notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express Kapelstraat Heeze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express Kapelstraat Heeze"

Transcriptie

1 acoustics & consult ARDEA acoustics & consult v.o.f. Jupiterlaan BE LEIDEN telefoon : fax : notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express Kapelstraat Heeze project BP Express station, Kapelstraat, Heeze 1 Inleiding BP Europa SE heeft gevraagd om een berekening van de geluidsniveaus van het bestaande BP express station aan de Kapelstraat te Heeze. Het tankstation is al sinds lange tijd in gebruik als onbemand tankstation met pinautomaat. De gemeente heeft recent gevraagd om een akoestisch onderzoek om inzicht te krijgen in de geluidsbelasting van deze bestaande situatie. In deze rapportage wordt het geluid voor het tankstation berekend op basis van een dagperiode van 7-21 uur en een nachtperiode van 21-7 uur conform art 2.17, lid 4 van het Activiteitenbesluit. Figuur 1 Overzicht tankstation aan de Kapelstraat te Heeze. aan BP Europa SE opgesteld door dr.ir. W. Soede CC datum 28 November 2014 bijlagen 5 kenmerk 5591HCA6.001

2 2 Activiteitenbesluit In artikel 2.17 lid d zijn de volgende voorschriften opgenomen. 4. In afwijking van het eerste en het tweede lid, geldt voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) en het maximaal geluidsniveau (L Amax, bij een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer, dat: a. de geluidsniveaus op de in tabel 2.17d genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden; b. de in de periode tussen en uur in tabel 2.17d opgenomen maximale geluidsniveaus L Amax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; Tabel 2.17d 07:00 21:00 uur 21:00 07:00 uur L Ar,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 db(a) 40 db(a) L Amax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 db(a) 60 db(a) 3 Situatie en bedrijfssituatie Situatie Het tankstation is gelegen langs de Kapelstraat (zie figuur 1). Bijlage 1 geeft enkele foto s over de situatie rond het tankstation op basis van Google Street view. Het gaat om gemengde bebouwing met winkels, een bank en diverse (boven)woningen. Bedrijfswoning Kapelstraat 37 is de woning van de eigenaar van het tankstation/voormalige garagebedrijf. Bedrijfssituatie Voor de aanvraag wordt ervan uitgegaan dat het tankstation, zoals nu al diverse jaren gebruikelijk, 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend is. Betaling vindt plaats via de automaat met pinbetaling 1. In overleg met het BP wordt op basis van de huidige tankgegevens voor een representatieve drukke dag uitgegaan van de aantallen zoals samengevat in tabel 3. Tabel 1 Uitgangspunten bezoekers tankstation. Omschrijving Dag 7-21 uur Nacht 21-7 uur Totaal Personenauto s/busjes Bevoorrading BP Tankwagen Bevoorrading Het tankstation wordt bevoorraad met een eigen tankwagen van BP (1 à 2 maal per week). Bevoorrading vindt overdag plaats. 1 Instructies op de automaat met pinbetaling worden gegeven op het bedieningsscherm. Er zijn geen gesproken instructies en er zullen ook geen reclameteksten via de automaat of andere luidsprekers hoorbaar zijn. 2/17 Notitie 5591HCA6.001 / 28 November 2014

3 Model Bron 4 Rekenmodel Voor de lokale situatie is een akoestisch rekenmodel opgesteld volgens de handleiding Meten en Rekenen industrielawaai 1999 (Programma Geomilieu V2.61). In het model zijn de gebouwen in de omgeving opgenomen evenals een aantal rekenpunten bij de woningen. Voor de beoordelingshoogte wordt gerekend op 1.5 m (dagperiode) en 5 m hoogte (nachtperiode). Voor bovenwoningen wordt alleen gerekend op 5 m Voor het bodemgebied is uitgegaan van een harde ondergrond. Voor de personenwagens wordt gerekend met een standaard bronvermogen van 90 db(a) bij een rijsnelheid van 15 km/u. Voor de vrachtwagen wordt uitgegaan van een standaard bronvermogen van 102 db(a) voor rijden met een rijsnelheid van ca. 10 km/uur. Voor het geluid van pompen van de afleverpunten wordt op basis van geluidsmetingen aan soortgelijke pompen uitgegaan van een bronvermogen van 81 db(a). De tijd van een gemiddelde tankbeurt is 45 s. In het rekenmodel zijn de bronnen opgenomen langs twee verschillende rijroutes voor de personenwagens. Voor de vrachtwagen is er een aparte route. Het vulpunt van de tanks bevindt zich bij het pompeiland. Bedrijfsduur Op basis van bovenstaande uitgangspunten kan de bedrijfsduur voor het tanken worden bepaald waarbij een correctie plaatsvindt op basis van een dagperiode van 14 uur en nachtperiode van 10 uur. De berekende bedrijfsduurcorrecties per bron zijn samengevat in Bijlage 2. Bijlage 3 geeft een overzicht van het model en de bronnen. L Ar,LT 5 Berekeningsresultaat langtijdgemiddelde geluidsniveaus Met behulp van het rekenmodel is een berekening gemaakt van de geluidsbelasting op de waarneempunten bij de bedrijfswoning en de overige woningen. Tabel 2 geeft een samenvattend overzicht van de berekeningsresultaten. Bijlage 4 geeft een detailoverzicht van de geluidsbijdragen per bron voor de waarneempunten 1 t/m 4. Uit de berekeningen blijkt dat het langtijdgemiddelde geluidsniveau bij de woningen van derden niet hoger is dan 50 db(a) overdag en 40 db(a) in de nachtperiode. Bij de bedrijfswoning is de geluidsbelasting op de zijgevel 51 db(a) overdag en 40 db(a) in de nachtperiode. Tabel 2 Langtijdgemiddelde geluidsniveaus L Ar,LT voor geluid tankstation. Naam Omschrijving Hoogte dag nacht Letm WNP1_A Kapelstraat 35 5/ WNP2_A Kapelstraat 35 5/ WNP3_A Kapelstraat 72a 1.5/ WNP4_A Kapelstraat / WNP5_A Kapelstraat 80a-80i 1.5/ WNP6_A Kapelstraat 39 5/ WNP7_A Kapelstraat / WNP8_A Kapelstraat / /17 Notitie 5591HCA6.001 / 28 November 2014

4 LAmax PA VRW 6 Uitgangspunten en berekening piekgeluidsniveaus Voor de bepaling van de piekniveaus zijn aparte piekbronnen opgenomen in het model. Voor deze specifieke situatie is gekozen om een onderscheid te maken op basis van de rijroute en het tanken zelf. Voor de personenwagens is uitgegaan van een piekbronvermogen van 93 db(a) voor rijden/optrekken van de wagens en 98 db(a) voor het dichtslaan van een autoportier. Voor het rijden van de vrachtwagen is uitgegaan van een piekgeluidvermogen van L WR = 104 db(a). Vervolgens wordt gestopt bij het tankeiland. Bij sommige vrachtwagens is het dan mogelijk dat remlucht ontsnapt. Voor dit geluid wordt uitgegaan van een sterkte van L WR = 107 db(a). Tabel 3 geeft een samenvattend overzicht van de berekeningsresultaten. Tabel 3 Overzicht berekeningsresultaten piekgeluidsniveaus. Detailresultaten zie Bijlage 5. Naam Omschrijving Hoogte d/n VRW (dag) PA (dag) 1.5/5m PA (nacht) 5m WNP1_A Kapelstraat 35 5/ WNP2_A Kapelstraat 35 5/ WNP3_A Kapelstraat 72a 1.5/ WNP4_A Kapelstraat / WNP5_A Kapelstraat 80a-80i 1.5/ WNP6_A Kapelstraat 39 5/ WNP7_A Kapelstraat / WNP8_A Kapelstraat / Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de piekniveaus vanwege de vrachtwagens uitkomen op maximaal 77 db(a) bij Kapelstraat 35. De piekniveaus in de dagperiode komen bij deze woning in de dag- en nachtperiode uit op 72 db(a). Bij de woning Kapelstraat 72a bedraagt het piekniveau maximaal 63 db(a) vanwege het rijden/tanken van personenwagens. 4/17 Notitie 5591HCA6.001 / 28 November 2014

5 Circulaire Uitgangspunt Resultaat 7 Indirecte hinder Voor indirecte hinder van verkeer van en naar de inrichting vindt beoordeling plaats op basis van de Circulaire indirecte hinder. De Circulaire indirecte hinder gaat uit van een streefwaarde van 50, 45 en 40 db(a) in de dag-, avond- en nachtperiode. In deze situatie is geen sprake van een bijzondere verkeersaantrekkende werking omdat het hier om een doorgaande weg gaat. Verder is het verkeer eigenlijk al direct opgenomen in het heersende verkeersbeeld en is beoordeling volgens de Circulaire niet noodzakelijk. Desondanks is toch een berekening gemaakt waarbij beoordeling plaatsvindt aan de hand van de Circulaire indirecte hinder. Voor de berekeningen is uitgegaan van hetzelfde rekenmodel met een gemiddelde rijsnelheid 30 km/uur. Uit de berekeningsresultaten, zie tabel 4, blijkt dat de geluidsbelasting in de dagperiode maximaal 49 db(a) bedraagt en in de nachtperiode maximaal 38 db(a). Tabel 4 Berekeningsresultaten indirecte hinder. Naam Omschrijving Hoogte dag nacht Letm WNP1_A Kapelstraat 35 5/ WNP2_A Kapelstraat 35 5/ WNP3_A Kapelstraat 72a 1.5/ WNP4_A Kapelstraat / WNP5_A Kapelstraat 80a-80i 1.5/ WNP6_A Kapelstraat 39 5/ WNP7_A Kapelstraat / WNP8_A Kapelstraat / Samenvatting resultaten Met behulp van het rekenmodel is een berekening gemaakt van de geluidsniveaus voor het tankstation voor de situatie zoals die in de afgelopen jaren gebruikelijk is geweest. L Ar,LT L Amax Indirect Uit de berekeningen blijkt dat het langtijdgemiddelde geluidsniveau bij de woningen van derden niet hoger is dan 50 db(a) overdag en 40 db(a) in de nachtperiode. Bij de bedrijfswoning is de geluidsbelasting op de zijgevel 51 db(a) overdag en 40 db(a) in de nachtperiode. Uit de berekeningen blijkt dat het piekgeluid van de tankwagen in de dagperiode uitkomt op maximaal 77 db(a). Het piekgeluid vanwege het tanken en rijden van personenwagens komt uit op maximaal 72 db(a) bij Kapelstraat 35 en maximaal 63 db(a) bij Kapelstraat 72a. De indirecte hinder komt uit op 49 db(a) in de dagperiode en 38 db(a) in de nachtperiode. Er wordt voldaan de Circulaire indirecte hinder. 5/17 Notitie 5591HCA6.001 / 28 November 2014

6 Bijlage 1 Foto s streetview Zicht in noordelijke richting. Rechts bedrijfswoning en tankstation. Zicht in zuidelijke richting. Links woningen Langakker, Rechts woningen overzijde Langstraat Zicht op tankstation met voormalige showroom garage (nu fitness) en bovenwoning. 6/17 Notitie 5591HCA6.001 / 28 November 2014

7 Bijlage 2 Bedrijfsduurcorrectie Bron PABw Personenwagen/bestel dag avond nacht Afstand 28.6 m aantal Rijsnelheid 15 km/u aantal routes Tijd per route 6.9 s totaal tijd routes Aantal bronnen 6 tijd per bron (s) periode duur Cb per bron (db) Bron PABo Personenwagen/bestel dag avond nacht Afstand 38.1 m aantal Rijsnelheid 15 km/u aantal routes Tijd per route 9.1 s totaal tijd routes Aantal bronnen 13 tijd per bron (s) periode duur Cb per bron (db) Bron VRW1 Tankwagen dag avond nacht Afstand 28.7 m aantal Rijsnelheid 10 km/u aantal routes Tijd per route 10.3 s totaal tijd routes Aantal bronnen 6 tijd per bron (s) periode duur Cb per bron (db) Bron VRW1 Tanken dag avond nacht aantal aantal routes Tijd per route 45.0 s totaal tijd routes Aantal bronnen 2 tijd per bron (s) periode duur Cb per bron (db) Bron PA-ind PA indirect dag avond nacht Afstand 100 m aantal Rijsnelheid 30 km/u aantal routes Tijd per route 12.0 s totaal tijd routes Aantal bronnen 10 tijd per bron (s) periode duur Cb per bron (db) Equivalent aantal (12-14 uur Cb) /17 Notitie 5591HCA6.001 / 28 November 2014

8 Bijlage 3 Model 3D impressie model 8/17 Notitie 5591HCA6.001 / 28 November 2014

9 Overzicht geluidsbronnen in model voor berekeningen. 9/17 Notitie 5591HCA6.001 / 28 November 2014

10 Puntbronnen Locatie Groep naam bedrijfsduur Lwr spectrum # x1 y1 h m dag nacht db(a) LAmaxr LAmax LAmax rijden % LAmaxd LAmax LAmax deur % LAmaxr LAmax LAmax rijden % LAmaxr LAmax LAmax rijden % LAmaxd LAmax LAmax deur % LAmaxd LAmax LAmax deur % LAmaxd LAmax LAmax deur % LAmaxV LAmax LAmax Tank % PAo LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAo LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAo LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAo LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAo LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAo LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAo LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAo LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAo LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAo LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAo LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAo LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAo LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAw LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAw LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAw LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAw LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAw LAeq-dn Personen/bestelwagen db PAw LAeq-dn Personen/bestelwagen db VRW LAeq-dn Tankwagen db /17 Notitie 5591HCA6.001 / 28 November 2014

11 Locatie Groep naam bedrijfsduur Lwr spectrum # x1 y1 h m dag nacht db(a) VRW LAeq-dn Tankwagen db VRW LAeq-dn Tankwagen db VRW LAeq-dn Tankwagen db VRW LAeq-dn Tankwagen db VRW LAeq-dn Tankwagen db Tdn LAeq-dn Tankeiland db Tdn LAeq-dn Tankeiland db Indirecte hinder (mobiele bron in model) Locatie Type Naam snelheid aantal N Lwr spectrum # x1 y1 h m dag nacht db(a) PAind mobbron: 99 m PA indirect 30 km/u N VRW ind mobbron: 99 m Tankwagen 30 km/u 1 -- N /17 Notitie 5591HCA6.001 / 28 November 2014

12 Bijlage 4 Berekeningsresultaat langtijdgemiddelde geluidsniveaus WNP1_A Kapelstraat 35 Hoogte 5 m WNP1_A wnh 5 m Naam Omschrijving Li Cm Dag Naam Omschrijving Li Cm Nacht Tdn2 Tankeiland Tdn2 Tankeiland Tdn1 Tankeiland Tdn1 Tankeiland PAo11 Personen/bestelwagen PAo11 Personen/bestelwagen PAo10 Personen/bestelwagen PAo10 Personen/bestelwagen PAw5 Personen/bestelwagen PAw5 Personen/bestelwagen PAo12 Personen/bestelwagen PAo12 Personen/bestelwagen PAw6 Personen/bestelwagen PAw6 Personen/bestelwagen PAo9 Personen/bestelwagen PAo9 Personen/bestelwagen PAw4 Personen/bestelwagen PAw4 Personen/bestelwagen PAo13 Personen/bestelwagen PAo13 Personen/bestelwagen PAo8 Personen/bestelwagen PAo8 Personen/bestelwagen PAw3 Personen/bestelwagen PAw3 Personen/bestelwagen PAo7 Personen/bestelwagen PAo7 Personen/bestelwagen PAw2 Personen/bestelwagen PAw2 Personen/bestelwagen PAo6 Personen/bestelwagen PAo6 Personen/bestelwagen PAo5 Personen/bestelwagen PAo5 Personen/bestelwagen PAo4 Personen/bestelwagen PAo4 Personen/bestelwagen PAw1 Personen/bestelwagen PAw1 Personen/bestelwagen PAo3 Personen/bestelwagen PAo3 Personen/bestelwagen PAo2 Personen/bestelwagen PAo2 Personen/bestelwagen Overig 27.1 Overig 17.0 Totaal LAr,LT WNP2_B Kapelstraat 35 Hoogte 5 m wnh 5 m Naam Omschrijving Li Cm Dag Naam Omschrijving Li Cm Nacht Tdn2 Tankeiland Tdn2 Tankeiland Tdn1 Tankeiland Tdn1 Tankeiland PAo10 Personen/bestelwagen PAo10 Personen/bestelwagen PAo9 Personen/bestelwagen PAo9 Personen/bestelwagen PAw5 Personen/bestelwagen PAw5 Personen/bestelwagen PAo8 Personen/bestelwagen PAo8 Personen/bestelwagen PAw4 Personen/bestelwagen PAw4 Personen/bestelwagen PAo7 Personen/bestelwagen PAo7 Personen/bestelwagen PAw3 Personen/bestelwagen PAw3 Personen/bestelwagen PAo6 Personen/bestelwagen PAo6 Personen/bestelwagen PAw2 Personen/bestelwagen PAw2 Personen/bestelwagen PAo5 Personen/bestelwagen PAo5 Personen/bestelwagen PAo4 Personen/bestelwagen PAo4 Personen/bestelwagen PAo3 Personen/bestelwagen PAo3 Personen/bestelwagen PAw1 Personen/bestelwagen PAw1 Personen/bestelwagen PAo2 Personen/bestelwagen PAo2 Personen/bestelwagen PAo1 Personen/bestelwagen PAo1 Personen/bestelwagen PAw6 Personen/bestelwagen PAw6 Personen/bestelwagen PAo11 Personen/bestelwagen PAo11 Personen/bestelwagen PAo12 Personen/bestelwagen PAo12 Personen/bestelwagen Overig 30.8 Overig 20.7 Totaal LAr,LT /17 Notitie 5591HCA6.001 / 28 November 2014

13 WNP3_A Kapelstraat 72a Hoogte 1.5 m wnh 5 m Naam Omschrijving Li Cm Dag Naam Omschrijving Li Cm Nacht Tdn2 Tankeiland Tdn2 Tankeiland Tdn1 Tankeiland Tdn1 Tankeiland PAw6 Personen/bestelwagen PAw6 Personen/bestelwagen PAo13 Personen/bestelwagen PAo13 Personen/bestelwagen PAw5 Personen/bestelwagen PAw5 Personen/bestelwagen PAo12 Personen/bestelwagen PAo12 Personen/bestelwagen PAw4 Personen/bestelwagen PAw4 Personen/bestelwagen PAo11 Personen/bestelwagen PAo11 Personen/bestelwagen PAo10 Personen/bestelwagen PAw3 Personen/bestelwagen PAw3 Personen/bestelwagen PAo10 Personen/bestelwagen PAw2 Personen/bestelwagen PAw2 Personen/bestelwagen PAo9 Personen/bestelwagen PAw1 Personen/bestelwagen PAw1 Personen/bestelwagen PAo9 Personen/bestelwagen PAo8 Personen/bestelwagen PAo7 Personen/bestelwagen PAo7 Personen/bestelwagen PAo8 Personen/bestelwagen PAo6 Personen/bestelwagen PAo6 Personen/bestelwagen PAo5 Personen/bestelwagen PAo5 Personen/bestelwagen PAo2 Personen/bestelwagen PAo2 Personen/bestelwagen PAo1 Personen/bestelwagen PAo1 Personen/bestelwagen PAo3 Personen/bestelwagen PAo3 Personen/bestelwagen Overig 26.1 Overig 15.6 Totaal LAr,LT WNP4_A Kapelstraat 80 Hoogte 1.5 m wnh 5 m Naam Omschrijving Li Cm Dag bron bronnaam Li Cm Nacht Tdn1 Tankeiland Tdn1 Tankeiland Tdn2 Tankeiland Tdn2 Tankeiland PAw1 Personen/bestelwagen PAw1 Personen/bestelwagen PAo1 Personen/bestelwagen PAw2 Personen/bestelwagen PAw2 Personen/bestelwagen PAo1 Personen/bestelwagen PAw3 Personen/bestelwagen PAw3 Personen/bestelwagen PAo2 Personen/bestelwagen PAw4 Personen/bestelwagen PAw4 Personen/bestelwagen PAo2 Personen/bestelwagen PAw5 Personen/bestelwagen PAw5 Personen/bestelwagen PAo3 Personen/bestelwagen PAw6 Personen/bestelwagen PAw6 Personen/bestelwagen PAo3 Personen/bestelwagen PAo4 Personen/bestelwagen PAo6 Personen/bestelwagen PAo6 Personen/bestelwagen PAo4 Personen/bestelwagen PAo5 Personen/bestelwagen PAo7 Personen/bestelwagen PAo7 Personen/bestelwagen PAo5 Personen/bestelwagen PAo8 Personen/bestelwagen PAo8 Personen/bestelwagen PAo9 Personen/bestelwagen PAo9 Personen/bestelwagen PAo10 Personen/bestelwagen PAo10 Personen/bestelwagen PAo13 Personen/bestelwagen PAo12 Personen/bestelwagen PAo12 Personen/bestelwagen PAo13 Personen/bestelwagen Overig 22.6 Overig 10.1 Totaal LAr,LT /17 Notitie 5591HCA6.001 / 28 November 2014

14 WNP5_A Kapelstraat 80a-80i Hoogte 1.5 m wnh 5 m Naam Omschrijving Li Cm Dag Naam Omschrijving Li Cm Nacht Tdn1 Tankeiland Tdn1 Tankeiland Tdn2 Tankeiland Tdn2 Tankeiland PAo1 Personen/bestelwagen PAo1 Personen/bestelwagen PAw1 Personen/bestelwagen PAw1 Personen/bestelwagen PAw2 Personen/bestelwagen PAw2 Personen/bestelwagen PAw3 Personen/bestelwagen PAw3 Personen/bestelwagen PAo2 Personen/bestelwagen PAo2 Personen/bestelwagen PAo3 Personen/bestelwagen PAw4 Personen/bestelwagen PAw4 Personen/bestelwagen PAo3 Personen/bestelwagen PAo4 Personen/bestelwagen PAw5 Personen/bestelwagen PAw5 Personen/bestelwagen PAo4 Personen/bestelwagen PAo5 Personen/bestelwagen PAw6 Personen/bestelwagen PAw6 Personen/bestelwagen PAo5 Personen/bestelwagen PAo6 Personen/bestelwagen PAo6 Personen/bestelwagen PAo7 Personen/bestelwagen PAo7 Personen/bestelwagen PAo8 Personen/bestelwagen PAo8 Personen/bestelwagen PAo9 Personen/bestelwagen PAo9 Personen/bestelwagen PAo10 Personen/bestelwagen PAo10 Personen/bestelwagen PAo11 Personen/bestelwagen PAo11 Personen/bestelwagen PAo12 Personen/bestelwagen PAo12 Personen/bestelwagen Overig 15.2 Overig 7.7 Totaal LAr,LT WNP6_A Kapelstraat 39 Hoogte 5 m wnh 5 m Naam Omschrijving Li Cm Dag Naam Omschrijving Li Cm Nacht Tdn1 Tankeiland Tdn1 Tankeiland Tdn2 Tankeiland Tdn2 Tankeiland PAo1 Personen/bestelwagen PAo1 Personen/bestelwagen PAw1 Personen/bestelwagen PAw1 Personen/bestelwagen PAw6 Personen/bestelwagen PAw6 Personen/bestelwagen PAw2 Personen/bestelwagen PAw2 Personen/bestelwagen PAo2 Personen/bestelwagen PAo2 Personen/bestelwagen PAw3 Personen/bestelwagen PAw3 Personen/bestelwagen PAw4 Personen/bestelwagen PAw4 Personen/bestelwagen PAo13 Personen/bestelwagen PAo13 Personen/bestelwagen PAo3 Personen/bestelwagen PAo3 Personen/bestelwagen PAo7 Personen/bestelwagen PAo7 Personen/bestelwagen PAw5 Personen/bestelwagen PAw5 Personen/bestelwagen PAo12 Personen/bestelwagen PAo12 Personen/bestelwagen PAo8 Personen/bestelwagen PAo8 Personen/bestelwagen PAo4 Personen/bestelwagen PAo4 Personen/bestelwagen PAo6 Personen/bestelwagen PAo6 Personen/bestelwagen PAo5 Personen/bestelwagen PAo5 Personen/bestelwagen PAo10 Personen/bestelwagen PAo10 Personen/bestelwagen PAo9 Personen/bestelwagen PAo9 Personen/bestelwagen Overig - Overig - Totaal LAr,LT /17 Notitie 5591HCA6.001 / 28 November 2014

15 WNP8_A Kapelstraat 37 Hoogte 1.5 m wnh 5 m Naam Omschrijving Li Cm Dag bron bronnaam Li Cm Nacht Tdn1 Tankeiland Tdn1 Tankeiland PAo3 Personen/bestelwagen Tdn2 Tankeiland PAw1 Personen/bestelwagen PAw1 Personen/bestelwagen Tdn2 Tankeiland PAo3 Personen/bestelwagen PAo2 Personen/bestelwagen PAo2 Personen/bestelwagen PAo4 Personen/bestelwagen PAw2 Personen/bestelwagen PAo1 Personen/bestelwagen PAo4 Personen/bestelwagen PAw2 Personen/bestelwagen PAo1 Personen/bestelwagen PAo5 Personen/bestelwagen PAo5 Personen/bestelwagen PAw3 Personen/bestelwagen PAw3 Personen/bestelwagen PAo6 Personen/bestelwagen PAo6 Personen/bestelwagen PAw4 Personen/bestelwagen PAw4 Personen/bestelwagen PAo7 Personen/bestelwagen PAo7 Personen/bestelwagen PAw5 Personen/bestelwagen PAw5 Personen/bestelwagen PAo8 Personen/bestelwagen PAo8 Personen/bestelwagen PAo9 Personen/bestelwagen PAo9 Personen/bestelwagen PAw6 Personen/bestelwagen PAw6 Personen/bestelwagen PAo10 Personen/bestelwagen PAo10 Personen/bestelwagen PAo11 Personen/bestelwagen PAo11 Personen/bestelwagen PAo12 Personen/bestelwagen PAo12 Personen/bestelwagen Overig - Overig 21.9 Totaal LAr,LT /17 Notitie 5591HCA6.001 / 28 November 2014

16 Bijlage 5 Berekeningsresultaat WNP1_A Kapelstraat 35 Hoogte 5 m 5 m Naam Omschrijving Li Cm Dag Nacht LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxr LAmax rijden LAmaxr LAmax rijden LAmaxr LAmax rijden LAmaxV LAmax Tank LAmax WNP2_A Kapelstraat 35 Hoogte 5 m 5 m Naam Omschrijving Li Cm Dag Nacht LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxr LAmax rijden LAmaxr LAmax rijden LAmaxr LAmax rijden LAmaxV LAmax Tank LAmax WNP3_A Kapelstraat 72a Hoogte 1.5 m 5 m Naam Omschrijving Li Cm Dag Nacht LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxr LAmax rijden LAmaxr LAmax rijden LAmaxr LAmax rijden LAmaxV LAmax Tank LAmax WNP4_A Kapelstraat 80 Hoogte 1.5 m 5 m Naam Omschrijving Li Cm Dag Nacht LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxr LAmax rijden LAmaxr LAmax rijden LAmaxr LAmax rijden LAmaxV LAmax Tank LAmax /17 Notitie 5591HCA6.001 / 28 November 2014

17 WNP5_A Kapelstraat 80a-80i Hoogte 1.5 m 5 m Naam Omschrijving Li Cm Dag Nacht LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxr LAmax rijden LAmaxr LAmax rijden LAmaxr LAmax rijden LAmaxV LAmax Tank LAmax WNP6_A Kapelstraat Hoogte 5 m 5 m Naam Omschrijving Li Cm Dag Nacht LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxr LAmax rijden LAmaxr LAmax rijden LAmaxr LAmax rijden LAmaxV LAmax Tank LAmax WNP7_A Kapelstraat 37 Hoogte 1.5 m 5 m Naam Omschrijving Li Cm Dag Nacht LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxr LAmax rijden LAmaxr LAmax rijden LAmaxr LAmax rijden LAmaxV LAmax Tank LAmax WNP8_A Kapelstraat 37 Hoogte 1.5 m 5 m Naam Omschrijving Li Cm Dag Nacht LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxd LAmax deur LAmaxr LAmax rijden LAmaxr LAmax rijden LAmaxr LAmax rijden LAmax /17 Notitie 5591HCA6.001 / 28 November 2014

ARDEA acoustics & consult v.o.f. Jupiterlaan BE LEIDEN telefoon : fax :

ARDEA acoustics & consult v.o.f. Jupiterlaan BE LEIDEN telefoon : fax : acoustics & consult ARDEA acoustics & consult v.o.f. Jupiterlaan 14 2314 BE LEIDEN telefoon : 071 572 5845 fax : 071 572 5847 email : info@ardea.nl notitie Eerste bevindingen akoestisch onderzoek project

Nadere informatie

ardea Gemeente Loon op Zand Beoordeling geluid openbare parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs nieuwe ontsluitingsweg de Hoogt acoustics & consult

ardea Gemeente Loon op Zand Beoordeling geluid openbare parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs nieuwe ontsluitingsweg de Hoogt acoustics & consult acoustics & consult Gemeente Loon op Zand Beoordeling geluid openbare parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs nieuwe ontsluitingsweg de Hoogt ARDEA acoustics & consult Jupiterlaan 14 2314 BE LEIDEN T 071

Nadere informatie

ardea Niersman Projectontwikkeling BV Project Rijnpark I, fase 1: Akoestisch onderzoek caravan- en botenstalling Dorrepaal BV acoustics & consult

ardea Niersman Projectontwikkeling BV Project Rijnpark I, fase 1: Akoestisch onderzoek caravan- en botenstalling Dorrepaal BV acoustics & consult acoustics & consult Niersman Projectontwikkeling BV Project Rijnpark I, fase 1: Akoestisch onderzoek caravan- en botenstalling Dorrepaal BV ARDEA acoustics & consult Jupiterlaan 14 2314 BE LEIDEN T 071

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Geachte heer Morssink, Naar aanleiding van uw verzoek d.d.

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 263723.rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Betreft Akoestisch onderzoek Boomkwekerij P. Versmissen te Eersel Inleiding De opdrachtgever is voornemens

Nadere informatie

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai)

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) Eemland Wonen Akoestisch onderzoek Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. REPRESENTATIEVE

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink,

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink, Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg 2 7625 RX ZENDEREN telefoon 074 7676007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl internet

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek basisschool t Loo t.b.v. 4 nieuwe woningen Bettinkdijk Bathmen

Akoestisch onderzoek basisschool t Loo t.b.v. 4 nieuwe woningen Bettinkdijk Bathmen Akoestisch onderzoek basisschool t Loo t.b.v. 4 nieuwe woningen Bettinkdijk Bathmen Bezoekadres Oostzeestraat 2 Deventer Postadres 1 ste Weerdsweg 96 7412 WV Deventer IBAN NL66ABNA0578909146 BTW NL1291.06.823.B01

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI KIVIT STAALBOUW BV, GEBOUWDEEL A & B1, SANDERBOUTLAAN, ELSLOO RAPPORTNUMMER 20114133

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI KIVIT STAALBOUW BV, GEBOUWDEEL A & B1, SANDERBOUTLAAN, ELSLOO RAPPORTNUMMER 20114133 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043-458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI KIVIT STAALBOUW BV, GEBOUWDEEL A & B1, SANDERBOUTLAAN, ELSLOO RAPPORTNUMMER 20114133

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Algemeen Situatie GELUIDSVOORSCHRIFTEN Geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit Indire

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Algemeen Situatie GELUIDSVOORSCHRIFTEN Geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit Indire Rapport: 20130759 Akoestisch onderzoek Centrumplan Gorredijk Datum: 16 september 2013 Opdrachtgever: Gemeente Opsterland Postbus 10.000 9244 ZP Beetsterzwaag Contactpersoon : mevr. J. de Booij Uitgevoerd

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

7 Onderzoek Industrielawaai

7 Onderzoek Industrielawaai BIJLAGENBOEK BESTEMMINGSPLAN ALEM, HERZIENING 2010, WEIKESSTRAAT 28 BIJLAGE 7 Onderzoek Industrielawaai B01055/ZF9/153/000162 ARCADIS 10 AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI PLAN WEIKESSTRAAT 28 ALEM GEMEENTE

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit

Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit Nieuw tankstation aan de Langbroekseweg in Wijk bij Duurstede Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening en Activiteitenbesluit datum: 20 maart 2014 milieu geluid bouwadvies brandveiligheid ruimtelijke

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport I.2010.0754.00.R001 Kinderdagverblijf aan de Henri Dunantlaan, Apeldoorn Akoestisch onderzoek naar de geluidsinvloed op de omgeving vanwege een kinderdagverblijf te Apeldoorn DEFINITIEF Adviseurs

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidhinder Plus supermarkt Schoonhoven

Akoestisch onderzoek geluidhinder Plus supermarkt Schoonhoven Akoestisch onderzoek geluidhinder Plus supermarkt Schoonhoven Rapportnummer: SRO.14.06 Datum: 28 mei 2014 Opdrachtgever: buro SRO, mr. J.J. van Nuland Ing. C.M. Weel Van Noordtkade 18 B 1013 BZ Amsterdam

Nadere informatie

Geprojecteerde nieuwbouw van de supermarkt van Lidl Staphorst

Geprojecteerde nieuwbouw van de supermarkt van Lidl Staphorst Geprojecteerde nieuwbouw van de supermarkt van Lidl Staphorst Onderzoek naar geluid in de omgeving in het kader van een melding Activiteitenbesluit milieubeheer Rapportnummer L 676-1-RA-003 d.d. 29 maart

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

Oud-Bonaventurasedijk Maasdam

Oud-Bonaventurasedijk Maasdam Akoestisch onderzoek industrielawaai Oud-Bonaventurasedijk Maasdam Gemeente Binnenmaas Datum: 1 oktober 2013 Projectnummer: 120621 2013 2013 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Rapport AV.1150i-2 18 december 2013

Rapport AV.1150i-2 18 december 2013 Rapport i-2 18 december 2013 Lek Sloopwerken B.V. en Francken Metaal B.V. Barwoutswaarder 89 Woerden Opdrachtgever ARCOM Partners B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Tel: 0318 645552 Adviseur ing. G. van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem

Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem 19 februari 2013 Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem Toetsing aan het Activiteitenbesluit en beschouwing stemgeluid

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel"

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan ATC en zwembad De Berkel Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel" Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar

Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar Akoestisch onderzoek evenementenparkeerplaats Kasteel de Haar rapport van de afdeling september 2015 www.utrecht.nl Colofon uitgave Milieu en Mobiliteit Gemeente Utrecht 030-286 00 00 info@utrecht.nl in

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BK Bouw- & Milieuadvies B.V. Daltonstraat 1 Postbus 3064 3301 DB Dordrecht 088 321 25 10 info@bkmilieuadvies.nl www.bkmilieuadvies.nl Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BANK NL45ABNA0586840729

Nadere informatie

Rapport AV juni 2010 AKOESTISCH ONDERZOEK. Ambulancepost Gouderaksedijk Gouda. Opdrachtgever. Adviseur ing. G. van Pelt

Rapport AV juni 2010 AKOESTISCH ONDERZOEK. Ambulancepost Gouderaksedijk Gouda. Opdrachtgever. Adviseur ing. G. van Pelt Rapport AV.0774-2 29 juni 2010 AKOESTISCH ONDERZOEK Ambulancepost Gouderaksedijk Gouda Opdrachtgever Amer Zonnehof 43 3811 ND Amersfoort Tel: 033 4621623 Adviseur ing. G. van Pelt Namens dezen Dhr. Hans

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen oriel van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 7 11 telefax 070 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Referentie 20092185-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS In opdracht

Nadere informatie

Winkelcentrum Hoog Dalem

Winkelcentrum Hoog Dalem Akoestisch onderzoek industrielawaai Winkelcentrum Hoog Dalem Gemeente Gorinchem Datum: 5 oktober 2015 Projectnummer: 60918.25 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357 66 11 Auteur:

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Activiteitenbesluit milieubeheer, Afdeling 8 (Tekst geldend op: ) Afdeling 8. Geluidhinder Artikel 16b Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting

Nadere informatie

Omgevingsdienst West-Holland

Omgevingsdienst West-Holland Omgevingsdienst West-Holland G G : ] AAPR Ü- Gemeente Teylingen Afdeling Ruimte, Team Ruimtelijke Ontwikkeling t.a.v. Richard Rietveld Postbus 9 ZJ Voorhout Contactpersoon: Uw referentie: Betreft: Rob

Nadere informatie

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.01 Datum rapport : 19-03-2015 Betreft : zonetoets Hameland A. Schweitzerstraat 13 Onderwerp : Toetsing in het kader van de vergunning Bijlagen

Nadere informatie

ardea DCMR milieudienst/gemeente Lansingerland Akoestisch onderzoek plan woningbouw langs de Gemeentewerf te Berkel en Rodenrijs acoustics & consult

ardea DCMR milieudienst/gemeente Lansingerland Akoestisch onderzoek plan woningbouw langs de Gemeentewerf te Berkel en Rodenrijs acoustics & consult acoustics & consult DCMR milieudienst/gemeente Lansingerland Akoestisch onderzoek plan woningbouw langs de Gemeentewerf te Berkel en Rodenrijs ARDEA acoustics & consult Jupiterlaan 14 2314 BE LEIDEN T

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK UITBREIDING WELLNESSRESORT DE ZWALUWHOEVE TE HIERDEN

AKOESTISCH ONDERZOEK UITBREIDING WELLNESSRESORT DE ZWALUWHOEVE TE HIERDEN AKOESTISCH ONDERZOEK UITBREIDING WELLNESSRESORT DE ZWALUWHOEVE TE HIERDEN ZWALUWHOEVE 12 november 2009 E02041/CE9/06/000020/ws AKOESTISCH ONDERZOEK UITBREIDING WELLNESSRESORT DE ZWALUWHOEVE TE HIERDEN

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Topfresh Jarno Klaver p/a Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. De

Nadere informatie

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai Akoestisch onderzoek Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 24 oktober 2016 M10917.02.014/JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Multizorgcentrum De Drie Kronen te Uden

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen TC De Schapekolk/ Omnivereniging DSC t.a.v. dhr. A.W. Jansen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel 2 202 7460

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel BIJLAGE 3 Akoestisch onderzoek Geluid in de omgeving ten gevolge van sportactiviteiten op sportpark Kleine Vink te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Gemeente: T.J.M. van Diepen Milieudienst Midden-Holland

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf V.O.F. Tieltjes Halle

Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf V.O.F. Tieltjes Halle Akoestisch Onderzoek Agrarisch bedrijf V.O.F. Tieltjes Halle 2011-3071-0 13 augustus 2012 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1

Akoestisch Onderzoek V1 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V1 Bouwplan bedrijfswoning Zorgboerderij De Eilandstal Atjehgouw 3 Broek in Waterland Adviseur: Opdrachtgever: Contactpersoon: R. Westerveld Zorgboerderij De Eilandstal

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Appartement bij Koninkrijkszaal Stadsbrink. Geluidsbelasting door restaurant Alexandros

Akoestisch Onderzoek Appartement bij Koninkrijkszaal Stadsbrink. Geluidsbelasting door restaurant Alexandros Akoestisch Onderzoek Appartement bij Koninkrijkszaal Stadsbrink Geluidsbelasting door restaurant Alexandros 2013-3086-1 18 november 2013 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 KvK 082

Nadere informatie

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

(ontwerp) MAATWERKBESLUIT. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) (ontwerp) MAATWERKBESLUIT Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) Virol Metaal B.V. (Locatie: Kartonbaan 29 te Winschoten) Groningen, 28 mei 2013 Nr. 2013-20.456 Zaaknr.

Nadere informatie

Naschoolse Kinderopvang Van Ruysdaellaan 97, te Leidschendam Akoestisch rapport

Naschoolse Kinderopvang Van Ruysdaellaan 97, te Leidschendam Akoestisch rapport Naschoolse Kinderopvang Van Ruysdaellaan 97, te Leidschendam Akoestisch rapport Opgesteld door: Datum: 20 december 2011 S&W Consultancy Rapportnummer: 2110935 Postbus 5185 Versie: 2 4380 KD Vlissingen

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan museaal centrum Kranenburgh te Bergen

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan museaal centrum Kranenburgh te Bergen M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening Zaaknummer: 701520 Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool Overwegingen ruimtelijke ordening Activiteit strijd gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1

Nadere informatie

voor een nieuw te vestigen KDV de Kleine Houtrakkers aan de Kleine Houtweg 13 te Haarlem Projectnummer : R01 : 1 oktober 2016

voor een nieuw te vestigen KDV de Kleine Houtrakkers aan de Kleine Houtweg 13 te Haarlem Projectnummer : R01 : 1 oktober 2016 Akoestisch onderzoek voor een nieuw te vestigen KDV de Kleine Houtrakkers aan de Kleine Houtweg 13 te Haarlem Projectnummer : 2016-042 R01 Datum : 1 oktober 2016 Opdrachtgever: Opgesteld door: KDV De Kleine

Nadere informatie

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek

Akoestisch Onderzoek Milieudienst Midden-Holland Akoestisch Onderzoek Bedrijfsterrein Rijnhoek Bodegraven Rapportnr. GI-08-054 Gouda, augustus 2004 Behandeld door: Mw. G.E.M. van Opstal GI-08-054 Milieudienst Midden-Holland

Nadere informatie

Alle berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

Alle berekeningen zijn uitgevoerd volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999). Notitie 20150477-06 Akoestisch onderzoek Bernhardkazerne te Amersfoort Gevolgen voorgenomen wijzigingen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101

Nadere informatie

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk AKOESTISCH ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI Zeewolde Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk akoestisch onderzoek inrichtingslawaai identificatie planstatus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek ALDI-markt, Buinerstraat 8 te Borger. Rapport 6101217.R01a. Postbus 29 9400 AA ASSEN

Akoestisch onderzoek ALDI-markt, Buinerstraat 8 te Borger. Rapport 6101217.R01a. Postbus 29 9400 AA ASSEN Akoestisch onderzoek ALDI-markt, Buinerstraat 8 te Borger Rapport 6101217.R01a Opdrachtgever: Grontmij Nederland bv Postbus 29 9400 AA ASSEN 15 juni 2011 JD 2 Rapport 6101217.R01a INHOUD BLAD 1. INLEIDING

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

bestemmingsplan Hierden Dorp

bestemmingsplan Hierden Dorp DATUM: augustus 2011 VERSIE: ONDERWERP: 1.1 bestemmingsplan Hierden Dorp Geluidbelasting van Slopers- en asbestsaneringsbedrijf van den Berg te Hierden op een nieuwe woning aan de Zuiderzeestraatweg AFDELING

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Zuiverlucht BV, De Hout 35A te Hem

Akoestisch onderzoek Zuiverlucht BV, De Hout 35A te Hem Akoestisch onderzoek Zuiverlucht BV, De Hout 35A te Hem 5 juni 2015 Akoestisch onderzoek Zuiverlucht BV, De Hout 35A te Hem Kenmerk R001-1231035TMM-lhl-V02-NL Verantwoording Titel Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Notitie 20091672-04 Akoestisch onderzoek Kuppens aan de Meemortel 59 te Budel Datum Referentie Behandeld door 10 mei 2010 20091672-04 E. Philippens/LSC 1 Inleiding Door Cauberg-Huygen R.I. BV is een akoestisch

Nadere informatie

RAPPORT AV oktober 2010

RAPPORT AV oktober 2010 RAPPORT AV.0813 18 oktober 2010 GELUIDSBELASTING TER PLAATSE VAN NIEUWBOUW WONINGEN VANWEGE FRANCKEN METAAL B.V. HOGE RIJNDIJK 7 NIEUWERBRUG OPDRACHTGEVER Arco Architecten BNA Dhr. J. Schoonderwoerd Donkere

Nadere informatie

Bouwplan Gemeentehuislocatie te Berkel en Rodenrijs Gemeente Lansingerland. Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Hoogvliet/Aldi

Bouwplan Gemeentehuislocatie te Berkel en Rodenrijs Gemeente Lansingerland. Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Hoogvliet/Aldi Bouwplan Gemeentehuislocatie te Berkel en Rodenrijs Gemeente Lansingerland Akoestisch onderzoek inrichtingslawaai Hoogvliet/Aldi KuiperCompagnons Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223 Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584

Nadere informatie

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door Berginvest B.V. Spiekampenweg 9 PA Zuidwolde contactpersoon de heer

Nadere informatie