FEBEM Focus. 15 jaar FEBEM. Nr. 7 - november Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer. FEBEM, bedrijvig in milieuzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEBEM Focus. 15 jaar FEBEM. Nr. 7 - november 2006. Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer. FEBEM, bedrijvig in milieuzorg"

Transcriptie

1 FEBEM Focus L E D E N B L A D V A N F E B E M Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer FEBEM, bedrijvig in milieuzorg Nr. 7 - november jaar FEBEM FEBEM werkt samen met deze partners aan een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de milieubedrijven in België

2

3 FEBEM Focus Nr. 7 - november 2006 Inhoud Ik kan mijn ogen niet geloven 4 Algemene vergadering bij Volvo Trucks 8 Memorandum aan de nieuwe gemeentebesturen 12 Economische en Sociale evolutie van de afvalsector 14 Overzicht lopende wijzigingen bodem 16 Lammertyn.net: Laat ons roepen in plaats van zuchten 18 Het begrip gratis in het afvalbeheer: onze sector tussen hamer en aambeeld! 20 Werkgroep Belshore: integratie in FE- BEM versterkte belang van de havenontvangstinstallaties 22 De private sector gezien door de ogen van de sociale economie 24 Hartog Transport: zeker van zuivere ITondersteuning met Qurius W 26 Europese richtlijn en beschikking stortplaatsen: veranderingen voor Vlaanderen en Wallonië 28 De nieuwe Europese Verordening voor grensoverschrijdend transport van afval 30 De Europese machine draait... langzaam maar zeker! 32 Selectief ingezameld 34 Ledenlijst 37 FEBEM Focus is het periodieke ledenblad van de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer. Adres: FEBEM - Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer Paviljoenstraat Brussel Tel Fax Website Redactie: Werner Annaert, Anita Cosaert, Cédric Slegers, Baudouin Ska en Peter Segers. Realisatie: 2Mpact (www.2mpact.be) V.U. Werner Annaert U kan u op de Focus abonneren via onze website Eenvoud Het einde van 2006 nadert weer met rasse schreden. Maar FEBEM blikt tevreden terug. Het ledenaantal is weer met zowat 25% gestegen, de verschillende samenwerkingsverbanden die op getouw werden gezet, kregen verder vorm, de activiteiten en resultaten namen toe. Voor het eerst in haar geschiedenis werkte FEBEM een heel jaar met 5 fulltime medewerkers op het secretariaat. En we hadden ze alle vijf hard nodig! Bovendien vierde FEBEM haar 15 jarig bestaan. We durven stellen dat we de laatste 3 jaar de achterstand, opgelopen in vroegere jaren, hebben weggewerkt. Nu kunnen we vooruit kijken, naar de toekomst. Samen met anderen zullen we verder werk maken van een sterke Federatie voor de Belgische milieubedrijven. Ook de FEBEM-Focus zullen we verder blijven verzorgen, en daar waar mogelijk meer uitwerken. In dit nummer kan u alvast lezen over de geschiedenis van de Federatie, onze samenwerking met de sociale economie, de sociaaleconomische trends in de sector, de nieuwe evoluties inzake grondreiniging, de Europese avonturen enz.. FEBEM is ook blij één van haar nieuwere leden te kunnen voorstellen: Lammertyn.net. Deze firma uit Destelbergen is representatief voor heel wat nieuwe leden van FEBEM. Het is een kleiner bedrijf, familiaal geleid maar met een duidelijke wil tot goede dienstverlening en met de blik naar de toekomst gewend. Lammertyn.net is tevreden over de Federatie en wij zijn heel blij eindelijk ook dergelijke bedrijven tot onze leden te kunnen rekenen. Het bewijst welke weg we afgelegd hebben en hoe representatief we nu zijn voor de Belgische milieubedrijven. Graag sta ik hier ook even stil bij de voorzitterswissel binnen FEBEM. Door omstandigheden moesten we afscheid nemen van Dirk Cortvriend. Op vraag van de andere bestuurders heeft penningmeester David Vanheede de taak op zich genomen om waarnemend voorzitter te zijn tot de volgende Algemene Vergadering. En ook dit gegeven is kenschetsend voor la nouvelle FEGE. David Vanheede heeft zich zeker niet als kandidaat-voorzitter opgeworpen maar binnen de consensus-sfeer die er bij FEBEM aanwezig is, werd hij door alle andere bestuurders unaniem voor de functie gevraagd. Vanuit een persoonlijke noot durf ik stellen dat David Vanheede en de nieuwe FEBEM heel wat gemeen hebben. FEBEM wenst een federatie te zijn die uitblinkt in hard werken, dossierkennis en bescheidenheid. Wij zijn niet de grote Federatie met de dure kantoren en chique evenementen. FEBEM wil voor eenvoud staan en daarbij haar sector representeren. Ook onze bedrijven moeten dagdagelijks met hard werken en zonder tralala bewijzen dat ze het vertrouwen van hun klanten waard zijn. Nuchterheid en eenvoud staan daarbij centraal, al mag er uiteraard al eens gelachen en gevierd worden. Een visie die we zeker ook terugvinden bij onze nieuwe voorzitter en zijn bedrijf. We kijken dan ook verwachtingsvol naar Ik wens u alvast aangename laatste weken van 2006 en een voorspoedig 2007! Veel leesplezier Werner Annaert Algemeen Directeur FEBEM Edition française sur demande Deze FEBEM Focus wordt gedrukt op 100% gerecycleerd en chloorvrij papier. 3

4 FEBEM Ik kan mijn ogen niet geloven Oud FEBEM-voorzitters over de FEBEM van nu en toen Alfons Buekens, Walter De Jonghe, Dirk Cortvriend Het verschil tussen een wetenschapper en een zakenman is dat de eerste niet kan stoppen met werken. Een gevleugelde uitspraak van oud-febem voorzitter Marc Van Oye (zakenman) t.a.v. een ander Marc Van Oye oud-voorzitter Professor Alfons Buekens (wetenschapper). En een uitspraak die blijkbaar klopt als een bus. Het was absoluut geen sinecure om de oud-voorzitters van FEBEM bij elkaar te brengen. Op de 4

5 FEBEM Focus Nr. 7 - november 2006 FEBEM-trefdag verblijft Marc Van Oye (voorzitter van 1991 tot 1998 en van 2000 tot 2003) voor een vakantie in Zuid- Afrika en zit Alfons Buekens (voorzitter van ) voor professionele bezigheden in Japan. We kregen hen toch bijeen, samen met Walter De Jonghe (voorzitter ) en Dirk Cortvriend die sinds midden 2005 voorzitter was. Het werd een leuke avond op uitnodiging van Dirk Cortvriend, waarop volop werd gepraat over de sector en de Federatie, het verleden, heden en de toekomst. Om tot de oprichting van een federatie te komen was toch wel mijn idee, steekt Van Oye van wal. Vanuit CFE hadden we enkele belangen in de afvalsector en eind jaren tachtig - begin jaren negentig zocht ik enkele collega s op. De wereld zag er toen nog heel anders uit. Niet alleen herinner ik me nog dat alles via fax gebeurde (zoals het doorsturen van de ontwerpen van statuten) wat de snelheid van de communicatie niet bevorderde, maar bovendien waren de bedrijven die toen bij elkaar zaten, louter afvalophalers en stortplaatsexploitanten. De oorspronkelijke naam van de Federatie was dan ook BVAV (Beroepsvereniging van Afvalverwijderaars). Marc Van Oye vervolgt: Met 7 zaten we aan tafel. Naast mezelf voor CEM waren dat de heren De Bruyne (WATCO), Rijckenberg (BIFFA), Dillenbourg (Soneville), Avonts (van Gansewinkel), Brocteur (PAGE) en mevrouw Pauwels (Tractebel). Ik had ze allemaal uitgenodigd in de gebouwen van CFE in Brussel. Als je de namen van de personen en de firma s ziet, weet je al direct dat er op 15 jaar tijd veel is veranderd. Het eerste probleem was om voldoende financiële middelen te vinden om de Federatie uit te bouwen. Dat was ook mijn grootste probleem als voorzitter. Ik mocht dan wel een consensusfiguur zijn omdat ik niet behoorde tot een van de grote afvalgroepen, ik kon geen hoop geld op tafel leggen om te investeren in de Federatie waardoor ik ook de anderen moeilijk kon overtuigen dat wel te doen. We moesten het dan ook hebben van heel wat vrijwilligerswerk van de leden. Zelf stelde ik een secretaresse ter beschikking, Daniëlle Lemarchand, die op den duur parttime voor de BVAV werkte. Maar dat volstond toen duidelijk niet waardoor de Federatie moeilijk van de grond geraakte. Ik heb wel vele kilometers afgelegd om anderen te overtuigen bij de Federatie aan te sluiten maar dat was niet evident. Bovendien maakte de fusiebeweging in die periode mijn werk er niet gemakkelijker op. Walter De Jonghe vraagt zich af of het toen niet heel wat gemakkelijker zou moeten geweest zijn om tot een Federatie te komen en elkaar te vinden? Er waren heel wat minder leden bij FEBEM dan nu en ze hadden allemaal gelijkaardige activiteiten. Van Oye bevestigt dat dit inderdaad gemakkelijker had moeten zijn, maar dat vooral de afwezigheid van een professioneel secretariaat ervoor zorgde dat de Federatie geen eigen dynamiek Walter De Jonghe kreeg. Van Oye: Pas met de aanwerving van Joëlle Pollentier kreeg het secretariaat een inhoudelijke stem. Toen was er echter al veel tijd verloren, de bedrijven hadden veel sneller moeten durven investeren in de Federatie. Als het over het terugtreden van Van Oye gaat als voorzitter, wordt er aan tafel even gegniffeld. Van Oye: Ik was op een gegeven dag wat te open geweest tegen een journalist. Meer bepaald tegen Michel Balthazar van het vakblad Incidences had ik mijn beklag gedaan over de afvalintercommunales en dat was blijkbaar een stap te ver voor het toenmalige WATCO. Om 10 uur kreeg ik een kwade telefoon van de toenmalige WATCO-directeur en om 14u heb ik mijn ontslag gegeven... Dirk Cortvriend (was tot eind september werkzaam bij SITA, de rechtsopvolger van WATCO) glimlacht bij het horen van deze affaire van 10 jaar geleden. Cortvriend: Balthazar heeft me er trouwens onlangs op gewezen dat FEBEM onder mijn voorzitterschap een juridische procedure heeft ingespannen tegen een intercommunale (IDELUX) wegens competitievervalsing. Maar dat bewijst dat het afvallandschap, de mentaliteit en de machtsverhoudingen sterk zijn gewijzigd. De private, zeg maar industriële sector kan en moet nu meer dan vroeger opkomen voor haar rechten, ondersteund door een sterke Federatie. Gelukkig was er op dat moment Fons Buekens, stelt Van Oye. Buekens beaamt: Men is mij in 1998 inderdaad komen opzoeken om het voorzitterschap over te nemen. Ik had met verschillende mensen uit de sector een goede relatie en was ook van mening dat er een sterke Federatie moest komen. Al spoedig botste ik echter op hetzelfde probleem dat Marc ervaren had: de leden waren te weinig bereid te investeren in de Federatie. De Federatie onderging toen ook te veel de wijzigingen in de wetgeving. Deze wijzigingen, samen met het tot stand komen van OVAM, OWD 5

6 FEBEM e.a....waren cruciale zaken en hebben ervoor gezorgd dat er een sterke professionalisering van de sector kwam. Ik heb toch nog de Far West-periode gekend. Gelukkig ligt dat ondertussen ver achter ons. Maar de Federatie zelf had daar toen te weinig impact op. Het waren vooral enkele grotere, individuele bedrijven die invloed hadden. Personen zoals Dirk Devooght van het toenmalige WATCO, hadden een heel goede visie op hoe de afvalsector- en regelgeving moest evolueren. Na twee jaar was de Incidences-storm overgewaaid en kon Marc terug het roer overnemen. Voor mij is hij een schitterende voorzitter geweest. Hij was zeer integer, rustig, strevend naar consensus en kon zijn eigen firma als voorzitter ook ondergeschikt maken aan de belangen van de Federatie. Alle ingrediënten voor een topvoorzitter waren dus aanwezig. Van Oye: In mijn tweede periode hebben we de naam veranderd in FEBEM en ons logo ontwikkeld. Dit werd gratis ontwikkeld door Serge Dubois, een goede vriend van mij die werkte op een marketingbureau. Je ziet hoe we de zaken toen moesten aanpakken! Stilletjesaan begon het bij de leden echter te dagen dat ze meer moesten investeren in de sector waardoor we het secretariaat toch verder konden ontwikkelen. Maar we slaagden er niet in om andere federaties te overtuigen zich binnen FEBEM te integreren of kleinere leden om zich ook bij de Federatie aan te sluiten, iets wat nu wel is gebeurd. Ik kon mijn oren niet geloven toen Werner Annaert me wist te vertellen dat er de laatste 2 jaar meer dan 70 bedrijven lid zijn geworden van de Federatie, dat er verschillende federaties zijn geïntegreerd en dat het secretariaat nu uit 5 FTE s bestaat. Er is door de nieuwe ploeg schitterend werk geleverd. Misschien is dat wel mijn belangrijkste verdienste als voorzitter, oppert Walter De Jonghe, dat ik Werner heb aangeworven en op die manier mee het nieuwe team heb helpen samenstellen. De Federatie had vroeger als motor de Raad van Bestuur. Met de nieuwe secretariaatsploeg is dat anders: de motor is het secretariaat terwijl de Raad van Bestuur het secretariaat stuurt en knopen doorhakt. Dit is de ideale taakverdeling. Bestuurders moeten de Federatie niet doen draaien. Zij moeten meedenken in de evolutie van de Federatie en het werk laten doen door het secretariaat, dat daarvoor voldoende vrijheid moet krijgen. Van Oye: Dat is inderdaad een belangrijk punt. In mijn tijd was het secretariaat te veel een pure uitvoerder en had het te weinig ruimte om zelf de Federatie op sleeptouw te nemen. Maar je moet ook mensen hebben die deze uitdaging aan willen gaan. Professor Buekens: Dat is zo met alles in het leven. De grootste uitdaging was het trouwen met mijn vrouw maar ik heb er al 38 jaar geen spijt van! Walter De Jonghe wijst wel op een zekere paradox: Hoe meer leden FEBEM telt, hoe krachtiger de Federatie is en hoe groter de representativiteit. Maar dit betekent ook dat je je aandacht moet verdelen over verschillende dossiers. Maar de ene evolutie kan wellicht niet zonder de andere: als FEBEM wil groeien naar een industriële sectorfederatie, moet het nieuwe activiteiten ontwikkelen om op die manier extra leden aan te werven. En we hebben al een hele weg afgelegd: op dierlijk afval, autowrakken en lompen na covert de Federatie de hele scoop van afvalactiviteiten. Een unieke situatie in de Belgische afvalgeschiedenis! Maar ik meen dat we nog een volgende stap moeten zetten en toch nog meer dan nu beslissingen moeten kunnen afdwingen. Wellicht hangt dat samen met het nog verder afbouwen van de resterende versnippering. Van Oye: Vele discussies van vroeger spelen nog altijd maar in een andere vorm. Bij de start van de Federatie bestond er in Wallonië UWADECO, een federatie van kleinere Waalse afvalfirma s. Een aantal FEBEM-bestuurders vond in eerste instantie dat die federatie apart kon blijven bestaan maar dat was zeer contraproductief. Ik was dan ook blij toen UWADECO integreerde in de Federatie. Het doet me plezier dat ondertussen federaties zoals BELSHORE, VSO, VMR, OVB... zich op de een of andere manier binnen de FEBEM-werking hebben ingeschakeld. Zelfs van COBEREC zijn er enkele activiteiten naar FEBEM overgekomen. Ik heb nooit begrepen waarom ze daar zo vasthielden aan een aparte federatie voor slechts enkele recuperatieactiviteiten. Dat INDAVER volwaardig lid van FEBEM geworden is, doet me ook plezier. Zo n bedrijf hoort nu eenmaal bij FEBEM. Buekens: Volledig akkoord. Ook ikzelf heb heel wat inspanningen gedaan om de dochters van de Vlaamse Milieu Holding bij FEBEM te betrekken maar het water was toen nog wat te diep. 6 Alfons Buekens

7 FEBEM Focus Nr. 7 - november 2006 Walter De Jonghe: Als ik al die verhalen hoor, heb ik toch duidelijk de indruk dat de afvalsector veel competitiever is geworden. Het komt me voor dat de context veel consensueler was toen, en veel competitiever nu. Nu is het eerder een spel om elkaar het leven zo moeilijk mogelijk te maken. Dirk Cortvriend: Daar kan ik van meespreken! Bovendien leven we ook veel meer in een internationale context. België is nu eenmaal een klein landje en men zal heus niet omwille van België alleen strategieën Dirk Cortvriend gaan bijsturen. Anderzijds is België met haar milieuwetgeving een mature markt, en lokt het veel buitenlandse groepen. Er zijn maar een viertal pogingen geweest van Belgische bedrijven om internationaal iets te gaan voorstellen: SEGHERS ENGINEERING is daarin mislukt omwille van de gekende redenen. WATCO is op een gegeven ogenblik zelf opgegaan in een grotere internationale structuur. Naar mijn weten en hopelijk vergeet ik niemand zijn MACHIELS en INDAVER zoniet de enigen dan toch zeker bij de weinige Belgische afvalbedrijven die in het buitenland iets blijvend hebben opgebouwd. De afvalsector is een heel kapitaalsintensief en ons landje is te klein om dat zelf allemaal op te hoesten. België heeft op een gegeven ogenblik bewust voor de markt gekozen in plaats van met alle mogelijke middelen haar eigen bedrijven te beschermen en dat lijkt me nog zo geen slechte keuze te zijn geweest. Marc Devogele, een van de drijvende krachten achter evolutie FEBEM We vroegen ook Marc Devogele even terug te kijken op 15 jaar federatiewerk en een blik vooruit te werpen. Marc mag dan wel nooit voorzitter zijn geweest van de federatie, hij was wel jaren lang bestuurder (en is dit nog altijd, als enige overlever ) en hij was bovendien zeer lang voorzitter van de Vlaamse sectie van FEBEM. Marc Devogele: De oprichting van de BVAV (nu FE- BEM) had in de beginfase een sterk regionaal karakter. De werkgroepen waren per regio opgesplitst. Ook was er per regio een voorzitter. Het voorzitterschap van de sectie Vlaanderen heb ik gedurende tien jaar uitgeoefend. Voor mij waren van primordiaal belang de samenwerking met OVAM, de samenwerking met het kabinet van de Vlaamse minister van Leefmilieu en de goede contacten met Interafval. Voor mij was ook het begrip Deontologische Code zeer belangrijk. Bij de oprichting van de BVAV werd in de sector niet altijd correct gehandeld. Een van de beweegredenen om te komen tot een federatie was trouwens die realiteit. De deontologische code werd langzaamaan een begrip en vandaag de dag hebben we onze code, formeel goedgekeurd door de Algemene Vergadering, inclusief procedures om op te treden tegen leden van de federatie, wie het ook zijn, die tot de orde moeten geroepen worden. Vermits de leden allemaal concurrenten zijn maar wel veel gemeenschappelijke belangen hebben, proberen we steeds naar een consensus in de besluitvorming te streven. Dit is niet altijd gemakkelijk, maar wel absoluut noodzakelijk. FEBEM krijgt door de versterking van ons secretariaat nu ook een eigen gezicht. Het is van belang dat FEBEM zich in de toekomst meer en meer bezig zal houden met de Europese dossiers. De diverse Europese afvalfederaties zullen meer en meer moeten samenwerken. De zogenaamde grensoverschrijdende samenwerking moet een begrip worden en dit op elk vlak. FEBEM moet vanuit een Europese aanpak ook regionaal durven denken. Vlaanderen en Wallonië hebben een verschillende aanpak naar het afvalbeleid toe. Als federatie moeten we respect hebben voor deze verschillen maar er ook naar streven om de gewesten meer op elkaar af te laten stemmen omdat gewestelijke verschillen voor interne concurrentieverstoringen zouden kunnen zorgen. Maar het water tussen de gewestelijke overheden is nog zeer diep. FEBEM zou je kunnen zien als een bootje dat van de ene naar de ander oever peddelt. Gemakkelijk zal het niet zijn, maar moeilijk gaat ook. 7

8 FEBEM Algemene vergadering bij Volvo Trucks Alweer een hele tijd geleden maar nog niet vergeten, de algemene vergadering 2006 die op 28 juni plaats had bij Volvo Trucks te Gent. Als partner had Volvo Trucks zijn infrastructuur ter beschikking gesteld voor onze jaarlijkse ledendag en algemene vergadering voor een verwelkoming in de voormiddag door de mensen van Volvo zelf, een korte introductie en een bezoek aan de assemblagehal. Dit waren de punten op het programma voorafgaand aan de feitelijke algemene vergadering. Na het bezoek aan de assemblagehal verzamelde iedereen terug voor de verwelkoming door onze (ex-) voorzitter Dirk Cortvriend voor de opening van de zitting met twee delen, een formeel en informeel gedeelte. Een kort overzicht van de besproken punten. Formeel gedeelte Het verslag van 2005 werd goedgekeurd. Werner Annaert lichtte de activiteiten van FEBEM van 2005 en begin 2006 toe. Het aantal activiteiten werd fors opgevoerd tijdens deze periode. Het secretariaat heeft nu 5 voltijdse medewerkers. Zij beheren 12 werkgroepen en verrichten belangrijk werk naar de overheden toe maar ook bij vele belangrijke onderhandelingen met de sector en de beheersorganismen. Bedrijfsrevisor Parmentier stelde de rekeningen van 2005 voor. Hij benadrukte dat de balans en de rekeningen volledig in orde zijn en een gezonde activiteit van de Federatie betekenen. Hij stelde ook een aantal rentabiliteitscijfers voor die bevestigen dat FEBEM in goede financiële gezondheid verkeert. De Algemene Vergadering keurde de rekeningen van 2005 goed. De aanvaarding van de nieuwe leden leverde geen enkel probleem op en de algemene vergadering keurde de lijst van 25 nieuwe leden goed. Voor de statuten werden twee kleine aanpassingen voorgesteld, een verbetering met betrekking tot het aantal minimale leden en de mogelijkheid om de uitnodiging voor de Algemene Vergadering te versturen via . Allebei werden door de vergadering aanvaard. Vervolgens werd Ronald Hannet van AVR vervangen binnen de raad van bestuur door 2 nieuwe bestuurders: Kamiel Janssens van Leysen en Bart Van Gorp van EKOL. Beide kandidaten werden geaccepteerd door de Algemene Vergadering en hun mandaat zal volgend jaar, samen met dat van de andere leden van de Raad benoemd in 2005, ter beschikking worden gesteld van de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur is vanaf dit ogenblik dus officieel samengesteld uit 15 personen. Informele deel Als laatste punt stond de voorstelling van de resultaten van de imagostudie van FEBEM en de sector in Vlaanderen op de agenda. Het doel van deze presentatie was een synthese te maken van de grote richtlijnen die kunnen weerhouden worden. De sector zelf is weinig of niet bekend. Het imago van de sector is niet zo positief maar verbetert. Op het professionele niveau heeft de privésector een beter imago dan de publieke sector. De Federatie wordt zeer positief geëvalueerd. Ze weet wat ze wil en is een volwaardige gesprekspartner. De Federatie zal verder werken in de ingeslagen richting en zal nadenken over een reeks te ondernemen acties om het imago en de professionaliteit van de sector nog verder te verbeteren. De algemene vergadering werd afgesloten met een lunch, waar de aanwezigen de kans kregen om samen nog eens alles te overlopen en na te praten over wat de federatie moet worden tegen eind

9 FEBEM Focus Nr. 7 - november 2006 Patrick Collignon, Algemeen Directeur VOLVO Trucks Gent verwelkomt de FEBEM-leden op de VOLVO-site Olivier Barbery (links, Bestuurder FEBEM), Eric Waeyenbergh (midden) en F. Holvoet zorgen voor een groepsfoto van (toenmalig) SCORIBEL Een gezellig onderonsje tussen Philippe Dufour (links, Cogetrina) en Hubert Ewbank de Wespin (rechts, Vanheede). In het midden wil Ludo Van Doninck (Machiels) ook op de foto! Broer en zus Vanheede (David en Caroline) in gesprek met Freddy Bracke (SGS) Nog een groepsfoto, deze maal van Remondis: Sebastien de Beer (links) en Jean-Claude Everaert Een zicht op de goed gevulde zaal Tijdens de lunch: Jan De Sadeleir (links, ALFAMET) in gesprek met Frans Lemaire (rechts, Hemmis) Brachten kleur op de vergadering: Steven Lavaert (links) en Peter Geldof 9

10 FEBEM Jonge krachten bij elkaar: Bart Vermeiren (links, RD Recycling) en Luc Bortels (rechts, Kluwer) Hebben net wat wijn bij gekregen: Jan Clyncke (links, van Gansewinkel) en Frederik Van Braekel (rechts, De Bree Solutions) Ervaring bij elkaar: Héliane De Vliegere-Haus (TWZ) naast Frans D Haese (DD Recycling) Bernard Boel (links, STAR) luistert aandachtig naar de ervaring van Marc De Baets (rechts, bestuurder FEBEM, De Sutter) De ene maakte vroeger deel uit van SITA in België, de andere is nieuw bij SITA te België: Joris Van den Driessche (links, SIMS-Mirec) en Mathieu Berthoud (Rechts, SITA) Het Marpobel-team broederlijk (of zusterlijk) naast elkaar: Geert D Haese en Ludwine Michiels. Sterkhouders van de FEBEM-werkgroep Bouw- en sloopafval: Margot Van den Berghe (Ivo Van den Bosch) en Hans De Bruycker (Gielen) 10

11 Drie diensten, één doel EIGENTIJDSE OPLOSSINGEN VOOR BEDRIJVEN EN OVERHEDEN Ecosourcing is de nieuwe verzamelnaam van alle diensten die Plastic Omnium lokale overheden en bedrijven aanbiedt. Ecosourcing is verdeeld in Adaptis voor de traditionele serviceactiviteiten, Equalis voor de datamanagement gestuurde serviceactiviteiten en Service Premier voor het voorkomen van zwerfafval. Service Premier dé oplossing voor zwerfafval Wilt u uw straat, plein, golfbaan of camping het hele jaar door netjes en vrij van afval houden? Dan reikt Plastic Omnium u graag de helpende hand met een unieke service: Service Premier. Wij adviseren u onder meer over de locaties van de afvalbakken, volume en materiaalsoort, we plaatsen de afvalbakken en we reinigen en onderhouden de afvalbakken. Voor gemeenten stellen we zelfs een servicenummer open voor meldingen over de afvalbakken (diefstal, schade etc.). Kijk voor de specifieke mogelijkheden op onze website. Adaptis dé oplossing voor containermanagement Bedrijven en overheden die kiezen voor Adaptis, kunnen rekenen op een adequate oplossing voor containermanagement o.a. op basis van barcodestickers. Materialen voor de afvalinzameling, informatie per afvalpunt, contacten met de gebruikers? Plastic Omnium regelt het allemaal. En u weet altijd waar u aan toe bent: wij sturen u iedere maand een actueel voortgangsrapport. Equalis dé oplossing voor afvalmanagent Met het milieu- en kostenbesparende Equalis-programma zet u de stap van containermanagement naar afvalmanagement. Doordat de afvallogistiek automatisch in kaart wordt gebracht, kunt u - bijvoorbeeld via internet- direct zien hoeveel afval iemand heeft aangeleverd en hoe hij het afval heeft gescheiden. Bovendien bekijken we samen met u de mogelijkheden voor afvalreductie en een betere afvalscheiding. Maandelijks bespreken we met u de voortgangsrapportage, waarbij we de resultaten vergelijken met de doelstellingen. Plastic Omnium N.V., Ring Oost 14, B-9400 Ninove, tel: +32 (0) , fax: +32 (0) Plastic Omnium B.V., Postbus 3988, 4800 DZ Breda, tel: (0800) , fax: (0800) Internet:

12 FEBEM Memorandum aan de nieuwe gemeentebesturen Op 8 oktober hebben weer bijna 7 miljoen Belgen een keuze gemaakt voor de nieuwe gemeentebesturen. Tijdens de campagnes kwamen ook de lokale milieuproblemen weer als belangrijke aandachtspunten naar boven. FEBEM heeft een memorandum geschreven voor de nieuwe gemeentebesturen en wenst daarmee enkele belangrijke aspecten van het gemeentelijke afvalbeleid onder de loep te nemen. Gemeentelijk afval Gemeenten beschikken vaak over verschillende specifieke afvalstromen. Om er maar enkele te noemen: rioolkolkslib, veegvuil, gronden, ruimingspecie, bermmaaisel, bouw- en sloopafval... Uit een beperkt onderzoek is gebleken dat verschillende gemeenten deze afvalstromen op een correcte manier laten verwerken maar dat er echter ook heel wat gemeenten zijn die deze stromen op een illegale manier afzetten, vaak door onwetendheid. Dit kan belangrijke consequenties hebben voor de gemeentebesturen. Jaren later kan er hierdoor soms een probleem ontstaan met belangrijke financiële en politieke gevolgen voor de gemeente en het bestuur. De voorbeelden zijn legio waarbij bv. gemeenten door het gewest worden beboet voor het illegaal storten van afvalstoffen of worden aangemaand tot een sanering over te gaan. Maar er bestaan tal van goede en heel betaalbare oplossingen voor de vermelde stromen. Het is dan ook belangrijk dat de gemeenten zich daarover informeren, bij FEBEM, OVAM of de VVSG. Gemeentelijke dienstverlening Een gemeente kan zich beperken tot het (laten) ophalen en verwerken van het afval van de gezinnen. Als een gemeente toch beslist om bedrijven te bedienen, komen daar enkele belangrijke regels bij kijken. Voor het bedienen van KMO s die afvalstoffen produceren die qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met wat een gezin produceert moet in acht genomen worden dat hiervoor de werkelijke kostprijs moet worden aangerekend en dat de ingezamelde hoeveelheden apart van het huishoudelijk afval moet worden geregistreerd. Zoniet is de gemeente in overtreding met de concurrentieregels en het KMO-afvalplan (onder de kostprijs werkend) of kan een gemeenten sub- 12

13 FEBEM Focus Nr. 7 - november 2006 De Fost Plus -stromen Papier en karton, glas en -in die gemeenten waar het bestaat- PMD-afval behoren tot de FOST Plus-stromen. FOST Plus werkt via de gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de inzameling van deze stromen. Indien een private onderneming wordt aangesteld voor de inzameling van die stromen, moet dit gebeuren via een openbare procedure. Als de gemeente beslist om het zelf in te zamelen gebeurt er geen marktbevraging. In die laatste gevallen zijn er geregeld discussies tussen gemeente en FOST Plus over de vergoeding die deze laatste aan de betrokken gemeente moet betalen. Een marktbevraging zou dit kunnen objectiveren (vraagt een gemeente werkelijk te veel?). sidies mislopen die verbonden zijn aan het bereiken van doelstellingen inzake de productie van huishoudelijk afval. Voor het bedienen van andere ondernemingen moet de gemeente uiteraard dezelfde regels respecteren als voor de kleine ondernemingen. Maar bovendien gelden ook nog bijkomende verplichtingen zoals zich laten registreren als erkende overbrenger. Feitelijk kan deze activiteit enkel maar gebeuren als de gemeente er een aparte economische entiteit voor opricht, die aan dezelfde milieuregels is onderworpen als private afvalbedrijven. Uitvoering van dienstverlening De inzameling van huishoudelijk afval kan gebeuren door de eigen gemeentelijke of intergemeentelijke diensten of door private ondernemingen. De aanduiding van het betrokken private bedrijf gebeurt via de wetgeving op de openbare aanbestedingen/offertes. In België zijn er verschillende private bedrijven aanwezig die nu al via deze openbare procedure door gemeenten zijn aangesteld om het afval op te halen. Uiteraard is het de vrije keuze van de gemeente om de inzameling al dan niet uit te besteden. Indien men echter overweegt het zelf te doen of via een gemeentelijk samenwerkingsverband waarin men participeert, is het van belang dat men kan becijferen hoeveel het zelf doen al dan niet méér kost. Een gemeente zou op zijn minst de keuze tussen de beste bieder en de uitvoering in eigen regie (door de gemeente zelf of door een intergemeentelijk samenwerkingsverband) kunnen afwegen via een marktbevraging. Het zou natuurlijk nog beter zijn dat de gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband rechtstreeks de concurrentie aangaat bij de biedingsprocedure. Bodemsanering Gemeenten kunnen plots geconfronteerd worden met de ontdekking van vervuilde bodems met een belangrijke maatschappelijke impact (denk maar aan de verontreiniging in woonwijken). Van belang is te weten dat er een private sector is ontwikkeld die als partner die gemeenten kan bijstaan bij de oplossing van die problemen. Alle heil verwachten van OVAM is niet aangewezen gezien het Vlaamse gewest ook beperkt is in middelen inzake bodemsanering en men dus het risico loopt op de wachtlijst te komen. Een professionele en proactieve aanpak van de grondsanering is dan ook van groot belang. Hergebruik FEBEM ondersteunt de idee van de ontwikkeling van een sociale economie in het hergebruik. Maar de federatie is ook van mening dat dit bijkomende jobs moet opleveren en niet in de plaats mag komen van bestaande jobs. In onze bedrijven zijn nu heel wat laaggeschoolden aan het werk, mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en die een nuttige job vinden in de ophaling, sortering, enz... van afvalstoffen. Kringloopcentra en andere gesubsidieerde inrichtingen moeten zich dan ook richten op de hergebruiksector en niet op de inzameling, sortering en recyclage van afvalstromen. Het hergebruik gebeurt immers niet door private ondernemingen (wegens economisch niet rendabel) en daar hebben de centra hun meerwaarde. In hun samenwerking met deze centra hebben de gemeenten een belangrijke rol te spelen. Elke gemeente zou met een dergelijk centrum een samenwerking moeten sluiten om zodoende het hergebruik meer kansen te geven. 13

14 FEBEM Economische en Sociale evolutie van de afvalsector FEBEM groepeert meer dan 220 ondernemingen actief in het milieubeheer. Bij de meeste van deze bedrijven ligt de kernactiviteit bij het afvalbeheer. FEBEM groepeert meer dan 90% van deze ondernemingen, de schrootsector uitgezonderd. Onze leden zijn actief in alle onderdelen van het afvalbeheer, gaande van inzameling over recuperatie tot verwerking en nuttige toepassing. De tijd dat FEBEM enkel de ophalers vertegenwoordigde ligt dus definitief achter ons. Elk jaar enquêteert FEBEM haar leden om na te gaan wat de evolutie is in de sector. Bedoeling is om enkele sociale en economische gegevens naar voren te kunnen brengen die de ontwikkeling van de markt te visualiseren. Dit jaar hebben we een steekproef genomen onder onze leden en vooral ook de grotere leden bevraagd. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 30% van de Belgische markt. Het gaat over de cijfers van 2005 of de periode (enkele grotere leden, vooral zij die in een Britse groep zitten, sluiten af op het midden van het kalenderjaar). De vermelde cijfers geven dus een beeld van de sector zonder de bedoeling als exacte wetenschap door het leven te willen gaan. Schuilt hier misschien een idee in van aanpak voor OVAM als het gaat om de hoeveelheden bedrijfsafval die in Vlaanderen worden geproduceerd? Een sector in volle verandering De sector van het afvalbeheer is volop in beweging, ja zelfs in volle verandering. Er staan immers verschillende bedrijven te koop en dit jaar zijn er al heel wat overnames gerealiseerd. Zo ging in België BIFFA over in de handen van VEOLIA en ging Watco Industrial Cleaning over naar REMONDIS (via haar dochter BUCHEN), de verkoopsprocedure van van Gansewinkel en Indaver zijn lopende. Op de achtergrond speelt ook de fusie tussen SUEZ en GDF en de geruchten van een mogelijke afsplitsing van SITA uit SUEZ, iets wat door de SUEZ-top ten stelligste wordt ontkend. De kans bestaat dus dat de milieusector en zeker de afvalsector in België de volgende maanden een belangrijke consolidatie kent. Feit is wel dat de afvalmarkt in België wordt gekenmerkt door een grote concurrentie terwijl de omvang van de markt niet evenredig toeneemt. Sommigen zeggen dan ook dat de markt rijp is voor een consolidatieronde gezien de druk op de prijzen omwille van de grote concurrentie. Tegen het einde van het jaar zouden volgende vragen alvast beantwoord zijn: wie koopt er de beschikbare aandelen van INDAVER (de Vlaamse Regering wil een participatie behouden, die toelaat, samen met de bestaande industriële aandeelhouders, een representatieve minderheid van minstens 26% te behouden), wie neemt er van Gansewinkel over, welke gevolgen heeft de fusie tussen SUEZ en GDF? In Wallonië zijn er ook de belangrijke dossiers van de nieuwe afvalverbrandingsinstallaties van INTRADEL en IPALLE (wie zal de private partner zijn?) en voor de vergistinginstallaties van IDELUX en BEPN. Een stabiel omzetcijfer De analyse van de cijfers toont aan dat het omzetcijfers van de afvalsector relatief stabiel zijn. In 2004 was er een kleine stijging terwijl er in 2005 een kleine daling was van ongeveer 1,7%. Ondanks deze kleine terugval van de omzet was er wel een verbetering van de winstmarges. De verbetering wordt dus vooral veroorzaakt door een betere beheersing van de kosten. Nochtans kenmerkte 2005 zich door een stijging van enkele belangrijke kostensoorten zoals de kosten voor energie (vooral de dieselprijzen!). De cash flow van de sector nam tussen 2004 en 2005 toe met zowat 5%. Personeelsevolutie Ook hier zien we een vrij stabiele situatie. Vergeleken met 14

15 FEBEM Focus Nr. 7 - november is in 2005 het aantal personeelsleden gestabiliseerd op ongeveer 6000 personeelsleden voor de FEBEM-leden. In enkele industriële groepen is er ook een terugval te merken. Uiteraard zorgen nieuwe initiatieven voor nieuwe tewerkstelling. Zo veroorzaakte de start van SLECO (INDA- VER/SITA) te Beveren de aanwerving van zowat 35 personen. Conclusie Op het moment dat de industriële afvalsector in volle verandering is, zowel in België als op Europees niveau, zien we dat de sector aantrekkelijk blijft voor investeerders. Zeker de belangstelling die enkele investeringsfondsen, pure financiers tonen voor de overname van afvalbedrijven, bewijst dat ondanks het beperkte financiële rendement de afvalmarkt, en bij uitbreiding de milieumarkt, interessant blijft vooral omwille van de stabiliteit en zekerheid. Het is zeker dat de prijsevolutie voor de energiebehoeften weegt op de sector, maar langs de andere kant wordt afval meer en meer een bron voor de productie van... energie! Dit zal zeker een belangrijk element zijn in het debat van de volgende jaren en dus ook voor de financiële rendementen die men wil halen. Meer dan ooit is de afvalsector in beweging. Daar waar in België kan gesteld worden dat het afvalprobleem onder controle is, zullen de komende jaren maximalisatie van energie, de rol van publieke en private overheden, de organisatie van aanvaardingsplichten e.a.... het debat en de financiële rendementen van de private afvalbedrijven gaan bepalen. De uitdaging blijft het tevreden stellen van de klanten. De vraag is of de mogelijke consolidatieronde ervoor zal zorgen dat de concurrentie zal verminderen met meer ruimte voor kwaliteitsverhoging tot gevolg en of de aankoop van bedrijven tegen soms hoge bedragen een druk zal zetten op de kwaliteit van de dienstverlening. Zullen deze evoluties positieve of negatieve effecten hebben op de sector? FEBEM blijft het opvolgen! COULD YOU KEEP IT QUIET PLEASE? SGS IS THE WORLD S LEADING INSPECTION, VERIFICATION, TESTING AND CERTIFICATION COMPANY LABORATORIA LUCHTMETINGEN BODEMONDERZOEKEN MILIEU-ADVIES VEILIGHEIDSSTUDIES GEOTECHNIEK GELUID & TRILLINGEN WHEN YOU NEED TO BE SURE adv SGS-febem.indd :53:23 15

16 FEBEM Overzicht lopende wijzigingen bodem Van bodemsaneringsdecreet naar bodembeschermingsdecreet Het eerste bodemsaneringsdecreet (BSD) dateert van 1995, dringend tijd dus voor een verandering en bijsturing. Dit proces was al jaren aan de gang en sinds 11 oktober 2006 hebben we een nieuw decreet dat niet enkel iets zegt over de bodemsaneringen maar verder gaat en ook allerlei zaken definieert over de bodembescherming. Kort samengevat stappen we af van de achtergrondwaarden en moet er naar de richtwaarden worden gesaneerd. Zo komen er ook mogelijkheden voor beheersmaatregelen, zijn er verschillende administratieve vereenvoudigingen en komt er een duidelijker onderscheid in behandeling van nieuwe en historische verontreiniging. Een draagkrachtregeling, een prefinanciering en co-financieringssysteem worden ook voorzien. VLAREBO aanpassen in het kader van het nieuwe BSD Door de wijziging van het bodemsaneringsdecreet zal er op korte termijn een wijziging volgen in de uitvoeringsbesluiten. Concreet betekent dit dat er een wijziging van het Vlaamse reglement betreffende de bodemsanering (VLA- REBO) op het programma staat. Gezien we als federatie vooruitziend zijn, hebben wij de oefening al gemaakt, wat dit aan veranderingen betekent voor VLAREBO. Er moet een nieuwe regeling komen voor de saneringsplicht, de prefinanciering, draagkrachtregeling en co-financiering moeten uitgewerkt. Bij grootschalige projecten mogen deze gefaseerd uitgevoerd worden maar hier bestaat geen praktische regeling voor. Er is nood aan duidelijke criteria die bepalen wanneer kan worden besloten om tot beheersen in plaats van saneren over te gaan. De financiële draagkracht van de probleembezitter mag alvast geen reden zijn om 16

17 FEBEM Focus Nr. 7 - november 2006 over te gaan tot beheer. Bovendien is het van belang om geregeld het statuut beheersen in vraag te stellen, zeker bij overdrachten. Ook bij de sanering van waterbodems liggen de doelstellingen, criteria en plichten nog niet vast, dus ook hier moet een goede invulling komen. Volgens de huidige informatie zal VLAREBO in verschillende fasen worden herzien. In een eerste fase zal datgene wat niet wijzigt ten opzichte van vroeger worden opgenomen. De eerste fase zou medio 2007 afgerond moeten zijn. In een tweede fase worden die zaken aangepakt waarvoor budget moet worden voorzien (cofinanciering, draagkrachtregeling) en waarvoor een aanpassing van de bestaande grondendatabank nodig is (risicobeheer). De aanpassing van de databank is gepland voor 2007 zodat de aanpassingen die hieraan gelinkt zijn in 2008 geïmplementeerd kunnen worden. Huidige en nieuwe VLAREBO hoofdstuk 10: grondverzet Aangezien het nieuwe bodemsaneringsdecreet nog maar net vers van de pers is, is het huidige VLAREBO nog steeds in voege. Aan het deel grondverzet (hoofdstuk 10) van VLAREBO wordt echter al geruime tijd gewerkt. De laatste ontwerpversie van het nieuwe hoofdstuk 10 dateert van eind juni In deze versie wijzigen volgende zaken. Voor vrij hergebruik geldt bijlage 8, bijlage 7 voor bestemmingstype 1 verdwijnt. Er wordt de nieuwe termen bouwkundig bodemgebruik en vormvast product geïntroduceerd. Voor bouwkundig bodemgebruik is een limitatieve lijst opgesteld. Hierin vindt men wegenwerken, werken aan nutsleidingen, aarden wallen en stortplaatsen. Vormvast product is ook opgelijst met hierin de thermische processen en het mengen van grond met bindmiddelen. Voor de putten en groeven wordt een uitzondering gecreeerd waardoor men afwijkt van het algemeen stand-still principe! Dit is duidelijk een keuze die als sector niet kan gevolgd worden. Toch nog een positieve noot! In de administratie worden praktische verbeteringen aangebracht. Men creëert meer duidelijkheid voor de aannemers, afnemers en eigenaars van verontreinigde grond. Men voert ook de schudproef in plaats van de kolomproef, wat een snellere afhandeling van de grondanalyse mogelijk maakt. Bodemsaneringsorganisaties Op het gebied van bodemsanering is er in 2006 eindelijk wat actie. Zo werd ook de regeling voor oprichting van de bodemsaneringsorganisaties in een decreet uitgewerkt - deze is in voege sinds 28 juli Het heeft twee belangrijke pijlers: preventie en de solidaire inbreng van de sector in de bodemsanering bewerkstelligen. Wat de preventie betreft, moet de exploitant jaarlijks een bodempreventie- en bodembeheersplan opmaken. Zo wordt de exploitant nauwer betrokken bij het bodembeheer. Dit decreet maakt het ook mogelijk om per sector en uitgaande van de sector zelf een bodemsaneringsorganisatie op te richten. De bodemsaneringsorganisaties kunnen op vraag van de exploitant de saneringsplicht overnemen. Die organisaties ondersteunen de exploitanten ook met advies over de preventie, de beheersing, het onderzoek en de sanering van de gronden zelf. De organisatie maakt een sectoraal bodempreventiebeheersplan op. Wie aansluit bij een bodemsaneringsorganisatie is vrijgesteld van de individuele verplichting tot opmaak van een bodempreventie - en bodembeheersplan. De bedoeling van dit decreet is dubbel: de spreiding van de saneringslast over de personen die een welbepaalde activiteit uitoefenen en financiële ondersteuning vanwege de Vlaamse overheid mogelijk maken. BOFAS De Vlaamse Regering heeft beslist om de financiële en operationele ondersteuning voor de bodemsaneringen bij tankstations uit te breiden. Hiertoe moest een wijziging worden gemaakt aan het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale overheid en de Gewesten. Een eerste belangrijke uitbreiding heeft betrekking op tankstations gesloten vóór Door het samenwerkingsakkoord te wijzigen zullen deze tankstations ook beroep kunnen doen op dit fonds, voor zover de sanering aangevat werd na 1 januari Een tweede uitbreiding heeft betrekking op de aanvragen voor tussenkomst bij sluiting van een tankstation die ingediend moesten worden vóór 26 maart Omdat door diverse formaliteiten sommige uitbaters deze datum niet haalden, wordt de mogelijkheid tot het indienen van een dossier opnieuw geopend tot zes maanden na het van kracht worden van deze wijziging. De wijzigingen moeten in overleg met de andere gewestelijke en federale regeringen nog parlementaire goedkeuring krijgen, waarna ze van kracht zullen worden. Er is echter al een politiek akkoord tussen de bevoegde ministers zodat de goedkeuring normaal gezien begin 2007 mag verwacht worden. FEBEM is alvast vragende partij dat ook BOFAS onderworpen is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten (net zoals dit in de teksten betreffende de oprichting van bodemsaneringsorganisaties het geval is). 17

18 FEBEM Rubriek: lid in de kijker Lammertyn.net: Laat ons roepen in plaats van zuchten Koen Lammertyn over zijn leven: de BVBA Lammertyn.net Waar is de tijd!? FEBEM richt graag eens de focus op leden die misschien wat minder gekend zijn maar in alle stilte verder timmeren aan de weg. Een van hen is het familiebedrijf Lammertyn.net uit Destelbergen, vlak naast Gent. Lammertyn. net is sinds begin 2006 lid van de Federatie. Zij zijn gespecialiseerd in huis-aan-huis ophaling van huishoudelijke afvalstoffen (in regie van de gemeenten en afvalintercommunales) en zij hebben ook een containerdienst (rolcontainers). Zaakvoerder Koen Lammertyn doet het woord. Een stukje geschiedenis Onze firma is opgericht in Mijn vader is toen gestart met het ophalen van huisvuil in de gemeente Destelbergen. Het is allemaal voor hem begonnen als een bijverdienste. Hij hielp de lokale ophaler (toen nog met paard en kar) en toen deze stierf, vroeg de gemeente hem verder de ophaling te verzorgen tot er een vervanger was gevonden. Maar...deze vervanger werd uiteindelijk nooit gevonden. Ik vraag me zelfs af of ze ooit serieus gezocht hebben. En mijn vader is dat dan maar blijven doen! Na enkele jaren ophalingen te hebben gedaan met tractor en kar heeft hij in 1969 zijn eerste vuilkar gekocht. De bedoeling was om met deze wagen in meerdere gemeenten de afval op te halen. In 1997 kwam er door de fusie van de gemeenten automatisch Heusden bij (Heusden werd bij Destelbergen gevoegd) maar verloren we ook een aantal gemeenten zoals Oostakker (dat bij Gent kwam). Een belangrijk gegeven voor ons bedrijf was het ontstaan van de afvalintercommunales. Op die manier konden we opnieuw verder groeien door contracten te verkrijgen waarbij verschillende gemeenten in zo n intercommunale werden bediend. Een andere belangrijke boost kwam er door de introductie van de selectieve ophalingen. Momenteel is onze grootste acti- 18

19 FEBEM Focus Nr. 7 - november 2006 een team vormen. Dat is voor mij heel belangrijk. viteit de huis-aan-huisophaling van diverse afvalfracties en daarnaast ook het ophalen van bedrijfsafval in containers. Het heden Onze firma is een BVBA. Ikzelf heb het genoegen zaakvoerder te zijn maar ook mijn vader en zus zitten in het bedrijf. Alles bij elkaar tellen we een dertigtal personeelsleden en het is zeker onze ambitie om onze omzet nog te vergroten. Maar dan wel op een gezonde manier, zonder gekke dingen te doen. Mijn grootste uitdaging is om het werk dat ik momenteel heb te behouden en natuurlijk, indien mogelijk nieuwe projecten aan te gaan. Het is tegenwoordig geen evidentie meer dat men jaren aan een stuk dezelfde gemeenten kan bedienen. Er moet elke dag hard voor geknokt worden. We zijn binnen het bedrijf echter niet bang om onze handen uit de mouwen te steken en desnoods dag en nacht te werken. De afvalmarkt kent echter een serieuze concurrentie en enkel door hard te werken en een goede service te bieden, gespecialiseerd in die dingen waar we echt goed in zijn, kunnen we de competitie met anderen, klein en groot, aangaan. Maar toch schrik ik soms van de prijzen van concurrenten. Ik ben ervan overtuigd dat de concurrentie zo hard is dat sommige prijzen echt geen winst meer opleveren en ik vrees dat dit de kwaliteit van de dienstverlening niet ten goede komt. Iedereen zou toch het gezonde verstand moeten blijven hanteren en in het belang van de kwaliteit van onze sector geen zotte prijzen aanbieden. Dit is zeker een belangrijke uitdaging voor onze sector. Over groot en klein Er wordt in de sector wel eens gesproken over een gevecht tussen de kleinere bedrijven zoals het onze en de grote jongens zoals SITA en anderen. Maar er is evengoed een harde competitie tussen de kleinere spelers. Ons voordeel tegenover de grote jongens is dat we veel minder overhead hebben. Door onze vlakke structuur die heel goed past bij de omvang van onze activiteiten, ben ik ervan overtuigd dat wij scherpere prijzen kunnen bieden. Uiteraard hebben grotere bedrijven dan weer andere wapens maar het is zeker geen strijd (meer) tussen groot en klein. Onze sterkte is dat we een hecht familiebedrijf zijn en bovendien FOST Plus Onze relatie met FOST Plus is zeer goed. Het is een correcte instelling. Het is gemakkelijk steeds de juiste persoon te benaderen omdat ze voor elk project een verantwoordelijke hebben die ons dan ook onmiddellijk kan helpen als we een probleem hebben binnen dit project. Ook onze relatie met de gemeenten is goed, maar omdat we meer werken voor de intercommunales verdwijnt wel het contact met hen een beetje. Ik vind dat wel wat jammer want uiteindelijk zijn zij toch nog de uiteindelijke klanten. Ik ben wel vragende partij om de burger nog beter te sensibiliseren inzake het selectief aanbieden van afval! Ondanks de goede resultaten die we ter zake in Vlaanderen al halen, zijn er toch nog altijd te veel mensen die denken dat er niet moet worden gesorteerd! Toekomst van de sector Als ik in een glazen bol mag kijken dan denk ik niet dat er in ons land in de sector van de afvalophaling echt nieuwe spelers zullen bijkomen. Er zal eerder een fusie van de grotere spelers komen, wat misschien terug wat meer rust op de markt zal brengen. Lammertyn.net is zeker een bedrijf dat openstaat voor het opzetten van projecten met collega s. Het is niet omdat men concurrent is, dat het uitgesloten is om elkaar te vinden wanneer het interessant is om dan de handen in elkaar te slaan. Ik werk nog altijd liever met collega s dan met concurrenten. FEBEM: roepen! Ik kan zeker stellen tevreden te zijn over de toetreding tot FEBEM. Het is zeker een Federatie waarin alle afvalbedrijven zich kunnen thuis voelen, klein en groot. Volgens mij is er een belangrijke taak voor de Federatie weggelegd om ernaar te streven dat al haar leden volgens het boekje werken. De uitgewerkte deontologische code is dan ook een belangrijke stap. FEBEM kan ook een belangrijke rol spelen in het samen brengen van partners, zoals FOST Plus en de gemeenten. Een suggestie voor de Federatie is het organiseren van een campagne om het imago van de mensen die de afvalwagens laden (met huisvuil, PMD, enz...) te verbeteren. Ik vind het zeer jammer dat de bevolking te weinig respect heeft voor hen. Kijk maar eens hoe sommige mensen zo n perswagen durven voorbijsteken. De Federatie kan dan de spreekbuis zijn voor ons en overleg plegen met organisaties waar wij als leden mee te maken hebben. De stem van ons, operatoren kan op die manier meer gehoord worden. FEBEM kan ons doen roepen in plaats van zuchten! 19

20 FEBEM Het begrip gratis in het afvalbeheer: onze sector tussen hamer en aambeeld! In de FEBEM FOCUS 5 brachten we de FEBEM-standpunten betreffende het reorganiseren van de terugname- en aanvaardingsplichten voor huishoudelijk en bedrijfsafval. In het bijzonder willen we nu even stilstaan bij het begrip gratis, gezien in de hele discussie over de hervormingen de gevolgen van een gratis terugname, of eerder de interpretatie ervan, aanleiding geven tot praktijkproblemen voor onze sector. Parallel hiermee dient het aspect van de kostendekking bekeken te worden. Indien de aanvaarding van sommige afvalstromen gratis moet gebeuren, komt uiteraard de discussie naar boven hoe de werkelijke kosten verbonden aan die dienstverlening dan moeten worden gedekt. Indien dit niet goed wordt afgehandeld, krijgt men bovendien verschillen, bv. op het ene containerpark dient men toch nog iets te betalen om van zijn banden af te geraken en op het andere niet. Hierdoor krijgen personen die afvalstoffen bezitten dan weer het beeld dat er willekeur heerst en dat ingeval men moet betalen er een dubbele betaling is (terwijl in de realiteit het vaak gewoon gaat over een andere manier van kostendekking). De plichten niet verleggen, wel responsabiliseren! Gratis leidt meestal niet vaak tot responsabilisering. Dat geldt voor heel wat zaken in onze maatschappij, dus ook 20

Recuperatie van KUNSTSTOFFEN in de lift

Recuperatie van KUNSTSTOFFEN in de lift FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG Nr. 11 - April 2008 Recuperatie van KUNSTSTOFFEN in de lift FEBEM-Werkgroep Papier en Kunststoffen kijkt binnen en buiten de grenzen Aanvaardingsplicht afvalolie: loopt

Nadere informatie

Afval is grondstof. FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG. Nr. 15 - Juni 2009

Afval is grondstof. FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG. Nr. 15 - Juni 2009 FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG Nr. 15 - Juni 2009 Afval is grondstof Werkgroep in de kijker: Glasrecycling Lid in de kijker: TWZ in Evergem Grond met stenen of stenen met grond? Lokale besturen presenteren

Nadere informatie

FEBEMdossier13. Jaarbericht 2009 2010. Concrete resultaten voor de leden. BEDR I J VIG IIN MI LLIEUZO RRG Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer

FEBEMdossier13. Jaarbericht 2009 2010. Concrete resultaten voor de leden. BEDR I J VIG IIN MI LLIEUZO RRG Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer FEBEMdossier13 BEDR I J VIG IIN MI LLIEUZO RRG Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer Concrete resultaten voor de leden Jaarbericht 2009 2010 Rentec Recycling Technology GZ-Zone 8, Oosterring 23, B-3600

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

FEBEM. Jaarrapport 2012-2013 STABIEL SCHIP OVERWINT WOELIGE ZEE

FEBEM. Jaarrapport 2012-2013 STABIEL SCHIP OVERWINT WOELIGE ZEE FEBEM Jaarrapport 2012-2013 STABIEL SCHIP OVERWINT WOELIGE ZEE Colofon Wilt u graag meer informatie over onze federatie? FEBEM Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer Buro & Design Center Esplanade 1b.87

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn vergadering C83 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 14 januari 2015 2 Commissievergadering

Nadere informatie

FEBEM focus #22 B E D R I J V I G I N M I L I E U Z O R G April 2012

FEBEM focus #22 B E D R I J V I G I N M I L I E U Z O R G April 2012 FEBEM focus #22 B E D R I J V I G I N M I L I E U Z O R G April 2012 Daar is het materialenbeleid! Afgedankte zonnepanelen: recycling op komst Grindsubstitutie: kans voor granulaten Recycling zeldzame

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Carrosserie. Dossier. Eddy Lanhove. Het magazine van de professional uit de autohandel en -reparatie en de aanverwante sectoren

Carrosserie. Dossier. Eddy Lanhove. Het magazine van de professional uit de autohandel en -reparatie en de aanverwante sectoren België-Belgique P.P./P.B. B-726 Bureau de dépôt Liège X Het magazine van de professional uit de autohandel en -reparatie en de aanverwante sectoren 129 137 Tweemaandelijks informatietijdschrift Juli/Augustus

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari 2007 3 LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business p.505379 Maart 2014 nr.03 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business Voor elk archief een oplossing. Van klein tot

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Een inspirerende partner

Een inspirerende partner Jaarverslag 2009 2 Een inspirerende partner 1900 medewerkers telt SD Worx vandaag. Ongetwijfeld staan sommigen onder hen dicht bij u. Via het kantoor in uw buurt, misschien. Of via het aanbod dat ze voor

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 579 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 12 JUNI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 12 juni

Nadere informatie

Vrijuit GEEN MIRAKELS 2 BEGROTING 4WAAROM IK? 6MAG IK U IETS VRAGEN? MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND. 80 ste jaargang oktober 2009

Vrijuit GEEN MIRAKELS 2 BEGROTING 4WAAROM IK? 6MAG IK U IETS VRAGEN? MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND. 80 ste jaargang oktober 2009 AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 80 ste jaargang oktober 2009 2 BEGROTING De maatregelen in de algemene beleidsverklaring van de regering Van Rompuy schijnen

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C154 WON13 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 24 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C154 WON13 (2010-2011)

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door mevrouw Mia De Schamphelaere.

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door mevrouw Mia De Schamphelaere. CRABV 52 COM 579 03/06/2009 1 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van WOENSDAG 03 JUNI 2009 Namiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MERCREDI 03 JUIN 2009 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

FINANCE. Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen. De fi nanciële sector kent vele spelers.

FINANCE. Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen. De fi nanciële sector kent vele spelers. Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen Financieel beheer en financiële consultancy staan al geruime tijd onder druk. De implosie van de bancaire wereld in de periode

Nadere informatie