VERSLAG. 1. Opening door Els van Leeuwen, gebiedsmanager.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG. 1. Opening door Els van Leeuwen, gebiedsmanager."

Transcriptie

1 VERSLAG Datum 13 november 2008 Betreft Tweede Informatiebijeenkomst Hostel Eulerlaan Contactpersoon Sjaak van Nes T E Aanwezig Wethouder, Leger des Heils, Projectleider, Gebiedsmanager, Projectteam, Bewoners Sterrenburg Notulist Sjaak van Nes 1. Opening door Els van Leeuwen, gebiedsmanager. Els van Leeuwen heet alle aanwezigen welkom en stelt de mensen aan tafel voor: Aaike Kamsteeg (wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zorg namens het college van B&W) en Tjalling Vonk (manager primair proces Leger des Heils) Er is ook bij deze tweede bijeenkomst een hoge opkomst (circa 400 bewoners van Sterrenburg). 2. Presentatie door de heer Tjalling Vonk. In het hostel wordt actief zorg geboden aan de bewoners. Het gaat om een woonvoorziening met 24 plaatsen die worden verdeeld in kleinere woongemeenschappen. De toekomstige bewoners leven nu op straat en houden zich veelal op in het centrum van de stad. Als referentie wordt het model Utrecht gevolgd. Het is bedoeld voor mensen met een zware verslaving die daarnaast psychiatrische problemen hebben. Er zijn wel andere opvang voorzieningen voor deze mensen, maar daar kan men niet wonen omdat dan het gebruik moet worden gestaakt. Uniek in het hostel is dat er (op de eigen kamer) drugs mogen worden gebruikt Het Leger des Heils heeft de raadsleden in 2004 uitgenodigd om eens te kijken naar een hostel in Utrecht. Daarna is een motie in de raad aangenomen om te onderzoeken of zo n hostel in Dordrecht kon worden gerealiseerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door het (toenmalige) Sociaal Geografisch Bureau (nu Onderzoek Centrum Drechtsteden). Aansluitend is een verdiepingsnotitie door de betrokken instellingen opgesteld. Op basis daarvan heeft de raad besloten dat in Dordrecht een hostel moet komen. Belangrijk is dat mensen eerst onder dak komen, daarna is sprake van enige stabilisatie. De mensen krijgen goed te eten en er worden mogelijkheden geboden voor dagbesteding. Uiteindelijk gaat het beter met deze mensen. Hoe komt men aan drugs en wie betaalt de drugs? Op dit moment komen mensen ook aan drugs en men gebruikt dit in de openbare ruimte. Hostelbewoners hebben een uitkering. Het is niet bekend of en hoeveel mensen stelen om drugs te kunnen betalen. Pagina 1/10

