Alumni Nieuwsbrief MWD. In dit nummer o.a.: MWD accreditatie 2013 Reünie voor afstudeerders 2004 (zie pagina 2) Werkervaringen Interne stage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alumni Nieuwsbrief MWD. In dit nummer o.a.: MWD accreditatie 2013 Reünie voor afstudeerders 2004 (zie pagina 2) Werkervaringen Interne stage"

Transcriptie

1 Alumni Nieuwsbrief MWD In dit nummer o.a.: MWD accreditatie 2013 Reünie voor afstudeerders 2004 (zie pagina 2) Werkervaringen Interne stage Jaargang 5 Nummer 10 Juni 2013

2 2 Colofon Waarom een alumniblad? Een middel om in contact te blijven met de bij onze afdeling afgestudeerde maatschappelijk werkers. Wij willen een zo groot mogelijke binding realiseren, die zowel voor de afgestudeerden als voor de opleiding van meerwaarde kan zijn. Naast dit alumniblad op papier hebben we een website Alumni MWD, LinkedIn en Facebook. Schoolstraat Arnhem OPROEP: Deelnemers gezocht voor Reünie werkgroep ALUMNI MWD Het is ontzettend leuk om na bijvoorbeeld tien jaar je oud-klasgenootjes terug te zien tijdens een reünie en te horen wat iedereen nu doet qua werk en hoe het met ze gaat. Om het te organiseren en iedereen terug te vinden is een uitdaging. Vandaar dat we de werkgroep reünie Alumni MWD zijn gestart, die als eerste doel heeft om een reünie te organiseren voor de klas die in 2004 aan de HAN opleiding MWD is afgestudeerd. Vind jij het leuk om mee te helpen bij deze werkgroep als oud-student? Ben je zelf toevallig afgestudeerd in 2004 aan de HAN MWD en wil je mee helpen of gewoon zorgen dat je de uitnodiging krijgt? Neem dan contact op met het bestuur van Alumni MWD via Vernieuwde MWD Alumnisite Oktober 2011 is de MWD Alumnisite vernieuwd, de link naar betreffende site:

3 3 VOORWOORD Met een nieuwe foto van de Kapittelweg in Nijmegen op de voorkant en een impressie van het afscheid van het schoolgebouw in Arnhem in de Schoolstraat openen en sluiten wij dit nummer. Tussenin staan artikelen over accreditie, werkervaring van alumni en allerlei nieuws van de opleiding MWD. Wij wensen jullie een zonnige zomer toe. Anneke Buijinck In dit nummer Colofon 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave 3 Een alumna aan het woord 4 Accreditatie 5 Beleidsplan Alumni MWD 5 Werkervaring 6-8 Nieuws van de opleiding Interne stage / ouderavond 8-9 Kickoff Young Professionals/Studenten 9 Conferentie Social Work Ensact 10 Best Buddies wint Kroonappelprijs 10 Pilot Klapperproject Regio Nijmegen 11 Alumni MWD Aandachtsfunctionaris Secretariaat

4 4 Een alumna aan het woord Mijn ervaring rondom de deelname aan de accreditatie van de opleiding MWD Voordat ik heb ingestemd om als oud-student deel te nemen aan de accreditatie van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, heb ik eerst opgezocht wat de precieze betekenis ervan is: Het erkennen van de deugdelijkheid van een opleiding. Het deelnemen aan de accreditatie heb ik ervaren als een positieve en leerzame ervaring. Samen met een aantal (oud)studenten en docenten ben ik een aantal keren op de HAN bijeengekomen om te oefenen voor de officiële accreditatie. De allereerste bijeenkomst vond ik vooral erg spannend, omdat ik niet wist wat ik er precies van kon verwachten. Toen duidelijk werd dat ik niet de enige (oud)student was die deelnam aan de accreditatie, viel er direct een last van mijn schouder. Ook het weerzien van bekende docenten heeft daaraan bijgedragen. Daarnaast werd mij tijdens het oefenen duidelijk dat er veel interessante vragen werden gesteld, die dicht bij de belevingswereld van jou als student blijven. Hierbij kun je denken aan vragen zoals: Hoe wordt er aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen in het vak tijdens de opleiding?, Hoe hebben jullie als student de beoordelingsformulieren ervaren? en Voel je je na het behalen van de opleiding zelfverzekerd genoeg in de praktijk?. De accreditatie heeft mij als afgestudeerd maatschappelijk werker aan het denken gezet over de verhouding tussen de opleiding tot maatschappelijk werker en de werkelijke praktijk. Daarin is mijn ervaring dat er in de praktijk nog weinig ruimte is voor het doen van onderzoek als uitvoerende maatschappelijk werker. En dat terwijl de HAN daar veel aandacht aan besteedt gedurende de opleiding. Dit is iets waarvan ik denk dat de opleiding voorop loopt in vergelijking met de praktijk. Een volgende keer zou ik zeker weer een bijdrage willen leveren aan de accreditatie van de opleiding, aangezien het interessant is om van dichtbij mee te mogen maken hoe zo n accreditatie in zijn werk gaat. Tevens is het leuk om in contact te komen met andere (oud)studenten en te zien hoe zij de opleiding hebben ervaren en hoe zij het nu doen in de praktijk. Sacha Cremer, afgestudeerd in juni 2012

5 5 Accreditatie Op 24 april 2013 is de afdeling MWD gevisiteerd door het panel van de NQA. Na een lange periode van voorbereiding was daar de visitatiedag. Aan het eind van de dag was er het volgende bericht: Zoals jullie weten, vonden vandaag de gesprekken plaats vanuit allerlei geledingen van MWD met het panel van de NQA. Om kwart over vier mocht het Managementteam weer naar binnen en die kreeg het volgende te horen: Wij oordelen POSITIEF over ALLE DRIE de standaarden. Het panel was onder de indruk van de aanwezige documentatie, van de verzorging en van het elan en de betrokkenheid van het team bij de studenten en het onderwijs. Ze hebben gezien dat we geweldige inspanningen hebben geleverd om de opleiding te verbeteren. Ze vonden het ook zeer plezierig om te ervaren hoe goed de jonge en nieuwe docenten integreren in het team. Belangrijk aandachtspunt was het feit dat we als opleiding steeds groeien en tegelijkertijd continu bezig zijn met upgrading van ons onderwijs, waardoor de borging van kwaliteit op de uitvoering in het nauw kan komen. Verder werd genoemd: het regelmatig ontbreken van de toelichting op de beoordelingsformulieren, het gebrekkige Nederlands en werd genoemd dat we meer zouden kunnen inzetten op studenten die willen en kunnen excelleren. Over vier weken krijgen we het rapport waarin in detail zal worden ingegaan op de bevindingen van het panel. Dan zal ook bekend worden of we allemaal voldoendes of ook nog ergens een goed krijgen. Ik ben uiteraard erg blij met bovenbehaald resultaat en wil iedereen hartelijk bedanken voor zijn en haar inzet. Joke Pol Onlangs hebben we te horen gekregen dat we twee voldoendes hebben en een goed! Het rapport laat nog even op zich wachten. In een volgende Alumni nieuwsbrief gaan we daarop in. Beleidsplan Alumni MWD In de voorbereiding op de accreditatie is er een notitie beleidsplan Alumni MWD verschenen. Een eerdere versie was van Nieuwe ontwikkelingen zijn het beter gebruik gaan maken van sociale media en het ontwikkelen van een regionetwerk, waaraan ook alumni kunnen deelnemen. Geïnteresseerde alumni kunnen het Beleidsplan Alumni MWD opvragen bij Peggy Benda

6 6 W e r k e r v a r i n g Een paar uurtjes van het werk Vanmorgen op weg naar een gesloten jeugdzorg instelling aan de andere kant van het land. De jongere die geplaatst is, is boos, begrijpt niet waarom ze gesloten zit. Ze heeft het idee dat we alleen maar hebben besloten haar daar te plaatsen op leugens die over haar zijn verteld. De nieuwe mentor wil graag even kennismaken en hoopt dat de boosheid van deze jongere wat weggenomen kan worden. Gelukkig kan ik onderweg nog een paar telefoongesprekken doen voor andere casussen. Een telefoongesprek met een hulpverlener van moeder om te informeren of er ontwikkelingen zijn in de hulpverlening van deze moeder, waardoor we wellicht volgende week een betere inschatting kunnen maken of de begeleide omgang tussen haar en haar kind uitgebreid kan worden. In een ander telefoongesprek over dezelfde casus krijg ik tussendoor te horen dat de vader nu signalen heeft gekregen dat moeder wietplanten in haar tuin heeft staan. Hij vindt dit zorgelijk, vooral als hun zoon naar moeder mag gaan tijdens omgangsmomenten. Als ik er niets aan doe, zegt hij, dan gaat hij er zelf via zijn advocaat werk van maken. Net voor het gesprek met de jongere, spreek ik de behandelcoördinator van deze jongere die gesloten zit geplaatst. Hij vertelt me dat de cognitieve gedragstherapie vanmiddag kan starten. Ik denk dat ouders hier blij mee zullen zijn, omdat ze al weken vragen naar de start van enige vorm van hulpverlening. In het gesprek met de jongere heb ik haar laten vertellen en heb ik gehoord wat haar zo boos maakt. De mentor sluit aan bij de jongere. In gesprek probeer ik opnieuw uit te leggen wat maakt dat de zorgen in de afgelopen periode zijn toegenomen. De mentor probeert hierop aan te sluiten en de jongere te motiveren haar blik op vooruit te zetten. De jongere blijft alle zorgen ontkennen en heeft het idee dat ik, net als alle andere gezinsvoogden, er helemaal niet aan mee wil werken dat ze überhaupt nog naar huis kan. Ze vraagt zich af wanneer ik (als gezinsvoogd) de plaatsing ga beëindigen. Het lukt in dit gesprek niet om haar duidelijk te maken dat zij vooral degene is die aan de slag moet met haarzelf. Voor de mentor is het helder en wellicht zal de jongere na meer tijd, gesprekken en hulp beseffen dat zij degene is die de touwtjes in handen heeft. De boosheid lijkt op het einde van het gesprek wat gesust. Of ze nu gemotiveerd raakt om te gaan werken aan terugkeer naar huis, is afwachten. Kris Vergoossen, gezinsvoogd

7 7 W e r k e r v a r i n g Jeugd FACT Sinds januari 2013 is er een Jeugd FACT opgericht voor de regio Nijmegen. Het team richt zich op zorgwekkende en soms ook zorgmijdende jongeren tussen de 16 en 23 jaar die tevens kampen met psychische/psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en/of verstandelijke beperking in combinatie met problemen op meerdere leefgebieden. FACT is een raamwerk en niet zozeer een methode. Het is een raamwerk waarin men multidisciplinair werkt, een gemeenschappelijke caseload heeft en meerdere malen in de week digibord bespreking heeft. Leden van een FACT team kunnen bestaan uit: sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een klinisch psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker, ervaringsdeskundige, arbeidsdeskundige, verslavingsdeskundige etc. De teamleden zijn allemaal gestationeerd in het FACT en komen van verschillende organisaties, wat het vrij uniek maakt in Nederland. Deze organisaties zijn: Iriszorg, NIM/R75, Pro persona, Inzicht, Jongerenloket en Pluryn. Een dag van een Jeugd FACT medewerker Als maatschappelijk werker begin ik mijn dag om 08:30 uur op het kantoor. Ik check mijn mail, mijn voic , overleg nog snel met een collega voor de start van de vergadering. De vergadering is eigenlijk een zogeheten digi-bord bespreking waar alle 130 cliënten van het hele team op staan en geprojecteerd worden op een scherm. Bij alle jongeren staat de stand van zaken vermeld en welke teamleden dossierhouder zijn. De jongeren die we begeleiden hebben we ingedeeld in vijf categorieën van ernst. Bij categorie een is het belangrijk dat die iedere dag besproken wordt en dat het hele team op de hoogte is van de situatie van die cliënt. Bij categorie twee is het eenmaal in de week bespreken en bij drie tot en met vijf wordt de zorg en de besprekingsfrequentie steeds lager. Zoals iedere ochtend gaan we binnen een half uur snel door de cliënten heen van categorie een en twee en vervolgens naar de cliënten die collega s willen opschalen naar een of twee. Zelf heb ik 15 jongeren in mijn caseload met een arbeidscontract van 25 uur. Maar ik ken de verhalen van bijna alle 130 jongeren. Daarnaast deel ik veel van mijn cliënten met onder meer de systeemtherapeut, de verslavingsdeskundige, de sociaal psychiatrisch verpleegkundige, de arbeidsdeskundige en de psychiater. Om 10:30 uur stuur ik een aantal herinneringssms jes aan de jongeren die ik ga zien die dag of de dag erop. Sommigen bel ik bewust een uur van te voren, zodat ze wakker zijn. Sommige jongeren komen liever naar mij, omdat ze bijvoorbeeld in een kraakpand zitten of er even uit willen. Anderen, die via ons huisvesting hebben gekregen, zitten net bij de RIBW of zitten in de crisisopvang, die zoek ik op. Het jeugd FACT Nijmegen is begonnen in januari Ik werkte daarvoor bij R75, waar dak- en thuisloze jongeren en jongeren met meervoudige problematiek begeleid worden.

8 8 Deze afdeling bestaat nog steeds en R75 heeft nu de mogelijkheid om op te schalen bij de jongeren die naast bovenstaande problematiek ook nog te kampen hebben met psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblematiek en/of een verstandelijke beperking hebben. Zo kreeg ik van mijn vroegere collega van R75 een jongere doorverwezen die gekraakt zit, geen inkomen heeft, geen verzekering, geen inschrijfadres, ontzettende tandpijn heeft, geen huisarts en geen tandarts heeft. Deze jongere kwam naar R75 met praktische vragen, maar doordat er gesignaleerd werd dat er mogelijk meer aan de hand was, werd er in overleg met deze jongere opgeschaald naar het Jeugd FACT. Toen is ook nog gebleken dat hij verslaafd is en flinke hoeveelheden speed per dag gebruikt. Mogelijk spelen er ook psychiatrische problemen. Vanuit het Jeugd FACT kunnen we de aansluiting vinden bij deze jongere. Dit doen we door ambulante behandeling door de verslavingsdeskundige en praktische hulpverlening door mij als maatschappelijk werker. Als maatschappelijk werker ben ik ontzettend blij dat dit Jeugd FACT er is, want nu kunnen we de jongeren meer bieden, dan alleen te verwijzen naar de verschillende voordeuren van de verschillende instanties, waar het deze jongere niet lukt om naar binnen te komen, al dan niet door hun eigen beperking of door zorgwekkend en zorgmijdend gedrag. Lydia Knijf Nieuws van de opleiding Interne stage Bij MWD kunnen studenten in het eerste en twee jaar opteren voor een stageplaats op de opleiding MWD. Wij noemen dat interne stage. Net als in het werkveld moeten zij voor zo n stage solliciteren en worden ze aangenomen of afgewezen. Wat houdt de interne stage in? De interne stage MWD vergt een groot vermogen tot het nemen van eigen initiatieven, organisatietalent en leidinggeven aan een grote groep medestudenten. Enkele werkzaamheden: - contact maken met nieuwe studenten (door middel van introductiedagen, meeloopdagen en Open Dagen) - contact maken met ouders op de ouderavond die zij organiseren - organiseren van talloze maatschappelijk geëngageerde activiteiten. Denk hierbij aan een inzamelingsactie voor War Child, nationale complimentendag, filmavonden, World Social Work Day. Twee studenten hebben een verslag geschreven over de bijdrage aan de ouderavond.

9 9 Ouderavond Wij zijn Lieke van Heel en Jaya Baidjnath van de interne stage, HAN opleiding MWD. Wij zijn tweedejaars Maatschappelijk Werk en Dienstverlening studenten die hebben geholpen met de ouderavond, georganiseerd door de interne stage. De ouderavond hield in dat ouders van MWD-studenten een avond konden ervaren wat hun zoon of dochter leert op de HAN. Dit ging niét over de studievoortgang en dat werd er ook duidelijk bij vermeld. De aanvang was om 18:30 uur en ouders en hun zoon of dochter werden ontvangen met koffie en thee. Om 19:00 uur werd er een hoorcollege psychologie gegeven door Jeroen Otten, zodat de ouders het wetenschappelijke theoretische deel konden ervaren. Hierbij werd er verteld hoe wij dit toepassen in de onderwijseenheden binnen de opleiding. Daarna konden de ouders voor twee lessen kiezen die ze wilden bijwonen. Hiervoor konden ze kiezen tussen meerdere verschillende vakken zoals Outreachend werken in de wijk, Leerlijn Professionele Ontwikkeling of Signaleren en Actie ondernemen. Ook waren er lessen die je kon volgen, die gingen over de werkvelden zoals: jeugdzorg, medisch maatschappelijk werk, verslavingszorg. De lessen werden verzorgd en gegeven door docenten van de opleiding zelf. De docenten werden hierbij ondersteund door studenten van de interne stage. Tussen de twee lessen door was er tijd voor een pauze van 30 minuten en stond er al iets te drinken klaar in de aula. Tijdens deze pauze konden de ouders, docenten, studenten en stagiaires van de interne stage met elkaar in gesprek gaan. We kregen veel leuke en positieve feedback over de opleiding of juist vragen over onze eigen ervaringen met de opleiding. Na afloop van de lessen hebben we een enquête afgenomen over de tevredenheid van de ouders over de gehele avond. Dit hebben we gedaan zodat we in de toekomst de ouderavond kunnen optimaliseren en zo kunnen organiseren dat iedereen het leuk, interessant en leerzaam vindt. Kickoff Young Professionals/Studenten Op 24 april vond de eerste bijeenkomst plaats van (functiegroep) Young Professionals/Studenten van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers plaats. Mede dankzij samenwerking met de HAN mochten 50 mensen deelnemen aan lezingen, workshops en een netwerkborrel. Er werd van wal gestoken met een welkom door voorzitter Michiel Baars. Na een introductie geeft hij het stokje door aan Jeroen Berkhout van de MO-groep. Hij geeft inzicht in het werkveld vanuit de visie van de werkgever en vertelt over sollicitatieprocedures. Hierna gaat de groep uit elkaar; de ene helft volgt een workshop 'elevator-pitch' en de andere helft een workshop CV-check. Vervolgens wisselen de groepen van workshops. Als klap op de vuurpijl is er een presentatie van stafmedewerker van de NVMW Leonie Tiel-Groenestege. Als afsluiting is er een netwerkborrel waar de verhalen over het zoeken van werk de boventoon voeren. Er wordt gepraat over de middag en de bijeenkomst wordt bestempeld als succesvol. De functiegroep is de HAN enorm dankbaar voor het faciliteren van dit succesverhaal en hoopt ook in de toekomst op een dergelijk goede samenwerking. Michiel Jongman, student MWD

10 10 Students and teachers of Social Work (MWD) visited Ensact Istanbul 2013 Twee MWD docenten en vier studenten bezochten de Europese conferentie van Social Work Ensact. Hier een korte impressie: We kunnen terugkijken op een erg geslaagde week! We hebben zeer interessante workshops gevolgd, bijzondere ontmoetingen gehad en interessante en soms confronterende werkbezoeken afgelegd. Onze aanwezigheid sprong er duidelijk uit, omdat wij een van de weinige hogescholen waren die samen met studenten de ENSACT 2013 bezochten. De dagen waren lang en intensief (niet alleen voor de studenten), maar we hebben veel materiaal verzameld om ons curriculum te internationaliseren. Onze posterpresentatie op de donderdag was een 'hit'. Met name andere hogescholen uit Nederland waren erg geïnteresseerd in wat wij allemaal doen om de HAN University of Applied Sciences inclusief te maken voor LesbianGayBisexuel Transgender-studenten. Best Buddies wint Kroonappelprijs van het Oranjefonds In Nijmegen werkt Best Buddies samen met de opleiding MWD! In dit project worden onze studenten gekoppeld aan jongeren met een licht verstandelijke handicap. Doel is dat zij gedurende een jaar een vriendschap met elkaar ontwikkelen. Studenten die deelnemen aan dit project krijgen vanuit Best Buddies intervisie aangeboden.

11 11 Pilot Klapperproject van start in Regio Nijmegen Vanuit het praktijkconsulentschap MWD is het initiatief genomen met de Gemeenten en MWD-instellingen in Nijmegen en de regio te onderzoeken of er draagvlak is om te starten met een Klapperproject. Het Klapperproject is een succesvol project in Arnhem waar een 15 tal tweedejaars studenten MWD in het kader van hun praktijkwerk administratieondersteuning aan huis verzorgen voor mensen in een schuldsituatie. De gezins- en financiële administratie wordt geordend en bijgehouden in een speciaal daarvoor ontwikkelde klapper. Op deze wijze worden op jaarbasis in Arnhem 150 gezinnen ondersteund. Het gevolg van deze ondersteuning is dat bij cliënten vroegtijdig problemen worden gesignaleerd en dat het bijdraagt aan terugvalpreventie en een succesvol verloop van een schuldregeling. OOK BELANGRIJK! Alumni MWD ook op LinkedIn Wil je ook via LinkedIn op de hoogte worden gehouden van Alumni MWD? Of wil je gemakkelijker studiegenoten terugvinden? Meld je dan aan via: Ben je al geregistreerd als alumna/alumnus HAN MWD? Om het contact te onderhouden en je op de hoogte te houden van activiteiten is het nodig dat wij je kunnen bereiken. Registreer je voor Alumni MWD via de site: Mocht je gaan verhuizen of een ander adres krijgen, mail het naar: Alumna / Alumnus Wie ken je nog uit je jaar? Maak haar/hem erop attent dat we een alumninetwerk MWD hebben. Wijs ze erop dat ze zich kunnen registeren via de site. Hoe meer alumni hoe meer vreugd! FACEBOOK alumni HAN MWD https://www.facebook.com/groups/ / Er is een groep aangemaakt op Facebook waar je oud-studenten kan vinden van de opleiding MWD van de HAN. Alleen wanneer je lid bent kan je de inhoud zien van wat men post. Het is namelijk een besloten groep, zo borgen we de privacy. Oude herinneringen en plaatjes worden gepost. Ook toekomstige evenementen zal je hier kunnen vinden. Vind oud-klasgenoten en/of nodig oud-klasgenoten uit om ook lid van de groep te worden.

12 12 Afscheidsfeest van de Schoolstraat in Arnhem. Heerlijk in de tuin! Juni 2003 Voor de verhuizing naar Kapittelweg

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM VOORWOORD Een van de bekende nadelen van migratie, onder andere naar Nederland, is dat hoogopgeleide migranten veelal jaren onder hun niveau werken.voor de migranten zorgt dat ervoor dat ze lange tijd

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

bijdehand Zorgmelding? Niet vergaderen, maar ernaar toe Interview wethouder Het gaat om vertrouwen in de hulpverlener, dat kost tijd

bijdehand Zorgmelding? Niet vergaderen, maar ernaar toe Interview wethouder Het gaat om vertrouwen in de hulpverlener, dat kost tijd Jaargang 7 Nummer 1 2014 bijdehand Magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland Zorgmelding? Niet vergaderen, maar ernaar toe Interview wethouder Het gaat om vertrouwen in de hulpverlener, dat kost tijd Stelling:

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 213 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland Jonathan Berg Onze sponsoren Voorwoord Voor u ligt de rapportage van Op Eigen Kracht

Nadere informatie

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016 Opleidingstraject Trainer Omgaan met Pesten november 2015 juni 2016 november 2014 1 Beste belangstellende voor het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten, Hierbij ontvangt u de informatiegids

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Vijf jaar Buurtbemiddeling Arnhem 2007-2012

Vijf jaar Buurtbemiddeling Arnhem 2007-2012 Buurtbemiddeling Arnhem Weerdjesstraat 168 6811 JH Arnhem telefoon (026) 351 99 41 e-mail buurtbemiddeling@rijnstad.nl website www.buurtbemiddelingarnhem.nl Buurtbemiddeling Arnhem is een gezamenlijk project

Nadere informatie

jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost

jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost jaar 2, nummer 2 juli - december 2014 Wijk&co-magazine Sociaal makelaarschap in Overvecht en Utrecht Noordoost? Introductie Colofon Team Noordoost Reilif Bonse Petra Jongerius Rosa Balrak Jeroen Ouwerkerk

Nadere informatie

Daadkracht met resultaat

Daadkracht met resultaat - Jaarverslag 2011 - Daadkracht met resultaat een impressie van Paardkrachtig in 2011 #Filosofie is: Trainers - Anne Lankester - Annabel Buissink Bestuur - Bestuursvoorzitter: Mevr. Drs. A.H. (Annemieke)

Nadere informatie

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen

Nadere informatie

Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken

Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Assen voor Assen samen maatschappelijk betrokken ondernemen stichting Assen

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

door Annelieke de Man

door Annelieke de Man nieuwsbrief Oktober 2011- nummer 5 Voorwoord Pleegzorg en school Sinds een jaar gaat mijn eigen kind naar school en hij heeft het er enorm naar zijn zin. Dat weet ik omdat ik hem zelf breng en haal. Dan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Jaargang 1 Nummer 1 bijdehand Magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Spoedeisende zorg brengt direct

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders Saai is het bij ons thuis nooit Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders COLOFON www.karakter.com Colofon Uitgave van: Karakter Marketing & Communicatie Redactie: Ingrid Huijser Jessica Kuipers Vormgeving:

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie