OM TE BEGINNEN Gedachten en herinneringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OM TE BEGINNEN Gedachten en herinneringen"

Transcriptie

1 OM TE BEGINNEN Gedachten en herinneringen Rooms-katholieken hebben hun heiligenkalender met de sterfdagen van schutspatronen en andere personen van betekenis voor de kerk. Andere vooraanstaande figuren uit de geschiedenis gedenken we bij een jubileum van hun jaar van geboorte of jaar van overlijden. Het is dan bijv. een Händel-, Mozart-, Darwin- of Calvijnjaar, etc. Ook grote gebeurtenissen uit de geschiedenis (denk aan WO II) krijgen vaak maandenlang de volle aandacht in de media. Onlangs werd al gememoreerd dat Amsterdam in 1613 een unieke drievoudige grachtengordel kreeg. Een tweede fase van dat project werd ca. vijftig jaar later gestart. In 1813 werd Nederland na de Napoleontische tijd een koninkrijk onder Willem I. Welke evenementen komen dit jaar nog meer voor het voetlicht te staan? Laat ik me beperken tot 50 of 100 jaar geleden, of veelvouden daarvan. Dan denk ik allereerst terug aan de dood van paus Johannes XXIII in Hij startte kort voor zijn dood een 'Aggiornamento', het 'bij de tijd brengen' van de rooms-katholieke kerk via een Concilie. Dat heeft destijds ook menige protestant aangesproken door de vele vernieuwingen voorgesteld op theologisch gebied. Voor protestanten was er 400 jaar eerder ook een theologisch evenement. In 1563 kwam de Heidelbergse Catechismus tot stand. Zou dat klassieke protestantse leerstuk dit jaar ook nog enige aandacht krijgen? Het was destijds een dogmatisch antwoord op het in dat 28 1

2 jaar voltooide Concilie van Trente dat de R.K. kerkleer opnieuw had vastgelegd als reactie op de overal doorbrekende Reformatie. Een heftige tijd, nog vóór de tachtigjarige oorlog begon. In 1963 was er ook de beroemde toespraak van Martin Luther King tijdens de Freedom March naar Washington: "I have a dream " Zo'n 50 jaar geleden begon er ook in Nederland wat te ritselen: de eerste toenadering tussen hervormden en gereformeerden, wat uitmondde in een Samen-op- Weg proces en leidde naar een fusie van drie kerken: Hervormd, Gereformeerd en Luthers. Maar je kunt ook op een andere wijze herinneringen ophalen. Niet door gebeurtenissen te vieren, maar door gedenkwaardige uitspraken uit het verleden op te diepen en te overdenken. Nu zijn er op het internet diverse sites te vinden met citaten, 'quotes', van bekende wereldburgers van vroeger en nu. Daar zijn op zich boeken mee te vullen. Al die jaren (sinds 1963!) dat ik in Abcoude woon heb ik zelf ook de gewoonte aangehouden om af en toe iets te noteren, wat mij te denken gaf: een enkel kenmerkend citaat uit een boek dat je leest, uit een krant of een uitspraak van iemand wat je treft en wilt onthouden. Graag bied ik hieronder de lezers van Binding een kleine selectie aan uit al die notities. Het zijn voor het merendeel theologische 'nadenkertjes', soms ernstig, soms geestig. Enkele citaten zijn bewust onvertaald gelaten. De originele tekst is zo herkenbaar, dat het Engels of Duits vast geen probleem oplevert. Hans van Woerden Citaten 'Ik heb een droom dat ooit alle dalen opstijgen en alle heuvels en bergen worden verlaagd; dat onbegaanbare gebieden vlak worden en de kromme plaatsen recht zijn en de glorie van de Heer onthuld wordt en dat allen het samen zullen zien. Dat is onze hoop'. (Martin Luther King in 1963 tijdens de mars van de burgerrechtenbeweging naar Washington.) Rijksstraatweg JE Baambrugge Tel: NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD - BOUWMATERIALEN 2 27

3 STEREL C.S. Notariaat - Estate planning & Mediation Mr. Jan Derkman Notaris Hoogstraat 35, Abcoude Tel 'God woont daar waar men hem toelaat' (Martin Buber in: 'De weg van de mens' (1952) 'De hel bestaat, maar er zit niemand in.' (Paus Johannes XXIII, geciteerd door bisschop Muskens.) 'Liefde is blijdschap, opgewekt door het bestaan van iemand anders.' (Spinoza, ) 'Weet je misschien nee, ik weet het wel zeker: een mens redt het alleen maar als er een ander mens is die van hem houdt'. (Annie M.G. Schmidt; in 'Anna', biografie van Annejet van der Zijl.) 'Het geloof is een vogel die zingt als de nacht donker is. (citaat van onbekende Indiase christen) nog 'Aan hen die Hem gehoorzamen, aan wijzen en eenvoudigen zal hij zich openbaren door wat zij in Zijn gemeenschap mogen ondervinden aan vrede, inspanning, strijd en lijden, en als een onuitsprekelijk geheim zullen zij ervaren wie Hij is'. (Albert Schweitzer in 'Leben-Jesu-Forschung', 1913) 'Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht' (1 Cor. 4:20) 'Wir können von Gott nicht sagen was Er ist, sondern nur was Er an uns tut' (Rudolf Bultmann, in 'Glauben und Verstehen', Vol. 1, 1932) 'Verhalen en liturgie en heilige stilte, meer hebben we niet, meer hebben we niet nodig' (Willem Barnard, in F.W. Verbaas, 'Sneeuw in Afrika'.) 'Bidden is je leven ordenen voor het aangezicht van de Eeuwige' (Ds. C. ter Linden in Villa Felderhof.) 'Gebedsverhoring is het ontvangen van de kracht om de last der nietverhoorde gebeden te dragen'. ( J van Hulst in interview, NRC ) 26 3

4 'Voor het slagen van het kwaad is niets anders nodig dan dat goede mensen niets doen'. (Martin Luther King.) 2 'But how am I to talk of God to the millions who have to go without two meals a day? To them God can only appear as bread and butter' (Ghandi.) 'Terar dum prosim' (Laat ik verteerd worden, als ik me maar ten nutte maak. (Motto Joh. Calvijn.) 1 3 'Zoals u weet, Jezus was protestant noch katholiek. Het is zo simpel om lid van een instituut te worden. Christen worden, dat is toch wat anders'. (Eugen Drewermann in Trouw, ) 'You can't help a child up a hill without getting near the top yourself'. (Tekst in de Underground van Londen.) 'Sustinendo progredior' (Door stand te houden kom ik vooruit) (Lijfspreuk van Willem de Zwijger.) 4 5 'Beghinnen can ick - Volherden will ick - Volbrenghen sal ick'. (Opschrift van een gevelsteen in Haarlem.) 'Deo Fidendum, Mediis Utendum' (vertrouw op God, maar neem wel uw medicijnen in. Opschrift in de gevelsteen van een apotheek in Deventer.) 'Ik blijf me vrijzinnig noemen, dan kan ik net zo orthodox zijn als ik zelf wil'. (Ds. H. de Nie in Remonstrantse gespreksgroep van Abcoude.) 'Alles welkt und wird zu Staube, Nur nicht Hoffnung, Liebe, Glaube' (Opschrift woonhuis in Lötschental, Zwitserland.) 'The best are often the first to be called to die; we often sit and wonder why ' Mam and Dad. (Opschrift grafsteen voor militair in Normandië.) 'God is greater than all our troubles' (Spreuk op een gedenksteen in Nieuw Zeeland.) 'Ik word geroepen' Laatste woorden van Prof. E. Schillebeeckx (overleden ) 4 Wijkindeling met Wijkouderlingen PKN Gemeente Abcoude 1 Meerlanden t/m Torenlaan (noord), even nummers. Vacant. Contactpersoon Hanny van den Bosch- Feenstra, tel Broekzijdselaan t/m Ruwelspad, incl. Amsterdam ZO. Vacant. Contactpersoon Kees Jansen, tel Kerkstraat t/m Broekzijdselaan incl. Gein Noord. Vacant. Contactpersoon Kees Jansen, tel Torenlaan (zuid) even nummers tot Burg.Des Tombeweg, Incl. Winkeldijk, Botshol, Dwarskade en Vinkeveen. Vacant. Contactpersoon Teus de Haan, tel Burg.Des Tombeweg (zuid) en centrum t/m Stationsstraat Gein Zuid, Oude Dijk, de Horn en Baambrugge Henk van Kessel, tel In elke wijk werkt de wijkouderling samen met een wijkteam, inclusief diaken. Ieder probeert zo goed mogelijk in te spelen op situaties in de wijk, ook pastoraal. Toch kan het voorkomen dat men om welke reden dan ook, informatie mist die van belang is voor pastorale aandacht. Wilt u daarom wanneer u contact op prijs stelt, of denkt dat dit bij iemand gewenst is, dit doorgeven aan de wijkouderling of aan iemand van het wijkteam? 25

5 Algemene zaken kerkelijk bureau: Jack de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV Abcoude Autodienst: Teus de Haan Moinatstraat 8, 1391 TV Abcoude Collectebonnen bestellen: Johan Eveleens Piet van Wijngaerdtlaan 22, 1391 VD Abcoude ING-bank t.n.v. Prot. Gemeente Abcoude College van Kerkrentmeesters: Secr.: Dirk Jan Aldewereld, Van Voorthuijsenhof 4, 1391 JR Abcoude Financiële administratie: Jaap Verkerk Burg. Bentinckstraat 3, 1391 GE Banknummers van het College van Kerkrentmeesters: ING-bank ; Rabo-bank t.n.v. Protestantse Gemeente te Abcoude Administratie Binding: Jan van Wieringen ING-bank t.n.v. Administratie Binding Reservering gebruik Dorpskerk: Johan Eveleens Piet van Wijngaerdtlaan 22, 1391 VD Abcoude Bij geen gehoor: Henk van Kessel Cantorij: Judith Dubbeld Molenweg 6, 1391 CG Abcoude, Kerkelijke ledenadministratie Voor het goed functioneren van de kerkledenadministratie, die de basis vormt van het gemeentewerk, is het erg belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken. Wij verzoeken daarom alle mutaties/berichten door te geven aan de heer J. de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV te Abcoude. E- mail: Alleen op deze wijze blijft u in contact met uw kerk en kan uw kerk contact houden met u. KERKENRAAD Op de avond dat koningin Beatrix haar aftreden bekend maakt en mededeling doet over haar troonsopvolging mag ik schrijven over de start van het werk van onze nieuwe predikant. Onvergelijkbaar maar onwillekeurig dringt zich een vergelijk op: het werken in dienst van. Hoe moeilijk moet het zijn om te weten dat je je werk doet, dienstbaar aan de ander. Hoe mooi moet het tegelijkertijd zijn te weten dat je je daarbij gesteund mag weten door de God die je in dit ambt geroepen heeft. Met Zijn Zegen en de hulp van de mensen om hem heen wensen we onze nieuwe predikant al het goede. U treft in deze Binding een inlegvel met een rooster van festiviteiten zoals is samengesteld door de Cosmas en Damianuskerk. Wij zijn niet gewend aan inlegvellen en de verspreiders houden er beslist niet van. Nu de RK Cosmas en Damianuskerk echter 125 jaar bestaat, menen we voor deze ene keer in deze eeuw een uitzondering te mogen maken. Proficiat. Binnen de kerk wennen we er nooit aan dat opeens je predikant voor een aantal maanden vertrokken is om op studieverlof te gaan. Ook al gebeurt dit in de pastorie dan toch is het lastig voor de gemeente. Woorden als nuttig, vruchtbaar en verfrissend horen daarbij. Toch is dit nu gewijzigd. Predikanten hebben geen studieverlof meer maar gaan voortaan op herscholing, bijscholing, nascholing en andere soorten scholing waarbij we niet moeten denken aan omscholing. Samen met de kerkenraad wordt alvorens aan de scholing te beginnen een plan gemaakt waar de predikant zich op richt. Dit gebeurt uiteraard in goed overleg met betrokkene en ik stel me voor dat de dominee zelf met voorstellen komt. Het gaat immers over zijn vak. De PKN is inmiddels begonnen met inhoudelijke voorlichtingsdagen voor predikanten en kerkenraden. Wanneer u dit leest hebben voorzitter en scriba namens de kerkenraad zo n bijeenkomst bijgewoond in de hoop samen met de predikant een scholingsplan te kunnen schrijven. Voortaan dus geen studieverlof maar scholing in werktijd, zogenaamde permanente educatie. Voor de goede orde: naast genoemd inhoudelijk plan worden er natuurlijk afspraken gemaakt voor het praktisch werk van alledag. 24 5

6 Graag wijs ik u op de geheel vernieuwde website van onze kerk. David Uijl, geassisteerd door Peter Goudkamp, heeft zich aangemeld als webmaster voor onze kerk en zijn werk is zichtbaar. Hulde. Hartelijk dank en succes met het actueel houden van het geheel. Dank ook aan Gerda Kool die tot nu toe het voortouw voor deze klus op zich nam. Evenals vorig jaar wil de kerkenraad graag aandacht besteden aan alle vrijwilligers. Vrijdagavond 8 maart om uur nodigen we u allen uit in t Hoogt om met elkaar een informele avond te hebben. Noteer de datum in uw agenda. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we weer even bijpraten. We denken daarbij aan iedereen die handen en hoofd gebruikt ten dienste van onze kerk. Ongeacht of dat nu iemand is die één keer per jaar de enveloppen voor kerkbalans bezorgt of iemand die wekelijks een taak vervult. Van harte welkom en uiteraard met eventuele partner. Abcoude, januari 2013, Wout Wessel, scriba. Actie Kerkbalans 2013 De laatste twee weken van januari zijn weer veel lopers op pad geweest om de enveloppen voor de Actie Kerkbalans 2013 bij onze gemeenteleden rond te brengen, om vervolgens de antwoorden enige tijd later weer bij u op te halen. De winterse weersomstandigheden maakten het de lopers niet gemakkelijk! Daarom zijn we blij dat we inmiddels al heel veel antwoorden retour hebben ontvangen. Momenteel is het CvKRM druk bezig de resultaten op een rijtje te krijgen. Op het moment dat we dit stukje schrijven is dus nog niet te zeggen wat het resultaat van de Actie is. We hopen u hierover binnenkort te berichten. Onze lopers heel hartelijk dank voor de inspanningen die zij hebben geleverd en onze gemeenteleden hartelijk dank voor uw gegeven antwoord. College van Kerkrentmeesters, Johan Eveleens DIACONIE Bij de collectes van 17 febr. t/m 24 maart Kerk in Actie: project Willem Jansen en Heleen Joziasse Sinds augustus 2009 zijn Willem Jansen en Heleen Joziasse als docenten verbonden aan de theologische faculteit van de St. Paul s University in Limuru, Kenia. Willem als docent islam en religiewetenschappen en Heleen 6 Adressenlijst 23 telefoon Predikant: Ds. Herco van der Wilt Piet van Wijngaerdtlaan AW Abcoude Scriba: Wout Wessel Nellestein 18, 1391 VE Abcoude Postadres: Postbus 38, 1390 AA Abcoude Organistencoördinator: Henk van Kessel Piet van Wijngaerdtlaan 62, 1391 AX Abcoude Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude Koster: Tineke Hennipman, Waardassackerstraat 13, 1391 TW Abcoude t Hoogt: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 32, 1391 GK Beheer: Ruben Nagel Commissie Zending en Werelddiaconaat: Frits en Ida Kutschenreuter Dotter 63, 1391 SL Abcoude ING-bank ; Rabo-bank t.n.v. Zending en Werelddiaconaat Diaconie: Peter Goudkamp Holendrecht 5, 1391 VT Abcoude Financiële admimistratie: Dinie Wessel-Rouwen Nellestein 18, 1391 VE Abcoude Rabobank t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude Werkgroep Kind en Kerk: Gerda Kool, Botshol 4, 1391 HN Abcoude Jeugdouderlingen: Jaco ter Beek Gerda Kool CPJ Gein en Vecht: Kristel Scholten Raad van Kerken-Abcoude, Kringwerk: Secr.: Dr. Sloetlaan 37, 1391 CN Abcoude

7 ANAGRAM BEDENGEZE 9 LINGWIZ 2 BERKOEN 10 BANAIJS 3 NOZELKAD 11 SCHAARSTE 4 SCHISALIMIT 12 DOJEN 5 TARWENEVELS 13 PERSCHEP 6 NEMGEZIEN 14 TOHOGT 7 LECCALKOTZE 15 COLLAGE 8 BIJVERDING Ingestuurd door Atje Naafs. Oplossing anagram januari nr. 1 Vredig nieuwjaar als onderzoekster en docente theologie. St. Paul s University is een van oorsprong Anglicaans theologisch instituut dat in de laatste jaren uitgegroeid is tot een grote oecumenische onderwijsinstelling op christelijke grondslag. Het instituut leidt studenten op tot predikant of kerkelijk werker. Het is gespecialiseerd in toegepaste opleidingen zoals pastorale zorg voor hiv/aids-geïnfecteerden en interreligieuze dialoog. Het onderwijsinstituut leidt ook studenten op om in verschillende Afrikaanse landen contacten tussen christenen en moslims te bevorderen. Rode draad in het werk van Willem is de ontmoeting met moslims. Hoe verschilt de interreligieuze dialoog in Kenia van die van Nederland en wat kunnen we van elkaar leren. Heleen gaat zich o.a. verdiepen in de ontwikkelingen van de verschuiving van het christelijk geloof van het Noorden naar het Zuiden. Binnen enkele decennia woont het overgrote deel van alle christenen wereldwijd in Afrika en Azië. Het Westen is dan niet langer het christelijke centrum. Nu gaan er op een gemiddelde zondag in de Randstad evenveel zwarte als witte christenen naar de kerk. Namens de diaconie, Janny van der Klok ZWO-COMMISSIE Project Kenia (Heleen Joziasse en Willem Jansen) Het verheugt ons u te kunnen mededelen dat Heleen Joziasse en Willem Jansen in juni met verlof naar Nederland komen en dat zij in de kerkdienst van 16 juni voor zullen gaan in Abcoude. Reserveert u deze dag alvast in uw agenda! In de komende Bindingen hopen wij u meer te vertellen over het werk van Heleen en Willem in Kenia. Voor actuele informatie over het project kijkt u op hun weblog: Nieuwsbrief KerkinActie Tien keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief van Kerk in Actie met korte berichten voor mensen die daarvoor binnen de kerk actief zijn, bijvoorbeeld in de diaconie, zwo-groep of zendings-commissie. Als digitale abonnee ontvang je tevens maandelijks per de Kerk in Actie Express voor gemeenteleden en donateurs. Voor een digitaal abonnement kijkt u op: 22 7

8 Stichting De Vliegende Meubelmakers In de vorige Binding heeft u kunnen lezen dat de ZWO commissie eind 2012 een bijdrage heeft gegeven aan Stichting De Vliegende Meubelmakers van ons voormalig gemeentelid Wilma Dierx. Graag geven wij u verdere informatie omtrent deze stichting, zeker nu de diaconie heeft aangegeven dit jaar meerdere collectes voor De Vliegende Meubelmakers te zullen houden. Ontstaanswijze Na de tsunami van kerst 2004 in Zuidoost- Azië en Afrika ontstond het plan van Wilma Dierx en Gerco Buis om met vierde jaars leerlingen van het Hout- en Meubileringscollege te Amsterdam hulp te bieden aan getroffenen van de tsunami in Sri Lanka. Dit was in eerste instantie bedoeld als eenmalige actie. Het geld dat voor dit project was opgehaald, bleek na terugkomst nog niet op. De leerlingen stelden voor een nieuw project te zoeken voor zomer Zo gezegd, zo gedaan. Ook dit project, waar weer een nieuwe groep leerlingen aan deel nam, werd een succes, Ze zagen dat hun praktische hulp gezamenlijk met de lokale mensen werkte. Om voortgang te kunnen garanderen, werd in 2007 besloten 2007 een stichting op te richten en zo werd de Stichting Vliegende Meubelmakers een feit. Werkwijze Nadat een project is goedgekeurd, beginnen de voorbereidingen om de plannen te realiseren. Er wordt onderhandeld met de lokale projectleiding wat er precies nodig is aan meubels en er worden afspraken gemaakt wat betreft haalbare doelen, logies, maaltijden, vervoer etc. Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich aanmelden als zij willen meewerken aan het project. Het handgereedschap, dat vanuit Nederland wordt meegenomen, krijgt De Vliegende Meubelmakers geheel gratis van stichting Gered Gereedschap. Na afloop blijft dit gereedschap achter voor de lokale bevolking die tijdens het project heeft meegeholpen. De materialen die nodig zijn om de meubels te maken worden ter plaatse ingekocht van het gedoneerde geld van mensen of bedrijven vanuit Nederland. Inmiddels is de stichting o.a. actief geweest in Zuid Afrika, Brazilië, Gambia, Filippijnen, Bolivia, Malawi, Nepal en Cambodja. Voor meer informatie: Commissie ZWO, Frits en Ida Kutschenreuter, Dotter 63, Tel VAN DE REDACTIE Voor u ligt het februarinummer van Binding. Er staat weer veel informatie in. Zo heeft u ongetwijfeld opgemerkt dat er op 8 maart s avonds om 20.00u een vrijwilligersbijeenkomst wordt gehouden waarvoor iedereen wordt uitgenodigd die iets in het afgelopen jaar voor de kerk heeft gedaan. Bij het samenstellen van deze Binding bedachten wij dat er alleen al meer dan dertig mensen in de weer zijn geweest voordat het blad bij u in de bus ligt. Dat wordt dus een volle boel! Grote dank aan Hans van Woerden die in onze predikantloze tijd diverse keren de rubriek Om te beginnen heeft verzorgd. Zeer waardevol om te lezen. Kijkt u ook even op de vernieuwde website van onze Dorpskerk. De moeite waard: Hieronder vindt u informatie die wij toegestuurd kregen van Karin Smit. Ontmoetingsdag Als kanker je raakt Zaterdag 16 maart organiseert de stichting Als kanker je raakt zijn jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag voor iedereen, die direct of indirect geraakt wordt door kanker. Tijd 10.00u u. Plaats: Het Klooster in Amersfoort..Het thema van deze dag is: De ander ontmoeten. Het doel is om met jou na te denken over het leven met kanker, elkaar te bemoedigen, ervaringen uit te wisselen en om elkaar tot steun te zijn. In de rustieke sfeer van het Klooster wordt een afwisselend programma geboden van workshops, overdenkingen, zang, muziek en ontmoeting, gepresenteerd door ds. Arie van de Veer (EO). Meer informatie op Daar kun je je ook gelijk aanmelden. Oplossing kinderpagina: David maakt Saul vrolijk met zijn muziek. Hopelijk is het gelukt ook al zat er een foutje in. 21

9 RAAD VAN KERKEN - ABCOUDE Op woensdag 13 februari a.s. spreekt Luk van Driessche over Het Lam Gods. Plaats en tijd: t Hoogt, uur. Ook mensen met een beperkte mobiliteit kunnen hieraan deelnemen. U bent van harte welkom, wij starten om uur van het Dr. van Doornplein. Voor deze tocht graag aanmelden vóór 24 februari bij Bram V Het Lam Gods is een veelluik (altaarstuk) dat de gebroeders Hubert en Jan van Eyck al in 1432 hebben geschilderd voor een straalkapel van de kooromgang van de St. Baafskathedraal (destijds de Sint-Janskerk) in Gent. Opdrachtgevers waren Joos Vijdt en zijn vrouw. Vijdt was schepen van Gent en kerkmeester van Sint Jan. In een van de onderpanelen zien we het Lam Gods afgebeeld op een altaar in de open lucht. Het wordt aanbeden door engelen, heilige vrouwen, belijders en kerkvaders. De aanbidders zijn in concentrische cirkels rond het Lam geschikt. Een achthoekige fontein die in dat paneel onder het Lam is afgebeeld symboliseert "de fontein van het leven". Omzien Ontmoetingsochtenden in t Hoogt Wij staan open voor ontmoetingen met elkaar. Voelt u zich misschien wat alleen en heeft u behoefte aan gezelschap, kom dan naar onze ontmoetingsochtenden in t Hoogt. Wij komen elke veertien dagen bij elkaar op dinsdagmorgen van 10.00u 12.00u. Het programma vullen we in met: - Eigen bijdrage van de bezoekers - Natuurfilm - Bij mooi weer jeu de boules. 5 februari: olifanten en hun leefwereld, op dvd. 19 februari: de Woodcarver, een boeiende film over een moeilijk gezinsleven en de aandacht en hulp van een houtsnijder. 5 maart : een tijger veroorzaakt moeilijkheden bij de plaatselijke bevolking in India, dvd. Wilt u er ook bij zijn? Welkom. De koffie staat klaar. Bram Valenkamp Aandacht ook voor nieuwe schilderijen, inspiratie n.a.v. Psalm 121: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? 20 Waarschijnlijk hebben Joos Vijdt en zijn vrouw oorspronkelijk alleen opdracht gegeven voor het middelste paneel van het onderste veelluik. Het Lam Gods was in die tijd een geliefd motief. Andere panelen zouden er later aan toegevoegd zijn en hebben het geheel gemaakt tot het Lam Gods zoals wij het nu kennen. Luk van Driessche geeft aan de hand van beelden uitleg over het ontstaan van het schilderij en de veranderingen die erin aangebracht zijn. Hij geeft in een virtuele reconstructie aan hoe het er oorspronkelijk uitgezien zou kunnen hebben. Hiermee komt een enerverende geschiedenis tot leven. Het is een wonder dat de meeste panelen er nog zijn. Ze zijn gescheiden geweest en doorgezaagd, ze zijn opgeborgen geweest in de Pyreneeën, zijn na de tweede wereldoorlog uit de zoutmijnen gehaald en zijn sindsdien weer te zien in de St. Baafskathedraal. Momenteel vindt er een vijf jaar durende restauratie plaats. In de jaren dertig zijn twee van de panelen gestolen. Een daarvan is terugbezorgd maar het paneel van de rechtvaardige rechters is nog steeds spoorloos. Iemand die op zijn sterfbed de bergplaats van het paneel wilde onthullen stierf kort voor hij het geheim kon prijsgeven, zegt men. 9

10 Luk van Driessche (1953 Sint Niklaas, België) studeerde aan het Hoger Sint Lucas Instituut te Gent. In 1980 verhuisde hij naar Amsterdam. Hij doceert aan Ateliers BURI en aan de Wackers Academie waar hij sinds 1996 directeur is. Daarnaast is hij uitvoerend kunstenaar en werkt hij iedere dag in zijn atelier. Hij tekent en maakt kleine aquarellen, werkt ook aan modelstudies op papier maar maakt vooral kleurrijke doeken in olieverf op middelgroot formaat met de mens als terugkerend onderwerp, soms theatraal. Moed Waar halen de mensen de moed vandaan om op te staan, met open ogen, het hoofd rechtop op weg te gaan gewoon hun eigen weg? Waar halen de mensen de moed vandaan om te spreken, recht op de man af, ongewapend, onbevreesd, gewoon hun eigen woord? Maaltijden Een andere manier van elkaar ontmoeten De eerste maaltijd in het nieuwe jaar is goed verlopen. Met 22 personen namen we hieraan deel. Het eten smaakte voortreffelijk. Op 24 februari gaan we weer voor u koken en rekenen op minstens zo n goede opkomst, want: gezelligheid maak je samen. Iedereen is van harte welkom. Het programma ziet er dan als volgt uit; uur: ontmoeting bij een drankje/ koffie/thee uur: maaltijd: diverse soorten stamppot toetje à la Bram uur: tijd voor spelletjes en koffie uur: sluiting Op zondag 17 februari ligt er weer een intekenlijst achter in de kerk en tot donderdag 21 februari kunt u zich aanmelden bij: Bram Valenkamp tel Waar halen de mensen de moed vandaan om goed te doen en weg te schenken zonder winst en zonder belang, gewoon hun eigen hart? Van die ene man uit Nazareth die ons op het spoor van vrede zet en het goede woord dat Hij tot ons zegt, de vrijheid die Hij in ons hart heeft gelegd! Bron onbekend (Ingezonden door Ineke Dietz). Natuurtochten Een andere manier van elkaar ontmoeten Op zondag 3 maart a.s. gaan we naar Pinetum Bleijdenstein in Hilversum. Het is de eerste wandeltocht in het nieuwe jaar. In deze tuin staat een verzameling prachtige coniferen ( onderdeel van mijn opleiding, ongeveer vijftig jaar geleden). Ik ben- met u samen -verheugd dit ná 50 jaar weer te kunnen zien. We krijgen hier een rondleiding en koffie of thee. Er zijn wel wat kosten aan verbonden, ongeveer 5.- Mogelijk kunnen we ook een bezoek brengen aan de in de buurt gelegen Vastenplantentuin

11 Tepes belangstelling naar uitging en wel naar de gotiek van 15e en 16e eeuw: de Neder-Rijnse variant. Na het afronden van zijn studie trok Tepe naar Münster om wiskunde te studeren. Vervolgens liep hij enkele jaren stage bij architect Vincenzo Statz, die bezig was met de afbouw van de Keulse Dom. In 1867 keerde Tepe terug naar Amsterdam. Daar ontmoette hij de priester Heukelom die hem overhaalde om in Utrecht te komen wonen en werken (1872). In Utrecht was kort daarvoor het St. Bernulphus gilde opgericht dat zich tot doel stelde de smaak van geestelijken voor kerkelijke kunsten te vormen. Al gauw konden ook architecten en beeldende kunstenaars lid worden van het Gilde. Tepe trof daar onder meer de edelsmid Brom en de beeldhouwer Mengelberg die samen met de mensen van zijn werkplaats veel van Tepes kerken inrichtten en voor Abcoude het hoofdaltaar schiep. De normen van het Gilde telden zwaar. De kunstenaars die deze normen hanteerden, kregen bij voorkeur de opdrachten. Zo werd Tepe een gevierd architect in Utrecht, omdat zijn opvattingen geheel in die lijn lagen: bakstenen en de neogotiek van de late middeleeuwen. Bovendien liet hij graag de verzorging van zijn kerkinterieurs aan de beeldende kunstenaars van het Gilde over want in de binnenkant van zijn scheppingen was hij niet geïnteresseerd. Heel anders dan Cuypers, die kerk en interieur als een groot geheel zag, als één groot kunstwerk. Cuypers timmerde graag aan de weg, ging om met politici, schreef veel, had een groot netwerk. Tepe was anders: introvert. Maar ook Tepe kan op een flink oeuvre bogen. Meer dan zeventig kerken heeft hij ontworpen. Ook die van Abcoude. Daar werd het een drie-beukige kerk met een inpandig kerkportaal. Op 1887 ging de eerste paal in de grond en op 21 april 1888 werd de kerk onder klokgebeier plechtig in gebruik genomen. Naar die herdenking zijn we nu onderweg. We sloten de dag af met een gezamenlijke maaltijd en de wetenschap dat 2013 een mooi jaar wordt. Nel Jap Tjong FILM ZIEN Monsieur Lazhar Donderdag 21 maart om uur in t Hoogt Het verhaal van een Algerijnse immigrant, die leraar wordt op een lagere school in Montréal, Canada. Hij neemt er de plaats in van een lerares die tragisch om het leven is gekomen. Terwijl hij de kinderen helpt om te gaan met hun verlies, heeft hij omgekeerd zelf baat bij de onschuld die zij nog in zich dragen. Een ontroerende film over verwerking van rouw, schuldgevoel, vriendschap en hoop. Na afloop bent u weer van harte welkom om na te praten over de film onder het genot van een drankje. Organisatie: Karel de Snoo en Esther Jongeneel

12 KINDERPAGINA Troonopvolging Dit jaar is er in ons land een troonopvolging, Willem Alexander en Maxima gaan door met iets wat koningin Beatrix en haar voorgangers begonnen zijn. Geldt dit ook voor David en Jezus? Was Jezus een nakomeling van koning David en lijkt hij daarop? In het project van de 40 dagentijd en Pasen horen we wie koning David was. Hij was een man die liederen zong voor God. Hij was een koning, maar ook een herder. Hij kon vrolijk zijn, maar ook heel boos of verdrietig. En hij mocht dan een koning zijn, dat betekende niet dat hij nooit iets verkeerd deed. Koning Saul wordt door een kwade geest geplaagd. David speelt voor hem op zijn harp en zingt zijn lied. Het helpt Saul om zijn sombere gedachten te verdrijven. In onderstaande muzieknoten staat een verborgen boodschap. Torenfeest en architect Alfred Tepe Zaterdag 19 januari Voor de 2 de keer en zelfs binnen een maand, toverden de vrijwilligers van de Cosmas&Damianuskerk Abcoude hun trefpunt om in een gastvrije bistro. Daar was alle reden voor, want op deze dag gingen de festiviteiten rond de 125 ste verjaardag van het kerkgebouw van start. En daarbij was de toren zo goed als gereed. Het dag- programma begon met koffie en thee plus lekkers van Sonja met aansluitend een rondleiding in toren en gewelven. Ook werd het startsein gegeven voor een wedstrijd: Maak een kerk ( voor iedere Abcoudenaar ).Eveneens werd iedereen in ons dorp, die iets beleefde aan dit kerkgebouw of iets heeft met deze geloofsgemeenschap, uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een verhalenboek: De Cosmas en Damianuskerk en ik. Bij dit feestgedruis wilde men ook stilstaan bij Alfred Tepe( ), de architect van de kerk. De verjaardag van het kerkgebouw, maar vooral de renovatie van de toren prikkelt immers de belangstelling voor bouwprocessen, architecten en opdrachtgevers. Herman Wesselink, architectuurhistoricus aan de VU te Amsterdam verzorgde dit programmapunt met een inleiding. Hij feliciteerde ons eerst met ons mooie kerkgebouw, oost- west georiënteerd en schilderachtig gelegen aan de Kerkstraat. Schilderachtig, door zijn fraaie roodkleurige baksteen, geaccentueerd hier en daar met geglazuurde stenen. Alfred Tepe was de zoon van een Westfaalse koopman en werd in 1840 te Amsterdam geboren. Hij had van jongs af aan grote belangstelling voor architectuur. Zo is het dan ook niet verwonderlijk dat hij voor zijn opleiding naar de beroemde Bauakademie in Berlijn wilde (1861). Berlijn dus, anders dan Pierre Cuijpers( ) die opgeleid werd in Antwerpen en daar Frans georiënteerd raakte. Maar Berlijn gaf Tepe niet wat hij zocht. De geboden opleiding was nog steeds meer geïnteresseerd in de classicistische bouwwijze (denk aan de stijl van het concertgebouw) dan in de gotiek, waar 12 17

13 Sirkelslag Op vrijdagavond 1 februari was er vanuit de JOP (de jongeren organisatie van de PKN) Sirkelslag. Dit was heel leuk. We zijn derde geworden van de 450 jeugdgroepen. De opdrachten bestonden o.a. uit een kerktoren bouwen van alleen papier (dus zonder lijm), popmuziekliedjes raden, een LipDub maken met 100 mensen. Dus de groep ( bestaande uit 15 tieners van groep 8 en de eerste en de tweede klas van het hoger onderwijs) is vanuit t Hoogt naar de Chinees en het zwembad gegaan om de LipDub te maken op het nummer Goodtime. In de kerk waren ook mensen, maar zij deden niet mee. Deze opdracht leverde daardoor te weinig punten op, anders waren we eerste geworden. Koen Kool. Opnieuw succes in Sirkelslag Vrijdag 1 februari was het weer zover, er werd Sirkelslag gespeeld in Abcoude. Voor de vierde keer werd er gestreden tegen een groot aantal groepen jongeren door het hele land, en dat allemaal georganiseerd door JOP (Jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk). De nieuwe groep jeugd had een zware dobber; niet alleen omdat ze allemaal voor de eerste keer meededen, maar ook omdat hun voorgangers vorig jaar 4e werden en het jaar daarvoor zelfs wonnen! Toch gingen ze er helemaal voor en werd het een prachtige avond. Er waren weer diverse opdrachten; zo moesten de kids popsongs van onder andere Lady Gaga, Adele en PSY herkennen die op het kerkorgel werden gespeeld, moest er een kerktoren gebouwd worden met alleen papier, touw en plakband (maar wel moest de kerkklok echt kunnen luiden) en waren er 2 grote beeldraadsels met elk 25 puzzels. Hoogtepunt was echter wel de slotopdracht, waarbij er een clip gemaakt moest worden met zo veel mogelijk mensen van diverse leeftijden. Dit leidde tot een onvergetelijk moment in Chinees restaurant Jasmijn, waar de gehele clientèle inclusief het personeel vrolijk meezong. Geweldig! Al met al weer een heerlijke avond met opnieuw een prachtig eindresultaat: de 3e plaats en dat op een deelnemersveld van ruim 420 jongerenclubs! Hulde voor Koen, Sanne, Puck, Joep, Remy, Liselot, Manon, Thomas, Sien en Madelief (met een klein beetje hulp van David en Sibbeliene). Tienernevendienst Met de adventsperiode hebben we voor het eerst tienernevendienst gehouden. De eerste keer waren er vier jongeren, de tweede keer zeven. Het ging om de komst van de koning. In rollenspel werd gespeeld dat Sinterklaas de wijk zou komen bezoeken. Hierbij werd duidelijk dat als je iemand verwacht, je dan voorbereid moet zijn. Bij een feest hoort taart. Taarten versieren was een leuke afsluiting van deze twee tienernevendiensten. De volgende tienernevendiensten zijn tijdens de 40 dagentijd op 3 en 17 maart. We beginnen dan gezamenlijk in de kerk (niet in t Hoogt) en gaan dan tegelijkertijd met de kinderen van de kindernevendienst naar t Hoogt toe. Terugkomen doen we dan na de dienst. Met vriendelijke groet, Gerda Kool ( Marjo Dierx, Jaco ter Beek, Peter Goudkamp 16 13

14 KERKDIENSTEN De diensten worden gehouden in de Dorpskerk tenzij anders vermeld. Ze zijn te beluisteren via RTV Ronde Venen, FM of de kabel FM 17 februari Ds. H. J. van der Wilt / 1 e Zondag 40-dagen-tijd uur 1 e collecte: Kerk in Actie: Project Heleen Joziasse 2 e collecte: Kerk en Eredienst 24 februari Ds. P.G. Vellekoop, Maarssen / 2 e Zondag uur dagen-tijd mmv. de cantorij o.l.v. Judith Dubbeld. 1 e collecte: Kerk in Actie: Project Heleen Joziasse 2 e collecte: Onderhoudsfonds 3 maart Ds. H.J. van der Wilt / 3 e Zondag 40-dagen-tijd uur Viering Heilig Avondmaal 1 e collecte: CvKRM: Kerk en Eredienst 2 e collecte: Kerk in Actie: Project Heleen Joziasse 10 maart Ds. H. J. van der Wilt / 4 e Zondag 40-dagen-tijd uur 1 e collecte: Kerk in Actie: Project Heleen Joziasse 2 e collecte: Kerk en Eredienst 17 maart Ds.A. Mak, Haarlem / 5 e Zondag 40-dagen-tijd Uitz. Radio Bloemendaal. Biddag voor Gewas en Arbeid uur 1 e collecte: Kerk in Actie: Project Heleen Joziasse 2 e collecte: Onderhoudsfonds 24 maart Ds. H. J. Van der Wilt / 6 e Zondag 40-dagen-tijd Palmpasen uur 1 e collecte: Kerk in Actie: Project Heleen Joziasse 2 e collecte: Jeugdwerk 14 Elke zondagmorgen is er crèche in t Hoogt. Jonge kinderen kunnen ook het begin van de dienst meemaken en vóór de preek naar de crèche gaan. Tijdens de collecte komen ze dan terug. Bij alle diensten komt er iemand oppassen (9.50 uur aanwezig). De Tienerdienst start niet zo als de vorige keer in t Hoogt, maar in de kerk. We lopen samen met de kinderen van de kindernevendienst naar t Hoogt. We komen niet samen met hen terug, maar later bij de koffie. Datum Crèche Dienst Kindernevendienst Tienerdienst 17 feb. Annemarie Muziek Grijpma 24 feb. Gerda Kool Slaan of verdergaan 03 mrt. Caroline Nagel Kijk naar de God Omgaan met verdriet 10 mrt. Ilse/ Sibbeliene Over? 17 mrt. Marian vd Berg Macht? Zo vader, zo zoon? 24 mrt. Iris Goudkamp Palmpasen, de zoon van David Autodienst: Wie vanwege gezondheid niet zelfstandig naar de kerk kan, maar dat wel wil, kan tot zaterdagavond 20.00uur bellen naar: 17 febr. Fam. B. de Vries febr. C. v. Wieren mrt. Fam. Fokker mrt. H. v. Sligtenhorst mrt. C. v. Mourik mrt. H. v. Kessel Bij vragen : coördinatie T.de Haan tel Dank... Met trots kijken wij als familie terug op een mooie en waardige afscheidsdienst in de Dorpskerk. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Leen in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend. De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar alle bemoedigende woorden, bloemen, kaarten en bezoekjes geven ons de kracht om door te gaan. Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken, daarom willen wij u allemaal langs deze weg hartelijk dank zeggen. Met vriendelijke groet, Dirksje Both-Bal, kinderen en kleinkinderen 15

De Binding maart-april

De Binding maart-april MAART Za 23 13.30 uur t Hoogt Palmpasenbroodjes bakken Di 26 19.15 uur t Hoogt Cantorij Do 28 10.00 uur t Hoogt Bijbelkring Vr 29 18.30 uur t Hoogt Cantorij Zo 31 11.00 uur Kerkplein Paasbrunch APRIL Di

Nadere informatie

De Binding Oktober-november 2013

De Binding Oktober-november 2013 De Binding Oktober-november 2013 1 OKTOBER TIJD PLAATS ACTIVITEIT Vr 4 13.00 uur Consistorie Inleveren kledingbeurs Za 5 10.00 uur Consistorie Inleveren kledingbeurs Di 8 10.00 uur t Hoogt Omzien Do 10

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Abcoude. 27e Jaargang No 2, 14 februari 2014. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Abcoude

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Abcoude. 27e Jaargang No 2, 14 februari 2014. Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Abcoude Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Abcoude 27e Jaargang No 2, 14 februari 2014 1 Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Abcoude K A L E N D E R 2014 FEBRUARI TIJD PLAATS ACTIVITEIT Zo. 16 10.00u

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Laetare. Schrift & Tafel

Laetare. Schrift & Tafel Orde van dienst Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur 4 e van de 40 Dagen, kleur: roze Laetare Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (Jesaja 66:10a) Schrift & Tafel Voorganger: Ouderlingen: Diakenen: Organist:

Nadere informatie

4 oktober 10.00 uur AA Kramer

4 oktober 10.00 uur AA Kramer 4 oktober 10.00 uur AA Kramer Orde van dienst: Welkom en mededelingen. Stil gebed Votum en zegengroet Psalm 108: 1 Wet + spreuken 3: 1-4 GK 22 Uw woord omvat mijn leven. Gebed Voor de kinderen: Waardevol.

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied)

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied) Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede Zondag 1 januari 2017 Naamgeving en besnijdenis van Jezus Kleur Zondagskind Koster: Organist Diaken Collectant Ouderling Voorganger : wit : Amélie Migchels : Kees

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 1 mei 2011 Thema: spiegels. voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser. Foto: Amsterdam, Michael Bry

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 1 mei 2011 Thema: spiegels. voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser. Foto: Amsterdam, Michael Bry Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 1 mei 2011 Thema: spiegels Foto: Amsterdam, Michael Bry voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Duinzichtkerk zondag 24 februari 2013 Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk deze zondagmorgen voorgangers: Ds. C. van Duinen, Ds. I. Zuurmond; ouderling

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Dankdag. Orde van dienst voor de viering van. 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk

Dankdag. Orde van dienst voor de viering van. 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk Orde van dienst voor de viering van Dankdag 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk Voorganger: Ds. Stephan Kurtzahn Ouderling: Annie v.d. Stel Organist: Kees Brinkman Aangetrokken door Gods Liefde

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 5 oktober 2014. Thema: Swingend in beweging. voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 5 oktober 2014. Thema: Swingend in beweging. voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 5 oktober 2014 Thema: Swingend in beweging voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel: Girolamo Frescobaldi, Toccata in G.

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

1 e zondag van de zomer

1 e zondag van de zomer 1 e zondag van de zomer Dienst van Schrift en Tafel 2 juli 2017, 10.00 uur Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra Organist: Arthur Vos 2 VOORBEREIDING Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag De Goede Herder 30 april 2017

De Leidraad. Zondag De Goede Herder 30 april 2017 Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag De Goede Herder 30 april 2017 Voorganger: ds. J. Bonnes Organist: Johan Groen Welkom en mededelingen Aansteken van

Nadere informatie

MEI TIJD PLAATS ACTIVITEIT Do 2 10.00 uur t Hoogt Bijbelkring Zo 12 13.30 14.00 uur Dr. v. Doornplein Verzamelen natuurtocht Di 14 10.

MEI TIJD PLAATS ACTIVITEIT Do 2 10.00 uur t Hoogt Bijbelkring Zo 12 13.30 14.00 uur Dr. v. Doornplein Verzamelen natuurtocht Di 14 10. BINDING Mei 2013 MEI TIJD PLAATS ACTIVITEIT Do 2 10.00 uur t Hoogt Bijbelkring Zo 12 13.30 14.00 uur Dr. v. Doornplein Verzamelen natuurtocht Di 14 10.00 uur t Hoogt Omzien Do 16 10.00 uur t Hoogt Bijbelkring

Nadere informatie

Zondag 16 oktober Welkom in De Regenboog!

Zondag 16 oktober Welkom in De Regenboog! Zondag 16 oktober 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Peter ten Kleij Ouderling van dienst: Bertus Konijnenbelt Organist: Jan Ebeltjes Lector: Jorieke Poorterman Koster: Pim van der Strate Lied

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn Jacob worstelend met de engel 1659/60, Berlijn

Rembrandt van Rijn Jacob worstelend met de engel 1659/60, Berlijn Maartenskerk zondag 9 oktober 2016 4 e zondag van de herfst orde van dienst Een dienst waarin wij de Maaltijd van de Heer vieren Rembrandt van Rijn Jacob worstelend met de engel 1659/60, Berlijn 1 Orgelspel

Nadere informatie

22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die

22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die 22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Hij antwoordde: 24 Doe alle moeite om door

Nadere informatie

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema:

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema: Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp Thema: Welkom Aansteken van de Paaskaars & Lezen van het gedicht door Merel en Ezra Kaars, jij mag branden in ons midden; branden bij

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 17 Lied 178 vers 1, 2 en 3 () Psalm 103 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 98 vers 3 (Nieuwe Berijming) Lied 204 () Psalm

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Laren (Gld) 26 juni 2016 Een mens te zijn op aarde

Protestantse Gemeente Laren (Gld) 26 juni 2016 Een mens te zijn op aarde Protestantse Gemeente Laren (Gld) 26 juni 2016 Een mens te zijn op aarde Liturgie voor de dienst waarin Pauline Kramer afscheid neemt als pastoraal werker Voorbereiding - begroeting door ouderling en stilte

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Jezus als de goede herder. Fresco begin derde eeuw, catacombe van Callixtus.

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders

Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders Protestantse Gemeente Tiel Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders Rondom de zondag Oppasdienst Voor wie: kinderen 0-4 jaar Waar

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten!

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten! Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Thema: In donkere dagen niet te snel om licht vragen Epifanie. De drie magiërs vinden het kerstkindje. Zondag 5 januari 2014 voorganger: ds. Joep de Valk organist:

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 De teksten gelezen De twee schriftlezingen geven twee manieren van kijken naar God : Spreuken (het lied van de wijsheid)

Nadere informatie

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar

Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Deze handleiding is van Bijbelstudie lessen voor 8-12 jaar Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK Lessen zijn oorspronkelijk geschreven als dagelijkse Bijbelstudie tijdens een GO KIDS zendingsreis naar Roemenië.

Nadere informatie

"Stel je eens voor "

Stel je eens voor Orde voor de scholendienst 31 januari 2016 om 09.30 uur, Protestantse gemeente i.w. te Vroomshoop in Kerkelijk Centrum Het Anker "Stel je eens voor " Voorganger : ds. J.A. Antonides m.m.v. : Leerlingen

Nadere informatie

Bemoediging en gebed van toenadering:

Bemoediging en gebed van toenadering: VREDESKAPEL zondag 6 oktober 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst V. van Bijlert ; diaken van dienst Th. Smit; organist Roelfien Folkersma. M.m.v.

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

IKON radio-kerkdienst 25 jaar homohuwelijk in Vrijburg

IKON radio-kerkdienst 25 jaar homohuwelijk in Vrijburg Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 9 oktober 2011 IKON radio-kerkdienst 25 jaar homohuwelijk in Vrijburg voorganger: ds. Joost Röselaers m.m.v. Jan de Vries (lezingen), Gert van Drimmelen

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Nico Koning over Riskante vrijheid

Nico Koning over Riskante vrijheid Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 19 april Vrijburg laat voorgaan: Nico Koning over Riskante vrijheid voorgangers: organist: ds Jessa van der Vaart en Nico Koning Erik Visser !. orgelspel,

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Liturgie Voorzang Gez 121,1.2.3 Stil gebed Votum / groet Zingen Gez 121,4.7.9 Wet Zingen: Ps 96,1.4 Gebed Schriftlezing: - Joh 2,23-3,21 -

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 9 februari 2014. met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 9 februari 2014. met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 9 februari 2014 met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente voorganger: ds. Japke van Malde organist: Erik Visser Orde van de dienst.

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Verschillen in geloven. Over geloofsopvoeding als je verschillend gelooft. Mogelijkheden voor twee soorten bijeenkomsten

Verschillen in geloven. Over geloofsopvoeding als je verschillend gelooft. Mogelijkheden voor twee soorten bijeenkomsten Verschillen in geloven Over geloofsopvoeding als je verschillend gelooft Verschillen in geloven is een themaboekje uit de serie Zijsprong. Deze serie hoort bij het bewaarmagazine Spring, opvoeden en geloven

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 2 september 2012 startzondag

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 2 september 2012 startzondag Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 2 september 2012 startzondag voorgangers Dik Mook, Joost Röselaers, Jessa van der Vaart organist Erik Visser cantorij onder leiding van Leenke de Lege Orde

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

1 e zondag van de Veertigdagentijd

1 e zondag van de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. ~ 14 februari 2016 1 e zondag van de Veertigdagentijd In deze dienst worden gedoopt: Jonas Huijsman zoon van Elize en Renger Huijsman en Mathijs Kruijs zoon van Floortje

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 23 augustus 2015 Tiepoli voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser Orde van de dienst Instuderen Lied 849: alle coupletten Zoek de wegen van de wijsheid

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade 8de jaargang 6 december 2015 Nummer: 20 Kerkdiensten: Zondag 6 december Voorganger: ds. G.P. den Hollander (2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok 10.00 uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 5 augustus 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Jeremia, Michelangelo, Fresco, 1511, Sixtijnse Kapel voorganger orgel : ds. Guus A.V. Fröberg

Nadere informatie