Gemeentebestuur Aalter Europalaan Aalter NIS Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001. Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe"

Transcriptie

1 Gemeentebestuur Aalter Europalaan Aalter NIS Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe

2 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Periode: 2014 Gemeente Aalter (NIS 44001) Europalaan Aalter Secr.: Luc Jolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe Operationele beleidsdoelstelling: OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving. Kwalitatief: Het gemeentebestuur wil het wonen in de gemeente aangenaam maken door een comfortabele leefomgeving te creëren. Speerpunt en absolute prioriteit hierin blijft het investeren in het project Aalter Proper. Kwantitatief: Beleidsindicatoren: - I-550: # ton zwerfvuil daalt. - I-516: # meldingen door externen van zwerfvuil blijft minstens gelijk. - I-515: # interventies brandweer voor wateroverlast blijft minstens gelijk. Streefwaarden: - Het aantal ton zwerfvuil daalt onder 265 ton - Meldingen: 25 per jaar of minder - Interventies brandweer: 20 per jaar of minder (we streven er naar dat dit cijfer niet toeneemt én we streven er naar dat we jaarlijks minstens 8 maanden hebben waarbij de interventieomvang minder is dan 10 keer per maand) Bron: eigen data Input van de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving Uitvoeringsstatus: In uitvoering Actieplan: AP : Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen. Acties worden ondernomen om de afwatering van de Oostmolenbeek te verbeteren: gelet op de beperkte buffercapaciteit van de Oostmolenbeek ter hoogte van de Oostmolenstraat 245 wordt geopteerd om de Oostmolenbeek te ontdubbelen en een deel van het water via de oorspronkelijke gedempte loop af te voeren. Actie: ACT-1436: Omlegging betuining Oostmolenbeek. Gelet op de beperkte buffercapaciteit van de Oostmolenbeek ter hoogte van de Oostmolenstraat 245 wordt geopteerd om de Oostmolenbeek te ontdubbelen en een deel van het water via de oorspronkelijk gedempte loop af te voeren. Volgens plan 19/06/ :40 1 / 62

3 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1459: Het geven van een premie voor het plaatsen van een hemelwater- of infiltratievoorziening Subsidiereglement hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen. Besluit van 22 december 2008 gewijzigd bij besluit van 20 december Actie: ACT-1763: Afkoppelingsproject Piethoek In uitvoering In het kader van wateroverlast juli 2014 wordt een ontwerp gevraagd om de 4 kolken op het kruispunt af te koppelen. Deze studie wordt mee opgenomen in het bestek voor het aanstellen van een ontwerper voor de GUP projecten (cbs 15/09/2014) Voor de studieopdracht wordt reeds budget gevraagd in 2014 via budgetwijziging. Evaluatie: AP : Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen. In uitvoering Project is opgestart en is in uitvoering volgens planning. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 500, , ,00 Saldo -500, , ,00 Het geven van een premie voor het plaatsen van een Uitgaven 500, , ,00 hemelwater- of infiltratievoorziening Saldo -500, , ,00 Investering Uitgaven 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Afkoppelingsproject Piethoek Uitgaven 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Omlegging betuining Oostmolenbeek. Uitgaven 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actieplan: AP : Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. Onderhoud van grasmatten en houtachtige gewassen in perken en plantsoenen op het openbaar domein door een externe aannemer. In uitvoering AP : Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 19/06/ :40 2 / 62

4 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP : Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige speelruimtes. Speelpleinen, groene speelruimte (zonder speeltoestellen), babbelstraten, speelstraten... Voortdurend nastreven van een kindvriendelijke omgeving, ontmoetingsplaatsen voor jongeren, avontuurlijke speelterreinen, bijkomende speelmogelijkheden door een speelbos en door speeltuintjes in de wijken. Er kan worden gedacht aan speelpleintjes in nieuwe wijken, de uitbreiding van het speelstraten-systeem naar andere plaatsen,... Kinderen die samen spelen of jongeren die samenkomen om plezier te maken en zich te ontspannen, mogen niet als overlast beschouwd te worden. Actie: ACT-966: Het geven van noodzakelijk onderhoud aan de bestaande speelterreinen. De gemeentelijke speelterreinen en de 80 speeltoestellen die er momenteel op staan worden onderhouden. Deze moeten voldoen aan het KB van 28/03/2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen en het KB betreffende de uitbating van speelterreinen. De veiligheid wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe firma. Alle gebreken moeten zo snel mogelijk weggewerkt worden. Het doel is minimaal hetzelfde aanbod te behouden. In uitvoering Actie: ACT-1104: Inrichten van speelstraten - op vraag. Op vraag van de buurtbewoners kunnen straten (die er voor in aanmerking komen) ingericht worden als speelstraat, zodat kinderen voor hun deur kunnen spelen tijdens de paas- en zomervakanties. Deze actie komt tegemoet aan de Vlaamse prioriteit voor het lokaal jeugdbeleid: 'ondersteuning van het jeugdwerk. Concreet wil de gemeente hiermee ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren voorzien. Evaluatie: 2014 In uitvoering In 2014 vroegen 10 straten een speelstraat aan in de paasvakantie en 25 in de zomervakantie. In totaal werden er 6 speelstraten meer aangevraagd dan in De meters en peters die aangesteld worden als verantwoordelijke voor de speelstraat kunnen bij de cel Jeugdvoorzieningen een speelkoffer ontlenen. Een speelstraat is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners en een speel- en hangplek voor kinderen en jongeren. AP : Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige speelruimtes. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.961, , ,00 Saldo , , ,00 Het geven van noodzakelijk onderhoud aan de bestaande Uitgaven 3.961, , ,00 speelterreinen. Saldo , , ,00 Inrichten van speelstraten - op vraag. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 19/06/ :40 3 / 62

5 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP : Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek. Het gemeentebestuur blijft verder inzetten op het creëren van ontmoetingsplaatsen, o.a. op de begraafplaatsen. Actie: ACT-1611: Heraanleg paden zone urnekelders begraafplaats van Aalter. Volgens plan Actie: ACT-1612: Het bijplaatsen van grafkelders, columbariumnissen en urnenkelders volgens vraag/noodzaak. Al naar gelang de behoefte per kerkhof op het grondgebied van Aalter, worden graf- en urnenkelders, columbariumnissen en -peilers bijgeplaatst. Evaluatie: In uitvoering In 2014 werden de volgende constructies aangekocht: 35 urnenkelders en 33 grafkelders. AP : Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Heraanleg paden zone urnekelders begraafplaats van Aalter. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Het bijplaatsen van grafkelders, columbariumnissen en urnenkelders volgens vraag/noodzaak. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP : Aalter wil verdere initiatieven nemen tegen ongedierte. Om overlast van bepaalde diersoorten (duiven, eksters, spreeuwen, meeuwen, kraaiachtigen, muizen, ratten, zwerfkatten,...) te vermijden en/of op te lossen wordt er samen met enkele externe organisaties gewerkt. Actie: ACT-1220: Het onder controle houden van populaties ratten, zwerfkatten, duiven en ander ongedierte. Voor de overlast van bepaalde diersoorten werkt het gemeentebestuur samen met enkele externe organisaties (Vetas= zwerfkatten, Anticimex= ratten, Valkerij Ardanwen= duiven, eksters, ) In uitvoering AP : Aalter wil verdere initiatieven nemen tegen ongedierte. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Het onder controle houden van populaties ratten, zwerfkatten, duiven en ander ongedierte. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 19/06/ :40 4 / 62

6 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Operationele beleidsdoelstelling: OD-43: Het gemeentelijk openbaar domein is comfortabel ingericht (LSB). Kwalitatief: Het gemeentebestuur neemt bemerkingen van haar inwoners met betrekking tot de inrichting van het openbaar domein zeer ernstig. Daarom worden hieromtrent tal van initiatieven genomen, steeds met bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Uitvoeringsstatus: Evaluatie: In uitvoering Verschillende projecten werden tot een goed einde gebracht in 2013 waardoor op het terrein verbeteringen vast te stellen zijn en het openbaar domein in Aalter comfortabeler, veiliger, properder en aangenamer werd. Er zijn ook een aantal studies gerealiseerd en geactualiseerd waarin de toekomstvisie over de inrichting van de gemeente wordt uitgewerkt en die als leidraad de toekomstige projecten en maatregelen mee zullen bepalen en stroomlijnen. Actieplan: AP-110: Poeke - NEC: aanleg parking Het Kasteeldomein van Poeke is volgens het gewestplan Eeklo Aalter van 24 maart 1978 volledig bestemd als parkgebied. Bij MB van 8 oktober 1982 werd het BPA nr 14 Kasteeldomein van Poeke goedgekeurd. Op 1 maart 1978 volgde de rangschikking als landschap van de omgeving van het Kasteel omwille van esthetische en wetenschappelijke waarde. In het goedgekeurde beheerplan Kasteeldomein Poeke wordt ten behoeve van de bezoekers voorzien in het inpassen van nieuwe fietsenstalplaatsen aan de zuidzijde van het koetshuis en van een nieuwe autoparkeerplaats, eveneens aan de zuidzijde van het koetshuis in bestand 24. Het koetsgebouw dateert uit Als natuureducatief centrum staat dit infogebouw passend in de natuur-omgeving. De betrachting zijn omgeving te laten meespelen in dit verhaal ligt voor de hand bij dit project. De vervlechting tussen wat binnen gebeurt (tentoonstellingen, samenkomsten enz...) zal buiten het gebouw voelbaar zijn. Zo wordt een nieuwe hoofdtoegang uitgewerkt waarbij auto, fietser, ruiter enz... ontvangen wordt op het voorplein van het koetsgebouw. Tussen groenblijvende taxusmassieven wordt de toegang geaccentueerd, met vóór de koetspoort een infopaneel. Vóór en bij de inkom wordt de Kasteelstraat als drempel belegd met kasseien die doorgetrokken wordt over een grachtoverwelving naar de inkom. Het naastliggende fietspad aan de overkant van de weg krijgt op éénzelfde wijze, dezelfde aansluiting. Intern is het voorplein een afspanning voor auto s, fietsers, paarden enz... Het bosachtig karakter wordt zoveel mogelijk behouden, solitaire bomen blijven behouden en komen zelfs beter tot uiting (noot, linde, hazelnoot...) de boomhazelaar wordt verplant dichtbij de trap. In uitvoering 19/06/ :40 5 / 62

7 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Evaluatie: Dit project is volledig gerealiseerd en de parking is in gebruik genomen. Er worden in latere fase nog infoborden geplaatst die de informatie van het nieuwe toegankelijkheidsreglement ter plaatse zal afficheren. Het nieuwe toegankelijkheidsreglement dient nog opgemaakt te worden. Voor reguliere bezoekers is de realisatie van dit project zeker een meerwaarde. Het ontwerp van de parking zorgt ervoor dat de geparkeerde wagens geen storend element meer zijn in de beeldvorming van het kasteeldomein. Bij de organisatie van grotere evenementen in het kasteeldomein blijft de parkeerdruk evenwel een knelpunt. AP-110: Poeke - NEC: aanleg parking Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven 707,47 707,47 Saldo -707,47-707,47 Poeke - NEC: aanleg parking Uitgaven 707,47 707,47 Saldo -707,47-707,47 Actieplan: AP-114: Hof van Praet: aanleg plein. Het gemeentebestuur gaat over tot de inrichting van een groen dakplein boven de ondergrondse parking bij het Warandepark te Aalter. Het projectgebied is gelegen langsheen de Boomgaardstraat te 9880 Aalter, kadastraal bekend 2e Afdeling Sectie C nr. 4b, 17s en 17t. Het dak van de garage is afgedekt met aarde en heeft een gemiddelde laagdikte van 60 cm. Enkel de bijhorende infrastructuur van de ondergrondse parking, zijnde een inrit, een parkeerpaviljoen en een verluchtingsrooster zijn zichtbaar aanwezig. De inrichting van het groen dakplein fungeert als publieke ontmoetingsruimte en vormt een ruimtelijke link tussen het centrum van Aalter en de omliggende verkavelingen. De publieke ruimte sluit aan bij het lager gelegen gerealiseerde park De Warande welke bereikbaar wordt van op het plein via een brugconstructie (maakt geen deel uit van deze opdracht). Langs de noord- en zuidzijde is de ruimte afgebakend door reeds gerealiseerde en nog te realiseren bouwvolumes. De ontmoetingsruimte heeft een groen karakter en straalt rust en eenvoud uit. Het sluit aan bij de reeds aanwezig materialen en stijlen. Het concept houdt rekening met de brandveiligheid van de omliggende bebouwing. Evaluatie: In uitvoering De aanleg van het Hof van Praet werd volledig gerealiseerd volgens plan. De laatste afwerking gebeurde in Het plein maakt de overgang van de 'stedelijke', verharde inrichting van het centrum naar het groene parklandschap van het Warandepark, trekt het groen op die manier door tot in de kern van Aalter en zorgt voor 19/06/ :40 6 / 62

8 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-118: Hof van Praet ademruimte midden in het centrum. De aanleg van het Hof van Praet werd uitgevoerd in Tevens wordt het onderhoud tijdens de waarborgtermijn van 3 jaar uitgevoerd door de aannemer die de werken realiseerde. Uitgevoerd op Evaluatie: AP-114: Hof van Praet: aanleg plein. De aanleg van het Hof van Praet werd volledig gerealiseerd volgens plan. Eindbudget Investering Uitgaven 1.022,47 Saldo ,47 Hof van Praet Uitgaven 1.022,47 Saldo ,47 Actieplan: AP-127: Herinrichting openbaar domein met als doel de verkeersveiligheid te verhogen. De verkeersveiligheid en -leefbaarheid verhogen. Evaluatie: In uitvoering Op 12 november 2012 keurde de gemeenteraad het nieuwe beleidsplan mobiliteit goed voor de periode Deze herziening werd uitgewerkt op basis van een analyse van het bestaande mobiliteitsplan door de uitvoering van een sneltoets. Deze beoordelingwijze werd door de Vlaamse Gemeenschap voorgesteld om het bestaande beleidsplan mobiliteit te toetsen op de huidige noodwendigheid. Hierbij werd besloten dat de bestaande structuur en zienswijze nog steeds van toepassing is en blijft, doch dat de uitwerking ervan dient geconcretiseerd te worden. De optie verbreden en verdiepen van het bestaande beleidsplan werd hierbij voorgesteld en uitgewerkt. Het beleidsplan geeft nu weer op welke wijze de mobiliteit voor elke deelkern en onderling tussen de deelkernen dient uitgewerkt te worden alsook welke prioritaire assen hierbij worden voorgesteld, oa voor het sturen van het vrachtverkeer. Alternatieve verbindingen voor voetgangers en fietsers worden dan weer door de uitwerking van het traject van trage wegen concreet weergegeven. De ruimtelijke invulling via gerichte Gemeentelijke RUP's zullen tevens bijdragen tot het sturen van het mobiliteits gebeuren. Het mobiliteitsplan Aalter werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 juni 2013 en is van kracht vanaf 12 juli Op 9 september 2013 nam de gemeenteraad de beslissing voor het oprichten van een gemeentelijke begeleidingscommissie (mobiliteit), het benoemen van de adviserende leden en het aanduiden van de voorzitter. 19/06/ :40 7 / 62

9 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-131: Weibroekdreef: herinrichting. (vanaf Stationsstraat tot aan de spoorwegoverbrugging) Op 31 augustus 2009 werden alle inwoners van de Weibroekdreef met betrekking tot het inzaaien van de bermen voor het deel gelegen tussen de Stationsstraat en de Molenstraat bevraagd. Uit deze enquête bleek duidelijk dat de inwoners vragende partij waren voor de aanleg van een voetpad. Op 9 augustus 2010 besliste het college van burgemeester en schepenen advies te vragen aan de werkgroep Mobiliteit met betrekking tot de herinrichting van deze straat, meer bepaald de aanleg van het voetpad. Na positief advies van deze werkgroep werd dit voorstel op de meerjarenplanning opgenomen. Het is de bedoeling een voetpad te voorzien in de Weibroekdreef, deel tussen de Stationsstraat en de Warandestraat. De Weibroekdreef is volgens het mobiliteitsplan een weg van doorgaand verkeer die de verbinding maakt tussen Aalter Bellem. De andere wegen Bellemstraat en Kestelstraat - Oude Gentweg verlenen zich hier minder toe. De Warandestraat is een zijstraat van de Weibroekdreef die doodlopend is. Op het einde van de Warandestraat bevindt zich een schooluitgang. Beide wegen bevinden zich in volle centrum waar veel voetgangers en fietsers aanwezig zijn. Het is de betrachting van het bestuur om deze wegen verkeersveiliger te maken alsook in het deel Weibroekdreef het verkeer af te remmen. De doorgang dient verzekerd te blijven evenwel kunnen visuele maatregelen getroffen worden om de snelheid aldaar af te remmen. Evaluatie: Vertraagd Het college keurde op 5 maart 2012 de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze goed voor deze opdracht en er werd beslist 5 firma's aan te schrijven voor deelname aan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opening van de offerten vond plaats op 28 maart Er werd slechts 1 offerte ontvangen waarvan de prijs boven de raming was. Rekening houdende met het feit dat er geen prijsvergelijking mogelijk was en dat er onvoldoende budgetten beschikbaar zijn, besliste het college op 4 juni 2012 de opdracht niet te gunnen en de procedure opnieuw op te starten. Gelet op de onduidelijkheid over planning voor de aanleg van het 3e en 4e spoor werd in 2013 voor dit project geen bijkomend budget voorzien. Het project wordt uitgesteld en opnieuw meegenomen in de meerjarenplanning Vanaf 2016 kan de studie opnieuw opgestart worden, afhankelijk van de evolutie in het dossier voor het verbreden van de spoorwegbedding. 19/06/ :40 8 / 62

10 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-132: Melkerijstraat: aanleg voetpad en parking - voetwegel Zie ACT-143 Evaluatie: In uitvoering zie ACT-143 Melkerijstraat: aanleg voetpad en parking - parking. Actie: ACT-143: Melkerijstraat: aanleg parking en voetpad - parkings Het gemeentebestuur wenst de kerkwegel Lodorp-Guldensporenplein te laten herstellen om zo de toegankelijkheid te verzekeren. Dorpsbewoners en schoolkinderen gebruiken deze wegel om naar de bushalte te stappen op het Guldensporenplein. Het is de kortste en de veiligste weg om boodschappen te doen in de winkelstraat in Lodorp en het vormt een rechtstreekse toegang tot het gemeentelijk ontmoetingscentrum. Het pad werd vroeger gebruikt door de pastoor die woonachtig was in de toenmailge pastorij in de Heirstraat, vandaar dat de wegel in de volksmond kerkwegel genoemd werd. Naast de aanleg van een voetpad wordt ook een parking aangelegd in de Melkerijstraat voor de bezoekers van het gemeentelijk ontmoetingscentrum. Door de nieuwe verkaveling Melkerijstraat is een deel van de kerkwegel geïntegreerd in de nieuwe wegenis en zijn een aantal parkeerplaatsen verdwenen. Evaluatie: Actie: ACT-144: Uitbreiden parking St.-Cornelius. In uitvoering Dit project werd opgestart in Het ontwerp werd goedgekeurd in In 2013 werd de stedenbouwkundige vergunning voor dit project verleend, werd het aanbestedingsdossier opgemaakt en liep de aanbestedingsprocedure voor dit dossier. Het dossier werd aanvankelijk op eigen initiatief gepubliceerd door het studiebureau, zonder administratief nazicht door het gemeentebestuur. Aangezien niet de meest recente wetgeving rond overheidsopdrachten in het bestek verwerkt werd, diende de procedure stopgezet te worden. Uiteindelijk kon de opdracht in het voorjaar van 2014 gegund worden. Na verder onderzoek over de eigendomsstructuren, overleg met de betrokken en aanpalende eigenaars, en informeren van de inwoners, konden de werken in oktober 2014 aangevat worden. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van Het gemeentebestuur wenst de parkeerplaatsen op de Sint-Corneliusparking te herschikken door haaks te parkeren waardoor er bijkomende parkeerplaatsen kunnen gerealiseerd worden. In voorbereiding 19/06/ :40 9 / 62

11 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-404: Aankoop van materiaal voor het uitwerken van proefprojecten verkeersveiligheid. In afwachting van de definitieve goedkeuring van het vernieuwde mobiliteitsplan en rekening houdend met de hieruit mogelijke voortvloeiende acties en rekening houdende met eventuele toekomstige vragen van diverse intermediairen (scholen, politie, bewoners, ) voorziet de gemeente jaarlijks mogelijkheid tot aankoop van materiaal voor het opstellen van proefprojecten in kader van de verkeersveiligheid. Uitgevoerd AP-127: Herinrichting openbaar domein met als doel de verkeersveiligheid te verhogen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,50 0,00 Saldo , ,50 0,00 Aankoop van materiaal voor het uitwerken van Uitgaven 0,00 0,00 0,00 proefprojecten verkeersveiligheid. Saldo 0,00 0,00 0,00 Melkerijstraat: aanleg parking en voetpad - parkings Uitgaven , ,50 0,00 Saldo , ,50 0,00 Melkerijstraat: aanleg voetpad en parking - voetwegel Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitbreiden parking St.-Cornelius. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Weibroekdreef: herinrichting. (vanaf Stationsstraat tot aan de spoorwegoverbrugging) Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 19/06/ :40 10 / 62

12 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Operationele beleidsdoelstelling: OD-27: Uitvoering van het decreet integraal waterbeleid en het zoneringsplan (ZP). Kwalitatief: Een integraal waterbeheer is noodzakelijk. Elke behandeling van een vergunningsaanvraag (stedenbouw en milieu) bevat een beoordeling van het aspect water: zowel zonering van overstromings- en infiltratiegevoelige gebieden (watertoets) als de beoordeling van regenwateropvang, regenwaterhergebruik en infiltratie (hemelwaterverordening) komen aan bod. Zo nodig worden bijkomende maatregelen genomen. De behandeling van afvalwater wordt vastgelegd via het zoneringsplan. Dit plan duidt de verschillende zuiveringszones op het grondgebied aan, waarbij duidelijk wordt welke percelen verplicht zijn aan te sluiten op de openbare riolering (centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied), op termijn verplicht zijn aan te sluiten (collectief te optimaliseren buitengebied), of verplicht zijn individueel hun afvalwater te zuiveren (individueel te optimaliseren buitengebied). Uitvoeringsstatus: Evaluatie: In uitvoering De regelgeving rond integraal waterbeleid wordt zorgvuldig toegepast. Elke vergunningsaanvraag wordt getoetst en voorzien van een omstandig rioleringsadvies. Eventuele opmerkingen worden steeds opgenomen als uitdrukkelijke voorwaarde in de vergunning. In 2013 stonden 13 strategische rioleringsprojecten opgenomen in de planning in functie van de realisatie van het zoneringsplan (omvorming collectief te optimaliseren naar collectief geoptimaliseerd buitengebied of omvorming gemengd naar gescheiden stelsel). De timing van deze projecten wordt afgestemd op het subsidiëringsprogramma van de VMM op basis van de prioriteiten die in samenspraak met de gemeente vastgelegd worden. 2 projecten of 15% zijn in 2013 volledig uitgevoerd. 5 projecten of 38% zijn volop in uitvoering, waaronder 2 projecten die nagenoeg volledig afgerond zijn (Sint-Maria-Aalter en Congostraat fase 1A). 3 projecten of 23% zijn in 2013 in voorbereiding en worden voor verdere uitwerking meegenomen in de meerjarenplanning van de volgende legislaturen. 3 projecten of 23% werden in 2013 geblokkeerd maar worden opnieuw meegenomen in de meerjarenplanning van de volgende legislaturen. De effecten van de uitvoering van deze wegenis- en rioleringswerken zijn reeds voelbaar. De afkoppeling van hemel- en afvalwater zorgt op vele plaatsen voor een ontlasting van het rioleringsstelsel waardoor de gebruikelijke wateroverlast ook bij extreme weersomstandigheden beperkt werd of zelfs volledig uitbleef. Bovendien resulteerden deze werken in een aangenamere leefomgeving, zuivere grachtenstelsels met minder geurhinder in de zomerperiode tot gevolg en een betere verkeersveiligheid. 19/06/ :40 11 / 62

13 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP-32: Aanleg collector en vernieuwen dorpskern St.-Maria-Aalter. De dorpskernvernieuwing situeert zich vanaf de Blekkervijverstraat (brug over de E40) tot Zouter (inclusief het aangrenzend woongebied). De rioleringswerken omvatten het aanleggen van gescheiden leidingen voor regen- en afvalwater en een persleiding. Er wordt een nieuwe collector aangelegd in de Wingenestraat en de Blekkervijverstraat tot aan de brug over de autostrade. Daar zal de verzamelriool aansluiten op de nieuw te bouwen kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) langs de E40. De wegenwerken bestaan uit het aanleggen van een nieuwe rijweg, parkeerruimte, voet- en fietspaden, de aanleg van een centraal plein ter hoogte van de Oude Smisse en de heraanleg van de parking tegenover de kerk. Doelstelling Het afval- en regenwater scheiden. Het afvalwater uit de omgeving van de Blekkervijver- en de Wingenestraat verzamelen en zuiveren in een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Het renoveren van de dorpskern. Het aanleggen van een centraal plein. Evaluatie: In uitvoering De wegenis- en rioleringswerken zijn volledig uitgevoerd in In 2014 is de afwerking van het pleintje aan de Oude Smisse voorzien: meer bepaald het vernieuwen van de sfeerverlichting en de afwerking van de kasseistrook rond de sociale nieuwbouw appartementen. Ook dienen een aantal parkeerstroken te worden hersteld en heringezaaid. Actie: ACT-93: Collectorwerken Polderdreef en Savooien (is opgenomen in actie-1441). In de Polderdreef is er momenteel geen rioleringsstelsel aanwezig. Met dit project worden de afvalwaters van een 3-tal verspreide woningen langs de Polderdreef ingezameld en verbonden met de collector Maria-Aalter. Met de aanleg van de nieuwe DWA-leiding (500 m) wordt het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) maximaal gescheiden. Voor RWA blijven de huidige systemen in gebruik: open grachten en rechtstreekse infiltratie. Het project behelst ook de afkoppeling van alle betrokken woningen. Een 5 tal onteigeningen dienen te gebeuren zodat in beide rijrichtingen het fietspad gescheiden van de rijweg kan worden aangelegd. De rijweg wordt over een 600 meter opengebroken. Nieuwe wegenis en fietspad wordt voorzien in dit project. De gemeente Ruiselede stapt mee in het poject. Afgevoerd 19/06/ :40 12 / 62

14 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-117: Dorpskernvernieuwing Maria-Aalter: vernieuwen openbare verlichting. In het project dorpskernvernieuwing Sint-Maria-Aalter wordt ook het vervangen van de openbare verlichting opgenomen. De bestaande verlichting wordt verwijderd en vervangen. Ondertussen wordt ook de bovengrondse voeding en het laagspanningsnet ondergronds gebracht. In totaal gaat het over een 73 OV-palen. Bovendien wordt er ook een nieuwe drinkwateraansluiting voorzien op het plein voor tijdelijke verblijfstoeristen. Uitgevoerd op AP-32: Aanleg collector en vernieuwen dorpskern St.-Maria-Aalter. Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven , ,58 Saldo , ,58 Collectorwerken Polderdreef en Savooien (is opgenomen in Uitgaven 0,00 0,00 actie-1441). Saldo 0,00 0,00 Dorpskernvernieuwing Maria-Aalter: vernieuwen openbare Uitgaven , ,58 verlichting. Saldo , ,58 Actieplan: AP-33: Aanleg collector en vernieuwen Oostmolenstraat. Het gemeentelijk aandeel binnen het project "Sanering van de Oostmolenbeek" betreft de aanleg van een DWA leiding in de Oostmolenstraat vanaf de spoorweg tot Houtem, en de aanleg van een dienstriolering in de Oostmolenstraat vanaf het kruispunt met de Drogenbroodstraat tot huisnummer 20. Ook worden twee onderdoorpersingen van de RWA leiding uitgevoerd onder de spoorlijn resp. ter hoogte van het Hoefijzer en de Molenstraat met aansluiting naar de Oostmolenbeek deels via de Baarzelestraat, deels via aanleg van een verbindingsgracht doorheen het woonuitbreidingsgebied. De rioleringswerken in een deel van Houtem zijn gepland om via de Oostmolenstraat aan te sluiten op de bestaande riolering Oostmolen-Zuid. Ook in een deel van de L. Bekaertlaan, de driehoek Houtem en in de Oostmolenstraat, tussen de spoorweg en Houtem worden rioleringswerken uitgevoerd. In de Oostmolenstraat tussen Drogenbroodstraat en Houtem zijn de dienstriolen momenteel aangesloten op diverse punten op de centrale RWA (overstort) leiding. Het bestaande rioleringsnet en de centrale leiding diameter 1000 blijft behouden als RWA leiding en zal dus worden herbruikt om het regenwater van de dakoppervlakten en de wegenis van de Oostmolenstraat af te voeren. Deze bestaande leiding werd geïnspecteerd en enkele lokale herstellingen (injecties) zullen moeten worden uitgevoerd. Er werd geopteerd voor een nieuwe DWA-Ieiding zodat alle overkoppelingen realiseerbaar zijn. Evaluatie: In uitvoering De wegenis- en rioleringswerken voor het project 'Sanering 19/06/ :40 13 / 62

15 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Oostmolenbeek' zijn in 2013 in volle uitvoering. Fase 1 (Oostmolenhoek tot Léon Bekaertlaan), fase 2 (Léon Bekaertlaan tot Houtem) en fase 3 (Houtem) zijn nagenoeg afgewerkt. In 2014 worden de boringen onder het spoor uitgevoerd en wordt fase 4 van het project verder afgewerkt (Houtem tot aan het Stationsplein, Baarzelestraat en persputten). De gracht ter hoogte van de Baarzelestraat kon nog niet gerealiseerd worden door gebrek aan akkoord met de eigenaar. Tijdens de zomeronweders in juni en juli 2014 kon worden vastgesteld dat de steeds weerkerende wateroverlast in de Spoorweglaan binnen de perken bleef waardoor blijkt dat de ontkoppeling van het hemelwater van het afvalwater zijn nut heeft bewezen. Wanneer alle woningen afgekoppeld zullen zijn, de gracht ter hoogte van het landbouwperceel in de Baarzelestraat gerealiseerd kan worden en de riolering in Houtem aangepakt wordt, waardoor een bijkomend schot kan weggenomen worden, zal dit effect nog duidelijker worden. Actie: ACT-17: Uitvoeren collectorwerken en vernieuwing Oostmolenstraat. AP-33: Aanleg collector en vernieuwen Oostmolenstraat. In uitvoering Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven , ,23 Ontvangsten 0, ,00 Saldo , ,23 Uitvoeren collectorwerken en vernieuwing Oostmolenstraat. Uitgaven , ,23 Ontvangsten 0, ,00 Saldo , ,23 Actieplan: AP-106: Alternatieve riolering Loveld 1 en 2 Het rioleringsstelsel van het Loveld beperkt zich tot afwateringsgrachten. Deze voeren zowel regenwater als afvalwater af. Met het huidige project wenst het gemeentebestuur alle woningen in het Loveld af te koppelen door het voorzien van een nieuwe DWA-riolering en op die manier het grachtenstelsel te saneren. Er wordt dus een maximale scheiding tussen afvalwater (DWA) en regenwater (RWA) gerealiseerd. Gelet op de bestaande groenvoorzieningen en de staat van de wegenis wordt ernaar gestreefd de werken uit te voeren met een minimale schade aan de bestaande infrastructuur en bomen. Het afwateringsstelsel van het Loveld moet worden gesaneerd met een volledige scheiding tussen RWA en DWA. Er moet gestreefd worden om de impact van werken in open sleuf maximaal te beperken om hinder en schade te voorkomen aan de huidige infrastructuur. Ook de vele bomen langs de weg dienen behouden te worden. In dit verband wordt in de Loveldddreef een gravitaire riolering aangelegd door middel van microtunneling. De overige riolering wordt via gestuurde boring als drukriolering uitgevoerd, aangezien uit analyse van de proefboring in 2007 blijkt dat de boring niet nauwkeurig genoeg was en de helling van de buis niet constant om gravitaire riolering toe te laten en aangezien werkgroep Vlario meldt dat riolering aangelegd door middel van gestuurde boringen niet als gravitaire riolering maar wel als drukriolering kan worden gebruikt. De rioleringsprojecten O en O Uitwerking 19/06/ :40 14 / 62

16 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Zoneringsplan Loveld deel 1 en deel 2 worden bovendien uitgebreid met Meerkensdreef, Kattebulkdreef en Beukendreef. Midden 2012 werd een alternatieve uitvoering goedgekeurd waarbij de gravitaire aanleg door middel van micro-tunneling werd gewijzigd. Alle leidingen worden door middel van gestuurde boring als drukriolering uitgevoerd. Tevens wordt de zijstraat van het Kraenepoelpad mee opgenomen in de rioleringswerken. Uitgevoerd op Evaluatie: Het rioleringsproject is volledig afgewerkt in november Reeds in 2014 kon worden vastgesteld dat de leefomgeving aangenamer was: minder geurhinder in de zomerperiode, zuiver grachtenstelsel. Ook werden een aantal bermen in het Loveld heraangelegd deels met grindgazon, deels met grasdallen. Dit zorgt voor een groenere en verkeersveiliger omgeving. AP-106: Alternatieve riolering Loveld 1 en 2 Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Alternatieve riolering Loveld 1 en 2 Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Actieplan: AP-115: Lakeland: gescheiden RWA leiding. Het gemeentelijke rioleringsproject O Realisatie van een gescheiden RWA-leiding voor het bestaande industrieterrein Lakeland voorziet in het omvormen van het bestaand rioleringsstelsel tot een gescheiden stelsel. Het hemelwater van bedrijventerreinen wordt deels via de reeds aanwezige rioolleiding (kant bedrijf Bekaert) (herbestemming van gemengd naar RWA leidingstelsel) en deels via een nieuw aan te leggen RWA leiding in de Durmelaan rechtstreeks aangesloten op het oppervlaktewater kanaal Gent Oostende. Vele bedrijven deden immers reeds vele inspanningen om op privéterrein de opgelegde afkoppeling- of scheidingwerkzaamheden (opgelegd aan de private bedrijven naar aanleiding van bouwaanvragen sinds 1999) uit te voeren. Deze afkoppeling is tevens vereist om de industriezone te beveiligen tegen wateroverlast. De afkoppeling betekent ook een ontlasting van het door Aquafin beheerde RWZI. Tijdens deze werkzaamheden zal op hetzelfde tracé (einde van de Durmelaan) door Aquafin nv een wervelventiel worden geplaatst om hun collectornet te optimaliseren. Dit bovengemeentelijk rioleringsproject zal gecombineerd worden uitgevoerd. Voor het realiseren van deze werken dient te worden overgegaan tot een ondergrondse inname en het vestigen van een bovengrondse en ondergrondse erfdienstbaarheid op de terreinen van DPD nv en Bekaert nv gelegen in de Leon Bekaertlaan. 19/06/ :40 15 / 62

17 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Uitgevoerd Evaluatie: Project volledig uitgevoerd. Tijdens de zomeronweders in juni en juli 2014 kon worden vastgesteld dat de steeds weerkerende wateroverlast in de Leon Bekaertlaan niet is voorgevallen waardoor blijkt dat de ontkoppeling van het hemelwater van het afvalwater zijn nut heeft bewezen. Actie: ACT-119: Lakeland: gescheiden RWA leiding - aanleg riolering Uitgevoerd op Actie: ACT-128: Onteigening Lakeland in het kader van aanleg riolering. Uitgevoerd op AP-115: Lakeland: gescheiden RWA leiding. Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven 1.735,56 0,00 Ontvangsten , ,11 Saldo , ,11 Lakeland: gescheiden RWA leiding - aanleg riolering Uitgaven 1.735,56 0,00 Ontvangsten , ,11 Saldo , ,11 Onteigening Lakeland in het kader van aanleg riolering. Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Actieplan: AP-125: Riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan. Evaluatie: In voorbereiding Het gemeentelijk rioleringsproject 'O209047a: uitwerking Zoneringsplan riolering Vaartlaan' werd door de Vlaamse Milieumaatschappij opgenomen in het eerste kwartaalprogramma Het voorontwerp werd opgemaakt en door de ambtelijke commissie goedgekeurd op 25 mei De gewestbijdrage ten bedrage van euro werd geimputeerd op 1 oktober De verdere uitwerking en uitvoering van het dossier is gebonden aan de timing voor de aanleg van het derde en vierde spoor. Voorlopig zijn de nodige budgetten vastgelegd vanaf Actie: ACT-127: Uitvoering riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan (wordt opnieuw meegenomen in de MJP ). AP-125: Riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan. Geblokkeerd Eindbudget Investering Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Uitvoering riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan (wordt opnieuw meegenomen in de MJP ). Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 19/06/ :40 16 / 62

18 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP-350: Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP ). Op 14 april 2014 werd het rioleringsproject Lokouter definitief vastgelegd op het eerste kwartaalprogramma 2015 van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Het gemeentebestuur gunde op 29 augustus 2011 een studieopdracht aan studiebureau Dusselier om een voorontwerp, aanbestedingsdossier en begeleiding van het project excl. afkoppelingsstudie uit te voeren. Inmiddels werd een voorontwerp op gemaakt. Nadat het project on hold werd geplaatst, vraagt de VMM nu om uiterlijk 28 januari 2015 een volledig uitgewerkt voorontwerp hen over te maken. Inmiddels werd het studiebureau Hans Dusselier van zijn taken ontzegd en neemt het studiebureau Haegebaert de studie- en begeleidingsopdracht over. De Vlaamse overheid neemt echter de rode cluster ter hoogte van het kruispunt met de Haringstraat niet voor subsidie in aanmerking. Er wordt gepoogd via het openbaar onderzoek 'aanpassing zoneringsplan' de rode cluster als groene cluster in te tekenen. Evaluatie: In voorbereiding In 2008 werd aan Studiebureau Dusselier de opdracht gegeven een ontwerpplan op te maken. In 2013 werd een voorontwerpplan afgewerkt. In 2014 wordt de studie en begeleidingsopdracht overgedragen aan studiebureau Haeghebaert. In het eerste kwartaal 2014 werd dit project definitief vastgesteld op het subsidieprogramma van de Vlaamse overheid. Een voorontwerp dient te worden ingediend voor 28 januari Aan het studiebureau is de opdracht gegeven het dossier af te ronden voor eind oktober AP-350: Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP ). Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 2.000, ,00 Saldo , ,00 Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP Uitgaven 2.000, , ). Saldo , ,00 Actieplan: AP-351: Erfdienstbaarheid Beukendreef. gratis ondergrondse erfdienstbaarheid verkregen; onderhandelingen afgerond echter Guisson nog steeds geen tijd genomen om actes op te maken, notariskost nog te voorzien in budget Evaluatie: In uitvoering Notaris Guisson meldt op 24 juni 2014 deze actes pas in oktober 2014 op te starten en hopelijk voor 2014 af te ronden. AP-351: Erfdienstbaarheid Beukendreef. Eindbudget Exploitatie Uitgaven 5.000,00 Saldo ,00 Erfdienstbaarheid Beukendreef. Uitgaven 5.000,00 Saldo ,00 19/06/ :40 17 / 62

19 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP-352: Wegenis en rioleringswerken Congostraat Dit project omvat het uitbreken van de verharding in de bestaande Congostraat en de aanleg van een nieuwe RWA leiding en DWA leiding over het traject Congostraat Deze werken kaderen binnen het woonuitbreidingsproject Kleine Landeigendom Het volk in de Congostraat te Lotenhulle. Evaluatie: In uitvoering Fase 1A van deze verkaveling werd gerealiseerd en voorlopig opgeleverd. Deze fase omvatte ook werken ten laste van het gemeentebestuur. In de toekomst volgt nog een 2e fase van deze verkaveling. AP-352: Wegenis en rioleringswerken Congostraat Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Wegenis en rioleringswerken Congostraat Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Actieplan: AP-353: Project Sterrewijk - Stratem (AP 443) - zie MJP (AP ) Evaluatie: Afgevoerd Dit project wordt opgenomen in de meerjarenplanning, voor uitvoering in legislatuur Zie ook AP AP-353: Project Sterrewijk - Stratem (AP 443) - zie MJP (AP ) Eindbudget Investering Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Project Sterrewijk - Stratem (AP 443) - zie MJP (AP ) Actieplan: AP-354: Project Kattenberg Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Het project Kattenberg (cluster 13) omvat de aanleg van een nieuwe afvalwaterleiding die aangesloten wordt op het gemeentelijk rioleringsstelsel in Manewaarde, dat verder verbonden is met de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Brug-Zuid. Evaluatie: In uitvoering Het rioleringsproject en de afkoppeling is volledig gerealiseerd in De eenzijdige verkoopbelofte werd gelicht. De actes worden door de notaris voorbereid om te worden verleend in AP-354: Project Kattenberg Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven 5.767, ,42 Saldo , ,42 Project Kattenberg Uitgaven 5.767, ,42 Saldo , ,42 19/06/ :40 18 / 62

20 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP-444: Rioleringswerken Savooien en Polderdreef Dit rioleringsproject is vastgesteld op het subsidieringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties, projectnummer O en O In de Polderdreef en Savooien is er momenteel geen rioleringsstelsel aanwezig. Met dit project worden de afvalwaters van een 3-tal verspreide woningen langs de Polderdreef ingezameld en verbonden met de collector Maria-Aalter. Met de aanleg van de nieuwe DWA-leiding in de Wingenestraat (500 m) wordt het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) maximaal gescheiden. Voor RWA blijven de huidige systemen in gebruik: open grachten en rechtstreekse infiltratie. Het project behelst ook de afkoppeling van alle betrokken woningen. Een 10 tal onteigeningen dienen te gebeuren zodat in beide rijrichtingen het fietspad gescheiden van de rijweg kan worden aangelegd. Plaatselijk dient de rijweg te worden opgebroken. Nieuwe wegenis en fietspad wordt voorzien in dit project. De gemeente Ruiselede stapt mee in het poject. Evaluatie: In uitvoering Een eerste ontwerp samen met technisch verslag is opgemaakt. De bouwvergunning is verleend op 8 juli De onderhandelingen voor onteigeningen zijn opgestart maar verlopen moeizaam. Het ontwerp zal in 2014 worden aangepast rekening houdend met de opmerkingen van de huidige eigenaars. Er wordt getracht deze onderhandelingen af te ronden en de eenzijdige verkoopbeloften te verkrijgen voor eind september 2014 zodat de nutsmaatschappijen hun voobereidende werken kunnen opstarten. Verdere planning: aanbesteding en gunning eind 2014 voor uitvoering begin Actie: ACT-878: Polderdreef & Savooien: studie, aanbest. & begeleiding bij uitvoering - zie MJP (ACT-1446) Evaluatie: Afgevoerd Actie opnieuw opgenomen in meerjarenplan Uitvoering voorzien in Actie: ACT-881: Polderdreef & Savooien: onteigeningen&ondergrondse erfdienstbaarheid - zie MJP (ACT-1449) Evaluatie: Afgevoerd Actie opnieuw opgenomen in meerjarenplan Uitvoering voorzien in /06/ :40 19 / 62

21 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 AP-444: Rioleringswerken Savooien en Polderdreef Eindbudget Investering Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Polderdreef & Savooien: onteigeningen&ondergrondse Uitgaven 0,00 erfdienstbaarheid - zie MJP (ACT-1449) Polderdreef & Savooien: studie, aanbest. & begeleiding bij uitvoering - zie MJP (ACT-1446) Saldo 0,00 Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 19/06/ :40 20 / 62

22 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Operationele beleidsdoelstelling: OD-02-02: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert het ondernemerschap. Kwalitatief: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert ondernemerschap door middel van een faciliterend beleid. Aalter wil een economisch gezonde gemeente zijn, waar plaats is voor een brede waaier van ondernemingen. Kwantitatief: Beleidsindicatoren: (1) I-400 Het aantal arbeidsplaatsen in Aalter blijft minstens gelijk (2010: 6.198) op basis van een sociaal economische situatieschets Oost-Vlaanderen (jaarlijks provinciebestuur i.s.m. Erov) (2) I-401 Het aantal zelfstandigen stijgt (2013: zelfstandigen) op basis van CRM (3) Koopbinding in Aalter (mate waarin inwoners goederen in eigen gemeente kopen) resultaten indicatoren blijven gelijk of stijgen (bron: jaarlijks ter beschikking via het provinciebestuur) I Mate waarin inwoners hun dagelijkse goederen in Aalter kopen (nu 92,0% ) I Mate waarin inwoners hun periodieke goederen in Aalter kopen (nu 39,2 % ) I Mate waarin inwoners hun uitzonderlijke goederen in Aalter kopen (nu 67,0% ) I Mate waarin inwoners voor horeca beroep doen op Aalter (nu 69,4% ) I Mate waarin inwoners voor cultuur beroep doen op Aalter (nu 60,5% ) Bron: CRM, (v)kbo, Detailhandel Vlaanderen (feitenfiche), Locatus, sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen Input van de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: AP : Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter. Aanhouden van de bedrijfsvriendelijke fiscaliteit met o.a. het behoud van de afschaffing van de belasting op drijfkracht. Prioriteit op de verdere uitbouw van het bedrijventerrein Woestijne. Actie: ACT-1293: Beschikken over een correcte databank van de bedrijven gelegen in de bedrijventerreinen. Alle bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen Lakeland, Langevoorde en Woestijne dienen in kaart gebracht te worden. Een correcte databank zorgt ervoor dat er accuraat en efficiënt met de ondernemers op de industrieterreinen kan gecommuniceerd worden. Communicatie met de ondernemers is belangrijk in het kader van o.a. wegenwerken, risicosituaties, bewegwijzering, activiteiten, etc. Geografisch zijn deze gebieden geconcentreerd waardoor een goede databank kan aangelegd worden. Daartegenover merken we een stroom van bedrijven die zich in Aalter vestigen of verlaten wat ervoor zorgt dat het up-to-date houden van deze informatie niet evident is. Met de databank, opgenomen in het softwarepakket CRM, worden algemene gegevens van de bedrijven opgenomen. Binnen het softwarepakket wordt eveneens de link met de Kruispuntbank der Ondernemingen gemaakt. De KBO wet van 16 januari 2003 voorziet immers dat alle bedrijven dienen geregistreerd te worden in deze (federale) databank. 19/06/ :40 21 / 62

23 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 In uitvoering Actie: ACT-1295: Projectbegeleiding "bedrijventerreinmanagement" vanuit POM Oost-Vlaanderen. Vanuit de gemeente Aalter is er sinds 2011 een actieve participatie binnen het project 'Bedrijventerreinmanagement Oost-Vlaanderen'. Dit project is in handen van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM) en wordt medegefinancierd door het Agentschap Ondernemen. Het project loopt in mei 2014 ten einde. Medepartners in dit project zijn de steden Sint-Niklaas en Deinze, de gemeenten Temse en Hamme, de intergemeentelijke samenwerking Interwaas, de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen (VOKA) en de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo). Het bedrijventerreinmanagement bevat mogelijks diverse thema's die worden afgestemd op de noden en behoeften zoals aangegeven door het lokaal stads- of gemeentebestuur. De voorbije jaren stond in Aalter vooral de bewegwijzering op de industrieterreinen Lakeland en Langevoorde op de agenda. Andere thema's waarop eventueel kan ingezet worden zijn bijvoorbeeld energie, ecologie, beveiliging, e.d. en dit steeds toegepast op de Aalterse bedrijventerreinen. Vertraagd Actie: ACT-1296: Opvolging ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Woestijne. In 2006 werd voor de site Woestijne een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP ) goedgekeurd. Daardoor werd de bestemming van de site als landschappelijk waardevol gebied grotendeels gewijzigd in een regionaal bedrijventerrein. Na de goedkeuring van het PRUP hebben Waterwegen en Zeekanaal nv en het gemeentebestuur een overeenkomst afgesloten om deze watergebondenheid ook daadwerkelijk in te vullen. Terreinen die eigendom zijn van Waterwegen en Zeekanaal nv worden niet verkocht maar worden via concessies toegekend voor een bepaalde tijd aan een bedrijf. De uitgifte van terreinen wordt bekrachtigd door een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z) en het gemeentebestuur Aalter. De stuurgroep Woestijne is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst 'Bedrijventerrein Woestijne Aalter' die op 28 november 2007 werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De stuurgroep beoogt met deze samenwerking de onderlinge afgestemde en kwaliteitsvolle samenwerking van het bedrijventerrein, de herwaardering van de economische functie van de waterweg en de creatie van een maatschappelijke meerwaarde voor de omgeving. Volgens plan Actie: ACT-1297: Agendasetting beveiliging bedrijven. "Het thema beveiliging op de agenda zetten van de bedrijven" is de doelstelling van deze actie. Er wordt vaak gesproken over beveiliging en met deze actie willen we gefundeerde, waarheidsgetrouwe en correcte informatie aanbieden aan de ondernemers. De gemeentelijke website is hierbij het middel bij uitstek. Door informatie te verstrekken wordt preventief gewerkt en het thema zo ruim mogelijk behandeld: van inbraakpreventie tot brandpreventie. Vertraagd 19/06/ :40 22 / 62

24 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 AP : Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Agendasetting beveiliging bedrijven. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Beschikken over een correcte databank van de bedrijven Uitgaven 0,00 0,00 0,00 gelegen in de bedrijventerreinen. Saldo 0,00 0,00 0,00 Opvolging ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Woestijne. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Projectbegeleiding "bedrijventerreinmanagement" vanuit POM Oost-Vlaanderen. Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP : Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid. De detailhandel is een belangrijke economische sector die een cruciale bijdrage tot de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente levert. Als gemeentebestuur wensen we dit te benadrukken door beleidsmatig en operationeel in te spelen op de actuele trends die zich in deze sector voordoen. Trends, zoals het voortdurend evoluerende consumentengedrag en bestedingspatronen, worden o.a. met de opmaak van een strategisch commercieel plan ingevolgd. Met medewerking van de verschillende economische verenigingen zetten we ook in op een levendig handelscentrum (de as Stationsstraat-Lostraat). Actie: ACT-1298: Opmaak strategisch commercieel plan. "Een strategisch commercieel plan is een belangrijk hulpmiddel voor de opmaak van een gemeentelijk detailhandelsbeleid. Het geeft inzicht in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel in een gemeente. Daarnaast beschrijft het ook de wenselijke toekomstige situatie, én de acties die ondernomen kunnen worden om die situatie te bereiken. Een dergelijk plan kan de basis vormen voor de beoordeling van inplantingsvragen, het biedt een krachtige argumentatie bij deze beoordeling en het vereenvoudigt de besluitvorming." aldus het Agentschap Ondernemen. De startnota 'Winkelen in Vlaanderen" van de Vlaamse overheid geeft aan dat deze de lokale besturen wil ondersteunen in het voeren van een kernversterkend detailhandelsbeleid. Ook Aalter beschikt over een sterk en groot handelsapparaat. Het uitgangspunt bij de opmaak van het strategisch commercieel plan is de beleidscyclus. Met de opmaak van een strategisch commercieel plan wil de gemeente Aalter proactief en efficiënt omgaan met zijn detailhandel. Indicator: realisatie van de actie Vertraagd 19/06/ :40 23 / 62

25 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1299: Beschikken over een correcte databank van de detailhandel. Het handelsapparaat in Aalter zit hoofdzakelijk gelokaliseerd in het centrum van de gemeente en in de verschillende deelkernen. Met de opmaak van een databank van de detailhandel wil de gemeente alle handelszaken in kaart brengen. Dit gebeurt onder andere op basis van de gegevens van de (verrijkte) Kruispuntbank der Ondernemingen ((v)kbo), contactnames met het gemeentebestuur, reclameformulieren, etc. Daar het handelsapparaat een snel evoluerend gegeven is, is het up-to-date houden van deze gegevens een voortdurende actie die doorheen de jaren loopt. De voordelen van een correcte databank zijn cruciaal voor de communicatie met de ondernemers. Actie: ACT-1301: Samenwerking In uitvoering is de opvolger van 'Aalter op de Loper' en een initiatief van Unizo Aalter in samenwerking met het gemeentebestuur. Op het einde van de maand juni wordt jaarlijks een avondshopping georganiseerd in het centrum van Aalter. Elke handelaar wordt uitgenodigd om op die avond zijn deuren open te stellen voor het grote publiek. Daarnaast wordt er randanimatie langsheen de straten georganiseerd. Actie: ACT-1302: Ondersteuning Aalter Leeft! In voorbereiding Aalter Leeft! is een organisatie van de bedrijvenvereniging Aalter Industrie vzw. Zij organiseren sinds 2012 een jaarbeurs waarbij het thema 'Aalter' doorheen de volledige organisatie getrokken wordt. De beurs biedt de kans aan lokale ondernemingen om zich in de kijker te plaatsen bij het grote publiek. Daarnaast is de beurs een platform voor ondernemers, waarbij kennismaking en samenwerking over de verschillende economische sectoren heen centraal staat. De gemeente wenst dit initiatief te ondersteunen door middel van de gemeentelijke communicatiekanalen en een financiële bijdrage. Evaluatie: Actie: ACT-1303: Samenwerking kerstshopping. Afgevoerd Het evenement wordt door externen georganiseerd. In 2014 werd het evenement niet georganiseerd. Voor een eventuele editie in 2015 (najaar) is er nog geen aanvraag ingediend bij cel Evenementen. De kerstshopping is een initiatief van Unizo Aalter in samenwerking met het gemeentebestuur. De ondernemers uit het centrum worden uitgenodigd om in het weekend hun deuren te openen zodat de kerstinkopen in eigen gemeente kunnen gebeuren. Er wordt straatanimatie voorzien en de straten worden ondergedompeld in de kerstsfeer. De doelstelling is om de koopkracht tijdens deze periode zoveel mogelijk in eigen gemeente te stimuleren en te houden. In voorbereiding 19/06/ :40 24 / 62

26 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1304: Deelname aan lokale economische initiatieven vanuit het gemeentebestuur. In de gemeente zijn tal van ondernemersverenigingen actief en ook bovenlokale partners brengen tal van initiatieven uit die de lokale economie stimuleren. Als gemeentebestuur wensen we deze acties te ondersteunen via de gemeentelijke communicatiekanalen en door eraan te participeren. Deelname aan acties, zoals 'Dag van de Klant', gemeenteradar, Dag van de Landbouw, de Vlaamse startersweek, De Leeuw van de Export, etc. Vertraagd Actie: ACT-1305: Studie van een efficiënte bewegwijzering m.b.t. het handelscentrum en horecazaken. Een goede bewegwijzering van het handelscentrum zorgt ervoor dat zowel Aalternaren als niet- Aalternaren eenvoudig de weg vinden naar het handelscentrum (de as Stationsstraat- Lostraat). Sommige handelszaken liggen net buiten het centrum en zijn soms moeilijk bereikbaar. Via deze studie wensen we de huidige bewegwijzering m.b.t. de lokale economie in kaart te brengen. Als blijkt dat de huidige bewegwijzering ontoereikend zou zijn, wordt er een antwoord hierop gezocht. Indicator: realisatie van de actie Evaluatie: Niet gestart Deze actie werd in 2013 niet uitgevoerd, maar wordt opnieuw opgenomen in de meerjarenplanning Actie: ACT-1306: Agendasetting en facilitatie van beveiliging van het handelsapparaat. Net als bij de bedrijven op de bedrijventerreinen wensen we het thema veiligheid ook bij de detailhandel op de agenda te plaatsen. Voor de zelfstandigen in Aalter is reeds een Buurt Informatie Netwerk voor Zelfstandigen (BIN-Z) opgericht. Het BIN-Z wensen we te faciliteren door er meer bekendheid aan te geven. Vertraagd Actie: ACT-1307: Ontwikkeling en ondersteuning bij de realisatie van 'Aalterse cadeaubon'. De 'Aalterse cadeaubon' is een waardebon uitgegeven door het gemeentebestuur en inwisselbaar bij de Aalterse ondernemers. Met deze actie wensen we de lokale economie te stimuleren. Indicator: realisatie van de actie Evaluatie: In uitvoering Sinds 1 december 2014 wordt de Aalterse cadeaubon uitgereikt. De cel Eerste lijn staat in voor de verkoop aan de snelbalie. De bons die aangevraagd worden via het e-loket worden eveneens door de cel Eerste lijn behandeld, facturen worden gemaakt, binnengebrachte stroken van verkochte bonnen worden geregistreerd en doorgegeven aan de cel Budget voor uitbelaling. In de maand december werden er bonnen uitgereikt. 19/06/ :40 25 / 62

