MVO-VERSLAG 2012 GROEN HEEFT DE TOEKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVO-VERSLAG 2012 GROEN HEEFT DE TOEKOMST"

Transcriptie

1 MVO-VERSLAG 2012 GROEN HEEFT DE TOEKOMST

2 Inhoudsopgave Voorwoord VAn de CEO Tegen de stroom in 2 Bedrijfsprofiel 4 Case Beelen Recycling we doen wat we zeggen en zijn daar transparant over 6 Kerncijfers 9 Jaaroverzicht Beelen en MVO Trends en ontwikkelingen 14 Klantcase HAGAZIEKENHUIS 16 bedrijfsstrategie Een duurzame bedrijfsstrategie 18 BEELEn in dialoog Maatschappelijk beleid vormgegeven door dialoog 22 Klantcase COLTEX RETAIL GROEP (DIDI, STEPS EN SUPERSTAR) 28 Resultaten en doelstellingen 31 milieu Zorg voor het milieu 38 Klantcase WOONZORG NEDERLAND PROJECTONTWIKKELING 44 duurzame keten Verduurzaming in de keten 46 medewerkers Onze medewerkers 52 in de samenleving Beelen in de samenleving 58 Klantcase PHILADELPHIA ZORG 60 Verklarende begrippenlijst 62 Over dit verslag 63 Omwille van de leesbaarheid van dit verslag schrijven we in vele gevallen Beelen in plaats van de Beelen Groep. Bijlagen Management biografieën 65 ketendiagram 66 Assurance rapport 69 OP DE KAART 71 Bedrijfsafval ophalen in het centrum van breda. MVO-jaarverslag 2012 Beelen Groep 1

3 Voorwoord van de CEO Tegen de stroom in Het afgelopen jaar had iedereen in Nederland last van tegenvallende economische ontwikkelingen, de recessie en de geringe bereidheid van banken om in bedrijven en innovaties te investeren. Ik ben er dan ook trots op dat de Beelen Groep in 2012 tegen de stroom in een groei van 15% heeft gerealiseerd. Wim Beelen CEO GROEP Al onze bedrijfsonderdelen hebben bijgedragen aan de groei. Maar in het bijzonder zien we een omzetgroei op het gebied van recycling (zelfs meer dan 20%), infrasloop (vooral door de sloop van sluizen en bruggen) en afvalinzameling. Een dergelijk resultaat vraagt om toewijding van onze mensen en die was er volop. De aanstelling van een aantal nieuwe vestigingsdirecteuren, verbetering van de financiële managementrapportages en aandacht voor persoonlijke groei van medewerkers hebben direct vruchten afgeworpen en dragen bij aan de verdere professionalisering van ons bedrijf. Ambitieus en duurzaam Wereldwijd gezien staat Beelen op de dertiende plek van de grootste sloopbedrijven. In Nederland is Beelen het grootste sloopbedrijf en de snelstgroeiende recycler. Voor 2015 is de ambitie gesteld om te groeien naar een omzet van 250 miljoen euro en bij de top-3 van recyclingbedrijven van Nederland te horen. Dit willen we bereiken door ons te onderscheiden op kwaliteit, maar ook op duurzaamheid. Daarom investeren we in het beste duurzaamste materieel en werken aan een achttal innovaties, waaronder het omzetten van afval in brandstof en het opwekken van groene stroom. Dit betekent vaak dat de kosten voor de baten uitgaan, maar het blijkt wel een succesfactor van onze onderneming te zijn. Meten is weten Beelen is resultaatgericht en daarom maken we veel werk van certificeringen, audits en metingen. Op die manier weten we waar we staan en wat er beter kan. Dat we niveau 5 hebben gehaald op de -Prestatieladder is een bijzondere prestatie. We zijn hiermee het eerste recyclingbedrijf binnen Nederland dat aan de hoogste voorwaarden voldoet. Het levert ons hopelijk een competitief voordeel op, maar belangrijker is dat we werken aan onze eigen duurzame toekomst. Dat doen we verder door te streven naar een zo hoog mogelijk recyclepercentage (99,89% in 2012) en te werken aan optimale veiligheid voor onze medewerkers op de uiteenlopende projecten. Ook helpen we onze ketenpartners om samen duurzame ambities te verwezenlijken. Zo organiseerden we voor het eerst een leveranciersdag, waarbij de 28 aanwezige leveranciers gratis een gevalideerde -voetafdruk van hun eigen onderneming kregen. Tegenslagen Naast successen hebben we natuurlijk ook tegenslagen te verwerken gehad in Zo heeft de brand in onze vestiging in Vlaardingen veel tijd en geld gekost. De slechte weersomstandigheden in een paar periodes achter elkaar heeft in combinatie met de slechte economie eveneens voor de nodige hoofdbrekens gezorgd. Maar als we dan toch kunnen constateren dat we het als onderneming goed doen, dat we niet alleen wat de cijfers betreft zijn gegroeid, maar ook onze duurzame prestaties hebben verbeterd, dan stemt dat heel eenvoudig tot vrolijkheid. Groene stip op de horizon Voor de toekomst ben ik ook positief gestemd. Belangrijk om te melden is dat we een nieuwe visie hebben ontwikkeld: we willen zo snel mogelijk minder afhankelijk worden van de bouw. De realiteit is dat investeringen in verduurzaming van nieuwe gebouwen en renovaties sterk teruglopen. En dat betekent ook minder werk voor de sloopsector. Dus willen wij minimaal vijftig procent van onze omzet uit niet-bouwgerelateerde activiteiten halen. We zijn volop bezig met het bedrijfsafvalmanagement. Het inzamelen van huisvuil biedt via samenwerking of overnames namelijk ook perspectief. Naast de autonome groei en geografische expansie we willen meer vestigingen om afval op te halen investeren we in 2013 in voorwaartse integratie: er komen vijf verwerkingsfabrieken bij om zelf producten te recyclen. Als ik verder kijk dan 2013, springt er één ding uit: wij hebben ons ten doel gesteld om voor 2020 een recyclepercentage van 100% te realiseren. Om de daad bij het woord te kunnen voegen, moet je beginnen met heldere afspraken te maken. Daarom is eind 2012 besloten dat de vestigingsdirecteuren een beloning krijgen bij het behalen van zowel financiële als MVO-doelstellingen. Het recyclepercentage is daar vanzelfsprekend onderdeel van. In dialoog Tot slot wil ik benadrukken dat Beelen belang hecht aan een goede informatievoorziening vóór en de dialoog mét onze stakeholders. We hebben daarom ons nieuwe relatiemagazine Waste Innovators gelanceerd en besteden veel aandacht aan communicatie via social media. Ook dit jaar hebben de dialoogsessies onder andere met In Nederland zijn we het grootste sloopbedrijf en de snelstgroeiende recycler klanten, leveranciers en MVO-experts ons weer nieuwe inzichten gegeven. Dit helpt om vooruitgang te boeken met onze rapportage, maar met name om Beelen verder te verduurzamen. Het maken van een MVO-verslag is voor ons dan ook geen doel op zich, maar een manier om de onderneming beter te leren kennen en beter te laten presteren. Ik nodig u dan ook graag uit om uw feedback op dit MVO-verslag met ons te delen. Wim Beelen, CEO Beelen Groep 2 MVO-jaarverslag 2012 Beelen Groep MVO-jaarverslag 2012 Beelen Groep 3

4 bedrijfsprofiel bedrijfsprofiel Bedrijfsprofiel Beelen is een dienstverlener op het gebied van recycling, afvalinzameling, afvalcontainers, asbestverwijdering en sloopwerken. We hebben locaties door het hele land om klanten optimaal te bedienen. Alle vestigingen zijn aan het water gesitueerd, zodat we materiaal zo duurzaam mogelijk kunnen vervoeren. Kernwaarden De kernwaarden van Beelen zijn: dynamiek, duurzaamheid en innovatie. Organisatie en operationele structuur De Beelen Groep wordt aangestuurd door Wim Beelen (CEO), Robert Sinke (COO) en Bob Lokhorst (CFO). De biografieën met informatie over de taakverdeling en achtergrond van de bestuurders zijn opgenomen in bijlage I. Beelen heeft geen Raad van Commissarissen. De bestuursleden en Jeroen Schothorst (aandeelhouder) hebben een tweewekelijks overleg. De vestigingsdirectie draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen Beelen Recycling en Beelen Sloopwerken; de twee hoofdonderdelen waar de Beelen Groep operationeel (zie figuur 1) uit bestaat. Beide onderdelen zijn zowel ISO 9001 als ISO gecertificeerd. De verschillende organisatieonderdelen vallen operationeel elk onder Beelen Recycling dan wel Beelen Sloopwerken. Kernactiviteiten Beelen Recycling Beelen Recycling is landelijk actief op het gebied van afvalinzameling, afvalrecycling en containerservice. Op diverse locaties in het land recyclet Beelen het ingezamelde bedrijfsafval, maar ook het particuliere afval dat vrijkomt bij bijvoorbeeld verbouwingen of uit de tuin. De afvalsoorten zijn onder andere: bouw- en sloopafval, puin, hout, karton, grondafval, plastic, grofvuil, dakafval en groenafval. Voor bedrijven die veel afval produceren, maar slechts weinig ruimte beschikbaar hebben, is de Beelen Minipers ontworpen. Een compacte miniperscontainer die slechts 3m 2 vloeroppervlak nodig heeft om 28m 3 afval weg te persen. Dankzij het uitgebreide assortiment containers heeft Beelen voor iedere klant een passende oplossing voor die inzameling. Met de eigen portaalarmauto s, containerauto s en vuilniswagens worden de afvalstromen naar de eigen recyclinglocaties vervoerd om daar in moderne sorteerinstallaties volledig gescheiden te worden in bruikbare en schone grondstoffen. Veel van de gerecyclede afvalstoffen gaan naar grote verwerkers die deze stoffen opnieuw gebruiken om producten te maken: hout gaat bijvoorbeeld naar de spaanplaatindustrie, puin wordt gebroken en verschillende soorten metaal worden apart gescheiden. Veel materialen zijn uitstekend geschikt voor hergebruik. Waardevolle bouwelementen als ornamenten, kranen, stenen en trappen kunnen opnieuw gebruikt worden bij de renovatie en restauratie van oude gebouwen, maar ook stalen en houten balken, kozijnen en andere elementen demonteert Beelen voorafgaand aan de sloop om ze een tweede leven te gunnen. Bouw- en sloopafval en steenachtige materialen verwerkt Beelen tot eenduidige afvalstromen. Zo wordt bijvoorbeeld granulaat opnieuw toegepast als schone bouwstof. Daarnaast verhandelt Beelen Recycling zand en bouwstoffen. Kernactiviteiten Beelen Sloopwerken Beelen beschikt over een uitgebreid en zeer geavanceerd machinepark waarmee ieder sloopproject veilig en voortvarend aangepakt kan worden: van het kleinste woonhuis tot en met de grootste kerncentrale. Naast totaalsloop behoren ook renovatie- en restauratiesloopwerken tot de dagelijkse activiteiten van Beelen. Beelen Sloopwerken richt zich op hoofdaannemerschap en is een vertrouwde partner voor sloopprojecten van de Rijksoverheid, gemeenten, semi-overheid, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en andere zorgcentra, woningbouw (nieuwbouw en renovatie), bouwkundige aannemers en vastgoedbeheerders. Dankzij Beelen Asbestverwijdering B.V., een onderdeel van Beelen Sloopwerken, kunnen we onze opdrachtgevers een totaalpakket aanbieden; van het saneren van asbest en het slopen van opstallen tot het afvoeren van het sloopafval en het hergebruik daarvan. Beelen internationaal De goede naam die Beelen in Nederland wist op te bouwen, bleef ook over de grenzen niet onopgemerkt. Dat leidde in 2007 tot de oprichting van de Belgische divisie Beelen Afbraakwerken BVAB, niet veel later gevolgd door de oprichting van de Duitse evenknie Beelen Abbruch GmbH. Dynamiek Het ondernemende dynamische ver mogen waar Beelen groot mee is geworden, zit bij onze medewerkers in het bloed. De klant staat centraal en daar werken we met z n allen hard voor. Of het nu gaat om de kraanmachinist die met precisie een sloopkraan bedient, een vrachtwagenchauffeur die het afval komt ophalen of een technicus die alles weet over bouwconstructies of afvalstromen. Duurzaamheid Met de unieke combinatie van sloop- en recycling, kunnen we sloopactiviteiten zo uitvoeren, dat de materiaalstromen die hierbij vrijkomen optimaal bruikbaar zijn voor recycling. Door te investeren in materieel, onderzoek en relaties met andere partijen in de keten, faciliteren we de overgang van een lineaire naar een circulaire economie. Innovatie We investeren in efficiënter materieel om brandstofgebruik en daarmee onze - footprint te reduceren en nieuwe technieken zoals thermisch reinigen om daarmee ons percentage nuttig hergebruik te verhogen. Tevens financieren we onderzoek om de effectiviteit van het recyclingproces te optimaliseren. Figuur 1 Operationele samenhang Beelen Groep ISO 9000, ISO & VCA PRESTATIELADDER NIVEAU 5 MVO PRESTATIELADDER NIVEAU 3 AMSTERDAM HEERHUGOWAARD ROTTERDAM MIDDEN NEDERLAND RECYCLING NOORD NEDERLAND DEVENTER GROEP TERNEUZEN ROERMOND ISO 9001 & VCA AANNEMINGEN SLOOPWERKEN ASBEST- VERWIJDERING RESTSTOFFEN MVO-jaarverslag 2012 Beelen Groep 5

5 case beelen recycling Henry de Vries, Directeur Beelen Midden Nederland We doen wat we zeggen en zijn daar transparant over Bij de ingang van het terrein van Beelen in Houten staat een groot bord met spelregels die de veiligheid dienen: langzaam rijden, niet mobiel bellen en zo meer. Regels waar iedereen zich aan dient te houden; medewerkers én bezoekers. Duidelijke spelregels vormen een sterk punt van Beelen, zegt Henry de Vries, directeur Beelen Midden Nederland. Ook op het gebied van MVO. Het recyclen van afval.

6 case beelen recycling kerncijfers We sorteren hier rond de 450 à 500 ton materiaal per dag Henry de Vries Directeur Beelen Midden Nederland. Vijf jaar geleden zag het er op die plek heel anders uit. Destijds was het een open vlakte waar een oude bouwkeet en een tweedehands weegbrug stonden. Er werd geregeld groenafval aangevoerd en met shredders aan groenrecycling gedaan. Toen Beelen het aankocht, heeft het geheel een metamorfose ondergaan. Nu staat er een aanzienlijk complex met een transparant kantoorgebouw ervoor. In totaal werken er een man of zestig in vaste dienst en daarnaast worden tussen de tien en twintig mensen ingehuurd om al het werk te klaren. We sorteren hier rond de 450 à 500 ton materiaal per dag, zegt De Vries. Dat is ongeveer ton op jaarbasis. Ter vergelijking: in Heerhugowaard ligt dat rond de ton per jaar en in Amsterdam, waar ze heel veel puin en granulaat doen, is dat zo n ton. Wat we in Heerhugowaard op kleine schaal doen, doen we hier in Houten op een grotere schaal en in Amsterdam op een nog veel grotere schaal. Maar er zijn ook verschillen. In Amsterdam breken en zeven ze, wij hebben een eigen sorteerlijn. Dagelijks proces Zoals overal binnen Beelen, zijn de spelregels van het dagelijks proces in Houten ook helder. Via een vast patroon worden afvalstromen in moderne sorteerinstallaties volledig gescheiden in bruikbare en schone grondstoffen. Maar daarvoor moet het afval eerst worden aangevoerd. Dat gebeurt op twee manieren: Beelen haalt afvalcontainers zelf op met vrachtwagens óf derden komen het brengen, vertelt De Vries. Zodra de containers binnen zijn, worden ze vanzelfsprekend eerst gestort. Hierna kan het sorteerproces van start gaan. Zogenaamde storende delen, zoals balken of andere afvalstukken die langer dan een meter zijn, worden door middel van voorsortering gescheiden van het andere afval. Nadat de grote stukken eruit zijn gefilterd, volgt een nieuwe methodiek om fijner te kunnen scheiden. Via windshifting wordt licht afval tussen het zwaardere afval weggeblazen. Deze eerste twee sorteermethodes zijn zó effectief dat machinaal sorteren hierna geen optie meer is. De laatste sorteerfase wordt handmatig afgewerkt. Het overgebleven afval kent ongeveer dezelfde afmeting en verplaatst zich via een lopende band. Medewerkers staan aan weerskanten van die band om ook de laatste verschillende materialen uit elkaar te halen. Soort ligt nu bij soort, maar daarmee is de kous nog niet af. Het gescheiden afval wordt naar een nieuwe bestemming vervoerd. Meestal over het water, stelt De Vries. Dat is de duurzaamste manier van transport. Gerecycled papier wordt naar de papierfabriek vervoerd om te worden hergebruikt als krantenpapier, hout gaat naar de spaanplaatindustrie en granulaat kan worden ingezet als schone bouwstof. We recyclen elk soort afval, behalve asbest. Daar kunnen we én mogen we wettelijk niks mee. Openheid Beelen kan met zulke heldere richtlijnen goed uit de voeten. We doen wat we zeggen en zijn daar transparant over, zegt De Vries. Dat begint al met de openheid in ons gebouw. Je mag hier overal rondkijken. Klanten waarderen dat, want je kunt hier in één oogopslag zien dat we zinnige dingen doen met alle materialen die hier worden aangevoerd. De spelregels zijn op elk vlak en bij elke vestiging heel duidelijk en iedereen weet dat hij zich daaraan moet houden, dus daar bestaat geen discussie over. Het gevolg is dat we nooit in een grijs gebied opereren. Het is Beelen groen of Beelen wit; anders niet. Kerncijfers (in miljoenen euro s, tenzij anders aangegeven) Aantal medewerkers 229* 285 Omzet 72,6 83,5 EBITDAE** 10,3 8,1 Eigen vermogen 55,8 57,3 Materiële vaste activa 45,7 51,2 Operationele kasstroom*** 7,6 6,1 8 MVO-jaarverslag 2012 Beelen Groep * Over de cijfers van 2011 heeft een herberekening plaatsgevonden o.b.v. de cijfers op ** Inclusief normalisatie brand Beelen Rotterdam *** Gedefinieerd als netto resultaat plus afschrijvingen

7 jaar- OVERzicht 2012 Jaaroverzicht 2012 Beelen GROEIT... 15% 15% in omzet voor de gehele Beelen Groep en meer dan 20% bij Beelen Recycling Wereldwijd gezien staat Beelen op de dertiende plek van de grootste sloopbedrijven In Nederland is Beelen het grootste sloopbedrijf en de snelstgroeiende recycler 20% Beelen certificeert... De Beelen Groep certificeert zich voor Niveau 5 op de -Prestatieladder Beelen Sloopwerken en Beelen Recycling behouden het ISO 9001 en ISO certificaat Beelen Reststoffen cerficeert zich voor de BRL 2506 en voldoet daarmee aan de vereisten van milieukwaliteit voor recyclinggranulaten Beelen gaat de dialoog aan Intensieve dialoogsessies met klanten, leveranciers en MVO-experts Beelen verduurzaamt 99,89% Een recyclepercentage van 99,89% voor alle binnenkomende afvalstromen Ondertekening van de Green Deal Beton Investering in duurzaam materieel #57 Hoogste nieuwe binnenkomer in de Transparantiebenchmark 2012 Verbeterde interne communicatie via MijnBeelen Beelen zorgt voor zijn medewerkers Aandacht voor doorgroeimogelijkheden in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan Voorlichting en nazorg ten aanzien van verzuim Extra toolbox meetings over veiligheid op de werkvloer Midden in de samenleving Beelen sponsort ondersteuning van meerdere activiteiten in Nederland. In het bijzonder werd Beelen co-sponsor van het BAM Univé schaatsteam. Beelen viert feest In 2012 vierden we met CEO Wim Beelen zijn 20-jarige bestaan als ondernemer 11

8 Specialistische sloop oude ramspolbrug Tussen kampen en emmeloord.

9 Beelen en MVO Beelen en MVO Trends en ontwikkelingen Bij het bepalen van onze strategie en het MVO-beleid kijken wij naar trends en ontwikkelingen in de wereld en in onze sector. Het laat de kansen en bedreigingen zien en bovendien geeft het richting bij het stellen van prioriteiten. Mondiale trends De wereld verandert. Door de groei van de wereldbevolking en de bijbehorende toename in consumptie worden grondstoffen steeds schaarser. Dit heeft als gevolg dat de grondstofprijzen stijgen. Tegelijkertijd wordt er de komende jaren een toename verwacht in de hoeveelheid afval. De storting of verbranding van afval leidt vervolgens tot vervuiling en milieudruk. Nieuwe inzichten zorgen ervoor dat afval niet meer het probleem is, maar juist de oplossing voor milieuproblematiek. Door er voor te zorgen dat afval een nieuwe toepassing krijgt, wordt er een circulaire levenscyclus gecreëerd, waarin grondstoffen in de kringloop blijven: Cradle to Cradle. Chemicus Michael Braungart en architect William McDonough zijn de grondleggers van deze Cradle to Cradle-filosofie. Zij geloven dat je met afval een alternatief kunt bieden voor dure primaire grondstoffen. De recyclingsector Oude manieren van afvalverwerking verdwijnen steeds meer naar de achtergrond. Ook vanuit de overheid wordt er meer en meer gestuurd op recycling en hergebruik, zoals bijvoorbeeld in het nieuwe Bouwbesluit en de Duurzaamheidsagenda. In Nederland wordt al een relatief hoog recyclepercentage bereikt. De uitdaging blijft om voor elke afvalstroom nieuwe toepassingen te vinden, zodat een recyclingpercentage van 100% in zicht komt. Dit vraagt om nieuwe technieken en innovaties. De afzetmarkt voor hergebruikt materiaal wordt ondertussen steeds groter, zowel in de bouw als daarbuiten. Integratie in de keten en nauwe samenwerking tussen bouwers, slopers, afvalverwerkers en nieuwe gebruikers is nodig om optimaal hergebruik mogelijk te maken. Belangrijke stromen vanwege hun omvang zijn zand, beton (puin) en hout, maar ook stromen zoals asfalt, dakbedekking, steenwol en papier zijn significant vanwege hun milieu druk. Door nieuwe toepassingen en nieuwe afzetkanalen te vinden kan het hergebruikpercentage verhoogd worden. Afval kan hierbij dienen als grondstof of als brandstof. Bij onze belangrijkste concurrenten voor recycling zien we dat hergebruik hoog op de agenda staat. MVO an sich wordt ook een steeds belangrijker onderwerp en men kiest bewust voor een duurzame propositie. Hierbij hoort ook uitgebreide communicatie over MVO, bijvoorbeeld door middel van een jaarverslag en de dialoog met ketenpartners. Gebouwen worden niet uitsluitend afgebroken, maar soms juist klaargemaakt voor een nieuw leven De sloopsector De sloop van een gebouw gaat lang niet altijd meer over het einde van een levenscyclus. Het bouwen sloopafval kan met modern materieel ter plekke verwerkt worden tot nieuwe grondstof. Gebouwen worden niet uitsluitend afgebroken, maar soms juist klaargemaakt voor een nieuw leven door de toepassing van renovatieof restauratiesloop. Innovatie in de vorm van kranen die op grote hoogte kunnen werken maken het mogelijk om veiliger en duurzamer hoge gebouwen te slopen. Slopers krijgen een plek in de circulaire keten door zo te werk te gaan dat het vrijkomende materiaal optimaal herbruikbaar is. Afvalscheiding op de bouwplaats maakt dat sloopafval niet meer bestaat. Ook in de sloopfase kan duurzaamheid niet meer weggedacht worden. Na BREEAM-NL Nieuwbouw en In-Use is er sinds kort ook BREEAM-NL Sloop. Dit keurmerk laat zien dat het belang van duurzaamheid doorwerkt in de gehele bouwketen, inclusief het einde van de levenscyclus. Zuiniger materieel, vermijden van transport door lokale verwerking van afvalstoffen en zuinige transportopties zoals het vervoer over water zorgen voor -reductie tijdens het sloopproces. Bij onze concurrenten voor sloopwerkzaamheden krijgt duurzaamheid steeds meer aandacht, in de vorm van managementsystemen voor energie en veiligheid. Van een geïntegreerd overkoepelend MVO-managementsysteem of structurele uitgebreide rapportage is echter nog geen sprake. Voor concurrenten met betrekking tot asbestwerkzaamheden geldt dat duurzaamheid veel minder aandacht krijgt. De nadruk ligt hier op nakoming van wet- en regelgeving en certificering. MVO-jaarverslag 2012 Beelen Groep 15

10 klantcase HAGAZIEKENHUIS Beelen overtuigt het HagaZiekenhuis met daadkracht Slopen in een ziekenhuis is een uitdaging. Zeker als er gewoon gewerkt wordt en patiënten in een bed liggen. Maar Beelen doet het. In totaal wordt er maar liefst m² van het HagaZiekenhuis in Den Haag gerenoveerd. Het eerste deel van de binnenkant is inmiddels onder handen genomen. B eelen won de aanbesteding voor de renovatie van het binnenpakket op basis van prijs, stelt Karel Bijl, projectmanager nieuwbouw bij het Haga- Ziekenhuis. Vervolgens hebben we intensief overleg met elkaar gehad, omdat we zoveel mogelijk rekening willen houden met onze patiënten. Zo hanteren wij bijvoorbeeld twee stilte-uren per dag om hen rust te geven. Beelen houdt zich heel goed aan die afspraak. Inspiratie Hij gaat verder: De aanpak die Beelen voorstelde, heeft ons geïnspireerd. Wij hadden duurzaamheid niet bovenaan de agenda staan, maar de gesprekken met Beelen over de mogelijkheden van scheiding en verwerking van het afval hebben ons aan het denken gezet. Het HagaZiekenhuis besloot Beelen de kans te geven om enkele duurzame oplossingen toe te passen. Ze hebben puin op de bouwplaats gebroken en vervolgens gebruikt voor de aanleg van wegen, vertelt Bijl. En ze hebben het afval dat niet op onze locatie wordt hergebruikt meteen bij de bouwplaats gescheiden. Dat voeren ze daarna af naar eigen locaties om het waar mogelijk nog verder te scheiden én te recyclen. Daadkracht Karel Bijl en zijn collega s zijn getriggerd en hebben nu meer oog voor het natraject van een sloop- of renovatieopdracht. We weten nu beter wat er allemaal mogelijk is. De kennis, de kwaliteit, het bieden van mogelijkheden, een scherpe prijs; Beelen heeft het allemaal. Maar het is bovenal een daadkrachtige partner, aldus Bijl. Daarom betrekken wij Beelen ook bij twee andere projecten: de asbestsanering in de kozijnen en de totale sloop van de hoofdingang. Karel Bijl projectmanager nieuwbouw hagaziekenhuis en Kees van Es algemeen directeur Beelen sloopwerken.

11 bedrijfsstrategie bedrijfsstrategie Een duurzame bedrijfsstrategie Wereldwijd gezien staat Beelen op de dertiende plek van de grootste sloopbedrijven. In Nederland is Beelen het grootste sloopbedrijf en de snelstgroeiende recycler*. Het is onze ambitie om vóór 2015 met alle bedrijfsonderdelen te groeien naar een totale omzet van 250 miljoen euro en bij de top drie van recyclingbedrijven van Nederland te horen. Deze ambitieuze strategie betekent niet dat Beelen een groot corporate bedrijf wil worden. De dynamiek en flexibiliteit van onze platte organisatie zorgen er namelijk voor dat we dichtbij de klant staan. We hebben onze locaties strategisch gekozen, zodat we in elke regio in Nederland een lokale aanwezigheid, aan het water, hebben. De aanpak om verder te groeien is drieledig: Autonome groei: de groei van 15% in 2012 bevestigt onze kracht om de komende jaren zelfstandig meer omzet te generen; Geografische expansie: we willen meer vestigingen om afval op te halen; Voorwaartse integratie: in 2013 komen er vijf verwerkingsfabrieken bij om zelf producten te recyclen. Verantwoord groeien We zijn ervan overtuigd dat het groeimodel hand in hand moet gaan met een duurzame aanpak. Deze stellingname is dan ook onderdeel van de visie van CEO Wim Beelen. Het voeren van een duurzame bedrijfsstrategie is voor hem de enige optie voor het dagelijks handelen van Beelen. In een tijd waarin de maatschappij en stakeholders steeds meer transparantie van bedrijven verlangen, is het zaak dat een organisatie oog heeft voor zijn omgeving en verantwoording aflegt over de bedrijfsvoering. Dit geldt generiek voor bedrijven in Nederland, maar misschien nog wel in hogere mate voor de sector en de keten waarbinnen Beelen opereert. Onze activiteiten hebben immers direct effect op het duurzame karakter van de samenleving. En dus staan er reputaties op het spel. Beelen is niet het type organisatie dat lang stil wil staan bij de risico s, beperkingen en dilemma s waarmee het wordt geconfronteerd. Wel zien we dat de stand van de techniek altijd beter kan en dat we soms tegen de grenzen van onze mogelijkheden aanlopen. Daarnaast vinden we de afhankelijkheid van externe partijen bij tijd en wijle een belasting. Kansen creëren We zijn ons ervan bewust dat het niet anticiperen op de gesignaleerde trends en ontwikkelingen op den duur tot onaanvaardbare risico s voor de maatschappij en het milieu leiden. Dus trachten wij van de bedreiging een kans te maken en een voortrekkersrol in de sector op ons te nemen. We creëren kansen door zelf actie te ondernemen. Ons doel is om bij te dragen aan noodzakelijke veranderingen. Dit betekent dat we vanuit onze expertise op het gebied van sloop en recycling meewerken aan de omslag van een lineaire naar een circulaire economie. Onze unieke uitgangspositie geeft ons de mogelijkheid om een groot deel van de keten te beheersen. Wij zijn in staat om sloopactiviteiten zodanig te organiseren, dat de materiaalstromen die vrijkomen bij sloop optimaal bruikbaar zijn voor recycling. Op deze wijze voldoen we aan de marktvraag en leveren we een bijdrage aan een duurzamere samenleving. Beelen wil inspelen op de mondiale, nationale en sectorale ontwikkelingen. Bovendien willen we voldoen aan de verwachtingen van onze omgeving. Dit doen we door te investeren in materieel, onderzoek en innovatie, duurzaam te slopen en continu te zoeken naar nieuwe toepassingen voor gerecycled materiaal. Het groeiende belang van recycling en de toenemende waarde van afval is een kans voor groei van de organisatie en ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Door het recyclingproces continu te verbeteren, wil Beelen tegemoetkomen aan de voortdurend groeiende vraag naar herbruikbare grondstoffen. Bij het verwezenlijken van deze duurzame ambitie beginnen we bij onszelf, maar kijken we ook naar de partijen om ons heen. Het tijdspad dat we daarvoor hebben gedefinieerd, ziet er concreet als volgt uit: Op korte termijn investeren wij in efficiënter materieel om brandstofgebruik (en daarmee onze -footprint) te reduceren en in nieuwe technieken om daarmee ons percentage nuttig hergebruik te verhogen. Op middellange termijn financieren wij onderzoek om de effectiviteit van het recyclingproces te optimaliseren. Op lange termijn investeren wij in relaties en werken wij aan een nog betere samenwerking met ketenpartners om uiteindelijk de meest duurzame leverancier van bouw- en grondstoffen te worden. Belangrijkste prestaties Het gedetailleerde overzicht van de belangrijkste resultaten en doelstellingen staat op pagina 32 tot en met 35. Het doet ons deugd dat de meeste doelstellingen voor 2012 zijn gehaald, want de marktomstandigheden waren niet gunstig. Bij de reflectie van onze prestaties en organisatieontwikkelingen nemen we de economische, sociale en milieutechnische ontwikkelingen op mondiaal en/of nationaal niveau in ogenschouw. De recessie was ook bij Beelen merkbaar. Niettemin zijn we tegen de stroom in gegroeid. Ook op sociaal vlak heeft Beelen zich positief ontwikkeld ten opzichte van de markt. Daar waar het nationale werkloosheidscijfer steeg, heeft Beelen meer mensen aangenomen. Bovendien hebben we meer maatschappelijke projecten gesteund, terwijl de sponsoruitgaven nationaal terugliepen. Het effect van onze groei heeft ook een keerzijde. Doordat we meer omzet genereren, neemt daarmee ook het brandstofverbruik en dus de -uitstoot toe. De toename van -uitstoot is weliswaar een wereldwijde trend, maar staat haaks op onze ambities. Daar staat tegenover dat Beelen voorop loopt met een niveau 5 op de -Prestatieladder. Daarmee hebben we alles in stelling gebracht om * Op basis van informatie uit het jaarboek Afval! MVO-jaarverslag 2012 Beelen Groep 19

12 Een duurzame bedrijfsstrategie onze doelstellingen op het gebied van energiereductie te halen. Bovendien dragen we met ons recyclepercentage, van alle binnenkomende afvalstromen, van 99,89% bij aan de circulaire economie. Zo hebben we in 2012 goede stappen gezet om qua maatschappelijke resultaten bij de koplopers te horen. Dat blijkt ook uit de certificeringen die we hebben behouden en de ranking in de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken, waarin Beelen in 2012 de hoogste nieuwe binnenkomer was op plek 57. Internationale standaarden en kwaliteitseisen De hoeveelheid certificeringen en audits zijn een voorbeeld van de inspanningen die Beelen ieder jaar weer levert om te voldoen aan de verwachtingen rond kwaliteit en milieubewustzijn. Certificeringen helpen om blijvend te verbeteren en zijn tevens een stok achter de deur om de kwaliteit van onze bedrijfsvoering te waarborgen. Alle bedrijfsonderdelen worden daarom periodiek geaudit door onze KAM (Kwaliteit, Arbo- en Milieuzorg)-manager. Ons kwaliteitssysteem blijft zich verbeteren, maar naar aanleiding van interne en externe audits kunnen we concluderen dat we nóg verder kunnen verbeteren. Met name het realiseren van een eenduidig kwaliteitsniveau voor alle bedrijfsonderdelen is een punt van aandacht. We gaan onderzoeken of het voordeel biedt om de vestigingen zelf te gaan certificeren. Naast het kwaliteits systeem heeft Beelen een procedure voor het vastleggen van risico s, toepassing en productprestaties bij het opstellen van nieuwe diensten of het aanpassen van bestaande diensten. We kunnen nu bogen op de volgende certificaten: -Prestatieladder (niveau 5) MVO Prestatieladder (niveau 3) Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 Milieuzorgsysteem ISO BRL 2506 (Beoordelingsrichtlijn Recyclinggranulaten) SC-530 (Asbestverwijderingscertificaat) BRL SVMS-007 (Beoordelingsrichtlijn veilig en milieukundig slopen) VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) KIWA HBO Diesel (Sanering van (opslag)tanks) De - en MVO Prestatieladders vormen een belangrijk onderdeel van onze certificeringen. In 2011 heeft Beelen zich voor beide ladders gecertificeerd op niveau 3. Dit betekent dat de organisatie haar interne MVO- en -beleid op orde heeft. Hiermee is destijds een stevige basis gelegd voor de ambities ten aanzien van de - en MVO Prestatieladders. In 2012 is een flinke voorwaartse sprong gemaakt met een niveau 5-certificering. Dit is het hoogste niveau op de - Prestatieladder. Niveau 5 betekent dat het bedrijf de eigen In 2012 is een flinke voorwaartse sprong gemaakt met een niveau 5 certificering -emissie en die van de ketenpartners inzichtelijk heeft, reductiedoelstellingen in de keten realiseert en een relevante bijdrage levert aan een innovatief -reductieproject. Tevens is certificering voor niveau 4 van de MVO Prestatieladder in gang gezet. Niveau 4 van de MVO Prestatieladder betekent dat de organisatie haar impact op de keten kent en haar invloed aanwendt om die duurzamer te maken. Deze certificering is in 2012 nog niet afgerond, maar het streven is om dat in 2013 wel te realiseren. Daaropvolgend zal onderzocht worden of een certificering op niveau 5 mogelijk is. Integriteits- en leverancierscode In 2011 heeft Beelen een integriteitscode voor medewerkers en een leverancierscode opgesteld. Beide codes zijn opgesteld aan de hand van onderwerpen gerelateerd aan People, Planet en Profit. Ze beschrijven de ethische richtlijnen waar Beelen voor staat en naar handelt. De codes zijn te lezen op de weblink: In beide codes staat een specifieke passage over het accepteren van cadeaus, het aannemen en verstrekken van werkzaamheden en andere zaken die te maken hebben met corruptie. Procedureel is geregeld dat aanvrager en beslisser in inkooptrajecten zijn gescheiden. Op de financiële handelingen bij Beelen vindt een jaarlijkse accountantscontrole plaats door KPMG. De codes worden aan nieuwe en bestaande werknemers en leveranciers voorgelegd om te tekenen. In 2012 zijn alle nieuwe medewerkers bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst op de hoogte gesteld van de codes. De leverancierscode die in 2012 in de algemene voorwaarden is geïntegreerd, is door 55 A-leveranciers getekend. Zij vertegenwoordigen 80% van ons inkoopvolume. Wet- en regelgeving We streven naar nul sancties voor overtreding van milieuwet en -regelgeving en dat is dit jaar gelukt. In 2012 heeft Beelen wel diverse boetes ontvangen voor verkeersovertredingen. Onder andere voor het overtreden van de maximum snelheid en foutief parkeren. Het totale boetedrag was dit jaar ,59 (2011: ,77). Beelen zal in 2013 wederom aandacht besteden aan de verkeersboetes. Ondanks de grote hoeveelheid wegkilometers die door de organisatie worden gemaakt, willen we het aantal verkeersboetes reduceren. 20 MVO-jaarverslag 2012 Beelen Groep groei in bedrijfsafval.

13 beelen in dialoog beelen in dialoog Maatschappelijk beleid vormgegeven door dialoog De dialoog met stakeholders helpt om ons MVO-beleid te laten aansluiten bij de verwachtingen vanuit de maatschappij. In 2012 hebben we de prioriteiten rond onze rapportage vormgegeven, waarmee we verder bouwen aan een MVO-beleid dat past bij onze organisatie. MVO-beleid en -management Beelen heeft een MVObeleidsplan en -managementsysteem opgesteld om in te spelen op trends en ontwikkelingen, verantwoord om te gaan met de mogelijkheden én risico s en om onze MVOdoelen te kunnen halen. Het MVO-managementsysteem bestaat uit drie onderdelen: de externe stakeholdersanalyse, de interne plando-check-act cyclus op 33 verschillende MVO-indicatoren en het (MVO-)communicatieplan. Om ons te blijven verbeteren, actualiseren we deze drie onderdelen minimaal eens per jaar, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele nieuwe wet- en regelgeving en de laatste stand van zaken rondom onze strategie. Wim Beelen (CEO) is eindverantwoordelijk voor het MVObeleid. Hij is de voorzitter van de MVO-stuurgroep, die regulier de behaalde resultaten en het formuleren van nieuwe doelstellingen doorneemt. Ook Robert Sinke (COO), Esther van de Velden (PR & Communicatie Manager) en Maarten Schutte (KAM-manager) maken deel uit van de MVO-stuurgroep. Beelen heeft geen toezichthouders, maar informeert wel de aandeelhouders (bestuursleden en Jeroen Schothorst) over de ontwikkelingen op het gebied van MVO. De KAM-manager (Kwaliteit, Arbo en Milieuzorg) speelt een centrale rol in het beheersen van het MVO-beleid. Door de werkzaamheden van de Beelen Groep zijn kwaliteitseisen aan onze mensen, het milieu en ook veiligheid van groot belang. De KAM-manager bewaakt het proces voor het behalen van de gestelde KAM-doelstellingen en het proces voor het onderhouden, handhaven en behalen van alle benodigde certificeringen. Bij zijn werkzaamheden rond de certificeringen voor de C0 2 en MVO Prestatieladder werd de KAM-manager in 2012 ondersteund door extern adviesbureau Primum. Actualiseren MVO-doelstellingen De werkwijze is als volgt: 1 we stellen vast in hoeverre de eerder bepaalde doelstellingen zijn gehaald conform de monitoringsmethode die beschreven staat in de zogeheten MVO-KPI (Key Performance Indicator)-tabel. 2 we beschrijven welke doelstellingen wel en welke niet zijn gehaald en waarom. Dan bepalen we wat we gaan doen om de doelstellingen alsnog te behalen. 3 we actualiseren de wet- en regelgeving bij de 33 verschillende MVO-KPI s en we actualiseren de stakeholderseisen, -wensen en -verwachtingen. 4 daarna formuleren we aan de hand van de input uit de twee voorgaande punten doelstellingen voor de volgende periode en verbinden hieraan maatregelen, taken en verantwoordelijken. Deze koppelen we aan de doelstellingen en maatregelen voor ISO Tot slot wordt het verbeterplan inclusief de doelstellingen voor de 33 MVO-KPI s goedgekeurd door de directie. De dialoog met stakeholders helpt ons om ons MVO-beleid te laten aansluiten bij de verwachtingen vanuit de maatschappij In het overzicht van resultaten en doelstellingen op pagina 32 tot en met 35 zijn de 33 MVO KPI s grotendeels verwerkt en aangevuld met relevante resultaten en doelstel lingen die samenhangen met deze rapportage. Het overzicht gaat hoofdzakelijk in op de KPI s waar tevens doelstellingen aan gekoppeld zijn voor het komend jaar en verder. KPI s die al in onze dagelijkse processen en beleid zijn opgenomen, komen terug in de beschrijving van onze activiteiten per thema. De stakeholdersdialoog Met een selectie medewerkers wordt vanaf 2011 met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst en gespreksgids een interview gehouden. Via gesloten en open vragen over het MVO-beleid van Beelen gaan we in op: De beleving van de medewerkers rond MVO; Een inventarisatie van huidige MVO-activiteiten in de organisatie; Identificatie van stakeholders; Communicatie met stakeholders. Op basis van de identificatie van stakeholders door medewerkers, maken we een selectie van externe stakeholders (certificerende instellingen of inspecties, concurrenten, klan ten en opdrachtgevers, leveranciers, omwonenden, over heden/regelgevers en partners) met wie we de dialoog willen voeren. Met hen gaan we in op: de rol van MVO en de waarneembare trends; issues/thema s gebaseerd op People, Planet en Profit; beoordeling van de MVO-prestaties; communicatie en informatie; invloed en samenwerking. MVO-jaarverslag 2012 Beelen Groep 23

14 beelen in dialoog Stakeholders geven aan dat de invloed van Beelen op het gebied van mensenrechten en biodiversiteit gering is dan wel dat deze onderwerpen in beperkte mate van toepassing zijn voor de organisatie. Beelen hecht belang aan mensenrechten, maar dit onderwerp is vanwege onze bedrijfsvoering in West-Europa op dit moment geen issue. Biodiversiteit is een onderwerp dat wel de aandacht heeft bij sloopprojecten, maar is maar in beperkte mate een issue. Vanaf dit verslag zullen deze onderwerpen alleen worden gemonitord en stellen we hier geen concrete doelstellingen meer voor op. De onderwerpen die het dichtst bij onze bedrijfsvoering liggen, zijn ook door de stakeholders aangemerkt als onderwerpen waar wij leidend op moeten zijn. Dit houdt onder meer in dat Beelen over deze onderwerpen een heldere visie heeft en concrete doelstellingen heeft opgesteld. Het gaat hierbij om de bijdrage aan de circulaire economie, -reductie en veilig werken. Allen onderwerpen waarbij wij ook onze invloed in de keten kunnen uitoefenen. Open discussie en dilemma s De stakeholders benoemden diverse onderwerpen waarvoor zij meer aandacht in de rapportage willen terugzien. Dit zijn: Omgevingsmanagement: Beelen is zichtbaar bij zijn werkzaamheden, dus geluidsoverlast kan een weerslag hebben op de reputatie van de organisatie. Wel of niet slopen van een gebouw: Beelen zou actief kunnen worden in het dilemma door de impact van nieuw bouw in plaats van renovatie aan te geven. De omgang met materieel door het personeel: Energiezuinig gebruik van het materieel moet net zo belangrijk zijn als de aanschaf van dat energiezuinige materieel. Sociaal ondernemen/social return: Er zijn steeds meer mensen die de boot dreigen te missen. Het bedrijfsleven gaat vaak aan deze mensen voorbij, omdat wordt gezocht naar de meest gekwalificeerde werknemers. Meer en betere aandacht voor sponsorbeleid: Het sponsor beleid lijkt nu nog versnipperd. Asbestverwijdering abn amro toren, rotterdam. De interviewgegevens worden uitgewerkt en aangevuld met informatie uit de klanttevredenheidsonderzoeken en de feedback die Beelen krijgt uit de mailbox nl. Het overzicht wordt gebruikt voor een update van het beleid en de communicatie daaromtrent. Deze aanpak werkt, maar de hoeveelheid kwalitatieve data is beperkt. Om die reden is de dialoog dit jaar uitgebreid met een aantal intensieve sessies met klanten, leveranciers en MVOexperts. Bij de aanvullende dialogen waren twaalf stakeholders fysiek bij Beelen aanwezig om samen met Robert Sinke (COO), Maarten Schutte (KAM-manager) en de externe MVO-adviseurs van gedachten te wisselen over het MVObeleid van Beelen. Tijdens de sessie is door Robert Sinke het umfeld van Beelen geschetst, waarbij onder meer werd stilgestaan bij de groei van de organisatie en het geloof in een duurzame aanpak. De betrokken MVO-adviseurs gaven inzicht in de MVO-ontwikkelingen in het afgelopen jaar en de gestelde MVO-doelstellingen. Het vervolg van de sessie was interactief. De mening van de aanwezigen werd gevraagd omtrent materiële onderwerpen voor het MVO-verslag en er was een gestructureerde discussie aan de hand van stellingen. Met leveranciers gingen we specifiek in op de rol van Beelen in de keten. Materialiteitsbepaling Het proces van materialiteitsbepaling heeft dit jaar voor het eerst grondig plaatsgevonden. Dit helpt ons bij het selecteren van onderwerpen voor het MVO-verslag. De bestaande stake holderdialoog maakte al grofweg duidelijk welke issues bij de stakeholders spelen en welke thema s voor hen van belang zijn, maar de uitgebreide onderbouwing ontbrak nog. Tijdens de sessies met klanten, leveranciers en MVO-experts is Beelen deze discussie bewust aangegaan, om zodoende de verwachtingen van stakeholders beter in kaart te brengen. Bij iedere sessie werd aan de stakeholders de lijst met onderwerpen getoond, waar Beelen een kwantitatieve doelstelling voor heeft opgesteld. Alle onderwerpen op de lijst waren volgens Beelen belangrijk genoeg om maatschappelijke verantwoordelijkheid over af te dragen. Aan de stakeholders werd gevraagd of zij die mening deelden. Bovendien is getoetst of het belang bij sommige onderwerpen minder groot of groter is, waardoor wij sommige onderwerpen ook kunnen monitoren en of wij op andere onderwerpen zelfs leidend moeten zijn. Aan de hand van de discussie is figuur 2 gemaakt. Deze figuur geeft inzicht in de invloed van of op Beelen (horizontale as) en de verwachtingen van stakeholders (verticale as). De mate van invloed is bepalend voor het effect op de reputatie van Beelen en geeft daarmee de prioritering aan voor het rapportageproces. Wijzigingen in rapportage De materialiteitsbepaling heeft geresulteerd in een aantal wijzigingen in de rapportage, maar het beleid an sich is niet gewijzigd. De stakeholders zijn van mening dat Beelen de juiste keuzes maakt en hebben advies gegeven over de onderwerpen die meer of minder aandacht verdienen. Figuur 2 Materialiteitsbepaling Leidend KETEN MENSENRECHTEN MILIEU CERTIFICERINGEN WATER EN LICHT DUURZAME INNOVATIE OMGEVINGSMANAGEMENT (BOUWLAWAAI) MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID ERKEND LEERBEDRIJF SPONSORING SOCIAAL ONDERNEMEN Aantoonbaar verantwoord ondernemen MILIEU BIODIVERSITEIT MILIEU NUTTIG HERGEBRUIK VAN AFVALSTROMEN CO2-REDUCTIE KETEN DUURZAAM INKOPEN INVENTARISATIE VAN RISICOLEVERANCIERS Monitoren MEDEWERKERS VEILIG WERKEN INJURY FREQUENCY REGISTRATIE BIJNA-ONGEVALLEN BEHOUDEN GEKWALIFICEERD PERSONEEL OPLEIDINGSPLAN VERZUIM MEDEZEGGENSCHAP 24 MVO-jaarverslag 2012 Beelen Groep MVO-jaarverslag 2012 Beelen Groep 25

15 Maatschappelijk beleid vormgegeven door dialoog Beelen waardeert de inbreng van de stakeholders zeer en ziet kansen, maar ook dilemma s ten aanzien van de genoemde punten. We zien bijvoorbeeld ook dat het breken op locatie tot meer geluidsoverlast kan leiden. Echter heeft dit zijn voordelen ten aanzien van het recyclingproces. De discussie over het wel of niet slopen heeft ook twee kanten. Aan de ene kant zijn we slechts dienstverlener en voeren wij een sloop uit als dat ons gevraagd wordt. Aan de andere kant bieden we wel renovatiesloop aan en zijn we betrokken bij discussies over totaalsloop versus renovatiesloop. Het punt over social return is een onderwerp dat ons ook al langer bezighoudt. Wij zien in dat de maatschappij het bedrijfsleven hard nodig heeft om kansen te kunnen creëren voor kwetsbare doelgroepen. Al met al nemen we alle discussiepunten ter harte en trachten we waar mogelijk aanpassingen te doen in ons beleid en rapportage. Een transparant verslag Een specifieke discussie tijdens de dialoog willen we nog apart benoemen. De stakeholders gaven aan dat een apart MVO-verslag heel mooi is, maar dat integratie met het financiële jaarverslag nog beter zou zijn. Om een brug te slaan tussen het financiële en het MVO-verslag zal Beelen dit jaar een samenvatting van het MVO-verslag in het financiële verslag opnemen. Voor volgend jaar wordt bekeken of beide verslagen kunnen worden geïntegreerd. Communicatie met stakeholders Om de daad nog meer bij het woord te voegen, zet Beelen dit jaar een belangrijke stap in haar rapportageproces door het voor het eerst voor een onafhankelijke verificatie van het verslag te gaan. Het volledige verslag kent een verificatie voor een beperkte mate van zekerheid. Aangezien uit de materialiteitsanalyse blijkt dat stakeholders veel waarde hechten aan rapportage over het afvalverwerkingspercentage, heeft Beelen de accountant gevraagd om deze data met een redelijke mate van zekerheid te beoordelen. Hiermee willen we de betrouwbaarheid van onze cijfers laten toetsen en laten zien dat transparantie werkt. Communicatie met stakeholders Beelen houdt de stakeholders zo goed mogelijk op de hoogte van alle MVOactiviteiten, relevante MVO-prestaties en -inspanningen. Op die manier biedt Beelen de kans om input op het beleid te geven. Met elkaar blijven communiceren is wat Beelen wil (zie onderstaande tabel). Bovendien communiceert Beelen ook specifiek over - uitstoot met interne en externe stakeholders. Dit draagt bij aan de bewustwording en kennis van het energiebeleid van Beelen, het vergroot de interne veranderingsbereidheid en levert daardoor een bijdrage aan de vermindering van energieverbruik. Middel Doelgroep(en) Boodschap(pen) Frequentie MVO-jaarverslag Iedereen Alle MVO-indicatoren Jaarlijks MVO-communicatie Iedereen Integriteitscode, Driemaandelijks op internet MVO-beleid algemeen, MVO-communicatie in het Relaties, medewerkers MVO-beleid algemeen Halfjaarlijks magazine Waste Innovators Interne MVO-mailing Medewerkers Voortgang MVO-beleid Driemaandelijks Toolbox meeting Medewerkers uitvoering Maatregelen t.b.v. behalen MVO-doelstellingen Driemaandelijks Bijeenkomsten middenmanagement Klantbijeenkomsten Nieuwsbrief, bijeenkomst omwonenden Briefing/check hoofdaannemers Projectleiders, inkopers, verkopers Belangrijkste opdrachtgevers Omwonenden Hoofdaannemers, combinanten MVO-beleid en mogelijkheden tot verbetering Dialoog over MVO-thema s en mogelijkheden Werkzaamheden project, mogelijkheid tot geven van input Omgang met omgeving en mensen Halfjaarlijks Jaarlijks Bij aanvang relevante projecten Bij aanvang elk project Leverancierscode Leveranciers Code Bij elke aankoop Leveranciersgesprek Strategische leveranciers Dialoog over MVO-thema s Jaarlijks en mogelijkheden Iedereen Input MVO Beelen Dagelijks Klachtenbeleid Elke klacht is er een te veel. We gebruiken daarom de feedback van stakeholders om de klachten tot een minimum te beperken. We hebben tevens een speciaal adres voor klachten en andere MVO-input: Meting klanttevredenheid en klachten Beelen Sloopwerken monitort de klanttevredenheid bij de oplevering. Hierdoor zitten we kort op het proces en kunnen we snel bijsturen als dat nodig is. Beelen Sloopwerken heeft diverse uitingen van klanttevredenheid ontvangen, die echter niet zijn geregistreerd. Desondanks zien we de continuïteit in het bestand van opdrachtgevers als bewijs voor klanttevredenheid. Beelen Recycling houdt een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder klanten en streeft ernaar om minimaal een 7 (uit 10) te scoren op alle onderdelen waarop klanttevredenheid wordt getoetst. Dat is gelukt in Daarvoor zijn 200 klanten benaderd en 88 mensen hebben uiteindelijk geparticipeerd. Hieronder in het kort de conclusies: Over het algemeen wordt de performance van Beelen Recycling als goed beoordeeld. De bereidheid tot deelname van het KTO is toegenomen. Juistheid en duidelijkheid van de factuur wordt met een 6,7 beoordeeld; onder de eigen norm. Nadere bestudering leert dat het hier gaat om de duidelijkheid. Dit willen wij oplossen door middel van verdere digitalisering van het factuurproces, waarbij onderliggende c.q. onderbouwende stukken digitaal kunnen worden meegegeven. onze medewerker bij de sloop van de torenflat in beverwijk. Prijs/kwaliteit verhouding wordt ook met een 6,7 beoordeeld; onder de eigen norm. Na analyse blijkt dit een gevolg te zijn van de huidige marktsituatie, waarbij alle prijzen onder grote druk staan. Op de overige onderdelen scoort Beelen Recycling gemiddeld een 7 of hoger. Het nieuwe klachtenregistratiesysteem is, met uitzondering van Beelen Amsterdam, nog niet ingevoerd bij de bedrijfsonderdelen. Beelen Amsterdam registreerde, vanaf de invoering van het systeem in augustus 2012, 16 klachten. Deze hadden met name betrekking op het tijdig plaatsen en legen van containers. Ambities 2013 In 2013 continueren wij onze stakeholdersbenadering. De stakeholdersanalyse wordt nog verder uitgebreid door meer partijen uit de keten erbij te betrekken. Naar aanleiding van een keteninventarisatie gaan we op gestructureerde wijze in gesprek. Het KTO bij Beelen Recycling werkt goed en wordt volgend jaar wederom toegepast. De ambitie om bij Beelen Recycling minimaal een 7 (uit 10) te scoren, blijft ook in 2013 van kracht. Het klachtenregistratiesysteem van Beelen Amsterdam moet als voorbeeld dienen voor de andere bedrijfsonderdelen. In 2013 wordt een stap gezet om het systeem bij alle bedrijfsonderdelen geïmplementeerd te krijgen. 26 MVO-jaarverslag 2012 Beelen Groep MVO-jaarverslag 2012 Beelen Groep 27

16 klantcase COLTEX RETAIL GROEP (DIDI, STEPS EN SUPERSTAR) We willen niet met afval in onze maag zitten Beelen heeft de zorgen over afvalverwerking van Coltex Retail Groep weggenomen. De afvalstromen van hun 186 winkels werden door diverse partijen verzorgd, waardoor het overzicht vertroebelde en misverstanden ontstonden. Nu Beelen het enige landelijke aanspreekpunt is en alle afvalstromen verwerkt, breken tijden van helderheid en efficiëntie aan. D e mensen van Beelen en Coltex zitten kort op de bal. Die korte communicatielijnen verhogen de efficiëntie van het proces. We zijn overal van op de hoogte zonder er zelf achteraan te hoeven rennen, stelt Jandirk de Reus, vastgoedmanager bij Coltex. Dat is exact hoe wij het voor ogen hadden. Afval is een restproduct van winkels. Daar willen we niet mee in onze maag zitten. Terug naar één landelijk aanspreekpunt Het was voor De Reus al langer duidelijk dat er één landelijk aanspreekpunt móest komen. Maar dat was een behoorlijk complexe overstap aangezien het nieuwe landelijke aanspreekpunt de afvalverwerking van veel verschillende lokale partijen moest overnemen. En toch verliep het zonder slag of stoot, vertelt de vastgoedmanager. Mede dankzij de proactieve houding van Beelen was de overstap binnen twee weken geregeld en konden ze aan de slag. Doorslaggevende factoren Sinds dat moment heeft de vastgoedmanager geen omkijken meer naar het winkelafval en kan hij er zelfs met een gerust hart over nadenken. Beelen verwerkt het vuilnis van Coltex namelijk op zijn eigen kenmerkende milieuverantwoordelijke wijze: ze halen gescheiden afval op en recyclen het. Een doorslaggevende factor voor menig bedrijf, maar bij Coltex lag de situatie anders. Ons hoofddoel was een efficiënter afvalverwerkingsproces. We wilden ontzorgd worden, zegt de vastgoedmanager. Daarna waren we van plan om te kijken welke milieuverantwoordelijke stappen we konden zetten. Maar, zonder er bewust naar op zoek te gaan, hebben we nu een afvalverwerker in de arm genomen die milieuverantwoordelijkheid naar een nieuw niveau in de branche tilt. Beelen onderscheidt zich trouwens ook met zijn oprechte toewijding. Bedrijfsafval ophalen bij Steps, didi en superstar, breda.

17 resultaten en doelstellingen resultaten en doelstellingen In de matrix op de volgende pagina s zijn de belangrijkste resultaten van 2012 en de doelstellingen voor 2013 en verder weergegeven» laden en lossen van schepen.

18 resultaten en doel stellingen resultaten en doelstellingen KPI Resultaat 2011 Doel 2012 Resultaat 2012 Doel 2013 Doel 2014 en verder THEMA ORGANISATIEBREED MVO-prestatieladder Certificering op niveau 3 behaald Certificering op niveau 4 Certificering op niveau 4 is in 2012 in gang gezet. Op was deze nog niet afgerond Certificering op niveau 4 afronden en onderzoek naar mogelijkheid voor certificering op niveau 5 - ISO 9001 Certificaat behaald Certificaat behouden Cerficaat is behouden Certificaat behouden Certificaat behouden THEMA STAKEHOLDERDIALOOG Klanttevredenheid Score van 7 (uit 10) Score van 7 (uit 10) Score van 7 (uit 10) Score van 7 (uit 10) - Stakeholdersanalyse Analyse is uitgevoerd bij 15 medewerkers en 15 stakeholders Analyse herhalen en uitbreiden met extra ketenpartners Stakeholderdialoog heeft plaatsgevonden en is uitgebreid met een keten-, klant- en expertdialoog Dialogen en analyse herhalen - Klachten Het aantal klachten is fors teruggelopen van 79 naar 47 Verdere reductie van het aantal klachten Het nieuwe klachtensysteem is nog niet binnen alle bedrijfsonderdelen geïmplementeerd. Over 2012 kan daardoor geen overzichtelijke weergave van de klachten worden gegeven Centrale klachtenregistratie invoeren met een meetbaar resultaat - THEMA MILIEU -prestatieladder Certificering op niveau 3 behaald Certificering op niveau 5 Certificering op niveau 5 is behaald Certificaat behouden Certificaat behouden Nuttig hergebruik van afvalstromen Het hergebruikpercentage bij Beelen Recycling is 98,68% en bij Beelen sloopwerken is dat 91,53% 99% nuttig hergebruik van alle binnenkomende afvalstromen Het hergebruikpercentage bij Beelen Recycling is 99,89% en bij Beelen sloopwerken is dat 99,53% 98,9% nuttig hergebruik van alle binnenkomende afvalstromen* 100% nuttig hergebruik van alle binnenkomende afvalstromen in reductie ton -uitstoot (2010: ton -uitstoot)** -uitstoot reduceren in aanloop naar het doel voor ton -uitstoot Doelstelling is eind 2013 een totale reductie van 7,8% per ton omzet te realiseren ten opzichte van nuljaar ISO Certificaat behaald Certificaat behouden Certificaat is behouden Certificaat behouden Certificaat behouden VCA Certificaat behaald Certificaat behouden Certificaat is behouden Certificaat behouden Certificaat behouden Roetfilters op materieel 25% van de voertuigen is voorzien van een roetfilter en daarnaast heeft Beelen 49 Euro5 voertuigen (38% van het totaal aantal voertuigen) Minimaal 35% van alle voertuigen moet een roetfilter hebben 67% van de bestelwagens is voorzien van een roetfilter of een Euro5 motor. Bij personenauto s is dat 90%. Van het aantal vrachtwagens heeft 67% een Euro5 motor. Minimaal 35% van alle voertuigen moet een roetfilter hebben - Water en licht Alle kantoren zijn voorzien van lichtsensoren die automatisch in- en uitschakelen en we passen dit toe in onze nieuwbouw Alle nieuwbouwlocaties voorzien van een grondwaterinstallatie. Geen nieuwbouwlocaties in 2012 Grondwaterinstallatie op alle locaties in Duurzame innovatie Geïnvesteerd in duurzaam materieel, waaronder een sloopkraan van 72 meter, nieuwe shovels en een triple sloopgiek Uitvoeren van een achttal duurzame innovaties (materieel en onderzoek naar nieuwe toepassingen Alle innovaties zijn in gang gezet Vervolg geven aan het achttal innovaties om deze verder in de praktijk te brengen * de doelstelling in 2013 is lager dan de doelstelling in Naar aanleiding van een discussie over de methodiek is het percentage aangepast ** de cijfers met betrekking tot -uitstoot over 2010 en 2011 zijn herberekend n.a.v. een nieuwe methodiek, die tevens voor 2012 is toegepast 32 MVO-jaarverslag 2012 Beelen Groep MVO-jaarverslag 2012 Beelen Groep 33

19 resultaten en doel stellingen resultaten en doelstellingen KPI Resultaat 2011 Doel 2012 Resultaat 2012 Doel 2013 Doel 2014 en verder THEMA KETENBEHEER Keteninventarisatie Volledige keten (alle opwaartse en afwaartse stromen) in kaart gebracht Inventarisatie van de risicoleveranciers De inventarisatie is gestart, maar nog niet afgerond Inventarisatie van de risicoleveranciers - Duurzaam inkopen Inkoopeisen opgesteld aan de hand van richtlijnen AgentschapNL en leverancierscode opgesteld 80% van alle leveranciers moet de code getekend hebben In 2012 hebben 55 A-leveranciers de leverancierscode (in 2012 geïntegreerd in de algemene voorwaarden) getekend. Zij vertegenwoordigen 80% van ons inkoopvolume 80% van alle leveranciers moet de code getekend hebben - -voetafdruk leveranciers Handleiding opgesteld voor het bepalen van de -voetafdruk bij leveranciers Vragenlijst uitzetten bij alle leveranciers De vragenlijst is uitgezet bij de leveranciers. Tevens is er een leveranciersdag georganiseerd, waarbij 28 leveranciers gratis hun -voetafdruk hebben laten berekenen - THEMA MEDEWERKERS Injury Frequency (IF) IF van 15,08 Behalen IF < 10 IF van 9,81 Behalen IF < 8 Registratie bijna-ongevallen _ Het registeren van meer bijnaongevallen en VGM-incidenten Er zijn niet meer bijna-ongevallen en VGM-incidenten geregistreerd Het registeren van meer bijnaongevallen en VGM-incidenten Behouden gekwalificeerd personeel Opleidingsplan op divisieniveau is afgerond echter nieuw personeel loopt iets achter Opstellen van een centraal opleidingsplan en het plan van aanpak minimaal 1x per jaar bijwerken Het opleidingsplan is nog niet gecentraliseerd Opstellen van een centraal opleidingsplan en het plan van aanpak minimaal 1x per jaar bijwerken Opleidingen 11 toolboxmeetings op het gebied van veilig werken en MVO. 1 toolboxmeeting besteed aan milieubewustwording Meer toolboxen op het gebied van veilig werken. 1 extra toolboxmeeting over milieu en op een andere wijze doelstellingen communiceren c.q. kenbaar maken De doelstelling om meer toolbox meetings te besteden aan veilig werken en milieu is gehaald Blijvende aandacht voor veilig werken en milieu. Daarnaast extra aandacht voor verzuim Verzuim Het algehele verzuimcijfer was 6,15% De verzuimdoelstelling voor 2012 is < 5%. Het algehele verzuimcijfer was 5,2% De verzuimdoelstelling voor 2013 is < 5%. - Medezeggenschap Medewerkers gepolst over oprichting ondernemingsraad Oprichting ondernemingsraad Nog geen ondernemingsraad opgericht Het management erkent het nut en de noodzaak om een ondernemingsraad op te richten en bespreekt dit onderwerp in 2013 weer met het hoofd personeelszaken - THEMA MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID Erkend leerbedrijf Acht stagiaires in dienst Continuering van de activiteiten Activiteiten zijn gecontinueerd. Vier stagiaires in 2012 Continuering van de activiteiten - Sponsoring Sponsoring van 13 maatschappelijke initiatieven Opstellen van een eenduidig sponsorbeleid, waarbij ook wordt gekeken hoe Beelen kan bijdragen aan kennisoverdracht op het gebied van sloop- en recycling Sponsoring van 15 maatschappelijke initiatieven gesponsord en diverse activiteiten binnen de autosport. Het sponsorbeleid is nog niet aangepast Opstellen van een eenduidig sponsorbeleid, waarbij ook wordt gekeken hoe Beelen kan bijdragen aan kennisoverdracht op het gebied van sloop- en recycling - 34 MVO-jaarverslag 2012 Beelen Groep MVO-jaarverslag 2012 Beelen Groep 35

20 sloop deel van hoog catharijne voor nieuw stationsgebied utrecht.

KWALITEIT FLEXIBEL VEILIG

KWALITEIT FLEXIBEL VEILIG KWALITEIT FLEXIBEL VEILIG SLOOPWERKEN GRONDWERKEN ASBESTSANERING BODEMSANERING RECYCLING CONTAINERSERVICE HOUTHANDEL MILIEUSTRAAT ARNO VAN DEN DUNGEN BV In ons vindt u een ervaren, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vóór dat u beleid ontwikkelt is het van belang om de vraag: Waaròm zou ik MVO beleid ontwikkelen? te beantwoorden. Het antwoord op deze vraag bepaalt hóe u het MVO

Nadere informatie

MVO-VERSLAG 2011 GROEIENDE AMBITIE

MVO-VERSLAG 2011 GROEIENDE AMBITIE MVO-VERSLAG 2011 GROEIENDE AMBITIE Inhoudsopgave Voorwoord van de CEO Een stellige overtuiging 2 Kerncijfers 5 Jaaroverzicht 2011 6 Overzicht resultaten en doelstellingen 10 Organisatieprofiel SlopeN en

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan A&M Recycling

CO 2 Communicatieplan A&M Recycling CO 2 Communicatieplan A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. De communicatiemiddelen 8 5. Planning 9 6. Overige zaken 11 2/11 1. Inleiding Dit communicatieplan

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

November 2015 Paul Feenstra KAM Manager. Communicatieplan CO2 prestatieladder

November 2015 Paul Feenstra KAM Manager. Communicatieplan CO2 prestatieladder November 2015 Paul Feenstra KAM Manager Communicatieplan prestatieladder Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 2 3. Doelgroepen 3 3.1 Stakeholdersanalyse 3 3.2 Doelgroepen intern 3

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015 CO 2 -update H1 2014 versie 2, 16 maart 2015 INLEIDING De belangrijkste milieu-impact van Beelen is haar CO 2 -uitstoot. Daarom hebben wij reeds in 2011 reductiedoelstellingen voor onze CO 2 -uitstoot

Nadere informatie

Communicatieplan 2017

Communicatieplan 2017 Communicatieplan 2017 Scope 1 en 2 Naam Functie Datum Opgesteld door R.A. Marchal KAM-Manager 07-03-2017 Versie 03 Status Definitief ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47, 1619 PB Andijk www.toekomstgroep.nl

Nadere informatie

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4

3.C.2. Communicatieplan. CO 2 Prestatieladder, niveau 4 3.C.2. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder, niveau 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Strategie... 1 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 2 Intern... 2 Extern... 2 Boodschap per... 3 Interne belanghebbenden...

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 Reductie 141118 MA Communicatieplan CO2 v5.0 Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE

Communicatieplan CO 2 Reductie 141118 MA Communicatieplan CO2 v5.0 Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE Versie: 5.0 18 november 2014 COMMUNICATIEPLAN CO 2 REDUCTIE 2015-2016 Inleiding Voor u vindt u het communicatieplan van Aannemersbedrijf Verhoeven B.V.. In dit communicatieplan wordt de interne en externe

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Periodieke rapportage - H1 2012

Periodieke rapportage - H1 2012 Periodieke rapportage - H1 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Meer en Betere Recycling

Meer en Betere Recycling Meer en Betere Recycling als onderdeel van VANG Uw sprekers: Max de Vries Marco Kraakman Jacobine Meijer Emile Bruls Geert Cuperus Inhoud deelsessie Meer en Beter Recycling Inleiding Pitches projecten

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Inleiding Strategie Communicatiedoelstellingen Doelgroepen Intern Extern Boodschap per doelgroep...

Inleiding Strategie Communicatiedoelstellingen Doelgroepen Intern Extern Boodschap per doelgroep... Communicatieplan Inhoud Inleiding... 2 Strategie... 2 Communicatiedoelstellingen... 2 Doelgroepen... 3 Intern... 3 Extern... 3 Boodschap per... 4 Interne belanghebbenden... 4 Interne en belanghebbenden...

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14 CO 2 Prestatieladder Communicatieplan Van de Haar Groep Wekerom, 05-11- 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1 Stakeholderanalyse...4 3.2 - Groep

Nadere informatie

Communicatieplan. Datum: 7 maart Paraaf directie:

Communicatieplan. Datum: 7 maart Paraaf directie: Communicatieplan Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: Inhoudsopgave COMMUNICATIEPLAN 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie

Nadere informatie

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3. Jade Beheer Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.0 Document : Communicatieplan CO 2-prestatieladder Auteur : Jade

Nadere informatie

25/09/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V.

25/09/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V. Voortgangsrapport jan -jun 2015 25/09/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar...

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

02/06/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V.

02/06/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V. Voortgangsrapport jan-dec 2014 02/06/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar...

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V.

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. Inhoud 1.0 Inleiding... 2 2.0 Visie op energieverbruik en CO₂ uitstoot... 2 3.0 Doelstellingen... 3 3.1 Communicatief... 3 4.0 Doelgroep... 4 4.1 Intern... 4 4.2 Extern...

Nadere informatie

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V.

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. Inhoud 1.0 Inleiding...2 2.0 Visie op energieverbruik en CO₂ uitstoot...2 3.0 Doelstellingen...3 3.1 Communicatief...3 4.0 Doelgroep...4 4.1 Intern...4 4.2 Extern...4

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Milieu Communicatieplan

Milieu Communicatieplan Milieu Communicatieplan Milieu Datum: 27-10-2014 ID: ALG-DC-011 Versie: 1.1 Status: Definitief Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse

Nadere informatie

Klanttevredenheid Doelstellingen Colofon Maatschappelijke doelen RGS Slooptechnieken Samenstelling & ontwerp Tekstbijdrage Cradle to Cradle Drukwerk

Klanttevredenheid Doelstellingen Colofon Maatschappelijke doelen RGS Slooptechnieken Samenstelling & ontwerp Tekstbijdrage Cradle to Cradle Drukwerk Jaargang - 2 Geachte relatie, Het doet ons genoegen het Maatschappelijk Jaarverslag (MJV) over het jaar 2010 te presenteren. Na het eerste jaarverslag over 2009 begint er al iets vertrouwds te leven. Dat

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 15 april 2013

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 15 april 2013 Communicatieplan 15 april 2013 1-9 15-04-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 2.1 Algemene doelstelling... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1. Groep A - Veel invloed, veel belang...

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014 Communicatieplan 5 maart 2014 1-8 05-03-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 2.1 Algemene doelstelling... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1. Groep A - Veel invloed, veel belang...

Nadere informatie

Voortgangsrapport jan-okt 2015

Voortgangsrapport jan-okt 2015 06-11-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar... 3 2.4. Rapportageperiode...

Nadere informatie

Jaargang - 1 - nummer 1

Jaargang - 1 - nummer 1 Maatschappelijk 2009 Jaargang - 1 - nummer 1 Geachte relatie, Het maatschappelijk jaarverslag 2009 is samengesteld met als uitgangspunt een zo goed mogelijk beeld te geven van de plannen en gerealiseerde

Nadere informatie

CO2 Communicatieplan. Datum:... Paraaf directie: februari 2017

CO2 Communicatieplan. Datum:... Paraaf directie: februari 2017 CO2 Communicatieplan 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Rapport. CO2-prestatieladder communicatieplan 2014. projectnaam Communicatieplan 2014 referentie AKA/003

Rapport. CO2-prestatieladder communicatieplan 2014. projectnaam Communicatieplan 2014 referentie AKA/003 Rapport Aveco de Bondt CO2-prestatieladder communicatieplan 2014 bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Reggesingel 2 202 7460 AE Rijssen (0)548 51 52 00 (0)548 51 85 65 rijssen@avecodebondt.nl

Nadere informatie

01/06/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V.

01/06/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V. Voortgangsrapport jan-mrt 2015 01/06/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder

Communicatieplan CO2-Prestatieladder Communicatieplan CO2-Prestatieladder Versie II januari 2015 Inleiding Dit communicatieplan is opgesteld in overleg met de projectgroep van de CO2prestatieladder en beschrijft de wijze waarop NedMobiel

Nadere informatie

1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan

1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan 1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 25 maart 2015 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Datum: 25 maart 2015 Plaats: Krimpen

Nadere informatie

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017

Workshop 6: Stakeholdersconsultatie. Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Workshop 6: Stakeholdersconsultatie Evenement Verbinding Veghel - 15 juni 2017 Wie zijn wij? Aron Kuijper Gecertificeerde organisatie (niveau 4) QSHE Manager Lid CCvD Sjoerd Wester Certificerende Instelling

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Versie 1.1

Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Versie 1.1 Klaver Technisch Bedrijf B.V. CO2 Communicatieplan CO2-Prestatieladder Versie 1.1 Inhoud Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling... 4 1.2 Externe communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord slopen op turnkey basis. Verantwoord, veilig en vooral vriendelijk

Maatschappelijk verantwoord slopen op turnkey basis. Verantwoord, veilig en vooral vriendelijk Maatschappelijk verantwoord slopen op turnkey basis Verantwoord, veilig en vooral vriendelijk Slopen is tegenwoordig best complex. Dat komt omdat er steeds meer eisen worden gesteld aan bouwen en slopen.

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Communicatieplan 3.C. Communicatieplan (2015.001) Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

Welkom in de wereld van VSM Sloopwerken B.V.

Welkom in de wereld van VSM Sloopwerken B.V. Welkom in de wereld van VSM Sloopwerken B.V. VSM Sloopwerken B.V. is nationaal én internationaal actief in het aannemen en uitvoeren van sloopwerken & asbestverwijdering in de volgende disciplines: Utiliteit-

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d Ketenanalyse Sloop

Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d Ketenanalyse Sloop Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d. 29-08-2016 Ketenanalyse Sloop INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 1.1 Ketenanalyse... 2 1.2 Activiteiten Dusseldorp ISM... 2 1.3 Leeswijzer... 2 2. BEREKENING SCOPE

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Communicatieplan Klaver Giant Groep. Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7

CO2-Prestatieladder. Communicatieplan Klaver Giant Groep. Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7 CO2-Prestatieladder Communicatieplan Klaver Giant Groep Communicatieplan (2014.002) Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Communicatiedoelstelling... 4 1.1 Interne communicatiedoelstelling...

Nadere informatie

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator projectnaam CO 2-prestatieladder Van Spijker Infrabouw B.V. projectonderdeel T.b.v. het CO 2 beleid status Definitief datum 15 maart 2013 P. Mastebroekweg 4 7942 JZ Meppel Postbus 247 7940 AE Meppel T

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 Reductie MA Communicatieplan CO v6.0 Versie: november 2015 COMMUNICATIEPLAN CO2 REDUCTIE

Communicatieplan CO 2 Reductie MA Communicatieplan CO v6.0 Versie: november 2015 COMMUNICATIEPLAN CO2 REDUCTIE Versie: 6.0 30 november 2015 COMMUNICATIEPLAN CO2 REDUCTIE 2016 Inleiding Voor u vindt u het communicatieplan van Aannemersbedrijf Verhoeven B.V.. In dit communicatieplan wordt de interne en externe communicatie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Van Esch Cultuur- en Civieltechniek

Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Communicatieplan Van Esch Cultuur- en Civieltechniek Autorisatie Versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 01-02-2017 F. van Doorn J. van Esch 3.C. Communicatieplan Van Esch 2017 v_1, 1/6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inventarisatie en bijdrage aan Sectorinitiatieven Verkade Vlaardingen B.V.

Inventarisatie en bijdrage aan Sectorinitiatieven Verkade Vlaardingen B.V. Inventarisatie en bijdrage aan Sectorinitiatieven Verkade Vlaardingen B.V. 1. INVALSHOEK D: PARTICIPATIE Stichting SKAO vraagt middels de CO 2 -Prestatieladder om deelname aan een sector- of keteninitiatief.

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 2.4 Energiebalansen 4 3. Gebieden

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

3.C.1. en 3.C.2 Communicatieplan

3.C.1. en 3.C.2 Communicatieplan 3.C.1. en 3.C.2 Communicatieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 8 februari 2016 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Naam: A. Struijk Datum: 8 februari 2016 Datum:

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan 1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 09 februari 2016 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Naam: A. Struijk Datum: 09 februari

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Datum 31 mei 2016 Versie Opgesteld. Controle. Controle/Vrijgave

Datum 31 mei 2016 Versie Opgesteld. Controle. Controle/Vrijgave Documentnummer Communicatieplan Datum 31 mei 2016 Versie 2016 COMMUNICATIEPLAN CO 2 -Prestatieladder Status Concept Paraaf: Opgesteld Naam: D. Holtland Functie: Energie Manager Datum: 2 mei 2016 Controle

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW.

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW. COMMUNICATIEPLAN Opdrachtgever : Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Communicatieplan.docx Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 24 augustus 2012 Postbus 412

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem)

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem) plan EMS (Energie Management Systeem) CO 2 -Prestatieladder Agmi Group september 2012 (mei 2013 aangepast) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Rapportage & reductiedoelstelling... 4 1.2... 4 2. - Interne

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 01-12-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Communicatieplan CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 01-12-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

MDDWVFKDSSHOóN 2012 Jaargang - 4

MDDWVFKDSSHOóN 2012 Jaargang - 4 M 2012 Jaargang - 4 Geachte relatie, Voor het vierde achtereenvolgende jaar brengen wij een maatschappelijk jaarverslag uit. We kijken met een positieve blik terug op het afgelopen jaar. Het is RGS ondanks

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2013

Maatschappelijk Jaarverslag 2013 Maatschappelijk Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 10 6. Toekomst 11

Nadere informatie