het heelal uit. De man, dien ik bedoel, heeft de politie op de hoogte gebracht. Ze probeerden h^ra te volgen om dé verblijfplaats van De Gier" te weteqi te'^omen. Zooals gewoonlijk hadden zy de zaak verprutst. Daniën Gilligan, verrader, sta op!" ^ 'ß Gedurende één seconde misschien viel er geen enkele beweging waar te nemen, behalve dat de gemaskerde mannen elkaar aankeken. Toch was de spanningg^root! Men hoorde de aanwezigen ademhalen. Plotseling spronj^een hunner, een vloek uitend, overeind. Hij trok het masker van zijn gezicht, en de pij van zyn lichaam rukkend, wierp hy deze op den grond en spuwde er op. Naar de hel met jou!" viel hy woedend uit, terwyl zyn oogen vuur schenen te schieten. Je kunt me niet bang maken met je verwenschte maskerade!" Het was een jonge man, misschien even twintig jaar, met een scherp gesneden, zelfbewust gezicht. Zyn gestalte was breed en gespierd. Gedurende de fractie van een seconde stond hy daar, zyn handen tot vuisten gebald, zyn borst zwaar op en neer gaand van emotie. Hy scheen op het punt zich over de tafel heen op den man te werpen, die onbeweeglijk vóór hem stond, het gouden insigne op zyn borst. De anderen bewogen zich besluiteloos heen en weer op hun stoelen, alsof zij niet wisten wat zy moesten doen. De Gier" hief zyn hand op. Er sprongen wel een honderd lichten aan. ledere hoek van het groote vertrek was opeens helder verlicht. Waar er tot voor kort schaduw en duisternis was geweest, ontdekte men nu een aantal mannen, gereed om in actie te komen. Ieder van hen hield een wapen in de hand. Je revolver is uit je zak gehaald terwyl je hierheen kwam, kolonel Gilligan," zei De Gier" met een stem, die deed denken aan het spinnen van een poes. Weer stak hy zyn hand op. Tambo!" riep hy. Een forsche gedaante stapte naar voren een reus van een kerel met spleetjesoogen, sluik zwart haar en een geel-bruin gezicht. Hy was geheel naakt, behalve een chawat van gestreept linnen om zyn lendenen, een aantal zijden ringen om zyn enkels en een armband van schelpen om zyn polsen. Zyn gele lichaam was getatoueerd; op zyn breede borst was een witte doodskop aangebracht. Hy gleed naar voren, zyn bovenlichaam iets naar voren overhellend, zyn neusgaten breed geopend, zyn lippen weggetrokken van de tanden, die spitse punten als naalden hadden. Zyn vingers bewogen zich krampachtig heen en weer, terwyl er zonderlinge geluiden uit zyn mond kwamen. Gedurende een oogenblik stond hij daar en keek hy De Gier" aan, alsof hy op diens bevelen wachtte. De Gier" wees naar den man, die hem verraden had. Onmiddellijk trad de gele man naar voren, zijn armen uitgestrekt als een worstelaar. Gilligan week een stap achteruit, ontdaan door de verschijning, die op hem toetrad. Toen schoot zyn vuist in een vlaag van woede uit en trof den ander vierkant tegen de kaak. De gele man deed geen enkele poging om zich te verweren. In plaats daarvan schoten zyn grijpende vingers naar voren en vatte hy zijn tegenstander bij den arm. Een onverwachtsche draai. Een scherp gekraak van beenderen. Gilligan slaakte een kreet terwyl zyn onbruikbaar geworden arm slap langs hem neerviel. Hy zwaaide met zyn anderen arm. De slag ging zonder te raken over den schouder van Tambo heen, toen deze dichter op Gilligan toetrad. Zyn lange, gespierde armen sloten zich om Gilligans schouder. Een ruk een duw. Als een blok zakte deze op den grond, terwyl zyn oogen in doodsangst door zyn hoofd rolden. De Gier" lachte. Prachtig, Tambo," zei hy. Neem hem maar mee, en doe met hem wat je wilt. Leer hem hoe nutteloos het is om ongehoorzaam te zyn als De Gier" beveelt!" De woesteling nam zyn last op van den grond en verdween er mee door de deur, terwyl zyn zwarte oogen voldaan schitterden. De mannen rond de tafel bleven bewegingloos zitten. drijven zullen dan binnen vier en twintig uur in handen van de politie zyn! Ik zal dit doen, omdat ik graag wil, dat jullie zich bij mijn organisatie aansluiten. De Gier" is geen harde, ruwe meester. Het eenige wat hij verlangt, is gehoorzaamheid, blinde gehoorzaamheid, en trouw al beteekent dit diefstal, roof of zelfs moord. De keuze is aan jullie. Wenscht iemand van jullie weg te gaan?" Hij wachtte, maar niemand bewoog zich. Het is goed," zei hy lachend. Ik ben De Gier"!" Weer hief De Gier" zyn hand op. De lichten gingen uit en alleen de groene lamp boven de tafel bleef branden. Ieder van jullie heeft een uitnoodiging gekregen om hier vanavond aanwezig te zyn," zei De Gier". Myn brief was woordelijk hetzelfde aan ieder van jullie! Ik versprak my echter, toen ik zei, dat jullie een uitnoodiging hadden gekregen. De Gier" verzoekt nooit; hü beveelt. Ook de brief, dien jullie hebben ontvangen, was een bevel. By myn bevel aan jullie had ik de afschriften gesloten van bepaalde documenten voor ieder natuurlijk verschillend die het bewys leverden, dat jullie in verband staan met misdaden, waarvan je geloofde, dat de wereld onkundig was. De origineelen van deze bewyzen zyn opgeborgen in een safe. Indien ik ze niet vóór een bepaalden datum kom terughalen, zal de man aan wiens hoede ik ze heb toevertrouwd, ze aan de politie ter hand stellen. Ik deel u dit mede, beeren, voor het geval, dat u hetgeen u zooeven hebt meegemaakt, mocht vergeten en zou willen probeeren my te dooden. Niet, dat ik bang ben! Het feit, dat ik by niemand van jullie, behalve hy kolonel Gilligan, een onderzoek heb doen instellen of je gewapend was, bewyst dit. Bovendien vertrouw ik er op, dat myn bewakers, die zich in de duisternis vlak achter jullie bevinden, jullie gemakkelijk zullen kunnen overmeesteren als er een gevecht ontstond. Maar ik wensch jullie aan te toonen hoe waardevol myn leven voor jullie is, opdat je in de toekomst alles in het werk zult stellen om mij te beschermen. Ik vertrouw, dat ik my duidelijk genoeg heb uitgedrukt." Hy aarzelde even, alsof hy een antwoord verwachtte. Daar er niemand iets zei, vervolgde hij: Myn brief beval jullie op een bepaalde plaats aanwezig te zyn, waar een gesloten auto op jullie zou wachten. In dezen auto zat een van myn mannen, gemaskerd en in een donker kleed als een doodswade, die jullie dezelfde uitrusting overhandigde en beval die aan te trekken. Dit was noodzakelijk, zoowel om jullie zélf als om my te beschermen! Niemand van jullie kent de identiteit der anderen. Wat dit betreft, zou de man die naast jullie aan tafel zit, wel je buurman, je compagnon, je broer of zelfs je vader kunnen zyn. Jullie zijn ieder afzonderlijk hier gebracht, en ieder langs een anderen weg. Onmiddellijk nadat jullie hier waren aangekomen, werd het uiterlijk der auto's veranderd, zoodat jullie ze niet meer terug zouden kennen. Al de chauffeurs waren vermomd. Ieder van jullie is een vooraanstaande persoonlijkheid op zyn gebied. De Gier" kan altyd wel aan krachtmenschen komen, maar menschen met hersens zyn moeilijker te vinden. Twee van jullie hebben valschheid in geschrifte gepleegd. Een van jullie heeft zich schuldig gemaakt aan verduistering. Een van jullie heeft een goeden vriend vermoord en het doen voorkomen alsof hy zelfmoord had gepleegd. Een ander vergiftigde zyn vrouw. Zoo zou ik kunnen doorgaan maar waarom zal ik jullie lastig vallen met bijzonderheden? Alleen De Gier" weet deze feiten en alleen De Gier" kan jullie beschermen. De Gier" noodigt jullie uit lid van zyn organisatie te worden de grootste organisatie op het gebied der misdaad die de wereld ooit heeft gekend. Ik zei, dat De Gier" jullie uitnoodigde hy beveelt het u natuurlijk." Weer wachtte hy even, als om de uitwerking van zyn woorden na te gaan. Jullie hebben gezien, hoe De Gier" verraders straft," vervolgde hy. Indien jullie je by my aansluiten, zal ik jullie meer rykdom en meer macht verschaffen dan ooit iemand van jullie heeft kunnen droomen. Weiger er zal geen enkele poging worden ondernomen om te beletten, dat jullie terugkeeren naar de plaats vanwaar jullie gekomen zyt. Een auto zal voor ieder van jullie ter beschikking zyn. Maar de bewyzen, waarvan ik zoo juist sprak de bewyzen, dat jullie schuldig zijt aan verschillende mis- HOOFDSTUK II. De eerste slag. De eerbare" William Jason, algemeen bekend als Billy Jason, burgemeester der hoofdstad in functie en voorgesteld lid van den Senaat der Vereenigde Staten, zat in de huiskamer van zyn bescheiden, kleine woning. Op zijn knie zat zyn dochtertje. Een roodwangig jongetje hing aan den arm van zyn stoel. Aan den anderen kant der tafel zat Mrs. Jason, een lieve, moederlijke vrouw, te handwerken. Ze keek naar de electrische klok boven den schoorsteenmantel. Bedtyd, kinderen," zei ze glimlachend. Het kleine meisje begon te pruilen. Ik ben bang in het donker!" zei ze. Billy Jason tilde haar op tot boven zyn hoofd. Toen zette hij haar weer neer en kuste haar plagend. Bang poesje!" zei hy. Er is niets om bang van te zijn, kindertjes! De slechte man doet zulken zoeten kindertjes als jullie nooit kwaad." Ik ben niet bang," zei het jongetje, terwyl hy moedig naar de deur slapte. Geef vader eerst een kusje," riep Mrs. Jason hem na. De beide kinderen klommen weer op hun vaders schoot, hem met kussen overdekkend. Eindelijk maakte hy zich los van hun onstuimige liefkoozingen en gaf hen lachend aan hun moeder over. Goedennacht, paps!" riepen zij tegelijk. Dag kinderen r' riep hy terug. Slaap lekker en laat de slechte muggen jullie niet steken!" Mrs. Jason bracht hen lachend en stoeiend de kamer uit. Achterover leunend in zyn stoel, slak Billy Jason een sigaar op en sloot nadenkend zyn oogen. De tuindeur achter hem ging langzaam open. Er trad een gemaskerde gedaante binnen een gedaante, die van hel hoofd tot de voeten in een zwart kleed als een pij gehuld was. Op zyn borst bevond zich in goud de kop van een gier. Langzaam sloop de gemaskerde figuur naar den man, die daar zat, onbewust van het gevaar dat hem bedreigde. Er gleed een glimlach over het gezicht van Billy Jason terwyl hy de rook-kringen van zyn sigaar nakeek. De sinistere gedaante bleef vlak achter hem staan en haalde een mes onder zyn kleed vandaan. Het wapen werd opgeheven. Toen werd het in de borst van den weerloozen man gestoken. Billy Jason slaakte een kreet. De sigaar viel uit zyn hand. Hij probeerde op te staan, zich te verdedigen, maar hij gleed uit zyn stoel en viel op den grond. De Gier" boog zich over hem heen. Er zyn bepaalde schulden, die alleen maar strikt persoonlijk voldaan kunnen worden," grauwde hy. Ofschoon je er haast geweest bent, William Jason, herken je me toch. Eens was ik je vriend. Nu ben ik De Gier", gehaat en achtervolgd door alle menschen. Je hielp by myn ondergang, toen je bevel gaf de politie op myn spoor te zetten. Wat ik zeg, doè ik. Ik heb gezegd, dat myn vijanden één voor één zouden sterven. De Gier" liegt nooit. Morgen zal de wereld andermaal over my spreken de wereld, die ik weldra zal beheerschen. Ik " Hij zweeg plotseling en draaide zich om. Er kwam een andere gedaante door de tuindeur naar binnen sluipen. Het was de Maleier Tambo. In zyn rechterhand hield hy een blaasroer een wapen, waarmede hy van een afstand iemand met feillooze zekerheid wist te dooden. In zyn linkerhand had hy een kris. Hij bleef in de deuropening staan, zyn lenig lichaam iets naar voren gebogen, zyn oogen onheilspellend schitterend. De Gier" beduidde hem weg te gaan. Hy scheen op het punt zich te verwijderen, toen hy het lichaam van Mr. Jason op den grond ontdekte. Hij zette groote oogen op en er kwam een eigenaardige, byna blqeddorstige uitdrukking in. Hy aarzelde, als een hond, die slechts met moeite het wild aan zyn meester kan overlaten. (Wordt vervolgd)

20 ^1 DE AVONTURiN VAN CHARLIE 0'HAN ZOO, DAT IS GEREGELD! 1 r H L DE WAGEN STAAT IN SAN^^H {HH K FRANCISCO KLAAR ALS WEJi Fm Ife 'Sw^^u- ^"^1 m w ^J i * < ^i i^^^^^m vs^j; it " 3» L^tf v/'y^^l 9/&»^^l ^^ lh DAAR KOMT CHAR LIE. WAT IS HIJ LAATI ALS DE BEL EEN KEER LUIDT, GAAT DE BEMANNING AAN BOORD OM TE ZIEN OF ALLES IN ORDE IS. BIJ TWEE MAAL BELLEN MOGEN DE PASSA- IERSINSTAPPE CHARLIE, KIRK EN GINA BLIJVEN ZOO LANG MOGELIJK STAAN. INTUSSCHEN GAAN DE ANDERE PASSAGIERS AAN BOORD. gr w < K ZAL IK U HELPEN. DR. CROFT? DR. )»-I" W^i,f \iß<dmw\em wtkm eén p <& It r in Hier ziet U vijf geheel verschillende japonnetjes, bedoeld voor het komende voorjaar, die alle te. vervaardigen zijn met behulp van één en hetzelfde patroon. Met een weinig handigheid en geduld zult U er zeker in slagen, U van dat ééne patroon vijfvoudig nut te verschaffen! T 1. Een frisch model van bedrukte zijden crêpe met een guirlande van bloemen om den hals. De ceintuur bestaat uit twee gekleurde reepen van effen zijde, die aan elkaar worden gezet. Benoodigd: M. 3 van M breedte. GINA, CHARLIE EN KIRK STAPPEN OOK IN HET WATERVLIEGTUIG. DE MOTOREN DRAAIEN. ZE KUNNItL ELK OOGENBLIK VERTREKT I Wordt vervolgd I welke in onze registers zijn ingeschreven en in het bezit zijn van een door onze administratie afgegeven polis, zijn gratis verzekerd volgens polisvoorwaarden: f bij levenslange invaliditeit; f bij overlijden; f400. bij verlies van een hand, voet of oog; f75. bij verlies van duim of wijsvinger; f30. bij verlies van een anderen vinger, een en ander ten gevolge van een ongeval. Eveneens zijn onder de verzekering begrepen ongevallen tijdens militairen dienst in het Nederlandsche leger, uitgezonderd ongevallen, voorkomende tijdens burgerlijke onlusten of tijdens deelneming aan een oorlog (hieronder begrepen het geval, dat vijandelijkheden in feite een aanvang hebben genomen zonder oorlogsverklaring). ABONNE'S OP DIT BLAD, Is het ongeval een gevolg van een aan een personentrein, tram of autobus, enz., overkomen ongeval, waarin verzekerde als gewoon betalend passagier reist, dan wordt de uitkeering bij levenslange invaliditeit gesteld op f3000. en de uitkeering bij overlijden op f De uitkeering der bedragen geschiedt door de NIEUWE HAVBANK N.V. te Schiedam. Denk er om bij een eventueel ongeval binnen 3x24 uur aan hei kantoor der N.V. Nieuwe Havbank te Schiedam daarvan kennis te geven, ook al meent U, dat de directe gevolgen niet ernstig kunnen zijn. Anders vervalt het recht op uitbetaling. GEWONE ADVERTENTIES: KOLOMHOOGTE 120 REGELS - KOLOMBREEDTE 5 cm. - REGELPRIJS 25 ct.. BRUTO TEKSTADVERTENTIES: KOLOMHOOGTE 120 REGELS - KOLOMBREEDTE 6.7 cm. - REGELPRIJS 50 et». BRUTO KORTINGEN V O L C E N S TARIEF 2. Een geheel strak en eenvoudig japonnetje, dat gedacht i$ van donkere wollen crêpe met lichte veterversiering, die door nestelgaten is gestoken. Benoodigd: M van M breedte. 3. Een vroolijk geruite, Schotsche wollen stof is gekozen voor dit model, waarvan de halsuitsnijding wordt algewerkt met revers van wit piqué en een strik van helder gekleurd gelakt satijn, passend bij de ceintuur, die opzij met veters wordt dichtgeregen. Benoodigd: M van M breedte. 1. Een simpel japonnetje van effen wollen jersey met een rond kraagje van wit piqué en zakjes op het lijfje. De plooien worden halverwege vastgestikt en afgewerkt met geborduurde zwaluwstaartjes. Benoodigd: M van M breedte. 5. Een combinatie van geruite en effen stof is dit model, dat van voren een lange knoopenpatte vertoont, en waarvan de halsopening is ingevuld met een kleurig sjaaltje. V»n deze modellen zijn bij da <lmlnl»tr»ll«v«n dit blad knippatronen verkrijgbaar QQ Benoodigd: M van M breedte. legen dan p. ijs van f p«r lluk.»wi»! 1 i"-"ip.^»"».»gi» s*. mamimu

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

!!!!! !!!!!!!!!!!! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams)! (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel)! Hoe voel je je nu? Beter?!

!!!!! !!!!!!!!!!!! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams)! (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel)! Hoe voel je je nu? Beter?! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams) Jim Laura Jim Laura Jim wijn aan) Laura Hallo Laura (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel) Hoe voel je je nu? Beter? Ja. Ja, dankje. Dit is voor jou. Een beetje

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Een gesprekje met God de kleine Ziel en de zon

Een gesprekje met God de kleine Ziel en de zon de kleine Ziel en de zon Een kinderparabel gebaseerd op Een ongewoon gesprek met Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen zei: Ik weet wie ik ben! zei: Dat is heel mooi. Wie ben je dan? En het Zieltje

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 3)

Luisteren: muziek (B2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal" Dordrecht 1945

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal Dordrecht 1945 JAN STEVENS Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 r JAN STEVENS 4 Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 voor Minke « Die lentemorgen, vroeg - ben ik door de boomgaard gegaan en het was of

Nadere informatie

Het feest van Koning Beer

Het feest van Koning Beer Het feest van Koning Beer Louis Moe bron. G.B. van Goor Zonen Den Haag 1930 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/moe_001fees01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 [Het feest van koning Beer] De winter

Nadere informatie

De magische deur van KASTEEL013

De magische deur van KASTEEL013 De magische deur van KASTEEL013 Auteurs: Thomas, Liana, Elyas, Brit en Tijn van BS Cleijn Hasselt, begeleiding: Saskia Dellevoet Op een regenachtige dag verveelde ik me. Ik appte Lisa. Zullen we naar de

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

De vrouw van vroeger (Die Frau von früher)

De vrouw van vroeger (Die Frau von früher) Roland Schimmelpfennig De vrouw van vroeger (Die Frau von früher) Vertaling Tom Kleijn Personen FRANK, midden veertig CLAUDIA, zijn vrouw ROMY VOGTLÄNDER ANDI, zoon van Frank en Claudia TINA, Andi's vriendin

Nadere informatie

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Parabel geschreven door Neale Donald Walsch Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen God zei: Ik weet wie ik ben! God zei: Dat is heel mooi. Wie ben

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

De Rivier - Opwekking 459

De Rivier - Opwekking 459 Hartelijk welkom De Rivier - Opwekking 459 Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga Hieronder staan de teksten van nieuwe liedjes, zodat jullie ze thuis ook kunnen oefenen: 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, in m'n

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn Lied 01 Titel: Vernieuw Gij mij Eerste componist: Traditional (Nederlandse) : Ad den Besten Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel

Nadere informatie

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten.

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Les 3 God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Thema s: -God heeft mensen naar Zijn beeld gemaakt om te tonen hoe bijzonder Hij is. -God verlangt ernaar om een intieme relatie te hebben

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Ruth 1. Ruth en Noömi

Ruth 1. Ruth en Noömi Ruth 1 Ruth en Noömi Elimelech en zijn familie 1 Toen de rechters het land bestuurden, was er eens hongersnood in Juda. Daarom besloot een man uit Betlehem naar het land Moab te gaan. Zijn vrouw en zijn

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

GAAT ER OP UIT. Balder

GAAT ER OP UIT. Balder Balder GAAT ER OP UIT H et was die ene nacht van het jaar dat de tijd stil lijkt te staan voor het merendeel van de mensen, maar voor EEN persoon ging die nog altijd veel te snel. Er was nooit genoeg tijd

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

Tabaco y Chanel. Joachim

Tabaco y Chanel. Joachim Tabaco y Chanel Tabaco y Chanel Joachim Schrijver: Joachim Reurink Coverontwerp: Jan-Willem de Graaf Joachim ÉÉN. Wij spraken nooit over ons. Althans het eerste jaar niet, het gebeurde gewoon. We hadden

Nadere informatie

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken)

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Dag en nacht waakt ze. Haar handen kennen geen rust. Haar ogen gaan rond en zien wat gezien moet worden. Haar oren zijn gespitst en horen wat gehoord

Nadere informatie

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht:

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: 1. Maak een spinnenweb van jouw belangrijkste vrienden. 2. Schrijf er telkens bij waar je die vriend hebt leren kennen. 3. Schrijf de meest positieve eigenschap als vriend

Nadere informatie

Beertje Bruin zegt dan: Ik heb van moeder Beer gehoord dat je erg verdrietig

Beertje Bruin zegt dan: Ik heb van moeder Beer gehoord dat je erg verdrietig Beertje Anders zit stil in een hoekje als Beertje Bruin langskomt. Beertje Bruin zegt dan: Ik heb van moeder Beer gehoord dat je erg verdrietig bent. Kan ik je helpen, want ik ben je vriend en vrienden

Nadere informatie

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem Gedichten voor de rouwkaart Uitvaart Zorgcentra Nederland Uitvaartcentrum Haarlem Onderdeel van 1 1. 't Verlies was er al voor het einde de rouw, voordat het afscheid kwam, toen die onzekere verwarring

Nadere informatie

D Artagnan gaat naar Parijs

D Artagnan gaat naar Parijs D Artagnan gaat naar Parijs Artagnan reed op zijn oude paard, een uitgeputte knol met een trieste blik. Ook al was zijn paard op zijn minst vreemd te noemen en ook al waren de kleren die hij droeg verbleekt,

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

13 Jij en pesten. Ervaring

13 Jij en pesten. Ervaring 82 13 Jij en pesten Wat doe ik hier vandaag? P Ik word me ervan bewust hoe erg het is om iemand te pesten en gepest te worden. P Ik leer dat ik met anderen steeds weer respectvol moet omgaan. P Ik ken

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie