Vroegdetectie CGG Waas en Dender

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vroegdetectie CGG Waas en Dender"

Transcriptie

1 Vroegdetectie CGG Waas en Dender

2 DELTA VROEGINTERVENTIE

3 Vroeginterventie vormt een belangrijke brug tussen preventie en hulpverlening. Het heeft tot doel middelengebruik zo vroeg mogelijk te identificeren en de jongere te motiveren tot gedragsverandering en zelfreflectie. Op die manier wil het de risico s, verbonden aan het verder zetten van het gebruikspatroon, reduceren.

4 Doelgroep Jongeren en jongvolwassenen tussen 12 en 25 jaar Experimenteel of regelmatig gebruik Exclusiecriteria Psychiatrische problematiek Drugspecifieke opname in verleden Suïcidaliteit => Doorverwijzing naar hulpverlening

5 Welke middelen? Zowel legale als illegale middelen: Alcohol Medicijnen Cocaïne Cannabis Amfetamines (speed) LSD Paddo s + Gamen en gokken

6 Aanbod Individueel aanbod: 5 tot 7 sessies Groepsaanbod: 4 sessies + infoavond ouders Ouderaanbod (individueel) Tijdens het intake - en evaluatiegesprek worden ouder(s)/begeleider betrokken.

7 Inhoud van de sessies Bespreking van de verschillende levensdomeinen van de jongere (vrije tijd, gezin, school, werk, vrienden, ) Het gebruik in kaart brengen (voor-en nadelen, reden, functie, ) Verschaffen van productinformatie Bespreken van toekomstperspectieven Nagaan van mogelijke alternatieven voor gebruik

8 Feedback 1. De verwijzer stelt het aanbod aan de jongere voor 2. De jongere (zijn ouders)/verwijzer neemt zelf contact op met de VI werker 3. De jongere krijgt binnen de twee weken een afspraak 4. Mits toestemming van de jongere wordt na het intake en evaluatiegesprek het feedbackformulier ondertekend opgestuurd naar de verwijzer

9 Vroeginterventie Jongeren tussen 12 en 25 jaar Experimenteel/regelmatig gebruik Beperkt programma Gratis Geen wachtlijsten Hulpverlening Jongeren en volwassenen Problematisch gebruik/verslaving Therapie (langdurig) 11 euro (tenzij verminderd tarief) Wachtlijsten mogelijk Indien er twijfel is: geen probleem. Er is een nauwe samenwerking tussen vroeginterventie en hulpverlening. Na het intakegesprek zal nagegaan worden waar de jongere het best thuis hoort.

10 Contactgegevens Regio Dendermonde Koning Albertstraat Dendermonde 078/ of 0471/ Regio Sint-Niklaas Grote Peperstraat Sint-Niklaas 078/ of 0471/

11 5. VDIP Vroege Detectie en Interventie bij Psychiatrische (psychotische) problemen

12 Een VDIP-team is. Een multidisciplinair samengesteld team Werkende vanuit de tweede lijn (CGG) Een expertiseteam rond het vroegtijdig en ambulant opsporen en behandelen van psychotische klachten en/of een ernstige stemmingsstoornis. Samengesteld uit medewerkers van verschillende regionale partners.

13 VDIP richt zich tot. jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 35 jaar woonachtig in de regio Waas en Dender met een Ultra Hoog Risico op de ontwikkeling van een psychose. OF die een eerste psychose doormaken of doorgemaakt hebben. OF die een ernstige stemmingsstoornis (bipolair) hebben.en hun directe omgeving

14 UHR Ultra Hoog Risico op een psychose Geringe (soms vage) positieve symptomen zoals: ongewone gedachten lichte achterdocht veranderingen in de zintuiglijke waarneming Grootheidsideeën ongeorganiseerd spreken kunnen een voorbode zijn van de ontwikkeling van een psychose. VDIP wil deze klachten in kaart brengen en trachten om vroegtijdig oplossingen te bieden om zo het risico op psychose te verminderen (Preventie van psychotische decompensatie)

15 Detectie van UHR d.m.v. checklist De familie is bezorgd 1 Overmatig alcoholgebruik 1 Druggebruik (ook cannabis) 1 Ruziën met familie en vrienden 1 Meer tijd alleen doorbrengen 1-1 PUNT ELK - Slaapproblemen 2 Weinig eetlust 2 Depressieve stemming 2 Slechte concentratie 2 Rusteloos 2 Gespannen of nerveus 2 Minder plezier beleven aan de dingen. 2-2 PUNTEN - Het gevoel dat mensen je bekijken 3 ** Dingen voelen of horen die anderen niet kunnen voelen of horen - 3 PUNTEN - 3 **

16 Betrekkingsideeën 5 ** Bizarre overtuigingen 5 ** Bizarre manier van denken of spreken Ongepaste gevoelsuiting 5 5 Bizar gedrag of voorkomen Psychose bij familielid (eerste graad) plus verhoogde stress of achteruitgang in functioneren - 5 PUNTEN ELK ** Bij minstens 20 punten of minstens 1 **item (ook indien < dan 20 punten) OVERWEEG DAN VERWIJZING NAAR EEN VDIP-TEAM VOOR VERDERE OPVOLGING EN DIAGNOSTIEK.

17 Eerste psychose/ bipolaire problematiek (of de nasleep ervan) Bij jonge mensen met een eerste psychose/manische fase, willen we lijdensdruk verminderen ondersteuning bieden op problematische levensdomeinen medicamenteuze ondersteuning en psychiatrische behandeling bieden psycho-educatie aanbieden (Herstelgericht werken op de verschillende levensdomeinen) Jonge mensen, in de nasleep van een eerste psychose/manische fase Opvolging en monitoring van de evolutie opvolging therapietrouw stress reduceren door probleemoplossend werken (Hervalpreventie als hoofddoel)

18 Fasen in de opvolging Intakegesprek: door coördinator en outreachend medewerker op de plaats die de cliënt verkiest. Assessmentfase: Diagnostisch werk en inventarisatie hulpvragen - Duur: 2 maanden - Minimum 6 face-to-face contacten - Evidence-based werk - Psychiatrische consultatie mogelijk De assessmentfase wordt afgesloten met een uitgebreide teambespreking, beslissing tot inclusie/doorverwijzing en voorstelling behandelplan.

19 Begeleidings- en behandelingsfase: - Maximum duur: 3 jaar - Vraaggestuurde begeleiding/behandeling - Zorgverantwoordelijke VDIP-medewerker - Voltallige team bij crisis (FACT-principe) - Medisch-psychiatrische supervisie: VDIP- artsen Follow-up: (indien geen doorverwijzing naar langdurige zorg) - Maandelijks contact met zorgverantwoordelijke VDIP - Opvolging evolutie en hervalpreventie - Op de wijze de cliënt verkiest (telefonisch, , ) - Heropstart VDIP-interventie bij dreigend herval of doorverwijzing langdurige zorg.

20 Watch-and-wait: Aanbod voor niet of moeilijk te motiveren cliënten - Zeer laagdrempelige vorm van opvolging - 1 contact per maand - Band maken met cliënt - stimuleren en motiveren tot intensievere opvolging Andere opdrachten van het VDIP-team: - Ondersteuning bieden en advies geven aan de directe omgeving van de cliënt waar nodig. - Deskundigheidsbevordering bewerkstelligen binnen de eerste en tweede lijn - Adviesfunctie voor hulpverleners en artsen

21 Begeleidings- en Behandelingstraject Intakegesprek (peilen naar risico /motivatie) Indien geen motivatie: Watch-and--Wait UHR/psychose/manie andere hulpvraag/problematiek Opstarten Assessment (2maanden) gepaste doorverwijzing realiseren UHR/psychose/manie geen UHR/psychose/manie Behandeling/begeleiding (max. 3 jaar) follow-upfase of doorverwijzing

22 VDIP visie Spaarzame zorg: niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk. Empowerment: maximaal beroep doen op de mogelijkheden en eigen kracht van de cliënt Inclusie gefocust Laagdrempelige werkwijze: cliënt bepaalt mee de hoedanigheden van het onderlinge engagement naar tijd, plaats, frequentie en inhoud van de behandeling. Vraaggestuurd werken: hulpvraag cliënt staat centraal Destigmatiserend en normaliserend: informeren van cliënt en omgeving en de bredere maatschappelijke context. Aanklampende zorg: wanneer cliënt dreigt af te haken, probeert het team hem/haar te motiveren om verder te gaan met behandeling/begeleiding.

23 VDIP Teamsamenstelling Peleman Bart: Bachelor in de toegepaste Psychologie voltijds gedetacheerd vanuit PC Sint-Hiëronymus Projectcoördinator/outreachend medewerker De Kegel Dorien: Bachelor Maatschappelijk Werk voltijds gedetacheerd vanuit APZ Sint-Lucia outreachend medewerkster Wauters Ilse: Master in de klinische Psychologie/gedragstherapeute 8 uur gedetacheerd vanuit CGG Waas en Dender gedragstherapeute/outreachend medewerkster

24 Kim Van Draege Master in de klinische Psychologie 30,20 u gedetacheerd vanuit CGG Waas en Dender outreachend medewerkster Zita De Bruycker Bachelor Maatschappelijk Werk 16u gedetacheerd vanuit CGG Waas en Dender Outreachend medewerkster Dr. De Bruyne Stephan psychiater,2 uur verbonden aan het VDIP-project Dr. Jordaens Katrien Psychiater, 2 uur verbonden aan het VDIP-project

25 Contactgegevens Adres: Grote Peperstraat Sint-Niklaas Telefoon: 0474/ adres: Website:

26 VDIP-partners

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk

Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming en verbinding binnen een zorgnetwerk - het project 107 in de zorgregio s Antwerpen en Mortsel- 18 november 2011 Inhoudstafel: 1. Toelichting

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie)

Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie) Richtlijn Screening, assessment en behandeling van jongeren met drugmisbruik (herziening van de finale versie) Namens de ADAPTE-youth project groep Auteurs: Trudy Bekkering, Karen Smets, Martine Goossens,

Nadere informatie

PRIT. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken

PRIT. Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken PRIT Pittem Roeselare Izegem Tielt Psychiatrie Reconversie Integratie Thuismilieu Naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken Voorwoord De oproep van

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Déclick Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Informatie voor

Nadere informatie

Wie doet wat in de eerstelijns-ggz?

Wie doet wat in de eerstelijns-ggz? Wie doet wat in de eerstelijns-ggz? De samenwerking binnen de eerstelijns-ggz huisartsen, het algemeen maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen moet en kan

Nadere informatie

Bibliotherapie bij depressieve klachten

Bibliotherapie bij depressieve klachten Godelief Willemse Ineke Voordouw Pim Cuijpers Bibliotherapie bij depressieve klachten Gebaseerd op de cursus Omgaan met depressie Een handreiking voor begeleiders Trimbos-instituut, Utrecht, 2004 Colofon

Nadere informatie

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie

Nadere informatie

Activiteiten speciaal voor jongeren

Activiteiten speciaal voor jongeren en speciaal voor jongeren 3.7 Zorgadviesteams Consultatie van het zorgadviesteam (ZAT) aan ROC s en instellingen voor voortgezet onderwijs. De zorgadviesteams werken op ROC s en het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Projectvoorstel in het kader van de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 0. Inleiding...

Nadere informatie

Alcohol en andere drugs

Alcohol en andere drugs Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Alcohol en andere drugs Wat met alcohol- en andere drugproblemen bij cliënten in OCMW en CAW? Colofon Auteur

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

ggz- en verslavingspreventie

ggz- en verslavingspreventie productcatalogus ggz- en verslavingspreventie Productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u de productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie aan. Wij zijn trots

Nadere informatie

Familie in de langdurige GGz deel 2: Betrokkenheid in (F)ACT

Familie in de langdurige GGz deel 2: Betrokkenheid in (F)ACT Nicole van Erp, Caroline Place, Harry Michon Familie in de langdurige GGz deel 2: Betrokkenheid in (F)ACT Publicatie Monitor langdurige GGz Nicole van Erp Caroline Place Harry Michon Familie in de langdurige

Nadere informatie

De Novadic-Kentron Groep. Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG

De Novadic-Kentron Groep. Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG De Novadic-Kentron Groep Leefstijl en preventie, verslavingszorg en maatschappelijke steun NET WERK V O OR V ERSL A V INGSZORG Welke rol spelen genotmiddelen in úw leven? Een kop koffie of thee, een wijntje

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LVB en verslaving december 2012

NIEUWSBRIEF LVB en verslaving december 2012 NIEUWSBRIEF LVB en verslaving december 2012 Verbeterproject LVB en verslaving Gebruik van alcohol en drugs kan tot problemen leiden. Dat geldt nog sterker voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Nadere informatie

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst)

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Programma Timing 9u00-9u15 9u15-10u15 10u15-10u30 10u30-11u30 11u30 Inhoud Verwelkoming Workshop deel I Pauze Workshop deel II Broodjesmaaltijd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. DAGG vzw. Werkgebied DAGG vzw. Werking DAGG vzw. Het centrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

JAARVERSLAG 2013. DAGG vzw. Werkgebied DAGG vzw. Werking DAGG vzw. Het centrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap. JAARVERSLAG 2013 DAGG is volop aan het werk met de verbetering van haar infrastructuur. De nieuwbouw in Lommel zal eind dit jaar klaar zijn en in St. Truiden werd, na lang zoeken, een locatie gevonden

Nadere informatie

dossier vroeginterventie

dossier vroeginterventie V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel dossier vroeginterventie Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02 423 03 34 vad@vad.be

Nadere informatie

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen?

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen? ABSTRACT WAT ZIJN DE NODEN VAN MANTELZORGERS VAN PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN EN HOE KAN DE HUISARTS AAN DEZE NODEN TEGEMOET KOMEN? EEN KWALITATIEF ONDERZOEK AAN DE HAND VAN SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS.

Nadere informatie

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Ontwerptekst ten behoeve van de discussie voor de Denkdag Hervorming van de Geestelijke

Nadere informatie

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende werksoorten binnen de alcohol- en drughulpverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende werksoorten binnen de alcohol- en drughulpverlening. WEGWIJS IN DE DRUGHULPVERLENING Mensen die er niet in slagen hun middelengebruik onder controle te krijgen, kunnen een beroep doen op een gevarieerd zorg- en hulpaanbod. De welzijns- en gezondheidssector

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien

Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273. Mensen Kansen Groeien Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent België-Belgique P.B. 9099 Gent X BC10273 Afgiftekantoor 9099 GENT X P509261 Het drukken van dit magazine wordt ons gratis

Nadere informatie

therapeutische interventies via internet, genaamd e -mental health, zou mogelijks

therapeutische interventies via internet, genaamd e -mental health, zou mogelijks 1 Dankwoord Eerst en vooral willen wij graag een woord van dank richten aan iedereen die ons heeft bijgestaan in het tot stand brengen van deze masterproef: Om te beginnen zouden we Professor Chantal Van

Nadere informatie

Zorgprogramma s. Mutsaersstichting september 2013

Zorgprogramma s. Mutsaersstichting september 2013 Zorgprogramma s Mutsaersstichting september 2013 Onder eindredactie van: Regiegroep Zorgprogrammering, -logistiek en ICT Perpe Eijkman, Heleen Govers, Ton van der Schaft, Paul Termaat en Inge Vogels Copyright

Nadere informatie

Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008

Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008 Sint-Niklaas, december 2008 Lokaal drugbeleidsplan stand van zaken in 2008 Vervolg op de Lokale vertaling van de federale beleidsnota drugs (december 2003) Synthesenota Overzicht van de beschikbare gegevens

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie