Notitie. Datum: 7 januari Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg"

Transcriptie

1 GEMEENTE AMERSFOORT Notitie Datum: 7 januari 2015 Van: Onderwerp: Sip de Jong Knip Hogeweg Inleiding Deze notitie omvat alle opties voor de knip (een afsluiting in de Hogeweg, op een gekozen punt) met bijbehorende voor- en nadelen, en de conclusie van het projectteam van de gemeente dat de knip ten zuiden van de Koedijkerweg de voorkeur heeft. De notitie is samengesteld op basis van alle relevante stukken, onderzoeken en gemeentelijke overlegbijeenkomsten over de knip in de Hogeweg. De notitie is de basis voor besluitvorming en het te doorlopen communicatietraject. Achtergrond Eind jaren 90 van de vorige eeuw begon de gemeente aan de plannen voor De Werkstad. De Werkstad is de verzamelnaam voor de werklocaties rondom het knooppunt Hoevelaken. De Wieken Vinkenhoef maakt deel uit van de Werkstad. De plannen hiervoor zijn destijds tot stand gekomen in samenspraak met de bewonerswerkgroep De Wieken - Vinkenhoef. Tijdens de planvorming is de verkeersafwikkeling op de Hogeweg meerdere malen aan de orde geweest. De gemeente bevestigt in de brief van 10 september 2001, kenmerk SOB/RU/RO/FC/589425, het volgende aan de bewonersgroep: Om het karakter van de Hogeweg zo veel mogelijk te waarborgen, zal na het gereedkomen van de randboulevard (Energieweg) een afsluiting worden gerealiseerd, waardoor het doorgaande verkeer niet langer gebruik kan maken van de Hogeweg. De afsluiting van de Hogeweg zal zodanig worden ingericht, dat het openbaar vervoer, het fietsverkeer en het bestemmingsverkeer (aanwonenden) daarvan geen belemmering ondervinden. Het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerrein e.o. en snelwegen vermeldt over de afsluiting van de Hogeweg het volgende: Na het openstellen van de Energieweg wordt de Hogeweg voor (in elk geval) doorgaand autoverkeer afgesloten door middel van een knip tussen de spoorwegovergang en de Koedijkerweg. Daardoor zal de hoeveelheid autoverkeer op de Hogeweg drastisch afnemen. Busverkeer, langzaam verkeer en hulpdiensten houden in elk geval een doorgang bij de knip. Er moet nog worden onderzocht welke inrichting de Hogeweg moet krijgen na openstelling van de Energieweg. Op het bestemmingsplan is één zienswijze ingediend over de knip. Deze zienswijze is als volgt beantwoord: Het plan is om de Hogeweg na het gereed komen van de Energieweg af te sluiten tussen de spoorwegovergang en de Koedijkerweg en deze afsluiting in ieder geval toegankelijk te houden voor lijnbussen en langzaam verkeer. Hoe deze maatregel precies zal worden vorm gegeven en waar die knip tussen het spoor en de Koedijkerweg precies komt te liggen is onderwerp van nadere studie. Pas als zicht is op de opening van de Energieweg zal deze nadere studie over de knip, de inrichting en exacte locatie plaats vinden. Voor het realiseren van de afsluiting zal tegen die tijd een verkeersbesluit genomen worden. Dan wordt ook beoordeeld of er sprake zal zijn van 1

2 ontheffingen en zo ja voor wie. Het betreffende verkeersbesluit zal dan 6 weken ter inzage worden gelegd. Belanghebbenden kunnen daarop hun eventuele bezwaren kenbaar maken. Aanleiding De Energieweg wordt momenteel aangelegd en zal naar verwachting medio 2015 gereed zijn. Het is gewenst om zo kort mogelijk na de aanleg van de Energieweg de afsluiting ( knip ) in de Hogeweg te realiseren. Daarom werkt de gemeentelijke projectgroep aan de uitwerking van de verschillende opties voor deze knip. Beoogd effect De Energieweg wordt aangelegd om de verkeersdoorstroming te verbeteren en het verkeer via de Hogeweg te verminderen. De knip zorgt er vervolgens voor dat het op de Hogeweg rustig blijft, waardoor het gewenste eindbeeld van de Hogeweg te realiseren is. Gewenst eindbeeld Hogeweg De Hogeweg heeft nu al karaktertrekken van een historische laan. De bomen langs de Hogeweg ondersteunen het historische lint. Deze uitstraling wil de gemeente graag versterken, waar mogelijk door bomen bij te planten. Het groen vormt een onderdeel van de gewenste beeldkwaliteit. In het Ambitiedocument ruimtelijke kwaliteit knooppunt Hoevelaken van juni 2014 is het gewenste eindbeeld van de Hogeweg bepaald. Hierbij wordt ingezet op een continue dwarsprofiel met een rijloper voorzien van fietsstroken in rood asfalt. Voorwaarde voor het toepassen van fietsstroken is een verkeersintensiteit van minder dan circa motorvoertuigen per etmaal. De huidige fietspaden worden dan voetpaden. Hiermee verbetert de toegankelijkheid voor voetgangers en de bereikbaarheid van bushaltes. Opties Voor de knip in de Hogeweg heeft de gemeentelijke projectgroep in samenwerking met bureau Royal Haskoning DHV de volgende opties in beeld gebracht: 1. geen knip (nuloptie) 2. knip door gesloten verklaring met bebording (juridische maatregel) 3. geen knip met snelheidsbeperking Hogeweg (30 km/h) 4. knip tussen de Koedijkerweg en het spoor 5. knip ter plaatse van de kruising met de Koedijkerweg en aanpassing van deze kruising 6. knip ten zuiden van de Koedijkerweg 7. knip halverwege de Hogeweg inclusief het terugbrengen van de doorsteek tussen de Hogeweg en de Wiekenweg. Effectiviteit In de huidige situatie rijden gemiddeld motorvoertuigen (mvt) per etmaal over de Hogeweg. Na openstelling van de Energieweg en zonder een knip in de Hogeweg loopt de intensiteit terug naar circa motorvoertuigen per etmaal. Van alle opties is met het verkeersmodel Eemland bepaald hoeveel verkeer er gemiddeld per etmaal over de Hogeweg rijdt (na de openstelling van de Energieweg). Dit geeft het volgende beeld: 2

3 Maatregel Gemiddelde etmaalintensiteit Hogeweg* 1. geen knip (nuloptie) geen knip, maar gesloten verklaring door bebording geen knip, maar snelheidsbeperking Hogeweg (30 km/h) knip tussen de Koedijkerweg en het spoor knip ter plaatse van de kruising met de Koedijkerweg knip ten zuiden van de Koedijkerweg 0 7. knip halverwege de Hogeweg (met doorsteek Wiekenweg) Tabel: effectiviteit maatregelen *Let op: dit zijn geen absolute waarden. De cijfers geven een goede indicatie en zijn een basis om de opties onderling te vergelijken. Het betreffen hier de etmaalintensiteiten op de Hogeweg direct westelijk van de Koedijkerweg exclusief eventuele ontheffing houders. De knip is een verbod en/of afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. In het geval van een afsluiting zal deze bestaan uit een plaatselijke versmalling van de rijbaan, voorzien van een beweegbare fysieke afsluiting in de vorm van een verzinkbare paal (poller of bollard), die door een elektrische of hydraulische aandrijving uit het wegdek omhoog en omlaag wordt gestuurd. Busverkeer, langzaam verkeer en hulpdiensten houden een doorgang bij de knip en kunnen de beweegbare paal bedienen met een korte afstandsradio (KAR). Aan weerzijden van de knip komen ondersteunende verkeerslichten. De lichten gaan op groen wanneer de poller na een inmelding in het wegdek is verzonken. Foto: poller (bron: Wikipedia) Verkeerslichten aan weerszijden van de knip Bron: rapport HaskoningDHV van 25 juni 2014 Een alternatief voor de poller is de slagboom. Deze is buiten beschouwing gebleven, omdat deze te kwetsbaar is en gevoelig voor vandalisme. Hieronder een weergave van de verschillende opties met de voor- en nadelen. 1 Gebaseerd op ervaring met juridische afsluiting van de Stoutenburgerlaan. Zie rapport HaskoningDHV van 25 juni 2014, par

4 1. Geen knip (nuloptie) Voordelen bereikbaarheid voor alle weggebruikers blijft gewaarborgd geen maatregelen nodig overtreders rijden niet in een fuik. Nadeel er blijft een (te grote) verkeersstroom aanwezig, waardoor de Hogeweg te druk is om het gewenste eindbeeld (rijbaan met fietsstroken) te realiseren. 4

5 2. Knip door gesloten verklaring met bebording Voordelen aanzienlijke afname van het autoverkeer op de Hogeweg eenvoudig uit te voeren. Nadelen verbod wordt in de praktijk genegeerd er blijft relatief veel autoverkeer. Dit leidt tot een situatie met aanhoudende klachten met verzoek om handhaving (geen prioriteit/capaciteit bij politie). 5

6 3. Geen knip met snelheidsbeperking Hogeweg (30 km/h) Voordelen aanzienlijke afname van het autoverkeer op de Hogeweg bereikbaarheid voor alle weggebruikers blijft gewaarborgd eenvoudig uit te voeren. Nadelen karakter en lengte van de weg leent zich niet voor 30 km/h 30 km/h icm drempels levert een beperking op van rijtijd en comfort. Dit wordt door de vervoermaatschappij als ongewenst geacht (busroute via de Energieweg is geen alternatief door het ontbreken van haltes, geen veilige bereikbaarheid van haltes en een beperking van het dekkingsgebied) 6

7 4. Knip tussen de Koedijkerweg en het spoor Voordeel aanzienlijke afname van het autoverkeer op de Hogeweg. Nadelen te dicht op het spoor, conflictsituatie met treinverkeer nauwelijks uitwijkmogelijkheden als men verkeerd rijdt (met name van noord naar zuid. Hier rijdt men de fuik in) aanwonenden en bedrijven Koedijkerweg en Hogeweg (ten zuiden van de knip) moeten richting A1 of Hoevelaken relatief ver omrijden (via de Hogeweg en de Energieweg). 7

8 5. Knip ter plaatse van de kruising met de Koedijkerweg Voordelen (vracht-)autoverkeer van en naar de Koedijkerweg mogelijk, zowel richting Amersfoort als Hoevelaken personenauto s op de Hogeweg kunnen om de knip heen. De manoeuvre is onaantrekkelijk maar wel uitvoerbaar vrachtverkeer kan de scherpe bocht niet nemen (maar loopt niet in de fuik, omdat het kan uitwijken richting Koedijkerweg), deze oplossing is ruimtelijk goed inpasbaar in het totaalbeeld van de Hogeweg. Nadelen onvoldoende afname van het verkeer, waardoor het te druk wordt om het gewenste eindbeeld van de Hogeweg te realiseren ongewenste manoeuvres, met name door vrachtwagens schade aan de wegconstructie, doordat voertuigen de bocht kunnen afsnijden. 8

9 6. Knip ten zuiden van de Koedijkerweg Voordelen zeer geringe hoeveelheid autoverkeer op de Hogeweg geen gevaar dat voertuigen (personenauto s, bestelbusjes en vrachtwagens) vast lopen tegen de knip, bij of op de spoorwegovergang: o van noord naar zuid kan men uitwijken/keren via de Koedijkerweg; o van zuid naar noord zijn er diverse waarschuwingsmomenten, waarbij de weggebruiker nog kan uitwijken (bijvoorbeeld keren bij De Tabaksschuur). aanwonenden en bedrijven langs de Koedijkerweg hebben met de auto ongehinderd doorgang richting de A1 en Hoevelaken, en hebben een vrij directe verbinding richting Amersfoort via de Energieweg (en vice versa) afname autoverkeer via de Koedijkerweg van en naar Amersfoort. Nadeel bewoners/bedrijven Hogeweg/De Tabaksschuur richting de A1 en Hoevelaken moeten via de Energieweg rijden en hebben daardoor een langere reistijd. Het verschil in reistijd met de huidige situatie ligt rond de drie minuten. 9

10 7. Knip halverwege de Hogeweg (met doorsteek Wiekenweg) Voordelen bereikbaarheid voor alle weggebruikers blijft gewaarborgd tweede ontsluiting van het bedrijventerrein De Wieken Vinkenhoef (de calamiteitenroute naast het Zonnepad kan daarmee vervallen). Nadelen onduidelijke situatie doorgaand verkeer op de Hogeweg verplaatst zich naar de Wiekenweg. 10

11 Conclusie De voorkeur van de gemeente gaat uit naar optie 6: knip ten zuiden van Koedijkerweg. Dit gelet op: het streven om de Hogeweg rustiger te maken het gewenste eindbeeld van de Hogeweg met fietsstroken en de beeldbepalende eikenbomen de reistijden per auto voor aanwonenden en bedrijven (na aanleg van de knip ) het voorkomen/beperken van fuikwerking de veiligheid van de spoorwegovergang in de Hogeweg. Reistijden Voor het toepassen van een knip in de Hogeweg zijn met behulp van het verkeersmodel reistijden berekend voor de situatie in 2019 tijdens de avondspits. In kaart 1 staan de vertreklocaties (herkomstlocaties) en in kaart 2 de aankomstlocaties (bestemmingslocaties). Vervolgens zijn in tabel 1 de berekende reistijden in de avondspits 2019 weergeven, tussen de herkomst en bestemming. Dit voor de situaties: 1. Hogeweg zonder knip 2. Hogeweg met knip net ten zuiden van Koedijkerweg 3. Hogeweg met knip net ten noorden van Koedijkerweg. De reistijden zijn berekend in minuten. In tabel 2 zijn de reistijdverschillen weergeven tussen de scenario s mét knip en het scenario zonder knip. Uit de vergelijking blijkt dat de verschillen in reistijden in veel gevallen zeer beperkt zijn. Voor de meeste richtingen is er geen tot nauwelijks verschil in reistijd tussen de toepassing van een knip en geen knip. In een aantal gevallen is het verschil maximaal 2 minuten. Voor een enkele locatie loopt het reistijdverschil op tot circa 3 á 4 minuten: Voor het scenario met knip ten zuiden van Koedijkerweg betreft dit de herkomstlocaties 6 en 7 (Hogeweg midden en west) naar het centrum van Hoevelaken en naar de A1 (richting Apeldoorn). Voor het scenario met knip ten noorden van Koedijkerweg betreft dit de herkomstlocaties 1, 2 en 3 (allen met herkomst Koedijkerweg) en 6 en 7 (Hogeweg midden en west) naar de A1 (richting Apeldoorn). Kaart 1: herkomstlocaties (vertrek) 11

12 Kaart 2: bestemmingslocaties (aankomsten) Tabel 1. Afgeronde reistijden in avondspits 2019 van herkomsten (1 t/m 8) naar bestemmingen (A t/m F) voor drie situaties Situatie Hogeweg zonder Knip Situatie Knip Hogeweg zuid van Koedijkerweg Situatie Knip Hogeweg noord van Koedijkerweg Bestemmingen Bestemmingen Bestemmingen Herkomsten A B C D E F A B C D E F A B C D E F 1 2 *) *) gemiddelde reistijd in de avondspits van 2-3 minuten; het verkeersmodel berekent in klassen van 1 minuut Tabel 1: berekende reistijden in minuten tijdens de avondspits in 2019 tussen de herkomsten (vertrek) en bestemmingen (aankomst). Tabel 2. Reistijdverschil in minuten tussen scenario's met knip ten opzichte van scenario zonder knip Reistijdverschil tussen knip zuid Koedijkerweg en geen knip Reistijdverschil tussen knip noord Koedijkerweg en geen knip Bestemmingen Bestemmingen Herkomsten A B C D E F A B C D E F Tabel 2: reistijdsverschillen in minuten tussen de scenario s met knip en het scenario zonder knip. 12

13 Communicatie Website: > onderdeel Hogeweg Informatieavonden: Eerste, plenaire presentatie voor de bewoners en bedrijven in het gebied met uitleg van de gemeente over de keuze van de locatie van de knip en de consequenties daarvan. Peilen van de reacties van bewoners en belanghebbenden. Tweede inloopavond, presentatie van de definitieve knip (locatie en vormgeving). Deze inloopbijeenkomst wordt ook kenbaar gemaakt via de website van de gemeente en de Stadsberichten. Persbericht, als er helderheid is over de exacte locatie van de knip, de consequenties en na besluitvorming door het college. 13

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Datum 20 februari 2014 Kenmerk BLT045/Mdm/0451.03 Eerste versie 7 februari 2014 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer Gemeente Amersfoort juni 2010 Definitief MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer dossier : C0115-01-001

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport december 2009 Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Colofon Dit MER is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Introductie 4 1.1 Proces dorpsvisie Rolde 4 1.2 Uitgangspunten dorpsvisie voor het centrum 4 1.3 Klankbordgroep 5 1.4 Concept centrumvisie en plannen

Nadere informatie

Verslag van de vierde informatieavond over de plannen voor de 2e Asselijnstraat, gehouden op 6 oktober 2011

Verslag van de vierde informatieavond over de plannen voor de 2e Asselijnstraat, gehouden op 6 oktober 2011 Verslag van de vierde informatieavond over de plannen voor de 2e Asselijnstraat, gehouden op 6 oktober 2011 Aanwezig: Verslag: Circa 25 omwonenden en belangstellenden, voorts Victor Everhardt (wethouder

Nadere informatie

Verkeersstudie Koningsven De Diepen

Verkeersstudie Koningsven De Diepen Teunesen Zand en Grint BV Verkeersstudie Koningsven De Diepen Definitief onderzoeksrapport Teunesen Zand en Grint BV Verkeersstudie Koningsven - De Diepen Datum 13 februari 2013 Kenmerk TZG001/Wrd/0005

Nadere informatie

Verslag van de tweede informatieavond over de plannen voor de 2e Asselijnstraat, gehouden op 11 mei 2011

Verslag van de tweede informatieavond over de plannen voor de 2e Asselijnstraat, gehouden op 11 mei 2011 Verslag van de tweede informatieavond over de plannen voor de 2e Asselijnstraat, gehouden op 11 mei 2011 Aanwezig: Verslag: Circa 35 omwonenden en belangstellenden, onder wie vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Planstudie N395 Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Grontmij N.V. De Bilt, 14 februari 2014 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda Oost/Noordoost Overzichtskaart verbeterideeën 22 Verbeteren verkeerssituatie 23 F27: fietsroute

Nadere informatie

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling: IBOR Auteur: E. Rodewijk Datum: 7 november 2011 Status: DEFINITIEF 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND... 4 2. PROJECTOPDRACHT...

Nadere informatie

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Gemert-Bakel. Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Gemert-Bakel Startnotitie Noord-Om Gemert- Bakel van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Corridorstudie Zutphen Deventer

Corridorstudie Zutphen Deventer Corridorstudie Zutphen Deventer Provincie Gelderland 25 juni 2008 Definitief rapport Documenttitel Corridorstudie Zutphen Deventer Verkorte documenttitel Corridorstudie Zutphen Deventer Status Definitief

Nadere informatie

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provincie Gelderland 6 maart 2013 Voorontwerp HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31

Nadere informatie

SAB Arnhem. Beoordeling verkeerssituatie herontwikkeling Expo Center Hengelo

SAB Arnhem. Beoordeling verkeerssituatie herontwikkeling Expo Center Hengelo SAB Arnhem Beoordeling verkeerssituatie herontwikkeling Expo Center Hengelo SAB Arnhem Beoordeling verkeerssituatie herontwikkeling Expo Center Hengelo Datum 5 april 2011 Kenmerk SAB030/Nbc/0157 Eerste

Nadere informatie

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 1 A 2 Zienswijzennota De Ontdekking 5 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het projectbesluit De Ontdekking 5 Februari 2015 3 Inhoud 1.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 2015-10

RAADSVOORSTEL 2015-10 RAADSVOORSTEL 2015-10 Datum voorstel: 15 januari 2015. Raadsvergadering van : 19 februari 2015, Vergadering Commissie : 10 februari 2015, Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Afdeling : G.A. de Kruif

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

MER N345 Rondweg De Hoven / Zutphen Samenvatting. Provincie Gelderland

MER N345 Rondweg De Hoven / Zutphen Samenvatting. Provincie Gelderland Provincie Gelderland 16 mei 2014 Documenttitel Verkorte documenttitel Status Eindconcept Datum 16 mei 2014 Provincie Gelderland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 PROBLEEM- EN DOELSTELLING 3 2.1 Probleemstelling

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Gemeente Leerdam Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2011 Inleiding De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

2000-2015. vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen op 28 september 1999 (besluitnr. 17)

2000-2015. vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen op 28 september 1999 (besluitnr. 17) STRUCTUURVISIE GELDERMALSEN vastgesteld door de gemeenteraad van Geldermalsen op 28 september 1999 (besluitnr. 17) Gemeentehuis Geldermalsen Kuipershof 2 0345-586.611 Nieuwe Gracht 25 3512 LC Utrecht (t)

Nadere informatie

AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981

AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981 NHL HOGESCHOOL IN OPDRACHT VAN DE PROVINCIE GRONINGEN AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981 VANAF DE SCHEIDING (FRIESE GRENS T/M KORNHORN) September 2009 t/m maart 2010 Rapportage Provincialeweg

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE PS2006-689 Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Meer bereiken met onderhoud HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Verkeersonderzoek gemeente Eemsmond

Verkeersonderzoek gemeente Eemsmond Verkeersonderzoek gemeente Eemsmond Knelpunten en mogelijke oplossingen Definitief Opdrachtgever: Gemeente Eemsmond Grontmij Nederland B.V. Haren, 2 oktober 2009 Verantwoording Titel : Verkeersonderzoek

Nadere informatie

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com Fietsnota Fietsend door Leiderdorp 2014-2020 Bron: ongetemd.com Status: Definitief Fietsnota 2014-2020 2 Samenvatting Nederland is bij uitstek een echt fietsland. Dit geldt voor Leiderdorp ook zo! Na de

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie