VERSLAG. 1. Opening door Els van Leeuwen, gebiedsmanager.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG. 1. Opening door Els van Leeuwen, gebiedsmanager."

Transcriptie

1 VERSLAG Datum 13 november 2008 Betreft Tweede Informatiebijeenkomst Hostel Eulerlaan Contactpersoon Sjaak van Nes T E Aanwezig Wethouder, Leger des Heils, Projectleider, Gebiedsmanager, Projectteam, Bewoners Sterrenburg Notulist Sjaak van Nes 1. Opening door Els van Leeuwen, gebiedsmanager. Els van Leeuwen heet alle aanwezigen welkom en stelt de mensen aan tafel voor: Aaike Kamsteeg (wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zorg namens het college van B&W) en Tjalling Vonk (manager primair proces Leger des Heils) Er is ook bij deze tweede bijeenkomst een hoge opkomst (circa 400 bewoners van Sterrenburg). 2. Presentatie door de heer Tjalling Vonk. In het hostel wordt actief zorg geboden aan de bewoners. Het gaat om een woonvoorziening met 24 plaatsen die worden verdeeld in kleinere woongemeenschappen. De toekomstige bewoners leven nu op straat en houden zich veelal op in het centrum van de stad. Als referentie wordt het model Utrecht gevolgd. Het is bedoeld voor mensen met een zware verslaving die daarnaast psychiatrische problemen hebben. Er zijn wel andere opvang voorzieningen voor deze mensen, maar daar kan men niet wonen omdat dan het gebruik moet worden gestaakt. Uniek in het hostel is dat er (op de eigen kamer) drugs mogen worden gebruikt Het Leger des Heils heeft de raadsleden in 2004 uitgenodigd om eens te kijken naar een hostel in Utrecht. Daarna is een motie in de raad aangenomen om te onderzoeken of zo n hostel in Dordrecht kon worden gerealiseerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door het (toenmalige) Sociaal Geografisch Bureau (nu Onderzoek Centrum Drechtsteden). Aansluitend is een verdiepingsnotitie door de betrokken instellingen opgesteld. Op basis daarvan heeft de raad besloten dat in Dordrecht een hostel moet komen. Belangrijk is dat mensen eerst onder dak komen, daarna is sprake van enige stabilisatie. De mensen krijgen goed te eten en er worden mogelijkheden geboden voor dagbesteding. Uiteindelijk gaat het beter met deze mensen. Hoe komt men aan drugs en wie betaalt de drugs? Op dit moment komen mensen ook aan drugs en men gebruikt dit in de openbare ruimte. Hostelbewoners hebben een uitkering. Het is niet bekend of en hoeveel mensen stelen om drugs te kunnen betalen. Pagina 1/10

2 Er zijn geen statistieken van hoe deze mensen aan hun drugs komen. Uit het rapport over Utrecht blijkt dat men dezelfde middelen gebruikt als nu. Dit verandert niet met de komst van een hostel. Een ervaringsgegeven is wel dat de verwervingscriminaliteit in de omgeving van het hostel niet toeneemt. Een hostel heeft geen invloed op de wijze van verkrijgen van drugs, bestaande kanalen blijven intact. De criminaliteit in de omgeving van een hostel neemt niet toe. In de hostels in Utrecht wordt methadon verstrekt als onderdeel van een programma en onder streng toezicht. De ervaring is dat als men op methadon overgaat het andere druggebruik minder wordt. Binnen het hostel gelden huisregels. Er wordt op gelet dat in de omgeving van het hostel niet wordt gedeald. Belangrijk is te bedenken dat de mensen iets te verliezen hebben als ze eenmaal in een hostel wonen; dit motiveert om zich aan regels te houden. Bewoners willen hun plek niet kwijt. In het uiterste geval worden mensen verwijderd maar de ervaring leert dat mensen het veelal niet zover laten komen. Binnen een straal van 2 km is verscherpt toezicht. Bestaande lijnen en contacten om drugs te verkrijgen blijven in tact. Gegeven uit de praktijk is ook dat druggebruik veelal afneemt als mensen in het hostel afstand hebben genomen van het harde leven op straat. Er komt een beheergroep; het is niet vanzelfsprekend dat dingen (altijd) goed gaan. Maar er zijn voorbeelden dat het ook zonder beheergroep goed kan gaan. Bijvoorbeeld bij het sociaal pension in Gorinchem, waar dit zelfs naast een school (plein) is gesitueerd. Er is in de avond extra toezicht omdat zich daar hangjongeren ophouden. In de praktijk blijkt dus dat zo n voorziening naast een school bijvoorbeeld wel kan. In Gouda daarentegen was sprake van veel aanloopproblemen. Nu gaat het inmiddels veel beter. In Rotterdam-Zuid is een sociaal pension (De Lichtboei) genomineerd als beste buur. De Nederlandse wetgeving verbiedt drugs; is er overleg met justitie? Het concept dat in Utrecht is toegepast kan in Dordrecht ook. Er worden hiervoor dezelfde stappen gezet als in Utrecht. Als de wetgever het niet wil komt het hostel er niet. Drugshandel is wettelijk verboden, dat geldt ook voor het hostel. Er zal streng op worden toegezien dat er niet wordt gedeald in en om het hostel. Wat voor soort psychiatrische patiënten komen er te wonen? Antwoord (medewerker Bouman GGZ): Het meest komt schizofrenie voor. Wat is het dagprogramma? We willen dat de mensen zo snel mogelijk wat gaan doen, bijvoorbeeld in de klussenploeg of het schoonhouden van de buurt of werken in het groen via Drechtwerk. Ook werken op een zorgboerderij is een optie. Pagina 2/10

3 Wat zijn de selectiecriteria voor het hostel? Het gaat om mensen die nu op straat leven. Als ze een gevaar vormen voor de buurt of voor medewerkers, worden ze niet geselecteerd. Vooraf worden potentiële risico s in beeld gebracht. Reactie bewoners naar aanleiding van het verslag van de bijeenkomst op 30 oktober: Er is ergernis bij de bewoners dat daarin staat dat er geen zedendelinquenten in het hostel komen, terwijl dat niet zo gezegd is. Zedendelinquenten worden niet op voorhand uitgesloten, dus dat moet worden gecorrigeerd in het verslag. Jullie nemen Utrecht als referentie. Daar houdt 57% zich bezig met straatactiviteiten zoals dealen en prostitutie. Onze zorg ligt niet zozeer bij het gebruik op de eigen kamer, maar bij de zoektocht naar drugs, zeker als mensen ook afkickverschijnselen vertonen. Men wil meer uitleg en het voorstel is om een afspraak te maken. De heer Vonk zegt dit toe. Hoe wordt het project bekostigd? Het merendeel wordt bekostigd uit de Awbz. Het Leger des Heils gaat dit samen met het Zorgkantoor en de woningcorporatie regelen. Hoe kun je dit verkopen? Er wordt steeds bezuinigd op de zorg terwijl juist hier een dure voorziening wordt neergezet. Waarom een hostel hier en niet bij u in de buurt? Toevallig zijn er bij mij in de buurt ook voorzieningen. Dit levert geen problemen op en ik heb er geen moeite mee. Het is begrijpelijk dat mensen angst hebben voor zoiets. Waarom niet op het industrieterrein? Is het essentieel dit in een woonwijk te doen? Het gaat om rehabilitatie. Mensen moeten weer in de samenleving kunnen functioneren. Wat maakt het hier anders dan in het Kromhout? In september werd toegegeven dat de situatie daar niet in de hand kon worden gehouden. Pagina 3/10

4 Er zijn belangrijke verschillen: Daar worden drugs op straat gebruikt en verhandeld. Daarnaast zijn overlastgevers op het Vrieseplein geen cliënten van het Leger des Heils. Waarom kan een hostel niet op het Kromhout? Mensen moeten daar opgevangen worden met andere problematiek. Het SGB heeft geconcludeerd dat een hostel in het centrum moet (5 minuten loopafstand)? Het SGB heeft verschillende instellingen geïnterviewd. In eerste instantie was dat een criterium, later is dat veranderd in dat er goede busverbindingen moeten zijn. Reactie van een bewoner die het sociaal pension in Gouda bezocht heeft: Nu worden daar minder mensen opgevangen die ook een minder grote problematiek hebben. Er wordt wel gemakkelijk over deze situatie heen gestapt. Het is van belang goede informatie te krijgen vanuit verschillende locaties in het land. In Gouda gaat het om een sociaal pension: mensen moeten naar buiten om drugs te gebruiken en dat is een wezenlijk verschil met een hostel. Reactie van bewoners: Wij komen om discussie te voeren. Er worden vaak antwoorden gegeven zonder dat de kern van de zaak wordt geraakt. Onveiligheid ontstaat omdat mensen drugs gaan zoeken/scoren. Ze moeten met de bus naar het centrum. Het geld is al snel op. Wat dan? Dan zullen ze gaan kraken, stelen en een spoor van vernielingen achter zich laten. Waarom is de behandeling niet in fasen, zodat ze pas in het hostel komen als ze daar klaar voor zijn. De heer Vonk geeft aan graag in gesprek te komen met de bewoners over deze zaken. Interactie op dit punt juicht hij toe. Wat is de noodzaak om het hostel hier neer te zetten? Voor het Leger des Heils hoeft het niet per se in Sterrenburg. Uit de zoektocht kwam deze als meest geschikte locatie naar voren. Als er geen absolute noodzaak is waarom dan hier en niet buiten de woonwijk? Dit is vorige keer door de wethouder aangegeven. Er waren in eerste instantie 50 locaties. Deze zijn allemaal gescreend en uiteindelijk kwam de Eulerlaan er als beste locatie uit. En het hostel kan heel goed in een woonwijk, kijk maar naar de voorbeelden elders. Pagina 4/10

5 Die mensen willen een dak boven hun hoofd houden wordt gesteld, maar zij zijn ziek en kunnen zich dat toch niet meer realiseren? Is het draagvlak bij de toekomstige bewoners van het hostel nagegaan? Is bekend wat ze er van vinden om hier in een woonwijk te wonen? Hier is inderdaad onderzoek naar gedaan (voordat deze locatie in beeld was) en aantal van hen wil graag in een hostel wonen. We konden het toen dus niet over deze specifieke plek hebben, maar wel over karakteristieken. Die zijn in het plan van aanpak opgenomen en de locatie is daarop getoetst. Men heeft op veel punten gekeken, maar blijkbaar de essentiële zaken buiten beschouwing gelaten. Het werk dat door de gemeente is verricht scoort een onvoldoende. U kunt niet aangeven waarom het probleem in Sterrenburg getackeld moet worden. Er wordt gezegd: Het kan goed gaan. Maar wat te doen als het niet goed gaat? Wij hebben niet gekozen voor dit probleem. Dit is een veilige wijk. Wat als het fout gaat? Incidenten kunnen niet worden uitgesloten. In de beheergroep moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Openbare orde en veiligheid is een verantwoordelijkheid van de politie in de hele stad. We willen hier inzetten op een straal van 2 km. Een beheerplan voor de hele stad gaat natuurlijk niet. Zo n plan gaat over een bepaald gebied. Het beheerplan komt wel bovenop de inzet die er onder meer van politie nu al is in de hele stad. 3. Presentatie wethouder Kamsteeg In 2004 kwam de opdracht van de raad om te onderzoeken hoe mensen konden worden geholpen die dak- en thuisloos zijn, verslaafd en ook voor een groot deel overlast veroorzaken. Er is 4 jaar aan gewerkt. We willen er voor zorgen dat mensen een menswaardig bestaan hebben. Bij andere hostels zie je dat bewoners doorstromen. De opdracht van het gemeentebestuur is moeilijk: We willen mensen bereiken en een hulpaanbod voor die mensen hebben. Het is nu lastig om deze groep te bereiken en ook voor de politie om ermee om te gaan. Het uitgangspunt van het gemeentebestuur is een woonvoorziening realiseren in een woonwijk. Geen enkele wijk zit daarop te wachten, dat snap ik ook. We hebben een concept voor ogen dat bij een goede inpassing echt kan werken. In Dordrecht is de groep behoorlijk goed in beeld. Deze mensen en de samenleving zijn erbij gebaat. Als je het beheer goed regelt kun je incidenten snel oplossen. Pagina 5/10

6 Wij zijn niet toe aan hoe beheerd moet worden! Welke opleidingen hebben de hulpverleners? Dit is een verantwoordelijkheid van de instellingen. Het gaat natuurlijk om voldoende gekwalificeerde medewerkers. De opleiding van de medewerkers varieert, afhankelijk van de functie, van Mbo tot mensen met een universitaire opleiding. Klopt het dat de Eulerlaan buiten beeld is geweest in eerste instantie? Dat klopt, omdat nieuwbouw eerst te duur was. Kijk naar de uitstroomcijfers elders. Een aantal wordt geschorst of gedetineerd. Je kunt dus zeggen dat het bij een groot deel niet heeft gewerkt. De afstand tussen obs De Driehoek en het hostel is 136 meter. Bij coffeeshops moet toch een bepaalde afstand in acht worden genomen? De afspraak is dat coffeeshops niet mogen binnen een straal van 250 meter van scholen. Ten aanzien van coffeeshops voert Dordrecht een ontmoedigingsbeleid. Als er een sluit, komt er geen meer voor terug tot het minimum is bereikt (uitstervingsbeleid). In een hostel mogen de bewoners op de kamer gebruiken. Binnen een hostel wordt niet verhandeld, in tegenstelling tot een coffeeshop. Kunt u aangeven of u zich ook op andere hostels heeft georiënteerd? Hoeveel zijn er door u bezocht en waneer was dat? Ik heb er persoonlijk een bezocht. De leden van het projectteam hebben meerdere hostels bezocht. Daarnaast heb ik alle in- en outs bestudeerd. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Kunt u bevestigen 100% zorgvuldig te zijn geweest met de locatie keuze? Naar eer en geweten: Zorgvuldig. Bij het hostel dat u heeft bezocht staat geen woning in de buurt. Waarom nu toch de keuze voor een woonwijk? Dat is een principiële keuze. Ieder mens heeft recht om te kunnen wonen in een woonwijk. In een woonwijk is dan ook de meest logische plek. We vinden dat het in een woonwijk kan, dus moet je dat ook zoveel mogelijk doen. Pagina 6/10

7 Hoe zit het met waardevermindering van de woningen? Hierover valt van tevoren niets te zeggen. Dit is afhankelijk van het bestemmingsplan. Indien uw woning daadwerkelijk in waarde vermindert als gevolg van een bestemmingsplanwijziging, is er een planschaderegeling. Eerder zijn Wielwijk en Crabbehof als optie gepasseerd. Waarom kan daar een hostel niet en hier in Sterrenburg wel? Dat hangt samen met de draagkracht van een wijk. Daarbij gaat het om de sociale structuur van een wijk, het gemiddeld inkomen van mensen en achterstanden die er zijn. In Crabbehof en Wielwijk investeren we fors om daarin verbetering aan te brengen en dat is niet zonder reden. Dus u stelt dat deze wijk zo goed is opgebouwd dat een minnetje kan worden gedragen. In de Vogelbuurt wonen veel mensen die bij de Grote Rivieren cliënt zijn. Daar is een goed evenwicht bewerkstelligd. Wat is de status van de beslissing? B&W heeft besluit genomen. De raad had de kaders hiervoor vastgesteld. Op 18 november is het sprekersplein. Dan kunnen mensen hun opvattingen aan de raad meegeven. Op 25 november vinden de beraadslagingen van de raad plaats. Er zal worden nagegaan of het proces, de keuze en het besluit zorgvuldig en verstandig was. De raad kan op basis van de conclusies een motie indienen en het B&W verzoeken een andere plek te zoeken. Wat is de kans dat het anders kan worden? De ervaring leert dat de raad het niet altijd eens is met B&W. De raadsbrief van december 2007 roept de wethouder op tot vroegtijdige communicatie. Zoals het nu is gegaan is het een politieke doodzonde. Geheimhouding is een doodzonde. Het principebesluit is in een besloten vergadering voorgelegd: Dit mag helemaal niet. Dit is een aangelegenheid van de raad; dit moet u dus aan de raad voorleggen. Deze groep heeft recht op een menswaardig bestaan, maar onze kinderen ook. Daarbij is de veiligheid in het geding. We zijn voor onze dochter verhuisd naar Sterrenburg. Nu zegt de gemeente we gaan u opzadelen met verslaafden. Pagina 7/10

8 Ik heb ook de zorg voor u en uw kinderen voor ogen. Er zijn voorbeelden dat het mis kan gaan maar het gaat ook vele malen goed. Waarom niet de Overkampweg locatie? Is deze afgevallen vanwege de tijdelijke vestiging van de Beatrixschool? Er zijn 50 plekken onderzocht, waaronder de Overkampweg. Deze is afgevallen omdat de ruimte te klein is en de voorzieningen te ver weg gelegen zijn van de locatie. Ik ben nog steeds van mening dat de Eulerlaan een goede plek is. Hoe kunt u het verkopen 24 mensen te helpen ten koste van de duizenden die hier wonen? Het gaat om een afweging en ervoor zorgen dat het veilig is en blijft. De opdracht was vind een zo geschikt mogelijke plek. Geen enkele plek zou wellicht een 10 scoren. Komen er ook andere mensen dan uit Dordrecht alleen? Het gaat om het gebied Zuid-Holland Zuid, maar het gaat om veel mensen uit de stad zelf. Als mensen van buiten komen moeten ze hier nieuwe dealers zoeken en dat trekt misschien weer dingen aan uit Rotterdam? Er is geen overloop uit Rotterdam. We willen ook bijvoorbeeld het aantal opvangplaatsen niet uitbreiden. In dat geval zou sprake kunnen zijn van een aanzuigende werking. Inzet van het beleid is: Geen mensen meer op straat. We willen het aantal huisuitzettingen terugbrengen. Welke invulling geeft de gemeente aan de rest van het terrein? Er zijn nog geen ideeën over de rest van het terrein. Het gebouw wordt gesloopt. Er moet wel worden voorkomen dat het een kraakruimte wordt. Er moet nog nagedacht worden over de verdere bestemming van het gebied. Misschien worden er woningen geprojecteerd. Hiertoe zal een open en transparante procedure worden gevolgd. Kan voor 100% zeker worden gesteld dat de procedure zorgvuldig is verlopen? Nu hebben weldenkende mensen u uitgelegd waarom het niet kan. Geef toe dat er fouten zijn gemaakt. Denk er nog een keer goed over na. U bent uitgenodigd voor de koffie. Pagina 8/10

9 We hangen de boodschapper niet op. Het bestuur kwam met de boodschap: we hebben beslist. Gelukkig is hier nog een democratie. U heeft de sfeer en de weerstand geproefd. En als het nodig is gaan we door tot de Raad van State. Ik ken de wethouder als een integer Christen. De kogel is nog niet door de kerk. Ik zou het erg vinden het bestuur te moeten aanduiden als ondeugdelijk bestuur. Wat is de begroting voor dit complex? Het Leger des Heils gaat dit samen met Progrez regelen. Bij een tekort zal het Zorgkantoor moeten inspringen. In Gouda werkten de beheersafspraken niet. Ze hadden geen bevoegdheden. Er waren heel veel wisselingen in het personeel. Komt er ook echt goed personeel? Politieke standpunten kunnen veranderen. De mensen moeten tegen zichzelf worden beschermd en tegen de omgeving. U maakt ons niet wijs dat u niet weet wat er met de rest van het terrein gaat gebeuren. Er is niet gezegd dat er nooit wat zal gebeuren. Maar goede beheerafspraken zijn van groot belang. We willen ook Utrecht niet kopiëren. We hebben veel geleerd van situaties elders. Daar moeten we kennis van nemen en dat hebben we ook gedaan. Bent u bereid uw huiswerk over te doen? Ruimtelijke ordening wordt nog een hele strijd. Reken daar maar op. Zo n voorziening in een woonwijk is gedoemd te mislukken. Dit ligt bij de raad. Het is niet zo dat dit op een paar maanden steekt. Er moet hoe dan ook een goede belangenafweging worden gemaakt. De hele avond gaat het over de legitimiteit van het hostel. Maar waarom hier? Doe een concessie en plaats de voorziening niet in de directe omgeving van scholen en kinderen. We zijn niet tot de conclusie gekomen dat dit geen verstandig en verantwoord besluit is. Ik ben van mening dat het hier kan. We verzoeken u te heroverwegen welke fouten er zijn gemaakt. Ik ben niet het type bestuurder dat als ik A gezegd heb, het altijd A moet blijven. Maar ik ben nog niet aan de slotsom toe dat het geen A moet zijn. Hierna wordt de bijeenkomst gesloten. Pagina 9/10

10 Pagina 10/10

DORDRECHT. 2. l e Vragenronde

DORDRECHT. 2. l e Vragenronde DORDRECHT VERSLAG Contactpersoon Betreft Informatiebijeenkomst Hostel Euleriaan Kenmerk Aanwezig Wethouder, Leger des Heils, Projectleider, Gebiedsmanager, Projectteam, Bewoners Sterrenburg Afwezig Notulist

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria Vraag & Antwoord De toetsingscriteria Hoe zijn de nu vastgestelde toetsingscriteria tot stand gekomen? Waarom wordt deze tussenstap, het vaststellen van de toetsingscriteria, genomen? Hoe is de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

11 oktober 2011 MO/661398 Maatschappelijke voorzieningen 2 RAADSINFORMATIE inzake Regiobinding Maatschappelijke Opvang

11 oktober 2011 MO/661398 Maatschappelijke voorzieningen 2 RAADSINFORMATIE inzake Regiobinding Maatschappelijke Opvang OOI^lJr ^L#i Ml Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT de gemeenteraad F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlage(n) Betreft

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'.

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. 1.1 Het grootste deel van de daklozen in de Achterhoek betreffen mannen die lijden aan alcoholverslaving.

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1070719 Datum: Behandeld door: tjw schreuder Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling / Beleidsontwikkeling Onderwerp: Nachtopvang dak- en thuislozen

Nadere informatie

Q&A - Bestemming Leyweg voor opvang dak- en thuislozen. Pagina 1 van 5

Q&A - Bestemming Leyweg voor opvang dak- en thuislozen. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Welke voorzieningen gaat de gemeente (met welke partners) realiseren (aantal, aard, aantal bewoners, wat voor bewoners/bezoekers, begeleiding, toezicht)? Wie komen er wonen? Aan de Leyweg

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B.

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B. AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM Harddrugsgebruikers geregistreerd S. Biesma J. Snippe B. Bieleman SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Rotterdam is de

Nadere informatie

De Rode en Blauwe Loper Utrecht

De Rode en Blauwe Loper Utrecht De Rode en Blauwe Loper Utrecht Korte karakteristiek De Rode en Blauwe Loper bieden laagdrempelige ontmoeting aan bewoners in Overvecht met verschillende achtergronden. Voor de groep mensen met een psychische

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; O M Nr. MO/1360807 Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gelet op de artikelen 2.10 lid 5, 2.12 lid 2 en 2.13 van de

Nadere informatie

Belangenvereniging " Oud Emmen

Belangenvereniging  Oud Emmen AC Belangenvereniging " Oud Emmen Partner EOP "het centrum' " 1 5. 0 4. 5 2 5 0 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Emmen Raadhuisplein 1 Postbus 30001 7800RA Emmen Emmen, 16

Nadere informatie

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas huisvesting verslaafde dak- en thuislozen 24 oktober 2012 Agenda 1 Opening en mededelingen, mevr. I. Joosen afdelingshoofd Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Gedetineerd in de psychiatrie? Mensen die niet kunnen meedoen, of van wie we willen dat ze niet meedoen, moeten uit de maatschappij verwijderd worden? Doelgroep 7

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond

Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond Notitie ter ondersteuning van het debat over richtinggevende criteria locatie vestiging coffeeshop in Helmond 1. Inleiding Coffeeshops zijn alcoholvrije horecagelegenheden waar handel in en gebruik van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.07.06 B&W verg.. : 26 juni 2012 Commissie : commissie MO Onderwerp: Afweging hostel 3, 4 en 5 Cie_verg. : 29 augustus 2012 Raadsverg.. : 11 september 2012 1) Status

Nadere informatie

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Foto: Pieter Musterd - (cc) - Flickr Het Oude Centrum is een wijk die de potentie heeft om zich te ontwikkelen tot een moderne en levendige centrumwijk.

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum 14 september 2015 Op 14 september 2015 vond er voor de wijkbewoners een voorlichtingsbijeenkomst plaats in De Bron in Beijum over de ontwikkelingen bij de

Nadere informatie

Kees Tienhoven: Ten behoeve van de bestijding van overlast zijn vorig jaar een aantal maatregelen genomen, te weten:

Kees Tienhoven: Ten behoeve van de bestijding van overlast zijn vorig jaar een aantal maatregelen genomen, te weten: VERSLAG Betreft Overlastgevende dak- en thuislozen Centrum Locatie Stadswiel Beverwijckstraat Aanwezig Gemeente Dordrecht - Ria de Wit, Kees Tienhooven, Betty Wolt, Ineke van Vliet, Wim Slootweg, Dino

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem

Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden woonzorgvoorziening Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem. aanleiding De gemeente

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

BELEIDSREGELS WIJKVERBODEN ARTIKEL 2:75A APV

BELEIDSREGELS WIJKVERBODEN ARTIKEL 2:75A APV BELEIDSREGELS WIJKVERBODEN ARTIKEL 2:75A APV Datum Kenmerk xx xx Contactpersoon André Boogaard T (078) 639 69 32 M E JH.Boogaard@dordrecht.nl De BURGEMEESTER van de gemeente DORDRECHT, overwegende dat

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC

Gemeente Ede. Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC Gemeente Ede Memo: sociale veiligheid na vestiging AZC Aanleiding Aandacht voor sociale veiligheid is belangrijk rondom de vestiging van een AZC. Wij wilden graag weten welke maatregelen mogelijk en wenselijk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Woonvoorzieningen dak- en thuislozen.

gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Woonvoorzieningen dak- en thuislozen. gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer 3 december 2010 Raadsinformatiebrief Betreft Woonvoorzieningen dak- en thuislozen. Inleiding Het Raadsbesluit om medewerking te verlenen aan de vestiging van

Nadere informatie

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden

Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zo werkt het. Zelfstandig wonen en leven in de Drechtsteden Zelfstandig wonen en leven 3 manieren om hulp te vinden 1 Zoek het dichtbij In uw omgeving zijn er vaak mensen die graag een handje helpen, zoals

Nadere informatie

12 mei 2009 MO/2009/556 Sociale en Culturele Infrastructuur maatschappelijke voorzieningen. RAADSiNFORMATiE inzake overlastproblematiek binnenstad

12 mei 2009 MO/2009/556 Sociale en Culturele Infrastructuur maatschappelijke voorzieningen. RAADSiNFORMATiE inzake overlastproblematiek binnenstad IsSoaQ Dordrecht Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spui boulevard 300 3311 GR DORDRECHT F (078) 639 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma en -thema

Nadere informatie

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja Vraag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Opmerkingen Respondent: 1 10> jaar 7 achteruit gegaan D ja gm nee ja nee A nee nee - ja A nee ja 2 10> jaar 6 gelijk gebleven B, D nee gm nee ja nee A gm

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Beschermd wonen en ambulante woonbegeleiding bij Eleos

Beschermd wonen en ambulante woonbegeleiding bij Eleos Beschermd wonen en ambulante woonbegeleiding bij Eleos Beschermd wonen Beschermd wonen houdt in dat u in een woonvorm woont. Als bewoner krijgt u persoonlijke begeleiding om uw zelfredzaamheid en deelname

Nadere informatie

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken Parkeren dichtbij huis Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken 1 Parkeerproblemen in de woonwijk In veel woonwijken worden de bewoners dagelijks geconfronteerd met

Nadere informatie

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving Wat zijn Skaeve Huse - Waarom Skaeve Huse? - Hoe zien Skaeve Huse eruit? - Waarom deze rare naam? - Wat is woonoverlast en waar komt het voor? - Wat lost Skaeve Huse op? - Wat doet de gemeente nog meer

Nadere informatie

Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015.

Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015. Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015. Er waren ongeveer 45 aanwezigen Mede aanwezig: medewerkers woningcorporatie De Goede Woning en de

Nadere informatie

Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie.

Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie. Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie. A. Noodzakelijke verhuizing van ouderen uit hun verzorgings- of verpleeghuis - hoe wordt dit zo goed mogelijk begeleid? In deze handreiking

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Notulen Klankbordgroep Blekerstraat 23 juni 2009

Notulen Klankbordgroep Blekerstraat 23 juni 2009 Notulen Klankbordgroep Blekerstraat 23 juni 2009 Locatie Voorzitter Verslag : het Kardoes, J.G. Suurhoffstraat 45, Almere : Erik Vermathen : Anosjka van Dommelen, Kwintes 1. Opening De voorzitter heet

Nadere informatie

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat 1. Wanneer komen de eerste bewoners? De eerste bewoners wonen vanaf 4 april op de Aalbersestraat. Zij stromen geleidelijk in. Naar verwachting zijn in juni 2016

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de klas

Kijktip: Nieuwsuur in de klas Kijktip: Nieuwsuur in de klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen leren over de gemeentepolitiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren over belangrijke

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Samenvatting van de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 Tijdelijke woonplek Regionale opvang en beschermd wonen Financiële

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q2 2016

KWARTAALRAPPORTAGE Q2 2016 KWARTAALRAPPORTAGE Q2 2016 BESCHERMD WONEN EN OPVANG 30 september 2016 Inhoud Analyse cliënten naar ondersteuningsvraag Analyse cliënten op de wachtlijst In- en uitstroom cliënten Financiën Reflecterend

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 Rapport Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gereageerd op zijn brieven waarin hij klachten

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn

Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over Wmo voorzieningen na de wijzigingen van het beleid in 2010 in de Gemeente Borger-Odoorn Mei 2011 In 2010 heeft de gemeente een aantal regels voor

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

nieuwe taken nieuwe cross-overs

nieuwe taken nieuwe cross-overs nieuwe taken nieuwe cross-overs Douwe-Jan Bakker verbindt mensen en vastgoed! directeur kenner van vastgoed in de zorg veranderkundige lid raad van toezicht V&V instelling lid adviesraad HAN, vastgoeddeskundige

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Voorzitter,

Algemene beschouwingen Voorzitter, Algemene beschouwingen 2010-2023 Voorzitter, We staan aan de vooravond van de verkiezingen en deze begroting heeft dan ook, zoals u zelf reeds aangeeft, een beperkte houdbaarheid en zal door ons ook zo

Nadere informatie

Examenbespreking Maatschappijwetenschappen havo pilot

Examenbespreking Maatschappijwetenschappen havo pilot Examenbespreking Maatschappijwetenschappen havo pilot Woensdag 24 mei 2017, 18.00 19.30 uur Aanwezig: zes docenten, drie vertegenwoordigers van Cito/CvTE, daarnaast de voorzitter en notulist. Opmerking:

Nadere informatie

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd?

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom biedt de gemeente Krimpen aan den IJssel vluchtelingen opvang aan? Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet direct een plek

Nadere informatie

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal Verslag werkatelier over participatie en samenspel tussen samenleving en gemeentebestuur op 4 juni 2015 van 20:00 tot 23:00 uur in het Dorpshuis

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

In gesprek met organisaties uit de wijk

In gesprek met organisaties uit de wijk Kom ook naar de Dialoog Dag van de 13:00-15:00 uur 6 september Admiraalsplein Schrijf u in voor een plek aan 1 van de tafels! In gesprek met organisaties uit de wijk Stel uw vragen! Op zaterdag 6 september

Nadere informatie

EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen

EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen 1 Wij geven thuis! U ook? De Brabantse steden tellen steeds meer kwetsbare burgers zoals daken thuislozen en zwerfjongeren. Zowel hun aantal als de

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 8 oktober 2015 Rapportnummer: 2015/151 2 Samenvatting De vader en moeder van Y. zijn gescheiden.

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Memo. Vraag. Antwoord

Memo. Vraag. Antwoord Aan: Van: de leden van de raad burgemeester en wethouders Betreft: beantwoording vragen artikel 37 Datum: 20 juli 2012 Reglement van Orde Vraag De VVD-fractie heeft op grond van artikel 37 van het Reglement

Nadere informatie

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!!

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!! ToReachIt Acceptance is the beginning of change!!! Acceptance is the beginning of change! Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Wat ontbreekt er in Nederland aan begeleiding voor onze doelgroep volgens

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO)

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) 18 november 2015 Inleiding Op 18 november 2015 konden inwoners van de gemeente Wierden hun mening geven

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar planschade De Meeuwse Acker 20 06

Beslissing op bezwaar planschade De Meeuwse Acker 20 06 Embargo tot 17 mei 2016 Onderwerp Beslissing op bezwaar planschade De Meeuwse Acker 20 06 Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 1 december 2015 heeft

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 METINGEN 2001, 2002, 2003, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize M. van Zwieten COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

AANPAK VLUCHTELINGENOPVANG EN STATUSHOUDERS IN APELDOORN

AANPAK VLUCHTELINGENOPVANG EN STATUSHOUDERS IN APELDOORN AANPAK VLUCHTELINGENOPVANG EN STATUSHOUDERS IN APELDOORN Presentatie tijdens LPB-congres 1/12/16 VLUCHTELINGENOPVANG Antje van Laar, projectleider vluchtelingenopvang 1/12/16 Traject gestart: oktober 2014

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Welkom in De Cocon. De Cocon bestaat uit vier onderdelen:

Welkom in De Cocon. De Cocon bestaat uit vier onderdelen: De Cocon Welkom in De Cocon Een voor de hand liggende zin om een brochure mee te openen, maar ook een zin die voor bezoekers van De Cocon zeker niet altijd vanzelfsprekend is. Welkom zijn zij immers lang

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76

St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76 OVERLASTVEROORZAKERS DORDRECHT INTERVIEWSMETTIEN OVERLASTGEVERS COLOFON INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Vraag: Hoeveel lawaai komt er / wordt toegestaan? Antwoord: Het uitgangspunt is dat er geen extra overlast voor de omgeving is.

Vraag: Hoeveel lawaai komt er / wordt toegestaan? Antwoord: Het uitgangspunt is dat er geen extra overlast voor de omgeving is. Skaeve Huse - Vragen en antwoorden n.a.v. bijeenkomst 7 oktober 2013 Tijdens de bijeenkomst op 7 oktober over Skaeve Huse ging het in de 5 deelgroepen over de zorgen van omwonenden en hun suggesties voor

Nadere informatie

Geachte fractieleden van Groen Links, Nijmegen Nu en CDA,

Geachte fractieleden van Groen Links, Nijmegen Nu en CDA, Fractie CDA Nijmegen T.a.v. M. van der Sloot Fractie Nijmegen Nu T.a.v. B. van Hees Fractie GroenLinks Nijmegen T.a.v. F. Ali Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen.

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Inleiding De centrumgemeente Nijmegen en IrisZorg willen zich inzetten voor kwetsbare jongeren

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

Analyse extra scenario s uitbreiding Cals college

Analyse extra scenario s uitbreiding Cals college Analyse extra scenario s uitbreiding Cals college Aanleiding Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het Cals college in het cluster van 17 februari zijn door clusterleden

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Haarlem Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek, MBA. Wethouder Wmo, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Raad voor de Kinderbescherming Ministerie van Veiligheid en Justitie Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf So-Cool volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

Nijmegen 17 september 2015

Nijmegen 17 september 2015 secretaris: F.M. Eliëns MO10, Postbus 9105 6500 HG Nijmegen f.eliens@nijmegen.nl Nijmegen 17 september 2015 Geacht college, Onlangs kregen wij de beschikking over de criteria die de gemeente heeft opgesteld

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 :

Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Vragenlijst PAja! Utrecht 2013 : Verschillende instellingen in Utrecht worden gekeurd door jongeren die zelf in die instellingen hebben gewoond of nog steeds wonen. Middels deze vragenlijst willen de instellingen

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie