OM TE BEGINNEN Gedachten en herinneringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OM TE BEGINNEN Gedachten en herinneringen"

Transcriptie

1 OM TE BEGINNEN Gedachten en herinneringen Rooms-katholieken hebben hun heiligenkalender met de sterfdagen van schutspatronen en andere personen van betekenis voor de kerk. Andere vooraanstaande figuren uit de geschiedenis gedenken we bij een jubileum van hun jaar van geboorte of jaar van overlijden. Het is dan bijv. een Händel-, Mozart-, Darwin- of Calvijnjaar, etc. Ook grote gebeurtenissen uit de geschiedenis (denk aan WO II) krijgen vaak maandenlang de volle aandacht in de media. Onlangs werd al gememoreerd dat Amsterdam in 1613 een unieke drievoudige grachtengordel kreeg. Een tweede fase van dat project werd ca. vijftig jaar later gestart. In 1813 werd Nederland na de Napoleontische tijd een koninkrijk onder Willem I. Welke evenementen komen dit jaar nog meer voor het voetlicht te staan? Laat ik me beperken tot 50 of 100 jaar geleden, of veelvouden daarvan. Dan denk ik allereerst terug aan de dood van paus Johannes XXIII in Hij startte kort voor zijn dood een 'Aggiornamento', het 'bij de tijd brengen' van de rooms-katholieke kerk via een Concilie. Dat heeft destijds ook menige protestant aangesproken door de vele vernieuwingen voorgesteld op theologisch gebied. Voor protestanten was er 400 jaar eerder ook een theologisch evenement. In 1563 kwam de Heidelbergse Catechismus tot stand. Zou dat klassieke protestantse leerstuk dit jaar ook nog enige aandacht krijgen? Het was destijds een dogmatisch antwoord op het in dat 28 1

2 jaar voltooide Concilie van Trente dat de R.K. kerkleer opnieuw had vastgelegd als reactie op de overal doorbrekende Reformatie. Een heftige tijd, nog vóór de tachtigjarige oorlog begon. In 1963 was er ook de beroemde toespraak van Martin Luther King tijdens de Freedom March naar Washington: "I have a dream " Zo'n 50 jaar geleden begon er ook in Nederland wat te ritselen: de eerste toenadering tussen hervormden en gereformeerden, wat uitmondde in een Samen-op- Weg proces en leidde naar een fusie van drie kerken: Hervormd, Gereformeerd en Luthers. Maar je kunt ook op een andere wijze herinneringen ophalen. Niet door gebeurtenissen te vieren, maar door gedenkwaardige uitspraken uit het verleden op te diepen en te overdenken. Nu zijn er op het internet diverse sites te vinden met citaten, 'quotes', van bekende wereldburgers van vroeger en nu. Daar zijn op zich boeken mee te vullen. Al die jaren (sinds 1963!) dat ik in Abcoude woon heb ik zelf ook de gewoonte aangehouden om af en toe iets te noteren, wat mij te denken gaf: een enkel kenmerkend citaat uit een boek dat je leest, uit een krant of een uitspraak van iemand wat je treft en wilt onthouden. Graag bied ik hieronder de lezers van Binding een kleine selectie aan uit al die notities. Het zijn voor het merendeel theologische 'nadenkertjes', soms ernstig, soms geestig. Enkele citaten zijn bewust onvertaald gelaten. De originele tekst is zo herkenbaar, dat het Engels of Duits vast geen probleem oplevert. Hans van Woerden Citaten 'Ik heb een droom dat ooit alle dalen opstijgen en alle heuvels en bergen worden verlaagd; dat onbegaanbare gebieden vlak worden en de kromme plaatsen recht zijn en de glorie van de Heer onthuld wordt en dat allen het samen zullen zien. Dat is onze hoop'. (Martin Luther King in 1963 tijdens de mars van de burgerrechtenbeweging naar Washington.) Rijksstraatweg JE Baambrugge Tel: NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD - BOUWMATERIALEN 2 27

3 STEREL C.S. Notariaat - Estate planning & Mediation Mr. Jan Derkman Notaris Hoogstraat 35, Abcoude Tel 'God woont daar waar men hem toelaat' (Martin Buber in: 'De weg van de mens' (1952) 'De hel bestaat, maar er zit niemand in.' (Paus Johannes XXIII, geciteerd door bisschop Muskens.) 'Liefde is blijdschap, opgewekt door het bestaan van iemand anders.' (Spinoza, ) 'Weet je misschien nee, ik weet het wel zeker: een mens redt het alleen maar als er een ander mens is die van hem houdt'. (Annie M.G. Schmidt; in 'Anna', biografie van Annejet van der Zijl.) 'Het geloof is een vogel die zingt als de nacht donker is. (citaat van onbekende Indiase christen) nog 'Aan hen die Hem gehoorzamen, aan wijzen en eenvoudigen zal hij zich openbaren door wat zij in Zijn gemeenschap mogen ondervinden aan vrede, inspanning, strijd en lijden, en als een onuitsprekelijk geheim zullen zij ervaren wie Hij is'. (Albert Schweitzer in 'Leben-Jesu-Forschung', 1913) 'Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht' (1 Cor. 4:20) 'Wir können von Gott nicht sagen was Er ist, sondern nur was Er an uns tut' (Rudolf Bultmann, in 'Glauben und Verstehen', Vol. 1, 1932) 'Verhalen en liturgie en heilige stilte, meer hebben we niet, meer hebben we niet nodig' (Willem Barnard, in F.W. Verbaas, 'Sneeuw in Afrika'.) 'Bidden is je leven ordenen voor het aangezicht van de Eeuwige' (Ds. C. ter Linden in Villa Felderhof.) 'Gebedsverhoring is het ontvangen van de kracht om de last der nietverhoorde gebeden te dragen'. ( J van Hulst in interview, NRC ) 26 3

4 'Voor het slagen van het kwaad is niets anders nodig dan dat goede mensen niets doen'. (Martin Luther King.) 2 'But how am I to talk of God to the millions who have to go without two meals a day? To them God can only appear as bread and butter' (Ghandi.) 'Terar dum prosim' (Laat ik verteerd worden, als ik me maar ten nutte maak. (Motto Joh. Calvijn.) 1 3 'Zoals u weet, Jezus was protestant noch katholiek. Het is zo simpel om lid van een instituut te worden. Christen worden, dat is toch wat anders'. (Eugen Drewermann in Trouw, ) 'You can't help a child up a hill without getting near the top yourself'. (Tekst in de Underground van Londen.) 'Sustinendo progredior' (Door stand te houden kom ik vooruit) (Lijfspreuk van Willem de Zwijger.) 4 5 'Beghinnen can ick - Volherden will ick - Volbrenghen sal ick'. (Opschrift van een gevelsteen in Haarlem.) 'Deo Fidendum, Mediis Utendum' (vertrouw op God, maar neem wel uw medicijnen in. Opschrift in de gevelsteen van een apotheek in Deventer.) 'Ik blijf me vrijzinnig noemen, dan kan ik net zo orthodox zijn als ik zelf wil'. (Ds. H. de Nie in Remonstrantse gespreksgroep van Abcoude.) 'Alles welkt und wird zu Staube, Nur nicht Hoffnung, Liebe, Glaube' (Opschrift woonhuis in Lötschental, Zwitserland.) 'The best are often the first to be called to die; we often sit and wonder why ' Mam and Dad. (Opschrift grafsteen voor militair in Normandië.) 'God is greater than all our troubles' (Spreuk op een gedenksteen in Nieuw Zeeland.) 'Ik word geroepen' Laatste woorden van Prof. E. Schillebeeckx (overleden ) 4 Wijkindeling met Wijkouderlingen PKN Gemeente Abcoude 1 Meerlanden t/m Torenlaan (noord), even nummers. Vacant. Contactpersoon Hanny van den Bosch- Feenstra, tel Broekzijdselaan t/m Ruwelspad, incl. Amsterdam ZO. Vacant. Contactpersoon Kees Jansen, tel Kerkstraat t/m Broekzijdselaan incl. Gein Noord. Vacant. Contactpersoon Kees Jansen, tel Torenlaan (zuid) even nummers tot Burg.Des Tombeweg, Incl. Winkeldijk, Botshol, Dwarskade en Vinkeveen. Vacant. Contactpersoon Teus de Haan, tel Burg.Des Tombeweg (zuid) en centrum t/m Stationsstraat Gein Zuid, Oude Dijk, de Horn en Baambrugge Henk van Kessel, tel In elke wijk werkt de wijkouderling samen met een wijkteam, inclusief diaken. Ieder probeert zo goed mogelijk in te spelen op situaties in de wijk, ook pastoraal. Toch kan het voorkomen dat men om welke reden dan ook, informatie mist die van belang is voor pastorale aandacht. Wilt u daarom wanneer u contact op prijs stelt, of denkt dat dit bij iemand gewenst is, dit doorgeven aan de wijkouderling of aan iemand van het wijkteam? 25

5 Algemene zaken kerkelijk bureau: Jack de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV Abcoude Autodienst: Teus de Haan Moinatstraat 8, 1391 TV Abcoude Collectebonnen bestellen: Johan Eveleens Piet van Wijngaerdtlaan 22, 1391 VD Abcoude ING-bank t.n.v. Prot. Gemeente Abcoude College van Kerkrentmeesters: Secr.: Dirk Jan Aldewereld, Van Voorthuijsenhof 4, 1391 JR Abcoude Financiële administratie: Jaap Verkerk Burg. Bentinckstraat 3, 1391 GE Banknummers van het College van Kerkrentmeesters: ING-bank ; Rabo-bank t.n.v. Protestantse Gemeente te Abcoude Administratie Binding: Jan van Wieringen ING-bank t.n.v. Administratie Binding Reservering gebruik Dorpskerk: Johan Eveleens Piet van Wijngaerdtlaan 22, 1391 VD Abcoude Bij geen gehoor: Henk van Kessel Cantorij: Judith Dubbeld Molenweg 6, 1391 CG Abcoude, Kerkelijke ledenadministratie Voor het goed functioneren van de kerkledenadministratie, die de basis vormt van het gemeentewerk, is het erg belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken. Wij verzoeken daarom alle mutaties/berichten door te geven aan de heer J. de Korte, Haagwinde 30, 1391 XV te Abcoude. E- mail: Alleen op deze wijze blijft u in contact met uw kerk en kan uw kerk contact houden met u. KERKENRAAD Op de avond dat koningin Beatrix haar aftreden bekend maakt en mededeling doet over haar troonsopvolging mag ik schrijven over de start van het werk van onze nieuwe predikant. Onvergelijkbaar maar onwillekeurig dringt zich een vergelijk op: het werken in dienst van. Hoe moeilijk moet het zijn om te weten dat je je werk doet, dienstbaar aan de ander. Hoe mooi moet het tegelijkertijd zijn te weten dat je je daarbij gesteund mag weten door de God die je in dit ambt geroepen heeft. Met Zijn Zegen en de hulp van de mensen om hem heen wensen we onze nieuwe predikant al het goede. U treft in deze Binding een inlegvel met een rooster van festiviteiten zoals is samengesteld door de Cosmas en Damianuskerk. Wij zijn niet gewend aan inlegvellen en de verspreiders houden er beslist niet van. Nu de RK Cosmas en Damianuskerk echter 125 jaar bestaat, menen we voor deze ene keer in deze eeuw een uitzondering te mogen maken. Proficiat. Binnen de kerk wennen we er nooit aan dat opeens je predikant voor een aantal maanden vertrokken is om op studieverlof te gaan. Ook al gebeurt dit in de pastorie dan toch is het lastig voor de gemeente. Woorden als nuttig, vruchtbaar en verfrissend horen daarbij. Toch is dit nu gewijzigd. Predikanten hebben geen studieverlof meer maar gaan voortaan op herscholing, bijscholing, nascholing en andere soorten scholing waarbij we niet moeten denken aan omscholing. Samen met de kerkenraad wordt alvorens aan de scholing te beginnen een plan gemaakt waar de predikant zich op richt. Dit gebeurt uiteraard in goed overleg met betrokkene en ik stel me voor dat de dominee zelf met voorstellen komt. Het gaat immers over zijn vak. De PKN is inmiddels begonnen met inhoudelijke voorlichtingsdagen voor predikanten en kerkenraden. Wanneer u dit leest hebben voorzitter en scriba namens de kerkenraad zo n bijeenkomst bijgewoond in de hoop samen met de predikant een scholingsplan te kunnen schrijven. Voortaan dus geen studieverlof maar scholing in werktijd, zogenaamde permanente educatie. Voor de goede orde: naast genoemd inhoudelijk plan worden er natuurlijk afspraken gemaakt voor het praktisch werk van alledag. 24 5

6 Graag wijs ik u op de geheel vernieuwde website van onze kerk. David Uijl, geassisteerd door Peter Goudkamp, heeft zich aangemeld als webmaster voor onze kerk en zijn werk is zichtbaar. Hulde. Hartelijk dank en succes met het actueel houden van het geheel. Dank ook aan Gerda Kool die tot nu toe het voortouw voor deze klus op zich nam. Evenals vorig jaar wil de kerkenraad graag aandacht besteden aan alle vrijwilligers. Vrijdagavond 8 maart om uur nodigen we u allen uit in t Hoogt om met elkaar een informele avond te hebben. Noteer de datum in uw agenda. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we weer even bijpraten. We denken daarbij aan iedereen die handen en hoofd gebruikt ten dienste van onze kerk. Ongeacht of dat nu iemand is die één keer per jaar de enveloppen voor kerkbalans bezorgt of iemand die wekelijks een taak vervult. Van harte welkom en uiteraard met eventuele partner. Abcoude, januari 2013, Wout Wessel, scriba. Actie Kerkbalans 2013 De laatste twee weken van januari zijn weer veel lopers op pad geweest om de enveloppen voor de Actie Kerkbalans 2013 bij onze gemeenteleden rond te brengen, om vervolgens de antwoorden enige tijd later weer bij u op te halen. De winterse weersomstandigheden maakten het de lopers niet gemakkelijk! Daarom zijn we blij dat we inmiddels al heel veel antwoorden retour hebben ontvangen. Momenteel is het CvKRM druk bezig de resultaten op een rijtje te krijgen. Op het moment dat we dit stukje schrijven is dus nog niet te zeggen wat het resultaat van de Actie is. We hopen u hierover binnenkort te berichten. Onze lopers heel hartelijk dank voor de inspanningen die zij hebben geleverd en onze gemeenteleden hartelijk dank voor uw gegeven antwoord. College van Kerkrentmeesters, Johan Eveleens DIACONIE Bij de collectes van 17 febr. t/m 24 maart Kerk in Actie: project Willem Jansen en Heleen Joziasse Sinds augustus 2009 zijn Willem Jansen en Heleen Joziasse als docenten verbonden aan de theologische faculteit van de St. Paul s University in Limuru, Kenia. Willem als docent islam en religiewetenschappen en Heleen 6 Adressenlijst 23 telefoon Predikant: Ds. Herco van der Wilt Piet van Wijngaerdtlaan AW Abcoude Scriba: Wout Wessel Nellestein 18, 1391 VE Abcoude Postadres: Postbus 38, 1390 AA Abcoude Organistencoördinator: Henk van Kessel Piet van Wijngaerdtlaan 62, 1391 AX Abcoude Dorpskerk, Kerkplein 45, 1391 GK Abcoude Koster: Tineke Hennipman, Waardassackerstraat 13, 1391 TW Abcoude t Hoogt: Kerkelijk Centrum, Kerkplein 32, 1391 GK Beheer: Ruben Nagel Commissie Zending en Werelddiaconaat: Frits en Ida Kutschenreuter Dotter 63, 1391 SL Abcoude ING-bank ; Rabo-bank t.n.v. Zending en Werelddiaconaat Diaconie: Peter Goudkamp Holendrecht 5, 1391 VT Abcoude Financiële admimistratie: Dinie Wessel-Rouwen Nellestein 18, 1391 VE Abcoude Rabobank t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude Werkgroep Kind en Kerk: Gerda Kool, Botshol 4, 1391 HN Abcoude Jeugdouderlingen: Jaco ter Beek Gerda Kool CPJ Gein en Vecht: Kristel Scholten Raad van Kerken-Abcoude, Kringwerk: Secr.: Dr. Sloetlaan 37, 1391 CN Abcoude

7 ANAGRAM BEDENGEZE 9 LINGWIZ 2 BERKOEN 10 BANAIJS 3 NOZELKAD 11 SCHAARSTE 4 SCHISALIMIT 12 DOJEN 5 TARWENEVELS 13 PERSCHEP 6 NEMGEZIEN 14 TOHOGT 7 LECCALKOTZE 15 COLLAGE 8 BIJVERDING Ingestuurd door Atje Naafs. Oplossing anagram januari nr. 1 Vredig nieuwjaar als onderzoekster en docente theologie. St. Paul s University is een van oorsprong Anglicaans theologisch instituut dat in de laatste jaren uitgegroeid is tot een grote oecumenische onderwijsinstelling op christelijke grondslag. Het instituut leidt studenten op tot predikant of kerkelijk werker. Het is gespecialiseerd in toegepaste opleidingen zoals pastorale zorg voor hiv/aids-geïnfecteerden en interreligieuze dialoog. Het onderwijsinstituut leidt ook studenten op om in verschillende Afrikaanse landen contacten tussen christenen en moslims te bevorderen. Rode draad in het werk van Willem is de ontmoeting met moslims. Hoe verschilt de interreligieuze dialoog in Kenia van die van Nederland en wat kunnen we van elkaar leren. Heleen gaat zich o.a. verdiepen in de ontwikkelingen van de verschuiving van het christelijk geloof van het Noorden naar het Zuiden. Binnen enkele decennia woont het overgrote deel van alle christenen wereldwijd in Afrika en Azië. Het Westen is dan niet langer het christelijke centrum. Nu gaan er op een gemiddelde zondag in de Randstad evenveel zwarte als witte christenen naar de kerk. Namens de diaconie, Janny van der Klok ZWO-COMMISSIE Project Kenia (Heleen Joziasse en Willem Jansen) Het verheugt ons u te kunnen mededelen dat Heleen Joziasse en Willem Jansen in juni met verlof naar Nederland komen en dat zij in de kerkdienst van 16 juni voor zullen gaan in Abcoude. Reserveert u deze dag alvast in uw agenda! In de komende Bindingen hopen wij u meer te vertellen over het werk van Heleen en Willem in Kenia. Voor actuele informatie over het project kijkt u op hun weblog: Nieuwsbrief KerkinActie Tien keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief van Kerk in Actie met korte berichten voor mensen die daarvoor binnen de kerk actief zijn, bijvoorbeeld in de diaconie, zwo-groep of zendings-commissie. Als digitale abonnee ontvang je tevens maandelijks per de Kerk in Actie Express voor gemeenteleden en donateurs. Voor een digitaal abonnement kijkt u op: 22 7

8 Stichting De Vliegende Meubelmakers In de vorige Binding heeft u kunnen lezen dat de ZWO commissie eind 2012 een bijdrage heeft gegeven aan Stichting De Vliegende Meubelmakers van ons voormalig gemeentelid Wilma Dierx. Graag geven wij u verdere informatie omtrent deze stichting, zeker nu de diaconie heeft aangegeven dit jaar meerdere collectes voor De Vliegende Meubelmakers te zullen houden. Ontstaanswijze Na de tsunami van kerst 2004 in Zuidoost- Azië en Afrika ontstond het plan van Wilma Dierx en Gerco Buis om met vierde jaars leerlingen van het Hout- en Meubileringscollege te Amsterdam hulp te bieden aan getroffenen van de tsunami in Sri Lanka. Dit was in eerste instantie bedoeld als eenmalige actie. Het geld dat voor dit project was opgehaald, bleek na terugkomst nog niet op. De leerlingen stelden voor een nieuw project te zoeken voor zomer Zo gezegd, zo gedaan. Ook dit project, waar weer een nieuwe groep leerlingen aan deel nam, werd een succes, Ze zagen dat hun praktische hulp gezamenlijk met de lokale mensen werkte. Om voortgang te kunnen garanderen, werd in 2007 besloten 2007 een stichting op te richten en zo werd de Stichting Vliegende Meubelmakers een feit. Werkwijze Nadat een project is goedgekeurd, beginnen de voorbereidingen om de plannen te realiseren. Er wordt onderhandeld met de lokale projectleiding wat er precies nodig is aan meubels en er worden afspraken gemaakt wat betreft haalbare doelen, logies, maaltijden, vervoer etc. Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich aanmelden als zij willen meewerken aan het project. Het handgereedschap, dat vanuit Nederland wordt meegenomen, krijgt De Vliegende Meubelmakers geheel gratis van stichting Gered Gereedschap. Na afloop blijft dit gereedschap achter voor de lokale bevolking die tijdens het project heeft meegeholpen. De materialen die nodig zijn om de meubels te maken worden ter plaatse ingekocht van het gedoneerde geld van mensen of bedrijven vanuit Nederland. Inmiddels is de stichting o.a. actief geweest in Zuid Afrika, Brazilië, Gambia, Filippijnen, Bolivia, Malawi, Nepal en Cambodja. Voor meer informatie: Commissie ZWO, Frits en Ida Kutschenreuter, Dotter 63, Tel VAN DE REDACTIE Voor u ligt het februarinummer van Binding. Er staat weer veel informatie in. Zo heeft u ongetwijfeld opgemerkt dat er op 8 maart s avonds om 20.00u een vrijwilligersbijeenkomst wordt gehouden waarvoor iedereen wordt uitgenodigd die iets in het afgelopen jaar voor de kerk heeft gedaan. Bij het samenstellen van deze Binding bedachten wij dat er alleen al meer dan dertig mensen in de weer zijn geweest voordat het blad bij u in de bus ligt. Dat wordt dus een volle boel! Grote dank aan Hans van Woerden die in onze predikantloze tijd diverse keren de rubriek Om te beginnen heeft verzorgd. Zeer waardevol om te lezen. Kijkt u ook even op de vernieuwde website van onze Dorpskerk. De moeite waard: Hieronder vindt u informatie die wij toegestuurd kregen van Karin Smit. Ontmoetingsdag Als kanker je raakt Zaterdag 16 maart organiseert de stichting Als kanker je raakt zijn jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag voor iedereen, die direct of indirect geraakt wordt door kanker. Tijd 10.00u u. Plaats: Het Klooster in Amersfoort..Het thema van deze dag is: De ander ontmoeten. Het doel is om met jou na te denken over het leven met kanker, elkaar te bemoedigen, ervaringen uit te wisselen en om elkaar tot steun te zijn. In de rustieke sfeer van het Klooster wordt een afwisselend programma geboden van workshops, overdenkingen, zang, muziek en ontmoeting, gepresenteerd door ds. Arie van de Veer (EO). Meer informatie op Daar kun je je ook gelijk aanmelden. Oplossing kinderpagina: David maakt Saul vrolijk met zijn muziek. Hopelijk is het gelukt ook al zat er een foutje in. 21

9 RAAD VAN KERKEN - ABCOUDE Op woensdag 13 februari a.s. spreekt Luk van Driessche over Het Lam Gods. Plaats en tijd: t Hoogt, uur. Ook mensen met een beperkte mobiliteit kunnen hieraan deelnemen. U bent van harte welkom, wij starten om uur van het Dr. van Doornplein. Voor deze tocht graag aanmelden vóór 24 februari bij Bram V Het Lam Gods is een veelluik (altaarstuk) dat de gebroeders Hubert en Jan van Eyck al in 1432 hebben geschilderd voor een straalkapel van de kooromgang van de St. Baafskathedraal (destijds de Sint-Janskerk) in Gent. Opdrachtgevers waren Joos Vijdt en zijn vrouw. Vijdt was schepen van Gent en kerkmeester van Sint Jan. In een van de onderpanelen zien we het Lam Gods afgebeeld op een altaar in de open lucht. Het wordt aanbeden door engelen, heilige vrouwen, belijders en kerkvaders. De aanbidders zijn in concentrische cirkels rond het Lam geschikt. Een achthoekige fontein die in dat paneel onder het Lam is afgebeeld symboliseert "de fontein van het leven". Omzien Ontmoetingsochtenden in t Hoogt Wij staan open voor ontmoetingen met elkaar. Voelt u zich misschien wat alleen en heeft u behoefte aan gezelschap, kom dan naar onze ontmoetingsochtenden in t Hoogt. Wij komen elke veertien dagen bij elkaar op dinsdagmorgen van 10.00u 12.00u. Het programma vullen we in met: - Eigen bijdrage van de bezoekers - Natuurfilm - Bij mooi weer jeu de boules. 5 februari: olifanten en hun leefwereld, op dvd. 19 februari: de Woodcarver, een boeiende film over een moeilijk gezinsleven en de aandacht en hulp van een houtsnijder. 5 maart : een tijger veroorzaakt moeilijkheden bij de plaatselijke bevolking in India, dvd. Wilt u er ook bij zijn? Welkom. De koffie staat klaar. Bram Valenkamp Aandacht ook voor nieuwe schilderijen, inspiratie n.a.v. Psalm 121: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? 20 Waarschijnlijk hebben Joos Vijdt en zijn vrouw oorspronkelijk alleen opdracht gegeven voor het middelste paneel van het onderste veelluik. Het Lam Gods was in die tijd een geliefd motief. Andere panelen zouden er later aan toegevoegd zijn en hebben het geheel gemaakt tot het Lam Gods zoals wij het nu kennen. Luk van Driessche geeft aan de hand van beelden uitleg over het ontstaan van het schilderij en de veranderingen die erin aangebracht zijn. Hij geeft in een virtuele reconstructie aan hoe het er oorspronkelijk uitgezien zou kunnen hebben. Hiermee komt een enerverende geschiedenis tot leven. Het is een wonder dat de meeste panelen er nog zijn. Ze zijn gescheiden geweest en doorgezaagd, ze zijn opgeborgen geweest in de Pyreneeën, zijn na de tweede wereldoorlog uit de zoutmijnen gehaald en zijn sindsdien weer te zien in de St. Baafskathedraal. Momenteel vindt er een vijf jaar durende restauratie plaats. In de jaren dertig zijn twee van de panelen gestolen. Een daarvan is terugbezorgd maar het paneel van de rechtvaardige rechters is nog steeds spoorloos. Iemand die op zijn sterfbed de bergplaats van het paneel wilde onthullen stierf kort voor hij het geheim kon prijsgeven, zegt men. 9

10 Luk van Driessche (1953 Sint Niklaas, België) studeerde aan het Hoger Sint Lucas Instituut te Gent. In 1980 verhuisde hij naar Amsterdam. Hij doceert aan Ateliers BURI en aan de Wackers Academie waar hij sinds 1996 directeur is. Daarnaast is hij uitvoerend kunstenaar en werkt hij iedere dag in zijn atelier. Hij tekent en maakt kleine aquarellen, werkt ook aan modelstudies op papier maar maakt vooral kleurrijke doeken in olieverf op middelgroot formaat met de mens als terugkerend onderwerp, soms theatraal. Moed Waar halen de mensen de moed vandaan om op te staan, met open ogen, het hoofd rechtop op weg te gaan gewoon hun eigen weg? Waar halen de mensen de moed vandaan om te spreken, recht op de man af, ongewapend, onbevreesd, gewoon hun eigen woord? Maaltijden Een andere manier van elkaar ontmoeten De eerste maaltijd in het nieuwe jaar is goed verlopen. Met 22 personen namen we hieraan deel. Het eten smaakte voortreffelijk. Op 24 februari gaan we weer voor u koken en rekenen op minstens zo n goede opkomst, want: gezelligheid maak je samen. Iedereen is van harte welkom. Het programma ziet er dan als volgt uit; uur: ontmoeting bij een drankje/ koffie/thee uur: maaltijd: diverse soorten stamppot toetje à la Bram uur: tijd voor spelletjes en koffie uur: sluiting Op zondag 17 februari ligt er weer een intekenlijst achter in de kerk en tot donderdag 21 februari kunt u zich aanmelden bij: Bram Valenkamp tel Waar halen de mensen de moed vandaan om goed te doen en weg te schenken zonder winst en zonder belang, gewoon hun eigen hart? Van die ene man uit Nazareth die ons op het spoor van vrede zet en het goede woord dat Hij tot ons zegt, de vrijheid die Hij in ons hart heeft gelegd! Bron onbekend (Ingezonden door Ineke Dietz). Natuurtochten Een andere manier van elkaar ontmoeten Op zondag 3 maart a.s. gaan we naar Pinetum Bleijdenstein in Hilversum. Het is de eerste wandeltocht in het nieuwe jaar. In deze tuin staat een verzameling prachtige coniferen ( onderdeel van mijn opleiding, ongeveer vijftig jaar geleden). Ik ben- met u samen -verheugd dit ná 50 jaar weer te kunnen zien. We krijgen hier een rondleiding en koffie of thee. Er zijn wel wat kosten aan verbonden, ongeveer 5.- Mogelijk kunnen we ook een bezoek brengen aan de in de buurt gelegen Vastenplantentuin

11 Tepes belangstelling naar uitging en wel naar de gotiek van 15e en 16e eeuw: de Neder-Rijnse variant. Na het afronden van zijn studie trok Tepe naar Münster om wiskunde te studeren. Vervolgens liep hij enkele jaren stage bij architect Vincenzo Statz, die bezig was met de afbouw van de Keulse Dom. In 1867 keerde Tepe terug naar Amsterdam. Daar ontmoette hij de priester Heukelom die hem overhaalde om in Utrecht te komen wonen en werken (1872). In Utrecht was kort daarvoor het St. Bernulphus gilde opgericht dat zich tot doel stelde de smaak van geestelijken voor kerkelijke kunsten te vormen. Al gauw konden ook architecten en beeldende kunstenaars lid worden van het Gilde. Tepe trof daar onder meer de edelsmid Brom en de beeldhouwer Mengelberg die samen met de mensen van zijn werkplaats veel van Tepes kerken inrichtten en voor Abcoude het hoofdaltaar schiep. De normen van het Gilde telden zwaar. De kunstenaars die deze normen hanteerden, kregen bij voorkeur de opdrachten. Zo werd Tepe een gevierd architect in Utrecht, omdat zijn opvattingen geheel in die lijn lagen: bakstenen en de neogotiek van de late middeleeuwen. Bovendien liet hij graag de verzorging van zijn kerkinterieurs aan de beeldende kunstenaars van het Gilde over want in de binnenkant van zijn scheppingen was hij niet geïnteresseerd. Heel anders dan Cuypers, die kerk en interieur als een groot geheel zag, als één groot kunstwerk. Cuypers timmerde graag aan de weg, ging om met politici, schreef veel, had een groot netwerk. Tepe was anders: introvert. Maar ook Tepe kan op een flink oeuvre bogen. Meer dan zeventig kerken heeft hij ontworpen. Ook die van Abcoude. Daar werd het een drie-beukige kerk met een inpandig kerkportaal. Op 1887 ging de eerste paal in de grond en op 21 april 1888 werd de kerk onder klokgebeier plechtig in gebruik genomen. Naar die herdenking zijn we nu onderweg. We sloten de dag af met een gezamenlijke maaltijd en de wetenschap dat 2013 een mooi jaar wordt. Nel Jap Tjong FILM ZIEN Monsieur Lazhar Donderdag 21 maart om uur in t Hoogt Het verhaal van een Algerijnse immigrant, die leraar wordt op een lagere school in Montréal, Canada. Hij neemt er de plaats in van een lerares die tragisch om het leven is gekomen. Terwijl hij de kinderen helpt om te gaan met hun verlies, heeft hij omgekeerd zelf baat bij de onschuld die zij nog in zich dragen. Een ontroerende film over verwerking van rouw, schuldgevoel, vriendschap en hoop. Na afloop bent u weer van harte welkom om na te praten over de film onder het genot van een drankje. Organisatie: Karel de Snoo en Esther Jongeneel

12 KINDERPAGINA Troonopvolging Dit jaar is er in ons land een troonopvolging, Willem Alexander en Maxima gaan door met iets wat koningin Beatrix en haar voorgangers begonnen zijn. Geldt dit ook voor David en Jezus? Was Jezus een nakomeling van koning David en lijkt hij daarop? In het project van de 40 dagentijd en Pasen horen we wie koning David was. Hij was een man die liederen zong voor God. Hij was een koning, maar ook een herder. Hij kon vrolijk zijn, maar ook heel boos of verdrietig. En hij mocht dan een koning zijn, dat betekende niet dat hij nooit iets verkeerd deed. Koning Saul wordt door een kwade geest geplaagd. David speelt voor hem op zijn harp en zingt zijn lied. Het helpt Saul om zijn sombere gedachten te verdrijven. In onderstaande muzieknoten staat een verborgen boodschap. Torenfeest en architect Alfred Tepe Zaterdag 19 januari Voor de 2 de keer en zelfs binnen een maand, toverden de vrijwilligers van de Cosmas&Damianuskerk Abcoude hun trefpunt om in een gastvrije bistro. Daar was alle reden voor, want op deze dag gingen de festiviteiten rond de 125 ste verjaardag van het kerkgebouw van start. En daarbij was de toren zo goed als gereed. Het dag- programma begon met koffie en thee plus lekkers van Sonja met aansluitend een rondleiding in toren en gewelven. Ook werd het startsein gegeven voor een wedstrijd: Maak een kerk ( voor iedere Abcoudenaar ).Eveneens werd iedereen in ons dorp, die iets beleefde aan dit kerkgebouw of iets heeft met deze geloofsgemeenschap, uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een verhalenboek: De Cosmas en Damianuskerk en ik. Bij dit feestgedruis wilde men ook stilstaan bij Alfred Tepe( ), de architect van de kerk. De verjaardag van het kerkgebouw, maar vooral de renovatie van de toren prikkelt immers de belangstelling voor bouwprocessen, architecten en opdrachtgevers. Herman Wesselink, architectuurhistoricus aan de VU te Amsterdam verzorgde dit programmapunt met een inleiding. Hij feliciteerde ons eerst met ons mooie kerkgebouw, oost- west georiënteerd en schilderachtig gelegen aan de Kerkstraat. Schilderachtig, door zijn fraaie roodkleurige baksteen, geaccentueerd hier en daar met geglazuurde stenen. Alfred Tepe was de zoon van een Westfaalse koopman en werd in 1840 te Amsterdam geboren. Hij had van jongs af aan grote belangstelling voor architectuur. Zo is het dan ook niet verwonderlijk dat hij voor zijn opleiding naar de beroemde Bauakademie in Berlijn wilde (1861). Berlijn dus, anders dan Pierre Cuijpers( ) die opgeleid werd in Antwerpen en daar Frans georiënteerd raakte. Maar Berlijn gaf Tepe niet wat hij zocht. De geboden opleiding was nog steeds meer geïnteresseerd in de classicistische bouwwijze (denk aan de stijl van het concertgebouw) dan in de gotiek, waar 12 17

13 Sirkelslag Op vrijdagavond 1 februari was er vanuit de JOP (de jongeren organisatie van de PKN) Sirkelslag. Dit was heel leuk. We zijn derde geworden van de 450 jeugdgroepen. De opdrachten bestonden o.a. uit een kerktoren bouwen van alleen papier (dus zonder lijm), popmuziekliedjes raden, een LipDub maken met 100 mensen. Dus de groep ( bestaande uit 15 tieners van groep 8 en de eerste en de tweede klas van het hoger onderwijs) is vanuit t Hoogt naar de Chinees en het zwembad gegaan om de LipDub te maken op het nummer Goodtime. In de kerk waren ook mensen, maar zij deden niet mee. Deze opdracht leverde daardoor te weinig punten op, anders waren we eerste geworden. Koen Kool. Opnieuw succes in Sirkelslag Vrijdag 1 februari was het weer zover, er werd Sirkelslag gespeeld in Abcoude. Voor de vierde keer werd er gestreden tegen een groot aantal groepen jongeren door het hele land, en dat allemaal georganiseerd door JOP (Jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk). De nieuwe groep jeugd had een zware dobber; niet alleen omdat ze allemaal voor de eerste keer meededen, maar ook omdat hun voorgangers vorig jaar 4e werden en het jaar daarvoor zelfs wonnen! Toch gingen ze er helemaal voor en werd het een prachtige avond. Er waren weer diverse opdrachten; zo moesten de kids popsongs van onder andere Lady Gaga, Adele en PSY herkennen die op het kerkorgel werden gespeeld, moest er een kerktoren gebouwd worden met alleen papier, touw en plakband (maar wel moest de kerkklok echt kunnen luiden) en waren er 2 grote beeldraadsels met elk 25 puzzels. Hoogtepunt was echter wel de slotopdracht, waarbij er een clip gemaakt moest worden met zo veel mogelijk mensen van diverse leeftijden. Dit leidde tot een onvergetelijk moment in Chinees restaurant Jasmijn, waar de gehele clientèle inclusief het personeel vrolijk meezong. Geweldig! Al met al weer een heerlijke avond met opnieuw een prachtig eindresultaat: de 3e plaats en dat op een deelnemersveld van ruim 420 jongerenclubs! Hulde voor Koen, Sanne, Puck, Joep, Remy, Liselot, Manon, Thomas, Sien en Madelief (met een klein beetje hulp van David en Sibbeliene). Tienernevendienst Met de adventsperiode hebben we voor het eerst tienernevendienst gehouden. De eerste keer waren er vier jongeren, de tweede keer zeven. Het ging om de komst van de koning. In rollenspel werd gespeeld dat Sinterklaas de wijk zou komen bezoeken. Hierbij werd duidelijk dat als je iemand verwacht, je dan voorbereid moet zijn. Bij een feest hoort taart. Taarten versieren was een leuke afsluiting van deze twee tienernevendiensten. De volgende tienernevendiensten zijn tijdens de 40 dagentijd op 3 en 17 maart. We beginnen dan gezamenlijk in de kerk (niet in t Hoogt) en gaan dan tegelijkertijd met de kinderen van de kindernevendienst naar t Hoogt toe. Terugkomen doen we dan na de dienst. Met vriendelijke groet, Gerda Kool ( Marjo Dierx, Jaco ter Beek, Peter Goudkamp 16 13

14 KERKDIENSTEN De diensten worden gehouden in de Dorpskerk tenzij anders vermeld. Ze zijn te beluisteren via RTV Ronde Venen, FM of de kabel FM 17 februari Ds. H. J. van der Wilt / 1 e Zondag 40-dagen-tijd uur 1 e collecte: Kerk in Actie: Project Heleen Joziasse 2 e collecte: Kerk en Eredienst 24 februari Ds. P.G. Vellekoop, Maarssen / 2 e Zondag uur dagen-tijd mmv. de cantorij o.l.v. Judith Dubbeld. 1 e collecte: Kerk in Actie: Project Heleen Joziasse 2 e collecte: Onderhoudsfonds 3 maart Ds. H.J. van der Wilt / 3 e Zondag 40-dagen-tijd uur Viering Heilig Avondmaal 1 e collecte: CvKRM: Kerk en Eredienst 2 e collecte: Kerk in Actie: Project Heleen Joziasse 10 maart Ds. H. J. van der Wilt / 4 e Zondag 40-dagen-tijd uur 1 e collecte: Kerk in Actie: Project Heleen Joziasse 2 e collecte: Kerk en Eredienst 17 maart Ds.A. Mak, Haarlem / 5 e Zondag 40-dagen-tijd Uitz. Radio Bloemendaal. Biddag voor Gewas en Arbeid uur 1 e collecte: Kerk in Actie: Project Heleen Joziasse 2 e collecte: Onderhoudsfonds 24 maart Ds. H. J. Van der Wilt / 6 e Zondag 40-dagen-tijd Palmpasen uur 1 e collecte: Kerk in Actie: Project Heleen Joziasse 2 e collecte: Jeugdwerk 14 Elke zondagmorgen is er crèche in t Hoogt. Jonge kinderen kunnen ook het begin van de dienst meemaken en vóór de preek naar de crèche gaan. Tijdens de collecte komen ze dan terug. Bij alle diensten komt er iemand oppassen (9.50 uur aanwezig). De Tienerdienst start niet zo als de vorige keer in t Hoogt, maar in de kerk. We lopen samen met de kinderen van de kindernevendienst naar t Hoogt. We komen niet samen met hen terug, maar later bij de koffie. Datum Crèche Dienst Kindernevendienst Tienerdienst 17 feb. Annemarie Muziek Grijpma 24 feb. Gerda Kool Slaan of verdergaan 03 mrt. Caroline Nagel Kijk naar de God Omgaan met verdriet 10 mrt. Ilse/ Sibbeliene Over? 17 mrt. Marian vd Berg Macht? Zo vader, zo zoon? 24 mrt. Iris Goudkamp Palmpasen, de zoon van David Autodienst: Wie vanwege gezondheid niet zelfstandig naar de kerk kan, maar dat wel wil, kan tot zaterdagavond 20.00uur bellen naar: 17 febr. Fam. B. de Vries febr. C. v. Wieren mrt. Fam. Fokker mrt. H. v. Sligtenhorst mrt. C. v. Mourik mrt. H. v. Kessel Bij vragen : coördinatie T.de Haan tel Dank... Met trots kijken wij als familie terug op een mooie en waardige afscheidsdienst in de Dorpskerk. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Leen in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend. De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar alle bemoedigende woorden, bloemen, kaarten en bezoekjes geven ons de kracht om door te gaan. Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken, daarom willen wij u allemaal langs deze weg hartelijk dank zeggen. Met vriendelijke groet, Dirksje Both-Bal, kinderen en kleinkinderen 15

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 3 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord April 2012

Nadere informatie

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag.

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag. Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2 Startzaterdag 20 september Startzondag 21 september K E R K B R I E F I N F O R M A T I E 1 De kerkbrief is een

Nadere informatie

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 35e jaargang nr. 2 maart 2014 MEDITATIE Zoek de stilte Het thema van het veertigdagentijdboekje en van het project van de kinderkerk in deze periode is:

Nadere informatie

Caleidoscoop. Wij worden bewaakt. De ENE waakt over je gáan en je kómen, van nú en tót in éeuwigheid.

Caleidoscoop. Wij worden bewaakt. De ENE waakt over je gáan en je kómen, van nú en tót in éeuwigheid. Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 6 februari 2011 Foto: Een (relaxte) strandwacht bewaakt het strand om de zwemmers te behoeden voor de gevaren

Nadere informatie

DIGITAAL DrukkeN. Suurmond en Partners. Drukwerk met net dát beetje Xtra! DÉ 5 VoorDElEn VAn. Renate Suurmond

DIGITAAL DrukkeN. Suurmond en Partners. Drukwerk met net dát beetje Xtra! DÉ 5 VoorDElEn VAn. Renate Suurmond LEVENSBRON Suurmond en Partners U I T V A A R T B E G E L E I D I N G Renate Suurmond 06-51 37 31 20 dag en nacht Brucknerstraat 21 PostBus 4139 2980 Gc ridderkerk tel. 0180-46 40 47 fax 0180-46 40 93

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie

Wij gedenken met elkaar, maar hoe?

Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Nr. 9 - Oktober 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Rondom 1 en 2 november zijn er zowel in katholieke als in

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 j IN DIT NUMMER: Kerkennacht: Ridders van de ronde tafel Oversteken naar De Bron Geleefd Geloofd

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Gaandeweg. Exodus. Pasen in zicht. Kom in de kring. Maart 2011

Gaandeweg. Exodus. Pasen in zicht. Kom in de kring. Maart 2011 Gaandeweg Maart 2011 Pasen in zicht Exodus Kom in de kring Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds 1921

Nadere informatie

Ruimte maken is ruimte laten

Ruimte maken is ruimte laten Nr. 5 - Juni 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Ruimte maken is ruimte laten Iedereen die de Regenboogkerk aan de Mauritslaan in zijn oude vorm

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 27 maart tot 1 mei 2015 No. 3 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen ondanks al die handen van

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

drieluik Amersfoort Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011

drieluik Amersfoort Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi j drieluik In dit nummer: Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011 Erasmus

Nadere informatie

77ste jaargang 592 februari 2011

77ste jaargang 592 februari 2011 77ste jaargang 592 februari 2011 Het pastorale team 6 t/m 11 met oa installatie Netty Hengeveld Jeugdviering 12 Thema over liefde Geestelijk Werken 13 Van de bestuurstafel 15 t/m 18 voortgang renovatie

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam. kerkblad maart 2014-1 -

Protestantse Gemeente Appingedam. kerkblad maart 2014-1 - Protestantse Gemeente Appingedam kerkblad maart 2014-1 - Copij Copij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat (indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen:

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie