CEL-SP5VA281. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CEL-SP5VA281. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 CEL-SP5VA281 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing Y

2 Inleiding Belangrijke gebruiksinstructies WAARSCHUWING! VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN. VERWIJDER DAAROM DE AFDEKKING (OF ACHTERZIJDE) NIET. IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF MAG OF KAN REPAREREN. LAAT DIT DOEN DOOR GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL. WAARSCHUWING! VOORKOM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN. STEL DIT PRODUCT DAAROM NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. VOORZICHTIG: VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN STORENDE INTERFERENTIES. GEBRUIK DAAROM ALLEEN DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES. VOORZICHTIG: HAAL DE STEKKER VAN HET NETSNOER UIT HET STOPCONTACT ALS U HET APPARAAT NIET GEBRUIKT. Voorkom elektrische schokken door het apparaat niet bloot te stellen aan waterdruppels of waterspetters. De stekker moet u gebruiken om het apparaat uit te schakelen. U moet de stekker direct kunnen bereiken als zich een ongeval voordoet. Als de compacte netadapter ingeschakeld is, mag u deze niet in een doek wikkelen of met een doek afdekken, of in een besloten, te krappe ruimte leggen. Doet u dat wel, dan kan de compacte netadapter te heet worden of de plastic behuizing vervormd raken, waardoor u mogelijk bloot komt te staan aan elektrische schokken of brand kan optreden. Het identificatieplaatje CA-570 bevindt zich aan de onderzijde. De camcorder kan beschadigd raken als een ander apparaat dan de compacte netadapter CA-570 wordt gebruikt. 2

3 Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie (en EER). Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2002/96/EC), de richtlijn 2006/66/EC betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid. Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentiële gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke bronnen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op (EER: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) Informatie over handelsmerken Het SD-logo is een handelsmerk. Het SDHC-logo is een handelsmerk. Microsoft en Windows zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. x.v.colour en het x.v.colour -logo zijn handelsmerken. HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. AVCHD en het AVCHD -logo zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation. Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. YouTube is een handelsmerk van Google Inc. Overige namen en producten die hierboven niet zijn vermeld, kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de betreffende ondernemingen. Dit apparaat omvat exfat-technologie onder licentie van Microsoft. ELK ANDER GEBRUIK VAN DIT PRODUCT DAN HET PERSOONLIJK GEBRUIK DOOR CONSUMENTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE MPEG-2-STANDAARD VOOR HET CODEREN VAN VIDEOINFORMATIE VOOR VOORBESPEELDE MEDIA IS UITDRUKKELIJK VERBODEN, TENZIJ DE GEBRUIKER BESCHIKT OVER EEN LICENTIE ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE PATENTEN IN DE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO. DEZE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C, 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO Voor dit product is een licentie verleend op basis van AT&T-patenten voor de MPEG-4-standaard en dit product mag worden gebruikt voor het coderen van MPEG-4-compatibele video en/of decoderen van MPEG-4- compatibele video die alleen (1) voor een persoonlijk en niet-commercieel doel was gecodeerd of (2) door een video-leverancier op basis van AT&T-patenten was gecodeerd om MPEG-4-compatibele video te leveren. Voor elk ander gebruik van de MPEG-4-standaard is, expliciet noch impliciet, geen licentie verleend. 3

4 Opwindende eigenschappen en nieuwe functies 1 High-Definition Video lijnen De Full High-Definition-sensor (Full HD CMOS) van uw camcorder legt video vast met een resolutie van x pixels 2. Video s worden vervolgens in High-Definition opgeslagen in het geheugen, met gebruik van AVCHDspecificaties 3. Met uw nieuwe HD-camcorder legt u met groot gemak en veel plezier die speciale momenten in uw leven vast met een verbluffende beeldkwaliteit en levensechte kleuren! c Dual Flashgeheugen Relay-opname U kunt opnamen maken in het interne geheugen of op geheugenkaarten (0 33). Het geheugen bijna vol? Gebruik dan de dubbele geheugenkaartsleuf om zonder onderbreking video-opnamen te blijven maken (0 36). 1 Full HD 1080 heeft betrekking op Canon-camcorders die in overeenstemming zijn met High-Definition Video die is samengesteld uit verticale pixels (scanlijnen). 2 Video wordt alleen met deze resolutie opgenomen als de opnamemodus op MXP of FXP staat. In een andere opnamemodus wordt de opname gemaakt met x pixels. 3 AVCHD is een standaard voor het opnemen van High-Definition Video. Bij AVCHDspecificaties wordt het videosignaal opgenomen met gebruik van MPEG-4 AVC/ H.264-compressie en wordt het audiosignaal opgenomen in Dolby Digital. 4

5 Smart AUTO (0 40) Smart AUTO selecteert automatisch de beste scènestand voor de scène die u wilt opnemen. U kunt altijd spectaculaire opnamen maken zonder u te hoeven bekommeren over de instellingen. Video Snapshot (0 66) Richt de camcorder op het onderwerp en automatisch worden de optimale instellingen geselecteerd. Opnemen van korte films en deze rangschikken in een videoclip in combinatie met uw favoriete achtergrondmuziek. Gezichtsdetectie (0 64) De camcorder detecteert automatisch gezichten van mensen en past dienovereenkomstig de scherpstelling en andere instellingen aan. Beeldstabilisatie Dynamic IS (0 61) compenseert camcordertrillingen als u videoopnamen maakt terwijl u loopt. Powered IS (0 62) produceert stabiele opnamen als u inzoomt op verafgelegen onderwerpen (maximale telefoto). 5

6 Genieten van uw opnamen op andere apparaten Sluit de camcorder aan op een HDTV (0 125) Sluit de camcorder aan op de optionele DVD-brander DW-100 (0 131, 136) AVCHD-schijven 4 Foto-DVD s SD Speel video rechtstreeks af vanaf de geheugenkaart. AVCHD-compatibele HDTV s en digitale recorders met een SDgeheugenkaartsleuf 5. Eye-Fi Gebruik een Eye-Fi-kaart (0 145) om uw opnamen draadloos te uploaden naar uw computer of naar een website waar u video s deelt met anderen. High-Definition Sla uw opnamen op of upload deze naar het web. Gebruik de bijgeleverde software ImageMixer 3 SE (0 129, 142). AVCHD MPEG-2 Standard-Definition 6 SD-Video Converteer uw HD-films, in de Standaard-DVD s camcorder zelf, naar Standard- Definition-formaat (0 136, 142). 4 U kunt met de optionele DVD-brander DW-100 geen AVCHD-schijven maken met scènes die zijn opgenomen in de MXP-modus. Gebruik de bijgeleverde software ImageMixer 3 SE om dergelijke scènes op te slaan. 5 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat. Afhankelijk van het apparaat kan het voorkomen dat opnamen niet correct worden afgespeeld, zelfs als het apparaat AVCHD-compatibel is. In dat geval moet u de opnamen op de geheugenkaart afspelen op de camcorder zelf.

7 7

8 Inhoudsopgave Inleiding 4 Opwindende eigenschappen en nieuwe functies 12 Wat u moet weten over deze handleiding 14 Kennismaking met de camcorder 14 Bijgeleverde accessoires en CD-ROM s 16 Namen van onderdelen Voorbereidingen 19 Beginnen 19 De accu opladen 21 De accessoires voorbereiden 23 Het LCD-scherm instellen en (alleen b) de zoeker gebruiken 26 Basisbediening van de camcorder 26 Gebruik van het touchscreen 27 Bedieningsstanden 29 Gebruik van de menu s 31 Eerste instellingen 31 De datum en tijd instellen 32 De taal wijzigen 32 De tijdzone wijzigen 33 Bij gebruik van een geheugenkaart 33 Geheugenkaarten die u met de camcorder kunt gebruiken 34 Een geheugenkaart plaatsen en verwijderen 35 Het geheugen voor de opnamen selecteren 36 Relay-opname van films 37 Het interne geheugen (alleen c) of de geheugenkaart initialiseren 8 Inhoudsopgave

9 Dual Shot-stand 39 Elementaire opnamefuncties 39 Video-opnamen en foto s maken in de Dual Shot-stand 40 Over de Smart AUTO-stand 43 Zoomen 44 Snelstartfunctie Video 46 Elementaire weergavefuncties 46 Video afspelen 50 Het indexselectiescherm: Selecteren welke inhoud u wilt afspelen 52 3D-bladeren 53 Bepalen welk soort scènes in het indexscherm moeten worden getoond 54 Scènes verwijderen 56 Geavanceerde functies 56 Video-opnamen maken in de handmatige stand y 57 De videokwaliteit selecteren (opnamemodus) 58 Opnameprogramma van Speciale Scènes 60 Cinemamodus: Aan uw opnamen een cinematografisch karakter geven 61 Geavanceerde beeldstabilisatie 63 Pre-opname 64 Gezichtsdetectie 65 Aanraken & Volgen 66 Video Snapshot 67 Digitale effecten 68 Handmatige instelling van sluitertijd en diafragma 70 Handmatige belichtingsinstelling 72 Limiet automatische versterking (AGC) 72 Handmatige scherpstelling 75 Witbalans 76 Digitale teleconverter 77 Beeldeffecten 78 Minivideolamp 79 Zelfontspanner 79 Audio-opnameniveau Inhoudsopgave 9

10 81 Gebruik van een hoofdtelefoon 82 Gebruik van de geavanceerde mini accessoireschoen 83 Gebruik van een externe microfoon 85 Gebruik van de voorkeuzeknop/wielcombinatie (CUSTOM) 86 Gebruik van een zoomafstandsbediening 87 Het punt selecteren waar met afspelen moet worden begonnen 89 Afspelen van scènes in combinatie met achtergrondmuziek 93 Schermgegevens en datacodering 94 Bewerkingen in de afspeellijst en van scènes 94 De afspeellijst bewerken: Toevoegen, verwijderen, verplaatsen en afspelen 96 Foto s en Video Snapshot-opnamen maken van filmscènes 98 Scènes splitsen Foto s 100 Elementaire weergavefuncties 100 Foto s bekijken 102 Foto s verwijderen 104 Overige functies 104 Foto s maken in de handmatige stand y 105 De grootte en kwaliteit van foto s selecteren 107 Flitser 108 Transportmodus: Continu-opnamen en reeksopnamen 110 Foto s maken tijdens het opnemen van films (gelijktijdig opnamen maken) 111 Lichtmetingsstand 112 Diashow 113 Foto s tijdens weergave vergroten 113 Foto s roteren 114 Histogramweergave 114 Foto s beveiligen 117 Foto s afdrukken 117 Foto s afdrukken (Direct Print) 119 Afdrukopdrachten 10 Inhoudsopgave

11 Externe aansluitingen 121 Aansluitpunten op de camcorder 122 Aansluitschema s 125 Opnamen afspelen op een TV-scherm 126 Uw opnamen opslaan en delen 126 Opnamen kopiëren naar een geheugenkaart 129 Opnamen opslaan op een computer 131 Films opslaan op High-Definition-schijven (AVCHD/Blu-ray-schijven) 136 Films opslaan op Standard-Definition-schijven (DVD) 140 Foto s opslaan op foto-dvd s 141 Uw opnamen kopiëren naar een externe videorecorder 142 Films uploaden naar websites waar video s worden gedeeld Overige informatie 148 Bijlage: Menu-opties - Overzicht 148 FUNC. -paneel 152 Instellingsmenu s 166 Bijlage: Schermgegevens en pictogrammen 171 Problemen? 171 Problemen oplossen 179 Overzicht van berichten 189 Wat u wel en niet moet doen 189 Hoe u de camcorder moet behandelen 193 De interne batterij verwijderen 195 Voeding/overig 196 Gebruik van de camcorder in het buitenland 197 Algemene informatie 197 Accessoires 198 Optionele accessoires 204 Specificaties 208 Index Inhoudsopgave 11

12 Wat u moet weten over deze handleiding Bedankt dat u hebt gekozen voor de Canon LEGRIA HF S21 / LEGRIA HF S20 / LEGRIA HF S200. Neem deze handleiding zorgvuldig door voordat u de camcorder in gebruik neemt en bewaar de handleiding op een gemakkelijk bereikbare plaats, zodat u deze later altijd kunt raadplegen. Mocht uw camcorder niet goed werken, raadpleeg dan de tabel Problemen oplossen (0 171). Conventies die in deze handleiding worden toegepast BELANGRIJK: Onder BELANGRIJK in deze handleiding wordt een beschrijving gegeven van de voorzorgsmaatregelen die betrekking hebben op de bediening van de camcorder. OPMERKINGEN: Onder OPMERKINGEN in deze handleiding wordt een beschrijving gegeven van de overige functies die een aanvulling vormen op de basisbediening van de camcorder. WAAR U OP MOET LETTEN: Beperkingen of vereisten voor de beschreven functies. 0: Paginanummer ter referentie. Om sommige handelingen uit te voeren, moet u ook andere gebruiksaanwijzingen bestuderen. Dit wordt aangegeven met de volgende pictogrammen: r Raadpleeg de gebruiksaanwijzing Photo Applications die als PDF-bestand op de bijgeleverde supplementaire schijf staat. s Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de optionele DVDbrander DW-100. c: Tekst die alleen van toepassing is op de modellen die in het pictogram worden getoond. In deze handleiding worden de volgende termen gebruikt: Indien uit de tekst niet af te leiden is dat de term geheugen betrekking heeft op enerzijds de geheugenkaart of anderzijds het interne geheugen, dan heeft deze term betrekking op beide. Scherm heeft betrekking op de LCD en het zoekerscherm (alleen b). Scène heeft betrekking op één filmeenheid vanaf het moment waarop u op de knop g drukt om met opnemen te beginnen totdat u nog een keer op deze knop drukt om een pauze in te lassen. De termen foto en stilbeeld worden afwisselend gebruikt, maar hebben dezelfde betekenis. 12 Inleiding

13 De foto s in deze handleiding zijn gesimuleerde foto s die zijn gemaakt met een fotocamera. De afbeeldingen en menupictogrammen hebben betrekking op de b, tenzij anders aangegeven. In deze gebruiksaanwijzing wordt met aangegeven dat een functie beschikbaar is in de vermelde bedieningsstand en wordt met aangegeven dat de functie niet beschikbaar is. Raadpleeg Bedieningsstanden (0 27) voor meer informatie. Vierkante haakjes [ ] worden gebruikt om te verwijzen naar bedieningsknoppen en menu-opties die u op het scherm aanraakt en andere berichten en gegevens op het scherm. De namen van harde knoppen en schakelaars op de camcorder zelf worden aangegeven met een knop - kader. Bijvoorbeeld w. De pijl 8 wordt gebruikt om menuselecties af te korten. Raadpleeg Gebruik van de menu s (0 29) voor meer informatie over het gebruik van de menu s. Raadpleeg de bijlage Menu-opties - Overzicht (0 148) voor een beknopte samenvatting van alle beschikbare menu-opties en instellingen. Inleiding 13

14 Kennismaking met camcorder Bijgeleverde accessoires en CD-ROM s De volgende accessoires worden met de camcorder mee geleverd. Compacte netadapter CA-570 (incl. netsnoer) Accu BP-808 Draadloze afstandsbediening WL-D89 (incl. lithium-knoopcelbatterij CR2025) Stereovideokabel STV-250N Gele Rode Witte stekkers Componentkabel CTC-100/S Rode Groene Blauwe stekkers USB-kabel IFC-300PCU Beknopte handleiding 14 Inleiding

15 De volgende CD-ROM s en softwareprogramma s zijn met de camcorder mee geleverd. De CD-ROM* PIXELA Application - Disc 1 en PIXELA Applications Installatiehandleiding - ImageMixer 3 SE Transfer Utilities Software voor het opslaan en kopiëren van films en muziekbestanden die u kunt gebruiken als achtergrondmuziek. De CD-ROM* PIXELA Application - Disc 2 - ImageMixer 3 SE Video Tools Software voor het beheren, bewerken en afspelen van films. De CD-ROM Y Gebruiksaanwijzing/Photo Applications versie 34.1*/ Muziekgegevens-disc (in deze gebruiksaanwijzing supplementaire schijf genoemd). Bevat de volgende onderdelen. - Volledige gebruiksaanwijzing van de camcorder (dit PDF-bestand). - Photo Application - Software voor het opslaan, beheren en afdrukken van foto s*. - Muziekbestanden die u tijdens het afspelen kunt gebruiken als achtergrondmuziek**. * De CD-ROM bevat de softwarehandleiding (als PDF-bestand). **Deze muziekbestanden zijn voor exclusief gebruik met de bijgeleverde software ImageMixer 3 SE. De schijf kan niet worden afgespeeld op CD-spelers. Raadpleeg ImageMixer 3 SE Softwarehandleiding (PDF-bestand) voor meer bijzonderheden. Inleiding 15

16 Namen van onderdelen Aanzicht linkerzijde Aanzicht rechterzijde Vooraanzicht 1 Stereomicrofoon (L) (0 79) 2 Luidspreker (0 48) 3 2 (opnemen/afspelen)-knop (0 28) 4 VIDEO SNAP (Video Snapshot)-knop (0 66) 5 DISP. (schermgegevens)-knop (0 93)/ BATT. INFO (batterijstatus)-knop (0 170) 6 Afdekking dubbele geheugenkaartsleuf 7 CUSTOM-wiel (0 85) 8 Afdekking aansluitpunten 9 COMPONENT OUT-aansluitpunt (0 121, 123) Aq AV OUT-aansluitpunt (0 121, 123)/ X (hoofdtelefoon)-aansluitpunt (0 81) Aa REMOTE-aansluitpunt (zoomafstandsbediening) (0 86) As Geheugenkaartsleuf X (0 34) Ad Geheugenkaartsleuf Y (0 34) Af Keuzeschakelaar (0 27) Ag Stereomicrofoon (R) (0 79) Ah Riembevestigingspunt (0 22) Aj USB-aansluitpunt (0 121, 124) Ak HDMI OUT-aansluitpunt (0 121, 122) Al Handgreepriem (0 22) Sq MIC-aansluitpunt (0 84) Sa Minivideolamp (0 78) Ss Flitser (0 107) Sd Instant AF-sensor (0 153) Sf CUSTOM-knop (0 85) 16 Inleiding

17 Bovenaanzicht LCD-paneel Sg Geavanceerde mini accessoireschoen (0 82) Sh Zoomregelaar (0 43) Sj PHOTO-knop (0 39, 104) Sk ACCESS-indicator (0 39, 56, 104) Sl Uitklapflitser (0 107) en minivideolamp (0 78) Dq POWER-knop Da ON/OFF (CHG) (oplaad)-indicator: Groen Aan Oranje Standby (0 44) Rood Bezig met opladen (0 19) Ds Sensor voor afstandsbediening (0 22) Dd LCD-touchscreen (0 23, 26) Df POWERED IS-knop (0 62)/ WEB-knop (0 142) Dg DC IN-aansluitpunt (0 19) Dh Zoeker* (0 25) Dj START/STOP-knop (0 39, 56) Dk Serienummer Het label van het serienummer bevindt zich aan de binnenzijde van het accucompartiment. Verwijder de accu als u het nummer wilt bekijken. Achteraanzicht Dl Accucompartiment (0 19) * Alleen b. Inleiding 17

18 Onderaanzicht Fq Aansluitpunt statief (0 190) Fa BATTERY RELEASE-schakelaar (0 20) Fs Oogcorrectieregelaar* (0 25) * Alleen b. Draadloze afstandsbediening WL-D89 1 START/STOP-knop (0 39, 56) 2 b (indexselectie)-knop (0 50) Door deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt te houden, gaat u van de opnamestand naar de afspeelstand of omgekeerd. 3 MENU-knop (0 30, 152) 4 DISP. (schermgegevens)-knop (0 93) 5 SET-knop 6 B (stop)-knop (0 46) 7 PHOTO-knop (0 39, 104) 8 Zoomknoppen (0 43) 9 Navigatieknoppen ( Z/O/y/A ) Aq A/C (afspeel/pauze)-knop (0 46) 18 Inleiding

19 Beginnen Voorbereidingen In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de elementaire bedieningshandelingen, zoals het gebruik van het aanraakpaneel, navigatie door menu s, en de instellingen die u de eerste keer moet verrichten. Zo raakt u snel vertrouwd met de camcorder. De accu opladen De camcorder kan van stroom worden voorzien met een accu of rechtstreeks met de compacte netadapter. De accu moet de eerste keer volledig opgeladen zijn en u moet de camcorder gebruiken totdat de accu volledig leeg is. Hiermee zorgt u ervoor dat de resterende opnameduur nauwkeurig wordt weergegeven. Raadpleeg Oplaad-, opname- en afspeelduur (0 199) voor informatie over de geschatte oplaad-, opname- en afspeelduur met een volledig opgeladen accu. 1 Sluit het netsnoer aan op de compacte netadapter. 2 Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact. 3 Sluit de compacte netadapter aan op het DC IN-aansluitpunt van de camcorder. 4 Plaats de accu in de camcorder. Druk de accu zachtjes in het accuaansluitpunt en schuif de accu omhoog totdat deze vast klikt. DC INaansluitpunt Voorbereidingen 19

20 5 Het laden begint zodra de ON/OFF (CHG)-(oplaad)-indicator camcorder is uitgeschakeld. Indien de camcorder ingeschakeld was, zal de groene ON/OFF (CHG)- indicator uitgaan zodra u de camcorder uitzet. Na een moment gaat de ON/OFF (CHG)-indicator in rood knipperen (accu bezig met opladen). De rode ON/OFF (CHG)- indicator gaat uit zodra de accu volledig opgeladen is. Indien de indicator snel knippert, raadpleeg dan Problemen oplossen (0 171). De accu verwijderen 1 Schuif U in de richting van de pijl en houd deze schakelaar ingedrukt. 2 Schuif de accu in de richting van de pijl en trek de accu vervolgens naar buiten. BATTERY RELEASEschakelaar BELANGRIJK Zet de camcorder uit voordat u de compacte netadapter aansluit of verwijdert. Nadat u op x hebt gedrukt om de camcorder uit te zetten, worden belangrijke gegevens bijgewerkt in het geheugen. Wacht totdat de groene ON/OFF (CHG)-indicator uitgaat. Het verdient aanbeveling de accu op te laden bij een temperatuur tussen 10 C en 30 C. De accu wordt niet opgeladen als de temperatuur lager is dan 0 C of hoger is dan 40 C. Sluit op het DC IN-aansluitpunt van de camcorder of op de compacte netadapter geen elektrische apparatuur aan die niet uitdrukkelijk is aanbevolen voor gebruik met deze camcorder. 20 Voorbereidingen

21 Sluit de bijgeleverde compacte netadapter niet aan op spanningsomzetters bij reizen naar andere continenten of op speciale stroombronnen zoals die in vliegtuigen en schepen, DC-AC-omzetters, etc. Anders kan het apparaat uitvallen of te heet worden. OPMERKINGEN De accu wordt alleen opgeladen als de camcorder uit staat. Als resterende accucapaciteit een probleem vormt, kunt u de camcorder van stroom voorzien met de compacte netadapter, zodat de accustroom niet wordt verbruikt. Opgeladen accu s ontladen zich op natuurlijke wijze. Zorg er daarom voor dat u de accu op de dag van gebruik, of de dag ervoor, oplaadt. U bent dan verzekerd van een volle accu. Wij raden u aan twee- tot driemaal zoveel opgeladen accu s bij de hand te houden dan u nodig denkt te hebben. De accessoires voorbereiden Draadloze afstandsbediening Plaats eerst de bijgeleverde lithium-knoopcelbatterij CR2025 in de draadloze afstandsbediening. 1 Druk het lipje in de pijlrichting en trek de batterijhouder naar buiten. 2 Plaats de lithium-knoopcelbatterij met de + naar boven gericht. 3 Plaats de houder weer in de afstandsbediening. Lipje Voorbereidingen 21

22 Gebruik van de draadloze afstandsbediening Tijdens het indrukken van de knoppen moet u de afstandsbediening op de sensor van de camcorder richten. U kunt het LCD-paneel 180 graden draaien om de afstandsbediening vanaf de voorzijde van de camcorder te kunnen gebruiken. OPMERKINGEN De afstandsbediening zal niet goed functioneren wanneer de sensor voor de afstandsbediening is blootgesteld aan sterke verlichting of direct zonlicht. Handgreepriem en overige riemen Maak de handgreepriem vast. Stel de handgreepriem zo af dat u met uw wijsvinger de zoomregelaar en met uw duim de knop g kunt bereiken. 22 Voorbereidingen

