T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens"

Transcriptie

1 Openbare lijst 12 Collegevergadering 17 maart 2015 Aanwezig: voorzitter wethouders gemeentesecretaris communicatie notulist H. Bruls T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens B. van der Ploeg M. Schok J. Zondag 1

2 Rubriek OS Vaststellen lijst 10 maart 2015 Rubriek 3 Vaststellen bespreekvoorstellen 3.1 Openbaar Collegevoorstel Parkeren Hoge Bongerd Lent Mobiliteit Afd./Contactpersoon: MB10, Ben van Gelder, 9208 Portefeuillehouder: Hees B van 1. De brief aan de raad inzake de beantwoording van de motie Ontdek je plekje bij station Lent vast te stellen en aan de raad te doen toekomen. 2. De antwoordbrief aan de uitbaters van Restaurant/Zalencentrum Het Witte Huis inzake het verzoek tot aankoop van parkeerplaatsen in de openbare ruimte vast te stellen. 3.2 Openbaar D Collegevoorstel Financiering Waalfront Grondbeleid Afd./Contactpersoon: OB30, Diana van Eldik, Als aandeelhouder in te stemmen met de van de AvA buiten vergadering zoals bijgevoegd. 2. In te stemmen met het aangaan van een rekening courant van BPD aan de gemeente Nijmegen. 3. In te stemmen met een rekening courant ten behoeve van de verwervingenexploitatie Waalfront. 4. Treasury te mandateren de rekening courant overeenkomsten nader uit te werken. 3.3 Openbaar Collegevoorstel Project Interreg VB Low carbon climate - adaptive urban development Grondbeleid Duurzaamheid Afd./Contactpersoon: OB10, Wout van Hees, 2056 Overige Tiemens H Portefeuillehouders: Instemmen met de rol van leadpartnership voor het project Low carbon climate-adaptive urban development. vaststellen van het Plan van aanpak project Interreg VB (low carbon climate-adaptive urban development) inclusief projectbegroting met themabeschrijving en fiche. 2

3 3.5 Openbaar Collegevoorstel Vaststellen Betalingsovereenkomsten Wmo en Jeugdzorg 2015 Afd./Contactpersoon: PI70, Paul Brederveld, 9736 Portefeuillehouder: Besluit d.d : Frings B 1. De betalingsovereenkomst niet-gecontracteerde Wmo en Jeugdzorg aanbieders blok B Ontwikkelingsgerichte dagbesteding en Ambulante trajecten met de bijbehorende tarieven 2015 vast te stellen. 2. De betalingsovereenkomst niet-gecontracteerde Jeugdzorg aanbieders blok C Pleegzorg en (semi-) residentiële jeugdzorg met de bijbehorende tarieven 2015 vast te stellen. Conform 3.6 Openbaar Collegevoorstel Vaststellen Beleidsregels verplichtingen en maatregelen Participatiewet 2015 Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder: Tankir T 1. De Beleidsregels werk, verplichtingen maatregelen Wet werk en bijstand 2013, gepubliceerd onder nr. GB , in te trekken op het moment van in werking treden van de beleidsregels in beslispunt De Beleidsregels verplichtingen en maatregelen Participatiewet 2015 vast te stellen. Deze beleidsregels in werking te laten treden ingaande de dag na publicatie in het gemeenteblad. 3. Bijgaande brief aan de raad vast te stellen. 3.7 Openbaar Collegevoorstel Vaststellen Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet en IOAW IOAZ 2015 Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder: Tankir T 1. De Beleidsregels maatwerk bestuurlijke boete Wet werk en bijstand 2013, gepubliceerd onder nr. GB , in te trekken op het moment van in werking treden van de beleidsregels in beslispunt De Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet en IOAW/IOAZ 2015 vast te stellen. Deze beleidsregels in werking te laten treden ingaande de dag na publicatie in het gemeenteblad. 3

4 3.8 Openbaar Collegevoorstel Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk Veiligheid Afd./Contactpersoon: VH10, Digna Kosse, 9296 Portefeuillehouder: Bruls H De brief aan de raad over de jaarwisseling en vuurwerk vast te stellen. 3.9 Openbaar Collegevoorstel Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 28 januari en 11 februari 2015 Bestuur & Middelen Afd./Contactpersoon: BA20, Yeliz Öner, 2239 Portefeuillehouder: Bruls H 1. De brief aan de raad over de aangenomen moties tijdens de Politieke Avonden van 28 januari en 11 februari vast te stellen Openbaar Collegevoorstel Time - Out huis Afd./Contactpersoon: MO10, Carlijn van Daal, 2527 Portefeuillehouder: Frings B 1. De stichting Time-Out huis voor dit project eenmalig een budgetsubsidie te verlenen van in 2015; 2. Deze subsidie te dekken uit het programma, product Jeugd Openbaar Collegevoorstel (Raadsvoorstel) Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg -11 Meijhorst Horizon Grondbeleid Afd./Contactpersoon: SO10, Marco Doove, 9704 Aan de Raad voor te stellen 1. Het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 11 (Meijhorst Horizon) gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0268.BP4011-VG01.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond van de GBK ; 2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening. 4

5 3.12 Openbaar Collegevoorstel Gedoogbesluit Bekkersland 4 Stedelijke ontwikkeling Afd./Contactpersoon: OD60, Jan Alberts, 7711 Portefeuillehouder: Besluit d.d : Velthuis B 1. Te gedogen dat het bouwplan aan Bekkersland 4 te Lent (gemeente Nijmegen) kan worden gerealiseerd. 2. Brief aan de heer F.G.H.M. Buurman en mevrouw N. Mazerant over het gedoogbesluit Bekkersland 4 vast te stellen. Conform 3.13 Openbaar D Collegevoorstel Bestrating Plein 1944 Grondbeleid Afd./Contactpersoon: OB10, Ewald van Petersen, 2602 Brief aan de Raad inzake de bestrating Plein 1944 vast te stellen Rubriek 4 Vaststellen conformvoorstellen 4.1 Openbaar Collegevoorstel (Raadsvoorstel) Geluidssaneringsprojecten Duurzaamheid Afd./Contactpersoon: ML30, Wim Wigerink, 9297 Portefeuillehouder: Tiemens H Aan de Raad voor te stellen 1. De lasten en baten van aan het programma Duurzaamheid toe te voegen. 2. Begrotingswijziging BW vast te stellen. 4.2 Openbaar Collegevoorstel Benoeming leden Portefeuillehouder: Frings B 1. Te benoemen tot lid van de Adviescommissie Allochtonen voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 maart 2015: dhr. Petit Bari, dhr. Redouan Abdellaue en dhr. Mohssine Ouchen. 2. De benoemingsbrieven vast te stellen. 5

6 4.3 Openbaar Collegevoorstel Herbenoeming voorzitter en lid adviescommissie lhbt - beleid Portefeuillehouder: Frings B 1. De heer Peter Paul Leferink op Reinink met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2015 te herbenoemen tot voorzitter van de adviescommissie voor een periode van drie jaar. 2. De heer Koen Wools te benoemen tot lid van de adviescommissie voor een periode van drie jaar met ingang van 1 april De benoemingsbrieven vast te stellen. 4.4 Openbaar Collegevoorstel Wijziging in de AGN uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord redactionele onvolkomenheden hersteld Bestuur & Middelen Afd./Contactpersoon: PI10, Els van den Hurk, 2594 Portefeuillehouder: Hees B van 1. De AGN aan te passen conform de bijgevoegde bijlage 1 a) De wijzigingen in artikel 2:4 vast te stellen per 1 juli Zie bijlage1 punt A, B. b) De wijzigingen in artikel 6:2b en artikel 10d:33 vast te stellen per 1 maart Zie bijlage 1 punt C en D. 2. De brief aan de werkgeverscommissie van de Raad vast te stellen 6

T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens

T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens Openbare lijst 26 Collegevergadering 16 juni 2015 Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris Communicatie Notulist H. Bruls T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en

Nadere informatie

T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens

T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en H. Tiemens Openbare lijst 28 Collegevergadering 30 juni 2015 Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris Communicatie Notulist H. Bruls T. Tankir, R. Helmer-Englebert, B. Frings, B. van Hees, B. Velthuis en

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2007

Besluitenlijst 14 maart 2007 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 maart 2007 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: S. Akdemir M.C. Piepers M.J. van Hunnik H.S.

Nadere informatie

Van 20 januari 2015 openbaar

Van 20 januari 2015 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 13 januari 2015 Advies Akkoord. BW-007994 2 Onderwerp Verlenen van subsidie voor 3e jaar van project Coaching4Kids van PUNT welzijn I Advies Verlenen van

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014

Besluitenlijst vergadering College b&w d.d. 2 december 2014 14ini03330 OPENBAAR Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Datum: 9 december 2014 Tijd: 09.30 15.30 uur Aanwezig : De heren Alberse, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur)

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) Imtech N.V., hierna te noemen de vennootschap, kent een Aandelenregeling voor leden van de Raad van Bestuur in dienst van de vennootschap. De Aandelenregeling wordt

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: KfdK en sektaris 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 23 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 30 Besluit van 31 januari 2012, houdende wijziging van het Besluit bezoldiging politie en het Besluit algemene rechtspositie politie in verband

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders ergadering van burgemeester en wethouders Nr. Portfeuilleh oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 21 april 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

Collegevoorstellen Voorgestelde beslissing Samenvatting van de beslissing(en) Griffie Eig/afd.

Collegevoorstellen Voorgestelde beslissing Samenvatting van de beslissing(en) Griffie Eig/afd. OPENBAAR (15ini00905) Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Aanwezig : De heren De Vreeze, Finkenflügel, Van de Wardt en Kuster Secretaris : Mevrouw Tamminga Afwezig : Datum: 7 april 2015

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 7 april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Samen Sterk voor Werk

Samen Sterk voor Werk Convenant Krachtenbundeling Banen creëren Kansen benutten Netwerk Regionale partners Betrokkenheid Inclusieve aanpak Eigenaarschap Draagvlak Samen investeren Regionale Economie Inclusieve Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0088 (E) 8253/15 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: EEE 12 ESPACE 8 ENV 242 COMPET 162 BESLUIT

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Het aantal aanwezige aandeelhouders en gevolmachtigden bedroeg: 67. Agendapunt

Het aantal aanwezige aandeelhouders en gevolmachtigden bedroeg: 67. Agendapunt Stemresultaten van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap UNIT4 N.V. gevestigd te Sliedrecht, gehouden op 19 februari 2014 ten kantore van de vennootschap

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober 2014

Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober 2014 Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober Concern/bestuur - BMO 4 juli 4 juli 5 juni n.a.v. kadernota -2017 Naar aanleiding van de vraag met betrekking tot de U10 zegt het

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie