Staalkabels. Câbles en acier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staalkabels. Câbles en acier"

Transcriptie

1 Staalkabels Câbles en acier 7

2 INSTALLATIE VAN DE STAALKABEL INSTALLATION D UN CABLE EN FILS D ACIER VOORWOORD Om de potentiële levensduur van speciaal- en standaardstaalkabels voor veeleisende hijstoepassingen volledig te benutten, dient u deze stapsgewijze instructies te volgen. Zij zijn bedoeld om kabelbeschadiging door kinken en ontwarring evenals losse strengen tijdens de verhandeling en de installatie te voorkomen. Wij beseffen dat de echte wereld niet perfect is. Dat geldt ook voor de installatie van staalkabel. Het is nu eenmaal onmogelijk rekening te houden met ALLE denkbare installatieomstandigheden, locatieproblemen en kraanopstellingen. U zult tevens merken dat deze instructies niet veel verschillen van de installatieprocedure voor zesaderige of 19x7-kabels. Veel ervaren takelaars zullen onze richtlijnen voor een deel opgewarmde kost vinden. Mocht u niettemin vergetelheden vaststellen of ideeën hebben die we in deze brochure kunnen gebruiken, dan mag u ze altijd doorspelen aan Eurocable. Wij zullen u daar ten zeerste dankbaar voor zijn. PREAMBULE Afin d exploiter de façon optimale les potentiels de vie d un câble en acier, il est important de respecter certaines règles de manière scrupuleuse, qui visent à éviter d endommager le câble par des coques, des torsions, ou des ruptures de fils, lors des opérations de manutention ou d installation Nous savons que le «monde parfait» n existe pas Il est illusoire de vouloir lister de façon exhaustive toutes les situations d installation et de montage de câbles en acier. Les conseils que nous allons vous donner, peuvent sembler «démodés» aux yeux de monteurs expérimentés, c est pourquoi nous sommes tout à fait intéressés de recevoir vos commentaires critiques afin d en tenir compte pour notre prochaine documentation!!! DE KABELDIAMETER METEN Voordat u met de installatie begint, moet u controleren of de diameter van de nieuwe kabel wel degelijk correct is voor uw kraan. Vergeet niet dat de meeste staalkabels iets dikker zijn dan de nominale diameter. Standaardstaalkabel mag tot 5% dikker zijn dan de opgegeven waarde. Bij sommige staalkabelversies bedraagt de maximale tolerantie slechts 4%. De kabel die u gaat vervangen, kan versleten zijn en is mogelijk dunner dan de kabel die u gaat installeren. Hou de diameter van de nieuwe staalkabel bij voor toekomstige referentie. Er zal u worden gevraagd hoe sterk de diameter tijdens de werking is afgenomen en u MOET altijd de ACTUE- LE diameter van de staalkabel kennen na de inloopperiode. Meet de kabel niet terwijl hij opgerold is. Wikkel een paar meter af en meet de kabel terwijl hij recht ligt. Wij raden aan vier metingen uit te voeren rond de as van de kabel en een gemiddelde van die vier resultaten te nemen. MESURE DU DIAMETRE DE CABLE La première des précautions à prendre avant d entreprendre tout travail, vous devez vous assurer que le diamètre du câble que vous vous préparez à installer est conforme aux exigences de votre installation. Il est important de garder en mémoire que la plupart des câbles ont un diamètre effectif supérieur à leur diamètre théorique. Ainsi un câble standard peut avoir un diamètre effectif de 5% supérieur à son diamètre nominal. La tolérance courante de fabrication est de 4%. Le câble qui a été déposé d une installation a pu subir des usures et de ce fait une diminution de diamètre par rapport au câble neuf. Conservez dans vos dossiers le diamètre effectif du câble neuf, afin de pouvoir enregistrer les diminutions de diamètre tout au long de la vie du câble. Pour effectuer une mesure de diamètre, il faut pas mesurer la couche de câble se trouvant sur la dérouleuse. Vous devez préalablement dérouler quelques mètres et procéder ensuite au relevé de mesure lorsque le câble est bien droit. Il est conseillé de prendre 4 mesures à des endroits différents et de calculer la moyenne des résultats. Correct Correct Fout Pas correct 8

3 DIAMETERTOLERANTIES 4% TOLERANCES DE 4% SUR LE DIAMETRE Nominale diameter Maximale diameter Nominale diameter Maximale diameter Diamètre nominal Diamètre maximum Diamètre nominal Diamètre maximum mm mm inch inch / / / / / / / / / / / / / / DIAMETERTOLERANTIES 5% TOLERANCES DE 5% SUR LE DIAMETRE Nominale diameter Maximale diameter Nominale diameter Maximale diameter Diamètre nominal Diamètre maximum Diamètre nominal Diamètre maximum mm mm inch inch / / / / / / / / / / / / / /

4 DE KABEL AFROLLEN Wanneer u de kabel van de verzendingsspoel of haspel neemt, moet de spoel of de haspel draaien terwijl de kabel afrolt. Elke poging om een kabel af te rollen met een stationaire spoel of haspel resulteert in kinken, met onherstelbare schade tot gevolg. In de volgende tekeningen tonen we hoe u tewerk moet gaan en wat u zeker niet mag doen. U moet er speciaal op letten de kabel niet over obstakels, rond een afbuigas of door een bocht te trekken. Vermijd grote kabelhoeken tussen de verzendingshaspel en de eerste schijf om te voorkomen dat de kabel uiteendraait bij het oprollen. Dat is vooral belangrijk voor parallelle, draaivrije langsslagkabelconstructies. Rol de kabel niet op met behulp van kleine afbuigspoelen en schakel niet over van een verticaal naar een horizontaal vlak. Als u dikke en zware staalkabel moet afrollen, gebruikt u best een rem om de kabel licht gespannen te houden. Laat de kabel NOOIT doorhangen en lussen vormen. Al deze voorzorgen gelden zowel voor speciaal-kabels als voor de gewone 6-aderige, 19x7-, 19x19- en 34x7-staalkabels. Neem bij twijfel contact op met de vertegenwoordiger van Eurocable. DEROULAGE D UN CABLE Avant de procéder au déroulage d un câble il faut toujours s assurer que la bobine tourne pendant l opération. Tout déroulage d un câble à partir d une bobine fixe pourra entraîner torsion ou une coque qui l endommagera de façon irrémédiable. Les illustrations ci-dessous montrent les manières correctes et incorrectes de dérouler un câble acier. Eviter toujours les grands angles de déflexion entre la bobine et la première poulie. Le câble pourrait se détoronner. Ceci s applique à tous les types de câbles qu ils soient croisés ou parallèles antigiratoire ou non. Eviter de dérouler le câble au travers de petites poulies de déviation et éviter également le changement de plan ( vertical ou horizontal ). Si vous devez débobiner un câble en fils d acier lourd et de grande dimension, utilisez un frein pour maintenir une faible tension sur le câble. Ne laissez JAMAIS le câble prendre du mou et former des boucles. Toutes ces précautions s appliquent aux câbles en fils d acier speciaux de même qu aux câbles standard à 6 torons, 19x7, 19x19 et 34x7. En cas de doute, contactez le représentant de Eurocable. Correct Correct Fout Pas correct 10

5 DE OUDE KABEL VERBINDEN MET DE NIEUWE KABEL Afhankelijk van het staalkabeltype kunt u kiezen uit verschillende goedgekeurde methodes. Lassen Twee kabels aan elkaar lassen is courant in de staalindustrie. Als het op de juiste manier gebeurt, is een las sterk genoeg om de installatie van de kabel af te ronden. Het gelaste deel van de kabel is evenwel iets stijver en het gelaste staaldraadmateriaal kan bros worden. Aangezien het gelaste deel meestal over een schijf rolt, is het gevaar niet denkbeeldig dat de las breekt. Voor staalkabels van het type Python 10S9K/D, 8F7KN, 8F7KV, 9S19N, 9F19N, 9S19V, 9F19V, 10F16N, 10S16V, 10F16V en voor alle draaivrije en draaibestendige kabels raden wij de lasmethode af. Lassen kan immers de bindsels beschadigen, waardoor de kabel uitrafelt en onherstelbaar beschadigd wordt. REMPLACEMENT D UN CABLE ANCIEN PAR UN CABLE NEUF Suivant le type de câble, il existe différentes méthodes appropriées Soudure La soudure de 2 câbles l un àl autre était d un usage courant dans l industrie de l acier. Si elle correctement réalisée, la soudure peut générer une force suffisante pour effectuer l installation. Cependant, la partie soudée du câble est assez rigide et l acier peut devenir cassant. De plus, la portion soudée devant passer par des poulies, il en résulte un risque de casse. Si vous installez des câbles PYTHON 10S9K/D, 8F7KN, 8F7KV, 9S19N, 9F19N, 9S19V, 9F19V, 10F16N, 10S16V, 10F16V, ainsi que tous les types de câbles antigiratoire, l assemblage par soudure n est pas recommandé. La soudure peut entraîner un détoronage du câble, l endommageant ainsi irrémédiablement. GEBRUIK VAN KABELKLEMMEN Dit is de meest courante methode voor de installatie van staalkabel. Het klemtype hangt af van het kabeltype en de kabelconstructie. De kabel wordt in principe geïnstalleerd met een wartel tussen de oude en de nieuwe. De oude kabel kan immers torsiekoppel hebben ontwikkeld en die mag in geen geval worden doorgegeven aan de nieuwe kabel. Kabels van het type Python 10S9K/D en 8F7 mogen met een wartel worden geïnstalleerd. Als u een van die modellen moet vervangen door een zesaderige kabel, vooral wanneer die een andere slagwikkeling heeft, is een wartel zelfs sterk aan te bevelen. De Python -kabels 9S&F19N&V en 10&F16N&V mogen NOOIT met een wartel worden verbonden. Doet u dat wel, dan wordt de kabel uiteengedraaid en onherstelbaar beschadigd. Als u een zesaderige kabel moet verbinden met een van deze twee types, raden wij u aan een hulpkabel met kabelkousen te gebruiken. Of werk met twee kabelklemmen die u verbindt met een hulpkabel. REMPLACEMENT DE CABLE AVEC EMBOUT DE REMOUFLAGE C est la méthode la plus communément utilisée lors de l installation de câbles en acier. Le type d embout de remouflage devant être utilisé dépend du type de câble et de sa construction. Il est recommandé de monter un émerillon entre le câble ancien et le câble neuf. Le câble à remplacer peut avoir développé un couple durant son temps de service et il est nécessaire de s assurer que ce couple ne se transmette pas au nouveau câble. Les pythons de classe 10S9K & 8F7 peuvent être installés avec un émerillon. En effet, si l on doit remplacer l une ou l autre de ces constructions par un câble à 6 torons, surtout si le câblage est différent, l utilisation d un émerillon est fortement conseillée. Par contre, les Pythons 9S&9F19N&V et 10&F16N&V ne doivent jamais être installés avec un émerillon. L émerillon entraînerait un détoronage du câble l endommageant irrémédiablement. Nous vous conseillons l utilisation d un câble auxiliaire ou de chaussettes de tirage reliées par une élingue. OPGELET Als u kabelklemmen gebruikt, moet u erop letten dat ze stevig rond de kabel klemmen om te voorkomen dat ze lossen. Gebruik eventueel versterkte industriële kleefband. ATTENTION Lors de l utilisation de chaussettes l extrémité des chaussettes doit être solidarisée au câble afin d éviter tout risque de glissement accidentel. Cette fixation peut se faire au moyen d une ligature ou de ruban adhésif. 11

6 Uiteinde met in de fabriek gedraaide punt Extrémité conique soudée en usine par induction Eindlus Extrémité avec boucle de remouflage Gelaste staalkabel. Las kan breken wanneer hij rond een schijf draait. Câbles acier soudés l un à l autre. Danger de cassure de la soudure lors du passage sur les poulies. Twee kabelvlieters met oog in combinatie met een verbindingskabel. Te gebruiken voor standaard kabels. Deux chaussettes de tirage à œil raccordées par une élingue. A utiliser avec câble standard. Twee kabelvlieters met oog in combinatie met een wartel. Te gebruiken voor draaivrije kabels. Deux chaussettes de tirage à œil raccordées par un émerillon. A utiliser avec câble antigiratoire. Kabelvlieter op de oude kabel, in de fabriek gemonteerde ooglus op de nieuwe kabel. Chaussette de tirage à œil sur l ancien raccordé à un embout de remouflage. Kabelvlieter buistype in combinatie met een verbindingskabel. Regelmatig gebruikt voor standaard kabels. Chaussette de tirage avec extrémité ouverte. Communément utilisée avec câble standard. OPGELET VERBIND NOOIT EEN RECHTSE MET EEN LINKSE KABEL! ATTENTION NE JAMAIS ATTACHER UN CABLE DROIT A UN CABLE GAUCHE! 12

7 SLAGWIKKELINGSRICHTING VAN DE KABEL EN TROMMELGROEVEN SENS DE CABLAGE / RAINURAGE DE TAMBOUR Vergewis u ervan dat u de juiste slagwikkelingsrichting gebruikt voor de betreffende trommel. Dat geldt zowel voor gladde als voor gegroefde trommels. Veel kraanmodellen hebben een tweedelige gegroefde trommel, één zijde is voorzien van linkse groeven, de andere van rechtse. Sommige staalkabels zijn gevoeliger voor dit ontwerptype dan andere. Dat hangt onder meer af van de hijshoogte, de gebruiksfrequentie en zelfs de kabeldiameter (meest geschikte staalkabeltype voor de betreffende toepassing). Voor sommige toepassingen is het raadzaam de slagwikkelingsrichting te kiezen op basis van de meest gebruikte trommellagen (als er meer dan één laag wordt gehaspeld). Als de eerste kabellaag op een trommel alleen wordt gebruikt als geleidelaag, dan is het raadzaam de slagwikkelingsrichting te kiezen op basis van de tweede trommellaag. Il faut toujours s assurer d utiliser le sens de câblage adapté au tambour, que celui-ci soit lisse ou rainuré. De nombreux modèles de grues ont un tambour rainuré dans deux directions : une partie de celui-ci est rainuré pour cablage droite, l autre pour cablage gauche. Le type de câble le plus approprié pour une application dépend de plusieurs critères : hauteur de levage, fréquence d utilisation et diamètre de câble Dans certaines applications, il peut être recommandé de choisir le sens de cablage du câble suivant les couches les plus fréquemment utilisées sur le tambour (dans le cas d une utilisation multicouche). Si la première couche de câble sur le tambour n est utilisée que comme «couche guide», il est recommandé de choisir le sens de cablage suivant le seconde couche sur le tambour. GLADDE TROMMELS TAMBOURS LISSES Voorlangs haspelen van links naar rechts: gebruik rechtse kabel. Enroulement supérieur de gauche à droite: Utilisez un câble droit. Achterlangs haspelen van rechts naar links: gebruik rechtse kabel. Enroulement inférieur de droite à gauche: Utilisez un câble droit. Voorlangs haspelen van rechts naar links: gebruik linkse kabel. Enroulement supérieur de droite à gauche: Utilisez un câble gauche. Achterlangs haspelen van links naar rechts: gebruik linkse kabel. Enroulement inférieur de gauche à droite: Utilisez un câble gauche. 13

8 GEGROEFDE TROMMELS TAMBOURS RAINURES Linkse kabel Câble gauche Rechtse kabel Câble droite Rechtse groeven: gebruik linkse kabel. Rainurage à droite: Utiliser câble gauche. Linkse groeven: gebruik rechtse kabel. Rainurage à gauche: Utiliser câble droite. Rechtse kabel Câble droite Linkse kabel Câble gauche Linkse groeven: gebruik rechtse kabel. Rainurage à gauche: Utiliser câble droite. Rechtse groeven: gebruik linkse kabel. Rainurage à droite: Utiliser câble gauche. 14

9 DE KABEL OP DE TROMMEL HASPELEN Op gladde trommels haspelen Begin de kabel te haspelen in een rechte spiraalhoek. Om u daarbij te helpen, zijn sommige trommels voorzien van een spie ter hoogte van de flens. Die spie moet de ruimte opvullen tussen de eerste wikkeling en de flens (zie figuur 7). De eerste laag moet strak en onder spanning worden gehaspeld. Neem een hamer of een stuk hout en sla de wikkelingen stevig tegen elkaar (zie figuur 1). Ze mogen niet zo hard tegen elkaar drukken dat de kabelstrengen van de verschillende wikkelingen in elkaar grijpen (zie figuur 2), maar ze moeten toch stevig genoeg zijn aangedrukt om niet meer te kunnen verschuiven op de trommel. Als de eerste laag te los is opgerold, zal de volgende laag er een opening in wrikken, waardoor die de neiging zal hebben naar binnen te rollen (zie figuur 3). Als de eerste laag te strak is opgerold, hebben de volgende lagen onvoldoende ruimte tussen de wikkelingen (zie figuur 2). In ieder geval moeten de eerste en alle volgende lagen met een voldoende hoge voorspanning (5 tot 10% van de kabel-wll is een goede maatstaf) op de trommel worden gehaspeld. Als er helemaal geen spanning op de kabel zit, wordt hij blootgesteld aan voortijdige beschadiging en afvlakking door het gewicht van de bovenste lagen (zie figuur 4). Zelfs als de eerste laag bij de installatie correct is opgerold, zal de spanning tijdens het gebruik licht afnemen. Als de eerste laag slap wordt (voorspanning verdwenen), MOET de beginprocedure regelmatig worden herhaald. Anders zullen de strak opgerolde wikkelingen de onderste lagen ernstig beschadiging (figuur 5). ENROULEMENT D UN CABLE SUR UN TAMBOUR Enroulement sur tambour lisse Commencer l enroulement du câble de façon à former une hélice droite. Afin de faciliter cette opération, certains tambours sont équipés d un talon trapézoïdal fixé sur l une des flasques, et qui permet le remplissage de l espace subsistant entre le premier tour et la flasque (voir figure 7). La première couche doit être enroulée de manière compacte et sous tension. Utilisez un maillet ou une pièce en bois et frappez sur les spires afin de les serrer les unes contre les autres (voir figure 1). Toutefois, il faut veiller à ne pas trop les serrer pour que les torons ne s imbriquent pas les uns dans les autres. Le serrage doit être juste suffisant pour empêcher le déplacement latéral du câble sur le tambour. Si la première couche est enroulée d une manière trop libre, la couche suivante formera un espace dans la première couche, y créant ainsi une zone d accueil (voir figure 3). De même, une première couche enroulée de manière trop serrée empêchera les couches suivantes de disposer d espaces suffisant entre les spires (voir figure 2). Il est très important que l ensemble de couches soit enroulé sur le tambour avec une tension suffisante. Il est généralement admis une tension de (5 à 10 % de la CMU du câble). Un enroulement sans tension, entraînera un écrasement et un aplatissement prématuré du câble causé par les couches supérieures sous charge (voir image 4). Même si la première couche a été correctement mise en place lors de l installation, elle se détendra en service. Lorsque l on constate que la première couche n est plus correctement enroulée, (disparition de la pré tension), il est nécessaire de renouveler l ensemble de la procédure. Op gegroefde trommels haspelen U volgt fundamenteel dezelfde procedure als voor de effen trommels. Ook hier is de voorspanning uiterst belangrijk. Als de eerste laag of lagen slechts af en toe worden gebruikt, zullen zij hun spanning verliezen en langzaam worden samengeperst door de hoge druk van de bovenliggende lagen. Herhaal de voorspanningsprocedure dus regelmatig. Bij torenkranen bijvoorbeeld, die met lange kabels werken en worden verhoogd naarmate het gebouw hoger wordt, is de voorspanningsprocedure niet mogelijk. In die gevallen is het raadzaam eerst een kortere kabel te installeren, anders moet u mogelijk de volledige kabel vervangen omdat de onderste lagen zijn verpletterd of platgedrukt. Als dat niet kan, moet u bij het oprollen extra aandacht schenken aan de juiste voorspanning. Enroulement sur tambours rainurés En principe, il est nécessaire de suivre la même procédure que pour l enroulement sur les tambours lisses. L enroulement sous tension est là aussi de la plus haute importance. Si les premières couches ne sont utilisées qu épisodiquement, elles perdront de leur tension sur le tambour et commenceront à prendre du mou du fait des hautes pressions exercées par les couches supérieures sous charge de travail. Il faut répéter régulièrement cette procédure de prétension. Dans le cas des grues de chantiers par exemple, qui sont montées avec de grandes longueurs de câbles, et dont la longueur utilisée varie en fonction de l avancement du travail et de la hauteur du bâtiment, il n est pas possible d effectuer l opération de prétension. Dans ce cas, il est recommandé d installer en début de travail, une longueur de câble plus courte. Sinon l écrasement des couches inférieures sur le tambour, dû à l absence de tension, peut entraîner la détérioration et donc le remplacement de la totalité de la longueur. OPGELET Wat u ook doet, gebruik NOOIT aanspangereedschap (zie figuur 6), bijvoorbeeld samengeklemde houten blokken. U ZULT DE KABEL ONHERROEPELIJK BESCHADIGEN. ATTENTION Ne JAMAIS faire passer le câble au travers d un dispositif de mise sous tension (voir figure 6). LE CABLE SERAIT IRREMEDIABLE- MENT ENDOMAGE. 15

10 1 Correct gewikkelde kabel. De kabelstrengen grijpen niet in elkaar en de voorspanning is hoog genoeg om de onderste lagen niet te beschadigen. Enroulement correct convenable sur le tambour. Le câble ne s imbrique pas et a suffisamment de pré-tension pour ne pas endommager les couches inférieures. 2 De kabelwikkelingen zitten te dicht tegen elkaar. Let op het ineengrijpen van de kabelstrengen van de verschillende wikkelingen. De kabel zal beschadigd worden. Les spires du câble ont été frappés d une manière excessive les unes contre les autres. Observez l imbrication des torons qui en résulte. Le câble en sera endommagé. 3 Openingen tussen de kabelwikkelingen van de eerste laag. Merk op dat de bovenste lagen niet correct meer worden opgerold. Les spires de câble présentent des espacements dans la première couche. Observez que les couches supérieures ne s enrouleront pas correctement. 4 De onderste laag werd met onvoldoende spanning op de trommel gewikkeld. Deze laag zal door de bovenlaag worden verpletterd. La couche inférieure n a pas été enroulée sur le tambour avec suffisamment de tension. Cette couche va être écrasée par la couche supérieure lorsqu elle sera sous charge de travail. 5 De lagen werden niet afgerold en voorgespannen tijdens de werking. De onderste lagen worden platgedrukt door het gewicht van de bovenste wikkelingen. Les couches n ont pas été deroulée et mises sous tension pendant leur utilisation. Les couches inférieures vont s aplatir du fait de la charge exercée par les couches supérieurs 6 Deze aanspanmethode leidt onherroepelijk tot beschadiging van de kabel. Cette méthode de mise en tension du câble sur le tambour va détruire le câble. 7 Deze flens voorziet een oploopstuk om de kabel over de flens te leiden en te voorkomen dat hij tussen de flens en de aangrenzende wikkelingen wordt geplet. L élévateur avec talon trapézoïdal ménage une rampe que le câble suivra le long de la bride afin qu il ne se coince pas entre la bride et la flasque adjacente. Aanvangsspie Talon trapézoïdal de démarrage 16

11 INSPECTIE EN ONDERHOUD VAN DE STAALKABEL INSPECTION ET MAINTENANCE D UN CABLE EN ACIER MECHANISCHE BESCHADIGING Het is vrijwel onmogelijk alle soorten mechanische schade aan een kabel op te sommen. De volgende lijst is dan ook slechts een leidraad. Geen van deze beschadigingen is herstelbaar. De omvang van de schade kan evenwel variëren van een lichte oppervlakkige beschadiging tot de volledige vernieling van de staalkabel. Als u de omvang van de schade moeilijk kunt inschatten, vervang de kabel dan of neem contact met ons op voor technische bijstand en advies. DOMMAGES MECANIQUES Il est impossible de donner une liste exhaustive des dommages mécaniques qu un câble peut subir durant sa vie. C est pourquoi la liste suivante ne doit être considérée qu en tant que ligne directrice. Aucun des dommages décrits ci après n est réparable. Toutefois, leur importance diffère du simple dommage d aspect à une destruction totale du câble. En cas de doute sur l importance du dommage, déposez et remplacez immédiatement le câble ou appelez nous pour une assistance technique ou un conseil Vogelkooi (zesaderige kabel) door schokbelasting. Cage d oiseaux (câble à 6 torons) causée par des chocs lors de travail sous charge. Staalkabel die van een schijf is gerold. Câble en fils en acier ayant cheminé hors de poulie Meerdere trommelwikkelingen: beschadiging door bovenliggende lagen. Enroulements multiples sur le tambour: écrasement de couche sur couche. Vogelkooi (draaivrije kabel) door versleten schijfgroeven. Cage d oiseaux (câble antigiratoire) causée par l usure sur les poulies. Wikkelingen op effen trommels: wrijving tussen trommelwikkelingen. Enroulement lâche sur le tambour: frottement entre les enroulements successifs. Vogelkooi door te strakke schijf. Cage d oiseaux résultant d un coincement au passage sur une poulie. Wikkelingen op effen trommels: beschadiging op kruisingen. Enroulement lâche sur le tambour: écrasement aux points d enjambement. Uitspringende kern door schokbelasting, opbouw torsiekracht tijdens de installatie, te nauwe schijven of een constructiefout. Un choc lors de travail sous charge, d un couple survenu lors de l installation, d un coincement au passage sur une poulie, ou de l utilisation inadéquate d un câble au regard de l application. 17

12 BEVESTIGINGEN Controleer de kabelbevestigingen op gebroken draden ter hoogte van sockets en kousen. Controleer de bevestigingen op slijtage, vervorming, barsten en corrosie. Volg de inspectierichtlijnen van de fabrikant van het montagemateriaal EN PROBEER NOOIT ZELF KABELBEVESTIGINGEN TE HERSTELLEN. Let op ontbrekende haakkleppen en monteer zo nodig nieuwe. Als de vergrendelingen te snel verslijten, vraag dan onze speciale, supersterke haakkleppen. Sommige haakfabrikanten bieden sluitende en speciale haken Gate Latch aan. TERMINAISONS Inspectez les terminaisons du câble et recherchez les ruptures de fils à la base des douilles ou des manchons. Examinez les terminaisons et recherchez les traces d usure de corrosion, les déformations et les craquelures, en suivant les critères d inspection préconisés par le fabricant. N ESSAYEZ JAMAIS DE RÉPARER VOUS - MÊME UNE TERMINAISON DE CÂBLES EN ACIER. Contrôlez également les linguets de vos crochets, et en cas de besoin, installez en de nouveaux. Si des linguets s usent trop rapidement, demandez nous en des renforcés. Certains fabricants offrent des crochets à verrouillage spécial. Controleer alle bevestigingspunten van de staalkabel. Vervang de bevestiging als u gebroken draden opmerkt. Examinez toutes les terminaisons des câbles acier. Remplacez la fixation en cas de détection de brins cassés KINKEN PLIS Gekinkte staalkabel door verkeerde installatieprocedure. Câble en fils d acier plié à cause d une mauvaise méthode de déroulage. Gekinkte staalkabels die werden gebruikt. De kinken worden strak getrokken en veroorzaken vervormingen en breuken. Câbles en acier pliés qui ont été utilisés. Les plis ont été aplatis par la poulie et cela a causé distorsion et défaut. 18

13 CONTROLE VAN SCHIJVEN EN TROMMELS VOLGENS DIN Een degelijk onderhoud van de apparatuur waarop de kabels worden gebruikt, heeft een belangrijke weerslag op de levensduur van de kabel. Uitgesleten groeven, een slechte uitlijning van de schijven en versleten onderdelen die resulteren in schokbelastingen en buitensporige trillingen beperken de levensduur van de staalkabel. De schijven moeten periodiek worden gecontroleerd op slijtage ter hoogte van de groeven om klemmen en schuren van de kabel of breuknesten te voorkomen. Als de groef sporen van kabelindrukken vertoont, moet de schijf worden vervangen of herbewerkt (opnieuw harden). Idem voor trommels met dezelfde gebreken. Een slechte schijfuitlijning resulteert in slijtage van de kabel en de schijfflens. Dat verschijnsel moet onmiddellijk worden verholpen. Buitensporige slijtage van de schijflagers kan kabelmoeheid door trillingen veroorzaken. Grote kabelhoeken kunnen zware wrijvingsschade veroorzaken als de kabel op de trommel wordt gehaspeld. In dat geval werkt de schijfgroef waar de kabel doorloopt bovendien torsie en verbuiging van de kabel in de hand, met uitrafelen en breuknesten tot gevolg. INSPECTION DES POULIES ET TAM- BOURS SUIVANT DIN Une maintenance soigneuse de l équipement sur lequel travaille le câble à une incidence importance sur sa durée de vie. Un mauvais alignement des réas,une usure des gorges ou des parties usées entraînant des chocs lors d un travail sous charge ou des vibrations excessives finiront invariablement par provoquer des détériorations Les gorges des réas doivent être inspectées régulièrement afin de déceler des usures susceptibles d entraîner des coincements, des phénomènes d abrasion et des formations de cages d oiseaux. Si la gorge présente des signes d impression de la structure du câble, la poulie doit être remplacée ou bien ré usinée et retrempée. La même règle s applique aux tambours présentant des traces similaires. Un mauvais alignement des poulies provoquera une usure du câble et de la poulie. Il y a lieu de remédier au problème sans tarder. Une usure excessive des bagues des poulies engendre des vibrations entraînant une fatigue du câble Des angles de déflexion importants génèrent une sévère abrasion du câble à l enroulement sur le tambour. De plus le cheminement du câble sur les réas occasionnera ainsi un couple et une torsion pouvant conduire au détoronnage et à la formation de cages d oiseaux. AFMETING VAN DE GROEFSTRAAL VOLGENS DIN Het eerste waarop u moet letten als u schijven en trommels onderzoekt, is de staat van de groeven. Om de maat, de omtrek en de slijtage van een groef te meten, wordt gebruik gemaakt van een groefmeter. Twee soorten groefmeters worden courant gebruikt en het is belangrijk te vermelden welke soort u gebruikt. De twee types onderscheiden zich van elkaar door hun afwijkingsgraad ten opzichte van de nominale kabeldiameter. Voor nieuwe of herwerkte groeven en voor de evaluatie van de goede staat van een schijf moet de groefmeter 1% breder zijn dan de maximaal toelaatbare tolerantie van de nieuwe kabel. De schijfgroef moet eveneens 1% breder zijn dan de nominale diameter van de geïnstalleerde kabel. Veel groefmeters op de markt zijn zogeheten No-Gometers, gemaakt op basis van de nominale diameter plus 1/2 van de toelaatbare tolerantie. Als u die meters gebruikt, moet u er zeker van zijn dat de bestaande kabel ENGER is dan de meter. Een kabel die door een iets te enge groef loopt, verslijt sneller en vormt gemakkelijker breuknesten. DIMENSIONNEMENT DU RAYON DES GORGES SUIVANT DIN Lors de l inspection de réas, le premier point devant être vérifié est l état des gorges. Il faut vérifier la dimension, le contour et l importance de l usure à l aide d une jauge à rayon On utilise généralement 2 types de jauges à rayon, qui différent quant aux pourcentages supérieurs en rapport au diamètre nominal du câble utilisé. Dans le cas d inspection de poulies neuves ou ré-usinées et afin de s assurer de la bonne adéquation du câble à utiliser, la jauge à rayon doit être de 1% supérieure à la tolérance maximale du diamètre de câble, la gorge du réa doit ainsi mesurer 1% de plus que le diamètre effectif du câble. Beaucoup de jauges à rayons que l on trouve sur le marché sont de type «NO-GO» et sont fabriquées avec la tolérance + 0,5 % par rapport à la tolérance maximale du diamètre de câble. Lors de l utilisation de ces jauges NO-GO, assurez vous toujours que le diamètre effectif du câble est inférieur au diamètre de la jauge. Un câble cheminant dans des poulies légèrement sous dimensionnées se détériorera plus rapidement et pourra développer des cages d oiseaux 19

14 Controleer de flenzen op slijtage Vérifiez les brides quant à l usure Controleer de schijfgroeven op slijtage Vérifiez l usure des gorges des réas. Controleer de lagers op slingeren, smering en rotatie Vérifiez les bagues, le voile, le graissage et que le réa tourne librement. Meting van de schijf met een No-Gometer (plus 1/2 van de toelaatbare tolerantie naar boven toe). Een nieuwe kabel met de maximale 5%-tolerantie past misschien niet. De schijf moet worden vervangen. Gorge mesurée avec une jauge «No-Go» (tolérance 0,5%). Un câble neuf avec une tolérance de Ø de 5% ne poivrera être utilisé. Il fait remplacer le réa. Dezelfde schijf gemeten met een meter op basis van de maximale tolerantie van de kabel. De nieuwe kabel zou klemmen met uitrafeling en breuknesten tot gevolg. La même gorge mesurée avec l autre type de gorge (tolérance maxi). Un câble neuf supporterait alors un pincement et qui entraînerait des dégradations de type «Cage à Oiseaux» ou «Torons sortes». Kabel en schijfgroef hebben de juiste afmetingen. Câble et gorge de réa correctement ajustés De schijfgroef is te eng. Gorge de réa trop étroite De schijfgroef is uitgeslepen. Gorge de réa creusée De nieuwe kabel zal onherstelbaar worden beschadigd. Un nouveau câble serait endommagé sans possibilité de réparation Een schijf die gegroefd is volgens het patroon van de kabel. Deze schijf zal de nieuwe kabel beschadigen. Un réa marquée par l «impression» du câble. Il endommagera le câble. 20

15 INKORT- EN SLIPPROCEDURE Op meerlaagse trommels verslijt de staalkabel op de kruising van een wikkeling ten opzichte van de volgende. Op die kruisingen is de kabel onderhevig aan zware schuring en verplettering wanneer hij over de kabelgroeven wordt getrokken en over de bovenzijde van de onderliggende laag loopt. Het geschuur van de kabel is in dat geval duidelijk hoorbaar. De levensduur van de staalkabel kan worden verlengd door de kabel ter hoogte van het trommelverankeringspunt over ongeveer 1/3 van de trommelomtrek in te korten zodat de kruising naar een ander deel van de kabel wordt verplaatst. Op dat ogenblik zal de werkbelasting worden gedragen door een kabeleind dat voorheen niet aan wrijving en schuring was blootgesteld. PROCEDURE DE MONTAGE CORRECT SUR UN TAMBOUR Sur des tambours à enroulement multicouches, un câble acier va s user aux points de croisements d une couche à l autre. A ces endroits, le câble est soumis à une abrasion importante et à un écrasement lorsqu il est entraîné par-dessus les «gorges» formées par le câble en entamant sa course sur la couche sous jacente. Au moment du déroulement, il est possible d entendre le frottement qui se produit. Afin de palier à ce problème et d optimiser la durée de vie du câble, il est conseillé de raccourcir le câble au niveau du point d ancrage sur le tambour d environ 1/3 de la circonférence du tambour. Ceci aura pour effet de déplacer le point de croisement vers une autre section de câble, faisant assumer la charge de travail par une section de câble non soumise au préalable au frottement et à l écrasement. Dit zijn de kruisingen waar een kabel het eerst wordt beschadigd. On voit ici les points de passage où les dégradations peuvent survenir au câble en premier lieu. SMERING Tijdens de productie worden de kabels gesmeerd. De aard van het smeerproduct en de gebruikte hoeveelheid hangen af van de afmetingen en het type van de kabel en de aard van de toepassing (indien bekend). Deze fabrieksbehandeling voorziet de kabel in de beginfase en gedurende een redelijke periode van een degelijke bescherming op voorwaarde dat hij correct wordt opgeslagen. De smering moet evenwel periodiek worden herhaald. De smering van een gebruikte staalkabel is niet altijd even eenvoudig. Afgezien van het feit dat smeerolie op zich een vettig product is, kan de buitenzijde van de kabel zodanig met vuil, oude smeerolie en andere deeltjes bedekt zijn dat het nieuwe product niet in de kabel kan doordringen. In die gevallen kan het noodzakelijk zijn de kabel eerst grondig te reinigen of een hogedruksmeerapparaat te gebruiken dat de nieuwe smeerolie in de kabel drijft. Als het kabeloppervlak zuiver is, kan de kabel ook worden gesmeerd met spuitbussen met speciaal samengestelde smeerolie die doordringt tot in de kern van de kabel. Het smeerprogramma en de procedure hangen sterk af van de lengte en dikte van de kabel en van de uitrusting waarop de kabel is geïnstalleerd. In ieder geval zal de kabel sneller verslijten als hij niet periodiek wordt bijgesmeerd. GRAISSAGE Durant la fabrication, les câbles sont graissés. Le type et la quantité de graisse utilisée dépendent de la construction de câble et de son utilisation, pour autant qu elle soit connue. Ce graissage en usine à la fabrication fournira au câble une protection suffisante durant la période de stockage (à effectuer dans des conditions satisfaisantes) et pour la première partie de son temps de travail. Par la suite, les opérations de graissage doivent être renouvelées à intervalles réguliers. Le re-graissage de câble acier n est pas toujours un travail facile. En plus du fait que la graisse, soit en elle-même, produit salissant, son application de façon efficace peut être compliquée par les dépôts existants sur le câble (graisse ancienne, saleté, particule diverse...) empêchant ainsi la bonne pénétration au cœur du câble. Dans ce cas, il est nécessaire de procéder au préalable, à un nettoyage en profondeur du câble, ou d utiliser un procédé de lubrification à haute pression qui fera pénétrer «en force» la graisse au cœur du câble. Si le câble à re-graisser est propre, il est possible d utiliser des bombes de graisse spéciale pouvant pénétrer le câble. La méthode de graissage et le type de graisse dépendent de la longueur, du diamètre et de la construction du câble à traiter ainsi que du type d équipement sur lequel il va être monté. Dans tous les cas, une absence de planification d un programme de graissage, réduira de façon considérable, la durée de vie du câble. 21

16 STAALKABELGEGEVENS QUELQUES DONNEES SUR LES CABLES Schijven We raden aan alleen schijven van staal of gietstaal te gebruiken. Een overzicht van enkele aanbevolen waarden. Poulies Nous recommandons de n utiliser que des poulies en acier ou en acier coulé. Les valeurs recommandées sont les suivantes: Groefstraal: Minimaal 0,53 tot 0,535 x d Maximaal 0,55 x d Aanbevolen: = 1% breder dan de effectieve staalkabeldiameter Rayon des gorges: Minimum de 0.53 à x d Maximum 0.55 x d Recommandé: +/- 1% du diamètre effectif du câble en acier. Groefdiepte: Aanbevolen: 1,5 x d of d x 2 Profondeur des gorges: Recommandé: = 1.5 x d ou d x 2 Groefopening: Gebruik voor normale toepassingen een opening van 35 of 45. Voor toepassingen met buighoeken van meer dan 1,5 wordt een opening van 60 gebruikt. Openingshoeken van minder dan 35 moeten worden vermeden. Angle d entrée de la poulie: Pour des applications normales, utilisez une ouverture de 35 à 45. Pour des applications avec angle de déflexion de plus de 1.5, utilisez une ouverture de 60. Schijfhardheid: Bij een hardheid van ongeveer RC van de losse draden in een kabel moet de hardheid van het schijfoppervlak minstens 35 RC bedragen. Beter nog: RC. Dureté de la poulie: Etant donné que la dureté des brins simples dans un câble peut être d environ RC, la dureté de la surface de la poulie doit être de min. 35 RC, le mieux étant RC. D/d-ratio s: Afhankelijk van de apparatuur en de effectieve toepassing van staalkabel voor hijs- of trektoepassingen stellen wij de volgende D/d-ratio s voor. Rapports D/d: En fonction de l équipement et de l utilisation qui est faite du câble acier dans des applications de levage et de traction, on suggère les ratios D/d suivants: CONSTRUCTIE / CONSTRUCTION Vooropgestelde minimale D/d-ratio Ratio minimum D/d suggéré afgerond arrondi 6 x 19 S IWRC 34 6 x 26 WS IWRC 30 6 x 25 FW IWRC 26 6 x 36 WS IWRC 23 Cranemaster 10P 20 Python-8F7KN&V 20 Cranemaster 8C 26 * 19 x 7 / 18 x x x 7 20 Cranemaster Python-17S24K 20 Cranestar Cranestar Python-439V 25 ) opening in graden (* ouverture en degrés 22

17 Trommels Doorgaans raden we alleen gegroefde trommels aan. De kabel wordt correct en goed gehaspeld. Afhankelijk van de verhouding tussen de diameter van de trommel en die van de kabel kunnen spiraalvormig gegroefde trommels (tot 3 lagen) worden gebruikt zonder buitensporige kabelslijtage. Voor meerlaagse toepassingen (bijv. mobiele kranen) raden wij Lebus-groeven aan. Vergeet evenwel niet dat de levensduur van de kabel op meerlaagse trommelsystemen altijd veel lager zal liggen dan op eenlagige trommels met spiraalgroeven. Belangrijk: voor standaardtoepassingen moeten de trommelgroeven linksgangig zijn omdat de kabels standaard rechtsgangig zijn. Tambours Il est généralement recommandé d utiliser de préférence des tambours rainurés. Le câble est ainsi correctement enroulé En gardant le rapport des diamètres tambours / Câbles, les tambours à rainures hélicoïdales peuvent être utilisés lors d utilisation nécessitant jusqu à 3 couches de câbles sans usure excessive du câble. Pour des applications nécessitant plus de 3 couches ( par ex les grues mobiles), il est recommandé la rainure LEBUS. Il est important de toujours garder à l esprit que la durée de vie d un câble monté sur un tambour multicouche aura une durée de vie inférieure à celle d un câble utilisé sur tambour monocouche à rainures hélicoïdales. Important: Pour des applications standard, le rainurage du tambour doit être à gauche pour des câbles à commettage droite. Groefstraal (r) : Minimaal 0,53 tot 0,535 x d Maximaal 0,55 x d Rayon (r) de la gorge Minimum de 0,53 à 0,535 x d Maximum 0.55 x d Pas (p) (pitch): De pas moet worden gekozen in overeenstemming met de groefstraal en mag in geen geval kleiner zijn dan: minimaal 2,065 x groefstraal maximaal 2,18 x groefstraal Als deze waarden worden toegepast op eenlagige gegroefde trommels, dan bedraagt de maximaal toelaatbare buigingshoek voor gewone staalkabelconstructies 4. Voor draaivrije/draaiarme kabels en voor Cranestar/master 8C bedraagt de maximaal toelaatbare buigingshoek slechts 1,5. Pas (p) Le pas doit être choisi en relation avec le rayon de la gorge, il doit être impérativement compris entre les valeurs suivantes Minimum : 2,065 x rayon de la gorge Maximum : 2,18 x rayon de la gorge Dans le cas de tambours rainurés enroulement monocouche, l angle de déflexion maximal autorisé est de 4 pour des câbles acier standard. Dans le cas de câbles antigiratoire ou de type Cranemaster/ star 8C, cet angle de déflexion n est plus que de 1,5. Groefdiepte (h): Minimaal 0,374 x d voor spiraalvormig gegroefde trommels. Profondeur de la gorge: Minimum 0,374 x d dans le cas de tambour à enroulement hélicoïdale. 23

18 UITREKKING VAN DE STAALKABEL Elke staalkabel rekt uit wanneer hij wordt belast. We onderscheiden drie soorten rek. Constructierek ontstaat wanneer de kabel voor het eerst wordt belast. De uitrekking is permanent en de waarde hangt af van de kabelconstructie, maar wordt geschat op 0,25 tot 0,50%. Die rek is aanzienlijk kleiner bij PYTHON -kabels, waar hij zelfs de nulwaarde benadert. We spreken van elastische rek als de kabel binnen zijn elastische limiet wordt belast. De rek verdwijnt wanneer de last wordt weggenomen. De omvang van deze rek hangt af van de lengte bij belasting, de toegepaste belasting, de metaaldoorsnede van de kabel en de elasticiteitsmodulus. De waarde van de elastische rek hangt af van de kabelconstructie en het belastingspercentage, maar bedraagt in normale omstandigheden ongeveer 0,20 tot 0,60%. De elasticiteitsmodulus is een meetwaarde voor uitrekking onder belasting en varieert volgens de constructiedetails van de kabel. Hij is het kleinst bij nieuwe, ongebruikte kabels en neemt toe tijdens de levensduur. Voor belastingen tot 20% van de breeksterkte mag een verlaging met 10% van de E-modulus worden verwacht. De doorgaans opgegeven waarden zijn slechts benaderende waarden en variëren van 12 tot 16 miljoen lb/vierkante inch. Plastische rek is permanent en ontstaat wanneer de belasting de elastische limiet overschrijdt. De waarde van de elastische limiet voor blanke staalkabel kan op 55 tot 60% van de breeksterkte worden geschat. ALLONGEMENT DES CÂBLES EN ACIER Tout câble acier s allonge sous charge. Il convient de différencier trois types d allongement: L allongement dit de construction: Il s agit d un phénomène normal se produisant lors de la première application d une charge sur le câble. Sa valeur varie en fonction de la construction du câble, mais se situe généralement entre 0,25 & 0,50 % ). Cet allongement peut être inférieur avec certains types de câbles tels que les Pythons (r) compactés, et est allors proche de 0% L allongement élastique: Il résulte de la mise en charge du câble dans sa limite d élasticité. Cet allongement temporaire disparaît lorsque la charge est déposée. Il varie en fonction de la charge appliquée, et de la longueur, le section métallique et le module d élasticité du câble. Il peut être estimé à une valeur comprise entre 0,20 & 0,60 % dans les cas les plus courants. Le module d élasticité est une valeur pouvant être utilisée pour calculer l allongement sous charge. Ce module varie en fonction des types de câble s accroît durant la durée de vie. Les valeurs habituelles sont approximatives et s échelonnent de 12 millions à 16 millions lbs/sq. Inch. L allongement permanent: Il survient lorsque la charge appliquée dépasse la limite élastique. On estime généralement la limite élastique d un câble en fils d acier clair à 55 ou 60 % de la charge de rupture. STERKTEVERLIES OP SCHIJVEN OF ASSEN De breeksterkte van een kabel wordt bepaald in een standaardtest: de kabeluiteinden worden voorzien van bevestigingen en de kabel wordt in een rechte lijn uitgerokken. Als de kabel evenwel over een gebogen oppervlak loopt (zoals een schijf of een as), dan neemt de sterkte af. De omvang van het sterkteverlies hangt af van de bocht zoals uitgedrukt door de D/d-ratio. Zo zal een kabel die rond een as van zijn eigen diameter wordt gebogen, slechts 50% van de sterkte hebben welke hem in de standaardtest is toegekend. We spreken dan van 50%-efficiëntie. Zelfs bij D/d-ratio s van 40 kan er een sterkteverlies tot 5% worden waargenomen. Bij kleinere D/dratio s neemt het sterkteverlies snel toe. De buigingshoek hoeft geen 180, 90 of zelfs 45 te zijn, relatief kleine buigingen kunnen een aanzienlijk sterkteverlies veroorzaken. De weergegeven tabel is afgeleid van de standaardtestgegevens zoals gepubliceerd door de Wire Rope Technical Board. Hij is gebaseerd op statische belastingen alleen en op gewogen gemiddelden van 458 tests van kabels 6x19 en 6x37 op diverse assen en hulzen. PERTE DE RESISTANCE SUR POULIE OU AXE La charge de rupture d un câble peut se déterminer au moyen de test standard, par le montage d accessoires en extrémités de câble et par un test de traction linéaire. Toutefois, lorsque le câble chemine par des poulies ou sur des axes, sa charge de rupture s en trouve diminuée. L importance de cette diminution se mesure par le rapport D/d. Pour exemple, un câble fixé sur un axe de diamètre identique à son propre diamètre, subira une diminution de sa charge de rupture de 50 % Même si l on considère un ration D/d de 40, la perte à la rupture sera tout de même de l ordre de 5%. Plus le ration est petit, plus la diminution de la charge s accentue. De même, l angle de courbure ne doit jamais être de 180,90, ni même de 45. Des angles de courbure très faibles peuvent entraîner des pertes à la rupture considérables. Le tableau présenté, élaboré à partir de données publiées par le «WIRE ROPE TECHNCAL BOARD», est basé, d une part sur des charges statiques et d autre part sur une moyenne pondérée de 458 tests avec axes & cosses pour des câbles de classe 6x 19 ou 6 x

19 D/d-ratio Ratio D/d Breeksterkte van de kabel Charge de rupture d un câble acier % RELATIEVE LEVENSDUUR De curves tonen de verwachte relatieve levensduur van de kabel in verhouding tot D/d-ratio en ontwerp. Voor meer informatie over dit onderwerp, technische bijstand en advies kunt u altijd contact met ons opnemen. VIE RELATIVE EN SERVICE Les tableaux montrent la durée relative de vie en service attendue des câbles en rapport avec les ratios D/d et les facteurs de conception. Pour plus d informations sur la question, contactez-nous en vue d une assistance technique et de conseils. Kabelmoeheidsweerstand Durée de service du câble Relatieve levensduur van de kabel Durée relative de vie en service du câble Verhouding trommel-/schijfdiameter (D/d) Ratio des diamètres du tambour/de la poulie [D/d] Staalkabelontwerp Facteur de conception d un câble en brins d acier 25

20 KABEL TOEPASSINGEN VOLGENS TYPE APPLICATION SUIVANT TYPE Kraantype / Kabeltoepassing / Application du câble Kabelconstructie / Construction du câble Type de grue FS - type Cranemaster 8C Cranestar 8C (1) (2) (2) 8 F 7 K (V) Cranestar S 24 K Cranestar 35 Cranemaster V Kranen / Grues Hijskabel voor: / Câble de levage pour: Torenkranen / Grues à tour Mobiele kranen / Grues mobiles Truckkranen (cherrypicker) / Grues automotrices ou mobiles (nacelle élévatrice) Portaalkranen / Portique Ponton Scheepskranen / Grues flottantes Dekzwenkkranen / Grues de pont Droogdokkranen / Grues flottantes pour docks Offshorekranen (olieplatformen) / Grues off shore (oilriggs) Drijvende grijperkranen (clamshell-type) / Grues flottantes à benne preneuse Grijperkranen (clamshell-type) / Grues à benne preneuse Containerkadekraan / Portique de déchargement de containers Havenkranen (lossen van schepen) / Grues de port (déchargement) Bovenloopkranen (3) / Ponts roulants (3) Staalwalserijkraan / Grues d aciérie Loopkatkabels (voor torenkranen) / Câbles de chariot (pour grues à toue) Gieklierkabels / Câbles pour treuil à antenne Montagekabels (voor torenkranen) / Câbles de montage Giekhangers / Tirants de flèche Kabelkranen / Câbles pour grue Rupsbandkraan / Chenilles Grijpkranen / Grues type grappin Shovelkraan / Grues excavatrices Graafkranen / Dragline Hijskabel / Câbles de levage Hijskabel / Câbles de levage Houd- en sluitkabel / Câbles de suspension et de fermeture Hangkabel / Câbles pour tirants Hijskabel / Câbles de levage Shovelhijskabel / Câbles de levage pour excavatrice Hijskabel / Câbles de levage Graafwiel / Excavateur à roues Grijpkraan (clamshell-type) / Benne preneuse Hijs- en sluitkabels / Câbles de levage et de fermeture Scheepslosser / Loopkatkabel (voor loopkraantype) / Déchargement de bateau Câbles pour chariot de levage (pour type portique) Bouw / Construction Uitrusting / Equipement Draglinekabels / Câbles pour benne traînante Meetlijnen / Câble stabilisateur Lierlijnen / Câbles pour treuil Diepe funderingen / Hijskabel voor drilkoppen / Furage Câble de levage pour têtes de forage Uitrusting / Equipement Hijskabel voor heikranen / Câble de levage pour grappins Liften / Elévateurs 26 (1) Voor Melt-winkels (2) Vraag advies bij gebruik van dubbele trommelsystemen en bij grote kabelhoeken (3) Let op kabeldiameter (1) Pour ateliers de fusion (2) Demandez conseil pour utilisation sur systèmes à double tambour et lorsqu il y a de grands angles de déflexion. (3) Notez le diamètre du câble

ETS COOSELEC Rue Haute 13 B-4280 Hannut T +32 (0)19 51 35 99 +32 (0)19 51 35 99 info@cooselec.be www.cooselec.be

ETS COOSELEC Rue Haute 13 B-4280 Hannut T +32 (0)19 51 35 99 +32 (0)19 51 35 99 info@cooselec.be www.cooselec.be Cher client, Nous vous remercions d avoir choisi cet appareil et vous souhaitons la bienvenue dans la famille sans cesse grandissante des utilisateurs satisfaits de nos produits dans le monde entier. Nous

Nadere informatie

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 9421 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE F. 99 829 [C 99/31058] 21 JANVIER 1999. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Nadere informatie

Onderhoudstips Philips Saeco volautomatische koffiemachines. Conseils d'entretien Machines à café automatiques Philips Saeco

Onderhoudstips Philips Saeco volautomatische koffiemachines. Conseils d'entretien Machines à café automatiques Philips Saeco Onderhoudstips Philips Saeco volautomatische koffiemachines Conseils d'entretien Machines à café automatiques Philips Saeco 2 Onderhoudstips Conseils d'entretien 4 Reiniging van de bereidingseenheid 4

Nadere informatie

Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6

Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6 Binnenverlichting voor M6-rijtuigen Eclairage intérieur pour voitures M6 6097 6098 6099 voor één rijtuig A, B of BD pour une voiture A, B ou BD voor één stuurrijtuig pour une voiture pilote voor een set

Nadere informatie

H Automatische wasmachine

H Automatische wasmachine F Lave-linge automatique Mode d'emploi H Automatische wasmachine Handleiding WAF 1220 A, WAF 1240 A, WAF 1260 A F Français - à partir de la page 1 H Nederlands - vanaf pagina 26 Redaktion: ZINDEL AG -

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mode d emploi CNE 128 T

Gebruiksaanwijzing Mode d emploi CNE 128 T Gebruiksaanwijzing Mode d emploi CNE 18 T ONZE COMPLIMENTEN TOUS NOS COMPLIMENTS INHOUDSOPGAVE INDEX HOOFDSTUK CHAPITRE Met de aankoop van dit Candy huishoudelijk apparaat hebt u laten zien dat u geen

Nadere informatie

Handleiding voor Instructions pour TV500/1

Handleiding voor Instructions pour TV500/1 Handleiding voor Instructions pour TV500 Beste klant, Vooreerst bedanken wij u graag voor uw vertrouwen in ons en onze producten met de aankoop van deze terrasverwarmer. Mogen wij er op aandringen dat

Nadere informatie

GUIDE DE L UTILISATEUR 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING. Voxtel M410

GUIDE DE L UTILISATEUR 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING. Voxtel M410 GUIDE DE L UTILISATEUR 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING FR NL Voxtel M410 V1 2 P1 1 4 6 7 2 5 3 8 9 10 11 12 3 1 NOTRE ENGAGEMENT Merci d avoir fait l acquisition de ce produit. Lors de la conception et de l assemblage

Nadere informatie

Mode d emploi RERIGERATEUR rançais, 1 N Nederlands,11 Sommaire Installation, 2-3 Mise en place et raccordement Réversibilité des portes Description de l appareil, 4 Vue d ensemble Accessoires, 5 Mise en

Nadere informatie

25 /02/2015 25 /02/2015

25 /02/2015 25 /02/2015 PARLEMENT BELGE BELGISCHE PARLEMENT Sous-Commission Subcommissie SECURITE NUCLEAIRE NUCLEAIRE VEILIGHEID 25 /02/2015 25 /02/2015 AUDITION PUBLIQUE ELECTRABEL HOORZITTING ELECTRABEL QUESTIONS PARLEMENTAIRES

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 52 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 27 februari 2009 27 février 2009 WETSONTWERP tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet

Nadere informatie

Favorit 65410 I Gebruiksaanwijzing Afwasmachine Notice d'utilisation Lave-vaisselle

Favorit 65410 I Gebruiksaanwijzing Afwasmachine Notice d'utilisation Lave-vaisselle Favorit 65410 I Gebruiksaanwijzing Notice d'utilisation Afwasmachine Lave-vaisselle 2 Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE- SESSION D INFORMATION: 26 JUNI 2014-26 JUIN 2014

INFORMATIESESSIE- SESSION D INFORMATION: 26 JUNI 2014-26 JUIN 2014 INFORMATIESESSIE- SESSION D INFORMATION: 26 JUNI 2014-26 JUIN 2014 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE ONTWIKKELING, DE INPRODUCTIE- STELLING EN ONDERSTEUNING BIJ DE OPSTART VAN EEN INFORMATICATOEPASSING IN HET

Nadere informatie

NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI

NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI COA-26 2 De COA-26 is een CO-melder, speciaal ontwikkeld om koolmonoxide in uw NL woonomgeving te detecteren. Geadviseerd wordt om elke week de CO-melder te testen

Nadere informatie

Technische informatie Notice technique OG 10. Gietijzeren overdrukketel Vermogen: 19-69 kw. Chaudière en fonte pressurisée Puissance: 19-69 kw

Technische informatie Notice technique OG 10. Gietijzeren overdrukketel Vermogen: 19-69 kw. Chaudière en fonte pressurisée Puissance: 19-69 kw OG 10 Technische informatie Notice technique Gietijzeren overdrukketel Vermogen: 19-69 kw Chaudière en fonte pressurisée Puissance: 19-69 kw L A B E L C E D I C O L OG 10 INHOUD 1. Algemene beschrijving

Nadere informatie

ARES 700 FTP700-01 ARES 1000 FTP1000-01

ARES 700 FTP700-01 ARES 1000 FTP1000-01 Gebruiksaanwijzing Mode d emploi UPS Line Interactive ARES 700 FTP700-01 ARES 1000 FTP1000-01 Noodstroomvoeding Source d alimentation de réserve (Ondulateur) Wij danken u voor het vertrouwen in ons product

Nadere informatie

Aquaconcept bvba Schaarbeekstraat 34 9120 Beveren Waas

Aquaconcept bvba Schaarbeekstraat 34 9120 Beveren Waas Aquaconcept bvba Schaarbeekstraat 34 9120 Beveren Waas BE: T 00 32 3 296 03 03 NL: T 0031 208 005 056 FR: T 0033 170 61 16 83 LUX: T 0035 220 203 425 FAX: 00 32 3 296 03 02 BTW BE 0877 516 438 www.aquaconcept.com

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. tiptel 220 VoIP. tiptel

Gebruiksaanwijzing. tiptel 220 VoIP. tiptel Gebruiksaanwijzing (NL/B) tiptel 220 VoIP tiptel Voorwoord Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel 220 VoIP. De tiptel 220 VoIP is een telefoontoestel dat gebruikt kan worden in combinatie

Nadere informatie

Essentiel Chauffe-eau électrique Elektrische Boiler

Essentiel Chauffe-eau électrique Elektrische Boiler Essentiel Chauffe-eau électrique Elektrische Boiler NOTICE D UTILISATION - SAV ET CONDITIONS DE GARANTIES Voor en het gebruik - Garantievoorwaarden Conçu pour durer plus longtemps Essentiel Nous vous remercions

Nadere informatie

GEBR UIKSAANWIJZING MODE D EMPL O I MPA-10

GEBR UIKSAANWIJZING MODE D EMPL O I MPA-10 GEBR UIKSAANWIJZING MODE D EMPL O I MPA-10 MOBIELE VERSTERKER Systèm e de SO NO RISATION 1 Inhoudsopgave FUNCTIES... 3 VOOR GEBRUIK... 4 Accu... 4 INSTELLINGEN VERSTERKER Power schakelaar... 5 Mastervolume...

Nadere informatie

JOURNAL. www.knx.org. België / Belgique

JOURNAL. www.knx.org. België / Belgique JOURNAL ETS Apps: Functioneel, Flexibel, Op maat gemaakt ETS Apps: Fonctionnel, Flexible, Sur mesure KNX Projecten Projets KNX Nieuwe KNX-producten Nouveaux produits KNX KNX Professionals KNX Professionnel

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché. Business Requirements Structure Preswitching

UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché. Business Requirements Structure Preswitching ATRIAS Market Processes UMIG 6.0 Marktprocessen Processus de marché Business Requirements Structure Versie v3.3 / Version v3.3 Voor consultatie / Pour consultation UMIG 6.0 - BR - ST - 03 - v3.3.doc 1

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE NL 1 24 SOMMAIRE F 1 24

INHOUDSOPGAVE NL 1 24 SOMMAIRE F 1 24 2013 2014 NL INHOUDSOPGAVE NL 1 24 F SOMMAIRE F 1 24 Inhoudsopgave De bougies, gloeibougies en bougiedoppen die in onze catalogus staan, kunnen in de motoren worden gebruikt die we in onze catalogus aanbevelen.

Nadere informatie

TITEL III : BOUWPLAATSEN

TITEL III : BOUWPLAATSEN TITRE III : CHANTIERS TITEL III : BOUWPLAATSEN GÉNÉRALITÉS Aspects généraux Lors de l analyse de ce Titre du RRU, la CRD a cherché à respecter un équilibre entre la nécessité des travaux à réaliser et

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 18.10.2007 BELGISCH STAATSBLAD 53949 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION F. 2007

Nadere informatie

www.piecesanspermis.fr

www.piecesanspermis.fr MANUEL POUR LES STATIONS-SERVICE LIGIER WERKPLAATSHANDBOEK LIGIER NOVA (moteur LDW 50 FOCS) NOVA (motor LDW 50 FOCS) Automobiles Ligier 05 Route d'hauterive 000 Abrest (France) Dis. 594747-06/0 Grafica

Nadere informatie

GARANTIE NO MATTER WHAT

GARANTIE NO MATTER WHAT GARANTIE NO MATTER WHAT La garantie «No matter what» d un an de Toshiba Notre priorité n 1, c est votre satisfaction. Par le biais de cette extension de garantie, nous souhaitons faire en sorte que votre

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 53 3296/001 DOC 53 3296/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 17 janvier 2014 17 januari 2014 PROPOSITION DE LOI réglant le signalement d une atteinte

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE DÉBAT DEBAT. over de problematiek van de raamkozijnen

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE DÉBAT DEBAT. over de problematiek van de raamkozijnen BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 2011-2012 4 JULI 2012 SESSION ORDINAIRE 2011-2012 4 JUILLET 2012 DEBAT over de problematiek van de raamkozijnen

Nadere informatie