23 Een optionele schouderriem bevestigen Voer de uiteinden van de schouderriem door het riembevestigingspunt op de handgreepriem en stel de lengte van de riem bij. Het LCD-scherm instellen en (alleen b) de zoeker gebruiken Het LCD-paneel draaien Open het LCD-paneel 90 graden U kunt het paneel 90 graden naar beneden draaien. U kunt het paneel 180 graden naar de lens draaien. Het 180 graden draaien van het LCD-paneel kan heel handig zijn in de volgende gevallen: - b Om het onderwerp in staat te stellen het LCD-scherm te bekijken terwijl u de zoeker gebruikt. - Om uzelf in beeld te nemen wanneer u een opname maakt met de zelfontspanner. - Om met de afstandsbediening de camcorder vanaf de voorzijde te bedienen Het onderwerp kan het LCD-scherm bekijken (b U kunt tegelijkertijd de zoeker gebruiken) Voorbereidingen 23

24 OPMERKINGEN Over het LCD-scherm en zoekerscherm*: De schermen zijn gefabriceerd met uiterst verfijnde technieken. Meer dan 99,99 % van de pixels functioneert correct. Minder dan 0,01 % van de pixels kan af en toe mislukken of wordt weergegeven als zwarte, rode, blauwe of groene punten. Dit heeft geen invloed op het opgenomen beeld en betekent niet dat er problemen zijn. *Alleen b. LCD-achtergrondverlichting Als u opnamen maakt op heldere plaatsen, kan het moeilijk zijn gebruik te maken van het LCD-scherm. Zet de LCD-achtergrondverlichting aan om het scherm helderder te maken. Houd bij een ingeschakelde camcorder de knop h langer dan 2 seconden ingedrukt. Herhaal deze actie om de LCD-achtergrondverlichting uit (normaal) of aan (helder) te zetten. b Dit verandert de helderheid van zowel het LCDscherm als het zoekerscherm. OPMERKINGEN De LCD-achtergrondverlichting heeft geen invloed op de helderheid van uw opnamen. Gebruik van de heldere instelling bekort de effectieve gebruiksduur van de accu. U kunt de helderheid van het LCD-scherm verder bijstellen met de optie 6 8 [Helderheid] of het scherm dimmen met de optie 6 8 [LCD-schermdimmer] om het scherm te kunnen gebruiken op plaatsen waar het licht van het LCD-scherm hinderlijk is. 24 Voorbereidingen

25 b Gebruik van de zoeker Als u de LCD-achtergrondverlichting hebt ingeschakeld maar het desondanks toch moeilijk blijft om het LCD-scherm te gebruiken, kunt u gebruik maken van de zoeker. U kunt ook gebruik maken van de zoeker als u het LCD-paneel 180 draait om het onderwerp naar de opname te laten kijken. Als u de zoeker wilt gebruiken, grijp deze dan aan beide zijden stevig vast en trek de zoeker naar buiten totdat u een klik hoort. U kunt het LCD-paneel sluiten of naar het onderwerp draaien. Stel de zoeker voor zover nodig bij met de oogcorrectieregelaar. De instelling van de LCD-achtergrondverlichting is van toepassing op zowel het LCD-scherm als de zoeker. OPMERKINGEN b Raadpleeg Hoe u de camcorder moet behandelen (0 189), Reinigen (0 195) voor bijzonderheden over behandeling van de zoeker. Voorbereidingen 25

26 Basisbediening van de camcorder Gebruik van het touchscreen Welke bedieningsknoppen en menu-onderdelen op het touchscreen worden getoond, hangt af van de bedieningsstand en de taak die u uitvoert. Met de intuïtieve interface van het touchscreen kunt u snel alle functies instellen. Aanraken Raak een menu-onderdeel aan als u het wilt selecteren, of een bedieningsknop om de corresponderende actie uit te voeren. Bij sommige functies, zoals Aanraken & Volgen (0 65) en gezichtsdetectie (0 64), kunt u een op het touchscreen getoond onderwerp aanraken om het te selecteren en de camcorder de optimale instellingen te laten kiezen. Slepen Schuif op het scherm uw vinger omhoog en omlaag of naar links en rechts om door de menu s te scrollen, door de pagina s van het indexscherm te bladeren of schuifregelaars in te stellen (bijvoorbeeld om het volume te wijzigen). BELANGRIJK De camcorder maakt gebruik van een drukgevoelig touchscreen. Druk met uw vingers stevig op scherm als u het aanraakt om een bedieningshandeling uit te voeren. In de hieronder genoemde gevallen is het wellicht niet mogelijk om op correcte wijze het touchscreen te bedienen. - Als u het touchscreen aanraakt met natte handen, of wanneer u handschoenen draagt of uw vingernagels of voorwerpen met harde punten gebruikt (bijvoorbeeld ballpoints). - Als u excessief veel druk op het scherm uitoefent of het scherm met kracht bekrast. - Als u een beschermfolie of klevende film op het scherm aanbrengt. 26 Voorbereidingen

27 Raadpleeg Hoe u de camcorder moet behandelen (0 189), Reinigen (0 195) voor bijzonderheden over behandeling van het touchscreen. Bedieningsstanden Opnamen maken Bij het maken van video-opnamen of foto s wordt de bedieningsstand van de camcorder bepaald door de stand van de keuzeschakelaar en de bedieningsknoppen op het scherm. Bedieningsstand Keuzeschakelaar Schermpictogram Functie Dual Shot Kies deze stand als u gemakkelijk video-opnamen en foto s wilt maken, waarbij u de camcorder alle instellingen laat verzorgen Uitstekend voor beginners of als u zich niet wilt verdiepen in gedetailleerde camcorderinstellingen. Gemakkelijk films opnemen en * foto s maken (0 39). Flexibele opnamen maken Kies deze stand als u een van de speciale opnamestanden wilt gebruiken om de menu s en geavanceerde functies precies naar wens in te stellen. Raak [4] aan om films op te nemen (0 56). Raak [3] aan om foto s te maken (0 104). * Welk pictogram van de bedieningsstand wordt getoond, hangt af van de optimale stand die wordt geselecteerd door de functie AUTO (0 40). Voorbereidingen 27

28 Opnamen afspelen Druk op de opnemen/afspelen-knop S als u van de opnamestand naar de afspeelstand wilt gaan of omgekeerd. In welke afspeelstand u terechtkomt, hangt af van de aanvankelijke opnamestand. U kunt op S drukken als de camcorder uitgeschakeld is om deze direct in de afspeelstand in te schakelen. Aanvankelijke stand Bedieningsstand Functie Druk op S in de stand of. Druk op S in de stand. Films afspelen (indexscherm [Origineel]) (0 46). Foto s bekijken (indexscherm [Foto s]) (0 100). OPMERKINGEN Als u overschakelt naar een afspeelstand, dan zal het geheugen dat wordt geselecteerd voor het afspelen van opnamen, hetzelfde zijn als het geheugen dat op dat moment is toegewezen voor het maken van opnamen. U kunt ook B op de draadloze afstandsbediening indrukken en langer dan 2 seconden vasthouden om van de opnamestand naar de afspeelstand en omgekeerd te gaan. 28 Voorbereidingen

29 Gebruik van de menu s Veel camcorderfuncties kunt u instellen met het FUNC.-paneel en de instellingsmenu s. In de stand zijn de menu s echter niet toegankelijk en worden, met enkele uitzonderingen, de meeste menuinstellingen teruggezet naar de standaardwaarde. Raadpleeg de bijlage Menu-opties - Overzicht (0 148) voor informatie over de beschikbare menu-opties en instellingen. Bedieningsstanden: Het FUNC. -paneel en bewerkingspaneel In de stand en toont het FUNC.-paneel een handig overzicht van vaak gebruikte opnamefuncties. Raak [FUNC.] aan als u het FUNC.-paneel wilt openen en raak vervolgens de functie aan die u wilt instellen of wijzigen. Het kan nodig zijn om uw vinger omhoog en omlaag over de scrollbalk te slepen om de bedieningsknop van de gewenste functie te vinden. Raak de bedieningsknop van de gewenste functie aan Raak in de stand en de optie [Bew.] aan om een vergelijkbaar paneel te openen dat de bedieningsfuncties bevat die beschikbaar zijn nadat u een of meer scènes of foto s hebt geselecteerd (bijvoorbeeld opnamen verwijderen, scènes toevoegen aan de afspeellijst, foto s beveiligen, etc.). Raak de bedieningsknop van de gewenste functie aan. Voorbeeld van bewerkingspaneel in de stand Sleep uw vinger omhoog en omlaag over de scrollbalk om de rest van het paneel te kunnen zien. Raak de bedieningsknop van de gewenste functie aan Voorbereidingen 29

30 De instellingsmenu s 1 Alleen in de stand of : Raak [FUNC.] aan. 2 Raak [MENU] aan om de instellingsmenu s te openen. U kunt ook op u op de draadloze afstandsbediening drukken om de instellingsmenu s te openen. 3 Raak de tab van het gewenste menu aan. 4 Sleep uw vinger omhoog en omlaag over de scrollbalk om de instelling die u wilt wijzigen, in de oranje selectiebalk te brengen. Niet-beschikbare menu-onderdelen worden gedimd getoond. 5 Als het gewenste menu-onderdeel in de oranje balk staat, raak dan de binnenzijde aan van het kader aan de rechterzijde. 6 Raak de gewenste optie aan en raak [a] aan. U kunt op elk gewenst moment [a] aanraken om het menu te sluiten. OPMERKINGEN In menuschermen wordt een klein lettertype gebruikt, zodat u de opties kunt zien die u op dat moment hebt geselecteerd. U kunt de grootte van het lettertype wijzigen door 6 8 [Lettergrootte] op [A Groot] te zetten, maar alleen de pictogrammen van de momenteel geselecteerde opties worden op het scherm getoond. 30 Voorbereidingen

31 Eerste instellingen De datum en tijd instellen U moet de datum en tijd van de camcorder instellen voordat u de camcorder kunt gebruiken. Het scherm [Date/Time-Datum/Tijd] verschijnt automatisch als de klok van de camcorder niet ingesteld is. Als het scherm [Date/Time-Datum/Tijd] verschijnt, wordt op het scherm het jaar getoond als het eerst geselecteerde onderdeel. 1 Raak een veld aan dat u wilt wijzigen (jaar, maand, dag, uren of minuten). 2 Raak [Z] of [O] aan om het veld zo nodig te wijzigen. 3 Stel de juiste datum en tijd in door alle velden op dezelfde wijze te wijzigen. 4 Raak [Y.M.D/J.M.D], [M.D,Y/M.D,J] of [D.M.Y/D.M.J] aan om de door u gewenste datumnotatie te selecteren. 5 Raak [24H] aan om de 24-uurs klok te gebruiken of laat deze optie zoals deze is om de 12-uurs klok te gebruiken (AM/PM). 6 Raak [OK] aan om de klok te starten en het instellingsscherm te sluiten. OPMERKINGEN Als u de camcorder circa 3 maanden niet gebruikt, raakt de ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij mogelijk geheel leeg en verliest u daardoor de datum- en tijdinstelling. Laad in dat geval de ingebouwde lithiumbatterij op (0 192) en stel opnieuw de tijdzone, datum en tijd in. Als u de datum en tijd op een later tijdstip wilt wijzigen (dus niet tijdens de allereerste instelling zoals hier is beschreven), open dan het scherm [Date/Time-Datum/Tijd] vanuit de instellingsmenu s: [FUNC.]* 8 [MENU] [Date/Time-Datum/Tijd] * Alleen als u de procedure uitvoert in een opnamestand. Voorbereidingen 31

32 De taal wijzigen De standaardtaal van de camcorder is Engels. U kunt 26 andere talen kiezen. Bedieningsstanden: [FUNC.]* 8 [MENU] [Language a/taal]** 8 Gewenste taal 8 [OK] 8 [a] * Alleen als u de procedure uitvoert in een opnamestand. **Als u de taal van de camcorder hebt gewijzigd in Engels, selecteer dan 6 8 [Language a/taal ] om de taal te wijzigen. OPMERKINGEN Sommige bedieningsknoppen, zoals [ZOOM], [FUNC.] of [MENU], worden getoond in het Engels, ongeacht de geselecteerde taal. De tijdzone wijzigen Kies de tijdzone die bij uw locatie past. De standaardinstelling is Parijs. Bedieningsstanden: 1 Open het scherm [Tijdzone/DST]. [FUNC.]* 8 [MENU] [Tijdzone/DST] * Alleen als u de procedure uitvoert in een opnamestand. 2 Raak [S] aan om de tijdzone van uw land te selecteren, of [V] om de tijdzone van uw bestemming te selecteren wanneer u op reis bent. 3 Raak [Z] of [O] aan om de gewenste tijdzone te selecteren. Raak [U] aan om de zomertijd in te stellen als dat van toepassing. 4 Raak [a] aan om het menu te sluiten. 32 Voorbereidingen

33 Bij gebruik van een geheugenkaart Geheugenkaarten die u met de camcorder kunt gebruiken Met deze camcorder kunt u in de handel verkrijgbare SDHC (SD High Capacity)-geheugenkaarten en SD-geheugenkaarten gebruiken. Afhankelijk van de gebruikte geheugenkaart kunt u mogelijk geen films opnemen. Raadpleeg de tabel hieronder. Vanaf oktober 2009 is de filmopnamefunctie getest met SD/SDHCgeheugenkaarten die zijn gemaakt door Panasonic, Toshiba en SanDisk. Geheugenkaart Capaciteit SD-snelheidsklasse Films opnemen Minder dan 64 MB SDgeheugenkaarten 128 MB of meer N* N SDHCgeheugenkaarten Meer dan 2 GB * Afhankelijk van de gebruikte geheugenkaart kunt u mogelijk geen films opnemen. N Over de SD-snelheidsklasse (Speed Class): De SD-snelheidsklasse is de minimale gegarandeerde snelheid van SD/SDHC-geheugenkaarten tijdens gegevensoverdracht. Controleer bij aanschaf van een geheugenkaart op de verpakking het logo van de snelheidsklasse. Het verdient aanbeveling geheugenkaarten te gebruiken van snelheidsklasse 4, 6 of 10. Eye-Fi-kaarten Er kan niet worden gegarandeerd dat dit product de functies van Eye-Fikaarten ondersteunt (inclusief draadloze overdracht). Als u een probleem hebt met een Eye-Fi-kaart, neem dan contact op met de fabrikant van de kaart. Houd er ook rekening mee dat voor gebruik van een Eye-Fi-kaart in veel landen en regio s toestemming is vereist. Zonder toestemming is gebruik van deze kaart niet toegestaan. Als niet duidelijk is of de kaart in uw land mag worden gebruikt, neem dan contact op met de fabrikant van de kaart om dit na te gaan. Voorbereidingen 33

34 Een geheugenkaart plaatsen en verwijderen U moet een geheugenkaart altijd eerst initialiseren (0 37) voordat u deze met de camcorder kunt gebruiken. 1 Zet de camcorder uit. Controleer of de ON/OFF (CHG)- indicator uit staat. 2 Open de afdekking van de dubbele geheugenkaartsleuf. 3 Plaats de geheugenkaart in een van de geheugenkaartsleuven. U kunt ook twee geheugenkaarten gebruiken, één in elke geheugenkaartsleuf. Plaats de geheugenkaart - met het label naar de voorzijde van de camcorder gericht - in zijn geheel recht in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vast klikt. Als u gebruik wilt maken van de draadloze communicatiefuncties van een Eye-Fi-kaart, moet u deze kaart in geheugenkaartsleuf Y plaatsen. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van wat staat beschreven onder Eye-Fi-kaarten (0 33) voordat u een Eye-Fi-kaart gebruikt. 4 Sluit de afdekking van de dubbele geheugenkaartsleuf. Forceer de afdekking niet om deze te sluiten als u de geheugenkaart niet op de juiste wijze hebt geplaatst. De geheugenkaart verwijderen Druk eenmaal de geheugenkaart in om deze te ontgrendelen. De geheugenkaart springt vervolgens naar buiten. Trek de kaart daarna naar buiten. BELANGRIJK Geheugenkaarten hebben een voor- en achterzijde die van elkaar verschillen. De camcorder kan defect raken als u een geheugenkaart verkeerd om in de camcorder plaatst. Zorg ervoor dat u de geheugenkaart plaatst zoals beschreven in stap Voorbereidingen

35 Het geheugen voor de opnamen selecteren U kunt kiezen voor het interne geheugen of voor een geheugenkaart om films op te nemen of foto s te maken. Het standaardgeheugen voor het maken van films en foto s is het interne geheugen (c) of geheugenkaart X (d). Bedieningsstanden: WAAR U OP MOET LETTEN Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van wat staat beschreven onder Eye-Fi-kaarten (0 33) voordat u een Eye-Fi-kaart gebruikt. c d [FUNC.] 8 [MENU] [Opnamemedia Videos] of [Opnamemedia Foto s] 8 [f] (intern geheugen), [4] (geheugenkaart X) of [7] (geheugenkaart Y)* 8 [a] [FUNC.] 8 [MENU] [Opnamemedia Videos] of [Opnamemedia Foto s] 8 [4] (geheugenkaart X) of [7] (geheugenkaart Y)* 8 [a] * Als u het geheugen selecteert, kunt u controleren wat bij benadering de beschikbare opnameduur is of hoeveel foto s u kunt maken, gebaseerd op de instellingen die op dat moment worden gebruikt. OPMERKINGEN Selecteer het interne geheugen (alleen c) of geheugenkaart X als u films wilt opnemen en deze later wilt converteren naar het Standard-Definition-formaat om deze scènes naar het web te uploaden of standaard-dvd s te maken. Voorbereidingen 35

36 Relay-opname van films U kunt relay-opname activeren zodat u ononderbroken kunt doorgaan met het opnemen van films op de geheugenkaart als het door u gebruikte geheugen vol geraakt is. Als u opnamen maakt op geheugenkaart X, kunt u geheugenkaart Y gebruiken voor de relay-opname (57). Alleen c: Als u opnamen maakt in het interne geheugen, kunt u ervoor kiezen om alleen geheugenkaart X voor relay-opname te gebruiken (34) of om beide geheugenkaarten voor de relay-opname te gebruiken (357). Bedieningsstanden: 1 Plaats een geheugenkaart zonder video-opnamen in de geheugenkaartsleuf van de kaart die u wilt gebruiken voor de relay-opname. Als u de relay-opnamefunctie wilt gebruiken nadat het interne geheugen (alleen c) vol is: geheugenkaartsleuf X of beide geheugenkaartsleuven. Als u de relay-opnamefunctie wilt gebruiken nadat geheugenkaart X vol is: alleen geheugenkaartsleuf Y. 2 Activeer de relay-opnamefunctie. [FUNC.] 8 [MENU] [Opnamemedia Videos] 8 [f] (alleen c) of [4] 8 [Relay-opname] 8Gewenste optie* 8 [a] * De geschatte beschikbare opnameduur is nu gelijk aan de gecombineerde ruimte in de geheugens die worden gebruikt voor de relay-opname. OPMERKINGEN c U kunt de relay-opnamefunctie niet gebruiken door eerst opnamen te maken in het interne geheugen en daarna over te schakelen op geheugenkaart Y. Als u één enkele geheugenkaart gebruikt, zorg er dan voor dat u deze in geheugenkaartsleuf X plaatst om de relay-opname te kunnen maken. Een van de volgende situaties heeft tot gevolg dat de relay-opnamefunctie wordt uitgeschakeld. - Als u de camcorder uitzet. - Als u de afdekking van de dubbele geheugenkaartsleuf opent. - Als u de stand van de keuzeschakelaar wijzigt. - Als u de bedieningsstand van de camcorder wijzigt. - Als u voor het opnemen van films een ander geheugen kiest. 36 Voorbereidingen

37 Het interne geheugen (alleen c) of de geheugenkaart initialiseren Voordat u een geheugenkaart de eerste keer met de camcorder gebruikt, moet u de geheugenkaart initialiseren. U kunt ook de geheugenkaart of het interne geheugen (alleen c) initialiseren als u alle opnamen uit het betreffende geheugen wilt verwijderen. c Het interne geheugen is in de fabriek al geïnitialiseerd en bevat muziekbestanden die u tijdens het afspelen van opnamen kunt gebruiken als achtergrondmuziek. Bedieningsstanden: 1 Voorzie de camcorder van stroom met de compacte netadapter. Tijdens het initialisatieproces mag u de stroombron niet loskoppelen of de camcorder uitzetten. 2 Initialiseer het geheugen. c d [FUNC.]* 8 [MENU] [Initialiseren f/g] 8 [f Syst. geh.], [4 Geh.kaart A] of [7 Geh.kaart B] 8 [Initialiseren] 8 [Initalisatie voltooien]* 8 [Ja]** 8 [OK] 8 [a] [FUNC.]* 8 [MENU] [Initialiseren g] 8 [4 Geh.kaart A] of [7 Geh.kaart B] 8 [Initialiseren] 8 [Initalisatie voltooien]* 8 [Ja]** 8 [OK] 8 [a] * Raak deze optie aan als u alle gegevens fysiek wilt verwijderen in plaats van alleen maar de bestandstoewijzingstabel van het geheugen te wissen. **Als u de optie [Initalisatie voltooien] hebt geselecteerd, kunt u [Annuleren] aanraken als u de initialisatie wilt stopzetten terwijl deze wordt uitgevoerd. Alle opnamen worden gewist en het geheugen kan zonder probleem worden gebruikt. Voorbereidingen 37

38 BELANGRIJK Initialisatie van het geheugen houdt in dat alle opnamen permanent worden gewist. Verloren geraakte opnamen kunt u dan niet meer terughalen. Zorg er daarom voor dat u van belangrijke opnamen eerst een kopie maakt op een extern apparaat (0 126). Als u een geheugenkaart initialiseert, dan worden alle muziekbestanden gewist die u vanaf de bijgeleverde supplementaire schijf eventueel naar de kaart hebt gekopieerd. (c De muziekbestanden die bij levering van de camcorder al waren voorgeïnstalleerd in het interne geheugen, worden na initialisatie van het interne geheugen hersteld.) - Gebruikers van Windows: Gebruik de bijgeleverde software ImageMixer 3 SE om vanaf de bijgeleverde supplementaire schijf muziekbestanden te kopiëren naar een geheugenkaart nadat u deze hebt geïnitialiseerd. Raadpleeg ImageMixer 3 SE Softwarehandleiding (PDF-bestand) voor bijzonderheden. - Gebruikers van Mac OS: Gebruik Finder om vanuit de map [MUSIC] op de bijgeleverde supplementaire schijf muziekbestanden te kopiëren naar een geheugenkaart nadat u de geheugenkaart hebt geïnitialiseerd. Raadpleeg Over de muziekbestanden (0 207) voor informatie over de mappenstructuur van de geheugenkaart. Eye-Fi-kaarten worden bij aankoop geleverd met de benodigde netwerkconfiguratiesoftware. Zorg ervoor dat u de software installeert en de vereiste configuratie-instellingen uitvoert voordat u de Eye-Fikaart initialiseert en deze met de camcorder gebruikt. c Initialisatie van het interne geheugen met de optie [Initalisatie voltooien] kan enige tijd duren (circa 1,5 uur). 38 Voorbereidingen

39 Dual Shot-stand In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u in de volautomatische Dual Shot-stand op gemakkelijke wijze video-opnamen en foto s kunt maken, en hoe u elementaire opnamefuncties zoals de zoom en snelstartfunctie kunt gebruiken. Raadpleeg de relevante hoofdstukken voor video (0 56) en foto s (0 104) voor meer informatie over het gebruik van de menu s en geavanceerde functies. Elementaire opnamefuncties Video-opnamen en foto s maken in de Dual Shot-stand Bedieningsstanden: 1 Zet de keuzeschakelaar op 5. 2 Zet de camcorder aan. Films en foto s worden standaard gemaakt in het interne geheugen (alleen c) of op geheugenkaart X (d). U kunt kiezen in welk geheugen de opnamen moeten worden opgeslagen (0 35). Lees de paragraaf BELANGRIJK (0 41) voordat u een Eye-Fi-kaart gebruikt. Video opnemen Druk op g om met opnemen te beginnen. Druk nogmaals op g als u een pauze wilt inlassen. Foto s maken 1 Druk j half in. Zodra automatisch scherp is gesteld, verandert h in een groene kleur en verschijnen er een of meer AF-kaders. 2 Druk j volledig in. De ACCESS-indicator zal tijdens het maken van de foto knipperen. Dual Shot-stand 39

40 Nadat u klaar bent met het maken van opnamen 1 Controleer of de ACCESS-indicator uit staat. 2 Zet de camcorder uit. 3 Sluit het LCD-paneel. Over Dual Shot In de stand zijn alleen de volgende functies beschikbaar. - Zoom (0 43). - Snelstartfunctie (0 44). - Video Snapshot (0 66). - Geavanceerde beeldstabilisatiestanden (0 61) om videoopnamen te maken terwijl u loopt of om de opname te stabiliseren als u inzoomt op verafgelegen onderwerpen (telefoto). - Gezichtsdetectie (0 64) om elke keer mooie opnamen te maken van mensen en hierbij - ook als de persoon beweegt - het onderwerp te volgen. - Aanraken & Volgen (0 65) om andere bewegende onderwerpen te volgen, deze scherp gesteld te houden en voor de opname de beste instellingen te gebruiken. Over de Smart AUTO-stand Bij het maken van opnamen in de stand detecteert de camcorder automatisch bepaalde kenmerken van het onderwerp, de achtergrond, lichtomstandigheden, etc. De camera zal vervolgens diverse instellingen aanpassen (waaronder scherpstelling, belichting, kleur, beeldstabilisatie, beeldkwaliteit), en voor de betreffende scène de optimale instellingen selecteren. Het pictogram van de Smart AUTO-stand verandert in een van de volgende pictogrammen. 40 Dual Shot-stand

41 Smart AUTO-pictogrammen Achtergrond (kleur van het pictogram) Onderwerp Mensen (stilstaand) Mensen (bewegend) Andere onderwerpen dan mensen, zoals landschappen Nabijgelegen onderwerpen Helder (grijs) Blauwe luchten (lichtblauw) Levendige kleuren (groen/rood) ( ) ( ) ( ) Het pictogram tussen haakjes verschijnt bij situaties met tegenlicht. Achtergrond (kleur van het pictogram) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Donker (donkerblauw) Onderwerp Spotlight Nachtscène Mensen (stilstaand) Mensen (bewegend) Andere onderwerpen dan mensen, zoals landschappen Nabijgelegen onderwerpen Zonsondergangen (oranje) BELANGRIJK Neem de onderstaande voorschriften in acht wanneer de ACCESSindicator brandt of knippert. Als u zich daar niet aan houdt, kunt u uw gegevens voorgoed kwijtraken of raakt het geheugen mogelijk beschadigd. - Open de afdekking van de dubbele geheugenkaartsleuf niet. - Verwijder de stroombron niet en zet de camcorder niet uit. - Wijzig de bedieningsstand van de camcorder niet. Dual Shot-stand 41

42 Zorg ervoor dat u regelmatig een backup van uw opnamen maakt (0 126), in het bijzonder na het maken van belangrijke opnamen. Canon is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van gegevens. Als u foto s maakt op een Eye-Fi-kaart in geheugenkaartsleuf Y, worden de foto s automatisch geüpload als u binnen bereik bent van een geconfigureerd netwerk. Controleer altijd of Eye-Fi-kaarten goedgekeurd zijn in het land of de regio waar u de kaart gebruikt. Raadpleeg ook Gebruik van een Eye-Fi-kaart (0 146). OPMERKINGEN Over de stroombesparingsstand: Als 6 8 [Spaarstand] 8 [Automatisch uit] ingesteld is op [A Aan], en de accu stroom levert aan de camcorder, dan wordt de camcorder automatisch uitgeschakeld indien u 5 minuten lang geen bedieningshandelingen uitvoert. Druk op x om de camcorder in te schakelen. Als u opnamen maakt op heldere plaatsen, kan het moeilijk zijn gebruik te maken van het LCD-scherm. In dergelijke gevallen kunt u de LCDachtergrondverlichting inschakelen (0 24) of de helderheid van het LCDscherm wijzigen met de optie 6 8 [Helderheid]. b U kunt ook de zoeker gebruiken (0 25). Als u foto s maakt: - Indien het onderwerp niet geschikt is voor automatische scherpstelling, wordt h geel. Zet de camcorder in de stand en stel handmatig scherp (0 72). - Als het onderwerp te helder is, gaat [Overbelicht] op het scherm knipperen. Gebruik in dat geval het optionele ND4-L- of ND8-L-filter van 58 mm. Onder bepaalde omstandigheden komt het Smart AUTO-pictogram dat op het scherm verschijnt, mogelijk niet overeen met de feitelijke scène. Vooral als u opnamen maakt tegen een oranje of blauwe achtergrond, kan het pictogram van de zonsondergang of een van de pictogrammen van de blauwe luchten verschijnen en worden de kleuren mogelijk niet natuurlijk weergegeven. In een dergelijk geval verdient het aanbeveling opnamen te maken in de handmatige stand y (0 56, 104). In de stand hebt u geen toegang tot menu s, maar de volgende instellingen kunt u vooraf wijzigen voordat u de keuzeschakelaar op 5 zet. - Menu 7/8: [AF-modus], [Auto Langz.Sluiter], [Knop POWERED IS]. - Menu 8: [Lengte videosnapshot], [Opnamemedia Videos], [Opn. Modus], [Opnamemedia Foto s], [Fotokwaliteit/grootte], [Simultaan opnemen]. - Menu 6: Alle instellingen. 42 Dual Shot-stand

43 Zoomen Bedieningsstanden: U kunt op drie manieren in- en uitzoomen: met de zoomregelaar op de camcorder, met de zoomknoppen op de draadloze afstandsbediening of de zoomregelaars op het touchscreen. Behalve dat u gebruik kunt maken van de 10x optische zoom, kunt u in de stand ook de 200x digitale zoom inschakelen met de optie 7 8 [Dig. Zoom]. Gebruik van de zoomregelaar op de camcorder of gebruik van de draadloze afstandsbediening Verplaats de zoomregelaar naar Q (groothoek) om uit te zoomen. Verplaats de zoomregelaar naar P (telefoto) om in te zoomen. Standaard functioneert de zoomregelaar met een variabele snelheid druk zachtjes voor een trage zoom; druk harder voor een snellere zoom. U kunt ook gebruik maken van de zoomknoppen op de draadloze afstandsbediening. Gebruik van de zoomregelaars op het touchscreen 1 Roep de zoomregelaars op het touchscreen op. [FUNC.]* 8 [ZOOM] W Uitzoomen T Inzoomen * Niet vereist in de stand. De zoomregelaars worden getoond aan de linkerzijde van het scherm. Dual Shot-stand 43

44 2 Raak de zoomregelaars aan om de zoom te bedienen. Raak een plaats aan binnen het Q- gebied om uit te zoomen of binnen het P-gebied om in te zoomen. Raak een plaats aan die dichter bij het midden ligt als u langzaam wilt zoomen; raak een plaats aan die dichter bij de pictogrammen e/d ligt als u sneller wilt zoomen. 3 Raak [a] aan als u de zoomregelaars wilt verbergen. OPMERKINGEN Houd tot het onderwerp een afstand van ten minste 1 meter aan. Bij maximale groothoek kunt u tot op niet minder dan 1 cm op een onderwerp scherp stellen. In de stand of kunt u 7/8 8 [Zoomsnelheid] ook instellen op een van de drie constante snelheden (3 is de snelste, 1 de langzaamste). Als [Zoomsnelheid] is ingesteld op [I Variabel]: - Als u gebruik maakt van de knoppen P en Q op de draadloze afstandsbediening, is de zoomsnelheid constant ingesteld op [J Snelheid 3]. - De zoomsnelheid is sneller in de opnamepauzestand dan feitelijk tijdens het opnemen, behalve tijdens pre-opname (0 63). Snelstartfunctie Als u het LCD-paneel sluit terwijl de camcorder ingeschakeld is, komt de camcorder in de standby-stand. In de standby-stand verbruikt de camcorder slechts 1/3 van de stroom die wordt gebruikt voor het maken van opnamen, waardoor u bij gebruik van een accu bespaart op stroom. Wanneer u het LCD-paneel opent of de zoeker naar buiten trekt (alleen b), is de camcorder bovendien binnen circa 1 seconde* klaar voor gebruik, waardoor u meteen kunt beginnen met opnemen. * De werkelijke tijd hangt af van de opnameomstandigheden. Bedieningsstanden: 1 Sluit het LCD-paneel terwijl de camcorder ingeschakeld is en in een opnamestand staat. U hoort een pieptoon en de groene ON/OFF (CHG)-indicator verandert in oranje om aan te geven dat de camcorder in de standby-stand is gekomen. 44 Dual Shot-stand

CEL-SR5JA280. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing

CEL-SR5JA280. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing CEL-SR5JA280 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing Y Inleiding Belangrijke gebruiksinstructies WAARSCHUWING! VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN. VERWIJDER DAAROM DE AFDEKKING (OF ACHTERZIJDE) NIET. IN HET APPARAAT

Nadere informatie

HD Camcorder Gebruiksaanwijzing. Nederlands PAL CEL-SP6RA283

HD Camcorder Gebruiksaanwijzing. Nederlands PAL CEL-SP6RA283 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing Nederlands PAL CEL-SP6RA283 Belangrijke aanwijzingen WAARSCHUWING: VERWIJDER DE AFDEKPLAAT (OF ACHTERZIJDE) NIET. ALS U DAT WEL DOET, LOOPT U HET RISICO ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Nadere informatie

FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35

FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35 Digitale 4K-videocamera FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35 Hoe te gebruiken Voor gebruik Modelinformatie Modelinformatie [1] Onderdelen en bedieningselementen Onderdelen en bedieningselementen (voorzijde/bovenkant)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD3E HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD3E HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten GEBRUIKSAANWIJZING HD HARD DISK CAMCORDER GZ-HD3E DU NEDERLANDS Geachte klanten Dank u voor de aanschaf van deze harddisk-camera. Het is belangrijk dat u weet hoe u deze camera veilig kunt gebruiken, lees

Nadere informatie

HC-V160. Gebruiksaanwijzing. High Definition videocamera SQW0089. Modelnr.

HC-V160. Gebruiksaanwijzing. High Definition videocamera SQW0089. Modelnr. Gebruiksaanwijzing High Definition videocamera Modelnr. HC-V160 Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. SQW0089

Nadere informatie

FINEPIX X100. Gebruiksaanwijzing DIGITAL CAMERA. Voordat u begint. Eerste stappen. Foto s maken

FINEPIX X100. Gebruiksaanwijzing DIGITAL CAMERA. Voordat u begint. Eerste stappen. Foto s maken BL01285-B03 NL DIGITAL CAMERA FINEPIX X100 Gebruiksaanwijzing Dank u voor het vertrouwen dat u in dit product heeft gesteld. Deze gebruiksaanwijzing beschrijft hoe u uw digitale camera FinePix X100 van

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Naslaggids

DIGITALE CAMERA. Naslaggids DIGITALE CAMERA Naslaggids Nl Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Naslaggids

DIGITALE CAMERA. Naslaggids DIGITALE CAMERA Naslaggids Nl Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

Klik op een onderwerp

Klik op een onderwerp In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Klik op een onderwerp Algemene problemen oplossen Beknopt overzicht

Nadere informatie

Cyber-shot-handboek DSC-S500. De camera leren gebruiken. Digital Still Camera. Digital Still Camera. Het menu gebruiken. Het Setup-scherm gebruiken

Cyber-shot-handboek DSC-S500. De camera leren gebruiken. Digital Still Camera. Digital Still Camera. Het menu gebruiken. Het Setup-scherm gebruiken De camera leren gebruiken Het menu gebruiken Digital Still Camera Cyber-shot-handboek Het Setup-scherm gebruiken De camera met uw computer gebruiken DSC-S500 Stilstaande beelden afdrukken Uw camera op

Nadere informatie

WB850F/WB855F. Klik op een onderwerp. Algemene problemen oplossen. Beknopt overzicht. Inhoud. Basisfuncties. Uitgebreide functies GPS.

WB850F/WB855F. Klik op een onderwerp. Algemene problemen oplossen. Beknopt overzicht. Inhoud. Basisfuncties. Uitgebreide functies GPS. In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Klik op een onderwerp Algemene problemen oplossen Beknopt overzicht

Nadere informatie

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. Beknopte gebruiksaanwijzing Digitale Camera/ Lenskit/Hoofdgedeelte Model Nr. DMC-GX7C/DMC-GX7K DMC-GX7 Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat

Nadere informatie

gids voor digitale fotografie met de DIGITAL CAMERA

gids voor digitale fotografie met de DIGITAL CAMERA De gids voor digitale fotografie met de DIGITAL CAMERA Handelsmerk-informatie Apple, het Apple logo, Macintosh, Mac OS, Power Macintosh, PowerBook en Quick Time zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding e_kb523_84percent_cover.fm Page i Monday, February 20, 2012 4:37 PM PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE

Nadere informatie

Handleiding. Digitale camera. Lees voor optimale cameraprestaties eerst de handleiding door voordat u deze camera in gebruik neemt.

Handleiding. Digitale camera. Lees voor optimale cameraprestaties eerst de handleiding door voordat u deze camera in gebruik neemt. e_kb521_cover_7_dut.fm Page 1 Friday, March 11, 2011 9:38 AM HOYA CORPORATION PENTAX Imaging Systems Division 2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) Digitale camera

Nadere informatie

Gebruikersgids. Digitale camera. Klik hier om naar Het onderste uit de kan halen met Dynamic Photo te gaan!

Gebruikersgids. Digitale camera. Klik hier om naar Het onderste uit de kan halen met Dynamic Photo te gaan! Digitale camera D Gebruikersgids Dank u wel voor het aankopen van dit CASIO product. Voordat u deze gebruikersgids gebruikt, dient u eerst de voorzorgsmaatregelen te lezen. Houd de gebruikersgids op een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCF2-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCF2-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCF2-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Copyright 2006 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden. NPD2339-00 Inhoudsopgave Auteursrechten en handelsmerken Hoofdstuk 1 Inleiding Kenmerken...............................................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCS12-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCS12-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCS12-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

SLR Digital Camera. Handleiding. Lees voor optimale cameraprestaties eerst de handleiding door voordat u deze camera in gebruik neemt.

SLR Digital Camera. Handleiding. Lees voor optimale cameraprestaties eerst de handleiding door voordat u deze camera in gebruik neemt. SLR Digital Camera Handleiding Lees voor optimale cameraprestaties eerst de handleiding door voordat u deze camera in gebruik neemt. Fijn dat u hebt gekozen voor de PENTAX J digitale camera. Lees dit document

Nadere informatie

CAMCORDER. Uitgebreide gebruikshandleiding GZ-E100 GZ-E105 LYT2522-008A

CAMCORDER. Uitgebreide gebruikshandleiding GZ-E100 GZ-E105 LYT2522-008A CAMCORDER GZ-E100 GZ-E105 Uitgebreide gebruikshandleiding LYT2522-008A Inhoudsopgave Beginnersgids 3 Opladen 3 Opnemen 3 Afspelen 3 Tips voor het filmen 3 Vakantie/Kerstmis 4 Huwelijk 5 Reizen 6 Pretpark

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Digitale camera

Gebruiksaanwijzing. Digitale camera Digitale camera D Gebruiksaanwijzing Dank u wel voor het aankopen van dit CASIO product. Voordat u deze gebruiksaanwijzing gebruikt, dient u eerst de voorzorgsmaatregelen te lezen. Houd de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V500. www.lg.com MFL67986012 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V500. www.lg.com MFL67986012 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V500 MFL67986012 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCJ11-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

Gebruikershandleiding - 1

Gebruikershandleiding - 1 Gebruikershandleiding - 1 2-2013 Alle rechten voorbehouden. Iconia W4 Gebruikershandleiding Deze handleiding behandelt: Iconia W4-820 Deze uitgave: 12/2013 Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer externe

Nadere informatie

Kodak EasyShare-One zoom digitale camera Handleiding

Kodak EasyShare-One zoom digitale camera Handleiding Kodak EasyShare-One zoom digitale camera Handleiding www.kodak.com Interactieve tutorials: www.kodak.com/go/howto Informatie over uw camera: www.kodak.com/go/easyshare-onesupport Eastman Kodak Company

Nadere informatie

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding

Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding Aspire Switch 10 Gebruikershandleiding 2-2014. Alle rechten voorbehouden. Aspire Switch 10 Dekt: SW5-011 Deze uitgave: 05/2014 Geregistreerd modelnummer: P0JAC Meld u aan voor een Acer ID en schakel Acer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie