Jaarverslag 2012 JAARVERSLAG INMENSZO 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 JAARVERSLAG INMENSZO 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 Jaarverslag 2012 Stichting Inmenszo - Postadres: Woelse Donk 14, 4207 XD GORINCHEM website:

2 2013 Stichting Inmenszo Woelse Donk XD GORINCHEM NL Peru Bankrekening IBAN: NL57RABO , BIC: RABONL2U Kamer van Koophandel Gorinchem

3 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 INHOUD 1. Voorwoord Bestuur Doelstelling Projecten Evaluatie Inmenszo Peru Pr en publiciteit Evaluatie Inmenszo Nederland Vooruitblik

4 1. Voorwoord Voorzitter Het jaar 2012 dat het einde van de wereld zou kunnen betekenen volgens de Maya s; in een land als Peru met veel mythes, legendes en bijgeloof werd dit toch wel regelmatig besproken. Maar misschien was het veel meer een einde van een tijdperk en waren er veel veranderingen op komst. Voor onze stichting was 2012 een mooi, vooruitstrevend jaar, met veel voldoening en mooie resultaten, verbeterde structuur en stabiliteit. Het studiecentrum Yachay Wasi opende haar deuren op een nieuwe locatie en werd nu geheel door Inmenszo aangestuurd. Na een samenwerking van twee jaar met Inca Educa besloten zij om diverse redenen niet met dit project door te gaan, en nam Inmenszo de uitvoering van dit project geheel voor haar rekening. Het jongerenprogramma, dat loopt al weer zes jaar, werd weer begeleid door onze coördinatoren Julio Sotelo en Maria Saavedra. Zij hebben een ongekend aantal jaren ervaring met sociale programma s. Omdat we hier te maken hebben met pubers en jong volwassenen met een achtergrond vol familiaire problemen, verlating, verslaving, misbruik en geweld, vergt de begeleiding van hen veel energie maar bovenal een professionele en strikte aanpak. Met enorm veel inzet is er weer het hele jaar gewerkt door onze vrijwilligers in Nederland om ons werk te promoten en inkomsten te genereren. Dit jaar mochten we een nieuwe vrijwilligster welkom heten, Frouke van Hoogevest, lerares basisonderwijs. Wij zijn ongelofelijk dankbaar dat ondanks de economische situatie in Nederland, de bezuinigingen, banen die vervallen en verhoging van kosten, wij mochten rekenen op een geweldige steun om ons werk in Peru doorgang te kunnen geven. Met veel plezier informeren wij u over de ontwikkelingen, resultaten en stand van zaken! Anika van der Kevie, Voorzitter Stichting Inmenszo 4

5 JAARVERSLAG INMENSZO Het Bestuur Er heeft een bestuurswijziging plaats gevonden in Peru. De voorzitter Rudy Lunia Mendoza zag zich genoodzaakt haar taak neer te leggen gezien de ontwikkelingen in haar privéleven. In overleg met de accountant is er besloten dat Anika van der Kevie interim voorzitter werd tot er een geschikte kandidaat wordt gevonden voor deze functie. Verder zijn er geen wijzigingen en zet Stichting Inmenszo haar werk voort met hetzelfde team als het voorgaande jaar. Stichting Inmenszo Nederland: Het bestuur van Inmenszo Nederland bestaat in 2012 uit de volgende personen: Anika van der Kevie, oprichter en voorzitter Monique Masolijn, secretaris Yvonne Koehoorn, penningmeester Honoraire medewerkers: Alfred ten Hulsen, fondswerving Arda Eegdeman, verkoop activiteiten Frouke van Hoogevest, fondswervende activiteiten, voorlichting scholen Don Volders, pr en publiciteit Henri Kievits, accountant Daarnaast werken wij met een team van vrijwilligers die wij oproepen wanneer we specifieke acties organiseren. La Asociación Inmenszo Peru: Het bestuur van Inmenszo in Peru bestaat in 2011 uit de volgende personen: Anika van der Kevie, interim voorzitter Maria Dora Elguera, secretaris Yuliana Lazarte, penningmeester Edgar Carpio Maldonado, accountant 5

6 3. Doelstelling Inmenszo ondersteunt kinderen en jongeren, in Cusco en omgeving, die achtergesteld zijn op basis van sociaaleconomische situatie of etnische achtergronden, met als doel deze kinderen en jongeren in staat te stellen onder eerlijkere voorwaarden toegang te laten verkrijgen tot onderwijs en de arbeidsmarkt en op deze manier het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en achterstand waarin zij zich begeven. Wij willen dat deze groep kansen krijgt om uit hun benadeelde positie te komen om zo op eigen kracht in het dagelijks leven te kunnen functioneren. Naast het toegankelijk maken van onderwijs en het verbeteren van hun situatie in het onderwijs, gaat er veel aandacht naar de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Waar mogelijk worden ouders en verzorgers bij het begeleidingstraject betrokken en vindt er voorlichting plaats. Wij ondersteunen de doelgroep ongeacht hun sekse, geaardheid, afkomst, geloof of politieke overtuiging. 6

7 JAARVERSLAG INMENSZO Projecten Studiebeurzen via jongerenproject Wij zijn dit jaar gestart met de 38 studenten die hun opleidingen voortzetten en er stroomden 7 nieuwe leerlingen in. Zij kwamen via collega-stichtingen bij ons terecht en werden eerst gescreend. Er vindt een uitgebreide evaluatie plaats voordat er besloten wordt of de jongere in aanmerking komt voor ondersteuning bij zijn of haar studie. De groep jongeren die deelneemt aan ons studiebeursprogramma is emotioneel beschadigd door verlating, alcoholmisbruik, seksueel misbruik of ander (huiselijk) geweld. Een deel van hen komt uit weeshuizen en een ander deel van zeer arme families, die veel problemen ondervinden in hun dagelijks leven. De studenten worden begeleid en gecontroleerd gedurende hun studie door onze coördinatrice Maria Margarita Saavedra. Samen met elke student maakt zij een plan de vida (persoonlijk plan van aanpak) om hen zo beter op weg te helpen naar een onafhankelijke en zelfstandige toekomst. Onze coördinatrice helpt hen, indien nodig, bij enkele activiteiten, bezoekt de instituten en scholen waar de leerlingen studeren, doet huisbezoeken, beoordeelt de rapporten en gaat naar diploma-uitreikingen. Bij het niet nakomen van afspraken of deelname worden de jongeren hierop aangesproken. Bij driemaal afwezigheid zonder geldige reden, dienen zij het programma te verlaten. Wij moeten hier streng in zijn, om zo degenen te kunnen helpen die echt gemotiveerd zijn om deel te nemen aan ons programma. Dit jaar hebben we in ons jongerenprogramma totaal 45 leerlingen begeleid bij hun studie, stage en zoektocht naar een baan. Zij voldeden aan onze toelatingseisen. Om te voorkomen dat er jongeren toetreden die geen recht hebben op een studiebeurs, hanteren we strenge regels. Wanneer er familie is die hen kan ondersteunen geven we daar de voorkeur aan zodat de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk blijft daar waar die thuishoort. Wij konden dit jaar ook niet meer studenten begeleiden maar er was ook geen toegenomen vraag. Onze begroting leed onder de stijging van de kosten en de daling van de waarde van de euro. 7

8 In onderstaande tabel hebben wij het totaal ondersteunde leerlingen in kaart gebracht per groep. Er zijn zes leerlingen afgestudeerd, er zijn twee studenten die tijdelijk hun studie onderbraken en twee studenten die hun studie niet afmaakten. De groepen zijn verdeeld naar de wijk of het gebied waar de leerling woont. Alleen de groep JUNICONAMI (jóvenes unidos por confianza e amistad) komt uit verschillende delen van Cusco, zij wonen alleen of bij familie nadat zij het weeshuis hebben verlaten. Het percentage dat is afgevallen komt uit op 5 %. Er zijn twee leerlingen afgevallen omdat zij slechte schoolresultaten hadden door het niet aanwezig zijn bij hun lessen of niet hun best deden, zij hebben geen diploma behaald en zijn vroegtijdig gestopt. Groepen Studenten die een maandelijkse financiële bijdrage ontvangen Studenten die bijdragen ontvangen zoals materialen, uniformen, studieboeken, etc. Totaal per groep Villa María JUNICONAMI(Wayquis) Patacancha Racchi San Isidro Externen Werkende studenten Totaal Met trots melden wij natuurlijk de acht afgestudeerde leerlingen: Alan Mamani Conde heeft zijn studie tandheelkunde naar volle tevredenheid afgerond en is werkzaam in een kliniek voor tandheelkunde in Arequipa Hirbin Ayma Mayta behaalde zijn diploma bij de koksopleiding en werkt nu in een restaurant in Cusco Carlos Baltasar heeft zijn opleiding voor apothekers-assistent voltooid. Hij moet nu alleen zijn stage nog voltooien om zijn certificaat te bemachtigen Luz Marina Gallegos heeft de opleiding verpleegkundige afgerond, zij begint aan haar stage om ook haar certificaat te mogen ontvangen Hilda Ayala heeft na drie jaar haar diploma hotel management in haar zak. Zij werkt op dit moment in een hotel in Puerto Maldonado Darwin Ayma Canahuiri voltooide de opleiding hotel management en werkt in Hotel Vilandre in Cusco Javier Palacios Osorio volgde de opleiding voor het bedienen van zware machines en rondde deze af. Hij is werk aan het zoeken dat past bij zijn opleiding maar tot die tijd werkt hij s nachts als portier bij een hotel Rubén Sotelo Cruz, heeft de opleiding voor automonteur afgerond en voldoet nu zijn stage, waarna hij hoopt bij zijn stageplek te mogen blijven werken De leerlingen Guido Quispe, Analia Curi Sota, Rodrigo Farfán, Ruth Mery Huamán hebben hun secundaria (middelbare school) afgerond en zullen hun vervolgopleiding zelf of met behulp van familie betalen. Wij zijn blij met deze resultaten en ook dat er nu leerlingen zijn die zelf voor hun vervolg opleiding kunnen gaan zorgen. Er zijn 27 leerlingen die hun middelbare school en/of meerjarige studie zullen voortzetten in

9 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 Jongerenbijeenkomsten en workshops De studenten die een studiebeurs ontvangen zijn verplicht deel te nemen aan het jongerenprogramma, wat inhoudt dat zij wekelijks of maandelijks bij de bijeenkomsten (onder begeleiding van een psycholoog) aanwezig zijn en deelnemen aan de jongerenuitwisselingen die één à twee keer per jaar plaats vinden. Deze bijeenkomsten zijn van groot belang voor hun algemene ontwikkeling, omdat er thema s worden besproken als: solliciteren, budgettering, familieplanning, seksualiteit, persoonlijke groei, conflicten oplossen, etc. Het zijn in de meeste gevallen beschadigde kinderen onder andere door (seksueel) misbruik, huiselijk geweld en uitbuiting door familieleden en/of werkgevers. De meeste jongeren in ons project groeien op zonder ouders en hebben dus geen voorbeeld waar zij van leren hoe verschillende aspecten van het leven te benaderen. In de bijeenkomsten wordt hier veel aandacht aan besteed. Zij leren hoe ze in het leven kunnen staan en wij proberen hen zelfvertrouwen mee te geven voor een onafhankelijke en zelfstandige toekomst. Met jongeren die ernstige psychische problemen hebben wordt een persoonlijke afspraak gemaakt door de psycholoog. De psycholoog behandelt hun probleem in persoonlijke sessies en zoekt samen met hen een oplossing om beter te leren omgaan met hun problemen, zorgen of angsten. Hieronder een overzicht van de maandelijkse activiteiten van de jongerengroep Juniconami. Datum Workshops Aantal deelnemers Maken van programma t.b.v. activiteiten jongeren Workshop spreken in openbaar 18 jongeren Workshop taarten maken 21 jongeren Workshop sociale etiquette en goede omgangsvormen 17 jongeren Wandeling Sacsayhuaman. 18 jongeren Workshop zelfreflectie en evaluatie van de groep 17 jongeren Workshop recycling produkten 22 jongeren 15 en Excursie Cconoc 17 jongeren + 3 begeleiders Workshop beslissingen nemen 17 jongeren Evaluatie en in kaart brengen problemen activiteiten jongeren 9

10 In december hebben we geen specifieke workshop georganiseerd omdat wij het jaar altijd afsluiten met een clausura waarbij alle groepen hun werk van het afgelopen jaar presenteren via presentaties, dans, zang en voordrachten. Dit doen wij in samenwerking met Stichting HoPe. Verbeteringen die we dit jaar hebben waargenomen: - De jongeren hebben meer verantwoordelijkheid t.a.v. de organisatie van hun activiteiten. - Zij hebben een bankrekening geopend waar zij het geld dat zij genereren bij bepaalde activiteiten opzetten. De penningmeester gaf terecht aan dat het niet fijn is geld in huis te hebben met de kans op diefstal. De bankrekening staat op naam van de penningmeester en secretaresse. - De jongeren uiten zich steeds beter. Onder de studenten onderling wordt er ook gereclameerd als er studenten zijn die hun afspraken niet nakomen. Moeilijkheden in het programma: - Er blijven leerlingen die hun afspraken niet nakomen en zelfs een arrogante houding erop nahouden. - Punctualiteit blijft een moeilijk item. Er wordt steeds weer opgewezen en de leerlingen komen met de meest uiteenlopende excuses. - Er is een vals biljet van 100 soles in de kas aangetroffen. Dit zou gebeurd zijn na overdracht van de kas. Geen van beiden betrokken personen weet hoe dit komt. In de groep is besproken hoe dit op te lossen. Er is gekozen om het zo te laten en is er op gewezen dat wanneer iemand geld aanneemt dit altijd goed te controleren. Wij zetten de programmering op dezelfde voet voort in Excursie De jongeren hebben via een democratische stemming de bestemming van de excursie 2012 gekozen:dit jaar ging de reis naar de warmwaterbaden in Cconoc, regio Apurimac. Op zo n 5 uur van Cusco, bij de rivier Apurimac, liggen de natuurlijke warmwaterbronnen van Cconoc. 10

11 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 De jongeren namen de organisatie op zich en maakten taken voor diverse groepjes. Zo was er een groepje verantwoordelijk voor het huren van de bus, een ander groepje voor inkopen van eten en drinken en een groepje voor het lenen van tenten. Ook financieel namen zij hun verantwoordelijkheid, zij hadden namelijk een verloting georganiseerd en daardoor hadden zij 502,00 soles in kas. Hiervan betaalden zij de maaltijden en de entreegelden. De stichting nam de kosten van de huur van de bus op zich. Het was een mooi weekend, even weg uit de kou van Cusco, tijd om te ontspannen maar ook om op een informele manier persoonlijke ervaringen te delen. Het blijft bijzonder hoe deze jongeren zich ontwikkelen. Wij kijken terug op een mooi weekend. Kerstdiner Omdat wij toch enige bezuinigingen moesten doorvoeren hebben wij na overleg met de jongeren besloten het kerstdiner te laten vervallen maar wel een samenzijn met wat lekkernijen te organiseren. Een week voor deze bijeenkomst hadden zij een activiteit gepland waarbij een groot deel van de jongeren niet op kwam dagen, de rest heeft toen zelf besloten de Kerstactiviteit helemaal te laten vervallen. Wij vonden dit erg jammer maar begrijpen het besluit van de jongeren die meenden dat de groep het niet verdienden omdat zij hun afspraken niet na waren gekomen. 11

12 Cultureel Studie Centrum Yachay Wasi Dit jaar, na een tweejarige samenwerking met Inca Educa, opende het studiecentrum Yachay Wasi haar deuren op een nieuwe locatie. Eind 2011 gaf Inca Educa aan de samenwerking en ondersteuning aan dit project te willen beëindigen om strategische en economische redenen en zette Inmenszo dit project voort. Dit studiecentrum Yachay Wasi bevindt zich in de achterstandswijk San Sebastian in Cusco. Het centrum richt zich op schoolgaande kinderen en jongeren waarvan de ouders en/of verzorgers geen mogelijkheden hebben om hen te helpen bij hun huiswerk. Ook ontbreken vaak de middelen en benodigde kennis (analfabetisme komt nog veel voor). Het centrum voorziet in huiswerkbegeleiding en workshops onder leiding van een psycholoog ter bevordering van de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling. Yachay Wasi biedt tevens creatieve lessen aan, zoals theater, muziek, tekenen en schilderen. Via deze weg kan een kind zich leren te uiten en angst om te spreken overwinnen. Het centrum geeft ook voorlichting over studie- en beroepskeuzes aan jongeren die de middelbare school gaan verlaten. Op 1 maart openen wij feestelijk de deuren van ons studiecentrum Yachay Wasi. De wijkpresident is ook aanwezig en is blij met de aanwinst van dit studiecentrum in zijn wijk. Hij zegt toe ons te helpen waar nodig. We gaan door met dezelfde coördinatrice als in 2011, Eliana Ponce. Naast het feit dat zij de leiding heeft over het team leraren en de uitvoering van de activiteiten van ons centrum, is zij een zeer goede psychologe. Zij zet zich met ontzettend veel passie in voor haar werk en wij zijn dan ook enorm tevreden met haar als coördinatrice. 12

13 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 Er gaat maar één lerares mee over naar het nieuwe schooljaar en de nieuwe locatie, Ana Corimayta. Zij geeft les aan de kinderen in de groep primaria. Wij starten in secundaria ook met de leraar David Quispe, die ook voor ons werkte in 2011 maar in de 1e week van het nieuwe schooljaar geeft hij aan te moeten stoppen omdat hij in zijn geboortedorp directeur kan worden van de lokale school. Wij vonden het erg jammer dat wij afscheid moesten nemen van hem, maar konden zijn keuze wel begrijpen. Wij stelden Percy Vivanco aan voor de bijscholing en activiteiten voor de groep secundaria. Een zeer professionele leraar die ons het hele jaar heeft bijgestaan bij onze activiteiten. Het team bestond verder uit: - Richard Peñalva, theaterlessen - René Contreras, radioproductie - Rosa Samalloa, tekenlessen 1e semester - René Durand, tekenlessen 2e semester (na 3 weken ontslagen) - Juan Carlos Enomoto, muzieklessen - Aydee Ayala, secretaresse Het eerste semester was het centrum alleen in de middagen open. Dit betekende dat de kinderen die s middags naar school gaan in de ochtenden niet bij ons centrum terecht konden voor bijscholing, huiswerk en workshops. Een aantal van hen namen in de middag deel maar kwamen dan laat binnen en hadden niet genoeg tijd om hun huiswerk af te ronden, daarnaast waren de middagen overvol. De ouders en/of verzorgers hadden bij de 1e ouderavond al gevraagd of er een mogelijkheid bestond ook de ochtenden open te gaan. Het leek ons een reëel verzoek en namen dit in overweging, het zou betekenen dat we een extra leraar moesten aanstellen en dat de coördinatrice fulltime moest gaan werken. Na overleg met Inmenszo Nederland en het zoeken van fondsen kregen wij in juni fantastisch bericht. Door een donatie van de Louisa Stichting konden we de opening in de ochtenden ook realiseren. In het 2e semester breidden wij ons team dan ook uit met Orlando Monsong, leraar primaria en secundaria. En wat ook waard is te vermelden, dat Aydee Ayala uit ons jongerenprogramma komt. Zij volgde jaren geleden de secretaresse opleiding en vervolgens een driejarige opleiding tot verpleegkundige. Zij werkt in de ochtenden in een kliniek en vanaf augustus is zij bij Yachay Wasi in de middagen secretaresse. 13

14 We schreven het 1e semester 120 leerlingen in. En het 2e semester 135. Zie onderstaande schema s voor de verdeling naar leerjaar en aantal meisjes en jongens. Aantal kinderen en jongeren ingeschreven in 1ste semester (mrt-juli) Niveau Primaria Niveau Secundaria Totaal Niveau Primaria (7-12 jr) 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar TOTAAL Niveau Secundaria (12-18jr) 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar TOTAAL aantal aantal meisjes/30 jongens 19 meisjes/18 jongens Aantal kinderen en jongeren ingeschreven in 2e semester (aug-dec) Niveau Primaria Niveau Secundaria Totaal Niveau Primaria (7-12 jr) 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar TOTAAL Niveau Secundaria (12-18jr) 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar TOTAAL aantal aantal meisjes/38 jongens 31 meisjes/21 jongens 14

15 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 Creatieve lessen Naast de huiswerkbegeleiding biedt het studiecentrum creatieve lessen aan. Het aanbod bestond uit radioproductie, muziek, theater, tekenen en schilderen. Deze cursussen zijn zeer geliefd en zitten snel vol. We kunnen per creatieve workshop en per semester 20 leerlingen plaatsen. Deze cursussen dienen om hun zelfvertrouwen te vergroten, hun angsten te overwinnen en hun creativiteit te stimuleren. Bij de semesterafsluitingen tonen de kinderen wat zij gemaakt en/of geleerd hebben aan hun ouders en alle andere genodigden. Er werd een theaterstuk opgevoerd, er was dans en zang, gedichten en andere voordrachten. De groep van de tekenles toonde de gemaakte werken. Bij de tekenlessen hadden we dit jaar problemen met de leraar in het 2e semester, die kwam in de eerste paar weken een paar keer niet opdagen. Wij zagen ons genoodzaakt hem te ontslaan. De Nederlandse lerares Frouke die op dat moment bij ons meewerkte heeft de tekenlessen op zich genomen. Met veel creativiteit en motivatie werkte zij het 2e semester met 12 kinderen. De radioproductieles kwam na het 1e semester te vervallen omdat onze leraar ontslag aanvroeg, hij vond een andere baan en kon dit niet combineren met de uren in ons centrum. Na een evaluatie binnen het team en overleg met de kinderen die deelnamen aan de lessen radioproductie besloten we het 2e semester muziekles aan te bieden. We begonnen heel eenvoudig, er werd alleen geoefend met de Peruaanse panfluit omdat de kinderen geen enkele ervaring hadden. Bij voldoende vraag zouden we voor het jaar 2013 een volledige muziekles ontwikkelen met een variatie aan instrumenten. 15

16 Activiteiten In april kregen we een prachtige televisie gedoneerd die wij goed konden gebruiken voor alle workshops maar ook voor de cineclub die wij één keer per maand organiseerden op een vrijdagmiddag. In augustus kregen we nog een prachtige donatie. Via een Belgisch- Peruaanse organisatie el libro mi mejor amigo kregen wij een bibliotheek gedoneerd inclusief kasten, tv en dvd speler. Wij waren hier enorm blij mee, gezien de hoeveelheid kinderen hadden we al enige tijd gemerkt dat we niet genoeg boeken meer hadden. Daarnaast hebben we in het 2e semester een gepensioneerde lerares Maria Luisa Gibaja gevraagd om twee keer per maand de leesclub te organiseren. De kinderen die ons centrum bezoeken hebben vaak geen enkele ervaring met lezen en daardoor is ook het schrijven voor hen moeilijk en maken zij veel fouten. Enkele kinderen waren zo enthousiast dat wij met een uitleensysteem zijn begonnen zodat ze thuis kunnen doorlezen. Er is ook een programma met diverse activiteiten om bij de kinderen vertrouwen en vriendschap te ontwikkelen. Zo waren er schaak- en yenga toernooien, vliegermiddag, talentenmiddagen waarbij een ieder iets mocht voordragen en viering van verjaardagen. En elke maand wordt er door een ander groepje samen met een leraar een prikbord gevuld met teksten, tekeningen en informatie over een bepaald thema. Workshops Gedurende beide semesters organiseerde de psychologe diverse workshops die bijdragen aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen en jongeren. Geregeld blijkt dat er thuis nergens over gepraat wordt of dat er allerlei taboes heersen. Kinderen hebben vaak ook alleen het voorbeeld van thuis waar geregeld huiselijk geweld, alcoholmisbruik en verbale mishandeling voorkomt. De thema s waren onder andere: zelfvertrouwen, jezelf waarderen, communicatie, seksualiteit. Daarnaast waren er voor de jongeren sessies over studie- en beroepskeuze. 16

17 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 aangemeld. Wij verwachten dat dit komt door tijdgebrek, vermoeidheid maar ook een stukje desinteresse. Wij zullen in 2013 kijken hoe we de ouders toch enthousiast kunnen maken om deel te nemen. De psychologe werkt ook samen met ouders/verzorgers en kind als er zich thuis problemen voordoen. Meestal zijn het de moeders die dit aangeven als zij de maandelijkse bijdragen komen betalen. In het 1e semester heeft de psychologe 41 kinderen en moeders persoonlijk begeleid. En in het 2e semester 38 kinderen en hun moeders. De meest voorgelegde problemen zijn gedragsproblemen, liegen, internetverslaving/ videogames, slechte schoolresultaten, problemen door thuissituaties als scheidingen, geweld en verwaarlozing. We organiseerden twee ouderavonden, waarbij 28 vrouwen en 8 mannen deelnamen. Zij werden geïnformeerd over de activiteiten en de vorderingen die hun kinderen maken. Ook werd er overlegd over de waarnemingen van de psychologe bij de diverse workshops en hoe belangrijk het is dat ouders actief betrokken zijn bij de opvoeding. Dit ontbreekt er nog wel eens aan omdat zij lange dagen van huis zijn om te werken, maar de psychologe benadrukte hoe belangrijk een goede opvoeding is en hoe belangrijk de aandacht is voor hun kinderen. Wij zouden graag zien dat de ouders nog actiever betrokken zijn bij Yachay Wasi dus stelden wij workshops in kleinere groepjes voor. Helaas is dit niet tot uitvoering gebracht omdat zich maar drie ouders hadden Bijdrage Nederlandse lerares en Spaanse psychopedagoge In 2011 hadden wij al gewerkt met Frouke van Hoogevest en zij gaf aan graag in het 2e semester van 2012 nog een keer mee te willen werken in het studiecentrum. Wij waren natuurlijk zeer blij met dit aanbod. Zij hielp bij het huiswerk maken van de kinderen in primaria. Ook ontwikkelde zij speciale rekenlessen en rekendiploma s, veel kinderen gingen met sprongen vooruit. Zij nam ook de tekenlessen op vrijdagmiddag voor haar rekening. Ana Escoruela, een lerares c.q. psychopedagoge uit Spanje, hebben we gevraagd om mee te werken van oktober t/m december om te kijken waar de grootste problemen liggen van de kinderen. Het is niet alleen het niet goed kunnen leren, maar de kinderen hebben vaak ook concentratie-stoornissen, laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Ana heeft deze kinderen geholpen bij het maken van hun huiswerk,ook omdat juist deze kinderen in de drukke middagen wat ondergesneeuwd raakten. 17

18 5. Evaluatie Inmenszo Peru Jongerenproject: De volgende evaluatie laat het verloop van het jongerenproject zien in 2012 ten opzichte van We hebben iets minder jongeren begeleid omdat er minder jongeren aangemeld waren maar hebben wel hetzelfde budget uitgegeven. Dit kent twee oorzaken: 1. Het dalen van de euro 2. Verhoging van de kosten van de opleidingen en aanverwante kosten in Cusco Leerlingentotaal Heeft de studie succesvol 4 (middelbare school) 6 afgerond 8 (vakgerichte opleiding) Uitvallers 2 (5%) 4 (8%) Heeft direct een volledige 5 (60%) 4 (67%) baan in lijn van succesvol afgeronde studie Vervolgen hun meerjarige opleiding Cultureel Studie Centrum Yachay Wasi: Wij zijn enorm blij met onze nieuwe locatie. Het pand is praktisch ingedeeld maar ook veel fijner voor de kinderen. Tenslotte was de vorige locatie erg donker en vochtig. Ook nu schreven wij meer kinderen in tussen 8 en 13 jaar dan kinderen boven de 13 jaar. Dit wordt verzoorzaakt door twee zaken. De bevolking van de wijk, waar veel jonge ouders met jonge kinderen wonen en de jongeren bezoeken vaker een preacademia om zich voor te bereiden op een vakgerichte opleiding of universiteit. Wij hebben de eigen bijdragen van de ouders/verzorgers dit jaar verhoogd met 2 soles per maand, het blijft een laagdrempelig bedrag omdat we juist de kinderen en jongeren uit achterstandsposities willen helpen, maar het is wel nodig zodat zij de hulp waarderen en dat zij een stukje verantwoordelijkheid behouden. 18

19 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 Dit jaar hebben we een heel stabiel team met leraren voor de huiswerkbegeleiding en bijscholing. Zij zijn gemotiveerd en redelijk punctueel, een moeilijk punt hier in Peru. Wij hebben elke maand teamvergadering waarbij alle werkzaamheden, problemen, vooruitgang en de situatie van de kinderen worden besproken. Twee keer per jaar is er een bijscholing voor de leraren. Om onze resultaten te meten vragen wij de rapporten van de kinderen als zij starten bij Yachay Wasi en vergelijken wij deze resultaten met de laatste rapporten. Samen met de observaties van de leraren van Yachay Wasi komen wij dan tot een eindresultaat waarbij wij de vooruitgang van de kinderen beoordelen op schoolresultaten, gedrag en cognitieve capaciteiten. Categorie 1: wiskunde Categorie 2: taal Categorie 3: cognitieve capaciteiten (geheugen, begrip, concentratie) Serie 1: Uitmuntend Serie 2: goed Serie 3: matig Serie 4: onvoldoende Samenwerking LAFF: Latin American Foundation for the Future is een Engelse organisatie die ook graag jongeren in Cusco en omgeving wil steunen bij hun studie en het vinden van een baan. Zij hoorden van het werk van Inmenszo en zochten samenwerking in plaats van zelf weer opnieuw te beginnen. Dit is voor ons een mooie opsteker omdat zij hun tevredenheid uitspraken over onze werkwijze. En samenwerking op locatie is zo belangrijk, krachten bundelen en draagvlak vergroten. We werkten regelmatig samen en gaven adviezen. Er zijn een aantal jongeren die wij nu begeleiden die zijn aangebracht door LAFF. 19

20 6. Pr en Publiciteit Inmenszo donateursevenement. In september 2011 bestonden wij vijf jaar met onze stichting maar wij hadden dit nog niet gevierd met onze trouwe achterban; onze vrienden en donateurs. Begin van het jaar bood Loungerestaurant Hipper ons weer de mogelijkheid om een middag onze donateurs te ontvangen en sponsorde voor een groot deel dit evenement. Wij informeerden onze donateurs over de activiteiten van de afgelopen vijf jaar, de successen die we hadden geboekt, de vooruitgang maar ook over de teleurstellingen die wij af en toe moesten incasseren. Er was veel werk verzet en mooie resultaten behaald in vijf jaar en de grootste dank ging deze middag uit naar onze donateurs die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Vrijmetselaars Loge Orde en Vlijt en Louisa Stichting. In 2011 ontvingen wij na een presentatie bij de Vrijmetselaars Loge Orde en Vlijt een prachtige donatie van de Louisa Stichting. Toen wij in mei met één van de leden van de Loge Orde en Vlijt spraken en aangaven dat wij dit jaar het studiecentrum zonder bijdragen van Stichting Inca Educa moesten runnen en ook de wens hadden hele dagen open te gaan in plaats van alleen de middagen, maar daar nog geen budget voor hadden, ging hij in overleg met de Louisa Stichting. Door de geweldige bemiddeling van de Loge Orde en Vlijt in Gorinchem en de tevredenheid over de werkwijze alsmede rapportage van Inmenszo, mochten wij ook dit jaar een geweldige donatie van hen ontvangen. Dames van de Lange Tafel. Een geweldig leuk initiatief van een Gorinchemse dame die elke maand een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en drankje organiseert voor ondernemende, inspirerende dames uit Gorinchem e.o. Voorwaarde om deel te nemen is wel dat er van elke persoon 10 euro naar het goede doel gaat. Elke maand kiezen zij een andere organisatie en deze maand was dit Inmenszo. Anika van der Kevie gaf een korte presentatie deze avond en mocht een mooie bijdrage in ontvangst nemen. 20

21 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 Join!forkids. Dit is een organisatie in Nederland die fondsen werft bij bedrijven, scholen en particulieren om bijdragen te leveren aan de door hen goedgekeurde en gecontroleerde kleinschalige projecten. Na een uitgebreide screening kan Inmenszo ook rekenen op steun aan vijf studenten die in Cusco een 3-jarige studie volgen. Millenniumdoelen in beeld. Stichting Emmaus Gouda. Deze stichting beheert onder andere de kringloopwinkel. Een organisatie die met het geld dat zij verdient in de winkel weer een sociaal project kan ondersteunen. Het team vrijwilligers in Gouda ondersteunt Inmenszo al sinds 2011 en ook dit jaar mochten we het hele jaar op hun steun rekenen. In december gaven we weer een presentatie over het werk wat wij met hun donatie mogelijk hadden kunnen maken. We werden weer met veel enthousiasme ontvangen en vonden het erg fijn hen weer persoonlijk te ontmoeten en te informeren. Op 12 mei organiseerde de Gemeente Gorinchem samen met een aantal stichtingen die vanuit Gorinchem actief zijn een leuke en interessante middag in het natuurcentrum in het Gijs van Andelpark. Er werd aandacht besteed aan de millenniumdoelen, opgesteld door de Verenigde Naties. Deze millenniumdoelen hebben onder andere betrekking op armoedebestrijding, leefomgeving en onderwijs. Er werden films getoond en er werd gedebatteerd. Inmenszo had ook een stand met informatie over de projecten in Peru, vertoonde een film en er was een interview met Anika van der Kevie. 21

22 Oliebollenactie Bakker Bas. Ondanks alle drukte rond de feestdagen maakte Bakker Bas het mogelijk om samen met Inmenszo een oliebollenactie op te zetten. Er werden oliebollen via bestelformulieren verkocht, maar ook stond het team vrijwilligers van Inmenszo twee dagen met een kraam voor de winkel van Bakker Bas in het Piazza Center. Er werden heel wat oliebollen verkocht maar ook bij deze actie was het weer erg leuk veel mensen weer even persoonlijk te ontmoeten. De actie leverde 1150 euro op. Boekenleggers. Inmenszo heeft prachtige boekenleggers die gedrukt en gesponsord zijn door DrukwerkExpert in Almere. Zij bevatten informatie over het werk van Inmenszo in Peru en laten zien dat de kinderen daar ook willen leren lezen. Bij aanschaf van Inmenszo producten of een donatie ontvangen mensen deze als klein presentje. Gorcumse Courant. Ook in 2012 hebben we weer regelmatig in de krant gestaan met verschillende acties, vermeldingen van mooie donaties en informatie over onze projecten. Social Media. Inmenszo is te volgen via haar eigen website: waar wij steeds de laatste nieuwtjes vermelden en de laatste nieuwsbrieven plaatsen. Maar ook via Facebook en Twitter kunt u de laatste ontwikkelingen volgen. 22

23 JAARVERSLAG INMENSZO Evaluatie Inmenszo Nederland De fondswerving is dit jaar goed en gestructureerd verlopen. Anika van der Kevie heeft in januari, mei en december in Nederland de fondswerving geleid en grotendeels uitgevoerd. Zij bezocht veel bedrijven, gaf presentaties en onderhield bestaande contacten. Bij diverse acties was zij zelf aanwezig om te vertellen over het werk en de vorderingen in Peru. De doelstelling om euro te genereren is gerealiseerd via fondsen, stichtingen, bedrijfsleven en particulieren. Helaas hebben wij maar drie nieuwe donateurs mogen noteren en kwam de rest van de steun voort uit de bekende achterban van donateurs. Het blijkt moeilijk om nieuwe donateurs te vinden en structureel aan ons te binden. We hebben een nieuwe vrijwilligster mogen noteren: Frouke van Hoogevest. Zeker omdat Frouke ruim een half jaar heeft meegewerkt op locatie in Peru weet zij veel van alle ins en outs van het project. Zij kan nu uit eigen ervaring putten. Zij is lerares in het basisonderwijs en neemt de promotie op scholen en diverse activiteiten die gerelateerd zijn aan de scholen op zich. Zij zal een gastles in elkaar zetten en denkt aan het organiseren van sponsorlopen en (school)braderieën. Ons team vaste vrijwilligers bestaat nu uit tien personen, die zich allemaal inzetten om het werk van Inmenszo in Peru te ondersteunen. Zij worden ingepland bij de jaarlijkse activiteiten van de stichting. 23

24 8. Vooruitblik 2013 Het jaar 2012 bleek er één van vele stakingen, het onderwijs in Cusco lag bijna twee en halve maand stil. En in vele andere sectoren werd ook voor maanden gestaakt. De president en zijn regering hielden zich niet aan hun afspraken, het volk uitte haar onvrede. Maar helaas waren weer de kinderen de dupe, want toen na een lange periode van staken de werkzaamheden werden hervat, moest er geprobeerd worden om tijd in te halen. De kinderen werden overladen met huiswerk en voor degenen die niet mee konden komen was er geen aandacht. Wij hebben dit met ons studiecentrum zo goed mogelijk geprobeerd op te vangen en ook in 2013 zullen wij onze deuren weer openen voor de kinderen die steun nodig hebben bij hun huiswerk, bij het verbeteren van hun schoolresultaten en/of bij andere problemen die zijn ondervinden bij het leren. Ook zullen wij de ouders en/of verzorgers weer zoveel mogelijk bij het werk betrekken, tenslotte moeten zij hun kinderen opvoeden en bijdragen aan de scholing van hun kinderen. We blijven de jongeren begeleiden bij hun studie, stage en het vinden van een werkplek. Dit programma zal in ieder geval tot 2015 blijven bestaan zodat we alle deelnemers hun studie kunnen laten voltooien maar in 2013 zullen we dit programma grondig evalueren. Er is zeer beperkte aanwas van studenten het laatste jaar, dit mogen wij als positief beschouwen. Er is minder hulp nodig, de economie gaat vooruit en de regering biedt steeds vaker programma s voor jongeren aan, zoals Jóvenes a la Obra, ProJoven en Beca18. Wij vinden dit een zeer positieve ontwikkeling. Waar wij ons in 2013 ook op richten is een nog bredere samenwerking met diverse stichtingen in Cusco waar we al mee samenwerken, maar nu om ons verder voor te bereiden op verzelfstandiging van de projecten en fondswerving in Peru. Het is een belangrijke taak voor ons dat onze Peruaanse collega s de projec- 24

25 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 ten zelfstandig en zonder (dagelijkse) inmenging van ons kunnen aansturen en dat zij ook financieel steeds onafhankelijker worden van Nederland. Inmenszo stelt zich als doel om in 2013 voor het studiecentrum Yachay Wasi tussen de 20 tot 30% aan inkomsten te genereren in Peru. Dit kunnen wij mogelijk realiseren door het aanbieden van diverse activiteiten tegen een (kleine) vergoedingen en verkoop van kleine producten. Ondanks het zwaar weer waarin veel stichtingen zich begeven behouden wij ons vertrouwen in de toekomst van Inmenszo. Maar zeker in het werk dat wij verrichten in Peru. Wij zien en ervaren dagelijks de verbeteringen en vorderingen die wij maken met de kinderen en jongeren die deze hulp zo hard nodig hebben. Wij zullen er alles aan doen om onze Peruaanse collega s te ondersteunen bij hun dagelijkse strijd tegen de ongelijkheid, discriminatie, achterstand en beperkte mogelijkheden waarin de kinderen en jongeren die wij helpen zich begeven. Wij zullen onze kennis blijven delen en overdragen zodat ons team in Peru goed voorbereid is op een autonome toekomst en een zelfstandige uitvoering van de projecten. Daarnaast mogen wij ook in 2013 weer rekenen op de steun van onze geweldige vrijwilligers in Nederland en donateurs die ondanks de onzekerheden, door een verminderd welvarend economisch klimaat, zich hard maken voor de verbetering van de situatie van kinderen en jongeren in een achterstandspositie in Peru. Dat wij in 2013 met elkaar de wereld een beetje mooier mogen blijven maken! Kinderen en jongeren hebben de toekomst en zij zijn het die de toekomst kunnen veranderen. 25

26 26

Nieuwsbrief 10, juni 2012

Nieuwsbrief 10, juni 2012 Juf,juf ik heb een negen voor wiskunde Het hele studiecentrum moet het weten Juf, ik heb nog nooit een voldoende gehaald, maar nu kan ik het toch! De hele middag loopt hij glimlachend door ons studiecentrum.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11, november 2012

Nieuwsbrief 11, november 2012 Een gesprekje tussen twee kinderen: Weet je wie hier de baas is? Ja directora Eliana. Nee hoor vraag maar aan Anika, die is hier de baas Nee joh, die helpt hier gewoon een beetje Mooi hoe kinderen alles

Nadere informatie

JAARVERSLAG INMENSZO 2013 Jaarverslag 2013

JAARVERSLAG INMENSZO 2013 Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG INMENSZO 2013 Jaarverslag 2013 Stichting Inmenszo - Postadres: Woelse Donk 14, 4207 XD GORINCHEM website: www.inmenszo.com - e-mail: info@inmenszo.com 1 2014 Stichting Inmenszo Woelse Donk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, juni 2014

Nieuwsbrief 14, juni 2014 Als een droom realiteit wordt En je dagelijks prachtige resultaten ziet Word je daar natuurlijk heel blij van Deze droom beetje bij beetje weer loslaten Zodat hij verder wordt geleefd en gerealiseerd Door

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Inmenszo

Beleidsplan Stichting Inmenszo Beleidsplan Stichting Inmenszo Contact: Woelse Donk 14 4207 XD Gorinchem Nederland Email: info@inmenszo.com Website: www.inmenszo.com NL +31 653 53 50 95 Peru +51 84 984 33 81 02 Bankrekening 12.71.85.526

Nadere informatie

JAARVERSLAG INMENSZO 2010 Jaarverslag 2010

JAARVERSLAG INMENSZO 2010 Jaarverslag 2010 JAARVERSLAG INMENSZO 2010 Jaarverslag 2010 Stichting Inmenszo - Postadres: Woelse Donk 14, 4207 XD GORINCHEM website: www.inmenszo.com - e-mail: info@inmenszo.com 1 2011 Stichting Inmenszo Woelse Donk

Nadere informatie

JAARVERSLAG INMENSZO 2014 Jaarverslag 2014

JAARVERSLAG INMENSZO 2014 Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG INMENSZO 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Inmenszo - Postadres: Woelse Donk 14, 4207 XD GORINCHEM website: www.inmenszo.com - e-mail: info@inmenszo.com 1 2015 Stichting Inmenszo Woelse Donk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9, november 2011

Nieuwsbrief 9, november 2011 Waar kom jij vandaan Waar ben jij geboren Dat maakt toch geen verschil We zijn toch allemaal hetzelfde Maar het maakt wel verschil Onze kansen zijn zo verschillend Anika Nieuwsbrief 9, november 2011 Lieve

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15, november 2014

Nieuwsbrief 15, november 2014 Soms lijkt iets heel ver weg Maar in je hart zo dichtbij Daardoor lijkt afstand niet te bestaan Een kinderlach, een vraag, overleg Ik ben een stukje van Peru of is Peru een stukje van mij Anika Nieuwsbrief

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een warm en nat Iquitos... de eerste tamtam van 2013. Wij zijn dit jaar met veel energie en positiviteit gestart. Ons kleine, maar zeer enthousiaste, team en een

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Inmenszo - Postadres: Woelse Donk 14, 4207 XD GORINCHEM website: www.inmenszo.com - e-mail: info@inmenszo.

Jaarverslag 2009. Stichting Inmenszo - Postadres: Woelse Donk 14, 4207 XD GORINCHEM website: www.inmenszo.com - e-mail: info@inmenszo. Jaarverslag 2009 Stichting Inmenszo - Postadres: Woelse Donk 14, 4207 XD GORINCHEM website: www.inmenszo.com - e-mail: info@inmenszo.com 1 2009 Stichting Inmenszo Woelse Donk 14 4207 XD GORINCHEM www.inmenszo.com

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

NIEUWSKRANT nummer 54 Medellín, juni Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín,

NIEUWSKRANT nummer 54 Medellín, juni Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín, NIEUWSKRANT nummer 54 Medellín, juni 2017 Beste vrienden van stichting Straatkinderen Medellín, Bibliotheek My Book Buddy Vrijwillig Gregory van der Linden heeft onlangs de stichting weer eens bezocht

Nadere informatie

Nieuwsbrief. hebben. Engels. Wij zijn. hebben. In velee. de verandering. overheids- en private. he crisis in. Juli 2013. Mozartstraat 46 40033 LD TIEL

Nieuwsbrief. hebben. Engels. Wij zijn. hebben. In velee. de verandering. overheids- en private. he crisis in. Juli 2013. Mozartstraat 46 40033 LD TIEL Nieuwsbrief JAARGANG 8 Juli 2013 Centrum ter ontwikkelg van kd en volwassene Peru Mozartstraat 46 40033 LD TIEL Tel: 03440 627923 E-mail: fo@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvKK nr.: 280976966 www.vilcabamba.nl.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sparrow

Jaarverslag 2014. Stichting Sparrow Jaarverslag 2014 Stichting Sparrow Beste Lezer, Voor u ligt het jaarverslag van stichting Sparrow 2014. Een jaarverslag waar we aan de ene kant ontzettend trots op zijn. We hebben mensen geholpen. En voor

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Stichting Esperanza Bolivia. Jaarverslag 2008

Stichting Esperanza Bolivia. Jaarverslag 2008 Stichting Esperanza Bolivia Jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wie zijn wij? 4 Doelstelling Stichting Esperanza Bolivia 4 Medewerkers Stichting Esperanza Bolivia 4 Bezoek 2008 Bolivia 5 Uypaca

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Project Opleidingen V Verkorte eindrapportage

Project Opleidingen V Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Project Opleidingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Doelstelling van de stichting 5

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Doelstelling van de stichting 5 1 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave: pagina: Woord vooraf 3 Alles begint met een gedachte 4 Beginnen met beschrijven van de plannen 4 Draagvlak creëren 4 Doelstelling van de stichting 5 Aanschrijving fondsen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2015

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Sport Develops You Foundation Eerlijkheid door Sport 1 Inhoudsopgave: Voorkant: 1 Inhoudsopgave: 2 Voorwoord: 3 Missie, Visie & Werkwijze: 4 Programma s 5 Resultaten 6 Evaluatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. kleine wonderen voor kansarme kinderen in Oekraïne

Jaarverslag 2014. kleine wonderen voor kansarme kinderen in Oekraïne Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Algemene informatie...5 Szürte...9 Peuterspeelzaal en huiswerkbegeleiding Dimicso...11 Bótrágy...11 Péterfalva...11 Hetyen...11 Overige projecten...13 Financiën...14

Nadere informatie

Damayan Comunity Center Manilla

Damayan Comunity Center Manilla Damayan Comunity Center Manilla sponsorproject Filippijnen IEDER KIND HEEFT RECHT OP EEN THUIS IEDER KIND HEEFT RECHT OP ONDERWIJS IEDER KIND HEEFT RECHT OP LIEFDE EN ZORG WWW.DAMAYAN-MANILA.NL WAAROM

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Mozartstraat LD TIEL Tel:

Nieuwsbrief. Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Mozartstraat LD TIEL Tel: Nieuwsbrief JAARGANG 7 Augustus 2010 Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696

Nadere informatie

Sizani jaarverslag 2012

Sizani jaarverslag 2012 Sizani jaarverslag 2012 Het jaar 2012 begon voor het Sizani skills programme, goed. Meer dan 55 jonge vrouwen hadden zich ingeschreven voor alle cursussen. Onvoorstelbaar dat binnen zo n korte tijdbestek

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

THE WORLDMUSICIAN YOU CREATE WE SUPPORT! FOUNDATION. Beleidsplan 2014

THE WORLDMUSICIAN YOU CREATE WE SUPPORT! FOUNDATION. Beleidsplan 2014 Beleidsplan 2014 THE WORLDMUSICIAN FOUNDATION YOU CREATE WE SUPPORT! Het doel van de Stichting The World Musician Foundation is om muzieklessen te kunnen geven aan kinderen in minder bevoorrechte landen.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

AL 12 SCHOOLJAREN LANG, MAAKT U HET VERSCHIL!

AL 12 SCHOOLJAREN LANG, MAAKT U HET VERSCHIL! AL 12 SCHOOLJAREN LANG, MAAKT U HET VERSCHIL! Zoveel kinderen op Bali redden het slechts tot de basisschool... en in veel gevallen maken ze het niet eens af. Onze oudere kinderen realiseren dit maar al

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Poco a Poco

Jaarverslag 2014 Stichting Poco a Poco Jaarverslag! Jaarverslag 2014 Stichting Poco a Poco Jaarlijks uitje met de kinderen van Poco a Poco Juni 2014 Inleiding In 2014 bestond onze stichting Poco a Poco 5 jaar. In de afgelopen jaren zijn tientallen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2016

JAARVERSLAG Stichting Sport Develops You Foundation. Eerlijkheid door Sport. Jaarverslag 2016 JAARVERSLAG 2016 Stichting Sport Develops You Foundation Eerlijkheid door Sport 1 Inhoudsopgave: Voorkant: 1 Inhoudsopgave: 2 Voorwoord: 3 Missie, Visie & Werkwijze: 4 Programma s 5 Resultaten 6 Evaluatie

Nadere informatie

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow 2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow... 2 Doelstelling... 2 Christelijke grondslag... 2 Organisatiestructuur... 2 Werkgebied... 2 Visie op armoede en armoedebestrijding...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

April 2011 www.kansoptoekomst.nl 1

April 2011 www.kansoptoekomst.nl 1 NIEUWSBRIEF, APRIL 2011, nummer 6 U leest de -al weer- zesde nieuwsbrief van Stichting Kans op Toekomst. Sinds de start van onze stichting in 2007 zijn onze activiteiten elk jaar verder uitgebreid, dankzij

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2014 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland

Stichtingsplan. Stichting San Lucas Nederland Stichtingsplan Stichting San Lucas Nederland Bestuur Stichting San Lucas Nederland Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Visie, Missie, Doel & Resultaten...4 3. Activiteiten...5 4. Organisatie...6

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Los niños de Dios

Jaarverslag 2013. Stichting Los niños de Dios Jaarverslag 2013 Stichting Los niños de Dios Index: 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Projecten a. Comedor b. Buitenactiviteiten c. Begeleiding verslaafden d. Auto/vervoer 4. Slot 1 1. Inleiding Beste lezer,

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Stichting Esperanza Jaarverslag 2014

Stichting Esperanza Jaarverslag 2014 Stichting Esperanza Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 1 Stichting Esperanza Wie zijn wij Doelen en uitgangspunten Medewerkers 2 Samenwerking met partnerorganisatie in Guatemala Asociación Bendición de

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand

Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand 2014-2015 Stichting Tamar Center Thailand KvK nummer 24346554 RSIN 812161555 http://www.tamarcenter.org/nl Voorwoord In de afgelopen jaren heeft de Stichting

Nadere informatie

2015 Beleidsplan 2015 Stichting Sparrow

2015 Beleidsplan 2015 Stichting Sparrow 2015 Beleidsplan 2015 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow...2 Doelstelling...2 Christelijke grondslag...2 Organisatiestructuur...2 Werkgebied...2 Visie op armoede en armoedebestrijding...3 Doelen

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief Chitimba Foundation Nieuwsbrief No: 9 September 2014 Van een bestuurslid: Hier onze negende nieuwsbrief alweer van de Chitimba Foundation. Het gaat goed met de Chitimba Foundation. Ook dit keer hebben

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting St. Radboud van Utrecht.

Jaarverslag Stichting St. Radboud van Utrecht. Bestuur: F.J.E. Mollema, Voorzitter D.J. Dolmans, Secretaris S.M. van Ditmarsch, Penningmeester G.J. van Woerden, Vice-Voorzitter Juni 2014 Jaarverslag Stichting St. Radboud van Utrecht. Betreft periode:

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken. Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013!

Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken. Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013! Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken Beste Vrijwilligers, Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013! We hopen dat het een mooi UNICEF jaar wordt voor ons

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Jaarverslag. stichting Waarder Helpt Roemenië. Jaarverslag stichting Waarder helpt Roemenië 2014

Jaarverslag. stichting Waarder Helpt Roemenië. Jaarverslag stichting Waarder helpt Roemenië 2014 Jaarverslag stichting Waarder Helpt Roemenië 2014 Voorwoord: Het jaarverslag 2014 is onze verantwoording voor de activiteiten van stichting Waarder helpt Roemenië in het achterliggende kalenderjaar. De

Nadere informatie

Project kansarme leerlingen

Project kansarme leerlingen Email: Info@studo.nl Website: www.studo.nl Studiecentrum: Archipelstraat 292 6524 LR Nijmegen Postadres: St. Annastraat169a 6524 ET Nijmegen Telefoon: 024-3010035 KvK: 09186576 IBAN: NL66RABO0144033682

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

"Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur"

Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur "Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur" ONS DOEL Kunst is goed en leuk om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds Brabant wil financiële drempels

Nadere informatie

IMPACT EN EFFECT VAN HET SAMBURU CHILD SUPPORT PROGRAMMA

IMPACT EN EFFECT VAN HET SAMBURU CHILD SUPPORT PROGRAMMA IMPACT EN EFFECT VAN HET SAMBURU CHILD SUPPORT PROGRAMMA ANNELIE VAN DEN BOOGAARD SEPTEMBER 2014 ACHTERGROND In Kenia is het niet voor ieder kind vanzelfsprekend om naar school te kunnen gaan. Het basisonderwijs

Nadere informatie

Kennismaking met een andere wereld

Kennismaking met een andere wereld Kennismaking met een andere wereld Sophie werkte bijna twee maanden met Quechua scholieren in Arampampa, in het noorden van Potosí, Bolivia. Haar eerste kennismaking met Latijns Amerika en inheemse leeftijdsgenoten

Nadere informatie

Stichting Esperanza Bolivia. Jaarverslag 2009

Stichting Esperanza Bolivia. Jaarverslag 2009 Stichting Esperanza Bolivia Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wie zijn wij? 4 Medewerkers Stichting Esperanza Bolivia Doelstelling Stichting Esperanza Bolivia Samenwerking met de van Malsen Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Plan Corazon Inquieto. Tijdens het oprichten van de stichting is besloten dat we het project Corazon Inquieto finacieel zouden ondersteunen.

Plan Corazon Inquieto. Tijdens het oprichten van de stichting is besloten dat we het project Corazon Inquieto finacieel zouden ondersteunen. Plan Corazon Inquieto Tijdens het oprichten van de stichting is besloten dat we het project Corazon Inquieto finacieel zouden ondersteunen. Het doel bij CI is om een groot deel van de kosten van het project

Nadere informatie

Beleidsplan STICHTING QBUSFONDS 2015-2020

Beleidsplan STICHTING QBUSFONDS 2015-2020 Beleidsplan STICHTING QBUSFONDS 2015-2020 Postadres: SAchAng Qbusfonds StaAonsweg 152 2182 BE Hillegom Email: info@qbusfonds.nl Website: www.qbusfonds.nl KvK 41165264 Hillegom, januari 2015 Doel SAchAng

Nadere informatie

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur J U N I 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, De zomer is in volle gang, het Oranje elftal heeft zichzelf de groepsfase door geschopt en ook Cucu gaat voortvarend door met haar activiteiten. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, december 2015

Nieuwsbrief 16, december 2015 Waar ligt Peru? Vraagt een kind aan mij Is dat ver weg? Ja, heel ver weg, zeg ik, 12.000 km bij ons vandaan, maar Peru zit in mijn hart, dus het is toch heel dichtbij! Anika Nieuwsbrief 16, december 2015

Nadere informatie

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Auteur: Barbara Griot Bonaire Maart 2017 Inleiding: Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien heeft in het gesprek op 8 maart 2017 duidelijk aangegeven

Nadere informatie

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar Succes verhaal - Stoppen met haren uittrekken Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar knokken tegen Trichotillomanie eindelijk bevrijd van gewoonte tot haren uittrekken!!!! Al ruim 20 jaar lang had ik last van

Nadere informatie

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2010 juni 2011 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling stichting Jyambere... 5 3 Visie van de stichting Jyambere... 5 4 Werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen.

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen www.kabangahospitalfoundation.org Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Ontstaan van de stichting blz. 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015 Nieuwsbrief november 2015 90% van wat vrouwen verdienen komt ten gunste van het gezin, dit in tegenstelling tot wat mannen verdienen waarvan 30-40% in het gezin geïnvesteerd wordt. (www.girleffect.org)

Nadere informatie

Inhoud. Even voorstellen Wat wij doen? Wat doet de school? Acties van L&A Hoe? Waarom? Villa Ticca steunen (privé en zakelijk)

Inhoud. Even voorstellen Wat wij doen? Wat doet de school? Acties van L&A Hoe? Waarom? Villa Ticca steunen (privé en zakelijk) Villa Ticca Inhoud Even voorstellen Wat wij doen? Wat doet de school? Acties van L&A Hoe? Waarom? Villa Ticca steunen (privé en zakelijk) Projectweek Sponsors Recente initiatieven Blijf op de hoogte Even

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Inleiding. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting ELF over het jaar 2013.

Inleiding. Voor u ligt het jaarverslag van Stichting ELF over het jaar 2013. Jaarverslag 2013 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Stichting ELF over het jaar 2013. De stichting Expertise- en Logeercentrum Friesland (ELF) voorziet als organisatie in zorg, begeleiding, ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

All they need is a little help, a little hope, and someone who believes in them.

All they need is a little help, a little hope, and someone who believes in them. Jaarverslag 2014 All they need is a little help, a little hope, and someone who believes in them. 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Algemeen 1.1 Doelstellingen stichting 1.2 Missie & Visie 2. Terugblik 2014

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 samenvatting

JAARVERSLAG 2014 samenvatting JAARVERSLAG 2014 samenvatting SOLidariedade zet zich in voor de toekomst van jongeren in Brazilië. Voorwoord door directeur Anouk Cleven KLEIN BLIJVEN Klein beginnen en klein blijven, dat was ons streven

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Oprichten van de stichting 5

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Oprichten van de stichting 5 Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave: pagina: Woord vooraf 3 Alles begint met een gedachte 4 Beginnen met beschrijven van de plannen 4 Draagvlak creëren 4 Oprichten van de stichting 5 Doelstelling van de stichting

Nadere informatie

Stichting Esperanza, jaarverslag 2015

Stichting Esperanza, jaarverslag 2015 Stichting Esperanza, jaarverslag 2015 1. Het jaar 2015 2. Inkomsten en uitgaven in 2015 3. Over Stichting Esperanza 4. Over partnerorganisatie Bendición de Dios 5. Vooruitblik 1. Het jaar 2015 Met de steun

Nadere informatie

Goed doel 2012: het onderwijsproject voor straat- en weeskinderen in Peru

Goed doel 2012: het onderwijsproject voor straat- en weeskinderen in Peru Goed doel 2012: het onderwijsproject voor straat- en weeskinderen in Peru Met de mail Goede doel 2012: het onderwijsproject voor straat- en weeskinderen in Peru begon het allemaal eind juni vlak voor mijn

Nadere informatie

belangrijke data... 6 oktober 2017 nr. 6

belangrijke data... 6 oktober 2017 nr. 6 belangrijke data..... 6 oktober 2017 nr. 6 Maa 9 oktober Ouderbijeenkomst voorschool. Thema regen/herfst Vrij 13 oktober Voorleeswedstrijd groep 7 en 8 Woe 16 oktober Koffie-ochtend Woe 18 oktober Open

Nadere informatie

Zo maakt MEE meedoen mogelijk

Zo maakt MEE meedoen mogelijk werk mediation uw mening ervaringsdeskundigheid Klik op de onderwerpen voor filmpjes en verhalen uit het dagelijks leven van mensen met een beperking. onafhankelijke cliëntondersteuning Zo maakt MEE meedoen

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

Er gebeurt hartstikke veel. En de ontmoetingen tijdens deze bijeenkomst vind ik heel waardevol! Lisette (bewoner / vrijwilliger)

Er gebeurt hartstikke veel. En de ontmoetingen tijdens deze bijeenkomst vind ik heel waardevol! Lisette (bewoner / vrijwilliger) Op 23 juni organiseerde Vooruit een bijeenkomst in Fort Luna, waarbij bewoners, vrijwilligers en professionals uit de wijk elkaar konden ontmoeten. Het doel van deze ochtend was het bedenken van activiteiten

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Ondernemend leren ipad Jij de baas met havo op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige basis voor je toekomst met havo op

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2: Stichting Esperanza Bolivia:

Nieuwsbrief 2: Stichting Esperanza Bolivia: Nieuwsbrief 2: Stichting Esperanza Bolivia: Nummer 2 Maart 2008 Inhoud: - Voorwoord. - Het doel. - Woord van Eefje en Elske vanuit Bolivia. - Financieel overzicht. - Mooie momenten in Uypaca. - Woord van

Nadere informatie