2 Er zijn geen statistieken van hoe deze mensen aan hun drugs komen. Uit het rapport over Utrecht blijkt dat men dezelfde middelen gebruikt als nu. Dit verandert niet met de komst van een hostel. Een ervaringsgegeven is wel dat de verwervingscriminaliteit in de omgeving van het hostel niet toeneemt. Een hostel heeft geen invloed op de wijze van verkrijgen van drugs, bestaande kanalen blijven intact. De criminaliteit in de omgeving van een hostel neemt niet toe. In de hostels in Utrecht wordt methadon verstrekt als onderdeel van een programma en onder streng toezicht. De ervaring is dat als men op methadon overgaat het andere druggebruik minder wordt. Binnen het hostel gelden huisregels. Er wordt op gelet dat in de omgeving van het hostel niet wordt gedeald. Belangrijk is te bedenken dat de mensen iets te verliezen hebben als ze eenmaal in een hostel wonen; dit motiveert om zich aan regels te houden. Bewoners willen hun plek niet kwijt. In het uiterste geval worden mensen verwijderd maar de ervaring leert dat mensen het veelal niet zover laten komen. Binnen een straal van 2 km is verscherpt toezicht. Bestaande lijnen en contacten om drugs te verkrijgen blijven in tact. Gegeven uit de praktijk is ook dat druggebruik veelal afneemt als mensen in het hostel afstand hebben genomen van het harde leven op straat. Er komt een beheergroep; het is niet vanzelfsprekend dat dingen (altijd) goed gaan. Maar er zijn voorbeelden dat het ook zonder beheergroep goed kan gaan. Bijvoorbeeld bij het sociaal pension in Gorinchem, waar dit zelfs naast een school (plein) is gesitueerd. Er is in de avond extra toezicht omdat zich daar hangjongeren ophouden. In de praktijk blijkt dus dat zo n voorziening naast een school bijvoorbeeld wel kan. In Gouda daarentegen was sprake van veel aanloopproblemen. Nu gaat het inmiddels veel beter. In Rotterdam-Zuid is een sociaal pension (De Lichtboei) genomineerd als beste buur. De Nederlandse wetgeving verbiedt drugs; is er overleg met justitie? Het concept dat in Utrecht is toegepast kan in Dordrecht ook. Er worden hiervoor dezelfde stappen gezet als in Utrecht. Als de wetgever het niet wil komt het hostel er niet. Drugshandel is wettelijk verboden, dat geldt ook voor het hostel. Er zal streng op worden toegezien dat er niet wordt gedeald in en om het hostel. Wat voor soort psychiatrische patiënten komen er te wonen? Antwoord (medewerker Bouman GGZ): Het meest komt schizofrenie voor. Wat is het dagprogramma? We willen dat de mensen zo snel mogelijk wat gaan doen, bijvoorbeeld in de klussenploeg of het schoonhouden van de buurt of werken in het groen via Drechtwerk. Ook werken op een zorgboerderij is een optie. Pagina 2/10

3 Wat zijn de selectiecriteria voor het hostel? Het gaat om mensen die nu op straat leven. Als ze een gevaar vormen voor de buurt of voor medewerkers, worden ze niet geselecteerd. Vooraf worden potentiële risico s in beeld gebracht. Reactie bewoners naar aanleiding van het verslag van de bijeenkomst op 30 oktober: Er is ergernis bij de bewoners dat daarin staat dat er geen zedendelinquenten in het hostel komen, terwijl dat niet zo gezegd is. Zedendelinquenten worden niet op voorhand uitgesloten, dus dat moet worden gecorrigeerd in het verslag. Jullie nemen Utrecht als referentie. Daar houdt 57% zich bezig met straatactiviteiten zoals dealen en prostitutie. Onze zorg ligt niet zozeer bij het gebruik op de eigen kamer, maar bij de zoektocht naar drugs, zeker als mensen ook afkickverschijnselen vertonen. Men wil meer uitleg en het voorstel is om een afspraak te maken. De heer Vonk zegt dit toe. Hoe wordt het project bekostigd? Het merendeel wordt bekostigd uit de Awbz. Het Leger des Heils gaat dit samen met het Zorgkantoor en de woningcorporatie regelen. Hoe kun je dit verkopen? Er wordt steeds bezuinigd op de zorg terwijl juist hier een dure voorziening wordt neergezet. Waarom een hostel hier en niet bij u in de buurt? Toevallig zijn er bij mij in de buurt ook voorzieningen. Dit levert geen problemen op en ik heb er geen moeite mee. Het is begrijpelijk dat mensen angst hebben voor zoiets. Waarom niet op het industrieterrein? Is het essentieel dit in een woonwijk te doen? Het gaat om rehabilitatie. Mensen moeten weer in de samenleving kunnen functioneren. Wat maakt het hier anders dan in het Kromhout? In september werd toegegeven dat de situatie daar niet in de hand kon worden gehouden. Pagina 3/10

4 Er zijn belangrijke verschillen: Daar worden drugs op straat gebruikt en verhandeld. Daarnaast zijn overlastgevers op het Vrieseplein geen cliënten van het Leger des Heils. Waarom kan een hostel niet op het Kromhout? Mensen moeten daar opgevangen worden met andere problematiek. Het SGB heeft geconcludeerd dat een hostel in het centrum moet (5 minuten loopafstand)? Het SGB heeft verschillende instellingen geïnterviewd. In eerste instantie was dat een criterium, later is dat veranderd in dat er goede busverbindingen moeten zijn. Reactie van een bewoner die het sociaal pension in Gouda bezocht heeft: Nu worden daar minder mensen opgevangen die ook een minder grote problematiek hebben. Er wordt wel gemakkelijk over deze situatie heen gestapt. Het is van belang goede informatie te krijgen vanuit verschillende locaties in het land. In Gouda gaat het om een sociaal pension: mensen moeten naar buiten om drugs te gebruiken en dat is een wezenlijk verschil met een hostel. Reactie van bewoners: Wij komen om discussie te voeren. Er worden vaak antwoorden gegeven zonder dat de kern van de zaak wordt geraakt. Onveiligheid ontstaat omdat mensen drugs gaan zoeken/scoren. Ze moeten met de bus naar het centrum. Het geld is al snel op. Wat dan? Dan zullen ze gaan kraken, stelen en een spoor van vernielingen achter zich laten. Waarom is de behandeling niet in fasen, zodat ze pas in het hostel komen als ze daar klaar voor zijn. De heer Vonk geeft aan graag in gesprek te komen met de bewoners over deze zaken. Interactie op dit punt juicht hij toe. Wat is de noodzaak om het hostel hier neer te zetten? Voor het Leger des Heils hoeft het niet per se in Sterrenburg. Uit de zoektocht kwam deze als meest geschikte locatie naar voren. Als er geen absolute noodzaak is waarom dan hier en niet buiten de woonwijk? Dit is vorige keer door de wethouder aangegeven. Er waren in eerste instantie 50 locaties. Deze zijn allemaal gescreend en uiteindelijk kwam de Eulerlaan er als beste locatie uit. En het hostel kan heel goed in een woonwijk, kijk maar naar de voorbeelden elders. Pagina 4/10

5 Die mensen willen een dak boven hun hoofd houden wordt gesteld, maar zij zijn ziek en kunnen zich dat toch niet meer realiseren? Is het draagvlak bij de toekomstige bewoners van het hostel nagegaan? Is bekend wat ze er van vinden om hier in een woonwijk te wonen? Hier is inderdaad onderzoek naar gedaan (voordat deze locatie in beeld was) en aantal van hen wil graag in een hostel wonen. We konden het toen dus niet over deze specifieke plek hebben, maar wel over karakteristieken. Die zijn in het plan van aanpak opgenomen en de locatie is daarop getoetst. Men heeft op veel punten gekeken, maar blijkbaar de essentiële zaken buiten beschouwing gelaten. Het werk dat door de gemeente is verricht scoort een onvoldoende. U kunt niet aangeven waarom het probleem in Sterrenburg getackeld moet worden. Er wordt gezegd: Het kan goed gaan. Maar wat te doen als het niet goed gaat? Wij hebben niet gekozen voor dit probleem. Dit is een veilige wijk. Wat als het fout gaat? Incidenten kunnen niet worden uitgesloten. In de beheergroep moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Openbare orde en veiligheid is een verantwoordelijkheid van de politie in de hele stad. We willen hier inzetten op een straal van 2 km. Een beheerplan voor de hele stad gaat natuurlijk niet. Zo n plan gaat over een bepaald gebied. Het beheerplan komt wel bovenop de inzet die er onder meer van politie nu al is in de hele stad. 3. Presentatie wethouder Kamsteeg In 2004 kwam de opdracht van de raad om te onderzoeken hoe mensen konden worden geholpen die dak- en thuisloos zijn, verslaafd en ook voor een groot deel overlast veroorzaken. Er is 4 jaar aan gewerkt. We willen er voor zorgen dat mensen een menswaardig bestaan hebben. Bij andere hostels zie je dat bewoners doorstromen. De opdracht van het gemeentebestuur is moeilijk: We willen mensen bereiken en een hulpaanbod voor die mensen hebben. Het is nu lastig om deze groep te bereiken en ook voor de politie om ermee om te gaan. Het uitgangspunt van het gemeentebestuur is een woonvoorziening realiseren in een woonwijk. Geen enkele wijk zit daarop te wachten, dat snap ik ook. We hebben een concept voor ogen dat bij een goede inpassing echt kan werken. In Dordrecht is de groep behoorlijk goed in beeld. Deze mensen en de samenleving zijn erbij gebaat. Als je het beheer goed regelt kun je incidenten snel oplossen. Pagina 5/10

6 Wij zijn niet toe aan hoe beheerd moet worden! Welke opleidingen hebben de hulpverleners? Dit is een verantwoordelijkheid van de instellingen. Het gaat natuurlijk om voldoende gekwalificeerde medewerkers. De opleiding van de medewerkers varieert, afhankelijk van de functie, van Mbo tot mensen met een universitaire opleiding. Klopt het dat de Eulerlaan buiten beeld is geweest in eerste instantie? Dat klopt, omdat nieuwbouw eerst te duur was. Kijk naar de uitstroomcijfers elders. Een aantal wordt geschorst of gedetineerd. Je kunt dus zeggen dat het bij een groot deel niet heeft gewerkt. De afstand tussen obs De Driehoek en het hostel is 136 meter. Bij coffeeshops moet toch een bepaalde afstand in acht worden genomen? De afspraak is dat coffeeshops niet mogen binnen een straal van 250 meter van scholen. Ten aanzien van coffeeshops voert Dordrecht een ontmoedigingsbeleid. Als er een sluit, komt er geen meer voor terug tot het minimum is bereikt (uitstervingsbeleid). In een hostel mogen de bewoners op de kamer gebruiken. Binnen een hostel wordt niet verhandeld, in tegenstelling tot een coffeeshop. Kunt u aangeven of u zich ook op andere hostels heeft georiënteerd? Hoeveel zijn er door u bezocht en waneer was dat? Ik heb er persoonlijk een bezocht. De leden van het projectteam hebben meerdere hostels bezocht. Daarnaast heb ik alle in- en outs bestudeerd. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan. Kunt u bevestigen 100% zorgvuldig te zijn geweest met de locatie keuze? Naar eer en geweten: Zorgvuldig. Bij het hostel dat u heeft bezocht staat geen woning in de buurt. Waarom nu toch de keuze voor een woonwijk? Dat is een principiële keuze. Ieder mens heeft recht om te kunnen wonen in een woonwijk. In een woonwijk is dan ook de meest logische plek. We vinden dat het in een woonwijk kan, dus moet je dat ook zoveel mogelijk doen. Pagina 6/10

7 Hoe zit het met waardevermindering van de woningen? Hierover valt van tevoren niets te zeggen. Dit is afhankelijk van het bestemmingsplan. Indien uw woning daadwerkelijk in waarde vermindert als gevolg van een bestemmingsplanwijziging, is er een planschaderegeling. Eerder zijn Wielwijk en Crabbehof als optie gepasseerd. Waarom kan daar een hostel niet en hier in Sterrenburg wel? Dat hangt samen met de draagkracht van een wijk. Daarbij gaat het om de sociale structuur van een wijk, het gemiddeld inkomen van mensen en achterstanden die er zijn. In Crabbehof en Wielwijk investeren we fors om daarin verbetering aan te brengen en dat is niet zonder reden. Dus u stelt dat deze wijk zo goed is opgebouwd dat een minnetje kan worden gedragen. In de Vogelbuurt wonen veel mensen die bij de Grote Rivieren cliënt zijn. Daar is een goed evenwicht bewerkstelligd. Wat is de status van de beslissing? B&W heeft besluit genomen. De raad had de kaders hiervoor vastgesteld. Op 18 november is het sprekersplein. Dan kunnen mensen hun opvattingen aan de raad meegeven. Op 25 november vinden de beraadslagingen van de raad plaats. Er zal worden nagegaan of het proces, de keuze en het besluit zorgvuldig en verstandig was. De raad kan op basis van de conclusies een motie indienen en het B&W verzoeken een andere plek te zoeken. Wat is de kans dat het anders kan worden? De ervaring leert dat de raad het niet altijd eens is met B&W. De raadsbrief van december 2007 roept de wethouder op tot vroegtijdige communicatie. Zoals het nu is gegaan is het een politieke doodzonde. Geheimhouding is een doodzonde. Het principebesluit is in een besloten vergadering voorgelegd: Dit mag helemaal niet. Dit is een aangelegenheid van de raad; dit moet u dus aan de raad voorleggen. Deze groep heeft recht op een menswaardig bestaan, maar onze kinderen ook. Daarbij is de veiligheid in het geding. We zijn voor onze dochter verhuisd naar Sterrenburg. Nu zegt de gemeente we gaan u opzadelen met verslaafden. Pagina 7/10

8 Ik heb ook de zorg voor u en uw kinderen voor ogen. Er zijn voorbeelden dat het mis kan gaan maar het gaat ook vele malen goed. Waarom niet de Overkampweg locatie? Is deze afgevallen vanwege de tijdelijke vestiging van de Beatrixschool? Er zijn 50 plekken onderzocht, waaronder de Overkampweg. Deze is afgevallen omdat de ruimte te klein is en de voorzieningen te ver weg gelegen zijn van de locatie. Ik ben nog steeds van mening dat de Eulerlaan een goede plek is. Hoe kunt u het verkopen 24 mensen te helpen ten koste van de duizenden die hier wonen? Het gaat om een afweging en ervoor zorgen dat het veilig is en blijft. De opdracht was vind een zo geschikt mogelijke plek. Geen enkele plek zou wellicht een 10 scoren. Komen er ook andere mensen dan uit Dordrecht alleen? Het gaat om het gebied Zuid-Holland Zuid, maar het gaat om veel mensen uit de stad zelf. Als mensen van buiten komen moeten ze hier nieuwe dealers zoeken en dat trekt misschien weer dingen aan uit Rotterdam? Er is geen overloop uit Rotterdam. We willen ook bijvoorbeeld het aantal opvangplaatsen niet uitbreiden. In dat geval zou sprake kunnen zijn van een aanzuigende werking. Inzet van het beleid is: Geen mensen meer op straat. We willen het aantal huisuitzettingen terugbrengen. Welke invulling geeft de gemeente aan de rest van het terrein? Er zijn nog geen ideeën over de rest van het terrein. Het gebouw wordt gesloopt. Er moet wel worden voorkomen dat het een kraakruimte wordt. Er moet nog nagedacht worden over de verdere bestemming van het gebied. Misschien worden er woningen geprojecteerd. Hiertoe zal een open en transparante procedure worden gevolgd. Kan voor 100% zeker worden gesteld dat de procedure zorgvuldig is verlopen? Nu hebben weldenkende mensen u uitgelegd waarom het niet kan. Geef toe dat er fouten zijn gemaakt. Denk er nog een keer goed over na. U bent uitgenodigd voor de koffie. Pagina 8/10

9 We hangen de boodschapper niet op. Het bestuur kwam met de boodschap: we hebben beslist. Gelukkig is hier nog een democratie. U heeft de sfeer en de weerstand geproefd. En als het nodig is gaan we door tot de Raad van State. Ik ken de wethouder als een integer Christen. De kogel is nog niet door de kerk. Ik zou het erg vinden het bestuur te moeten aanduiden als ondeugdelijk bestuur. Wat is de begroting voor dit complex? Het Leger des Heils gaat dit samen met Progrez regelen. Bij een tekort zal het Zorgkantoor moeten inspringen. In Gouda werkten de beheersafspraken niet. Ze hadden geen bevoegdheden. Er waren heel veel wisselingen in het personeel. Komt er ook echt goed personeel? Politieke standpunten kunnen veranderen. De mensen moeten tegen zichzelf worden beschermd en tegen de omgeving. U maakt ons niet wijs dat u niet weet wat er met de rest van het terrein gaat gebeuren. Er is niet gezegd dat er nooit wat zal gebeuren. Maar goede beheerafspraken zijn van groot belang. We willen ook Utrecht niet kopiëren. We hebben veel geleerd van situaties elders. Daar moeten we kennis van nemen en dat hebben we ook gedaan. Bent u bereid uw huiswerk over te doen? Ruimtelijke ordening wordt nog een hele strijd. Reken daar maar op. Zo n voorziening in een woonwijk is gedoemd te mislukken. Dit ligt bij de raad. Het is niet zo dat dit op een paar maanden steekt. Er moet hoe dan ook een goede belangenafweging worden gemaakt. De hele avond gaat het over de legitimiteit van het hostel. Maar waarom hier? Doe een concessie en plaats de voorziening niet in de directe omgeving van scholen en kinderen. We zijn niet tot de conclusie gekomen dat dit geen verstandig en verantwoord besluit is. Ik ben van mening dat het hier kan. We verzoeken u te heroverwegen welke fouten er zijn gemaakt. Ik ben niet het type bestuurder dat als ik A gezegd heb, het altijd A moet blijven. Maar ik ben nog niet aan de slotsom toe dat het geen A moet zijn. Hierna wordt de bijeenkomst gesloten. Pagina 9/10

10 Pagina 10/10

Gebruiksruimten in Nederland

Gebruiksruimten in Nederland Gebruiksruimten in Nederland Trends en ontwikkelingen 2001-2003 Resultaten Scoren 2004 Gebruiksruimten in Nederland Inhoudsopgave 3 Trends en ontwikkelingen 2001-2003 1 2 3 4 5 6 Inleiding 5 Activiteiten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem

Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden woonzorgvoorziening Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem. aanleiding De gemeente

Nadere informatie

BinnenPlaats, hostels voor dak- en thuislozen

BinnenPlaats, hostels voor dak- en thuislozen BinnenPlaats, hostels voor dak- en thuislozen Beschrijving van de good practice Auteur(s) Corrie van Dam Datum Utrecht, februari 2010 MOVISIE Utrecht, februari 2010 * BinnenPlaats, hostels voor dak- en

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) H VERSLAG VAN

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Concept-verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen & Veilighied, gehouden op 15 oktober 2009

Concept-verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen & Veilighied, gehouden op 15 oktober 2009 Aanwezig : Voorzitter : mw. M. Tiggelaven Commissiegriffier : mw. A. Jhinkoe-Rai Portefeuillehouder(s) : mw. E.M. Sweet Commissieleden : mw. A. Arnhem, PvdA; H. Boldewijn, PvdA; L. Burgers, PvdA; mw. M.A.

Nadere informatie

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 19.30 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Advies naar aanleiding van sluiting OVHG het Zieken

Advies naar aanleiding van sluiting OVHG het Zieken Advies naar aanleiding van sluiting OVHG het Zieken Door stichting Straat Consulaat i.s.m. platform De Achterban 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Een poort naar de zorgketen: het ontstaan

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

HKPD Verslavingszorg in breder verband

HKPD Verslavingszorg in breder verband HKPD Verslavingszorg in breder verband Onderzoek naar de aansturing van verslavingszorg in Vlissingen Rekenkamercommissie Vlissingen Colofon Uitgebracht door: Informatie: Rekenkamercommissie Vlissingen

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Toelichting op Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Toelichting op Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 Toelichting op Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 ALGEMENE TOELICHTING Opdracht Wmo2015 aan de gemeente Op 18 juli 2014 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gepubliceerd

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J.

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J. GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2005 OM 19.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 17 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée, burgemeester

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze Gemeente Breda Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Opvang raakt de kern. Een onderzoek naar te verwachten gevolgen van en randvoorwaarden voor een Domushuis in Wehl

Opvang raakt de kern. Een onderzoek naar te verwachten gevolgen van en randvoorwaarden voor een Domushuis in Wehl Opvang raakt de kern Een onderzoek naar te verwachten gevolgen van en randvoorwaarden voor een Domushuis in Wehl Rapport 2011 Opvang raakt de kern Een onderzoek naar te verwachten gevolgen van en randvoorwaarden

Nadere informatie

Theorie en praktijk: drempels in het heden, visie op de toekomst

Theorie en praktijk: drempels in het heden, visie op de toekomst Theorie en praktijk: drempels in het heden, visie op de toekomst Toezicht bij woningcorporaties Theorie en praktijk: drempels in het heden, visie op de toekomst Toezicht bij woningcorporaties Colofon Deze

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052).

Blanksma-van den Heuvel en Weekers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 6 (31052). De heer Irrgang (SP): Mevrouw de voorzitter. Tijdens het algemeen overleg over de ABN AMRO hebben wij over veel zaken van gedachten gewisseld, maar volgens mij was iedereen het erover eens dat de Nederlandse

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Een goed gesprek is het halve werk

Een goed gesprek is het halve werk Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie