HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17"

Transcriptie

1 BIBLIOTHEEK VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17 VOOR GEBRUIK BIJ DE VRIJE UNIVERSITEIT Geschikt voor Windows, bruikbaar voor Apple Getest in Internet Explorer Juli 2014 Quick index Overzichtslijst werkwijze import uit bibliografische Hoofdstuk 0 databestanden Algemene uitleg over het softwareprogramma Endnote Paragraaf 1.1 Hoe werkt een library (=Endnote database). Par. 1.2 en hfdst. 2 en 3 Stuk voor stuk één of meer titels in Endnote invoeren Hoofdstuk 2. Tegelijk een groep titels overhalen uit een catalogus of elektronisch bestand Paragrafen 4.2 en Hoofdstuk 0 Een importfilter dat de UBVU aanbiedt overhalen naar pc. Par. 4.4 Gegevens uit Endnote in Word verwerken Hoofdstuk 7. Uitvoeriger informatie over Endnote dan deze handleiding Zie Ondersteuning universiteitsbibliotheek VU >Hulp,advies > Tools > Endnote Gebruik voor Endnote X7 ook de Quick Reference Guide Met dank aan Eric Akkerman, Bureau Informatisering Faculteit der Letteren

2 0. Overzichtslijst werkwijze import uit bibliografische bestanden ABI Inform (Global and Trade& Industry) Annual reviews Anthrosource Art bibliographies modern Art index ATLA Religion database Biological abstracts British Humanities Index Business Dateline Catalogus UBVU (Nederlandse versie) Criminal Justice Abstracts Design and Applied Arts Index (DAAI) Dissertations and theses (Proquest) Econlit e-library UB VU Eric Georef Google Scholar Heinonline HINT Historical abstracts Hoover s Company Profiles International Bibliography of Art Intern. Bibliography Social Sciences (IBSS) Ingenta ISI Web of science (Web of knowledge) JSTOR Leidraad voor juristen LLBA Medline via Web of Science Medline via Pubmed MLA International Bibliography Philosopher s index Physical Education index Picarta Project Muse PsycInfo Psycarticles Pubmed Science direct Sportdiscus Web of Knowledge Wilson Art Index paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf 4.2.1a paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf b paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf 4.2.2, als Picarta paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf paragraaf

3 Inhoudsopgave 0. OVERZICHTSLIJST WERKWIJZE IMPORT UIT BIBLIOGRAFISCHE BESTANDEN WAT IS ENDNOTE? INLEIDING HOE MAAK IK EEN ENDNOTE LIBRARY AAN? HOE GEBRUIK JE MY.ENDNOTE.COM (ENDNOTEWEB)? HANDELWIJZE MINIMALE VEREISTEN VOOR 'COMPLETE' REFERENTIES WERKEN MET EEN ENDNOTE LIBRARY EEN BESTAANDE ENDNOTE LIBRARY OPENEN REFERENTIES BEKIJKEN EEN OF MEER REFERENTIES VERWIJDEREN HET SORTEREN VAN DE REFERENTIES IN EEN LIBRARY HET DOORZOEKEN VAN DE LIBRARY REFERENTIES DOWNLOADEN UIT BIBLIOGRAFISCHE DATABESTANDEN INLEIDING HANDELINGEN VOOR VERSCHILLENDE BIBLIOGRAFISCHE DATABASES a Referenties downloaden uit de Catalogus van de UBVU b Referenties downloaden uit de e-library van de UBVU (in Internet Explorer) Referenties downloaden uit PICARTA Referenties downloaden uit Proquestbestanden: ABI / Inform Global and Trade & Industry, Art Bibliographies Modern, British Humanities Index, Business Dateline, DAAI, Dissertations & Theses A&I, Hoover s Company Profiles, IBSS, International Bibliography of Art, MLA International Bibliography, LLBA, Physical Education Index Referenties downloaden uit de EBSCO-bestanden ATLA Religion Database, ERIC, Historical Abstracts, Sportdiscus, Wilson Art Index, Criminal Justice Abstracts, Psycinfo, Psycarticles Referenties downloaden en importeren uit het Web of Knowledge en Medline Referenties downloaden en importeren uit Pubmed (inclusief Medline) Referenties downloaden en importeren vanuit Science Direct Referenties downloaden en importeren uit OVID-bestanden: Biological abstracts ( ), EconLit, GeoRef, Philosopher s Index Referenties downloaden uit Ingenta Referenties downloaden uit Project Muse Referenties downloaden uit Heinonline Referenties downloaden uit Google Scholar Referenties downloaden uit Annual reviews Referenties downloaden uit Anthrosource Referenties downloaden uit JSTOR Leidraad voor juristen HET IMPORTEREN VAN REFERENTIES IN ENDNOTE NA HET DOWNLOADEN WANNEER DIT NIET AUTOMATISCH GEBEURT HOE HAAL IK EEN IMPORTFILTER VOOR ENDNOTE OVER NAAR MIJN EIGEN PC? HET KIEZEN VAN EEN BIBLIOGRAFISCHE STIJL (OUTPUT STYLE) HET MAKEN VAN EEN EIGEN OUTPUT STYLE ENDNOTE EN MICROSOFT WORD CITE WHILE YOU WRITE HET MAKEN VAN EEN ZELFSTANDIGE LITERATUURLIJST HET REDIGEREN VAN DE VERWIJZINGEN NOTEN TOEVOEGEN ONDERAAN DE TEKST EN IN DE TEKST DE MEEST GEBRUIKTE COMMANDO S EN HUN BETEKENIS EEN WILLEKEURIGE BIBLIOGRAFIE, WAARVOOR GEEN ENDNOTE-FILTER BESTAAT, INHALEN IN ENDNOTE WAT IS EEN CONNECTION FILE?

4 1. Wat is EndNote? 1.1 Inleiding EndNote is een softwarepakket dat u helpt bij het opbouwen, beheren en gebruiken van een persoonlijke database van bibliografische referenties, en het maken van een bibliografie (literatuurlijst). U kunt uw persoonlijke EndNote referentiedatabase snel en efficiënt doorzoeken, sorteren op verschillende ingangen (zoals auteur, jaartal, label of trefwoord), en de referenties overnemen in Word of WordPerfect in de bibliografische stijl die u verkiest. Met de hogere versies van Endnote kunt u ook PDF s beheren. Endnote biedt onder meer de volgende mogelijkheden. U kunt handmatig literatuurverwijzingen in EndNote invoeren via het toetsenbord of via 'knippen en plakken' (zie hdst. 2). U kunt via zgn. importfilters literatuurverwijzingen in EndNote importeren vanuit online toegankelijke bestanden, zoals bibliografieën, citaatindexen (Web of Science) en catalogi (UBVUcatalogus, Picarta, NCC, etc.) 1. Zie hiervoor hfst. 4. N.B. Om dit te kunnen doen, moeten er op uw pc of netwerk importfilters ingevoerd zijn. In par. 4.4 wordt vermeld hoe dat in zijn werk gaat. In principe kunt u rechtstreeks via de EndNote interface een bestand doorzoeken en aldus automatisch de referenties binnenhalen via zgn. connection files. EndNote is geïntegreerd met tekstverwerkers als Microsoft Word, Apache Open Office Writer, Wolfram Mathematica. In eigen teksten kunt u bronvermeldingen invoeren vanuit Endnote en deze automatisch laten opmaken volgens wel 5000 stijlen als Chicago, MLA, Annual Reviews, etc.. Op basis van deze bronvermeldingen kan EndNote naar believen automatisch een bibliografie samenstellen. Endnote kan PDF s, geluidsbestanden e.d. toevoegen aan je referentie en kan ook automatisch referenties maken voor deze bestanden. In Endnote kunt u een indeling maken van refertenties per onderwerp of project. U kunt uw gegevens van verschillende computers en mobiele apparaten synchroniseren. Een database met bibliografische gegevens heet in EndNote een library. Een EndNote library is een bestand (met het achtervoegsel.enl) dat bestaat uit referenties of bronvermeldingen (auteur, jaar, titel, etc.), die gebruikt kunnen worden als literatuurverwijzingen of om een bibliografie samen te stellen. Aanvullende informatie zoals trefwoorden, noten, en abstracts kunnen ook in deze referenties opgeslagen worden. Elke EndNote library kan maximaal 100,000 referenties bevatten. Het EndNote library-bestand toont de eerste auteur, het jaar, en de titel van elke referentie, gesorteerd in alfabetische volgorde op eerste auteur. Sorteren op jaar of titel, oplopend of aflopend, is ook mogelijk door op de desbetreffende heading te klikken. Er is geen limiet aan het aantal libraries dat men kan aanmaken. Er kan een default library ingesteld worden dat automatisch opent als EndNote wordt gestart. Er kunnen meer dan één library tegelijkertijd open staan. Libraries gecreëerd met de Macintosh van EndNote kunnen worden gebruikt in de Windows versie van EndNote, en vice versa. Het library venster kan vergroot of verkleind worden en het lettertype kan naar keuze worden ingesteld. Elke library is een apart bestand dat apart verplaatst, gekopieerd, hernoemd of verwijderd kan worden. 1 Op de UBVU-website zijn deze catalogi te vinden op de homepage onder catalogi en e-resources. 3

5 1.2 Hoe maak ik een EndNote library aan? Start EndNote en open een nieuwe library door Create a new Endnote library te selecteren of open een bestaande library door de optie: Open an existing EndNote library te gebruiken. U kunt ook een nieuwe library maken door in het menu te klikken op File > New. In het onderstaande voorbeeld wordt een nieuwe library aangemaakt, die U zelf een naam kunt geven. Het achtervoegsel (de extensie) van de bestandsnaam van een library is altijd.enl [= EndNoteLibrary ]: Via Opslaan wordt de nieuwe library geopend en staat (nog leeg, zonder records erin) op het scherm. 4

6 1.3 Hoe gebruik je My.endnote.com (Endnoteweb)? Als je in het VU-domein zit of via Thuis werken met Endnote kunt werken kun je ook My. Endnote.com (Endnoteweb) gebruiken om referenties te bewaren en in samenhang met je tool op de pc te hanteren. Schrijf je in en zie onder help hoe je verder te werk kunt gaan. 2. Handmatig referenties invoeren in een EndNote library 2.1 Handelwijze Naast het overhalen van gegevens uit allerlei bestanden (zie hfst. 4) kan men referenties ook handmatig invoeren in de persoonlijke EndNote database. EndNote slaat informatie over de referenties op in verschillende 'reference types'. Voorbeelden van reference types zijn: journal article, book, book section, thesis, report, conference proceeding, map, etc. In totaal worden er meer dan 50 verschillende types meegeleverd. De verschillende reference types kennen ook verschillende velden. Het invoeren gaat als volgt: Open Endnote Open de library (het bestand) waar de referenties in moeten komen of open een nieuwe library. Kies of in de werkbalk. Alternatieven: menu-optie References > New reference of toetscombinatie CTRL + N Nieuwe referenties krijgen standaard het reference type Journal Article. Dit kan veranderd worden naar een ander reference type via het keuzelijstje bij 'Reference Type': 5

7 Selecteer het juiste reference type en tik de referentie in de verschillende velden (klik op het veld of gebruik de 'tab'). Als de handmatige invoer voltooid is, wordt alles automatisch opgeslagen. Soms wordt dit pas zichtbaar na het afsluiten en weer openen van het bestand. Opmerkingen: Als er meerdere auteurs binnen een referentie voorkomen, is het belangrijk om deze van elkaar te scheiden door middel van 'enter' na elke auteursnaam: Om een eerder ingevoerde referentie te veranderen kan volstaan worden met dubbelklikken op die referentie, de wijzigingen aan te brengen en de referentie weer te sluiten. EndNote slaat automatisch de veranderingen op. Nieuwe referenties kunnen ook worden gekopieerd en geplakt uit andere bestanden. 2.2 Minimale vereisten voor 'complete' referenties Welke velden moeten ingevoerd worden bij een handmatige invoer? Er kan veel en weinig worden ingevoerd, maar om een complete of volledige referentie te krijgen moeten de volgende gegevens met betrekking tot de verschillende reference types aanwezig zijn: Journal Article: (Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages) Book: (Author, Year, Title, City, Publisher) Book Section 2 : (Author, Year, Title, Edition, Book Title, City, Publisher, Volume, Pages, Series Editor, Series Title, Edition) Edited Book 3 : (Editor, Year, Title, Series Edition, Series Title, City, Publisher, Volume, Number of Volumes, Edition) Magazine Article: (Author, Year, Title, Magazine, Volume, Issue Number, Pages, Date) Newspaper Article: (Reporter, Year, Title, Newspaper, City, Pages, Issue Date) Conference Proceedings: (Author, Year of Conference, Title, Editor, Conference Name, Conference Location, Publisher, Volume, Number of Volumes, Pages, Series Editor, Series Title, Edition, Date) Electronic Source: (Author, Year, Title, Access Year, Access Date, Edition, Last Update Date, Type of Medium, Label, URL) 2 Artikel of hoofdstuk in een boek. 3 Bundel (boek bestaande uit artikelen van verschillende auteurs). 6

8 Opmerking: Naast de velden die nodig zijn voor een literatuurverwijzing, kunnen ook meer beschrijvende velden worden ingevuld. Zo kan het nuttig zijn om het veld Keywords te gebruiken voor het toevoegen van trefwoorden, het veld Label voor het toekennen van een classificatielabel (bijvoorbeeld de afkorting van een onderzoeksproject of de code van een cursus waarvoor een titel in het bijzonder relevant is), het veld Abstract voor een korte samenvatting en het veld Notes voor overige aantekeningen. Sommige van deze velden zullen overigens ook inhoud bevatten als een titelbeschrijving wordt geïmporteerd uit een bibliografisch databestand (zie ook hfst. 4). 7

9 3. Werken met een EndNote library 3.1 Een bestaande EndNote library openen U kunt een bestaande EndNote library openen via de menu-optie File > Open > Open library of klik een bestand aan dat in de lijst onder de term Open library staat vermeld.. De werkwijze is verder identiek aan het openen van andere bestanden onder Windows. U ziet dan een beknopt overzicht van de referenties in het bestand, gepresenteerd met één referentie per regel. 3.2 Referenties bekijken U kunt meer gegevens van een referentie zien door deze te selecteren met een enkele muisklik. Het zgn. Preview-scherm toont dan de referentie in de geselecteerde output style (zie ook hfst. 5). N.B. Als dit niet het geval is, moet u in het menu Tools of rechts onderaan in het scherm de optie Show Preview aan zetten. Bij Endnote X7 is de Preview rechts te vinden door in het menu rechtsboven op Preview te klikken. Dubbelklikken op de geselecteerde referentie opent een scherm waar alle informatie te zien is die met de referentie te maken heeft: N.B. Als het veld URL van een referentie een volledige URL bevat, kan via een klik op deze url de full text van het artikel bekeken worden (of de beginpagina van een tijdschrift waar de full text te zien is). Dit kan natuurlijk alleen als er een abonnement is betaald door de UB of als er open access is tot de tekst. 3.3 Een of meer referenties verwijderen Selecteer een referentie door er éénmaal op te klikken, of selecteer meerdere referenties door tijdens het klikken de CTRL toets ingedrukt te houden. Verwijder de geselecteerde referentie(s) via de menu-optie References > Delete References of Move references to trash (of gebruik de toetscombinatie CTRL + D). N.B. een verwijdering is definitief. 8

10 3.4 Het sorteren van de referenties in een library EndNote libraries kunnen worden gesorteerd op verschillende rubrieken, zoals op auteur, jaar, titel, uitgever, reference type of label. Om snel te sorteren kan worden volstaan met dubbelklikken op de veldnaam (auteur, titel, et cetera). Als dan weer dubbelgeklikt wordt op de veldnaam, verandert de volgorde van oplopend naar aflopend. Het complete overzicht van sorteermogelijkheden is te vinden bij het 'References' menu en dan te klikken op 'Sort References. In Endnote X3 tot X7 onder Tools > Sort library. Gebruik de rolvensters om te selecteren hoe de library gesorteerd moet worden, en geef via de icoontjes aan de rechterkant aan of de volgorde oplopend of aflopend moet zijn. Klik daarna op de 'Sort' knop of op OK. 3.5 Het doorzoeken van de library In Endnote X3 is de search en preview-functie onderaan de resultatenlijst te vinden. In Endnote X7 is de zoekfunctie te vinden door bovenaan te klikken op Show search panel. In oudere versies: Om in een volle library bepaalde referenties snel terug te kunnen vinden, gaan we naar het 'References' menu, en klikken op 'Search References. In Endnote X7 klik op Tools > Search library. Via het rolvenster kiezen we de veldnaam, en tikken de zoekterm in: Alle referenties die aan de zoekopdracht voldoen, worden vervolgens getoond op de gebruikelijke wijze. Om terug te gaan naar het overzicht van alle referenties in de library selecteert u de menu-optie References > Show all references (toetscombinatie CTRL + M). Of klik in het menu links op: All references. 9

11 4. Referenties downloaden uit bibliografische databestanden 4.1 Inleiding Het is bij veel bibliografische databestanden mogelijk om bibliografische gegevens over te halen (te downloaden) naar EndNote. Er is een groeiend aantal systemen waarbij dit eenvoudig gaat. Web of Science is hiervan een voorbeeld: titelbeschrijvingen uit deze database kunnen direct in EndNote worden geïmporteerd. Zie hiervoor verder paragraaf Voor veel andere databestanden moet de volgende, helaas wat omslachtige, werkwijze, worden gevolgd: 1. Selecteer en markeer de gewenste titelbeschrijvingen en download ze als tekstbestand. 2. Importeer het betreffende tekstbestand in EndNote met gebruikmaking van een importfilter Handeling 1 verschilt per database. Zie hiervoor de beschrijvingen in paragraaf 4.2. Handeling 2 (vanuit EndNote) is in principe steeds hetzelfde (zie par. 4.3), zij het dat steeds het juiste importfilter moet worden geselecteerd. Een importfilter is een bestand (extensie.enf) dat er voor zorgt dat de data uit de verschillende velden van een titelbeschrijvingsrecord op de juiste plaats in de EndNote library terecht komen. Het filter herkent bijvoorbeeld een auteursnaam omdat op bepaalde manier is aangegeven dat de informatie die in het record van het bibliografisch bestand in het auteursveld vermeld staat, terecht moet komen onder author in de EndNote library. Aangezien elke bibliografische database zijn eigen manier van veldindeling heeft, zijn er aparte filters nodig voor elke database. Standaard worden vele filters meegeleverd in EndNote, ze zijn te vinden in de filterfolder. Er bestaan echter veel meer reference databases dan EndNote filters. Daarom is het nodig om nieuwe filters te maken of bestaande filters aan te passen om de verschillend geformatteerde informatie op de juiste wijze te kunnen importeren. Zie voor het installeren van filters op uw pc paragraaf 4.4. Opmerking: Hoewel het importeren van titelbeschrijvingen in principe een tijdbesparende handeling is, die bovendien het maken van typefouten voorkomt, dient u zich te realiseren dat in de meeste gevallen handmatige redactie van de geïmporteerde gegevens nog wel noodzakelijk is. Zo worden bij het importeren van gegevens uit PiCarta (op de wijze die hieronder wordt beschreven) bij een tijdschriftartikel in het veld voor de naam van het tijdschrift tevens de naam van de uitgever en het ISSN-nummer overgenomen en wordt een bundel niet overgenomen als edited book maar als book (waarbij de redacteurs auteurs worden). 4.2 Handelingen voor verschillende bibliografische databases 4.2.1a Referenties downloaden uit de Catalogus van de UBVU Markeer titels in een resultaatlijst na een zoekactie. Klik op Bewaar selectie Klik op Bewaarde items ( items) Bewaarde items niet nogmaals selecteren Klik op Bewaarde items per versturen Eigen -adres invullen Kies de knop Tab onder het tweede blauwe bolletje Klik op Verstuur 10

12 Open in een mailprogramma de mail van Open de bijlage. Het bestand met gedownloade titels wordt geopend in een teksteditor (Kladblok) Klik linksboven op het menu Bestand en kies Opslaan als Geef aan waar en onder welke naam het bestand bewaard moet worden; geef als type op: txt en als codering: Ansi (= standaardinstelling). Als dit niet werkt kan de Unicode worden gebruikt. Volg daarna de aanwijzingen in paragraaf b Referenties downloaden uit de e-library van de UBVU (in Internet Explorer) 1. Doe een zoekactie in de e-library. 2. Voeg de referenties toe aan de e-shelf. 3. Open de e-shelf (rechts bovenin). 4. Kies als export optie Export to RISPush to. 5. Het Import to citation manager scherm verschijnt. 6. Laat encoding staan op UTF-8 en klik op OK. 7. Soms is er nog een tussenstap extra nodig door te klikken op de naam van de gedownloade file. (Google Chrome 2010) Referenties downloaden uit PICARTA Klik na een zoekactie in de resultatenlijst in het menu helemaal onderaan op Download. Geef in het menu dat volgt de grenzen van de gewenste set treffers als het een lijst met opeenvolgende treffers betreft. Als het niet een lijst met opeenvolgende treffers betreft dient elke titel afzonderlijk te worden overgehaald. NB. Wanneer u vaak titels uit PiCarta wilt overhalen naar Endnote kunt u bij de UB VU (Centrale balie 2 e etage Hoofdgebouw) een account aanvragen om persoonlijke instellingen aan te brengen. Daar hoort ook het gebruik van een eigen Archief bij. Daarin kunnen meer titels tegelijk worden opgeslagen en van daaruit worden overgehaald naar Endnote na een klik op Versturen Kies bij Formaat : MOPC, kies als tekenset: ISO en zet de automatische regelterugloop uit (haal het vinkje weg) Klik op scherm Er verschijnt een scherm met de geselecteerde records; kies uit het menu Bestand (linksboven): Opslaan als. (Beantwoord het dialoogschermpje dat wellicht waarschuwt: mogelijk niet juist opgeslagen met : Ja ) Geef aan waar en onder welke naam het bestand bewaard moet worden; geef als type op: txt en als codering West-Europees (ISO) Volg daarna de aanwijzingen in paragraaf Referenties downloaden uit Proquestbestanden: ABI / Inform Global and Trade & Industry, Art Bibliographies Modern, British Humanities Index, Business Dateline, DAAI, Dissertations & Theses A&I, Hoover s Company Profiles, IBSS, International Bibliography of Art, MLA International Bibliography, LLBA, Physical Education Index. Na het zoeken in (één van de) bestanden die via de Proquestinterface worden aangeboden volgt een resultatenlijst. Vink in die resultatenlijst de referenties aan die je wilt overhalen naar Endnote. 11

13 Klik in het menu rechtsboven de resultatenlijst op Export/Save Klik op de tekst Export directly to Endnote, Citavi, or Reference Manager. Klik in het dialoogschermpje dat daarna volgt op Continue Klik in het dialoogschermpje dat daarna volgt op Open Klik in het dialoogschermpje dat daarna volgt op Endnote Als een Endnotelibrary is gekozen worden de referenties automatisch opgehaald Referenties downloaden uit de EBSCO-bestanden ATLA Religion Database, ERIC, Historical Abstracts, Sportdiscus, Wilson Art Index, Criminal Justice Abstracts, Psycinfo, Psycarticles Open Endnote en maak desgewenst een nieuwe library om de referenties in op te slaan. Sla de referenties uit een resultaatlijst op via Add to folder (onder elke referentie). Klik op Folder bovenaan de pagina. Markeer de referenties in de folder Klik op Export in het menu rechts op de pagina Plaats eventueel een vinkje als je de items uit de folder na afloop weer weg wilt laten halen Klik op Save Bij Google Chrome 7 kun je links onderaan het scherm op de naam van een bestand klikken, dan worden referenties automatisch overgehaald. Voor oudere versies: Kies Endnote in het scherm dat volgt (meestal is het al standaard aanwezig) Endnote wordt nu geopend als het al niet open stond. Kies een library om de referenties in op te slaan Referenties downloaden en importeren uit het Web of Knowledge en Medline. Vanuit Web of Science is een directe koppeling met EndNote mogelijk. Open het bestand ISI Web of Science. Vanaf de homepage van de UBVU- website is dit bestand te vinden onder de e-resources. Voer zoektermen in (onderwerp, auteur of titel). Klik op Search. Vink de gewenste artikelen aan. Klik boven de resultatenlijst op de optie: Save to Endnote desktop. Er kan ook worden gekozen voor overhalen naar Endnote Web (Endnote online). Maak een keuze welke record content je wilt overhalen. Klik daarna op Send. De gegevens worden nu automatisch overgehaald Referenties downloaden en importeren uit Pubmed (inclusief Medline) Voor Endnote X7 wordt er vanuit Pubmed automatisch geïmporteerd. Klik rechtsboven te klikken op Send to, Plaats dan een bullet Citation manager Klik daarna op Create file. Kies in het keuzemenu voor Endnote. In Google Chrome: klik linksonder op je scherm op de naam van de file. 12

14 Voor oudere versies zoals Endnote X3: Manier A: Exacte methode 1. Zoek in het bestand Pubmed en klik op search. 2. De resultatenlijst verschijnt. Maak een keus uit deze lijst. Klik daarna rechtsboven op Send to en kies daar de optie File. Dan klapt het schermpje uit en onderin het scherm kan het beste als format Medline worden gekozen. 3. Klik op de knop Create file en sla de gegevens op op je bureaublad (tijdelijke opslag, later kun je het daar weer verwijderen). 4. Ga naar het Endnoteprogramma en maak een bestand aan of kies een bestaand bestand waar je je gegevens in wilt plaatsen. 5. Klik in het menu boven op File en dan op Import 6. Er verschijnt een dialoogschermpje. Klik op Import data file en zoek het bestand op je bureaublad op. 7. Klik op Import option en kies daar voor Pubmed (verbeterd). Als je het in de lijst niet vindt zoek het bestand dan via de optie Other files. 8. De andere instellingen kun je laten staan. 9. Klik op import. De gegevens worden nu opgeslagen in Endnote. 10. NB Om de bijbehorende links naar de URL s te laten werken moet bij manier A nog het nodige worden ingesteld. Zie hieronder na de uitleg van manier B. Bij manier B werken de URL s direct en hoeven geen nadere instellingen te worden verzorgd. Manier B: Groffere methode 1. Voor Endnote 9, 10 en 11 In het EndNote menu: Tools > Connection > PubMed(NLM). Bij Endnote X3 in het menu links onder online search kiezen voor Pubmed als connection. Als Pubmed er niet bij staat deze via het menu bovenaan Edit > Connectionfiles > Open connection manager toevoegen. 2. Zoekterm(en) invullen 3. Aangeven welke treffers binnengehaald moeten worden 4. Nu komt de URL automatisch mee. Dit is natuurlijk een voordeel van deze methode. Nadeel is, dat het selecteren van de binnen te halen referenties minder flexibel is: alleen afzonderlijke dan 13

15 wel op elkaar volgende treffers kunnen geselecteerd worden en bovendien worden ze pas zichtbaar nadat ze zijn binnengehaald. Deze methode is dus alleen in bepaalde situaties zinvol. Referenties uit PubMed in EndNote en de bijbehorende links d.m.v. de filter Pubmed(verbeterd).enf Hierbij moet gebruik gemaakt worden van de filter PubMed(verbeterd).enf. Er zijn twee methodes, die naast elkaar gebruikt kunnen worden. Instellingen 1 en 2 zijn aanpassingen aan reeds geïmporteerde referenties, die worden toegepast op de getoonde items van een Library. (NB Direct na het importeren worden alleen de op dat moment opgehaalde referenties getoond. Op andere momenten zal doorgaans de hele Library getoond worden.). 1 In het EndNote menu: Tools > Change and move fields > In: URL markeer: Insert before field s text en vul de volgende tekst in: en haal het vinkje weg onderaan voor: Include a space after the new text NB Een alternatief is de volgende tekst: _uids= 2 In het EndNote menu: Tools > Change and move fields > In: Link to PDF markeer: Insert before field s text en vul de volgende tekst in: en haal het vinkje weg onderaan voor: Include a space after the new text Referenties downloaden en importeren vanuit Science Direct 1. Na een zoekactie in Science direct volgt een resultatenlijst op het scherm. 2. In die resultatenlijst kan een selectie worden aangevinkt bij de treffers. 3. Klik daarna boven de resultatenlijst op Export. 4. Kies in het scherm dat nu volgt voor RISformat en klik op de knop Export. 5. Kies in het dialoogschermpje voor Endnote en klik op OK, bij Google Chrome klik op de downloadbutton onder aan de webpagina. 6. Het programma voor Endnote verschijnt nu, kies een library waarin je de gegevens wilt overhalen. 7. De gegevens worden nu in dat bestand geplaatst, sluit dit bestand af. 14

16 4.2.8 Referenties downloaden en importeren uit OVID-bestanden: Biological abstracts ( ), EconLit, GeoRef, Philosopher s Index 1. Na een zoekactie volgt een resultatenlijst op het scherm. 2. Voor elke referentie kan een selectiehokje worden aangevinkt. 3. Kies daarna in de vakken boven voor Export. 4. Kies in het uitklapschermpje voor Endnote en klik op Export citations. 5. De gegevens worden nu opgeslagen in Endnote. Of: 6. Kies in het dialoogschermpje dat volgt voor Endnote 7. Het programma voor Endnote verschijnt nu, kies een library waarin je de gegevens wilt overhalen. 8. De gegevens worden nu in dat bestand geplaatst, sluit dit bestand af Referenties downloaden uit Ingenta. 1. Na een zoekactie volgt een resultatenlijst op het scherm. 2. Voor elke referentie kan een selectiehokje worden aangevinkt. 3. Klik boven- of onderaan de lijst op update marked list 4. Klik in het menu rechts op op Marked list en vink de titels nogmaals aan. 5. Klik in het menu rechts op Export options en kies voor Endnote 6. In Google Chrome: klik op de downloadbutton onderaan de webpagina. 7. Plaats de gegevens in de gewenste library van Endnote Referenties downloaden uit Project Muse. 1. Na een zoekactie volgt een resultatenlijst op het scherm. 2. Klik onder de referenties die je wilt overhalen op Save citation 3. Klik linksboven op de website op de tekst Export saved citations 4. Kies in het volgende scherm voor Export to Endnote. 5. Klik in het dialoogschermpje dat volgt op Open. 6. Klik in het dialoogschermpje dat volgt op Endnote en sla de referenties op in de gewenste library. 7. In Google Chrome klikken op de downloadbutton onderaan de webpagina Referenties downloaden uit Heinonline. 1. Na een zoekactie volgt een resultatenlijst op het scherm. 2. Voor elke referentie kan een selectiehokje worden aangevinkt. 3. Zorg dat je een account aanmaakt in Heinonline. Save dan to My Hein bookmarks helemaal onderaan de resultatenlijst.. 4. Dan bovenaan de lijst bij Options kiezen voor Export to Endnote. Klik op submit 5. Klik bij een eventueel dialoogscherm op Openen. De resultaten worden opgeslagen in Endnote Referenties downloaden uit Google Scholar Werkt alleen als men in het bezit is van een VU-net-ID. Klik rechtsboven op de homepage van Google Scholar op Instellingen. 15

17 Stel onderaan de volgende pagina bij Bibliografiebeheer > Links voor het import eren van citaten weergeven het programma Endnote in. In een resultatenlijst na een zoekactie wordt nu een link aangebracht waarmee automatisch een referentie naar Endnote kan worden getransporteerd. Zie onder elke referentie Referenties downloaden uit Annual reviews Open in Endnote de Library waarin je een referentie wilt downloaden. Vink in de resultatenlijst de artikelen aan die je wilt downloaden. Klap het schermpje boven de resultatenlijst uit en kies bij Select option voor Download citation Op het volgende scherm( Download to Citation manager) kun je kiezen voor Endnote. Klik in het dialoogschermpje dat volgt op Open Referenties downloaden uit Anthrosource Open de Endnotetool en kies een library Je kunt maar één referentie tegelijk downloaden Klik na het zoeken in de resultatenlijst op de titel van een referentie Klik in het scherm dat volgt op HTML version and more information Klik in het volgende scherm in het menu rechts op Export citation for this article Kies in het dialoogschermpje voor Endnote als format Kies daarna in het volgende dialoogschermpje voor Open Referenties downloaden uit JSTOR 1. Na een zoekactie volgt een resultatenlijst op het scherm. 2. Voor elke referentie kan een selectiehokje worden aangevinkt. 3. Klik boven de resultatenlijst op Export citation 4. Selecteer het format RIS-file (Endnote) 5. Klik in het dialoogschermpje op Open, vervolgens op Endnote Leidraad voor juristen Voor juristen zijn er speciale wensen en oplossingen om teksten in Endnote in te voeren. De outputstyle is te vinden op onze servicepagina onder outputstyles. Zie voor uitgebreide informatie de website van de Tilburg University. 4.3 Het importeren van referenties in EndNote na het downloaden wanneer dit niet automatisch gebeurt. Start EndNote en open een nieuwe library door Create a new Endnote library te selecteren of open een bestaande library door de optie: Open an existing EndNote library te gebruiken: zie de handelwijze in paragraaf 1.2. Klik hierna links bovenaan op file en vervolgens op import. Dan wordt het volgende venster geopend: 16

18 Vul de gevraagde gegevens in: bij Import Data File: klik op Choose File en kies het tekstbestand waaruit de referenties geïmporteerd moeten worden in EndNote. Kies bij Import Option voor het bestand waaruit U wilt downloaden. Wanneer het nog niet aanwezig is in de lijst kijk dan onder Other filters. Dan ontrolt zich een tweede venster met alle beschikbare importfilters op alfabetische volgorde. Er kunnen meerdere filters voor hetzelfde bestand in de lijst voorkomen. Dit gebeurt omdat een bestand door verschillende information providers aangeboden wordt. Kies het importfilter waarbij vermeld wordt dat de information provider (tweede kolom) de Vrije Universiteit is en klik op Choose. Het volgende venster Duplicates kan eventueel op Discard Duplicates gezet worden om dubbele referenties te vermijden, Text Translation laten staan op No Translation, dan op Import klikken. De opgeslagen referenties worden nu in EndNote ingelezen. Op het scherm verschijnen alleen de geïmporteerde titels. U krijgt weer zicht op alle records in de database via de menu-optie References > Show all references. In Endnote X3 - X7 in het menu link All references. 4.4 Hoe haal ik een importfilter voor Endnote over naar mijn eigen pc? De UBVU biedt importfilters aan op de website > Hulp, advies > Tools > Endnote. 17

19 Deze importfilters moeten op de eigen pc worden gezet om het overhalen van gegevens uit het benodigde bestand mogelijk te maken. Werkwijze: Klik in de lijst op het benodigde importfilter. Sla dit op op de eigen pc in C\ > Program files > Endnote > Importfilters. Op de campus in een mapje op een plek op de H-schijf. In Google Chrome: Klik op de bestandsnaam linksonder in je scherm en download de filter in een map naar keuze. Daarna nog wel onder Edit in de Filtermanager een vinkje worden geplaatst bij de naam van het bestand om het te laten werken. Wanneer dit niet werkt, is het onderstaande een andere mogelijkheid (bruikbaar in een netwerkomgeving voor meer computers). Open het programma Endnote Klik in het menu op Edit Klik op Preferences (Voorkeuren) Klik in de lijst die volgt op Folder Locations Stel via de middelste van de knoppen die daar verschijnen de plaats op uw pc in waarnaar u de importfilters wilt overhalen. Haal het importfilter zelf uit de lijst van de UBVU (http://www.ub.vu.nl/nl/index.asp > Hulp, advies > Tools > Endnote Plaats het op de zojuist gekozen locatie op uw schijf thuis of op de campus op een plek op de H- schijf.. Check via Edit > Importfilters > Filtermanager of de filter in de lijst voorkomt en is aangevinkt. 5. Het kiezen van een bibliografische stijl (output style) De term output style of gewoon style beschrijft volgens welke methode een document is opgemaakt. Elke style kan gezien worden als een template die EndNote vertelt hoe de informatie in de referenties gerangschikt moet worden om volgens de stijl van een bepaalde uitgever of tijdschrift te kunnen worden uitgegeven. De als voorbeeld hieronder afgebeelde referentie: kan in de Chicago style worden weergegeven als: Argus, Michele V., and Edward K. Matthews Stratigraphic excavation techniques for paleontologists. Journal of Paleontology 17: In de stijl van Nature zou dezelfde referentie als volgt geformatteerd zijn: 18

20 Argus, M. V. & Matthews, E. K. Stratigraphic excavation techniques for paleontologists. Journal of Paleontology 17, (1991). De output style bepaalt dus hoe de referenties in Word of WordPerfect worden weergegeven. De gekozen stijl zorgt voor de juiste opmaak van tekst, interpunctie, en het sorteren van de referenties en de bibliografie, en welke velden in de bibliografie dienen te worden opgenomen. EndNote kent vier bibliografische stijlen die standaard geïnstalleerd zijn in het Output Styles menu: Annotated: genereert een bibliografie in de Author-Date style zonder abstracts. Author-Date: genereert een bibliografie op alfabet van auteursnaam, en binnen de tekst referenties bestaande uit auteursnaam en jaar Numbered: genereert een bibliografie met getallen die overeenkomen met de cijfers die bij de interne referenties vermeld staan Show all: genereert een lijst van de referenties zoals ze zijn ingevoerd, inclusief alle velden en de veldnamen. Buiten de vier 'Default' styles die EndNote standaard heeft ingesteld, kan een keuze gemaakt worden uit ruim 700 verschillende output styles. U kunt een bepaalde stijl selecteren met behulp van de keuzelijst in de werkbalk: Als u de keuzelijst opent, ziet u de stijlen die reeds eerder zijn geselecteerd. Een andere stijl kunt u als volgt selecteren: Klik in de keuzelijst op Select another style. U krijgt dan een overzicht van alle beschikbare stijlen. Klik op de knop [Find]. U kunt dan het overzicht beperken tot een bepaald vakgebied. Klik op één van de stijlen en selecteer Style info voor basisinformatie over de betreffende stijl en (in hetzelfde keuzelijstje) Style preview voor een beknopt overzicht van de lay-out. Selecteer de gewenste stijl met behulp van de knop [Choose]. In het basisoverzicht van referenties in Endnote is het mogelijk om via de menuoptie Tools > Show Preview de lay-out van de geselecteerde output style bij een bepaalde titel te bekijken. Bij Endnote X7 kan dit door in het menu te klikken op Preview. 19

Introductie Endnote X6

Introductie Endnote X6 Introductie Endnote X6 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Wat is Endnote X6?... 2 2. Werken via Athena... 3 Deel 1: Opbouw en gebruik van je Endnote X6 library... 4 1. Overlopen scherm... 4 2. Creëren library...

Nadere informatie

Handleiding werken met RefWorks

Handleiding werken met RefWorks Universiteitsbibliotheek Handleiding werken met RefWorks Inhoud Inleiding... 2 Account maken... 2 Interface en navigatie... 2 I. Referentiebestand creëren... 3 1. Referenties importeren... 3 2. Referenties

Nadere informatie

Handleiding Reference Manager 12 met Word2010

Handleiding Reference Manager 12 met Word2010 WALAEUS BIIBLIIOTHEEK Handleiding Reference Manager 12 met Word2010 1. Een database aanmaken Start het programma. Kies File > New database. Geef in het scherm New Reference Manager Database de opslagplaats

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

les 5 stijlen en verwijzingen

les 5 stijlen en verwijzingen stijlen en verwijzingen In deze les gaan we aan de slag met mogelijkheden van Word die handig zijn bij grote documenten, zoals scripties, rapporten enzovoort. U vindt ze terug op het tabblad Verwijzingen.

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7 Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail:d.grooters@home.nl WORD:basis,workshops,tips Introductie.... 2 Basishandelingen. 2 Pictogram op Bureaublad zetten: 4 Lettertype kiezen

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Aan de slag met Word 2007 Voor Word 2003 gebruikers

Aan de slag met Word 2007 Voor Word 2003 gebruikers Voor Word 2003 gebruikers Deze handleiding is gebaseerd op de handout Getting started with Word 2007 van de afdeling IT Services van The University of IOWA en met toestemming van de auteur aangepast voor

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal

Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal Gebruikersscherm zones 2 Bestanden systeem/ Map structuur 3 Bestanden/ zoek resultaten 5 Audio en video tag ondersteuning 6 Database beheer 9 Globaal zoeken 9 Zoeken 10 Netsearch 11 Nummer opties 13 BPM

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Websites bouwen met TYPO3

Websites bouwen met TYPO3 Websites bouwen met TYPO3 een handleiding voor beginners Een best practice handleiding door Daniel Doesburg typo3@doesburg.biz versie 0.1a (draft) september 2005 2 Deze pagina is bewust leeg gelaten. Aanleiding

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

Slidecasts maken (Adobe Presenter, Blackboard) Slidecasts maken via Adobe Presenter & publiceren op Blackboard

Slidecasts maken (Adobe Presenter, Blackboard) Slidecasts maken via Adobe Presenter & publiceren op Blackboard Slidecasts maken via Adobe Presenter & publiceren op Blackboard Dit bestand en meer informatie over Slidecasts en ander werkvormen en ICT-tools die zinvol zijn om in te zetten in het letterenonderwijs

Nadere informatie

Word 2010 tips & trucs

Word 2010 tips & trucs Word 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Laatst geopende document sluiten... 1 1.3 Bestand direct als e-mail bijlage... 1 1.4 Schermopnamen

Nadere informatie

1. KENNISMAKING MET WORD

1. KENNISMAKING MET WORD 1. KENNISMAKING MET WORD 1.1. Het beginscherm in Word Word start met een welkomstscherm. Daama ziet U een nagenoeg leeg scherm (zie figuur 1.2). Als U vertrouwd bent met Windows of met een ander Windows-programma,

Nadere informatie

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 16. Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 16. Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Versie 16 Inclusief Pinnacle Studio Plus en Pinnacle Studio Ultimate Uw leven in films Documentatie door AHA! Text Services. Geschreven door Nick Sullivan, Susan M. Scott en Terri Morgan.

Nadere informatie

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 25/09/2014 11:09 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij

Nadere informatie

Sprint Plus. Handleiding

Sprint Plus. Handleiding Sprint Plus Handleiding Sprint Plus Copyright Copyright Jabbla Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Tekstverwerking Microsoft Office 2013

Tekstverwerking Microsoft Office 2013 Tekstverwerking Microsoft Office 2013 Jean-Pierre Pluymers Onderwijs: secundair onderwijs Informatica fase 1 Informatica deel 1 Z10320 Informatica deel 1 Z51626 Inhoudsopgave 1 Microsoft Word 2013 1.1

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 29. augustus 2012 v.6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids FileMaker Go 14 Ontwikkelaarsgids 2011-2015 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en FileMaker Go zijn handelsmerken

Nadere informatie

1 Wat is er nieuw?... 4 1.1 The Ribbon / Het Lint... 4 1.2 Het navigatiepaneel... 4 1.3 Zoeken... 5 2 Outlook 2010 opstarten... 6 3 Mails lezen...

1 Wat is er nieuw?... 4 1.1 The Ribbon / Het Lint... 4 1.2 Het navigatiepaneel... 4 1.3 Zoeken... 5 2 Outlook 2010 opstarten... 6 3 Mails lezen... Outlook 2010 1 Wat is er nieuw?... 4 1.1 The Ribbon / Het Lint... 4 1.2 Het navigatiepaneel... 4 1.3 Zoeken... 5 2 Outlook 2010 opstarten... 6 3 Mails lezen... 8 4 Een mail sturen... 10 4.1 Een geadresseerde

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie