Smartphone MEDION. Bedienungsanleitung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smartphone MEDION. Bedienungsanleitung"

Transcriptie

1 Smartphone MEDION Bedienungsanleitung

2 Inhoudsopgave 1. Over deze handleiding In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden Gebruik voor het beoogde doel Beperkingen aan het gebruik Toeslagen bij internetgebruik en roaming Veiligheidsinstructies Telefoneren tijdens het rijden Algemeen Reiniging en onderhoud Gegevensbescherming Informatie over het beeldscherm Opmerkingen over accu's en batterijen Omgevingsomstandigheden Bij storingen Dragers van pacemakers Dragers van gehoorapparaten Noodoproepen Sla een telefoonnummer voor noodgevallen op Inhoud van de verpakking Overzicht van het toestel Voorkant Achterkant Voorbereidingen voor ingebruikname...31

3 4.1. SIM-kaart SIM-kaarten en microsd-geheugenkaart plaatsen Accu plaatsen Accu opladen Bediening Telefoon inschakelen Telefoon bedienen Na het inschakelen Eerste ingebruikname Telefoon uitschakelen Slaapstand inschakelen Uit de slaapstand wekken Startscherm Status- en berichtenpictogrammen Gebruik van het berichtenveld Instellingen controleren/uitvoeren Draadloos en netwerken Apparaat Persoonlijk System Lijst met favorieten Bellen Gesprekken aannemen Oproepen afwijzen Oproepen met SMS afwijzen Contacten SMS/MMS...50

4 Nieuw bericht aanmaken Verbinding met internet maken Het toevoegen van een nieuwe datanetwerkverbinding Toeslagen bij internetgebruik en roaming Internet Het beperken van de gegevensoverdracht Datavolume wijzigen Wifi inschakelen Afvoeren Verklaring van conformiteit volgens R&TTE Technische gegevens Licentiegegevens Colofon Index...71

5 1. Over deze handleiding Lees dit hoofdstuk en de gehele handleiding zorgvuldig door en neem alle aanwijzingen in acht. Hierdoor waarborgt u een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw toestel. Bewaar deze handleiding binnen handbereik. Bewaar de handleiding goed, zodat u deze bij verkoop van het toestel kunt doorgeven aan de nieuwe eigenaar.

6 1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden GEVAAR! Waarschuwing voor acuut levensgevaar! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig onherstelbaar letsel! VOORZICHTIG! Waarschuwing voor mogelijk minder ernstig of gering letsel! LET OP! Neem de instructies in acht om materiële schade te voorkomen! OPMERKING! Aanvullende informatie over het gebruik van dit toestel!

7 OPMERKING! Neem de instructies in de handleiding in acht! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor gevaar van een elektrische schok! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor gevaar door hoog geluidsvolume! Opsommingsteken/informatie over voorvallen die zich tijdens de bediening kunnen voordoen Advies over uit te voeren handelingen

8 1.2. Gebruik voor het beoogde doel Het toestel biedt vele gebruiksmogelijkheden: het toestel is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en is niet geschikt voor industriële of zakelijke toepassingen. Let erop dat de garantie vervalt bij ondoelmatig gebruik: breng geen wijzigingen aan zonder onze toestemming en gebruik geen accessoires die niet door ons zijn goedgekeurd of geleverd, gebruik alleen door ons geleverde of goedgekeurde (vervangende) onderdelen en accessoires, neem alle informatie in deze handleiding in acht, met name de veiligheidsvoorschriften. Elke andere toepassing wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan leiden tot letsel of schade. gebruik het toestel niet onder extreme omgevingsomstandigheden.

9 1.3. Beperkingen aan het gebruik Schakel uw telefoon in ieder geval in de volgende situaties uit: Voordat u een vliegtuig betreedt, of voordat u het toestel in uw bagage legt. Het gebruik van radiografische apparatuur in vliegtuigen is verboden en kan een gevaarlijke invloed hebben op de besturingssystemen van het vliegtuig of radioverbindingen storen. In ziekenhuizen, klinieken en andere gezondheidscentra en op alle plaatsen in de directe nabijheid van medische apparatuur. Op alle plaatsen waar gevaar voor explosie bestaat (zoals bij benzinestations, in stoffige omgevingen, bijv. met metaalstof). Op plaatsen waar het voorgeschreven is om radiografisch gestuurde apparatuur uit te schakelen, zoals op bouwterreinen of op plaatsen waar met explosieven gewerkt wordt. Als u een gemotoriseerd voertuig bestuurt en geen geschikte hands-free installatie is ingebouwd.

10 1.4. Toeslagen bij internetgebruik en roaming Bij toegang tot internet via het mobiele netwerk kunnen voor de gebruikte hoeveelheid data aanzienlijke kosten ontstaan. Om deze kosten te beperken wordt aangeraden om een internetabonnement zonder datalimiet af te sluiten. OPMERKING! Bij de eerste ingebruikname is de functie roaming uitgeschakeld! Controleer uw mobiele tarief voordat u het toestel gebruikt en schakel zo nodig tot het moment van activering van een internetabonnement zonder datalimiet de gegevensoverdracht via het mobiele netwerk uit.

11 2. Veiligheidsinstructies 2.1. Telefoneren tijdens het rijden De verminderde concentratie kan leiden tot ongevallen (in auto's, maar ook op de fiets). De volgende instructies moeten strikt worden opgevolgd. Het gebruik van een telefoon (het in de hand houden of tussen de schouders en het hoofd klemmen om te bellen) tijdens het autorijden en het gebruik van SMS, of andere programma's op die telefoon is een overtreding. Overtredingen kunnen worden bestraft met boetes en registraties van het rijgedrag in het centrale verkeersregister. Het gebruik van hands-free carkits is toegestaan.

12 VOORZICHTIG! Een headset met een kabel is geen hands-free installatie en mag niet worden gebruikt tijdens het rijden. WAARSCHUWING! Een te hoog volume bij het gebruik van een oortelefoon of een gewone hoofdtelefoon geeft een te hoge geluidsdruk en kan gehoorschade tot gevolg hebben. Stel het geluidsvolume vóór de weergave in op de laagste stand. Start de weergave en verhoog het volume tot het niveau dat u aangenaam vindt. Door het veranderen van de basisinstellingen van de equalizer kan het volume worden verhoogd en kan blijvende gehoorschade ontstaan.

13 Daarnaast kan door het veranderen van de stuurprogramma's, de software, de equalizer, het besturingssysteem etc. het volume worden verhoogd waardoor eveneens blijvende gehoorschade kan ontstaan. Wanneer het toestel langere tijd op een hoog geluidsvolume via een hoofdtelefoon of oortelefoon wordt gebruikt, kan dit leiden tot gehoorschade bij de luisteraar. Laat de installatie van hands-free carkits uitsluitend uitvoeren door deskundig personeel. Door onjuiste installatie of onderhoudswerkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties ontstaan en kan de garantie komen te vervallen, ook die van het voertuig. Interferentie met de elektronica van het voertuig kan tot ernstige problemen leiden en gevaar voor lijf en leden veroorzaken.

14 Gebruik tijdens het rijden niet de voic . Beluister uw berichten pas, nadat u de auto heeft geparkeerd. Als u tijdens het rijden een oproep via de hands-free installatie beantwoordt, houd dan het gesprek zo kort mogelijk. Blijf u op het autorijden concentreren. Ga op zoek naar een parkeerplaats voordat u uw telefoon gebruikt. Neem de nationale voorschriften in acht bij het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens het rijden in het buitenland. Als u vaak telefoneert tijdens het rijden, moet u in uw auto een hands-free carkit installeren. Een dergelijke voorziening is speciaal daarvoor ontworpen. Zorg ervoor dat noch uw telefoon, noch de hands-free carkit de werking van de veiligheidsvoorzieningen in uw auto kan aantasten. Bij voertuigen met airbag: Bedenk, dat bij het activeren van de airbag grote krachten vrijkomen. Plaats een vast geïnstal-

15 leerde telefoon of telefooninrichting dus nooit boven de airbag of binnen het bereik van de airbag, als deze wordt opgeblazen. Als de telefoon of de accessoires niet correct zijn aangebracht en de airbag wordt geopend, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben. VOORZICHTIG! Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kunnen ernstig lichamelijk letsel en materiële schade het gevolg zijn. Overtredingen worden streng bestraft! 2.2. Algemeen Laat kinderen niet zonder toezicht met elektrische apparaten spelen. Kinderen kunnen mogelijke gevaren niet altijd goed inschatten.

16 Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie, uit de buurt van kinderen. Bij misbruik bestaat er mogelijk gevaar voor verstikking. GEVAAR! Open nooit de behuizing van het toestel of van de acculader! Bij een geopende behuizing kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan door het gevaar voor een elektrische schok. Steek geen voorwerpen door de gleuven en openingen van het toestel. Dit kan kortsluiting, een elektrische schok of zelfs brand veroorzaken, wat schade aan uw toestel tot gevolg heeft. Stel het toestel niet bloot aan druppels of spatwater en plaats geen met water gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het toestel. De combinatie van vloeistof en elektriciteit kan gevaarlijk zijn.

17 Gebruik de acculader uitsluitend aan geaarde stopcontacten met AC V ~ 50/60 Hz. Neem contact op met uw energieleverancier wanneer u niet zeker bent van de stroomvoorziening op de plaats van installatie. Het stopcontact moet zich dichtbij het toestel bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn. Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter met de meegeleverde USB-kabel. Wij adviseren in verband met extra veiligheid gebruik te maken van een overspanningsbeveiliging, zodat uw toestel beschermd is tegen beschadiging door spanningspieken of blikseminslag op het stroomnet. Als u het toestel van het stroomnet wilt loskoppelen, trekt u eerst de adapter uit het stopcontact en dan de stekker uit het toestel. Een omgekeerde volgorde kan schade veroorzaken aan de adapter of aan het toestel. Houd bij het lostrekken

18 altijd de stekker zelf vast. Trek nooit aan het snoer. Leg de kabels zo neer dat niemand erop kan trappen of erover kan struikelen. Plaats geen voorwerpen op de snoeren omdat deze daardoor beschadigd kunnen raken. Laat geen grote krachten, bijv. vanaf de zijkant, op de stekkeraansluitingen inwerken. Dit leidt tot schade aan en in het toestel. Gebruik bij het aansluiten van kabels en stekkers geen geweld en zorg voor de juiste oriëntatie van de stekkers. Vermijd kortsluitingen en kabelbreuk door de kabel niet te beknellen of sterk te buigen.

19 Houd minimaal 1 meter afstand aan tot hoogfrequente apparatuur en magnetische interferentie (televisie, luidsprekers, mobiele telefoons, DECT-telefoons etc.) om storingen en gegevensverlies te voorkomen. Op het toestel mag uitsluitend apparatuur worden aangesloten, die aan de norm EN "Veiligheid van informatietechnologie" of de norm EN60065 "Veiligheidseisen - audio-, video- en vergelijkbare apparatuur" voldoet Reiniging en onderhoud De levensduur van het toestel kan worden verlengd door de volgende maatregelen in acht te nemen: Koppel vóór het reinigen altijd de netstekker en alle aansluitkabels los. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen. Gebruik om het scherm te reinigen alleen een geschikt reinigingsmiddel, zoals glas-

20 reiniger of beeldschermreiniger (in de handel verkrijgbaar). Reinig het beeldscherm met een zachte, pluisvrije doek. Stel het beeldscherm niet bloot aan fel zonlicht of ultraviolette straling. Let erop dat er geen waterdruppels op het toestel achterblijven. Water kan blijvende verkleuringen veroorzaken. Bewaar het verpakkingsmateriaal om het toestel in te vervoeren of verzenden. LET OP! Binnenin de behuizing bevinden zich geen onderdelen die moeten worden gereinigd of waarop onderhoud moet worden uitgevoerd.

21 2.4. Gegevensbescherming INFORMATIE! Maak na elke keer bijwerken van uw gegevens een back-up op een extern opslagmedium. Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding wegens verlies van gegevens en schade als gevolg daarvan! 2.5. Informatie over het beeldscherm Plaats geen voorwerpen op het toestel en oefen geen sterke druk uit op het beeldscherm. Anders kan het beeldscherm breken. Raak het beeldscherm niet aan met scherpe voorwerpen om beschadiging te voorkomen. Er bestaat gevaar voor letsel wanneer het beeldscherm breekt. Als dit gebeurt, pak dan de gebroken delen met beschermende handschoenen op en stuur deze voor

22 een veilige afvoer en verwerking naar uw servicecenter. Was daarna uw handen met zeep, omdat niet kan worden uitgesloten dat er chemische stoffen zijn vrijgekomen. Houd het toestel uit de buurt van vocht, drup- of spatwater. Vermijd schokken, stof, hitte en direct zonlicht om storingen in de werking te voorkomen Opmerkingen over accu's en batterijen Het toestel bevat een lithium-ionaccu. Neem bij de omgang met lithium-ionaccu's de volgende richtlijnen in acht: Laad de accu regelmatig en zo mogelijk volledig op. Bewaar de accu niet gedurende langere tijd in ontladen toestand. Houd de accu uit de buurt van warmtebronnen en open vuur, zoals verwarmingsradiatoren en kaarsen. Hierbij bestaat gevaar voor explosie!

23 Als het toestel alleen nog kan worden ingeschakeld wanneer de acculader is aangesloten, neem dan contact op met de service. Gebruik geen opladers of accu's, die op enigerlei wijze zijn beschadigd. Nooit batterijen of accu's uit elkaar halen of vervormen. U kunt gewond raken aan handen of vingers of accuvloeistof kan in contact komen met ogen of huid. Als dit toch gebeurt, spoelt u de plekken overvloedig met schoon water en waarschuwt u meteen uw huisarts; Houd accu's en batterijen uit de buurt van kinderen; Als accu's of batterijen per ongeluk worden ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Wanneer de accu vast is ingebouwd, kan deze niet zonder meer door de gebruiker zelf worden vervangen.

24 2.7. Omgevingsomstandigheden Houd uw telefoon droog. Stel deze niet aan extreem hoge of lage temperaturen bloot. Leg de telefoon niet in de buurt van brandende sigaretten, open vuur of andere warmtebronnen. Laat de telefoon niet vallen en stoot of schud deze niet overmatig. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen kapotmaken. Verf de telefoon niet. Dit kan invloed hebben op de werking van de oorschelp, de microfoon of op de bewegende onderdelen en het normale gebruik. Ga voorzichtig om met uw telefoon en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.

25 Telefoon en accu mogen in geen geval worden geopend. Elke wijziging aan het toestel is verboden en doet de garantie vervallen. De beltoon wordt weergegeven via de luidspreker. Neem eerst het gesprek aan en houd vervolgens de telefoon aan uw oor om gehoorbeschadiging te voorkomen. Maak bij deze smartphone uitsluitend gebruik van de optioneel meegeleverde stereo in-ear hoofdtelefoon. OPMERKING! Let bij gebruik van een headset met kabel op de juiste pinbezetting (zie technische details).

26 2.8. Bij storingen Neem bij beschadigde acculader, kabel of toestel onmiddellijk de adapter uit het stopcontact. Probeer nooit het toestel of de acculader zelf te openen en/of te repareren. Neem bij storingen contact op met ons servicecenter of een andere geschikte reparatiedienst Dragers van pacemakers Houd bij gebruik van uw telefoon een veilige afstand aan van ten minste 15 cm tot een geïmplanteerde pacemaker om mogelijke storingen te voorkomen. Draag de ingeschakelde telefoon niet in de borstzak. Houd de telefoon aan het tegenover de pacemaker liggende oor om mogelijke beïnvloeding te voorkomen. Schakel de telefoon onmiddellijk uit als u eventuele beïnvloeding vermoedt.

27 2.10. Dragers van gehoorapparaten Als u een gehoorapparaat draagt, raadpleeg dan uw arts of de fabrikant van het apparaat om eventuele storingen door radiogolven uit te sluiten Noodoproepen Deze telefoon maakt gebruik van radiosignalen, draadloze en vaste netwerken en functies, die zijn geprogrammeerd door de gebruiker. Daarom kan een verbinding niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd en moet u bij essentiële communicatie (bijvoorbeeld bij medische noodgevallen) nooit uitsluitend op uw telefoon vertrouwen. Noodoproepen zijn op sommige mobiele netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties niet mogelijk. Neem contact op met uw plaatselijke serviceprovider.

28 2.12. Sla een telefoonnummer voor noodgevallen op. Als u bij een ongeval gewond raakt en uw telefoon bij u heeft, is het voor hulpverleners belangrijk en nuttig om uw familie of bekenden te kunnen informeren. Voor de meeste hulpdiensten is niet direct zichtbaar, welk contact in het telefoonboek van uw telefoon moet worden geselecteerd. Daarom is een internationaal symbool voor noodgevallen vastgesteld, dat hulpdiensten in staat stelt om snel te communiceren met een of meer personen. Sla daarom een contact in het telefoonboek op onder de naam "ICE" of "IN" (= "In Case of Emergency" resp. "In geval van Nood"). Als meerdere personen moeten worden geinformeerd, kunt u gebruikmaken van ICE1, ICE 2 IN1, IN2, etc.

29 3. Inhoud van de verpakking Controleer de volledigheid van de levering en neem binnen 14 dagen na aankoop contact op wanneer de levering niet volledig was. De levering van het door u aangeschafte product omvat (zie ook 10. Technische gegevens op pagina 61): Smartphone microsd-geheugenkaart (optioneel) Acculader USB-gegevens- en oplaadkabel Stereo-headset (optioneel) Handboek met veiligheidsinstructies Garantiedocumenten

30 3.1. Overzicht van het toestel Voorkant Ref. Aanduiding 1 Luidspreker 2 Camera 3 Touch Display 4 Toets aantikken: geeft de opties van het huidige scherm aan (optietoets) Toets aantikken: Terug naar startpagina (Start-toets) Toets aantikken: terug naar de vorige weergave ( terug toets)

31 Achterkant Ref. Aanduiding 5 Camera 6 LED-blitz 7 Volumetoets 8 Aan/uit-toets 9 Luidspreker 10 microusb-aansluiting 11 3,5 mm aansluiting voor headset

32 4. Voorbereidingen voor ingebruikname U moet een SIM-kaart plaatsen en de accu opladen voordat u de telefoon kunt gebruiken. INFORMATIE! Uw smartphone is uitgerust met 2 slots voor 2 SIM-kaarten. Beide kunnen worden gebruikt voor telefoneren of voor datacommunicatie. De slots wordt via de software geconfigureerd SIM-kaart Met de SIM-kaart kiest u voor een provider en diens telefoonnetwerk en -tarief. Informeer u voor aankoop van de SIM-kaart welk tarief bij welke provider het beste bij uw telefoongebruik past. Met de SIM-kaart ontvangt u tevens uw telefoonnummer. Daarnaast bevatten SIM-kaarten extra geheugenfuncties (bijv. voor het telefoonboek of sms). Houd alle SIM-kaarten buiten het bereik van kleine kinderen. Behandel de SIM-kaart voorzichtig, omdat de kaart en de contactpunten gemakkelijk kunnen worden beschadigd door krassen of buigen.

33 4.2. SIM-kaarten en microsdgeheugenkaart plaatsen LET OP! Doe dit steeds bij uitgeschakelde telefoon om schade aan het toestel of de kaart te vermijden. 1) Open de deksel van het batterijvak en verwijder de accu indien nodig. 2) Schuif de SIM-kaarten en de microsd-geheugenkaart zoals afgebeeld in de bijbehorende posities. SIM 2 microsim SIM 1 minisim microsd

34 4.3. Accu plaatsen Verwijder de accu-afdekking als u dit nog niet heeft gedaan. Plaats, voordat u de accu plaatst, de SIM-kaart en indien gewenst de microsd-geheugenkaart zoals in de voorgaande paragrafen beschreven. Plaats de accu in het accuvak. De contacten van de accu moeten contact maken met de bijbehorende contactpunten in de telefoon Accu opladen INFORMATIE! Om de accu op te laden maakt het niet uit of de SIM-kaart is geplaatst. Zorg er, voordat u de accu oplaadt, voor dat het accu-afdekking goed is teruggeplaatst. Sluit de microusb-connector aan op de juiste aansluiting op de telefoon. Zorg ervoor dat de stekker in de juiste richting in de aansluiting wordt gestoken. Gebruik daarbij geen geweld. Steek het andere uiteinde van de kabel in de USBpoort van uw computer of gebruik de meegeleverde netadapter. Steek de adapter in een goed bereikbaar stopcontact.

35 5. Bediening 5.1. Telefoon inschakelen Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat de display wordt ingeschakeld. Voer voor elk van de geplaatste SIM-kaarten de viertot achtcijferige pincode in en bevestig deze met. Indien u een typfout maakt, tikt u op 5.2. Telefoon bedienen U bedient de telefoon met uw vingertoppen. Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen. Tik op de Weergave om apps of toepassingen te selecteren of te starten. Als u uw vinger op een invoerveld houdt, worden de beschikbare opties weergegeven. Veeg met uw vinger over het scherm om het omhoog, omlaag, naar rechts of links te bewegen. Als u een app langer ingedrukt houdt, kan deze over het scherm worden geschoven en elders weer worden losgelaten of verwijderd. Beweeg tegelijkertijd twee vingers op het scherm uit elkaar of tik 2x op het scherm om een webpagina te vergroten of te verkleinen. X.

36 5.3. Na het inschakelen Met uw telefoon kunt u een verscheidenheid aan toepassingen uit het aanbod van Google gebruiken. U heeft hiervoor in veel gevallen een Google -account nodig. Met zo'n account kunt u van een nog groter aantal diensten gebruikmaken, zoals Google Mail. 6. Eerste ingebruikname Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, stelt u de volgende opties in: Kies een taal en tik op. Volg de instructies om de eerste installatie van uw smartphone af te ronden. INFORMATIE! U kunt de display in de portret- of in de landschapsmodus weergeven. Houd de telefoon daartoe gewoon rechtop of draai het toestel op de kant. Als u een Google -account wilt aanmaken of wilt inloggen is een internetverbinding vereist. Dit is via uw SIM-kaart of draadloos via WLAN mogelijk. Houd er rekening mee, dat vooral bij een internetverbinding via uw mobiele provider kosten ontstaan, indien u niet beschikt over een vast abonnement zonder datalimiet.

37 6.1. Telefoon uitschakelen Houd de knop ingedrukt totdat het keuzemenu met de volgende opties verschijnt: Uitschakelen (schakelt de telefoon volledig uit). Reboot (het toestel wordt opnieuw opgestart). Screenshot (maakt een afbeelding van de huidige scherminhoud). Vliegmodus (schakelt de telefoon in de flightmodus) Geluidloos (schakelt de telefoon in de geluidloze modus) Vibratie (schakelt de telefoon in de vibratiemodus) Geluiden (activeert alle akoestische geluiden van de telefoon)

38 6.2. Slaapstand inschakelen Met de slaapstand wordt het toestel in een toestand met een lager energieverbruik gebracht waarbij de display is uitgeschakeld om de accu te sparen. Uw toestel schakelt tevens automatisch over naar de slaapstand, wanneer na een tijdje het scherm wordt uitgeschakeld. Deze tijd kunt u instellen onder Instellingen Weergave Slaapstand. Druk op de aan/uit-toets om over te schakelen naar de slaapstand Uit de slaapstand wekken Dit is de standaardinstelling en deze kan in het menu worden veranderd. Sleep het symbool omhoog om de smartphone te ontgrendelen. Veeg met de vinger naar rechts om de telefoonfunctie te openen. Veeg met de vinger naar links om de camerafunctie te openen.

39 6.4. Startscherm U kunt zelf bepalen wat er op het startscherm wordt weergegeven. Stel uw eigen achtergrond in, plaats snelkoppelingen voor widgets en applicaties of verwijder deze desgewenst (Afbeelding vergelijkbaar)

40 1 Status en waarschuwingen 2 Google invoervenster 3 Geïnstalleerde apps 4 Telefoonfunctie 5 Contactlijst 6 Hoofdmenu 7 SMS/MMS-berichten 8 Webbrowser 9 Spraakinvoer 10 Net-/accu/-datumweergave

41 6.5. Status- en berichtenpictogrammen Uw telefoon houdt u met eenvoudige pictogrammen op de hoogte van de status. Onderstaand de betekenis van de afzonderlijke pictogrammen: G GPRS in gebruik Geen signaal E EDGE in gebruik Signaalsterkte 3G 3G in gebruik GPS actief H HSDPA in gebruik USB-verbinding Accu zeer zwak Accu bijna leeg Accu zwak Gesprek wordt opgenomen Alarm ingesteld Verbinding met WLAN-netwerk Bluetooth aan Luidspreker aan

42 Accu vol Accu wordt opgeladen Synchronisatie Probleem met het verzenden van een SMS/ MMS Nieuwe Instant Message Verwachte gebeurtenis Vibratiemodus Flightmodus Geluidloos Nieuwe SMS/ MMS/voic Nieuw Google Mail-bericht Gemiste oproep Verbindingsopbouw Verbinding aktiv Alle geluidssignalen zijn geactiveerd Muziekweergave Weergave via de aangesloten/verbonden headset Gegevens worden gedownload USB-tethering is geactiveerd Mobiele WLAN-hotspot is geactiveerd Oproep in wachtpositie Mikrophoon uit

43 6.6. Gebruik van het berichtenveld (Afbeelding vergelijkbaar) Veeg met uw vinger van bovenaf over de statusbalk omlaag om het berichtenvenster te openen, waar uw agenda-items, nieuwe berichten en actuele instellingen worden weergegeven, zoals oproepen doorschakelen en oproepstatus. U kunt bovendien ook van hieruit berichten, herinneringen etc. openen. Druk op de toets om het menu te openen.

44 6.7. Instellingen controleren/ uitvoeren Als u de telefooninstellingen wilt weergeven of wijzigen, drukt u op en tikt u op Instellingen Draadloos en netwerken Beschrijving Wifi Configuratie en beheer van uw WLAN-verbinding. Pictogram Menunaam Simkaarten Bluetooth Configuratie en beheer van uw Bluetooth -verbindingen. Vrijgave van mobiele dataverbindingen en virtuele particuliere netwerken. Configuratie van de instelling voor gegevensverbruik, bijv. de limiet voor mobiele data en dataverbruikcyclus. Datagebruik Instellen via welke SIM-kaart de verbinding voor gesprekken, videogesprekken, SMS en internet resp. roaming moeten worden opgebouwd

45 Meer Apparaat Instelling van de flightmodus, VPN, tethering en mobiele hotspot, WiFi-direct en mobiel netwerk. Pictogram Menunaam Weergave Beschrijving Instellen van de displayopties, bijv. helderheid Geluid en melding Opslagruimte Accu Het instellen van de geluidsinstellingen, zoals beltonen en alerts Controle van het beschikbare geheugen op de geheugenkaart en het interne telefoongeheugen. Informatie over het verbruik en de laadtoestand van de batterij Apps Beheer van uw toepassingen (apps) en installatie van nieuwe toepassingen

46 Persoonlijk Pictogram Menunaam Locatie Beschrijving Kies de bronnen die worden gebruikt voor de bepaling van uw positie. Beveiliging Accounts Taal en invoer Back-up maken en resetten Het instellen van uw ontgrendelingspatroon, de SIM-lock of het geheugenmanagement van de aanmeldingsinformatie van uw telefoon. Hier kunt u een nieuw of een bestaand account koppelen aan het huidige gebruikersaccount (bijv. een Google-account) Instellen van de taal voor het besturingssysteem, de regio en de opties voor tekstinvoer. Instellen van de spraakherkenning en opties voor text-to-speech. Configuratie van de instellingen voor privacybescherming, zoals bijv. back-up, reset en persoonsgebonden gegevens.

47 System Pictogram Menunamen Datum en tijd Beschrijving Instellen van de datum, tijd, tijdzone en datum-/tijdnotatie. Schema aan/uit Instellen van de tijd en de dag voor automatisch in- en uitschakelen Toegankelijkheid Afdrukken Over de telefoon Na de installatie van toepassingen voor de ondersteuning bij de invoer, kunnen er verschillende opties worden ingesteld. Hier heeft u de mogelijkheid om printers te zoeken en configureren (hiervoor is mogelijk aanvullende software van de printerfabrikant uit de Play Store benodigd). Weergave details van telefoonstatus en juridische informatie en.

48 6.8. Lijst met favorieten Oproep starten 2 Contacten Toegang tot alle contacten op uw mobiele telefoon 3 Hoofdmenu openen 4 SMS/MMS-berichten 5 Internetbrowser openen

49 6.9. Bellen Wanneer u met een voor het toestel nieuwe SIM-kaart een gesprek wilt aannemen of voeren, moet u eerst de gewenste SIM-kaart kiezen Leg de standaard SIM-kaart vast of schakel Altijd vragen in om bij het openen van het berichten-centrum te kunnen kiezen. Tip op de startpagina op het telefoonpictogram. Tik nu op en voer een telefoonnummer in. Tik op om de selectie te starten. Er is ook een mogelijkheid om een oproep vanuit uw lijst met contactpersonen, de oproepenlijst of een tekstbericht te starten Gesprekken aannemen Sleep het telefoonhoornpictogram naar rechts op het groene telefoonhoornpictogram Oproepen afwijzen Sleep het telefoonhoornpictogram naar links op het rode telefoonhoornpictogram Oproepen met SMS afwijzen Sleep het telefoonhoornpictogram omhoog op het SMS/MMS-pictogram

50 Contacten U kunt de contacten in uw telefoongeheugen of op de SIM-kaart opslaan. Op het geheugen van de telefoon kan meer informatie over een contact worden opgeslagen dan op de SIM-kaart. Bijvoorbeeld adressen, foto's, bijnamen, websites en nog veel meer. Wanneer u de contacten voor het eerst met een voor het toestel nieuwe SIM-kaart opent, moet u eerst de standaard SIM-kaart kiezen. Let de standaard SIM-kaart vast of schakel Altijd vragen in om bij het openen van contactenlijst te kunnen kiezen. Roep uw contacten op door op Contacten te tikken. Het touchscreen bevat de volgende tabbladen: Contacten, Favorieten en Groepen.

51 6.10. SMS/MMS Onder SMS/MMS heeft u toegang tot uw korte berichten (SMS) resp. multimediaberichten (MMS). U kunt SMS- of MMS-berichten versturen en ontvangen. Als u een nieuw bericht ontvangt, kunt u het openen via het berichtenvenster of het berichtenscherm. Tik eenvoudig op het nieuwe bericht om het te lezen. Wanneer u voor het eerst een SMS/MMS wilt schrijven of lezen met een SIM-kaart die nieuw is voor het toestel, moet u eerst de gewenste SIM-kaart kiezen. Leg de standaard SIM-kaart vast of schakel Altijd vragen in om bij het openen van het SMS/MMS-berichtencentrum te kunnen kiezen.

52 Nieuw bericht aanmaken Tip op (SMS/MMS). Tik op. Voer het nummer of de naam van de ontvanger in. Terwijl u typt, worden overeenkomende contactpersonen weergegeven. Tik op een voorgestelde contactpersoon om deze toe te voegen als ontvanger. Tik op Aantikken om bericht te maken en schrijf dan het bericht. Tik op om uw tekstbericht te verzenden. Als u aan een tekstbericht een bijlage wilt toevoegen, tikt u op + en selecteert u de bijlage. Het SMS-bericht wordt dan automatisch omgezet in een MMS-bericht.

53 7. Verbinding met internet maken U kunt gebruikmaken van de standaard verbindingsinstellingen om via uw mobiele netwerk toegang tot internet tot stand te brengen of u kunt WLAN gebruiken. Als u via het mobiele datanetwerk toegang tot internet wilt verkrijgen, moet deze service actief zijn in uw contract. OPMERKING! Lees het hoofdstuk Internet zorgvuldig door, om onnodig hoge rekeningen te voorkomen. Neem contact op met uw serviceprovider als de instellingen op uw telefoon niet zijn geconfigureerd voor toegang tot het mobiele datanetwerk van uw provider. Als u de instellingen wijzigt zonder contact met uw mobiele serviceprovider kan het voorkomen dat uw telefoon niet meer functioneert.

54 7.1. Het toevoegen van een nieuwe datanetwerkverbinding Uw telefoon is voor de internettoegang vooraf ingesteld voor de meeste Europese mobiele serviceproviders. Voor het geval u toch een nieuwe datanetwerkverbinding dient toe te voegen, vraagt u eerst de volgende informatie op bij uw serviceprovider. Access Point Name (APN) Indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord. Server-IP en poortnummer, wanneer het netwerk een proxyserver gebruikt. Tik in het startscherm op. Tik op Instellingen Meer... Mobiele netwerken Namen Toegangspunten (accesspoints). Druk op de menutoets en tik op Nieuwe APN. Tik op Naam om de naam van uw toegangspunt (vrij kiesbaar) in te voeren. Tik op APN om de APN in te voeren die u wilt toevoegen. Tik op Proxy en Poort om de server-ip en de poort in te voeren, wanneer het netwerk een proxyserver gebruikt. Tik op Gebruikersnaam en Wachtwoord en voer de gevraagde informatie in. (Wanneer er geen gebrui-

55 kersnaam of wachtwoord nodig is, laat u deze velden leeg.) Tik indien nodig op APN-type. Druk op de menutoets en tik op OK om de procedure te voltooien. INFORMATIE! U kunt de APN op de standaardinstellingen ingesteld laten door op de menutoets te drukken en op Herstel de standaardinstellingen te tikken Toeslagen bij internetgebruik en roaming Bij toegang tot internet via het mobiele netwerk kunnen voor de gebruikte hoeveelheid data aanzienlijke kosten ontstaan. Om deze kosten te beperken wordt aangeraden om een internetabonnement zonder datalimiet af te sluiten. Neem contact op met uw mobiele serviceprovider over de verschillende mogelijkheden. Vraag ook naar de voorwaarden bij het gebruik van de telefoon in het buitenland (roaming), omdat daaraan tevens hoge kosten kunnen zijn verbonden.

56 OPMERKING! Voor de eerste ingebruikname is de functie dataroaming uitgeschakeld! (het gebruik van gegevensoverdracht via een ander mobiel netwerk - bijvoorbeeld in het buitenland - dan het eigen netwerk van uw mobiele serviceprovider) Controleer uw mobiele tarief voordat u het toestel gebruikt en schakel zo nodig tot het moment van activering van een internetabonnement zonder datalimiet de gegevensoverdracht via het mobiele netwerk uit. Ga hierbij als volgt te werk: 7.3. Internet Door het activeren van internettoegang via een mobiel netwerk kunnen extra kosten ontstaan voor het gegevensverbruik. Controleer uw mobiele tarief voordat u het toestel gebruikt en schakel zo nodig tot het moment van activering van een internetabonnement zonder datalimiet de gegevensoverdracht via het mobiele netwerk uit. Ga hierbij als volgt te werk: Tik op. Tik nu na elkaar op Instellingen Meer... Tik nu na elkaar op Mobiele netwerken Data-Roaming.

57 7.4. Het beperken van de gegevensoverdracht De telefoon beschikt over een automatische begrenzing voor de hoeveelheid mobiele data. Als de ingestelde waarde wordt overschreden, wordt de dataverbinding uitgeschakeld. Tik op. Tik nu na elkaar op Instellingen Datagebruik... Kies nu of u het dataverbruik voor Mobiel of voor Wifi wilt instellen. OPMERKING! Het tijdvak voor de weergave van het maandelijkse dataverbruik kan onder de optie dataverbruikscyclus worden ingesteld. Selecteer de datum voor de reset van het gebruik van de verbruikscycli. Tik op Bevestigen om de datum op te slaan.

58 7.5. Datavolume wijzigen Aangezien mobiele contracten tegenwoordig met verschillende datavolumes worden aangeboden, is het zinvol om de limiet van het datavolume in overeenstemming met het mobiele telefoniecontract in de telefoon vast te leggen. Wanneer u bijv. een maandelijks vast tarief voor internetgebruik met een limiet van 1 GB heeft, stelt iu de rode lijn (limiet) in op 1 GB. Stel de gele lijn (waarschuwing) in op een lagere waarde. Tik op de tabel en sleep de rode lijn (limiet) naar 1 GB. Sleep nu de gele lijn (waarschuwing) naar een lagere waarde. Tik op de knop Mobiele gegevenslimiet instellen om de instellingen op te slaan.

59 7.6. Wifi inschakelen Met uw WLAN beschikt u over internettoegang over een afstand van enkele meters. Tik in het startscherm op. Tik op Instellingen Wifi. Activeer het keuzevakje Wifi om deze functie in te schakelen. De namen van alle zichtbare WLAN-netwerken en de resp. beveiligingsinstellingen (open of beveiligd) worden nu weergegeven. Tik op een netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Druk op de menutoets en tik op Scannen om de lijst met zichtbare netwerken in uw omgeving bij te werken. INFORMATIE! Als u probeert verbinding te maken met een beveiligd netwerk, moet u het wachtwoord voor toegang invoeren.

60 8. Afvoeren Toestel Gooi het toestel aan het einde van de levensduur in geen geval bij het gewone huisvuil. Informeer u over de opties voor een milieuvriendelijke afvoer. Accu's Lege batterijen en accu's horen niet bij het huisvuil. U moet batterijen en accu's inleveren op een inzamelpunt voor lege batterijen. Verpakking Dit toestel is speciaal verpakt om het tijdens het transport te beschermen tegen beschadiging. De verpakking bestaat uit materialen die milieuvriendelijk en vakkundig kunnen worden afgevoerd en gerecycled.

61 9. Verklaring van conformiteit volgens R&TTE Bij dit toestel wordt de volgende draadloze apparatuur geleverd: Draadloos LAN Bluetooth Hierbij verklaart Medion AG dat dit product voldoet aan de volgende Europese eisen: R&TTE-richtlijn 1999/5/EG Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG RoHS-richtlijn 2011/5/EU. De complete conformiteitsverklaring is te vinden op 0681

62 10. Technische gegevens Afmetingen ca. 69 x 136 x 10,6 mm Gewicht ca. 145 g (met accu) Band GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 900/2100 Mhz WLAN IEEE b/g/n (2.4 Ghz) Bluetooth V4.0 Afmetingen display 11,43 cm/4.5 touchscreen Resolutie 480 x 854 Resolutie camera voorzijde 0,3 megapixels Resolutie camera 5 megapixels Opslagcapaciteit microsd-geheugenkaart, max. 32 GB USB-interface USB 2.0, microusb Acculader KSAS VEU Fabrikant Ktec Co., Ltd., China Input AC V ~ 50/60 Hz. 0.18A Output 5,0 V 1.0 A Akku Li-Ion, Typ: 1800 mah, 3,7V Model CK375471ARE Fabrikant Shenzhen HongDe Battery Co., Ltd. Hoofdtelefoon/headset 3,5 mm, CTIA-standaard SIM 1 x micro-sim 1 x mini-sim

63 Temperaturen Tijdens bedrijf +5 C C In stand-by 0 C C Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 10-90%

64 11. Licentiegegevens Delen van dit product zijn gebaseerd op Open Source-software, waarvan het gebruik is onderworpen aan de GNU General Public License (GPL) versie 2. Hierin is de verplichting voor de fabrikant opgenomen om de desbetreffende, mogelijk gewijzigd broncode eveneens onder deze licentie beschikbaar te stellen. U kunt op de volgende manieren de broncode voor dit product in bezit krijgen: 1) Bezoek MEDION Service onder en voer in het zoekveld de naam, het MD-nummer of het MSN-nummer van uw apparaat in. U vindt deze gegevens op de achterkant van uw apparaat. Kies in het volgende venster de categorie "Software". 2) Wij kunnen u de broncode ook kosteloos toesturen op een gegevensdrager. Stuur hiervoor een aan De broncode is uitsluitend van belang voor software-ontwikkelaars. Als gebruiker van het product zult u daar doorgaans niets aan hebben. De volledige tekst van de GPL vindt u hieronder en op het apparaat onder Instellingen > Info > Juridische informatie. Verdere informatie over de GPL alsmede officiële vertalingen in verschillende talen zijn te vinden onder

65 GNU General Public Licence Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA , USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software- -to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If

66 the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone s free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICA- TION 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The Program, below, refers to any such program or work, and a work based on the Program means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term modification.) Each licensee is addressed as you. Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of

67 it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sec-

68 tions 1 and 2 above provided that you also do one of the following: a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute

69 the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it. 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License. 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy SIMultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

Rack Station RS407, RS408, RS408-RP

Rack Station RS407, RS408, RS408-RP Rack Station RS407, RS408, RS408-RP Snelle installatiegids VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele

Nadere informatie

Cube/Disk Station. CS407, CS407e, DS408. Snelle installatiegids

Cube/Disk Station. CS407, CS407e, DS408. Snelle installatiegids Cube/Disk Station CS407, CS407e, DS408 Snelle installatiegids VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Bitte lesen Sie vor der Verwendung diese Sicherheitswarnungen und -anleitungen und heben Sie diese für spätere Bezugnahme

Nadere informatie

Smartphone MEDION. Handleiding

Smartphone MEDION. Handleiding Smartphone MEDION Handleiding Inhoudsopgave 1. Over deze handleiding... 4 1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 5 1.2. Gebruik voor het beoogde doel... 7 1.3. Beperkingen

Nadere informatie

SimPhone. Handleiding Gebruik. Nederlands. Versie 3.0

SimPhone. Handleiding Gebruik. Nederlands. Versie 3.0 pc SimPhone Handleiding Gebruik Versie 3.0 Nederlands Gefeliciteerd met uw SimPhone! Wist u dat? U heeft 1 jaar lang gratis hulp en ondersteuning van een SimCoach! Bel of mail een SimCoach + 31 (0)20 422

Nadere informatie

Smartphone MEDION LIFEPHONE

Smartphone MEDION LIFEPHONE Smartphone MEDION LIFEPHONE Handleiding Inhoud 1. Over deze handleiding... 4 1.1. In deze handleiding gebruikte symbolen en signaalwoorden... 5 1.2. Gebruik voor het beoogde doel... 7 1.3. Beperkingen

Nadere informatie

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Inhoudsopgave 3 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 Eerste Kennismaking 4 Inhoud verpakking 5 Voor en zijkant 6 Achterkant 6 De tablet opladen 7 De eerste keer opstarten

Nadere informatie

Handleiding voor audacity in Debian Edu / Skolelinux. 22 april 2015

Handleiding voor audacity in Debian Edu / Skolelinux. 22 april 2015 Handleiding voor audacity in Debian Edu / Skolelinux 22 april 2015 i INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Handleiding voor audacity 1 2 Vooraleer u begint 1 2.1 Invoegtoepassingen (plug-ins)..................................

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

Handleiding Archos 40 Titanium

Handleiding Archos 40 Titanium Handleiding Archos 40 Titanium Inhoud van de verpakking Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten: -- ARCHOS 40 Titanium -- Batterij -- Headset -- Micro SIM-adapter -- USB-kabel -- Lader

Nadere informatie

Aan deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend. Aan deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright (c) 2013-2014 ZURB, inc. MIT licentie Copyright (c) Nicolas Gallagher en Jonathan Neal Modernizr maakt deel uit van de MIT licentie: MIT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding I785D8DCZ Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van deze EMPIRE Intel Tablet Model I785D8DCZ. Deze handleiding geeft een kort overzicht van alle functies van de tablet en is ervoor bedoeld

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TAB-11C006-232 Gefeliciteerd met de aankoop van uw Tablet PC. Deze gebruikershandleiding bevat veiligheids- en operationele informatie voor het voorkomen van ongelukken! Gelieve de

Nadere informatie

Gebruiksaan Owner s wijzing Guide December 6, 2010 NSOG

Gebruiksaan Owner s wijzing Guide December 6, 2010 NSOG Gebruiksaanwijzing 2 Juridische kennisgevingen Copyright 2011 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google, het gestileerde logo van Google, Android, het gestileerde logo van Android, Nexus, het gestileerde

Nadere informatie

FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone)

FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone) FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone) FaceTime Met FaceTime kunt u video- of audiogesprekken voeren met iedereen die beschikt over een ios-apparaat of computer met FaceTime. Via de FaceTime-camera kan

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 NL Om deze noodknop te kunnen gebruiken, moet een SIM-kaart worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder een SIM-kaart

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless Internet Phone. Met deze internettelefoon kun je gemakkelijk en snel voicechatten met je favoriete

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie

Smartphone MEDION. Handleiding

Smartphone MEDION. Handleiding Smartphone MEDION Handleiding Inhoudsopgave 1. Over deze handleiding... 4 1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 5 1.2. Gebruik voor het beoogde doel... 7 1.3. Beperkingen

Nadere informatie

Smartphone MEDION. Handleiding

Smartphone MEDION. Handleiding Smartphone MEDION Handleiding 1 van 68 Inhoudsopgave 1. Over deze handleiding...4 1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 5 1.2. Gebruik voor het beoogde doel... 7 1.3.

Nadere informatie

JABRA Mini. Handleiding. jabra.com/mini

JABRA Mini. Handleiding. jabra.com/mini JABRA Mini Handleiding jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Nadere informatie

Android Ver. 4.2.2. 84-99 Snelstartgids Tablet-PC / NL

Android Ver. 4.2.2. 84-99 Snelstartgids Tablet-PC / NL Android Ver. 4.2.2 84-99 Snelstartgids Tablet-PC / NL Snelstartgids Tablet-PC Android Ver. 4.2.2 Nederlands Hartelijk dank voor de aankoop van dit Blaupunkt product. Een goede keuze. Ook na uw aankoop

Nadere informatie

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Aan de slag Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Toetsen en onderdelen 9 Tweede camera 10 Volume-/zoomtoets 11 Mediatoets 12 Scherm en toetsvergrendelingsschakelaar 13 Opnametoets

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding Quickstart KPN USB-modem Handleiding Inleiding De KPN USB-modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor GSM-, GPRS-, EDGE-, UMTS en/of HSDPA-netwerken. De modem kan dankzij de USB-interface

Nadere informatie

Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding

Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding Telfort HSDPA USB-Modem Quick Start Handleiding NL V3.0 Pag. 1 van 6 Inleiding De Telfort USB-Modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor

Nadere informatie

Veiligheidsintructies

Veiligheidsintructies Allgemeine Multimedia Service GmbH Vorstadt 2 61440 Oberursel Germany MSN 4005 2899 Tablet-PC Veiligheidsintructies Deze handleiding met veiligheidsinstructies maakt deel uit van de documentatie. Bewaar

Nadere informatie

JABRA CLASSIC. Handleiding. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Handleiding. jabra.com/classic Handleiding jabra.com/classic INHOUD 1. WELKOM... 3 2. HEADSET OVERZICHT... 4 3. DRAGEN... 5 3.1 OORGELS VERWISSELEN 3.2 DE OORHAAK BEVESTIGEN 4. DE BATTERIJ OPLADEN... 7 5. VERBINDEN... 8 6. GEBRUIKEN...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

Handleiding Quick start

Handleiding Quick start Handleiding Quick start Geachte klant, Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de mobiele telefoon General Mobile Discovery. Deze quick start handleiding is bedoeld om de belangrijkste functies van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 114234_ARCHOS 50c Platinum book.indd 81 02/09/2015 10:44:14. Nederlands

Inhoudsopgave. 114234_ARCHOS 50c Platinum book.indd 81 02/09/2015 10:44:14. Nederlands Inhoudsopgave Inhoud van de verpakking... 82 Beschrijving van het apparaat... 83 Aan de slag... 86 Mobiele data & WiFi-verbinding... 90 Scherm Google account & Contacten... 92 Vertrouwd raken met Android

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

Handleiding WatchWatch smart

Handleiding WatchWatch smart Handleiding WatchWatch smart Introductie Bedankt voor uw aankoop van de WatchWatch smart. Een technisch hoogstandje op het gebied van telefoon en multimedia. Voor de juiste werking van het apparaat adviseren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Connection Manager

Gebruikershandleiding Connection Manager Gebruikershandleiding Connection Manager Uitgave 1.0 2 Inhoudsopgave Over de toepassing Verbindingsbeheer 3 Aan de slag 3 De toepassing Verbindingsbeheer openen 3 De huidige verbindingsstatus weergeven

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Tablet PC POLARIS 803

Tablet PC POLARIS 803 Tablet PC POLARIS 803 Inhaltsverzeichnis / Table of content 45-52 Snelstartgids Tablet-PC / NL 2 Polaris 803 Snelstartgids Tablet-PC Android Ver. 4.4.2 Nederlands Hartelijk dank voor de aankoop van dit

Nadere informatie

CJB1JM0LCAEA. Snelstartgids

CJB1JM0LCAEA. Snelstartgids CJB1JM0LCAEA Snelstartgids Uw horloge leren kennen Luidspreker Oplaadpoort Aan/uit-toets Druk hier 3 seconden op om uw horloge in of uit te schakelen. Druk hier 10 seconden op om uw horloge opnieuw op

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product aanzichten... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 4 6. Knoppen... 4 7. Systeem instellingen... 5 8. HDMI... 7 9. Installeren,

Nadere informatie

SwyxIt! Handset P280. Design en functionaliteit perfect gecombineerd. Versie: augustus 2012

SwyxIt! Handset P280. Design en functionaliteit perfect gecombineerd. Versie: augustus 2012 Design en functionaliteit perfect gecombineerd Versie: augustus 2012 2000-2012 Swyx. All rights reserved. Legal Information Whilst Swyx attempt to convey accurate and current information relative to the

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

Technaxx * Gebruikershandleiding Easy IP-Cam Lamp FullHD TX-58

Technaxx * Gebruikershandleiding Easy IP-Cam Lamp FullHD TX-58 Technaxx * Gebruikershandleiding Easy IP-Cam Lamp FullHD TX-58 (Camera voor een stopcontact) Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Een Net2 Entry Monitor configureren

Een Net2 Entry Monitor configureren Een Entry Monitor configureren Overzicht De Entry monitor is een audio / videomonitor en wordt gebruikt om op afstand te communiceren met bezoekers. Het wordt gevoed door middel van Power over Ethernet

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Gebruiken

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Gebruiken Digitale draadloze telefoon SE 140 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 145 Welkom Korte handleiding 1 2 3 Aansluiten Installeren Gebruiken Verpakkingsinhoud SE 140/SE 145 handset SE 140

Nadere informatie

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Huistelefoon / lader voor GSM 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.

Nadere informatie

Licenties onder de loep

Licenties onder de loep Licenties onder de loep Door: Marco van Doorn en Roeland Kluit Datum: 29 januari 2004 Vak: Analytische Server Projecten Begeleiing: Rob Meijer Management summary Licenties kunnen een risicofactor zijn

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product Aanzicht... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 5 6. Knoppen... 5 7. Het APK Scherm... 6 8. Systeem instellingen... 6 9. Installeren,

Nadere informatie

Handleiding 2Smart Smartwatch S2

Handleiding 2Smart Smartwatch S2 Handleiding 2Smart Smartwatch S2 Introductie Bedankt voor uw aankoop van deze Smartwatch S2 telefoonhorloge. Een technisch hoogstandje op het gebied van telefoon en multimedia. Voor de juiste werking van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110 Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth BH-110-headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee mobiele telefoons

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen Home Control Intelligent Stopcontact Eerste stappen 2 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een

Nadere informatie

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT - Dient de hoofdtelefoon aan uw mobiele telefoon te worden gepaard. Zie paragraaf BLUETREK Skin paren in deze handleiding. Inleiding Deze BLUETREK Skin-headset

Nadere informatie

HANDLEIDING DIT702101

HANDLEIDING DIT702101 HANDLEIDING DIT702101 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN

Nadere informatie

Handleiding pilotperiode. SamsungGalaxyTab 3

Handleiding pilotperiode. SamsungGalaxyTab 3 Pilot Platform Handleiding pilotperiode SamsungGalaxyTab 3 2 Handleiding Galaxy Tab 3 10.1 - versie 1 - febr. 2014 Inhoudsopgave 1. De Samsung Galaxy Tab 3 10.1 1.1 De belangrijkste onderdelen van de Galaxy

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Draadloze stereo headset 2.0

Draadloze stereo headset 2.0 Draadloze stereo headset 2.0 Veiligheidsgids CECHYA-0083 WAARSCHUWING Om gehoorschade te voorkomen, mag u nooit gedurende een lange periode naar geluiden met een hoog volume luisteren. Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

1. Prestigio MultiPad 2. Voedingsadapter 3. Draaghoes 4. USB-kabel 5. Snelstartgids 6. Garantiekaart 7. Wettelijke en veiligheidsinformatie

1. Prestigio MultiPad 2. Voedingsadapter 3. Draaghoes 4. USB-kabel 5. Snelstartgids 6. Garantiekaart 7. Wettelijke en veiligheidsinformatie 1. Inhoud van de verpakking 1. 2. Voedingsadapter 3. Draaghoes 4. USB-kabel 5. 6. Garantiekaart 7. Wettelijke en veiligheidsinformatie 2. Overzicht van het apparaat 1 2 9 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 EN

Nadere informatie

Juridische aandachtspunten bij het gebruik van Open Source Software. Huub.de.Jong@twobirds.com

Juridische aandachtspunten bij het gebruik van Open Source Software. Huub.de.Jong@twobirds.com Juridische aandachtspunten bij het gebruik van Open Source Software Huub.de.Jong@twobirds.com 1 Inhoud Achtergrond en open source definitie Voorbeelden open source software en licenties Welke licentie

Nadere informatie

Inhoud Veiligheid en onderhoud Inhoud pakket Technische gegevens Beschrijving 8 Bediening 9 Service 10

Inhoud Veiligheid en onderhoud Inhoud pakket Technische gegevens Beschrijving 8 Bediening 9 Service 10 Notebookluidsprekers MEDION E83013 (MD 856051) Handleiding Inhoud Veiligheid en onderhoud 2 Bedoeld gebruik... 2 Veiligheid... 2 Voeding... 3 Opstellingslocatie... 3 Elektromagnetische compatibiliteit...

Nadere informatie

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor Windows Mobile Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM...

Nadere informatie

JABRA SPEAK 510. Handleiding. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Handleiding. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Handleiding jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

nederlands KLEURENSCHERM Omgevingslichtsensor en nabijheidssensor Luistergedeelte Headset-stekker, microfoon Camera vooraan Volumeknoppen Aan/uitknop

nederlands KLEURENSCHERM Omgevingslichtsensor en nabijheidssensor Luistergedeelte Headset-stekker, microfoon Camera vooraan Volumeknoppen Aan/uitknop KLEURENSCHERM Luistergedeelte Headset-stekker, microfoon Omgevingslichtsensor en nabijheidssensor Camera vooraan nederlands Aan/uitknop Volumeknoppen Kleurenscherm Hoofdmicrofoon Micro-USBaansluiting Luidspreker

Nadere informatie

SBQ-50011G. Gebruikshandleiding

SBQ-50011G. Gebruikshandleiding SBQ-50011G Gebruikshandleiding 1 2 1. OVERZICHT VAN APPARAAT Positie van toetsen 1. Aan/uittoets 2. VOL+ 3. VOL- 4. Oortelefoonaansluiting 5. USB-aansluiting 3 2. AAN DE SLAG 2.1 KAARTEN INSTALLEREN Schakel

Nadere informatie

HANDLEIDING SIM KAART OOSTENRIJK

HANDLEIDING SIM KAART OOSTENRIJK HANDLEIDING SIM KAART OOSTENRIJK Copyright 2015. All rights reserved. The content of this document may not be copied,replaced,distributed,published,displayed, modified,or transferred in any form or by

Nadere informatie

Smart Watch Gebruikershandleiding

Smart Watch Gebruikershandleiding Smart Watch Gebruikershandleiding Lees deze handleiding goed door voor het in gebruik nemen van de smartwatch. Voor het gebruik van de smartwatch is een mobiele telefoon(android) vereist! Veiligheidswaarschuwing!

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Kidstel GPS tracker horloge telefoon W2

Gebruiksaanwijzing Kidstel GPS tracker horloge telefoon W2 Gebruiksaanwijzing Kidstel GPS tracker horloge telefoon W2 1 2 12 3 11 4 10 5 9 6 8 7 1. Functies 1. microfoon. 2. Ophangen & laadindicator 3. aan/uit knop (paar seconden indrukken om aan/uit te zetten)

Nadere informatie

Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen... 2 Toepassing/bedoeld gebruik... 4 Inhoud... 5 Overzicht van het apparaat... 5 Gebruik... 8

Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen... 2 Toepassing/bedoeld gebruik... 4 Inhoud... 5 Overzicht van het apparaat... 5 Gebruik... 8 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen... 2 Over deze handleiding... 2 In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden... 2 Houd apparaten met batterijvoeding buiten bereik van kinderen... 3

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Round NEDERLANDS OPLADEN 86 INSTELLEN SLAAPANALYSE MIJN TELEFOON ZOEKEN CAMERA-AFSTANDSBEDIENING APPS MUZIEK INSTELLINGEN TECHNISCHE SPECIFICATIES

Round NEDERLANDS OPLADEN 86 INSTELLEN SLAAPANALYSE MIJN TELEFOON ZOEKEN CAMERA-AFSTANDSBEDIENING APPS MUZIEK INSTELLINGEN TECHNISCHE SPECIFICATIES Round NEDERLANDS OPLADEN 86 INSTELLEN 87 OPROEPEN 89 OPROEPHISTORIE/SMS 91 MELDINGEN 92 STEMBEDIENING 93 ACTIVITEIT 94 SLAAPANALYSE MIJN TELEFOON ZOEKEN CAMERA-AFSTANDSBEDIENING APPS MUZIEK INSTELLINGEN

Nadere informatie

Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245

Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245 Digitale draadloze telefoon SE 240 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 245 Welkom Korte handleiding 1 2 3 Aansluiten Installeren Gebruiken Verpakkingsinhoud SE240/SE245 handset SE240 of

Nadere informatie

1. Prestigio MultiPad 2. Voedingsadapter 3. Draaghoes 4. USB-kabel 5. Snelstartgids 6. Garantiekaart 7. Wettelijke en veiligheidsinformatie

1. Prestigio MultiPad 2. Voedingsadapter 3. Draaghoes 4. USB-kabel 5. Snelstartgids 6. Garantiekaart 7. Wettelijke en veiligheidsinformatie 1. Inhoud van de verpakking 1. 2. Voedingsadapter 3. Draaghoes 4. USB-kabel 5. 6. Garantiekaart 7. Wettelijke en veiligheidsinformatie 2. Overzicht van het apparaat 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12

Nadere informatie

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk Zakelijk Welkom bij Telfort Zakelijk Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 E-mailadres doorgeven... 7 Nummerbehoud... 7 Diensten... 8 Voicemail... 8 Instellen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U Uitgave 1.2 2 Inleiding Over uw headset Met de headset Nokia Bluetooth BH-112U kunt u handsfree bellen, zelfs wanneer u twee mobiele apparaten tegelijk

Nadere informatie

EM6644 e-domotica Draadloze Tafelalarm knop

EM6644 e-domotica Draadloze Tafelalarm knop EM6644 e-domotica Draadloze Tafelalarm knop Handleiding NL EM6644 Draadloos Tafelalarm 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie...2 1.1 Functies en kenmerken...2 1.2 Inhoud van de verpakking...3 1.3

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de AYCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie

USER MANUAL VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN THE SOUND AND LIGHT TIME MACHINE

USER MANUAL VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN THE SOUND AND LIGHT TIME MACHINE VOORZICHTIG RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKENNIET OPENEN De in de driehoek getekende bliksemflits en pijlpunt is een waarschuwingsteken. Dit waarschuwt u voor "gevaarlijke spanning" in het product. WAARSCHUWING:

Nadere informatie

19,9 cm / 7,85 Tablet-PC

19,9 cm / 7,85 Tablet-PC 19,9 cm / 7,85 Tablet-PC MEDION LIFETAB Handleiding Inhoud 1. Betreffende deze handleiding... 5 1.1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -symbolen... 6 1.2. Gebruik voor het beoogde

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Connection Manager Gebruikershandleiding

Connection Manager Gebruikershandleiding Connection Manager Gebruikershandleiding Uitgave 1.0 NL 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Handleiding Smartwatch S12 telefoon horloge

Handleiding Smartwatch S12 telefoon horloge Handleiding Smartwatch S12 telefoon horloge Introductie Bedankt voor uw aankoop van de Smartwatch S12 telefoonhorloge. Een technisch hoogstandje op het gebied van telefoon en multimedia. Voor de juiste

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Draadloze Easy IP-Cam HD TX-55

Draadloze Easy IP-Cam HD TX-55 Technaxx * Gebruikershandleiding Draadloze Easy IP-Cam HD TX-55 Beveiligingscamera HD op batterijen voor binnen- en buitenshuis Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie