Oudervragenlijst. Invullen tot 24 april!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oudervragenlijst. Invullen tot 24 april!"

Transcriptie

1 1 17 april 2015

2 Explosie Tijdens het weersbericht in het acht uur journaal van vorige week zei Peter Jan Munneke (weerman bij de NOS) dat de natuur op exploderen staat. Exploderen!, dat klinkt nogal heftig. Hiermee bedoelde hij dat de bomen, planten en bloemen volop in de knop staan en er langzaam een lichtgroene waas rondom de takken ontstaat. Wanneer de temperatuur het toelaat en de zon krachtig genoeg is, zullen deze knoppen open knappen en zal er een explosie van groen, roze en geel in de natuur te zien zijn. Het lijkt haast alsof je praat over een bom die op scherp staat en bij de juiste ontbrandingstemperatuur en andere omgevingsfactoren zal afgaan. Dit is de tijd van het jaar dat onze Schepper altijd uitpakt. Hij laat zijn creaties in de natuur in het voorjaar altijd schitteren op z n best. Een periode waarin het eigenlijk niet zo moeilijk is om onder de indruk te raken van Zijn grootheid in de vorm van nieuw leven. Hij tooit de bomen en planten met kleurige en geurige bloemen. Wat een versiering! Wat zal het straks een explosie zijn wanneer Hij zijn nieuwe hemel en aarde voltooid. De manier waarop God dan zal uitpakken zal vele malen groter zijn dan wij ons nu binnen onze beperking in verbeeldingsvermogen kunnen voorstellen. Het zal zelfs onze fantasie ver te boven gaan. We leven nu in een tijd van heftige onrust. God lijkt soms ver te zoeken. We slaan een krant open of volgen de beelden op tv en de nare berichten slaan ons om de oren. De tegenwoordigheid en de schepping trilt het uit. Misschien wel bijna tot ontbrandingspunt. Zal Zijn Koninkrijk op exploderen staan? Klaar om te beginnen? We kijken hier vaak naar uit. Vooral wanneer we te maken hebben met tegenslagen, sterfgevallen of ziekte. Dan trilt ook ons eigen leven het soms uit en smachten we naar die explosie van een nieuwe wereld. Nu mogen we alvast een kleine testexplosie in zijn natuur proeven en ervaren. Het voorjaar is een generale voor dat wat komen gaat. Vooral in deze dagen met haast zomerse temperaturen mogen we genieten van Zijn overweldigende grootheid in de natuur. Vragenlijst Ouders 2015 Denkt u aan de Oudervragenlijst 2015? Hiervoor heeft u in de afgelopen week een herinnering ontvangen. Voor de duidelijkheid, is de vragenlijst alleen bedoeld voor ouders met schoolgaande kinderen. Zij hebben hiervoor een mail met link ontvangen. We stellen u deelname zeer op prijs. De vragenlijst staat nog open tot vrijdag 24 april a.s. Oudervragenlijst Invullen tot 24 april! Stagiaire Onderwijsassistent In het volgende schooljaar komt Ruben Korterink stagelopen bij ons op school. Ruben volgt de opleiding voor onderwijsassistent op het Menso Alting-college. Hij is derdejaars student en daardoor bezig met zijn laatste opleidingsjaar. Ruben komt twee hele dagen en twee ochtenden stagelopen bij ons op school. Deze stageperiode zal ongeveer het gehele jaar duren. Ruben assisteert tijdens de lessen of begeleid kleine groepjes kinderen bij het zelfstandig werken in diverse klassen. 2

3 Identiteitsdocument Vorig jaar hebben we samen met u als ouder een start gemaakt in de herijking van de Gereformeerde waarden op onze school. Hieruit zijn de Schoolwaarden ontstaan welke u al veelvuldig heeft meegekregen (zie ook ons website). In de afgelopen periode heeft het team samen met de schoolraad nagedacht over hoe we deze waarden en daarmee de (levensbeschouwelijke) identiteit op onze basisschool kunnen borgen. Daarbij moet meteen de opmerking gemaakt worden dat waarden op het gebied van identiteit eigenlijk niet (alleen) zijn te vatten en te borgen in een papieren document. Daarmee zou je ze tekortdoen. Deze waarden worden juist geborgd door dat wat je in alle elementen van de school iedere dag terug wilt zien. In onderwijsvisie, in gedrag, in omgang en houding. Het is een way of life. Toch hebben we geprobeerd om onze identiteit in een aantal documenten te vatten en vorm te geven. We hebben hier als het ware beleid op gemaakt. Hieruit is de conceptversie van een Identiteitsdocument ontstaan. We zijn een Gereformeerde basisschool en daarmee een bijzondere school. Omdat we hier erg zuinig op zijn, willen we met alle ouders bij de schoolkeuze voor hun zoon of dochter hetzelfde, eenduidige en door iedereen gedragen vertrekpunt markeren. We willen samen met u als ouder (wanneer u voor De Wegwijzer kiest) bespreken en verklaren wat we van elkaar mogen verwachten en waar u de school en wij u als ouder op mogen aanspreken. Daarmee proberen we die identiteit, waar we zo zuinig op zijn, te bewaken. Dit willen we vastleggen door de ondertekening van een verklaring door alle partijen. Op de geplande ouderavond van 10 maart wilden we tijdens een deel van deze avond dit document met u delen, en uw mening en respons hierop vragen. Helaas is deze avond niet doorgegaan en verplaatst naar een later tijdstip. Omdat we de periode waarin we samen met u dit proces in identiteitsontwikkeling willen markeren, hebben we een nieuwe datum voor een ( kleine ) ouderavond gepland. Het zogenaamde Identiteitsdocument, waaronder nieuwe ouders (bij aanmelding) hun handtekening zetten, willen we eerst met u delen en afstemmen alvorens we dit aan nieuwe ouders voorleggen. Het is namelijk een eindproduct van de school én van u als ouder. Binnenkort wordt het document aan alle ouders verstrekt en op een plenair moment willen we het Identiteitsdocument toelichten en vastleggen. Tijdens dit moment willen we ook uw reacties meenemen. Dit betekent dat er een kleinschalige ouderavond wordt belegd, waarin dit onderwerp centraal staat en we zoveel mogelijk ouders willen vragen hierop input te leveren. De datum waarop deze avond staat gepland is op dinsdag 19 mei ( uur). We hopen en rekenen op uw komst en bijdrage tijdens deze avond. Wanneer het document binnenkort wordt verstrekt aan de ouders, wordt er ook een toelichting meegegeven als voorbereiding op de ouderavond en dat wat we van u vragen. Ouderavond Dinsdag 19 mei ( uur) Tot de 19 e! 3

4 Avond4Daagse In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we de organisatie van de Avond4Daagse dit jaar wordt gecoördineerd door Jan Pieter Drijfhout en Geert Zweers. We zijn erg blij dat deze twee vader zich dit jaar willen inzetten voor de organisatie. Omdat de Avond4Daagse in de week van 8 tot 11 juni wordt gehouden, start nu alvast de eerste aanzet in de informatieverstrekking. In het laatste deel van deze nieuwsbrief treft u een informatiebrief namens de beide heren, waarin u wordt geïnformeerd over de praktische zaken rondom de wandeltocht. De coördinatoren maken dit jaar gebruik van een eigen Avond4Daagse- adres, welke wordt gebruikt voor verdere correspondentie. Deze kunt u alvast noteren. Het adres is: Morgen ontvangt u per mail een brief (met een bijbehorende link), met verdere informatie en instructies rondom de aanmeldingen van de leerlingen. Het kindplan 2.0 Op vrijdag 17 april wordt voor de tweede maal het Kindplan meegegeven aan de leerlingen in de bovenbouw. In de afgelopen periode hebben de leerkrachten samen met de kinderen de zogenaamde kind-gesprekken gehouden, waarin weer doelen worden gesteld voor de periode die nog voor ons ligt. Bijgesloten in het nieuwe mapje zit ook ditmaal weer een feedbackformulier, waarop uw reactie wordt gevraagd. In de vorige periode hebben we niet van alle ouders een (inhoudelijke) reactie ontvangen en sommige feedbackformulieren waren leeggelaten. We willen u dit keer nadrukkelijk vragen om een reactie. Dit omdat afstemming en uw aanvulling op de gemaakte plannen van wezenlijk belang zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Alvast bedankt. Schoolvoetbal De jongens en meisjes van groep 7 en 8 hebben de schoolvoetbaltoernooien weer achter de rug. Op de website is hiervan al een korte verslaglegging gedaan. We mogen terugzien op twee geslaagde toernooien, waarbij we nogmaals willen zeggen dat we erg trots zijn op het behaalde resultaat van het meisjesteam. Maar het genieten en het sportieve plezier waren grootste aandeelhouder in het welslagen van beide toernooien. Aanvullend willen we John en zijn trainer assistenten bedanken voor hun inzet in de voorbereiding op en begeleiding tijdens beide toernooien. Op woensdag 27 mei wordt er ook weer een Zevenster-voetbaltoernooi gehouden. Hieraan willen we met beide teams meedoen en strijden met de andere scholen binnen onze vereniging. Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie. Zevenster schoolvoetbal woensdag 27 mei ( uur) Vrije dag kleuters (reminder) De kleuters hebben op dinsdag 26 mei (de dag na Pinksteren) een extra vrije dag. Op deze dag gaan de andere groepen op schoolreisje. Dit ter herinnering voor in uw agenda. Extra vrije dag kleuters dinsdag 26 mei ( uur) 4

5 Koningsspelen Op vrijdag 24 april worden weer de jaarlijkse Koningsspelen georganiseerd bij ons op school. Hierin heeft oudercommissie een grote uitvoerende rol. We hebben er weer erg veel zin en hopen op zonnig voorjaarsweer tijdens de sportactiviteiten deze dag. We starten s ochtends in alle groepen met een Koningsontbijt. Dit ontbijt wordt dus in de eigen klas bij aanvang van de lestijd (08.25 uur) genuttigd. Om uur worden de Koningsspelen officieel op groot scherm geopend door Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander. Hierbij hoort een officieel lied met dans. Aansluitend starten de sportactiviteiten, welke zijn onderverdeeld in onderbouw- en bovenbouwactiviteiten. Tijdens het sporten is er een pauzemoment, waarbij er door de oudercommissie wordt gezorgd voor iets te drinken met wat lekkers. De bovenbouwleerlingen (groep 5 t/m 8) hebben tijdens het middagprogramma gewoon school. Voor een lekkere maaltijd tijdens de lunchpauze wordt er gezorgd. En wat dat is, dat is nog een verassing. Leren in Beeld-dag Donderdag 23 april staat er weer een Leren in Beeld-dag gepland. Dit is de laatste van dit seizoen. Afgelopen maandag heeft Fred Meijer ook onze school bezocht voor de video-interactie-begeleiding. Tijdens deze dag hebben we ingezoomd op de afronding en evaluatie van een lesactiviteit. Dit heet het zogenaamde nagesprek. Het afronden van een les is vaak de sluitpost in de planning tijdens een les en schiet er daardoor soms bij in. Maar we hebben aan de hand van de gemaakte videobeelden gezien en besproken dat juist het afstemmen van de (al dan niet) behaalde lesdoelen van wezenlijk belang zijn tijdens een lesactiviteit. Ook als betekenisvolle afsluiting voor kinderen. We hebben bij elkaar veel vormen van nagesprekken gezien en gedeeld. Volgende week tijdens de laatste Leren in Beeld-dag van dit seizoen wordt hier nogmaals op ingezoomd. Cito-eindtoets groep 8 Van dinsdag 21 tot donderdag 23 april wordt de jaarlijkse eindtoets in groep 8 afgenomen. Hiervoor is een speciale ruimte gereserveerd voor deze leerlingen. Bij de Korf is een vergaderruimte geboekt om de leerlingen alle rust en ruimte te geven in hun concentratie. De toets-momenten zijn tijdens de ochtend. Groep 7 en 8 worden dan uiteraard opgesplitst. Tijdens het middagprogramma zitten beide groepen weer gewoon samen in de klas. Wilt u ook thuis aandacht besteden aan de rust rondom de toetsperiode? Dan doelen we op het tijdig naar bed gaan en het eventueel bespreken van spanningen rondom de toets. Alvast heel veel succes aan de leerlingen van groep 8. Zet m op! Schoonmaakavond (andere datum) In eerste instantie stond er voor dit jaar nog een schoonmaakavond gepland op dinsdag 26 mei. Maar omdat dit de dag is waarop de kinderen van groep 3 t/m 8 op schoolreisje gaan, lijkt ons dit erg onpraktisch. Dit heeft ons doen besluiten om deze avond te verplaatsen naar een ander tijdstip. We willen de ouders die ditmaal aan de beurt zijn uitnodigen om bij te dragen aan de schoonmaakavond op maandag 1 juni. Ditmaal zijn de ouders aan de beurt die in januari niet hebben deelgenomen aan de schoonmaakavond. Een overzichtslijst met namen ontvangt u binnenkort. 5

6 Moederdagmarkt & MI-inloopavond (reminder) Donderdag 30 april staat er weer een MI-inloopavond gepland. Deze avond zal extra feestelijk worden omdat er dan ook een Moederdagmarkt georganiseerd wordt. De opbrengst van deze avond gaat naar het zendingsproject van onze school: Missie Bonaire. Voor deze avond willen we niet alleen de talenten van de kinderen inzetten, maar ook uw talent! Kunt u goed bakken, koken, knutselen of kunt u een andere bijdrage leveren aan de Moederdagmarkt? Wij zijn op zoek naar zoveel mogelijk leuke en lekkere producten voor de verkoop. Alle hulp is welkom! Wij horen het graag van u via of geef het door aan een van de TFC-leden. De MI-inloopavond/ Moederdagmarkt zal om 18:00 beginnen. Op school kunt u gezellig een hapje eten met de andere ouders. Graag tot dan! TFC Missie Bonaire: Adrianne Rook, Ietje v.d. Pol, Tijs en Geesje Huisman, Marleen Teunissen en Eline Akkerman Agenda Datum Activiteit apr. Cito-eindtoets groep 8 17 apr. KindPlan-2 (mee naar huis) 23 apr. Leren in Beeld-dag 24 apr. Koningsspelen 27 apr. Koningsdag (kinderen vrij) 30 apr. M.I.-inloopavond + Moederdagmarkt 4 t/m 15 mei Meivakantie 25 mei Tweede Pinksterdag 26 mei Schoolreisje groep 3 t/m 8 Groep 1 en 2 zijn die dag vrij! 27 mei Zevenster-voetbaltoernooi 1 jun. Start: Cito-toetsen ( afname E ) 1 jun. Schoonmaakavond 3 jun. Schoolreisje groep 1 en jun. Avond4Daagse 12 jun. Studiedag De Wegwijzer (leerlingen vrij) 19 jun. Rapport-2 (mee naar huis) Met vriendelijke groet, Werner Bouwmeester locatiedirecteur GBS De Wegwijzer Gasthuislaan MZ Steenwijk tel

7 Informatie Avondvierdaagse Geachte ouders/verzorgers, Gasthuislaan MZ Steenwijk tel Zoals ieder jaar zullen wij als school weer mee doen aan de Steenwijker Avondvierdaagse, die dit jaar voor de 62 e keer wordt gehouden! De wandeldagen zijn 8 tot 11 juni. Een link naar het inschrijfformulier voor deze buitenschoolse activiteit wordt u morgen per mail toegestuurd. Wanneer u uw kind(eren) mee wilt laten wandelen, wilt u uw kind(eren) dan opgeven via de link die u per mail ontvangt? Wilt u aangeven voor de hoeveelste keer uw kind(eren) 4 avonden meelopen? Dit i.v.m. de medailles. Inschrijven kan tot en met vrijdag 1 mei a.s.! Wie loopt wat? In de regel: de groepen 6 t/m 8 lopen vier keer 10 km de groepen 3 t/m 5 lopen vier avonden elke keer 5 km de groepen 1 en 2 lopen alleen de laatste avond met de 5 km mee Kosten De avondvierdaagse is onderdeel van de buitenschoolse activiteiten van school. De kosten voor de avondvierdaagse worden betaald vanuit de ouderbijdrage. Versnaperingen Tijdens de wandeltocht krijgen de kinderen en de begeleiders iets te drinken/te eten aangeboden. Mocht u hierbij willen helpen stuur dan even een mailtje of geef het aan op het inschrijfformulier. Liedjes De bedoeling is om ook weer wat liedjes bij ons te hebben om te zingen. We hebben een aantal (geschikte) liedjes in de map zitten. Mocht u nog liedjes hebben laat het ons weten. Begeleiding Iedere avond hebben we minimaal 5 begeleiders nodig. Minder kan niet, meer kan in overleg. Graag horen we van u of u één of meerdere avonden wilt meelopen als begeleider. Voor de groepen die 4 avonden meelopen zijn per groep en per avond 5 begeleiders nodig en voor groep 1 en 2 houden we graag 1 begeleider voor 2 kinderen aan. Mocht u nog vragen hebben laat het ons weten ( Met vriendelijke groet en mede namens het team, Geert Zweers en Jan Pieter Drijfhout coördinatoren 7

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f 1 6

N i e u w s b r i e f 1 6 N i e u w s b r i e f 1 6 Deltaweg 109, 2134XS Hoofddorp Tel: 023 561 91 87 e-mail: directie@obsoptimist.nl website: www.obsoptimist.nl Nieuw op school Kyan Abdelaziz is gestart in groep 12a en Mitch de

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015

Schooljaar 2014/2015 Uitgave 31 16-04-2015 Agenda 16 april 20 april Dinsdag 21 april 22 april 23 april Vrijdag 24 april 11 mei 13 mei 14 mei Vrijdag 15 mei 18 mei Dinsdag 19 mei 20 mei 20 mei 21 mei 25 mei Portfolio mee naar huis Alle groepen 1

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Jaargang 14/ 15 Nr. 10 30 januari 2015

Jaargang 14/ 15 Nr. 10 30 januari 2015 Belangrijke data 6 februari Rapport mee gr. 3 t/m 8 9 februari Cultuureducatie gr.5 & 6 13 februari Schaatsen gr.3 t/m 8 Volgende nieuwsbrief 17 t/m 19 februari Oudergesprekken gr. 3 t/m 8 Groep 8: alleen

Nadere informatie

Aeresteijn mededelingen

Aeresteijn mededelingen Aeresteijn mededelingen 2014-2015 nr. 14 2 april 2015 Ouders. Tijdens de pizzasessie op 19 maart jongstleden heb ik onze gasten kort wat mogen vertellen over onze mooie school. Zoals verwacht waren veel

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 15, 24 april 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 15, 24 april 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 15, 24 april 2015 Kalender: 27 apr t/m 8 mei meivakantie 27 april Koningsdag, zie programma in de bijlage 29 april Schoolvoetbaltoernooi 5 mei Bevrijdingsdag, zie programma

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Kalender: 25 mei Tweede Pinksterdag 26 mei Waardendag studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 28 mei Verjaardag juf Mascha 28 mei Hercontrole hoofdluis

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 14, 10 april 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 14, 10 april 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 14, 10 april 2015 Kalender: 11 april Voorjaarsmarkt 17 april Moerdijk Schoon, voor groep 4, 5, 6 en 8 20 april Groep 8 op bezoek bij de RK-kerk 20 april Entreetoets groep 7

Nadere informatie

Amstelveen, 27 maart 2015 31 e jaargang: nr. 14

Amstelveen, 27 maart 2015 31 e jaargang: nr. 14 Amstelveen, 27 maart 2015 31 e jaargang: nr. 14 Welkom op school Aanpassing wet en regelgeving Mats van Trigt klas L Bernice van Wegberg klas M Vincent van Wegberg klas M Ingmar Levie klas K Nikay Mezas

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Nieuwsbrief week 13 Dinsdag 24 maart 2015

Nieuwsbrief week 13 Dinsdag 24 maart 2015 Nieuwsbrief week 13 Dinsdag 24 maart 2015 Formatie Zoals ieder jaar zijn we in deze periode druk met de formatie voor volgend schooljaar. Dit houdt in dat we eerst bespreken hoe we de groepen voor volgend

Nadere informatie

Iedereen mag meedoen als er gespeeld wordt. U kunt deze ook op de posters bij de ingangen en in de klassen terug vinden.

Iedereen mag meedoen als er gespeeld wordt. U kunt deze ook op de posters bij de ingangen en in de klassen terug vinden. PCBS Willem-Alexander Kapelweidtje 2 1861 JH Bergen www.tabijn-willemalexander.nl 072-5813142 Nr. 10, 15-1-2015 072-5818270 Maandregel van de Willem-Alexanderschool wa-school@tabijn.nl Deze maand staat

Nadere informatie

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders,

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders, Nummer: 365 25 November 2011 Wij zorgen voor elkaar Interessante informatie: 23 DECEMBER ALLE LEERLINGEN VRIJ OM 1200u 31 december juf Ellen jarig 06 januari meester Léon jarig 16 januari algemene ouderavond

Nadere informatie

Studionieuws Nieuwsbrief van de PCBS Rehoboth. Jaargang 2014/2015 nr. 7 Woensdag 13 mei 2015

Studionieuws Nieuwsbrief van de PCBS Rehoboth. Jaargang 2014/2015 nr. 7 Woensdag 13 mei 2015 Studionieuws Nieuwsbrief van de PCBS Rehoboth Jaargang 2014/2015 nr. 7 Woensdag 13 mei 2015 Beste ouders/verzorgers, Middels deze uitgave van het Studionieuws van het schooljaar 2014-2015 brengen wij u

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16 17 april 2015

Nieuwsbrief 16 17 april 2015 Nieuwsbrief 16 17 april 2015 Inhoud Koningsspelen Hulp-ouders De grote snelleeswedstrijd Voorlezen in groep 5 Onderzoek naar kinderen en verkeer Gebaar mee met K3 13 mei Open podium Nieuws uit groep 1/2a

Nadere informatie

Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse.

Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse. Dit is de presentatie zoals gegeven op 14 januari 2014 ten behoeve van de groepen welke voornemens zijn mee te doen met de avondvierdaagse. De toegevoegde notities zijn een samenstelling van het vertelde

Nadere informatie

t M1tje Nieuwe shirts/ Giro 555 Nepal

t M1tje Nieuwe shirts/ Giro 555 Nepal 18-05-2015 11e jaargang nr. 15 t M1tje In Nieuwe shirts/ Giro 555 Nepal Met de fusie hebben we een prachtig mooi logo gekregen en dus werd het tijd voor een mooi nieuw Meent shirt. Een delegatie van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16 8 mei 2015

Nieuwsbrief 16 8 mei 2015 Nieuwsbrief 16 8 mei 2015 Ouderavond en jaarvergadering ouderraad Woensdagavond 29 april zaten we met zo n 20 ouders en het team van De Borckeshof voor het digibord van groep 7/8. Met een vers kopje koffie

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie