KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Voor álle leeftijden. Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Voor álle leeftijden. Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet"

Transcriptie

1 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Voor álle leeftijden KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Jaargang 43, nr februari 2011

2 Colofon Verschijningsschema KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken. Redactieadres: Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van uur) ; kerkhoogvliet.nl Kopij inleveren: per donderdag, acht dagen tevoren; overige: vrijdagavond uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie. Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel ; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel ; H.A. Kotey-van der Leer, Doradehof 11, 3192 BP, tel ; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel ; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel vacature Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon ) Abonnementsprijs: 22,00 per jaar. Betalingen aan: Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: (ING) - a.u.b. ook uw adres vermelden. Abonnementenadministratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon ) Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacant. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel ; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel ; Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden: Nr. Kopij Redact. Editie voor de inl. (e): avond: versch.: periode: 5 24 feb. 25 feb. 4 mrt. 4/3-18/ mrt. 11 mrt. 18 mrt. 18/3-1/ mrt. 25 mrt. 1 apr. ¼ - 15/4 Onze Vader Oecumenische (oudere) tekst: Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. De Nieuwe Bijbelvertaling: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Eigentijdse vertaling: Onze Vader die in de hemel is. Laat het ontzag voor U groeien. Laat uw koninkrijk komen, zodat iedereen op aarde leeft naar uw wil. Net zoals het nu al in de hemel gebeurt. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. En vergeef ons onze fouten, zoals wij ook de fouten van anderen hebben vergeven. Breng ons niet in verleiding, maar maak ons vrij van het slechte. Want U regeert en hebt alle macht. En van U komt alles wat mooi is, voor altijd. Amen

3 Voor álle leeftijden En., hebt u toen dit kerkblad bij u op de deurmat viel (of in uw brievenbus) ook meteen gekeken hoeveel vragen u goed had van de bijbelquiz over het Onze Vader (vorig kerkblad, pag. 10)? En hád u veel vragen juist beantwoord..? Misschien had u er zelfs wel een paar fout. Want, hoe goed we het gebed dat Jezus ons leerde ook kennen, het kan zomaar zijn dat u door een paar hele goede vragen op het verkeerde been bent gezet. Want, we bídden wel: Onze Vader die in de hemelen zijt, maar Hij ís natuurlijk in ons hart. En ook in de hemelen, dus misschien zijn hier wel meerdere antwoorden goed. Een quiz voor kinderen, maar ondertussen is het niet verkeerd als ouderen eens goed ervan kennis te nemen. Want, hoe automatisch bidden we dat gebed eigenlijk? En realiseren we ons nog wel wat we zeggen? En dan hebben we het nog niet over het gewone bidden. Vraag 11: Moet je bij het bidden mooie, lange zinnen gebruiken? En, daaraan gekoppeld vraag 12: Moet je bij het bidden deftig praten? Misschien is het u wel eens opgevallen. Sommige mensen gaan anders praten als ze bidden. Op een andere toon, met een wat plechtiger taalgebruik. Dat mag natuurlijk best. Deze mensen beseffen dat ze het niet zomaar tegen een collega van het werk hebben, of tegen iemand op straat. Nee, ze praten tegen God, en God is heilig. God is voor veel van deze mensen ook ver weg, en aan de manier waarop ze praten kun je dat horen. Dus, even voor de duidelijkheid, het mag best. Maar het hóeft niet. Je mag gewoon praten tegen God. Want, Hij is natuurlijk heilig en ver weg, maar Hij is ook heel dicht bij ons. In zijn Zoon Jezus Christus, door de Heilige Geest, is Hij dichterbij gekomen dan ooit mogelijk was. Is Hij, zoals we hierboven al vaststelden, in ons hart. Dus, om even op een andere vraag uit de bijbelquiz in te haken: 13. Waar kun je bidden? Kun je echt alleen maar bidden in de kerk? Of, kun je alleen maar bidden als je alleen op je eigen kamer bent? Gelukkig niet. Het kan soms helpen, als je wilt bidden, om alleen op je eigen kamer te zijn. Daar is het stil en vertrouwd, en het kan zomaar gebeuren dat je dan ineens voelt dat God bij je is. Het kán ook wel helpen om in de kerk te bidden. Als het stil is, nadat de dominee de blijde dingen en de zorgen heeft verwoord die in het voorbedenboek staan. Het kan zomaar zijn dat je dan woorden vindt om aan God toe te vertrouwen. Maar, eigenlijk kun je overal bidden. Als je aan het wandelen of fietsen bent, of voordat je gaat slapen. Of op allerlei andere momenten. En ook al voel je helemaal niet dat God bij je is, Hij ís er wel. Altijd. En Hij wil heel graag horen wat wij aan Hem willen toevertrouwen. Ds. V.E. Huls 3

4 KERKDIENSTEN ZONDAG 20 FEBRUARI 2011 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) uur Ds. V.E. Huls Koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Antoinette Kornet, Ellen Stout Dorpskerk - Achterweg 10 (P) uur Ds. R.J. Wilschut Kindernevendienst. Kinderoppas: Melanie van Winkel Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor S. Bladowski, eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor Kinderwoorddienst COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie; werk van De Zonnebloem ZONDAG 27 FEBRUARI 2011 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) uur ds. C.M. Schreuder, Maassluis Kindernevendienst. Kinderoppas: Karlijn Becht, Saskia Groen Dorpskerk - Achterweg 10 (P) uur Ds. V.E. Huls Kindernevendienst. Kinderoppas: Adri van Leeuwen Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko, eucharistie(gezins)viering m.m.v. Antilliaans koor 'Mensaheronan di pas' Kinderwoorddienst COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Missionair werk en kerkgroei Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie 4 A g e n d a Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon ; kerkhoogvliet.nl. Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek. Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder actueel ) Open kerken Dorpskerk: donderdag uur Mariakerk: maandag vrijdag uur Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na viering Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst Derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst Eerste woensdag van de maand Mariakerk: uur Oecumenische Taizéviering Zo uur Antwoordkerk. Combo Eljakim Ma uur Mariakerk. Servaaskoor uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor Rejoice Di uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor Wo uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' uur Antwoordkerk. Chr. Koor Voices Do uur Mariakerk. Ritmisch Koor Maria Actueel Zaterdag 19 februari uur Mariakerk. Witte Markt. Zondag 20 februari uur Mariakerk. Jongerenbijeenkomst (K). Maandag 21 februari uur Mariakerk. Vergadering van de misdienaars (K) uur Mariakerk. Kostersvergadering (K). Dinsdag 22 februari uur Mariakerk. Gebedsgroep (K).

5 Woensdag 23 februari uur De Aanbouw. Protestantse Vrouwendienst P) uur Dorpskerk. Moderamen kerkenraad (P). Vrijdag 25 februari uur Antwoordkerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O) uur Mariakerk. Klaverjassen. Zaterdag 26 februari uur Jeugdgebouw. Rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente; de koffie staat klaar in de Dorpskerk uur Mariakerk. Voorbereiding op de 1e H. Communie (K) uur Mariakerk. Jeugdfilm- en spelavond (K). Zondag 27 februari uur Mariakerk. Jongerenbijeenkomst (K). Maandag 28 februari uur Mariakerk. Bijbelstudie (K). Woensdag 2 maart uur Dorpskerk. Taizéviering (O) uur Antwoordkerk. ZWO-commissie (P) uur Antwoordkerk-Jeugdhonk. Jongerengespreksgroep (P). Vrijdag 4 maart uur Mariakerk. Orashon (K). Zaterdag 5 maart uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente. Bijbelleesrooster vrijdag 18 Matteüs 6:16-23 zaterdag 19 Jesaja 58:1-5 zondag 20 Jesaja 58:6-14 maandag 21 Jesaja 59:1-8 dinsdag 22 Jesaja 59:9-15a woensdag 23 Jesaja 59:15b-21 donderdag 24 Jakobus 3:1-12 vrijdag 25 Jakobus 3:13-18 zaterdag 26 Jakobus 4:1-10 zondag 27 Matteüs 6:24-34 maandag 28 Matteüs 7:1-14 dinsdag 1 Matteüs 7:15-8:1 woensdag 2 2 Korintiërs 1:1-11 donderdag 3 2 Korintiërs 1:12-22 vrijdag 4 2 Korintiërs 1:23-2:13 zaterdag 5 2 Korintiërs 2:14-3:6 In het ziekenhuis/verpleeghuis Maasstad Ziekenhuis, locatie Het Clara (Olympiaweg 350, 3078 HT Rotterdam) Mw. T. Heijdacker-van der Schaaf, Albrandswaardsedijk 74, Poortgaal Ruwaard van Puttenziekenhuis (R. van Puttenweg 500, 3201 GZ Spijkenisse) Mw. J. Kerkhof-Dorst, Cloese 99 Zorgcentrum 'Meeuwenhof', (verpl.) (Alverstraat 141, 3194 TD Hoogvliet) Dhr. T. Smit, Horsweg 142 Meeuwenhof en Breede Vliet Pastor P.A. Stam, Digna Johannaweg 231, 3193 PE, telefoon: of ; Meeuwenhof Maandsluiting Deze houden we op 24 februari. Zelf ben ik deze keer de voorganger. Vanaf uur bent u van harte welkom. Breede Vliet Kerkdienst De eerstvolgende kerkdienst houden we dinsdagmorgen 1 maart om uur in de Filmzaal. Bart van der Zalm is de organist. Ingeroosterd staan de dames Boer, Kooiman, De Koning, Mevius, Van Groningen, Ossendrijver, Polak en Pors. Rozenkransgebed Deze activiteit, bestemd voor onze katholieke bewoners, wordt gehouden op dinsdagmorgen 22 februari om uur in de Filmzaal. Snoezelviering De donderdag daarop, 24 februari, houden we de Snoezelviering, bestemd voor diep dementerende bewoners. We starten om uur in de Familiekamer. Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid 5

6 Kerkdiensten Siloam / Westerstein Siloam Zondag 20 februari uur dhr. J.W. Embregts Zondag 27 februari uur ds. J.A. van Rootselaar Westerstein Dinsdag 1 maart uur ds. E.A. Bos Vanuit zijn eigen werk en de vele pastorale ontmoetingen die ds. Ter Linden heeft gehad, zal hij voorlezen en vertellen. Het onderwerp heeft, zoals hij ons gezegd heeft, zijn hart. Dat belooft een mooie en zinvolle avond te worden! We hopen dat u erbij bent. Vanaf half acht bent u welkom in de kerk, Kleidijk 2. Om acht uur begint het programma. Na een korte pauze is er de mogelijkheid samen met onze gast van gedachte te wisselen. Ds. Nico ter Linden zal eigen werk meenemen. Na afloop van de avond wordt u in de gelegenheid gesteld (weer) een boek van hem aan te schaffen en/of te laten signeren. Voor deze avond kunt u kaarten á 5,00 reserveren bij: Ali Molenaar-Mudde, tel of Coby Mostert-de Pagter, tel Natuurlijk kunt u ook een kaart aan de zaal kopen. Wij verheugen ons op deze avond en hopen u te ontmoeten. Graag tot ziens! Dank Namens de Commissie, Ali en Coby Graag willen we op deze wijze alle mensen, die ons feliciteerden met ons 40-jarige huwelijk, hartelijk bedanken voor de enkele dagen durende stroom kaarten. Geweldig en ontroerend. Eén kast was te klein om ze neer te zetten! Ze vlogen voorbij al die jaren! En zegt men niet: Time flies when you have fun! (De tijd vliegt als je lol hebt). Daarnaast was er ook een aantal bloemstukken, fantastisch! Corrie en Harry Wols Een avond met Nico ter Linden JOP Basics - 3 klaar! Basiscatechese Kinderen laten kennismaken met alle hoofdthema's van het christelijk geloof: dat kan met de methode voor basiscatechese: JOP Basics. In kant-en-klaar uitgewerkte bijeenkomsten gaan kinderen tussen 10 en 12 jaar met hart, hoofd en handen aan de slag. Het materiaal is speels, creatief en sluit aan bij de praktijk. Bovendien worden de ouders op afstand bij de bijeenkomsten betrokken door uitnodigende en prikkelende opdrachten en vragen. De Commissie Vorming en Toerusting van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente van Poortugaal en de Gereformeerde kerk van Rhoon nodigt u van harte uit voor een avond met ds. Nico ter Linden. Op zondag 13 maart zal ds. Nico ter Linden, emerituspredikant en auteur, te gast zijn in de Maranathakerk te Rhoon. Als auteur is hij vooral bekend door de serie Het verhaal gaat..., waarin hij op zijn eigen wijze de bijbel hervertelt. Op deze avond is het thema: God ontmoeten in de ander. 6 Eind februari is deel 3 van JOP Basics klaar. Dit deel bestaat uit bijeenkomsten rond belangrijke en aansprekende verhalen uit de Bijbel: van de Schepping tot en met de Openbaring van Johannes. Bestellen kan via en tel Proefmateriaal op papier kan gratis worden opgevraagd via nl onder vermelding van 'Proefmateriaal JOP Basics'.

7 Een kat die uit de lucht kwam vallen Een zekere dominee was dol op dieren. Hij had een klein poesje dat ontsnapte en in een boom klom. Hij probeerde in de boom te klimmen om de poes te halen maar, de boom was niet sterk genoeg om z'n gewicht te dragen. En omdat hij nu eenmaal die boom niet in kon wilde hij de boom ombuigen. Dat lukte ook niet. Dus bond hij een touw aan de bumper van zijn auto en rond die boom en dacht dat hij de boom net genoeg kon omtrekken om de kat te bevrijden. Hij rijdt langzaam weg, de boom buigt en hij ziet hoe de kat zich vastklemt. Hij denkt: Nog een klein stukje, en dan kan ik hem pakken. Raad eens wat er gebeurde? Het touw begaf het. Het poesje schoot als een pijl weg. Hij zag z n poesje in de lucht verdwijnen. Daarna heeft hij hem nooit meer gezien. Hij is de hele buurt afgegaan op zoek naar z n poesje, maar dat was nergens te vinden. Dagen later was hij boodschappen aan het doen. Ja, dominees doen dat ook. Hij loopt door de winkel en ziet opeens een van z'n kerkleden. En ze heeft kattenvoer in haar mandje! Hij vraagt: Waarom koop je kattenvoer? Je hebt geen kat, je houdt niet eens van katten! Ze was een hondenliefhebster. Ze had een paar honden. Ze zei: Dominee, u zult het niet geloven. Mijn dochter wilde al haar hele leven lang een poesje hebben. Ze ging naar buiten om ervoor te bidden. Ik zei: Je krijgt alleen maar een poesje als het uit de lucht komt vallen. Ze zat in de voortuin te bidden en toen. Als ik het niet met eigen ogen had gezien, had ik het nooit geloofd. God verhoort onze gebeden. Op ondoorgrondelijke wijze doet Hij wonderen. Groetjes van Susanne en Dineke Oplossing van de quiz van de vorige keer: 1-c, 2-a, 3-b, 4-c, 5-a, 6-c, 7-a, 8-b, 9-a, 10-b, 11-c, 12-b, 13-a, 14-a, 15-b 7

8 Protestantse Gemeente te Hoogvliet ADRESGEGEVENS Dorpskerk Antwoordkerk Achterweg 10 Kruisnetlaan 200 telefoon tel KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel ; Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel ; kerkhoogvliet.nl Predikanten Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, telefoon ; kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Oudeland, Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), het gebied ten Zuidoosten van de Rietbroek en voor De Sluis. Mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon , kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Zalmplaat, Boomgaardshoek, Tussenwater en voor Alver/Meeuwenhof. voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel ; (meestal s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); hotmail.com. Doopbediening De functie van doopouderling is vacant. Voor een doopaanvraag kunt u contact opnemen met uw wijkpredikant. COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel ; hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel ; COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel ; wanadoo.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel ; hetnet.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel ; worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel ; hetnet.nl Adm.VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel Bankrekeningen Diaconie: algemeen: P en ; voor Diaconaal project: P ; Noodfonds: P Kerk: algemeen (betalingen, diversen) P ; voor VVB / AKB: P Zendingscommissie: Collectebonnen Bestellingen op rekening: t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = 12,20 (20 x 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = 25,20 (20 x 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand. Beheer gebouwen Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel Kosterswerk: zie dienstverlening. Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Wonderklauwpad 108, 3192 KK, tel , tiscali.nl De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon Inlichtingen en reserveringen: mw. Aria van Tooren, tel of Dorpskerk, Achterweg 10, tel Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon of Hulpverlening Autodienst - Dorpskerk mw. N. Douma-Krijtenberg, Klaasje Zevensterstraat 76, 3193 TW, tel ; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel ; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel Autodienst - Antwoordkerk uit Hoogvliet-Noord: informatie via Kerkelijk Bureau. 8

9 Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel ; A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel WEBSITE Het internetadres voor de site van onze kerk is: Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij Publiciteit ; de agenda staat onder Actueel. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via kerkhoogvliet.nl. Ambtsdragers Dienstverlening Op 20 februari - Antwoordkerk, uur: Dhr. Becht, dhr. Wols; lector: dhr. Van Veelen. - Dorpskerk, uur: Mw. Vervat, mw. Groenendijk; dhr. Vervat; lectoren: mw. Groenendijk, Hanneke Russchen. Op 27 februari - Antwoordkerk, uur: Dhr. Woudstra, dhr. Van Gelder; dhr. Kempff; lectoren: mw. Kotey, Corné van der Sluijs. - Dorpskerk, uur: Mw. Van Dijke, mw. Kloeg; dhr. Fousert; lectoren: dhr. en Rouan Fousert. Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 20 februari dhr, Noordzij dhr. Vos 27 februari dhr. Mout dhr. Meyboom Welkom- en kosterdienst Antwoordkerk 20 februari: welkom - mw. Oorebeek, mw. Huiting; kosters - dhr. en mw. Oldenhuis; in de week: dhr. en mw. Petersen. 27 februari: welkom - dhr. Lolkema, mw. Van Opdorp; kosters - gehele week: dhr. en mw. Petersen. Dorpskerk 20 februari: mw. Hallema, dhr. P. Hallema 27 februari: dhr. en mw. Vervat Vervoer naar de Antwoordkerk 20 februari: de heren Woudstra. Oorebeek, Verwoerd, Kreft en Maring 27 februari: mw. Struijk, de heren Van Helden, Tims, Oosterhoff. Bij de diensten 20 februari - Antwoordkerk We volgen gewoon het rooster en komen al lezend terecht bij Matteüs 5: Die wetten, die toch al zo moeilijk te houden zijn, lijken door Jezus alleen nog maar meer te worden aangescherpt. Het leven wordt er niet eenvoudiger op. Hebben deze woorden voor ons ook nog betekenis? Of is dit teveel gevraagd? (veh) 20 februari - Dorpskerk Iets zweren te doen, en toegeven dat jij iets niet moet doen, namelijk wraak nemen. En je vijand liefhebben, dat is veel moeilijker dan houden van de mensen die van jou houden. Dat zijn de onderwerpen van dat deel van de bergrede dat we vandaag lezen: Matteüs 5 vers 33 tot 48. Maar het draait niet om alleen details. Die details zijn alleen maar een uitwerking van het gebod, waarop dit hoofdstuk uitloopt: Wees volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Dat is een hele opgave, maar voel je niet op voorhand machteloos! De OT-lezing is Exodus 22 vers 21 tot 27 (rjw). 27 februari - Dorpskerk Vandaag komt het Dorpskerkkoor ons gezang versterken. En we lezen, alweer uit Matteüs, over onze bezorgdheid. Wat klinkt het simpel. We kunnen inderdaad geen millimeter aan onze lengte toevoegen, ook al maken we ons nog zo bezorgd. En toch. toch is het voor heel veel mensen onmogelijk ermee te stoppen. Misschien komen we op deze zondag een klein stukje verder. Met minder zorgen maken, bedoel ik dus. U bent welkom! (veh) Collectebestemming 27 februari - PKN: missionair werk, kerkgroei Kerk bij de mensen Als gemeente samenkomen in een nieuwbouwwijk. De mensen zijn enthousiast, een gebouw is gehuurd, maar hoe zit het met de dominee? Het missionaire werk van de Protestantse Kerk betaalt in een nieuwbouwwijk in Nieuw-Vennep de dominee voor deze nieuwe christelijke geloofsgemeenschap, omdat de kerk het belangrijk vindt, dat enthousiaste mensen in een nieuwbouwwijk gesteund worden bij het oprichten van een geloofsgemeenschap. Hiermee blijft de Protestantse Kerk een groeiende en een bloeiende 9

10 kerk en kunnen we op allerlei, oude en nieuwe, plaatsen in Nederland over de blijde boodschap van God praten. Met de collecte op 27 februari hopen we vanuit de Protestantse Kerk op meer plaatsen in Nederland nieuwe geloofsgemeenschappen te stichten en dat onze kerk een bloeiende kerk blijft. Bloemengroet Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 30 januari uit de Dorpskerk naar: mw. Meijboom, Achterweg 76; uit de Antwoordkerk naar: dhr. Van der Ree, Alverstraat 273; op 6 februari uit de Dorpskerk naar: fam. Smaling, Othelloweg 347; uit de Antwoordkerk naar: mw. Vonk, Puitstraat 451. Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. T. Braad-Baas, Puitstraat 355, 3191 SJ, is op 2 februari weer terug naar huis gegaan. Dhr. H.G. Jumelet, Sadkoppad 13, 3194 WH, heeft in het Maastadziekenhuis gelegen. Hij mocht 8 februari weer naar huis. Mw. J.K. Hoogstra-Both, Platte Driedijk 73, 3194 KC, is vanuit het ziekenhuis een paar dagen in een verpleeghuis geweest, maar is nu weer thuis. Alle zieken en herstellenden en hun naasten wens ik alle goeds toe, veel sterkte en kracht, maar bovenal de nabijheid van onze Heer. Met vriendelijke groet, Rita Ypinga Schoonmaak Antwoordkerk Een nieuwe schoonmaakbeurt van kerk en zalen staat gepland op zaterdag 12 maart. We beginnen dan om 9.00 uur en de koffie staat klaar vanaf half negen. Het zou fijn zijn als u ook meedoet. U kunt zich hiervoor opgeven bij: Wim Stout telefoon of Bert Petersen telefoon Met vriendelijke groet, Wim Stout Berichten over zieken Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel (meestal s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); hotmail.com. In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. J. Kerkhof-Dorst, Cloese 99, 3191 EB, is opgenomen in het Ruwaard van Puttenziekenhuis. Dhr. T. Smit, Horsweg 142, 3192 EE, is nog in Meeuwenhof voor verder herstel. Mw. T. Heijdacker-van der Schaaf, Albrandswaardsedijk 74, 3172 AA, Poortugaal, is in het Maasstadziekenhuis (locatie Clara) opgenomen. Dhr. C. Korporaal, Bongweg 216, 3192 ND, is eerst in het Ikaziaziekenhuis en later in het EMC, afdeling cardiologie opgenomen geweest. Op 12 februari is hij overleden. Dagen om te vieren Verjaardag 75 jaar 25 feb. Mw. L.M. Don-van der Zwan, Klaasje Zevensterstraat 224, 3193 TW 29 feb. Mw. A. Wijnbelt-van Schadewijk, Bongweg 332, 3192 NG Verjaardag 80 jaar en ouder Verbetering: tot onze spijt is in het vorige kerkblad de datum 8 februari uitgevallen; de verjaardag van: mw. H.J.H. van der Velde, Wijnruitstraat 561, en mw. J. Verschoor-van der Meer, Horsweg feb. Dhr. T. Zwanenburg, Schakelweg 209, 3192 JL 23 feb. Mw. E. Lems-Hameete, Puitstraat 289, 3192 SJ 24 feb. Mw. J.A. van der Vlugt-Verburg, Botreep 302, 3192 PG 25 feb. Mw. F. Bos-Seubers, Zonnebaarsstraat 80, 3192 LC 26 feb. Mw. A. van Tooren-Schilperoort, Ferdinand Huyckstraat 11, 3193 PB 26 feb. Mw. W. Groenendijk-'t Mannetje, Klencke 491, 3191 VW 28 feb. Mw. D. Polak-Barends, Schakelweg 82, 3192 JN 28 feb. Dhr. W. Kleinendorst, Karwijstraat 32, 3193 TJ 28 feb. Dhr. H.J. Jansen, Park Vossendijk 163, 3192 XD 1 mrt. Dhr. F. Dik, Kaar 74, 3192 WB 2 mrt. Mw. E. van Steenoven-van der Spoel, Bernagie 38, 3191 JS 3 mrt. Dhr. A. Goedendorp, Puitstraat 53, 3192 SG 10

11 3 mrt. Dhr. A.A. Pot, Kruisnetlaan 514, 3192 KE 3 mrt. Mw. L. de Graaf-Botter, Blankvoornstraat 28, 3192 BZ 3 mrt. Dhr. P. Kraaijenbrink, Botreep 350, 3192 PG 5 mrt. Dhr. W.P. van Veelen, Beemd 42, 3193 LH 5 mrt. Dhr. J.G. van Zijl, Park Vossendijk 110, 3192 XL 6 mrt. Mw. J. Molenaar-Oranje, Marthalaan 8H, 3194 EH 6 mrt. Mw. A.A. van Leeuwen-Verbaas, Klencke 321, 3191 VS 6 mrt. Mw. J.M. Heijn-Oostdijk, Park Vossendijk 449, 3192 XH 6 mrt. Mw. K. Mulder-Kleijn Hesseling, Endeldijk 120, 3079 VD R dam Huwelijksjubileum 28 feb. Echtpaar Russchen-van Dijk, Theo Dobbepad 7, 3191 BT - 25 jaar Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden. In Memoriam Na zijn vroege pensionering genoot hij van het werken aan zijn grote hobby: de modelbouw. Kleine bootjes, grotere boten, bootjes die zelfs varen konden, er zijn er heel wat van zijn hand verschenen. Hij vond het heerlijk om daarmee bezig te zijn. Zo keken we terug op wie hij was, en we zochten troost. Troost bij God. Diezelfde God die door alle jaren heen nooit los had gelaten wat Zijn hand eens was begonnen. Die God in Wie hij, samen met zijn vrouw, geloofde. Waar hij niet gemakkelijk over sprak, maar met Wie hij wel leefde. We lazen met elkaar uit het vierde hoofdstuk van de eerste brief van Johannes de verzen 7 16 en we stelden vast dat de liefde, de échte liefde, als het ware door God is uitgevonden. Hij heeft daaraan concreet gestalte gegeven door zijn Zoon Jezus Christus te zenden aan de wereld. Aan ons. Opdat wij door alles heen toch tot God zouden kunnen naderen. Ook als we Hem wel eens uit het zicht verliezen, Hij verliest ons nooit uit het oog. Dus mogen we, altijd, bij Hem terecht in tijden van verdriet en gemis. Mogen allen die Henk van Rossen zullen missen, Gods troostende aanwezigheid ervaren. Ds. V.E. Huls Hendrik van Rossen Op 4 februari overleed, op de leeftijd van 84 jaar, dhr. Hendrik van Rossen. Hij woonde al geruime tijd in de Hooge Werf in Poortugaal, zijn vrouw woont in de Max Havelaarweg 196. Op 11 februari kwamen we bij elkaar en keken we terug op zijn leven. Zorgzaam was hij, als echtgenoot en als vader, en hij was zeer betrokken bij de mensen om hem heen. Dat bleef, ook toen hij in de Hoge Werf was. Geïnteresseerd als hij was in een ieder die bij hem op bezoek kwam, ging het nooit om zijn eigen verhaal, maar altijd om wat die ander had meegemaakt. Zijn geest nog zo helder, maar zijn lichaam wilde niet meer, zo stond boven aan de rouwkaart. De afstand tussen hem en zijn vrouw was daarom eigenlijk voornamelijk fysiek, want geestelijk bleef hij zeer bij haar betrokken. En zij kwam zes dagen in de week naar hem toe. Gedurende zijn werkzame leven werkte hij bij het GEB. Ook in die tijd al kwam zijn belangstelling voor zijn medemens naar voren: hij was tweemaal een ambtstermijn diaken in de kerk. Hij vervulde dat ambt zeer plichtsgetrouw en met de zorgzaamheid die hem kenmerkte. 11 DiacoNieuws Schuldhulpmaatje In het vorige kerkblad werd aandacht geschonken aan dit nieuwe project van o.a. KSA/GCW. De titel zou u misschien op het verkeerde been zetten. Het gaat in deze aanduiding niet om het financieel begeleiden van iemand. Daar zijn andere instellingen voor. Veel meer is de aandacht gericht op het er zijn. Onderdeel zou kunnen zijn de weg te wijzen in de administratieve sector. Vaak belandt men in een circuit van stichtingen, SoZaWe, kredietbank en dergelijke en is men door alle misère onzeker geworden. Het is dan een goede zaak vanaf de zijkant nuchter alles op een rijtje te zetten. Natuurlijk zult u als u zich hierin wil verdiepen ook niet gelijk beslagen ten ijs komen, maar daarvoor zijn de cursussen, die gevolgd kunnen worden, effectief. Het is vaak ook zaak wanneer men tot over de oren in de problemen zit en men desondanks een manier heeft aangeboden een bepaald structuur te volgen die naar verbetering van de situatie leidt, dat men onderweg bepaalde plichtplegingen verzaakt. Een schuldhulpmaatje ziet er wel op toe dat de aangeboden weg naar een oplossing goed opgevolgd wordt. Door contact te blijven

12 houden en te vragen naar de gang van zaken. Er moet dus een goede verstandhouding zijn tussen het schuldhulpmaatje en diegene, die gebaat is bij een vertrouwensrelatie. Nogmaals, dit is niet alleen aan diakenen voorbehouden, maar zowel pastorale eenheden of gemeenteleden kunnen zich aanmelden. Greenchoice steunt Kerk in Actie Kerk in Actie en Greenchoice slaan de handen ineen. U kunt overstappen op groene energie en ontvangt 0,0025 (een kwart van een eurocent) korting per kwh groene stroom en elke m³ groen gas die u gebruikt. Groene energie van Greenchoice heeft geen CO2 uitstoot, waardoor het energieverbruik niet schadelijk is voor het milieu. Als u overstapt helpt u niet alleen het milieu maar u steunt ook duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. Greenchoice doneert namelijk voor elke kwh groene stroom die u verbruikt 0,0025 aan het FairClimate programma van Kerk in Actie. In 2010 leverde dit meer dan ,- op voor de strijd tegen klimaatverandering. Meer informatie over dit aanbod op: of op: U kunt ook telefonisch informatie krijgen bij Greenchoice: tel. (010) Let op: als u al klant bent bij Greenchoice kunt u deze actie laten ingaan door contact op te nemen met Greenchoice. Diaconaat in Nederland Diaconale vakantieweken Samen met de vakantiegasten een geweldige week beleven kan via hetvakantiebureau.nl. Zonder de inzet van vrijwilligers kan hetvakantiebureau.nl geen diaconale vakanties organiseren. Daarom worden vrijwilligers gezocht voor de vakanties van dit jaar, mensen uit uw gemeente die met hun talent, kwaliteit, deskundigheid, enthousiasme en inzet willen helpen tijdens de vakanties. Uiteraard zijn verpleegkundigen en verzorgenden nodig als vrijwilliger, maar ook (andere) creatieve mensen met organisatietalent, studenten en mensen die graag wat voor anderen willen betekenen. Hetvakantiebureau.nl kan helpen om uw gemeenteleden enthousiast te maken voor dit bijzondere vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld door tijdens een gemeenteavond een korte presentatie te geven over de diaconale vakanties. De vrijwilligers van het bureau vertellen uw gemeenteleden graag waarom mensen de ervaring van meewerken tijdens een vakantieweek niet mogen missen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen per mail met of belt u met hetvakantiebureau.nl. tel. (0318) Een openingsgebed: Gelukkig U hebt de mensen gelukkig geprezen die niet neerzitten in de kring van de spotters. Zij zijn op de goede weg die geen minachting hebben voor hun medemens, voor hen die kwetsbaar zijn en zwak. Zij gaan in de goede richting die eerbied hebben voor elke mens en zoeken naar de weg die gerechtigheid en vrede brengt. Wij bidden U, God, dat wij, hoe verschillend van afkomst en van geaardheid ook, elkaar vinden op deze ene weg, waar mensen elkaar bij de hand houden, elkaar steunen en troosten in zware dagen. Dat wij elkaar kracht geven en niet loslaten, ook al lijkt vrede en gerechtigheid, menselijkheid en liefde soms zo ver weg. Dat wij elkaar vinden in de richting die Jezus van Nazareth in zijn leven ons heeft gewezen, Uw zoon en onze Herder. Marinus van den Berg Uit: Om levensmoed, Kampen 2001 Uit de Aalkaar pastorie Over zieken Ik had de vorige keer willen berichten dat dhr. Henk Jumelet, Sadkopad 13, op dat moment in het ziekenhuis lag. Alleen, toen ik het kerkblad opensloeg zag ik dat ik dat per ongeluk niet had ge-daan. Alsnog, al kan ik nu wel erbij zeggen dat hij inmiddels is thuisgekomen. Sterkte bij het op-knappen! Bezoeken Op dit moment werk ik aan de preek voor de trouwdienst van onze oudste dochter. Voor die trouwdag en de voorbereidingen heb ik kort vrijaf genomen. Het valt altijd tegen om dan toch nog alle bezoeken te doen die zouden moeten, vooral omdat ik er al een aantal moest inhalen na de drukke decembermaand. Als ik ergens niet geweest ben, terwijl u dat toch in deze tijd zo n beetje had gedacht, laat me dat dan weten. Ik zal dan alsnog langskomen. Aarzel niet! Vrij weekend Het laatste weekend van februari hoop ik een lang weekend weg te zijn. Van vrijdag tot maandag zal ik niet bereikbaar zijn. Ds. Robert Wilschut 12

13 Uit de Platte Driedijkpastorie Hoewel het volgens de meteorologen hartje winter is, scheen gisteren plotseling ineens de zon. En misschien is het u ook wel opgevallen: je zag iedereen opklaren. Zelfs mensen die beweren dat somber weer echt geen invloed op hun gemoedstoestand heeft, waren toch echt opgewekter gestemd. Heerlijk, een klein stukje lente in de verte. Al is het misschien wat voorbarig. 40-dagentijd Over voorbarig gesproken: ik wil u nu alvast wijzen op de sobere maaltijden die weer georganiseerd zulln worden in de 40-dagentijd. Om-en-om, in de Mariakerk en in de Dorpskerk, op de donderdagen vanaf 17 maart. U zult er nog veel meer van horen in de komende kerkbladen, maar schrijft u de data vooral alvast in uw agenda. Het project waarmee we ons op die donderdagen bezighouden, is het vertaalproject van het echtpaar Stoppels-Dondorp. Anne Dondorp is een vroegere studiegenote van mij. Met haar man Sake en hun twee kinderen verblijft ze momenteel in Papoea Nieuw Guinea, waar ze zich bezighoudt met het op schrift zetten van de bijbel in de taal van de Onobasulu, een klein volk dat tot ongeveer 1960 in het stenen tijdperk leefde. Anne doet dit in dienst van Wycliffe, een organisatie die zich wereldwijd bezighoudt met bijbelvertaalprojecten en alfabetisering. Aan dit bijbelvertaalproject is dus ook een alfabetiseringstraject verbonden, zodat de mensen van de Onobasulu kunnen leren lezen én schrijven. Dit verbetert natuurlijk hun toekomstperspectieven aanzienlijk. De overheid voorziet al jaren niet meer in onderwijs voor de Onobasulu, zodat alles wát er op dat gebied gebeurt, door giften van acties als de onze wordt betaald. Dit alvast als klein opwarmertje voor de tijd die gaat komen. En zoals gezegd, we doen dit samen met onze Rooms-katholieke broeders en zusters, dus het kan zomaar zijn dat u in hun deel van dit kerkblad ook het één en ander kunt gaan lezen over dit project. Reserveert u alvast de data. U bent van harte welkom. Taizévieringen Sinds lange tijd worden er al gebedsbijeenkomsten in de traditie van Taizé gehouden in de Mariakerk. Voortbordurend op de fijne samenwerking tussen RK en Protestant in de week dat de gasten van Taizé hier waren, is er besloten dat we deze vieringen op gezamenlijke basis gaan houden. Dat houdt in dat u nóg iets mag noteren in uw agenda: woensdagavond 2 maart om uur is de volgende Oecumenische Taizéviering in de Dorpskerk. Ook daar bent u van harte welkom. De volgende bijeenkomst van de jongerengespreksgroep zal zijn op woensdag 2 maart om uur in het Jeugdhonk - Antwoordkerk. Rest mij, u Gods zegen toe te wensen voor de komende tijd. Ds. V.E. Huls Kerkenraadpraat Over de volgende zaken uit de februarivergadering willen wij u graag informeren. Koffiedrinken in de Antwoordkerk De belangstelling voor koffiedrinken na de dienst is duidelijk groter dan koffiedrinken vóór de dienst. De kerkenraad vond het daarom beter in het vervolg het koffiedrinken vóór de dienst te verplaatsen naar na de dienst. Dit houdt in dat op de 1 e en 3 e zondag van de maand in de Antwoordkerk er koffiedrinken is na de dienst. Bij bijzondere diensten of gelegenheden kan er kan er een uitzondering zijn. Mogelijk dat in de toekomst het ook nog naar meer zondagen wordt uitgebreid. In de Dorpskerk blijft het ongewijzigd: 2 de zondag van de maand. Autovervoer naar de kerk Na de oproep van het College van Kerkrentmeesters voor meer gemeenteleden die mensen naar de kerk willen rijden hebben meteen al negen chauffeurs zich opgegeven. Met deze reactie uit de gemeente zijn we zeer blij. Het rooster is inmiddels aangepast. Het zoeken naar een coördinator heeft nog geen positief resultaat. Dit coördineren vraagt zeer weinig tijd; met gemiddeld één avond in de maand is het vervoer onder controle. Kandidaten kunnen zich melden bij Joop de Zeeuw of Kees Westerduin. Diversen Uiteraard heeft de kerkenraad over heel veel meer zaken gesproken dan koffiedrinken en autovervoer. Er is gesproken over de avondmaalsviering, het vervolg op de Taizévieringen, over het beleidsplan van onze gemeente. Over een aantal punten schrijven onze predikanten en andere punten liggen nog in de week, maar daarover zult u ongetwijfeld meer horen. Namens de kerkenraad, J.H. de Zeeuw 13

14 Kerkelijk Bureau Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon , zitting op vrijdag: van uur; kerkhoogvliet.nl. Administrateurs: Adri & Jan van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel (ook voor persoonlijke afspraken). Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel hetnet.nl. - Kerkelijke Stand Overleden op 4 feb.: dhr. Hendrik van Rossen, 84 jaar, t Wiel 2 (De Hooge Werf), Poortugaal, echtg. van mw. G.J. van Rossen- t Hart, Max Havelaarweg 196; 9 feb.: mw. Sophia van der Vooren-Breedveld, 86 jaar, Kruisnetlaan feb.: dhr. Cornelis Korporaal, 79 jaar, echtg. van mw. N. Korporaal-///bogaards, Bongweg 216. Verhuisd: mw. J.C. van Dijk-van der Meer, Puitstraat 201, naar: Alverstraat 141; mw. N.M. Nahar, Schiedam, naar: Pending 20. Gevestigd uit Spijkenisse: mw. D.T. Brouwer, Ebstroom 22; Alblasserdam: dhr. J.L. Hartman en mw. A.L. Hartman-van Horssen, Dorpsstraat 326; Zevenbergen: dhr. M.G. Peroti, Heersdijk 21K; Poortugaal: dhr. A. Visser, Janswaal 32 Ingeschreven: Iris Rose van der Winden, Ondersim 17. Vertrokken naar Elst (G): mw. I.W.M. Poldermans, Vuurvlinderweg 9; Poeldijk: mw. M.C.A. van de Velde, Noordzijdsedijk Collecteverantwoording Op 30 jan. Diaconie: PKN: E&C: Deurcoll.: Antwoordkerk 101,96 87,85 68,31 Dorpskerk 62,50 63,40 50,70 Op 6 febr. Diaconie: Kerk: Deurcoll.: Antwoordkerk 90,77 54,35 34,85 Dorpskerk 188,87 117,25 89,86 Antwoordkerk - HA: Kinderen in de Knel 92,10. - Giften Diaconie algemeen: 50,00 van Open Dorpskerk via mw. De Knegt 25,00 van NN via mw. De Knegt 600,13, fantastisch bedrag van de rommelmarkt! 100,00 van NN via ds. Wilschut ,00 via ds. Wilschut (na uitvaart) 150,00 gift van de Open Deurgroep! t.b.v. Taizé 100,00 via ds. Wilschut Bloemenfonds 10,00 van NN via mw. Postmus 10,00 van NN via ds. Wilschut Kerk algemeen 25,00 van NN via mw. De Knegt Tsj.Kr. 300,00 van NN via mw. De Knegt In het afgelopen jaar heeft de kerk nog twee bijzondere giften ontvangen, die tot nu toe nog niet in het kerkblad zijn vermeld: uit de nalatenschap van mw. Van Rijsbergen Bakker ontving de kerk in november een bedrag van ,30; dhr. H. van Vliet maakte in 2010 voor de Antwoordkerk een ontruimingsplan met diverse bladen met veiligheidsinstructies die u in de Antwoordkerk kunt zien hangen. Hij heeft hierin veel tijd en energie gestoken. Het college van kerkrentmeesters heeft hiervoor een symbolische rekening ontvangen, die als zijn gift aan de kerk mag worden beschouwd. Namens het college van Kerkrentmeesters hiervoor onze hartelijke dank. kerkradio 20,00 van NN via Kerkcollectezak Allen heel veel dank Huispaaskaarsen Er kunnen weer huispaaskaarsen besteld worden met verschillende reliefs. Het reliëf voor kaars A is: Regenboog, het teken van hoop. Hoop voor de hele wereld, waarbij de vijf kleuren de werelddelen symboliseren. Kaars B: Anker, als symbool voor zekerheid en houvast; daarop afgebeeld een broodmand met vijf broden en twee vissen: symbool voor de wonderbare spijziging. Kaars C: Phoenix, een nieuw ontworpen kruis in rood. Een Phoenix die uit zijn as herrijst als symbool van de verrijzenis van Christus. Kaars D: Christussymbool. Klassiek Chi-Rho kruis uitgevoerd in rood/goud. Vanaf zondag 27 februari t/m 20 maart hangt in beide kerken een bestellijst. De prijzen staan daarop vermeld. Vragen hierover kunt U stellen aan: mw. R. Groenendijk, telefoon

15 Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen Gegevens andere deelparochies Pastorale Team Pastoor Stefan Bladowski, pater Youri Konchenko Pastoraal werkers: Bea.Poortvliet. Fred Wijnen Parochiebestuur Pastoor S. Bladowski (voorzitter) Mw. Ria de Sutter (vice-voorzitter) Dhr. Harry van der Linden (secretaris) en de leden: dhr. Hans Elkhuizen, dhr. Sietse van de Hoek, dhr. Wim Middendorp Bisdomkerk Bedevaartskerk, Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle Postadres: Postbus 268, 3230 AG Brielle Bezoek aan het heiligdom op afspraak. Contact: mw. H. Kester, tel of mw. C. Verbrugge, tel Deelparochies Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon) - Sint Willibrordus Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon, tel , website:www.willibrordusrhoon.nl Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:00 uur Brielle - HH Martelaren van Gorcum. Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel , website: rkparochiebrielle.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur Hellevoetsluis - Anthonius van Padua Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis, tel website: Vieringen: zo. 11:30 uur, wo. 10:00 uur, za. 19:00 uur. Rozenburg - Sint Jozef, Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel , website: Vieringen: di. 10:00 uur, za. 19:00 uur Spijkenisse: - Felicitas Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel website: felicitasparochie.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 10:30 uur. 15 Veertigdagentijd Op 9 maart is het Aswoensdag. Dan begint de z.g. Veertigdagentijd, de lijdenstijd. In een aantal kerken worden dan de takjes verbrand, die vorig jaar met Palmpasen zijn uitgereikt. Deze as wordt gezegend en met de as kunnen de mensen aangeraakt worden. Het zegenen gebeurt door het uitspreken van een zegengebed, naar oud joods en christelijk gebruik zoals: gezegend zijt Gij, eeuwige goede God, om deze as teken van vergankelijkheid. Gezegend zijt Gij om mensen in wie Gij het verlangen tot omkeer hebt gelegd. Zegen ons die hier voor U staan. Zegen ons aan het begin van de weg naar het Pasen van Uw Zoon, Jezus Christus onze Heer. Amen. Nog een andere gedachte is bepalend voor Aswoensdag: we worden aan de dood herinnerd. Met het teken van het askruisje wordt de dood zondermeer als merkteken op ons voorhoofd gedrukt. Dan wordt er gezegd: Bedenk, mens, dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren. Het opleggen of aanraken van as is een gebaar van boete, van verootmoediging, maar ook van een nieuw begin, van bevrijding. Namelijk het begin van verzoening. Daarna gaan we op weg naar Pasen: de veertigdagentijd. Veertig dagen lang maken we een reis, die ons door de woestijn voert, over bergen en dalen. Onze reisgids is dit jaar de evangelist Matteüs, die ons met zijn verhalen op het spoor van Pasen zet. Met de kinderen maken we in deze weken onze reis naar Pasen zichtbaar door voetstappen in de kerk. Die voetstappen leiden ons elke week naar beelden van Hoop, die alvast iets van Pasen in beeld brengen. We komen ook reisgenoten tegen: mensen die een stukje met ons meelopen en ons iets vertellen over die beelden van hoop. Het zijn beelden van leven. De liturgische kleuren zijn op alle zondagen paars, de kleur van boete en inkeer. We keren ons in tot ons zelf, niet omdat we als christenen navelstaarders zijn, maar omdat we steeds meer tot besef komen, dat het heil, de heelmakende kracht, van Gods kant moet komen. Pastor Bea Poortvliet Van het bestuur Het bestuur wil de parochianen graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen die in de parochie plaatsvinden.

16 Heeft u vragen of opmerkingen hierover, schroom dan niet de bestuursleden aan te schieten. Het bestuur wil de afstand met de parochianen zo klein mogelijk houden. Vandaar dat hij in november een bijeenkomst hield met leden van de beheercommissies en enkele leden van de pastoraatsgroepen. Deze bijeenkomst was geslaagd. Pastoor Bladowski gaf aan wat de ontwikkelingen zijn op pastoraal gebied. Ria de Sutter deed dat op bestuursniveau. Het bestuur wil vaker dit soort bijeenkomsten houden. U hoort hiervan. De werkgroep communicatie deed een voorstel voor een briefhoofd. Op deze wijze treedt de parochie uniform naar buiten. Het bestuur wil de eigen identiteit van iedere deelparochie zoveel mogelijk behouden. Het logo houdt hiermee rekening. Het pastoraal team maakt voor het jaar 2011 een pastoraal werkplan. Thema is jeugd en kerk. Het pastoraal team werkt dit thema verder uit. Half maart is het werkplan gereed. Zodra het klaar is, hoort u hiervan meer. De rol en taak van de pastorale werkgroepen is onderdeel van dit werkplan. Gebed en meditatie Pastor Bea Poortvliet start op 14 maart met een serie van gebed en meditatie in de Vastentijd, aan de hand van het boek Rust en Regelmaat in het klooster van Anselm Grün. Deze bijeenkomsten zijn van 10 uur tot uur in het parochiehuis in Brielle en duren tot 18 april. U hoeft het boek niet aan te schaffen. Indien u geïnteresseerd bent om mee te doen, kunt u zich opgeven bij de parochiewacht (Brielle) van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot uur op telefoonnummer Met vriendelijke groet, Pastor Bea Poortvliet Bankrek (ING) 16 Nieuws uit het bisdom Taizé: Vier blijvende vruchten Mgr. A.H. van Luyn sprak in de Laurenskerk zijn diepe dank uit naar de broeders en ieder die aan deze bijzondere ontmoeting heeft bijgedragen. Hij onderscheidde vier vruchten die dit evenement heeft opgeleverd: een impuls voor het jongerenpastoraat, een stimulans voor de oecumenische samenwerking, een getuigenis van geloof en vertrouwen voor de samenleving en tenslotte de ontmoeting van jongeren als bijdrage voor de Europese eenwording, gebaseerd op humane waarden. Direct na de slotviering van Taizé heeft Mgr. Van Luyn voor de Rotterdamse jongeren een pastorale brief opgesteld. In aansluiting op de ervaringen die zij met de 33e Europese Ontmoeting van Taizé hebben opgedaan, wil de Bisschop hun met deze brief een handreiking doen om een vervolg aan Taizé te geven in hun leven. Deze bijzondere brief verschijnt medio februari in een klein formaat boekvorm. Westlandse federatie: Sint Franciscus De nieuw te vormen federatie van de elf roomskatholieke parochies in het Westland en Hoek van Holland, krijgt de naam Sint Franciscus. De ondertitel tussen duin en tuin zal de naam van de grote heilige uit Assisië vergezellen. De naam is gekozen uit 127 verschillende inzendingen van parochianen. Franciscus past volgens de parochiebesturen goed bij de tuinbouwcultuur in het Westland. Het is ook de naam van de patroonheilige van de eerste pastoor na de reformatie in het Westland, Franciscus Verburch. De parochies zullen halverwege dit jaar een federatie vormen. Informatiebijeenkomst WJD Madrid In verschillende steden en dorpen in het bisdom kunnen jongeren die overwegen mee te doen aan de Wereldjongerendagen in Madrid, zich de komende weken laten informeren over alles wat met de reis te maken heeft. Ook kunnen zij daar mogelijke reisgenoten nu al ontmoeten. Potentiële WJD-gangers zijn nog welkom om zich te laten bijpraten en alvast een vleugje WJD op te snuiven in: Schiedam, 6 maart, Heilig Hartpastorie, Rijnstraat 1, vanaf uur Rotterdam, 12 maart, in het parochiehuis St. Lambertus, Ben. Oostzeedijk 5, vanaf uur

17 Hoogvliet / Pernis Ma. 21 febr.: uur Eucharistieviering. Do. 24 febr.: uur Eucharistieviering. DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal, tel ; hotmail.com KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot uur. Parochiesecretariaat: tel ; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot uur; homepage: BESTUUR Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: ; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: ; Fonds gezinsbijdragen: Vieringen in de Mariakerk Zo. 20 febr.: Zevende zondag door het jaar uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. Priester: pastoor S. Bladowski Koster: dhr. Fabias Lector: mw. Devcic Acolieten: Racheyda, Rashanty, Rahir, Nella Intenties: mw. Oosterhof-Hopmann, dhr. Theo Thijsse, dhr. W. de Jongh, dhr. J. Veldhuis, dhr. Marius Bottse, kleinzoon Thijs Hofsteede, dhr. Aad Grandia, fam. Berkelaar-v.d. Water, Lenie Hemelsoet, overl. fam. Van Dijk-Folst, dhr. Josep van Doan, mw. Maria Nguyen Thi Huong, mw. Elisabeth Duremdes, dhr. Eed Jansen, Gijsbertus Johannes Zondag, Gijsbertus Johannes Maria Zondag. 17 Zo. 27 febr.: Achtste zondag door het jaar uur Eucharistieviering (Gezinsviering) m.m.v. Antilliaans koor. Priester: pater Y. Konchenko Koster: dhr. van Dam Lector: mw. Janssen-Impens Acolieten: Kyara, Miranda, Dylan, Bas Intenties: Joop Jaspers, Lenie Hemelsoet, Josep van Doan, Eed Jansen, mw. Elisabeth Duremdes, mw. Maria Nguyen Thi Huong. Ma. 28 febr.: uur Eucharistieviering. Do. 3 mrt.: Intentie: Vr. 4 mrt.: uur Eucharistieviering. Marius Bottse uur Woord- en Communieviering in de Kulk. Uit de parochie Dagen om te vieren Verjaardag 75 jaar 20 febr. Mw. C.E. Rond, Puitstraat febr. Mw. A.H. Jongeneel-Vonk, Spuistroomstraat 45 Verjaardag 80 jaar en ouder 23 febr. Dhr. J. van Gemert, Harderpad 6 23 febr. Mw. J.A. Duijf-van Oeveren, Klaasje Zevensterstraat febr. Dhr. E. La Grand, Bovensim febr. Mw. J.M. van Eijk-Vegers, Botreep febr. Mw. T.W. Pouls-Meeuwsen, Marthalaan 2 24 febr. Mw. M.H. Wagemakers, Klencke febr. Mw. C. Bruggeling-Ramaker, Kaardebolstraat febr. Mw. G.L. Lagarde-de Fever, Tijmweg febr. Dhr. A.J. Broeken, Klencke febr. Mw.A.J.P.H. Bosch-Kuipers, Klencke 17 1 mrt. Dhr. P. Schuurbiers, Laafnet 11 2 mrt. Mw. C. Hendriks-Smits, Tijmweg 30 2 mrt. Mw. H.C. Coenradie-Camphuisen, Spieringstraat 23 3 mrt. Dhr. R. Muis, Saffraanstraat mrt. Dhr. J.B. Seesing, Fleur 39 5 mrt. Mw. P.J. Peters-Brockhus, Cloese 61 Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

18 Huispaaskaarsen Ook dit jaar is er de mogelijkheid huispaaskaarsen te bestellen. De prijzen: hoogte 60 cm, doorsnede 8 cm 55,00 hoogte 50 cm. doorsnede 7 cm 40,00 hoogte 30 cm, doorsnede 6 cm 20,00 hoogte 20 cm, doorsnede 7 cm 9,50 Deze kaarsen zijn te bestellen bij het secretariaat, elke werkdag: uur. Bestellingen worden uitsluitend aangenomen indien er vooruit betaald wordt. Gelieve te bestellen vóór 22 maart 2011, anders zijn ze vóór Pasen niet beschikbaar. Over de afbeelding Het reliëf symboliseert de Goddelijke Drieeenheid. De handen staan voor de scheppingskracht van God de Vader, de kelk voor het vergoten bloed van God de Zoon en de duif voor God de Heilige Geest. (Advertentie) 18

19 KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - KERKELIJK DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel ; hetnet.nl. PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET Vooritter: mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon Plv. voorzitters: mw. M.E. Groenendijk-Mulder, Roesalkapad 14, 3194 WG, tel ; mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel ; Penningmeester: mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel DE ZONNEBLOEM, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel Secretaris: mw. G.P.M.M. Korzilius, Kaar 30, 3192 WB, tel Penningmeester: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel ; giro: MAATSCHAPPELIJK KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM De KBO, afdeling Hoogvliet is opgeheven. Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: mw. P.J. Dalm-Otte, Tijmweg 67, 3193 GH, tel , hetnet.nl. STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel ; bereikbaar van 9.00 tot uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot uur. STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam, tel ; fax: Klantenservice: tel ; tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel ; fax: ; welzijnhoogvliet.nl Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel ; fax: ; telefoon Pernis: welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van uur maandag in Siloam van uur dinsdag in Westerstein van uur woensdag bij Thuiszorg van uur donderdag in De Kulk van uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van uur. Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis Steunpunt Mantelzorg Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis Activiteiten sociaal cultureel werk senioren OK - BANK HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel ; fax: ; welzijnhoogvliet.nl STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel ; maandag vrijdag van uur. Aanmelding als nieuwe abonnee - 22,00 per kalenderjaar Strook sturen aan de administratie: Kruisnetlaan 200A, 3192 KD Hoogvliet of in de brievenbus stoppen rechts naast de Antwoordkerk (nr. 200). Opgave kan ook per Ondergetekende:... adres:... postcode/woonplaats:... telefoon: betaalrek.:... abonneert zich hierbij tot wederopzegging op het Kerkblad voor Hoogvliet. Datum:... Handtekening

20

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Symbool en thema

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. editie blijven staan. Jaargang 41, nr. 16-11 september 2009. Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt.

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. editie blijven staan. Jaargang 41, nr. 16-11 september 2009. Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Jaargang 41,

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen. Startzondag 28 september met één gezamenlijke dienst Bedevaartskerk 10.

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen. Startzondag 28 september met één gezamenlijke dienst Bedevaartskerk 10. Administratie: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen Startzondag 28 september met één gezamenlijke dienst Bedevaartskerk 10.30 uur KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor

Nadere informatie

Administratie: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Administratie: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Administratie: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. KRKBLAD VOOR HOOGVLIT Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Jaargang 47, nr. 2-24 januari 2015 Kerkblad voor

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. TNT Post

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. TNT Post Administratie: Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt. TNT Post Port betaald Port Payé Pays-Bas KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 3 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord April 2012

Nadere informatie

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 13 Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 Het is Pasen geweest. De Heer is opgestaan! We zagen een glimp van Gods mooie nieuwe schepping: de opgestane Christus als nieuwe Adam, die ons wil

Nadere informatie

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 IN DIT NUMMER: Veertigdagentijd, hoe vier je het thuis? Vanuit as op weg naar Pasen Het roer om: Hanne wordt uitvaartleider Geloven033.nl COLOFON Drieluik

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Caleidoscoop. Wij worden bewaakt. De ENE waakt over je gáan en je kómen, van nú en tót in éeuwigheid.

Caleidoscoop. Wij worden bewaakt. De ENE waakt over je gáan en je kómen, van nú en tót in éeuwigheid. Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 6 februari 2011 Foto: Een (relaxte) strandwacht bewaakt het strand om de zwemmers te behoeden voor de gevaren

Nadere informatie

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 Marc Chagall, Opstanding, olieverf op linnen, 168,3 x 107,7 cm, 1943-1948, Nice 1 Oude Kerk Herenstraat 62b 10.00 uur Nieuwe Kerk Steenvoordelaan 364 10.00 uur Huize Westhoff

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Ruimte maken is ruimte laten

Ruimte maken is ruimte laten Nr. 5 - Juni 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Ruimte maken is ruimte laten Iedereen die de Regenboogkerk aan de Mauritslaan in zijn oude vorm

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 35e jaargang nr. 2 maart 2014 MEDITATIE Zoek de stilte Het thema van het veertigdagentijdboekje en van het project van de kinderkerk in deze periode is:

Nadere informatie

God of Goud - Hoeveel is genoeg?

God of Goud - Hoeveel is genoeg? FEBRUARI 2015 Informatiekrant van het Bisdom Rotterdam s www.bisdomrotterdam.nl s jrg. 42 s nr. 1 God of Goud - Hoeveel is genoeg? Ieder jaar presenteert Vastenaktie een hongerdoek. Dit jaar staat in de

Nadere informatie

KERKBLAD. Hoe belangrijk zijn grenzen? van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 27 september en 4 oktober 2015 jaargang 23 nr.

KERKBLAD. Hoe belangrijk zijn grenzen? van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 27 september en 4 oktober 2015 jaargang 23 nr. 27 september en 4 oktober 2015 jaargang 23 nr. 17 Redactie: KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Gerben Rietman Ranonkellaan 32A, 6713 GM Ede Tel. (0318) 84 54 89 Druk:

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Pasen 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Algemene informatie Deze pagina is om privacy redenen uit de online versie verwijderd. Voor contactinformatie kunt u de meest actuele gedrukte

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie