Jaarverslag 2012 JAARVERSLAG INMENSZO 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 JAARVERSLAG INMENSZO 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 Jaarverslag 2012 Stichting Inmenszo - Postadres: Woelse Donk 14, 4207 XD GORINCHEM website:

2 2013 Stichting Inmenszo Woelse Donk XD GORINCHEM NL Peru Bankrekening IBAN: NL57RABO , BIC: RABONL2U Kamer van Koophandel Gorinchem

3 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 INHOUD 1. Voorwoord Bestuur Doelstelling Projecten Evaluatie Inmenszo Peru Pr en publiciteit Evaluatie Inmenszo Nederland Vooruitblik

4 1. Voorwoord Voorzitter Het jaar 2012 dat het einde van de wereld zou kunnen betekenen volgens de Maya s; in een land als Peru met veel mythes, legendes en bijgeloof werd dit toch wel regelmatig besproken. Maar misschien was het veel meer een einde van een tijdperk en waren er veel veranderingen op komst. Voor onze stichting was 2012 een mooi, vooruitstrevend jaar, met veel voldoening en mooie resultaten, verbeterde structuur en stabiliteit. Het studiecentrum Yachay Wasi opende haar deuren op een nieuwe locatie en werd nu geheel door Inmenszo aangestuurd. Na een samenwerking van twee jaar met Inca Educa besloten zij om diverse redenen niet met dit project door te gaan, en nam Inmenszo de uitvoering van dit project geheel voor haar rekening. Het jongerenprogramma, dat loopt al weer zes jaar, werd weer begeleid door onze coördinatoren Julio Sotelo en Maria Saavedra. Zij hebben een ongekend aantal jaren ervaring met sociale programma s. Omdat we hier te maken hebben met pubers en jong volwassenen met een achtergrond vol familiaire problemen, verlating, verslaving, misbruik en geweld, vergt de begeleiding van hen veel energie maar bovenal een professionele en strikte aanpak. Met enorm veel inzet is er weer het hele jaar gewerkt door onze vrijwilligers in Nederland om ons werk te promoten en inkomsten te genereren. Dit jaar mochten we een nieuwe vrijwilligster welkom heten, Frouke van Hoogevest, lerares basisonderwijs. Wij zijn ongelofelijk dankbaar dat ondanks de economische situatie in Nederland, de bezuinigingen, banen die vervallen en verhoging van kosten, wij mochten rekenen op een geweldige steun om ons werk in Peru doorgang te kunnen geven. Met veel plezier informeren wij u over de ontwikkelingen, resultaten en stand van zaken! Anika van der Kevie, Voorzitter Stichting Inmenszo 4

5 JAARVERSLAG INMENSZO Het Bestuur Er heeft een bestuurswijziging plaats gevonden in Peru. De voorzitter Rudy Lunia Mendoza zag zich genoodzaakt haar taak neer te leggen gezien de ontwikkelingen in haar privéleven. In overleg met de accountant is er besloten dat Anika van der Kevie interim voorzitter werd tot er een geschikte kandidaat wordt gevonden voor deze functie. Verder zijn er geen wijzigingen en zet Stichting Inmenszo haar werk voort met hetzelfde team als het voorgaande jaar. Stichting Inmenszo Nederland: Het bestuur van Inmenszo Nederland bestaat in 2012 uit de volgende personen: Anika van der Kevie, oprichter en voorzitter Monique Masolijn, secretaris Yvonne Koehoorn, penningmeester Honoraire medewerkers: Alfred ten Hulsen, fondswerving Arda Eegdeman, verkoop activiteiten Frouke van Hoogevest, fondswervende activiteiten, voorlichting scholen Don Volders, pr en publiciteit Henri Kievits, accountant Daarnaast werken wij met een team van vrijwilligers die wij oproepen wanneer we specifieke acties organiseren. La Asociación Inmenszo Peru: Het bestuur van Inmenszo in Peru bestaat in 2011 uit de volgende personen: Anika van der Kevie, interim voorzitter Maria Dora Elguera, secretaris Yuliana Lazarte, penningmeester Edgar Carpio Maldonado, accountant 5

6 3. Doelstelling Inmenszo ondersteunt kinderen en jongeren, in Cusco en omgeving, die achtergesteld zijn op basis van sociaaleconomische situatie of etnische achtergronden, met als doel deze kinderen en jongeren in staat te stellen onder eerlijkere voorwaarden toegang te laten verkrijgen tot onderwijs en de arbeidsmarkt en op deze manier het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en achterstand waarin zij zich begeven. Wij willen dat deze groep kansen krijgt om uit hun benadeelde positie te komen om zo op eigen kracht in het dagelijks leven te kunnen functioneren. Naast het toegankelijk maken van onderwijs en het verbeteren van hun situatie in het onderwijs, gaat er veel aandacht naar de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Waar mogelijk worden ouders en verzorgers bij het begeleidingstraject betrokken en vindt er voorlichting plaats. Wij ondersteunen de doelgroep ongeacht hun sekse, geaardheid, afkomst, geloof of politieke overtuiging. 6

7 JAARVERSLAG INMENSZO Projecten Studiebeurzen via jongerenproject Wij zijn dit jaar gestart met de 38 studenten die hun opleidingen voortzetten en er stroomden 7 nieuwe leerlingen in. Zij kwamen via collega-stichtingen bij ons terecht en werden eerst gescreend. Er vindt een uitgebreide evaluatie plaats voordat er besloten wordt of de jongere in aanmerking komt voor ondersteuning bij zijn of haar studie. De groep jongeren die deelneemt aan ons studiebeursprogramma is emotioneel beschadigd door verlating, alcoholmisbruik, seksueel misbruik of ander (huiselijk) geweld. Een deel van hen komt uit weeshuizen en een ander deel van zeer arme families, die veel problemen ondervinden in hun dagelijks leven. De studenten worden begeleid en gecontroleerd gedurende hun studie door onze coördinatrice Maria Margarita Saavedra. Samen met elke student maakt zij een plan de vida (persoonlijk plan van aanpak) om hen zo beter op weg te helpen naar een onafhankelijke en zelfstandige toekomst. Onze coördinatrice helpt hen, indien nodig, bij enkele activiteiten, bezoekt de instituten en scholen waar de leerlingen studeren, doet huisbezoeken, beoordeelt de rapporten en gaat naar diploma-uitreikingen. Bij het niet nakomen van afspraken of deelname worden de jongeren hierop aangesproken. Bij driemaal afwezigheid zonder geldige reden, dienen zij het programma te verlaten. Wij moeten hier streng in zijn, om zo degenen te kunnen helpen die echt gemotiveerd zijn om deel te nemen aan ons programma. Dit jaar hebben we in ons jongerenprogramma totaal 45 leerlingen begeleid bij hun studie, stage en zoektocht naar een baan. Zij voldeden aan onze toelatingseisen. Om te voorkomen dat er jongeren toetreden die geen recht hebben op een studiebeurs, hanteren we strenge regels. Wanneer er familie is die hen kan ondersteunen geven we daar de voorkeur aan zodat de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk blijft daar waar die thuishoort. Wij konden dit jaar ook niet meer studenten begeleiden maar er was ook geen toegenomen vraag. Onze begroting leed onder de stijging van de kosten en de daling van de waarde van de euro. 7

8 In onderstaande tabel hebben wij het totaal ondersteunde leerlingen in kaart gebracht per groep. Er zijn zes leerlingen afgestudeerd, er zijn twee studenten die tijdelijk hun studie onderbraken en twee studenten die hun studie niet afmaakten. De groepen zijn verdeeld naar de wijk of het gebied waar de leerling woont. Alleen de groep JUNICONAMI (jóvenes unidos por confianza e amistad) komt uit verschillende delen van Cusco, zij wonen alleen of bij familie nadat zij het weeshuis hebben verlaten. Het percentage dat is afgevallen komt uit op 5 %. Er zijn twee leerlingen afgevallen omdat zij slechte schoolresultaten hadden door het niet aanwezig zijn bij hun lessen of niet hun best deden, zij hebben geen diploma behaald en zijn vroegtijdig gestopt. Groepen Studenten die een maandelijkse financiële bijdrage ontvangen Studenten die bijdragen ontvangen zoals materialen, uniformen, studieboeken, etc. Totaal per groep Villa María JUNICONAMI(Wayquis) Patacancha Racchi San Isidro Externen Werkende studenten Totaal Met trots melden wij natuurlijk de acht afgestudeerde leerlingen: Alan Mamani Conde heeft zijn studie tandheelkunde naar volle tevredenheid afgerond en is werkzaam in een kliniek voor tandheelkunde in Arequipa Hirbin Ayma Mayta behaalde zijn diploma bij de koksopleiding en werkt nu in een restaurant in Cusco Carlos Baltasar heeft zijn opleiding voor apothekers-assistent voltooid. Hij moet nu alleen zijn stage nog voltooien om zijn certificaat te bemachtigen Luz Marina Gallegos heeft de opleiding verpleegkundige afgerond, zij begint aan haar stage om ook haar certificaat te mogen ontvangen Hilda Ayala heeft na drie jaar haar diploma hotel management in haar zak. Zij werkt op dit moment in een hotel in Puerto Maldonado Darwin Ayma Canahuiri voltooide de opleiding hotel management en werkt in Hotel Vilandre in Cusco Javier Palacios Osorio volgde de opleiding voor het bedienen van zware machines en rondde deze af. Hij is werk aan het zoeken dat past bij zijn opleiding maar tot die tijd werkt hij s nachts als portier bij een hotel Rubén Sotelo Cruz, heeft de opleiding voor automonteur afgerond en voldoet nu zijn stage, waarna hij hoopt bij zijn stageplek te mogen blijven werken De leerlingen Guido Quispe, Analia Curi Sota, Rodrigo Farfán, Ruth Mery Huamán hebben hun secundaria (middelbare school) afgerond en zullen hun vervolgopleiding zelf of met behulp van familie betalen. Wij zijn blij met deze resultaten en ook dat er nu leerlingen zijn die zelf voor hun vervolg opleiding kunnen gaan zorgen. Er zijn 27 leerlingen die hun middelbare school en/of meerjarige studie zullen voortzetten in

9 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 Jongerenbijeenkomsten en workshops De studenten die een studiebeurs ontvangen zijn verplicht deel te nemen aan het jongerenprogramma, wat inhoudt dat zij wekelijks of maandelijks bij de bijeenkomsten (onder begeleiding van een psycholoog) aanwezig zijn en deelnemen aan de jongerenuitwisselingen die één à twee keer per jaar plaats vinden. Deze bijeenkomsten zijn van groot belang voor hun algemene ontwikkeling, omdat er thema s worden besproken als: solliciteren, budgettering, familieplanning, seksualiteit, persoonlijke groei, conflicten oplossen, etc. Het zijn in de meeste gevallen beschadigde kinderen onder andere door (seksueel) misbruik, huiselijk geweld en uitbuiting door familieleden en/of werkgevers. De meeste jongeren in ons project groeien op zonder ouders en hebben dus geen voorbeeld waar zij van leren hoe verschillende aspecten van het leven te benaderen. In de bijeenkomsten wordt hier veel aandacht aan besteed. Zij leren hoe ze in het leven kunnen staan en wij proberen hen zelfvertrouwen mee te geven voor een onafhankelijke en zelfstandige toekomst. Met jongeren die ernstige psychische problemen hebben wordt een persoonlijke afspraak gemaakt door de psycholoog. De psycholoog behandelt hun probleem in persoonlijke sessies en zoekt samen met hen een oplossing om beter te leren omgaan met hun problemen, zorgen of angsten. Hieronder een overzicht van de maandelijkse activiteiten van de jongerengroep Juniconami. Datum Workshops Aantal deelnemers Maken van programma t.b.v. activiteiten jongeren Workshop spreken in openbaar 18 jongeren Workshop taarten maken 21 jongeren Workshop sociale etiquette en goede omgangsvormen 17 jongeren Wandeling Sacsayhuaman. 18 jongeren Workshop zelfreflectie en evaluatie van de groep 17 jongeren Workshop recycling produkten 22 jongeren 15 en Excursie Cconoc 17 jongeren + 3 begeleiders Workshop beslissingen nemen 17 jongeren Evaluatie en in kaart brengen problemen activiteiten jongeren 9

10 In december hebben we geen specifieke workshop georganiseerd omdat wij het jaar altijd afsluiten met een clausura waarbij alle groepen hun werk van het afgelopen jaar presenteren via presentaties, dans, zang en voordrachten. Dit doen wij in samenwerking met Stichting HoPe. Verbeteringen die we dit jaar hebben waargenomen: - De jongeren hebben meer verantwoordelijkheid t.a.v. de organisatie van hun activiteiten. - Zij hebben een bankrekening geopend waar zij het geld dat zij genereren bij bepaalde activiteiten opzetten. De penningmeester gaf terecht aan dat het niet fijn is geld in huis te hebben met de kans op diefstal. De bankrekening staat op naam van de penningmeester en secretaresse. - De jongeren uiten zich steeds beter. Onder de studenten onderling wordt er ook gereclameerd als er studenten zijn die hun afspraken niet nakomen. Moeilijkheden in het programma: - Er blijven leerlingen die hun afspraken niet nakomen en zelfs een arrogante houding erop nahouden. - Punctualiteit blijft een moeilijk item. Er wordt steeds weer opgewezen en de leerlingen komen met de meest uiteenlopende excuses. - Er is een vals biljet van 100 soles in de kas aangetroffen. Dit zou gebeurd zijn na overdracht van de kas. Geen van beiden betrokken personen weet hoe dit komt. In de groep is besproken hoe dit op te lossen. Er is gekozen om het zo te laten en is er op gewezen dat wanneer iemand geld aanneemt dit altijd goed te controleren. Wij zetten de programmering op dezelfde voet voort in Excursie De jongeren hebben via een democratische stemming de bestemming van de excursie 2012 gekozen:dit jaar ging de reis naar de warmwaterbaden in Cconoc, regio Apurimac. Op zo n 5 uur van Cusco, bij de rivier Apurimac, liggen de natuurlijke warmwaterbronnen van Cconoc. 10

11 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 De jongeren namen de organisatie op zich en maakten taken voor diverse groepjes. Zo was er een groepje verantwoordelijk voor het huren van de bus, een ander groepje voor inkopen van eten en drinken en een groepje voor het lenen van tenten. Ook financieel namen zij hun verantwoordelijkheid, zij hadden namelijk een verloting georganiseerd en daardoor hadden zij 502,00 soles in kas. Hiervan betaalden zij de maaltijden en de entreegelden. De stichting nam de kosten van de huur van de bus op zich. Het was een mooi weekend, even weg uit de kou van Cusco, tijd om te ontspannen maar ook om op een informele manier persoonlijke ervaringen te delen. Het blijft bijzonder hoe deze jongeren zich ontwikkelen. Wij kijken terug op een mooi weekend. Kerstdiner Omdat wij toch enige bezuinigingen moesten doorvoeren hebben wij na overleg met de jongeren besloten het kerstdiner te laten vervallen maar wel een samenzijn met wat lekkernijen te organiseren. Een week voor deze bijeenkomst hadden zij een activiteit gepland waarbij een groot deel van de jongeren niet op kwam dagen, de rest heeft toen zelf besloten de Kerstactiviteit helemaal te laten vervallen. Wij vonden dit erg jammer maar begrijpen het besluit van de jongeren die meenden dat de groep het niet verdienden omdat zij hun afspraken niet na waren gekomen. 11

12 Cultureel Studie Centrum Yachay Wasi Dit jaar, na een tweejarige samenwerking met Inca Educa, opende het studiecentrum Yachay Wasi haar deuren op een nieuwe locatie. Eind 2011 gaf Inca Educa aan de samenwerking en ondersteuning aan dit project te willen beëindigen om strategische en economische redenen en zette Inmenszo dit project voort. Dit studiecentrum Yachay Wasi bevindt zich in de achterstandswijk San Sebastian in Cusco. Het centrum richt zich op schoolgaande kinderen en jongeren waarvan de ouders en/of verzorgers geen mogelijkheden hebben om hen te helpen bij hun huiswerk. Ook ontbreken vaak de middelen en benodigde kennis (analfabetisme komt nog veel voor). Het centrum voorziet in huiswerkbegeleiding en workshops onder leiding van een psycholoog ter bevordering van de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling. Yachay Wasi biedt tevens creatieve lessen aan, zoals theater, muziek, tekenen en schilderen. Via deze weg kan een kind zich leren te uiten en angst om te spreken overwinnen. Het centrum geeft ook voorlichting over studie- en beroepskeuzes aan jongeren die de middelbare school gaan verlaten. Op 1 maart openen wij feestelijk de deuren van ons studiecentrum Yachay Wasi. De wijkpresident is ook aanwezig en is blij met de aanwinst van dit studiecentrum in zijn wijk. Hij zegt toe ons te helpen waar nodig. We gaan door met dezelfde coördinatrice als in 2011, Eliana Ponce. Naast het feit dat zij de leiding heeft over het team leraren en de uitvoering van de activiteiten van ons centrum, is zij een zeer goede psychologe. Zij zet zich met ontzettend veel passie in voor haar werk en wij zijn dan ook enorm tevreden met haar als coördinatrice. 12

13 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 Er gaat maar één lerares mee over naar het nieuwe schooljaar en de nieuwe locatie, Ana Corimayta. Zij geeft les aan de kinderen in de groep primaria. Wij starten in secundaria ook met de leraar David Quispe, die ook voor ons werkte in 2011 maar in de 1e week van het nieuwe schooljaar geeft hij aan te moeten stoppen omdat hij in zijn geboortedorp directeur kan worden van de lokale school. Wij vonden het erg jammer dat wij afscheid moesten nemen van hem, maar konden zijn keuze wel begrijpen. Wij stelden Percy Vivanco aan voor de bijscholing en activiteiten voor de groep secundaria. Een zeer professionele leraar die ons het hele jaar heeft bijgestaan bij onze activiteiten. Het team bestond verder uit: - Richard Peñalva, theaterlessen - René Contreras, radioproductie - Rosa Samalloa, tekenlessen 1e semester - René Durand, tekenlessen 2e semester (na 3 weken ontslagen) - Juan Carlos Enomoto, muzieklessen - Aydee Ayala, secretaresse Het eerste semester was het centrum alleen in de middagen open. Dit betekende dat de kinderen die s middags naar school gaan in de ochtenden niet bij ons centrum terecht konden voor bijscholing, huiswerk en workshops. Een aantal van hen namen in de middag deel maar kwamen dan laat binnen en hadden niet genoeg tijd om hun huiswerk af te ronden, daarnaast waren de middagen overvol. De ouders en/of verzorgers hadden bij de 1e ouderavond al gevraagd of er een mogelijkheid bestond ook de ochtenden open te gaan. Het leek ons een reëel verzoek en namen dit in overweging, het zou betekenen dat we een extra leraar moesten aanstellen en dat de coördinatrice fulltime moest gaan werken. Na overleg met Inmenszo Nederland en het zoeken van fondsen kregen wij in juni fantastisch bericht. Door een donatie van de Louisa Stichting konden we de opening in de ochtenden ook realiseren. In het 2e semester breidden wij ons team dan ook uit met Orlando Monsong, leraar primaria en secundaria. En wat ook waard is te vermelden, dat Aydee Ayala uit ons jongerenprogramma komt. Zij volgde jaren geleden de secretaresse opleiding en vervolgens een driejarige opleiding tot verpleegkundige. Zij werkt in de ochtenden in een kliniek en vanaf augustus is zij bij Yachay Wasi in de middagen secretaresse. 13

14 We schreven het 1e semester 120 leerlingen in. En het 2e semester 135. Zie onderstaande schema s voor de verdeling naar leerjaar en aantal meisjes en jongens. Aantal kinderen en jongeren ingeschreven in 1ste semester (mrt-juli) Niveau Primaria Niveau Secundaria Totaal Niveau Primaria (7-12 jr) 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar TOTAAL Niveau Secundaria (12-18jr) 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar TOTAAL aantal aantal meisjes/30 jongens 19 meisjes/18 jongens Aantal kinderen en jongeren ingeschreven in 2e semester (aug-dec) Niveau Primaria Niveau Secundaria Totaal Niveau Primaria (7-12 jr) 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar TOTAAL Niveau Secundaria (12-18jr) 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar TOTAAL aantal aantal meisjes/38 jongens 31 meisjes/21 jongens 14

15 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 Creatieve lessen Naast de huiswerkbegeleiding biedt het studiecentrum creatieve lessen aan. Het aanbod bestond uit radioproductie, muziek, theater, tekenen en schilderen. Deze cursussen zijn zeer geliefd en zitten snel vol. We kunnen per creatieve workshop en per semester 20 leerlingen plaatsen. Deze cursussen dienen om hun zelfvertrouwen te vergroten, hun angsten te overwinnen en hun creativiteit te stimuleren. Bij de semesterafsluitingen tonen de kinderen wat zij gemaakt en/of geleerd hebben aan hun ouders en alle andere genodigden. Er werd een theaterstuk opgevoerd, er was dans en zang, gedichten en andere voordrachten. De groep van de tekenles toonde de gemaakte werken. Bij de tekenlessen hadden we dit jaar problemen met de leraar in het 2e semester, die kwam in de eerste paar weken een paar keer niet opdagen. Wij zagen ons genoodzaakt hem te ontslaan. De Nederlandse lerares Frouke die op dat moment bij ons meewerkte heeft de tekenlessen op zich genomen. Met veel creativiteit en motivatie werkte zij het 2e semester met 12 kinderen. De radioproductieles kwam na het 1e semester te vervallen omdat onze leraar ontslag aanvroeg, hij vond een andere baan en kon dit niet combineren met de uren in ons centrum. Na een evaluatie binnen het team en overleg met de kinderen die deelnamen aan de lessen radioproductie besloten we het 2e semester muziekles aan te bieden. We begonnen heel eenvoudig, er werd alleen geoefend met de Peruaanse panfluit omdat de kinderen geen enkele ervaring hadden. Bij voldoende vraag zouden we voor het jaar 2013 een volledige muziekles ontwikkelen met een variatie aan instrumenten. 15

16 Activiteiten In april kregen we een prachtige televisie gedoneerd die wij goed konden gebruiken voor alle workshops maar ook voor de cineclub die wij één keer per maand organiseerden op een vrijdagmiddag. In augustus kregen we nog een prachtige donatie. Via een Belgisch- Peruaanse organisatie el libro mi mejor amigo kregen wij een bibliotheek gedoneerd inclusief kasten, tv en dvd speler. Wij waren hier enorm blij mee, gezien de hoeveelheid kinderen hadden we al enige tijd gemerkt dat we niet genoeg boeken meer hadden. Daarnaast hebben we in het 2e semester een gepensioneerde lerares Maria Luisa Gibaja gevraagd om twee keer per maand de leesclub te organiseren. De kinderen die ons centrum bezoeken hebben vaak geen enkele ervaring met lezen en daardoor is ook het schrijven voor hen moeilijk en maken zij veel fouten. Enkele kinderen waren zo enthousiast dat wij met een uitleensysteem zijn begonnen zodat ze thuis kunnen doorlezen. Er is ook een programma met diverse activiteiten om bij de kinderen vertrouwen en vriendschap te ontwikkelen. Zo waren er schaak- en yenga toernooien, vliegermiddag, talentenmiddagen waarbij een ieder iets mocht voordragen en viering van verjaardagen. En elke maand wordt er door een ander groepje samen met een leraar een prikbord gevuld met teksten, tekeningen en informatie over een bepaald thema. Workshops Gedurende beide semesters organiseerde de psychologe diverse workshops die bijdragen aan de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen en jongeren. Geregeld blijkt dat er thuis nergens over gepraat wordt of dat er allerlei taboes heersen. Kinderen hebben vaak ook alleen het voorbeeld van thuis waar geregeld huiselijk geweld, alcoholmisbruik en verbale mishandeling voorkomt. De thema s waren onder andere: zelfvertrouwen, jezelf waarderen, communicatie, seksualiteit. Daarnaast waren er voor de jongeren sessies over studie- en beroepskeuze. 16

17 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 aangemeld. Wij verwachten dat dit komt door tijdgebrek, vermoeidheid maar ook een stukje desinteresse. Wij zullen in 2013 kijken hoe we de ouders toch enthousiast kunnen maken om deel te nemen. De psychologe werkt ook samen met ouders/verzorgers en kind als er zich thuis problemen voordoen. Meestal zijn het de moeders die dit aangeven als zij de maandelijkse bijdragen komen betalen. In het 1e semester heeft de psychologe 41 kinderen en moeders persoonlijk begeleid. En in het 2e semester 38 kinderen en hun moeders. De meest voorgelegde problemen zijn gedragsproblemen, liegen, internetverslaving/ videogames, slechte schoolresultaten, problemen door thuissituaties als scheidingen, geweld en verwaarlozing. We organiseerden twee ouderavonden, waarbij 28 vrouwen en 8 mannen deelnamen. Zij werden geïnformeerd over de activiteiten en de vorderingen die hun kinderen maken. Ook werd er overlegd over de waarnemingen van de psychologe bij de diverse workshops en hoe belangrijk het is dat ouders actief betrokken zijn bij de opvoeding. Dit ontbreekt er nog wel eens aan omdat zij lange dagen van huis zijn om te werken, maar de psychologe benadrukte hoe belangrijk een goede opvoeding is en hoe belangrijk de aandacht is voor hun kinderen. Wij zouden graag zien dat de ouders nog actiever betrokken zijn bij Yachay Wasi dus stelden wij workshops in kleinere groepjes voor. Helaas is dit niet tot uitvoering gebracht omdat zich maar drie ouders hadden Bijdrage Nederlandse lerares en Spaanse psychopedagoge In 2011 hadden wij al gewerkt met Frouke van Hoogevest en zij gaf aan graag in het 2e semester van 2012 nog een keer mee te willen werken in het studiecentrum. Wij waren natuurlijk zeer blij met dit aanbod. Zij hielp bij het huiswerk maken van de kinderen in primaria. Ook ontwikkelde zij speciale rekenlessen en rekendiploma s, veel kinderen gingen met sprongen vooruit. Zij nam ook de tekenlessen op vrijdagmiddag voor haar rekening. Ana Escoruela, een lerares c.q. psychopedagoge uit Spanje, hebben we gevraagd om mee te werken van oktober t/m december om te kijken waar de grootste problemen liggen van de kinderen. Het is niet alleen het niet goed kunnen leren, maar de kinderen hebben vaak ook concentratie-stoornissen, laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Ana heeft deze kinderen geholpen bij het maken van hun huiswerk,ook omdat juist deze kinderen in de drukke middagen wat ondergesneeuwd raakten. 17

18 5. Evaluatie Inmenszo Peru Jongerenproject: De volgende evaluatie laat het verloop van het jongerenproject zien in 2012 ten opzichte van We hebben iets minder jongeren begeleid omdat er minder jongeren aangemeld waren maar hebben wel hetzelfde budget uitgegeven. Dit kent twee oorzaken: 1. Het dalen van de euro 2. Verhoging van de kosten van de opleidingen en aanverwante kosten in Cusco Leerlingentotaal Heeft de studie succesvol 4 (middelbare school) 6 afgerond 8 (vakgerichte opleiding) Uitvallers 2 (5%) 4 (8%) Heeft direct een volledige 5 (60%) 4 (67%) baan in lijn van succesvol afgeronde studie Vervolgen hun meerjarige opleiding Cultureel Studie Centrum Yachay Wasi: Wij zijn enorm blij met onze nieuwe locatie. Het pand is praktisch ingedeeld maar ook veel fijner voor de kinderen. Tenslotte was de vorige locatie erg donker en vochtig. Ook nu schreven wij meer kinderen in tussen 8 en 13 jaar dan kinderen boven de 13 jaar. Dit wordt verzoorzaakt door twee zaken. De bevolking van de wijk, waar veel jonge ouders met jonge kinderen wonen en de jongeren bezoeken vaker een preacademia om zich voor te bereiden op een vakgerichte opleiding of universiteit. Wij hebben de eigen bijdragen van de ouders/verzorgers dit jaar verhoogd met 2 soles per maand, het blijft een laagdrempelig bedrag omdat we juist de kinderen en jongeren uit achterstandsposities willen helpen, maar het is wel nodig zodat zij de hulp waarderen en dat zij een stukje verantwoordelijkheid behouden. 18

19 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 Dit jaar hebben we een heel stabiel team met leraren voor de huiswerkbegeleiding en bijscholing. Zij zijn gemotiveerd en redelijk punctueel, een moeilijk punt hier in Peru. Wij hebben elke maand teamvergadering waarbij alle werkzaamheden, problemen, vooruitgang en de situatie van de kinderen worden besproken. Twee keer per jaar is er een bijscholing voor de leraren. Om onze resultaten te meten vragen wij de rapporten van de kinderen als zij starten bij Yachay Wasi en vergelijken wij deze resultaten met de laatste rapporten. Samen met de observaties van de leraren van Yachay Wasi komen wij dan tot een eindresultaat waarbij wij de vooruitgang van de kinderen beoordelen op schoolresultaten, gedrag en cognitieve capaciteiten. Categorie 1: wiskunde Categorie 2: taal Categorie 3: cognitieve capaciteiten (geheugen, begrip, concentratie) Serie 1: Uitmuntend Serie 2: goed Serie 3: matig Serie 4: onvoldoende Samenwerking LAFF: Latin American Foundation for the Future is een Engelse organisatie die ook graag jongeren in Cusco en omgeving wil steunen bij hun studie en het vinden van een baan. Zij hoorden van het werk van Inmenszo en zochten samenwerking in plaats van zelf weer opnieuw te beginnen. Dit is voor ons een mooie opsteker omdat zij hun tevredenheid uitspraken over onze werkwijze. En samenwerking op locatie is zo belangrijk, krachten bundelen en draagvlak vergroten. We werkten regelmatig samen en gaven adviezen. Er zijn een aantal jongeren die wij nu begeleiden die zijn aangebracht door LAFF. 19

20 6. Pr en Publiciteit Inmenszo donateursevenement. In september 2011 bestonden wij vijf jaar met onze stichting maar wij hadden dit nog niet gevierd met onze trouwe achterban; onze vrienden en donateurs. Begin van het jaar bood Loungerestaurant Hipper ons weer de mogelijkheid om een middag onze donateurs te ontvangen en sponsorde voor een groot deel dit evenement. Wij informeerden onze donateurs over de activiteiten van de afgelopen vijf jaar, de successen die we hadden geboekt, de vooruitgang maar ook over de teleurstellingen die wij af en toe moesten incasseren. Er was veel werk verzet en mooie resultaten behaald in vijf jaar en de grootste dank ging deze middag uit naar onze donateurs die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Vrijmetselaars Loge Orde en Vlijt en Louisa Stichting. In 2011 ontvingen wij na een presentatie bij de Vrijmetselaars Loge Orde en Vlijt een prachtige donatie van de Louisa Stichting. Toen wij in mei met één van de leden van de Loge Orde en Vlijt spraken en aangaven dat wij dit jaar het studiecentrum zonder bijdragen van Stichting Inca Educa moesten runnen en ook de wens hadden hele dagen open te gaan in plaats van alleen de middagen, maar daar nog geen budget voor hadden, ging hij in overleg met de Louisa Stichting. Door de geweldige bemiddeling van de Loge Orde en Vlijt in Gorinchem en de tevredenheid over de werkwijze alsmede rapportage van Inmenszo, mochten wij ook dit jaar een geweldige donatie van hen ontvangen. Dames van de Lange Tafel. Een geweldig leuk initiatief van een Gorinchemse dame die elke maand een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en drankje organiseert voor ondernemende, inspirerende dames uit Gorinchem e.o. Voorwaarde om deel te nemen is wel dat er van elke persoon 10 euro naar het goede doel gaat. Elke maand kiezen zij een andere organisatie en deze maand was dit Inmenszo. Anika van der Kevie gaf een korte presentatie deze avond en mocht een mooie bijdrage in ontvangst nemen. 20

21 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 Join!forkids. Dit is een organisatie in Nederland die fondsen werft bij bedrijven, scholen en particulieren om bijdragen te leveren aan de door hen goedgekeurde en gecontroleerde kleinschalige projecten. Na een uitgebreide screening kan Inmenszo ook rekenen op steun aan vijf studenten die in Cusco een 3-jarige studie volgen. Millenniumdoelen in beeld. Stichting Emmaus Gouda. Deze stichting beheert onder andere de kringloopwinkel. Een organisatie die met het geld dat zij verdient in de winkel weer een sociaal project kan ondersteunen. Het team vrijwilligers in Gouda ondersteunt Inmenszo al sinds 2011 en ook dit jaar mochten we het hele jaar op hun steun rekenen. In december gaven we weer een presentatie over het werk wat wij met hun donatie mogelijk hadden kunnen maken. We werden weer met veel enthousiasme ontvangen en vonden het erg fijn hen weer persoonlijk te ontmoeten en te informeren. Op 12 mei organiseerde de Gemeente Gorinchem samen met een aantal stichtingen die vanuit Gorinchem actief zijn een leuke en interessante middag in het natuurcentrum in het Gijs van Andelpark. Er werd aandacht besteed aan de millenniumdoelen, opgesteld door de Verenigde Naties. Deze millenniumdoelen hebben onder andere betrekking op armoedebestrijding, leefomgeving en onderwijs. Er werden films getoond en er werd gedebatteerd. Inmenszo had ook een stand met informatie over de projecten in Peru, vertoonde een film en er was een interview met Anika van der Kevie. 21

22 Oliebollenactie Bakker Bas. Ondanks alle drukte rond de feestdagen maakte Bakker Bas het mogelijk om samen met Inmenszo een oliebollenactie op te zetten. Er werden oliebollen via bestelformulieren verkocht, maar ook stond het team vrijwilligers van Inmenszo twee dagen met een kraam voor de winkel van Bakker Bas in het Piazza Center. Er werden heel wat oliebollen verkocht maar ook bij deze actie was het weer erg leuk veel mensen weer even persoonlijk te ontmoeten. De actie leverde 1150 euro op. Boekenleggers. Inmenszo heeft prachtige boekenleggers die gedrukt en gesponsord zijn door DrukwerkExpert in Almere. Zij bevatten informatie over het werk van Inmenszo in Peru en laten zien dat de kinderen daar ook willen leren lezen. Bij aanschaf van Inmenszo producten of een donatie ontvangen mensen deze als klein presentje. Gorcumse Courant. Ook in 2012 hebben we weer regelmatig in de krant gestaan met verschillende acties, vermeldingen van mooie donaties en informatie over onze projecten. Social Media. Inmenszo is te volgen via haar eigen website: waar wij steeds de laatste nieuwtjes vermelden en de laatste nieuwsbrieven plaatsen. Maar ook via Facebook en Twitter kunt u de laatste ontwikkelingen volgen. 22

23 JAARVERSLAG INMENSZO Evaluatie Inmenszo Nederland De fondswerving is dit jaar goed en gestructureerd verlopen. Anika van der Kevie heeft in januari, mei en december in Nederland de fondswerving geleid en grotendeels uitgevoerd. Zij bezocht veel bedrijven, gaf presentaties en onderhield bestaande contacten. Bij diverse acties was zij zelf aanwezig om te vertellen over het werk en de vorderingen in Peru. De doelstelling om euro te genereren is gerealiseerd via fondsen, stichtingen, bedrijfsleven en particulieren. Helaas hebben wij maar drie nieuwe donateurs mogen noteren en kwam de rest van de steun voort uit de bekende achterban van donateurs. Het blijkt moeilijk om nieuwe donateurs te vinden en structureel aan ons te binden. We hebben een nieuwe vrijwilligster mogen noteren: Frouke van Hoogevest. Zeker omdat Frouke ruim een half jaar heeft meegewerkt op locatie in Peru weet zij veel van alle ins en outs van het project. Zij kan nu uit eigen ervaring putten. Zij is lerares in het basisonderwijs en neemt de promotie op scholen en diverse activiteiten die gerelateerd zijn aan de scholen op zich. Zij zal een gastles in elkaar zetten en denkt aan het organiseren van sponsorlopen en (school)braderieën. Ons team vaste vrijwilligers bestaat nu uit tien personen, die zich allemaal inzetten om het werk van Inmenszo in Peru te ondersteunen. Zij worden ingepland bij de jaarlijkse activiteiten van de stichting. 23

24 8. Vooruitblik 2013 Het jaar 2012 bleek er één van vele stakingen, het onderwijs in Cusco lag bijna twee en halve maand stil. En in vele andere sectoren werd ook voor maanden gestaakt. De president en zijn regering hielden zich niet aan hun afspraken, het volk uitte haar onvrede. Maar helaas waren weer de kinderen de dupe, want toen na een lange periode van staken de werkzaamheden werden hervat, moest er geprobeerd worden om tijd in te halen. De kinderen werden overladen met huiswerk en voor degenen die niet mee konden komen was er geen aandacht. Wij hebben dit met ons studiecentrum zo goed mogelijk geprobeerd op te vangen en ook in 2013 zullen wij onze deuren weer openen voor de kinderen die steun nodig hebben bij hun huiswerk, bij het verbeteren van hun schoolresultaten en/of bij andere problemen die zijn ondervinden bij het leren. Ook zullen wij de ouders en/of verzorgers weer zoveel mogelijk bij het werk betrekken, tenslotte moeten zij hun kinderen opvoeden en bijdragen aan de scholing van hun kinderen. We blijven de jongeren begeleiden bij hun studie, stage en het vinden van een werkplek. Dit programma zal in ieder geval tot 2015 blijven bestaan zodat we alle deelnemers hun studie kunnen laten voltooien maar in 2013 zullen we dit programma grondig evalueren. Er is zeer beperkte aanwas van studenten het laatste jaar, dit mogen wij als positief beschouwen. Er is minder hulp nodig, de economie gaat vooruit en de regering biedt steeds vaker programma s voor jongeren aan, zoals Jóvenes a la Obra, ProJoven en Beca18. Wij vinden dit een zeer positieve ontwikkeling. Waar wij ons in 2013 ook op richten is een nog bredere samenwerking met diverse stichtingen in Cusco waar we al mee samenwerken, maar nu om ons verder voor te bereiden op verzelfstandiging van de projecten en fondswerving in Peru. Het is een belangrijke taak voor ons dat onze Peruaanse collega s de projec- 24

25 JAARVERSLAG INMENSZO 2012 ten zelfstandig en zonder (dagelijkse) inmenging van ons kunnen aansturen en dat zij ook financieel steeds onafhankelijker worden van Nederland. Inmenszo stelt zich als doel om in 2013 voor het studiecentrum Yachay Wasi tussen de 20 tot 30% aan inkomsten te genereren in Peru. Dit kunnen wij mogelijk realiseren door het aanbieden van diverse activiteiten tegen een (kleine) vergoedingen en verkoop van kleine producten. Ondanks het zwaar weer waarin veel stichtingen zich begeven behouden wij ons vertrouwen in de toekomst van Inmenszo. Maar zeker in het werk dat wij verrichten in Peru. Wij zien en ervaren dagelijks de verbeteringen en vorderingen die wij maken met de kinderen en jongeren die deze hulp zo hard nodig hebben. Wij zullen er alles aan doen om onze Peruaanse collega s te ondersteunen bij hun dagelijkse strijd tegen de ongelijkheid, discriminatie, achterstand en beperkte mogelijkheden waarin de kinderen en jongeren die wij helpen zich begeven. Wij zullen onze kennis blijven delen en overdragen zodat ons team in Peru goed voorbereid is op een autonome toekomst en een zelfstandige uitvoering van de projecten. Daarnaast mogen wij ook in 2013 weer rekenen op de steun van onze geweldige vrijwilligers in Nederland en donateurs die ondanks de onzekerheden, door een verminderd welvarend economisch klimaat, zich hard maken voor de verbetering van de situatie van kinderen en jongeren in een achterstandspositie in Peru. Dat wij in 2013 met elkaar de wereld een beetje mooier mogen blijven maken! Kinderen en jongeren hebben de toekomst en zij zijn het die de toekomst kunnen veranderen. 25

26 26

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015 Jaarverslag 2014 Stichting Los Cachorros maart 2015 Voorwoord Voor u ligt het verslag van het jaar 2014 van Los Cachorros. 2014 was voor de stichting een goed jaar waar het gaat om het werven van fondsen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM VOORWOORD Een van de bekende nadelen van migratie, onder andere naar Nederland, is dat hoogopgeleide migranten veelal jaren onder hun niveau werken.voor de migranten zorgt dat ervoor dat ze lange tijd

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 Stichting Hoedje van Papier

JAARVERSLAG 2011 Stichting Hoedje van Papier JAARVERSLAG 2011 Stichting Hoedje van Papier Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en personeel stichting Hoedje van Papier & asociación Pasa la Voz... 4 2.1 Bestuur en personeel stichting Hoedje

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs embargo tot 10 mei 2007 Leren doe je samen! Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule een praktisch werkboek voor het onderwijs Petra Moolenaar Voorwoord Leerlingen uit verschillende etnisch-culturele

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Stichting Papoeajeugd naar school 49

Stichting Papoeajeugd naar school 49 Stichting Papoeajeugd naar school 49 nieuwsbrief mei 2011 Jeugd in Papua 25 jaar steun van PJNS 1 Voorwoord Voor u ligt de jubileum nieuwsbrief van PJNS. In deze nieuwsbrief staat natuurlijk veel over

Nadere informatie

Stichting De Ster 2014-2015

Stichting De Ster 2014-2015 Stichting De Ster Stichting De Ster 2014-2015 Sterkamp mei 2014 Een terugblik en een blik vooruit. Inhoud Een droom die je samen droomt..is realiteit... 2 Introductie Marieke van den Berg... 4 Het waarom,

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Aktie Benin

Jaarverslag Stichting Aktie Benin Jaarverslag Stichting Aktie Benin 2 0 0 6-2 0 0 7 Postbus 1096 9701 BB Groningen Postbanknummer: 249053 Site: www.aktiebenin.nl E-mail: info@aktiebenin.nl Het doel van de Stichting Aktie Benin (SAB) is

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS. Jaarverslag 2012 1/17

JAARVERSLAG 2012 STICHTING JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS. Jaarverslag 2012 1/17 JAARVERSLAG 2012 STICHTING JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Jaarverslag 2012 1/17 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 1 JOIN!FORKIDS MISSIE EN VISIE... 5 2 JOINED! KINDERPROJECTEN... 6 2.1 Monitoring

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Inloopcentrum Markt 17

Inloopcentrum Markt 17 Inloopcentrum Markt 17 Stichting Wageningen Diaconaal Centrum Jaarverslag 2014 Van kwetsbare mensen zoals jij en ik Inhoudsopgave Inhoud Present zijn in Markt 17... 2 Inleiding... 3 Bezoekers... 4 Activiteiten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2013. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2013 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord 2013 was voor SPIOR een bijzonder jaar omdat het op 12 september 2013 precies 25 jaar geleden was dat SPIOR werd opgericht.

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Wie zijn wij? Doelstelling Contactgegevens

Wie zijn wij? Doelstelling Contactgegevens Kennismaking 1 Inhoudsopgave Wie zijn wij?... 3 Situatie Honduras... 4 ProNiño... 5 De organisatie ProNiño Honduras... 6 Opvangfases... 7 Activiteiten... 8 Produktaanbod... 10 Zakelijke partners en sponsors...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016 Opleidingstraject Trainer Omgaan met Pesten november 2015 juni 2016 november 2014 1 Beste belangstellende voor het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten, Hierbij ontvangt u de informatiegids

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie