Jaarverslag pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. pagina 1"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 pagina 1

2 1. Inleiding In het hiernavolgende vindt u een verslag van de werkzaamheden en activiteiten van de stichting Stedenband Maastricht-Rama (stichting RaMa) in De uitvoering hiervan is in samenwerking met de gemeente Maastricht gerealiseerd en is gebaseerd op het gezamenlijke 'Bedrijfsplan , Projecten en Programma'. Hierin is een meerjarenvisie beschreven van het investeringsprogramma in El Rama, grotendeels binnen de kaders van Caminando Juntos II, en de campagne 'Stedenband & Millenniumdoelen' met voorlichtingsactiviteiten en fondswerving in Maastricht. Stichting RaMa wordt door de gemeente Maastricht gesubsidieerd als vrijwilligersorganisatie met een gemeentelijke taak voor de samenwerking tussen Maastricht en El Rama in Nicaragua. De stedenband tussen Maastricht en El Rama wordt gerealiseerd door een gemeentelijke en particuliere samenwerking, waarbij in 2013 ondermeer de volgende partners betrokken zijn geweest: Gemeente Maastricht College B & W sector samenleving sector wonen en werken sector ondernemen sector onderwijs en jeugd Particulier woningcorperatie Woonpunt Maastricht AOC CITAVERDE College Bonnefanten College Maastricht Openbare Basisschool De Regenboog Openbare Basisschool Binnenstad Vrije Basisschool Trudo Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie Zuyd Hogeschool Hotel Management School Maastricht University College Maastricht Café Ipanema stichting Mondiaal Centrum Koninklijke Horeca Nederland, afd. Maastricht en Heuvelland The Masters Ondernemers Initiatief Wijck pagina 2

3 Programma Caminando Juntos II Vanaf 2011 tot 2016 nemen stichting RaMa en de gemeente Maastricht deel aan de tweede fase van het programma Caminando Juntos (CamJun II). Dit is een medefinancieringsprogramma van de ontwikkelingsorganisatie HIVOS, dat wordt uitgevoerd onder coördinatie van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN). Het is gericht op verbetering van de lokale duurzame ontwikkeling in de Nicaraguaanse partnersteden, waarbij onderwijsactiviteiten, middels ontwikkeling van beroepsonderwijs en realisatie van de OnderwijsMillenniumdoelen, instrumenteel zijn aan lokaal economische ontwikkeling. Waar mogelijk wordt versterking van de economische en sociale positie van vrouwen nagestreefd en flankerend aan de realisatie van OnderwijsMillenniumdoelen wordt ingezet op bestrijding van kinderarbeid. CamJun II heeft als hoofdlijnen: In Nederland: Het organiseren van permanente lokale campagnes Stedenband en Millenniumdoelen, die gericht zijn op het mobiliseren en het bieden van handelingsperspectieven, alsmede het bevorderen van gedragsverandering van burgers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en gemeente(politiek). De campagne in Maastricht wordt jaarlijks voor maximaal gesubsidieerd door CamJun II. In Nicaragua: Een financiële en institutionele bijdrage leveren aan de volgende millenniumdoelen van de Verenigde Naties: Millenniumdoel 2: Alle jongens en meisjes volgen de basisschool en maken deze af. Millenniumdoel 1 en 8: jongeren leren een vak via het volgen van beroepsonderwijs/opleiding ter voorbereiding op de arbeidsmarkt Millenniumdoel 1 en 8: Het versterken van de lokale economie middels het creëren van meer (en nieuwe) productie, werkgelegenheid en/of het verruimen van inkomen van kleine en middelgrote ondernemers/producten. CamJun II biedt jaarlijks een maximale verdubbelingssubsidie van voor het investeringsprogramma in El Rama. pagina 3

4 2. Millenniumdoelencampagne Maastricht De Maastrichtse Millenniumdoelencampagne sluit aan bij de campagne Stedenband en Millenniumdoelen in het programma Caminando Juntos II van LBSNN en HIVOS. De campagne is gericht op het vergroten van in Nederland met thema's zoals duurzame economische ontwikkeling en Stop Kinderarbeid. De campagne in Maastricht wordt gecoördineerd door stichting RaMa, in samenwerking met de gemeente Maastricht. De activiteiten zijn gericht op burgers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeentepolitiek. In aansluiting op de programmadoelen in Nicaragua wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor Millenniumdoel 2, beroepsonderwijs en lokaal economische ontwikkeling in El Rama. De resultaten van de Maastrichtse campagne in 2013 zijn door stichting RaMa en gemeente Maastricht uitgebreid beschreven in een gezamenlijk verslag aan het LBSNN. De belangrijkste activiteiten en resultaten van de Maastrichtse campagne zijn: pagina 4

5 Activiteit Pijler A: Publieksmanifestatie Café Rama info- en fondswervingsactiviteit tijdens Maastrichtse carnaval Festival El Dunya Wereldfestival met speciale aandacht voor Millenniumdoelen en zomercafé Rama werkbezoek Maastricht uitwisselingsprogramma met projectpartners uit El Rama voor partnerorganisaties in Maastricht. Symposium 25 jaar Rama interactief programma over invulling van internationale samenwerking op lokaal niveau n.a.v. 25 jaar stedenband. Rama Wereld-KIDS-festival Wereldfestival voor kinderen en ouders met mondiale workshops en cultureel programma. Pijler B: Bedrijfsleven horeca-actie Rama-napolitains verspreiding bio-fairtrade-rama-napolitains door horecaondernemers in Maastricht sponsordiner interactief-informatief, cultureel en culinair programma Regionale info- en voorlichtingsbijeenkomsten presentaties & materialen Pijler C: Onderwijs Muurschildertournee jaarlijkse muurschilderactiviteit met Nicaraguaanse kunstenaar in 2 scholen met gastlessen. Mobiel inleefatelier Nicaraguaans inleefatelier met rollenspelen en gastlessen, i.c.m. muurschilderproject Doelgroep breed publiek breed publiek (nieuwe) partnerorganisaties projectpartners politici professionals vrijwilligers kinderen ouders primair onderwijs breed publiek horeca breed publiek breed publiek onderwijs kinderen docenten ouders kinderen docenten Handelingsperspectief fondswerving naamsbekendheid vrijwilligers naamsbekendheid Mondiaal Burgerschap fondswerving kennis & expertise netwerk politieke lobby afstemming missie & doelen Partner direct bereik stichting Mondiaal Centrum stichting Mondiaal Centrum Café IPANEMA Mondiaal burgerschap OBS Regenboog 350 verbreding partnership fondswerving fondswerving netwerk fondswerving muurschildering Koninklijke Horeca Nederland Maastricht Café IPANEMA Stichtng Werkgroep Limburg Nicaragua OBS Binnenstad VBS Trudo OBS Regenboog CITAVERDE College M'tricht VBS Jekerdal OBS Binnenstad OBS Regenboog pagina 5

6 Verhalenverteller gastlessen door Gerard Sonnemans over Het lot van een geluksvogel Natuurproject met foto- en uitwisseling fotoproject (min. 8 weken) in basisonderwijs over natuur rond school en in Nicaragua. Leerlingen in Maastricht en El Rama zetten eigen foto's op internet. Scholenband Bonnefanten College Maastricht gastlessen leerlingen 1e en 2e jaar voortgezet onderwijs en sponsoractiviteiten Fondswervingsacties onderwijs activiteiten binnen onderwijs voor El Rama Internationale stages / studies terugkoppeling / presentaties van studenten / jongeren t.b.v. inzet bij onderzoek, evaluatie en/of projecten in El Rama Case-study Toekomst van de Stedenband Case-studies (4 weken onderzoek & presentatie) door (internationale) studenten van Maastricht School of Management (MSM) en University College Maastricht (UCM) naar toekomstperspectief Stedenband. Werkbezoek Maastricht Werkbezoek in Maastricht met vertegenwoordigers van Nicaraguaanse projectpartners CamJun II Pijler D: Lokale media PR & infomaterialen drukwerk, videomaterialen, banieren e.d. over actualiteit en resultaten in Nicaragua. website; sociale media; reclame, e.d. (diverse campagnematerialen in beeld, geluid en tekst) Pijler E. Lobbycampagne gem. politiek Informeren van gemeenteraad, raadscommissie(s) en/of politieke partijen over voortgang en resultaten netwerkoverleg met stedenbanden in 4 Zuid-Nederlandse steden. Scenario-ontwikkeling voor verbreding van draagvlak en toekomstverkenning tbv stedenband (na 2014). kinderen docenten kinderen ouders docenten jongeren ouders docenten breed publiek studenten gemeente projectpartners studenten gemeente projectpartners projectpartners Maastricht breed publiek, Maastricht e.o. gemeente gemeente OBS Regenboog 100 uitwisseling interactieve website fondswerving fondswerving netwerk afstemming missie & doelen netwerk verbreding partnership afstemming missie & doelen kennis / expertise verbreding partnership netwerk fondswerving draagvlak vrijwilligers afstemming van missie & doelen afstemming van missie & doelen CNME Bonnefanten College Hotel Management School Maastricht VBS Jekerdal TU Delft Zuyd Hogeschool Hotel Management School Maastricht University College Maastricht Maastricht School of Management CITAVERDE College Maastricht 20 afd. Communicatie gemeente Stedenband Tilburg TOTAAL pagina 6

7 3. Werkbezoeken en uitwisselingen In CamJun II wordt nagestreefd dat de projectpartners het programma en/of onderdelen hiervan vanaf 2016 zelfstandig continueren. Binnen het investeringsprogramma wordt veel waarde gehecht aan tweezijdige, uitwisseling en overdracht van kennis, vaardigheden, verantwoordelijkheden en cultuur. In El Rama en Maastricht is een netwerk van organisaties, instellingen en personen verbonden met de stedenband. In 2013 hebben diverse werkbezoeken bijgedragen aan een uitwisseling tussen bestuurders, collega's en vrijwilligers in El Rama en Maastricht. Stichting RaMa wordt in El Rama vertegenwoordigd door twee Nicaraguaanse medewerkers, een algeheel coördinator en een administratief medewerker. Zij beschikken over een eigen kantoor, waar ook projectmedewerkers zijn ondergebracht, zoals de promotora's' voor risicoleerlingen en MD2. In 2013 is een proces gestart om een Nicaraguaanse NGO in El Rama te ontwikkelen, die als werkgever optreedt voor (project)medewerkers, projecten en programma's coördineert, nieuwe projecten initieert en stichting RaMa vertegenwoordigt voor projectpartners in El Rama. Werkbezoek El Rama 2013 In februari en maart is een werkbezoek in El Rama gerealiseerd door de projectcoördinator van stichting RaMa. Tijdens het verblijf is overleg gevoerd met de medewerkers van de stedenband in El Rama en lokale projectpartners over de voortgang in de diverse projecten van het investeringsprogramma CamJun II. Tevens zijn personele voortgangsgesprekken gevoerd met de medewerkers van het stedenbandkantoor. Daarnaast is overleg gevoerd met de gemeente El Rama over de continuering van de samenwerking onder het nieuwe gemeentebestuur en is het programma voorbereid voor de Maastrichtse delegatie in het Bestuurlijk Werkbezoek Nicaragua in april. Binnen CamJun II is in het najaar 2012 in El Rama het ontwikkelingsprogramma PIDEL gestart, waarvoor een lokale coach door het LBSNN is aangesteld. De coach coördineert diverse projecten voor de lokaal economische ontwikkeling en daaraan gerelateerde vakopleidingen. Met de medewerkers van de stedenband in El Rama, de coach en het LBSNN is uitgebreid gesproken over de samenwerkingsstructuur en verdeling van verantwoordelijkheden tussen de betrokken partijen. Met name in de startfase van het programma PIDEL heeft een onvoldoende onderlinge afstemming bijgedragen aan onduidelijkheid bij medewerkers en doelgroepen. In de loop van 2013 is deze situatie sterk verbeterd en is een succesvolle implementatie geslaagd. pagina 7

8 Expertmissie Economische Ontwikkeling Als lid van het nationale expertteam van het LBSNN heeft Bert Roona van de Gemeente Maastricht begin april 2013 in Nicaragua een expertmissie gerealiseerd voor het thema lokaal economische ontwikkeling. De expertmissie is gerealiseerd in nauwe samenwerking met de Leyla Ortiz, de coach in El Rama. De hoofddoelen van de missie waren een evaluatie en ondersteuning van de voortgang van PIDEL in EL Rama en Jinotega (zusterstad van Zoetermeer) en onderzoek naar mogelijkheden en voorwaarden voor de implementatie van PIDEL in andere Nicaraguaanse steden. Voor PIDEL in El Rama zijn met name de kredietvoorzieningen voor diverse doelgroepen uitgewerkt en investeringsmogelijkheden binnen diverse projecten onderzocht, zoals toeristische infrastructuur, verbetering van de lokale boerenmarkt en productieverbetering voor boerencoöperaties op het gebied van cacao en zuivel. De bevindingen van de expertmissie zijn afgestemd met het LBSNN in Managua en uitgewerkt voor het meerjarig integraal ontwikkelingsprogramma in CamJun II. De resultaten van de expertmissie zijn tevens meegenomen in het, aansluitende, gezamenlijk programma in Managua van het Bestuurlijk Werkbezoek Nicaragua. De kosten van de expertmissie en een dagvergoeding voor de inzet van de landelijk expert zijn gefinancierd door het LBSNN. Bestuurlijk Werkbezoek Nicaragua / El Rama Onder het motto 'van hulprelatie naar business to business' heeft het LBSNN in april 2013 een bestuurlijk werkbezoek aan Nicaragua georganiseerd. Voor Maastricht heeft een delegatie deelgenomen met vertegenwoordigers van de gemeente Maastricht (wethouder Mieke Damsma en Bert Roona), stichting RaMa (voorzitter Jeanette Oostijen) en Ondernemers Initiatief Wijck / The Masters (Sheila Oroschin). Het werkbezoek is begonnen en afgesloten met een gezamenlijk programma in de hoofdstad Managua voor de delegaties van 7 Nederlandse steden, HIVOS, DIGH en Agentschap NL. Tijdens een intensief programma van de Maastrichtse delegatie in de partnerstad El Rama is uitgebreid kennisgemaakt met diverse projecten, projectpartners en met het (nieuwe) gemeentebestuur. De hoofddoelen van het bestuurlijk werkbezoek waren o.a. de bevordering van de samenwerking tussen lokale overheid, NGO's en private sector voor een duurzame economische ontwikkeling, met name voor het thema toerisme in El Rama. de lopende en toekomstige samenwerking in het kader van de stedenband afspraken voor de uitvoering van programma's voor capaciteitsopbouw in pagina 8

9 Werkbezoek MKB El Rama Als vervolg op het Bestuurlijk Werkbezoek Nicaragua heeft Sheila Oroschin het initiatief genomen voor een vervolgmissie naar El Rama met Maastrichtse ondernemers en een groep studenten. In juli 2013 heeft een werkbezoek plaatsgevonden waarin Maastrichtse ondernemers intensief hebben samengewerkt met de gemeente en collega's in El Rama. Het programma was gericht op de versterking van de lokale toeristische sector. Hiervoor is concreet samengewerkt met de lokale ondernemers, met name de leden van de lokale branche-organisatie CANTUR. Het werkbezoek is in overleg met de gemeente Maastricht en stichting RaMa voorbereid. Babet Hoeberigs heeft namens stichting RaMa aan het werkbezoek deelgenomen en in El Rama is samengewerkt met de lokale projectcoördinator van de stedenband. De studenten van de TU Delft hebben tijdens het werkbezoek een inventarisatie uitgevoerd naar het gebruik van (lokale) bamboe als bouwmateriaal voor woningbouw. Op basis van de bevindingen tijdens het werkbezoek is, onder coördinatie van Shortsighted Architecture, een woningbouwproject uitgewerkt dat in het voorjaar 2014 in samenwerking met de BICU in El Rama wordt uitgevoerd. Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua In 2012 zijn de gemeente Maastricht en stichting RaMa een samenwerking aangegaan met de Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua (SWLN). Deze stichting heeft jarenlange ervaring met microkredieten (voor vrouwen) en verbetering van productie voor de lokale (boeren)markt op het platteland in de regio Chontales. Deze regio ligt westelijk van de gemeente El Rama. In 2013 is deze samenwerking voortgezet en heeft geresulteerd in een financiële bijdrage en actieve deelname van SWLN en haar Nicaraguaanse projectpartners in CamJun II. In Maastricht en in Nicaragua hebben diverse inhoudelijke uitwisselingen plaatsgevonden om een gezamenlijk investeringsprogramma uit te werken. Dit programma wordt in 2014 uitgevoerd en zal gericht zijn op plattelandsontwikkeling door kredietfaciliteiten voor vrouwelijke producenten, non-financiële investeringen voor een betere vermarkting van producten en samenwerking en uitwisseling tussen partners in Chontales en El Rama. pagina 9

10 4. Investeringsprogramma El Rama 2013 In 2013 zijn in het investeringsprogramma voor El Rama door stichting RaMa en de gemeente Maastricht een vijftal hoofdthema's ondersteund: 1. millenniumdoel 2 - kinderen naar basisonderwijs i.k.v. CamJun II a) onderwijsontwikkeling ruraal b) onderwijsontwikkeling urbaan c) onderwijs & kinderarbeid 2. beroepsonderwijs i.k.v. CamJun II a) ontwikkeling beroepsonderwijs in regulier voortgezet onderwijs b) ontwikkeling beroepsonderwijs met beroepssectoren 3. lokaal economische ontwikkeling i.k.v. CamJun II a) kredietfaciliteiten coöperaties en MKB b) niet-financiële activiteiten c) versterking private sector, o.a toerisme 4. samenwerkingsstructuur El Rama a) versterking NGO's en particulier initiatief b) versterking gemeentelijke organisatie 5. huisvesting en grondbeleid a) kredietfaciliteit voor sociale woningbouw b) versterking gemeentelijk huisvestings- en grondbeleid De thema's 1 tot en met 3 worden gerealiseerd binnen CamJun II. Met de verdubbelingssubsidie van HIVOS is jaarlijks een maximaal bedrag van beschikbaar voor El Rama. Hiervan wordt 60% ingezet voor thema 3 en 40% voor de thema's 1 en 2. Het vierde thema is ondersteunend aan CamJun II en wordt grotendeels gerealiseerd door de bilaterale samenwerking met Maastricht. De hoofdlijnen voor het investeringsprogramma worden door de gemeente, stichtingsbestuur en projectpartners in El Rama vastgesteld. De projecten binnen CamJun II worden door de projectpartners in El Rama en Maastricht in samenwerking met vertegenwoordigers van het LBSNN in Nederland en Nicaragua uitgewerkt en verantwoord. De uitvoering van het investeringsprogramma wordt in El Rama namens stichting RaMa gecoördineerd door een lokaal projectcoördinator (1 fte) en een administratief medewerkster (1 fte). Deze medewerkers beschikken over een eigen kantoor. Vanaf oktober 2012 is in El Rama binnen CamJun II een lokale coach aangesteld voor de coördinatie van een integraal ontwikkelingsprogramma (PIDEL) voor de thema's beroepsonderwijs en lokaal economische ontwikkeling. pagina 10

11 Voor de realisering van thema 5 ondersteunt de woningcorporatie Woonpunt, in samenwerking met de gemeente Maastricht, sinds 2009 een huisvestingsproject in El Rama. Dit project wordt uitgevoerd onder coördinatie van DIGH (Dutch International Guarantees for Housing) en LBSNN. Woonpunt Maastricht staat garant voor de medefinanciering van het huisvestingsproject in El Rama. Op basis van deze garantstelling kan DIGH in Nicaragua een kredietfaciliteit van $ beschikbaar stellen voor sociale woningbouw in El Rama. Vanaf 2010 worden deze kredieten verstrekt voor nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van bestaande woning door CEPRODEL, een nationale kredietinstelling. Aansluitend neemt de gemeente El Rama deel aan een programma voor de ontwikkeling van een gemeentelijk huisvestings- en grondbeleid. Het huisvestingsproject maakt deel uit van de landelijke afspraken tussen VNG en LBSNN. Millenniumdoel 2 - Alle kinderen naar de basisschool Het MD2-onderwijsprogramma in El Rama behoort al enige jaren tot de 'best practices' binnen CamJun. Sinds 2008 hebben kinderen door het programma toegang tot het basisonderwijs gekregen. In het stedelijk gebied volgen bijna alle kinderen onderwijs. De afgelopen jaren is hier de prioriteit verschoven naar schoolbehoud en de begeleiding van risicoleerlingen en hun families. Op het uitgestrekte platteland van de gemeente El Rama is de situatie minder positief. Veel kinderen in de 160 rurale gemeenschappen zijn niet ingeschreven in het bevolkingsregister. Hierdoor zijn er geen betrouwbare cijfers bekend van het aantal kinderen dat (nog) geen onderwijs volgt. De schattingen lopen uiteen van 20 tot 40%. Met hulp van vrijwillige 'promotoras' worden jaarlijks meerdere gemeenschappen ondersteund om de onderwijssituatie te verbeteren en onderwijs voor alle kinderen toegankelijk te maken. Met Maastrichtse steun zijn in de afgelopen jaren een dertigtal nieuwe schoolgebouwen op het platteland gerealiseerd, maar in meer dan de helft van de gemeenschappen zijn verbeteringen of nieuwbouw nog noodzakelijk. In het programma wordt speciale aandacht besteed aan het bestrijden van kinderarbeid en het sensibiliseren van ouders waarvan de kinderen nog niet naar school gaan. In het onderwijsprogramma worden 7 interventielijnen ondersteund om kinderen naar school te krijgen én binnen het onderwijs te houden: 1 Schoollokaal van voldoende kwaliteit; 2 (Geschoolde) Docent; 3 Stoel en tafel; 4 Lespakket voor de (arme) leerlingen, inclusief uniform en schoenen; 5 Voedselpakket voor de kinderen (lunch op school motiveert ouders!); 6 Sensibiliseren van (arme, ongeschoolde) ouders om kinderen naar school te sturen; 7 Bestrijden van kinderarbeid pagina 11

12 Het programma sluit aan bij het nationale onderwijsbeleid en wordt in El Rama gecoördineerd door het kantoor van de stedenband, in samenwerking met MINED-Rama en Alcaldia Rama. Gedurende het schooljaar wordt nauw samengewerkt met MINSA (Ministerie voor Gezondheidszorg), MIFAMILIA (Ministerie voor Gezin) en de Politie. De activiteiten en begroting zijn vastgelegd in het Plan de inversiones OMD2 del Rama 2013 en in een projectcontract van LBSNN, gemeente Maastricht, stichting RaMa en Nicaraguaanse projectpartners. Het kantoor van de stedenband beheert de fondsen en verzorgt de inhoudelijke en financiële verantwoording. De activiteiten en resultaten voor 2013 zijn uitgebreid beschreven in het 'Final Report MDG El Rama'. Resultaten 2013 De activiteiten en resultaten van het programma 2013 zijn beschreven in het document 'Final Report MDG El Rama' van LBSNN-Nicaragua. Het LBSNN (kantoor Managua) verzorgt halfjaarlijks een monitoring van het programma. In 2013 is het programma gerealiseerd in 5 urbane en 15 rurale scholen ('nucleos') met een totaal van leerlingen. Door het programma zijn 466 nieuwe kinderen naar school gegaan, die zonder het project geen onderwijs zouden hebben gevolgd. Gedurende het schooljaar hebben 82 kinderen op de deelnemende scholen het onderwijs verlaten, maar geen van hen behoorde tot de programma-doelgroep. De belangrijkste redenen voor deze uitval waren verhuizing, leerproblemen, armoede en desinteresse voor onderwijs bij de ouders. De belangrijkste resultaten in 2013 per interventielijn zijn: interventielijn 1: 4 nieuwe scholen en 3 schoolrenovaties; interventielijn 2: 8 trainingen & begeleiding voor 79 docenten (46 urban, 33 ruraal) en 11 directieleden; interventielijn 3: realisatie via het Ministerie van Onderwijs (MINED); interventielijn 4: schoolpakketten voor 314 kinderen (urbaan 87m. / 88j. en ruraal 71j. & 68m.) interventielijn 5: realisatie via het Ministerie van Onderwijs (MINED); interventielijn 6: 3 voorlichtingsbijeenkomsten voor 851 ouders van risicoleerlingen; interventielijn 7: 466 kinderen krijgen toegang tot onderwijs, waarvan 256 rurale kinderen; Educatieve begeleiding en sociaal-maatschappelijk programma voor 315 risicoleerlingen en werkende kinderen; lokale fondswervingsactie voor MD2 ($314); voor 315 werkende kinderen en risicoleerlingen recreatieve, culturele en sportactiviteiten; voor 329 kinderengezondheidsvoorlichting en -behandeling (o.a. gebitsverzorging en voedingssupplementen). pagina 12

13 Promotoria Een belangrijk kenmerk van het onderwijsprogramma in El Rama is de brede samenwerking van (lokale) instellingen en organisaties. Deze samenwerking is de afgelopen jaren vanuit Maastricht gestimuleerd en wordt door de 'promotoras' (sociaal-maatschappelijke onderwijsbegeleiders) gecoördineerd en gefaciliteerd. Dit heeft geresulteerd in een structurele samenwerking van het onderwijsveld met ondermeer MIFAMILIA (Ministerie voor Familie), de Nationale Politie, MINSA (Ministerie voor Gezondheidszorg), MITRAB (ministerie voor Arbeid), Casa de Cultura en de Bibliotheek. In 2013 zijn vier promotoras actief geweest in het onderwijsprogramma. Zij werken vanuit het kantoor van de Stedenband in El Rama en vormen een belangrijke schakel tussen docenten en de organisaties die meewerken aan de programma's voor risicoleerlingen, werkende kinderen en hun ouders. In het urbane gebied leveren de promotoras een belangrijke bijdrage aan het schoolbehoud van risicoleerlingen en het scheppen van kinderarbeid-vrije zones. In rurale gemeenschappen ligt de prioriteit vooralsnog bij het realiseren van een maximale onderwijsdeelname. Onder coördinatie van de promotoras is in 2013 samengewerkt met 31 vrijwillige promotoras, die leerkrachten ondersteunen en huisbezoeken afleggen. Beroepsonderwijs Binnen dit thema worden concrete vakopleidingen ondersteund die jongeren voorbereiden op de lokale/regionale arbeidsmarkt. Daarbij wordt een combinatie van leer- en praktijkervaring nagestreefd. De private sector in El Rama wordt actief betrokken bij de prioritering en formulering van de opleidingen en het aanbieden van praktijkstages. In aansluiting op de thema's binnen het economisch ontwikkelingsprogramma voor El Rama en met medewerking van het LBSNN zijn in 2013 nieuwe opleidingen en cursussen voor verschillende doelgroepen uitgewerkt. De curricula van de opleidingen worden ingevuld door INATEC-Nicaragua en in samenwerking met INATEC-Rama aangeboden. INATEC-Rama is een lokale afdeling van het nationale instituut voor vakopleidingen en cursussen, dat in El Recreo, dichtbij El Rama, is gevestigd. Het aanbod van opleidingen is uitgewerkt in overleg met de private sector en INATEC-Rama. Het sluit aan bij het economisch potentieel van de gemeente El Rama en het programma voor lokaal economische ontwikkeling binnen CamJun II. Sinds 2008 wordt binnen de middelbare school Instituto Nacional Berardo Ceragui (INBC) een agrarische beroepsopleiding ondersteund. De ondersteuning aan deze Bachillerato Tecnico is afgelopen jaren mede gerealiseerd in he kader van de vriendschapsband van het Maastrichtse Bonnefanten College met de partnerschool in El Rama. Het betreft een aanvullende agrarische beroepsopleiding van drie jaar voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Jaarlijks schrijven jongeren zich in voor deze beroepsopleiding. Begin 2014 had 80% van de afgestudeerden een baan, die aansluit bij hun opleiding. pagina 13

14 Resultaten 2013 In 2013 zijn 2 agrarische opleidingen gestart voor 44 jongeren van de boerencoöperaties COAGRO (15 jongens / 9 meisjes) en COMPOR (9 jongens / 11 meisjes). De 3-jarige opleidingen (1 dagdeel per week) zijn gericht op veeteelt en cacaoproductie en sluiten aan bij de investeringen binnen PIDEL voor deze coöperaties op het platteland van El Rama. Er wordt gebruik gemaakt van klaslokalen van MINED. Het praktijkonderwijs voeren de cursisten uit op de boerderijen van de producenten van COMPOR en COAGRO. Bijna 60 werknemers uit de bouwsector hebben zich in 2013 aangemeld voor een nieuwe cursus voor gediplomeerd aannemer. De start van deze cursus is vertraagd omdat het merendeel van de deelnemers niet kon voldoen aan de scholingsvoorwaarde van minimaal 3 jaar voortgezet onderwijs. In overleg met INATEC zijn de voorwaarden voor deze opleiding in de loop van 2013 aangepast en kan de cursus in 2014 starten. In overleg met de vakbonden, de gemeente El Rama en vertegenwoordigers van drie grote (internationale) bedrijven in de regio van El Rama zijn in 2013 de voorbereidingen gestart voor agrarische opleidingen voor ruim 150 werknemers. De cursussen worden aangeboden door INATEC. Het betreft werknemers van Palma Africana (palmolie), Ritter Sport (cacao) en Nica Bambú (bamboe). De bijdrage uit CamJun II voor deze opleidingen betreft een aanvulling op de eigen financiering door INATEC, bedrijven en deelnemers van tenminste 50% van de totale kosten. Lokaal economische ontwikkeling De investeringen in duurzame economische ontwikkeling sluiten aan op strategische ontwikkelingsplannen en (nieuwe) economische potenties van de gemeente El Rama. Bij de ontwikkeling van het economisch potentieel wordt veel waarde gehecht aan de rurale gebieden, waar ruim 60% van de bevolking leeft. Het economisch investeringsprogramma in El Rama is in 2009 gestart met ondersteuning aan de boerencoöperatie COMPOR ter verbetering van de cacaoproductie. Een vergelijkbaar project is gestart met kleine en middelgrote boeren van de zuivelcoöperatie COAGRO. In 2012 is het driejarig integraal ontwikkleingsprogramma PIDEL (Programa Integral para el Desarollo Economico Local) gestart. Hiermee wordt het midden- en kleinbedrijf ondersteund met financiële en non-financiële activiteiten. De laatstgenoemde investeringen bestaan uit (institutionele) capaciteitsopbouw, assistentie in duurzame ketenopbouw, training in ondernemerschap en/of opzetten van spaar- en kredietsystemen. Binnen het programma pagina 14

15 is een lokale coach (programmacoördinator) aangesteld voor ondersteuning en begeleiding van de ondernemers en producenten. De coach faciliteert ook scholing en beroepsopleidingen om noodzakelijke competenties te ontwikkelen voor de uitvoering van de investerings- of bedrijfsplannen. De doelgroep van het programma zijn kleine en middelgrote producenten en ondernemers (en diens organisaties) uit relevante economische sectoren als toerisme, boerencommercie en middenen kleinbedrijf. De coach en APEN, de organisatie van middelgrote en grote producenten in Nicaragua, begeleiden ondernemers bij het samenstellen van investerings- en/of businessplannen, die voldoen aan het kredietbeleid van CEPRODEL. Na goedkeuring van een krediet verleent APEN gedurende 6 maanden technische assistentie aan de producent of ondernemer. De investeringsbijdrage uit CamJun II is een aanvulling op de eigen bijdragen van Nicaraguaanse partners. Met PIDEL is een professionele samenwerkingsstructuur gestart, die in een periode van drie jaar duurzaam moet functioneren. Het integrale programma omvat non-financiële activiteiten met capaciteitstraining en technische assistentie, een kredietfonds en een programma van cursussen (INATEC) voor de doelgroepen. Tevens worden investeringen in de economische infrastructuur van de stad meegefinancierd. Resultaten 2013 In 2013 is PIDEL verder ontwikkeld en is een campagne opgezet om diverse doelgroepen te informeren over het programma. In samenwerking met nationale instellingen zijn (lokale) ondernemersorganisaties opgezet en/of versterkt. Binnen deze organisaties zijn de behoeften aan deskundigheidsbevordering geïnventariseerd en met INATEC uitgewerkt in scholingsprogramma's, zoals o.a. beschreven binnen het thema 'beroepsonderwijs'. In 2013 zijn een aantal cursussen gestart, zoals beroepsopleidingen voor jongeren van de boerencoöperaties COMPOR en COAGRO. Begin 2014 zijn diverse opleidingen gepland voor bouwondernemers en MKB. Met de gemeente El Rama zijn in 2013 non-financiële investeringen gerealiseerd, zoals verbetering van de boerenmarkt en infrastructurele verbeteringen van aanlegplaatsen aan de rivieren in de stad El Rama. In 2014 zijn verdere investeringen voorzien voor een stedelijke toeristische infrastructuur. Verbeteringen van de gemeentelijke markt en het busstation voor regionale en nationale verbindingen worden door de gemeente El Rama ontwikkeld. Binnen de kredietfaciliteiten voor het MKB zijn begin 2014 ruim 70 aanvragen in behandeling voor een bedrag van ruim $ Ruim 50 kredieten, met een totale waarde van ruim $90.000, zijn toegekend aan ondernemers in de stedelijke en rurale gebieden van El Rama. De resterende aanvragen zijn in behandeling. In 2014 wordt een uitbreiding van de kredietverlening verwacht. In overleg met APEN en RITTER Sport zijn verdere investeringen voorbereid om de productieketen van cacao in de regio El Rama te versterken. pagina 15

16 5. Financieel overzicht UITGAVEN 2013 euro INKOMSTEN 2013 euro Diversen Maastricht kantoorkosten Maastricht Coördinatie & uitvoeringskosten huisvesting MoC werkbezoeken El Rama totaal diversen Activiteiten Maastricht Café Rama MD-campagne CamJun Festival El Dunya Rama WereldKIDS-festival Sponsordiner regionale voorlichtingsbijeenkomsten onderwijs- en info-activiteiten PR en infomaterialen totaal activiteiten subtotaal Maastricht Subsidies: gemeente Maastricht 2013 Caminando Juntos gemeente Maastricht 2013 Verdubbelingssubsidie Caminando Juntos 2013 Voorlichtingssubsidie Caminando Juntos 2013 reservering 2014 voorlichtingssubsidie CJ subtotaal subsidie Fondswerving: omzet Café Rama 2013 fondswerving 2013 SWLN programma CJ 2014 subtotaal fondswerving totaal inkomsten Investeringsprogramma CamJun Onderwijsprogramma Millenniumdoel 2 Beroepsonderwijs Lokaal Economische Ontwikkeling totaal investeringen Diversen El Rama organisatiekosten El Rama investeringen kantoor El Rama totaal diversen subtotaal El Rama totaal uitgaven pagina 16

17 pagina 17

1. Inleiding. Leeswijzer

1. Inleiding. Leeswijzer Jaarverslag 2014 1. Inleiding De stichting Stedenband Maastricht-Rama (stichting RaMa) onderhoudt sinds 1987 een band met de stad El Rama in Nicaragua. Tot 2016 nemen stichting RaMa en de gemeente Maastricht

Nadere informatie

Jaarverslag Samenwerking en partners. 1. Inleiding. Leeswijzer

Jaarverslag Samenwerking en partners. 1. Inleiding. Leeswijzer Jaarverslag 2015 stichting Stedenband Maastricht Rama Maastrichter Pastoorstraat 25 6211 BV Maastricht contact rama rama nl 1. Inleiding Leeswijzer pag. 1: 1. Inleiding 2. Samenwerking en partners pag.

Nadere informatie

Jaarverslag 2006-2007

Jaarverslag 2006-2007 Jaarverslag 2006-2007 INHOUDSOPGAVE Voorwoord................................................ 2 1. De band tussen Maastricht en El Rama......................... 3 2. Het beleid van Stichting RaMa.................................

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van Jinotega Pagina 1 van 11

JAARVERSLAG 2013. Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van Jinotega Pagina 1 van 11 JAARVERSLAG 2013 Doelstelling Sinds 1 januari 2012 is de stichting Vrienden van Jinotega operationeel. De oprichting van de stichting markeert een omslagpunt in de samenwerkingsrelatie met Jinotega en

Nadere informatie

JAARVERSLAG Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van Jinotega Pagina 1 van 6

JAARVERSLAG Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van Jinotega Pagina 1 van 6 JAARVERSLAG 2012 Doelstelling Sinds 1 januari 2012 is de stichting Vrienden van Jinotega operationeel. De oprichting van de stichting markeert een omslagpunt in de samenwerkingsrelatie met Jinotega en

Nadere informatie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie 1. Inleiding In september 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen uitgangspunten op het gebied van millenniumdoelstellingen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Algemene doelstellingen Stichting Vriendschapband Utrecht-León

1. Inleiding. 2. Algemene doelstellingen Stichting Vriendschapband Utrecht-León Werkplan 2013 1. Inleiding Stichting Vriendschapsband Utrecht-León (SVUL) blijft zich in 2013 in het kader van de Millenniumdoelen (MD) van de Verenigde Naties actief inzetten. In 2000 hebben de regeringsleiders

Nadere informatie

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014 Samen voor Same Financiële verantwoording Subsidiejaar Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820 E-mail. info@tilburgtanzania.nl www.tilburgtanzania.nl Tilburg,

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2011

ACTIVITEITENPLAN 2011 ACTIVITEITENPLAN 2011 León in Utrecht Utrecht in León Inleiding De gemeente Utrecht ondersteunt drie programma's in León die aansluiten bij het Strategisch Ontwikkelingsplan. In 2010 lag de focus op het

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2015

Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2015 De druppel holt de steen uit, niet door zijn kracht, maar door dikwijls te vallen Financiële verantwoording Subsidiejaar Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 van Tanzania Stichting Tilburg

Jaarrekening 2016 van Tanzania Stichting Tilburg Bewust actief in Tilburg en in Same Jaarrekening van Tanzania Stichting Tilburg Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820 E-mail. info@tilburgtanzania.nl www.tilburgtanzania.nl

Nadere informatie

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Wensen, behoeften, belemmeringen en kansen van mensen met een lichamelijk handicap in Peru m.b.t. sociale en economische participatie Cisca

Nadere informatie

Project Opleidingen IV Verkorte eindrapportage

Project Opleidingen IV Verkorte eindrapportage Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696 www.vilcabamba.nl. Project Opleidingen

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente Inhoud 1. Inleiding 2. Millenniumgemeente wat is dat? 3. Landelijke VNG-campagne 4. Wat doet de gemeente al? 5. Waarom meedoen? 6. Waarom dit raadsvoorstel? 7. Wat gaat

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

2. Algemene doelstellingen Stichting Vriendschapband Utrecht-León

2. Algemene doelstellingen Stichting Vriendschapband Utrecht-León Werkplan 2014 1. Inleiding Stichting Vriendschapsband Utrecht-León (SVUL) blijft zich in 2014 in het kader van de Millenniumdoelen (MD) van de Verenigde Naties actief inzetten. In 2000 hebben de regeringsleiders

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Kaalmo relief and development organization 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2010 juni 2011 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling stichting Jyambere... 5 3 Visie van de stichting Jyambere... 5 4 Werkwijze

Nadere informatie

Werkplan 2011. Utrechters zetten zich in voor de stedenband tussen Utrecht en León.

Werkplan 2011. Utrechters zetten zich in voor de stedenband tussen Utrecht en León. Werkplan 2011 Utrechters zetten zich in voor de stedenband tussen Utrecht en León. Activiteitenplan 2011 Inleiding Stichting Vriendschapsband Utrecht- León (SVUL) blijft haar stedenbandactiviteiten voor

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique Programma Mozambique 1. Context analyse Mozambique is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. In de afgelopen jaren heeft Mozambique echter een sterke economische groei laten zien, is

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

FOTO S VIERDE KWARTAAL EINDRAPPORTAGE OPLEIDINGSPROJECT V

FOTO S VIERDE KWARTAAL EINDRAPPORTAGE OPLEIDINGSPROJECT V FOTO S VIERDE KWARTAAL EINDRAPPORTAGE OPLEIDINGSPROJECT V WORKSHOP CURSISTEN EIGEN BEDRIJF IN COORDINATIE MET AFD SOCIALE ZAKEN BIJ DE GEMEENTE CUSCO WORKSHOP CURSISTEN EIGEN BEDRIJF IN COORDINATIE MET

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Januari 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2.

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten 1. Inleiding Deze informatiekaart geeft informatie over de betekenis van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: het Verdrag)

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

HavenCollege Amsterdam De kunst van het verbinden.

HavenCollege Amsterdam De kunst van het verbinden. PAO HavenCollege Amsterdam De kunst van het verbinden. (i.s.m Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs PAO) Presentatie voor Airport/Seaport Ontbijt, 18/12/08. Freek Ossel, Wethouder Amsterdam voor Haven, Luchthaven,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Onbegrensd Ondernemen Beleidsplan 2010-2013

Stichting Onbegrensd Ondernemen Beleidsplan 2010-2013 Stichting Onbegrensd Ondernemen KvK-nr. 27306819 Rabobank: 1034.07.979 Postbus 26083 2502 GB Den Haag Stichting Onbegrensd Ondernemen Beleidsplan 2010-2013 Deel 1: Algemeen Achtergrondinformatie Mensen

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Commissie Internationale Betrekkingen. januari 2016

Jaarverslag 2015 Commissie Internationale Betrekkingen. januari 2016 Jaarverslag 2015 Commissie Internationale Betrekkingen januari 2016 INLEIDING In het jaarverslag 2014 is uitvoerig ingegaan op het ontstaan van de commissie en de rollen/ positie die de commissie kreeg

Nadere informatie

Gemeente Delft RZONDEN 27 MAUI Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Delft RZONDEN 27 MAUI Geachte leden van de gemeenteraad, Bestuur Besturing Strategie Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth. Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg

Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth. Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg Inhoudsopgave 1: Inleiding 3 2: Proces 2.1 Verkennen van eigen en andere organisaties

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen) AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Nadere informatie

Notitie. Aan : Wethouders Regionaal Overleg Werk en Inkomen. Datum : 24 september 2014

Notitie. Aan : Wethouders Regionaal Overleg Werk en Inkomen. Datum : 24 september 2014 Notitie Werk en inkomen Regionaal Bureau Zelfstandigen Aan : Wethouders Regionaal Overleg Werk en Inkomen Datum : 24 september 2014 Betreft : Regionale ondersteuning ondernemers in zwaar weer (De Rotterdamse

Nadere informatie

Ton de Bruyn, adjunct-directeur van het Stedelijk College Zoetermeer (SCZ) Marijke Mons, docente van het SCZ

Ton de Bruyn, adjunct-directeur van het Stedelijk College Zoetermeer (SCZ) Marijke Mons, docente van het SCZ Verslag technische missie Jinotega juli 2012 Het bezoek vindt plaats van zaterdag 7 juli tot en met donderdag 12 juli. Aan de missie nemen deel: Ton Roerig, voorzitter van de stichting Vrienden van Jinotega

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Algemeen/ontwikkelingen Op18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Gemeente ñ Bergen op Zoom

Gemeente ñ Bergen op Zoom Gemeente ñ Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom 3 0 SEP 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk U15-015951 Datum Uw brief Beh. door P.C.C. van de Watering Doorkiesnr.

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN Actieplan Kinderrechten Samenvatting Commissie Kinderrechten Mei 2015 Actieplan Kinderrechten Commissie Kinderrechten INLEIDING Het nationaal beleid van het land Sint Maarten voor Jeugd en Jongeren is

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018 HELMOND MONDIAAL Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers in de periode 2014 tot en met 2018 Helmond Mondiaal 1 Inleiding Recente besluitvorming in de raad van Helmond leidt tot een andere

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 860 Weer samen naar school Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers Rotary & Nyenrode Cursus voor Surinaamse ondernemers Nieuwsbrief, februari 2011 een training gericht op professionalisering van (beginnende) Surinaamse ondernemers Gesprekspartners Rotary Interland Commissie

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Secretariaat: Wilde Wingerd 16 5708 DC Helmond Penningmeester: Einthovenstraat 16 5707 EG Helmond

Secretariaat: Wilde Wingerd 16 5708 DC Helmond Penningmeester: Einthovenstraat 16 5707 EG Helmond ANBI- gegevens Samenvatting en locatie informatie. Statutaire naam: Stichting Helmond- San Marcos, Wis en Waarachtig. Verkorte naam: Stichting Helmond-San Marcos RSIN of fiscaal nummer 8062.19.701 Contactgegevens

Nadere informatie

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden

OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Drenthe, provincie Fryslân, provincie Groningen, gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr.

Nadere informatie