Onderzoeksverslag. werktitel: Social media..op zak of in je hoofd? Projectgroep: Melissa van der Geest Maaike van der Heide Roel Schenk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksverslag. werktitel: Social media..op zak of in je hoofd? Projectgroep: Melissa van der Geest Maaike van der Heide Roel Schenk"

Transcriptie

1 Onderzoeksverslag werktitel: Social media..op zak of in je hoofd? Projectgroep: Melissa van der Geest Maaike van der Heide Roel Schenk Honours Programma 2012

2 Inhoudsopgave Hogeschool Leiden- Honours Programme Projectplan: Social media,..op zak, of in je 2

3 Inleiding..even snel reageren op het ontbijt van je moeder Een projectgroep bestaande uit drie studenten in het Honours Programma van de Hogeschool Leiden hebben praktijkonderzoek gedaan naar het gebruik van social media onder de studenten van de Hogeschool Leiden. Het onderzoek bedroeg een mondeling enquête (zie bijlage 1) bestaande uit meerdere vragen over het gebruik van social media, zoals bijvoorbeeld: Tijdens de les of het studeren word ik afgeleid door; mijn telefoon die afgaat/knippert(lampje) met een melding van de genoemde social media.. Antwoordmogelijkheden; Nooit - Soms - Regelmatig - Vaak. De student van tegenwoordig kan er bijna niet meer omheen, social media. Wanneer je om je heen kijkt in de collegezalen zie je de laptopschermen oplichten als een landingsbaan op Schiphol. De laptoppen en smartphones worden echter niet alleen ingezet om aantekeningen te maken of ter vervanging van de studieboeken, maar ook om snel even de mail te checken, of tussendoor met de buren te gieren en brullen om een Youtube-filmpje. Zo vinden de studenten nog talloze redenen om hun telefoon tevoorschijn te halen, sms en, buienradar: Regent het als ik straks naar huis ga? of even snel reageren op een foto van het ontbijt van je moeder. Alles kan tegenwoordig. Dit neemt niet weg dat deze interacties tussen studenten en social media uiteraard ook impact hebben op de les. En dan met name op het leer- en concentratievermogen van de student. Per week gaan er bij elkaar waarschijnlijk honderden lesuren verloren doordat de student met zijn gedachten ergens anders was dan bij de les. Uit een rapport van de Universiteit Twente1 van 2011 blijkt dat de gemiddelde student zo n 4 uur per dag op het internet zit, met een stijging van zo n 12,5% ten opzichte van Ook stijgt de toename van het gebruik van social media2. Facebook, Twitter en Linkedin zien het gebruikersaantal stijgen met 70% in Facebook telt in Nederland nu zo n 6 miljoen gebruikers (ruim een derde van de bevolking). Onder sociale media rekenen wij als projectgroep niet alleen websites die mogelijkheden aanbieden door middel van een gebruikersprofiel. Wij zien applicaties zoals WhatsApp ook als een social media element. Studenten kunnen met WhatsApp (gratis)berichtjes sturen naar andere WhatsApp gebruikers. Uit cijfers van de netwerken van KPN3 blijkt dat 51% van de smartphone gebruikers beschikt over applicaties zoals WhatsApp (opmerkelijk is dat vijf maanden voor het onderzoek de cijfers nog onder de 30% lagen). Hieruit maken wij de veronderstelling dat het gebruik sociale media in opruk is. Barend van Heusden, hoogleraar Cultuur en Cognitie aan de Rijksuniversiteit Groningen denkt dat door de afleiding van social media het vermogen van abstract denken afneemt4. Het vermogen om lang en grondig iets te analyseren en aandacht voor iets te hebben, dát gaat achteruit. Hij merkt dat ook bij zijn studenten; zij krijgen meer moeite met het vermogen om complexe redeneringen op te zetten of te lezen. Wat ons als projectgroep verbaasd is dat studenten (met name leerlingen in het algemeen) al op de basisschool voorlichting krijgen over bepaalde onderwerpen, zoals: eten, alcohol, drugs, gezond bewegen en geweld. Maar dat voorlichting over social media en de vormen waarin de media zich aanbieden ontbreekt. Terwijl de gemiddelde student hier dagelijks (zo niet een paar maal per uur) mee te maken krijgt. Met dit gegeven willen wij als projectgroep graag aan de slag. De student zou ethisch gezien bijna recht hebben op het bekend zijn met de effecten van het gebruik van social media tijdens lesuren/studeren. Wij hopen onder de studenten bewustwording te creëren, met als effect een duurzamere lessituatie* te scheppen, waarin de student voor zichzelf capabel is om de beslissing te maken om bijvoorbeeld zijn/haar telefoon met rust te laten (uit te zetten). *Het is mogelijk dat de huidige lesvorm niet aansluit op het gedrag wat de studenten vertonen (Dit zou voor ons ook een positieve uitkomst zijn van ons onderzoek. Doordat er aan beide kanten ruimte is voor verandering, kunnen we hieropvolgend op zoek gaan naar een mogelijke wijze waarop het huidige onderwijs aangepast kan worden om zo goed mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van de student). Hogeschool Leiden- Honours Programma Onderzoeksverslag: Social media,..op zak, of in je hoofd? 3

4 Conclusies Er bestaat een sterke samenhang tussen.. Er bestaat een sterke samenhang tussen de gemiddelde studieresultaten dit jaar van de ondervraagde studenten van Hogeschool Leiden en tussen de tijd dat zij gemiddeld per dag aan social media besteden. Hoe sterk de samenhang per studieresultaat precies is, daar is nader onderzoek voor nodig. De meest gebruikte social media onder de studenten is WhatsApp. Hiermee versturen de studenten (nu nog) gratis berichten naar elkaar. De drempel voor de studenten om berichten naar elkaar te versturen is volledig verdwenen, omdat het versturen van een WhatsApp-bericht gratis is en een sms versturen geld kost. In welke mate social media, zoals WhatsApp, een bijdrage leveren aan het altijd online zijn is niet geïndiceerd. Dit zou verder onderzocht kunnen worden. Het merendeel van de studenten zet tijdens een hoorcollege of tijdens het studeren zijn of haar telefoon op de stand trillen. Gesteld kan worden dat opgeteld 80% van de ondervraagde studenten mogelijk afgeleid kan worden tijdens een hoorcollege (en 74% tijdens het studeren). Deze aanname zou verder onderzocht kunnen worden. Naast social media geeft meer dan de helft van de studenten aan dat zij soms worden afgeleid doordat zij met medestudenten praten. Ook wordt 41% van de studenten soms afgeleid doordat zij zelf met medestudenten praten. Ruim meer dan de helft van studenten geeft aan dat zij nooit worden afgeleid door geluidsoverlast. Dit komt overeen met het literatuuronderzoek naar dat de studenten eerder uit hun concentratie worden gehaald wanneer er interactie van hen wordt vereist. Wanneer er geen sprake is van interactie, zoals dat het geval is bij geluidsoverlast, kunnen studenten zich mogelijk langer concentreren. In vervolgonderzoek zouden de enquêtes onder een groter aantal studenten afgenomen kunnen worden, zodat het verband tussen de gemiddelde studieresultaten dit jaar van de studenten en de tijd die de studenten per dag aan social media besteden sterker wordt. Hierdoor kan er ook inzicht worden verkregen in het verband tussen de verschillende studieresultaten en de tijd die de studenten per dag aan social media besteden. Methode Studieresultaten in verband gesteld met.. Er is praktijkonderzoek gedaan onder 100 hbostudenten op de Hogeschool Leiden, waarvan 35 mannen en 65 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de ondervraagde was tussen de 19 en 21 jaar oud. Van de hiernaast genoemde opleidingen zijn er voor elke opleiding vijf à zes studenten ondervraagd. Er is gekozen voor een selecte steekproef, omdat het gaat om een onwillekeurige steekproef; de studenten van Hogeschool Leiden. Het onderzoek bedroeg een mondeling enquête bestaande uit meerdere vragen over social media (zie bijlage 1) waarin de volgende onderwerpen aan bod kwamen: Het gebruik van social media op telefoon/ smartphone, laptop en/of tablet. Een top drie van meest gebruikte social media. Verschillende vragen over afleiding. Het gebruik van social media op school, tijdens hoorcollege s en studeren. Studieresultaten in verband gesteld met het dagenlijkse gebruik van social media. De enquête werd zowel aan indiviuele studenten voorgelegd als aan groepen( maximaal zes studenten). Een overzicht van de ondervraagde opleidingen: Chemie Commerciele economie Hoger Laboratorium Onderwijs Academische Pabo Toegepaste Psychologie Kunstzinnige Therapie HBO Rechten Sociaal Juridische Dienstverlening Maatschappelijk werk en Dienstverlening HBO Verpleegkunde Communicatie Informatica Human Resource Management Fysiotherapie Pabo Sociaal Pedagogische Hulpverlening Hogeschool Leiden- Honours Programma Onderzoeksverslag: Social media,..op zak, of in je hoofd? 4

5 Resultaten Opvallend is dat slechts 1% van de studenten.. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de mondeling (anonieme) enquête weergeven. Eén van de eerste vragen aan de studenten was welke social media zij gebruiken op hun smartphone, laptop en/of tablet. Uit de opvolgende vraag (zie figuur 2), waarin een beeld wordt geschetst van de top 3 meest gebruikte social media door de student, blijkt dat WhatsApp door maar liefst 86 van de ondervraagde studenten op nummer 1 wordt geplaatst. Op de tweede plaats komt Facebook met 76 stemmen. en blijkt minder populair en belandt op de derde plek met 34 stemmen, net boven sms en en bellen. Fig. 2» Antwoorden* op de vraag: 2: Wat is de top 3 van je meest gebruikte Social Media? Uit de resultaten blijkt dat er weinig verschil is tussen de studenten wat betreft afleiding tijdens de lesuren en het studeren (zie figuur 3). Opvallend is wel dat grofweg de helft van de ondervraagde studenten regelmatig tot vaak wordt afgeleid tijdens de genoemde activiteiten. Fig. 4» Antwoorden* op de vragen: 4a; Tijdens de les of het studeren word ik afgeleid door; medestudenten die met elkaar praten.. 4b; Tijdens de les of het studeren word ik afgeleid door; ikzelf die met medestudenten praat.. 4c; Tijdens de les of het studeren word ik afgeleid door; geluidsoverlast* in de les.. (werkzaamheden, geluiden van de gang, deuren die slaan, etc..) *Antwoordmogelijkheden; Nooit - Soms - Regelmatig - Vaak Bij de vergelijkingen tussen het social media gebruik in een hoorcollege en praktijkles gaf (zie figuur 5) meer dan de helft van de ondervraagde studenten aan vaker social media te gebruiken tijdens een hoorcollege dan in een werkcollege. Dit zou er op kunnen duiden dat het hoorcollege te weinig interactie biedt om de studenten bij de les te houden. Daarnaast blijkt dat de studenten tijdens het studeren buiten de lesuren om aanzienlijk minder vaak social media gebruiken, dan tijdens het hoorcollege en het werkcollege. Fig. 3» Antwoorden* op de vragen: 3a; Tijdens de lesuren word ik afgeleid.. 3b; Tijdens het studeren (buiten lesuren om) word ik afgeleid.. *Antwoordmogelijkheden; Nooit - Soms - Regelmatig - Vaak Uit de resultaten weegegeven in figuur 4 blijkt dat een derde van de studenten aangeeft nooit afgeleid te worden door geluidsoverlast. In overeenkomst met de theorie geven dezelfde studenten wel aan afgeleid te worden door pratende medestudenten. Fig. 5» Antwoorden* op de vragen: 5a; Tijdens een hoorcollege gebruik ik vaker / evenveel / minder vaak social media op m n telefoon/ tablet-laptop dan tijdens een praktijkles/werkcollege.. 5b; Als ik zelf aan het studeren ben (buiten lesuren om), dan gebruik ik vaker / evenveel / minder vaak social media dan wanneer ik in een hoorcollege/werkcollege/praktijkles zit.. *Antwoordmogelijkheden; Vaker - Evenveel - Minder vaak Een grote meerderheid van de ondervraagde studenten heeft zijn of haar telefoon op trillen staan tijdens het hoorcollege en het zelfstandig studeren (zie figuur 6). In beide gevallen, kan 80% van de ondervraagde studenten mogelijk worden afgeleid door social media (mits hun telefoon in de buurt is/voel- of hoorbaar trilt). Deze aanname zou nog verder onderzocht kunnen worden. Opvallend is dat slechts 1% van de ondervraagde Hogeschool Leiden- Honours Programma Onderzoeksverslag: Social media,..op zak, of in je hoofd? 5

6 studenten ervoor kiest zijn telefoon uit te zetten. Wanneer een telefoon/smartphone op compleet stil wordt gezet, dan is er bij de meeste toestellen nog een LED-lampje dat knippert wanneer er een nieuwe melding binnenkomt (sms, mail, gemiste oproep, et cetera). Fig. 6» Antwoorden* op de vragen: 5c; Als ik in een hoorcollege zit staat mijn telefoon op.. 5d; Als ik aan het studeren ben staat mijn telefoon op.. *Antwoordmogelijkheden; Luid - Trillen - Compleet stil - Uit/OFF De enquête is afgesloten met vragen die betrekking hebben tot de studieresultaten. Uit figuur 7 blijkt dat er een sterke samenhang is tussen de tijd die studenten aan social media besteden per uur of per dag en de gemiddelde behaalde studieresultaten van de studenten dit jaar. Fig. 7» Antwoorden op de vragen: 6a: Wat zijn je gemiddelde studieresultaten dit jaar? Onvoldoende (lager dan zes) Voldoende (zes gemiddeld) Goed (zevens en achten) Zeer goed (negens of hoger) 6b; Wat is gemiddeld de hoeveelheid gebruik van social media tijdens schooluren? 1 x in de tien minuten (6 keer per uur) 1 x per kwartier (4 keer per uur) 1 x per halfuur (2 keer per uur) 1 x per uur 3 x per dag 1 x per dag Vervolgonderzoek..sociaal wenselijke antwoorden Opmerkingen over ons huidige onderzoek: Studenten antwoordden soms in groepsverband. De interviewers kunnen onderling verschillen in vraagstelling. Uitingen over studieresulaten kunnen onjuist zijn. Inschatting van het gebruik van social media kan verkeerd begrepen worden/onjuist zijn. Sociaal wenselijke antwoorden. Op sommige onderdelen te weinig resultaten om verbanden daadwerkelijk aan te kunnen tonen. Mogelijke vragen voor vervolgonderzoek: Tijdens de les ligt mijn telefoon meestal: in m n zak - in m n tas- op tafel - ergens anders Tijdens het studeren ligt mijn telefoon meestal: in m n zak - in m n tas - op tafel ergens anders Ik vind een melding van social media: leuk - irritant - ik vind er niet zoveel van Als ik een melding van social media op mijn telefoon krijg reageer ik: meteen - wanneer ik er zin in heb - weet ik niet Ik leg mijn telefoon met het scherm: omhoog - omlaag - weet ik niet Andere onderzoeksaspecten voor vervolgonderzoek: Kijken naar de exacte studieresultaten van de studenten voor een sterker verband tussen de studieresultaten en het gebruik van Social Media. Meer enquêtes afnemen om het positieve verband tussen social media gebruik en studieresultaten sterker te maken. Bovendien Hogeschool Leiden- Honours Programma Onderzoeksverslag: Social media,..op zak, of in je hoofd? 6

7 levert het afnemen meer van enquêtes een sterkere fundering voor ons onderzoek. Onderzoeken hoe vaak de laptop of tablet wordt gebruikt voor het raadplegen van Social Media in vergelijking met het aantal keer dat een mobiele telefoon daarvoor wordt gebruikt. Onderzoeken hoeveel studenten überhaupt een smartphone hebben. Hetzelfde onderzoek uitvoeren op middelbare scholen en universiteiten. Een aangepast onderzoek (enquête) uitvoeren bij grote commerciële bedrijven, om vervolgens de relatie tussen werkprestaties en het gebruik van social media in kaart brengen. Na colleges aan willekeurige studenten vragen wat ze hebben geleerd van het college. Eventueel een groep specifieke studenten een week laten bijhouden wanneer ze hun smartphone gebruiken en wat ze leren van de colleges. Studenten interviewen over hun mening over de meldingen van social media. Vorm van bestaande voorlichtingen onderzoeken. Welke punten/aspecten van de verslaving worden toegelicht en uitgelegd? Voorlichting..Social Media Man Met de resultaten uit ons onderzoek, willen wij jongeren voorlichting geven over het gebruik van social media en de invloed van dit gebruik op het werkgeheugen, lange-termijn geheugen en de studieresultaten. Met de voorlichting willen wij bewustwording creëren bij de studenten. Deze voorlichting kan op verschillende manieren plaatsvinden. Hieronder staat beschreven welke vormen van voorlichting de projectgroep mogelijk gaat inzetten. Mediacoaches In overleg met het de Nationale Academie voor Media en Maatschappij wordt een door ons samengestelde PowerPointpresentatie met een handleiding naar 850 mediacoaches verstuurd. Deze mediacoaches zijn werkzaam in heel Nederland. Zij kunnen de voorlichting gebruiken om jongeren, jong volwassenen en volwassenen voor te lichten over het gebruik van social media en de invloed hiervan op het werkgeheugen, lange-termijn geheugen en de studieresultaten. De voorlichting is verwerkt in een PowerPointpresentatie, waarin de wetenschappelijke theorieën die in ons onderzoek voorkomen zijn weergegeven in animaties en afbeeldingen. Ook de resultaten van het praktijkonderzoek staan in duidelijke grafieken in de PowerPointpresentatie. SMM is verslaafd aan het raadplegen van Social Media. Hij is onhandig groot gebouwd, waardoor hij vaak niet in alledaagse situaties past. Zo is SMM te vinden in een krappe douchecabine, achter een piepklein tafeltje met z n laptop, op het strand en op de fiets. SMM past letterlijk niet in deze situaties, maar het gebruiken van Social Media ook niet. Een smartphone kan bijvoorbeeld niet goed tegen zand en water. De slogan die bij SMM bedacht is, is: Social media, soms niet zo gepast. SMM kan real life worden gerealiseerd, door een SMM-pak te ontwerpen. SMM kan dan langsgaan in colleges, een boodschap overbrengen in het kader van het gebruik van social media en het SMM-logo achterlaten op de muur in de collegezaal. Social Media Man logo Het SMM-logo is een tekstballon met daarin een speuk, slogan of wist je dat van SMM. Deze tekstballonnen worden na een speedvoorlichting van SMM achtergelaten op de muur in het lokaal of in de collegezaal. Zo worden studenten nog even herinnerd aan de wijsheid van deze held. Social Media Man SMM (afkorting van Social Media Man) is de door de projectgroep zelfbedachte icoon voor het social media project. Deze superheld kan in de toekomst worden ingezet bij campagnes die gaan over het gebruik van Social Media en de effecten hiervan. Folder & Facebook Er kan met de resultaten van dit onderzoek een Hogeschool Leiden- Honours Programma Onderzoeksverslag: Social media,..op zak, of in je hoofd? 7

8 folder samengesteld worden voor studenten en jongeren met daarin de informatie die wordt gegeven tijdens de voorlichting. Met deze folder kunnen de studenten en jongeren op elk willekeurig moment hun kennis van de voorlichting weer ophalen. Aangezien de folder voor studenten en jongeren wordt, is het de bedoeling om deze in zeer toegankelijke taal te schrijven, zodat de folder makkelijk te lezen is en aanspreekt op de belevingswereld van de student en de jongere. Een andere mogelijkheid is om met dezelfde gegevens een Facebook-pagina aan te maken, waarop jongeren en studenten de informatie kunnen vinden. Facebook wordt door veel studenten en jongeren gebruikt. Bovendien is Facebook te raadplegen met een smartphone. conceptposter lijkt op een WhatsApp bericht). Doordat de poster is ontworpen in een herkenbare social media stijl zal deze naar verwachting eerder door de studenten worden gelezen. De posters zijn in verschillende designs te maken, denk daarbij aan: Youtube, Flickr, Twitter, Hyves en bijvoorbeeld Facebook. In de witte uitsparing kan de instelling haar eigen invulling geven voor bijvoorbeeld een uitnodiging voor een workshop of voorlichtingsavond. Sticker Er is door de projectgroep een sticker bedacht die over het scherm van een smartphone geplakt kan worden. Op deze sticker staat een uitspraak zoals: Social media Joost is mijn beste vriend of Vandaag ben ik echt sociaal. Door deze sticker over het scherm van de smartphone te plakken, laten studenten en jongeren zien dat ze een dag (24 uur) social media vrij doorbrengen. De studenten die het volhouden om een dag geen Social Media te gebruiken, krijgen daarvoor een beloning. Of dit realiseerbaar is gaat de projectgroep komend jaar onderzoeken. Posters (Zie afbeelding rechts) Om de voorlichtingen aan te kondigen bij de studenten en jongeren heeft de projectgroep een poster ontworpen in Social Media stijl (de Literatuurlijst Boeken, artikelen, citaten.. 1. Dr. Ing. Alexander, J.A.M. van Deursen, Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk. Universiteit twente. Trendrapport Computer- en Internetgebruik Bekeken op 6 februari Beschikbaar via: images/trendrapport_2011.pdf 2. Erik van Veen. Social media gebruik in Nederland Bekeken op 7 februari Beschikbaar via: nieuws/social-media-gebruik-in-nederland/12 3. Jasper Bakker. Nederland raakt verslaafd aan WhatsApp Bekeken op 5 februari Beschikbaar via: nieuws/107189/nederland-raakt-verslaafd-aanwhatsapp.html 4. Kok, A.C., (2011). Internet maakt dom! Bekeken op 5 februari Beschikbaar via: 5. Cbw-mitex. Welke social media zijn er? Bekeken op 5 februari Beschikbaar via: Media/Welke-social-media-zijn-er.html Hogeschool Leiden- Honours Programma Onderzoeksverslag: Social media,..op zak, of in je hoofd? 8

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU

Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU Elly Langewis, december 2010 Inleiding In het kader van een SURF-project worden een aantal modules ontwikkeld voor docenten, onder andere over het gebruik van web

Nadere informatie

Tilburg Studentenstad

Tilburg Studentenstad Tilburg Studentenstad Je doet een bestuursjaar of bent lid van een commissie bij een Tilburgse studentenorganisatie. Dan wil je iets betekenen voor je vereniging. Misschien wil je jouw vereniging nog meer

Nadere informatie

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Mediawijsheid A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Ik heb samen met de kinderen een gesprek gevoerd over de sociale media en het internet gebruik. Ik heb voor mezelf thuis een

Nadere informatie

MEDIAWIJSHEID SOCIAL MEDIA WAT MOETEN WE ERMEE? Susanne van Rootselaar Mediacoach & Antipestcoördinator

MEDIAWIJSHEID SOCIAL MEDIA WAT MOETEN WE ERMEE? Susanne van Rootselaar Mediacoach & Antipestcoördinator MEDIAWIJSHEID SOCIAL MEDIA WAT MOETEN WE ERMEE? Susanne van Rootselaar Mediacoach & Antipestcoördinator PROGRAMMA Even voorstellen Mediawijsheid Stellingen (Social) Media Jeugd en Social Media Begeleiding

Nadere informatie

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen.

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Onderzoek: Gebruik sociale media in noodsituaties Uitgevoerd door: Politieacademie/NIFV en VDMMP Versie: 1.0 Datum: 24 september

Nadere informatie

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door:

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door: Onderzoek het gebruik van internet en social media in Nederland Opgesteld door: Thomas van Manen, Marketingfacts @ThomasvanManen 29 juni 2017 Het actieve gebruik van Facebook loopt terug, Nederlanders

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SREENFORCE SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA, JANUARI 2017 TELEVISIETOESTEL VERUIT DOMINANT VOOR LIVE TV-KIJKEN Vorig jaar december concludeerde Screenforce

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Kinderdagverblijf, familie, vrienden, gezelligheid, sporten, creatief bezig zijn, oppassen, kinderen, technologie.

Kinderdagverblijf, familie, vrienden, gezelligheid, sporten, creatief bezig zijn, oppassen, kinderen, technologie. Onderzoek Interview 1 Geslacht: Vrouw Leeftijd: 20 jaar Beroep: begeleider op kinderdagverblijf Smartphone: HTC XL Interview vragen algemeen Zo ja, van welk merk en wat voor abonnement heb je (zegt iets

Nadere informatie

De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011

De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011 De Popularisering van het Internet in Nederland Trendrapport Internetgebruik 2011 Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie Trendrapport Computer en Internetgebruik 2010

Nadere informatie

Smartphonegebruik in de auto

Smartphonegebruik in de auto Samenvatting Onderzoeksrapport Smartphonegebruik in de auto Juli 2014 1 Onderzoeksopzet Methode Doelgroep: beginnende bestuurders auto in de leeftijd 17 tot en met 34 jaar; Doelgroep is afgezet tegenover

Nadere informatie

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel Share the fun: uw kind en nieuwe media ONDERWERPEN: INTERNET: Social media Wat is het en hoe wordt het gebruikt

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

7 oktober Onderzoek: 10 jaar smartphone

7 oktober Onderzoek: 10 jaar smartphone 7 oktober 2017 Onderzoek: 10 jaar smartphone Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Profiel van informatiezoekers

Profiel van informatiezoekers Profiel van informatiezoekers Kritisch denken Ik ben iemand die de dingen altijd in vraag stelt 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% Ik ben iemand die alles snel gelooft 0% 25% 50% 75% 100% Grondig lezen Ik lees

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven we op basis van websurveys onder leraren, en de rol van sociale media (Facebook, Hyves, Twitter, Linkedin) 6 en

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

Extra Maak een Twitter zoekprofiel

Extra Maak een Twitter zoekprofiel Extra Maak een Twitter zoekprofiel De youtube links in deze workshop zijn openbare youtube video s en kunnen misschien niet meer werken als de eigenaar de video heeft verwijderd. De verdere inhoud van

Nadere informatie

Wil jij minderen met social media?

Wil jij minderen met social media? Wil jij minderen met social media? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2016 Hulpboekje social media 1 Hoe sociaal zijn social media eigenlijk? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt op social media.

Nadere informatie

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc Pedl Campagne Plan Arnoud Ching Wai Hirad Luc Ivo INHOUDSOPGAVE inleiding 1 2 ons concept wie we zijn 3 4 kanalen analyse 5 6 strategieën doelstellingen 7 1 INLEIDING Onvoldoende beweging Onvoldoende lichamelijke

Nadere informatie

Checklist website bouwen

Checklist website bouwen Checklist website bouwen Je wilt een website voor je bedrijf. Of de bestaande website veranderen. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht van je. Er zijn veel mogelijkheden en je moet in het proces

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk!

Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk! Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk! In onze vorige Zing In hebben we het gehad over de druk die op jonge mensen wordt gelegd, op de vaak hoge eisen die we aan hen stellen. Maar niemand is

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

OUDERVOORLICHTING Riskante Gewoontes. mijn ouders mogen trots op mij zijn. Ik ben verslaafd aan twitter, en niet aan drugs.

OUDERVOORLICHTING Riskante Gewoontes. mijn ouders mogen trots op mij zijn. Ik ben verslaafd aan twitter, en niet aan drugs. OUDERVOORLICHTING Riskante Gewoontes mijn ouders mogen trots op mij zijn. Ik ben verslaafd aan twitter, en niet aan drugs. Vroegsignalering en geïndiceerde preventie Voormalige afdeling preventie Advies,

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Snuffel Workshop Apps / Tools. Door: Pieter Vorstenbosch & Luuk Burgers

Snuffel Workshop Apps / Tools. Door: Pieter Vorstenbosch & Luuk Burgers Snuffel Workshop Apps / Tools Door: Pieter Vorstenbosch & Luuk Burgers Leerdoelen Ø Activeren Voorkennis Ø Aanscherpen leervragen Ø Brainstormen Ø Leerinteractie Ø Toetsing Ø Instructie buiten de les Ø

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Social media voor ouderen? 2 S o c i a l e n e t w e r k e n Communicatie tussen mensen, bedrijven en organisaties in een online

Nadere informatie

De resultaten van een online campagne

De resultaten van een online campagne De resultaten van een online campagne Het einde nadert voor de wedstrijd van Gentse Ondernemer van het jaar, de mogelijkheid tot stemmen is reeds afgelopen. Deze voorbije aantal weken heeft Rgbscape dan

Nadere informatie

Professional Skills, Opdracht samenwerken. Teake Kastelein, Hanze hogeschool Groningen Industrieel Product Ontwerpen

Professional Skills, Opdracht samenwerken. Teake Kastelein, Hanze hogeschool Groningen Industrieel Product Ontwerpen 15 Professional Skills, Opdracht samenwerken Teake Kastelein, 348344 Hanze hogeschool Groningen Industrieel Product Ontwerpen Behoeftes _ Ambities Mijn ambitieniveau ligt dit jaar erg hoog. Omdat ik geen

Nadere informatie

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs!

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Informatie avond over mediawijsheid/sociale media op school Media zijn voor kinderen en jongeren de gewoonste zaak van de wereld. Ze nemen informatie

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Handleiding. Ouderportaal. CBS De Lichtbaak

Handleiding. Ouderportaal. CBS De Lichtbaak Handleiding Ouderportaal CBS De Lichtbaak 1 Handleiding Ouderportaal - Versie 24-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 5 Wachtwoord wijzigen... 6 Uitleg menu ouderportaal...

Nadere informatie

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs Maart 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk

Nadere informatie

Handleiding Facebook Hulst Online

Handleiding Facebook Hulst Online Handleiding Facebook Hulst Online Door Elodie Kint en Willem Menting 1 Stijl Het doel van de Facebookpagina Hulst Online is om nieuwe bezoekers naar Hulst te trekken. Op de pagina willen we laten zien

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Social Media. Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder

Social Media. Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder Social Media Presentatie verzorgd door de ouderraad, leerlingenraad, het team en een ouder DOEL VAN VANAVOND: Een kennismaking met sociale/nieuwe media welke sociale media gebruiken leerlingen veel en

Nadere informatie

Lesbrief verslaving aan games of sociale media

Lesbrief verslaving aan games of sociale media Lesbrief verslaving aan games of sociale media Tijd: 45 55 minuten Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Introduceer het onderwerp kort: gamen en actief zijn op sociale media zijn superleuk. Hoe komt dat eigenlijk?

Nadere informatie

In bezit van een mobiel

In bezit van een mobiel Resultaten onderzoek Marie Montessori Op vrijdag 21 september 2012 zijn Floor en Steven naar bassischool Marie Montessori geweest om een onderzoek uit te voeren. Het onderzoek hebben we uitgevoerd onder

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Inzet van social media

Inzet van social media Inzet van social media bij de Nederlandse ziekenhuizen 2011 Anne van der Heyden De social media 11,5 unieke gebruikers 2011 De Burger 7,3 miljoen 2011 De Burger 6,9 miljoen 2011 De Burger 3,3 miljoen 2011

Nadere informatie

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN 1. INLEIDING In dit rapport staan de bevindingen van het onderzoek van Kentaa (voorheen en nader te noemen Mobillion) naar het gebruik van het actieplatform igive

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag. Onderzoek Sexting 7 april 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 26 februari tot en met 9 maart 2015 deden 1852 jongeren mee, waaronder 961 middelbare scholieren. De uitslag is

Nadere informatie

Werkmans en Social Media

Werkmans en Social Media Werkmans en Social Media Handleiding aanmelden social media, 2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 2 Aanmelden LinkedIn... 3 Aanmelden Twitter... 7 Aanmelden Facebook... 9 1 VOORWOORD Voor u ligt de handleiding

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders

Resultaten enquête. Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders Resultaten enquête Schriftelijke en mondelinge communicatie van Basisschool de Gansbeek naar ouders 1. Inleiding Naar aanleiding van de enquête die is gehouden onder de ouders van Basisschool de Gansbeek

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

Handleiding jouw digitale visitekaartje

Handleiding jouw digitale visitekaartje Het digitale visitekaartje Deel contact Bewaar in adresboek Martin Peters Concept en strategie M +31 (0)6 512 12 161 E martin@bizzerd.com T +31 (0)88 227 22 22 Rembrandtlaan 24 3723 BJ Bilthoven www.bizzerd.com

Nadere informatie

WhatsApp Direct contact met je klant

WhatsApp Direct contact met je klant 1 WhatsApp Direct contact met je klant 2 Inhoudsopgave 03 Inleiding 04 Benut de mogelijkheden van multimedia 05 Gebruik verzendlijsten 06 De ongeschreven regels van WhatsApp 07 Waarom dit whitepaper van

Nadere informatie

Wat voor een invloed hebben mobiele netwerkapplicaties op je sociale leven? Nicol Knipping Format: Essay Docent: Michiel Rovers

Wat voor een invloed hebben mobiele netwerkapplicaties op je sociale leven? Nicol Knipping Format: Essay Docent: Michiel Rovers Wat voor een invloed hebben mobiele netwerkapplicaties op je sociale leven? Nicol Knipping Format: Essay Docent: Michiel Rovers Inleiding Sinds een jaartje heb ik een smartphone. Dit heeft invloed op mijn

Nadere informatie

Museumbezoek onder Studenten

Museumbezoek onder Studenten Museumbezoek onder Studenten Ontwerprapport CMD-Project Jelle Clignet CMD2B 1108174 Inhoudsopgave Inleiding 2 Concept 3 Beschrijving van het concept 3 Applicatie 3 Ondersteunende middelen 3 Middelen 4

Nadere informatie

Onderzoek naar gedrag van consumenten betreft online en offline communicatie

Onderzoek naar gedrag van consumenten betreft online en offline communicatie 2010 Onderzoek naar gedrag van consumenten betreft online en offline communicatie Opdrachtgever: di più bv Lange haven 107 3111 CD Schiedam Tel.: 010 3000 170 E mail: info@di piu.nl Web: www.di piu.nl

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Bescherm je foto s met een watermerk

Bescherm je foto s met een watermerk Bescherm je foto s met een watermerk Het is vervelend wanneer een ander met je foto's aan de haal gaat. Je steekt er niet alleen tijd en moeite in maar ook wettelijk heb je rechten over je eigen foto's.

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

HIDDEN TREASURES. Patronen zichtbaar maken. Naam: Klas:

HIDDEN TREASURES. Patronen zichtbaar maken. Naam: Klas: Patronen zichtbaar maken Naam: Klas: Kunst en media: Zoek een verborgen patroon op het internet en maak hier een artistiek product van Consulate of Google Jeroen van Loon Kill Your Darlings In deze lessenserie

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

1. Wat voor werk wil ik doen?

1. Wat voor werk wil ik doen? Studiewijzer 1 Verken jezelf Het kiezen van een studie begint bij kijken naar jezelf. Als je studie aansluit op je eigenschappen en je interesses, dan zit je daar straks beter op je plek. De onderstaande

Nadere informatie

Werkbladen Groep 7 & 8

Werkbladen Groep 7 & 8 Werkbladen Groep 7 & 8 H1: Werkblad Sociale media Weet jij wat sociale media zijn? Zoek op internet wat je kunt vinden over sociale media. Bekijk onderstaande logo s en omcirkel de logo s waarvan jij denkt

Nadere informatie

TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3

TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3 TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3 De cijfers in de volgende tabellen hebben enkel betrekking op de Belgen (12+) met internet en zijn dus niet representatief voor de gehele Belgische bevolking. In Tabel

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Hoe maak ik een Facebookpagina voor mijn bedrijf?

Hoe maak ik een Facebookpagina voor mijn bedrijf? ! Hoe maak ik een Facebookpagina voor mijn bedrijf? Inleiding Tegenwoordig hebben veel bedrijven een eigen Facebookpagina. Waarom? Facebook is een groeiend social media. Het heeft nu over de hele wereld

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

E V E N V O O R S T E L LE N: Pel van Hattum Gezondheidsbevorderaar

E V E N V O O R S T E L LE N: Pel van Hattum Gezondheidsbevorderaar P R O G R A M MA 20:05 theater: alcohol 20:40 pauze met beurs 21:10 theater: sociale media 22:00 afsluiten E V E N V O O R S T E L LE N: Pel van Hattum Gezondheidsbevorderaar P R O G R A M MA Roken en

Nadere informatie

Versie 1 juni Mediaprotocol

Versie 1 juni Mediaprotocol Mediaprotocol Document voor ouders/verzorgers en personeel Inhoudsopgave Doel van dit mediaprotocol blz. 1 1 Uitgangspunten blz. 1 2 Afspraken blz. 1 2.1 gebruik van internet blz. 1 2.2 schoolwebsite blz.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS

RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS Beste leerlingen, Enkele maanden geleden namen jullie deel aan het Digiteens onderzoek over jongeren, media en de digitale wereld. Dit onderzoek ging uit van de School voor

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie 1 september 2014

Bedrijfsinformatie 1 september 2014 1 september 2014 Wie ben ik? Even voorstellen Mijn naam is Niek Scholtes, geboren op 29 april 1986 in Den Haag. In 2009 heb ik mijn HBO studie Human Technology afgerond aan de Haagse Hogeschool. Human

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Sint Corneliusschool Venhorst I.s.m. Jackey Meeng en Jorieke Vierwinden Politie Veghel

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Sint Corneliusschool Venhorst I.s.m. Jackey Meeng en Jorieke Vierwinden Politie Veghel Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Sint Corneliusschool Venhorst I.s.m. Jackey Meeng en Jorieke Vierwinden Politie Veghel Share the fun: uw kind en nieuwe media ONDERWERPEN:

Nadere informatie