Nieuwsbrief NKS-Voetbal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief NKS-Voetbal"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 17, nummer 5, oktober 2016 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 450 adressen. De nieuwsbrief wordt vooral digitaal verspreid. Het meest recente exemplaar is te downloaden van de website van NKS- Voetbal: Bondsbestuur NKS-Voetbal Hans Gerards Bradleystraat CW Sittard T E W NKS-Voetbal West Jacques Stoppelenburg Gijsinglaan BC Rotterdam T E NKS-Voetbal Zuid 1 Piet van Eijck Transvaalplein TC Tilburg T E NKS-Voetbal Zuid 2 Jan Heijnen Genoenhoflaan GC Heel T E NKS-Voetbal Oost Hans Gerards Bradleystraat CW Sittard T E Administratiekantoor NKS-Voetbal T (Er wordt opgenomen met: Met Geraedts & Reinders ) Postadres: Bradleystraat CW Sittard E Bankgegevens NKS-Voetbal IBAN/SEPA Nummer:...NL41 INGB Tenaamstelling:...NKS-Voetbal Bondsbestuur...Rotterdam BIC Nummer:...INGBNL2A Bank:...ING Bank N.V. NKS-Voetbal is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant in s-hertogenbosch onder nummer met de statutaire naam: Nederlandse Katholieke Sportbond Voetbal. Inhoudsopgave Bondsbestuur... 1 Verhuisbericht administratiekantoor... 1 De K van NKS (44)... 2 Sportpraktijkreeks (6)... 2 Digitaal downloaden... 2 Sportpraktijkreeks nr. 6: Omgaan met medewerkers in de voetbalvereniging en Werving en behoud van vrijwilligers... 2 Ontvangt u de juiste informatie van NKS-Voetbal?... 4 Jubilerende verenigingen... 4 Jeugdleider van het Jaar Aanmelding jeugdleider van het jaar... 4 Aanmelden/afmelden nieuwsbrief... 4 Verenigingsondersteuning... 4 Over het lidmaatschap van NKS-Voetbal... 5 Over contributiebetaling... 5 Actueel... 5 Certificaat Pupil van de Week... 5 Oproep aan webmasters... 5 Website NKS-Voetbal... 6 Fair Playprijs... 6 District West... 6 Nieuwe diocesaan sportadviseur... 6 Ondersteuning NKS-Voetbal... 6 Nieuw toernooi: Om de NKS-Voetbalbokaal... 7 District Zuid I adressen... 7 Fair Playprijs... 7 Certificaat Pupil van de Week... 7 Jeugdleider van het Jaar... 7 Jubilea en onderscheidingen... 7 District Zuid II... 7 Jeugdleider van het Jaar... 7 District Oost... 7 EMOS 100 jaar... 7 Certificaat Pupil van de Week... 8 Algemene informatie... 8 Verenigingsjubilea... 8 Onderscheiding voor kaderleden... 8 Oorkondes... 8 Nieuwsbrief in elektronische vorm... 8 Column van Pedro Rademacher Natuur Bondsbestuur Verhuisbericht administratiekantoor Op 1 oktober jl. werd het administratiekantoor van NKS- Voetbal aan de Kooikersweg in 1-Hertogenbosch gesloten. Vanaf die datum luidt het formele postadres van NKS-Voetbal: Bradleystraat 22, 6135 CW Sittard. Nieuwsbrief NKS-Voetbal 1 Jaargang 17, nummer 5, oktober 2016

2 Het adres verandert niet en luidt: NKS-Voetbal is telefonisch bereikbaar via het nummer: (Let op: er wordt opgenomen met: Met Geraedts & Reinders.) Uw vraag wordt genoteerd en aan het bondsbestuur doorgeleid. De K van NKS (44) Het bisdom Rotterdam heeft in de persoon van Diaken Bertijn Prins een nieuw diocesaan sportadviseur voor district West benoemd. Zie voor een nadere kennismaking onder District West op pagina 6 van deze nieuwsbrief. Van zijn hand is de navolgende tekst. Ruimte maken op het middenveld, ruimte creëren in de voorhoede door diep te gaan, ruimte houden achterin tussen je voorstopper en je laatste man. Of er wel of geen ruimte is in een wedstrijd heeft grote consequenties voor het verloop en de uitslag. Ruimte is van levensbelang en niet alleen bij voetbal. Ook in het leven is ruimte hebben, ruimte maken ontzettend belangrijk. 30 november wordt het jaar van de barmhartigheid afgesloten wat dit jaar door paus Franciscus was afgekondigd. En barmhartigheid heeft ook alles met ruimte te maken, want het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is in die taal nauw verwant aan woordje voor baarmoeder, de plaats in het lichaam van een vrouw waar zij ruimte maakt voor nieuw leven in haar eigen leven. Barmhartigheid heeft dus alles te maken met de ander, met ruimte maken voor een ander. Is het met dit jaar nu afgelopen met de barmhartigheid? Nee, dat zou een slechte zaak zijn. We zijn dit jaar alleen met zijn allen weer even met de neus op de feiten gedrukt over hoe belangrijk het is om ruimte maken voor een ander. Want ruimte maken, in het leven en in het bijzonder op het voetbalveld, elkaar verdragen en respecteren, dat is niet iets van een jaartje, dat is iets van altijd. Diaken Bertijn Prins Sportpraktijkreeks (6) Digitaal downloaden Lidverenigingen en hun kaderleden kunnen sinds kort een aantal delen van de Sportpraktijkreeks downloaden vanaf de website van NKS-Voetbal. Dat deel is echter afgeschermd door een inlognaam met wachtwoord, omdat die voorziening uitdrukkelijk alleen bedoeld is voor (leden van) onze lidverenigingen. Na aanmelding volgt een kort authenticatieproces. Sportpraktijkreeks nr. 6: Omgaan met medewerkers in de voetbalvereniging en Werving en behoud van vrijwilligers. Dit boekje uit de Sportpraktijk-reeks, geschreven door Yvonne Brooymans, bestaat al ruim 20 jaar en is inmiddels 2 maal herzien. Het geeft welaan dat het een onderwerp is van alle tijden. Aan dit probleem zitten verschillende kanten: zo kan de vereniging voortdurend kampen met een tekort aan medewerkers of blijft een bestuur noodgedwongen nog een jaar zitten omdat er geen opvolgers zijn. Ook gebeurt het vaak dat een medewerker abrupt stopt met zijn of haar werk voor de vereniging, omdat het te veel tijd gaat kosten maar misschien ook wel omdat de taak te zwaar is voor deze medewerker óf omdat hij/zij te weinig waardering krijgt voor al het werk waar veel vrije uurtjes in gaan zitten.... Problemen die uw vereniging wellicht ook tergen... Het blijkt uit de vele contacten duidelijk dat er behoefte is aan een soort plan of werkwijze waarmee het 'medewerkersprobleem' aangepakt kan worden. Sportpraktijkreeks 6 wil u daarbij de helpende hand bieden. Bij voetbalverenigingen spelen medewerkers een zeer belangrijke rol in het totale reilen en zeilen. In principe is de vereniging er 'voor elkaar, door elkaar' en 'van en voor de leden'. We moeten ons daarbij goed realiseren dat de medewerkers de basis van de vereniging vormen! Daarom is het van belang dat voldoende aandacht wordt besteed aan deze groep. Door hier actief mee bezig te zijn moet de vicieuze cirkel van het steeds terugkerend probleem van werven en behouden van medewerkers doorbroken worden. Met deze uitgave willen wij bestuurders van voetbalvereniging een aantal praktische handvaten en tips geven, die betrekking hebben op het omgaan met medewerkers. In hoofdstuk 2 worden zaken als, wat dient de bestuurder te weten, wat is belangrijk voor de medewerker om te weten, hoe kun je nieuwe medewerkers werven etc. centraal staan. Hoofdstuk 3 gaat over de 'kadercoördinator'. Er wordt een aantal concrete punten aangegeven waar bij het omgaan met medewerkers op gelet moet worden. De suggestie die wij doen is één persoon of een groepje mensen verantwoordelijk te maken voor deze taak. Enkele belangrijke aandachtspunten voor een dergelijke coördinator of commissie zijn: regelmatig contact hebben met de diverse medewerkers; de medewerkers schouderklopjes geven; aan de medewerkers duidelijk maken bij wie ze aan kunnen kloppen als er vragen zijn; Nieuwsbrief NKS-Voetbal 2 Jaargang 17, nummer 5, oktober 2016

3 nieuwe medewerkers opvangen en begeleiden etc. Om alle taken in de voetbalvereniging uit te (kunnen) voeren is werving en vorming van medewerkers essentieel. Een goede sfeer in de vereniging en goede relaties tussen het bestuur, de commissies en de leden zijn hierbij een belangrijke voorwaarde. Iedere potentiële medewerker zal, wanneer hij/zij wordt benaderd voor een taak, zich afvragen wat het 'kost' en wat het 'oplevert'. Ook is van invloed wie er nog meer in de vereniging actief zijn en hoe en door wie men wordt benaderd. Waarschijnlijk is dat men eerder actief meedoet als men persoonlijk wordt benaderd door een bekend persoon en men als vrijwilliger kan samenwerken met bekenden. Omdat niet iedereen die wordt gevraagd meteen 'alles' weet en 'alles' kan is voorinformatie en begeleiding belangrijk. Het gehele proces van werven, plaatsen, begeleiden, trainen, motiveren en evalueren van het 'vrijwilligerswezen' dient bewust en goed te verlopen. Wat voor medewerkers hebben we nodig? Dit is een taak van het bestuur, die eerst duidelijk inzicht dient te hebben in de huidige situatie: Willen we meer jeugd? Of willen we op een hoger plan gaan voetballen? Of willen we meer nevenactiviteiten ontwikkelen. Als we deze vragen duidelijk hebben weten we ook wat voor medewerkers we nodig hebben. Maak dus een duidelijke omschrijving van alle voorkomende taken in de vereniging. Zo'n taakomschrijving biedt de huidige én de nieuwe medewerkers duidelijkheid. Vrij eenvoudig kan per functie worden aangegeven wat van iemand, die een functie op zich neemt, verwacht wordt. Wie kunnen onze medewerkers zijn senioren de zogeheten 'rustende leden', leden die niet meer actief sporten maar wel lid zijn van de vereniging niet-werkenden ouders van jeugdleden vrouwen (zorg voor kinderopvang, bijvoorbeeld door een ander lid uit de vereniging; hierover afspraken maken met ouders van andere jeugdleden) oud-leden en niet- (met of zonder clubervaring) junioren A t/m C. Over deze laatste groep wat suggesties: Geschikte A-junioren deel laten nemen aan trainerscursussen en/of scheidsrechters-cursussen. Zo kunnen zij de pupillen trainen en bij diverse wedstrijden als scheidsrechter optreden. De cursus 'jeugdvoetbal begeleider' en 'jeugd voetbal spelleider' is er al voor mensen vanaf 17 jaar. Stimuleer de jeugd om in een groep naar zo'n cursus te gaan. Junioren als assistent-trainer mee laten helpen bij trainingen. Een groepje junioren een jeugdraad laten vormen. Zelf activiteiten laten organiseren onder begeleiding van de elftalleider. Zo wordt de jeugd meer betrokken bij de club en krijgen ze het gevoel dat er met hun wensen rekening wordt gehouden en dat zij voor vol wordt aangezien. Tevens worden de junioren zich op deze manier bewust van het feit dat er het nodige werk verricht moet worden om de club te laten voortbestaan. Een ander positief punt voor de jeugd is dat ze op deze manier belangrijke vaardigheden ontwikkelen die in de toekomst erg belangrijk kunnen zijn zoals vergaderen, plannen, begeleiden van kinderen, beleidsmatig denken, onderhandelen, besturen etc. Als we een goed inzicht te hebben in wat de leden zoal zouden kunnen doen voor de vereniging kan met de werving begonnen worden. We kunnen dan de mensen persoonlijk benaderen en dat is beter dan een oproep in het clubblad (een treurverhaal in het clubblad over hoe moeilijk het wel niet is medewerkers te krijgen kan averechts werken in de zin dat het een negatief beeld van het kaderwerk op zal roepen)!! Wat natuurlijk allereerst van groot belang is, is dat alle (nieuwe) leden goed opgevangen en begeleid worden, zodat vanaf het eerste moment betrokkenheid bij de vereniging wordt gekweekt. Door een lidkaart uit te breiden met de volgende gegevens kan het bestuur te weten komen of er mogelijk potentie aanwezig is bij de leden van de vereniging: relevante info zou kunnen zijn: School/gevolgde opleidingen : Beroep : Heeft u wel eens een functie vervuld binnen een (sport)vereniging? : Zo ja, welke functie(s)? : Hoeveel tijd zou u in een taak voor de vereniging willen steken? :... uur per week/... uur per maand Overige bijzonderheden/opmerkingen. In Sportpraktijkreeks 6 komen de volgende hoofdstukken ook uitgebreid aan de orde Wat doen we voor de (nieuwe) medewerker? 1 Vergoedingen 2 Verzekeringen 3 'Beloningen' De rol van de kadercoördinator 1 Medewerkers werven 2 Medewerkers instrueren en begeleiden 3 Communiceren met medewerkers 4 Medewerkers stimuleren en motiveren Nieuwsbrief NKS-Voetbal 3 Jaargang 17, nummer 5, oktober 2016

4 Bijlagen In Sportpraktijkreeks 6 staan in de bijlagen een aantal voorbeelden die u bij het uitoefenen van uw functie goed kunt gebruiken: Medewerkerskaart Taakomschrijvingen Opleidingen/cursussen voor de jeugd 'Wie-wil-wat overzicht' Maximale onkostenvergoedingen voor trainers Voorbeeld overeenkomst kostenvergoeding Bijlage bij overeenkomst kostenvergoeding: specificatie Ontvangt u de juiste informatie van NKS-Voetbal? Het kader van een vereniging verandert regelmatig, zowel bestuurlijk, technisch als verenigingsbreed. Wij zijn graag op de hoogte van de samenstelling van uw bestuur en van het team van vrijwilligers dat zich voor uw vereniging inzet. Op deze wijze kunnen we informatie gericht versturen. En u ontvangt datgene waar u als lid van NKS-Voetbal recht op heeft. Houd u ons op de hoogte? Dan kunnen wij u op de hoogte houden, want NKS-Voetbal heeft uw vereniging veel te bieden! Jubilerende verenigingen Lidverenigingen die in de loop van het kalenderjaar 2016 een zogeheten kroonjubileum vieren, worden hierbij uitgenodigd de datum van de receptie te melden aan het secretariaat van het bondsbestuur van NKS-Voetbal, zodat wij op tijd het geschenk kunnen bestellen en voor een afvaardiging zorgen. Een verder aandachtspunt voor deze verenigingen is de mogelijkheid zich aan te melden voor het organiseren van een Toernooi onder auspiciën van NKS-Voetbal. Voor nadere informatie hierover: zie onze website Jeugdleider van het Jaar 2016 NKS-Voetbal zet ook in 2016 het programma 'De jeugdvoetballeider van het jaar' voort. NKS-Voetbal vindt dit belangrijk, omdat het aansluit bij één van de hoofddoelen van NKS-Voetbal: het uitdragen van respect voor waarden en normen. De uitverkiezing van de Jeugdvoetballeider van het jaar gebeurt door de vereniging zelf. Het districtsbestuur van NKS-Voetbal neemt die voordracht over. Let wel: het is niet de bedoeling dat een dergelijke uitverkiezing gezien moet worden als een soort competitie van en voor leiders onderling binnen één vereniging. In de genomineerde leider (één) wil NKS-Voetbal het gehele leidercorps van een vereniging eren. Het woord 'één' in de vorige alinea moet worden toegelicht. De vereniging, die de jeugdleider van het jaar van haar vereniging voordraagt, nomineert één jeugdvoetballeid(st)er. Het is de vereniging die de keus maakt, niet het NKS-districtsbestuur. Een voordracht, die niet aan dit criterium voldoet, wordt teruggestuurd met het verzoek alsnog de keuze te bepalen. Stuur uw voordracht tijdig vóór de gewenste datum van uitreiking aan de secretaris van uw district. Aanmelding jeugdleider van het jaar Wil uw vereniging aan dit programma meedoen en uit haar leiderscorps een jeugdleid(st)er nomineren voor de titel Jeugdvoetballeider van het jaar: Meld hem of haar dan schriftelijk (mag dus ook per ) aan bij het secretariaat van NKS-Voetbal in het district. Geef bij die aanmelding dan tevens aan de reden waarom u juist die leid(st)er voordraagt. Vermeld op welke dag en op welk tijdstip u de uitreiking van het certificaat heeft gepland Aanmelden/afmelden nieuwsbrief Deze nieuwsbrief verschijnt als regel 5 keer per jaar. We houden u ook op de hoogte van nieuws omtrent andere lidverenigingen en relevante informatie van andere takken van sport. De nieuwsbrief wordt allereerst gestuurd naar ons volledige bestand aan mailadressen. Eventuele andere belangstellenden kun zich aanmelden door hun gegevens te melden via de website van NKS- Voetbal: Dit kan ook per Geef de volgende gegevens door: Uw naam De naam van uw vereniging Uw functie bij de vereniging Uw adres Afmelden voor de nieuwsbrief kan ook via hetzelfde adres. De nieuwsbrieven zijn ook te downloaden vanuit de pagina van NKS-Voetbal, op of Verenigingsondersteuning Het NKS-bureau is een prima adres om vragen aan voor te leggen. Voor extra hulp kunnen lidverenigingen altijd een beroep doen op de NKS. Soms kan men de bestuurders met een kort antwoord van dienst zijn, soms biedt de website van de NKS of NKS-Voetbal soelaas en soms wordt er een sport- Nieuwsbrief NKS-Voetbal 4 Jaargang 17, nummer 5, oktober 2016

5 adviseur of andere deskundige ingeschakeld die ter plekke komt adviseren. Of het nu gaat over de jeugdafdeling, scholing, jeugdraad, juridische zaken of problemen rond de accommodatie. De tarieven voor verenigingsondersteuning zijn: Juridische advisering 50,00 per uur Verenigingsondersteuning 45,00 per uur Tarief voor niet-leden: 60,00 per uur Verenigingsondersteuning voor lidverenigingen van NKS- Voetbal is gratis tot een bedrag van maximaal 360,00. Men kan zich wenden tot het (districts-)secretariaat, het administratiekantoor of (bij voorkeur) per Wat kun je zoal krijgen bij dit aanbod? Die vraag is voor individuele vragen om ondersteuning niet direct te beantwoorden. Dat is mede afhankelijk om welk type vraag het gaat en hoe lang de desbetreffende adviseur met de behandeling ervan bezig is. Bij cursussen daarentegen kan er wel een richtsnoer worden gegeven: Kick-off cursus: afhankelijk van de gekozen module kost die tussen 270 en 360, dus uw club kan hiervan gratis gebruik maken. Een cursus Omgaan met jeugd kost ongeveer 180,00. (Dan houdt men dus nog over voor een gelijkwaardig pakket in één jaar.) Een EHBSO-cursus kost zo rond 250 en kan zonder kosten bij een lidvereniging worden gehouden. Voor meer details en mogelijkheden: kijk maar eens op de website van NKS-Voetbal: Over het lidmaatschap van NKS-Voetbal Voetbalverenigingen kunnen lid worden van NKS- Voetbal. NKS-Voetbal is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het verenigingsjaar van NKS-Voetbal is gelijk aan het kalenderjaar. De contributie van NKS-Voetbal is (in 2016) 60 cent per lid met een maximum van 450,00. Het lidmaatschap kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging bij het bondsbestuur uiterlijk drie maanden voor het einde van het verenigingsjaar. Over contributiebetaling De contributienota s van NKS-Voetbal worden als regel in het eerste kwartaal van het kalenderjaar (dit jaar in februari) verstuurd. Verenigingen die bij de start van het nieuwe voetbalseizoen nog niet hebben betaald, ontvangen een eerste aanmaning. Vindt dan nog geen betaling plaats, dan volgt een tweede en laatste aanmaning. Daarna wordt het dossier van een openstaande contributienota aan een incassobureau overgedragen en vanaf dat moment wordt het te betalen bedrag met administratiekosten (niet onaanzienlijk) verhoogd. Blijft ook die actie onbeantwoord, dan wordt de kantonrechter ingeschakeld. Onze ervaring met een paar verenigingen die het in 2014 zover lieten komen is, dat de contributie van 450,00 dan plotseling méér dan 1.200,00 wordt en dan in één geval - zelfs via beslaglegging moet worden geïnd, heeft men zich blijkbaar niet gerealiseerd. Actueel (Uit: KN 14/10/2016) Certificaat Pupil van de Week De NKS kent een aantal standaard-oorkondes. Men kan die als regel bestellen via de website Van de oorkonde Pupil van de Week stelt elk districtsbestuur van NKS- Voetbal ook gedurende dit verenigingsjaar 500 exemplaren per district ter beschikking aan lidverenigingen. Per vereniging zijn 15 exemplaren beschikbaar (zolang de voorraad strekt). Belangstellende verenigingen kunnen zich schriftelijk of per wenden tot het desbetreffende secretariaat. Dan wordt een set zo snel mogelijk geleverd. Oproep aan webmasters NKS-Voetbal juicht het toe als lidverenigingen met een website (en daarover beschikken de meeste verenigingen) hun goede band met ons tot uitdrukking willen brengen door op hun website ons logo te plaatsen en daaronder een link met de website van NKS-Voetbal (www.nksvoetbal.nl). Webmasters kunnen het digitale logo van de NKS- Voetbal opvragen bij: of Nieuwsbrief NKS-Voetbal 5 Jaargang 17, nummer 5, oktober 2016

6 Op die manier kunnen ook leden van onze lidverenigingen nog directer gebruik maken van onze diensten. Website NKS-Voetbal De website van NKS-Voetbal is de centrale plek voor onze lidverenigingen om zich te informeren over nieuws en activiteiten binnen NKS-Voetbal. De link is: De (districts-)besturen van de NKS- Voetbal zetten zich in om de actualiteit van de website up-to-date te houden. De homepage wordt regelmatig ververst. Een bezoek aan de website is zeker de moeite waard. Fair Playprijs Dit jaar stelt het districtsbestuur per regio aan één lid vereniging een Fair Play-Prijs ter beschikking. De vereniging geeft aan voor wie de Fair Play-Prijs bestemd is, bijvoorbeeld voor het E2-team, omdat (vul maar in), of voor de begeleiders van het D3-team, omdat (vul maar in). Het districtsbestuur staat open voor varianten op dit thema. Aanmelding hiervoor gebeurt schriftelijk (per post of per ) bij het districtssecretariaat, onder vermelding van bestemming (doelgroep) van de prijs en motivatie. Geef ook datum van uitreiking aan. Dit laatste stelt NKS-Voetbal in de gelegenheid aanwezig te zijn en eventueel de Fair Play-Prijs uit te reiken. District West Nieuwe diocesaan sportadviseur In 2014 benoemde de bisschop van Rotterdam zijn vicaris Ad van der Helm tot diocesaan sportadviseur. In 2016 aanvaardde Ad van der Helm een aanstelling als universitair hoofddocent kerkelijk recht in Leuven en heeft hij zijn activiteiten als vicaris (en als diocesaan sportadviseur) moeten beëindigen. Dank aan oudvicaris Van der Helm en zijn actieve bijdrage aan de activiteiten van NKS- Voetbal, landelijk en vooral in district West. De bisschop van Rotterdam, Mgr. J. van den Hende, heeft diaken Bertijn Prins, verbonden aan de parochie St.-Maarten in de Bollenstreek Zuid tot zijn opvolger benoemd. Hij stelt zich voor: Mijn naam is diaken Bertijn Prins en mgr. Van den Hende heeft mij gevraagd of ik de taak van sportadviseur van vicaris Ad van der Helm wil overnemen. Hierop heb ik positief geantwoord, omdat ik het heel belangrijk vind, dat wij als RK-kerk present zijn in de wereld/maatschappij van vandaag. Ik heb van de bisschop begrepen dat het vooral voetbal is wat de klok slaat. U bent van district west zag ik op de site van NKS voetbal. Zelf ben ik jaren geleden gestopt met voetballen. Ik heb tot en met de A1 fanatiek gevoetbald en kreeg helaas te maken met een hardnekkige rugblessure. Echt op mijn oude niveau ben ik niet meer teruggekomen op het voetbalveld. Toen ik op seminarie zat heb ik nog een poosje in een vriendenteam gevoetbald (maar dat was te verwaarlozen) Qua sporten ben ik na mijn rugblessure in de vechtsport wereld terecht gekomen en dat doe ik tot op de dag van vandaag (Kickboksen en Universele gevechtskunst), daarnaast wil ik graag duurloopjes doen tussen alle vergaderingen door die mijn werk met zich meebrengen. Verder heb ik gewindsurft, gebodyboard en fiets ik voor mijn werk alles. Ondersteuning NKS-Voetbal Ook in de tweede helft van 2016 worden er in ons district tijdens de verenigingsbezoeken extra aandacht daarvoor gevraagd. Van Zwaagdijk boven Hoorn tot FIOS in Achthuizen op Goeree/Overflakkee.in het zuiden en van Achterveld bij Veenendaal tot Westlandia in het Westland. De bekende Flyers en Folders moeten u inmiddels bekend zijn, maar toch bij onze verenigingsbezoeken constateren wij dat vele besturen en jeugdcommissies er nog weinig mee hebben gedaan. Wij weten ook dat de besturen van de verenigingen in deze dagen andere zaken aan hun hoofd hebben. Wij noemen de problematiek van de kunstgrasvelden, de onderzoeken die zijn gestart, zelfs door de bandenfabrikanten die de zwarte korrels heeft geleverd. Dan de clubs in de grote steden, maar dat speelt ook in kleine gemeenten, dat er grote schulden ontstaan, ook als nasleep van de crisis vanwege de hoge kosten aan veldhuur, aan het gebruik van gas en licht, het onderhoud enz. enz. Ook speelt mee, u leest het, u hoort het, u ziet het o.a. in NIEUWSUUR de armoede in vele gezinnen, waardoor de contributie van het kind niet meer betaald kan worden. NKS-Voetbal is er juist voor een veilige sportvereniging. Haar sportadviseurs kunnen u met uw problematiek bij een groot aantal genoemde zaken helpen. Zij inspecteren niet alleen uw sportcomplex, maar denken met u mee waarop u kunt bezuinigen, maar ook waarmee u geld kunt verdienen. Voor meer informatie: Nieuwsbrief NKS-Voetbal 6 Jaargang 17, nummer 5, oktober 2016

7 zie elders in deze landelijke nieuwsbrief en het adres waar u terecht kunt voor de aanvraag van een bezoek van een sportadviseur Niet wachten maar doen! Nieuw toernooi: Om de NKS- Voetbalbokaal Het district West van NKS-Voetbal had jaarlijks 2 evenementen die zij zelf organiseerden. Op de eerste zaterdag van een nieuw jaar altijd de instuiven (die al meer dan 45 jaar worden gehouden), zij het dan door de sloop van de Groenoordhallen in Leiden in verkleinde vorm. Ook de wedstrijden om de Bisschopsbeker waren vroeger in de afdelingen van NKS-Voetbal al sinds de jaren 5. Vanaf 1996 werd dat gespeeld in het district Zuid Holland en in West I. Sinds het beëindigen van de landelijke finale (het laatst 2004 in Reusel) heeft het district West dat overgenomen tot eind mei van dit jaar Maar omdat er zo weinig deelnemers waren, heeft het bestuur besloten daarmee te stoppen. Toch wil het bestuur 2x per jaar de binding met de jeugdleiders en de jonge kinderen houden. Zij heeft nu gekozen voor een toernooi voor de C- en D-elftalen (oude benaming). waarbij de deelname wordt gekozen uit de desbetreffende klasse, na herindeling door de KNVB. Gelijke sterkte en gelijke kansen. Dit wordt verwerkt door een nieuwe werkgroep die ook de ervaringen meeneemt van het Haring en Wittebrood-toernooi dat wordt gespeeld op zondag 28 mei 2017 in Leiden. Voor half november zullen we via een extra Jeugdbulletin de verenigingen gaan inlichten. District Zuid I adressen Elk jaar vinden er bij diverse verenigingen wijzigingen in het post- en adres plaats. Daarom vragen wij u dan ook als dit ook het geval is bij uw vereniging ons daarvan te berichten zodat wij alle informatie naar het juiste adres kunnen zenden. Uw reacties graag naar secretariaat van NKS-Voetbal District Zuid I. (Gegevens: zie colofon.) Fair Playprijs Zie oproep op pagina 6. Certificaat Pupil van de Week Zie aanbod op pagina 5. Jeugdleider van het Jaar Zie oproep op pagina 4. Jubilea en onderscheidingen Zie oproep op pagina 4. District Zuid II Jeugdleider van het Jaar Zie oproep op pagina 4. District Oost EMOS 100 jaar Preek voor de viering van rksv EMOS 100-jarig bestaan op zaterdag 8 oktober 2016 Een goede katholiek zijn is net zoiets als een voetbaltraining. Dit zei paus Franciscus tegen miljoenen jongeren tijdens de Wereldjongerendagen in 2013 in Rio de Janeiro, Brazilië. Onze paus kan het weten. Want zelf is hij een groot voetbalfan. In het jaar van zijn pauskeuze ook 2013 werd zijn favoriete club San Lorenzo uit Buenos Aires meteen kampioen van Argentinië. Zelf denk ik, dat in deze uitspraak van de paus wel een kern van waarheid zit. Want zoals een pittige voetbaltraining een flink beroep doet op je conditie en uithoudingsvermogen, zo komt er ook bij ons christelijk geloof ook wel eens bloed, zweet en tranen kijken. Als ik dit zeg, dan denk ik niet alleen aan de laatste, moeilijke uren van Jezus in de Hof van Olijven, vlak voordat Hij ging sterven. Maar ik herinner me ook de bijeenkomst, die jullie onlangs als vereniging hebben gehouden over jullie rooms-katholieke identiteit. Zijn de letters rksv, die jullie van de oprichters van jullie vereniging hebben geërfd, onderhand een museumstuk geworden; cultureel erfgoed, dat beschermd moet worden; of is de katholieke inspiratie van toen ook nu, anno 2016, nog steeds springlevend? Voor alles is er een tijd, zo zeiden we in de voorafgaande bijbelse lezing. Er is een tijd van zoeken, maar ook een tijd van verliezen; een tijd om af te breken, maar ook een tijd om op te bouwen Naast vraagtekens, die in het licht van de huidige secularisatie natuurlijk niet onbegrijpelijk zijn, waren er tijdens de bijeenkomst over de katholieke identiteit van jullie vereniging, ook uitroeptekens! Zo is mij de opmerking bijgebleven van één van de bij die gelegenheid aanwezige jongeren. Hij zei: Mijn opa zat al in het bestuur van onze katholieke voetbalvereniging. Nu ben ik óók bij deze vereniging betrokken. Ze noemen ons wel eens de papies. Nou, zo zei deze jongere, dat vind ik een eretitel, een geuzennaam. Boeiende vraag zou zijn, wat die eretitel rksv, rooms katholieke sportvereniging concreet voor hem betekent. En wat betekent dit predicaat voor jullie, voor ons, als voetbalvereniging EMOS, nu we jullie eeuwfeest mogen gaan vieren? Tijdens de voorbereiding van deze viering, werden hier wel een paar dingen over gezegd. Iemand zei: Bij ons is iedereen welkom. In onze vereniging is er een open benadering. Gewezen werd er ook op de saamhorigheid, die kenmerkend is voor EMOS: hele elftallen staan klaar. Een hoopvol geluid was ook: We Nieuwsbrief NKS-Voetbal 7 Jaargang 17, nummer 5, oktober 2016

8 staan achter elkaar, hiermee ook doelend op de betrokkenheid van deze vereniging bij acties voor de strijd tegen kanker bij jonge kinderen (Kika). Verder vroegen we ons af: Die Emmausgangers, waren dat geen EMOS-gangers? Naar mijn gevoel duiden al deze uitspraken op de innerlijke kracht van jullie vereniging: Eendracht Maakt Ons Sterk. Het is als in het lied: You raise me up : als je het alleen niet kunt redden, krijg je het samen wel voor elkaar. Door te gaan voor eigen succes kom je vaak op dood spoor; maar mooie combinaties ( één tweetjes ) blijken dikwijls het meest trefzeker te zijn. Elkaar laten opstaan; de ander laten uitblinken en zelf voldoening hebben van een mooie assist ; you can count on me ; het zijn beelden, die doen denken aan de Opstanding van Jezus Christus, kern van ons geloof. Zijn liefde tot het uiterste en trouw tot in de dood heeft mensen in beweging gebracht, de eeuwen door, in liefdevolle verbondenheid met elkaar. Vijfentwintig jaar geleden, bij het vorige jubileum, zei iemand: van harte proficiat met het 75-jarig bestaan. Maar 100 jaar, dat gaat EMOS niet halen. Gelukkig heeft hij het niet bij het rechte eind gehad. Hoe het verder zal gaan met jullie vereniging, de tijd zal het leren. Maar als peptalk zou ik jullie graag willen meegeven: blijf tegen elkaar zeggen: I have a dream. En daag elkaar uit, om deze droom samen waar te maken. Geloof in je innerlijke kracht; heb ook vertrouwen in die grote ketting van vriendschap, die al die jaren het fundament is geweest, waarop jullie hebben kunnen bouwen. Mogen jullie dan gaan onder de zegen van de goede God. En blijf vooral goed trainen Dat het zo mag zijn, we vragen het, door Christus onze Heer. Amen. Certificaat Pupil van de Week Zie aanbod op pagina 5. Algemene informatie Verenigingsjubilea Verenigingen die in 2016 een erkend verenigingsjubileum vieren, worden hierbij verzocht om opgave van de datum waarop de receptie plaatsvindt. Men wordt verzocht dit te doen bij de secretaris van het district waartoe de vereniging behoort. Voor het adres: zie colofon op pagina 1 van de Nieuwsbrief. Onderscheiding voor kaderleden Misschien is de viering van het verenigingsjubileum ook een gelegenheid om verdienstelijke kaderleden van de vereniging ook eens (extra) in het zonnetje te zetten. Zoals bekend kent NKS-Voetbal ook een onderscheidingsregeling. Voor informatie over en/of aanvraagformulieren kan men zich wenden tot het districtssecretariaat of downloaden van de website Onderscheidingen kunnen niet alleen worden aangevraagd voor bestuurs- en commissieleden, maar ook voor alle kaderleden, die als vrijwilliger binnen de vereniging actief zijn, zoals jeugdleiders, terreinmeesters en clubbladredactieleden. Oorkondes Naast de regeling voor onderscheidingen van NKS-Voetbal (bestemd voor kaderleden met een verdienstelijke staat-vandienst) kent de NKS oorkondes voor andere momenten waarbij een vereniging stil wil staan. Hebt u leden die bijvoorbeeld 25, 40 of 50 jaar lid zijn maar weinig of geen jaren een functie in de vereniging hebben vervuld, dan kan men een gratis jubileumoorkonde aanvragen. Aanvragen dienen bij het NKS bureau of bij het (districts-)secretariaat van NKS-Voetbal (zie colofon) binnen te zijn drie weken vóór de gewenste datum van uitreiking. Vermeld de naam, voorletters, M/V, geboortedatum, geboorteplaats, datum van uitreiking, soort jubileum (of andere reden voor oorkonde) en eventuele verdiensten. De vereniging verzorgt in beginsel zelf de uitreiking van de oorkonde. Nieuwsbrief in elektronische vorm Wilt u de Nieuwsbrief in elektronische vorm (Word-bestand zonder afbeeldingen), geef u dan op bij: de website van de NKS, vindt men de volledige versie in pdf-format. Denkt u aan het roulatieschema. Misschien staat hier informatie, die ook voor andere leden interessant is. Nieuwsbrief NKS-Voetbal 8 Jaargang 17, nummer 5, oktober 2016

9 Roulatieschema Hieronder ziet u een roulatieschema afgedrukt. We adviseren u om deze nieuwsbrief te laten rouleren langs de genoemde bestuurs- en commissieleden. Er staat voor hen namelijk ook interessante informatie in de nieuwsbrief. Via de doorsturen kost nauwelijks moeite. Roulatieschema: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Bestuurslid: Jeugdsecretaris: Jeugdcoördinator: Wedstrijdsecretaris jeugd: Redactie Clubblad: Nieuwsbrief NKS-Voetbal 9 Jaargang 17, nummer 1, januari 2016

10 Column van Pedro Rademacher Natuur Opstaan terwijl het buiten nog donker is. Als het water in de keuken begint te koken kijk je ademloos naar buiten. Het eerste, voorzichtige licht van de dag werpt een schemerige blik op een toverachtige wereld. Op deze dagen van het jaar staan bomen in vuur en vlam. Als zwijgzame schilders, als stille dichters vertellen ze zonder woorden van de tijd die komen gaat. In mijn warme werkplaats blader ik de maandagmorgenkranten door. Die zijn altijd wat dunner dan op andere dagen. Niet omdat er in het weekend minder gebeurt, er zijn in het weekend domweg minder journalisten om het te registreren. Maar gelukkig is daar het sportkatern nog. Met interesse volg ik de verrichtingen van trainer Frank de Boer bij Inter Milaan. Niet zozeer vanwege zijn prestaties, want die zijn niet best. Maar meer vanwege zijn achterliggende filosofie: Frank de Boer wil Inter aanvallend laten spelen. Vandaar mijn interesse: Frank de Boer wil het onmogelijke realiseren. Italianen spelen bij voorbaat defensief. Dat is hun spel dat ze altijd spelen; ze weten niet beter. Achterin de nul houden en voorin wachten, loeren op dat ene kansje om de wedstrijd te beslissen. En als dat ene kansje niet komt eindigt de wedstrijd desnoods in een doelpuntloos gelijk spel: ook goed. Zeker in Nederland is die defensieve tactiek weinig geliefd. Wij vinden dat een beetje laf. Wij willen als het even kan altijd aanvallen en attractief voetbal spelen. Wat dat betreft ben ik een uitzondering: ik hou nu juist van Italiaans voetbal. Zelden heb ik zo van voetbal genoten als in het seizoen 2009/2010. Toen werd Inter Milaan landskampioen, Inter won de Italiaanse beker èn de Champions League. Onder leiding van de al even defensieve coach José Mourinho en met een sleutelrol voor Wesley Sneijder op het middenveld: Sneijder speelde zijn beste seizoen ooit. In de stalen verdediging werden de lakens uitgedeeld door de toen al 36-jarige (!) aanvoerder en clubicoon Javier Zanetti. Na dat seizoen ging het bergafwaarts met Inter. De club kwam in financiële moeilijkheden, dure spelers als Sneijder werden verkocht. De één na de andere trainer kwam en vertrok. Maar het succes van 2010 werd nooit meer geëvenaard. En ineens kwam daar ene Frank de Boer. Die zou het allemaal even heel anders gaan doen. Op de helft van de tegenstander spelen, vroeg druk zetten, pressie spelen en achterin één op één durven spelen en grote risico s nemen. Zelden een ploeg gezien die zo onzeker is als Inter Milaan in dit seizoen. Je ziet spelers letterlijk twijfelen tussen uitvoeren wat de coach wil en spelen zoals ze dat eigenlijk gewend zijn. Dat kan nooit lang goed gaan. Je kunt spelers niet tegen hun natuur in laten voetballen. Zelfs Frank de Boer niet. Pedro Rademacher Nieuwsbrief NKS-Voetbal 10 Jaargang 17, nummer 1, januari 2016

Nieuwsbrief NKS-Voetbal. Colofon. Inhoudsopgave. Bondsbestuur. Adreswijziging. Jaargang 17, nummer 4, augustus 2016

Nieuwsbrief NKS-Voetbal. Colofon. Inhoudsopgave. Bondsbestuur. Adreswijziging. Jaargang 17, nummer 4, augustus 2016 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 17, nummer 4, augustus 2016 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 450 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 16, nummer 1, januari 2015

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 16, nummer 1, januari 2015 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 16, nummer 1, januari 2015 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 18, nummer 4, augustus 2017 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS-Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 450 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 16, nummer 2, maart 2015 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 15, nummer 2, maart 2014

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 15, nummer 2, maart 2014 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 15, nummer 2, maart 2014 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal. Colofon. Inhoudsopgave. Bondsbestuur. Jaargang 17, nummer 3, mei 2016

Nieuwsbrief NKS-Voetbal. Colofon. Inhoudsopgave. Bondsbestuur. Jaargang 17, nummer 3, mei 2016 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 17, nummer 3, mei 2016 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 450 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 15, nummer 4, augustus 2014

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 15, nummer 4, augustus 2014 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 15, nummer 4, augustus 2014 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 15, nummer 1, januari 2014

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 15, nummer 1, januari 2014 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 15, nummer 1, januari 2014 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 14, nummer 1, januari 2013

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 14, nummer 1, januari 2013 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 14, nummer 1, januari 2013 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 17, nummer 2, maart 2016 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 450 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 14, nummer 3, mei 2013

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 14, nummer 3, mei 2013 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 14, nummer 3, mei 2013 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 13, nummer 1, januari 2012

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 13, nummer 1, januari 2012 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 13, nummer 1, januari 2012 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 18, nummer 2, maart 2017

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 18, nummer 2, maart 2017 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 18, nummer 2, maart 2017 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 450 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 13, nummer 3, mei 2012

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 13, nummer 3, mei 2012 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 13, nummer 3, mei 2012 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 18, nummer 1, januari 2017

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 18, nummer 1, januari 2017 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 18, nummer 1, januari 2017 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 450 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 15, nummer 5, oktober 2014

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 15, nummer 5, oktober 2014 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 15, nummer 5, oktober 2014 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 14, nummer 5, oktober 2013

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 14, nummer 5, oktober 2013 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 14, nummer 5, oktober 2013 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 13, nummer 4, augustus 2012

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 13, nummer 4, augustus 2012 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 13, nummer 4, augustus 2012 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 16, nummer 5, oktober 2015 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 14, nummer 2, maart 2013

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 14, nummer 2, maart 2013 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 14, nummer 2, maart 2013 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 13, nummer 2, maart 2012

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 13, nummer 2, maart 2012 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 13, nummer 2, maart 2012 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900 adressen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 12, nummer 5, oktober 2011

Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 12, nummer 5, oktober 2011 Nieuwsbrief NKS-Voetbal Jaargang 12, nummer 5, oktober 2011 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS- Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900 adressen.

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016 Arbitrageplan RKDSV 1. Inleiding Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Informatieboekje v.v. Altena opgericht 17 juli 1945 Sportcomplex Altena Postadres Rijksweg 202-204 Nieuwendijk Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Welkom bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier CSV 1928

Aanmeldingsformulier CSV 1928 Aanmeldingsformulier CSV 1928 De Christelijke Sport Vereniging 1928 Voetbal, zoals onze naam officieel is, heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. CSV 1928 speelt zijn thuiswedstrijden

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA

AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA VOLGNR JULIANA... DATUM. ALLE GEGEVENS NAUWKEURIG INVULLEN S.V.P. 1 Vanaf 11 jaar is het verplicht een PASFOTO in te leveren voor de SPELERSPAS van de KNVB ACHTERNAAM:.

Nadere informatie

V O E T B A L. Bondsbestuur NKS Voetbal. Onder auspiciën van. Een mogelijkheid voor meer activiteiten voor onze verenigingen

V O E T B A L. Bondsbestuur NKS Voetbal. Onder auspiciën van. Een mogelijkheid voor meer activiteiten voor onze verenigingen V O E T B A L Bondsbestuur NKS Voetbal. Onder auspiciën van Een mogelijkheid voor meer activiteiten voor onze verenigingen H. Gerards H. Visser 1-9-2014 Onder auspiciën van. Het Bondsbestuur van de NKS-voetbal

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Hierbij meld ik mij aan als lid van de voetbalvereniging Sportclub Emmeloord. Achternaam : Voorletters/ Voornaam : Adres : Postcode / Plaats : Telefoon

Nadere informatie

editie 7, september 2016

editie 7, september 2016 digitale Clubkrant editie 7, september 2016 Voorzitter aan het woord Na alle voorbereidingen is nu eindelijk de competitie begonnen. Dit is waar het om gaat. Na drie competitie-loze maanden weer aan de

Nadere informatie

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl Informatie voor nieuwe jeugdleden JTC IJsselvogels jtc@ijsselvogels.nl December 2008 Korfballen bij IJsselvogels: echt

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP Persoonlijke gegevens Roepnaam M/V Man / Vrouw Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Adresgegevens Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactgegevens Contactgegevens

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

Arbitrageplan HSC 28

Arbitrageplan HSC 28 Arbitrageplan HSC 28 Heerle, 20 september 2013 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN?

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT HEBBEN WE 8 JUNI BESPROKEN. WELKOM EN KENNISMAKEN TERUGBLIK OP 18 MEI WAT MAAKT SPORTCLUB ENSCHEDE DE MOEITE WAARDE IDENTITEIT KERNWAARDEN

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Door: Jeugdbestuur Voor: alle (nieuwe) jeugdleden 1 Uitgave: september 2014 Voorwoord Deze introductiegids is bedoeld om alle jeugdleden

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens Welkom bij AFC 34! Voetbal is een mooie sport en we hopen dat uw kind de komende jaren met veel plezier bij onze club zal spelen. Bij AFC 34 kan zowel voor ontspanning en recreatie worden gevoetbald als

Nadere informatie

Lidmaatschap Inleiding

Lidmaatschap Inleiding Lidmaatschap Inleiding Als voetbalvereniging Rood Groen LVC 01 vinden wij het belangrijk dat onze spelers jong en oud met plezier en beleving hun sport beoefenen. In een teamsport als voetbal spelen sociale

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier Hierbij meld ik mij aan als lid van korfbalvereniging EKCA-CIBOD: Voor- en achternaam: Voorletters: Adres: Postcode en plaats: Telefoon / mobiel: Emailadres: (meerdere adressen mogelijk)

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

info avond Guus van Schijndel Augustus 2017

info avond Guus van Schijndel Augustus 2017 s.v. A.W.C. Wijchen info avond Guus van Schijndel Augustus 2017 Wie en wat is sv A.W.C. Wijchen? Wie en wat is sv A.W.C. Wijchen? s.v. A.W.C. Wijchen 280 pupillen (31 teams) 240 junioren (16 teams) 180

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

9 e. Zaterdag 21 mei 2016: B, C & D. Zaterdag 28 mei 2016: E & F

9 e. Zaterdag 21 mei 2016: B, C & D. Zaterdag 28 mei 2016: E & F 9 e Zaterdag 21 mei 2016: B, C & D Zaterdag 28 mei 2016: E & F Inhoud: Reglementen... 3 TIPS VOOR DE OUDERS OP HET TOERNOOI... 4 Poule-indelingen... 5 Even over: DVC Delft... 6 Portret van... Jan Horsten...

Nadere informatie

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave:

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave: Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving, selectie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

Arbitrageplan v.v. MOC

Arbitrageplan v.v. MOC Arbitrageplan v.v. MOC Inhoudsopgave: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Inleiding Doelstelling van het arbitrageplan Organisatie en structuur Profielschets verenigingscheidsrechter Organisatie rond wedstrijden

Nadere informatie

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4. Kick off Wist je dat? Club van 100 Nieuwe spelregels jeugd

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4. Kick off Wist je dat? Club van 100 Nieuwe spelregels jeugd Easterlittens, oktober 2017 Beste vrienden van VV Oosterlittens, Het voetbalseizoen 2017-2018 is voor de meesten van jullie al weer begonnen. Enkele teams hebben de eerste bekerwedstrijden alweer gespeeld.

Nadere informatie

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Opgericht 6 juni 1953 Sportcomplex MOLENZICHT Gr. v Prinstererstraat, Alblasserdam 078-6915988 Website: www.ckc-kinderdijk.nl Via dit schrijven willen wij je graag

Nadere informatie

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscommissie 5. Profielschets

Nadere informatie

5 september tot 2 oktober: Actieperiode Scoren voor de Club

5 september tot 2 oktober: Actieperiode Scoren voor de Club TVC Breda, NIEUWSBRIEF nr. 1, augustus 2016 Beste jeugdleden van TVC Breda, Na de vakantie gaat het nieuwe voetbalseizoen weer beginnen. We hopen dat het weer een succesvol, sportief en vooral gezellig

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

Nieuwe trainers Sporting Heerlen. Hub Essers overleden. Fernando Ricksen eregast bij Sporting Heerlen - ZSV

Nieuwe trainers Sporting Heerlen. Hub Essers overleden. Fernando Ricksen eregast bij Sporting Heerlen - ZSV Nieuwe trainers Sporting Heerlen Sporting Heerlen heeft de technische staf voor het seizoen 2015/2016 compleet. Als trainer voor Sporting Heerlen 2 is Martè Streng aangesteld en als leider Wiel Ruminski.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Pag. 1 Versie 20 april 2015 OLVO OLVO staat voor: Ons Lichaam Vraagt Ontspanning OLVO is een christelijke gymnastiekvereniging

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Missie v.v. Vorden:...2 2. Organogram "voetbalvereniging Vorden"...2 3. Organogram "Jeugdcommissie"...2 4. Huidige situatie jeugdafdeling...3

Nadere informatie

RKVV Roosendaal checklist leiders / trainers

RKVV Roosendaal checklist leiders / trainers 1 RKVV Roosendaal checklist leiders / trainers We hopen dat deze lijst helpt om alle leiders en trainers veel plezier te laten beleven aan hun belangrijke taak bij onze club. Mocht je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen)

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Betreft Senioren lid Junioren lid Pupillen lid Donateur Spelend Niet spelend Vrijwilliger Persoonlijke gegevens Man / Vrouw Achternaam: Voorletters:

Nadere informatie

LEIDEN LIONS IJSHOCKEYSCHOOL

LEIDEN LIONS IJSHOCKEYSCHOOL IJshockeyschool Leiden Lions Welkom op onze ijshockeyschool! Voor veel kinderen is dit de eerste kennismaking met ijshockey... Voor sommigen zelfs de eerste kennismaking met ijs! IJshockey is een geweldige

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Agenda: Voetbal in Groesbeek Gelderse sportfederatie Vrijwilligersbeleid Aanpassingen K.N.V.B. Gedrag langs de lijn Technisch jeugdplan Voetbal

Nadere informatie

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20.

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20. Enquêteformulier. Het bestuur wil graag op de hoogte zijn wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, is deze enquête opgesteld. Het bestuur kan door middel

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Jeugdzaalvoetbal. Meer voetbal per m2

Jeugdzaalvoetbal. Meer voetbal per m2 KONILIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Jeugd Meer voetbal per m2 Vaker voetballen, sneller denken en sneller handelen Vaker voetballen in de zaal, op de straat en op het veld, leidt tot betere

Nadere informatie

Informatieavond teamleiders

Informatieavond teamleiders Agenda 14 december Informatieavond teamleiders 2017-2018 28 juni 2017 Jeugdcoordinatie Sigrid Verleun (voorzitter en JO8) Esther Tessemaker (JO9) Wouter Koopman (JO11) Serge Noordover (JO13) Jacqueline

Nadere informatie

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond.

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Afgelopen vrijdagavond hebben wij als bestuur van Sportclub Franeker in een extra bestuursvergadering het besluit genomen om met ingang van

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie

HV Minor nieuwsbrief De doorzetters

HV Minor nieuwsbrief De doorzetters Augustus 2013 Jaargang 1, nummer 2 HV Minor nieuwsbrief De doorzetters Handbal Vereniging Minor Het nieuwe seizoen 2013-2014 De Ping 26 6361 AS Nuth Het bestuur is compleet al kunnen we nog altijd handen

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

KNVB Schoolvoetbal. Stappenplan KNVB Schoolvoetbal is er voor iedereen

KNVB Schoolvoetbal. Stappenplan KNVB Schoolvoetbal is er voor iedereen KNVB Schoolvoetbal Stappenplan KNVB Schoolvoetbal is er voor iedereen KNVB Schoolvoetbal biedt kansen voor verenigingen Al ruim een eeuw organiseert de KNVB het landelijke schoolvoetbaltoernooi. Aan de

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

1. Inleiding: een bewaargids met informatie voor jeugdleden

1. Inleiding: een bewaargids met informatie voor jeugdleden 1. Inleiding: een met informatie voor jeugdleden Dit is de van Fortis. In deze gids staat de basis informatie over Fortis die nieuwe leden nodig hebben. De informatie is bedoeld om de nieuwe jeugdleden

Nadere informatie

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam

Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Voorstel vanuit de werkgroep samenwerking Sint Joris/Zeddam Al enkele jaren spelen jeugdleden van Sint Joris en Zeddam samen in teams die bij de KNVB zijn aangemeld als SJT (samenwerkende jeugdteams).

Nadere informatie

10 e. Zaterdag 13 mei 2017: JO13 & JO15. Zaterdag 20 mei 2017: JO9 & JO11

10 e. Zaterdag 13 mei 2017: JO13 & JO15. Zaterdag 20 mei 2017: JO9 & JO11 10 e Zaterdag 13 mei 2017: JO13 & JO15 Zaterdag 20 mei 2017: JO9 & JO11 Inhoud: Reglementen... 3 TIPS VOOR DE OUDERS OP HET TOERNOOI... 4 Poule-indelingen... 5 Even over: DVC Delft... 6 Portret van...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Meisjes- en vrouwenvoetbal

Nieuwsbrief Meisjes- en vrouwenvoetbal KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Nieuwsbrief Meisjes- en vrouwenvoetbal knvb.nl In dit terugkerende item worden de ontwikkelingen van het meisjes- en vrouwenvoetbal in district Zuid II

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4

Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4 Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4 Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Geen enkele sportclub kan zonder de inzet van vrijwilligers. Immers, er zijn vele taken te verrichten en daarbij vormen

Nadere informatie

Beleidsplan Arbitrage

Beleidsplan Arbitrage 2014-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling van het plan 4 3. Organisatie en structuur 5 4. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6 5. Organisatie wedstrijddagen 7 6. Werving, selectie en

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Invoering Verklaring Omtrent het Gedrag. September 2012

Invoering Verklaring Omtrent het Gedrag. September 2012 Invoering Verklaring Omtrent het Gedrag September 2012 1 Invoering Verklaring omtrent Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2011 is door de vergadering de vraag gesteld of V.O.C. een Verklaring

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z. Sportpark De Griethse Poort Edisonstraat Zevenaar WELKOM

OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z. Sportpark De Griethse Poort Edisonstraat Zevenaar WELKOM WELKOM Beste sportvriend, Jij hebt interesse getoond in de sportvereniging S.D.Z.Z. in Zevenaar. Vandaar dat wij je deze informatiemap aanbieden. Wat is het doel van deze informatiemap meer te weten te

Nadere informatie

Bijlage 2. - pupillen en aspiranten - junioren - senioren - ere-leden

Bijlage 2. - pupillen en aspiranten - junioren - senioren - ere-leden Bijlage 2 Notitie vergelijk oude versie HR / voorgestelde wijzigingen Deze notitie geeft steekpuntsgewijs de wijzigingen in het HR weer zoals die door het bestuur van UOW 02 voorgesteld worden. De lezer

Nadere informatie

2013-2014 VOOR SPELERS EN OUDERS KLEIN DOCHTEREN. javascript:;

2013-2014 VOOR SPELERS EN OUDERS KLEIN DOCHTEREN. javascript:; 2013-2014 VOOR SPELERS EN OUDERS KLEIN DOCHTEREN javascript:; praktische informatie 2013-2014 De wedstrijden KLEEDKAMER EN VELDINDELING Aangezien de zaterdagen op onze accommodatie flink bezet zijn, is

Nadere informatie

Nieuwskatern van de Voetbal Technische Commissie V.V. Cabauw

Nieuwskatern van de Voetbal Technische Commissie V.V. Cabauw Nieuwskatern van de Voetbal Technische Commissie V.V. Cabauw Jeugdvoetbalbeleidsplan (2013/2018) V.V. Cabauw De Rood-Witte Basis Seniorenvoetbalbeleidsplan (2013/2018) V.V. Cabauw De Rood-Witte Bal Nieuws

Nadere informatie

Hockeyen op Cartouche. Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche. Welkom

Hockeyen op Cartouche. Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche. Welkom Hockeyen op Cartouche Welkom Zondag Jeugd Hockey Hockeyen op Cartouche Algemeen Cartouche is een familieclub voor breedte en topsport in de gemeente Leidschendam-Voorburg, die draait op vrijwilligers.

Nadere informatie