27 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 AP : Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.421, , ,00 Ontvangsten , ,61 0,00 Saldo , , ,00 Agendasetting en facilitatie van beveiliging van het Uitgaven 0,00 0,00 0,00 handelsapparaat. Saldo 0,00 0,00 0,00 Beschikken over een correcte databank van de detailhandel. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Deelname aan lokale economische initiatieven vanuit het Uitgaven 0,00 500,00 500,00 gemeentebestuur. Saldo 0,00-500,00-500,00 Ondersteuning Aalter Leeft! Uitgaven 0,00 750,00 750,00 Saldo 0,00-750,00-750,00 Ontwikkeling en ondersteuning bij de realisatie van 'Aalterse cadeaubon'. Uitgaven 2.421, ,00 0,00 Ontvangsten , ,61 0,00 Saldo ,29 998,61 0,00 Opmaak strategisch commercieel plan. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Samenwerking kerstshopping. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Samenwerking Uitgaven 1.000, , ,00 Saldo , , ,00 Studie van een efficiënte bewegwijzering m.b.t. het handelscentrum en horecazaken. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP : Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca. Steden en gemeenten zetten steeds meer in op citybranding, waarbij ze op zoek gaan om een uitgebreid aanbod aan te bieden aan de bezoekers in hun gemeente. De beleving van elke bezoeker in de gemeente dient meer te zijn dan louter het bezoeken van een winkel. Winkelen wordt in Aalter een beleving, waarbij het shoppen centraal staat, maar ook het toeristische aanbod wensen we hieraan te koppelen. Een bezoek aan de gemeente Aalter is shoppen, genieten van een heerlijk terrasje en afsluiten met een historisch bezoek aan het kasteeldomein van Poeke. Een combinatie van inzetten op lokale economie, toerisme en horeca staat hier voorop, waardoor communicatie en activiteiten in samenwerking met de lokale ondernemers mogelijk worden. Actie: ACT-1308: Aanpassingen ten gevolge van de doorlichting "Inningen markten". Op de inningen van de jaarmarkt voerde de cel Risicobeheer in 2013 een interne controle uit. Vanuit deze doorlichting dienen verdere voorstellen tot tegemoetkoming te worden geformuleerd. Vertraagd 19/06/ :40 26 / 62

28 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1309: Promotie van de lokale horeca. Promotie behoort tot één van de drie belangrijke pijlers om een horeca-aanbod in de gemeente uit te bouwen. Als gemeentebestuur willen we met deze actie hieraan tegemoetkomen en zo de horeca-ondernemers stimuleren in hun beroep. De promotie zal gebeuren via de gemeentelijke website. Deze actie sluit naadloos aan bij de actie 'Opmaak Horecaplan'. Niet gestart Actie: ACT-1310: Beheer databank horecazaken, toeristische uitbatingen en ambulante handel. Net zoals we voor de economische sectoren detailhandel en industrie een databank aanleggen wensen we dit ook te doen voor de horecazaken, de toeristische uitbatingen en de ambulante handel. Het betreft louter het in kaart brengen van de ondernemingsgegevens van de horecasector (hotels, restaurants en café's), de toeristische uitbatingen (B&B's) en de ambulante handel (marktkramers). Indicator: realisatie van de actie. 01/07/2014: 6 zaken In uitvoering Actie: ACT-1331: Opmaak Horecaplan (onderdeel Strategisch commercieel plan). Het horecaplan is een praktisch en op maat van de horeca-ondernemer uitgewerkt plan waarbij een globale en geïntegreerde aanpak van de horecasector op het grondgebied wordt uitgewerkt. De horeca-ondernemer krijgt een gestroomlijnd en duidelijk stappenplan aangeboden. Indicator: realisatie van de actie In uitvoering Actie: ACT-1406: Organisatie van de jaarmarkt. De jaarmarkt, die traditiegetrouw veel bezoekers lokt, vindt plaats op de woensdag tussen de kermis en nakermis in Aalter-centrum (september). Meer dan 100 standwerkers verkopen er diverse handelswaren. De cel Evenementen ondersteunt deze actie met de voorbereiding (aanschrijven plaatselijke handelaars en geregistreerde standhouders uit CRM en opmaken grondplan) en organisatie op de dag zelf (toewijzen standplaats ingeschreven standhouders, toewijzen risico s de dag zelf na controle van de documenten en ontvangen van retributie) In uitvoering Actie: ACT-1408: Organisatie van de wekelijkse markt. Traditiegetrouw wordt de wekelijkse markt in het centrum van Aalter gehouden op woensdag. Deze wordt opgesteld op de markt en in delen van de Brouwerijstraat en de Stationsstraat. De meest uiteenlopende handelswaren worden er aangeboden, van zuivel en vleeswaren tot wenskaarten en kleding. De cel Evenementen ondersteunt deze actie door wekelijkse controle op de markt, het toewijzen van risico s de dag zelf en het voorleggen van bijkomende aanvragen voor de wekelijkse markt aan het college van burgemeester en schepenen. De cel Evenementen doet ook een bevraging bij de marktkramers wanneer een wettelijke feestdag op een woensdag valt. Dit resultaat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 19/06/ :40 27 / 62

29 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 In uitvoering AP : Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Aanpassingen ten gevolge van de doorlichting "Inningen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 markten". Saldo 0,00 0,00 0,00 Beheer databank horecazaken, toeristische uitbatingen en Uitgaven 0,00 0,00 0,00 ambulante handel. Saldo 0,00 0,00 0,00 Opmaak Horecaplan (onderdeel Strategisch commercieel Uitgaven 0,00 0,00 0,00 plan). Saldo 0,00 0,00 0,00 Organisatie van de jaarmarkt. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Organisatie van de wekelijkse markt. Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Promotie van de lokale horeca. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP : Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid. Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid. Landbouw blijft een belangrijke economische sector voor de gemeente Aalter. Het gemeentebestuur wenst een dynamisch plattelandsbeleid verder te ontplooien met aandacht voor elke landbouwer als ondernemer in de gemeente. Een centraal aanspreekpunt, een databank van landbouwondernemingen, dienstverlening aan landbouwers uitbouwen, zijn slechts enkele actiepunten die elke ondernemende landbouwer in de gemeente dienen te informeren en wegwijs te bieden bij zijn land- en/of tuinbouwactiviteiten. Actie: ACT-1313: Beschikken over een correcte databank land- en tuinbouwbedrijven. Met deze actie wensen we de databank van ondernemers, via het softwareprogramme CRM, niet alleen op te maken voor de industrie, de detailhandel en de horeca-sector, maar ook voor de land- en tuinbouwsector in de gemeente. Een goede databank draagt bij tot een efficiënte communicatie met deze ondernemers. 01/07/2014: 18 land- en tuinbouwbedrijven In uitvoering Actie: ACT-1314: Uitbouwen van het thema landbouw op de gemeentelijke website. Binnen het aanbod op de gemeentelijke website wordt er aandacht besteed aan het thema landbouw. Heel wat informatie voor de landbouwers zit verspreid over de website. Met deze actie willen we de landbouwers in onze gemeente een eenvoudigere weg op onze website aanbieden zodat zij snel bij de gewenste informatie geraken. Indicator: realisatie van de actie Uitgevoerd 19/06/ :40 28 / 62

30 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 AP : Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid. Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Beschikken over een correcte databank land- en Uitgaven 0,00 0,00 tuinbouwbedrijven. Saldo 0,00 0,00 Uitbouwen van het thema landbouw op de gemeentelijke Uitgaven 0,00 0,00 website. Saldo 0,00 0,00 Actieplan: AP : Ondernemingen. Aalter ondersteunt ondernemers en stimuleert het ondernemerschap op het grondgebied. Met een bloeiend economisch verenigingsleven als streefdoel wensen we van de gemeente een aangename omgeving te maken voor elke ondernemer. Het ondersteunen van de lokale economie gebeurt via tal van initiatieven. Het accent binnen dit actieplan ligt op de samenwerking en het stimuleren van acties met en door de ondernemers uit Aalter. Elke startende ondernemer wordt wegwijs gemaakt in de gemeente en maakt kennis met het aanbod op vlak van lokale economie via verschillende initiatieven. De Raad Lokale Economie kan hierin een ondersteunende rol spelen. Actie: ACT-1315: Ontvangst startende ondernemers aansluitend op ontvangst van de nieuwe inwoners. Startende ondernemers zijn vaak op zoek naar informatie over de gemeente: waar kan ik heen met mijn vragen, welke verenigingen zijn actief op vlak van de economie in de gemeente, is er een ondernemersloket in de gemeente, etc? Al deze vragen kunnen beantwoord worden via een moment waarop de gemeente hen informeert. Aangezien de doelstelling 'kennismaken met de gemeente' ook bij de actie 'ontvangst nieuwe inwoners' van tel is, laten we de startende ondernemers aansluiten op deze actie. Evaluatie: Afgevoerd Ontvangst nieuwe inwoners op 6 maart 2015 in gemeentehuis volgens nieuw concept beslist door cbs. Actie: ACT-1316: Opmaak kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers. Het kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers bestaat uit een aanbod van de bestaande ondernemersverenigingen in de gemeente, een voorstelling van 'Aalter als ondernemende gemeente' en de dienstverlening van het gemeentebestuur ten aanzien van de ondernemers. Dit drievoudig aanbod wordt online weergegeven op de gemeentelijke website zodat elke ondernemer eenvoudig en snel de weg vindt in de gemeente. Niet gestart 19/06/ :40 29 / 62

31 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1318: Opmaak economische kalender. De economische kalender brengt in kaart welke evenementen er voor ondernemers worden georganiseerd en dit gekoppeld aan de relevante wetgeving. Deze kalender wordt online geplaatst zodat deze voor eenieder raadpleegbaar is. Indicator: realisatie van de actie Uitgevoerd Actie: ACT-1319: Ondersteuning bij de organisatie van een jaarlijks info- en netwerkmoment voor ondernemers. Een jaarlijks info- en netwerkmoment is een organisatie onder leiding van de Raad Lokale Economie waarbij zij elke ondernemer in Aalter wensen uit te nodigen. Op dit moment wensen zij de ondernemers te informeren over wat er op vlak van de economie reilt en zeilt in de gemeente, de adviezen van het afgelopen werkingsjaar geformuleerd door de Raad Lokale Economie en tenslotte ook een inhoudelijk luik d.m.v. een gastspreker aan te bieden. Het centrale accent ligt op het informeren van de ondernemers. Indicator: realisatie van de actie Evaluatie: Afgevoerd Deze actie werd afgevoerd, daar er vanuit de Raad Lokale Economie geen behoefte was om dit te organiseren in In plaats daarvan werd de Aalterse cadeaubon uitgewerkt i.s.m. de Raad Lokale Economie en Unizo. AP : Ondernemingen. Aalter ondersteunt ondernemers en stimuleert het ondernemerschap op het grondgebied. Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 250,00 250,00 Saldo -250,00-250,00 Ondersteuning bij de organisatie van een jaarlijks info- en Uitgaven 0,00 0,00 netwerkmoment voor ondernemers. Saldo 0,00 0,00 Ontvangst startende ondernemers aansluitend op ontvangst Uitgaven 100,00 100,00 van de nieuwe inwoners. Saldo -100,00-100,00 Opmaak economische kalender. Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Opmaak kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers. Uitgaven 150,00 150,00 Saldo -150,00-150,00 Actieplan: AP : Rechtszekerheid scheppen voor zonevreemde bedrijven. Door de opmaak van een RUP kan voor een zonevreemd bedrijf rechtzekerheid geschapen worden. Actie: ACT-1445: Opmaak van RUP t.g.v. afgeleverd positief planologisch attest en/of planologische opportuniteiten. Opmaak van een RUP als gevolg van een afgeleverd positief planologisch attest en/of planologische opportuniteiten. CODEX: wettelijke verplichting om binnen het jaar na een afgeleverd positief planologisch attest een grup op te maken. Evaluatie: Niet gestart In 2014 werden geen aanvragen ingediend en diende dus geen RUP 19/06/ :40 30 / 62

32 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 opgemaakt te worden. AP : Rechtszekerheid scheppen voor zonevreemde bedrijven. Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Opmaak van RUP t.g.v. afgeleverd positief planologisch attest Uitgaven , ,00 en/of planologische opportuniteiten. Saldo , ,00 Operationele beleidsdoelstelling: OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd. Kwalitatief: De gemeente beschikt over een uitgebreid wegen-, riolerings- en grachtennet. Er wordt naar gestreefd dit zo goed mogelijk te onderhouden en te optimaliseren waar nodig, in samenwerking met externe beheerders, om te komen tot een aangename, veilige en kwaliteitsvolle leefomgeving. Kwantitatief: Beleidsindicator: Realisatiegraad van de vooropgestelde acties in OD Streefwaarde: 100% Bron: foxbeleid Input van de cel Wegen en domeinen Uitvoeringsstatus: In uitvoering Actieplan: AP : Heraanleg verkeerswisselaar E40 (start najaar 2013 einde eind 2015) Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de herinrichting van het toegangscomplex van de E40 met de gewestwegen N44 (Knokkeweg/Aalterbaan), N37 (Tieltsesteenweg) en N409 (Steenweg op Deinze) in Aalter. De essentie van het project is dat de huidige rotonde waarop momenteel een hoofdweg (A10/E40), een primaire weg I (N44), een primaire weg II (N37), een secundaire (N409) en een lokale weg aangesloten zijn vervangen wordt door een nieuw knooppunt. Deze ombouw is noodzakelijk om een optimale scheiding van (inter)regionaal en lokaal verkeer te bekomen. Omdat er door de aanleg van het nieuwe knooppunt een bijkomende verharde oppervlakte wordt aangelegd, wordt in het projectgebied een bufferbekken voorzien. Dit zal aangelegd worden in de zuidelijke lus van de nieuw aan te leggen rotonde. In de vrije ruimte die zal ontstaan tussen de E40 en de nieuw aan te leggen weg tussen de N409 en de N37 zal een carpoolparking (ca. 200 wagens) gecreëerd worden. De voorbereidende werken worden eind 2013 afgerond. Het preventief archeologisch onderzoek is uitgevoerd en leverde geen sporen op van grote archeologische waarde, waardoor geen verder onderzoek vereist is op de site. Eind 2012 werden de werken door de nutsmaatschappijen opgestart en tegen eind 2013 zouden de laatste koppelingen uitgevoerd moeten zijn. Volgens plan 19/06/ :40 31 / 62

33 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1673: Heraanleg verkeerswisselaar E40: studie, ontwerp, aanbesteding en begeleiding - t.l.v. AWV. In uitvoering Actie: ACT-1675: Heraanleg verkeerswisselaar E40: OV en aanpassen nutsleidingen - ten laste van AWV. In uitvoering Actie: ACT-1676: Heraanleg verkeerswisselaar E40: wegen en rioleringswerken - ten laste van AWV. Niet gestart AP : Heraanleg verkeerswisselaar E40 (start najaar 2013 einde eind 2015) Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Heraanleg verkeerswisselaar E40: OV en aanpassen Uitgaven 0,00 0,00 nutsleidingen - ten laste van AWV. Saldo 0,00 0,00 Heraanleg verkeerswisselaar E40: studie, ontwerp, Uitgaven 0,00 0,00 aanbesteding en begeleiding - t.l.v. AWV. Saldo 0,00 0,00 Heraanleg verkeerswisselaar E40: wegen en rioleringswerken Uitgaven 0,00 0,00 - ten laste van AWV. Saldo 0,00 0,00 Actieplan: AP : Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg Op Deinze - fase 2. Tussen 7 november 2011 en eind juli 2012 werd de doortocht door Lotenhulle heringericht. De rioleringswerken omvatten het aanleggen van een bijkomende leiding waardoor het regen- en afvalwater gescheiden kan afgevoerd worden. De wegenwerken omvatten het aanleggen van een nieuwe rijweg, parkeerruimte, voet- en fietspaden en de herinrichting van het kruispunt Heirstraat - Nevelestraat - Steenweg-op-Deinze - Lodorp. De aanleg van een buffervijver, een verplichting opgelegd in de bouwvergunning, kon nog niet worden uitgevoerd. De gronden van het perceel waar de buffervijver dient aangelegd te worden werden nog niet verworven omdat er geen minnelijk akkoord mogelijk was met de eigenaar van dit perceel. De aangepaste onteigeningsplannen werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 juni 2012 en een verklaring van openbaar nut werd aangevraagd in functie van een gerechtelijke onteigeningsprocedure. Van zodra de onteigening gerealiseerd is, kunnen de werken uitgevoerd worden. In voorbereiding 19/06/ :40 32 / 62

34 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1632: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze - fase 2: onteigeningen. De grondinname in functie van de realisatie van de buffervijver, zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning voor het project "Aanleg fietspad en RWA langsheen de N409 Steenweg op Deinze - fase 2, kon niet in der minne geregeld worden. De onteigening wordt verder via het comité tot aankoop afgehandeld in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met het oog op een gerechtelijke procedure. In eerste instantie wordt nog steeds een minnelijk akkoord nagestreefd. Evaluatie: In uitvoering Na aanpassing van de plannen op basis van de opmerkingen van de eigenaar en na verder onderhandelingen via het aankoopcomité blijkt een minnelijk akkoord mogelijk. Eind 2014 kon ook over de prijs een akkoord gesloten worden tussen de eigenaar en het aankoopcomité. Dit mondeling akkoord kon nog niet geformaliseerd worden. Door de organisatorische wijzigingen binnen het aankoopcomité, zal het dossier pas verder afgehandeld kunnen worden in het voorjaar Actie: ACT-1633: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze - fase 2: wegenis- en rioleringswerken. In de stedenbouwkundige vergunning voor het project "Aanleg fietspad en RWA langsheen de N409 Steenweg op Deinze - fase 2, werd de aanleg van een buffervijver opgelegd. Deze buffervijver kon nog niet aangelegd worden tijdens het project aangezien er geen minnelijk akkoord kon gevonden worden met de eigenaar over de grondinname die hiervoor vereist is. Evaluatie: Vertraagd De werken kunnen pas opgestart worden nadat er een minnelijk akkoord werd gesloten over de grondinnames of nadat de gerechtelijke procedure tot onteigening werd doorlopen. AP : Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg Op Deinze - fase 2. Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Uitgaven , ,00 Steenweg op Deinze - fase 2: onteigeningen. Saldo , ,00 Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Uitgaven , ,00 Steenweg op Deinze - fase 2: wegenis- en rioleringswerken. Saldo , ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de gezamelijke IBA in Bakensgoed. Door de Vlaamse Milieumaatschappij werden op basis van de gegevens uit de milieuimpacttoetskaarten (MITK), 100 rode clusters (individuele zuivering van het afvalwater) geselecteerd. Binnen deze gebieden dient de plaatsing van deze prioritaire IBA s tegen 2015 te worden gerealiseerd. Op het grondgebied worden individueel behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA s) geplaatst en onderhouden door de eigenaars van de woningen. Als proefproject zal een gezamenlijke IBA, beheerd door het gemeentebestuur, worden gebouwd waarop een 7-tal woningen gelegen binnen de cluster Bakensgoed 1 tot 6 op hun kosten kunnen aansluiten. De realisatie van dit proefprogramma wordt afgerond vóór eind /06/ :40 33 / 62

35 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Evaluatie: Niet gestart Het bestek voor de aanstelling van de ontwerper is uitgeschreven, aanstelling voorzien in de loop van december 2014 Actie: ACT-1148: Iba Bakensgoed studie-en ontwerp. Evaluatie: Actie: ACT-1150: Iba Bakensgoed onteigeningen. Evaluatie: In uitvoering AP : Aalter realiseert de gezamelijke IBA in Bakensgoed. Het studiebureau werd aangesteld voor de opmaak van de ontwerpen. Het ontwerp en aanbestedingsdossier is nu ingepland voor afwerking eerste helft 2015 voor uitvoering tweede helft In voorbereiding De opmaak van de onteigeningsplannen is mee opgenomen in het bestek van het studiebureau belast met de opmaak van het ontwerp en de begeleiding tijdens uitvoering. Daar het aantal onteigeningen beperkt blijft zullen de onderhandelingen door het gemeentebestuur worden geleid. De opmaak van de onteigeningsplannen en de verdere onderhandelingen zullen pas worden opgestart na opmaal van het eerste ontwerp van de infrastructuurwerken. Deze actie wordt bijgevolg verschoven. Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 7.708, ,00 Saldo , ,00 Iba Bakensgoed onteigeningen. Uitgaven 4.208, ,00 Saldo , ,00 Iba Bakensgoed studie-en ontwerp. Uitgaven 3.500, ,00 Saldo , ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Kestelstraat (GUP ). Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP s) samengesteld. Het aanleggen van de riolering in de nog niet gerioleerde straten of niet aangesloten woningen in het centrale gebied wordt als hoogste prioriteit (prioriteit 1) ingedeeld. Deze rioleringsprojecten dienen tegen ten laatste 2017 te worden gerealiseerd. Het project GUP betreft de aanleg van een riolering voor een vijftal woningen in de zijstraat van de Kestelstraat ter hoogte van de woningen Kestelstraat 89b-97 en de aansluiting op het bestaande rioleringsnetwerk in de Kestelstraat. In voorbereiding 19/06/ :40 34 / 62

36 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1162: Realiseren riolering Kestelstraat (GUP ) studie en ontwerp. Evaluatie: In uitvoering AP : Aalter realiseert de riolering Kestelstraat (GUP ). Project is opgestart. De zijstraat van de Kestelstraat dient nog erkend te worden alvorens rioleringswerken kunnen worden uitgevoerd. Als voorbereiding op het eventueel opstarten van de procedure is een infomoment met de betrokken burgers ingepland begin juni Na goedkeuring wordt de weg erkend. Het studiebureau beoogt de ontwerpen af te ronden september Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 3.400, ,00 Saldo , ,00 Realiseren riolering Kestelstraat (GUP ) studie en Uitgaven 3.400, ,00 ontwerp. Saldo , ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Steenweg op Deinze Na de realisatie van het rioleringsproject Steenweg op Deinze fase 1, blijkt dat de woningen Steenweg op Deinze niet zijn aangesloten op het bestaande rioleringsnet. Deze actie beoogt het aanleggen van een dienstriolering in de berm over een lengte van 200 m en aansluiting op het openbaar rioleringsnet op het kruispunt van de Steenweg op Deinze en de Nauterkensstraat. In voorbereiding Actie: ACT-1178: Realiseren riolering Steenweg op Deinze studie en ontwerp. Evaluatie: In uitvoering Project is opgestart. Dit dossier is gekoppeld aan de rioleringsprojecten Kestelstraat - Piethoek en Bakensgoed. Technische uitwerking voor het project Bakensgoed is nog niet afgerond. De zijstraat van de Kestelstraat dient nog erkend te worden. Het studiebureau beoogt de ontwerpen af te ronden september Actie: ACT-1181: Realiseren riolering Steenweg op Deinze afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. AP : Aalter realiseert de riolering Steenweg op Deinze Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 450,00 Saldo 0,00-450,00 Realiseren riolering Steenweg op Deinze Uitgaven 0,00 450,00 afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. Saldo 0,00-450,00 Investering Uitgaven 5.768, ,00 Saldo , ,00 Realiseren riolering Steenweg op Deinze studie en Uitgaven 5.768, ,00 ontwerp. Saldo , ,00 19/06/ :40 35 / 62

37 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat. De heraanleg van het rioleringsnetwerk in de Boomgaardstraat en de Bellemstraat vanaf de markt tot het kruispunt van de Processieweg werd niet opgenomen op de lijst van mogelijk te verkrijgen subsidies van de Vlaamse overheid. Het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat is in zeer slechte staat. Gezien een aantal verzakkingen in het voetpad in 2013 bij hoogdringendheid werden hersteld, is een verder uitstel niet aangewezen. Een gescheiden rioleringsnet (DWA en RWA) is aangelegd in de Processieweg. Ook de verkaveling De Teerling-Warande is reeds volgens een gescheiden stelsel aangelegd. Aansluiting op dit gescheiden stelsel zal de gemengde inzamelriool in de Bellemstraat stroomafwaarts het kruispunt met de Processieweg sterk ontlasten. Bij hevige regenval staat dit stelsel vaak onder druk. In dit project is de heraanleg van de bestrating in mozaïekkasseien van de Markt en een deel van de Stationsstraat, Lostraat en Bellemstraat opgenomen. In voorbereiding Actie: ACT-1431: Realiseren riolering Bellemstr tot kruispunt Processieweg/Boomgaardstr. studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding. Evaluatie: In uitvoering Een studiebureau werd aangesteld. De opmaak van een mobiliteitsstudie is afgewerkt. Deze studie dient door het bestuur te worden geëvalueerd. In functie van de resultaten van deze evaluatie zal gestart worden met de opmaak van het ontwerp wegenis. De ontwerpstudie riolering is lopende. Deze actie is in uitvoering maar momenteel on hold tot evaluatie van de mobiliteitsstudie door het bestuur. AP : Aalter realiseert de riolering Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat. Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Realiseren riolering Bellemstr tot kruispunt Uitgaven , ,00 Processieweg/Boomgaardstr. studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding. Saldo , ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Sterrewijk-Stratem. Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP s) samengesteld. Het rioleringsproject Sterrewijk-Stratem zal in 2014 worden vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Het project is gekoppeld aan een bovengemeentelijk optimalisatieprogramma waarvan het technisch plan reeds is goedgekeurd. Bijgevolg werd dit project door de Vlaamse Milieumaatschappij als prioriteit 2 ingedeeld en dienen de werken te worden uitgevoerd binnen de periode De voorbereiding en uitwerking van dit project zouden binnen deze legislatuur dienen te worden opgestart. Het project beoogt de aansluiting van de nog in te zamelen vuilvracht van de groene clusters gelegen in Wageweg, de oostelijke tak van Stratem (vanaf kruispunt Wageweg) en Sterrewijk (vanaf het kruispunt Hageland Schoonberg Sterrewijk en vanaf het kruispunt Sterrewijk - Vijfringenstraat tot Lindestraat), Vijfringenstraat, Hageland en Schoonberg. De groene clusters worden gesaneerd en getransporteerd naar de bestaande gemeentelijke riolering aan de overzijde van de E40. De riolering zal deels gravitair, deels via persleiding en pompstations en drukriolering 19/06/ :40 36 / 62

38 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 worden uitgevoerd. In uitvoering Actie: ACT-1437: Sterrewijk - Stratem: rioleringsproject - studiekost, aanbesteding en begeleiding. In uitvoering Evaluatie: Project is opgestart en zal vervroegd worden uitgevoerd in 2017 (gemeentelijk deel) - Verdere studie (aanvraag bouwvergunning, technisch verslag,...), realisatie erfdienstbaarheden en afkoppelingsstudie worden in 2015 voorzien. Bijkomend budget dient nog te worden aangevraagd. Aanbesteding begin 2016 voor start bovengemeentelijk project eind 2016 AP : Aalter realiseert de riolering Sterrewijk-Stratem. Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven , ,52 Saldo , ,52 Sterrewijk - Stratem: rioleringsproject - studiekost, Uitgaven , ,52 aanbesteding en begeleiding. Saldo , ,52 Actieplan: AP : Optimalisatie collectoren Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP s) samengesteld. Het gemeentelijk optimalisatieproject O werd in 2009 vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Dit project wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij als prioriteit 2 ingedeeld en bijgevolg dienen de werken te worden uitgevoerd binnen de periode De voorbereiding en uitwerking van dit project zouden binnen deze legislatuur dienen te worden opgestart. Het bovengemeentelijk optimalisatieproject van de collectoren van Aquafin werd on hold geplaatst zolang het voorontwerp van het gemeentelijk project niet is ingediend en goedgekeurd door de ambtelijke commissie. Het project beoogt volgende optimalisatiewerken: - Afkoppeling inlaat gracht in de Lotenhullestraat - Optimalisatie overstort Nieuwstraat Goedingestraat - Afkoppeling inlaat Mariahovelaan - Afkoppeling omwalling Grote Ganzenplas en plaatsen wervelventiel - Afkoppeling inlaat Bosheide - Afkoppeling inlaat Nobelstede, Knokkeweg - Optimalisatie overstort Ommegangstraat en plaatsen wervelventiel - Afkoppelingsproject Stratem - Optimalisatie overstort Museumstraat In voorbereiding 19/06/ :40 37 / 62

39 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1441: Optimalisatie collectoren: studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding. Tot op heden is een door Aquafin goedgekeurde motivatienota opgemaakt. Deze motivatienota dient nog te worden geïntegreerd in het voorontwerpdossier. Er wordt naar gestreefd om het voorontwerpdossier af te werken en een aangepast dossier vóór eind november 2014 aan de Vlaamse milieumaatschappij over te maken. Evaluatie: In voorbereiding Het voorontwerp is ingediend bij de ambtelijke commissie op 15 december De ambtelijke commissie heeft het voorontwerp niet goedgekeurd. Inmiddels werd een coördinatievergadering met VMM, het studiebureau, de provincie en Aquafin gehouden om alle opmerkingen te bespreken. Studiebureau maakt een verantwoordingsnota op die aan de ambtelijke commissie wordt bezorgd. Voorlopig zijn geen verdere budgetten voorzien voor de uitvoering van deze infrastructuurwerken. Er wordt gewacht tot definitieve goedkeuring van het voorontwerp door de ambtelijke commissie. Dit project is gekoppeld aan het bovengemeentelijk optimalisatie project van Aquafin. Zolang het gemeentelijk dossier niet wordt goedgekeurd staat ook de uitvoering van het bovengemeentelijk project on hold. Actie: ACT-1444: Optimalisatie collectoren uitvoering afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater voor burgers. AP : Optimalisatie collectoren Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Optimalisatie collectoren uitvoering afkoppelingssubsidie Uitgaven 0,00 0,00 scheiding hemelwater voor burgers. Saldo 0,00 0,00 Investering Uitgaven 3.630,00 0,00 Saldo ,00 0,00 Optimalisatie collectoren: studiekost, ontwerp, aanbesteding Uitgaven 3.630,00 0,00 en begeleiding. Saldo ,00 0,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Polderdreef en Savooien. Dit rioleringsproject is vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties, projectnummer O en O In de Polderdreef en Savooien is er momenteel geen rioleringsstelsel aanwezig. Met dit project worden de afvalwaters van een 3-tal verspreide woningen langs de Polderdreef ingezameld en verbonden met de collector Maria-Aalter. Met de aanleg van de nieuwe DWA-leiding in de Wingenestraat (500 m) wordt het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) maximaal gescheiden. Voor RWA blijven de huidige systemen in gebruik: open grachten en rechtstreekse infiltratie. Het project behelst ook de afkoppeling van alle betrokken woningen. Een 10-tal onteigeningen dienen te gebeuren zodat in beide rijrichtingen het fietspad gescheiden van de rijweg kan worden aangelegd. Plaatselijk dient de rijweg te worden opgebroken. Nieuwe wegenis en fietspad worden voorzien in dit project. De gemeente Ruiselede stapt mee in het project. 19/06/ :40 38 / 62

40 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Evaluatie: In uitvoering De onderhandelingsprocudure voor de innames worden afgewerkt eind september Ten gevolge van moeilijkheden tijdens deze onderhandelingsprocedure werd het ontwerp plan aangepast. Plaatselijk wordt de voorziene langsgracht toch ingebuisd over een lengte van 200 meter. Het RWA afvoerstelsel in de Polderdreef wordt geoptimaliseerd. Een nieuwe raming rekening houdend met deze aanpassingen is voorzien te zijn afgewerkt eind oktober Actie: ACT-1446: Polderdreef en Savooien: rioleringsproject - studie, aanbesteding en begeleiding bij uitvoering. Evaluatie: In uitvoering Het ontwerp en aanbestedingsdossier werd opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december De publicatie van de aanbesteding voor deze infrastructuurwerken gebeurde op 13 januari Op 19 februari 2015 worden de offertes geopend. Het gunningsverslag door het studiebureau opgemaakt werd aan het bestuur verzonden op 27 mei Gunning van de werken wordt voorgelegd aan het college begin juni Gepland wordt de werken te starten na het bouwverlof voor afwerking eind Actie: ACT-1448: Polderdreef en Savooien: OV en aanpassen nutsleidingen. Evaluatie: In uitvoering Offerte en ontwerp voor het ondergronds brengen en/of het verplaatsen van de nutsleidingen werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december De werken door de nutsmaatschappijen worden in synergie uitgevoerd. Eandis is piloot van de werken. Start van de werken half februari Werken zijn inmiddels uitgevoerd incl. overkoppelingen. De nieuwe kabine dient nog te worden geplaatst. Nieuwe OV wordt geplaatst na uitvoering van de riolerings en wegeniswerken. Actie: ACT-1449: Polderdreef en Savooien: onteigeningen en ondergrondse erfdienstbaarheid. Ten gevolge van moeilijke onderhandelingen met de eigenaars inzake de onteigeningen werd het ontwerp en onteigeningsplan aangepast. Deze plannen dienen opnieuw aan de gemeenteraad in september 2014 te worden voorgesteld. Evaluatie: In uitvoering De definitieve onteigeningsplannen werden goedgekeurd door de gemeenteraad. De onderhandelingen met de eigenaars zijn afgerond. De opties zijn gelicht. Opdracht werd gegeven aan notaris Mondelaers met de opmaak van de authentieke aktes te starten. 19/06/ :40 39 / 62

41 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1450: Polderdreef en Savooien: afkoppelingsstudie, as-builtplan en keuring. Evaluatie: In uitvoering Alle afkoppelingsdossiers werden opgemaakt. De afkoppeling op privaat domein gebeurt tijdens of onmiddellijk na de infrastructuurwerken in de straat. Pas dan kunnen de keuringen worden opgestart. Actie: ACT-1460: Rioleringsproject Polderdreef en Savooien: afkoppelingssubsidie scheiding hemel-afvalwater. Niet gestart AP : Aalter realiseert de riolering Polderdreef en Savooien. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Rioleringsproject Polderdreef en Savooien: Uitgaven 0,00 0, ,00 afkoppelingssubsidie scheiding hemel-afvalwater. Saldo 0,00 0, ,00 Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Polderdreef en Savooien: OV en aanpassen nutsleidingen. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Polderdreef en Savooien: afkoppelingsstudie, as-builtplan en Uitgaven 0, , ,00 keuring. Saldo 0, , ,00 Polderdreef en Savooien: onteigeningen en ondergrondse Uitgaven 4.290, , ,00 erfdienstbaarheid. Polderdreef en Savooien: rioleringsproject - studie, aanbesteding en begeleiding bij uitvoering. Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP : Afwerken rioleringsproject Loveld en Oostmolenstraat De rioleringsprojecten Loveld en Oostmolenstraat zijn in uitvoering en worden afgewerkt in Een subsidie wordt toegekend van maximaal 500 euro aan de bewoners die het afvalwater scheiden van het hemelwater op privaat terrein naar aanleiding van deze gemeentelijke rioleringswerken. Een externe keurder werd aangesteld om de afkoppelingswerken op privaat terrein te controleren. In uitvoering Actie: ACT-1463: Ontkoppelingssubsidies scheiding hemel-afvalwater voor burgers. Evaluatie: In uitvoering 5 woningen in het Loveld dienen nog te worden afgekoppeld. Een PV werd opgemaakt in het kader van het milieuhandhavingsdecreet. De overige nog niet afgekoppelde woningen staan te koop en/of onbewoond. Voor deze woningen is een intentieverklaring van de eigenaars ontvangen. Blijvende opvolging van deze dossiers is noodzakelijk. 19/06/ :40 40 / 62

42 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 AP : Afwerken rioleringsproject Loveld en Oostmolenstraat Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Ontkoppelingssubsidies scheiding hemel-afvalwater voor burgers. Actieplan: AP : Bouw Administratief Centrum Aalter (ACA) Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 In het kader van de centralisatie en verdere optimalisatie van de dienstverlening wenst het gemeentebestuur volgende dienstverleningen te integreren met het gemeentehuis: onderwijs, media/bibliotheek (incl. archief), ontmoetingsplaats voor verenigingen/foyer en sociaal huis. Onderwijs en bibliotheek zijn nu op andere locaties gevestigd; een eigenlijke mediatheek, sociaal huis en een ontmoetingsplaats voor verenigingen en foyer ontbreken nog. Het gemeentebestuur wenst een moderne (versterking van de kernwaarden van het bestuur) en vernieuwende (origineel, kosteneffectief, knelpuntvoorkomend, functioneel zowel nu als binnen 20 jaar) visie te implementeren in werking door middel van een uitbreiding en een reconversie van het bestaande 'administratief centrum' (gemeentehuis). Niet gestart Actie: ACT-1518: Aanstellen van een studiebureau en voorbereiding ontwerp ACA. Evaluatie: AP : Bouw Administratief Centrum Aalter (ACA) Vertraagd Aangezien de visie over het Administratief Centrum Aalter nog niet volledig op punt staat, kon deze actie nog niet opgestart worden. Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Aanstellen van een studiebureau en voorbereiding ontwerp Uitgaven , ,00 ACA. Saldo , ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering van de Charlestonstraat (GIP ). Het project Aanleg riolering in de Charlestonstraat werd opgenomen in het subsidieprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij in het jaar Op 23 november 1999 werd voor dit project een eerste voorontwerp aan de Vlaamse Milieumaatschappij bezorgd. Omwille van ontbrekende gegevens werd dit voorontwerp niet goedgekeurd. Op 8 december 1999 kreeg het gemeentebestuur de melding dat de verantwoordelijke van het studiebureau zijn beroepsactiviteiten vanaf 1 januari 2000 worden stopgezet en dat de lopende dossiers worden doorgegeven, zodat de continuïteit van alle nog lopende ontwerpen zal verzekerd zijn. Sindsdien ondernam het studiebureau geen verdere acties om het dossier te vervolledigen of om de continuïteit van het project O98337 Aanleg riolering in de Charlestonstraat te verzekeren. Op 1 april 2014 werd door de Vlaamse Milieumaatschappij gevraagd om uiterlijk eind juni 2014 een voorontwerp, aangepast of aangevuld met de opmerkingen gesteld door de ambtelijke commissie van 19 januari 2000 aan de Vlaamse Milieumaatschappij te bezorgen of duidelijkheid over de stand van zaken van het dossier te scheppen. Op 16 juni 2014 besliste het college om het studiebureau in gebreke te stellen, na het verstrijken 19/06/ :40 41 / 62

43 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 van de wettelijke termijn waarbinnen het studiebureau zijn verweermiddelen dient te doen gelden, de studieopdracht voor het project O98337 Aanleg riolering in de Charlestonstraat stop te zetten en mee op te nemen in de studieopdracht Totaalbegeleiding van de studie- en uitvoeringsopdracht voor de projecten: - AP : Rioleringsproject Aanleg gescheiden riolering in de Kestelstraat GUP AP : Rioleringsproject Plaatsen van gemeentelijke IBA voor 7 woningen in Bakensgoed - AP : Rioleringsproject Aanleg gescheiden riolering in de Steenweg op Deinze De Vlaamse Milieumaatschappij werd op de hoogte gebracht dat de studieopdracht, voor het project O98337 Aanleg riolering in de Charlestonstraat, gegund aan het studiebureau wordt stopgezet en een nieuwe ontwerper zal worden aangesteld om de gevraagde aanpassingen aan het voorontwerpdossier vóór eind december 2014 aan de Vlaamse Milieumaatschappij over te maken. Actie: ACT-1764: Rioleringsproject Charlestonstraat - aanpassing studie en begeleiding excl. voorontwerp Evaluatie: In uitvoering AP : Aalter realiseert de riolering van de Charlestonstraat (GIP ). Project is opgestart. Voorontwerp opgemaakt door studiebureau Jonckheere en ligt voor evaluatie bij de ambtelijke commissie Eindbudget Investering Uitgaven 3.000,00 Saldo ,00 Rioleringsproject Charlestonstraat - aanpassing studie en begeleiding excl. voorontwerp Uitgaven 3.000,00 Saldo ,00 19/06/ :40 42 / 62

44 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Operationele beleidsdoelstelling: OD-80: Ontwikkeling regionale bedrijvencentra. Kwalitatief: Het is de bedoeling om economische activiteiten te bundelen in economische knooppunten, om de economische sterkte van iedere subregio te ondersteunen en om het ruimtelijk beleid te ondersteunen met het economisch ontwikkelingsbeleid. Voor economische knooppunten worden de volgende ontwikkelingsperspectieven vooropgesteld: - gefaseerde ontwikkeling van bedrijventerreinen; - concentratie van bedrijventerreinen in economische knooppunten; - differentiatie van bedrijventerreinen; - realisatie van bedrijventerreinen in handen van de overheid; - optimale lokalisatie en kwaliteitsvolle inrichting van lokale, gemengd regionale en specifiek regionale bedrijventerreinen; - ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven buiten de bedrijventerreinen. In Aalter, geselecteerd als specifiek economisch knooppunt, bakent de provincie de regionale bedrijventerreinen af. Kwantitatief: Aalter beschikt over vier ambachtelijke bedrijventerreinen. Het gebied tussen Aalter-Centrum en het industrieterrein Lakeland vormt de overgang tussen de industrie en de woonzones. De overige drie ambachtelijke gebieden zijn gelegen in de kleinere kernen of in de open ruimte: Lobulck, Aalter-Brug en Bellem. Uitvoeringsstatus: Evaluatie: In uitvoering De ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Woestijne op de noordelijke oever van het kanaal Gent-Brugge geeft perfect invulling aan deze doelstelling. Een eerste bedrijf vestigde zich in 2013 reeds op het nieuwe terrein. De volgende jaren wordt verder werk gemaakt van de ontsluiting van het nieuwe industrieterrein via de industriezone Lakeland, zoals voorzien in het RUP en mobiliteitsplan. Actieplan: AP-206: Ontwikkeling gemengd regionaal bedrijvencentrum Woestijne. Het RUP Regionaal Bedrijventerrein - goedgekeurd op 13 februari voorziet in de aanleg van een bedrijventerrein van 30 hectaren ter hoogte van de site Woestijne in Aalter-Brug. Deze site is geselecteerd omwille van de ligging aan het kanaal, waardoor er ruimte is voor watergebonden bedrijven. Bij de uitwerking van het bedrijventerrein is in hoge mate rekening gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische elementen. Het Woestijnegoed en de dreven die deel uitmaken van de aloude ontginningsstructuur, zijn als structurerende elementen in het bedrijventerrein opgenomen en zullen het bedrijventerrein een eigen identiteit geven. Indicator: # bedrijven op het bedrijventerrein Woestijne. 19/06/ :40 43 / 62

45 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Evaluatie: In uitvoering In 2013 kwam de stuurgroep Woestijne meermaals samen m.b.t. de realisatie en opvolging van het bedrijventerrein Woestijne (parkmanagement). Actie: ACT-229: Herprofileren en betuinen van de gracht langs de Urselweg. De NV Waterwegen en Zeekanaal heeft aan de provincie Oost-Vlaanderen de machtiging gevraagd om werken uit te voeren vaan de waterlopen van 2de categorie nr en 3.48 en de oud-geklasseerde waterloop nr. 12 in het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Woestijne. Alvorens de machtiging kan verleend worden moet het gemeentebestuur een aantal werken, waarvoor zij gemachtigd zijn, uitvoeren. Deze werken bestaan uit het herprofileren en betuinen van de gracht langs de Urselweg. Besluit gemeenteraad van 11 april Evaluatie: In uitvoering AP-206: Ontwikkeling gemengd regionaal bedrijvencentrum Woestijne. Dit project stond ingepland in 2013 maar de uitvoering liet omwille van problemen met de aannemer op zich wachten tot het voorjaar Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven , ,68 Saldo , ,68 Herprofileren en betuinen van de gracht langs de Urselweg. Uitgaven , ,68 Saldo , ,68 19/06/ :40 44 / 62

46 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Operationele beleidsdoelstelling: OD-60: Realiseren van het project DigitAalter. Kwalitatief: DigitAalter zal instaan voor het automatiseren van de gemeentelijke dienstverlening. Met dit ambitieuze project zal de burger sneller geholpen worden en kunnen de ambtenaren van de gemeente de burger nog beter van dienst zijn. De baliemedewerkers zullen op termijn directe toegang hebben tot alle beschikbare informatie. Dit betekent ook dat alle bestaande computerprogramma's aan elkaar worden gekoppeld. Kwantitatief: Indicator: aantal gebruikers van het elektronisch loket. Uitvoeringsstatus: Evaluatie: In uitvoering Microsoft Dynamics CRM wordt sedert 2007 gebruikt als midoffice platform. In dit softwarepakket wordt elke communicatie met de klanten bijgehouden en opgevolgd. Bedoeling van dit project is dat alle bestaande computerprogramma's aan elkaar worden gekoppeld, zodanig dat de baliemedewerker via dit kanaal onmiddellijk toegang kan krijgen tot alle noodzakelijke informatie enerzijds en anderzijds dat de input van data slechts één maal moet gebeuren. Dit moet de efficiëntie van de werking binnen het bestuur verhogen. Het koppelen van de softwarepakketten verloopt moeilijker dan verwacht. Bepaalde softwarepakketten laten het niet toe gekoppeld te worden of het prijskaartje voor het koppelen van een softwarepakket is gigantisch hoog. Daardoor zijn enkel het bevolkingspakket en 3P automatisch gekoppeld en is foxbeleid en BPMOne handmatig gekoppeld. De afgelopen jaren werden volgende entiteiten in CRM ontwikkeld: - register in- en uitgaande post - inzagerecht - bekendmakingen - ontvangstbewijzen - klachten - meldingen - organisatie activiteiten - notulenbeheer (in uitvoering) - inventarissen van softwarepakketten, processen, producten, voorstellen tot verbetering, audits, documentenbeheer, wegen, waterlopen, patrimonium, verzekeringen, schade openbaar domein,...) Ondertussen is ook de gemeentelijke website volledig vernieuwd en kan onze klant gebruik maken van 23 e-formulieren. In 2013 maakten 923 personen hiervan gebruik. Daarnaast ontving "www.aalter.be/e-loket" 4585 unieke bezoekers in /06/ :40 45 / 62

47 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP-119: Realisatie nieuwe telefooncentrale Gemeentehuis Aalter De bedoeling is om binnen de organisatie te evolueren naar flexibele werkplekken: de voorgestelde totaaloplossing moet een flexibele ontsluiting mogelijk maken van verschillende types data, spraak en mobiele cliënten. Mobiele toegankelijkheid moet toelaten om laptopgebruikers zowel van thuis als van op verplaatsing toegang te geven zonder ingewikkelde VPN of speciale verbindingen. De voorgestelde oplossing moet diepgaand integreren met Microsoft Exchange 2007 en in het bijzonder met Microsoft Dynamics 4.0, de kapstok voor alle gemeentelijke data en processen en Microsoft Sharepoint Een upgrade naar Microsoft Exchange 2010 kan worden overwogen door het gemeentebestuur, indien de leverancier dit nodig acht gelet op optimale integratie met de Microsoft bouwstenen. Doelstellingen: -Kostenverlagend opereren -Klantvriendelijke oplossing door communicatiekanalen die kwalitatief, performant en (mobiel) toegankelijk zijn. -Meer efficiëntie, productiviteit en flexibiliteit van de operator enerzijds dankzij integratie met huidige software-systemen (Microsoft Dynamics CRM en Microsoft Exchange), hoge gebruiksvriendelijkheid en gemak en anderzijds onafhankelijk van de werkplek kunnen werken. -Flexibiliteit en beheersbaarheid van de oplossing: zowel hardware als software zijn flexibel in installatie als in uitbreidings- en maatwerkmogelijkheden. Evaluatie: Uitgevoerd De aanvang en de realisatie van het telefonie-platform is gestart begin juli 2013 en functioneert. AP-119: Realisatie nieuwe telefooncentrale Gemeentehuis Aalter Eindbudget Investering Uitgaven 2.000,00 Saldo ,00 Realisatie nieuwe telefooncentrale Gemeentehuis Aalter Uitgaven 2.000,00 Saldo ,00 Actieplan: AP-204: Ondersteuning realisatie digitale koppeling processen in CRM. Om een goede werking te verzekeren is het noodzakelijk dat het CRMplatform optimaal wordt gehouden door o.a. openstaande problemen op te lossen. Daarnaast is het de bedoeling om toekomstige nieuwe projecten, zoals digitale koppelingen met andere softwarepakketten en processen, tot een goed einde te brengen. Evaluatie: Uitgevoerd In 2013 werd zowel door de interne medewerkers als de externe ondersteuning verder geïnvesteerd in de goede werking van het CRM- 19/06/ :40 46 / 62

48 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 platform. De nadruk werd eerder gelegd op de ontwikkelingen in CRM zelf dan op het initiëren van nieuwe koppelingen. Actie: ACT-387: Externe ondersteuning project digitaalter (o.a. crm) Evaluatie: Uitgevoerd De firma Net-it heeft in 2012 ondersteuning geboden bij het oplossen van problemen en optimalisatie van bestaande entiteiten in CRM, daar waar de kennis van de personeelsleden Kwaliteit en ICT ontoereikend was. Speciale aandacht ging dit jaar naar de register IN- en UITGAANDE POST, de koppeling van in- en uitgaande brieven, het automatisch converteren van data naar nieuwe entiteiten. Daarnaast vonden de analyses plaats voor het maken van een module "notulenbeheer". AP-204: Ondersteuning realisatie digitale koppeling processen in CRM. Eindbudget Investering Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Externe ondersteuning project digitaalter (o.a. crm) Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Actieplan: AP-374: Aankopen informatica in het kader van digitale dossiers Artikel 10 van het Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet bepaalt dat het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vanaf 1 januari 2014 in elk geval dient te bepalen dat indien een gemeenteraadslid hierom verzoekt, een elektronisch dossier moet kunnen aangeleverd worden van een geagendeerd punt. Hiernaast zal in de toekomst ook voor het bestuurlijk toezicht het doorsturen van de meldingslijsten en inzendplichtige besluiten via digitale wijze moeten gebeuren. Evaluatie: Uitgevoerd In 2013 is de focus vooral gelegd op de digitale werking van de bestuursorganen college en gemeenteraad. Hiertoe werden ipadtoestellen aangekocht en een extranet in gebruik genomen zodat de gemeenteraadsleden de dossiers ter voorbereiding van de gemeenteraadszitting elektronisch aangeleverd krijgen. Voor het bestuurlijk toezicht werden de nodige gebruikersrechten aangemaakt. Actie: ACT-596: Aankoop ipad-toestellen voor gemeenteraad en schepencollege / iphones voor leden van het college Uitgevoerd op Evaluatie: Het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet bepaalt dat indien een gemeenteraadslid hierom verzoekt, een dossier elektronisch ter beschikking wordt gesteld minstens vanaf 1 januari /06/ :40 47 / 62

49 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-703: Realisatie van het digitaal dossier Evaluatie: Het gemeentebestuur van Aalter wou reeds in 2013 digitaal dossierbeheer aanbieden zodat de leden van het college en de gemeenteraad de voorbereidingen en de verslagen van de vergaderingen digitaal kunnen raadplegen via een beveiligd gedeelte van de gemeentelijke website, zowel thuis als in het gemeentehuis. Hiertoe werden voor de leden van het college en de gemeenteraad ipads aangekocht. Na een proefperiode werden vanaf september 2013 de voorbereidingen voor de vergaderingen digitaal aangeboden. Niet gestart AP-374: Aankopen informatica in het kader van digitale dossiers Deze actie werd niet gerealiseerd, maar werd opnieuw opgenomen in de besprekingen meerjarenplanning Eindbudget Investering Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Aankoop ipad-toestellen voor gemeenteraad en Uitgaven 0,00 schepencollege / iphones voor leden van het college Saldo 0,00 Realisatie van het digitaal dossier Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Actieplan: AP-433: Aanvullende hard- en software voor realisatie bijkomende registers eik, Kids-ID en vreemdelingenkaart Is een onderdeel van het softwarepakket gebruikt door de cel burgerzaken dat zich volledig toespitst op de elektronische verblijfstitels (= elektronische identiteitskaart, Kids-ID en vreemdelingenkaart). Evaluatie: Uitgevoerd In het pakket kan nu alles betreffende de elektronische verblijftitels geregistreerd en bijgehouden worden. AP-433: Aanvullende hard- en software voor realisatie bijkomende registers eik, Kids-ID en vreemdelingenkaart Eindbudget Investering Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Aanvullende hard- en software voor realisatie bijkomende registers eik, Kids-ID en vreemdelingenkaart Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 19/06/ :40 48 / 62

50 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Operationele beleidsdoelstelling: OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. Kwalitatief: Het DigitAalter-project ambieert een vergaande digitale dienstverlening tussen het gemeentebestuur en de klant. Daarnaast heeft het gemeentebestuur Aalter een aantal verplichtingen ten aanzien van hogere overheden, waarbij uitwisseling en integratie op het niveau van authentieke bronnen centraal staan. Decretale verplichtingen, zoals het CRAB-, GRB- en KLIP-decreet, zijn slechts enkele verplichtingen die een impact zullen hebben op de manier waarop wij met digitale informatie zullen omgaan. Authentieke bronnen met een geografische component zullen zich stilaan nestelen in de gemeentelijke processen en bij het afleveren van producten. Het verder versterken van CRM als mid-office laag moet de versnippering van informatie tegengaan. Het vormt de lokale authentieke bron voor het gemeentebestuur en een geïntegreerde werkomgeving voor de medewerkers. Daarnaast zullen projecten als de digitale omgevingsvergunning voor het gemeentebestuur niet alleen een nieuwe manier van werken, maar ook nieuwe instrumenten vragen. Het Nieuwe Werken concept moet de ambtenaar in staat stellen flexibel met digitale informatie om te gaan. Niet langer is de ambtenaar gebonden aan zijn werkplek, noch aan papieren dossiers: informatie is overal voor iedereen digitaal toegankelijk. Kwantitatief: Beleidsindicator: Realisatiegraad van de vooropgestelde acties in OD Streefwaarde: 100% Bron: Foxbeleid Input van de cel: Kwaliteit en ICT Uitvoeringsstatus: In uitvoering Actieplan: AP : Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening. Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening in functie van een optimale klantvriendelijkheid. In uitvoering Actie: ACT-1278: Integratie van de vrijetijdssoftware met elkaar en met bestaande software (o.a. CRM en Alfa). Om de werklast te verminderen zal het bestuur ervoor zorgen dat nieuwe en bestaande pakketten in het kader van vrijetijd met elkaar en met centrale pakketten als CRM, Alfa,... data uitwisselen en elkaar aanvullen. Daarnaast is het ook de bedoeling om de burgers zelf een aantal zaken te laten invoeren via internet. Vooral in het kader van de organisatie van evenementen wordt dit overwogen. Dit sluit volledig aan bij het project DigitAalter. In uitvoering 19/06/ :40 49 / 62

51 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1279: Aankoop softwarepakket voor het online inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang. Momenteel gebeurt de inschrijving van kinderen in de Buitenschoolse kinderopvang tijdens de zomervakantie via het e-loket. Het huidige softwarepakket van de cel BKO heeft geen webmodule en geen koppeling met het e-loket. Het gemeentebestuur gaat op zoek naar een oplossing die toelaat dat de (groot)ouders direct zelf uur & plaats kunnen kiezen om in te schrijven voor de Buitenschoolse Kinderopvang, rekening houdend met de beschikbaarheden. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van gegevens die het gemeentebestuur ter beschikking heeft (bv. verwantschap uit CRM). Dit houdt in: - Front-office toepassing voor gemakkelijk en snel registreren van aanwezigheden. - Back-office toepassing om controles e.d.m. te doen en afrekeningen te genereren i.f.v. de aanwezigheden. (koppeling ALFA) Evaluatie: Afgevoerd Op 9 januari 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen om het bestaande pakket Reinaert te behouden en te koppelen aan het aangekochte pakket Recreatex. Bijgevolg kan deze actie afgevoerd worden. Actie: ACT-1280: Aankoop softwarepakket online inschrijven voor gemeentelijke activiteiten. Het gemeentebestuur wenst een oplossing die toelaat dat de burgers zichzelf of hun kinderen (gebaseerd op verwantschap uit CRM) kunnen inschrijven op gemeentelijke activiteiten, rekening houdend met de beschikbaarheden. Deze toepassing moet gekoppeld worden met reeds bestaande software, zodat er een tijdswinst kan gegenereerd worden, zowel voor de ouders als administratie. Evaluatie: Uitgevoerd Deze actie werd gerealiseerd. AP : Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening. Actie uitgevoerd, kredieten onderhoudscontracten dienen verplaatst te worden naar ACT-1404 Optimalisatie van de onderhoudscontracten en het licentiebeheer met betrekking tot ICT (is aangevraagd 08/01/2015) Mijlpaal: Koppeling software met CRM werd verwijderd want deze mijlpaal is opgenomen in ACT-1280 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 7.283, ,48 0,00 Saldo , ,48 0,00 Aankoop softwarepakket online inschrijven voor Uitgaven 7.283, ,48 0,00 gemeentelijke activiteiten. Saldo , ,48 0,00 Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop softwarepakket online inschrijven voor Uitgaven , ,00 0,00 gemeentelijke activiteiten. Saldo , ,00 0,00 Aankoop softwarepakket voor het online inschrijven voor de Uitgaven 0,00 0, ,00 buitenschoolse kinderopvang. Integratie van de vrijetijdssoftware met elkaar en met bestaande software (o.a. CRM en Alfa). Saldo 0,00 0, ,00 Uitgaven 2.637, , ,00 Saldo , , ,00 19/06/ :40 50 / 62

52 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP : Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het kader van het beheer van de website. Aalter zet in op digitale communicatie en elektronische dienstverlening via de website. De website van het gemeentebestuur werd in 2011 grondig vernieuwd waarbij ook de mogelijkheden van het e-loket werden uitgewerkt. Het versterken van de elektronische overheid (e-government) kan tot betere dienstverlening en meer administratieve vereenvoudiging leiden. In het kader van het dagelijks beheer en het up-to-date houden van de website kunnen bijkomende functionaliteiten of modules noodzakelijk zijn. Geblokkeerd AP : Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het kader van het beheer van de website. Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het Uitgaven 0,00 0,00 kader van het beheer van de website. Saldo 0,00 0,00 Actieplan: AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid. Op verschillende terreinen worden er verplichtingen opgelegd door de Vlaamse overheid voor het bijhouden van databanken of uitwisselen van informatie. Het gemeentebestuur probeert deze verplichtingen te integreren in de werking en indien mogelijk een meerwaarde te creëren voor de dienstverlening. Zo werd bv voor de postregistratie ingezet op een CRM-pakket dat naast het beheer van de klanten en relaties nog andere mogelijkheden tot ondersteuning van de medewerkers bood. De verwachtingen zijn dat de komende jaren de geografische component aan belang zal winnen en er daarnaast moet ingezet worden op het stroomlijnen van de digitale ontwikkeling, zodat het geheel beheersbaar blijft. Door een procesmatige manier van werken en in te zetten op automatisering beoogt het gemeentebestuur meer transparantie en een vlottere afhandeling met de klant, betere ondersteuning van de medewerkers en een efficiënte organisatie. De eerste stappen zijn daarin reeds gezet, maar het bestuur heeft de intentie om de volledige documentontsluiting te optimaliseren en te automatiseren met daarbij aandacht voor het document management systeem en digitale archivering. Het is op lokaal niveau van belang dat de geografische informatie geïntegreerd wordt in de gemeentelijke werking, om beleidsinformatie over alle domeinen heen te kunnen aanwenden. Dit behelst de ontsluiting van geo-informatie en aanverwante vergunningen. In uitvoering 19/06/ :40 51 / 62

53 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1414: Het up-to-date houden van een centraal referentie adressenbestand (CRAB). Vanaf midden 2011 is het CRAB-decreet in werking, waardoor alle nieuwe adressen alleen nog door het lokale bestuur mogen worden toegekend. Het CRAB is een authentieke bron. Dit betekent dat dit de enige bron wordt voor adresgegevens en dat alle (Vlaamse) overheden hiervan gebruik zullen moeten maken. Meldingen van fouten of onvolledigheden zullen aan de lokale besturen overgemaakt worden. Evaluatie: Vertraagd Door de beperkte bezetting in de cel Kwaliteit en ICT is momenteel enkel de lokale adressenlaag aangevuld. In een volgende fase zal het adressenbestand bij AGIV gecontroleerd worden. De lokale gegevens zullen deels als input kunnen gebruikt worden voor de initiële validatie. Actie: ACT-1415: Inspelen op ontwikkelingen op Vlaams niveau met betrekking tot geo-informatie. Harmonisering procedures rechten van voorkoop. Het e-voorkooploket voor het beheer en de bekendmaking van de Vlaamse voorkooprechten zal worden geoptimaliseerd. Dit loket zal worden beheerd door de Vlaamse grondenbank (van de VLM) en bijgehouden door het gemeentestuur. Aanmaak en beheer middenschalig wegenbestand (Middenschalig Referentiebestand-wegen). Op Vlaams niveau wordt er een actueel en gebiedsdekkend wegenbestand aangemaakt met officiële staatnamen en wegnummers. De gemeente Aalter zal worden betrokken bij de bijhouding ervan. Het ontsluiten en uitwisselen van geo-informatie tussen de beheerders en gebruikers van kabelen leidinginformatie bevorderen. Nu is het al mogelijk om een aanvraag voor informatie over kabels en leidingen digitaal door te sturen via het KLIP-portaal naar de beheerder. In de toekomst zal het IMKL (Informatiemodel Kabels en Leidingen) verder uitgewerkt worden, zodat tegen 2014 de gevraagde informatie ook digitaal kan teruggestuurd worden. Ook de gemeente Aalter is beheerder van kabels en leidingen en zal deze informatie digitaal moeten aanleveren. Opbouw en beheer grootschalig referentiebestand (GRB) Het GRB is een digitale basiskaart van Vlaanderen die in de loop van 2015 gebiedsdekkend zou moeten zijn. Dit GRB bevat grootschalige gegevens van o.a. gebouwen, percelen, wegen, waterlopen,.vele besturen zijn nu al GRB-meldingsplichting. Zij moeten alle terreinmutaties en fouten doorgeven aan het AGIV. Tegen 2013 zullen alle skeletbestanden voor heel Vlaanderen beschikbaar zijn. Hierdoor worden de eerste toepassingen met GRB mogelijk. Ontwikkeling generiek informatieplatform Openbaar domein (GIPOD) Vlaanderen zal een platform ontwikkelen om informatie bij hinder op het openbare domein, zoals nuts- en wegenwerken, manifestaties en omleidingen uit te wisselen. De ontwikkelingsfase en de integratiefase was voorzien voor 2011, de implementatie in Versie 2.0 is klaar medio Vertraagd 19/06/ :40 52 / 62

54 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Evaluatie: Ongeveer 80% van de informatie binnen een gemeentelijke administratie is geografisch van aard. Deze informatie betreft niet alleen feitelijke planinformatie maar ook alle informatie die via een verwijzing naar een adres, een kadastraal perceel, een gebouw, indirect verwijst naar een locatie. GIS, of Geografische Informatiesystemen, zijn een heel belangrijke vorm van informatietechnologie die kan leiden tot een efficiëntere interne bedrijfsvoering en een betere dienstverlening door gemeentelijke en stedelijke instanties. De kracht van GIS ligt in het geïntegreerd beheer en de mogelijkheid van doorgedreven raadpleging en analyse van geografische gegevens op basis van hun locatie. Naast de mogelijkheden die een GIS-systeem biedt, zijn er nog tal van verplichtingen. In een eerste fase is een GIS-scan uitgevoerd om na te gaan waar de focus wordt gelegd tussen de wettelijke verplichtingen en de ambities van het bestuur. Actie: ACT-1421: Verdere ontwikkelingen in CRM en externe ondersteuning bij problemen CRM Aalter zal in de komende jaren gaan voor een service georiënteerde architectuur gekenmerkt door: - een verdere versterking van de mid-office laag CRM, integratie van authentieke bronnen en het realiseren van koppeling op basis van open standaarden met back-office pakketten - een versterking van de front-office die gekenmerkt wordt door het afhandelen van elektronische transacties en afleveren van producten op een digitale manier Daarnaast worden steeds optimalisaties doorgevoerd, rekening houdend met de beschikbare kredieten, zoals o.a. - optimalisatie van de beveiliging - integratie van het CRAB-gegeven in CRM - ontkoppeling van de verschillende rollen per individu (creëren van een tussenlaag) - Wijzigen structuur contacten - realisatie periodieke import doelstellingen/actieplannen/acties vanuit Foxbeleid naar CRM - realisatie inventaris per gebouw in CRM - koppeling met andere paketten? - helpdesk personeel? - aanvraag vorming? - integratie informatieformulier stedenbouwkundige vergunningen -... Evaluatie: Vertraagd Wegens uitdiensttreding personeelslid is de uitvoering van deze actie sterk vertraagd. 19/06/ :40 53 / 62

55 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1422: Realisatie Document Management Systeem en digitale archivering. Het gemeentebestuur beheert veel informatie die zowel op analoge als op digitale manier bezorgd of gecreëerd wordt. Voor analoge informatie bestaat een beheers- en archiveringssysteem. Digitale informatie is momenteel opgeslagen in verschillende bestandsformaten en in verschillende softwarepakketten, naast een mappenstructuur op een centrale server. Momenteel wordt de NDC-code gebruikt als basisleidraad voor de mappenstructuur om de koppeling te voorzien met de analoge documenten en archivering. Er is echter geen uitgewerkt archiveringsbeleid voor digitale documenten: de regels inzake bewaartermijnen worden niet toegepast op digitale documenten, sporadisch wordt er gearchiveerd op CD-roms waarbij de bestanden in hun oorspronkelijk formaat worden opgeslagen. Het bestuur beoogt in de toekomst: - een gestructureerd centraal digitaal klassement - unieke documenten en dossiers - maximale toegankelijkheid van informatie - een digitaal archief dat zich richt naar het Archiveringsdecreet en hoopt dit te realiseren door een document managementsysteem dat als neutraal platform zorgt voor de opslag en archivering van de digitale documenten waarop andere applicaties kunnen geënt worden voor de dagelijkse werking. Een document management systeem zal niet alleen instaan voor de ontsluiting van ingescande poststukken. De dossiergerichte benadering die in Dynamics wordt gehanteerd dient aan het DMS te worden gekoppeld. Dynamics is daarbij dus leidend. De inrichting van het DMS gebeurt volgens documentattributen (metadata) van Dynamics. Evaluatie: Niet gestart In 2014 organiseert Digitaal Archief Vlaanderen een Proof of Concept waarbij het dienstverleningsmodel en de software in quasi reëele omstandigheden bij potentiële klanten worden getest. Dit heeft tot doel om de klant op zeer praktische basis inzicht te laten verwerven in de problematiek van duurzame digitale archivering, de mogelijke oplossingen en de consequenties daarvan en een kader te creëren om de voorgestelde oplossingen te vertalen naar de eigen organisatie en de impact op de eigen organisatie in te schatten. Het gemeentebestuur van Aalter is toegetreden tot de stuurgroep. Op 4 juli 2014 vond de kick off van dit project plaats. In 2014 wordt het systeem bij enkele pilootorganisaties getest. De resultaten van de Proof of Concept, worden na acceptatie door de stuurgroep, op kwartaalbasis aan de klankbordgroep voorgelegd waarna het vervolg van het traject kan bepaald worden. 19/06/ :40 54 / 62

56 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1715: Uitrol van GIS in de volledige organisatie. Het gemeentebestuur heeft de voorbije jaren al sterk ingezet op de technische ontwikkelingen en gebruik van GIS. Dit gegeven biedt echter ook mogelijkheden in de beleidsplanning/sturing. Daarom is het wenselijk het GIS-gebeuren in de volledige organisatie uit te rollen. In uitvoering AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.035, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Het up-to-date houden van een centraal referentie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 adressenbestand (CRAB). Saldo 0,00 0,00 0,00 Inspelen op ontwikkelingen op Vlaams niveau met betrekking Uitgaven 0,00 0,00 0,00 tot geo-informatie. Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitrol van GIS in de volledige organisatie. Uitgaven 3.035, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Realisatie Document Management Systeem en digitale Uitgaven 0,00 0, ,00 archivering. Verdere ontwikkelingen in CRM en externe ondersteuning bij problemen CRM Saldo 0,00 0, ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid. Op verschillende terreinen worden er verplichtingen opgelegd door de Federale Overheid voor het bijhouden van databanken of uitwisselen van informatie. Het gemeentebestuur probeert deze verplichtingen te integreren in de werking en indien mogelijk een meerwaarde te creëren voor de dienstverlening. In uitvoering Actie: ACT-1428: Realisatie gedigitaliseerd Centraal Strafregister. Gemeenten moeten ook na 31 december 2012 uittreksels uit het strafregister afgeven. De gemeentelijke strafregisters worden gevoed met gegevens over veroordelingen die door de griffies van de strafrechtbanken aan de gemeentelijke administratie van de woonplaats of verblijfplaats van de veroordeelde bezorgd worden. Vanaf 31 december 2012 zouden deze gemeentelijke strafregisters geïntegreerd moeten zijn in een gedigitaliseerd Centraal Strafregister. Dit werd bepaald door artikel 10 van de Wet van 31 juli Ondertussen is het al een tijdje duidelijk dat deze streefdatum niet gehaald zal worden. Dit alles houdt verband met een grote vertraging bij de modernisering van het informaticasysteem van de rechterlijke orde (Mammoet) en verdere digitalisering van de uitspraken van de verschillende rechtbanken in ons land, het project MaCH (Mammouth at Central Hosting). Deze actie werd reeds opgenomen in de meerjarenplanning en gekoppeld aan een nulkrediet, aangezien er nog geen concrete informatie van de centrale overheid werd ontvangen. Vertraagd 19/06/ :40 55 / 62

57 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Evaluatie: Stand van zaken 31/12/2014: Gemeenten worden loketten van centraal strafregister op 1 januari 2015 Er bestaat tot op vandaag geen alomvattend Centraal Strafregister en gemeenten en sommige politiediensten verwerken al jaren zelf veroordelingsbulletins die ze ontvangen van de griffies van de strafrechtbanken in ons land. Vonnissen van politierechters worden ook nu nog manueel verwerkt, afgedrukt en per post verzonden naar de gemeenten, die ze op hun beurt klasseren en manueel verwerken via diverse softwareprogramma s. Op vraag van burgers, politie of parket worden dan uittreksels of inlichtingenbulletins afgeleverd. Sinds kort worden de griffiecomputers van de politierechtbanken stapsgewijs in verbinding gebracht met de databank van het Centraal Strafregister in Brussel, met proefprojecten in Kortrijk en Turnhout. De FOD maakt zich sterk dat alle griffies tegen 31 december definitief zijn aangesloten en dat gemeenten vanaf dan via een beveiligde verbinding meteen het uittreksel in het Centraal Strafregister kunnen raadplegen en afleveren aan de burger. Dat zal tot een taakverlichting leiden, maar betekent niet dat het werk vanaf 1 januari 2015 verdwijnt. Zo blijven er talrijke vragen over de integratie van de gemeentelijke registers, de uitwisseling met de dienst rijbewijzen of politiediensten, inwonerswijzigingen en de registratie van minnelijke schikkingen. Daarom zal er al zeker een overgangstermijn gelden tot 1 januari Om het project te begeleiden, zal Justitie op regelmatige basis afstemming zoeken met een overlegcomité IT en management, waarin VVSG en Vlavabbs vertegenwoordigd zijn. Ter voorbereiding en opvolging daarvan isvvsg zelf van start gegaan met een stuurgroep gemeentelijk strafregister. Actie: ACT-1429: Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten. De lidstaten van de Europese Unie, ter uitvoering van de Europese verordening (EG) 2252/2004 van , hebben de verplichting om biometrische paspoorten van de 2de generatie (met vingerafdrukken) af te geven. De Directie-generaal Consulaire zaken van de FOD Buitenlandse Zaken is belast met het project voor de invoering van de biometrische gegevens in de Belgische paspoorten. Die gegevens zijn de vingerafdrukken en een foto die voortaan aan strengere eisen zal moeten voldoen. De handtekening van de drager wordt ook gedigitaliseerd. (circulaire mails van 27 april 2009, 9 juli 2009 en 4 november 2009). Voor de uitrusting van de gemeenten en de provinciebesturen werd er op 16 september 2009 een afzonderlijke overheidsopdracht uitgeschreven door FOD Buitenlandse Zaken. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het lastenboek. De gunning van de opdracht zal in de eerstkomende maanden gebeuren. De overheidsopdracht werd uitgeschreven tengevolge van de regeringsbeslissing van 11 september 2009, die groen licht gaf voor een offerteaanvraag om paspoortloketten uit te rusten met live enrollment -apparatuur. Dit materiaal bestaat uit een scanner voor de registratie van vingerafdrukken, een signature pad en de apparatuur om de foto live te nemen. Per paspoortbureau wordt ook de volgende uitrusting voorzien: een fotoscanner als back-up voor de live -apparatuur, een PC en in functie van de werklast van het paspoortbureau - eventueel één of meerdere bijkomende PC s. Die PC s dienen geïntegreerd te worden in het informaticanetwerk. Het gemeentebestuur beschikt nog niet over verdere informatie, bijgevolg wordt deze actie 19/06/ :40 56 / 62

58 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 verder opgenomen in de meerjarenplanning, gekoppeld aan een nulkrediet. Indicator: realisatie van de actie Uitgevoerd op AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.268, ,75 0,00 Saldo , ,75 0,00 Realisatie gedigitaliseerd Centraal Strafregister. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten. Uitgaven 2.268, ,75 0,00 Saldo , ,75 0,00 Investering Uitgaven 8.724, ,03 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,03 0,00 Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten. Uitgaven 8.724, ,03 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,03 0,00 Actieplan: AP : Vernieuwen software back-ups en vervanging storage. Aalter slaat steeds meer informatie en documenten digitaal op. Daarom dient de storage capaciteit gevoelig verhoogd te worden. Om de inhoud van deze digitale informatie veilig te stellen is een betere back-up oplossing noodzakelijk. In uitvoering Actie: ACT-1621: Vernieuwen software back-ups. Door een upgrade op de servers in het kader van de IP telefonie is de huidige back-up software niet meer optimaal. De replicatie naar het sportpark is daardoor ook uitgeschakeld. Nieuwe software moet hiervoor een oplossing bieden en ineens betere functionaliteiten aanbrengen. Uitgevoerd AP : Vernieuwen software back-ups en vervanging storage. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 8.947, , ,00 Saldo , , ,00 Vernieuwen software back-ups. Uitgaven 8.947, , ,00 Saldo , , ,00 19/06/ :40 57 / 62

59 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP : Vernieuwing van de ICT-hardware. In 2009 werd de hardware vernieuwd. De komende jaren zal een aftoetsen zijn of de huidige hardware nog voldoet aan de eisen van de werkomgeving. In voorbereiding AP : Vernieuwing van de ICT-hardware. Eindbudget Investering Uitgaven ,00 Saldo ,00 Vernieuwing van de ICT-hardware. Uitgaven ,00 Saldo ,00 Actieplan: AP : Digitalisatie van de facturen. Aalter zet in op een goed beheer van alle ontvangen facturatie en wil daarom inzetten op de digitalisering ervan. In voorbereiding Actie: ACT-1588: Aanmaak verbintenissen voor overheidsopdrachten. Verbintenissen zijn een vastlegging van budget in BBC, een stapje hoger dan de huidige bestelbonnen. Vooral worden in eerste instantie hier de nutsvoorzieningen geviseerd en opdrachten waar op dit moment geen bestelbon wordt voor gevraagd (vb. werken die Eandis/Imewo sowieso uitvoert, onderhoudscontracten, software,...) In 2e instantie bekijken we hoe we raamcontracten en specifieke overheidsopdrachten investeringen kunnen vastleggen via een verbintenis. Vertraagd Actie: ACT-1589: Realisatie E-facturing voor overheidsopdrachten. Proces 58 (Overheidsopdrachten controle facturen) wordt volledig digitaal! De software E-Bestuur van de firma Schaubroeck werd in 2013 aangepast, mee ontwikkeld en getest. De interne goedkeuring van een (digitale) factuur gebeurt met een muisklik en niet meer met een stempel en handtekening op een papieren versie van de factuur. Evaluatie: Vertraagd Op zich is het digitaal laten verlopen van de goedkeuring van de factuur geen al te groot probleem. Het postregistratiesysteem van de firma Schaubroeck wordt getest en goed bevonden daar een maximale koppeling kan gebeuren naar FoxBoek. Er is wel nog wat ontwikkeling nodig om de koppeling te maximaliseren. Het grootste probleem is het digitaal ontvangen van facturen. Ofwel moet factuur per factuur worden ingescand. Ofwel moet het bestuur klaar zijn tot het correct digitaal ontvangen van 19/06/ :40 58 / 62

60 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 AP : Digitalisatie van de facturen. facturen. Mogelijkheid 1 is te arbeidsintensief en is geen verbetering t.o.v. het huidige systeem. Mogelijkheid 2 moeten diverse ICT-toepassingen gecombineerd worden. Dit vraag veel interactie en tijd om te concretiseren. Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Aanmaak verbintenissen voor overheidsopdrachten. Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Realisatie E-facturing voor overheidsopdrachten. Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Actieplan: AP : Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen Aalter koopt diverse randapparatuur aan teneinde een efficiëntere dienstverlening en ondersteuning te kunnen bieden. Actie: ACT-1479: Aankoop van een badgeprinter. In uitvoering Bij verschillende gelegenheden ontvangt het gemeentebestuur (grote) groepen bezoekers. Een badgeprinter kan snel bezoekersbadges afprinten op rol en eventueel op zelfklevende textieletiketten. Evaluatie: Afgevoerd De vroegere werkwijze om prints te maken op hard papier, deze met de snijmachine te versnijden en in de plastic hoesjes te steken, was arbeidsintensief en niet-efficiënt. Het oogde ook weinig professioneel, omdat de snijmachine niet altijd even recht sneed. Aangezien we voor de aankoop van een badgeprinter, badges, printlinten en lenyards algauw 900 euro moeten uittrekken, lijkt het consequent gebruik van de textieletiketten de meest interessante werkwijze. Het zal ons niet alleen geld besparen, het oogt ook professioneel en is minder vervuilend voor het milieu. De plastic badges zullen immers gewoon weggegooid moeten worden. De lenyards zullen waarschijnlijk meegenomen worden door de bezoekers, wat er voor zorgt dat we er telkens zullen moeten bijbestellen. Het voorstel is dat de cel Communicatie en coördinatie de textieletiketten voorziet van het gemeentelijk logo. Indien een cel badges nodig heeft, kunnen ze textieletiketten komen halen en zelf de nodige prints maken (via mailmerge). 19/06/ :40 59 / 62

61 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1514: Inzetten op de ontvangstkwaliteit (dekking) van de mobiele telefonie. Momenteel is de kwaliteit van de mobiele telefonie en data is niet optimaal, omdat de provider (Mobistar) in Aalter niet de beste dekking heeft. De conferentiezaal in de kelder is op dat vlak bijna een blinde vlek. Daarvoor kan eventueel een GSM-booster geplaatst worden (voor alle operatoren). Evaluatie: Afgevoerd Er werd beslist om deze actie niet uit te voeren omdat, in het kader van het Algemeen Nood- en interventieplan, werd beslist om Gemeentelijk Coördinatie Centrum niet meer te laten plaatsvinden in de conferentiezaal. Actie: ACT-1719: Aankoop access wifi points Het aanbieden van een draadloze netwerkverbinding binnen de sites van het gemeentebestuur. Deze WiFi-verbinding opereert parallel aan de huidige verbinding(en) tussen de sites. Het aantal mobiele gebruikers en toestellen neemt drastisch toe, alsook de vraag naar mobiele verbinding. De huidige sites zijn niet uitgerust om te voldoen aan deze vraag. In uitvoering AP : Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 500,00 500,00 Saldo 0,00-500,00-500,00 Aankoop van een badgeprinter. Uitgaven 0,00 500,00 500,00 Saldo 0,00-500,00-500,00 Investering Uitgaven 3.730, , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop access wifi points Uitgaven 3.730, ,03 0,00 Saldo , ,03 0,00 Inzetten op de ontvangstkwaliteit (dekking) van de mobiele telefonie. Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Actieplan: AP : Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. De cel Burgerzaken maakt momenteel gebruik van verschillende toepassingen die onvoldoende met elkaar integreren. Het bestuur beoogt de aankoop van software om alle toepassingen van Burgerzaken en Bevolking te centraliseren. Dit met het doel een vlotte uitwisseling van informatie tussen de verschillende modules te krijgen, teneinde de werkdruk en de foutenlast te verminderen. In voorbereiding AP : Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0, ,00 Saldo 0, ,00 Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. Uitgaven 0, ,00 Saldo 0, ,00 Investering Uitgaven 7.820, ,78 Saldo , ,78 Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. Uitgaven 7.820, ,78 Saldo , ,78 19/06/ :40 60 / 62

62 Inhoudstafel OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving. 1 AP : Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen. 1 AP : Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. 2 AP : Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige speelruimtes. 2 AP : Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek. 3 AP : Aalter wil verdere initiatieven nemen tegen ongedierte. 4 OD-43: Het gemeentelijk openbaar domein is comfortabel ingericht (LSB). 5 AP-110: Poeke - NEC: aanleg parking 5 AP-114: Hof van Praet: aanleg plein. 6 AP-127: Herinrichting openbaar domein met als doel de verkeersveiligheid te verhogen. 7 OD-27: Uitvoering van het decreet integraal waterbeleid en het zoneringsplan (ZP). 11 AP-32: Aanleg collector en vernieuwen dorpskern St.-Maria-Aalter. 11 AP-33: Aanleg collector en vernieuwen Oostmolenstraat. 13 AP-106: Alternatieve riolering Loveld 1 en 2 14 AP-115: Lakeland: gescheiden RWA leiding. 15 AP-125: Riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan. 16 AP-350: Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP ). 16 AP-351: Erfdienstbaarheid Beukendreef. 17 AP-352: Wegenis en rioleringswerken Congostraat 17 AP-353: Project Sterrewijk - Stratem (AP 443) - zie MJP (AP ) 18 AP-354: Project Kattenberg 18 AP-444: Rioleringswerken Savooien en Polderdreef 18 OD-02-02: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert het ondernemerschap. 21 AP : Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter. 21 AP : Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid. 23 AP : Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca. 26 AP : Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid. 28 AP : Ondernemingen. Aalter ondersteunt ondernemers en stimuleert het ondernemerschap op het grondgebied. 29 AP : Rechtszekerheid scheppen voor zonevreemde bedrijven. 30 OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd. 31 AP : Heraanleg verkeerswisselaar E40 (start najaar 2013 einde eind 2015) 31 AP : Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg Op Deinze - fase AP : Aalter realiseert de gezamelijke IBA in Bakensgoed. 33 AP : Aalter realiseert de riolering Kestelstraat (GUP ). 34 AP : Aalter realiseert de riolering Steenweg op Deinze AP : Aalter realiseert de riolering Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat. 35 AP : Aalter realiseert de riolering Sterrewijk-Stratem. 36 AP : Optimalisatie collectoren 37 AP : Aalter realiseert de riolering Polderdreef en Savooien. 38 AP : Afwerken rioleringsproject Loveld en Oostmolenstraat 40 AP : Bouw Administratief Centrum Aalter (ACA) 41 AP : Aalter realiseert de riolering van de Charlestonstraat (GIP ). 41 OD-80: Ontwikkeling regionale bedrijvencentra. 43

63 Inhoudstafel AP-206: Ontwikkeling gemengd regionaal bedrijvencentrum Woestijne. 43 OD-60: Realiseren van het project DigitAalter. 45 AP-119: Realisatie nieuwe telefooncentrale Gemeentehuis Aalter 45 AP-204: Ondersteuning realisatie digitale koppeling processen in CRM. 46 AP-374: Aankopen informatica in het kader van digitale dossiers 47 AP-433: Aanvullende hard- en software voor realisatie bijkomende registers eik, Kids-ID en vreemdelingenkaart OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. 49 AP : Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening. 49 AP : Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het kader van het beheer van de website. 50 AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid. 51 AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid. 55 AP : Vernieuwen software back-ups en vervanging storage. 57 AP : Vernieuwing van de ICT-hardware. 57 AP : Digitalisatie van de facturen. 58 AP : Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen AP : Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. 60

64 NOOON NOOON NOo'o'N.-I.-i ~ U) on LI) co 00.-I.-i ~ ~...: u OJ Vl L.: OJ "0.._ OJ OJ s: OJ..c c:: u.. onoo +"' c::.-io~ OJ OJ 000 tlo +"'.-I "0 ~ ttl :::l c:: N..c <t1.-1 "0 z: en c:: c::..i won '1 Oo'N LI) C! N o LI) -;.-i,,&:l~oo r--..~oon ~,..;~ N m LI) U) N OJ +"' c:: OJ OJ E OJ 19 N N c:: <t1 <t1 <t1 C. e:::l W tld c "i:: ' OJ 1;; OJ > C

65 <:t' 1'1'1 00 m N.-l ,-i 0 en "'" r-, 0'1 00' N N LI> 00 m 0 00 "! N "'! J:! m ori 00 0'1,-i r-, r-, ro on 1.0 u;> 1.0 V') 1'1'1 m ~ N -<; N... en.". 0 LI> QJ C... r-, 0.". 00 QJ 1.0.". 0,-i III ::J "'C " 0 <r _o 00 en c..0 <i cri m Qj ro m,-i LI> > 0 N 0) QJ...."! <i '';:; c on N 'c 0 N - C QJ m r-, o:r 0 00 LI> r-, 1.0 0'1 0'1 00,-i 00 0 " r-, N 0 N CTI m 00 ci... > QJ ro...i ci -: m C;;... on 1.0.". r-, <t: ::5 o:i "" N N QJ... N C QJ QJ 0 r-, LI> N on 1.0 0,-i E 0 m LI> 00 QJ l:j " LI> m 0 00 m 1.0 N o:r J:!!'Ii <i "" cri LI> 0'1 r-, ro 00 "'! ";' 1.0 V') 1'1'1 m ~ LI> C N N LI> <;t N 1.0.". III "'" "'" <i N m... QJ N m,-i QJ N "'C ::J C _o ro 0 m,-i LI> 0 0 "'C > o:r "! <i.:::... LI> C en N W 0 N... m,-i "'" " " LI> 1.0 LI> C '1' o:r.".,-i QJ > N ~ LI> 0 ro,...:: 0'1 <i " 0 "1 m,~ 0 r-: ci LI> N => en N N N LI> LI> N on LI> 0'1,-i o:r on m.". " 00 N 0 o:r " CTI N J:!...i r...: cri cri 1.0 CTI ro...,-i 1.0 " 1.0 V') N Lfi '1 ~!'Ii I 00 M <D rl LI'l rl o N... LI'l o... N N 1.0.". N LI> N " LI>.". 00 C QJ.::: N LI> or),-i'...,-i on 00 LI> C III... m ~ ~ QJ 00..::.t. C..0 u:i LI> m QJ 00 LI> LI> ro > en o:r m <i ro C o:i N ro --, 0 N 00 CTI N CTI N "'" " LI> C 1.0 0'1 0'1' 0 " 1.0 LI> QJ 1.0 " > LI> ~ 00 0 ro,...:: LI>,-i 00 LI> m 0 N,~ r-: "'" cri LI> =>,...:: N,-i " N OJ '';:::; on c ';:: ~ OJ ~ :2.., OJ 'iii c.. OJ '" "0 > c III x.e:... L.U <! 0 I-

66 Financlele toestand van de jaarrekening tt. Periode: 2014 Gemeente Aalter (NIS44001) Europalaan Aalter Seer.: LucJolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,68 A. Uitgaven , , ,06 B. Ontvangsten , , ,74 a. Belastingenen boetes , , ,09 2.0verige , , ,65 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,83 A. Uitgaven , , ,83 B. Ontvangsten , , ,00 III.Andere (B-A) , ,12 ~ ,12 A. Uitgaven , , ,57 1. Aflossingfinanclele schulden , , ,57 a. Periodiekeaflossingen , , ,57 B. Ontvangsten , , ,45 1. Op te nemen leningenen leasings 0,00 0,00 0,00 2. Terugvorderingvan aflossingvan financiele schulden , , ,45 a. Periodieketerugvorderingen , , ,45 'IV. Budaettaire resultaat h"",l,b",p 11+1I+1I1l ~l:t~.4l:tn"n ~<;<; lna.73 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boeklaar VI. r.:",r""""i",,,,rtf,,, hi resultaat {lv+vl VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,61 B. Bestemde aelden voor lnvesterlnaen VIII.Resultaat OP kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Finandeel draagvlak (A-B) , , ,81 A. Exploitatieontvangsten , , ,74 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van sehulden (1-2) , , ,93 1. Exploitatie-uitgaven , , ,06 2. Nettokosten van schulden , , ,13 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , ,25 A. Netto-aflossingen van sehulden , , ,12 B. Nettokosten van sehulden III.Autoftnancierlnzsrnarze (I-II) , /05/201517:08 1/1

67 Q) - " 00 m N en N m en \D en- 1.1') en- " en-,,- \D a m L1'l a L1'l " 0 N a O'! m :!:! e-t m m <i \D m ro 00 \D m en... Vl ""! " OC! en "'! m ~ \D ":l '1... '";' m..., +-' en L1'l L1'l N m '<t Q) C eo \D 00 L1'I N '<t Q),,- m- a- N- 6 "'<t- "0 +-' '<t a a r-, III ::'l tlo N OC! "! \D N a.0 c en m m \D -... <i Q) ro '<t '<t m Q) >... N '<t... " e-t N +-' :.e c <i...;... <i c 0... " N..c ~ N '<t... \D r-, a en en '<t a.0 c III Q) a m \D N... C en en >- > ~... ro u:i \D r-, cci " 0 ci ~ eo a" L1'I a... m N."!:::! Q) '<l: "'! \D C :::> <i en N" m a Q),,- en- en- 0) a-,,- "0 ro Z N 00 L1'l 00 '<t '<t " Q)..: en L1'I a m m \D Q) 0.0-,,- en m- 0 "E en m ~ Q) 0 m 00 m m '<l: " m u Q) "0 ::'l oi cci a N m..c <i --' ro 00 N '<t N '<t Lfl Q) Vl.0 ""! OC! ""! "'! '<l: "!...: u 0.0 ":l 'Q ~ '";' m c... Q) Vl i.i: a 00 L1'I N L1'l a c N... N 00 N +-' " 00- m N-...- N- Q) Q) tlo +-'... a en... en N III "0 tlo O'! '<t ~ ::'l C <i ci 0.0 <i '<t.0 ro " en en '<t Lfl '<t m "0 >... N... N... c a +-' <i...; w c... <i 0 "... N N m m 0.0 en m 00 N Lfl... Lfl "...- a- C Lfl- N Q) N N 00 en N '<t L1'l N N > en ro cci m... cci r-: en tlo a N "!:::! '<l: Lfl " " :::> <i en N m ci N N Lfl N Lfl a m 0.0 " m... L1'l en- '<t L1'l- L1'l-,,- '<t o:::r N L1'l '<t 0 N O'!... ""! a r--: :!:! en en a <i ro 0.0 " "... '<t 00 "\D Vl L1'l m N... u:i... ":l ~ ~ ~...n m en '<t tlo c L1'l en N L1'l C Q)...- en-...-,,- - '<t- L1'l- 1""""'\ c +-' a... L1'l... N... III Q) tlo N a m Lfl N m N -" C 00 ci <i a m u:i Q)., ro '<t 00 en 0.0 a 00 '-... > '<t N... N N m +-' ro c blj r-: <i...; ro... <i ~ 0... N._... en m L1'l... en Lfl ;::;-... L1'l m '<t en = Q,)... N- '<t- oo- m- en-,,- Q) c L1'I \D " en \D a Q).:d == en O'! '<l: 00 N" Lfl '<t ro > Q,) '<t ro «cci m " ci 00 tlo \D '<t... a " J,.c ~ a 'D. 00 '<l: '<l: N Q,) Z 00._ ~ 00 5 m cci N m oi... en <::t Q)., ~ M N 0 == ro._ «- N N c 0.. Q) ro Q) +-' c ~ "'0 Q) ro 00 C. 0 Q) c...;:: c: E >< e.;:: 00 Q) Q) ::'l.c: Q) ~ c.. \!) UJ.:; u c: ~ Q) c: ro 00 0) c: : j E <+= 0 0 E c: c: :J 0) ~ Q) Q) 9 c:.- c: c: c: Q) c: VI, 0 Q) :0),_ Q) 0... VI Q),_ Q) E c: u E ~.;::::; Q) Q) Q) c: Q) Q) ro 00.;:: E ro _c: VI,_ Q) c: c: 0) <x: c: :J ro Q)..c 0) CO CO c.. c: u.. ro - ro 0.. ~..... Q)....-l,_ N m > ~ ro L.U 0 0 f- en m Lfl... a N L1'l - a N - N

68 0 a 00 o..n 0 m 0 a N o..n '- N- o- (j)- 0 0 a ~ I' 0 00 ::2 0 0: ~ -:t m N.ro ci N ~ 00 LI) 00 Vl \.0 m m 1.0 I I' t;j e-t op '{I \.0 I OJ C eo OJ VI ::l eo C 0 0 = 0 OJ ro ci ci 0) 0) OJ... > \.0 LI).-t :;::; c \.0 N 0) 'c 0 OJ s: eo LI) 0 m Qj 0 0 N LI) C 0 o- r-- N- o- 0) VI C OJ 0.-t r-, 0 00 >- > Ci'! ~ m N ro ~ tlo "'" r-: N e-+ r-, L.t).-:: (j) OJ ::> m 00 r-, c N m 00 "": -0 ~ ro Z a a I' 00 0 Lt"I L.: OJ a a a en 0 0 OJ a- m- N- en' 0- ui" 0-0 '- o..n (j) I' 00 ~ Lt"I QJ 0 LI) o..n (j) ~ - u m N 1.0 OJ ::2 LI) ::l 0 M...J s: ro c:i c:i <::i e--t e--l OJ V :t (j) \.0 M (j) I.._,..0...: 1.0 N N ~ I I I u <::i <i C OJ Vl L.L. ~ 0 \ ~... c a 0 0 LI) 0 Lt"I.- QJ..:d eo... VI o..n 0.-t tlo o..n 00 aj ::l C ~ m..0 ro c:i N -0 > 1.0 N 0 ~ QJ a- 0-0 m- 0-. m- 0 c 0 <::i Lt"I aj -:aj 0 0 r-- -:t 0 ~ c N m..c L.U m m Lt"I ~ = U c 0 m N m OJ 0) r-- a LI) ~ i.e: > 0) 1.0 Lt"I ro r'i! c:i L1"! tlo... 0 \.0 \.0 <::i m a 5 "'" N 1.0 N \.0 u: <::i o..n ~ aj 00 LI).-t <..0 Vl Vl r i r-- en..= "'".-t 0- en- Vl- M' \.0 N <..0 r-- 0 N \.0 0) = M I ~ ~ ::2 r-: 00.-i M ~ en ro m ci <..0 r-- en Vl :> r-- 0) N N <..0 I I <;I ';l ";l = aj =... c ~ o t \.0 r-- tlo c t.-t N c QJ \.0-0)-... LI) VI ~ ) QJ tlo 00..:.!...= c ~ ~ Ci'! U ~ ro > N m LI)... '-....-t LI) ro c ro 0 "'" aj 00 LI).-t I' ~ N :>..-i "'" r-- 00 N (j) N CIl '- 6 ui" -:t- 0 o) OJ c.-t \.0 ~ 0 ~ OJ N \.0 0) 1.0 Lt"I <:t ro > r-: ~ = ~ a <:t ro 0:... <! tlo o..n' <::i o..n ~ 0.-:: m N a I' o..n Z 00 ::> r-- 0 m ~ I"-: aj ~ 00 H '- en N m o..n ~ OJ, CIl.-t "'" ~ N aj 0 ro N :> N.. <! c OJ ro (])... c 1!! = OJ ro.;:: aj 0 OJ c.. ~ E e.;:: ~ Q (]) OJ ::l (]) a.. (.!) L.U.:; u c ~ ro ~ E c (]) c E ;.;:: 0 0 E c c ::J (]) (]) (]) ~ ~ c c c c.- c 0 (]) (]) Vl tl I 0... :(]) '- (]) Vl (]) (]) '- E c E 'u (]) ro c ~ (]) ~ (]).;:: E ro..c Vl '-... c (]) c (]) C ::J ro (]).-.0 (]).. ~ «co co a.. c L.I.. ro ro 0.. ~ t... N m (]) > ~ ro L.U 0 0 I-.-i M LI).-i LI).-i o N LI) -- o < N

69 <lj..c eo... <lj..c III c >- ~ <lj C "0 rc Z.~ i..: <lj -0 ~ "E <lj u <lj :::J..c -' Q) ~..:..c u ~ <lj C -.._., Vl Q) Q.. Q.. 0-Q) :>._ = J;. =CI,) f.i.l I:)l) Q) ~ f.i.l CI,) :>._ = CI,) u: <lj 0 0 tld "0 :::J 0\ "'" 0\ "'"..c.n.n Qj <lj :-2 c <lj "'" CO "'" CO eo "0 :::J..c "0 cw "'" "'" C <lj tld CO CO "'" "'" Iii c c ""'."'"... rc <lj 0 -'" I- <lj... C rc rc c Q)... III tld C rc... > c o C <lj <lj tld c _"Ṇ UJ a a Q) D- o' 6 tld "0 0 r-.~ 0 r-, :::J r-:.--i 0..c ,.,.,., N 0.0 "'" 01 Qj N N N oo:r 1.0 m m (Y) " <lj :-e c- 0 co a "'" III \D 0 1.0!"II D- o' <lj III I.[) 0.,., 0!"II co tld co oo~ ~ oo:r "0.,., m oci '<i 0.0 " :::J ci ci 0..0 N N.-i oo:r 1.0 " C W 0 a i 1.0 c III I.[) \D "'" Q) N N-.,; '<1"-.,., tld 0!"II (Y) 0\0)... "'".-i 0 N oo:r c " r..:...; <:t.--i N '<i c co O'! N 0 rc!"ii I't'! rc Q) 00 III I 0\ 0)!"II 0 -'" oo:r.-4 I- <lj C rc rc Q) eo 6 "0 0 :::J 0 0..c ci ci Qj <lj :e c _ <lj 0 0 eo 0 0 "0 0 0 :::J ci ci..c "0 CW c <lj 6 tld c 0 0 Iii 0 0 rc c... <lj ci... ci '" I- ~ crc rc N m I.[)... I.[)... a N I.[) -- a <.0 -- N ~ 0 -f.i.l Q) N ~ ~ 0 ~ N 1-0 '0 Q) '0 = = ~._ = Q) ::: s:: b.o.- Q) a.::! :> '<I" rc... b.o '<I" <I: 0 I:)l) ~ a :::- z Z LLJ > rc «:> t!j..u 0) <::t Q) 0!::: rc rl.::! Q.) N Q) 0 rc.- ::) CII N N <I: III ~ c C\:l Q) rc rl rc CIJ Q) <l>... :> c J:!1.- - CII J;. -0 <lj rc s:: <l> 0 <lj c.. <l> :Qj C\:l.;:: Q).;:: E 2 b.o a CII Q <l>... Q) :::J 1-0 c.. c:j LW 0 rc o<! I CIJ '"0 Q.- Q.)... Q.) CO N 0 I t:.r.:l E.5 z U.I c > I: <I: ~ c:j!::.;:: I: ::J QJ III QJ ~ :> l-.e a I- - :> b.o Z LLJ l- V) t!j z «>I- Z 0 s:: :::- N.- <l> <l> Q.) b.o a E 0 o<! s..:.. Q.) b.o 1-0 ;:j CO ~ I t:.r.:l c <lj :!:: Q)... rc :;::; > c '';::::; <lj u rc <lj Q) -'".-... III Qj rc tld... > ~ 0 'Q) 0.;:: III <lj C... <lj rc Z c E LLJ Q) Q) "0 > tld c rc '';::::; «<t! > rc -.:; t!j rc..c... rc!:::.~ E u :> Q) III rei -.:; >... ::) u ~ CII U III rc.;::..... rc tld III C CII "0 rl rc QJ ~... <lj... > -... III..0 ::::J III rc ::::J CII <l> rc <lj c <l> :> :!: > Q) tj :Qj a QJ c CII.;:: c :Qj <lj :Qj.s CII ~ E.;::... 'u e.g V) rc Q) Q) CII I: rc... "0 :;:: E rc III rc e Q) :::J e l: -'" E ~ z ; :=- tld.o tld Q) U.I.5 III Q).~ Q) I: <lj <::l >.5... c.. tld Q) <I: c I: rc e > 0 I: l: <lj c:j CII..c Q) 0 tld QJ Q) tid u e e Q) ~!:: tid E.5 III Q) Q) I: I: c <::l <::l.;:: ::J.;:: <lj... Q) e e e Q) QJ... QJ tldcii <lj.~ Q) Q) 0... <I: tld E 0:;' tld III Q) III Q) 0:; <I: III... CII Q) 5 0 't: QJ QJ I- c :> I- a:: LU :> :> - \.9 I:.E.--i N M LIi a.e - I- cci <i -= - - :> Z LLJ l- V) t!j Z «I: > l- ~ I: Z ~ 0 I: QJ...l: N u -<l> a I: '" <lj Z III U.I CII l- e :c III Q) c:j 0:; 'iii.q Z <::l Q) :::J <I: 0 III i== tld ~ Z Q) l: <::l.- e... a Q) CII -' <I: Q) III QJ o <I: a:: :> I- M l: a I- :> :>

70 ' Q) eo ""C ::l co oq rei co..0,.; m,._,,.; -.-t.-t a;.-t a; '.j;; 'c - co co ID ID <D ID +-' ao' m- 0 (J) a; ao (J) eo ao m <D ao ""C ID ~ IJ:! iii Lfi ::l IJ"l U"l.."..0.." IJ"l.." ""C Cu:; co co c ID ld 0 <D ID a; en en 0- (J)- ao tld (J) c ao m <D ao ""iii ID ~ ID ro c Lfi iii IJ"l iii +-' a; U"l.." IJ"l.." 0 ~ I- a; '- c ro ro c a;... '" eo c III... > c o c a; a; tld C :=:'" N.._ LLJ a; 0 co ""C ::l 0 q 0..0 N N N (J) N -a; ao m ao a; :;::; 'c- 0 0 oot oot <;t oot o::i oot- <;toot a; eo co 0000 co rfi m"! rfi ""C (J) ::l en cri r-, en r-,... ""C c LLJ... rl ID ID ID <D rfi c ao rl 00 co co a;...' 00- ao- oot' oot- tld <;t <;t N N 00 m oot oot... - c oot m N N III 'c N ID cci III a;...: cci cci <D iii +-'.-t rl 0 ~ " ID ID co.-1.-t I- ~.-1 cro ro a; tld 0 ""C ::l 0 q 0 Lfi..0 iii IJ"l <D iii... r-: rei... Qj ID co r-, ID a; :;::;,.; m,.; 'crfi rfi rfi m rfi +-' N' N- o' a; N Ill) ID ID ID.-t.-t.-1 ""C ::l o:i.:f o:i..0 N N N ""C c u:; rfi rfi c rfi m 0 00 rfi a; N' N-..,,' 0 0..nLt)... tld ID ld rfi m<yl c ao ""iii.-1 rl N N"! rfi ro c U"l o:i.:f iii Lfl... a; <Ylen N N rfi m.." 0 ~ I- ~ C III Ill. N m Lfl rl Lfl e-i o N... Lfl... o ld N ~ a Q) OJ :> ::: Q) Vl I:lO ::: Cl).;::,_... C Q),"""_ Vl +oj Q) tj'l :> Cl).9 0 ::: Q)... ~ 0 ti'i b.o,_ Q) C ~..- CIl Cl) ::: Q) Q) ~ ::: '~ CIl :> +oj I:lO ::: C '2 0 Q)...>:: 0,..., Q)... I Q) W Cl z III > '.j;; U III a;... '" III > a; > :a:i 'c a;... (0 E UJ a; > tld '.j;; «III (.!J III I- > E '';::: ~ ::::> u III :2.. a; ""C..-i... Q) ~ II) -..0 :J Q) III :J C Q) > a; tj 0 QI :Qj c 2 ';: a; w c +-' U) ~ QI OJ... ""C 3: -C III a; ::l Z E 0 tld..0 0 OJ on w OJ,5 'c '" > 0.. on OJ <C s:: III c: > QI..c OJ 0 '"',Ill) u I- c: c: s:: '" c OJ OJ :5 ';: a; c: c: _, QI a;....~ OJ on <C II) E OJ QI a; OJ 5 ;:.5 > I- \.9 0 «,...; N I- - ::> z UJ l- V) (.!J Z «> c 1-, ';:: Z b.o Cl) 0 '0 N C ('1j Q) C 0 ~ Cl) C Cl) Q),_ 6Cl)..- b.o <c:,...,,..., I W c a; 'w III '.j;; > c '.j;; a; u a; III ~ a;... '" III Qj tld > t a; 0 :a:i 0 'c '" a; c... a; III Z c E UJ a; a; ""C > tld c '.j;; «III III (.!J III III -e E t: > a; > '';::: '.;::: ::::> > u '" u '" ~, III 'c III tld " c QI ""C..-i QI :.;;;... a; - ti III II)..0 Q) III W > III C Q) '.j;; > 3i: u > a; 0 QI c III QI c :Qj a; a; :Qj a; E ';: '- c: 'u... a; OJ s:: III '" III... QI ""C 3: III '" > III a; :J s:: ~ a; E 0 0 z ~ ;Qj tld..o w s:: Qj... 'w,5 Vl OJ > 0.. on c c <C s:: III s:: c: a; ro QI..c OJ QI a; c '"' Ill) u c: t:: tld Vl s:: E '+= s:: c OJ ::J ';: a; a; ';: a; c: _, QI tld '- Q) a;.~... '- a;... <C a; II) II) ""C E Q; <C QI... c QI a; l- > c I- <C > \ ,...; I- eci u.i «..: - ::> Z III > '.j;; U III a;... '" III > a; :a:i 'c a;... UJ III l- E V) a; (.!J tld '.j;; Z III «E > I- III '" 4- III z :2 > > 0 '';::: '';::: ""C u u a;.. III III III III..0 > N > QI '.j;; QI c :;::; u a; II) u Q) II) III III III C Q) III > a; a; > a; z 0... QI '- c:... QI a; OJ '" '" c: W :Qj ro :Qj ""C III 3: > ';: a; ~ I- :J > III 'u s:: a;... QI 0 0 ~ OJ tld.q '"' "0 Z III ;Qj III s:: 'w '" OJ :~ OJ <C E 0.. on 0 ~ c III c:... OJ a; on s:: III s::..c OJ III ~ C III u E "0 Z III > > '" c: c: 4- C OJ ~ 0 ~ a. a; c: a; a.....~ tld OJ 0 0 a; a; 0 'c E 2 ;: <C 0 ""C ~ a; ~ OJ c: c... a;... I- > 0 <C QI Q.I \ >,...;,...; I- > u.i..: «eci ::>

71 M <, M Q) 00'0' 0' 0' tl.o 0 -c ,...,.~ 0 <D 0..,. ::::I <:t..0 N cci inlfl" LJ") CI\..n - NNN C! N Q)..,...,....,. Q) rl rl '';:::; N N N Q) 0-0-0' tl.o -c 0 0 ::J in in co co Q)..,...,. Q) :-e c 'crti M <:t <:t LJ") rti rti M CI\ 0 CVl rti.....;.., ,,-..,. Q) rl CI\ <:t 1.0 tl.o co 00 -c <:t CI\ <:t co N N m <ri N ::J CI\ <D <D N..0 N N <:t CVl N -c ~ en ~ c W... r-, r-, <D <:t... c N N rl r-, CVl N Q) iii 1.0- <D N" r-, 1.0 tl.o... r-, 00 LJ") CVl... ro c... r-, CI\ CI\ 00 c... ro ~ cri m eo <ri... Q) CVl 0 <D ~ 0 0 N CVl 0 0 ~ I- Q) I... C ro ro ' Q) 0 0 tl.o -c 0 0 ::J c:i c:i N M -c Lfl c,-i W Lfl.,-I 0 N c "." Lfl Q) ~'~-.i"rl'"." tl.o... r-." N ~ c ro 'c... r-.":.....,. N ro... N N N Q) r..: c:i rti..,. 0 ~ I- ~ cto ro,...,..;- 0 Q) Q) > s::: >= C]) Q) til -1-1 M s::: >= C]) c a Q)..., til C]) Q) > s:::.=: C]) >- >= Q)..., t.l.:l 0 til._e!j C1l o<l Q) a ;:j >= Q) '2 Q) 0 >= C1l a > c M >= -1-1 '2 ell Q) !:<: Q)... M I Q) t.l.:l Cl ro > '';:::; u ro Q)... V) ro > Q) ;a; c Q)... ro Z E LJ.J Q) > tl.o '';:::; «\9 ra ra!:: > E V) 'OJ 4- :::> u ra :2.. QI -c.-t Q) III -..0 :l (J) ra :l > c... (J) Q) u 0 QI c :iii E.;: ~ c Vl Q) QI <Ii... -c ::: ra c Q) :l C E z 0 0 <Ii ~. tl.o.o b1) w <Ii.5 V) <Ii 'c C. "0 > b1) <Ii <Ii «s:: ro c > 0 C) QI..c <Ii 0 b1) u I- QI) V) c C <Ii s:: C <Ii <Ii "0.;: 5 Q) c c c... QI Q) <Ii <Ii... '~. b1) E Q; III <Ii ~ QI Q) <Ii $: 0 I- > I- er: (!) 0.5 rl N m I- <i - ::> Z LJ.J f Vl \9' Z «> f Z o N.(J) (J) o ro > 'OJ u ro Q)... V) ro > Q) ~... n; ro E

72 Liquiditeitenrekening (J5) It. Periode: 2014 Gemeente Aalter (NIS 44001) Europalaan Aalter Seer.: Lue Jolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,68 A. Uitgaven , , ,06 B. Ontvangsten , , ,74 La. Belastingenen boetes , , ,09 Lb. Aigemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 1.e.Tussenkomstdoor derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2.0verige , , ,65 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,83 A. Uitgaven , , ,83 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,12 A. Uitgaven , , ,57 1. Aflossing flnanciele schulden , , ,57 a. Periodieke aflossingen , , ,57 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , , ,45 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiele schulden , , ,45 a. Periodieketerugvorderingen , , ,45 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 hv, BIJ resultaat \ _':t 7114"4 " V. Gecumuleerde budaettalre resultaat voria boekiaar I VI. r.:..,..,n"rleerde budzettalre resultaat (lv+v) ,,':t '' VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,61 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,61 C. Bestemde gelden voor andere verrichtinzen VIII. Resultaat on kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Eindbudget Initieel budget II. Investering ,61 0,00 0, ,61 BR1: Geluidsmuren ,001 0,00 0, ,00 BR2: Marginale pereelen I ,61 0,00 0, ,61 Totalen ,61 0,00 0, ,61 22/05/ :40 1/1

73 Schema J6: Balans Gemeente Aalter (NIS44001) Europalaan Aalter Periode: 2014 Seer.: LueJolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe ACTIVA I. Vlottende activa , ,60 A. Liquide middelen en geldbeleggingen , ,56 B. Vorderingen op korte termijn , ,59 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,22 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,37 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,45 II. Vaste activa , ,82 A. Vorderingen op lange termijn , , Vorderingen uit ruiltransacties , ,31 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 B. Financiele vaste activa , ,48 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en , ,37 soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiele vaste activa , ,11 C. Materiels vaste activa , ,38 1. Gemeenschapsgoederen , ,40 a. Terreinen en gebouwen , ,45 b. Wegen en overige infrastructuur , ,94 c. Installaties, machines en uitrusting , ,28 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,52 e. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 f. Erfgoed , ,21 2. Bedrijfsmatige materiele vaste activa , ,98 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Installaties, machines en uitrusting , ,98 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiele vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 D. lmrnateriele vaste activa , ,65 III. TOTAALACTIVA , ,42 15/06/ :08 1/2

74 Schema J6: Balans Gcmccntc Aaltcr 2014 PASSIVA I. Schulden , ,54 A. Schulden op korte termijn , ,99 1. Schulden uit ruiltransacties , ,15 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 493:477, ,98 b. Hnanciele schulden , ,34 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties , ,83 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,27 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,57 B. Schulden op lange termijn , ,55 1. Schulden uit ruiltransacties , :470,55 a. Voorzieningen voor risico's en kosten ,96 0,00 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ,96 0,00 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financlele schulden , ,55 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties , ,00 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 II. Nettoactief , ,88 III. TOTAAL PASSIVA , ,42 Overzicht filtering Jaar: 2014 Balans type: Periode van: PERIODE Openingsperiode Periode tot: Afsluitingsperiode afronden : neen 15/06/ :08 2/2

75 Schema 17: Staat van opbrengsten Gemeente Aalter (NIS44001). Europalaan Aalter. Periode: 2014 Seer.: LueJolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe en kosten I I. Kosten , ,56 A. Operationele kosten , ,09 1. Goederen en diensten , ,22 2. Bezoldigingen, sociaie lasten en pensioenen , ,40 3. Afschrijvlngert, waardeverminderingen en voorzieningen , ,33 4. Specifieke kosten sociaie dienst OCMW 0,00 0,00 5. Toegestane werkingssubsidies , ,04 6. Andere operationele kosten , ,10 B. Hnanciele kosten , ,17 C. Uitzonderlijke kosten , ,30 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 416,24 0,00 2. Toegestane investeringssubsidies , ,30 II.Opbrengsten , ,99 - A. Operationele opbrengsten , ,26! 1. Opbrengsten uit de werking , ,45 2. Fiscale opbrengsten en boetes , ,01 3. Werkingssubsidies , ,06 a. Aigemene werkingssubsidies , ,98 b. Specifieke werkingssubsidies , ,08 4. Recuperatie specifieke kosten sociaie dienst OCMW 0,00 0,00 5. Andere operationele opbrengsten , ,74 B. Hnanciele opbrengsten , ,03 C. Uitzonderlijke opbrengsten 5.733, ,70 III. Overschot of tekort van het boekiaar , ,57 A. Operationeel overschot of tekort , ,83 B. Financieel overschot of tekort , ,86 C. Uitzonderlijk overschot of tekort , ,40 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar , ,57 A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , ,57 Jaar:2014 Balans type: PERIODE Periode van: Openingsperiode Overzicht filtering 15/06/ :09 1/2

76 Overzicht filtering Periode tot: Afsluitingsperiode afronden : neen

77 C bo aj C C.~,aJ aj 'w Q) C..c ro aj c..c u:: ~ <:t ro OCl r--on...o.-i m'a Ln m Ln I.D 0. co N r;j aj.s: e.o aj..c II) C >- ~ aj C ""0 ro Z E C ::J ~ C C o aj. ~... C ro aj ~.r:; m C a aj C bo aj C ~.s; aj aj bobo =:i ajo ('oj a E a a Ln oo~ oo~ Ṇ-i ai.-i ~ o:f aj ~ u::j...j...: u aj Vl L: aj 1: aj aj s: aj..c C u:: s ~ ~ J,Q.t'lO :"2 ~ ClJ ';::; aj ro co.!!! C... ro a e.o o aj bo C C OJ 'i:: E aj aj u eo C <i: ::g 0-'= a 0 N o 0 M 0'" c5 u1... o ci M \.D OOM OOM OO:;J en r..: ~ Mr:i... ON enoo m' a en a <:t 00 N.,f ai r--... Ln ui.-i m m Ll)... Ll)... a ('oj -... Ll) ~ I.D ('oj aj ""0 ou o r-, <:j".-t o N Q) -0. o.i:: Q) c a ~ ~ ẓ... aj.:±= ro <I: aj... C aj aj E aj (.9 ('oj ('oj C ro.!!! ro c.. e::j UJ... ro ro :.iz' aj o..c... aj..c C ro >... o..c u II)... aj > o... aj..c :!::! C ::J aj ~ ~ bo""o."!::::: c: ::J aj aj..c ;o;{l 'u..c C... ro..c C ~ U::o:: a:i0... ro ~ aj o..c... OJ..c C ro > t o -'" aj OJ..c C

78 Evolutie van de exploitatierekening (TJl)!J. Periode: 2014 Gemeente Aalter (NIS44001) Europalaan Aalter Seer.: LueJolie Fin. beheerder:.nadine Mynsberghe Code Jaarrek Jaarrek Jaarrek I. Uitgaven , , ,38 A. Operationele uitgaven , , ,71 1. Goederen en diensten 60/ , , ,57 2. Bezoldigingen,socialelasten en pensioenen , , ,53 3. SpecifiekekostensociaIedienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies , , ,03 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,58 B. Financiele uitgaven , , ,67 C. Reehthebbenden uit het oversehot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , ,13 A. Operationele ontvangsten , , ,60 1. Ontvangstenuit de werking , , ,03 2. Fiscaleontvangsten en boetes , , ,55 a. Aanvullende belastingen , , ,83 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , ,38 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting , , ,81 3. Andere aanvullende belastingen 7302/ , , ,64 b. Andere belastingen 731/ , , ,72 3. Werkingssubsidies , , ,19 a. Aigemene werkingssubsidies , , ,28 1. Gemeente- of provinciefonds , , ,48 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage ,00 0,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ , , ,80 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , , ,91 4. Recuperatievan specifiekekosten socialedienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,83 B. Financiele ontvangsten , , ,53 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekiaar m.saldo /05/ :33 1/1

79 .~ o ~u:::s -'...: u QJ Vl QJ s: tlll... QJ.0 VI C >- ~ QJ C -c I1l Z ;_: QJ "E QJ QJ s: QJ.0 C u:::.~ 2 c c o QJ E E.- QJ... C rt] ~ Q..LJ.J m c 0' QJ C QJ tlll... C ~ 's... QJ :::s tlll aj E NO 0' ODD ODD O' 0" 0" ODD ODD 066 ODD ODD 066 0'0'0'''''0 DDDt'IImO OOODOODooen 0000'000'001.1) 0'0'0'60'0' '000'000'00" en "..0 en III OMOODOODOOt'll 666 LIi" Vl'0' 0'..n 0' 0' 6 0' 0' 0" o 0 III en en C"> en t'ii m M t'ii NN N N 0'0'0' DDDo::I'<:tO,O<:l" 0" 0" 0"... <:t<:t <:I" NN N ' 0 0',...,' MM ~ NN E C :::s 2 C C o QJ E E 0i:: QJ... C I1l QJ ':":~ m C 0' QJ C QJ tlll... C ~ 's... QJ :::s tlll aj E NO 0' ODD ODD 066 ODD ODD 00"6 ODD ODD 066 0' 0' 0' 0' 0' 0' 0' 0' 0' I1l I1l... o I- ODD ODD '0' ODD 066 DDDIIIVlO DDDIIIVlO 0" 0" 0" 0 0" 0' IIIVl IIIVl ""0000'000'00111 ""0000'000' ' 0' 0' 0' 6 0' 0' 6 o 0 0.." III.." III <:1"""000'000'01.1)111 ""00000'000' ) ~' ~' 0' 0' 6 0' 0' 6 o t'ii en.."u) ::::;:;l i2~ OM <:I"... t'ii 1.1) QJ C tlll QJ C E.;:: QJ.~ J:!!l2! <C I1l C g~ I1l I1l... o I- ODD ODD O' D' D' ODD ODD 0'66 0' 0' 0' 0' 0' 0' 0' ':l: <:t... Vl e-t 0' Ṇ.. \ ' Vl... (!) "'0 o U (!) "'0 o U N 00 N (!) "'0 o.;:: (!) 0.. QJ... C QJ QJ E QJ o... QJ ~ I1l <C 0' en N N C I1l ~ I1l a. ọ... :::s LJ.J Z L.U > «I.!J t:: => Qj (!) Cl I1l > :;:::; U I1l QJ... VI I1l > QJ ;a:;.;:: QJ... I1l E Z L.U tn I.!J Z «f:: z o N (!) (!) Cl QJ -"" C QJ -c CI1l.0... QJ > ~ C

80 2 c c o (J).~ ~...c a.w ttl ~ ('()c o (J) c (J) no...c ~.~ ::l no co E NO o cq (J) 5. J, 0 "0.!!! co '03 ~.S Qj.!:2 tld co C.. ro rl no o ( , ' , ' ' o o o o o o ro ro '0 ~ ooooqoooooooo o (J) "0 o U z UJ l V') (.!) Z «> I Z o N (J) (J) o ro > '';:; u ro (J)... c (J) '" ro no > C (J) 'QD ;a:; 'c 'u (J) C... ro (J) C =?~ S ~ ~ (J) u"o O~ c::iui ro > '';:; u ro (J) t: ro > (J) ;a:;.;:: (J),ro... E ro > ''8 ro (J) t: ro c > ~ (J).g; ~ s (J) tid...q) ro-o E c (J) ~.~ e (J) C 6~ cci~ (J) t: ro >..!!! :(J).;:: (J)... ro E C ro > o, o o.::.!.... (J) > (J) "0 Q.. o C (J) eo C ro... (J)..c c:.~ ~ ::l ~ (5 Q) 0 o > tid C Q) (J) -0 tld C C ~ ro Q) > o... ro ~ <5 'B o ro

81 ti. Evolutie van de investeringsverrichtingen Periode: 2014 Gemeente Aalter (NIS44001) Europalaan Aalter Seer.: LueJolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe (TJ4) Deel1: UITGAVEN Code Jaarrek Jaarrek Jaarrek I. Investeringen in flnanelele vaste activa , , ,54 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke , , ,11 entiteiten E. Andere financiele vaste aetiva 284/8 21,48 20,43 19,43 II. Investeringen in materiele vaste activa 22/ , , ,55 A. Gemeensehapsgoederen en bedrijfsmatige rnateriele vaste , , ,55 aetiva 1. Terreinenen gebouwen 220/ , , ,08 2. Wegenen overige infrastructuur 224/ , ,04 4.4;13.362,56 3. Roerendegoederen 23/ , , ,91 5. Erfgoed 27 0, ,00 0,00 III. Investeringen in imrnateriele vaste activa , , ,80 IV.Toegestane investeringssubsidies V. TOTAALUITGAVEN Deel2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek Jaarrek Jaarrek I. Verkoop van flnanclele vaste activa 28 99, ,33 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,16 0,00 0,00 entiteiten E. Andere flnanclele vaste aetiva 284/8 0, ,33 0,00 II. Verkoop van materiele vaste activa 22/ , , ,00 A. Gemeensehapsgoederen en bedrijfsmatige materiele vaste 12:000, ,00 0,00 aetiva 3. Roerendegoederen 23/ , ,00 0,00 B. Overige materiele vaste aetiva 0,00 0, ,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0, ,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , , /2 V. TOTAALONTVANGSTEN /05/ :34 1/1

82 ...: u QJ VI QJ s: eo OJ.o Vl C >- ~ QJ C ""C ro Z ;_: QJ "E QJ QJ s: QJ _o C u::: C QJ C.~ ro C «ClJ.:xt. ClJ,.!!!... c... ClJ ClJ c:o :e~ ClJ > c ClJ C ~ ro c «ClJ.:xt. ~ c ClJ eo.=: C ClJ.:xt. ClJ ~ " 0" o;;;t" 0" L/1"' "," N" LI) en m LJ) N N ld..--i 00 u-i.-i cri 0( g u:i 8 g 8 25 ~ 0'" 0'" a.n"" "'" o 0 o 0 0'0' o a a 0 a o " rl" 0...0'" 0" LI) LI) a a l/)..-i a ~ ci ~ 0 0'\ $ lq ~ ~ "'" 8 :;j: 0" m"' o 0 o li'i ai '" M'" M ~ ~ ) ui' 0-0" ~ ~ 25 U).ri \D '" <;' I..D ld O"'t a a LI)...-,I C"F'l r--." 0...0" 0-0" 0'"... i 0'" 0" 0'" 0" Ij)".q"... " 0" 0" U) 0 0'1 a 0'1 M 0.q..-I r i N o ci 00 0 \D M «::t..-1'1"""10 <t N ('f) '" N 0) '" N U) n M...-I..-I...-I r ld rt') CX) I.D ld en en 0000 o 0 <t... j',...rl" 0) N" Lri"0'" 0" 0" r-i CT! I"- N en N..-I r--. I.D 1..0 ld en I..D..-i cri u) 1.1) 0 N o 1..0 L{') r M m M ('f) N ('f) c ClJ tlq c tid tlq ClJ -.::; Vl ro >,.!!! c... ClJ.'!:! ~""C -e~ ClJ > o..-i rl 00 m m rl " I..D oa 00'" r---,.".-i' o..;' N'" m O'l r-, o, I..D en ai li'i ui o ld t.n 00 M M M m ~ ~ ~ ffi g ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~g~ggo~~~~g~~~~~ N r m 1..0 LI) ~ 0 «::t 0'1 00 or:::t LI) 00 «::t N I ~..-i u-i m N N N 0 ~ ~ 00 ai..-i N m ~ d N ~ ~ ni LI) r--. ~ M ~..-i ~ ~ ~ ~ ~ r-, ~ ~ ~ «::t LI) cri ~ ~ N N ":l: IJ"l,..., IJ"l,..., o..._ N IJ"l..._ o <.D N Q) -0 o.;:: Q) c, QJ... C QJ QJ E QJ I.!) N N C ro 1]1 roc. ọ... ::l I.J.J

83 ft. Evolutie van de liquiditeitenrekening Periode: 2014 Gemeente Aalter (NIS 44001) Europalaan Aalter Seer.: Lue Jolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe (TJ6) Code Jaarrekening2014 Jaarrekening2013 Jaarrekening2012 I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,75 A. Uitgaven 60/ , , ,38 B. Ontvangsten 70/ , , ,13 1.a. Belastingen en boetes , , ,55 Lb. Aigemenewerkingsbijdrage van andere lokaleoverheden ,00 0,00 0,00 1.c.Tussenkornst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 2.0verige /9-742/ , , ,58 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,19 A. Uitgaven 21/ , , ,54 B. Ontvangsten / / , , ,35 III. Andere (B-A) , , ,15 A. Uitgaven , , ,60 1. Aflossing flnanciele schulden , , ,60 a. Periodiekeaflossingen 421/ , , ,60 b. Niet-periodiekeaflossingen 171/4 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 2903/4 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetalingvan borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingenop langetermijn die binnen het jaar vervallen ,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , , ,45 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0, ,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiele schulden , , ,45 a. Periodieketerugvorderingen 4943/ , , ,45 b. Niet-periodieketerugvorderingen 2903/4 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0, ,00 a. Borgtochtenontvangen incontanten 178 0,00 0, ,00 b. Vorderingenop langetermijn die binnen het jaar vervallen ,00 0,00 0,00 c. Schenkingen,andere dan opgenomen onder deel Ien II ,00 0,00 0,00 hv, BI ire resultaat boekiaar } _~'114"4'" V. Gecumuleerde budaettaire resultaat vorla boekiaar IVI. Gecumuleerde budaattalre r..",,,lb,,,+ (lv+v) R4R.1Rn.n7 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,61 A. Bestemde gelden voor de exploitatie ,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,61 C. Bestemde zelden voor andere verrlchtinzen VIII. Resultaat 00 kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden II. Investering , , ,61 BR1: Geluidsmuren , , ,00 BR2: Marginale pereelen , , ,61 Totalen , , ,61 22/05/ :44 1/1

84 II) ~ en o II) II)..- o N CD o i?;,!.coooooo IIIC :, IlII IlII IlII IlII IlII IlII CII CII ::I:'C 001'-01' O_ONONqO_O_qo 00(")0(") lII1lII~1lII~1lII1lII1lII1lII1lII N N IlII IlII co <O_ o <0 t'-: (") IlII f---+--l--l j--- j l---! i--i-- o o IlII IlII illll IlII II) ~ (") ::'.-J: CJ.- Q) o-q) c..,... I ea E Q) J: CJ U) co :;::; > o CO <J) -en ~I <J) :<J) '(3 C CO C C CII 01 C ';: 2 UJ CII >..E o co 0 o_..- 0 o -e- 0 IlII ~11lII (") IlII o co <0 o_ '<t_ <O_ o..- II) IlII N co IlII ~..- I' "! (") IlII I' co (")OO..-'<t_ NOO..-(,,) ~1lII1lII~~ o <0I'- N..- (") ~..- t'-: I'- IlII I'- IlII I IlII c 2 ~ Q) Q.).:, ::-- Q5.g ooen c Q.) -E;;I~ ~_"3; ~ :g 0.0R2 N ~ [;; :;: ~..- II) en..ii: '<t I'- I'- I'- CII 0(")<0<0 1'-~-.:t1I) o al LC) en..:t IlII <0N (") IlIIIlIIIlII I I '<t co 0 01' (") (")_o_o 0 o_qqqqo_o_o_(") N<O 0 0' ~~IlIIIlIIIlIIIlIIIlIIIlIIIlIIIlIIIlIIIlIIIlII~..- II)..- II) I'- N..- IlII N IlII IlII NO II)_ 0 (") 0 Ollll LC) ~! IlIII Qi Q.).~ coe N_:5S g:5s ~lg_lg_g g ~ I'- II) 0 t.oolo t.o 8 ~ IlII ~ IlII IlII IlII IlII IlII ~ I'- 0 ON 0 N... IlII IlII IlII I I I Q5 Q.) c 2co E <J) "0 cco >

85 ..- IIIN "CI... ca... RIM ~c...lii:o III o III 00000>0>0>0000l!) o_qo 0 "":"""_"""_O o_qo io OOOOC")C")C")OOOOO> \ji)\ji)\ji)\ji)~~~\ji)\ji)\ji)\ji)~ ~ ~ -e-' LO 0> 0> """_""" O_ O_I O_ C")cr)000 g g \ji) \ji) \ji) """ ~COCO """ """., N N N I~ I.U) (.UJ I.U) I"t"'"" \ji) 0>0> """_ """_q q 0 0 O>_ C")C")OOOOCO gg\jl)\ji)\ji)\ji)~ C") 00 N..n \ji).,....,....,... """ COCO~ """ """ N N N \ji) \ji) \ji) o r;;;;;;-l'n ca RI..-_ -o l!) 0> I- CO I~ I~ N CO o... co_ o l!) CO ~ ~ ~ I'- I' N l!).. C") I'- C").....,,:...\jI) l!), \ji) \ji) O>_I q C")0 ~ \ji) 00 I' N C")_.,... I' I'- I' "": io 0> CO I'- io """ "i' \ji) \ji) C") """ U1 """_ C") e ' I'- ~ COCO 0> I'- ~ "i' \ji) io C") 0> o io I: III Cl I: III III o ~ OOO_O_OO O \ji)\ji)\ji)\ji)\ji)\ji) o 0'0 0 0 ooqqo_ o \ji) \ji) \ji) \ji) \ji) "CI.. ca III RI III::!:: -:::I :::I III E III :::I" U III C!) """0 """I' NONl!) ~\ji)~~ I'- N I'- N 0 l!) ~ ~ "": , " \ji) \ji)\ji).~--~--~~~~--~ o_qo_oooo_ \ji)\ji)\ji)\ji)\ji)\ji)\ji) I'-...N l!) 00 C") o- oo- C")...C") 0 ~q~ o 00 0 l!)1'-""" """ 0 ~ ~I: ; o 0 o 0 o 0 \ji)\ji) 1/1 c: ns iii.a III "C._ ::c en.:.:e.~ Qi.s III... cac. cao ~..lii: III o III l!) l!) l!) 0 0 0,0 l!)~l!)qqo_o crio>o>oooo ~~~\ji)\ji)\ji)\ji) l!) l!) l!) 00.,...., , ~~II~ \ji)\ji)\ji) I III... "CI 1'-11'-.1' U1 l!)_il!)_ 0> 0> 0> I'- I'- I'- q q q C") C") C") C") C") C") I'- I'- I' N N N \ji)\ji)\ji) g_lg_~~~ 00000> \ji) \ji) \ji) \ji) ~ cr: 0> _ Cl-III > u O~ = III I: """ I'-_ q0 I'- """ C") 0 C") ~\ji)~....,... N N ~ ~ l!) l!) """ \ji) """ \ji) CO..- c...,,:..: l ns E III..c: y f/) c 0) "'0 ::J..c U (/) 0) :0) u C ctl C ~ 0) "'0 C ctl... > ctl... ctl (/) 0) :j:j... ctl ::J :2! '+- 0) :j:j U ctl o... 0) c... 0)..c cctl... > ctl ctl Ci)l 0) :j:j... ctl ::J E

86 ..- """ co r--: i~ I~ <Xl eo co LO ~ "": co ("') 0 0 r-- N N -r \III 'f "": 1\111 """ \III 0 -e--' \III LO N 0) 0_0..- LO """- ~..- 0)- 0 0 co r-- ("') co co \III \III co co 0 0 ~ eo "": co ~ co ("') 0 0 LO r-- N 0 ""f \III """ 'f ~ """ ~..- ("') \III \III LO \III,\III..- LO "":...- LO N 0) ("') ("')- """- LO 0 ("') ~ "": 0 r-- ("') """ ~ "": \III, \III _10_ 0 0 ' \III \III \III \III I~ 10) I~ LO 'm ciii (ij..c QI "'C._ :.c OJ c :;:; s:.2 Gi.9 QI o r:..: ~ III E QI.r:. (J C/) I I 0) ("') N -e- C"! N N co "<i """ \III C,, Ql ~ 0> C C Ql ~ 0> C C Ql..c ~ '+- c Ql U Ql n en..c c o CIl Ql en 0 en c Ql ~.!11 c ~, -0 en c.0 """ c c Ql :::I 'iii N. ~ 0> en.0,_ C en :::I CIl C C.~ 0> CIl Q.) c c en.~ ~I ~ 'iii.!11..- E Cll -0.~ 0>':':: o "E ro c Cll """ Vi 0 c CIl CIl Q;.0 N Ql CIl ~ Cll > Vi ~ ~ ~ Cll. Cll..c ro o Cll..c > CIl..c c. c y 13 c CIl CIl Ql ~ C CIl CIl C > 0 CIl > C CIl 1:.0 :a CIl 0> Cll > 0 Cll Cll 0> C 0> 0>':':: -0 ~ c 'E c.~ 2 c "0, Cll 0> > ::;:, "Q5 "5 Ql C Ql :E" o a.' E 0 0> > 0..c :::I > u "5 0 I.8 Cll Ql 0 Qi 0 ~ enlen! Q; ffil I~ i l- I- I- «..- N c-0 "<i o >1-' CIl' aji_; " aj I '-I,>i ~ :::l :::l l f/) W aj

87 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Periode: 2014 Gemeente Aalter (NIS 44001) Europalaan Aalter Seer.: LueJolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 0119: Overige algemene diensten /GBBCOMCOO/ /649514/BESTUUR/CBS/800/tE-GEEN : Hulp aan het buitenland / ACT-1267 / /649103/BEsTU UR/CBs/600/tE-GEEN / ACT-1269/ /649103/BEsTU UR/CBs/500/t E-GEEN / ACT-1270/ /649103/BEsTUUR/CBs/500/t E-GEEN / ACT-1270/ /649103/BEsTU UR/CBS/500/tE-GEEN / ACT-1270/ /649103/BESTU UR/CBs/500/tE-G EEN / ACT-1270/ / /BEsTU UR/ CBs/500/t E-GEEN / ACT-1270/ /649103/BEsTUUR/CBS/500/t E-GEEN / ACT-1270/0160-1O!649103!BESTUU R/CBS/600/t E-GEEN / ACT-1270/ /649103/BESTU UR/CBS/600/tE-GEEN / ACT-1270/ /649103/BESTU UR/CBS/600/tE-GE EN / ACT-1270/ /649103/BESTU UR/CBS/800/t E-GEEN / GBBWELZIJN/ / /B ESTUUR/CBS/800/t E-GEEN / GBBWE LZIJN/O / /B ESTUUR/CBS/800/t E-GEEN !GBBWELZIJN/ /649505/BESTUUR/CBS/800/tE-GEEN /GBBWELZIJN/0160-1O/649505/BESTUUR/CBS/800/tE-GEEN : Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval /ACT-1273/ /649526/BESTUUR/CBS/600/tE-GEEN / ACT-1273/0300-,20/ /B ESTUUR/ CBS/600/t E-GEEN / ACT-1273/ / /BESTU UR/ CBS/600/t E-GEEN / ACT-1273/ /649526/BESTU UR/CBS/600/t E-GEEN / ACT-1273/ / /BEsTU UR/CBS/600/t E-GEEN / ACT-1273/ /649526/BESTUU R/CBS/600/t E-GEEN /ACT-1273/ /649526/BESTUUR/CBS/600/tE-GEEN / ACT-1273/ / /B ESTUUR/ CBs/600/1 E-GEEN / ACT-1273/ / /BEsTU UR/CBs/600/tE-G EEN / ACT-1273/ /649526/BEsTU UR/CBs/600/t E-GEEN / ACT-1273/ /649526/BESTUU R/CBS/600/t E-GEEN / ACT-127 3/ / /BESTU UR/CBS/600 /t E-GEEN / ACT-1273/ /649526/BESTUUR/CBS/600/t E-GEEN / ACT-1273/ /649526/BESTU UR/CBS/600/tE-GE EN / ACT-12 73/ /649526/BESTU UR/CBS/600/tE-G EEN ~ ~ /05/201517:07 1/18

88 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Gemeente Aalter 2014 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2014/ ACT-1273/ / /B ESTUUR/CBS/600/1E-GEEN / ACT-1273/ /649526/BESTUUR/CBS/600/IE-G EEN / ACT-1273/ / /BESTUUR/CBS/600/1E-GEEN / ACT-1273/ /649526/BESTU UR/CBS/600/1E-GEEN / ACT-1273/ / /BESTUUR/CBS/600/1E-GEEN / ACT-1273/ / /B ESTUUR/CBS/600/1E-GEEN / ACT-1273/ / /BESTUUR/CBS/600/1E-GEEN / ACT-1273/ /649526/BESTU UR/CBS/600/1E-GEEN / ACT-1273/ /649526/BESTU UR/CBS/600/IE-GEEN / ACT-1273/ / /B ESTUUR/CBS/!i00/1E-GEEN / ACT-1273/ / /B ESTUUR/CBS/600/1E-GEEN / ACT-1273/ / /B ESTUURICBS/600/1E-GEEN / ACT-1273/ /649526/BESTU UR/CBS/600/IE-GEEN / ACT-1273/ /649526/BESTU UR/CBS/600/1E-GEEN / ACT-1273/ /649526/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN / ACT-1273/ /649526/BESTUU R/CBS/600/IE-GEEN / ACT-1273/ /649526/BESTU UR/CBS/600/IE-GEEN / ACT-1273/ /649526/BESTU UR/CBS/600/1E-GEEN / ACT-1273/ /649526/BESTU UR/CBS/600/1E-GEEN / ACT-1273/ /649526/BESTU UR/CBS/600/1E-GEEN BB BB / ACT-1273/ / /B ESTUUR/CBS/600/1E-GEEN / ACT-1274/ /649501/BESTUU R/CBS/800/1E-GEEN / ACT-1274/ /649501/BESTUU R/CBS/800/1E-GEEN 2650.B B7 2014/ ACT-1274/ /649501/BESTU UR/CBS/800/1E-GEEN / ACT-1274/ /649501/BESTUUR/CBS/800/1 E-GEEN / ACT-1274/ /649501/BESTUU R/CBS/BOO/IE-GEEN / ACT-1274/ /649501/BESTUU R/CBS/800/1E-GEEN /GBBRO/ /649515/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN /GBBRO/ /649515/BESTUUR/CBS/BOO/IE-GEEN : Beheer van regen- en afvalwater / ACT-1463/ / /BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1463/031O-21/649008/BESTU LiR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1463/ /64900B/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1463/ /64900B/BESTU UR/CBS/500/IE-G EEN / ACT-1463/ /649008/B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1463/031O-21/649008/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1463/ /64900B/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1463/ /64900B/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1463/031O-21/649008/BESTUU R/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN B / ACT-1463/ /64900B/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1463/ /64900B/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1463/ /64900B/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN /05/201517:07 2/18

89 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Gemeente Aalter 2014 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2014/ ACT-1463/ /64900B/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/031O-21/64900B/BESTUUR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /64900B/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /64900B/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1463/ / 64900B/BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1463/ /64900B/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ / 64900B/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/031O-21/649008/BESTUU R/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1463/ /64900B/BESTUU R/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1463/ / /B ESTUUR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTUUR/CBS/SOO/1 E-GEEN / ACT-1463/ /649008/B ESTUUR/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-1463/ / /BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008!BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTUU R/CBS/sOO/1E-GEEN : / ACT-1463/ / /BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN /ACT-1463/ /64900B/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1463/ /64900B/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTUU R/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTUU R/CBS/sOO/1E-GEEN 2B / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1463/ / /BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN /ACT -1463/ / /BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /64900B/BESTUU R/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /64900B/BESTUU R/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTUU R/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /64900B/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /64900B/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN : / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /64900B/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /64900B/BESTUU R/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTUU R/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN ~-..--~ ~ ~--- 22/05/201517:07 3/18

90 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Gemeente Aalter 2014 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2014/ ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOO/I E-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOO/I E-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/ CBS/SOO/IE-G EEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/B ESTUUR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/SOO/I E-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTUUR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1463/031O-21/649008/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/600/IE-GEEN / ACT-1463/ /649008/BESTU UR/CBS/600/IE-GEEN / ACT-1463/031O-21/649008/BESTU UR/CBS/600/1 E-GEEN / ACT-1463/031O-21/649008/BESTUUR/CBS/600/1 E-GEEN / ACT-1463/031O-21/649008/BESTUUR/CBS/600/1 E-GEEN /GBBBUDGET/031O-22/649529/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN /GBBBUDGET/031O-22/649529/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN /G BBBUDGET/ / /BESTU UR/CBS/600/1 E-GEEN /GBBBUDGET/ /649s29/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN : Overige verminderlng van milieuverontreiniging 2014/ ACT-1002/ /649100/BESTU UR/ CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-127s/ /64901s/BESTUU R/CBS/sOO/IE-GEEN / ACT-127s/ /64901s/BESTUU R/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-127s/ /64901s/BESTUUR/CBS/sOO/1 E-GEEN / ACT-12 75/ /64901S/B ESTUUR/ CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-127s/ /64901s/BESTU UR/CBS/sOO/1 E-GEEN / ACT-127s/ /649015/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1275/ /64901s/BESTU UR/C8S/s00/IE-GE EN / ACT-1275/ /64901s/BESTU UR/ CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-1275/ / /BESTU UR/ CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-127S/ /64901S/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-127S/ /64901S/BESTUU R/CBS/SOO/I E-GEEN / ACT-127S/ /64901S/BESTU UR/CBS/SOO/I E-GEEN / ACT-1275/ /649015/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1275/ / /BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1275/ /649015/BESTU UR/CBS/sOO/IE-GEEN / ACT-1275/ /64901s/BESTUU R/CBS/SOO/I E-GEEN / ACT-1275/ /649015/BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1275/ /649015/B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1275/ /649015/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1275/ /649015/BESTU UR/CBS/SOO/I E-GEEN / ACT-1275/ /649015/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1275/ /64901S/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1275/ /64901s/BESTUU R/CBS/sOO/IE-GE EN / ACT-127s/ /64901s/BESTUUR/CBS/sOO/IE-GE EN _.._.._....._._._.._._ /05/201517:07 4/18

91 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Gemeente Aalter 2014 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2014/ ACT-1275/ /649015/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN ,00 300, / ACT-1275/ !649015/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN 2500,00 0, , / ACT-1275/ /649015/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN 1500,00 0, , / ACT-1275/ /649015/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN 1500,00 0, , / ACT-1275/ /649015/BESTUU R/CBS/500/IE-GEEN. 300,00 0,00 300, / ACT-1275/ /649015/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 300,00 0,00 300, / ACT-1275/ /649015/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN 1500,00 0, , / ACT-12 75/ /649015/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN 300,00 0,00 300, / ACT-1275/ /649015/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN 300,00 "0,00 300, / ACT-1275/ / /B ESTUUR/ CBS/500 /1E-GEEN 500,00 0,00 500, / ACT-1275/ /649015/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN 300,00 0,00 300, / ACT-1459/ / /BE5TU UR/ CBS/500/1 E-GEEN 500,00 0,00 500, / ACT-1459/ /649014/BESTU UR/CBS/500/IE-GE EN 500,00 0,00 500, / ACT-1459/ /649014/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN -500,00 0,00-500, / ACT-730/ / /B ESTUUR/ CBS/500 /1E-GEEN -500,00 0,00-500, / ACT-ilO/ /649014/BESTUUR/CBS/500/IE-G EEN 500,00 0,00 500, /GBBRO/ /649506/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN 125,00 0,00 125, : Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos / ACT-1462/ / /BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN 472,10 0,00 472, / ACT-1462/ /649013/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN 168,00 0,00 168, / ACT-1462/ /649013/BESTUU R/CBS/500/1 E-GEEN 27,80 0,00 27, / ACT-1462/ /649013/B ESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN 130,00 0,00 130, / ACT-1462/ /649013/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 132,00 0,00 132, / ACT-1462/ / /BESTU UR/ CBS/500 /1E-GEEN 66,00 0,00 66, / ACT-1462/ /649013/BESTU UR/CBS/500jl E-GEEN 70,00 0,00 70, / ACT-1462/ /649013/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN 625,00 0,00 625, / ACT-1462/ /649013/BESTUU R/CBS/500/IE-GEEN 500,00 0,00 500, / ACT-1462/ / /BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN 420,00 0,00 420, / ACT-1462/ / /B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN 620,00 0,00 620, / ACT-1462/ / /BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN 100,00 0,00 100, / ACT-1462/ /649013/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN 154,00 0,00 154, / ACT-1462/ /649013/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN 320,00 0,00 320, / ACT-1462/ /649013/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN 400,00 0,00 400, / ACT-1462/ /649013/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN 100,00 0,00 100, /ACT-1462/ /649013/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN 100,00 0,00 100, / ACT-1462/ / /B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN 480,00 0,00 480, : Politiediensten / ACT-1204/ /649525/BESTU UR/CBS/460/IE-GEEN ,00 0, , / ACT-1204/ /649525/BESTUU R/CBS/460/IE-GEEN ,00 0, , / ACT-1204/ /649525/BESTUUR/CBS/ 460/1 E-GEEN ,00 0, , / ACT-1204/ /649525/BESTUUR/CBS/ 460/1 E-GEEN ,00 0, , / ACT-1204/ /649525/BESTU UR/CBS/460/1 E-GEEN ,00 0, , _._ /05/201517:07 5/18

92 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Gemeente Aalter 2014 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2014/ ACT-1204/ /649525/BESTU UR/CBS/460/1 E-G EEN / ACT-1204/ /649S25/BESTUU R/CBS/460/IE-GEEN / ACT-1204/ / /BESTU UR/CBS/ 460/1 E-GEEN / ACT-1204/ / /BESTU UR/CBS/460/1 E-GEEN / ACT-1204/ / /B ESTUUR/CBS/460/1 E-GEEN : Overige hulpdiensten / GBB-CBS/ / /BESTU UR/CBS/600/1 E-GEEN /GBB-CBS/ / /BESTUUR/C~S/600/IE-GEEN /GBB-CBS/ /649507/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN /GBB-CBS/0440-0l/649508/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN /GBB-CBS/ /649508/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN /GBB-CBS/ /649508/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN /GBB-CBS/ /649509/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN : Overige elementen van open bare orde en veiligheid 2014/ GBBRISIco/ / /BESTU UR/CBS/l00/ IE-GEEN : Handel en middenstand / ACT-940/ / /B ESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN : Nijverheid / ACT-1295/ /649524/BESTU UR/CBS/300/IE-GEE N : Toerisme - Onthaal en promotie / ACT-1329/ /649519/BESTUU R/CBS/300/1 E-GEEN / ACT-1330/ / /B ESTUUR/ CBS/496/1 E-GEEN : Overige economische zaken /GBBCOMCOO/ /649502/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN : Grondbeleid voor wonen /ACT-1213/ /649001/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1213/ /649001/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1213/ /64900 l/b ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1213/ /649001/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEE N / ACT-1213/ /649001/BESTUUR/CBS/SOO/IE-GEE N / ACT-1213/ /649001/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1213/ /649001/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN ,--,_,-_.,--,--- 22/05/201517:07 6/18

93 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Gemeente Aalter 2014 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2014/ ACT-1213/ / l/bestu UR/ CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1213/ /64900 i/arsru UR/ CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1213/ /649001/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1377 / /649503/BESTU UR/CBS/800/1 E-GEEN / ACT-1464/ /649000/BESTUU R/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1464/ /649000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1464/ /649000/BESTU UR/ CB5/500/1 E-GEEN / ACT-1464/ /649000/BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1464/ /649000/BESTU UR/CB5/500/1 E-GEEN / ACT-1464/ /649000/BESTUU R/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1464/ /649000/BEST0 UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1464/ /649000/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1464/ /649000/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1464/ /649000/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1464/ / /BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1464/ / /BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN : Groene ruimte /GBBWEGDOM/ /649520/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN : Openbare bibliotheken /GBBBIB/ /649900/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN /GBBBIB/ /649900/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN : Overige culturele instellingen / ACT-1093/ /649104/BESTU UR/CBS/500/IE-G EEN / ACT-1093/ /649104/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1093/ /649104/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1093/ /649104/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN , / ACT-1093/ /649104/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1093/ /649104/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1093/ /649104/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1093/ / /BESTU UR/ CBS/500 /1E-GEEN / ACT-1093/ / /BESTU UR/ CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1093/ /649104/BESTU UR/CBS/800/1 E-GEEN / ACT-1601/ /649513/BESTU UR/CBS/600/1 E-GEEN /ACT-924/ /649100/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-924/ / /B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN / ACT-924/ / /B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN / ACT-924/ /649100/B ESTUUR/ CBS/500 /1E-GEEN / ACT-924/ /649100/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-924/ /649100/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-924/ /649100/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-924/ / /B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN _._.._-._ _._-_._-_._ ,---~ /05/201517:07 7/18 J

94 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Gemeente Aalter 2014 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2014/ ACT-924/ /649100/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-942/ /649104/B ESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/B ESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/B ESTUUR/CBS/500/IE -GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/B ESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/B ESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/B ESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ / /BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-912/ /619101/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/ CBS/500/1E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ / /BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-94 2/ / /BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/B ESTUUR/.CEiS/500/1E-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ / /BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-942/ /649104/B ESTUUR/CBS/SOO/IE"GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/8 ESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/ CBS/500/1E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ / /BESTU UR/CBS/500 /1E-GEEN / ACT-942/ / /BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-942/ /649104/B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN : / ACT-942/ /649104/BESTUU R/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/07D9-20/649104/BESTUU R/CBS/50D/1 E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN /05/201517:07 8/18

95 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Gemeente Aalter 2014 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2014/ ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/sOO/IE-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/sOO/IE -GEEN / ACT-942/ / /BESTU UR/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-942/ / /BESTU UR/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-942/ / /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN /ACT-942/ /649104/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-942/ / /BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN /ACT-942/ /649104/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-942/ / /B E5TUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN /ACT-942/ /649104/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN /ACT-942/ /649104/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN /ACT-942/ /649104/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-942/ / /BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN /ACT-942/ /649104/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-942/ / /BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CSS/500/1E-GEEN / ACT-942/ / /BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-942/ /649104/B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN /ACT-942/ /649104/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN /05/201517:07 9/18

96 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Gemeente Aalter 2014 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2014/ ACT-942/ /649104/B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-942/ / /BESTUUR/CBS/600/1E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/800/1E-GEEN / ACT-942/ /649104/BESTU UR/CBS/800/IE -GEEN 32::; / ACT-942/ / 6491(i4/B ESTUUR/CBS/800/1E-GEEN / ACT-942/ / /B ESTUUR/CBS/800/1E-GEEN : Feesten en pjechtigheden / ACT-i080/ /649104/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1080/ / /BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1080/ / /BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1080/ /649104/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1080/ / /BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1080/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUU R/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ / /BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ / /BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ / /BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN : / ACT-1491/ / /BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUU R/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003!BESTUU R/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/IE-GE6N / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CSS/SOO/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN 125, / ACT-1491/ /649003/B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ / /BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/071O-20/649003/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ / /BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN : / ACT-1491/ / /BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ / /BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUU R/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/071O-20/649003/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/071O-20/649003/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUU R/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1491/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUU R/CBS/SOO/IE-GEEN _.._-_.._ _.._, _. ---_..._ /05/ :07 10/18.

97 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Gemeente Aalter 2014 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2014/ ACT-1491/ /649003/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUU R/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUU R/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUU R/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ / /BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUU R/CBS/500/1E-GEEN i4/ ACT-1491/071O-20/649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ / /B ESTUUR/CBS/SODII E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ / /BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUU R/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUU R/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT~1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ / /B ESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUU R/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN _._ /05/201517:07 11/ 18

98 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Gemeente Aalter 2014 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2014/ ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ / /BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUU R/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN 12S / ACT-1491/ / /BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/SaO/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ / /BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ / /BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1491/ !649003/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN /ACT-1491/ /649003/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN /ACT -1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1491/ /649003/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN : Archeologie / ACT-1326/ /649512/BESTU UR/CBS/496/1E-GEEN : Sport / ACT-1087 / / /BESTUUR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-1087 / / /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1087/ / /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1087 / / /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1087 / / /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-I087 / / /BESTUUR/CBS/500/IE-G EEN / ACT-1087 / / /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-I087 / / /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1087 / / /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1087 / / /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1087 / / /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1087 / / /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-I087 / / /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-I087 / / /BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1087 / / /BESTUUR/CB5/800/IE-GEEN / ACT-1087 / / /BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN / ACT-I088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/IE-G EEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/SOD/IE-GEEN / ACT-1088/ / /BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN /05/201517:07 12/18

99 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Gemeente Aalter 2014 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2014/ ACT-1088/ /649108/BESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1088/ / /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1088/ / /BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ / /BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN : / ACT-1088/ / /BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1088/ / /B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1088/ / /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ / /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN /ACT-1088/ /649108/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1088/ /649108/B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTUU R/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT 1088/ /649108/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1088/ / /BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN /ACT-I088/Q740-20/649108/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1088/ /649108!BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-I088/ /649108/BESTUU R/CBS/800/1E-GEEN / ACT-1088/ /649108/BESTUU R/CBS/800/1E-GEEN / ACT-1088/ / /BESTU UR/CBS/800/1E-GEEN / ACT-1706/ /664000/BESTUUR/CBS/ 496/IE-20B& / ACT-1706/ /664000/BESTU UR/CBS/496/IE- 20B& / ACT-1706/ /664000/BESTU UR/CBS/496/1E-20B& / ACT-1706/ /664000/BESTU UR/CBS/600/1E-20B& / ACT-1706/ /664000/BESTU UR/CBS/600/1E-20B& / ACT-925/ /649100/BESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN _.._--_ _ _ _---..._ _-- 22/05/201517:07 13/18

100 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Gemeente Aalter 2014 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2014/ GBBSPORT/ / 649 sll/bestu UR/CBS/600/1 E-GEEN /G BBSPORT/ / /BESTU UR/CBS/496/IE-G EEN : Jeugd / ACT-1075/ / /BESTU UR/CBS/440/1 E-GEEN / ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTUUR/CBS/sOO/1 E-GEEN / ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTUUR/CBS/sOO/1 E-GEEN / ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTUUR/CBS/sOO/IE-GEEN / ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTU UR/CBS/sOO/IE-GEEN / ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTU UR/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTUUR/CBS/sOO/1 E-GEEN / ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTUUR/CBS/sOO/1 E-GEEN / ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTUU R/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-Ion /07s0-20/64910s/BESTU UR/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-Ion /07s0-20/64910s/BESTU UR/CBS/500/IE-G EEN / ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTU UR/CBS/sOO/IE-GEEN / ACT-1077!07s0-20/64910s/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1077 / /649105/BESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1077 / /64910s/BESTUUR/CBS!500/1 E-GEEN / An -1077/07<;0-70/ /RFSTU UR/rRS/500/1 F-GFEN / ACT-1077 / /649105/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1077 /07s0-20/649105/BESTU UR/CBS/500/IE-G EEN / ACT-1077 / /64910s/BESTUU R/CBS/sOO/IE-GEEN /ACT / / /B ESTUUR/ CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTU UR/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-1077 /07s0-20/64910s/BESTU UR/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-1077 /07s0-20/6491Os/BESTU UR/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-1077 / /649105/BESTU UR/CBS/sOO/IE-GE EN / ACT-1077 / /64910s/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1077 / /64910s/BESTU UR/CBS/500/IE-G EEN / ACT-1077 /07s0-20/64910S/BESTUUR/CBS/sOO/IE-G EEN / ACT-1077 /07s0-20/649105/BESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1077 / /649105/BESTUUR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1089/ /64910s/BESTU UR/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-1089/ /6491Os/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN !ACT-1089/ /649105/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1089 / / /B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN /ACT-1089/ /649105/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1089/ /649105/BESTU UR/CBS/sOO/1 E-GEEN / ACT-1089/ /649105/BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1089/ /649105/BESTU UR/CBS/sOO/1E-GEEN / ACT-1089/ /649105/BESTU UR/CBS/500/IE-GEE N / ACT-1090/ /649105/BESTU UR/CBS/500/IE-GE EN / ACT-1090/ /64910s/BESTU UR/CBS/500/IE-GE EN / ACT-1090/ /649105/BESTUUR/CBS/500/IE-G EEN / ACT-1090/ /649105/BESTUUR/CBS/500/IE-G EEN ~ ~ _--_--_ _.._ ~-...--~ _--_-_ _ ~ /05/ :07 14/18

101 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Gemeente Aalter 2014 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2014/ ACT-1090/ / /BESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1090/ / /B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1090/ /649105/BESTU UR/CBS/500/IE-GEE N / ACT-1091/ / /BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1091/ /649105/B ESTUUR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1107 / /649105/BESTUUR/CBS/434/1 E-GEEN / ACT-1107 / /649105/BESTU UR/CBS/434/IE-G EEN / ACT-1107 / /649105/BESTUU R/CBS/434/IE-GEEN / ACT-1107 / /649105/BESTUUR/CBS/ 434/IE-GEEN / ACT-1107 / /649105/BESTU UR/CBS/434/1E-GEEN / ACT-1107 / /649105/BESTU UR/CBS/800/1E-GEEN / ACT,1108/ / /BESTUUR/CBS/440/IE-GEE N / ACT-926/ / 6491 OO/BESTUUR/CBS/SOD/IE-GEEN : Erediensten /ACT-981/ /649500/BESTUUR/CBS/480/IE-GEEN / ACT-981/ / /BESTU UR/CBS/480/1E-GEEN / ACT-981/ / /B ESTUUR/CBS/480/1 E-GEEN / ACT-981/ /649500/BESTUU R/CBS/480/IE-GEEN / ACT-981/ /649500/BESTUU R/CBS/480/IE-GEEN / ACT-981/ / /BESTUUR/CBS/480/1E-GEEN / ACT-984/ / /B ESTUUR/CBS/480/1 E-GEEN / ACT-984/ /649500/BESTU UR/CBS/480/1E-GEEN / ACT-984/ / /B ESTUUR/CBS/480/1E-GEEN / ACT-984/ / /B ESTUUR/CBS/480/1E-GEEN / ACT-984/ /664500/B ESTUUR/CBS/480/1 E-22BELOR / ACT-987 / /649500/BESTU UR/CBS/480/1E-GEEN / ACT-987 / /649500/BESTU UR/CBS/480/1E-GEEN / ACT-987 / /649500/BESTU UR/CBS/480/1E-GEEN / ACT-987 / /649500/BESTUU R/CBS/480/1E-GEEN / ACT-987 / /664500/BESTUU R/CBS/480/IE-22BELOR / ACT-987 / /664500/BESTUUR/CBS/480/1 E-22BELOR / ACT-987 / /664500/BESTU UR/CBS/480/1 E-22BELOR / ACT-988/ /649500/BESTU UR/CBS/480/1E-GEEN / ACT-988/ /649500/BESTU UR/CBS/480/1E-GEEN / ACT-988/ / /B ESTUUR/CBS/480/1E-GEEN / ACT-988/ / /B ESTUUR/CBS/480/1E-GEEN / ACT-988/ / /B ESTUUR/CBS/480/1 E-22BELOR / ACT-989 / / /B ESTUUR/CBS/480/1E-GEEN / ACT-989/ /649500/BESTU UR/CBS/480/1E-GEEN / ACT-989/ /649500/BESTU UR/CBS/480/1E-GEEN / ACT-989 / / /B ESTUUR/CBS/480/1 E-GEEN / ACT-989 / / /B ESTUUR/CBS/480/1 E-22BELOR / ACT-990/ /649500/BESTUU R/CBS/480/IE-GEE N / ACT-990/ / /B ESTUUR/CBS/480/1 E-GEEN / ACT-990/ /649500/BESTUU R/CBS/480/IE-GE EN ~ /05/ :07 15/18

102 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Gemeente Aalter 2014 Beleidsveld en reglstraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 2014/ ACT-990/ / /B EsTUUR/ CBs/ 480/1 E-GEEN 2014/GBBCOMCOO/ /649533/BEsTUUR/CBS/800/IE-GEEN 2014/GBBCOMCOO/ /649533/BEsTUUR/CBs/800/IE-GEEN 2014/GBBCOMCOO/ /649533/BEsTUUR/CBs/800/IE-GEEN 2014/GBBCOMCOO/ /649533/BEsTUUR/CBs/800/IE-GEEN 2014/GBBCOMCOO/ /649533/BEsTUUR/CBs/800/IE-GEEN 2014/GBBCOMCOO/ /649533/BEsTUUR/CBs/800/IE-GEEN 2014/GBBCOMCOO/ /649533/BEsTUUR/CBs/800/IE-GEEN 2014/GBBCOMCOO/ /649533/BEsTUUR/CBs/800/IE-GEEN 2014/GBBCOMCOO/ /649533/BEsTUUR/CBs/800/IE-GEEN 2014/GBBCOMCOO/ /649533/BEsTUUR/CBs/800/IE-GEEN 2014/GBBCOMCOO/ /649533/BEsTUUR/CBs/800/IE-GEEN 2014/GBBCOMCOO/ /649533/BEsTUUR/CBs/800/IE-GEEN 2014/GBBCOMCOO/ /649533/BEsTUUR/CBs/800/IE-GEEN 2014/GBBCOMCOO/ /649533/BEsTUUR/CBs/800/IE-GEEN : Deeltijds kunstonderwijs /GBBOND/ /649522/BEsTUUR/CBs/600/IE-GEEN : Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs / ACT-1493/ /649101/BEsTU UR/CBs/600/1 E-GEEN 2014/ ACT-1493/ /649101/BEsTU UR/CBs/600/1 E-GEEN 2014/ ACT-1493/ / /BEsTU UR/ CBs/600/1 E-GEEN 2014/ ACT-149 3/ /64910 l/bestu UR/ CBs/600/1 E-GEEN 2014/ ACT-1493/ /649101/BEsTU UR/CBs/600/IE-GEEN 2014/ ACT-1493/ /649101/BEsTU UR/CBs/600/IE-GEEN 2014/ ACT-1493/ / /BEsTU UR/CBs/600/1 E-GEEN 2014/ ACT-1493/ /649101/BEsTU UR/CBs/600/1 E-GEEN : Sociale bijstand / ACT-1204/ / /BEsTU UR/CBs!420/1 E-GEEN 2014/ ACT-1204/ / /BEsTU UR/CBs/420/1 E-GEEN 2014/ ACT-1204/ / /BEsTU.UR/CBs/ 420/1 E-GEEN 2014/ ACT-1204/ / /BEsTU UR/CBs/420/1 E-GEEN 2014/ ACT-1204/ / /BEsTU UR/CBs/420/IE-GEEN 2014/ ACT-1204/ / /BEsTU UR/CBs/420/1 E-GEEN 2014/ ACT-1204/ / /BEsTUUR/CBs/420/1 E-GEEN 2014/ ACT-1204/ / /BEsTUUR/CBs/420/IE-GEEN 2014/ ACT-1204/ / /BEsTUUR/CBs/ 420/IE-GEEN 2014/ ACT-1204/ / /BEsTU UR/CBs/420/IE-GEE N 2014/ ACT-1204/ / /BEsTU UR/CBs/420/1 E-GEEN 2014/ ACT-1204/ / /BEsTU UR/CBs/420/1 E-GEEN ' ~~- 22/05/201517:07 16/ ~----

103 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Gemeente Aalter 2014 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid / ACT-986/ / /BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN /GBBWELZIJN/ /649103/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN : Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 2014/ ACT-1251/ /649010/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1251/ /649010/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1251/ /649010/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1251/ /649010/BESTUU R/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1251/ /649010/BESTUU R/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1251/ /649010/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1251/ /649010/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1253/ /649011/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1253/ /649011/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1253/ /649011/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1253/ /649011/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1253/ /649011/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1253/ /649011/BESTU UR/CBS/5(io;l E-GEEN / ACT-1253/ /649011/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1254/ /649106/BESTU UR/CBS/600/IE-GEEN / ACT-1254/ /649106/BESTU UR/CBS/600/IE-GEEN / ACT-1254/ /649106/BESTUU R/CBS/600/IE-GEEN / ACT-1254/ /649106/BESTUU R/CBS/600/IE-GEEN / ACT-1254/ /649106/BESTUU R/CBS/600/1E-GEEN / ACT-1254/ /649106/BESTU UR/CBS/600/IE-GEEN / ACT-1254/ /649106/BESTU UR/CBS/600/1E-GEEN / ACT-1499/ /649012/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1499/ /649012/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1499/ /649012/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1499/091l-20/649012/BESTU Ufl/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1499/ /649012/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1499/ /649012/BESTUU R/CBS/500/IE-GEEN l4/ ACT-1499/ /649012/BESTUU R/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1499/ /649012/BEStU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1499/ /649012/BESTU UR/CBS/800/1E-GEEN / ACT-1499 / /649012/BESTU UR/CBS/800/1E-GEEN : Kinderopvang / ACT-1004/ /649100/BESTU UR/CBS/500/1E-GEEN / ACT-1004/ /649100/BESTU UR/CBS/600/IE-GEEN / ACT-1527/ /649002/BESTUU R/CBS/500/IE-GEEN "------~-~--~ _--_._ 22/05/ :07 17/18

104 Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Gemeente Aalter 2014 Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal 0949: Overige gezinshulp / ACT-1492/ /649009/BESTU UR/CBS/SOO/I E-GEEN / ACT-1492/ /649009/BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN : Overige verrichtingen betreffende ouderen / ACT-1491/ /649006/BESTUU R/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1507 / /649007/BESTU UR/CBS/500/IE-GEEN / ACT-1507 / / /BESTU UR/CBS/500/1 E-GEEN / ACT-1507 / / /BESTU UR/CBS/SOO/I E-GEEN / ACT-1507/ / /BESTU UR/CBS/SOO/IE-GEEN / ACT-994/ / /B ESTUUR/ CBS/500/1 E-GEEN : Gezondheidspromotie en ziektepreventie /GBBWELZIJN/ /649535/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN /GBBWELZIJN/ /649900/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN /GBBWELZIJN/ /649900/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN /GBBWELZIJN/ /649900/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN /GBBWELZIJN/ /649900/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN /GBBWELZIJN/ /649900/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN /GBBWELZIJN/ /649900/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN /05/ :07 18/18

105 Toelichting Gemeente Aalter Jaarrekening 2014

106 Inhoudsopgave 1. Inleiding Kerncijfers Beleidsnota Doelstellingenrealisatie Schema J1 de doelstellingenrekening De financiële toestand Financiële nota Schema J2 - exploitatierekening Schema J3 en J4 - investeringsrekening Schema J5 - liquiditeitenrekening Toelichting bij de financiële nota rapportering per beleidsdomein Geconsolideerd Exploitatie Investeringen Andere Algemene financiering Beleids- en organisatieopvolging Burger en omgeving Patrimonium en evenementen Financiën en databeheersing Algemene boekhouding Schema J6 Balans Toelichting bij de balans Balansstructuur Detailbespreking van de rubrieken Activa Vlottende activa Vaste activa Passiva Schulden Nettoactief Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten Staat van opbrengsten en kosten structuur Detailbespreking van de rubrieken

107 Kosten Operationele kosten Financiële kosten Uitzonderlijke kosten Opbrengsten Operationele opbrengsten Financiële opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten Toelichting Overzicht per investeringsenveloppe Benchmarking o.b.v. gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen Vergelijking cluster provincie - Vlaanderen Autofinancieringsmarge Exploitatie Investeringen Financiële schulden Toelichting bij de financiële nota Schema TJ Schema TJ Schema TJ Schema TJ Schema TJ Schema TJ Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen Schema TJ Waarderingsregels Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

108 1. Inleiding De bespreking van de jaarrekening van Gemeente Aalter bevat een aantal onderdelen, conform de BBC-wetgeving. In het tweede hoofdstuk worden enkele kerncijfers met betrekking tot het afgelopen boekjaar in the picture gezet. In het derde hoofdstuk wordt de beleidsnota besproken. De beleidsnota bevat een korte financiële rapportering (de doelstellingenrealisatie) per prioritaire beleidsdoelstelling. Daarbijhorend wordt ook het J1-schema meegegeven, alsook de financiële toestand. Het vierde hoofdstuk is de financiële nota. Op basis van de schema s J2 t.e.m. J5 worden de financiële cijfers van de gemeente Aalter verder toegelicht. In het vijfde hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten kort toegelicht met betrekking tot het huidige en vorige boekjaar, alsook enkele grafische weergaves van deze cijfers. Als toelichting bij de voorgaande cijfers wordt verder nog voorzien in een rapportering per investeringsenveloppe, wordt een benchmark voorzien vanuit het meerjarenplan en de rekeningen gebaseerd op vergelijkende cijfers van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. 4

109 2. Kerncijfers Inkomsten van het bestuur Inkomsten uit personenbelasting (EUR) Inkomsten uit onroerende voorheffing Ontvangen werkingssubsidies , , ,02 56,05% 15,35% 0,80% Uitgaven van het bestuur Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Goederen en diensten , , ,55-2,21% -1,83% 1,70% Resultaten van het Budgettaire resultaat boekjaar Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge , , ,43 5

110 RESULTAAT OP KASBASIS 2014 SCHEMA J1 UITGAVE ONTVANGST SALDO Exploitatieuitgaven ,99 Algemene financiering , , ,42 Exploitatieontvangsten ,54 Prioriatiare beleidsdoelstellingen 948,73-948,73 SALDO OP EXPLOITATIE ,55 Overig beleid , , ,15 Investeringsuitgaven Investeringsontvangsten SALDO OP INVESTERINGEN Andere uitgaven Andere ontvangsten SALDO OP ANDERE Budgettaire resultaat boekjaar Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar GECUMULEERDE BUDGETTAIR RESULTAAT Bestemde gelden RESULTAAT OP KASBASIS ,22 Beleids- en organisatieopvolging , , , ,27 Prioriatiare beleidsdoelstellingen , , ,95 Overig beleid , , , ,57 Burger en omgeving , , , ,45 Prioriatiare beleidsdoelstellingen , , , ,12 Overig beleid , , , ,52 Patrimonium en evenementen , , , ,00 Prioriatiare beleidsdoelstellingen , , , ,52 Overig beleid , , , ,61 Financiën en databeheersing , , , ,13 Prioriatiare beleidsdoelstellingen Overig beleid , , ,87 AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014 TOTAAL Financieel draagvlak ,63 Netto periodieke leningsuitgaven ,20 Prioriatiare beleidsdoelstellingen AUTOFINANCIERINGSMARGE ,43 Overig beleid , , , , , , , , ,96 6

111 3. Beleidsnota In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat voor iedere gemeente, OCMW, Stad en Provincie uit de doelstellingenrealisatie, doelstellingenrekening en de financiële toestand. Per prioritaire doelstelling wordt hier een overzicht gegeven van de financiële en operationele realisatie ervan. Op die manier wordt een antwoord gegeven op volgende vragen. Deze vragen vormen een spiegelbeeld van de drie kernvragen waarin de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan en het budget kunnen worden samengevat: wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire doelstelling opgenomen in het budget, het beoogd resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd? wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd? wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële boekjaar? Nadien wordt het J1-schema en de financiële toestand weergegeven. 7

112 3.1. Doelstellingenrealisatie Per prioritaire doelstelling wordt hieronder een overzicht gegeven van de financiële en operationele realisatie ervan. Jaarlijks moet meegegeven worden in welke mate doelstellingen financieel gerealiseerd zijn, d.w.z. hoeveel uitgaven en ontvangsten er effectief werden aangerekend op de doelstelling t.o.v. het budget. Daarnaast moet ook een operationele voortgang van de doelstellingen meegegeven worden. Dit wil zeggen dat het bestuur moet aangeven in welke mate de doelstellingen behaald zijn; of het vooropgestelde resultaat of effect gerealiseerd is, bv. a.d.h.v. indicatoren. 8

113 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Periode: 2014 Gemeente Aalter (NIS 44001) Europalaan Aalter Secr.: Luc Jolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe Operationele beleidsdoelstelling: OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving. Kwalitatief: Het gemeentebestuur wil het wonen in de gemeente aangenaam maken door een comfortabele leefomgeving te creëren. Speerpunt en absolute prioriteit hierin blijft het investeren in het project Aalter Proper. Kwantitatief: Beleidsindicatoren: - I-550: # ton zwerfvuil daalt. - I-516: # meldingen door externen van zwerfvuil blijft minstens gelijk. - I-515: # interventies brandweer voor wateroverlast blijft minstens gelijk. Streefwaarden: - Het aantal ton zwerfvuil daalt onder 265 ton - Meldingen: 25 per jaar of minder - Interventies brandweer: 20 per jaar of minder (we streven er naar dat dit cijfer niet toeneemt én we streven er naar dat we jaarlijks minstens 8 maanden hebben waarbij de interventieomvang minder is dan 10 keer per maand) Bron: eigen data Input van de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving Uitvoeringsstatus: In uitvoering Actieplan: AP : Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen. Acties worden ondernomen om de afwatering van de Oostmolenbeek te verbeteren: gelet op de beperkte buffercapaciteit van de Oostmolenbeek ter hoogte van de Oostmolenstraat 245 wordt geopteerd om de Oostmolenbeek te ontdubbelen en een deel van het water via de oorspronkelijke gedempte loop af te voeren. Actie: ACT-1436: Omlegging betuining Oostmolenbeek. Gelet op de beperkte buffercapaciteit van de Oostmolenbeek ter hoogte van de Oostmolenstraat 245 wordt geopteerd om de Oostmolenbeek te ontdubbelen en een deel van het water via de oorspronkelijk gedempte loop af te voeren. Volgens plan 19/06/ :40 1 / 62

114 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1459: Het geven van een premie voor het plaatsen van een hemelwater- of infiltratievoorziening Subsidiereglement hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen. Besluit van 22 december 2008 gewijzigd bij besluit van 20 december Actie: ACT-1763: Afkoppelingsproject Piethoek In uitvoering In het kader van wateroverlast juli 2014 wordt een ontwerp gevraagd om de 4 kolken op het kruispunt af te koppelen. Deze studie wordt mee opgenomen in het bestek voor het aanstellen van een ontwerper voor de GUP projecten (cbs 15/09/2014) Voor de studieopdracht wordt reeds budget gevraagd in 2014 via budgetwijziging. Evaluatie: AP : Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen. In uitvoering Project is opgestart en is in uitvoering volgens planning. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 500, , ,00 Saldo -500, , ,00 Het geven van een premie voor het plaatsen van een Uitgaven 500, , ,00 hemelwater- of infiltratievoorziening Saldo -500, , ,00 Investering Uitgaven 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Afkoppelingsproject Piethoek Uitgaven 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Omlegging betuining Oostmolenbeek. Uitgaven 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actieplan: AP : Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. Onderhoud van grasmatten en houtachtige gewassen in perken en plantsoenen op het openbaar domein door een externe aannemer. In uitvoering AP : Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 19/06/ :40 2 / 62

115 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP : Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige speelruimtes. Speelpleinen, groene speelruimte (zonder speeltoestellen), babbelstraten, speelstraten... Voortdurend nastreven van een kindvriendelijke omgeving, ontmoetingsplaatsen voor jongeren, avontuurlijke speelterreinen, bijkomende speelmogelijkheden door een speelbos en door speeltuintjes in de wijken. Er kan worden gedacht aan speelpleintjes in nieuwe wijken, de uitbreiding van het speelstraten-systeem naar andere plaatsen,... Kinderen die samen spelen of jongeren die samenkomen om plezier te maken en zich te ontspannen, mogen niet als overlast beschouwd te worden. Actie: ACT-966: Het geven van noodzakelijk onderhoud aan de bestaande speelterreinen. De gemeentelijke speelterreinen en de 80 speeltoestellen die er momenteel op staan worden onderhouden. Deze moeten voldoen aan het KB van 28/03/2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen en het KB betreffende de uitbating van speelterreinen. De veiligheid wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe firma. Alle gebreken moeten zo snel mogelijk weggewerkt worden. Het doel is minimaal hetzelfde aanbod te behouden. In uitvoering Actie: ACT-1104: Inrichten van speelstraten - op vraag. Op vraag van de buurtbewoners kunnen straten (die er voor in aanmerking komen) ingericht worden als speelstraat, zodat kinderen voor hun deur kunnen spelen tijdens de paas- en zomervakanties. Deze actie komt tegemoet aan de Vlaamse prioriteit voor het lokaal jeugdbeleid: 'ondersteuning van het jeugdwerk. Concreet wil de gemeente hiermee ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren voorzien. Evaluatie: 2014 In uitvoering In 2014 vroegen 10 straten een speelstraat aan in de paasvakantie en 25 in de zomervakantie. In totaal werden er 6 speelstraten meer aangevraagd dan in De meters en peters die aangesteld worden als verantwoordelijke voor de speelstraat kunnen bij de cel Jeugdvoorzieningen een speelkoffer ontlenen. Een speelstraat is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners en een speel- en hangplek voor kinderen en jongeren. AP : Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige speelruimtes. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.961, , ,00 Saldo , , ,00 Het geven van noodzakelijk onderhoud aan de bestaande Uitgaven 3.961, , ,00 speelterreinen. Saldo , , ,00 Inrichten van speelstraten - op vraag. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 19/06/ :40 3 / 62

116 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP : Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek. Het gemeentebestuur blijft verder inzetten op het creëren van ontmoetingsplaatsen, o.a. op de begraafplaatsen. Actie: ACT-1611: Heraanleg paden zone urnekelders begraafplaats van Aalter. Volgens plan Actie: ACT-1612: Het bijplaatsen van grafkelders, columbariumnissen en urnenkelders volgens vraag/noodzaak. Al naar gelang de behoefte per kerkhof op het grondgebied van Aalter, worden graf- en urnenkelders, columbariumnissen en -peilers bijgeplaatst. Evaluatie: In uitvoering In 2014 werden de volgende constructies aangekocht: 35 urnenkelders en 33 grafkelders. AP : Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Heraanleg paden zone urnekelders begraafplaats van Aalter. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Het bijplaatsen van grafkelders, columbariumnissen en urnenkelders volgens vraag/noodzaak. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP : Aalter wil verdere initiatieven nemen tegen ongedierte. Om overlast van bepaalde diersoorten (duiven, eksters, spreeuwen, meeuwen, kraaiachtigen, muizen, ratten, zwerfkatten,...) te vermijden en/of op te lossen wordt er samen met enkele externe organisaties gewerkt. Actie: ACT-1220: Het onder controle houden van populaties ratten, zwerfkatten, duiven en ander ongedierte. Voor de overlast van bepaalde diersoorten werkt het gemeentebestuur samen met enkele externe organisaties (Vetas= zwerfkatten, Anticimex= ratten, Valkerij Ardanwen= duiven, eksters, ) In uitvoering AP : Aalter wil verdere initiatieven nemen tegen ongedierte. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Het onder controle houden van populaties ratten, zwerfkatten, duiven en ander ongedierte. Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 19/06/ :40 4 / 62

117 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Operationele beleidsdoelstelling: OD-43: Het gemeentelijk openbaar domein is comfortabel ingericht (LSB). Kwalitatief: Het gemeentebestuur neemt bemerkingen van haar inwoners met betrekking tot de inrichting van het openbaar domein zeer ernstig. Daarom worden hieromtrent tal van initiatieven genomen, steeds met bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Uitvoeringsstatus: Evaluatie: In uitvoering Verschillende projecten werden tot een goed einde gebracht in 2013 waardoor op het terrein verbeteringen vast te stellen zijn en het openbaar domein in Aalter comfortabeler, veiliger, properder en aangenamer werd. Er zijn ook een aantal studies gerealiseerd en geactualiseerd waarin de toekomstvisie over de inrichting van de gemeente wordt uitgewerkt en die als leidraad de toekomstige projecten en maatregelen mee zullen bepalen en stroomlijnen. Actieplan: AP-110: Poeke - NEC: aanleg parking Het Kasteeldomein van Poeke is volgens het gewestplan Eeklo Aalter van 24 maart 1978 volledig bestemd als parkgebied. Bij MB van 8 oktober 1982 werd het BPA nr 14 Kasteeldomein van Poeke goedgekeurd. Op 1 maart 1978 volgde de rangschikking als landschap van de omgeving van het Kasteel omwille van esthetische en wetenschappelijke waarde. In het goedgekeurde beheerplan Kasteeldomein Poeke wordt ten behoeve van de bezoekers voorzien in het inpassen van nieuwe fietsenstalplaatsen aan de zuidzijde van het koetshuis en van een nieuwe autoparkeerplaats, eveneens aan de zuidzijde van het koetshuis in bestand 24. Het koetsgebouw dateert uit Als natuureducatief centrum staat dit infogebouw passend in de natuur-omgeving. De betrachting zijn omgeving te laten meespelen in dit verhaal ligt voor de hand bij dit project. De vervlechting tussen wat binnen gebeurt (tentoonstellingen, samenkomsten enz...) zal buiten het gebouw voelbaar zijn. Zo wordt een nieuwe hoofdtoegang uitgewerkt waarbij auto, fietser, ruiter enz... ontvangen wordt op het voorplein van het koetsgebouw. Tussen groenblijvende taxusmassieven wordt de toegang geaccentueerd, met vóór de koetspoort een infopaneel. Vóór en bij de inkom wordt de Kasteelstraat als drempel belegd met kasseien die doorgetrokken wordt over een grachtoverwelving naar de inkom. Het naastliggende fietspad aan de overkant van de weg krijgt op éénzelfde wijze, dezelfde aansluiting. Intern is het voorplein een afspanning voor auto s, fietsers, paarden enz... Het bosachtig karakter wordt zoveel mogelijk behouden, solitaire bomen blijven behouden en komen zelfs beter tot uiting (noot, linde, hazelnoot...) de boomhazelaar wordt verplant dichtbij de trap. In uitvoering 19/06/ :40 5 / 62

118 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Evaluatie: Dit project is volledig gerealiseerd en de parking is in gebruik genomen. Er worden in latere fase nog infoborden geplaatst die de informatie van het nieuwe toegankelijkheidsreglement ter plaatse zal afficheren. Het nieuwe toegankelijkheidsreglement dient nog opgemaakt te worden. Voor reguliere bezoekers is de realisatie van dit project zeker een meerwaarde. Het ontwerp van de parking zorgt ervoor dat de geparkeerde wagens geen storend element meer zijn in de beeldvorming van het kasteeldomein. Bij de organisatie van grotere evenementen in het kasteeldomein blijft de parkeerdruk evenwel een knelpunt. AP-110: Poeke - NEC: aanleg parking Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven 707,47 707,47 Saldo -707,47-707,47 Poeke - NEC: aanleg parking Uitgaven 707,47 707,47 Saldo -707,47-707,47 Actieplan: AP-114: Hof van Praet: aanleg plein. Het gemeentebestuur gaat over tot de inrichting van een groen dakplein boven de ondergrondse parking bij het Warandepark te Aalter. Het projectgebied is gelegen langsheen de Boomgaardstraat te 9880 Aalter, kadastraal bekend 2e Afdeling Sectie C nr. 4b, 17s en 17t. Het dak van de garage is afgedekt met aarde en heeft een gemiddelde laagdikte van 60 cm. Enkel de bijhorende infrastructuur van de ondergrondse parking, zijnde een inrit, een parkeerpaviljoen en een verluchtingsrooster zijn zichtbaar aanwezig. De inrichting van het groen dakplein fungeert als publieke ontmoetingsruimte en vormt een ruimtelijke link tussen het centrum van Aalter en de omliggende verkavelingen. De publieke ruimte sluit aan bij het lager gelegen gerealiseerde park De Warande welke bereikbaar wordt van op het plein via een brugconstructie (maakt geen deel uit van deze opdracht). Langs de noord- en zuidzijde is de ruimte afgebakend door reeds gerealiseerde en nog te realiseren bouwvolumes. De ontmoetingsruimte heeft een groen karakter en straalt rust en eenvoud uit. Het sluit aan bij de reeds aanwezig materialen en stijlen. Het concept houdt rekening met de brandveiligheid van de omliggende bebouwing. Evaluatie: In uitvoering De aanleg van het Hof van Praet werd volledig gerealiseerd volgens plan. De laatste afwerking gebeurde in Het plein maakt de overgang van de 'stedelijke', verharde inrichting van het centrum naar het groene parklandschap van het Warandepark, trekt het groen op die manier door tot in de kern van Aalter en zorgt voor 19/06/ :40 6 / 62

119 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-118: Hof van Praet ademruimte midden in het centrum. De aanleg van het Hof van Praet werd uitgevoerd in Tevens wordt het onderhoud tijdens de waarborgtermijn van 3 jaar uitgevoerd door de aannemer die de werken realiseerde. Uitgevoerd op Evaluatie: AP-114: Hof van Praet: aanleg plein. De aanleg van het Hof van Praet werd volledig gerealiseerd volgens plan. Eindbudget Investering Uitgaven 1.022,47 Saldo ,47 Hof van Praet Uitgaven 1.022,47 Saldo ,47 Actieplan: AP-127: Herinrichting openbaar domein met als doel de verkeersveiligheid te verhogen. De verkeersveiligheid en -leefbaarheid verhogen. Evaluatie: In uitvoering Op 12 november 2012 keurde de gemeenteraad het nieuwe beleidsplan mobiliteit goed voor de periode Deze herziening werd uitgewerkt op basis van een analyse van het bestaande mobiliteitsplan door de uitvoering van een sneltoets. Deze beoordelingwijze werd door de Vlaamse Gemeenschap voorgesteld om het bestaande beleidsplan mobiliteit te toetsen op de huidige noodwendigheid. Hierbij werd besloten dat de bestaande structuur en zienswijze nog steeds van toepassing is en blijft, doch dat de uitwerking ervan dient geconcretiseerd te worden. De optie verbreden en verdiepen van het bestaande beleidsplan werd hierbij voorgesteld en uitgewerkt. Het beleidsplan geeft nu weer op welke wijze de mobiliteit voor elke deelkern en onderling tussen de deelkernen dient uitgewerkt te worden alsook welke prioritaire assen hierbij worden voorgesteld, oa voor het sturen van het vrachtverkeer. Alternatieve verbindingen voor voetgangers en fietsers worden dan weer door de uitwerking van het traject van trage wegen concreet weergegeven. De ruimtelijke invulling via gerichte Gemeentelijke RUP's zullen tevens bijdragen tot het sturen van het mobiliteits gebeuren. Het mobiliteitsplan Aalter werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 juni 2013 en is van kracht vanaf 12 juli Op 9 september 2013 nam de gemeenteraad de beslissing voor het oprichten van een gemeentelijke begeleidingscommissie (mobiliteit), het benoemen van de adviserende leden en het aanduiden van de voorzitter. 19/06/ :40 7 / 62

120 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-131: Weibroekdreef: herinrichting. (vanaf Stationsstraat tot aan de spoorwegoverbrugging) Op 31 augustus 2009 werden alle inwoners van de Weibroekdreef met betrekking tot het inzaaien van de bermen voor het deel gelegen tussen de Stationsstraat en de Molenstraat bevraagd. Uit deze enquête bleek duidelijk dat de inwoners vragende partij waren voor de aanleg van een voetpad. Op 9 augustus 2010 besliste het college van burgemeester en schepenen advies te vragen aan de werkgroep Mobiliteit met betrekking tot de herinrichting van deze straat, meer bepaald de aanleg van het voetpad. Na positief advies van deze werkgroep werd dit voorstel op de meerjarenplanning opgenomen. Het is de bedoeling een voetpad te voorzien in de Weibroekdreef, deel tussen de Stationsstraat en de Warandestraat. De Weibroekdreef is volgens het mobiliteitsplan een weg van doorgaand verkeer die de verbinding maakt tussen Aalter Bellem. De andere wegen Bellemstraat en Kestelstraat - Oude Gentweg verlenen zich hier minder toe. De Warandestraat is een zijstraat van de Weibroekdreef die doodlopend is. Op het einde van de Warandestraat bevindt zich een schooluitgang. Beide wegen bevinden zich in volle centrum waar veel voetgangers en fietsers aanwezig zijn. Het is de betrachting van het bestuur om deze wegen verkeersveiliger te maken alsook in het deel Weibroekdreef het verkeer af te remmen. De doorgang dient verzekerd te blijven evenwel kunnen visuele maatregelen getroffen worden om de snelheid aldaar af te remmen. Evaluatie: Vertraagd Het college keurde op 5 maart 2012 de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze goed voor deze opdracht en er werd beslist 5 firma's aan te schrijven voor deelname aan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De opening van de offerten vond plaats op 28 maart Er werd slechts 1 offerte ontvangen waarvan de prijs boven de raming was. Rekening houdende met het feit dat er geen prijsvergelijking mogelijk was en dat er onvoldoende budgetten beschikbaar zijn, besliste het college op 4 juni 2012 de opdracht niet te gunnen en de procedure opnieuw op te starten. Gelet op de onduidelijkheid over planning voor de aanleg van het 3e en 4e spoor werd in 2013 voor dit project geen bijkomend budget voorzien. Het project wordt uitgesteld en opnieuw meegenomen in de meerjarenplanning Vanaf 2016 kan de studie opnieuw opgestart worden, afhankelijk van de evolutie in het dossier voor het verbreden van de spoorwegbedding. 19/06/ :40 8 / 62

121 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-132: Melkerijstraat: aanleg voetpad en parking - voetwegel Zie ACT-143 Evaluatie: In uitvoering zie ACT-143 Melkerijstraat: aanleg voetpad en parking - parking. Actie: ACT-143: Melkerijstraat: aanleg parking en voetpad - parkings Het gemeentebestuur wenst de kerkwegel Lodorp-Guldensporenplein te laten herstellen om zo de toegankelijkheid te verzekeren. Dorpsbewoners en schoolkinderen gebruiken deze wegel om naar de bushalte te stappen op het Guldensporenplein. Het is de kortste en de veiligste weg om boodschappen te doen in de winkelstraat in Lodorp en het vormt een rechtstreekse toegang tot het gemeentelijk ontmoetingscentrum. Het pad werd vroeger gebruikt door de pastoor die woonachtig was in de toenmailge pastorij in de Heirstraat, vandaar dat de wegel in de volksmond kerkwegel genoemd werd. Naast de aanleg van een voetpad wordt ook een parking aangelegd in de Melkerijstraat voor de bezoekers van het gemeentelijk ontmoetingscentrum. Door de nieuwe verkaveling Melkerijstraat is een deel van de kerkwegel geïntegreerd in de nieuwe wegenis en zijn een aantal parkeerplaatsen verdwenen. Evaluatie: Actie: ACT-144: Uitbreiden parking St.-Cornelius. In uitvoering Dit project werd opgestart in Het ontwerp werd goedgekeurd in In 2013 werd de stedenbouwkundige vergunning voor dit project verleend, werd het aanbestedingsdossier opgemaakt en liep de aanbestedingsprocedure voor dit dossier. Het dossier werd aanvankelijk op eigen initiatief gepubliceerd door het studiebureau, zonder administratief nazicht door het gemeentebestuur. Aangezien niet de meest recente wetgeving rond overheidsopdrachten in het bestek verwerkt werd, diende de procedure stopgezet te worden. Uiteindelijk kon de opdracht in het voorjaar van 2014 gegund worden. Na verder onderzoek over de eigendomsstructuren, overleg met de betrokken en aanpalende eigenaars, en informeren van de inwoners, konden de werken in oktober 2014 aangevat worden. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van Het gemeentebestuur wenst de parkeerplaatsen op de Sint-Corneliusparking te herschikken door haaks te parkeren waardoor er bijkomende parkeerplaatsen kunnen gerealiseerd worden. In voorbereiding 19/06/ :40 9 / 62

122 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-404: Aankoop van materiaal voor het uitwerken van proefprojecten verkeersveiligheid. In afwachting van de definitieve goedkeuring van het vernieuwde mobiliteitsplan en rekening houdend met de hieruit mogelijke voortvloeiende acties en rekening houdende met eventuele toekomstige vragen van diverse intermediairen (scholen, politie, bewoners, ) voorziet de gemeente jaarlijks mogelijkheid tot aankoop van materiaal voor het opstellen van proefprojecten in kader van de verkeersveiligheid. Uitgevoerd AP-127: Herinrichting openbaar domein met als doel de verkeersveiligheid te verhogen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,50 0,00 Saldo , ,50 0,00 Aankoop van materiaal voor het uitwerken van Uitgaven 0,00 0,00 0,00 proefprojecten verkeersveiligheid. Saldo 0,00 0,00 0,00 Melkerijstraat: aanleg parking en voetpad - parkings Uitgaven , ,50 0,00 Saldo , ,50 0,00 Melkerijstraat: aanleg voetpad en parking - voetwegel Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitbreiden parking St.-Cornelius. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Weibroekdreef: herinrichting. (vanaf Stationsstraat tot aan de spoorwegoverbrugging) Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 19/06/ :40 10 / 62

123 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Operationele beleidsdoelstelling: OD-27: Uitvoering van het decreet integraal waterbeleid en het zoneringsplan (ZP). Kwalitatief: Een integraal waterbeheer is noodzakelijk. Elke behandeling van een vergunningsaanvraag (stedenbouw en milieu) bevat een beoordeling van het aspect water: zowel zonering van overstromings- en infiltratiegevoelige gebieden (watertoets) als de beoordeling van regenwateropvang, regenwaterhergebruik en infiltratie (hemelwaterverordening) komen aan bod. Zo nodig worden bijkomende maatregelen genomen. De behandeling van afvalwater wordt vastgelegd via het zoneringsplan. Dit plan duidt de verschillende zuiveringszones op het grondgebied aan, waarbij duidelijk wordt welke percelen verplicht zijn aan te sluiten op de openbare riolering (centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied), op termijn verplicht zijn aan te sluiten (collectief te optimaliseren buitengebied), of verplicht zijn individueel hun afvalwater te zuiveren (individueel te optimaliseren buitengebied). Uitvoeringsstatus: Evaluatie: In uitvoering De regelgeving rond integraal waterbeleid wordt zorgvuldig toegepast. Elke vergunningsaanvraag wordt getoetst en voorzien van een omstandig rioleringsadvies. Eventuele opmerkingen worden steeds opgenomen als uitdrukkelijke voorwaarde in de vergunning. In 2013 stonden 13 strategische rioleringsprojecten opgenomen in de planning in functie van de realisatie van het zoneringsplan (omvorming collectief te optimaliseren naar collectief geoptimaliseerd buitengebied of omvorming gemengd naar gescheiden stelsel). De timing van deze projecten wordt afgestemd op het subsidiëringsprogramma van de VMM op basis van de prioriteiten die in samenspraak met de gemeente vastgelegd worden. 2 projecten of 15% zijn in 2013 volledig uitgevoerd. 5 projecten of 38% zijn volop in uitvoering, waaronder 2 projecten die nagenoeg volledig afgerond zijn (Sint-Maria-Aalter en Congostraat fase 1A). 3 projecten of 23% zijn in 2013 in voorbereiding en worden voor verdere uitwerking meegenomen in de meerjarenplanning van de volgende legislaturen. 3 projecten of 23% werden in 2013 geblokkeerd maar worden opnieuw meegenomen in de meerjarenplanning van de volgende legislaturen. De effecten van de uitvoering van deze wegenis- en rioleringswerken zijn reeds voelbaar. De afkoppeling van hemel- en afvalwater zorgt op vele plaatsen voor een ontlasting van het rioleringsstelsel waardoor de gebruikelijke wateroverlast ook bij extreme weersomstandigheden beperkt werd of zelfs volledig uitbleef. Bovendien resulteerden deze werken in een aangenamere leefomgeving, zuivere grachtenstelsels met minder geurhinder in de zomerperiode tot gevolg en een betere verkeersveiligheid. 19/06/ :40 11 / 62

124 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP-32: Aanleg collector en vernieuwen dorpskern St.-Maria-Aalter. De dorpskernvernieuwing situeert zich vanaf de Blekkervijverstraat (brug over de E40) tot Zouter (inclusief het aangrenzend woongebied). De rioleringswerken omvatten het aanleggen van gescheiden leidingen voor regen- en afvalwater en een persleiding. Er wordt een nieuwe collector aangelegd in de Wingenestraat en de Blekkervijverstraat tot aan de brug over de autostrade. Daar zal de verzamelriool aansluiten op de nieuw te bouwen kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) langs de E40. De wegenwerken bestaan uit het aanleggen van een nieuwe rijweg, parkeerruimte, voet- en fietspaden, de aanleg van een centraal plein ter hoogte van de Oude Smisse en de heraanleg van de parking tegenover de kerk. Doelstelling Het afval- en regenwater scheiden. Het afvalwater uit de omgeving van de Blekkervijver- en de Wingenestraat verzamelen en zuiveren in een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Het renoveren van de dorpskern. Het aanleggen van een centraal plein. Evaluatie: In uitvoering De wegenis- en rioleringswerken zijn volledig uitgevoerd in In 2014 is de afwerking van het pleintje aan de Oude Smisse voorzien: meer bepaald het vernieuwen van de sfeerverlichting en de afwerking van de kasseistrook rond de sociale nieuwbouw appartementen. Ook dienen een aantal parkeerstroken te worden hersteld en heringezaaid. Actie: ACT-93: Collectorwerken Polderdreef en Savooien (is opgenomen in actie-1441). In de Polderdreef is er momenteel geen rioleringsstelsel aanwezig. Met dit project worden de afvalwaters van een 3-tal verspreide woningen langs de Polderdreef ingezameld en verbonden met de collector Maria-Aalter. Met de aanleg van de nieuwe DWA-leiding (500 m) wordt het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) maximaal gescheiden. Voor RWA blijven de huidige systemen in gebruik: open grachten en rechtstreekse infiltratie. Het project behelst ook de afkoppeling van alle betrokken woningen. Een 5 tal onteigeningen dienen te gebeuren zodat in beide rijrichtingen het fietspad gescheiden van de rijweg kan worden aangelegd. De rijweg wordt over een 600 meter opengebroken. Nieuwe wegenis en fietspad wordt voorzien in dit project. De gemeente Ruiselede stapt mee in het poject. Afgevoerd 19/06/ :40 12 / 62

125 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-117: Dorpskernvernieuwing Maria-Aalter: vernieuwen openbare verlichting. In het project dorpskernvernieuwing Sint-Maria-Aalter wordt ook het vervangen van de openbare verlichting opgenomen. De bestaande verlichting wordt verwijderd en vervangen. Ondertussen wordt ook de bovengrondse voeding en het laagspanningsnet ondergronds gebracht. In totaal gaat het over een 73 OV-palen. Bovendien wordt er ook een nieuwe drinkwateraansluiting voorzien op het plein voor tijdelijke verblijfstoeristen. Uitgevoerd op AP-32: Aanleg collector en vernieuwen dorpskern St.-Maria-Aalter. Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven , ,58 Saldo , ,58 Collectorwerken Polderdreef en Savooien (is opgenomen in Uitgaven 0,00 0,00 actie-1441). Saldo 0,00 0,00 Dorpskernvernieuwing Maria-Aalter: vernieuwen openbare Uitgaven , ,58 verlichting. Saldo , ,58 Actieplan: AP-33: Aanleg collector en vernieuwen Oostmolenstraat. Het gemeentelijk aandeel binnen het project "Sanering van de Oostmolenbeek" betreft de aanleg van een DWA leiding in de Oostmolenstraat vanaf de spoorweg tot Houtem, en de aanleg van een dienstriolering in de Oostmolenstraat vanaf het kruispunt met de Drogenbroodstraat tot huisnummer 20. Ook worden twee onderdoorpersingen van de RWA leiding uitgevoerd onder de spoorlijn resp. ter hoogte van het Hoefijzer en de Molenstraat met aansluiting naar de Oostmolenbeek deels via de Baarzelestraat, deels via aanleg van een verbindingsgracht doorheen het woonuitbreidingsgebied. De rioleringswerken in een deel van Houtem zijn gepland om via de Oostmolenstraat aan te sluiten op de bestaande riolering Oostmolen-Zuid. Ook in een deel van de L. Bekaertlaan, de driehoek Houtem en in de Oostmolenstraat, tussen de spoorweg en Houtem worden rioleringswerken uitgevoerd. In de Oostmolenstraat tussen Drogenbroodstraat en Houtem zijn de dienstriolen momenteel aangesloten op diverse punten op de centrale RWA (overstort) leiding. Het bestaande rioleringsnet en de centrale leiding diameter 1000 blijft behouden als RWA leiding en zal dus worden herbruikt om het regenwater van de dakoppervlakten en de wegenis van de Oostmolenstraat af te voeren. Deze bestaande leiding werd geïnspecteerd en enkele lokale herstellingen (injecties) zullen moeten worden uitgevoerd. Er werd geopteerd voor een nieuwe DWA-Ieiding zodat alle overkoppelingen realiseerbaar zijn. Evaluatie: In uitvoering De wegenis- en rioleringswerken voor het project 'Sanering 19/06/ :40 13 / 62

126 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Oostmolenbeek' zijn in 2013 in volle uitvoering. Fase 1 (Oostmolenhoek tot Léon Bekaertlaan), fase 2 (Léon Bekaertlaan tot Houtem) en fase 3 (Houtem) zijn nagenoeg afgewerkt. In 2014 worden de boringen onder het spoor uitgevoerd en wordt fase 4 van het project verder afgewerkt (Houtem tot aan het Stationsplein, Baarzelestraat en persputten). De gracht ter hoogte van de Baarzelestraat kon nog niet gerealiseerd worden door gebrek aan akkoord met de eigenaar. Tijdens de zomeronweders in juni en juli 2014 kon worden vastgesteld dat de steeds weerkerende wateroverlast in de Spoorweglaan binnen de perken bleef waardoor blijkt dat de ontkoppeling van het hemelwater van het afvalwater zijn nut heeft bewezen. Wanneer alle woningen afgekoppeld zullen zijn, de gracht ter hoogte van het landbouwperceel in de Baarzelestraat gerealiseerd kan worden en de riolering in Houtem aangepakt wordt, waardoor een bijkomend schot kan weggenomen worden, zal dit effect nog duidelijker worden. Actie: ACT-17: Uitvoeren collectorwerken en vernieuwing Oostmolenstraat. AP-33: Aanleg collector en vernieuwen Oostmolenstraat. In uitvoering Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven , ,23 Ontvangsten 0, ,00 Saldo , ,23 Uitvoeren collectorwerken en vernieuwing Oostmolenstraat. Uitgaven , ,23 Ontvangsten 0, ,00 Saldo , ,23 Actieplan: AP-106: Alternatieve riolering Loveld 1 en 2 Het rioleringsstelsel van het Loveld beperkt zich tot afwateringsgrachten. Deze voeren zowel regenwater als afvalwater af. Met het huidige project wenst het gemeentebestuur alle woningen in het Loveld af te koppelen door het voorzien van een nieuwe DWA-riolering en op die manier het grachtenstelsel te saneren. Er wordt dus een maximale scheiding tussen afvalwater (DWA) en regenwater (RWA) gerealiseerd. Gelet op de bestaande groenvoorzieningen en de staat van de wegenis wordt ernaar gestreefd de werken uit te voeren met een minimale schade aan de bestaande infrastructuur en bomen. Het afwateringsstelsel van het Loveld moet worden gesaneerd met een volledige scheiding tussen RWA en DWA. Er moet gestreefd worden om de impact van werken in open sleuf maximaal te beperken om hinder en schade te voorkomen aan de huidige infrastructuur. Ook de vele bomen langs de weg dienen behouden te worden. In dit verband wordt in de Loveldddreef een gravitaire riolering aangelegd door middel van microtunneling. De overige riolering wordt via gestuurde boring als drukriolering uitgevoerd, aangezien uit analyse van de proefboring in 2007 blijkt dat de boring niet nauwkeurig genoeg was en de helling van de buis niet constant om gravitaire riolering toe te laten en aangezien werkgroep Vlario meldt dat riolering aangelegd door middel van gestuurde boringen niet als gravitaire riolering maar wel als drukriolering kan worden gebruikt. De rioleringsprojecten O en O Uitwerking 19/06/ :40 14 / 62

127 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Zoneringsplan Loveld deel 1 en deel 2 worden bovendien uitgebreid met Meerkensdreef, Kattebulkdreef en Beukendreef. Midden 2012 werd een alternatieve uitvoering goedgekeurd waarbij de gravitaire aanleg door middel van micro-tunneling werd gewijzigd. Alle leidingen worden door middel van gestuurde boring als drukriolering uitgevoerd. Tevens wordt de zijstraat van het Kraenepoelpad mee opgenomen in de rioleringswerken. Uitgevoerd op Evaluatie: Het rioleringsproject is volledig afgewerkt in november Reeds in 2014 kon worden vastgesteld dat de leefomgeving aangenamer was: minder geurhinder in de zomerperiode, zuiver grachtenstelsel. Ook werden een aantal bermen in het Loveld heraangelegd deels met grindgazon, deels met grasdallen. Dit zorgt voor een groenere en verkeersveiliger omgeving. AP-106: Alternatieve riolering Loveld 1 en 2 Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Alternatieve riolering Loveld 1 en 2 Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Actieplan: AP-115: Lakeland: gescheiden RWA leiding. Het gemeentelijke rioleringsproject O Realisatie van een gescheiden RWA-leiding voor het bestaande industrieterrein Lakeland voorziet in het omvormen van het bestaand rioleringsstelsel tot een gescheiden stelsel. Het hemelwater van bedrijventerreinen wordt deels via de reeds aanwezige rioolleiding (kant bedrijf Bekaert) (herbestemming van gemengd naar RWA leidingstelsel) en deels via een nieuw aan te leggen RWA leiding in de Durmelaan rechtstreeks aangesloten op het oppervlaktewater kanaal Gent Oostende. Vele bedrijven deden immers reeds vele inspanningen om op privéterrein de opgelegde afkoppeling- of scheidingwerkzaamheden (opgelegd aan de private bedrijven naar aanleiding van bouwaanvragen sinds 1999) uit te voeren. Deze afkoppeling is tevens vereist om de industriezone te beveiligen tegen wateroverlast. De afkoppeling betekent ook een ontlasting van het door Aquafin beheerde RWZI. Tijdens deze werkzaamheden zal op hetzelfde tracé (einde van de Durmelaan) door Aquafin nv een wervelventiel worden geplaatst om hun collectornet te optimaliseren. Dit bovengemeentelijk rioleringsproject zal gecombineerd worden uitgevoerd. Voor het realiseren van deze werken dient te worden overgegaan tot een ondergrondse inname en het vestigen van een bovengrondse en ondergrondse erfdienstbaarheid op de terreinen van DPD nv en Bekaert nv gelegen in de Leon Bekaertlaan. 19/06/ :40 15 / 62

128 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Uitgevoerd Evaluatie: Project volledig uitgevoerd. Tijdens de zomeronweders in juni en juli 2014 kon worden vastgesteld dat de steeds weerkerende wateroverlast in de Leon Bekaertlaan niet is voorgevallen waardoor blijkt dat de ontkoppeling van het hemelwater van het afvalwater zijn nut heeft bewezen. Actie: ACT-119: Lakeland: gescheiden RWA leiding - aanleg riolering Uitgevoerd op Actie: ACT-128: Onteigening Lakeland in het kader van aanleg riolering. Uitgevoerd op AP-115: Lakeland: gescheiden RWA leiding. Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven 1.735,56 0,00 Ontvangsten , ,11 Saldo , ,11 Lakeland: gescheiden RWA leiding - aanleg riolering Uitgaven 1.735,56 0,00 Ontvangsten , ,11 Saldo , ,11 Onteigening Lakeland in het kader van aanleg riolering. Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Actieplan: AP-125: Riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan. Evaluatie: In voorbereiding Het gemeentelijk rioleringsproject 'O209047a: uitwerking Zoneringsplan riolering Vaartlaan' werd door de Vlaamse Milieumaatschappij opgenomen in het eerste kwartaalprogramma Het voorontwerp werd opgemaakt en door de ambtelijke commissie goedgekeurd op 25 mei De gewestbijdrage ten bedrage van euro werd geimputeerd op 1 oktober De verdere uitwerking en uitvoering van het dossier is gebonden aan de timing voor de aanleg van het derde en vierde spoor. Voorlopig zijn de nodige budgetten vastgelegd vanaf Actie: ACT-127: Uitvoering riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan (wordt opnieuw meegenomen in de MJP ). AP-125: Riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan. Geblokkeerd Eindbudget Investering Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Uitvoering riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan (wordt opnieuw meegenomen in de MJP ). Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 19/06/ :40 16 / 62

129 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP-350: Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP ). Op 14 april 2014 werd het rioleringsproject Lokouter definitief vastgelegd op het eerste kwartaalprogramma 2015 van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Het gemeentebestuur gunde op 29 augustus 2011 een studieopdracht aan studiebureau Dusselier om een voorontwerp, aanbestedingsdossier en begeleiding van het project excl. afkoppelingsstudie uit te voeren. Inmiddels werd een voorontwerp op gemaakt. Nadat het project on hold werd geplaatst, vraagt de VMM nu om uiterlijk 28 januari 2015 een volledig uitgewerkt voorontwerp hen over te maken. Inmiddels werd het studiebureau Hans Dusselier van zijn taken ontzegd en neemt het studiebureau Haegebaert de studie- en begeleidingsopdracht over. De Vlaamse overheid neemt echter de rode cluster ter hoogte van het kruispunt met de Haringstraat niet voor subsidie in aanmerking. Er wordt gepoogd via het openbaar onderzoek 'aanpassing zoneringsplan' de rode cluster als groene cluster in te tekenen. Evaluatie: In voorbereiding In 2008 werd aan Studiebureau Dusselier de opdracht gegeven een ontwerpplan op te maken. In 2013 werd een voorontwerpplan afgewerkt. In 2014 wordt de studie en begeleidingsopdracht overgedragen aan studiebureau Haeghebaert. In het eerste kwartaal 2014 werd dit project definitief vastgesteld op het subsidieprogramma van de Vlaamse overheid. Een voorontwerp dient te worden ingediend voor 28 januari Aan het studiebureau is de opdracht gegeven het dossier af te ronden voor eind oktober AP-350: Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP ). Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 2.000, ,00 Saldo , ,00 Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP Uitgaven 2.000, , ). Saldo , ,00 Actieplan: AP-351: Erfdienstbaarheid Beukendreef. gratis ondergrondse erfdienstbaarheid verkregen; onderhandelingen afgerond echter Guisson nog steeds geen tijd genomen om actes op te maken, notariskost nog te voorzien in budget Evaluatie: In uitvoering Notaris Guisson meldt op 24 juni 2014 deze actes pas in oktober 2014 op te starten en hopelijk voor 2014 af te ronden. AP-351: Erfdienstbaarheid Beukendreef. Eindbudget Exploitatie Uitgaven 5.000,00 Saldo ,00 Erfdienstbaarheid Beukendreef. Uitgaven 5.000,00 Saldo ,00 19/06/ :40 17 / 62

130 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP-352: Wegenis en rioleringswerken Congostraat Dit project omvat het uitbreken van de verharding in de bestaande Congostraat en de aanleg van een nieuwe RWA leiding en DWA leiding over het traject Congostraat Deze werken kaderen binnen het woonuitbreidingsproject Kleine Landeigendom Het volk in de Congostraat te Lotenhulle. Evaluatie: In uitvoering Fase 1A van deze verkaveling werd gerealiseerd en voorlopig opgeleverd. Deze fase omvatte ook werken ten laste van het gemeentebestuur. In de toekomst volgt nog een 2e fase van deze verkaveling. AP-352: Wegenis en rioleringswerken Congostraat Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Wegenis en rioleringswerken Congostraat Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Actieplan: AP-353: Project Sterrewijk - Stratem (AP 443) - zie MJP (AP ) Evaluatie: Afgevoerd Dit project wordt opgenomen in de meerjarenplanning, voor uitvoering in legislatuur Zie ook AP AP-353: Project Sterrewijk - Stratem (AP 443) - zie MJP (AP ) Eindbudget Investering Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Project Sterrewijk - Stratem (AP 443) - zie MJP (AP ) Actieplan: AP-354: Project Kattenberg Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Het project Kattenberg (cluster 13) omvat de aanleg van een nieuwe afvalwaterleiding die aangesloten wordt op het gemeentelijk rioleringsstelsel in Manewaarde, dat verder verbonden is met de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Brug-Zuid. Evaluatie: In uitvoering Het rioleringsproject en de afkoppeling is volledig gerealiseerd in De eenzijdige verkoopbelofte werd gelicht. De actes worden door de notaris voorbereid om te worden verleend in AP-354: Project Kattenberg Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven 5.767, ,42 Saldo , ,42 Project Kattenberg Uitgaven 5.767, ,42 Saldo , ,42 19/06/ :40 18 / 62

131 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP-444: Rioleringswerken Savooien en Polderdreef Dit rioleringsproject is vastgesteld op het subsidieringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties, projectnummer O en O In de Polderdreef en Savooien is er momenteel geen rioleringsstelsel aanwezig. Met dit project worden de afvalwaters van een 3-tal verspreide woningen langs de Polderdreef ingezameld en verbonden met de collector Maria-Aalter. Met de aanleg van de nieuwe DWA-leiding in de Wingenestraat (500 m) wordt het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) maximaal gescheiden. Voor RWA blijven de huidige systemen in gebruik: open grachten en rechtstreekse infiltratie. Het project behelst ook de afkoppeling van alle betrokken woningen. Een 10 tal onteigeningen dienen te gebeuren zodat in beide rijrichtingen het fietspad gescheiden van de rijweg kan worden aangelegd. Plaatselijk dient de rijweg te worden opgebroken. Nieuwe wegenis en fietspad wordt voorzien in dit project. De gemeente Ruiselede stapt mee in het poject. Evaluatie: In uitvoering Een eerste ontwerp samen met technisch verslag is opgemaakt. De bouwvergunning is verleend op 8 juli De onderhandelingen voor onteigeningen zijn opgestart maar verlopen moeizaam. Het ontwerp zal in 2014 worden aangepast rekening houdend met de opmerkingen van de huidige eigenaars. Er wordt getracht deze onderhandelingen af te ronden en de eenzijdige verkoopbeloften te verkrijgen voor eind september 2014 zodat de nutsmaatschappijen hun voobereidende werken kunnen opstarten. Verdere planning: aanbesteding en gunning eind 2014 voor uitvoering begin Actie: ACT-878: Polderdreef & Savooien: studie, aanbest. & begeleiding bij uitvoering - zie MJP (ACT-1446) Evaluatie: Afgevoerd Actie opnieuw opgenomen in meerjarenplan Uitvoering voorzien in Actie: ACT-881: Polderdreef & Savooien: onteigeningen&ondergrondse erfdienstbaarheid - zie MJP (ACT-1449) Evaluatie: Afgevoerd Actie opnieuw opgenomen in meerjarenplan Uitvoering voorzien in /06/ :40 19 / 62

132 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 AP-444: Rioleringswerken Savooien en Polderdreef Eindbudget Investering Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Polderdreef & Savooien: onteigeningen&ondergrondse Uitgaven 0,00 erfdienstbaarheid - zie MJP (ACT-1449) Polderdreef & Savooien: studie, aanbest. & begeleiding bij uitvoering - zie MJP (ACT-1446) Saldo 0,00 Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 19/06/ :40 20 / 62

133 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Operationele beleidsdoelstelling: OD-02-02: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert het ondernemerschap. Kwalitatief: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert ondernemerschap door middel van een faciliterend beleid. Aalter wil een economisch gezonde gemeente zijn, waar plaats is voor een brede waaier van ondernemingen. Kwantitatief: Beleidsindicatoren: (1) I-400 Het aantal arbeidsplaatsen in Aalter blijft minstens gelijk (2010: 6.198) op basis van een sociaal economische situatieschets Oost-Vlaanderen (jaarlijks provinciebestuur i.s.m. Erov) (2) I-401 Het aantal zelfstandigen stijgt (2013: zelfstandigen) op basis van CRM (3) Koopbinding in Aalter (mate waarin inwoners goederen in eigen gemeente kopen) resultaten indicatoren blijven gelijk of stijgen (bron: jaarlijks ter beschikking via het provinciebestuur) I Mate waarin inwoners hun dagelijkse goederen in Aalter kopen (nu 92,0% ) I Mate waarin inwoners hun periodieke goederen in Aalter kopen (nu 39,2 % ) I Mate waarin inwoners hun uitzonderlijke goederen in Aalter kopen (nu 67,0% ) I Mate waarin inwoners voor horeca beroep doen op Aalter (nu 69,4% ) I Mate waarin inwoners voor cultuur beroep doen op Aalter (nu 60,5% ) Bron: CRM, (v)kbo, Detailhandel Vlaanderen (feitenfiche), Locatus, sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen Input van de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving Uitvoeringsstatus: Onbepaald Actieplan: AP : Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter. Aanhouden van de bedrijfsvriendelijke fiscaliteit met o.a. het behoud van de afschaffing van de belasting op drijfkracht. Prioriteit op de verdere uitbouw van het bedrijventerrein Woestijne. Actie: ACT-1293: Beschikken over een correcte databank van de bedrijven gelegen in de bedrijventerreinen. Alle bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen Lakeland, Langevoorde en Woestijne dienen in kaart gebracht te worden. Een correcte databank zorgt ervoor dat er accuraat en efficiënt met de ondernemers op de industrieterreinen kan gecommuniceerd worden. Communicatie met de ondernemers is belangrijk in het kader van o.a. wegenwerken, risicosituaties, bewegwijzering, activiteiten, etc. Geografisch zijn deze gebieden geconcentreerd waardoor een goede databank kan aangelegd worden. Daartegenover merken we een stroom van bedrijven die zich in Aalter vestigen of verlaten wat ervoor zorgt dat het up-to-date houden van deze informatie niet evident is. Met de databank, opgenomen in het softwarepakket CRM, worden algemene gegevens van de bedrijven opgenomen. Binnen het softwarepakket wordt eveneens de link met de Kruispuntbank der Ondernemingen gemaakt. De KBO wet van 16 januari 2003 voorziet immers dat alle bedrijven dienen geregistreerd te worden in deze (federale) databank. 19/06/ :40 21 / 62

134 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 In uitvoering Actie: ACT-1295: Projectbegeleiding "bedrijventerreinmanagement" vanuit POM Oost-Vlaanderen. Vanuit de gemeente Aalter is er sinds 2011 een actieve participatie binnen het project 'Bedrijventerreinmanagement Oost-Vlaanderen'. Dit project is in handen van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM) en wordt medegefinancierd door het Agentschap Ondernemen. Het project loopt in mei 2014 ten einde. Medepartners in dit project zijn de steden Sint-Niklaas en Deinze, de gemeenten Temse en Hamme, de intergemeentelijke samenwerking Interwaas, de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen (VOKA) en de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo). Het bedrijventerreinmanagement bevat mogelijks diverse thema's die worden afgestemd op de noden en behoeften zoals aangegeven door het lokaal stads- of gemeentebestuur. De voorbije jaren stond in Aalter vooral de bewegwijzering op de industrieterreinen Lakeland en Langevoorde op de agenda. Andere thema's waarop eventueel kan ingezet worden zijn bijvoorbeeld energie, ecologie, beveiliging, e.d. en dit steeds toegepast op de Aalterse bedrijventerreinen. Vertraagd Actie: ACT-1296: Opvolging ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Woestijne. In 2006 werd voor de site Woestijne een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP ) goedgekeurd. Daardoor werd de bestemming van de site als landschappelijk waardevol gebied grotendeels gewijzigd in een regionaal bedrijventerrein. Na de goedkeuring van het PRUP hebben Waterwegen en Zeekanaal nv en het gemeentebestuur een overeenkomst afgesloten om deze watergebondenheid ook daadwerkelijk in te vullen. Terreinen die eigendom zijn van Waterwegen en Zeekanaal nv worden niet verkocht maar worden via concessies toegekend voor een bepaalde tijd aan een bedrijf. De uitgifte van terreinen wordt bekrachtigd door een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z) en het gemeentebestuur Aalter. De stuurgroep Woestijne is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst 'Bedrijventerrein Woestijne Aalter' die op 28 november 2007 werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De stuurgroep beoogt met deze samenwerking de onderlinge afgestemde en kwaliteitsvolle samenwerking van het bedrijventerrein, de herwaardering van de economische functie van de waterweg en de creatie van een maatschappelijke meerwaarde voor de omgeving. Volgens plan Actie: ACT-1297: Agendasetting beveiliging bedrijven. "Het thema beveiliging op de agenda zetten van de bedrijven" is de doelstelling van deze actie. Er wordt vaak gesproken over beveiliging en met deze actie willen we gefundeerde, waarheidsgetrouwe en correcte informatie aanbieden aan de ondernemers. De gemeentelijke website is hierbij het middel bij uitstek. Door informatie te verstrekken wordt preventief gewerkt en het thema zo ruim mogelijk behandeld: van inbraakpreventie tot brandpreventie. Vertraagd 19/06/ :40 22 / 62

135 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 AP : Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Agendasetting beveiliging bedrijven. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Beschikken over een correcte databank van de bedrijven Uitgaven 0,00 0,00 0,00 gelegen in de bedrijventerreinen. Saldo 0,00 0,00 0,00 Opvolging ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Woestijne. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Projectbegeleiding "bedrijventerreinmanagement" vanuit POM Oost-Vlaanderen. Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP : Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid. De detailhandel is een belangrijke economische sector die een cruciale bijdrage tot de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente levert. Als gemeentebestuur wensen we dit te benadrukken door beleidsmatig en operationeel in te spelen op de actuele trends die zich in deze sector voordoen. Trends, zoals het voortdurend evoluerende consumentengedrag en bestedingspatronen, worden o.a. met de opmaak van een strategisch commercieel plan ingevolgd. Met medewerking van de verschillende economische verenigingen zetten we ook in op een levendig handelscentrum (de as Stationsstraat-Lostraat). Actie: ACT-1298: Opmaak strategisch commercieel plan. "Een strategisch commercieel plan is een belangrijk hulpmiddel voor de opmaak van een gemeentelijk detailhandelsbeleid. Het geeft inzicht in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel in een gemeente. Daarnaast beschrijft het ook de wenselijke toekomstige situatie, én de acties die ondernomen kunnen worden om die situatie te bereiken. Een dergelijk plan kan de basis vormen voor de beoordeling van inplantingsvragen, het biedt een krachtige argumentatie bij deze beoordeling en het vereenvoudigt de besluitvorming." aldus het Agentschap Ondernemen. De startnota 'Winkelen in Vlaanderen" van de Vlaamse overheid geeft aan dat deze de lokale besturen wil ondersteunen in het voeren van een kernversterkend detailhandelsbeleid. Ook Aalter beschikt over een sterk en groot handelsapparaat. Het uitgangspunt bij de opmaak van het strategisch commercieel plan is de beleidscyclus. Met de opmaak van een strategisch commercieel plan wil de gemeente Aalter proactief en efficiënt omgaan met zijn detailhandel. Indicator: realisatie van de actie Vertraagd 19/06/ :40 23 / 62

136 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1299: Beschikken over een correcte databank van de detailhandel. Het handelsapparaat in Aalter zit hoofdzakelijk gelokaliseerd in het centrum van de gemeente en in de verschillende deelkernen. Met de opmaak van een databank van de detailhandel wil de gemeente alle handelszaken in kaart brengen. Dit gebeurt onder andere op basis van de gegevens van de (verrijkte) Kruispuntbank der Ondernemingen ((v)kbo), contactnames met het gemeentebestuur, reclameformulieren, etc. Daar het handelsapparaat een snel evoluerend gegeven is, is het up-to-date houden van deze gegevens een voortdurende actie die doorheen de jaren loopt. De voordelen van een correcte databank zijn cruciaal voor de communicatie met de ondernemers. Actie: ACT-1301: Samenwerking In uitvoering is de opvolger van 'Aalter op de Loper' en een initiatief van Unizo Aalter in samenwerking met het gemeentebestuur. Op het einde van de maand juni wordt jaarlijks een avondshopping georganiseerd in het centrum van Aalter. Elke handelaar wordt uitgenodigd om op die avond zijn deuren open te stellen voor het grote publiek. Daarnaast wordt er randanimatie langsheen de straten georganiseerd. Actie: ACT-1302: Ondersteuning Aalter Leeft! In voorbereiding Aalter Leeft! is een organisatie van de bedrijvenvereniging Aalter Industrie vzw. Zij organiseren sinds 2012 een jaarbeurs waarbij het thema 'Aalter' doorheen de volledige organisatie getrokken wordt. De beurs biedt de kans aan lokale ondernemingen om zich in de kijker te plaatsen bij het grote publiek. Daarnaast is de beurs een platform voor ondernemers, waarbij kennismaking en samenwerking over de verschillende economische sectoren heen centraal staat. De gemeente wenst dit initiatief te ondersteunen door middel van de gemeentelijke communicatiekanalen en een financiële bijdrage. Evaluatie: Actie: ACT-1303: Samenwerking kerstshopping. Afgevoerd Het evenement wordt door externen georganiseerd. In 2014 werd het evenement niet georganiseerd. Voor een eventuele editie in 2015 (najaar) is er nog geen aanvraag ingediend bij cel Evenementen. De kerstshopping is een initiatief van Unizo Aalter in samenwerking met het gemeentebestuur. De ondernemers uit het centrum worden uitgenodigd om in het weekend hun deuren te openen zodat de kerstinkopen in eigen gemeente kunnen gebeuren. Er wordt straatanimatie voorzien en de straten worden ondergedompeld in de kerstsfeer. De doelstelling is om de koopkracht tijdens deze periode zoveel mogelijk in eigen gemeente te stimuleren en te houden. In voorbereiding 19/06/ :40 24 / 62

137 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1304: Deelname aan lokale economische initiatieven vanuit het gemeentebestuur. In de gemeente zijn tal van ondernemersverenigingen actief en ook bovenlokale partners brengen tal van initiatieven uit die de lokale economie stimuleren. Als gemeentebestuur wensen we deze acties te ondersteunen via de gemeentelijke communicatiekanalen en door eraan te participeren. Deelname aan acties, zoals 'Dag van de Klant', gemeenteradar, Dag van de Landbouw, de Vlaamse startersweek, De Leeuw van de Export, etc. Vertraagd Actie: ACT-1305: Studie van een efficiënte bewegwijzering m.b.t. het handelscentrum en horecazaken. Een goede bewegwijzering van het handelscentrum zorgt ervoor dat zowel Aalternaren als niet- Aalternaren eenvoudig de weg vinden naar het handelscentrum (de as Stationsstraat- Lostraat). Sommige handelszaken liggen net buiten het centrum en zijn soms moeilijk bereikbaar. Via deze studie wensen we de huidige bewegwijzering m.b.t. de lokale economie in kaart te brengen. Als blijkt dat de huidige bewegwijzering ontoereikend zou zijn, wordt er een antwoord hierop gezocht. Indicator: realisatie van de actie Evaluatie: Niet gestart Deze actie werd in 2013 niet uitgevoerd, maar wordt opnieuw opgenomen in de meerjarenplanning Actie: ACT-1306: Agendasetting en facilitatie van beveiliging van het handelsapparaat. Net als bij de bedrijven op de bedrijventerreinen wensen we het thema veiligheid ook bij de detailhandel op de agenda te plaatsen. Voor de zelfstandigen in Aalter is reeds een Buurt Informatie Netwerk voor Zelfstandigen (BIN-Z) opgericht. Het BIN-Z wensen we te faciliteren door er meer bekendheid aan te geven. Vertraagd Actie: ACT-1307: Ontwikkeling en ondersteuning bij de realisatie van 'Aalterse cadeaubon'. De 'Aalterse cadeaubon' is een waardebon uitgegeven door het gemeentebestuur en inwisselbaar bij de Aalterse ondernemers. Met deze actie wensen we de lokale economie te stimuleren. Indicator: realisatie van de actie Evaluatie: In uitvoering Sinds 1 december 2014 wordt de Aalterse cadeaubon uitgereikt. De cel Eerste lijn staat in voor de verkoop aan de snelbalie. De bons die aangevraagd worden via het e-loket worden eveneens door de cel Eerste lijn behandeld, facturen worden gemaakt, binnengebrachte stroken van verkochte bonnen worden geregistreerd en doorgegeven aan de cel Budget voor uitbelaling. In de maand december werden er bonnen uitgereikt. 19/06/ :40 25 / 62

138 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 AP : Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.421, , ,00 Ontvangsten , ,61 0,00 Saldo , , ,00 Agendasetting en facilitatie van beveiliging van het Uitgaven 0,00 0,00 0,00 handelsapparaat. Saldo 0,00 0,00 0,00 Beschikken over een correcte databank van de detailhandel. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Deelname aan lokale economische initiatieven vanuit het Uitgaven 0,00 500,00 500,00 gemeentebestuur. Saldo 0,00-500,00-500,00 Ondersteuning Aalter Leeft! Uitgaven 0,00 750,00 750,00 Saldo 0,00-750,00-750,00 Ontwikkeling en ondersteuning bij de realisatie van 'Aalterse cadeaubon'. Uitgaven 2.421, ,00 0,00 Ontvangsten , ,61 0,00 Saldo ,29 998,61 0,00 Opmaak strategisch commercieel plan. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Samenwerking kerstshopping. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Samenwerking Uitgaven 1.000, , ,00 Saldo , , ,00 Studie van een efficiënte bewegwijzering m.b.t. het handelscentrum en horecazaken. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP : Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca. Steden en gemeenten zetten steeds meer in op citybranding, waarbij ze op zoek gaan om een uitgebreid aanbod aan te bieden aan de bezoekers in hun gemeente. De beleving van elke bezoeker in de gemeente dient meer te zijn dan louter het bezoeken van een winkel. Winkelen wordt in Aalter een beleving, waarbij het shoppen centraal staat, maar ook het toeristische aanbod wensen we hieraan te koppelen. Een bezoek aan de gemeente Aalter is shoppen, genieten van een heerlijk terrasje en afsluiten met een historisch bezoek aan het kasteeldomein van Poeke. Een combinatie van inzetten op lokale economie, toerisme en horeca staat hier voorop, waardoor communicatie en activiteiten in samenwerking met de lokale ondernemers mogelijk worden. Actie: ACT-1308: Aanpassingen ten gevolge van de doorlichting "Inningen markten". Op de inningen van de jaarmarkt voerde de cel Risicobeheer in 2013 een interne controle uit. Vanuit deze doorlichting dienen verdere voorstellen tot tegemoetkoming te worden geformuleerd. Vertraagd 19/06/ :40 26 / 62

139 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1309: Promotie van de lokale horeca. Promotie behoort tot één van de drie belangrijke pijlers om een horeca-aanbod in de gemeente uit te bouwen. Als gemeentebestuur willen we met deze actie hieraan tegemoetkomen en zo de horeca-ondernemers stimuleren in hun beroep. De promotie zal gebeuren via de gemeentelijke website. Deze actie sluit naadloos aan bij de actie 'Opmaak Horecaplan'. Niet gestart Actie: ACT-1310: Beheer databank horecazaken, toeristische uitbatingen en ambulante handel. Net zoals we voor de economische sectoren detailhandel en industrie een databank aanleggen wensen we dit ook te doen voor de horecazaken, de toeristische uitbatingen en de ambulante handel. Het betreft louter het in kaart brengen van de ondernemingsgegevens van de horecasector (hotels, restaurants en café's), de toeristische uitbatingen (B&B's) en de ambulante handel (marktkramers). Indicator: realisatie van de actie. 01/07/2014: 6 zaken In uitvoering Actie: ACT-1331: Opmaak Horecaplan (onderdeel Strategisch commercieel plan). Het horecaplan is een praktisch en op maat van de horeca-ondernemer uitgewerkt plan waarbij een globale en geïntegreerde aanpak van de horecasector op het grondgebied wordt uitgewerkt. De horeca-ondernemer krijgt een gestroomlijnd en duidelijk stappenplan aangeboden. Indicator: realisatie van de actie In uitvoering Actie: ACT-1406: Organisatie van de jaarmarkt. De jaarmarkt, die traditiegetrouw veel bezoekers lokt, vindt plaats op de woensdag tussen de kermis en nakermis in Aalter-centrum (september). Meer dan 100 standwerkers verkopen er diverse handelswaren. De cel Evenementen ondersteunt deze actie met de voorbereiding (aanschrijven plaatselijke handelaars en geregistreerde standhouders uit CRM en opmaken grondplan) en organisatie op de dag zelf (toewijzen standplaats ingeschreven standhouders, toewijzen risico s de dag zelf na controle van de documenten en ontvangen van retributie) In uitvoering Actie: ACT-1408: Organisatie van de wekelijkse markt. Traditiegetrouw wordt de wekelijkse markt in het centrum van Aalter gehouden op woensdag. Deze wordt opgesteld op de markt en in delen van de Brouwerijstraat en de Stationsstraat. De meest uiteenlopende handelswaren worden er aangeboden, van zuivel en vleeswaren tot wenskaarten en kleding. De cel Evenementen ondersteunt deze actie door wekelijkse controle op de markt, het toewijzen van risico s de dag zelf en het voorleggen van bijkomende aanvragen voor de wekelijkse markt aan het college van burgemeester en schepenen. De cel Evenementen doet ook een bevraging bij de marktkramers wanneer een wettelijke feestdag op een woensdag valt. Dit resultaat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 19/06/ :40 27 / 62

140 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 In uitvoering AP : Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Aanpassingen ten gevolge van de doorlichting "Inningen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 markten". Saldo 0,00 0,00 0,00 Beheer databank horecazaken, toeristische uitbatingen en Uitgaven 0,00 0,00 0,00 ambulante handel. Saldo 0,00 0,00 0,00 Opmaak Horecaplan (onderdeel Strategisch commercieel Uitgaven 0,00 0,00 0,00 plan). Saldo 0,00 0,00 0,00 Organisatie van de jaarmarkt. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Organisatie van de wekelijkse markt. Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Promotie van de lokale horeca. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP : Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid. Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid. Landbouw blijft een belangrijke economische sector voor de gemeente Aalter. Het gemeentebestuur wenst een dynamisch plattelandsbeleid verder te ontplooien met aandacht voor elke landbouwer als ondernemer in de gemeente. Een centraal aanspreekpunt, een databank van landbouwondernemingen, dienstverlening aan landbouwers uitbouwen, zijn slechts enkele actiepunten die elke ondernemende landbouwer in de gemeente dienen te informeren en wegwijs te bieden bij zijn land- en/of tuinbouwactiviteiten. Actie: ACT-1313: Beschikken over een correcte databank land- en tuinbouwbedrijven. Met deze actie wensen we de databank van ondernemers, via het softwareprogramme CRM, niet alleen op te maken voor de industrie, de detailhandel en de horeca-sector, maar ook voor de land- en tuinbouwsector in de gemeente. Een goede databank draagt bij tot een efficiënte communicatie met deze ondernemers. 01/07/2014: 18 land- en tuinbouwbedrijven In uitvoering Actie: ACT-1314: Uitbouwen van het thema landbouw op de gemeentelijke website. Binnen het aanbod op de gemeentelijke website wordt er aandacht besteed aan het thema landbouw. Heel wat informatie voor de landbouwers zit verspreid over de website. Met deze actie willen we de landbouwers in onze gemeente een eenvoudigere weg op onze website aanbieden zodat zij snel bij de gewenste informatie geraken. Indicator: realisatie van de actie Uitgevoerd 19/06/ :40 28 / 62

141 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 AP : Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid. Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Beschikken over een correcte databank land- en Uitgaven 0,00 0,00 tuinbouwbedrijven. Saldo 0,00 0,00 Uitbouwen van het thema landbouw op de gemeentelijke Uitgaven 0,00 0,00 website. Saldo 0,00 0,00 Actieplan: AP : Ondernemingen. Aalter ondersteunt ondernemers en stimuleert het ondernemerschap op het grondgebied. Met een bloeiend economisch verenigingsleven als streefdoel wensen we van de gemeente een aangename omgeving te maken voor elke ondernemer. Het ondersteunen van de lokale economie gebeurt via tal van initiatieven. Het accent binnen dit actieplan ligt op de samenwerking en het stimuleren van acties met en door de ondernemers uit Aalter. Elke startende ondernemer wordt wegwijs gemaakt in de gemeente en maakt kennis met het aanbod op vlak van lokale economie via verschillende initiatieven. De Raad Lokale Economie kan hierin een ondersteunende rol spelen. Actie: ACT-1315: Ontvangst startende ondernemers aansluitend op ontvangst van de nieuwe inwoners. Startende ondernemers zijn vaak op zoek naar informatie over de gemeente: waar kan ik heen met mijn vragen, welke verenigingen zijn actief op vlak van de economie in de gemeente, is er een ondernemersloket in de gemeente, etc? Al deze vragen kunnen beantwoord worden via een moment waarop de gemeente hen informeert. Aangezien de doelstelling 'kennismaken met de gemeente' ook bij de actie 'ontvangst nieuwe inwoners' van tel is, laten we de startende ondernemers aansluiten op deze actie. Evaluatie: Afgevoerd Ontvangst nieuwe inwoners op 6 maart 2015 in gemeentehuis volgens nieuw concept beslist door cbs. Actie: ACT-1316: Opmaak kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers. Het kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers bestaat uit een aanbod van de bestaande ondernemersverenigingen in de gemeente, een voorstelling van 'Aalter als ondernemende gemeente' en de dienstverlening van het gemeentebestuur ten aanzien van de ondernemers. Dit drievoudig aanbod wordt online weergegeven op de gemeentelijke website zodat elke ondernemer eenvoudig en snel de weg vindt in de gemeente. Niet gestart 19/06/ :40 29 / 62

142 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1318: Opmaak economische kalender. De economische kalender brengt in kaart welke evenementen er voor ondernemers worden georganiseerd en dit gekoppeld aan de relevante wetgeving. Deze kalender wordt online geplaatst zodat deze voor eenieder raadpleegbaar is. Indicator: realisatie van de actie Uitgevoerd Actie: ACT-1319: Ondersteuning bij de organisatie van een jaarlijks info- en netwerkmoment voor ondernemers. Een jaarlijks info- en netwerkmoment is een organisatie onder leiding van de Raad Lokale Economie waarbij zij elke ondernemer in Aalter wensen uit te nodigen. Op dit moment wensen zij de ondernemers te informeren over wat er op vlak van de economie reilt en zeilt in de gemeente, de adviezen van het afgelopen werkingsjaar geformuleerd door de Raad Lokale Economie en tenslotte ook een inhoudelijk luik d.m.v. een gastspreker aan te bieden. Het centrale accent ligt op het informeren van de ondernemers. Indicator: realisatie van de actie Evaluatie: Afgevoerd Deze actie werd afgevoerd, daar er vanuit de Raad Lokale Economie geen behoefte was om dit te organiseren in In plaats daarvan werd de Aalterse cadeaubon uitgewerkt i.s.m. de Raad Lokale Economie en Unizo. AP : Ondernemingen. Aalter ondersteunt ondernemers en stimuleert het ondernemerschap op het grondgebied. Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 250,00 250,00 Saldo -250,00-250,00 Ondersteuning bij de organisatie van een jaarlijks info- en Uitgaven 0,00 0,00 netwerkmoment voor ondernemers. Saldo 0,00 0,00 Ontvangst startende ondernemers aansluitend op ontvangst Uitgaven 100,00 100,00 van de nieuwe inwoners. Saldo -100,00-100,00 Opmaak economische kalender. Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Opmaak kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers. Uitgaven 150,00 150,00 Saldo -150,00-150,00 Actieplan: AP : Rechtszekerheid scheppen voor zonevreemde bedrijven. Door de opmaak van een RUP kan voor een zonevreemd bedrijf rechtzekerheid geschapen worden. Actie: ACT-1445: Opmaak van RUP t.g.v. afgeleverd positief planologisch attest en/of planologische opportuniteiten. Opmaak van een RUP als gevolg van een afgeleverd positief planologisch attest en/of planologische opportuniteiten. CODEX: wettelijke verplichting om binnen het jaar na een afgeleverd positief planologisch attest een grup op te maken. Evaluatie: Niet gestart In 2014 werden geen aanvragen ingediend en diende dus geen RUP 19/06/ :40 30 / 62

143 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 opgemaakt te worden. AP : Rechtszekerheid scheppen voor zonevreemde bedrijven. Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Opmaak van RUP t.g.v. afgeleverd positief planologisch attest Uitgaven , ,00 en/of planologische opportuniteiten. Saldo , ,00 Operationele beleidsdoelstelling: OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd. Kwalitatief: De gemeente beschikt over een uitgebreid wegen-, riolerings- en grachtennet. Er wordt naar gestreefd dit zo goed mogelijk te onderhouden en te optimaliseren waar nodig, in samenwerking met externe beheerders, om te komen tot een aangename, veilige en kwaliteitsvolle leefomgeving. Kwantitatief: Beleidsindicator: Realisatiegraad van de vooropgestelde acties in OD Streefwaarde: 100% Bron: foxbeleid Input van de cel Wegen en domeinen Uitvoeringsstatus: In uitvoering Actieplan: AP : Heraanleg verkeerswisselaar E40 (start najaar 2013 einde eind 2015) Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de herinrichting van het toegangscomplex van de E40 met de gewestwegen N44 (Knokkeweg/Aalterbaan), N37 (Tieltsesteenweg) en N409 (Steenweg op Deinze) in Aalter. De essentie van het project is dat de huidige rotonde waarop momenteel een hoofdweg (A10/E40), een primaire weg I (N44), een primaire weg II (N37), een secundaire (N409) en een lokale weg aangesloten zijn vervangen wordt door een nieuw knooppunt. Deze ombouw is noodzakelijk om een optimale scheiding van (inter)regionaal en lokaal verkeer te bekomen. Omdat er door de aanleg van het nieuwe knooppunt een bijkomende verharde oppervlakte wordt aangelegd, wordt in het projectgebied een bufferbekken voorzien. Dit zal aangelegd worden in de zuidelijke lus van de nieuw aan te leggen rotonde. In de vrije ruimte die zal ontstaan tussen de E40 en de nieuw aan te leggen weg tussen de N409 en de N37 zal een carpoolparking (ca. 200 wagens) gecreëerd worden. De voorbereidende werken worden eind 2013 afgerond. Het preventief archeologisch onderzoek is uitgevoerd en leverde geen sporen op van grote archeologische waarde, waardoor geen verder onderzoek vereist is op de site. Eind 2012 werden de werken door de nutsmaatschappijen opgestart en tegen eind 2013 zouden de laatste koppelingen uitgevoerd moeten zijn. Volgens plan 19/06/ :40 31 / 62

144 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1673: Heraanleg verkeerswisselaar E40: studie, ontwerp, aanbesteding en begeleiding - t.l.v. AWV. In uitvoering Actie: ACT-1675: Heraanleg verkeerswisselaar E40: OV en aanpassen nutsleidingen - ten laste van AWV. In uitvoering Actie: ACT-1676: Heraanleg verkeerswisselaar E40: wegen en rioleringswerken - ten laste van AWV. Niet gestart AP : Heraanleg verkeerswisselaar E40 (start najaar 2013 einde eind 2015) Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Heraanleg verkeerswisselaar E40: OV en aanpassen Uitgaven 0,00 0,00 nutsleidingen - ten laste van AWV. Saldo 0,00 0,00 Heraanleg verkeerswisselaar E40: studie, ontwerp, Uitgaven 0,00 0,00 aanbesteding en begeleiding - t.l.v. AWV. Saldo 0,00 0,00 Heraanleg verkeerswisselaar E40: wegen en rioleringswerken Uitgaven 0,00 0,00 - ten laste van AWV. Saldo 0,00 0,00 Actieplan: AP : Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg Op Deinze - fase 2. Tussen 7 november 2011 en eind juli 2012 werd de doortocht door Lotenhulle heringericht. De rioleringswerken omvatten het aanleggen van een bijkomende leiding waardoor het regen- en afvalwater gescheiden kan afgevoerd worden. De wegenwerken omvatten het aanleggen van een nieuwe rijweg, parkeerruimte, voet- en fietspaden en de herinrichting van het kruispunt Heirstraat - Nevelestraat - Steenweg-op-Deinze - Lodorp. De aanleg van een buffervijver, een verplichting opgelegd in de bouwvergunning, kon nog niet worden uitgevoerd. De gronden van het perceel waar de buffervijver dient aangelegd te worden werden nog niet verworven omdat er geen minnelijk akkoord mogelijk was met de eigenaar van dit perceel. De aangepaste onteigeningsplannen werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 juni 2012 en een verklaring van openbaar nut werd aangevraagd in functie van een gerechtelijke onteigeningsprocedure. Van zodra de onteigening gerealiseerd is, kunnen de werken uitgevoerd worden. In voorbereiding 19/06/ :40 32 / 62

145 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1632: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze - fase 2: onteigeningen. De grondinname in functie van de realisatie van de buffervijver, zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning voor het project "Aanleg fietspad en RWA langsheen de N409 Steenweg op Deinze - fase 2, kon niet in der minne geregeld worden. De onteigening wordt verder via het comité tot aankoop afgehandeld in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met het oog op een gerechtelijke procedure. In eerste instantie wordt nog steeds een minnelijk akkoord nagestreefd. Evaluatie: In uitvoering Na aanpassing van de plannen op basis van de opmerkingen van de eigenaar en na verder onderhandelingen via het aankoopcomité blijkt een minnelijk akkoord mogelijk. Eind 2014 kon ook over de prijs een akkoord gesloten worden tussen de eigenaar en het aankoopcomité. Dit mondeling akkoord kon nog niet geformaliseerd worden. Door de organisatorische wijzigingen binnen het aankoopcomité, zal het dossier pas verder afgehandeld kunnen worden in het voorjaar Actie: ACT-1633: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze - fase 2: wegenis- en rioleringswerken. In de stedenbouwkundige vergunning voor het project "Aanleg fietspad en RWA langsheen de N409 Steenweg op Deinze - fase 2, werd de aanleg van een buffervijver opgelegd. Deze buffervijver kon nog niet aangelegd worden tijdens het project aangezien er geen minnelijk akkoord kon gevonden worden met de eigenaar over de grondinname die hiervoor vereist is. Evaluatie: Vertraagd De werken kunnen pas opgestart worden nadat er een minnelijk akkoord werd gesloten over de grondinnames of nadat de gerechtelijke procedure tot onteigening werd doorlopen. AP : Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg Op Deinze - fase 2. Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Uitgaven , ,00 Steenweg op Deinze - fase 2: onteigeningen. Saldo , ,00 Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Uitgaven , ,00 Steenweg op Deinze - fase 2: wegenis- en rioleringswerken. Saldo , ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de gezamelijke IBA in Bakensgoed. Door de Vlaamse Milieumaatschappij werden op basis van de gegevens uit de milieuimpacttoetskaarten (MITK), 100 rode clusters (individuele zuivering van het afvalwater) geselecteerd. Binnen deze gebieden dient de plaatsing van deze prioritaire IBA s tegen 2015 te worden gerealiseerd. Op het grondgebied worden individueel behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA s) geplaatst en onderhouden door de eigenaars van de woningen. Als proefproject zal een gezamenlijke IBA, beheerd door het gemeentebestuur, worden gebouwd waarop een 7-tal woningen gelegen binnen de cluster Bakensgoed 1 tot 6 op hun kosten kunnen aansluiten. De realisatie van dit proefprogramma wordt afgerond vóór eind /06/ :40 33 / 62

146 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Evaluatie: Niet gestart Het bestek voor de aanstelling van de ontwerper is uitgeschreven, aanstelling voorzien in de loop van december 2014 Actie: ACT-1148: Iba Bakensgoed studie-en ontwerp. Evaluatie: Actie: ACT-1150: Iba Bakensgoed onteigeningen. Evaluatie: In uitvoering AP : Aalter realiseert de gezamelijke IBA in Bakensgoed. Het studiebureau werd aangesteld voor de opmaak van de ontwerpen. Het ontwerp en aanbestedingsdossier is nu ingepland voor afwerking eerste helft 2015 voor uitvoering tweede helft In voorbereiding De opmaak van de onteigeningsplannen is mee opgenomen in het bestek van het studiebureau belast met de opmaak van het ontwerp en de begeleiding tijdens uitvoering. Daar het aantal onteigeningen beperkt blijft zullen de onderhandelingen door het gemeentebestuur worden geleid. De opmaak van de onteigeningsplannen en de verdere onderhandelingen zullen pas worden opgestart na opmaal van het eerste ontwerp van de infrastructuurwerken. Deze actie wordt bijgevolg verschoven. Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 7.708, ,00 Saldo , ,00 Iba Bakensgoed onteigeningen. Uitgaven 4.208, ,00 Saldo , ,00 Iba Bakensgoed studie-en ontwerp. Uitgaven 3.500, ,00 Saldo , ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Kestelstraat (GUP ). Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP s) samengesteld. Het aanleggen van de riolering in de nog niet gerioleerde straten of niet aangesloten woningen in het centrale gebied wordt als hoogste prioriteit (prioriteit 1) ingedeeld. Deze rioleringsprojecten dienen tegen ten laatste 2017 te worden gerealiseerd. Het project GUP betreft de aanleg van een riolering voor een vijftal woningen in de zijstraat van de Kestelstraat ter hoogte van de woningen Kestelstraat 89b-97 en de aansluiting op het bestaande rioleringsnetwerk in de Kestelstraat. In voorbereiding 19/06/ :40 34 / 62

147 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1162: Realiseren riolering Kestelstraat (GUP ) studie en ontwerp. Evaluatie: In uitvoering AP : Aalter realiseert de riolering Kestelstraat (GUP ). Project is opgestart. De zijstraat van de Kestelstraat dient nog erkend te worden alvorens rioleringswerken kunnen worden uitgevoerd. Als voorbereiding op het eventueel opstarten van de procedure is een infomoment met de betrokken burgers ingepland begin juni Na goedkeuring wordt de weg erkend. Het studiebureau beoogt de ontwerpen af te ronden september Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 3.400, ,00 Saldo , ,00 Realiseren riolering Kestelstraat (GUP ) studie en Uitgaven 3.400, ,00 ontwerp. Saldo , ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Steenweg op Deinze Na de realisatie van het rioleringsproject Steenweg op Deinze fase 1, blijkt dat de woningen Steenweg op Deinze niet zijn aangesloten op het bestaande rioleringsnet. Deze actie beoogt het aanleggen van een dienstriolering in de berm over een lengte van 200 m en aansluiting op het openbaar rioleringsnet op het kruispunt van de Steenweg op Deinze en de Nauterkensstraat. In voorbereiding Actie: ACT-1178: Realiseren riolering Steenweg op Deinze studie en ontwerp. Evaluatie: In uitvoering Project is opgestart. Dit dossier is gekoppeld aan de rioleringsprojecten Kestelstraat - Piethoek en Bakensgoed. Technische uitwerking voor het project Bakensgoed is nog niet afgerond. De zijstraat van de Kestelstraat dient nog erkend te worden. Het studiebureau beoogt de ontwerpen af te ronden september Actie: ACT-1181: Realiseren riolering Steenweg op Deinze afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. AP : Aalter realiseert de riolering Steenweg op Deinze Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 450,00 Saldo 0,00-450,00 Realiseren riolering Steenweg op Deinze Uitgaven 0,00 450,00 afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. Saldo 0,00-450,00 Investering Uitgaven 5.768, ,00 Saldo , ,00 Realiseren riolering Steenweg op Deinze studie en Uitgaven 5.768, ,00 ontwerp. Saldo , ,00 19/06/ :40 35 / 62

148 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat. De heraanleg van het rioleringsnetwerk in de Boomgaardstraat en de Bellemstraat vanaf de markt tot het kruispunt van de Processieweg werd niet opgenomen op de lijst van mogelijk te verkrijgen subsidies van de Vlaamse overheid. Het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat is in zeer slechte staat. Gezien een aantal verzakkingen in het voetpad in 2013 bij hoogdringendheid werden hersteld, is een verder uitstel niet aangewezen. Een gescheiden rioleringsnet (DWA en RWA) is aangelegd in de Processieweg. Ook de verkaveling De Teerling-Warande is reeds volgens een gescheiden stelsel aangelegd. Aansluiting op dit gescheiden stelsel zal de gemengde inzamelriool in de Bellemstraat stroomafwaarts het kruispunt met de Processieweg sterk ontlasten. Bij hevige regenval staat dit stelsel vaak onder druk. In dit project is de heraanleg van de bestrating in mozaïekkasseien van de Markt en een deel van de Stationsstraat, Lostraat en Bellemstraat opgenomen. In voorbereiding Actie: ACT-1431: Realiseren riolering Bellemstr tot kruispunt Processieweg/Boomgaardstr. studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding. Evaluatie: In uitvoering Een studiebureau werd aangesteld. De opmaak van een mobiliteitsstudie is afgewerkt. Deze studie dient door het bestuur te worden geëvalueerd. In functie van de resultaten van deze evaluatie zal gestart worden met de opmaak van het ontwerp wegenis. De ontwerpstudie riolering is lopende. Deze actie is in uitvoering maar momenteel on hold tot evaluatie van de mobiliteitsstudie door het bestuur. AP : Aalter realiseert de riolering Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat. Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Realiseren riolering Bellemstr tot kruispunt Uitgaven , ,00 Processieweg/Boomgaardstr. studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding. Saldo , ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Sterrewijk-Stratem. Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP s) samengesteld. Het rioleringsproject Sterrewijk-Stratem zal in 2014 worden vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Het project is gekoppeld aan een bovengemeentelijk optimalisatieprogramma waarvan het technisch plan reeds is goedgekeurd. Bijgevolg werd dit project door de Vlaamse Milieumaatschappij als prioriteit 2 ingedeeld en dienen de werken te worden uitgevoerd binnen de periode De voorbereiding en uitwerking van dit project zouden binnen deze legislatuur dienen te worden opgestart. Het project beoogt de aansluiting van de nog in te zamelen vuilvracht van de groene clusters gelegen in Wageweg, de oostelijke tak van Stratem (vanaf kruispunt Wageweg) en Sterrewijk (vanaf het kruispunt Hageland Schoonberg Sterrewijk en vanaf het kruispunt Sterrewijk - Vijfringenstraat tot Lindestraat), Vijfringenstraat, Hageland en Schoonberg. De groene clusters worden gesaneerd en getransporteerd naar de bestaande gemeentelijke riolering aan de overzijde van de E40. De riolering zal deels gravitair, deels via persleiding en pompstations en drukriolering 19/06/ :40 36 / 62

149 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 worden uitgevoerd. In uitvoering Actie: ACT-1437: Sterrewijk - Stratem: rioleringsproject - studiekost, aanbesteding en begeleiding. In uitvoering Evaluatie: Project is opgestart en zal vervroegd worden uitgevoerd in 2017 (gemeentelijk deel) - Verdere studie (aanvraag bouwvergunning, technisch verslag,...), realisatie erfdienstbaarheden en afkoppelingsstudie worden in 2015 voorzien. Bijkomend budget dient nog te worden aangevraagd. Aanbesteding begin 2016 voor start bovengemeentelijk project eind 2016 AP : Aalter realiseert de riolering Sterrewijk-Stratem. Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven , ,52 Saldo , ,52 Sterrewijk - Stratem: rioleringsproject - studiekost, Uitgaven , ,52 aanbesteding en begeleiding. Saldo , ,52 Actieplan: AP : Optimalisatie collectoren Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP s) samengesteld. Het gemeentelijk optimalisatieproject O werd in 2009 vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Dit project wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij als prioriteit 2 ingedeeld en bijgevolg dienen de werken te worden uitgevoerd binnen de periode De voorbereiding en uitwerking van dit project zouden binnen deze legislatuur dienen te worden opgestart. Het bovengemeentelijk optimalisatieproject van de collectoren van Aquafin werd on hold geplaatst zolang het voorontwerp van het gemeentelijk project niet is ingediend en goedgekeurd door de ambtelijke commissie. Het project beoogt volgende optimalisatiewerken: - Afkoppeling inlaat gracht in de Lotenhullestraat - Optimalisatie overstort Nieuwstraat Goedingestraat - Afkoppeling inlaat Mariahovelaan - Afkoppeling omwalling Grote Ganzenplas en plaatsen wervelventiel - Afkoppeling inlaat Bosheide - Afkoppeling inlaat Nobelstede, Knokkeweg - Optimalisatie overstort Ommegangstraat en plaatsen wervelventiel - Afkoppelingsproject Stratem - Optimalisatie overstort Museumstraat In voorbereiding 19/06/ :40 37 / 62

150 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1441: Optimalisatie collectoren: studiekost, ontwerp, aanbesteding en begeleiding. Tot op heden is een door Aquafin goedgekeurde motivatienota opgemaakt. Deze motivatienota dient nog te worden geïntegreerd in het voorontwerpdossier. Er wordt naar gestreefd om het voorontwerpdossier af te werken en een aangepast dossier vóór eind november 2014 aan de Vlaamse milieumaatschappij over te maken. Evaluatie: In voorbereiding Het voorontwerp is ingediend bij de ambtelijke commissie op 15 december De ambtelijke commissie heeft het voorontwerp niet goedgekeurd. Inmiddels werd een coördinatievergadering met VMM, het studiebureau, de provincie en Aquafin gehouden om alle opmerkingen te bespreken. Studiebureau maakt een verantwoordingsnota op die aan de ambtelijke commissie wordt bezorgd. Voorlopig zijn geen verdere budgetten voorzien voor de uitvoering van deze infrastructuurwerken. Er wordt gewacht tot definitieve goedkeuring van het voorontwerp door de ambtelijke commissie. Dit project is gekoppeld aan het bovengemeentelijk optimalisatie project van Aquafin. Zolang het gemeentelijk dossier niet wordt goedgekeurd staat ook de uitvoering van het bovengemeentelijk project on hold. Actie: ACT-1444: Optimalisatie collectoren uitvoering afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater voor burgers. AP : Optimalisatie collectoren Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Optimalisatie collectoren uitvoering afkoppelingssubsidie Uitgaven 0,00 0,00 scheiding hemelwater voor burgers. Saldo 0,00 0,00 Investering Uitgaven 3.630,00 0,00 Saldo ,00 0,00 Optimalisatie collectoren: studiekost, ontwerp, aanbesteding Uitgaven 3.630,00 0,00 en begeleiding. Saldo ,00 0,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Polderdreef en Savooien. Dit rioleringsproject is vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties, projectnummer O en O In de Polderdreef en Savooien is er momenteel geen rioleringsstelsel aanwezig. Met dit project worden de afvalwaters van een 3-tal verspreide woningen langs de Polderdreef ingezameld en verbonden met de collector Maria-Aalter. Met de aanleg van de nieuwe DWA-leiding in de Wingenestraat (500 m) wordt het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) maximaal gescheiden. Voor RWA blijven de huidige systemen in gebruik: open grachten en rechtstreekse infiltratie. Het project behelst ook de afkoppeling van alle betrokken woningen. Een 10-tal onteigeningen dienen te gebeuren zodat in beide rijrichtingen het fietspad gescheiden van de rijweg kan worden aangelegd. Plaatselijk dient de rijweg te worden opgebroken. Nieuwe wegenis en fietspad worden voorzien in dit project. De gemeente Ruiselede stapt mee in het project. 19/06/ :40 38 / 62

151 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Evaluatie: In uitvoering De onderhandelingsprocudure voor de innames worden afgewerkt eind september Ten gevolge van moeilijkheden tijdens deze onderhandelingsprocedure werd het ontwerp plan aangepast. Plaatselijk wordt de voorziene langsgracht toch ingebuisd over een lengte van 200 meter. Het RWA afvoerstelsel in de Polderdreef wordt geoptimaliseerd. Een nieuwe raming rekening houdend met deze aanpassingen is voorzien te zijn afgewerkt eind oktober Actie: ACT-1446: Polderdreef en Savooien: rioleringsproject - studie, aanbesteding en begeleiding bij uitvoering. Evaluatie: In uitvoering Het ontwerp en aanbestedingsdossier werd opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december De publicatie van de aanbesteding voor deze infrastructuurwerken gebeurde op 13 januari Op 19 februari 2015 worden de offertes geopend. Het gunningsverslag door het studiebureau opgemaakt werd aan het bestuur verzonden op 27 mei Gunning van de werken wordt voorgelegd aan het college begin juni Gepland wordt de werken te starten na het bouwverlof voor afwerking eind Actie: ACT-1448: Polderdreef en Savooien: OV en aanpassen nutsleidingen. Evaluatie: In uitvoering Offerte en ontwerp voor het ondergronds brengen en/of het verplaatsen van de nutsleidingen werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december De werken door de nutsmaatschappijen worden in synergie uitgevoerd. Eandis is piloot van de werken. Start van de werken half februari Werken zijn inmiddels uitgevoerd incl. overkoppelingen. De nieuwe kabine dient nog te worden geplaatst. Nieuwe OV wordt geplaatst na uitvoering van de riolerings en wegeniswerken. Actie: ACT-1449: Polderdreef en Savooien: onteigeningen en ondergrondse erfdienstbaarheid. Ten gevolge van moeilijke onderhandelingen met de eigenaars inzake de onteigeningen werd het ontwerp en onteigeningsplan aangepast. Deze plannen dienen opnieuw aan de gemeenteraad in september 2014 te worden voorgesteld. Evaluatie: In uitvoering De definitieve onteigeningsplannen werden goedgekeurd door de gemeenteraad. De onderhandelingen met de eigenaars zijn afgerond. De opties zijn gelicht. Opdracht werd gegeven aan notaris Mondelaers met de opmaak van de authentieke aktes te starten. 19/06/ :40 39 / 62

152 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1450: Polderdreef en Savooien: afkoppelingsstudie, as-builtplan en keuring. Evaluatie: In uitvoering Alle afkoppelingsdossiers werden opgemaakt. De afkoppeling op privaat domein gebeurt tijdens of onmiddellijk na de infrastructuurwerken in de straat. Pas dan kunnen de keuringen worden opgestart. Actie: ACT-1460: Rioleringsproject Polderdreef en Savooien: afkoppelingssubsidie scheiding hemel-afvalwater. Niet gestart AP : Aalter realiseert de riolering Polderdreef en Savooien. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Rioleringsproject Polderdreef en Savooien: Uitgaven 0,00 0, ,00 afkoppelingssubsidie scheiding hemel-afvalwater. Saldo 0,00 0, ,00 Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Polderdreef en Savooien: OV en aanpassen nutsleidingen. Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Polderdreef en Savooien: afkoppelingsstudie, as-builtplan en Uitgaven 0, , ,00 keuring. Saldo 0, , ,00 Polderdreef en Savooien: onteigeningen en ondergrondse Uitgaven 4.290, , ,00 erfdienstbaarheid. Polderdreef en Savooien: rioleringsproject - studie, aanbesteding en begeleiding bij uitvoering. Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP : Afwerken rioleringsproject Loveld en Oostmolenstraat De rioleringsprojecten Loveld en Oostmolenstraat zijn in uitvoering en worden afgewerkt in Een subsidie wordt toegekend van maximaal 500 euro aan de bewoners die het afvalwater scheiden van het hemelwater op privaat terrein naar aanleiding van deze gemeentelijke rioleringswerken. Een externe keurder werd aangesteld om de afkoppelingswerken op privaat terrein te controleren. In uitvoering Actie: ACT-1463: Ontkoppelingssubsidies scheiding hemel-afvalwater voor burgers. Evaluatie: In uitvoering 5 woningen in het Loveld dienen nog te worden afgekoppeld. Een PV werd opgemaakt in het kader van het milieuhandhavingsdecreet. De overige nog niet afgekoppelde woningen staan te koop en/of onbewoond. Voor deze woningen is een intentieverklaring van de eigenaars ontvangen. Blijvende opvolging van deze dossiers is noodzakelijk. 19/06/ :40 40 / 62

153 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 AP : Afwerken rioleringsproject Loveld en Oostmolenstraat Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Ontkoppelingssubsidies scheiding hemel-afvalwater voor burgers. Actieplan: AP : Bouw Administratief Centrum Aalter (ACA) Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 In het kader van de centralisatie en verdere optimalisatie van de dienstverlening wenst het gemeentebestuur volgende dienstverleningen te integreren met het gemeentehuis: onderwijs, media/bibliotheek (incl. archief), ontmoetingsplaats voor verenigingen/foyer en sociaal huis. Onderwijs en bibliotheek zijn nu op andere locaties gevestigd; een eigenlijke mediatheek, sociaal huis en een ontmoetingsplaats voor verenigingen en foyer ontbreken nog. Het gemeentebestuur wenst een moderne (versterking van de kernwaarden van het bestuur) en vernieuwende (origineel, kosteneffectief, knelpuntvoorkomend, functioneel zowel nu als binnen 20 jaar) visie te implementeren in werking door middel van een uitbreiding en een reconversie van het bestaande 'administratief centrum' (gemeentehuis). Niet gestart Actie: ACT-1518: Aanstellen van een studiebureau en voorbereiding ontwerp ACA. Evaluatie: AP : Bouw Administratief Centrum Aalter (ACA) Vertraagd Aangezien de visie over het Administratief Centrum Aalter nog niet volledig op punt staat, kon deze actie nog niet opgestart worden. Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Aanstellen van een studiebureau en voorbereiding ontwerp Uitgaven , ,00 ACA. Saldo , ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering van de Charlestonstraat (GIP ). Het project Aanleg riolering in de Charlestonstraat werd opgenomen in het subsidieprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij in het jaar Op 23 november 1999 werd voor dit project een eerste voorontwerp aan de Vlaamse Milieumaatschappij bezorgd. Omwille van ontbrekende gegevens werd dit voorontwerp niet goedgekeurd. Op 8 december 1999 kreeg het gemeentebestuur de melding dat de verantwoordelijke van het studiebureau zijn beroepsactiviteiten vanaf 1 januari 2000 worden stopgezet en dat de lopende dossiers worden doorgegeven, zodat de continuïteit van alle nog lopende ontwerpen zal verzekerd zijn. Sindsdien ondernam het studiebureau geen verdere acties om het dossier te vervolledigen of om de continuïteit van het project O98337 Aanleg riolering in de Charlestonstraat te verzekeren. Op 1 april 2014 werd door de Vlaamse Milieumaatschappij gevraagd om uiterlijk eind juni 2014 een voorontwerp, aangepast of aangevuld met de opmerkingen gesteld door de ambtelijke commissie van 19 januari 2000 aan de Vlaamse Milieumaatschappij te bezorgen of duidelijkheid over de stand van zaken van het dossier te scheppen. Op 16 juni 2014 besliste het college om het studiebureau in gebreke te stellen, na het verstrijken 19/06/ :40 41 / 62

154 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 van de wettelijke termijn waarbinnen het studiebureau zijn verweermiddelen dient te doen gelden, de studieopdracht voor het project O98337 Aanleg riolering in de Charlestonstraat stop te zetten en mee op te nemen in de studieopdracht Totaalbegeleiding van de studie- en uitvoeringsopdracht voor de projecten: - AP : Rioleringsproject Aanleg gescheiden riolering in de Kestelstraat GUP AP : Rioleringsproject Plaatsen van gemeentelijke IBA voor 7 woningen in Bakensgoed - AP : Rioleringsproject Aanleg gescheiden riolering in de Steenweg op Deinze De Vlaamse Milieumaatschappij werd op de hoogte gebracht dat de studieopdracht, voor het project O98337 Aanleg riolering in de Charlestonstraat, gegund aan het studiebureau wordt stopgezet en een nieuwe ontwerper zal worden aangesteld om de gevraagde aanpassingen aan het voorontwerpdossier vóór eind december 2014 aan de Vlaamse Milieumaatschappij over te maken. Actie: ACT-1764: Rioleringsproject Charlestonstraat - aanpassing studie en begeleiding excl. voorontwerp Evaluatie: In uitvoering AP : Aalter realiseert de riolering van de Charlestonstraat (GIP ). Project is opgestart. Voorontwerp opgemaakt door studiebureau Jonckheere en ligt voor evaluatie bij de ambtelijke commissie Eindbudget Investering Uitgaven 3.000,00 Saldo ,00 Rioleringsproject Charlestonstraat - aanpassing studie en begeleiding excl. voorontwerp Uitgaven 3.000,00 Saldo ,00 19/06/ :40 42 / 62

155 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Operationele beleidsdoelstelling: OD-80: Ontwikkeling regionale bedrijvencentra. Kwalitatief: Het is de bedoeling om economische activiteiten te bundelen in economische knooppunten, om de economische sterkte van iedere subregio te ondersteunen en om het ruimtelijk beleid te ondersteunen met het economisch ontwikkelingsbeleid. Voor economische knooppunten worden de volgende ontwikkelingsperspectieven vooropgesteld: - gefaseerde ontwikkeling van bedrijventerreinen; - concentratie van bedrijventerreinen in economische knooppunten; - differentiatie van bedrijventerreinen; - realisatie van bedrijventerreinen in handen van de overheid; - optimale lokalisatie en kwaliteitsvolle inrichting van lokale, gemengd regionale en specifiek regionale bedrijventerreinen; - ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven buiten de bedrijventerreinen. In Aalter, geselecteerd als specifiek economisch knooppunt, bakent de provincie de regionale bedrijventerreinen af. Kwantitatief: Aalter beschikt over vier ambachtelijke bedrijventerreinen. Het gebied tussen Aalter-Centrum en het industrieterrein Lakeland vormt de overgang tussen de industrie en de woonzones. De overige drie ambachtelijke gebieden zijn gelegen in de kleinere kernen of in de open ruimte: Lobulck, Aalter-Brug en Bellem. Uitvoeringsstatus: Evaluatie: In uitvoering De ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Woestijne op de noordelijke oever van het kanaal Gent-Brugge geeft perfect invulling aan deze doelstelling. Een eerste bedrijf vestigde zich in 2013 reeds op het nieuwe terrein. De volgende jaren wordt verder werk gemaakt van de ontsluiting van het nieuwe industrieterrein via de industriezone Lakeland, zoals voorzien in het RUP en mobiliteitsplan. Actieplan: AP-206: Ontwikkeling gemengd regionaal bedrijvencentrum Woestijne. Het RUP Regionaal Bedrijventerrein - goedgekeurd op 13 februari voorziet in de aanleg van een bedrijventerrein van 30 hectaren ter hoogte van de site Woestijne in Aalter-Brug. Deze site is geselecteerd omwille van de ligging aan het kanaal, waardoor er ruimte is voor watergebonden bedrijven. Bij de uitwerking van het bedrijventerrein is in hoge mate rekening gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische elementen. Het Woestijnegoed en de dreven die deel uitmaken van de aloude ontginningsstructuur, zijn als structurerende elementen in het bedrijventerrein opgenomen en zullen het bedrijventerrein een eigen identiteit geven. Indicator: # bedrijven op het bedrijventerrein Woestijne. 19/06/ :40 43 / 62

156 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Evaluatie: In uitvoering In 2013 kwam de stuurgroep Woestijne meermaals samen m.b.t. de realisatie en opvolging van het bedrijventerrein Woestijne (parkmanagement). Actie: ACT-229: Herprofileren en betuinen van de gracht langs de Urselweg. De NV Waterwegen en Zeekanaal heeft aan de provincie Oost-Vlaanderen de machtiging gevraagd om werken uit te voeren vaan de waterlopen van 2de categorie nr en 3.48 en de oud-geklasseerde waterloop nr. 12 in het kader van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Woestijne. Alvorens de machtiging kan verleend worden moet het gemeentebestuur een aantal werken, waarvoor zij gemachtigd zijn, uitvoeren. Deze werken bestaan uit het herprofileren en betuinen van de gracht langs de Urselweg. Besluit gemeenteraad van 11 april Evaluatie: In uitvoering AP-206: Ontwikkeling gemengd regionaal bedrijvencentrum Woestijne. Dit project stond ingepland in 2013 maar de uitvoering liet omwille van problemen met de aannemer op zich wachten tot het voorjaar Jaarrekening Eindbudget Investering Uitgaven , ,68 Saldo , ,68 Herprofileren en betuinen van de gracht langs de Urselweg. Uitgaven , ,68 Saldo , ,68 19/06/ :40 44 / 62

157 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Operationele beleidsdoelstelling: OD-60: Realiseren van het project DigitAalter. Kwalitatief: DigitAalter zal instaan voor het automatiseren van de gemeentelijke dienstverlening. Met dit ambitieuze project zal de burger sneller geholpen worden en kunnen de ambtenaren van de gemeente de burger nog beter van dienst zijn. De baliemedewerkers zullen op termijn directe toegang hebben tot alle beschikbare informatie. Dit betekent ook dat alle bestaande computerprogramma's aan elkaar worden gekoppeld. Kwantitatief: Indicator: aantal gebruikers van het elektronisch loket. Uitvoeringsstatus: Evaluatie: In uitvoering Microsoft Dynamics CRM wordt sedert 2007 gebruikt als midoffice platform. In dit softwarepakket wordt elke communicatie met de klanten bijgehouden en opgevolgd. Bedoeling van dit project is dat alle bestaande computerprogramma's aan elkaar worden gekoppeld, zodanig dat de baliemedewerker via dit kanaal onmiddellijk toegang kan krijgen tot alle noodzakelijke informatie enerzijds en anderzijds dat de input van data slechts één maal moet gebeuren. Dit moet de efficiëntie van de werking binnen het bestuur verhogen. Het koppelen van de softwarepakketten verloopt moeilijker dan verwacht. Bepaalde softwarepakketten laten het niet toe gekoppeld te worden of het prijskaartje voor het koppelen van een softwarepakket is gigantisch hoog. Daardoor zijn enkel het bevolkingspakket en 3P automatisch gekoppeld en is foxbeleid en BPMOne handmatig gekoppeld. De afgelopen jaren werden volgende entiteiten in CRM ontwikkeld: - register in- en uitgaande post - inzagerecht - bekendmakingen - ontvangstbewijzen - klachten - meldingen - organisatie activiteiten - notulenbeheer (in uitvoering) - inventarissen van softwarepakketten, processen, producten, voorstellen tot verbetering, audits, documentenbeheer, wegen, waterlopen, patrimonium, verzekeringen, schade openbaar domein,...) Ondertussen is ook de gemeentelijke website volledig vernieuwd en kan onze klant gebruik maken van 23 e-formulieren. In 2013 maakten 923 personen hiervan gebruik. Daarnaast ontving "www.aalter.be/e-loket" 4585 unieke bezoekers in /06/ :40 45 / 62

158 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP-119: Realisatie nieuwe telefooncentrale Gemeentehuis Aalter De bedoeling is om binnen de organisatie te evolueren naar flexibele werkplekken: de voorgestelde totaaloplossing moet een flexibele ontsluiting mogelijk maken van verschillende types data, spraak en mobiele cliënten. Mobiele toegankelijkheid moet toelaten om laptopgebruikers zowel van thuis als van op verplaatsing toegang te geven zonder ingewikkelde VPN of speciale verbindingen. De voorgestelde oplossing moet diepgaand integreren met Microsoft Exchange 2007 en in het bijzonder met Microsoft Dynamics 4.0, de kapstok voor alle gemeentelijke data en processen en Microsoft Sharepoint Een upgrade naar Microsoft Exchange 2010 kan worden overwogen door het gemeentebestuur, indien de leverancier dit nodig acht gelet op optimale integratie met de Microsoft bouwstenen. Doelstellingen: -Kostenverlagend opereren -Klantvriendelijke oplossing door communicatiekanalen die kwalitatief, performant en (mobiel) toegankelijk zijn. -Meer efficiëntie, productiviteit en flexibiliteit van de operator enerzijds dankzij integratie met huidige software-systemen (Microsoft Dynamics CRM en Microsoft Exchange), hoge gebruiksvriendelijkheid en gemak en anderzijds onafhankelijk van de werkplek kunnen werken. -Flexibiliteit en beheersbaarheid van de oplossing: zowel hardware als software zijn flexibel in installatie als in uitbreidings- en maatwerkmogelijkheden. Evaluatie: Uitgevoerd De aanvang en de realisatie van het telefonie-platform is gestart begin juli 2013 en functioneert. AP-119: Realisatie nieuwe telefooncentrale Gemeentehuis Aalter Eindbudget Investering Uitgaven 2.000,00 Saldo ,00 Realisatie nieuwe telefooncentrale Gemeentehuis Aalter Uitgaven 2.000,00 Saldo ,00 Actieplan: AP-204: Ondersteuning realisatie digitale koppeling processen in CRM. Om een goede werking te verzekeren is het noodzakelijk dat het CRMplatform optimaal wordt gehouden door o.a. openstaande problemen op te lossen. Daarnaast is het de bedoeling om toekomstige nieuwe projecten, zoals digitale koppelingen met andere softwarepakketten en processen, tot een goed einde te brengen. Evaluatie: Uitgevoerd In 2013 werd zowel door de interne medewerkers als de externe ondersteuning verder geïnvesteerd in de goede werking van het CRM- 19/06/ :40 46 / 62

159 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 platform. De nadruk werd eerder gelegd op de ontwikkelingen in CRM zelf dan op het initiëren van nieuwe koppelingen. Actie: ACT-387: Externe ondersteuning project digitaalter (o.a. crm) Evaluatie: Uitgevoerd De firma Net-it heeft in 2012 ondersteuning geboden bij het oplossen van problemen en optimalisatie van bestaande entiteiten in CRM, daar waar de kennis van de personeelsleden Kwaliteit en ICT ontoereikend was. Speciale aandacht ging dit jaar naar de register IN- en UITGAANDE POST, de koppeling van in- en uitgaande brieven, het automatisch converteren van data naar nieuwe entiteiten. Daarnaast vonden de analyses plaats voor het maken van een module "notulenbeheer". AP-204: Ondersteuning realisatie digitale koppeling processen in CRM. Eindbudget Investering Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Externe ondersteuning project digitaalter (o.a. crm) Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Actieplan: AP-374: Aankopen informatica in het kader van digitale dossiers Artikel 10 van het Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet bepaalt dat het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vanaf 1 januari 2014 in elk geval dient te bepalen dat indien een gemeenteraadslid hierom verzoekt, een elektronisch dossier moet kunnen aangeleverd worden van een geagendeerd punt. Hiernaast zal in de toekomst ook voor het bestuurlijk toezicht het doorsturen van de meldingslijsten en inzendplichtige besluiten via digitale wijze moeten gebeuren. Evaluatie: Uitgevoerd In 2013 is de focus vooral gelegd op de digitale werking van de bestuursorganen college en gemeenteraad. Hiertoe werden ipadtoestellen aangekocht en een extranet in gebruik genomen zodat de gemeenteraadsleden de dossiers ter voorbereiding van de gemeenteraadszitting elektronisch aangeleverd krijgen. Voor het bestuurlijk toezicht werden de nodige gebruikersrechten aangemaakt. Actie: ACT-596: Aankoop ipad-toestellen voor gemeenteraad en schepencollege / iphones voor leden van het college Uitgevoerd op Evaluatie: Het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet bepaalt dat indien een gemeenteraadslid hierom verzoekt, een dossier elektronisch ter beschikking wordt gesteld minstens vanaf 1 januari /06/ :40 47 / 62

160 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-703: Realisatie van het digitaal dossier Evaluatie: Het gemeentebestuur van Aalter wou reeds in 2013 digitaal dossierbeheer aanbieden zodat de leden van het college en de gemeenteraad de voorbereidingen en de verslagen van de vergaderingen digitaal kunnen raadplegen via een beveiligd gedeelte van de gemeentelijke website, zowel thuis als in het gemeentehuis. Hiertoe werden voor de leden van het college en de gemeenteraad ipads aangekocht. Na een proefperiode werden vanaf september 2013 de voorbereidingen voor de vergaderingen digitaal aangeboden. Niet gestart AP-374: Aankopen informatica in het kader van digitale dossiers Deze actie werd niet gerealiseerd, maar werd opnieuw opgenomen in de besprekingen meerjarenplanning Eindbudget Investering Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Aankoop ipad-toestellen voor gemeenteraad en Uitgaven 0,00 schepencollege / iphones voor leden van het college Saldo 0,00 Realisatie van het digitaal dossier Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Actieplan: AP-433: Aanvullende hard- en software voor realisatie bijkomende registers eik, Kids-ID en vreemdelingenkaart Is een onderdeel van het softwarepakket gebruikt door de cel burgerzaken dat zich volledig toespitst op de elektronische verblijfstitels (= elektronische identiteitskaart, Kids-ID en vreemdelingenkaart). Evaluatie: Uitgevoerd In het pakket kan nu alles betreffende de elektronische verblijftitels geregistreerd en bijgehouden worden. AP-433: Aanvullende hard- en software voor realisatie bijkomende registers eik, Kids-ID en vreemdelingenkaart Eindbudget Investering Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 Aanvullende hard- en software voor realisatie bijkomende registers eik, Kids-ID en vreemdelingenkaart Uitgaven 0,00 Saldo 0,00 19/06/ :40 48 / 62

161 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Operationele beleidsdoelstelling: OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. Kwalitatief: Het DigitAalter-project ambieert een vergaande digitale dienstverlening tussen het gemeentebestuur en de klant. Daarnaast heeft het gemeentebestuur Aalter een aantal verplichtingen ten aanzien van hogere overheden, waarbij uitwisseling en integratie op het niveau van authentieke bronnen centraal staan. Decretale verplichtingen, zoals het CRAB-, GRB- en KLIP-decreet, zijn slechts enkele verplichtingen die een impact zullen hebben op de manier waarop wij met digitale informatie zullen omgaan. Authentieke bronnen met een geografische component zullen zich stilaan nestelen in de gemeentelijke processen en bij het afleveren van producten. Het verder versterken van CRM als mid-office laag moet de versnippering van informatie tegengaan. Het vormt de lokale authentieke bron voor het gemeentebestuur en een geïntegreerde werkomgeving voor de medewerkers. Daarnaast zullen projecten als de digitale omgevingsvergunning voor het gemeentebestuur niet alleen een nieuwe manier van werken, maar ook nieuwe instrumenten vragen. Het Nieuwe Werken concept moet de ambtenaar in staat stellen flexibel met digitale informatie om te gaan. Niet langer is de ambtenaar gebonden aan zijn werkplek, noch aan papieren dossiers: informatie is overal voor iedereen digitaal toegankelijk. Kwantitatief: Beleidsindicator: Realisatiegraad van de vooropgestelde acties in OD Streefwaarde: 100% Bron: Foxbeleid Input van de cel: Kwaliteit en ICT Uitvoeringsstatus: In uitvoering Actieplan: AP : Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening. Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening in functie van een optimale klantvriendelijkheid. In uitvoering Actie: ACT-1278: Integratie van de vrijetijdssoftware met elkaar en met bestaande software (o.a. CRM en Alfa). Om de werklast te verminderen zal het bestuur ervoor zorgen dat nieuwe en bestaande pakketten in het kader van vrijetijd met elkaar en met centrale pakketten als CRM, Alfa,... data uitwisselen en elkaar aanvullen. Daarnaast is het ook de bedoeling om de burgers zelf een aantal zaken te laten invoeren via internet. Vooral in het kader van de organisatie van evenementen wordt dit overwogen. Dit sluit volledig aan bij het project DigitAalter. In uitvoering 19/06/ :40 49 / 62

162 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1279: Aankoop softwarepakket voor het online inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang. Momenteel gebeurt de inschrijving van kinderen in de Buitenschoolse kinderopvang tijdens de zomervakantie via het e-loket. Het huidige softwarepakket van de cel BKO heeft geen webmodule en geen koppeling met het e-loket. Het gemeentebestuur gaat op zoek naar een oplossing die toelaat dat de (groot)ouders direct zelf uur & plaats kunnen kiezen om in te schrijven voor de Buitenschoolse Kinderopvang, rekening houdend met de beschikbaarheden. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van gegevens die het gemeentebestuur ter beschikking heeft (bv. verwantschap uit CRM). Dit houdt in: - Front-office toepassing voor gemakkelijk en snel registreren van aanwezigheden. - Back-office toepassing om controles e.d.m. te doen en afrekeningen te genereren i.f.v. de aanwezigheden. (koppeling ALFA) Evaluatie: Afgevoerd Op 9 januari 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen om het bestaande pakket Reinaert te behouden en te koppelen aan het aangekochte pakket Recreatex. Bijgevolg kan deze actie afgevoerd worden. Actie: ACT-1280: Aankoop softwarepakket online inschrijven voor gemeentelijke activiteiten. Het gemeentebestuur wenst een oplossing die toelaat dat de burgers zichzelf of hun kinderen (gebaseerd op verwantschap uit CRM) kunnen inschrijven op gemeentelijke activiteiten, rekening houdend met de beschikbaarheden. Deze toepassing moet gekoppeld worden met reeds bestaande software, zodat er een tijdswinst kan gegenereerd worden, zowel voor de ouders als administratie. Evaluatie: Uitgevoerd Deze actie werd gerealiseerd. AP : Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening. Actie uitgevoerd, kredieten onderhoudscontracten dienen verplaatst te worden naar ACT-1404 Optimalisatie van de onderhoudscontracten en het licentiebeheer met betrekking tot ICT (is aangevraagd 08/01/2015) Mijlpaal: Koppeling software met CRM werd verwijderd want deze mijlpaal is opgenomen in ACT-1280 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 7.283, ,48 0,00 Saldo , ,48 0,00 Aankoop softwarepakket online inschrijven voor Uitgaven 7.283, ,48 0,00 gemeentelijke activiteiten. Saldo , ,48 0,00 Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop softwarepakket online inschrijven voor Uitgaven , ,00 0,00 gemeentelijke activiteiten. Saldo , ,00 0,00 Aankoop softwarepakket voor het online inschrijven voor de Uitgaven 0,00 0, ,00 buitenschoolse kinderopvang. Integratie van de vrijetijdssoftware met elkaar en met bestaande software (o.a. CRM en Alfa). Saldo 0,00 0, ,00 Uitgaven 2.637, , ,00 Saldo , , ,00 19/06/ :40 50 / 62

163 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP : Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het kader van het beheer van de website. Aalter zet in op digitale communicatie en elektronische dienstverlening via de website. De website van het gemeentebestuur werd in 2011 grondig vernieuwd waarbij ook de mogelijkheden van het e-loket werden uitgewerkt. Het versterken van de elektronische overheid (e-government) kan tot betere dienstverlening en meer administratieve vereenvoudiging leiden. In het kader van het dagelijks beheer en het up-to-date houden van de website kunnen bijkomende functionaliteiten of modules noodzakelijk zijn. Geblokkeerd AP : Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het kader van het beheer van de website. Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het Uitgaven 0,00 0,00 kader van het beheer van de website. Saldo 0,00 0,00 Actieplan: AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid. Op verschillende terreinen worden er verplichtingen opgelegd door de Vlaamse overheid voor het bijhouden van databanken of uitwisselen van informatie. Het gemeentebestuur probeert deze verplichtingen te integreren in de werking en indien mogelijk een meerwaarde te creëren voor de dienstverlening. Zo werd bv voor de postregistratie ingezet op een CRM-pakket dat naast het beheer van de klanten en relaties nog andere mogelijkheden tot ondersteuning van de medewerkers bood. De verwachtingen zijn dat de komende jaren de geografische component aan belang zal winnen en er daarnaast moet ingezet worden op het stroomlijnen van de digitale ontwikkeling, zodat het geheel beheersbaar blijft. Door een procesmatige manier van werken en in te zetten op automatisering beoogt het gemeentebestuur meer transparantie en een vlottere afhandeling met de klant, betere ondersteuning van de medewerkers en een efficiënte organisatie. De eerste stappen zijn daarin reeds gezet, maar het bestuur heeft de intentie om de volledige documentontsluiting te optimaliseren en te automatiseren met daarbij aandacht voor het document management systeem en digitale archivering. Het is op lokaal niveau van belang dat de geografische informatie geïntegreerd wordt in de gemeentelijke werking, om beleidsinformatie over alle domeinen heen te kunnen aanwenden. Dit behelst de ontsluiting van geo-informatie en aanverwante vergunningen. In uitvoering 19/06/ :40 51 / 62

164 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1414: Het up-to-date houden van een centraal referentie adressenbestand (CRAB). Vanaf midden 2011 is het CRAB-decreet in werking, waardoor alle nieuwe adressen alleen nog door het lokale bestuur mogen worden toegekend. Het CRAB is een authentieke bron. Dit betekent dat dit de enige bron wordt voor adresgegevens en dat alle (Vlaamse) overheden hiervan gebruik zullen moeten maken. Meldingen van fouten of onvolledigheden zullen aan de lokale besturen overgemaakt worden. Evaluatie: Vertraagd Door de beperkte bezetting in de cel Kwaliteit en ICT is momenteel enkel de lokale adressenlaag aangevuld. In een volgende fase zal het adressenbestand bij AGIV gecontroleerd worden. De lokale gegevens zullen deels als input kunnen gebruikt worden voor de initiële validatie. Actie: ACT-1415: Inspelen op ontwikkelingen op Vlaams niveau met betrekking tot geo-informatie. Harmonisering procedures rechten van voorkoop. Het e-voorkooploket voor het beheer en de bekendmaking van de Vlaamse voorkooprechten zal worden geoptimaliseerd. Dit loket zal worden beheerd door de Vlaamse grondenbank (van de VLM) en bijgehouden door het gemeentestuur. Aanmaak en beheer middenschalig wegenbestand (Middenschalig Referentiebestand-wegen). Op Vlaams niveau wordt er een actueel en gebiedsdekkend wegenbestand aangemaakt met officiële staatnamen en wegnummers. De gemeente Aalter zal worden betrokken bij de bijhouding ervan. Het ontsluiten en uitwisselen van geo-informatie tussen de beheerders en gebruikers van kabelen leidinginformatie bevorderen. Nu is het al mogelijk om een aanvraag voor informatie over kabels en leidingen digitaal door te sturen via het KLIP-portaal naar de beheerder. In de toekomst zal het IMKL (Informatiemodel Kabels en Leidingen) verder uitgewerkt worden, zodat tegen 2014 de gevraagde informatie ook digitaal kan teruggestuurd worden. Ook de gemeente Aalter is beheerder van kabels en leidingen en zal deze informatie digitaal moeten aanleveren. Opbouw en beheer grootschalig referentiebestand (GRB) Het GRB is een digitale basiskaart van Vlaanderen die in de loop van 2015 gebiedsdekkend zou moeten zijn. Dit GRB bevat grootschalige gegevens van o.a. gebouwen, percelen, wegen, waterlopen,.vele besturen zijn nu al GRB-meldingsplichting. Zij moeten alle terreinmutaties en fouten doorgeven aan het AGIV. Tegen 2013 zullen alle skeletbestanden voor heel Vlaanderen beschikbaar zijn. Hierdoor worden de eerste toepassingen met GRB mogelijk. Ontwikkeling generiek informatieplatform Openbaar domein (GIPOD) Vlaanderen zal een platform ontwikkelen om informatie bij hinder op het openbare domein, zoals nuts- en wegenwerken, manifestaties en omleidingen uit te wisselen. De ontwikkelingsfase en de integratiefase was voorzien voor 2011, de implementatie in Versie 2.0 is klaar medio Vertraagd 19/06/ :40 52 / 62

165 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Evaluatie: Ongeveer 80% van de informatie binnen een gemeentelijke administratie is geografisch van aard. Deze informatie betreft niet alleen feitelijke planinformatie maar ook alle informatie die via een verwijzing naar een adres, een kadastraal perceel, een gebouw, indirect verwijst naar een locatie. GIS, of Geografische Informatiesystemen, zijn een heel belangrijke vorm van informatietechnologie die kan leiden tot een efficiëntere interne bedrijfsvoering en een betere dienstverlening door gemeentelijke en stedelijke instanties. De kracht van GIS ligt in het geïntegreerd beheer en de mogelijkheid van doorgedreven raadpleging en analyse van geografische gegevens op basis van hun locatie. Naast de mogelijkheden die een GIS-systeem biedt, zijn er nog tal van verplichtingen. In een eerste fase is een GIS-scan uitgevoerd om na te gaan waar de focus wordt gelegd tussen de wettelijke verplichtingen en de ambities van het bestuur. Actie: ACT-1421: Verdere ontwikkelingen in CRM en externe ondersteuning bij problemen CRM Aalter zal in de komende jaren gaan voor een service georiënteerde architectuur gekenmerkt door: - een verdere versterking van de mid-office laag CRM, integratie van authentieke bronnen en het realiseren van koppeling op basis van open standaarden met back-office pakketten - een versterking van de front-office die gekenmerkt wordt door het afhandelen van elektronische transacties en afleveren van producten op een digitale manier Daarnaast worden steeds optimalisaties doorgevoerd, rekening houdend met de beschikbare kredieten, zoals o.a. - optimalisatie van de beveiliging - integratie van het CRAB-gegeven in CRM - ontkoppeling van de verschillende rollen per individu (creëren van een tussenlaag) - Wijzigen structuur contacten - realisatie periodieke import doelstellingen/actieplannen/acties vanuit Foxbeleid naar CRM - realisatie inventaris per gebouw in CRM - koppeling met andere paketten? - helpdesk personeel? - aanvraag vorming? - integratie informatieformulier stedenbouwkundige vergunningen -... Evaluatie: Vertraagd Wegens uitdiensttreding personeelslid is de uitvoering van deze actie sterk vertraagd. 19/06/ :40 53 / 62

166 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1422: Realisatie Document Management Systeem en digitale archivering. Het gemeentebestuur beheert veel informatie die zowel op analoge als op digitale manier bezorgd of gecreëerd wordt. Voor analoge informatie bestaat een beheers- en archiveringssysteem. Digitale informatie is momenteel opgeslagen in verschillende bestandsformaten en in verschillende softwarepakketten, naast een mappenstructuur op een centrale server. Momenteel wordt de NDC-code gebruikt als basisleidraad voor de mappenstructuur om de koppeling te voorzien met de analoge documenten en archivering. Er is echter geen uitgewerkt archiveringsbeleid voor digitale documenten: de regels inzake bewaartermijnen worden niet toegepast op digitale documenten, sporadisch wordt er gearchiveerd op CD-roms waarbij de bestanden in hun oorspronkelijk formaat worden opgeslagen. Het bestuur beoogt in de toekomst: - een gestructureerd centraal digitaal klassement - unieke documenten en dossiers - maximale toegankelijkheid van informatie - een digitaal archief dat zich richt naar het Archiveringsdecreet en hoopt dit te realiseren door een document managementsysteem dat als neutraal platform zorgt voor de opslag en archivering van de digitale documenten waarop andere applicaties kunnen geënt worden voor de dagelijkse werking. Een document management systeem zal niet alleen instaan voor de ontsluiting van ingescande poststukken. De dossiergerichte benadering die in Dynamics wordt gehanteerd dient aan het DMS te worden gekoppeld. Dynamics is daarbij dus leidend. De inrichting van het DMS gebeurt volgens documentattributen (metadata) van Dynamics. Evaluatie: Niet gestart In 2014 organiseert Digitaal Archief Vlaanderen een Proof of Concept waarbij het dienstverleningsmodel en de software in quasi reëele omstandigheden bij potentiële klanten worden getest. Dit heeft tot doel om de klant op zeer praktische basis inzicht te laten verwerven in de problematiek van duurzame digitale archivering, de mogelijke oplossingen en de consequenties daarvan en een kader te creëren om de voorgestelde oplossingen te vertalen naar de eigen organisatie en de impact op de eigen organisatie in te schatten. Het gemeentebestuur van Aalter is toegetreden tot de stuurgroep. Op 4 juli 2014 vond de kick off van dit project plaats. In 2014 wordt het systeem bij enkele pilootorganisaties getest. De resultaten van de Proof of Concept, worden na acceptatie door de stuurgroep, op kwartaalbasis aan de klankbordgroep voorgelegd waarna het vervolg van het traject kan bepaald worden. 19/06/ :40 54 / 62

167 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1715: Uitrol van GIS in de volledige organisatie. Het gemeentebestuur heeft de voorbije jaren al sterk ingezet op de technische ontwikkelingen en gebruik van GIS. Dit gegeven biedt echter ook mogelijkheden in de beleidsplanning/sturing. Daarom is het wenselijk het GIS-gebeuren in de volledige organisatie uit te rollen. In uitvoering AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.035, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Het up-to-date houden van een centraal referentie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 adressenbestand (CRAB). Saldo 0,00 0,00 0,00 Inspelen op ontwikkelingen op Vlaams niveau met betrekking Uitgaven 0,00 0,00 0,00 tot geo-informatie. Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitrol van GIS in de volledige organisatie. Uitgaven 3.035, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Realisatie Document Management Systeem en digitale Uitgaven 0,00 0, ,00 archivering. Verdere ontwikkelingen in CRM en externe ondersteuning bij problemen CRM Saldo 0,00 0, ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid. Op verschillende terreinen worden er verplichtingen opgelegd door de Federale Overheid voor het bijhouden van databanken of uitwisselen van informatie. Het gemeentebestuur probeert deze verplichtingen te integreren in de werking en indien mogelijk een meerwaarde te creëren voor de dienstverlening. In uitvoering Actie: ACT-1428: Realisatie gedigitaliseerd Centraal Strafregister. Gemeenten moeten ook na 31 december 2012 uittreksels uit het strafregister afgeven. De gemeentelijke strafregisters worden gevoed met gegevens over veroordelingen die door de griffies van de strafrechtbanken aan de gemeentelijke administratie van de woonplaats of verblijfplaats van de veroordeelde bezorgd worden. Vanaf 31 december 2012 zouden deze gemeentelijke strafregisters geïntegreerd moeten zijn in een gedigitaliseerd Centraal Strafregister. Dit werd bepaald door artikel 10 van de Wet van 31 juli Ondertussen is het al een tijdje duidelijk dat deze streefdatum niet gehaald zal worden. Dit alles houdt verband met een grote vertraging bij de modernisering van het informaticasysteem van de rechterlijke orde (Mammoet) en verdere digitalisering van de uitspraken van de verschillende rechtbanken in ons land, het project MaCH (Mammouth at Central Hosting). Deze actie werd reeds opgenomen in de meerjarenplanning en gekoppeld aan een nulkrediet, aangezien er nog geen concrete informatie van de centrale overheid werd ontvangen. Vertraagd 19/06/ :40 55 / 62

168 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Evaluatie: Stand van zaken 31/12/2014: Gemeenten worden loketten van centraal strafregister op 1 januari 2015 Er bestaat tot op vandaag geen alomvattend Centraal Strafregister en gemeenten en sommige politiediensten verwerken al jaren zelf veroordelingsbulletins die ze ontvangen van de griffies van de strafrechtbanken in ons land. Vonnissen van politierechters worden ook nu nog manueel verwerkt, afgedrukt en per post verzonden naar de gemeenten, die ze op hun beurt klasseren en manueel verwerken via diverse softwareprogramma s. Op vraag van burgers, politie of parket worden dan uittreksels of inlichtingenbulletins afgeleverd. Sinds kort worden de griffiecomputers van de politierechtbanken stapsgewijs in verbinding gebracht met de databank van het Centraal Strafregister in Brussel, met proefprojecten in Kortrijk en Turnhout. De FOD maakt zich sterk dat alle griffies tegen 31 december definitief zijn aangesloten en dat gemeenten vanaf dan via een beveiligde verbinding meteen het uittreksel in het Centraal Strafregister kunnen raadplegen en afleveren aan de burger. Dat zal tot een taakverlichting leiden, maar betekent niet dat het werk vanaf 1 januari 2015 verdwijnt. Zo blijven er talrijke vragen over de integratie van de gemeentelijke registers, de uitwisseling met de dienst rijbewijzen of politiediensten, inwonerswijzigingen en de registratie van minnelijke schikkingen. Daarom zal er al zeker een overgangstermijn gelden tot 1 januari Om het project te begeleiden, zal Justitie op regelmatige basis afstemming zoeken met een overlegcomité IT en management, waarin VVSG en Vlavabbs vertegenwoordigd zijn. Ter voorbereiding en opvolging daarvan isvvsg zelf van start gegaan met een stuurgroep gemeentelijk strafregister. Actie: ACT-1429: Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten. De lidstaten van de Europese Unie, ter uitvoering van de Europese verordening (EG) 2252/2004 van , hebben de verplichting om biometrische paspoorten van de 2de generatie (met vingerafdrukken) af te geven. De Directie-generaal Consulaire zaken van de FOD Buitenlandse Zaken is belast met het project voor de invoering van de biometrische gegevens in de Belgische paspoorten. Die gegevens zijn de vingerafdrukken en een foto die voortaan aan strengere eisen zal moeten voldoen. De handtekening van de drager wordt ook gedigitaliseerd. (circulaire mails van 27 april 2009, 9 juli 2009 en 4 november 2009). Voor de uitrusting van de gemeenten en de provinciebesturen werd er op 16 september 2009 een afzonderlijke overheidsopdracht uitgeschreven door FOD Buitenlandse Zaken. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het lastenboek. De gunning van de opdracht zal in de eerstkomende maanden gebeuren. De overheidsopdracht werd uitgeschreven tengevolge van de regeringsbeslissing van 11 september 2009, die groen licht gaf voor een offerteaanvraag om paspoortloketten uit te rusten met live enrollment -apparatuur. Dit materiaal bestaat uit een scanner voor de registratie van vingerafdrukken, een signature pad en de apparatuur om de foto live te nemen. Per paspoortbureau wordt ook de volgende uitrusting voorzien: een fotoscanner als back-up voor de live -apparatuur, een PC en in functie van de werklast van het paspoortbureau - eventueel één of meerdere bijkomende PC s. Die PC s dienen geïntegreerd te worden in het informaticanetwerk. Het gemeentebestuur beschikt nog niet over verdere informatie, bijgevolg wordt deze actie 19/06/ :40 56 / 62

169 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 verder opgenomen in de meerjarenplanning, gekoppeld aan een nulkrediet. Indicator: realisatie van de actie Uitgevoerd op AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.268, ,75 0,00 Saldo , ,75 0,00 Realisatie gedigitaliseerd Centraal Strafregister. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten. Uitgaven 2.268, ,75 0,00 Saldo , ,75 0,00 Investering Uitgaven 8.724, ,03 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,03 0,00 Verplichting tot afleveren van biometrische paspoorten. Uitgaven 8.724, ,03 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,03 0,00 Actieplan: AP : Vernieuwen software back-ups en vervanging storage. Aalter slaat steeds meer informatie en documenten digitaal op. Daarom dient de storage capaciteit gevoelig verhoogd te worden. Om de inhoud van deze digitale informatie veilig te stellen is een betere back-up oplossing noodzakelijk. In uitvoering Actie: ACT-1621: Vernieuwen software back-ups. Door een upgrade op de servers in het kader van de IP telefonie is de huidige back-up software niet meer optimaal. De replicatie naar het sportpark is daardoor ook uitgeschakeld. Nieuwe software moet hiervoor een oplossing bieden en ineens betere functionaliteiten aanbrengen. Uitgevoerd AP : Vernieuwen software back-ups en vervanging storage. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 8.947, , ,00 Saldo , , ,00 Vernieuwen software back-ups. Uitgaven 8.947, , ,00 Saldo , , ,00 19/06/ :40 57 / 62

170 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actieplan: AP : Vernieuwing van de ICT-hardware. In 2009 werd de hardware vernieuwd. De komende jaren zal een aftoetsen zijn of de huidige hardware nog voldoet aan de eisen van de werkomgeving. In voorbereiding AP : Vernieuwing van de ICT-hardware. Eindbudget Investering Uitgaven ,00 Saldo ,00 Vernieuwing van de ICT-hardware. Uitgaven ,00 Saldo ,00 Actieplan: AP : Digitalisatie van de facturen. Aalter zet in op een goed beheer van alle ontvangen facturatie en wil daarom inzetten op de digitalisering ervan. In voorbereiding Actie: ACT-1588: Aanmaak verbintenissen voor overheidsopdrachten. Verbintenissen zijn een vastlegging van budget in BBC, een stapje hoger dan de huidige bestelbonnen. Vooral worden in eerste instantie hier de nutsvoorzieningen geviseerd en opdrachten waar op dit moment geen bestelbon wordt voor gevraagd (vb. werken die Eandis/Imewo sowieso uitvoert, onderhoudscontracten, software,...) In 2e instantie bekijken we hoe we raamcontracten en specifieke overheidsopdrachten investeringen kunnen vastleggen via een verbintenis. Vertraagd Actie: ACT-1589: Realisatie E-facturing voor overheidsopdrachten. Proces 58 (Overheidsopdrachten controle facturen) wordt volledig digitaal! De software E-Bestuur van de firma Schaubroeck werd in 2013 aangepast, mee ontwikkeld en getest. De interne goedkeuring van een (digitale) factuur gebeurt met een muisklik en niet meer met een stempel en handtekening op een papieren versie van de factuur. Evaluatie: Vertraagd Op zich is het digitaal laten verlopen van de goedkeuring van de factuur geen al te groot probleem. Het postregistratiesysteem van de firma Schaubroeck wordt getest en goed bevonden daar een maximale koppeling kan gebeuren naar FoxBoek. Er is wel nog wat ontwikkeling nodig om de koppeling te maximaliseren. Het grootste probleem is het digitaal ontvangen van facturen. Ofwel moet factuur per factuur worden ingescand. Ofwel moet het bestuur klaar zijn tot het correct digitaal ontvangen van 19/06/ :40 58 / 62

171 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 AP : Digitalisatie van de facturen. facturen. Mogelijkheid 1 is te arbeidsintensief en is geen verbetering t.o.v. het huidige systeem. Mogelijkheid 2 moeten diverse ICT-toepassingen gecombineerd worden. Dit vraag veel interactie en tijd om te concretiseren. Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Aanmaak verbintenissen voor overheidsopdrachten. Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Realisatie E-facturing voor overheidsopdrachten. Uitgaven 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 Actieplan: AP : Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen Aalter koopt diverse randapparatuur aan teneinde een efficiëntere dienstverlening en ondersteuning te kunnen bieden. Actie: ACT-1479: Aankoop van een badgeprinter. In uitvoering Bij verschillende gelegenheden ontvangt het gemeentebestuur (grote) groepen bezoekers. Een badgeprinter kan snel bezoekersbadges afprinten op rol en eventueel op zelfklevende textieletiketten. Evaluatie: Afgevoerd De vroegere werkwijze om prints te maken op hard papier, deze met de snijmachine te versnijden en in de plastic hoesjes te steken, was arbeidsintensief en niet-efficiënt. Het oogde ook weinig professioneel, omdat de snijmachine niet altijd even recht sneed. Aangezien we voor de aankoop van een badgeprinter, badges, printlinten en lenyards algauw 900 euro moeten uittrekken, lijkt het consequent gebruik van de textieletiketten de meest interessante werkwijze. Het zal ons niet alleen geld besparen, het oogt ook professioneel en is minder vervuilend voor het milieu. De plastic badges zullen immers gewoon weggegooid moeten worden. De lenyards zullen waarschijnlijk meegenomen worden door de bezoekers, wat er voor zorgt dat we er telkens zullen moeten bijbestellen. Het voorstel is dat de cel Communicatie en coördinatie de textieletiketten voorziet van het gemeentelijk logo. Indien een cel badges nodig heeft, kunnen ze textieletiketten komen halen en zelf de nodige prints maken (via mailmerge). 19/06/ :40 59 / 62

172 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Aalter 2014 Actie: ACT-1514: Inzetten op de ontvangstkwaliteit (dekking) van de mobiele telefonie. Momenteel is de kwaliteit van de mobiele telefonie en data is niet optimaal, omdat de provider (Mobistar) in Aalter niet de beste dekking heeft. De conferentiezaal in de kelder is op dat vlak bijna een blinde vlek. Daarvoor kan eventueel een GSM-booster geplaatst worden (voor alle operatoren). Evaluatie: Afgevoerd Er werd beslist om deze actie niet uit te voeren omdat, in het kader van het Algemeen Nood- en interventieplan, werd beslist om Gemeentelijk Coördinatie Centrum niet meer te laten plaatsvinden in de conferentiezaal. Actie: ACT-1719: Aankoop access wifi points Het aanbieden van een draadloze netwerkverbinding binnen de sites van het gemeentebestuur. Deze WiFi-verbinding opereert parallel aan de huidige verbinding(en) tussen de sites. Het aantal mobiele gebruikers en toestellen neemt drastisch toe, alsook de vraag naar mobiele verbinding. De huidige sites zijn niet uitgerust om te voldoen aan deze vraag. In uitvoering AP : Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 500,00 500,00 Saldo 0,00-500,00-500,00 Aankoop van een badgeprinter. Uitgaven 0,00 500,00 500,00 Saldo 0,00-500,00-500,00 Investering Uitgaven 3.730, , ,00 Saldo , , ,00 Aankoop access wifi points Uitgaven 3.730, ,03 0,00 Saldo , ,03 0,00 Inzetten op de ontvangstkwaliteit (dekking) van de mobiele telefonie. Uitgaven 0,00 0, ,00 Saldo 0,00 0, ,00 Actieplan: AP : Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. De cel Burgerzaken maakt momenteel gebruik van verschillende toepassingen die onvoldoende met elkaar integreren. Het bestuur beoogt de aankoop van software om alle toepassingen van Burgerzaken en Bevolking te centraliseren. Dit met het doel een vlotte uitwisseling van informatie tussen de verschillende modules te krijgen, teneinde de werkdruk en de foutenlast te verminderen. In voorbereiding AP : Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0, ,00 Saldo 0, ,00 Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. Uitgaven 0, ,00 Saldo 0, ,00 Investering Uitgaven 7.820, ,78 Saldo , ,78 Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. Uitgaven 7.820, ,78 Saldo , ,78 19/06/ :40 60 / 62

173 Inhoudstafel OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving. 1 AP : Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen. 1 AP : Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. 2 AP : Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige speelruimtes. 2 AP : Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek. 3 AP : Aalter wil verdere initiatieven nemen tegen ongedierte. 4 OD-43: Het gemeentelijk openbaar domein is comfortabel ingericht (LSB). 5 AP-110: Poeke - NEC: aanleg parking 5 AP-114: Hof van Praet: aanleg plein. 6 AP-127: Herinrichting openbaar domein met als doel de verkeersveiligheid te verhogen. 7 OD-27: Uitvoering van het decreet integraal waterbeleid en het zoneringsplan (ZP). 11 AP-32: Aanleg collector en vernieuwen dorpskern St.-Maria-Aalter. 11 AP-33: Aanleg collector en vernieuwen Oostmolenstraat. 13 AP-106: Alternatieve riolering Loveld 1 en 2 14 AP-115: Lakeland: gescheiden RWA leiding. 15 AP-125: Riolering Stationsbuurt Maria-Aalter / Vaartlaan. 16 AP-350: Project Lokouter (werd opnieuw meegenomen in de MJP ). 16 AP-351: Erfdienstbaarheid Beukendreef. 17 AP-352: Wegenis en rioleringswerken Congostraat 17 AP-353: Project Sterrewijk - Stratem (AP 443) - zie MJP (AP ) 18 AP-354: Project Kattenberg 18 AP-444: Rioleringswerken Savooien en Polderdreef 18 OD-02-02: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert het ondernemerschap. 21 AP : Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter. 21 AP : Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid. 23 AP : Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca. 26 AP : Aalter werkt aan een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en ontwikkelt een dynamisch plattelandsbeleid. 28 AP : Ondernemingen. Aalter ondersteunt ondernemers en stimuleert het ondernemerschap op het grondgebied. 29 AP : Rechtszekerheid scheppen voor zonevreemde bedrijven. 30 OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd. 31 AP : Heraanleg verkeerswisselaar E40 (start najaar 2013 einde eind 2015) 31 AP : Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg Op Deinze - fase AP : Aalter realiseert de gezamelijke IBA in Bakensgoed. 33 AP : Aalter realiseert de riolering Kestelstraat (GUP ). 34 AP : Aalter realiseert de riolering Steenweg op Deinze AP : Aalter realiseert de riolering Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat. 35 AP : Aalter realiseert de riolering Sterrewijk-Stratem. 36 AP : Optimalisatie collectoren 37 AP : Aalter realiseert de riolering Polderdreef en Savooien. 38 AP : Afwerken rioleringsproject Loveld en Oostmolenstraat 40 AP : Bouw Administratief Centrum Aalter (ACA) 41 AP : Aalter realiseert de riolering van de Charlestonstraat (GIP ). 41 OD-80: Ontwikkeling regionale bedrijvencentra. 43

174 Inhoudstafel AP-206: Ontwikkeling gemengd regionaal bedrijvencentrum Woestijne. 43 OD-60: Realiseren van het project DigitAalter. 45 AP-119: Realisatie nieuwe telefooncentrale Gemeentehuis Aalter 45 AP-204: Ondersteuning realisatie digitale koppeling processen in CRM. 46 AP-374: Aankopen informatica in het kader van digitale dossiers 47 AP-433: Aanvullende hard- en software voor realisatie bijkomende registers eik, Kids-ID en vreemdelingenkaart OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. 49 AP : Digitalisering van de toegang tot de vrijetijdsdienstverlening. 49 AP : Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het kader van het beheer van de website. 50 AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid. 51 AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid. 55 AP : Vernieuwen software back-ups en vervanging storage. 57 AP : Vernieuwing van de ICT-hardware. 57 AP : Digitalisatie van de facturen. 58 AP : Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen AP : Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. 60

175 3.2. Schema J1 de doelstellingenrekening De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Dit schema stemt qua indeling overeen met het M1-schema uit het meerjarenplan en het B1-schema uit het budget. 9

176 10

177 11

178 3.3. De financiële toestand De financiële toestand bevat minstens een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget voor het betrokken financiële boekjaar. In de jaarrekening wordt met andere woorden de werkelijke financiële toestand van het bestuur vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken: het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht (nettowerkkapitaal); de autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structureel evenwicht (in welke mate is het bestuur in staat om op lange termijn via haar gewone werking (de exploitatie) voldoende middelen te genereren om de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen te dragen). Naar analogie met het budget dient de beleidsnota van de jaarrekening aan te sluiten bij de financiële nota. Deze aansluiting kan aangetoond worden als er in de doelstellingen- en liquiditeitenrekening overeenstemming is tussen: het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie; het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen; het totaal van de andere ontvangsten en uitgaven. 12

179 13

180 4. Financiële nota De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het budget en bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. In elk van die onderdelen worden telkens ook de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initiële budget als van het eindbudget. Met eindbudget wordt bedoeld het budget na de laatste budgetwijziging. Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de autorisatie. De verschillende onderdelen van de financiële nota worden hieronder weergegeven en dan verder in detail toegelicht Schema J2 - exploitatierekening Elk onderdeel van de exploitatierekening omvat per beleidsdomein het geheel van ontvangsten en uitgaven betreffende de exploitatie. 14

181 15

182 4.2. Schema J3 en J4 - investeringsrekening De investeringsrekening bestaat uit twee delen: Schema J3: een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen. Schema J4: de rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppes. De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat de ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, de desinvesteringen, de investeringssubsidies en de schenkingen. Het is de verantwoording van de kredieten voor investeringsenveloppen die definitief opgeleverd zijn en dus als afgesloten kunnen beschouwd worden. Een overzicht van de niet-afgesloten investeringsenveloppes wordt gegeven in de toelichting. 16

183 17

184 18

185 19

186 20

187 4.3. Schema J5 - liquiditeitenrekening De liquiditeitenrekening geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het betrokken financiële boekjaar weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar wordt bekomen. De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het liquiditeitenbudget en bevat: de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening; het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; de bestemde gelden 21

188 22

189 Het schema J5 - liquiditeitenrekening berekent zoals gezegd het resultaat op kasbasis. De opbouw bestaat uit 3 delen: I - Exploitatie ,55 II - Investeringen ,95 III - Andere ,12 IV - Saldo ,52 V - Gecumuleerd Budgettair Resultaat vorig boekjaar ,00 VI - Gecumuleerd Budgettair Resultaat ,52 VII - Bestemde gelden ,61 VIII - Resultaat op kasbasis ,13 De som van rubrieken I t.e.m. III geeft het budgettair resultaat van het boekjaar (lees: het verschil tussen de kasstromen-uit en de kasstromen-in). Voor boekjaar 2014 betekent dit dat er per saldo ,52 EUR meer wordt uitgegeven dan ontvangen. Bij het saldo berekend in rubriek IV wordt het saldo van het vorig boekjaar of nettowerkkapitaal (rubriek V) bijgeteld om tot het gecumuleerde budgettaire resultaat te komen (rubriek VI). De bestemde gelden zijn de gelden die het bestuur vanuit het resultaat op kasbasis reserveert voor een toekomstige uitgave (exploitatie investering andere). Voor boekjaar 2014 bedraagt dit ,61 EUR die gereserveerd worden voor geluidsmuren en marginale percelen. Het resultaat op kasbasis (rubriek VIII) is het verschil tussen rubriek VI en VII of de middelen die overblijven na de bestemde gelden. In het schema J5 wordt ook een vergelijking gemaakt met de budgetten. De uiterst rechtste kolom toont het initiële budget, de middelste kolom de budgetten na de doorgevoerde budgetwijziging(en). Zowel de investeringsuitgaven als het resultaat op kasbasis worden sterk beïnvloed door het principeakkoord van 27 augustus 2014 tussen Electrabel en de Vlaamse gemengde distribunienetbeheerder betreffende de verdere afbouw van de participatie van Electrabel. De gemeenten nemen de aandelen eind december 2014 over van Electrabel. Begin 2015 wordt een kapitaalsvermindering doorgevoerd ten bedrage van de overnameprijs van de participatie van Electrabel. Deze kapitaalsoperatie gebeurt zonder geldbeweging bij de gemeenten. Ze wordt wel tot uitdrukking gebracht in de boekhouding van de gemeente. De transactie heeft geen invloed op de autofinancieringsmarge en is over de boekjaren 2014 en 2015 budgetneutraal. Het resultaat op kasbasis wordt wel tijdelijk beïnvloed doordat de overname geboekt wordt in 2014 en de kaptitaalsvermindering in Voor Aalter bedroeg de overnameprijs ,18 euro. 23

190 4.4. Toelichting bij de financiële nota rapportering per beleidsdomein Geconsolideerd Alvorens over te gaan tot de bespreking van de cijfers per beleidsdomein worden in dit deel nog even kort de geconsolideerde cijfers overlopen. Bij deze bespreking zal enkel worden gekeken naar de kasstromen. Boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen (o.a. afschrijvingen, voorzieningen, ) worden dus bijgevolg buiten beschouwing gelaten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geconsolideerde uitgaven en ontvangsten: UITGAVEN ONTVANGSTEN I - Exploitatie ,99 I - Exploitatie ,54 II - Investeringen ,22 II - Investeringen ,27 III - Andere ,57 III - Andere ,45 TOTAAL ,78 TOTAAL ,26 In navolging van de wettelijke schema s worden de uitgaven en ontvangsten in deze tabel verdeeld over 3 categorieën. Om de vergelijkbaarheid van deze cijfers te verhogen worden deze in onderstaande tabel weergegeven per inwoner ( per 31/12/2014): UITGAVEN ONTVANGSTEN I - Exploitatie 957,10 I - Exploitatie 1.214,46 II - Investeringen 286,65 II - Investeringen 2,79 III - Andere 136,11 III - Andere 2,68 TOTAAL 1.379,86 TOTAAL 1.219,93 Bovenstaande tabel toont aan dat er per inwoner 159,93 EUR meer wordt uitgegeven in vergelijking met de ontvangsten. Wanneer er enkel wordt gekeken naar de exploitatie dan wordt er 257,36 EUR meer ontvangen in vergelijking tot de uitgaven. Een vraag die zich nu stelt is welke activiteiten verantwoordelijk zijn voor deze uitgaven en ontvangsten. Door de kapitaaloperatie Electrabem geven deze cijfers (totaalbeeld en investeringen) een vertekend beeld. 24

191 Exploitatie Onderstaande tabel toont de verdeling van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen: UITGAVEN EXPLOITATIE ONTVANGSTEN 00 - Algemene financiering , Algemene financiering , Beleids- en organisatieopvolging , Beleids- en organisatieopvolging , Burger en Omgeving , Burger en Omgeving , Patrimonium en Evenementen , Patrimonium en Evenementen , Financiën en Databeheersing , Financiën en Databeheersing ,29 TOTAAL ,99 TOTAAL ,54 Onderstaande grafieken geven een grafische procentuele weergave van deze verdeling voor zowel uitgaven als ontvangsten: UITGAVEN 18% 5% 19% 00 - Algemene financiering 01 - Beleids- en organisatieopvolging 12% 02 - Burger en Omgeving 46% 03 - Patrimonium en Evenementen 04 - Financiën en Databeheersing 25

192 17% 5% 5% ONTVANGSTEN 00 - Algemene financiering 01 - Beleids- en organisatieopvolging 02 - Burger en Omgeving 1% 03 - Patrimonium en Evenementen 72% 04 - Financiën en Databeheersing Bovenstaande grafieken tonen aan dat 46% van de exploitatieuitgaven zich situeert in het beleidsdomein Burger en omgeving. De exploitatieontvangsten bevinden zich dan weer voor 72% in het beleidsdomein Algemene financiering. Dit laatste is voornamelijk te verklaren door fiscale ontvangsten die allen gebudgetteerd en geboekt worden op beleidsdomein Algemene Financiering. 26

193 Investeringen Voor de investeringsuitgaven en ontvangsten geeft dit volgend beeld: UITGAVEN INVESTERINGEN ONTVANGSTEN 00 - Algemene financiering 21, Algemene financiering 0, Beleids- en organisatieopvolging , Beleids- en organisatieopvolging 0, Burger en Omgeving , Burger en Omgeving , Patrimonium en Evenementen , Patrimonium en Evenementen , Financiën en Databeheersing , Financiën en Databeheersing 99,16 TOTAAL ,22 TOTAAL ,27 Onderstaande grafieken geven de grafische weergave van deze verdeling: UITGAVEN 57% 0% 1% 2% 40% 00 - Algemene financiering 01 - Beleids- en organisatieopvolging 02 - Burger en Omgeving 03 - Patrimonium en Evenementen 04 - Financiën en Databeheersing ONTVANGSTEN 0% 22% 02 - Burger en Omgeving 03 - Patrimonium en Evenementen 04 - Financiën en Databeheersing 78% Bij de investeringen is het beleidsdomein Financiën en databeheersing verantwoordelijk voor het grootste deel van de ontvangsten en uitgaven. Van de investeringsuitgaven bevindt 57% zich in het beleidsdomein. Voor de investeringsontvangsten bevindt zich 78% in het beleidsdomein Patrimonium en evenementen. 27

194 Andere Tot slot geeft onderstaande tabel de verdeling van de andere uitgaven en -ontvangsten over de verschillende beleidsdomeinen. UITGAVEN ANDERE ONTVANGSTEN 00 - Algemene financiering , Algemene financiering , Beleids- en organisatieopvolging 0, Beleids- en organisatieopvolging 0, Burger en Omgeving 0, Burger en Omgeving 0, Patrimonium en Evenementen 0, Patrimonium en Evenementen 0, Financiën en Databeheersing 0, Financiën en Databeheersing 0,00 TOTAAL ,57 TOTAAL ,45 Bovenstaande tabel toont aan de liquiditeitsuitgaven en ontvangsten zich volledig bevinden in het beleidsdomein algemene financiering. In de volgende onderdelen worden de exploitatie- en investeringsstromen aan de hand van enkele tabellen per beleidsdomein verder uitgediept. 28

195 Algemene financiering Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Algemene financiering: UITGAVEN EXPLOITATIE ONTVANGSTEN Goederen en diensten ,14 Ontvangsten uit de werking ,95 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,74 Fiscale ontvangsten en boetes ,43 Toegestane werkingssubsidies 0,00 Werkingssubsidies ,84 Andere operationele uitgaven ,32 Andere operationele ontvangsten 4.615,40 Financiële uitgaven ,31 Financiële ontvangsten ,91 TOTAAL ,51 TOTAAL ,53 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: INVESTERINGEN UITGAVEN ONTVANGSTEN Financiële vaste activa 21,48 Verkoop financiële activa 0,00 Materiële vaste activa 0,00 Verkoop van materiële vaste activa 0,00 Overige materiële vaste activa 0,00 Verkoop overige materiële vaste activa 0,00 Immateriële vaste activa 0,00 Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 Vooruitbetalingen op investeringen 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0,00 TOTAAL 21,48 TOTAAL 0,00 29

196 Beleids- en organisatieopvolging Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Beleids- en organisatieopvolging: UITGAVEN EXPLOITATIE ONTVANGSTEN Goederen en diensten ,10 Ontvangsten uit de werking ,92 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,70 Fiscale ontvangsten en boetes 923,43 Toegestane werkingssubsidies ,69 Werkingssubsidies ,97 Andere operationele uitgaven 2.932,70 Andere operationele ontvangsten ,54 Financiële uitgaven 0,00 Financiële ontvangsten 0,00 TOTAAL ,19 TOTAAL ,86 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: INVESTERINGEN UITGAVEN ONTVANGSTEN Financiële vaste activa 0,00 Verkoop financiële activa 0,00 Materiële vaste activa ,33 Verkoop van materiële vaste activa 0,00 Overige materiële vaste activa 0,00 Verkoop overige materiële vaste activa 0,00 Immateriële vaste activa 0,00 Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 Vooruitbetalingen op investeringen ,42 Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0,00 TOTAAL ,75 TOTAAL 0,00 30

197 Burger en omgeving Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Burger en omgeving: UITGAVEN EXPLOITATIE ONTVANGSTEN Goederen en diensten ,97 Ontvangsten uit de werking ,28 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,22 Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 Toegestane werkingssubsidies ,97 Werkingssubsidies ,56 Andere operationele uitgaven ,37 Andere operationele ontvangsten ,04 Financiële uitgaven ,00 Financiële ontvangsten 0,00 TOTAAL ,53 TOTAAL ,88 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: INVESTERINGEN UITGAVEN ONTVANGSTEN Financiële vaste activa 0,00 Verkoop financiële activa 0,00 Materiële vaste activa ,87 Verkoop van materiële vaste activa ,00 Overige materiële vaste activa 0,00 Verkoop overige materiële vaste activa 0,00 Immateriële vaste activa ,58 Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 Vooruitbetalingen op investeringen ,64 Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0,00 TOTAAL ,81 TOTAAL ,00 31

198 Patrimonium en evenementen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Patrimonium en evenementen: UITGAVEN EXPLOITATIE ONTVANGSTEN Goederen en diensten ,66 Ontvangsten uit de werking ,45 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,92 Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 Toegestane werkingssubsidies ,59 Werkingssubsidies ,12 Andere operationele uitgaven 2.877,18 Andere operationele ontvangsten 5.636,41 Financiële uitgaven 0,00 Financiële ontvangsten 0,00 TOTAAL ,35 TOTAAL ,98 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: INVESTERINGEN UITGAVEN ONTVANGSTEN Financiële vaste activa 0,00 Verkoop financiële activa 0,00 Materiële vaste activa ,27 Verkoop van materiële vaste activa 0,00 Overige materiële vaste activa 0,00 Verkoop overige materiële vaste activa 0,00 Immateriële vaste activa 0,00 Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 Vooruitbetalingen op investeringen 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen ,11 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0,00 TOTAAL ,27 TOTAAL ,11 32

199 Financiën en databeheersing Onderstaande tabel geeft een overzicht van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten voor het beleidsdomein Financiën en databeheersing: UITGAVEN EXPLOITATIE ONTVANGSTEN Goederen en diensten ,68 Ontvangsten uit de werking ,20 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,83 Fiscale ontvangsten en boetes 4.330,00 Toegestane werkingssubsidies ,15 Werkingssubsidies ,53 Andere operationele uitgaven 0,00 Andere operationele ontvangsten 2.342,39 Financiële uitgaven 2.591,75 Financiële ontvangsten ,17 TOTAAL ,41 TOTAAL ,29 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringsuitgaven en ontvangsten voor dit beleidsdomein: INVESTERINGEN UITGAVEN ONTVANGSTEN Financiële vaste activa ,18 Verkoop financiële activa 99,16 Materiële vaste activa 3.000,73 Verkoop van materiële vaste activa 0,00 Overige materiële vaste activa 0,00 Verkoop overige materiële vaste activa 0,00 Immateriële vaste activa 0,00 Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 Vooruitbetalingen op investeringen 0,00 Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 0,00 TOTAAL ,91 TOTAAL 99,16 33

200 5. Algemene boekhouding In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten met betrekking tot boekjaar 2014 verder toegelicht. Deze staten bevatten eveneens de cijfers van het vorige boekjaar om te komen tot een vlotte vergelijkbaarheid Schema J6 Balans De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. De balans wordt opgemaakt volgens schema J6. Het vermogen van een bestuur is opgebouwd uit activa en passiva. De balans bevat dus een activa- en een passiva-zijde. De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren (definitie uit art. 43, eerste lid BVR BBC). De passiva zijn de financieringsbronnen van het bestuur (definitie uit art. 44, eerste lid BVR BBC). Met deze middelen financiert het bestuur zijn activa. 34

201 35

202 36

203 Toelichting bij de balans De toelichting bij de balans is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel wordt de balansstructuur aan de hand van enkele grafieken en tabellen verduidelijkt. Vervolgens volgt in het tweede deel een gedetailleerde bespreking van de verschillende rubrieken Balansstructuur Een eerste indicatie van de activastructuur wordt gegeven door de verhouding tussen vlottende en vaste activa. Tot de vlottende activa behoren de actiefbestanddelen die aan minstens een van de volgende criteria voldoen: er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd of bestemd is voor verkoop of verbruik in de normale exploitatiecyclus; er wordt verwacht dat het actiefbestanddeel zal worden gerealiseerd binnen het jaar na de balansdatum; het actiefbestanddeel wordt in eerste instantie aangehouden om te worden verhandeld; het actiefbestanddeel is een liquide middel of een geldbelegging, tenzij het beperkt is in het gebruik of ingewisseld moet worden voor de vereffening van een schuld van meer dan een jaar na de balansdatum. Alle andere actiefbestanddelen behoren tot de vaste activa. Voor de passiva kan gekeken worden naar de verhouding tussen de schulden en het nettoactief. De passiva zijn opgesplitst in: schulden: dat zijn de huidige verplichtingen van het bestuur die aangegaan zijn om economische voordelen of dienstverleningspotentieel te verwerven, die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden en waarvan verwacht wordt dat ze zullen resulteren in een uitgaande geldstroom voor het bestuur; het nettoactief, dat is het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan afgetrokken zijn. De schulden zijn verder opgesplitst in schulden op korte termijn en schulden op lange termijn. 37

204 Onderstaande grafiek geeft verhoudingen binnen het actief en passief weer. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ACTIVA PASSIVA TOTALE ACTIVA WAARDE Vlottende activa Vaste activa TOTALE PASSIVA WAARDE Schulden Nettoactief Om een volledig zicht te krijgen op de balansstructuur dienen deze hoofdrubrieken echter verder uitgesplitst te worden. Onderstaande grafieken geven een verdere uitsplitsing van de activastructuur: 1% 45% 54% VLOTTENDE ACTIVA WAARDE Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

205 0% 0% 15% 85% VASTE ACTIVA WAARDE Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Onderstaande grafieken tonen een verdere uitsplitsing van de schulden en het nettoactief over de verschillende balansrubrieken: 39% 61% SCHULDEN WAARDE Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn

206 19% 81% NETTOACTIEF WAARDE Nettoactief Overig nettoactief Overgedragen overschot - overgedragen tekort Investeringssubsidies en -schenkingen

207 Detailbespreking van de rubrieken Activa Na de algemene weergave van de balansstructuur in het vorige deel volgt nu een meer uitgebreide bespreking van de balans Vlottende activa I. Vlottende activa , ,60 A. Liquide middelen en geldbeleggingen , ,56 B. Vorderingen op korte termijn , ,59 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,22 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,37 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,45 41

208 A. Liquide middelen en geldbeleggingen Deze rubriek is een weergave van de stand van alle financiële rekeningen en kassaldi per 31/12/2014. De liquide middelen omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of in die vorm reeds beschikbaar zijn. Onder de geldbeleggingen daarentegen worden de vorderingen op kredietinstellingen, uit termijndeposito s opgenomen, alsook de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn. Onderstaande tabel geeft hiervan een gedetailleerd overzicht: Omschrijving Belfius r/c , ,28 Fortis r/c , ,22 Interne overboekingen , ,90 Belfius alfa-betalingen , ,52 Belfius buitenschoolse kinderopvang , ,57 Kas , ,73 KBC Bevolking , ,17 KBC r/c , ,74 KBC uitleen , ,13 Belfius auditorium 8.651, ,94 Postcheque r/c 5.633, ,54 ING businessaccount 3.644, ,65 KBC spaarrekening 2.706, ,37 Belfius 2.576, ,76 ING r/c 85,44 85,44 Belfius betalingen via internet 0,09 0,09 Belfius toelagen en leningsgelden 0, ,00 Belfius r/c betalingen in uitvoering (17.973,80) (68.360,49) Totaal , ,56 42

209 B. Vorderingen op korte termijn Onder de vorderingen op korte termijn worden de vorderingen opgenomen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt. Deze vorderingen op korte termijn worden verder opgesplitst in: vorderingen uit ruiltransacties vorderingen uit niet-ruiltransacties Onder de vorderingen uit ruiltransacties worden de vorderingen opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. Vorderingen uit niet-ruiltransacties ontstaan dan logischerwijze uit transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil geeft. Onderstaande tabel geeft de samenstelling van deze rubriek weer. OMSCHRIJVING Vorderingen uit ruiltransacties , ,22 Werkingsvorderingen , ,51 Te innen opbrengsten 22,89 0,00 Vooruitbetalingen ,72 0,00 Waardeverminderingen , ,29 Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,37 Vorderingen uit fiscale opbrengsten , ,49 Te innen opbrengsten 0, ,03 Vordering uit subsidies en toegestane leningen , ,45 Andere vorderingen , ,40 Waardeverminderingen , ,00 TOTAAL , ,59 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden komen tot stand als een gedeelte van de aangekochte grondstoffen, hulpstoffen, voor verkoop bestemde goederen, enz., per 31 december van dat jaar niet verbruikt of verkocht zijn. Bestellingen in uitvoering daarentegen hebben betrekking op uitgevoerde werken, producten in bewerking en diensten in uitvoering, die het voorwerp uitmaken van een specifieke bestelling van derden en die, bij het afsluiten van het dienstjaar, niet opgeleverd of geleverd zijn. Er werden geen voorraden en bestellingen in uitvoering voorzien per 31/12/2014. D. Overlopende rekeningen van het actief Overlopende rekeningen dragen bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt). Er werden geen overlopende rekeningen van het actiefvoorzien per 31/12/

210 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Onder deze vorderingen worden de vorderingen of de gedeelten van de vorderingen opgenomen die oorspronkelijk op langer dan één jaar werden toegestaan, maar die binnen twaalf maanden vervallen of m.a.w. binnen de twaalf maanden na de balansdatum moeten worden geïnd. Deze rubriek heeft per 31/12/2014 een openstaand saldo van ,45. Dit saldo heeft betrekking op een toegestane lening aan TMVW. 44

211 Vaste activa II. Vaste activa , ,82 A. Vorderingen op lange termijn , ,31 1. Vorderingen uit ruiltransacties ,86 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties ,31 B. Financiële vaste activa , ,48 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten , ,37 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa , ,11 C. Materiële vaste activa , ,38 1. Gemeenschapsgoederen , ,40 a. Terreinen en gebouwen , ,45 b. Wegen en overige infrastructuur , ,94 c. Installaties, machines en uitrusting , ,28 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,52 e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed , ,21 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,98 a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting , ,98 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa , ,65 A. Vorderingen op lange termijn Deze rubriek bevat alle vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar. Het saldo van deze rubriek voor boekjaar 2014 bedraagt ,86 EUR. Dit saldo heeft betrekking op een toegestane lening aan TMVW. 45

212 B. Financiële vaste activa De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden aangehouden in andere entiteiten om een duurzame band te scheppen met de betrokken entiteiten. Het criterium om als financieel vast actief te worden opgenomen (en dus niet als geldbelegging) is duurzaamheid. Door het bezit van deze belangen of vorderingen heeft het bestuur de intentie om over langere tijd invloed uit te oefenen in deze entiteiten. De deelnemingen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten zijn in 2014 toegenomen met ,18 EUR. Deze toename is te verklaren door enkele kapitaaloperaties met betrekking tot de deelnemingen in Imewo en de overboeking van de Tk aandelen in TMVW. De andere financiële vaste activa zijn in 2014 afgenomen met ,68 EUR. Deze afname is te wijten aan de verkoop van F2-aandelen en de overboeking van de Tk aandelen in TMVW Hieronder wordt een overzicht gegeven van de deelnemingen die het bestuur aanhoudt: Omschrijving Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Imewo electriciteit , ,40 Imewo Fe , ,68 Imewo gas , ,61 Imewo Fg , ,02 IMVW aandelen A , ,83 Finiwo F , ,94 IVM , ,00 Veneco , ,01 IMVW aandelen B , ,48 Finwo F , ,58 Finiwo F6 aandelen , ,68 Imewo Ee , ,29 Finiwo F7 - aandelen , ,24 TK-aandelen (voormalige T2) , ,00 Imewo E"g , ,07 Finiwo F1-aandelen portfin , ,00 TMVW T-aandelen 7.885, ,79 TMVW F1-aandelen (voormalige Ft aandelen) 68,75 68,75 Andere financiële vaste activa Nutriëntenhalte Poeke , ,00 De Lijn 5.418, ,68 Cipal 4.750, ,00 Volkshaard CVBA 1.093, ,76 Kleine Landeigendom Het Volk CVBA 137,51 137,51 F2-aandelen 0,00 99,16 Totaal , ,48 46

213 C. en D. Materiële en immateriële vaste activa Materiële vaste activa kunnen worden omschreven als zijnde vaste activa die lichamelijk (stoffelijk) en duurzaam (voor meerdere jaren in een bestuur aanwezig zijn, al dan niet met de bedoeling hiermee doelstellingen van het bestuur te realiseren. Ze worden ingedeeld op basis van twee criteria: het al dan niet aanwenden van de activa voor haar maatschappelijke dienstverlening; de kasgenererende mogelijkheden van de activa. Op basis van de bovenstaande twee criteria worden de materiële vaste activa in volgende drie grote categorieën ingedeeld: de gemeenschapsgoederen de bedrijfsmatige materiële vaste activa de overige materiële vaste activa De gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus (dus vanaf de aanschaffing tot aan de vervreemding ervan) minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Ook de bedrijfsmatige materiële vaste activa worden aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren deze activa voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. De overige materiële vaste activa daarentegen worden niet aangewend in het kader van de maatschappelijke dienstverlening van een bestuur, maar om huuropbrengsten, een waardestijging, of beide te realiseren. Deze vaste activa kunnen dus gemakkelijk ontvreemd worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening (bv. een bos dat een bestuur bezit zonder dat dit bos een maatschappelijke functie heeft voor dat bestuur). Onder de immateriële vaste activa (immateriële VA) worden opgenomen: de kosten van onderzoek en ontwikkeling de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten de goodwill de vooruitbetalingen op immateriële VA de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten en die geen element zijn van een materieel vast activum. Telkens betreft het kosten die gemaakt worden voor de verwerving van vaste activa die een aantal jaren zullen gebruikt worden, en die immaterieel van aard zijn. 47

214 De samenstelling van de netto-boekwaarde van de immateriële en materiële vaste activa voor gemeentebestuur Aalter ziet er als volgt uit: Omschrijving Aanschaffingswaarde , ,50 Afschrijvingen , ,91 Investeringen boekjaar , ,34 Desinvesteringen boekjaar ,65 0,00 Afschrijvingen boekjaar , ,90 Totaal , ,03 De afschrijvingen t.b.v ,02 EUR vormen een jaarlijkse kost om het (im)materieel vast actief dat op de balans werd opgenomen te herwaarderen als gevolg van de economische of technische ontwaarding. De afschrijvingspercentages worden toegepast in overeenstemming met de waarderingsregels. 48

215 Passiva Schulden I. Schulden , ,54 A. Schulden op korte termijn , ,99 1. Schulden uit ruiltransacties , ,15 a. Voorzieningen voor risico's en kosten , ,98 b. Financiële schulden , ,34 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties , ,83 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,27 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,57 B. Schulden op lange termijn , ,55 1. Schulden uit ruiltransacties , ,55 a. Voorzieningen voor risico's en kosten ,96 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ,96 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden , ,55 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties , ,00 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 49

216 A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties Onder de schulden uit ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge ruiltransacties waarvoor het bestuur een gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. Bij een ruiltransactie moet de in ruil gekregen economische waarde, in tegenstelling tot de nietruiltransacties, voor de met de transactie verbonden partijen ongeveer gelijkwaardig zijn. Bij een ruiltransactie wordt er dus een bepaalde specifieke prestatie geleverd door een bepaalde derde partij, waartegenover een billijke vergoeding staat voor deze derde partij. Deze vergoeding hoeft niet noodzakelijk afkomstig te zijn van de partij ten aanzien van wie de prestatie werd verricht, ook een derde kan deze billijke vergoeding geheel of gedeeltelijk betalen. Er is dus een directe link tussen de prestatie en de vergoeding. De schulden uit ruiltransacties zijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico s en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties. De schulden uit ruiltransacties zijn als volgt samengesteld: OMSCHRIJVING Schulden uit ruiltransacties , ,15 Financiële schulden , ,34 Leveranciers , ,33 Te ontvangen facturen , ,19 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest , ,20 Andere overige schulden , ,88 Ingehouden voorheffing , ,13 Rijksdienst voor Sociale zekerheid , ,50 Bezoldigingen , ,60 Andere sociale schulden 992,65 0,00 Voorzieningen voor risico's en kosten , ,98 TOTAAL , ,15 2. Schulden uit niet-ruiltransacties Onder de schulden uit niet-ruiltransacties worden de schulden opgenomen die ontstaan ingevolge transacties waarvoor het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde in ruil krijgt. De samenstelling van de schulden uit niet-ruiltransacties wordt weergegeven in onderstaande tabel: OMSCHRIJVING Schulden uit niet-ruiltransacties , ,27 Te betalen BTW , ,25 Andere te betalen belastingen en taksen 2.877, ,37 Ontvangen vooruitbetalingen , ,12 Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 Andere overige schulden , ,53 TOTAAL , ,27 50

217 3. Overlopende rekeningen van het passief Net zoals de overlopende rekeningen van het actief dragen ook de overlopende rekeningen van het passief bij tot het transactieprincipe (transacties moeten worden geregistreerd op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of de andere omstandigheid plaatsvindt). Er werden per 31/12/2014 geen overlopende rekeningen van het passief voorzien. 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Het saldo van deze rubriek vertegenwoordigt de kapitaalsaflossingen die in het volgende boekjaar afgelost moeten worden. Dit bedrag van ,49 EUR kan ook worden teruggevonden in de controletabellen van de leningen. B. Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties De schulden uit ruiltransacties zijn ook op lange termijn opgebouwd uit Voorzieningen voor risico s en kosten, Financiële schulden en Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties. Per 31/12/2014 bedraagt het openstaande saldo voor de rubriek schulden uit ruiltransacties ,02 EUR. Het betreft de voorziening voor pensioenen ( ,96 EUR), financiële schulden ( ,06 EUR) en diverse schulden (51.151,00 EUR). 2. Schulden uit niet-ruiltransacties Deze rubriek bevat de ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies. Per 31/12/2014 zijn er geen openstaande vooruitbetalingen op investeringssubsidies. 51

218 Nettoactief II. Nettoactief , ,88 In 2014 bestaat deze rubriek voornamelijk uit investeringssubsidies, investeringsschenkingen en overig nettoactief. De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel: OMSCHRIJVING Nettoactief , ,88 Overig nettoactief , ,16 Overgedragen overschot - overgedragen tekort , ,81 Investeringssubsidies en -schenkingen , ,53 TOTAAL , ,88 Het overig nettoactief is het verschil tussen enerzijds het totaal van de activa en anderzijds het totaal van de schulden en van de overige rubrieken van het nettoactief. Het is de sluitpost van de balans die ervoor zorgt dat de actief- en passiefzijde met elkaar in evenwicht zijn. Zoals weergegeven in bovenstaande tabel bedraagt het overig nettoactief ,39 EUR. Dit saldo is ontstaan bij de conversie van de eindbalans van boekjaar 2011 naar de beginbalans van boekjaar Hierop werd een correctie doorgevoerd van ,77 EUR voor de inbreng van de voorziening voor pensioenen. De netto-boekwaarde van de investeringssubsidies en schenkingen komt als volgt tot stand: Omschrijving Aanschaffingswaarde , ,08 Geboekte verrekeningen , ,46 Investeringssubsidies boekjaar , ,28 Verrekeningen boekjaar , ,37 Netto-boekwaarde , ,53 52

219 5.2. Schema J7 - Staat van opbrengsten en kosten In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen. De staat van opbrengsten en kosten wordt opgemaakt volgens modelschema J7. Terwijl de balans statische informatie verschaft (foto op een bepaald ogenblik), brengt de staat van opbrengsten en kosten dynamische informatie. Ze verschaft ons informatie over hoe het resultaat van het boekjaar tot stand is gekomen en in welke mate de eigen vermogensbronnen van een bestuur zijn verhoogd of afgenomen. 53

220 54

221 Toelichtingen bij de staat van opbrengsten en kosten De toelichting bij de staat van opbrengsten en kosten is opgesplitst in twee grote delen. In een eerste deel zal aan de hand van enkele grafieken de samenstelling van resultaat, kosten en opbrengsten worden verduidelijkt. In het tweede deel worden vervolgens de verschillende rubrieken in de staat van opbrengsten en kosten verder toegelicht Staat van opbrengsten en kosten structuur Onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de samenstelling van het resultaat: Operationele opbrengsten Financiële kosten Financiële opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Operationele kosten SAMENSTELLING RESULTAAT <>% Operationele kosten , ,09 0,58% Financiële kosten , ,17-11,13% Uitzonderlijke kosten , ,30-164,65% Kosten , ,56-0,18% Operationele opbrengsten , ,26 15,04% Financiële opbrengsten , ,03 0,61% Uitzonderlijke opbrengsten 5.733, ,70-82,88% Opbrengsten , ,99 13,95% RESULTAAT , ,57 55

222 Onderstaande grafieken geven de samenstelling van de operationele kosten en opbrengsten weer: 22% 1% 18% 18% 41% OPERATIONELE KOSTEN WAARDE Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten Toegestane werkingssubsidies Andere operationele kosten % 12% 28% 59% OPERATIONELE OPBRENGSTEN WAARDE Opbrengsten uit de werking Fiscale opbrengsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele opbrengsten

223 Detailbespreking van de rubrieken Kosten I. Kosten , ,56 A. Operationele kosten , ,09 1. Goederen en diensten , ,22 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,40 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen , ,33 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies , ,04 6. Andere operationele kosten , ,10 B. Financiële kosten , ,17 C. Uitzonderlijke kosten , ,30 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 416,24 2. Toegestane investeringssubsidies , ,30 57

224 Operationele kosten 1. Goederen en diensten Goederen en diensten omvatten: de goederen en diensten (rubriek 60 Verbruikte goederen) die rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het bestuur. Het betreft m.a.w. kosten die ontstaan ingevolge het rechtstreeks opgaan in de dienstverlening. Ze zijn rechtstreeks toewijsbaar aan een dienst (zoals bijvoorbeeld aankopen van farmaceutische producten en geneesmiddelen) of een product (zoals grondstoffen voor maaltijden); de goederen en diensten (rubriek 61 Diensten en diverse leveringen en interne facturering ) die geen rechtstreeks verband houden met de totstandkoming van de maatschappelijke dienstverlening door het bestuur, tenzij die kosten onder bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen moeten worden geboekt. Het betreft onder meer kosten die verband houden met de ondersteunende activiteiten van het bestuur zoals telefoonkosten, verzekeringspremies, huurlasten, onderhoud en herstellingen, kantoorbenodigdheden De samenstelling van de goederen en diensten ziet er als volgt uit: Omschrijving Uitbestede werken en diensten , , ,52 Kosten voor gebouwen , , ,55 Elektriciteit openbare verlichting , , ,46 Technische werkingskosten , , ,41 Kosten informatica en telefonie , , ,98 Aankopen , , ,86 Administratieve kosten (kantoormateriaal, drukwerk, ) , , ,45 Kosten voor voertuigen , , ,63 Diverse werkingskosten , , ,04 Erelonen en vergoedingen , , ,79 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid , , ,70 Receptiekosten en relatiegeschenken , , ,15 Opleidingskosten , , ,28 Interimkosten 0, , ,75 Totaal , , ,57 % - evolutie 1,70% -5,76% 58

225 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen omvatten alle personeelskosten die verband houden met de bezoldiging van het personeel dat een bestuur in dienst neemt. Het betreft dus vergoedingen voor geleverde arbeidsprestaties (dus inclusief alle sociale lasten, verzekeringen en sociale voordelen die verbonden zijn aan de arbeidsprestatie). De samenstelling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen wordt hieronder weergegeven: Omschrijving Bezoldigingen niet vast benoemd personeel , , ,33 Bezoldigingen vast benoemd personeel , , ,50 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden , , ,60 Bezoldigingen politiek personeel , , ,47 Andere personeelskosten , , ,22 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur , , ,72 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen , , ,36 Sociale maribel , , ,67 Totaal , , ,53 % - evolutie -2,21% 4,75% 3. Afschrijvingen waardeverminderingen en voorzieningen Onder afschrijvingen dienen te worden verstaan: de bedragen die ten laste worden genomen van de staat van opbrengsten en kosten om het bedrag van aanschaffingskosten van materiële en immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan. Waardeverminderingen daarentegen zijn correcties op de aanschaffingswaarde van materiële, financiële en immateriële vaste activa, voorraden, bestellingen in uitvoering en werkingsvorderingen die niet voortvloeien uit de waarschijnlijke gebruiksduur, maar om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij de afsluiting van het boekjaar. Voorzieningen tot slot worden aangelegd voor duidelijk naar hun aard omschreven schulden die op de balansdatum zeker zijn, en waarvan het bedrag niet vaststaat, maar wel op betrouwbare wijze kan worden geschat om zodoende rekening te houden met alle voorzienbare risico s, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren. 59

226 Deze rubriek omvat de boekingen die enkel in de algemene boekhouding voorkomen en dus niet in de budgettaire boekhouding worden verwerkt. Het betreft: Omschrijving Afschrijvingen op vaste activa , , ,91 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen ,19 0,00 0,00 Voorzieningen voor vakantiegeld , , ,41 Waardeverminderingen op werkingsvorderingen op korte termijn , , ,49 Totaal , , ,81 % - evolutie 6,45% -8,52% 4. Toegestane werkingssubsidies Deze rubriek bevat de subsidies die door de gemeente Aalter werden toegestaan aan andere entiteiten ter financiering van de werking. Een overzicht van de belangrijkste werkingssubsidies wordt hieronder weergegeven: Omschrijving Politiediensten , , ,00 Sociale bijstand , , ,00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval , , ,44 Erediensten , , ,20 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap , , ,08 Andere , , ,31 Totaal , , ,03-0,92% -1,88% 5. Andere operationele kosten Onder de andere operationele kosten worden de kosten opgenomen die niet vallen onder één van de overige rubrieken van de operationele kosten en die niet als financiële of uitzonderlijke kosten kunnen worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld bepaalde belastingen. De samenstelling van de andere operationele kosten is als volgt: Omschrijving Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen , , ,90 Belastingen (o.a. roerende voorheffing) , , ,39 Diverse werkingskosten 2.278, , ,29 Totaal , , ,58 % - evolutie 277,73% -47,44% 60

227 Financiële kosten Onder de financiële kosten worden de kosten van financiële aard opgenomen. Zo worden opgedeeld in: de kosten van schulden de waardeverminderingen en de terugnemingen ervan op: liquide middelen en geldbeleggingen andere vorderingen dan werkingsvorderingen andere financiële kosten De samenstelling van de financiële kosten is als volgt: Omschrijving Kosten van schulden , , ,70 Diverse financiële kosten , , ,97 Totaal , , ,67 % - evolutie -11,13% -4,49% 61

228 Uitzonderlijke kosten Tot de uitzonderlijke kosten behoren klassiek de kosten die geen verband houden met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur: minderwaarden bij de realisatie van financiële, materiële of immateriële vaste activa toegestane investeringssubsidies A. Minderwaarden bij de realisatie van FVA, MVA of IVA B. Toegestane investeringssubsidies Deze rubriek bevat de subsidies die door de gemeente Aalter werden toegestaan aan andere entiteiten ter financiering van de investeringen. Het saldo van ,98 EUR heeft betrekking op investeringssubsidies aan kerkfabrieken en een terugname van een definitieve bijdragen in het werkkapitaal. 62

229 Opbrengsten II. Opbrengsten , ,99 A. Operationele opbrengsten , ,26 1. Opbrengsten uit de werking , ,45 2. Fiscale opbrengsten en boetes , ,01 3. Werkingssubsidies , ,06 a. Algemene werkingssubsidies , ,98 b. Specifieke werkingssubsidies , ,08 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten , ,74 B. Financiële opbrengsten , ,03 C. Uitzonderlijke opbrengsten 5.733, ,70 #REF! #REF! #REF! 63

230 Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking Onder de opbrengsten uit de werking worden de bedragen verstaan die een bestuur gerealiseerd heeft door de verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden en dit in het kader van haar maatschappelijke dienstverlening en dit na aftrek van de eventuele op de prijs toegestane kortingen. Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de belangrijkste werkingsopbrengsten: Omschrijving Saneringsbijdrage , , ,49 Retributie huisvuilzakken , , ,00 Overige retributies , , ,18 Retributie opvang kinderen in Aalter , , ,48 Retributie dienst , , ,58 Huur en erfpacht , , ,49 Afgifte rijbewijzen, reispassen en eid , , ,50 Diverse werkingsopbrengsten , , ,50 Verkopen afval containerpark , , ,81 Totaal , , ,03 % - evolutie 8,09% 11,89% 2. Fiscale opbrengsten en boetes Onder deze rubriek, die enkel bij gemeenten en provincies zal voorkomen, komen de opbrengsten die een bestuur realiseert uit verplichte bijdragen die door een bestuur opgelegd worden aan bepaalde belastingplichtigen. De samenstelling van deze rubriek is als volgt: Omschrijving Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , ,38 Aanvullende belasting op de personenbelasting , , ,81 Aanvullende belasting op motorrijtuigen , , ,64 Belastingen op prestaties , , ,54 Belastingen op het gebruik van het openbaar domein , , ,18 Belastingen op het patrimonium ,70 243, ,00 Boetes 5.253, , ,00 Bedrijfsbelastingen 1.500, , ,00 Belastingen inzake openbare hygiëne 75,00 844,00 100,00 Totaal , , ,55 % - evolutie 30,56% -9,65% 64

231 3. Werkingssubsidies Onder de werkingssubsidies worden de subsidies, schenkingen en legaten in contanten geboekt die bij de verkrijging vanwege een derde instantie niet afhankelijk zijn van een investering in vaste activa. De werkingssubsidies bestaan uit: algemene werkingssubsidies die worden toegekend voor de algemene financiering van de werking van een bestuur specifieke werkingssubsidies die worden toegekend voor bepaalde projecten (bv. in het kader van buurtwerking, jongerenwerking ) of een bepaald type dienstverlening (aanbieden sociale huisvesting). De werkingssubsidies zijn als volgt samengesteld: Omschrijving Gemeentefonds , , ,48 Bijdrage van de hogere overheid vr de bezoldiging van het onderwijzend personeel , , ,40 Bijdrage van de hogere overheid voor de gesco's , , ,42 Bijdrage van de hogere overheid voor de werkingskosten , , ,42 Bijdrage van de hogere overheid voor de personeelsuitgaven , , ,31 Compensatie Eliataks , , ,80 Bijdrage andere besturen voor de personeelsuitgaven , , ,08 Bijdrage andere gemeentebesturen voor werkingsuitgaven , , ,74 Specifieke werkingssubsidies integraal waterbeleid ,00 0,00 0,00 Bijdrage FOD voor dienst , ,43 0,00 Bijdrage van de provincie voor de werkingskosten , , ,99 Vergoeding wegens derving van onroerende goederen 6.930, , ,00 Overige bijdragen in werkingskosten 5.000,00 0,00 0,00 Bijdrage van de hogere overheid voor de werkingskosten van het onderwijs 3.088, , ,55 Terugvordering subsidies en toelagen 0, ,46 0,00 Bijdrage FOD voor brandweer 0, ,34 0,00 Totaal , , ,19 % - evolutie 0,80% 1,53% 4. Andere operationele opbrengsten Onder de andere operationele opbrengsten worden de operationele opbrengsten opgenomen die niet vallen onder de opbrengsten uit de werking, de fiscale opbrengsten en boetes en de werkingssubsidies De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel: Omschrijving Vergoedingen voor kleine schade , , ,45 Maaltijdcheques: bijdrage personeel , , ,90 Pensioenbijdrage van mandatarissen , , ,50 Voordeel in natura ,96 0,00 0,00 Vergoeding arbeidsongevallen 8.831, , ,41 Diverse operationele opbrengsten 5.534, , ,57 Terugbetaling gemeentelijke bijdrage OCMW 0, ,67 0,00 Totaal , , ,83 % - evolutie -79,51% 612,29% 65

232 Financiële opbrengsten Onder de financiële opbrengsten worden de opbrengsten van financiële aard opgenomen. Ze worden opgedeeld in: de opbrengsten uit financiële vaste activa de opbrengsten uit vlottende activa de andere financiële opbrengsten De financiële opbrengsten zijn als volgt samengesteld: Omschrijving Opbrengsten uit financiële vaste activa , , ,91 Kapitaal- en intrestsubsidies , , ,84 Andere financiële opbrengsten 3.878,96 154,53 38,23 Opbrengsten uit vlottende activa 900, , ,39 Totaal , , ,37 % - evolutie 0,61% 0,73% Uitzonderlijke opbrengsten Tot de uitzonderlijke opbrengsten behoren klassiek de opbrengsten die geen verband houden met de operationele en financiële activiteiten van een bestuur. Het saldo van 5.733,59 EUR bestaat uit een meerwaarde op de realisatie van materieel vaste activa. Meer bepaalt de verkoop van een JCB verreiker. 66

233 6. Toelichting In deze toelichting worden verder nog een aanal aanvullende gegevens meegegeven Overzicht per investeringsenveloppe Waar in schema J4 een schema wordt gegenereerd van de afgesloten investeringsenveloppes, wordt hieronder een overzicht gegeven van de niet afgesloten enveloppes: voor elke enveloppe wordt per rubriek het gebudgetteerde, alsook het reeds aangerekende bedrag weergegeven. IE-01 - Burger & Omgeving vóór 2012 UITGAVEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL 67

234 IE-1 - Burger & Omgeving UITGAVEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa Materiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL IE-03 - Patrimonium & Evenementen vóór 2012 UITGAVEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa Materiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL

235 IE-3 - Patrimonium & Evenementen UITGAVEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa Materiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL IE-4 - Financiën & Databeheersing UITGAVEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa 99 Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL 99 69

236 IE-5 - Rioleringsprojecten UITGAVEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa Materiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL IE-8 - Parkings en pleinen UITGAVEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa Materiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL 70

237 IE-9 - Informatica en communicatie UITGAVEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa Materiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL IE-10 - Ontwikkeling Woestijne UITGAVEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa Materiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL 71

238 UITGAVEN IE-15P - Grote infrastructuurwerken (OD MJP ) ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa Materiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL IE-16P - ICT (OD MJP ) UITGAVEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa Materiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL 72

239 UITGAVEN IE-17P - Comfortabele leefomgeving (OD MJP ) ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa Materiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL IE-18P - Lokale economie (OD MJP ) UITGAVEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL 73

240 IE-19AF - Algemene financiering (MJP ) UITGAVEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa Materiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL IE-20B&O - Burger en omgeving (MJP ) UITGAVEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa Materiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL

241 IE-21P&E - Patrimonium en evenementen (MJP ) UITGAVEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa Materiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL IE-22BELOR - Beleids-& organisatieopvolging (MJP ) UITGAVEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa Materiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL 75

242 IE-23FIDA - Financiën & Databeheersing (MJP ) UITGAVEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 ONTVANGSTEN Budget 2014 Jaarrekening na laatste BW 2014 Financiële vaste activa Verkoop financiële activa Materiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Erfgoed Immateriële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Investeringssubsidies en -schenkingen Overige materiële vaste activa Overige materiële vaste activa Vooruitbetalingen op investeringen Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL TOTAAL 76

243 6.2. Benchmarking o.b.v. gegevens Agentschap Binnenlands Bestuur Onderstaand worden een aantal macrocijfers van gemeentebestuur Aalter vergeleken met deze van Vlaanderen in haar totaliteit en met de steden in de cluster waartoe bestuur Aalter behoort. Deze cijfers zijn indicatief Vlaanderen Onderstaand wordt de gesommeerde autofinancieringsmarge van alle Vlaamse gemeenten weergegeven. Deze grafiek is vooral zinvol om de tendens en de evolutie over de jaren te zien, zowel van het verleden (o.b.v. de jaarrekeningen) als naar de gebudgetteerde toekomst toe (o.b.v. de meerjarenplannen). De gegevens zijn gebaseerd op de jaarrekeningen en de in 2013 goedgekeurde meerjarenplannen Eventuele budgetwijzigingen die in 2014 reeds werden goedgekeurd werden nog niet meegenomen. In onderstaande grafieken worden de gegevens m.b.t. exploitatie weergegeven. Ook hier worden de gesommeerde gegevens van alle Vlaamse gemeenten weergegeven. Deze grafiek is vooral zinvol om de tendens en de evolutie over de jaren te zien. Ook deze gegevens zijn gebaseerd op de in 2013 goedgekeurde meerjarenplannen Eventuele budgetwijzigingen die in 2014 reeds werden goedgekeurd werden nog niet meegenomen. 77

244 Vergelijking cluster provincie - Vlaanderen De cijfers die in dit onderdeel worden besproken, zijn deze die door het Agentschap Binnenlands bestuur werden verzameld. Alle gemeenten en OCMW s worden ingedeeld in 6 vooraf gedefinieerde clusters. Een cluster is een verzameling van gemeenten met een gelijkaardige sociaaleconomische en demografische omgeving: o o o o o o de agglomeratiegemeente: inkomsten < Vlaams gemiddelde de centrumgemeente: centrumfunctie > Vlaams gemiddelde de gemeente met een concentratie aan economische activiteiten: industriële tertiaire activiteit > Vlaams gemiddelde de landelijke gemeente: verstedelijking < Vlaams gemiddelde de toeristische gemeente: toeristische activiteit > Vlaams gemiddelde de woongemeente: inkomens > Vlaams gemiddelde Gemeentebestuur Aalter wordt door ABB ingedeeld in cluster gemeente met een concentratie aan economische activiteit. De cijfers van bestuur Aalter worden met andere woorden vergeleken met deze van de cluster, van de provincie en van Vlaanderen. 78

245 Autofinancieringsmarge Exploitatie Ontvangsten 79

246 Uitgaven 80

247 Investeringen Uitgaven: Financiële schulden 81

248 6.3. Toelichting bij de financiële nota De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bestaat op haar beurt ten minste uit de volgende vier onderdelen: de toelichting bij de exploitatierekening met: o o o een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; een verdere opsplitsing in soorten uitgaven en ontvangsten van de exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1); de evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2). de toelichting bij de investeringsrekening met: o o o o een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging; een overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar (schema TJ3); de evolutie van de ontvangsten en uitgaven inzake de investeringsverrichtingen zijnde de investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema TJ4); de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5). de evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6) een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies. 82

249 Schema TJ1 83

250 Schema TJ2 84

251 Schema TJ3 85

252 86

253 Schema TJ4 87

254 Schema TJ5 88

255 Schema TJ6 89

256 Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld 90

257 91

258 92

259 93

260 94

261 95

262 96

263 97

264 98

265 99

266 100

267 101

268 102

269 103

270 104

271 105

272 106

273 107

274 6.4. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat minstens de volgende drie onderdelen: de toelichting bij de balans (schema TJ7); een overzicht van de toegepaste waarderingsregels; de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. 108

275 Schema TJ7 109

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Op naar proper water in 2015!

Op naar proper water in 2015! Op naar proper water in 2015!! De Europese Kaderrichtlijn water, het decreet Integraal Waterbeleid en Vlarem I en II verplichten ons tot het voeren van een integraal Stedelijk waterbeleid. Dit gaat voornamelijk

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

Planningsrapport: Budget 2015 GR 15/12/2014(BP2015-2_0) Periode: 2015. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 38141 Investering: 1319 Andere: 101

Planningsrapport: Budget 2015 GR 15/12/2014(BP2015-2_0) Periode: 2015. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 38141 Investering: 1319 Andere: 101 Doelstellingennota Budget Planningsrapport: Budget 2015 GR 15/12/2014(BP2015-2_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 38141 Investering: 1319 Andere: 101 Gemeente Aalter (NIS 44001) Europalaan

Nadere informatie

Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan Katrin Duerinckx - bekkenverantwoordelijke Joan Deckers - Projectleider

Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan Katrin Duerinckx - bekkenverantwoordelijke Joan Deckers - Projectleider Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan 21.093 Katrin Duerinckx - bekkenverantwoordelijke Joan Deckers - Projectleider Infovergadering 19 april 2010 1 Inhoud 1. Waterzuivering in Vlaanderen 2.

Nadere informatie

Project Vogelenzang. Wegenis- en rioleringswerken. Vraag & Antwoord (Q&A)

Project Vogelenzang. Wegenis- en rioleringswerken. Vraag & Antwoord (Q&A) Project Vogelenzang Wegenis- en rioleringswerken Vraag & Antwoord (Q&A) 1. Waarom voorziet het project in de Vogelenzangstraat een volledige vernieuwing van de nutsleidingen, het wegdek en de voetpaden

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Leegstede - Eertbolweg

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001. Meerjarenplan 2014-2019

Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001. Meerjarenplan 2014-2019 Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001 Meerjarenplan 2014-2019 Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe Rapporteringsperiode 2014-2019 Gemeentebestuur

Nadere informatie

Wegenis- en rioleringswerken Bist

Wegenis- en rioleringswerken Bist Wegenis- en rioleringswerken Bist Infovergadering 18-01-2017 1 Agenda Voorstelling panel Waarom deze werken Wat gaat er veranderen Hoe zullen de werken praktisch verlopen Hoe zal het nieuwe wegdek eruit

Nadere informatie

22.255: Optimalisatie overstort Ringlaan. Aquafin NV Project

22.255: Optimalisatie overstort Ringlaan. Aquafin NV Project 22.255: Optimalisatie overstort Ringlaan 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Waterzuivering in Vlaanderen 3. Beschrijving van het project - algemeen - rioleringswerken tlv Aquafin - rioleringswerken tlv Grimbergen

Nadere informatie

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011 Programma 1. Verwelkoming Gemeente Hulshout 2. Voorstelling Hidrorio Gemeentelijke rioleringsbeheerder Pidpa/Hidrorio 3. Toelichting bij het ontwerp Studiebureau

Nadere informatie

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis -

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering dag maand 2013 Project Bonheiden: Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van

Nadere informatie

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis -

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - Project Borsbeek: Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Louis Huybrechtsstraat 3. Gescheiden riolering 4. Afkoppeling praktisch

Nadere informatie

Pidpa-rioleringen Brecht

Pidpa-rioleringen Brecht RIOLERINGSWERKEN ROMMERSHEIDE TREMELHEIDE iov Pidpa-rioleringen Brecht Infomoment bewoners 29 augustus 2016 AGENDA Voorwoord burgemeester Luc Aerts ARCADIS - toelichting over ontwerp, timing en fasering

Nadere informatie

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Agenda 1. Voorstelling 2. Vragen? Voorstelling Pidpa Riolering Pidpa = opdrachthoudende

Nadere informatie

Rioleringsproject Gentstraat, Sint-Jozefstraat en Broekstraat te Tielrode Gemeente Temse. Aki Jungbluth

Rioleringsproject Gentstraat, Sint-Jozefstraat en Broekstraat te Tielrode Gemeente Temse. Aki Jungbluth Rioleringsproject Gentstraat, Sint-Jozefstraat en Broekstraat te Tielrode Gemeente Temse Aki Jungbluth 1 Inhoud Wie is Rio-P Doelstellingen Project Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is

Nadere informatie

Infovergadering Donderdag 19 maart 2015

Infovergadering Donderdag 19 maart 2015 STAD HARELBEKE: Heraanleg bedrijventerrein Harelbeke-Zuid Boerderijstraat, Venetiëlaan, Spoorwegstraat & Politieke gevangenenstraat Infovergadering Donderdag 19 maart 2015 1 AGENDA Inleiding (Stad Harelbeke)

Nadere informatie

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Rioleringsproject Gemeente Waasmunster Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Inhoud Wie is RioP? Wat doet RioP? Doelstellingen project Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is een gescheiden

Nadere informatie

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat

Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Info-avond 24/04/2014 Riolerings- en wegeniswerken Gontrode Heirweg/ Vijverwegel/ Varingstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wettelijk kader Waarom scheiden? Wat is afkoppelen?

Nadere informatie

Situering. gemeente Gavere 1

Situering. gemeente Gavere 1 Situering gemeente Gavere 1 Actoren & partners De uitvoerende overheid: Wegeniswerken: gemeente Gavere Rioleringswerken: FARYS Studiebureau:Grontmij Opmaak ontwerp Opvolging werken i.s.m. gemeente en FARYS

Nadere informatie

Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern

Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern Wegenis- en rioleringswerken in de Ieperstraat, Gentstraat, Armentiersstraat, Armentierssteenweg Bewonersvergadering: 24 mei 2011 1 2 INITIATIEF IS SAMENWERKING

Nadere informatie

Werken in Bekkevoort Halensebaan. Overlegvergadering INWONERS. 13 oktober collector Pijnbeek fase 2

Werken in Bekkevoort Halensebaan. Overlegvergadering INWONERS. 13 oktober collector Pijnbeek fase 2 Werken in Bekkevoort Halensebaan Overlegvergadering INWONERS 13 oktober 2016 20.490 collector Pijnbeek fase 2 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 1 Agenda Inleiding Rioleringswerken

Nadere informatie

Collector Overslag/Wegeniswerken

Collector Overslag/Wegeniswerken Collector Overslag/Wegeniswerken Ramonshoek: infoavond 10 maart 2016 Waarom zijn we hier samen? Wie zijn wij? Doel van de werken Toelichting rioleringswerken Inrichting van de nieuwe wegenis Voorbereiding

Nadere informatie

Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001. Meerjarenplan 2014-2019

Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001. Meerjarenplan 2014-2019 Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001 Meerjarenplan 2014-2019 Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe Rapporteringsperiode 2014-2019 Gemeentebestuur

Nadere informatie

Project K : Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis -

Project K : Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis - Project K-08-005: Verbindingsriolering Waterstraat (R. Delbekestraat) Aquafin - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 2 februari 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Id: 5733 cluster 087-436 De IBA met prioriteit 1, cluster 087-436, gaat over een loods op het militair domein gelegen langs weg op grondgebied Kasterlee, gekend

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

INFOAVOND 16 mei 2013. Wegenis- en rioleringswerken Sint-Kruis-Winkel

INFOAVOND 16 mei 2013. Wegenis- en rioleringswerken Sint-Kruis-Winkel INFOAVOND 16 mei 2013 Wegenis- en rioleringswerken Sint-Kruis-Winkel INHOUD Waterzuivering in Vlaanderen Herinrichting wegen Rioleringswerken Timing Scheiding regenwater en afvalwater op privaat domein

Nadere informatie

SITUERING VAN HET PROJECT

SITUERING VAN HET PROJECT SITUERING VAN HET PROJECT Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne leggen fietspaden aan en vernieuwen de rijweg in de Langestraat, Repingestraat en Vollezelestraat

Nadere informatie

Rioleringsproject Kiezel

Rioleringsproject Kiezel Rioleringsproject Kiezel HidroRio Meerhout 18/11/2013 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa: Riolen Huisaansluitingen Grachten Straatkolken Pompstations KWZI s IBA s 32 gemeentes in de provincie

Nadere informatie

Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013

Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013 Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Gescheiden riolering 3. Afkoppelingspremie 4. Vragen?

Nadere informatie

Raad van Bestuur Bitlar

Raad van Bestuur Bitlar Raad van Bestuur Bitlar Revitalisering transportzone LAR 22 maart 2012 Agenda 1. Project revitalisering LAR Doel en stand van zaken Concepten voor de LAR Rioleringsstudie Vragenstelling 2. Beveiliging/afsluiting

Nadere informatie

Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek-

Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek- Voorstelling bewonersvergadering 29 januari 2013 Project Wegenis- en rioleringswerken : Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek- Inhoud presentatie

Nadere informatie

Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat. 9 februari 2016

Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat. 9 februari 2016 Info- vergadering Weg- en rioleringswerken Boembeekstraat 9 februari 2016 Inleiding Guy Hove Schepen openbare werken AGENDA Projectvoorstelling Werken aan de nutsvoorzieningen Minder hindermaatregelen,

Nadere informatie

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR

Raming totaalproject: 6.277.804 EUR Project gemeente Schelle: Wegen- en rioleringsproject Steenwinkelstraat, Tuinlei, Hulstlei, A. Rodenbachplaats en Hoge Weg - Aanleg gescheiden riolering en wegenis - Status ontwerpfase - Raming totaalproject:

Nadere informatie

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater

Infovergadering project Hogeweg. Afkoppelen hemelwater Infovergadering project Hogeweg Afkoppelen hemelwater Waarom gemengde riolering niet ideaal? Nadelen vermenging hemelwater en afvalwater Bezinken vervuild slib van huishoudens => hevige regen riolen overstorten

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen- en rioleringswerken in de Veenakkerstraat Projectnummer

Uitnodiging infoavond. Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen- en rioleringswerken in de Veenakkerstraat Projectnummer Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 22290 infoavond mei 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Gent: Sanering Rietgracht & wegen-

Nadere informatie

Infovergadering Wijnendalestraat. 29 juni 2015

Infovergadering Wijnendalestraat. 29 juni 2015 Infovergadering Wijnendalestraat 29 juni 2015 Agenda - Verwelkoming schepen Coppé - Herinrichting Wijnendalestraat uitleg bij ontwerp - Nutswerken - Riolerings- en wegeniswerken - Maatregelen handelaars

Nadere informatie

Informatie-vergaderingdd. 29/04/'15. wegenis-en rioleringsdossier Moerstraat

Informatie-vergaderingdd. 29/04/'15. wegenis-en rioleringsdossier Moerstraat Informatie-vergaderingdd. 29/04/'15 wegenis-en rioleringsdossier Moerstraat Overzicht Betrokken partijen Projectgegevens Werken in uitvoering» riolering» bovenbouw» dwarsprofiel Fasering / Toegankelijkheid

Nadere informatie

Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm

Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm Aquafin plant werken in uw buurt Infoavond Noordlaan Zwalm Tom Deweirdt,Projectmanager Aquafin Dave Delrue, Projectmanager Farys 01/12/2016 Werken aan zuiver water 1. Waarom deze werken? 2. Wat gaat er

Nadere informatie

Collector Ouwegem fase 2. Aquafin-project. Herinrichting Steenoven Nerethstraat Ouwegemstraat - Gaverstraat WELKOM

Collector Ouwegem fase 2. Aquafin-project. Herinrichting Steenoven Nerethstraat Ouwegemstraat - Gaverstraat WELKOM Collector Ouwegem fase 2 Aquafin-project Herinrichting Steenoven Nerethstraat Ouwegemstraat - Gaverstraat WELKOM Hoorzitting 21 december 2015 1 Inhoud Verwelkoming en inleiding Projectdefiniëring Waterzuivering

Nadere informatie

In deze brochure geven wij u een overzicht van de aard, de omvang en de timing van de werken.

In deze brochure geven wij u een overzicht van de aard, de omvang en de timing van de werken. BESELARE EEN DORP IN beweging kom alles te weten over de toekomst van beselare. deze folder vertelt u het hoe en waarom van de vernieuwing van de wervikstraat en de beselarestraat in beselare. Half april

Nadere informatie

Informatieavond riolerings- en wegeniswerken. Bloemekeswijk Fase II

Informatieavond riolerings- en wegeniswerken. Bloemekeswijk Fase II Informatieavond riolerings- en wegeniswerken Bloemekeswijk Fase II Waarom zijn we hier samen? Partners? Waarom deze werken? Wat zal er veranderen? Wanneer zullen de werken starten? Afkoppelingswerken op

Nadere informatie

WELKOM. Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016

WELKOM. Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016 WELKOM Gemeente KORTENBERG: Project KTB3017: NEGENHOEK INFOAVOND 27 januari 2016 VERLOOP VAN DE AVOND 1. Verwelkoming door afgevaardigde van het bestuur 2. Toelichting door studiebureau Technum Ontwerp

Nadere informatie

Infosessie nutsinfrastructuur Aquafin

Infosessie nutsinfrastructuur Aquafin Infosessie nutsinfrastructuur Aquafin Dirk De Waele, directeur Infrastructuur Maarten Everaert, bekkenverantwoordelijke Infrastructuur Brugse Polders David Mous, kenniscoördinator 1 Inleiding Dirk De Waele

Nadere informatie

Herinrichting dorpskern St-Baafs-Vijve. Infovergadering 13/01/2016

Herinrichting dorpskern St-Baafs-Vijve. Infovergadering 13/01/2016 Herinrichting dorpskern St-Baafs-Vijve Infovergadering 13/01/2016 Inrichtingsstudie Ontwerp Materialen Plein Meubilair Aanlegsteiger Rustpunt Openbare verlichting Fasering Uitvoering in 4

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20.123 infoavond september 2015 2 contactpersoon tel. e-mail Gertjan Winten (Aquafin) +32 (0)3 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

Bedrijventerrein Woestijne

Bedrijventerrein Woestijne Bedrijventerrein Woestijne Aalter Inhoud 1. Inleiding en situering 1 2. Inrichtingsplan 4 2.1 Ontsluiting 6 2.2 Zonering 8 2.3 Woestijnegoed 10 2.4 Duurzaam bedrijventerrein 12 3. Uitgifte van terreinen

Nadere informatie

Project : DEE6C002 Gemeente : Deerlijk. Wouter Degroote, afkoppelingsdeskundige Aquafin

Project : DEE6C002 Gemeente : Deerlijk. Wouter Degroote, afkoppelingsdeskundige Aquafin Project : DEE6C002 Gemeente : Deerlijk Wouter Degroote, afkoppelingsdeskundige Aquafin 1 Inhoud Wie is RIOPACT? Wat doet RIOPACT? Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is een gescheiden stelsel?

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21.875 infoavond maart 2013 3 + folder contactpersoon tel. fax e-mail Peter Gillis +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning wijziging

Strategische nota meerjarenplanning wijziging Strategische nota meerjarenplanning wijziging Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014-2019 (BP2014_2019-1) Periode: 2014-2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 32457 Investering: 862 Andere: 94

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

Gemeente Brasschaat: Wegen- en rioleringswerken in Voshollei-Vosholdal

Gemeente Brasschaat: Wegen- en rioleringswerken in Voshollei-Vosholdal Gemeente Brasschaat: Wegen- en rioleringswerken in Voshollei-Vosholdal 21/06/2017 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Gescheiden stelsel 3. Afkoppeling praktisch 4. Vragen? 2 Voorstelling

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 OPENBARE VERGADERING FINANCIËN 1. Goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019, nr. 4. Het meerjarenplan, overeenkomstig bijgaande opgave,

Nadere informatie

HidroRio Brecht 22/03/2016

HidroRio Brecht 22/03/2016 K.Elisabethlei, Uniondreef, Zandstraat, Vestlaan, Goorstraat, De Gauw, Heyaard,Appelvinklaan, Goudvinklaan, Larkendreef, Hertenbos en Albertdreef HidroRio Brecht 22/03/2016 1 Pidpa-Riolering Beheer van

Nadere informatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie Deel 1. Inlichtingen te verstrekken door de particulier 1. Administratieve gegevens Naam aanvrager:... Adres aanvrager:... Adres installatie (enkel indien verschillend van adres aanvrager):... Nummer financiële

Nadere informatie

Verruiming Lokaal Pact. Peter Van Wauwe 17 november 2015

Verruiming Lokaal Pact. Peter Van Wauwe 17 november 2015 Verruiming Lokaal Pact Peter Van Wauwe 17 november 2015 Verruiming Lokaal Pact Overzicht beslissingen Vlaamse Regering Welke investeringen komen in aanmerking Voorwaarden voor overname investeringen Ondertekenen

Nadere informatie

Waterprojecten te Brasschaat

Waterprojecten te Brasschaat Waterprojecten te Brasschaat Aanleg grachten en bufferbekkens Frilinglei 2004-2005 Voor de realisatie van de vernieuwing Frilinglei werd het afval- en oppervlaktewater gezamenlijk afgevoerd deels via de

Nadere informatie

Minderhoutsestraat. HidroSan Hoogstraten 01/02/2016

Minderhoutsestraat. HidroSan Hoogstraten 01/02/2016 Minderhoutsestraat HidroSan Hoogstraten 01/02/2016 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa: Riolen Huisaansluitingen Straatkolken Pompstations 2 Waar vind je ons? Gratis nummer 0800 90 300

Nadere informatie

Hanepad. HidroRio Brecht 24/03/2016

Hanepad. HidroRio Brecht 24/03/2016 Hanepad HidroRio Brecht 24/03/2016 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa Riolen Huisaansluitingen Straatkolken Pompstations Grachten Bufferbekkens 2 Pidpa-Riolering Waar vind je ons? Gratis

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

DOORTOCHT GEWESTWEG N436 & KASTEELSTRAAT TE ASSENEDE INFOVERGADERING - START DER WERKEN - DOORTOCHT N436

DOORTOCHT GEWESTWEG N436 & KASTEELSTRAAT TE ASSENEDE INFOVERGADERING - START DER WERKEN - DOORTOCHT N436 DOORTOCHT GEWESTWEG N436 & KASTEELSTRAAT TE ASSENEDE INFOVERGADERING - START DER WERKEN - DOORTOCHT GEWESTWEG N436 & KASTEELSTRAAT TE ASSENEDE OPDRACHTGEVER AANNEMER VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR STUDIEBUREAU

Nadere informatie

Afkoppeling Populierenwijk. Infovergadering 9 maart 2015

Afkoppeling Populierenwijk. Infovergadering 9 maart 2015 Afkoppeling Populierenwijk Infovergadering 9 maart 2015 Verwelkoming 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 2 Waarom zijn we hier samen? Waarom deze werken? Wat gaat er veranderen? Afkoppelen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: Verzamelnaam

Nadere informatie

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wat is scheiden en afkoppelen? Waarom scheiden?

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Openbare Werken: 5 november 2014

Verslag raadscommissie Openbare Werken: 5 november 2014 Verslag raadscommissie Openbare Werken: 5 november 2014 Openbare zitting: Aanwezige leden: Erwin Cleopater (voorzitter), Myriam Van Tricht, René De Becker, Julia De Coster, Tom Jespers, Melody Debaetselier

Nadere informatie

Zoneringsplan Schoten

Zoneringsplan Schoten Zoneringsplan Schoten Page 1 of 5 6U6VOOy3 Id: 7215 Cluster/GUP nummer: Adres: Botermelkbaan 49 2900 Schoten Geachte Burgemeester Geachte Schepenen Op 91712014 is het openbaar ondezoek gestart over de

Nadere informatie

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin -

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Gemeente Brasschaat Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Januari 2011 K. Van Hul, Bekkenverantwoordelijke Beneden-Schelde G. Defloor, Projectleider Projectbeheer OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

Nadere informatie

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21381 infoavond augustus 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Steenokkerzeel : werken

Nadere informatie

HET LEEG - RIETBEEMDEN 13 september 2012

HET LEEG - RIETBEEMDEN 13 september 2012 HET LEEG - RIETBEEMDEN 13 september 2012 Verloop project mei 2010 start project ontwikkeling Het Leeg t.g.v. taakstelling Decreet grond- en panden aanstelling ontwerper BUUR door VMSW juni 2010 wandeling

Nadere informatie

Heraanleg Servaas Daemsstraat (deel), Brouwerijstraat, Woud en Mussenblok (deel)

Heraanleg Servaas Daemsstraat (deel), Brouwerijstraat, Woud en Mussenblok (deel) Heraanleg Servaas Daemsstraat (deel), Brouwerijstraat, Woud en Mussenblok (deel) Opdrachtgever stadsbestuur Herentals Projectleider Gino Verschueren VESTIGINGEN : ANTWERPEN HASSELT GENT LEUVEN NAMUR Studiebureau

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

Informatievergadering Sophie Van Akenstraat en omgeving. Welkom

Informatievergadering Sophie Van Akenstraat en omgeving. Welkom Informatievergadering Sophie Van Akenstraat en omgeving Welkom Informatievergadering Filip Watteeuw schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Openbare werken in Gent (film) Dirk De Baets directeur-manager

Nadere informatie

Ontsluiting regenwater Bloemekeswijk. Lisa Vanhaute Bram Quaghebeur

Ontsluiting regenwater Bloemekeswijk. Lisa Vanhaute Bram Quaghebeur Ontsluiting regenwater Bloemekeswijk Lisa Vanhaute Bram Quaghebeur Waarom zijn we hier samen? Wie zijn wij? Waarom deze werken? Wat gaat er veranderen? Afkoppelingen op privé Wegeniswerken Vragenronde

Nadere informatie

Rioleringsproject: Beukenlaan met gedeelte Olmendreef Dennenlaan Wandeldreef Acacialaan Gemeente Rotselaar. Aki Jungbluth - Afkoppelingsdeskundige

Rioleringsproject: Beukenlaan met gedeelte Olmendreef Dennenlaan Wandeldreef Acacialaan Gemeente Rotselaar. Aki Jungbluth - Afkoppelingsdeskundige Rioleringsproject: Beukenlaan met gedeelte Olmendreef Dennenlaan Wandeldreef Acacialaan Gemeente Rotselaar Aki Jungbluth - Afkoppelingsdeskundige 1 Inhoud Doelstellingen Project Wat is afkoppelen? Rol

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

05/07/2016. Bewonersvergadering Weg- en rioleringswerken in zijstraten Langebaan te Zoersel

05/07/2016. Bewonersvergadering Weg- en rioleringswerken in zijstraten Langebaan te Zoersel 05/07/2016 Bewonersvergadering Weg- en rioleringswerken in zijstraten Langebaan te Zoersel 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Reglement inritten

Nadere informatie

- Gezamelijke ophaling van deze fracties - Gezamelijke ophaling fracties kantoorafval Gedragswijziging

- Gezamelijke ophaling van deze fracties - Gezamelijke ophaling fracties kantoorafval Gedragswijziging AFVAL Individueel ingezamelde volumes te klein voor voordelige verwerkingsprijs Niet geoptimaliseerde sortering van afvalstromen - Gezamelijke ophaling van deze fracties - Gezamelijke ophaling fracties

Nadere informatie

STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE

STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE Bijlage 1 ALGEMENE PROJECTINFORMATIE Bijlage 2 Projectnummer: 20.185B Projectnaam: Collector Wellebeek De plannen voor dit project werden ontworpen

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21908 infoavond augustus 2015 3 contactpersoon tel. e-mail Marc Van Kerckhoven 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Drongen: Afkoppeling

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Mechelen

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Mechelen Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Mechelen ir2cw0fh Id: 851 Liersesteenweg 435 / Rosendaalveld Hier is een nieuw regionaal Ziekenhuis vergund, aangesloten op de riolering van de Liersesteenweg, en dit zal

Nadere informatie

Met de steun van. 19 januari 2015 Herinrichting van het openbaar domein op het bedrijventerrein Zaubeek

Met de steun van. 19 januari 2015 Herinrichting van het openbaar domein op het bedrijventerrein Zaubeek Met de steun van 19 januari 2015 Herinrichting van het openbaar domein op het bedrijventerrein Zaubeek Herinrichting van het openbaar domein op het bedrijventerrein Zaubeek 1. INLEIDING VERWELKOMING :

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER

GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER GEMEENTELIJKE VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, INFILTRATIEVOORZIENINGEN, BUFFERVOORZIENINGEN, GESCHEIDEN LOZING VAN AFVALWATER EN HEMELWATER Onderhavige verordening bevat voorschriften inzake het plaatsen

Nadere informatie

Niel watergebonden bedrijventerrein: Het wat, waarom en hoe Dirk Cleiren

Niel watergebonden bedrijventerrein: Het wat, waarom en hoe Dirk Cleiren Niel watergebonden bedrijventerrein: Het wat, waarom en hoe Dirk Cleiren 16 mei 2013 Vragen die ik zal beantwoorden: - Wat? - Waarom? - Wat betekent dat voor mij? - Wie en Hoe concreet? - Hoeveel kost

Nadere informatie

EEN HEMELWATERPLAN ALS SLUITSTUK VOOR GEMEENTELIJK WATERBELEID. VVSG Water in transitie

EEN HEMELWATERPLAN ALS SLUITSTUK VOOR GEMEENTELIJK WATERBELEID. VVSG Water in transitie EEN HEMELWATERPLAN ALS SLUITSTUK VOOR GEMEENTELIJK WATERBELEID VVSG Water in transitie 22.10.2013 STAD TORHOUT EEN WATERBELEIDSPLAN IN OPMAAK In samenwerking met de dienst waterlopen van de Provincie West-

Nadere informatie

Het verruimd lokaal pact. Ingeborg Barrez 22 oktober 2015

Het verruimd lokaal pact. Ingeborg Barrez 22 oktober 2015 Het verruimd lokaal pact Ingeborg Barrez 22 oktober 2015 Het verruimd lokaal pact Historiek LP categorieën (herdefiniëren) bestaande categorieën nieuwe categorieën Overeenkomst Modaliteiten voor overdracht

Nadere informatie

Wegen- en rioleringswerken Lakvenheide-Rommersheide

Wegen- en rioleringswerken Lakvenheide-Rommersheide Wegen- en rioleringswerken Lakvenheide-Rommersheide Wegen- en rioleringswerken Lakvenheide-Rommersheide Verloop van avond Projectvoorstelling Fasering Afkoppeling riolering Werken nutsleidingen Algemene

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Rozebeke. Steven Buyens Dave Delrue Tom Deweirdt Thomas De Lathauwer

Rozebeke. Steven Buyens Dave Delrue Tom Deweirdt Thomas De Lathauwer Rozebeke Steven Buyens Dave Delrue Tom Deweirdt Thomas De Lathauwer Werken aan zuiver water Vragenronde De werken, riolering en KWZI Afkoppelingen Impact op het dagelijks leven Resultaat 15-12-2010 Aquafin

Nadere informatie

Timing. Vermoedelijke einde der werken Lente 2016. Afhankelijk van het weer, uitvoeringsproblemen, Enkel richtdata!

Timing. Vermoedelijke einde der werken Lente 2016. Afhankelijk van het weer, uitvoeringsproblemen, Enkel richtdata! Timing Start werken Voorbereidende werken: 26 januari (= weg afgesloten) Nutsmaatschappijen: 2 februari Aannemer wegenis: 16 maart Duur werkzaamheden wegenis 150 werkdagen Vermoedelijke einde der werken

Nadere informatie